IP=34.225.194.144
הצעת חוק
03/12/2019 - משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק שירותי תשלום (תיקון מס' 1) (דחיית מועד התחילה), התש"ף- 2019 שמטרתו לדחות את תחילת תוקפו של חוק הנועד להסדיר את תחום שירותי התשלום בישראל. הוא נועד לעודד את השימוש באמצעי תשלום מתקדמים ולקדם את התפתחותם, ...
פסק דין
03/12/2019 - ביהמ"ש העליון דן בגבולותיה של עבירת מרמה והפרת אמונים על ידי עובד ציבור עת פעל אלון חסן להפקת טובות הנאה אסורות לו ולמקורביו, בהיקף כספי משמעותי, מהפעילות התפעולית שהתנהלה בתחומי נמל אשדוד, וזאת על ידי ניצול מעמדו הבכיר בנמל לקידום ...
החלטה
03/12/2019 - ועדת השחרורים דחתה בקשתו לשחרור מוקדם של אסיר המרצה עונש מאסר בגין חברות בהתאחדות בלתי מותרת. נקבע כי מאחר ומדובר באסיר בטחוני המבצע עבירות על רקע אידיאולוגי, עליו להוכיח כי זנח קו זה. ...
פסק דין
03/12/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד חברת אפולו פאוור בע"מ, חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בטענה כי דיווח שפרסמה החברה היה דיווח מטעה וכוזב שגרם נזק לציבור המשקיעים. נקבע כי לא הוכח על קיומו ...
הכרעת דין
03/12/2019 - ביהמ"ש המחוזי זיכה את הנאשמת מעבירת ההריגה והרשיעה בעבירה של גרם מוות ברשלנות עת הייתה מעורבת בתאונת דרכים בעלת תוצאה קטלנית, לאחר שנקבע כי בבחינת הקשר הסיבתי בין התאונה למוות המנוחה קיים ספק באם מות המנוחה נגרם כתוצאה מהתאונה. ...
גזר דין
03/12/2019 - ביהמ"ש השלום גזר חודשיים מאסר בפועל אשר ירוצו בעבודות שירות על נאשם בעבירות של תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, שימוש בכוח או באיומים למנוע מעצר ואיומים, בעקבות הגעת שוטרים לביתו לאחר תלונת שכנים. נקבע כי הערך ...
פסק דין
03/12/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בשאלה האם יש למנות אפוטרופוס עבור פלונית הסובלת מסכיזופרניה והאם יש להורות על העברתה למוסד סיעודי בניגוד לרצונה. נקבע כי אכן יש למנות לה אפוטרופוס מאחר והיא אינה יכולה לנהל את חייה לבדה; היעדר התובנה והשיפוט ...
פסק דין
03/12/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשת התנגדות לצוואתה של המנוחה מטעמו של בנה שציוותה עבורו מתוך מסת נכסי העיזבון סך של מיליון ₪ ואת היתרה לבנה האחר, לאחר שנקבע כי המנוחה הייתה כשירה לעת עריכת הצוואה ולא הייתה תחת השפעה בלתי ...
פסק דין
03/12/2019 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעה לפיצויי פיטורים של עובד בענף הבנייה לאחר שלא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו להוכחת טענתו לפיטוריו; נסיבות סיום ההעסקה אינן מפורטות כלל ועיקר בכתב התביעה; התובע אף לא ידע לנקוב בתאריך מדויק לפיטוריו. בסופו ...
החלטה
03/12/2019 - ביה"ד לעבודה דן בבקשות הדדיות של הצדדים להורות על גילוי מסמכים במסגרת בקשה דחופה לסעדים זמנים, של התובע, שהועסק בישראייר תעופה ותיירות בע"מ עד לפיטוריו כטייס וכקברניט, לביטול פיטוריו. נקבע כי כאשר מדובר בבקשה גורפת לגילוי התכתבויות בין עובדים שונים ...
פסק דין
03/12/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של מאושפז בכפייה על החלטת הוועדה להאריך את אשפוזו הכפוי בטענה כי הוא באי שקט ושקוע בעולמו הפנימי כך שמסוכנותו הוגדרה ברמה גבוהה. נקבע כי החלטת הוועדה התקבלה כהלכה וכי זכויותיו לא נפגעו. ...
הכרעת דין
03/12/2019 - ביהמ"ש השלום הורה על זיכויו של נאשם, בעל מועדון, בעבירת חבלה חמורה עת הגיע המתלונן לבילוי במועדון והחל להטריד את הבליינים במועדון; כתוצאה ממעשיו, נאלץ הנאשם להדוף את המתלונן ובכך נטען כי תקף אותו. נקבע כי פעולותיו של הנאשם היו ...
החלטה
02/12/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל את בקשת המדינה והאריך את תקופת החזקת התפוסים אשר נתפסו במסגרת ניהול חקירה נגד בעליה של נתיבי ברכה בע"מ, העוסקת שמתן שירותי מטבע ובפריטת המחאות, בחשד למגוון עבירות של קבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועוד. ...
פסק דין
02/12/2019 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעורו של מנהל מיסוי מקרקעין חדרה על החלטת ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בדונו בשאלה המשפטית שעניינה יחסי הגומלין בין שתי מערכות מיסים: מס הכנסה מזה ומס שבח מקרקעין מזה. האם יש להוסיף ...
פסק דין
02/12/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתה של עובדת טבע נגד החלטת הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים לפי סעיף 134 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 שדחתה על הסף את בקשתה לפסיקת תמורה בעד אמצאת שירות לאחר שהייתה מעורבת בפיתוחן של אמצאות משמעותיות שנרשמו כפטנטים והניבו ...
פסק דין
02/12/2019 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתה של מדריכת בנות בעמותה שמפעילה משפחתון לילדים ולילדות בסיכון, לתשלום גמול עבודה בשעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית ועוד. נקבע כי אומנם בהתאם להוראות חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), ...
פסק דין
02/12/2019 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתו של מוביל ומפיץ עצמאי של עיתוני "ידיעות אחרונות" במשך כ-42 שנים, להכיר בו כעובד ידיעות אחרונות בע"מ, ותוך כך לפסוק לו פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות נוספות הנובעות מתקופת העסקתו, לאחר שביה"ד בחן האם התקיימו יחסי ...
החלטה
02/12/2019 - ועדת השחרורים דחתה בקשה לשחרור מוקדם של אסיר בטחוני המרצה עונש מאסר, בין היתר, בגין עבירות החזקת נשק והצתה לאחר שנקבע כי האסיר ביצע את העבירות על רקע אידיאולוגי ומאחר ולא הוכח על זניחת רקע זה, אין לקבל את בקשתו. ...
הכרעת דין
02/12/2019 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע נאשם בעבירת רצח בכוונה תחילה עת רצח את אשתו , אם ארבעת ילדיו. נקבע כי הראיות מבססות כוונה להמית – כוונה ברורה, חד משמעית ונחרצת. ...
פסק דין
02/12/2019 - ביהמ"ש השלום דחה ערעור נגד החלטת קצין התגמולים אשר קבעה כי לא מתקיים קשר סיבתי בין השירות הצבאי בחיל התותחנים, של המערער לבין הפגימה בגב התחתון ממנה הוא סובל. נקבע כי עמדת המערער עוררה קושי בביהמ"ש מאחר ובמהלך שירותו הצבאי ...
פסק דין
02/12/2019 - ביהמ"ש המחוזי אישר את עמדת היועמ"ש באשר לתנאי אשפוזו הכפוי של נאשם בסדרת עבירות של ניסיון לרצח, לאחר שניסה לרצוח את בת זוגתו . צו האשפוז נקצב לתקופה של 20 שנה, כשזו תואמת את דין העבירה בה הואשם. ...
פסק דין
02/12/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לבטל פסק בורר בסכסוך שהתגלע בין בעליה של מרכז מסחרי לבין המבקשת, אשר שכרה בהסכם שכירות מהמרכז המסחרי, נכס לצורך ניהול חנות בגדים. ביהמ"ש דחה את טענות המבקשת כי יש לטל את הפסק מאחר והליך הבוררות ...
החלטה
02/12/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתה של המועצה הישראלית לצרכנות בבקשה לאישור תובכנה ייצוגית בעילה לפי חוק התחרות הכלכלית נגד תנובה בטענה כי משעה שהתיר המפקח על המחירים לתנובה, לקבוע בעצמה את מחיריהן של גבינות , היא ניצלה לרעה את כוחה ...
החלטה
02/12/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בשאלת הכרזה וקביעת תכנית פירעון בעניינם של בני זוג, חייבים בהליך פשיטת רגל, במסגרת צו כינוס אשר ניתן בעניינם. נקבע כי טרם בשלה העת לקביעת מתווה פירעון בעניינם מאחר ובני הזוג אינם נמנים על אוכלוסיית החייבים קשת ...
פסק דין
02/12/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תביעת סבים של קטינים בבקשה להורות להורים על קיום זמני שהות עם נכדיהם לאחר קיומו של נתק ארוך. נקבע כי בהתאם לחוות דעת מומחה, אין היתכנות לחידוש קשר בין הצדדים ואף ניהול ההליך אינו מטיב עם ...
פסק דין
02/12/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של מאושפז בכפייה על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית להאריך את תקופת אשפוזו. נקבע כי החלטת הוועדה מוצדקת נוכח מצבו החולה של המערער, הוועדה פעלה בסמכות וללא חריגה מסמכות. ...
הצעת חוק
28/11/2019 - משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס'...) (הארכת תקופות מעבר), התשע"ט-2019 שמטרתו לטפל בשני מתקנים לצריכת גז טבעי על מנת לאפשר לשר האנרגיה להאריך אתתוקף הצו הקבוע. ...
החלטה
28/11/2019 - ביהמ"ש העליון דחה ערר של שבע עשרה בקשות לקבלת חומרי חקירה, במסגרת סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 בטענה כי העורר חוזר על טענות שהעלה ונדחו בעבר מבלי להבהיר מה תועלת תצמח מהעברת החומר המבוקש לידיו וטענה ...
פסק דין
28/11/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתם של מגייסי סוכנים להשוואת תנאי הפרישה שלהם עבור שירות הביטחון הכללי לתנאי הפרישה של גורמים שעסקו בפעילות דומה עבור יחידות ביטחוניות אחרות בישראל; בטענה על אי-סבירות שיעור הגמלה וההטבות שניתנו להם לאחר שעברו להתגורר בישראל ...
פסק דין
28/11/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה בקשה לאישור תובענה ייצוןגית נגד עיריית אשקלון בגין השבת כספי אגרת חנייה ובייחס לקנסות חנייה ששולמו בגין אותה חנייה, בטענה כי נגבו בחוסר סמכות. נקבע כי המבקשים לא עמדו בנטל להוכיח כי מדובר בגבייה שאינה כדין ...
החלטה
28/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורה של האישה על החלטת בימ"ש קמא באשר לדחיית תביעת רכוש נגד האיש, במסגרת הסכם שנחתם בין בני הזוג. נקבע כי ההסכם איננו הסכם ממון, מאחר והוא נעשה כציפיית בני הזוג לתקופת חייהם כידועים בציבור ולא ...
פסק דין
28/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של אם, על החלטת בימ"ש קמא אשר הורה על מתן חיסון חצבת על שני ילדי הצדדים, בניגוד לעמדת האם. נקבע כי כאשר הורה סבור כי מתן חיסון יגרום נזק לקטין, עליו להצטייד בחוות דעת רפואית ...
פסק דין
28/11/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה להורות על מינוי מנהל עיזבון קבוע, של מי שניהל פעילות עסקית מול המנוח, במסגרת תביעה משפטית שהוגשה כנגדו שבמהלכה, נפטר המנוח. ביהמ"ש דחה את הטענה כי יש להיעתר לבקשתם בשל ניגוד אינטרסים, מאחר ולעולם יהיו ...
פסק דין
28/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את עתירתו של אסיר, הנדון לשישה חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות, בגין עבירות תעבורה, במובן זה שעניינו יוחזר לממונה על עבודות השירות על מנת שזה ישקול האם להחזירו לעבודות שירות או לזמנו לשימוע, לאחר שנקבע ...
החלטה
28/11/2019 - ועדת השחרורים דחתה את בקשתו לשחרור מוקדם של אסיר, תושב השטחים, המרצה עונש מאסר בגין עבירות כניסה לישראל שלא כחוק. נקבע כי לא נמצאה תוכנית שיקום מתאימה ולכן שחרורו יהווה סכנה לציבור. ...
החלטה
28/11/2019 - ועדת השחרורים דחתה את בקשתו לשחרור מוקדם של אסיר המרצה עונש מאסר בגין עבירת ידויי אבנים לעבר כוחות הביטחון. נקבע כי לא מדובר במעידה חד פעמית , האסיר היה נחוש לפגוע בכוחות הביטחון כך שעדיין נשקפת סכנה ממנו. ...
החלטה
28/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לחייב מערערת, חברה העוסקת בתחום הבנייה, בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות מנהל מס ערך מוסף, במסגרת ערעורה על ההחלטה לחייבה בשומת תשומות בגין אי הגשת דוחות. נקבע כי במקרה דנן מתקיים חריג המצדיק סטייה מהכלל המחייב הפקדת ...
פסק דין
28/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של קטין, הסובל מפגיעה מוחית, והמבוטח בביטוח מחלות קשות בהתאם לפוליסה בחברת מגדל, על החלטת בימ"ש קמא, לפיו נדחתה תביעתו לתשלומי תגמולי ביטוח ע"פ הפוליסה הנרכשת. נקבע כי אומנם שם הפוליסה הינה "ביטוח למחות קשות" ...
החלטה
28/11/2019 - ביהמ"ש השלום ביטל צו פיקוח שניתן נגד מורשע בביצוע עבירות של תקיפת חסרי ישע ע"י אחראי, לאחר שנהג לסתור על פניהן של הקטינות, בנותיה של אשתו. נקבע כי קיימת חובת שקיפות לאופן ההגעה למסקנה הסופית של חוות הדעת המעריכה את ...
פסק דין
28/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בערעור של חולה ממחלת נפש, המוכר למערכת הפסיכיאטרית, על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית לפיה הוארך אשפוזו הכפוי בבית החולים. נפסק כי אשפוז כפוי הינו צעד דראסטי הפוגע בחירותו של החולה ויש לנקוט בו רק באין מנוס. במקרה דנן, ...
הצעת חוק
26/11/2019 - משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק המתווכים במקרקעין (תיקון מס' ... ) (ביטול חובת הרישוי ותיקונים שונים), התשע"ט-2019 שמטרתו היא העברת האחריות על תחום התיווך במקרקעין לאחריות הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, הכפופה לשר הכלכלה, וזאת בשל התמחותה הכללית בתחום הגנת ...
גזר דין
26/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי גזר 9 חודשי מאסר בפועל על מורשע בעבירת אינוס לאחר היכרות קצרה עם המתלוננת באמצעות ה"פייסבוק". נקבע כך נוכח מעשיו הקשים והאכזריים והיעדר אחריות על חומרת מעשיו. ...
גזר דין
26/11/2019 - ביהמ"ש השלום גזר 18 חודשי מאסר בפועל על נאשם בעבירות של התאכזרות בבעל חיים לאחר שהתאכזר לבעל חיים שלא כדין באמצעות מעדר דקר מספר רב של פעמים שלושה כלבים בראשם ובצווארם וגרם להם לחבלות ופציעות. ביהמ"ש הגדיר את מעשי הנאשם ...
פסק דין
26/11/2019 - ביהמ"ש העליון דן בעתירתה של גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע בעניין בני זוג ישראלים, אשר נישאו בחו"ל, ומגישים בקשה לשינוי מעמדם האישי –לנשואים. זוג נוסף מגיש בקשה דומה, אלא שבעניינם אחד מבני הזוג הוא אזרח זר. האם שונות ...
החלטה
26/11/2019 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעורה של ההתאחדות לכדורגל בישראל לאחר סירובה לרשום את קבוצת הנשים של עירוני מודיעין – העמותה העירונית לספורט, אשר משחקת מזה מספר שנים בליגה הארצית לנשים – לליגה הלאומית לנשים. נקבע כי התקיים דיון ענייני לאחר ...
פסק דין
26/11/2019 - ביה"ד הרבני נעתר לבקשת אם להעתיק את מקום מגוריה מבאר שבע לאזור המרכז לאחר שנקבע כי לא ניתן למנוע מהאם להעתיק את מקום מגוריה, כל עוד אין בדבר פגיעה משמעותית ביכולתו של האב להמשיך לשהות עם ילדיו. ...
פסק דין
26/11/2019 - ביה"ד הרבני דן בבקשת המבקש במסגרת הליך שלום בית כי בית הדין יאפשר לו להשתמש בעובר מוקפא, אשר נוצר ממנת הזרע האחרונה שלו ומהביצית של האישה, או שיורה לאישה להרות וללדת את העובר המוקפא., לאחר שבמהלך טיפולי הפוריות האישה פתחה ...
פסק דין
26/11/2019 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעורו של משוחרר צה"ל בדונו בשאלה האם הוא זכאי למענק עבודה מועדפת בחלוף כשלוש שנים ושבעה חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר בצה"ל. נקבע כי התובע לא עמד בתנאי הזכאות מאחר והזכות למענק עבודה מועדפת מותנה, בין ...
פסק דין
26/11/2019 - ביה"ד לעבודה דחה ערעור של תובע לזכאות לדמי לידה לתקופה שהחלה בתום ששת השבועות הראשונים שלאחר לידת בתו ובזמן שרעייתו, מורה במקצועה, שהתה באותה התקופה בחופשת קיץ; זאת לאור בחינת השאלה "האם על מנת שתינתן זכאות לדמי לידה לעובד שאשתו ...
גזר דין
26/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי גזר 15 חודשי מאסר בפועל על נאשם בעבירת החזקה, נשיאה והובלה של נשק לאחר שנקבע כי כל עבירה בנשק יש פוטנציאל פגיעה משמעותי בערכים חברתיים של שלום הציבור וביטחונו וסיכון ממשי לחיי אדם. במקרה דנן מדובר בעבירת החזקה, ...
הכרעת דין עפ 6201/18 שמעון טובול, ניר בנימין, בנימין צבי ואח' נ' מדינת ישראל, אבי חנוכי, וג'די אלקיש ואח'
28/10/2019
תמצית העובדות
ארבעה ערעורים על הכרעת דינו ועל גזר דינו של בית המשפט המחוזי שניתנו ביום 30.5.2018 וביום 18.7.2018. במסגרת פסק הדין הורשעו המערערים במעשי מרמה כלפי מגדלי פירות וירקות ובעבירות נוספות, והושתו עליהם עונשי מאסר.
ניר וצביקה ...
פסק דין דנגצ 10190/17 מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון, פרקליטות המדינה, משטרת ישראל ואח' נ' מוחמד עליאן, סאהר חסונה, עבד אבו גזאלה ואח'
09/09/2019
תמצית העובדות
התגברות גל פיגועי הטרור מאז ראשית שנת 2015 הובילה את גורמי הביטחון ואת הדרג המדיני לשקול ולבחון מדיניות הנוגעת להחזקת גופות מחבלים לצורכי משא ומתן. בהתאם לכך קיימה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (להלן: הקבינט) דיון ...
הכרעת דין עפ 2854/18 אליעד משה נ' מדינת ישראל
27/08/2019
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, אשר הרשיע את המערער בעבירות של קשירת קשר ואלימות, ודן אותו ל-48 חודשי מאסר בפועל בצירוף מאסר על תנאי, הרחקה ממגרשי כדורגל וכן חיוב בתשלום קנס ופיצויים ...
פסק דין עב 5487/19 גיל סגל, נטע אטיאס, שפרית כהן חיו שרביט ואח' נ' איתמר בן גביר, ברוך מרזל, בן ציון גופשטיין ואח'
25/08/2019
תמצית העובדות
לקראת הבחירות לכנסת ה-21 שהתקיימו ביום 9.4.2019, נדונו ארבעה הליכים הנוגעים להחלטות של ועדת הבחירות המרכזית בעניין פסילת רשימות ומועמדים מלהשתתף בהן. הדיונים בהליכים אלה התקיימו ביום 13.3.2019 וביום 14.3.2019 ובשל סד הזמנים הסטטוטורי ניתנה החלטה ...
פסק דין רעא 10011/17 מי-טל הנדסה ושירותים בע"מ נ' חאלד סלמאן, רימא סלמאן בשארה
19/08/2019
תמצית העובדות
בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, אשר דחה את ערעור המבקשת על פסק דינו של בית משפט השלום. השאלה העומדת במרכזה של הבקשה לרשות ערעור הינה: האם הפליה במכירת דירת מגורים על ...
פסק דין עע 1809-05/17 מדינת ישראל, אתי אלאשוילי, אפרת כהן, שדולת הנשים בישראל נ' חברת נמל אשדוד בע"מ, הסתדרות העובדים הכללית החדשה
15/08/2019
תמצית העובדות
שלושה ערעורים על פסק דינו של בית הדין האזורי. בפסק הדין נדונה תביעתן של גברת אתי אלאשוילי וגברת אפרת כהן העובדות בחטיבת הלקוחות של חברת נמל אשדוד להשוואת תנאי שכרן לאלו של עובד אחר בחטיבת הלקוחות ...
פסק דין עעמ 2605/18 עיריית חיפה, אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה, הקואליציה לבריאות הציבור ואח' נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה, ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה, הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה
28/07/2019
תמצית העובדות
ערעורים על פסק הדין של בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה אשר דן בעתירות שהוגשו נגד החלטות מוסדות התכנון לאשר את תכנית חפאג/1200/ב של הוועדה המקומית המשותפת לתכנון ולבניה מתחם בתי זיקוק לנפט "מתחם בתי זיקוק לנפט ...
פסק דין עפ 8328/17 זיאד ג'בר, מוחמד ג'בר, סאמר ג'בר נ' מדינת ישראל, מוסא אברהים, איברהים פארג'
28/07/2019
תמצית העובדות
ביום 7.9.2015, בצהריי היום, עת שהילכו ברחוב, הותקפו באכזריות בדקירות סכין רינאד איברהים ובן דודו, פארג' איברהים. רינאד נדקר פעמים רבות בגופו ומת במקום. בן דודו שניסה להיחלץ לעזרתו, נדקר פעמיים ונפצע. בית המשפט המחוזי קבע ...
פסק דין בג"צ 1347/18 פלונית נ' בית הדין הארצי לעבודה, לב גרופ מדיה בע"מ, מכון א. טמיר לפסיכותרפיה בע"מ ואח'
23/07/2019
תמצית העובדות
עניינו של פסק דין זה בהיקפו של חיסיון פסיכולוג-מטופל במסגרת תביעה אזרחית הנסמכת על החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998. עתירה כנגד החלטת בית הדין הארצי לעבודה, אשר דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי ...
פסק דין אב 1806/19 ח"כ אביגדור ליברמן, עיסאווי פריג', ד"ר מיכאל בן ארי ואח' נ' ד"ר עופר כסיף, עו"ד איתמר בן גביר, רשימת חד"ש-תע"ל ואח'
18/07/2019
תמצית העובדות
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 החליטה ביום 6.3.2019 לקבל בקשה לפסילת ד"ר עופר כסיף מלהתמודד כמועמד לכנסת ברשימת "חד"ש – בראשות איימן עודה, תע"ל – בראשות אחמד טיבי", אך דחתה בקשה לפסילת רשימת חד"ש-תע"ל כולה. עוד ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)