IP=3.236.117.38
גזר דין
13/06/2021 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות של אחזקה בערך טבע מוגן ואיסור כניסה ושהייה, והשית עליו מאסר על תנאי, קנס בסך 13,000 ₪, פסילת רישיון ושתח התחייבויות כספיות. הערך המוגן שנפגע כתוצאה ממעשיו של הנאשם הינו שמירת ...
החלטה
13/06/2021 - בימ"ש עליון קיבל את ערר המדינה על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה הורה בימ"ש לשחרר את המשיב למעצר בית. יש לתת את הדעת גם על כך שאף לשיטת שירות המבחן, נשקפת מהמשיב מסוכנות למתלוננות וכן לאחרות. גם אם יש בחלופת המעצר ...
החלטה
13/06/2021 - בימ"ש עליון דחה שתי בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה נקבע כי אין עוד מקום לעכב את ההליך האזרחי המתנהל נגד המבקשות. לפיכך בימ"ש דן בשתי הבקשות במאוחד. ברקע לבקשות, כתב תביעה שהוגש נגד המבקשות בהיקף של 70 מיליון ש"ח, ...
החלטה
13/06/2021 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטתו של בימ"ש מחוזי, אשר הורה על מעצרו של העורר עד לתום ההליכים נגדו. במסגרת כתב אישום שהוגש נגד העורר יוחסה לו עבירה של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, עבירות של חבלה בכוונה מחמירה ...
החלטה
13/06/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, אשר דחה ערעור שהגיש המבקש על פסק דינו של בימ"ש משפחה. המבקש שמתגורר בהולנד והמשיב שמתגורר בישראל הם אחים, בנים לאם קשישה שאינה בקו הבריאות, ילידת 1933. בין האחים ...
החלטה
13/06/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי אשר ניתן ברוב דעות. במסגרת פס"ד זה, נדחה ערעורה של המבקשת על פסק דינו של בימ"ש שלום, ואשר בגדרו התקבל ערעורה של המשיבה על החלטת המבקשת להטיל על המשיבה עיצום ...
החלטה
13/06/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה נדחתה בקשת המבקשים לדחייה על הסף של תביעה שכנגד אשר הגישה המשיבה. בבקשתם שבים המבקשים על טענותיהם לפני בימ"ש המחוזי, וטוענים, בעיקרו של דבר, כי סעיף 4 לחוק ההתיישנות נועד לקדם ...
החלטה
13/06/2021 - ועדת השחרורים דחתה בקשת אסיר לשחרור מוקדם, האסיר מרצה את מאסרו החמישי לתקופה כוללת של שנה, 5 חודשם ו-12 יום בגין נהיגה בשכרות, נהיגה בזמן פסילה, ללא ביטוח רכב עם רישיון נהיגה שפקע ורישיון רכב שפקע. זאת לאחר הפעלת מע"ת ...
פסק דין
13/06/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית ערעור שהגיש המערער, מכוח סעיף 64(א) לחוק מס ערך מוסף, כנגד החלטת המשיב לרושמו כ-"עוסק מורשה" על פי סעיף 54 לחוק, החל משנת 2012, בשל פעילותו בתחום המקרקעין. אחד המאפיינים של עסק הוא הפעילות הקבועה והנמשכת ...
פסק דין
13/06/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על הכרעת דינו וגזר דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתם הורשע המערער בעבירות של אינוס תוך גרימת חבלה גופנית ובניסיון למעשה סדום וזוכה מעבירה של שיבוש הליכי משפט, ונגזרו עליו, בין היתר, 9 שנות מאסר בפועל. במקרים ...
פסק דין
13/06/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש משפחה, במסגרתה ניתן צו לבדיקת רקמות לקשרי משפחה של קטין, לצורך הוכחת תביעת אבהות, וללא הסכמת אמו המבקשת. עולה כי אין מנוס מביטול ההחלטה משניתנה מבלי שמונה אפוטרופוס לדין או ייצוג משפטי לקטין ...
גזר דין
13/06/2021 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירת התעללות בחסר ישע ובעבירה של תקיפת חסר ישע בידי אחראי הגורמת חבלה של ממש, והשית עליו 11 חודשי מאסר בפועל, 2 מאסרים על תנאי ופיצוי לנפגעת בסך 6,000 ₪. חברה נבחנת ...
גזר דין
10/06/2021 - בימ"ש שלום גזר את דינם של שני נאשמים, נאשם 1 הורשע בריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וריבוי עבירות של שימוש במסמך מזוייף בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, נאשמת 2 הורשעה בריבוי עבירות של סיוע לקבלת דבר ...
פסק דין
10/06/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק הדין של בימ"ש מחוזי. במסגרת פס"ד, שניתן בהליך 'טען-ביניים', בהתאם לתקנה 224 לתקנות סדר הדין האזרחי, נקבע כי המערערים, זאב פרץ ואליעזר רוטשטיין, הפרו חוזה שכרתו עם המשיב, בן ציון שיפטן, לרכישת מניותיו בחברת ...
החלטה
10/06/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה במסגרתה מעלה העותר שורה של טענות נגד תקינותם של הליכים משפטיים אזרחיים והליכי אכיפה וגבייה שונים שהוא צד להם.הובהר כי, כדי שציבור האנשים עם מוגבלות יוכל לקבל שירות באמצעות האינטרנט כשאר הציבור, יש לבצע התאמות באתרים ...
פסק דין
10/06/2021 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל חלקית תביעה לפיצוי ללא הוכחת נזק, מכוח החוק למניעת הטרדה מינית, בסך 360,000 ₪ בגין שלושה מעשי הטרדה מינית, נקבע כי הנתבע ישלם לתובעת פיצוי בסך 150,000 ₪. בשים לב לאופי האירועים שחוותה התובעת, לחומרת המעשים, ...
גזר דין
10/06/2021 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות רצח והתפרצות למקום מגורים בכוונה לבצע גניבה או פשע, והשית עליו 27 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי לנפגעי העבירה בסך של 258,000 ₪. אשר להסדר אליו הגיעו הצדדים – ...
החלטה
10/06/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים הפליליים המתנהלים כנגדו במסגרת הגשת כתב אישום המייחס למשיב עבירות של הסתה לאלימות, פרסום דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור, תמיכה או הזדהות, הזדהות עם ארגון טרור. ...
החלטה
10/06/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור המבקש על הכרעת דינו של בימ"ש לעניינים מקומיים. במסגרת בר"ע שב המבקש וטוען כי העירייה נוהגת באכיפה בררנית, שעה שישנם רכבים של נושאי משרה, כגון רכבי עירייה, ...
החלטה
10/06/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור המבקש על פסק דינו של בימ"ש שלום. המבקש הורשע, לאחר ניהול הליך הוכחות, בעבירת גניבת רכב, בהכרעת הדין, הרשיע בית משפט השלום את המבקש בעבירה שיוחסה לו, ...
החלטה
10/06/2021 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, המבקשת עומדת על טענותיה, משניתנה הסכמת המדינה לעיון, בכפוף למספר סייגים מצומצמים, משלא הוגשה כלל עמדה מטעם המשיב בבית המשפט המחוזי – הרי שלא הונחה לפני בית המשפט מחלוקת לגבי העיון. עוד ...
החלטה
10/06/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על שתי החלטות של בימ"ש מחוזי בגדרן נקבע, במסגרת ההחלטה הראשונה דחה בימ"ש מחוזי את בקשת המבקשת למחיקת תגובת המשיבות 2-1 לתשובה לבקשתן למחוק את כתב תביעתה של המבקשת, מסגרת ההחלטה הנוספת שניתנה באותו היום, הורה ...
החלטה
10/06/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו התקבל ערעור המשיבה על פסק דינו של בימ"ש שלום. הבקשה ממוקדת בטענה כי יש להורות על אי הרשעת המבקשת. אין בטיעוני המבקשת ממש. דומה כי המבקשת מלינה על כך ...
החלטה
10/06/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור המבקשת על הכרעת דינו וגזר דינו של בימ"ש שלום. הערעור נדחה לאחר שהמבקשת לא הגישה את נימוקי הערעור במועד. הבקשה אינה מעלה שאלה בעלת חשיבות משפטית או ...
פסק דין
09/06/2021 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת המשיב, לגבות מהמערער 218,030 ₪, על חשבון חוב המס של חברת ב.א.ל.ב. בע"מ, חברה בשליטתו המלאה של המערער, על פי הוראות סעיף 106 בחוק מס ערך מוסף. לצד ה"סנקציות" האזרחיות המוטלות על פי חוק ...
החלטה
09/06/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה, אשר כונתה על ידי מגישה "בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין", וזאת עד להכרעה בערעור שהוגש על פסק הדין של בימ"ש מחוזי. יצוין כבר בראשית הדברים, כי בפסק הדין סולקה על הסף תביעתו הכספית של המבקש נגד ...
החלטה
09/06/2021 - בימ"ש שלום לנוער גזר את דינו של נאשם בביצוע עבירה של מעשה מגונה בנסיבות מחמירות (ריבוי עבירות). בימ"ש החליט שלא להרשיעו ולנקוט כלפי הקטין בדרכי טיפול, לפי סעיף 26 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול). על כן, נגזר על הנאשם ...
פסק דין
09/06/2021 - בימ"ש שלום קיבל תביעה לפיצוי בגין מימוש משכון שהוגשה נגד בנק לאומי, וקבע כי הבנק התרשל והפר חובה חקוקה וחובת תם הלב, כאשר לא גילה לתובעת כי עומד לשחרר הבטוחה הנוספת שנועדה לפירעון החוב בבנק לטובת חוב אחר של אמיר. ...
החלטה
09/06/2021 - בימ"ש מחוזי דחה ערר שעניינו בקשה להורות על ביטול החלטות בימ"ש קמא שניתנו והאוסרות על פרסום זהות המשיב 2, הנאשם כי בחודש יוני 2019 המית את סלומון טקה ז"ל. יצוין כי כתב האישום שהוגש כנגד המשיב 2 מיחס לו עבירה ...
החלטה
09/06/2021 - בימ"ש עליון קיבל חלקית את בקשת המבקשת שעותרת להארכת המועד להגשת בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי. בגדרי פסק הדין נדחה ערעור שהגישה המבקשת על פסק דינו של בימ"ש שלום. נקבע בענייננו, לא בלי התלבטות, הוחלט בסופו של יום ...
החלטה
09/06/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה נדחתה בקשתו של המבקש להביא ראיות לסתור את קביעותיו של המוסד לביטוח לאומי. הלכה היא כי הבאתן של ראיות לסתור את קביעות ועדות המל"ל לפי סעיף 6ב לחוק הפלת"ד תותר אך ...
פסק דין
09/06/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פס"ד של בימ"ש מחוזי, אשר בגדרו ניתן למערער הפטר על כל חובותיו, וכמו כן בוטלו כל ההגבלות שהוטלו במהלך הליכי פשיטת הרגל. ענייננו בצו הפטר, שניתן לפי סעיף 69 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], שבגינו ...
החלטה
09/06/2021 - בימ"ש שלום לנוער דחה בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74 ב לחוק סדר הדין הפלילי אשר הוגשה על ידי ב"כ הנאשם. הלכה פסוקה היא כי על מנת להפריך את חזקת התקינות המנהלית יש להראות קונקרטית כי חומר מסוים הוא ...
החלטה
09/06/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו קיבל בימ"ש את ערעור המשיבים על פסק דינו של בימ"ש שלום ובגדרו נדחתה תביעת המשיבים להשבת כספים שהשקיעו בשיפוץ דירתה של המבקשת ולפיצוי בגין מטרדים שלפי הנטען נגרמו להם ...
פסק דין
09/06/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי. הערעור נסוב על הכרעת הדין לאחר שמיעת ראיות, שבמסגרתה נמצא המערער אשם בעבירת רצח בכוונה תחילה, וגם על גזר הדין – אשר השית על המערער עונש מאסר עולם ותשלום פיצויים ...
פסק דין
09/06/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה למתן סעד הצהרתי שלפיו חבר הכנסת יאיר לפיד) "לא הרכיב ממשלה כחוק בהתאם לסעיף 9" לחוק-יסוד: הממשלה, וכן, להורות ליושב ראש הכנסת "להודיע לחברי הכנסת כי לא עלה בידי המשיב 3 להרכיב ממשלה וכי ניתן להרכיב ...
החלטה
09/06/2021 - בימ"ש עליון קיבל בקשה חמישית להארכת מעצר מעבר לתשעה חודשים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי. נגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירת רצח (בכוונה) בנסיבות מחמירות. כידוע, עת נדרש בימ"ש לבקשה להארכת מעצר לפי סעיף 62 לחוק ...
פסק דין
08/06/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטתו של בימ"ש שלום שלא לפסול את עצמו מלדון בעניינם של המערערים. במסגרת בקשת הפסלות המערערים עומדים על טענתם כי המותב הורה על הוצאת באת-כוחם מהאולם "על מנת לשוחח ביחידות" עם יועמ"ש העירייה ועם באת-כוח ...
החלטה
08/06/2021 - בימ"ש לנוער דחה את בקשת הקטין באמצעות בא כוחו, לקבל לעיונו גיליון הרישום הפלילי של המתלוננים, עדי תביעה 1 ו-2 אשר נפתח כנגד המשיב וכן רשימת תיקים בהם התלוננה המתלוננת והטעמים בגינם נסגרו התקיים מכוח סעיף 74 (ב) לחוק סדר ...
החלטה
08/06/2021 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת בימ"ש משפחה, אשר דחה את בקשת המבקשת לסילוק תביעת המשיב כנגדה לפירוק שיתוף בדירה ולאיזון המשאבים עד למועד 06/2010 – מועד הגירושין הראשונים של הצדדים, וזאת מחמת מעשה בית דין. אמנם, אילו היה מדובר ...
פסק דין
08/06/2021 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי, במסגרתו נדחתה תביעת המערערת לתשלום מענק לימודים לשנת 2018-2019 מכוח סעיף 74 לחוק הביטוח הלאומי. המערערת עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 1 (2) (ג) לחוק. העובדה שהתהליך שעברה נמשך זמן ...
פסק דין
08/06/2021 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש משפחה, ועל "החלטה מתוקנת" שבמסגרתם נקבע גובה הפיצוי שעל המערערים לשלם למשיבה. עריכת תחשיב הפיצוי נעשה באופן "רעיוני". בית המשפט היה מודע לכך שלא ניתן על פי הנחיות רמ"י לפצל דונם ...
החלטה
08/06/2021 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת בימ"ש משפחה, במסגרתה נדחתה בקשת המבקשת ליתן סעד של צווי עשה זמניים, אשר יחייבו את המשיבה להסיר מדרגות וכבש שהקימה בכניסה לביתה, במגרש שבו מתגוררת גם המבקשת, שהיא בתה של המשיבה, וכן, למסור למבקשת ...
גזר דין
08/06/2021 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בביצוע עבירות איומים והעלבת עובד ציבור, והשית עליו חודש מאסר בפועל, מאסר על תנאי, פיצויים בסך 1,000 ₪ אשר ישולמו לכל אחת מהפקחיות וקנס בסך 1,000 ₪. יש להוקיע בחומרה רבה מעשים ...
פסק דין
08/06/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעורים על גזר דינו של בימ"ש מחוזי. המערערים הורשעו בעבירות החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית וניסיון החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית, ובימ"ש מחוזי גזר עליהם עונשי מאסר בפועל ועונשים הערעורים שלפנינו נסבים על חומרת עונשי ...
החלטה
08/06/2021 - בימ"ש עליון דחה בהיעדר עילה להתערבות משפטית, שתי עתירות לביטול הודעת יו"ר סיעת יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד, לנשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, כי "עלה בידו להרכיב ממשלה".הן לשונו והן תכליתו של חוק היסוד תומכים בגישה לפיה סדר הכהונה ...
פסק דין
08/06/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטתו של בימ"ש משפחה שלא לפסול עצמו מלדון בעניינו של המערער. בימ"ש קמא דחה את בקשת הפסלות באותו היום, וקבע כי המערער משיג למעשה על תוכן החלטותיו השיפוטיות, וברי כי העובדה שהחלטה שיפוטית אינה נושאת ...
פסק דין
07/06/2021 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור הנסוב על פסק דינו של ביה"ד האזורי, במסגרתו נדחתה תביעתו של המערער להכיר בתסמונת התעלה הקרפלית כפגיעה בעבודה בעילת המיקרוטראומה. בחינת ההליכים האחרים שפירט המערער אינה מעלה כי המומחה הרפואי בעניינו אוחז באסכולה מחמירה. כך, ...
פסק דין
07/06/2021 - בימ"ש עליון דחה על הסף עתירה שעניינה, בעבודות חפירה ויישור קרקע, טרם נטיעת כרמים במקרקעין הסמוכים לישוב מעון, שמדרום לחברון. העותרים טוענים, כי העבודות מתבצעות באדמותיהם הפרטיות, בלא הסכמתם, ועל כן, מבקשים כי בימ"ש יורה למשיבים להימנע מהמשך ביצוע ...
פסק דין
07/06/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים, אשר דחה את עתירת המערערת לביטול החלטת ועדת המכרזים במועצה המקומית טובא-זנגריה לבטל את המכרז מס' 2/2019. ברגיל, נטל השכנוע רובץ על כתפיו של העותר ...
פסק דין סעש 597-03/19 עו"ד רוברט תומא נ' עו"ד סאלח עבדאללה
16/05/2021
תמצית העובדות
תביעתו של התובע כנגד מעסיקו לשעבר, שאף הגיש תביעה שכנגד התובע עבד אצל הנתבע כעורך-דין בין 2/2002 ל-11/2018, שאז נסתיימו יחסי העבודה בנסיבות ששנויות במחלוקת בין הצדדים. כמו כן, זכויות נוספות, כגון דמי חופשה והפרשות פנסיוניות, ...
פסק דין עפ 7535/17 הרב אליהו בקשי דורון נ' מדינת ישראל
25/05/2021
תמצית העובדות
במוקד ערעור זה ניצבת השאלה – מהו רף ההוכחה הדרוש להוכחת היעדר כשירות לעמוד לדין, לפי סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 – מאזן הסתברויות, או העלאת ספק סביר. לאמור, האם נסתפק בקיומו ...
פסק דין בג"צ 5969/20 סתיו שפיר, יעל כהן פארן, עמותת חוזה חדש ואח' נ' הכנסת, ממשלת ישראל, שר האוצר ישראל כ"ץ ואח'
23/05/2021
תמצית העובדות
העותרים בשלוש העתירות – אזרחים וארגוני חברה אזרחית – מבקשים כי בית משפט זה יורה על בטלותו של חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 50 – הוראת שעה), אשר נכנס לתוקפו ביום 24.8.2020 וכלל הוראות ביחס לתקציב המדינה ...
פסק דין סעש 49439-06/17 יצחק פוגרשיי נ' אינטל אלקטרוניקה בע"מ
05/05/2021
תמצית העובדות
תביעה ותביעה שכנגד. במסגרת תביעת התובע, נתבעו תשלומים בגין: פיצויי פיטורים; דמי מחלה; פדיון חופשה שנתית; הפרשות פנסיוניות; דמי הבראה; החזר ניכוי משכר; החזר יתרת כספי מימוש אופציות; פיצויי בגין הפרת חובת תום הלב. במסגרת כתב ...
פסק דין עע 15969-07/19 נחום סטפנסקי נ' תלמוד תורה מורשה ע''ר
06/05/2021
תמצית העובדות
תלמוד תורה מורשה ע''ר (להלן – המשיבה) היא עמותה רשומה המפעילה בית ספר – תלמוד תורה, וכן ישיבה קטנה, והיא "מוסד מוכר שאינו רשמי". המערער הועסק במשיבה כמורה החל משנת 1992 עד לפיטוריו שנכנסו לתוקף ביום ...
פסק דין סעש 61554-09/17 דני בן מיור נ' ג'י פור אס טכנולוגיות מיגון (ישראל) בע"מ
25/04/2021
תמצית העובדות
התובע, שהועסק בנתבעת במשך כ-15 שנה בתפקידים שונים ופוטר, עותר לקבלת פיצויים בקשר עם הליך פיטוריו, לרבות בשל טענה לאפליה מחמת גיל וכן זכויות שלטענתו מגיעות לו בגין תקופת העסקתו. הנתבעת (להלן: "הנתבעת" או "החברה") היא ...
פסק דין עא 4298/18 מנהל מיסוי מקרקעין ת"א, מנהל מיסוי מקרקעין מרכז נ' רועי בלנק, קרן רוזנבוים
20/04/2021
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסקי דינן של ועדות ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, שעוסקים בסוגיה משפטית אחת: שיעור המס החל על רכישה או מכירה של דירת מגורים יחידה, כאשר לעורך העסקה יש בן זוג ...
החלטה פח 24276-01/19 מדינת ישראל נ' מוחמד אבו זיינב (עציר), ע' (עציר)
07/03/2021
תמצית העובדות
נגד הנאשמים הוגש כתב אישום, במסגרתו הם מואשמים בביצוע רצח, עבירה לפי סעיף 300(א)(2) ו- סעיף 29 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, גניבה, עבירה לפי סעיף 383 ו- סעיף 29 לחוק העונשין וכן שיבוש מהלכי משפט, עבירה לפי ...
החלטה סעש 33232-03/21 סיגלית (גינגול) פיקשטיין, עטר אופק, אורלי הרט נ' שופרסל בע"מ
16/03/2021
תמצית העובדות
השאלה העומדת להכרעתנו בהליך זה - האם רשאית שופרסל לנקוט כלפי עובדיה ובכלל זה כלפי המבקשת במדיניות ולפיה עובד שלא התחסן מפני נגיף הקורונה ומסרב להציג בדיקת קורונה שלילית בתדירות קבועה של 72 שעות, לא יורשה ...
פסק דין בג"צ 7846/19 עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' פרקליטות המדינה – יחידת הסייבר, היועץ המשפטי לממשלה, לורי שם טוב
12/04/2021
תמצית העובדות
עניינה של העתירה הוא בחוקיות של פעילות שמקיימת יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה (להלן: מחלקת הסייבר, או המחלקה) אל מול מפעילי רשתות מקוונות, ספקיות תוכן ופלטפורמות מרשתת אחרות (להלן: מפעילי הפלטפורמות המקוונות, או המפעילים) במסגרתה עומדת המחלקה ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)