IP=54.91.62.236
פסק דין
20/01/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש מחוזי שלא לפסול עצמו מלדון בעניינו של המערער. בימ"ש לא מצא כי קיים חשש ממשי למשוא פנים מצד מי מחברי ההרכב. בית המשפט קמא, על דעת שלושת חברי ההרכב, קבע כי אין מקום ...
החלטה
20/01/2022 - בימ"ש עליון קיבל בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בימ"ש מחוזי עד להכרעה בערעור על פס"ד ולמתן סעדים זמניים שימנעו מהמשיבים 2-1 ביצוע דיספוזיציות בדירה. לפי התקנות, אין די בכך שבוצעה מסירה אלא נדרש גם שתחלוף תקופת שישים הימים כדי ...
החלטה
20/01/2022 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטתו של בימ"ש מחוזי, במסגרתה הורה על מעצרו של העורר עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו. לבימ"ש מחוזי הוגש כתב אישום כנגד העורר וכנגד שלושה נאשמים נוספים המייחס לעורר את העבירות הבאות: רצח; חבלה בכוונה מחמירה; ...
פסק דין
20/01/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטתו של בימ"ש משפחה שלא לפסול עצמו מלדון בעניינם של המערערים, ההליך נושא הערעור דנן מתנהל מאז שנת 2017 ועניינו תביעתם של המשיבים, שהם אחים, לפירוק שיתוף בנכס מקרקעין שאותו ירשו עם אחיהם, המערער 1. ...
פסק דין
20/01/2022 - בג"ץ דחה עתירה במסגרתה דן בהחלטה על הריסת ביתו של מפגע לאומני אחוז שנאה נגד יהודים ומדינתם, אשר ביצע פיגוע טרור רצחני, ובו, לדאבון לבנו, קיפח את חייו אליהו קיי ז"ל, וארבעה אנשים נוספים – בתוכם שני שוטרים – נפצעו. ...
פסק דין
19/01/2022 - בימ"ש עליון קיבל חלקית ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נקבע כי ההקדש (ווקף) על-שם שיח' עלי נור אלדין אלישרוטי יירשם כבעלים של מקרקעין מסוימים בכפר תרשיחא. הערעור התקבל במובן זה שהתיק יוחזר לבימ"ש מחוזי לצורך דיון והכרעה ...
החלטה
19/01/2022 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה הורה בימ"ש על מעצרו של העורר בפיקוח אלקטרוני. הערר מתמקד במישור הראיות לכאורה. בימ"ש נכון לקבל את מסקנתו של בית משפט קמא כי לפנינו כרסום ראייתי, אך לא עד כדי ביטול ...
פסק דין
19/01/2022 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על החלטתו של בימ"ש מחוזי, בגדרה נתקבלה בקשת המשיב 1, שירות בתי הסוהר, לעיון חוזר בהחלטת בימ"ש מחוזי, בבקשה דנן, טוען המבקש כי יש לבטל את החלטת בימ"ש מחוזי נוכח פגיעה בזכויותיו הדיוניות, ולהורות לבימ"ש מחוזי ...
החלטה
19/01/2022 - בימ"ש עליון דחה בקשה למתן סעד זמני עד להכרעה בערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, בגדרו נדחתה עתירת המבקשים נגד החלטת המשיבה 1 לדחות את בקשת המבקשת 1 לקבלת מעמד עולה בישראל לפי חוק השבות. ...
החלטה
19/01/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור המבקש על גזר דינו של בימ"ש שלום לתעבורה. המבקש הורשע בביצוע עבירה לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה, עת נהג המבקש ברכב פרטי כאשר אין בידו רישיון נהיגה ...
החלטה
19/01/2022 - בימ"ש עליון דחה שתי בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחה ערעור המבקשים על גזר דינו של בימ"ש שלום, המבקש ערער חלקית גם על הכרעת דינו של בימ"ש שלום, וערעורו התקבל בהסכמת המשיבה. טענות המבקשים באשר לעדויות התביעה ...
החלטה
19/01/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור המבקשים על החלטת בימ"ש שלום. נגד המבקשים הוצא צו הריסה מינהלי לגבי בנייה אסורה במקרקעין המצויים בכפר ירכא. במסגרת הבקשה טוענים המבקשים כי בימ"ש מחוזי שגה בקביעתו, ...
החלטה
19/01/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתו התקבלה בקשת המשיבה לביטול חלקי של פסק בוררות שניתן ע"י הבורר. ברקע להליך, הסכם מכר שנחתם בין הצדדים במסגרתו רכשה המשיבה מהמבקשת זכויות במקרקעין באילת. במסגרת הבקשה טוענת המבקשת ...
החלטה
19/01/2022 - בימ"ש עליון דחה בקשה משלימה לעיון בתיק בימ"ש מכוח תקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה. נקודת המוצא היא כי כל עוד אין איסור בדין, לכל אדם יש זכות עקרונית לעיין בתיק בית המשפט, אף אם אינו בעל דין ...
פסק דין
19/01/2022 - בימ"ש עליון דחה עתירה במוקדה טענותיו של העותר נגד צווי הגיוס שהוצאו לו בהתאם לחוק שירות בטחון. במסגרת העתירה הועלו טעמים שונים המצדיקים – לעמדתו – את הוצאתם של צו על תנאי וצו ביניים, ואחריהם צו מוחלט, אשר יורה למשיבים ...
פסק דין
19/01/2022 - בימ"ש עליון קיבל חלקית ערעור ודחה ערעור שכנגד בעניין גובה הפיצוי בגין נזק גוף שנגרם למשיב ולמערער שכנגד, יליד 1991 במהלך עבודתו בבית העסק שבבעלות המערערים והמשיבים שכנגד. ככלל, קביעת הנכות התפקודית והפגיעה בכושר ההשתכרות נמצאת בליבת שיקול הדעת של ...
החלטה
19/01/2022 - בימ"ש עליון דחה בקשה ל"עיכוב ביצוע" החלטת בימ"ש מחוזי, בה הורה על מחיקת בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהגישו המבקשים נגד משיבה 1, שופרסל בע"מ. כאשר הסעד הזמני המבוקש עניינו בהתליית הליכים בהליך לאישור תובענה ייצוגית, בית המשפט נדרש להביא בחשבון ...
פסק דין
18/01/2022 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על פס"ד של בימ"ש מחוזי, שבו התקבל ערעור על החלטת בימ"ש משפחה ונקבע כי לצורך איזון המשאבים, יעמוד שווי דירת המגורים של בני הזוג, על סך של 3,000,380 ₪.נפסק כי לא היה מקום לכך שבימ"ש מחוזי ...
פסק דין
18/01/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לעניינים מנהליים. במסגרת פס"ד, נדחתה על הסף עתירתו של המערער ונקבע כי מכיוון שהמערער לא הגיש בקשה לקבלת מעמד עולה ערוכה כדין, לא היה מקום לדון בעניינו וממילא אין מקום להידרש ...
פסק דין
18/01/2022 - בימ"ש עליון דחה עתירה במסגרתה טוענת העותרת כי היה על היועמ"ש להודיע כי בדעתו לבקש מבימ"ש שלום להטיל קלון על ח"כ דרעי. עניינו של המשיב 3 -ח"כ דרעי או דרעי כתוב בספר דברי הימים של בימ"ש זה בעקבות מספר עתירות ...
פסק דין
18/01/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין של בימ"ש מחוזי, המערער הורשע בעבירת הריגה והושתו עליו העונשים הבאים, 18 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי למשפחת המנוח בסך 258,000 ₪. בימ"ש הבהיר כי המקרה נמצא על הקו ...
פסק דין
18/01/2022 - בימ"ש מחוזי דחה עתירת אסיר נגד החלטת המשיב המורה על הפסקה מנהלית של ריצוי עונשו בדרך של עבודות שירות וריצוי יתרת המאסר בדרך של מאסר מאחורי סורג ובריח. על המבקש נגזר 5 חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות בגין עבירות ...
פסק דין
18/01/2022 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת נשיאת בתי משפט השלום, בבקשה להעברת התיק לדיון בבית משפט אחר במחוז לפי סעיף 49 לחוק בתי המשפט. גם במשטר של ריכוז התיקים בבית משפט אחד, ריכוז שייעשה באיזו מבין שתי הדרכים הנ"ל, לעולם ...
פסק דין
18/01/2022 - בימ"ש מחוזי דחה עתירה לפי חוק חופש המידע, שבמסגרתה עותרים העותרים לקבל מחברת עמידר, מידע ומסמכים כפי שפורט בסעיף 33 לעתירה שעניינם זכויות הוריהם יצחק יונה וטופחה יונה ז"ל בנכס בנס ציונה. מדובר בנכס שבבעלות רשות הפיתוח ומנוהל על ידי ...
פסק דין
18/01/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל עתירה נגד החלטת מליאת המועצה המקומית פרדס חנה כרכור בהתייחס למכרז להפעלה וניהול מזנון בבית הספר החקלאי בפרדס חנה כרכור. עיקרון שוויון ההזדמנויות בדיני המכרזים הציבוריים בא לא אחת לידי ביטוי בהקפדה ניכרת על כך שכל המציעים ...
פסק דין
18/01/2022 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה במחוז תל אביב. עיקרו של הערעור בשאלה, האם יש לחייב את המשיבות בהיטל השבחה כתוצאה מתוכנית שחלה על מקרקעין ציבוריים גובלים. ערך המקרקעין של הקניון לא עולה מעצם ...
פסק דין
18/01/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטתו של בימ"ש שלום שלא לפסול עצמו מלדון בעניינו של המערער. עניינו של הערעור נסוב סביב המערער, עורך-דין במקצועו, פתח בַּהֲלִיךְ נגד המשיבים בטענה כי נקטו בשיטות של תחרות בלתי הוגנת, ופעלו לשכנע את לקוחותיו ...
פסק דין
17/01/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לאישור הסכם פשרה בתובענה נגזרת. הבקשה לאישור תביעה נגזרת מכוונת לעסקה שהתרחשה בשנים 2015-2016 ,מכוחה רכשה טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, באמצעות חברת בת, קבוצה של חברות תרופות מקסיקניות בשם "רימסה" הרכישה כללה גם את מכלול נכסיה ...
פסק דין
17/01/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, מדובר בתביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שהוגשה בעקבות פגיעתו הנטענת של המערער בתאונת רכבת. התביעה נדחתה מחמת התיישנות. השאלה העומדת במוקד הערעור היא האם קמה בנסיבות העניין תחולה להוראת סעיף ...
פסק דין
17/01/2022 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה בדעת רוב ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי בגדרו נדחתה תביעתו של המערער להכיר בליקוי שמיעה ובטנטון כ"פגיעה בעבודה" בעילת המיקרוטראומה. הערעור שלפנינו עוסק בטענת שיהוי שהועלתה בסיכומי המשיב בהליך קמא, ולא בנסיבות המקרה לגופו ...
החלטה
17/01/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל את בקשת ס;מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ לקיזוז סכום יתרת חוב ההלוואה שנטל החייב מהנושה בשנת 2007 מכספי החייב ברכיב הפיצויים בלבד המוחזקים בקרן הפנסיה המנוהלת אצל וכן בקשת הנושה למתן הוראות ביחס ליתרת כספי רכיב הפיצויים ...
פסק דין
17/01/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל את ערעור המדינה ודחה את ערעור המערער, שני הערעורים הוגשו על פסק דינו של בימ"ש קמא שבו נקבע, כי שני פרסומים שבוצעו ביחס למערער האחד – ע"י שוטר במשטרת ישראל והשני ע"י פרקליט מפרקליטות המדינה, הם פרסומים ...
החלטה
17/01/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטות בימ"ש מחוזי במסגרתן אושרה מכירת מקרקעין בהוד השרון בהליך פשיטת הרגל המתנהל בעניינו של החייב. מאז נפתח הליך פשיטת הרגל והתבקש מימוש המקרקעין במסגרתו, מחזרו המבקשים את התנגדותם לפירוק השיתוף בדרך של מכירה. אולם ...
החלטה
17/01/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה התקבלה בקשת משיבה 1 להורות על עיכוב דיון בתובענה שהוגשה נגדה בשל קיומו של סעיף בוררות בתקנונה. נקבע כי ענייננו רחוק אפוא עד מאוד מגדרי ה"עניינים החוקתיים" שאינם יכולים לשמש נושא ...
פסק דין
17/01/2022 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת הפוסקת בקניין רוחני ,שבה נדחתה בקשתה של מבקשת רשות הערעור l.r.S Kelementra(לתיקון כתב טענות. השלב הדיוני בהליך הוא מתקדם למדי. רוב הראיות הונחו בתיק והוא קבוע לשמיעה. לולא עיכובים מטעם המערערת עצמה, מלוא הראיות ...
החלטה
17/01/2022 - בימ"ש עליון דחה בקשה למתן סעד זמני, שלפיו תעוכב התליית רישיון המיילדוּת שניתן למבקשת, עד להכרעה בערעור על פס"ד של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים, בפס"ד נדחתה עתירת המבקשת, נגד החלטת המשיב 2, להתלות את רישיונהּ, למשך 3 שנים, ...
גזר דין
17/01/2022 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בשש עבירות של מעשה מגונה בקטינות שטרם מלאו להן 14 שנים ובשש עבירות של הפרת צו פיקוח שנועד להגן על אדם והשית עליו 4 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי כספי ...
החלטה
17/01/2022 - בימ"ש עליון קיבל ערר על החלטת בימ"ש מחוזי, במסגרת ההחלטה התקבלה בקשה שהגישה המשיבה למתן סעד זמני שבגדרו יימכר באמצעות המשטרה רכב מסוג ב.מ.וו ששימש לצורך ביצוע עבירה ונתפס. המכירה התבקשה לצורך שמירה על ערכו הכלכלי של הרכב עד להכרעה ...
פסק דין
17/01/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטתו של בימ"ש משפחה שדחה את בקשת המבקשת להורות למומחה שמונה ע"י ביהמ"ש להעביר לעיונה מסמכים הנוגעים לצדדים שלישיים. על בימ"ש לקיים דיון בשאלות הנ"ל ולערוך את האיזון הראוי בין שני העקרונות המתנגשים - חשיפת ...
פסק דין
17/01/2022 - בימ"ש עליון דחה עתירה על הסף בשל אי מיצוי הליכים, במסגרת העתירה, מבקשת העותרת, עיריית טירת כרמל, מבימ"ש שיורה על ביטול סעיף 19ט(ג1א)(2)(ג) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, וסעיף 8 לחוק ההתייעלות הכלכלית. בתמצית, עניינן של ההוראות שביטולן מבוקש ...
החלטה
17/01/2022 - בימ"ש עליון דחה בקשה לקיים דיון נוסף על פסק דינו של בימ"ש זה, אשר דן בבר"ע של המבקש כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור על פיה, ודחה בדעת רוב את ערעורו של המבקש על הרשעתו בעבירה של מרמה והפרת אמונים של ...
פסק דין
16/01/2022 - בימ"ש עליון דחה את ערעוריהם של מערער 1 ומערער 2, אשר ערערו על חומרת העונש, וקיבל את ערעור המדינה שערערה על קולת עונשו של מערער 2. שלושת הערעורים מתמקדים בעונש המאסר בפועל. אמנם עברו הפלילי אינו מכביד מאד אך העולם ...
החלטה
16/01/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי אשר קיבל את בקשת רשות הערעור ואת ערעורה של המשיבה 3 על החלטתו של בימ"ש שלום במסגרת תובענת נזיקין אשר הוגשה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. במסגרת פס"ד, ביטל ...
פסק דין
16/01/2022 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי שבגדרה התקבלה באופן חלקי בקשה לעיון בתיק בית משפט במסגרת דיון בבקשה לאישור תובענה כייצוגית. נקבע כי המשיבות לא הרימו את הנטל הרובץ לפתחן להוכיח כי קיימת הצדקה להגבלת זכותו של המבקש ...
פסק דין
16/01/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי. המערערת מלינה על פס"ד של השופט אטדגי ועל פס"ד למחיקת התביעה. לטענתה, בשני ההליכים, לא נשקלו השיקולים הראויים ; הייתה התעלמות מהלכות נהוגות ותקדימים רלבנטיים ; לא נלקחו בחשבון עובדות ...
פסק דין
16/01/2022 - בימ"ש עליון קיבל ערעור על גזר דינו של בימ"ש מחוזי. המערערת הורשעה על פי הודאתה בעבירה של שוד בנסיבות מחמירות בנוסף, הורשעה המערערת בתיק שצורף לבקשתה, בשתי עבירות של איומים. מלאכת הענישה היא מלאכה מורכבת, בבחינת תמהיל של מטרות הענישה ...
פסק דין
16/01/2022 - בימ"ש עליון קיבל את ערעור המדינה והורה על ביטול הפיצויים שנפסקו לדמיס ולסטניסלב בערכאות קמא מכוח סעיף 80 לחוק. בקשת רשות הערעור מעוררת שאלה בדבר פרשנות סעיף 80(א) לחוק ותקנה 5 לתקנות בדבר פסיקת פיצוי בשל מעצר או מאסר והוצאות ...
החלטה
16/01/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי במסגרתו הוחלט בפעם השנייה על הפסקה מינהלית של עבודות השירות, מאחר והמערער לא התייצב לביצוע עבודות השירות. נפסק כי טענותיו של המבקש הן עובדתיות בעיקרן ומופנות להכרעת בימ"ש מחוזי שלפיה ...
החלטה
16/01/2022 - בימ"ש עליון דחה בקשה לקיים דיון נוסף בפסק דינו של בימ"ש זה, בגדרו התקבל באופן חלקי ערעור המבקשת והיא זוכתה מעבירת הרצח של בנה התינוק, אך נדחתה טענתה כי יש לזכותה מעבירת המתת תינוק הקבועה בסעיף 303 לחוק העונשין. המקרים ...
פסק דין
16/01/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטתו של בימ"ש מחוזי שלא לפסול את עצמו מלדון בעניינו של המערער. קביעותיו של המותב ממוקדות בקריטריונים להכרה בחסינות והן אינן "זולגות" לסוגיות שיעמדו בסופו של יום להכרעתו במסגרת ההליך העיקרי. לאורך ההחלטה חוזרת כחוט ...
פסק דין רעפ 7621/15 יצחק מוסרי, גולן ערג'י נ' מדינת ישראל
01/07/2021
תמצית העובדות
השאלה המשפטית המתעוררת בערעורים היא האם ניתן לאסור אדם בגין אי-תשלום קנס שבו חויב במסגרת גזר דינו, כשסכום הקנס הופקד, אך נזקף ושולם לשם פיצוי נפגע העבירה ולא לטובת פירעון הקנס, כל זאת כאשר בגזר הדין ...
פסק דין דנגצ 8537/18 פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, בית הדין הרבני האזורי בחיפה, היועץ המשפטי לממשלה
24/06/2021
תמצית העובדות
דיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט אשר דחה, בדעת רוב עתירות על פסק דינו של בית הדין הרבני הגדול. לאחר שלושים שנות נישואין מוגשת לבית הדין הרבני תביעת גירושין, בין היתר, בשל טענת הבעל כי ...
פסק דין בג"צ 2334/17 יחד רמת השרון נ' ועדת הכספים של הכנסת, ח"כ משה גפני, משרד האוצר רשות המיסים
15/06/2021
תמצית העובדות
שר האוצר מוסמך, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להכיר ב"מוסד ציבורי" שפועל למען "מטרה ציבורית" לצורך הענקתה של הטבת מס למי שתורמים כספים לאותו מוסד. מהם התנאים להפעלתה של סמכות זו? בהמשך לכך, ובאופן ממוקד יותר, ...
פסק דין עא 1839/19 פקיד שומה כפר סבא נ' שלמה ריזמן, ש. ריזמן בע"מ
14/06/2021
תמצית העובדות
הערעור תוקף את פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר ניתן ביום 15.12.2018 בתיקים מאוחדים.
ביום 20.7.2000 נרשמו מניותיה של אזימוט טכנולוגיות בע"מ למסחר בבורסה. כעבור כתשע שנים וחצי, לאחר משא ומתן ממושך, נחתם הסכם מיזוג ...
פסק דין סעש 62479-01/18 אופיר אגמי נ' אברך-אלון גי.אס. בע"מ
26/05/2021
תמצית העובדות
תביעה לתשלום זכויותיו של התובע בגין עבודתו עבור הנתבעת וסיומה. הנתבעת היא חברה פרטית שעוסקת בהפעלת תחנות דלק בשירות עצמי בסקטור המושבי והקיבוצי.
התובע עבד עבור הנתבעת החל מיום 9.3.2008 ועד ליום 12.9.2017 כסוכן מכירות. בסיום ...
פסק דין סעש 597-03/19 עו"ד רוברט תומא נ' עו"ד סאלח עבדאללה
16/05/2021
תמצית העובדות
תביעתו של התובע כנגד מעסיקו לשעבר, שאף הגיש תביעה שכנגד התובע עבד אצל הנתבע כעורך-דין בין 2/2002 ל-11/2018, שאז נסתיימו יחסי העבודה בנסיבות ששנויות במחלוקת בין הצדדים. כמו כן, זכויות נוספות, כגון דמי חופשה והפרשות פנסיוניות, ...
פסק דין בשפ 5105/20 יואל יולי שמעון נ' מדינת ישראל
25/05/2021
תמצית העובדות
למעלה מ-20,000 צווי חיפוש במחשבים – ובכלל זה במכשירי טלפון ניידים חכמים – ניתנים מדי שנה. לרוב, הדבר נעשה לאחר דיון במעמד צד אחד, ובלי שתינתן לבעלי המכשירים הזדמנות נאותה לטעון באשר לנחיצות החיפוש והיקפו בטרם ...
פסק דין עפ 7535/17 הרב אליהו בקשי דורון נ' מדינת ישראל
25/05/2021
תמצית העובדות
במוקד ערעור זה ניצבת השאלה – מהו רף ההוכחה הדרוש להוכחת היעדר כשירות לעמוד לדין, לפי סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 – מאזן הסתברויות, או העלאת ספק סביר. לאמור, האם נסתפק בקיומו ...
פסק דין בג"צ 5969/20 סתיו שפיר, יעל כהן פארן, עמותת חוזה חדש ואח' נ' הכנסת, ממשלת ישראל, שר האוצר ישראל כ"ץ ואח'
23/05/2021
תמצית העובדות
העותרים בשלוש העתירות – אזרחים וארגוני חברה אזרחית – מבקשים כי בית משפט זה יורה על בטלותו של חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 50 – הוראת שעה), אשר נכנס לתוקפו ביום 24.8.2020 וכלל הוראות ביחס לתקציב המדינה ...
החלטה מח 6881/19 רומן זדורוב נ' מדינת ישראל, פלונית (א"ק), המרכז לבריאות הנפש "מזרע"
11/05/2021
תמצית העובדות
בקשה להורות על עריכתו של משפט חוזר בהתאם להוראות סעיף 31 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 בעניינו של המבקש, אשר הורשע כמפורט להלן ברצח הילדה תאיר ראדה ז"ל, ונגזר עליו עונש של מאסר עולם.
בתאריך ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)