IP=3.215.79.204
פסק דין
27/06/2022 - בימ"ש שלום קיבל תביעה בגין נזקים שנגרמו לדירה אגב ביצוע פרוייקט תמ"א 38 בבניין בו היא נמצאת וקבע כי כלל הנזקים אשר התגלו בדירה הינם באחריות הנתבעת. בימ"ש פסק כי הנתבעת תשלם לתובעת 1סך של 32,376 ₪, ולתובעת 2 סך ...
פסק דין
27/06/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על הכרעת דינו וגזר דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתם הורשע המערער בעבירות של רצח בנסיבות מחמירות,; חטיפה לשם רצח או סחיטה; וכניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק, ונגזר עליו עונש מאסר עולם; 5 שנות מאסר בפועל ...
פסק דין
27/06/2022 - בג"צ דחה עתירה שעניינה בסכסוך 'אזרחי טהור', שהעסיק עד כה את רשם ההוצאה לפועל בתל אביב, ואת בימ"ש שלום. כמו כן, מנספחי העתירה עולה, כי בדעת העותר לפנות לבימ"ש מחוזי, בבקשת רשות ערעור על פס"ד שניתן לאחרונה, בהקשר זה, על-ידי ...
החלטה
27/06/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, במסגרתה בוטל צו המניעה שניתן לטובת המבקשים, ואשר חייב את המשיבה 1 להימנע מלהקצות את אחד ממגרשי המגורים המיועדים להקצאה במסגרת ההרחבה הנוכחית של קיבוץ אושה. לצדה של הבקשה הוגשה בקשה לעיכוב ...
החלטה
27/06/2022 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה בר"ע על פסק דינו של ביה"ד האזורי אשר דחה ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים. הוועדה קבעה כי למבקשת נכות משוקללת בשיעור של 28%, וכן קבעה כי אין מקום להפעיל את תקנה 15 תקנות הביטוח הלאומי ...
27/06/2022 - בימים ראשון ושני, ה-26-27.07.2022 בשעה 09:00, יתקיימו בבית המשפט העליון דיונים בערעורים בעניינם של פאינה קירשנבאום ורמי כהן. הדיונים יתקיימו באולם ג' בפני הרכב השופטים: אב"ד השופט יצחק עמית, השופטת ענת ברון, השופט אלכס שטיין. בהתאם להחלטת בית-המשפט מיום 09.06.2022 ...
פסק דין
27/06/2022 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על שומה שקבע המשיב בצו לפי סעיף 152(ב) בפקודת מס הכנסה לשנים 2015 עד 2018. ההקפדה על מועדים בענייני המסים מושפעת גם מכך שבעקבות הגשת ערעור מעוכב מועד תשלום המס, או נדחה, ...
החלטה
27/06/2022 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה בר"ע על החלטת ביה"ד האזורי, במסגרתה נדחתה בקשת המבקש "למתן הבהרה", באשר למועד הדיון שנקבע ע"י ביה"ד בבקשת המבקש שלא לפסוק על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, חרף הסכמתו לכך אשר ניתנה במהלך הדיון בהליך. ...
החלטה
27/06/2022 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה את בקשתה של המדינה למתן צו מניעה זמני ו/או קבוע כנגד ארגון המורים המורה לו שלא להשבית את מערכת הלימודים ומהלכה התקין בחטיבות העליונות, לא שביתה מלאה ולא שביתה חלקית, ולא לנקוט עיצומים עליהם הורה ועיצומים ...
הכרעת דין
27/06/2022 - בימ"ש מחוזי הרשיע נאשם שנגדו הוגש כתב אישום בגין עבירות מעשים מגונים בקטין שטרם מלאו לו 16 שלא בהסכמה חופשית (מספר עבירות), מעשים מגונים בקטין מתחת לגיל 14 (ריבוי עבירות), מעשים מגונים בקטין שמלאו לו 14 שנים, תוך ניצול ...
פסק דין
27/06/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל תביעה למתן פס"ד הצהרתי שיורה על בטלותו של יפוי כח בלתי חוזר אשר נחתם ביום 30.1.1997 על ידי המנוח וינגרטן דוד. התובעת, אשר ירשה את זכויות המנוח בדירה, מבקשת בתביעה זו לבטל את חתימתו על יפוי כח ...
פסק דין
27/06/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל את ערעור המדינה על פסק דינו של בימ"ש שלום, נקבע כי התיק יוחזר לבימ"ש קמא לבחינת הראיות שנשמעו, לקביעת ממצאי מהימנות ולמתן הכרעת דין מחדש. במוקד הערעור עומדת שאלת חוקיותו ותקינותו של חיפוש ברכב וכן נפקות הפגם ...
פסק דין
27/06/2022 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה במסגרתה עותרת התובעת לחייב את הנתבעת לפצותה בגין הפקעת הזכויות במקרקעין שהושלמה בשנת 1979. התובעת מבקשת לחשב את הפיצוי המגיע לה בהתאם לסכום הפיצויים ששולמו בעבר לבעלת זכויות אחרת במקרקעין. אין חולק כי התובעת זכאית לפיצוי ...
פסק דין
26/06/2022 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל חלקית תובענה במסגרתה נתבעו 99,527 ₪, בגין הסעדים הבאים: פיצויים בגין הפרת חוק עבודת נשים, פיצויי הלנת שכר, החזר הוצאות נסיעה, דמי חגים, פיצויים בגין היעדר הודעה על שינוי בתנאי העבודה ופיצויים בגין עגמת נפש וחוסר ...
פסק דין
26/06/2022 - בימ"ש משפחה דן בתובענות שעניינן, נפקות צוואתה של המנוחה ז"ל, אמם של המתנגדים והמשיבים 1, 3-4, וקבע כי הוכח די הצורך כי הצוואה נעשתה בשעה שהמנוחה לא ידעה להבחין בטיבה כאמור בהוראות סעיף 26 לחוק הירושה, על כן הצוואה בוטלה. ...
החלטה
26/06/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור המבקשת על החלטת בימ"ש שלום, שדחתה את בקשתה לביטול צו הריסה מנהלי. כידוע, דוקטרינת הבטלות היחסית שהותוותה בפסיקת בימ"ש זה מורה כי לצורך הכרעה בדבר התוצאה הראויה ...
החלטה
26/06/2022 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה בר"ע על פסק דינו של ביה"ד האזורי, שבו נדחה ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה). נקבע כי בבוא הוועדה לבחון את מצבו הרפואי של מבוטח בבקשה להחמרה לפי סעיף 36 לתקנות הביטוח הלאומי, ...
פסק דין
26/06/2022 - ביה"ד הארצי לעבודה דן בערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי, לתשלום גמול שעות נוספות; משכורת 13; פיצויי הלנת גמול שעות נוספות ומשכורת 13; פיצוי בגין אי מסירת תלושי שכר כחוק; ופיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד כחוק. ביה"ד פסק ...
החלטה
26/06/2022 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי, אשר קיבל באופן חלקי את תביעת המשיבה וחייב את המבקשת לשלם למשיבה את גימלת הפנסיה מגיל 60 וכן 10,000 ₪ הוצאות משפט. גם אם לא ניתן לשלול כליל את ...
החלטה
26/06/2022 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה להטלת ערובות לפי סעיפים 44(ב) ו-48 לחוק סדר הדין הפלילי, להבטחת התייצבות הנאשם לדיונים בתיק זה. מטרתם של תנאי השחרור [בערובה] נועדה להבטיח את התייצבות הנאשם למשפט ומניעת התחמקותו מההליכים המתנהלים נגדו. לצורך כך ראוי לשקול ...
החלטה
26/06/2022 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה למתן צו-מניעה זמני המורה למשיבים להימנע מלעשות ו/או לרשום כל עסקת מכר ו/או כל התחייבות לביצוע עסקה כלשהי, ו/או כל התחייבות לצד שלישי ו/או כל פעולת רישום של הערת אזהרה ו/או רישום זכויות ו/או השלמת ...
פסק דין
26/06/2022 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה להורות על ביטול הסדר גישור שקיבל תוקף של פס"ד. כאשר מדובר בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, יש לנהוג במשנה זהירות בטרם ביטול ההסכם, ולעשות זאת רק כאשר קיימים טעמים כבדי משקל המצדיקים את הביטול. ...
פסק דין
26/06/2022 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה על הסף עתירה נגד הליכי גבייה מנהליים בהם נקטה משיבה 1 נגד העותרים, בגין חובות ארנונה החלים על נכסי מקרקעין שונים, הנמצאים בבעלות העותרים. בד בבד עם העתירה הוגשה בקשה למתן סעד ביניים, בה התבקש בית ...
פסק דין
26/06/2022 - בימ"ש שלום דחה ערעור על החלטת הגבלת חשבון בנק בהתאם להוראת סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי. לפיכך, אף אם אותו ערעור נמחק כתוצאה מהתנהלותו המקצועית של ב"כ הקודם, הרי שאין בעובדה זו כדי להוות טעם מוצדק לצורך מתן היתר ...
פסק דין
23/06/2022 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל חלקית ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי, במסגרתו נדחתה תביעת המערער להכרה באירוע מיום 21.3.18 כתאונת עבודה. המערער עמד בנטל להוכיח כי אירע לו אירוע תאונתי תוך כדי עבודה במפעל חברת "ישראמרין" בכפר קאסם ביום ...
פסק דין
23/06/2022 - בימ"ש מחוזי דן בערעורים על פסק דינו של בימ"ש משפחה שקבע את היקף החובות שיש להכיר בהם כחובות משותפים הרובצים על דירות הצדדים. בימ"ש דחה את ערעור האישה וקיבל בחלקו את ערעור האיש והחברה במובן זה שביצוע ההתקזזות בגין שתי ...
פסק דין
23/06/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בימ"ש שלום, שבו נדחתה תביעה שהגישה המערערת נגד המשיב. פס"ד ניתן על דרך הפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט. בימ"ש הורה על ביטול פסק הדין, והורה כי הדיון יוחזר לבימ"ש קמא ...
פסק דין
23/06/2022 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש שלום לתעבורה. נקבע כי מעשים אלו של המערער מצדיקים בנסיבות העניין ענישה מרתיעה הכוללת מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, ואף ספק אם נכון היה לחפוף באופן חלקי את עונש המאסר בפועל ...
פסק דין
23/06/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל את תביעת התובע שנפגע בתאונת דרכים ונקבעו לו 27.32% נכות משוקללת ופסק כי, אין חולק כי על הנתבעת לפצות את התובע בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה. המומחה הגדיר את ההפרעה שנותרה לתובע הפרעת הסתגלות בלתי מסווגת ...
החלטה
23/06/2022 - בימ"ש משפחה דחה החלטה שעניינה בשאלה, האם יש מקום להתיר לצרף כנתבעים את המשיבים מס' 5-6, זאת בהתאם להוראות סעיף 6[ו] לחוק בתי המשפט לענייני משפחה. כידוע סדרי הדין בבימ"ש למשפחה ודיני הראיות גמישים ושונים מאלו הנהוגים ביתר בתי המשפט, ...
פסק דין
23/06/2022 - בימ"ש דן בתביעת אלמנה בת העדה האחמדית ,להכיר בחלקה בזכויות בעלה המנוח, מתוקף הלכת השיתוף, בבבנין בו מספר דירות מגורים. בימ"ש קיבל את התביעה בחלקה תוך החרגת דירות שהועברו ע"י המנוח בחייו לבנו הבכור. טענות האישה לבטלות פעולות שביצע המנוח ...
פסק דין
23/06/2022 - בימ"ש שלום נעתר לבקשות למתן צווי הריסה ללא הרשעה, מכוח הוראות סעיפים 212 ו-213 לחוק התכנון והבניה. משנחה דעתו של בימ"ש כי מדובר במבנים שנבנו ללא היתר, ומשנמצא כי על פי הראיות שהוצגו המבקשת עשתה כל שניתן לאתר את בעלי ...
החלטה
23/06/2022 - בימ"ש שלום דן בבקשת נאשם לקבל לידיו באופן מיידי את שני הטלפונים המצויים בחזקת התביעה; וזאת מכוח זכות העיון המוקנית לו בהתאם לסעיף 74(ב) לחוק סדר הדין הפלילי. לזכות העיון בחומר חקירה מוקנה מקום מרכזי בהליך הפלילי, בהיותה אמצעי בעל ...
פסק דין
23/06/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל עתירה בעניין רישום שמות משפחה של ילדים שנולדו בהליך פֻּנְדְּקָאוּת לבני זוג מאותו מין. נפסק לראשונה, עוד טרם חקיקת חוק מרשם האוכלוסין, כי תפקידו של פקיד הרישום הוא כשל מאסף סטטיסטי לצורך ניהול ספר התושבים וכי שיקוליו ...
פסק דין
23/06/2022 - בימ"ש שלום דחה בר"ע על החלטות רשם ההוצאה לפועל במסגרתן דחה את בקשת המבקש לסגור את תיק ההוצאה לפועל ולבטל עיקול שהוטל במסגרתו לנוכח טענתו שהתיק נפתח במרמה, לאחר שפס"ד שהתיק ניתן במסגרתו בוטל בהסכמה והוחלף בהסדר חוב. בד בבד ...
החלטה
23/06/2022 - בימ"ש משפחה דחה בקשה למינוי מומחה- רו"ח חוקר לצורך בחינת ההתנהלות הכלכלית ביחס למשיבה מס' 2- חברה **** בע"מ. תכלית מינוי מומחה מטעם בימ"ש אינה לשם מציאת ראיות להוכחת טענות בעלי דין, אלא לשם בירור ראיות שהובאו על ידי מי ...
החלטה
22/06/2022 - בימ"ש לעניינים מקומיים דחה בקשה למתן פסק דין הצהרתי על בטלות קנסות שנרשמו מכח חוק עזר לבאר שבע (פתיחת עסקים וסגירתם), או לחלופין על הארכת מועד להגשת בקשות להישפט בגין קנסות אלו. בעניינם של התובעים, לא נמצא כי המחלוקת העולה ...
החלטה
22/06/2022 - בימ"ש שלום דן בהתנגדות לביצוע שטר וקבע כי הפורום הישראלי אינו הפורום הנאות לדון בתובענה. דין ההתנגדות להתקבל ובקשת המימוש להימחק גם לאור הליקויים בהגשתה. המבקש טען בהתנגדותו כי בית המשפט נעדר סמכות עניינית ומקומית והוא אינו הפורום הנאות ...
פסק דין
22/06/2022 - בימ"ש לענייני משפחה דחה תובענה שהגיש האב להשבת הקטינים ל XXX. אכן עסקינן במעבר מקום מגורים שהתבצע באופן חד צדדי והלכה למעשה אין על כך מחלוקת. אלא שנסיבות המעבר- אירוע אלימות של ממש שנקט כלפיה האב ובחירתה להימצא בסביבה תומכת ...
פסק דין
22/06/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, אשר הותיר על כנה את הכרעת בימ"ש לתביעות קטנות בעיר – במסגרתה חויבה המערערת לפצות את המשיבים גם בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם כתוצאה מאיחור בהגעת כבודתם. בימ"ש לא מצא ...
החלטה
22/06/2022 - בימ"ש עליון דחה "בקשה דחופה לעיכוב הליכים ולמתן צו מניעה זמני" ביחס לפסק דינו של בימ"ש מחוזי, במוקד המחלוקת סוגיית הבעלות בגג דירה בבית שמש. משעה שבית משפט זה נעתר בעבר לבקשת המבקשים למתן סעד זמני, תוך שהתנה את קיומו ...
החלטה
22/06/2022 - בימ"ש לעניינים מקומיים דחה מספר טענות מקדמיות שהעלה הנאשם. אין חובה על התובע להציע הסדר מותנה, אלא רק לשקול בצורה עניינית אפשרות זו. שעה שבתיק זה הודיעה המאשימה כי הופעל שיקול הדעת ונבחן אם העניין מתאים להסדר מותנה וכי התובע ...
החלטה
22/06/2022 - בימ"ש שלם דן בשתי בקשות לעיון בחומר חקירה, במסגרתן מבוקש כי אורה למשיבה להמציא למבקש, הוא הנאשם, עותקים דיגיטליים של פריטים אשר נתפסו במסגרת החקירה, לצד מסמכים נוספים. חזקה על היחידה החוקרת שתעביר את כלל החומרים הרלוונטיים לחקירתו של המבקש. ...
פסק דין
22/06/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל את עתירת העותרת וקבע כי זכיית המשיבה מבוטלת, ובהעדר כל הצעה קבילה מבוטל גם המכרז עצמו. הרשות הארצית לכבאות והצלה פרסמה מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות התראה וחרום ברכבי הכיבוי של הרשות העותרת, א.א. יבוא ושיווק ...
פסק דין
22/06/2022 - בימ"ש עליון קיבל ערעור על גזר דינו של בימ"ש מחוזי והורה על הקלה בעונשו של המערער כך שעונש המאסר בפועל יעמוד על 18 שנים, הפיצוי שהושת על המערער יישאר על כנו. המערער הורשע במסגרת הסדר טיעון בביצוע עבירות של הריגה, ...
פסק דין
22/06/2022 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור לפי חוק מס ערך מוסף, ולפי פקודת מס הכנסה, על החלטות שונות של המשיבים: משיב ומשיב 2. המערערת, חברה פרטית אשר עיקר עיסוקה בענף הבנייה. בהתאם להלכה הפסוקה, פסילת ספריה של המערערת מצדיקה עריכת שומה לפי ...
פסק דין
22/06/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית, אשר האריכה את אשפוזו הכפוי של המערער בחודש ימים, וזאת מכוח סעיף 10(ג)(2) לחוק טיפול בחולי נפש. יישום החלטות קודמות של הוועדה, אינה בגדר המלצה. החלטת וועדה הינה החלטה רפואית, אך ...
החלטה
22/06/2022 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה את בקשת המבקש להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי. כלל הוא, כי איחור של ימים בודדים או אף של יום אחד בלבד בהגשת הערעור טעון תרוץ והצדקה. הצורך להצביע על 'טעם מיוחד' ...
פסק דין
21/06/2022 - בימ"ש שלום קיבל תביעה לתשלום פיצוי בגין נזקי גוף לפי חוק הפלת"ד. התובע יליד 1998 נפגע לטענתו בתאונת דרכים עת רכב על אופניו באזור חוף התמרים בעכו ורכב בלתי ידוע פגע בו וגרם לו לשבר פתוח באזור קרסול שמאל. התובע ...
פסק דין
21/06/2022 - ביה"ד האזורי לעבודה דחה תביעה שהגישה ד"ר איזבלה שוורצברג- התובעת כנגד שירותי בריאות כללית- הנתבעת לתשלום פיצויי פיטורים ולתשלום פיצוי בגין אי שיבוצה לתורנויות במשך שלושה חודשים בשנת 2018. נקבע כי לא חל בנסיבות העניין המנגנון הקבוע בסעיף 14 לחוק ...
פסק דין עפ 6922/16 שמעון קופר (קופרשמיד) נ' מדינת ישראל
19/05/2022
תמצית העובדות
המערער הורשע ברציחתן של שתיים מנשותיו. הרשעת המערער נסמכה על ראיות נסיבתיות, ואולם בעוד המארג הראייתי, הנסיבתי, בעניין רציחת ג'ני מהווה מסד איתן כנדרש במשפט הפלילי אשר אינו מותיר ספק סביר בדבר אשמתו, הרי לא כך ...
פסק דין עא 8336/17 מיכאל ראובן, גרגורי פאוסט קורצ'מני, איתמר מירון ואח' נ' סופר-דוש בע"מ, טיב טעם רשתות בע"מ, כל בו חצי חינם בע"מ ואח'
15/05/2022
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי במסגרתו נדחתה בקשת המערערים לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבות 7-1 בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. במוקד הערעור ניצבת מחלוקת בדבר פרשנות תנאיהם של מבצעי המכירות שהנהיגו המשיבות ...
פסק דין עפ 207/20 אשר אופיר, יוסף נוימן, אליהו קולן נ' מדינת ישראל - רשות ההגבלים העסקיים
03/05/2022
תמצית העובדות
האם התארגנות של קבלנים שהחליטו בצוותא חדא שלא להשתתף במכרז ממשלתי עלתה כדי ביצוע עבירה של הסדר כובל? איזו דרגת מעורבות בהתארגנות זו מצדיקה הטלת אחריות פלילית? האם בנסיבות העניין עומדת למעורבים ההגנה של פטור מאחריות ...
פסק דין סעש 19741-07/19 עומר זועבי נ' מדינת ישראל
22/03/2022
תמצית העובדות
תביעה כנגד החלטת הנתבעת מיום 02/07/2019, לפיה התובע פוטר החל מיום 11/07/2019.
התובע, עורך-דין בהכשרתו, הועסק על-ידי הנתבעת במערכת בתי הדין השרעיים, החל מתאריך 01/01/15 ועד לפיטוריו. התובע החל את עבודתו כמזכיר בבית הדין השרעי בבאקה ...
פסק דין בג"צ 4343/19 כן לזקן - לקידום זכויות הזקנים, רחל יוסף, מריה אוסטריה הרננדז נ' כנסת ישראל, שר הפנים, משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה, התנגדות לצו על תנאי
16/03/2022
תמצית העובדות
העתירה שלפני מופנית כלפי סעיף 3א(ב1)(1א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, שהתווסף לחוק בשנת 2018, במסגרת תיקון מס' 32. סעיף זה מסמיך את שר הפנים להאריך רישיונות ישיבה של עובדים זרים בתחום הסיעוד, "לשם טיפול במטופל שגילו, ...
פסק דין סעש 17621-03/19 דוד בזז נ' שרה זמירי
27/02/2022
תמצית העובדות
תביעה להכרה ביחסים שבין הצדדים כיחסי עובד-מעסיק ולזכויות הסוציאליות הנגזרות מכך. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעת, בה ביקש לחייבה בתשלום סכומים שונים בגין: פיצויי פיטורים, דמי הבראה, קרן פנסיה, קרן השתלמות, דמי חגים, פדיון חופשה, תוספת ...
פסק דין סעש 22910-12/19 נציג ציבור (עובדים) מר סאבר שהאב, רויטל לוי נ' פרשמרקט בע"מ
24/02/2022
תמצית העובדות
עסקינן בתביעה לתשלום פיצוי בגין נזק בלתי ממוני, בגין אי קבלתה של התובעת לעבודה בנתבעת בשל הריונה, וזאת בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988.
הנתבעת הינה חברה אשר בבעלותה רשת קמעונאית לממכר מוצרי מזון וצריכה לציבור ...
פסק דין סעש 53675-10/17 שירה רבן נ' שרה נתניהו,מוריה שירותי נקיון אחזקה ושמיר,משרד ראש הממשלה/המשרד הראשי
23/02/2022
תמצית העובדות
התובעת, גב' שירה רבן, תושבת ירושלים, עבדה כעובדת משק בית במעון ששימש בתקופה הרלבנטית את ראש הממשלה לשעבר, מר בנימין נתניהו, בקומות השניה והשלישית, הן קומות המעון הפרטי המיועדות לראש הממשלה ומשפחתו. הנתבעת 1, גב' שרה ...
פסק דין עע 30279-05/19 חיים זר נ' מת"ש - מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ, מדינת ישראל, עמותת בזכות - המרכז לזכויות אדם לאנשים עם מוגבלויות
10/10/2021
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית הדין האזורי, במסגרתו התקבלה בחלקה הקטן תביעתו של המערער נגד מת"ש - מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ. המחלוקת העיקרית נוגעת לשאלת התקיימותם של יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים כאשר העבודה התבצעה ...
פסק דין דנפ 5387/20 רפי רותם נ' מדינת ישראל
15/12/2021
תמצית העובדות
דיון נוסף שבו נדונה השאלה אם רשאי בית המשפט לבקר את שיקול דעת רשויות התביעה בהחלטה להגיד כתב אישום, בפרט בעילות הסבירות והמידתיות.
המבקש עבד כקצין חקירות ומודיעין ברשות המסים. בשלב מסוים במהלך עבודתו, טען המבקש ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)