IP=44.192.20.240
החלטה
29/02/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה להורות על הפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות המבקש, במקרה שתידחה התביעה שהגישה המשיבה נגדו. התביעה היא להצהרה על זכותה של התובעת להירשם כבעלת מגרש. העובדה שהמשיבה לא מילאה אחר החלטת בימ"ש בדבר חיוב בהוצאות, מקימה חשש ...
פסק דין
29/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על הרשעת המערער בביצוע עבודה אסורה בקרקע חקלאית, ללא היתר ובניגוד לתכניות החלות על המקרקעין, ועל העונש שהוטל עליו: קנס בסך 350,000 ₪, התחייבות בסך 350,000 ₪ להימנע מלעבור עבירה לפי סעיף 243 לחוק התכנון והבניה ...
החלטה
29/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת התובעים להתיר להם לתקן את כתב התביעה, בטענה כי התיקון המבוקש נוגע בעיקרו לתיקון סכום התביעה לסך של 25 מיליון ₪ מטעמי אגרה. ההיתר המבוקש יגרום לסרבול ההליך באופן משמעותי, להארכתו באופן בלתי מתקבל על ...
פסק דין
29/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינה של ועדת הערעורים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) בו נדחה ערעור המערער על קביעת המשיב, לפיה אין קש"ס בין המחלה הנפשית שממנה הוא סובל (סכיזופרניה) לבין שירותו הצבאי. תובע או קצין תגמולים רשאים ...
פסק דין
29/02/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה בגין נזקי גוף בטענה לאבחון מאוחר של סרטן הערמונית, כמו גם מעקב וטיפול רשלניים שהותירו בו נכות קשה. נקבע כי הופרה חובת הזהירות כלפי התובע וכי ניתן היה לאבחן את הממאירות בערמונית בשלב מוקדם יותר. לו ...
פסק דין
29/02/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה לביצוע שטר חוב על סך של 210,000 ₪, אותה הגיש הנתבע (המתנגד) ללשכת ההוצאה לפועל. לטענת הנתבע, השטר זויף, הוא לא יודע מתי נחתם, והוא אינו חתום עליו, שכן הוא חתם על ההסכם בלבד. הראיות, ...
פסק דין
29/02/2024 - בימ"ש שלום קיבל בקשה למתן צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 22ב לחוק רישוי עסקים, המכוונת להפסקת העיסוק בעסק בבעלות המשיב מסוג מרכול, הפועל בשכונת בית חנינא בירושלים. ניתן להןציא צו סגירה לפי סעיף 22ב לחוק רישוי עסקים, ללא צורך בהגשת ...
פסק דין
29/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה וקיבל חלקית תביעה שכנגד, בקשר לזכויות בניה עתידיות במקרקעין וכן עתירה להורות על רישום בית משותף בפנקסי המקרקעין. זכויות בניה בבית משותף יכולות להיות מושא להסכמות חוזיות. הסכמה לויתור על זכויות בנייה צריכה להיות ברורה ומפורשת ...
פסק דין
29/02/2024 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בה התקבלה בקשת המשיבה 1 ליתן צו חוסם המונע מהמבקשות להגיש נגדה הליך של חדלות פירעון, עד לתום בירור התביעה העיקרית. משנקבע כי התנהלות המבקשות בהליכים הקודמים ובהליך קמא אינה מאפשרת ...
החלטה
29/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בו נדחתה בקשת המבקשת לביטול פסק בוררות בהליך שהתנהל בינה לבין המשיבים והתקבלה בקשת המשיבים לאישורו. מלבד אמירות כלליות בדבר השלכות רוחב, בקשתה מעלה בעיקרו של דבר טענות ערעוריות ...
פסק דין
29/02/2024 - בימ"ש עליון קיבל בעיקרו ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחתה תביעת המערער לאכיפת הסכם שנחתם על פי הנטען בינו לבין המשיבה 1, ולחלופין לסעד הצהרתי שלפיו הוא הבעלים של המקרקעין מושא ...
פסק דין
28/02/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל בקשה להענקת רישיון ישיבת ארעי בישראל מסוג א/5 לכל מבקש מקלט מחבלי דרפור, הרי הנוּבָּה והנילוס הכחול שבסודאן, שבקשתו לקבלת מקלט לא הוכרעה תוך שנה מיום הגשתה למשיב. מאחר שהמצב בסודאן בכלל ובדרפור בפרט לא השתנה ...
החלטה
28/02/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה לפיצוי בגין דמי שכירות של "זכות ציבורית" להפעלת מונית מכוח רישיון בבעלות המנוחה; וכן בגין עוגמת הנפש שנגרמה לה בשל אי תשלום דמי השכירות על ידי הנתבע. ניתן ככלל להחליף תובע שנפטר בעזבונו; עורך הדין המייצג ...
פסק דין
28/02/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית תביעה לקבלת צו מניעה האוסר על הפרעה לשימוש שהתובעת עושה במבנה בית כנסת שהיא מנהלת בחצר מבנה "בית היתומים הספרדי" בירושלים, ולהצהרה על היותה בעלת זכות דיירות מוגנת במבנה. עמותה שמנהלת בית כנסת ותיק זכאית להגנת ...
פסק דין
28/02/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה על סך של 100,000 ₪ בגין פרסום לשון הרע. התובע עסק בפרשת תאיר ראדה וסבר שרומן זדורוב אינו הרוצח. אחת התאוריות שהפיץ התובע היא שחברותיה של תאיר ראדה ז"ל מעורבות ברצח. כנגד התובע הוגשה תביעת לשון ...
החלטה
28/02/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה טענות להפרות של הוראות שונות בחוק התקשורת (בזק ושידורים), בשל משלוח מסרונים ללא הסכמה וללא אפשרות למתן הודעת סירוב. המשיבה לא הרימה את הנטל לביסוס טענתה בדבר קיומה של תקלה נקודתית שגרמה ...
פסק דין
28/02/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה למתן הוראות אשר הוגשה על ידי עובד זר נגד המוסד לביטוח לאומי. במסגרת הבקשה עותר המבקש לבטל את החלטת המוסד לביטוח לאומי שדחה על הסף את תביעתו לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין בעקבות פירוק החברה, ...
פסק דין
28/02/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את ערעור המערער כנגד חומרת העונש והמיר עונש של 9 חודשי עבודות שירות ב-300 שעות של"צ. המערער הורשע בעבירות של התפרצות למקום מגורים בכוונה לבצע גניבה ובניסיון הונאה בכרטיס חיוב. בנסיבותיו החריגות של מקרה זה, נוכח עוצמתו ...
פסק דין
28/02/2024 - וועדת הערר לעניין חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) דחתה עררים על החלטות המשיב - מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים ביחס לעסקת מכירה של מספר חלקות מקרקעין. טענות העוררות ביחס לגובה הקנסות שהטילה רשות המיסים – התקבלו. במקרה זה יש לקבל ...
פסק דין
28/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו התקבל ערעור המשיב על החלטת רשמת בימ"ש מחוזי במסגרתה נדחתה בקשת המשיב להורות על מחיקת "ערעור שכנגד" שהגישה המבקשת. בשים לב ללשון הברורה של תקנה 45 לתקנות דיני משפחה; ...
החלטה
28/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתו התקבל ערעור המשיבים על פסק דינו של בימ"ש שלום, המשיבים הגישו תביעת פיצויים לבימ"ש שלום, בטענה כי רופאי המבקשת התרשלו באבחון נגע סרטני שהופיע בלשונה של המנוחה (אשת המשיב ...
החלטה
26/02/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי לעבודה בגדרו נדחתה תביעת המערער להכיר בו כנפגע בעבודה מכוח חוק הביטוח הלאומי. נקבע כי כי המערער עמד בנטל להוכיח כי התאונה בה הכיר בית הדין האזורי אירעה תוך ...
פסק דין
26/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף, לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. שתי שאלות ניצבות במוקד התביעה, האחת האם מדובר בתאונת דרכים המקימה אחריות לפיצוי מצד מבטחת הרכב; השאלה השנייה נסובה סביב שיעור הנכות של התובעת ובפרט, האם ...
פסק דין
26/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בעקבות פגיעתו הנטענת של התובע בתאונת דרכים, עת נעקץ מדבורים שנקרו בדרכו ועקב כך סבל מהלם קשה אשר גרם לו לנזק מוחי כתגובה לשוק אנפילקטי. ...
החלטה
26/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה למתן צו מניעה זמני המורה לבנק להימנע מסגירת חשבון הבנק העסקי של המבקשת עד מתן פסק דין סופי בתביעה למתן צו מניעה קבוע האוסר על הבנק לסגור או להגביל את החשבון. מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת ...
פסק דין
26/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה של בעלי מניות בחברה פרטית, בטענה כי החברה מתנהלת בדרך שיש בה משום קיפוח של בעלי המניות במובן סעיף 191 לחוק החברות, כי התנהלות החברה ונושאי המשרה בה אינה מתיישבת עם הוראות התקנון, כי נפלו פגמים ...
החלטה
26/02/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה ברובה בקשה שהוגשה על ידי שירותי בריאות כללית בהמשך להודעת היועצת המשפטית לממשלה על התייצבותה להליך ולעמדה שהוגשה מטעמה, לקבלת פרטים נוספים. עמדה המוגשת על ידי היועצת המשפטית לממשלה אינה באה בגדר "כתב תשובה" המוגש על ...
החלטה
26/02/2024 - בקשת המבקשים לפי סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) להורות על העברת סך של 312,500 ₪ ממשטרת ישראל לפקיד שומה חולון. ככל שהתמונה העובדתית תלמד על כך שקיימת זיקה בין קיומו של חוב מס אזרחי לעצם תפיסת ...
החלטה
26/02/2024 - בימ"ש שלום דן בבקשת התובעת להתיר לה להביא ראיות לסתור את דרגת הנכות שנקבעה בעניינה על ידי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי. בימ"ש קיבל את הבקשה להבאת ראיות לסתור בחלקה, בנוגע לתחום הפסיכיאטריה והראומטולוגיה, ודחה את הבקשה בתחום האף ...
החלטה
26/02/2024 - בימ"ש עליון דחה עררים לפי סעיף 53(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), על החלטת בימ"ש מחוזי בה נקבע כי קיימת תשתית ראייתית לכאורית לביצוע העבירות המיוחסות לעוררים; על החלטה בה הורה על מעצרו של העורר עד תום ...
החלטה
26/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בו נדחתה תביעת המבקשת להצהיר כי הסכם בוררות שנכרת בינה לבין המשיבים בוטל על ידה כדין עקב הפרתו; להורות על ביטול פסקי דין שנתנו תוקף להסכם זה; ולהורות על הפסקת ...
החלטה
26/02/2024 - בימ"ש עליון קיבל חלקית ערר על החלטות בימ"ש מחוזי בהן נקבע כי המשיב יועבר למעצר בפיקוח אלקטרוני, חלף מעצר מאחורי סורג ובריח. נקבע כי . ההחלטה על העברתו של המשיב למעצר בפיקוח אלקטרוני מבוטלת. הדיון יוחזר לבימ"ש מחוזי ...
החלטה
25/02/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה שעניינה של התובענה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית בנושא חיוב אגרות עבור בקשות ביניים המוגשות לבתי המשפט בהליכים אזרחיים. גביית אגרה המוטלת על "בקשות בכתב" בגין "פניות" כמובנן בתקנות סד"א החדשות, נעשתה כדין; אין לאשר בקשה ...
פסק דין
25/02/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה המכוונת לשני מישורים – האחד, כללי, ביחס למעמד תושבי אזור יו"ש ומקומם בוועדות התכנון, המישור השני עניינו בנסיבותיה של העותרת ובטענה המתמקדת ברצונה להגשת תכנית מפורטת, תוך עיכוב ביצוע צו הריסה המופנה כלפיה. הגשת תכנית ...
פסק דין
25/02/2024 - בימ"ש דחה תביעה למימוש פוליסת ביטוח וקבלת פיצוי על נזק לרכב בעקבות תאונה. הפוליסה נשוא התביעה הופקה על ידי חברת הביטוח למי שבינתיים העביר את הבעלות ברכב ולמרבה הצער הלך לבית עולמו בסמוך לאחר מכן. לחברת הביטוח לא נמסרה הודעה ...
פסק דין
25/02/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעת שיבוב בסך 47,500 ₪, הוא הסכום שהתובעת שילמה בגין נזק שנגרם לרכב שהיה מבוטח על ידה, בתאונה עם רכב שהיה נהוג על ידי הנתבע 1. נקבע כי הנתבע הוא האשם בתאונה. עם זאת, יש לייחס לנהגת ...
פסק דין
25/02/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לעניינים מנהליים בגדרו נדחתה על הסף עתירה מחמת חוסר סמכות עניינית. ענייננו בתכנית מתאר מקומית שקידמו המערערות בוועדה המקומית לתכנון ובניה רהט, ומטרתה הרחבת שטח בית ספר על יסודי והקמת מוסדות ...
פסק דין
25/02/2024 - בימ"ש עליון דן בערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו חויבו המערערים בתשלום כספים למשיבה. בין המועצה לבין שוכרים מסוימים נחתמו הסכמי שכירות ביחס למקרקעין שבבעלות המועצה. בימ"ש מצא להתערב בפס"ד בנקודה מהותית אחת הנוגעת לחיובו של המערער באופן ...
החלטה
25/02/2024 - בימ"ש עליון קיבל בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו התקבלה תביעה להורות על תוקפם של הסכמים שנחתמו, מצד אחד, על ידי האגודה השיתופית כפר גדעון מושב דתי (להלן: המבקשת) ומצד שני על ידי המשיבים. הנטייה ככלל היא ...
החלטה
25/02/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה בר"ע על פסק דינו של ביה"ד האזורי בו נדחה ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה). הוועדה התכנסה בעקבות פס"ד מחזיר וקבעה שלמבקש נותרה נכות צמיתה בשיעור 15% בגין הפגיעה בגבו, לאחר ניכוי מצב ...
פסק דין
25/02/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי שבה נדחתה תביעתה של המערערת למתן סעדים הצהרתיים שונים, לרבות סעד הצהרתי לפיו יש להשיבה לתפקיד דיילת אוויר, וכן לפיצוי בגין נזקים ממוניים ולא ממוניים. גם במסגרת פעילותו של ...
החלטה
25/02/2024 - ועדת הערר דחתה בקשה לביטול פס"ד שניתן בהעדרה של המבקשת, זאת הן בשל התנהלות המבקשת (באמצעות בא כוחה) שעשתה דין לעצמה ונקטה בלשון בוטה, והן משלא עמדה בתנאים הנדרשים לביטול פסק דין על פי שיקול דעת בימ"ש. מעת שמדובר ...
החלטה
25/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטה במסגרתה נדחתה בקשת המבקש למינוי מומחה בתחום רפואה שיקומית שהוגשה בהליך תביעה לתשלום פיצויים על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ככלל, אין למנות מומחה שיקומי כדבר שבשגרה. הפרקטיקה המקובלת לבחינת הצורך במינוי מומחה ...
פסק דין
25/02/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש שלום במסגרתה בוטלו צווי המניעה שניתנו ע"י בימ"ש קמא. הנאמנים עתרו במסגרת הבקשה להשיב על כנם את צווי המניעה עד למתן החלטה בבקשה העיקרית שהגישו, לביטול גריעת נכס מקופת הנשייה. תכלית סעיף 220 ...
פסק דין
22/02/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על פסק דינו של בימ"ש לתביעות קטנות, אשר קיבל את תביעת המשיב וקבע כי המבקשת הטעתה אותו והפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן בנסיבות מחמירות, המזכות בפיצוי מוגדל לדוגמה, בסך של 36,000 ₪. מטרת הפיצויים המוגדלים ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבר"ע על החלטת בימ"ש שלום אשר חישב סכום לפידיון זכויותיה של המשיבה 1 בנכס מקרקעין, תוך שקבע שנכון להעמיד את תקופת הסידור החלופי על 48 חודשים, בסכום של 4,500 ₪ לחודש. כאשר ליחיד בהליך חדלות פירעון נכס ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת הנתבעים לחייב את התובע בתשלום הוצאות לטובתם, בהן חויב כתנאי לבירור התביעה כספית שהגיש נגדם. על התובע לשלם את הוצאות הנתבעים שהושתו עליו בהליכים קודמים ואשר נקבע כי תשלומן מהווה תנאי להגשת תביעה חדשה. הן משיקולים ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לפטור מאגרה חברה שהגישה בקשה למתן צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון, מעת שהיא לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח חסרון כיס המונע ממנה לשלם את האגרה. במקרה זה מדובר בחברה שלה בעל מניות ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש עליון נעתר לבקשה רביעית להארכת מעצרם של המשיבים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים). נגד המשיבים הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות של חבלה בכוונה מחמירה; הובלה ונשיאה של נשק; איומים; וחבלה במזיד. ...
פסק דין
22/02/2024 - בג"צ דחה עתירה במסגרתה מבקשת העותרת שני סעדים: האחד – ביטול פסק-דינו של ביה"ד הארצי לעבודה בגדרו נדחה ערעור המועצה על פסק-דינו של ביה"ד האזורי במסגרתו בוטלה החלטת המועצה להעביר את המשיב 3 מתפקידו במועצה לתפקיד אחר. השני – ...
פסק דין סעש 45633-04/18 חומה סוכנות לביטוח בע"מ נ' אילנה סוטו
11/01/2024
תמצית העובדות
תביעה לפיצוי בגין גזל סוד מסחרי ותביעה שכנגד לתשלום זכויות סוציאליות הנובעות מתקופת ההעסקה ופיצוי בגין לשון הרע.
התובעת והנתבעת שכנגד, חומה סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות ביטוח פעילה משנת 2013, בעלת שני סניפים, האחד ממוקם ...
פסק דין עא 8387/20 חברת נמל אשדוד בע"מ, שוקי סגיס, אלי בר-יוסף נ'
08/01/2024
תמצית העובדות
ערעורים על פסק דינו של בית הדין לתחרות. במסגרת פסק הדין נדונו עררים שהגישו חברת נמל אשדוד בע"מ ושני נושאי משרה בה בגין עיצומים כספיים שהוטלו עליהם על ידי הממונה על התחרות. עיצומים אלה הוטלו בעקבות ...
החלטה תצ 2241-10/17 אירית רובין נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
28/12/2023
תמצית העובדות
בקשת המבקשת לאישור תובענה ייצוגית שהגישה כנגד המשיבה. במסגרת בקשת האישור נטען כי המשיבה הטעתה את ציבור הלקוחות עת לא גילתה בפניהם כי קיימים במטוס מושבים בעלי מגבלת הטיה של המושב, וגבתה עבור אותם מושבים מחיר ...
פסק דין סעש 20921-10/21 מקור החום בע"מ נ' עומר זכריא חרב ראדי גמאל עבד אלנצאר מחמוד סאלם
28/12/2023
תמצית העובדות
תביעתה של התובעת כנגד הנתבעים, עובדיה לשעבר, אשר עניינה בהפרת חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, הפרת הסכמי העבודה בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, פיצוי מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 וכן תביעה שכנגד ...
פסק דין סעש 31940-05/20 Twelde Askale נ' מ.ס.קילנור בע"מ, טופ - איי טי סולושנס בע"מ , ר.ג.א.שרותים ונקיון (ישראל) 1987 בע"מ ואח'
10/12/2023
תמצית העובדות
השאלה המרכזית העומדת להכרעת בית הדין במסגרת פסק הדין היא מי הייתה מעסיקתו של התובע, אשר עבד בתחום הניקיון ברחבי העיר "אלעד".
הנתבעת 3, "ר.ג.א", הינה חברה שעיסוקה במתן שירותי תברואה לרשויות מוניציפאליות. ביום 1.1.2015 התקשרה ...
פסק דין א 27138-05/17 דור-אור קרית גת נכסים בע"מ נ' אזורים חברה להשקעות בפיתוח ובבניין בע"מ
28/11/2023
תמצית העובדות
תביעה כספית על סך של 15,526,285 ₪. עניינה "אוצר" מפוקפק שהתגלה בקרקע, והאחריות לנזקים שגרם.
חברה מסחרית גדולה ביקשה להקים מרכז לוגיסטי וניהולי. מטבע הדברים היא תרה אחר מגרש רחב ידיים. יגעה ומצאה. היא רכשה את ...
פסק דין סעש 5281-04/19 BERHE ABBE OKBAMARI נ' גד חיי שי, ג'וליה מעדני בשר בע"מ
30/11/2023
תמצית העובדות
התובע, מבקש מקלט מאריתראה, עותר בתביעתו לרכיבי שכר שונים כנגד הנתבעים מכוח יחסי עבודה שהתקיימו ביניהם. התובע עבד כקצב וכעובד כללי אצל הנתבעים, אשר בבעלותם מפעל לבשר וחנות לממכר מוצרי בשר.
התביעה התקבלה.

נקבע ...
פסק דין בג"צ 4015/20 שברון מדיטרניאן לימיטד, דלק קידוחים, שותפות מוגבלת נ' שר האנרגיה, הממונה על ענייני נפט, אנרג'יאן ישראל לימיטד
26/11/2023
תמצית העובדות
חברה G וחברה N מחזיקות כל אחת ברישיון לחיפוש גז טבעי, בשטחים הצמודים זה לזה. חברה G השקיעה מאמצים שבסופם הגיעה ל"תגלית" של שדה גז המשתרע בחלקו בשטחה ובחלקו בשטחה של חברה N. בעת התגלית, חברה ...
פסק דין סעש 1631-04/20 כארם חביב אללה נ' ה.ל.תיירות בע"מ
20/11/2023
תמצית העובדות
תיק זה עניינו בזכויותיו של התובע כנהג אוטובוס בתקופת עבודתו עבור הנתבעת.
התובע החל לעבוד בחברת הורן את ליבוביץ בע"מ ביום 29.3.1998 כנהג אוטובוס. בחודש 10/2007 עבר התובע לעבוד עבור הנתבעת. אין מחלוקת כי קיימת רציפות ...
פסק דין עעמ 7665/20 יוניהד ביופארק בע"מ, כתר אחזקות בע"מ, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה - משרד הכלכלה, מנהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, ועדת הערר של הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, ועד נ' הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה - משרד הכלכלה
23/11/2023
תמצית העובדות
שלושה ערעורים אשר הוגשו ביחס לשלושה פסקי דין שונים של בית המשפט המחוזי.
במטרה לעודד משקיעים זרים וישראלים להשקיע בפעילויות ומיזמים המתבצעים בשטח ישראל, וכן לתמרץ יזמים לבסס את פעילותם בארץ, חוקקה כנסת ישראל את החוק ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)