IP=3.238.174.191
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. במסגרתן דן בשאלות האם עומדת לפניקס זכות חזרה אל כלל, לשיפוי או השתתפות בתשלום נזקו של התובע; האם קוימו תנאי פוליסת הסחר; וכפועל יוצא מכך, האם קיים כיסוי ביטוחי על ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה של בעלת דירה נגד העיריה והוועדה המקומית לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לה משנתגלה כי חלק מהבנייה בדירה היה ללא היתר. התובעת לא הצביעה על פנייה מצדה לנתבעות לקבלת מידע תכנוני, בגינה התקבל מידע חלקי או מוטעה ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת בימ"ש שלום בעניין תאונת המערער שארעה בבית הספר בה למה, נקבע כי הצלקת במצחו של המערער אינה בעלת השפעה תפקודית, כי אם אסתטית בלבד. הטענה כי מדברי המומחה אודות ההשלכה החברתית נובעת השלכה ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית בקשה לאישור צו עיקול זמני, במסגרת תביעה כספית בין התובע לבין ארבעה נתבעים. הנתבעת כאן הינה אחד המחזיקים בצו העיקול. מחזיק בצו עיקול, אשר לא השיב או שהשיב באופן חלקי, שגוי או מטעה לצו העיקול, נחשף ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע ברצח בכוונה והטיל עליו 20 שנות מאסר, מאסרים מותנים ופיצוי בסך 258,000 ₪. טענת ההגנה העצמית נדחתה משום שעמדה לנאשם אלטרנטיבה למעשה שעשה, וכן מפני שבהתנהגותו הפסולה הביא לתקיפתו. כמו כן נשללה ...
החלטה
11/04/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת המבקש לגילוי מסמכים ולמענה על שאלון, במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד יצרני חשמל פרטיים המוכְרים חשמל למשיבה. על המבקש גילוי מסמכים בתובענה ייצוגית או מתן מענה על שאלון, לעמוד בדרישות הרלבנטיות והתשתית הראייתית ...
החלטה
11/04/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטתו של בימ"ש מחוזי, במסגרתה אושרה באופן חלקי בקשתם של המשיבים לנהל תובענה ייצוגית נגד המבקשת. לא מתקיימים התנאים הנדרשים למתן רשות ערעור על החלטת האישור. היקפה המצומצם של המחלוקת אינו מצדיק את המשך ניהול ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין של המערער שהורשע במעשי אינוס ורצח בנסיבות חריגות בחומרתן של הנערה אורי אנסבכר ז"ל בהיותה כבת 19 שנים, מתנדבת בשירות לאומי. במוקד הערעור טענה בדבר העדר כשירותו של המערער לעמוד לדין. ...
החלטה
11/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל בקשה להאריך ב-180 ימים את ההחזקה בכספים, קרן פנסיה, קופות גמל, חשבונות ודירת מגורים של המשיב. במקרה הנדון, נקבע כי החשד נגד המשיב הוא סביר והחלק המיוחס לו בפרשה אינו שולי. נקבע כי המדינה שחררה מתוך ...
פסק דין
11/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית תביעת מטופלת בגין טיפול שיניים שקיבלה; נקבע כי בהיעדר הסכמה מדעת, זכאית המטופלת לפיצוי בגין הפגיעה באוטומומיית הרצון. ...
החלטה
11/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל בקשה שהגישה המבקשת, התובעת בתביעה דנן, להעברת הדיון בתיק לבימ"ש שלום בפתח תקווה מחמת היעדר סמכות מקומית של בימ"ש זה לדון בה. בימ"ש הורה על העברת התיק לנשיא בימ"ש שלום במחוז מרכז, שיורה על ניתוב התיק ...
החלטה
10/04/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה להורות על כונסי הנכסים לערוך התמחרות בין המציעים אשר הגישו הצעות לרכישת הנכס. המבקש לא הצביע על פגם בהחלטת הכונסים שלא לקיים הליך התמחרות בשלב זה אלא, לפתוח את הליך ההצעות מחדש. המבקש אף לא ...
פסק דין
10/04/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף. בכתב התביעה נטען כי בזמן עבודתה אצל המעסיקה כדיילת מכירות בבית המרקחת, התובעת נפגעה כאשר נתקלה בסטנד של מוצרים אשר הוצב במעבר ליציאה מבית המרקחת. התובעת לא הוכיחה את נסיבות ...
פסק דין
10/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה כספית על סך 625,963 ₪. לפי טענת התובעת, בסיס התביעה הוא חוב כספי של החברה כלפיה, שנבע מאספקת ברזלים לבנייה, ושני בעלי החברה הם ערֵבים לחוב זה. נקבע כי כתב הערבות הוא בעל תוקף משפטי ...
פסק דין
10/04/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעת חברת ביטוח להשבת תגמולי ביטוח ששולמו "בטעות", כאשר התנהגות המבטחת יצרה נזק ראייתי, וכאשר הדרישה להשבה באה בשיהוי ניכר. במקרה דנן, נוכח אופי השיהוי ומשכו, שעה שלצידו מבקשת המבטחת לעשות שימוש בחזקת המסירה, המטילה על ...
פסק דין
10/04/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה במסגרתה דן בשאלה האם העירייה אחראית לאכוף ולמנוע כל מקרה של חדירת עשן סיגריות בבתי מגורים משותפים – מדירת המעשן לדירת שכנו-הנפגע. בחירת העירייה שלא לאכוף כל מקרה אינה עולה כדי התפרקות מחובת האכיפה של ...
פסק דין
10/04/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד לעררים, במסגרתו נדחה ערר על החלטת המשיב לסרב את בקשת המערערת לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים, מכוח "נוהל הטיפול בהפסקת הליך מדורג לבן זוג זר של ישראלי". בנסיבות הנדונות, לא עלה ...
פסק דין
10/04/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את תביעת התובעים להצהיר על פקיעת המשכון במסגרתו מישכנו דירתם להבטחת פירעון הלוואה אותה נטל בנם מהנתבע. נפסק כי הריבית בגובה של 20% שנקבעה בהסכם ההלוואה – שהתובעים היו מודעים לה או לכל הפחות היו צריכים להיות ...
החלטה
10/04/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעת רשלנות רפואית שהוגשה בגין טיפולים שבוצעו לתובעת אצל הנתבעת. נטען כי אבחון רשלני נגרמה לתובעת עקרות. הבקשה היא בקשה להארכת מועד לשם הגשת חו"ד בתחום הכירורגי. משהתובעים מבקשים לצרף חו"ד רפואית נוספת, בראש ובראשונה היה ...
פסק דין
10/04/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פס"ד במסגרתו בימ"ש קמא הורה על דחיית תביעתם של המערערים, מהטעם שלא הגישו תצהירים. לא ניתן להורות על דחיית תביעתו של בעל דין עקב אי הגשת תצהירים. הכלי הדיוני במקרה של מחדלים דיוניים של בעל ...
החלטה
10/04/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לעיכוב הליכי הוצל"פ המתנהלים בתיק מימוש משכנתא בלשכת ההוצאה לפועל. בימ"ש נעתר לבקשה וקבע כי משנמצא כי לא מדובר בתביעה חסרת סיכוי, מאזן הנוחות נוטה לטובת עיכוב ההליכים ולא הוכחו חוסר תום לב או שיהוי מצד ...
החלטה
10/04/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לעיכוב ביצוע פס"ד במסגרתו התקבלה תביעה לפינוי מושכר (תחנת דלק) שהגישו המשיבות כנגד המבקשת. בנסיבות העניין אין מקום לעיכוב ביצוע פס"ד זאת, מעת שנחזה כי סיכויי הערעור אינם משופרים ומאזן הנוחות אינו נוטה לטובת ...
החלטה
10/04/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת התובע להורות על מחיקת כתבי ההגנה של הנתבעים – המשיבים – ולחילופין להורות כי המשיבים לא יהיו רשאים להגיש ראיות מטעמם. נקבע כי יש להפעיל בזהירות את הסמכות למחיקת כתב טענות בשל שימוש לרעה בהליך, ...
החלטה
09/04/2024 - בימ"ש עליון קיבל חלקית ערר לפי סעיף 23 לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, על החלטת בימ"ש מחוזי בה הטיל צו פיקוח ומעקב על העורר, הכולל איסור על העורר לשהות במרחק 300 מטר מנפגעת העבירה שביצע, המתגוררת בשכנות ...
החלטה
09/04/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחה ערעור המבקש על הכרעת דינו של בימ"ש שלום. המערער הורשע בעבירה של החזקת אגרופן או סכין שלא כדין. מדובר ביישום של דוקטרינות וכללים מושרשים על מקרה ספציפי, ועל ...
החלטה
09/04/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי אשר דחה ערעור שהגיש המבקש על החלטתו של בימ"ש שלום. הרקע לבקשה עניינו בסכסוך המתנהל מזה מספר שנים, בין המשיב – בעל בית קפה בירושלים, למבקש – דר רחוב ...
החלטה
09/04/2024 - בימ"ש לעניינים מקומיים נעתר לבקשה למתן צו שיפוטי להפסקת שימוש ובהתנגדות המשיבים למתן הצו שנתבקש. מטרתה של הבקשה דנן היא להפסיק את הפעילות המסחרית המתקיימת במבנה, שלא לפי היתר כדין. ...
פסק דין
09/04/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה קטנה על סך 30,000 ₪, שהגיש התובע, מורה בבית ספר יסודי, נגד הנתבע, הורה של אחד התלמידים שהתובע הוא המורה שלו. התביעה עניינה בבקשה לפיצוי כספי, על הנזקים שנגרמו לתובע כתוצאה מאיומים והטרדה מצד הנתבע ...
פסק דין
09/04/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעת שיבוב של חברת ביטוח בגין נזקי הצפה לעסק מבוטח נגד הרשות המקומית ותאגיד המיים. לא עלה בידי התובעת לסתור או להפריך את ראיות הנתבעות. כידוע על הנתבעות מוטל נטל הבאת הראיה בלבד והן עמדו בנטל זה ...
פסק דין
09/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית תביעה כספית בסך 60,000 ₪, המתבררת במסלול דיון מהיר, במסגרתה עתרו התובעים, בני-זוג שרכשו מהנתבעת, חברה קבלנית, דירת מגורים חדשה, לחייב את הנתבעת בפיצוי בגין איחור במסירת החזקה בדירה. התובעים זכאים לפיצוי בגין איחור במסירה למשך ...
פסק דין
09/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה נגד קבלן ומפקח עבודה בגין הפרת הסכם שירותי בניה והסכם פיקוח שבאה לידי ביטוי בחריגה מעלויות העבודה המוסכמות וליקיי בנייה. לקבלן אחריות על נטישתו את הפרויקט, וממילא על הצורך בתשלומים החריגים לצורך השלמת הפרויקט. כמו כן, ...
פסק דין
09/04/2024 - בימ"ש שלום דחה ערעור על החלטת קצין התגמולים, אשר דחה את בקשת המערער להקדמת מועד ההכרה לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), לצורך קבלת תגמולים וזכויות. עקרון היסוד, הן בחוק המשפחות והן בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), הוא כי ...
פסק דין
09/04/2024 - בימ"ש שלום נעתר לבקשה מטעם הנתבע בתיק דנן, להורות על סילוקה על הסף של התובענה מחמת היעדר פורום נאות. נקבע כי דינה של התביעה להידחות, שכן לאחר שקלול כלל השיקולים ובחינת נסיבות המקרה בהתאם להלכות נמצא כי הפורום הישראלי אינו ...
פסק דין
09/04/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית תביעה כספית על סך של 100,000 ₪, שעניינה בהוצאת לשון הרע ושליחת הודעות שהינם בגדר "דבר פרסומת". נפסק כי יש לחייב מפעילי אתר היכרויות בפיצוי מי שנחשף ללא הסכמתו להודעות מן האתר, בהתאם להוראות חוק התקשורת ...
החלטה
09/04/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל את בקשת המשיבה והורה על העברת הדיון לבימ"ש לעניינים מנהליים בירושלים. המבקש טוען כי שאלת הסמכות המקומית בהליך ייצוגי צריכה להיקבע לפי גישת "העילה הקבוצתית". ברם, גישה זו אין משמעותה כי כל אימת שחלק מן הקבוצה ...
החלטה
08/04/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה דן בבר"ע שהגיש המבקש- מהנדס העיר צפת על החלטת ביה"ד האזורי בגדרו נדחתה בקשת המבקש לצו זמני לפיו "פיטוריו" אינם כדין ועל כן הם בטלים ומבוטלים. אין ערכאת הערעור נוהגת להתערב בשיקול דעתו של ביה"ד האזורי בכל ...
פסק דין
08/04/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בו נדחתה לגופה תובענה ייצוגית שהגיש המערער נגד המשיבה בשל הפרה נטענת של חובת הגילוי המוטלת עליה כלפי מבוטחיה. הידרשות של בימ"ש לטענה שמועלית באופן המתואר, עשויה להכשיר ניסיונות מצד ...
החלטה
08/04/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה נדחתה בקשה שהגישה המבקשת לסילוק על הסף של תביעת המשיבה נגדה. באותה החלטה, נדחתה גם בקשת המשיבים לסילוק על הסף של התביעה שכנגד, שהוגשה נגדם ע"י המבקשת כאן. במקרה הנדון, הבר"ע ...
החלטה
08/04/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים. בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטתה של ועדת הערר לענייני ארנונה. קביעת זהותם של המחזיקים במרתף נסבה כל כולה על ממצאים עובדתיים ויישומו של הדין ...
פסק דין
08/04/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ברוב דעות ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי בגדרו נתקבלה תביעת המשיב להכיר בסרטן שלפוחית השתן בו לקה כפגיעה בעבודה. קיומה של מחלוקת עובדתית בין שתי המומחיות שמונו ע"י ביה"ד, או הבנה שונה שלהן של ...
החלטה
08/04/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לתיקון כתב התביעה על דרך הוספת שני סעדי פיצוי בנוסף לסעד הפיצוי שנתבע בכתב התביעה המקורי. הפגיעה שתיגרם לתובע בשל שלילת האפשרות לזכות בפיצוי בגין שני הרכיבים האמורים, חמורה בהרבה מן הטרחה שתיגרם לנתבעת עקב התרת ...
פסק דין
08/04/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית תביעה להשבת תשלומים מוניציפליים אשר שילמה התובעת לעיריית רחובות: דמי פיתוח חוזיים, דמי הקמת שצ"פ מכוח הוראה בתכנית וכן אגרות והיטלי פיתוח מכוח חוקי עזר עירוניים. לטענת התובעת, התשלומים נגבו שלא כדין. הגם שדמי הפיתוח החוזיים ...
פסק דין
08/04/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פס"ד שעל-פיו התקבלה תביעת העירייה והמערער חויב לשלם חוב ארנונה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. מדובר בערעור התוקף קביעות עובדתיות אשר נסמכות על ממצאי עובדה ומהימנות שקבע בימ"ש על יסוד כלל הראיות והעדויות. מטעם המערער לא ...
החלטה
08/04/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית בקשה לתיקון התובענה והבקשה לאישורה כייצוגית. נפסק כי הבקשה מתקבלת בחלקה, תוך שמופעל כלל "העיפרון הכחול" לפיו מתאפשר תיקון הקשור לתובענה המקורית ונדרש בשל מידע ומסמכים חדשים שנוצרו או התגלו לאחר הגשת התובענה הייצוגית, ונדחים ...
פסק דין
08/04/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לפתיחת תובענה על דרך בקשה בכתב בהתאם לתקנה 54 לתקנות סדר הדין האזרחי. ברצון המבקש להגיש תובענה לפי סעיף 191 לחוק החברות, על דרך הגשת בקשה בכתב להפרדת כוחות בחברה, חלף הגשת כתב תביעה. כיום, ברירת ...
פסק דין
08/04/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל תביעת עזבון המנוח ורעייתו, יורשת העיזבון, לפיצויים בגין נזקי התלות והעיזבון בשל רשלנות רפואית נטענת. נפסק כי אי לקיחת אנמנזה באופן מיידי עם כניסת המנוח לחדר המיון ומתן טיפול במועד, תוך הותרתו ללא בחינה רצינית של מצבו, ...
החלטה
08/04/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה נקבע מנגנון לקביעת תנאי העסקתו של המשיב 1, המשמש כדירקטור וכמנהלה של המשיבה 2. לא נמצאה עילה להתערב בהחלטת בימ"ש מחוזי שקבע מנגנון לקביעת תנאי ההתקשרות עם המשיב בהחלטת דירקטוריון. ...
החלטה
07/04/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה במסגרתו נדחתה תביעת המבקשים לביטול רישום המשיב כ"בן ממשיך" בנחלתם. נפסק כי אין להתערב בקביעותיו של בימ"ש מחוזי אשר התבססה ...
פסק דין
07/04/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה נקבע כי על המוסד לביטוח לאומי חל השתק פלוגתא, כך שחוות דעת המומחים שהוגשו במסגרת בקשה להביא ראיות לסתור במסגרת תביעת הניזוקה, ישמשו גם בתביעת המל"ל. נקבע כי גם במקרים שבהם ...
פסק דין
07/04/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על גזר דינו של בימ"ש מחוזי שהשית על הנאשם שהורשע בעבירות של מגע עם סוכן חוץ; מסירת ידיעה לאויב שעלולה להיות לתועלת האויב ויציאה שלא כדין 5 שנות מאסר בפועל; שנת מאסר על תנאי; וחילוט ...
פסק דין רעא 6557/20 ערוץ 10 החדש בע"מ, חדשות 10 בע"מ, גולן יוכפז ואח' נ' שרת התרבות והספורט - ח"כ מירי רגב, ברוך קרא
13/03/2024
תמצית העובדות
סוגיה בדיני לשון הרע. במוקד – שאלת היחס הראוי לתביעות לשון הרע המוגשות על-ידי אישי ציבור, בהתייחס לפרסומים העוסקים בעשייתם הציבורית. אגב סוגיה זו, בגדרי ההליך שלפנינו מתעוררת גם שאלת המשמעות שיש להקנות להודעת תיקון שהוציא ...
פסק דין בג"צ 5474/23 חברת דואר ישראל בע"מ, מישאל וקנין נ' שר התקשורת, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר האוצר ואח'
07/03/2024
תמצית העובדות
בעתירה התבקשנו ליתן צו על תנאי המורה למשיב 1 ולמשיב 2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי אין תוקף להליך העברתו מכהונה של עותר 2, יו"ר דירקטוריון עותרת 1, חברת דואר ישראל בע"מ, ולחלופין מדוע ...
פסק דין עע 34220-10/21 משה ליפלס נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל
21/02/2024
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, בו נדחתה התביעה שהגיש המערער נגד המשיבה.
המשיבה היא "התאחדות" כהגדרת המונח בחוק הספורט, התשמ"ח-1988. תכליתה ארגון וניהול משחקי הכדורגל בישראל ורוב תקציבה מגיע מהמדינה. בהתאחדות פועל ...
פסק דין סעש 30492-03/21 אברהם (אבי) סולימן נ' קבוצת בראל נכסים בע"מ, (מתוקן)
12/02/2024
תמצית העובדות
האם התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הנתבעת ובין התובע, שעסק בתיווך במשך למעלה מארבע עשרה שנה? אם התשובה חיובית, מהו השכר שעל פיו יש לחשב את הזכויות להן זכאי התובע בגין תקופת עבודתו וסיומה?
התובע הגיש ...
פסק דין בג"צ 8420/21 גלית הנביא אלנקווה, ד"ר יצחק שריב, ריקי גולן אמרגי ואח' נ' צבא ההגנה לישראל, שר הביטחון
11/02/2024
תמצית העובדות
העתירה עוסקת באיסור להכניס, להחזיק ולצרוך חמץ בבסיסי צה"ל במהלך ימי חג הפסח, איסור המעוגן בפקודות הצבא.
חודשים ספורים לאחר שהוקמה מדינת ישראל, חוקקה מועצת העם הזמנית את פקודת מאכל כשר לחיילים, התש"ט-1948. סעיף 1 לפקודה ...
פסק דין סעש 45633-04/18 חומה סוכנות לביטוח בע"מ נ' אילנה סוטו
11/01/2024
תמצית העובדות
תביעה לפיצוי בגין גזל סוד מסחרי ותביעה שכנגד לתשלום זכויות סוציאליות הנובעות מתקופת ההעסקה ופיצוי בגין לשון הרע.
התובעת והנתבעת שכנגד, חומה סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות ביטוח פעילה משנת 2013, בעלת שני סניפים, האחד ממוקם ...
פסק דין עא 8387/20 חברת נמל אשדוד בע"מ, שוקי סגיס, אלי בר-יוסף נ'
08/01/2024
תמצית העובדות
ערעורים על פסק דינו של בית הדין לתחרות. במסגרת פסק הדין נדונו עררים שהגישו חברת נמל אשדוד בע"מ ושני נושאי משרה בה בגין עיצומים כספיים שהוטלו עליהם על ידי הממונה על התחרות. עיצומים אלה הוטלו בעקבות ...
החלטה תצ 2241-10/17 אירית רובין נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
28/12/2023
תמצית העובדות
בקשת המבקשת לאישור תובענה ייצוגית שהגישה כנגד המשיבה. במסגרת בקשת האישור נטען כי המשיבה הטעתה את ציבור הלקוחות עת לא גילתה בפניהם כי קיימים במטוס מושבים בעלי מגבלת הטיה של המושב, וגבתה עבור אותם מושבים מחיר ...
פסק דין סעש 20921-10/21 מקור החום בע"מ נ' עומר זכריא חרב ראדי גמאל עבד אלנצאר מחמוד סאלם
28/12/2023
תמצית העובדות
תביעתה של התובעת כנגד הנתבעים, עובדיה לשעבר, אשר עניינה בהפרת חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, הפרת הסכמי העבודה בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, פיצוי מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 וכן תביעה שכנגד ...
פסק דין סעש 31940-05/20 Twelde Askale נ' מ.ס.קילנור בע"מ, טופ - איי טי סולושנס בע"מ , ר.ג.א.שרותים ונקיון (ישראל) 1987 בע"מ ואח'
10/12/2023
תמצית העובדות
השאלה המרכזית העומדת להכרעת בית הדין במסגרת פסק הדין היא מי הייתה מעסיקתו של התובע, אשר עבד בתחום הניקיון ברחבי העיר "אלעד".
הנתבעת 3, "ר.ג.א", הינה חברה שעיסוקה במתן שירותי תברואה לרשויות מוניציפאליות. ביום 1.1.2015 התקשרה ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)