IP=18.206.48.243
פסק דין
07/12/2023 - בימ"ש מחוזי דן בתביעת התובע לצו הצהרתי לפיו התובע זכאי ל־30% מכלל מניות הנתבעים 1 ו-2 בחברת אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ (הנתבעת 4) וכפועל יוצא מכך, מתן צו הצהרתי המורה לנתבעים 1 ו-2 להעביר לתובע את אותן מניות. בימ"ש דחה ...
החלטה
07/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה ערר על החלטת בימ"ש שלום במסגרתה הורה בימ"ש קמא על מעצרה של העוררת עד תום ההליכים המשפטיים נגדה, על רקע אישומה בעבירה של כניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק. עילת המסוכנות בעבירה של כניסה לישראל שלא כדין, ...
החלטה
07/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה ערר על החלטת בימ"ש שלום במסגרתה הורה בימ"ש קמא על מעצרה של העוררת עד תום ההליכים המשפטיים נגדה, על רקע אישומה בעבירה של כניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק. עילת המסוכנות בעבירה של כניסה לישראל שלא כדין, ...
החלטה
07/12/2023 - בימ"ש שלום דחה ערר במסגרתו דן בשאלה האם העוררת זכאית לפטור ממס שבח, הניתן למוכר שבבעלותו דירה יחידה (לפי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין), בגין מכירת דירת מגוריה, שנרכשה על ידה לאחר הנישואין והמופרדת רכושית על פי הסכם יחסי ...
החלטה
07/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע נגד החלטת בימ"ש לענייני משפחה בגדרה נדחתה בקשת המבקש לחיוב המשיבה להשתתף בתשלום החזרי משכנתא. ההחלטה ניתנה במסגרת איזון משאבים ופירוק שיתוף במקרקעין וטרם הכרעה בעניין מסת הנכסים בני האיזון ושוויים, מועד הקרע, וכמובן איזון המשאבים ...
פסק דין
07/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה את תביעת התובעים לזכויות במקרקעין נשוא המחלוקת מכוח סעיף 78 לחוק הקרקעות העותמני. התובעים לא עמדו בנטל להוכחת התקיימות תנאי סעיף 78 לחוק הקרקעות העותמני לצורך הוכחת התיישנות רוכשת. נפסק כי משלא נמצא כי חלבי הינם ...
פסק דין
07/12/2023 - בימ"ש מחוזי הורה על מחיקת תביעה למתן צו הצהרתי שלפיו התובעים הם הבעלים והמחזיקים הבלעדיים של חלק מבניין מגורים דו קומתי, וקרקע צמודה שעליה בנויה דירה נוספת. בשלב שלפני מתן צו קיום צוואה, אין בכוחו של היורש לממש את זכותו ...
החלטה
07/12/2023 - בימ"ש מחוזי דן בבקשת המדינה למעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים נגדם, על רקע כתב אישום המייחס להם לכאורה עבירות בנשק. נקודת המוצא בעבירות נשק היא מעצר מאחורי סורג ובריח. ריבוי המקרים של שימוש בפועל בנשק לאחרונה, במיוחד ...
החלטה
07/12/2023 - בימ"ש עליון קיבל בקשה לעיכוב ביצוע פס"ד חלקי בתובענה ייצוגית בו נדרשה המבקשת להשיב לחברי הקבוצה, המונה למעלה מ-2,000 חברים, ריבית פיגורים שהוערכה על ידה בסך כולל של כ-8.7 מיליון ₪. די אפוא במאזן הנוחות, הנוטה במובהק לטובת המבקשת, כדי ...
פסק דין
07/12/2023 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו התקבל באופן חלקי ערעור שהגישו המבקשים, ונדחה ערעור שהגישה המשיבה 1, על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה. בימ"ש קבע כי יש לקבל את הערעור, במובן זה שפסק ...
פסק דין
07/12/2023 - בימ"ש עליון דן בבר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה נדחתה בקשת המבקשים לעיכוב ביצוע פסק-דינו של בימ"ש שלום אשר הכריע בתביעת המשיבים דכאן לפירוק שיתוף וסילוק יד בשטח של 4,209 מ"ר בעיר טירה. נפסק כי החלטת בימ"ש מחוזי מיום ...
החלטה
07/12/2023 - בימ"ש עליון דחה בקשה לקיום משפט חוזר לפי סעיף 31 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], בהרשעתו של המבקש בעבירות של הפרת סעיף 15 לחוק ניירות ערך ובריחה ממשמורת חוקית. טענותיו של המבקש כי שגה בימ"ש בקביעותיו שעניינן בהסתמכות על חוות ...
פסק דין
07/12/2023 - בג"צ דחה עתירה במסגרתה מבוקש את ביטולו של צו החרמה והריסה אשר הוצא על ידי המשיב, המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית, ביחס לדירת מגורים בכפר עקרבא. במסגרת הצו נאמר כי הוא הוצא "הואיל ויש בצעד זה כדי להרתיע מפגעים פוטנציאליים ...
פסק דין
06/12/2023 - בג"צ דחה עתירה במוקדה צווי הריסה שהוצאו ביחס למבנים שבנו העותרים בכפר פראסין שבגדה המערבית. העותרים מבקשים מספר צווים שתכליתם בעיקרו של דבר לעכב את ביצוע צווי ההריסה הללו עד לאחר סיום מצב הלחימה השורר במדינה. כפי שנקבע זה מכבר ...
פסק דין
06/12/2023 - בג"צ דחה עתירה במוקדה צווי הריסה שהוצאו ביחס למבנים שבנו העותרים בכפר פראסין שבגדה המערבית. העותרים מבקשים מספר צווים שתכליתם בעיקרו של דבר לעכב את ביצוע צווי ההריסה הללו עד לאחר סיום מצב הלחימה השורר במדינה. כפי שנקבע זה מכבר ...
פסק דין
06/12/2023 - בג"צ דחה עתירה במוקדה צווי הריסה שהוצאו ביחס למבנים שבנו העותרים בכפר פראסין שבגדה המערבית. העותרים מבקשים מספר צווים שתכליתם בעיקרו של דבר לעכב את ביצוע צווי ההריסה הללו עד לאחר סיום מצב הלחימה השורר במדינה. כפי שנקבע זה מכבר ...
החלטה
06/12/2023 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטת בימ"ש מחוזי בה הורה בימ"ש על מעצרו של העורר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו כתב האישום שהוגש נגד העורר מייחס לו שתי עבירות של סחר בנשק. מדובר במקרה חמור שאינו מצדיק הפניה של העורר ...
החלטה
06/12/2023 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פס"ד של בימ"ש מחוזי בגדרו התקבל באופן חלקי ערעור המשיבה, AIG חברה לביטוח, על פס"ד של בימ"ש שלום. התנהלות חברת הביטוח בענייננו, רחוקה מהתנהלות הגורם המבטח בעניין פיאמנטה; ואולם, מן הראוי להשמיע 'הערת אזהרה', לא ...
פסק דין
06/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לסלק על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שעניינה בטענה שתאגידי המים התקינו בבתים משותפים מדי מים אולטרסוניים מייצורה של המשיבה 1, וכי מדי מים אלו גורמים לחיובי יתר של הצריכה המשותפת של הבניין. יש לדחות את ...
פסק דין
06/12/2023 - בימ"ש מחוזי הורה על דחיית בקשות לאישור שתי תובענות כייצוגיות, שעניינן אופן ביצוע השחיטה של בעלי חיים לצרכי מאכל בבית מטבחיים. נפסק, בין היתר, כי המבקשים לא הצליחו לבסס את קבילות התיעוד המצולם שצרפו לתביעה. ...
פסק דין
06/12/2023 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי, בו חויב המערער בתשלום הוצאות לטובת קופת הכינוס ושכר טרחת הנאמן בסך 30,000 ש"ח, ובהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 20,000 ש"ח, וזאת הגם שנדחתה התובענה שהוגשה נגדו. ביה"ד נימק ...
החלטה
06/12/2023 - בימ"ש עליון דחה ערר לפי סעיף 53(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה הורה בית המשפט על מעצר העורר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. כתב באישום שהוגש נגד המערער מייחס לו ניסיון לנשיאת ...
החלטה
06/12/2023 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים אשר דחה ערעור שהגישו המבקשים על פסק דינו של ביה"ד לעררים הפועל מכוח חוק הכניסה לישראל. הובהר כי עיון בטענות הצדדים מלמד כי המקרה אינו מעורר ...
06/12/2023 - בימ"ש עליון קיבל ערעור המופנה כלפי החלטות הרכב השופטים בבימ"ש מחוזי בגדרן נדחתה בקשת המערער להשתחרר מייצוגו של המשיב 5. בימ"ש ציין כי הערעור שלפניו הוא חריג עד מאוד לא רק ביחסים שבין המערער לבין זגורי-לקוחו, אלא גם בהיקפו של ...
פסק דין
06/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור פסק דינה של כב' הרשמת במסגרתו נדחתה תביעת המערער כנגד המשיבים לתשלום פיצויים בגין לשון הרע. אומנם אין לשלול כי קללות וגידופים שנאמרו בשפה נמוכה, אם נאמרו בציבור, יהוו פרסום ואם פגעו או השפילו את מושא ...
החלטה
06/12/2023 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת המנהלים המיוחדים של חברה בפירוק, לפסיקת שכר טרחתם לפי תקנה 8א לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם). במקרה זה, המנהלים המיוחדים של החברה שבפירוק פעלו במומחיות, בשקידה ובמקצועיות ראויים לציון, בעמל רב ולאורך ...
06/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה לפס"ד הצהרתי וצו עשה שהגיש בעלים של דירה שנרכשה מחברה משכנת, והאוסר עליה להתנות מכר דירתו והעברת זכויותיו הרשומות בפנקסי החברה, בחתימת הרוכש. כדי שחברה משכנת תעמוד בהתחייבויותיה לרישום הזכויות דרישתה כי רוכש המשנה יחתום אף ...
החלטה
05/12/2023 - בימ"ש שלום דחה את בקשת הנתבעות למחיקת התביעה או לדחייתה, זאת בשל תשלום אגרת תביעה בחסר בניגוד לדין. דחיית הבקשה נעשתה בכפוף לכך שעל התובעת לשלם סך אגרה נוסף, זאת בהתאם לסעיף 3(1) לתקנות בתי המשפט (אגרות), בגין הסעד למתן ...
החלטה
05/12/2023 - בימ"ש לעניינים מנהליים סילק על הסף עתירה בעניין החלטת יו"ר ועדת המשנה לפיקוח המורה על הריסה לאלתר של מבנה לא חוקי, בהתאם לסמכותו על-פי חוק התכנון הירדני. המשיבים עותרים כעת סילוק העתירה על הסף מחמת חוסר ניקיון כפיים בוטה ...
פסק דין
05/12/2023 - בימ"ש לעניינים מנהליים דן בעתירה שעניינה בהחלטת ועדת המכרזים של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ במכרז מסגרת למתן שירותי אבטחה ושמירה. קביעת תנאי סף המתנה השתתפות במכרז בהעדר רישום פלילי, כל שכן הרשעה, הוא תנאי סף מקובל ולגיטימי, ...
פסק דין
05/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת המבקש להארכת מועד ולביטולה של החלטה בדבר חיסולה של החברה. אין כל הצדקה להורות על ביטול החיסול, שכן מרגע שהומחתה הזכות מהחברה למבקש, לא תצמח לחברה ולבעלי מניותיה כל טובה מהחייאתה. ...
החלטה
05/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה "למתן הבהרה ולצירוף ראיות" שהוגשה על ידי הנתבעים, לאחר סיום שמיעת הראיות. ככלל, בעל דין אמור להגיש את ראיותיו ב'חבילה אחת', אם כי ייתכנו מצבים בהם יותר צירוף ראיה גם לאחר סיום שמיעת הראיות וגם ...
פסק דין
05/12/2023 - בימ"ש מחוזי קיבל תביעה אזרחית נגררת להליך פלילי. הנתבעים הורשעו לאחר שהודו, במסגרת הסדר טיעון, בעובדות כתב אישום מתוקן אשר כלל עבירות של חטיפה והריגה. פיצוי בהליך הפלילי אשר נועד לפצות את הקורבן בשל נזק ממוני או לא ממוני– צריך ...
פסק דין
05/12/2023 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשות לסילוק על הסף של תביעות. בשתי התביעות עתרו התובעים לסעד הצהרתי של שינוי רישום של הסדר מקרקעין בהתאם לסעיף 93 לפקודת ההסדר. נפסק כי יש להיעתר לבקשות הן לאור התיישנותן והן לגופו של עניין, בהעדר עילה ...
פסק דין
05/12/2023 - בג"צ דחה עתירה המופנית נגד צו החרמה והריסה מכוח תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת-חירום) שהוצא ביחס למבנה ומחסנים צמודים לו בכפר עוריף. העותר הוא אב משפחת המחבל זיאד ג'בריל ג'בר צפדי, המתגוררת במבנה. זיאד נאשם בכך שהיה שותף, יחד עם ...
החלטה
05/12/2023 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה בר"ע על פסק דינו של ביה"ד האזורי, בו התקבל ברובו ערעור המבקש על החלטת ועדה רפואית לעררים (נפגעי עבודה). הוועדה קבעה כי שיעור הנכות הרפואית של המבקש יעמוד על 5% בשל ליקוי נוירולוגי. בפס"ד נקבע כי ...
החלטה
05/12/2023 - בימ"ש עליון קיבל ערר על החלטת בימ"ש מחוזי בה הורה בימ"ש על מעצרו של העורר עד תום ההליכים המשפטיים. כנגד העורר הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של הכנה, ייצור והפקת סם; החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית; נטילת חשמל ...
החלטה
05/12/2023 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחה ערעור המבקש על גזר דינו של בימ"ש שלום. המערער הורשע בעבירות שעניינן התפרעות ותקיפה במהלך נסיעה באוטובוס והוטל עליו 13 חודשי מאסר בפועל לצד מאסרים מותנים ופיצוי כספי. ...
פסק דין
05/12/2023 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי במסגרתו נדחתה תביעת המערערת, עו"ד ענת לוי, נגד המשיבים – לקוחותיה לשעבר – לתשלום שכר טרחה. מצב בו לקוח מבקש להביא להפסקת קבלת השירות מעורך הדין או שאינו מסכים ...
החלטה
04/12/2023 - בימ"ש לענייינים מקומיים דחה את בקשת המבקשת לביטול צו הריסה מינהלי. המבקשת טוענת כי היא בעליה של הנכס וכי הבינוי ברובו היה קיים מזה עשרות שנים. עוד נטען כי הבינוי קיים ומאוכלס יותר מ-30 יום ממועד הביקור הראשון בנכס וכי ...
החלטה
04/12/2023 - ועדת הערר דחתה בעיקרה את בקשת העוררים להוציא מהתיק את חוות דעתו של שמאי המקרקעין אשר הוגשה מטעם המשיב, וכן למחוק סעיפים מסוימים מתוך תצהיר שהוגש מטעם המשיב. נפסק בין היתר כי סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין איננו מטיל ...
החלטה
04/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה מטעם המבקש, בנו של הנתבע, להורות על צרופו כצד לתיק ולאפשר לו גישה למערכת הנט. עניינו של התיק בסכסוך שבבסיסו מחלוקת בין התובע לנתבע בנוגע לשותפות בבית עסק. בימ"ש פסק כי אפילו אם יתייחס לבקשה כאילו ...
פסק דין
04/12/2023 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פס"ד במסגרתו נדחתה תביעת המערערת להשבת פיקדון שהפקידה בידי המשיבה על פי כתב התחייבות. על המשיבה להשיב למערערת פיקדון שהפקידה בידי המשיבה על פי כתב התחייבות, משמטרת כתב ההתחייבות והפקדת הפיקדון התקיימה ומעת שהמשיבה אינה ...
פסק דין
04/12/2023 - בימ"ש מחוזי דחה את תביעת התובעים נגד רמ"י, בעניין יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל שעניינה רכישת זכויות בחלקת מגורים ע"י בעל זכויות בנחלות חקלאיות, ובהתנהלות רשות מקרקעי ישראל בהקשר זה. ...
החלטה
04/12/2023 - בימ"ש מחוזי דן בהחלטה שעניינה בחלוקת סמכות העניינית בין בית משפט השלום לבין המשפט המחוזי בהליכים של תובענה ייצוגית – בהיבט סכום התובענה. נפסק כי אין לקבוע כי ככלל יש להותיר את בחינת הסמכות העניינית בהליך ייצוגי לשלב הדיון בבקשת ...
פסק דין
04/12/2023 - בימ"ש עליון דן בערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בימ"ש מחוזי אשר דחה את בקשת המערערים לאישור הגשת תובענה ייצוגית כנגד המשיבה. בימ"ש נדרש לפרשנות המונח "מלווה" בחוק הלוואות חוץ בנקאיות תוך עמידה על מבחן הסיכוי-סיכון ומבחני עזר לו, ...
החלטה
04/12/2023 - בימ"ש עליון דחה בר"ע בגדרה מתמקד בימ"ש העליון בתשתית הראייתית הראשונית הנדרשת לקיומה של קבוצת נפגעים בראי בקשה לגילוי ועיון במסמכים במסגרת הליך דיון בבקשה לאישור תובענה כייצוגית. משעה שלכאורה לא הוכחה קיומה של קבוצת נפגעים, המבקשת לא עמדה בתנאים ...
החלטה
04/12/2023 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה התקבלה בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד המבקשת, א.י אליעזר לנהג בע"מ. במוקד בקשת האישור ניצבת הטענה כי חברת אליעזר שיווקה וסיפקה לציבור לקוחותיה שירות שהוא במהותו ביטוח, זאת ללא רישיון ...
פסק דין
04/12/2023 - בימ"ש עליון קיבל ערעור על החלטת בימ"ש שלום שלא לפסול עצמו מלדון בעניינה של המערערת. נפסק כי בהערתו בדיון מיום 6.7.2023 הביע המותב באופן נחרץ את דעתו באשר לשאלת התרחשות התאונה, וזאת בהסתמך על עדויות ששמע עד לאותה העת ועל ...
החלטה
04/12/2023 - בימ"ש עליון דחה ערעור הנסוב על פסק דינו של בימ"ש מחוזי שבו נדחתה בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד המשיבה, חברת דואר ישראל בע"מ, בגין הפרת התחייבויותיה למסור דברי דואר רשום בכפוף לתהליך זיהוי וחתימה של הנמען, ולמצער להחזירו לידי השולח ...
פסק דין עעמ 7665/20 יוניהד ביופארק בע"מ, כתר אחזקות בע"מ, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה - משרד הכלכלה, מנהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, ועדת הערר של הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, ועד נ' הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה - משרד הכלכלה
23/11/2023
תמצית העובדות
שלושה ערעורים אשר הוגשו ביחס לשלושה פסקי דין שונים של בית המשפט המחוזי.
במטרה לעודד משקיעים זרים וישראלים להשקיע בפעילויות ומיזמים המתבצעים בשטח ישראל, וכן לתמרץ יזמים לבסס את פעילותם בארץ, חוקקה כנסת ישראל את החוק ...
פסק דין עע 11064-01/18 רונן סובל, אלי פרץ נ' גולדרט קונסלטינג בע"מ
13/11/2023
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסקי דין של בית הדין האזורי ה מעלים שאלה עובדתית-משפטית משותפת – שאלת קיומם של יחסי עבודה בין פרץ וסובל לבין המשיבה. פרץ טען בכתב התביעה כי הועסק מיום 1.5.2009 עד יום 30.6.2011 ...
פסק דין סעש 50350-11/20 סופר גז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ נ' יהודה ספורטס
12/10/2023
תמצית העובדות
תביעה להשבת כספים, לפיצוי לא ממוני ופיצוי בגין הוצאות התובעת וכן לקבלת צו הצהרתי לשלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת מהנתבע.
התובעת היא חברה העוסקת בשיווק גז והפצתו בישראל ללקוחות בכל מגזרי הפעילות במשק. וכן במתן שירותי ...
פסק דין עסק 5445-01/22 הסתדרות העובדים הכללית החדשה- האגף להתאגדות עובדים נ' סופר-פארם (ישראל) בע"מ, חברת יוסי גולדהמר בע"מ, חברת אלי ברדוגו בע"מ
30/08/2023
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בו נדחתה בקשת הצד של המערערת. בפסק הדין נקבע כי לאור העובדה שהמשיבה 1, סופר פארם, אינה מעסיקתם של הרוקחים, העובדים אצל המשיבים 2-3, הזכיינים, לא קמה ...
פסק דין סעש 52190-03/20 אדר לייב,קיי וולפסון,ויקטור סאליי נ' ספיריט בר בע"מ,אורן קניג, אילן אלקבץ
10/08/2023
תמצית העובדות
ברמנים עבדו באולמות אירועים ובאירועים מחוץ לאולמות האירועים ושכרם שולם להם על פי משמרות. האם זכאים התובעים לגמול שעות נוספות מעבר לתשלומי המשמרות – זוהי אחת הסוגיות העומדות להכרעה.
הנתבעת 1 היא חברה המעניקה שירותי מזיגת ...
פסק דין סעש 65908-05/20 דרורה רובינוביץ נ' אחוזת פולג (1998) בע"מ
06/08/2023
תמצית העובדות
תביעת התובעת כנגד מעסיקתה, אחוזת פולג 1998 בע"מ, לפיצוי שאינו ממוני והפסדי השתכרות בגין פיטורים שלא כדין בשל הפליה מחמת גיל תוך הפרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, תביעה לפיצוי בגין פגמים בהליך השימוע וכן לתשלום ...
פסק דין סעש 49730-02/20 יוגב לוי נ' סופר-ספיר בע"מ
23/07/2023
תמצית העובדות
תביעה שעניינה זכויות נטענות בזיקה לעבודת התובע אצל הנתבעת וסיומה, לרבות תביעה לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין, ופיצויים בגין הפרת הוראות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965. התביעה שכנגד מעוררת שאלה בדבר זכות הנתבעת/התובעת שכנגד לפיצוי בגין ...
פסק דין סעש 38822-02/20 עו"ד גלית דיגמי נ' עו"ד גיל נתן מיכלס
16/07/2023
תמצית העובדות
התובעת, שעבדה כעורכת דין במשרדו של הנתבע, עותרת לתשלום זכויות שונות הנובעות מתקופת העסקתה וסיומה ולפיצוי ברכיבים שונים ובכלל זאת התעמרות, הוצאת לשון הרע ושימוש בתמונותיה ושמה באתר האינטרנט של המשרד.
התובעת, עורכת דין במקצועה, הועסקה ...
פסק דין סעש 22465-01/21 פיטר שיינקמן, יורי וטגוביץ, אולגה דירקטור ואח' נ' ננומיל טכנולוגיות בע"מ
10/07/2023
תמצית העובדות
התביעה הוגשה בגין עילות שונות שבמשפט העבודה כנגד מעסיקתם לשעבר של התובעים.
הנתבעת הינה חברה העוסקת במחקר, פיתוח וייצור בתחום הרפואה הדנטלית, והנתבע הינו רופא שיניים בהכשרתו ועיסוקו, וכן בעל המניות העיקרי בנתבעת ואף מכהן כדירקטור ...
פסק דין עפ 2455/21 מדינת ישראל נ' אמיר ברמלי
06/07/2023
תמצית העובדות
ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. בגדרו של פסק דין זה הורשע מר אמיר ברמלי, המערער, בעבירות הבאות: גניבה בידי מורשה, עבירה לפי סעיף 393 לחוק העונשין, התשל"ז-1977; הלבנת הון, עבירה לפי ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)