IP=44.220.44.148
פסק דין
17/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה לביטול החלטות משרד התחבורה בדבר ביטול זכיית העותר במכרז להקמה ותפעול של מכון רישוי בעיר דימונה וחילוט ערבות הקיום של העותר. כן מבוקש להעניק לעותר הארכת מועד להשלמת הוצאת היתר הבניה (אשר בינתיים כבר ניתן). ...
פסק דין
16/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטה הדוחה השגה על שומת מע"מ. פס"ד דן בשאלה האם מדובר בחשבוניות שהוצאו שלא כדין וכן בשאלה, האם חל החריג הסובייקטיבי, המאפשר להכיר בקיזוז מס התשומות על פי החשבוניות ...
פסק דין
16/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פס"ד של בימ"ש לענייני משפחה, במסגרתו נותר בתוקף צו קיום צוואת המנוח המאוחרת בלבד, כאשר הסכמת המערער (אחיינו של המנוח) והמשיבה 2 (אלמנת המנוח) לראות בשתי הצוואות (שנכתבו בהפרש של כ-3 שנים) כמשלימות זו את ...
החלטה
16/06/2024 - בימ"ש שלום נדרש לבקשה לביטול צו למניעת דיספוזיציה בזכויות הרשומות על שם המשיבה בנכס מקרקעין הנמצא בעיר דימונה. נקבע כי הצו למניעת דיספוזיציה יוגבל ויוחרג כך שיתאפשר למשיבה להשכיר את הנכס לידי צדדי ...
החלטה
16/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת בימ"ש שלום במסגרתה נדחתה בקשת המבקש לפסילת חוות דעתו של המומחה האורתופד שמונה ע"י בימ"ש. המבקש לא הצביע על פגם היורד לשורשו של עניין בחוו"ד המומחה מטעם בימ"ש או במהימנותו או במהימנות חוות הדעת, ...
פסק דין
16/06/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית תביעה כספית בסך 116,000 ₪ להחזר הלוואה שהלוותה התובעת לנתבעת. מעדות הנתבעת עולה כי היא חתמה על הסכם ההלוואה מתוך מודעות מלאה והבנה על מה היא חותמת. ניסיונה של הנתבעת לטעון כי הופעלו עליה לחצים ...
פסק דין
16/06/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת הנתבעות לסילוק התביעה נגדן על הסף. עניינה של התביעה דנן הוא בתובעים, תושבי גבעת עמל לשעבר, העותרים לקבלת פיצוי בגין פינויים מביתם. אף שהתובעת לא הייתה צד לתביעה, הרי שהיא בגדר חליפה של התובע ועל ...
פסק דין
16/06/2024 - בימ"ש שלום נדרש לתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע בעקבות תאונת דרכים. התביעה הוגשה לפי פקודת הנזקין מאחר שהתובע נהג באופנוע שלו ללא תעודת ביטוח בתוקף. נקבע כי הנתבע הפר חובות חקוקות בתקנות התעבורה כאשר לא נהג בהתאם לתנאי ...
פסק דין
16/06/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לסילוק התביעה על הסף בשל חוסר סמכות עניינית. ענייננו בתביעה לתשלום פיצויי הפקעה בסכום העולה על 35 מיליון שקל. במקרה זה, מאחר שהמחלוקת האמתית נוגעת לסכום פיצויי ההפקעה, היה על התובעת לפנות אל שמאי מכריע ...
פסק דין
16/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית תביעה שעניינה השקעה בפרויקט קרקע במקסיקו. נפסק כי על הנתבעים 3-1, ביחד ולחוד, להשיב לתובע את מלוא סכום השקעתו בפרויקט קרקע במקסיקו, בעקבות ערבותם האישית להתחייבויות החברה עמה נכרת ההסכם. עוד יש להורות על השבת ...
החלטה
16/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשת הסגרה והכריז על המשיב כבר הסגרה לארצות הברית. לפני ארבע שנים הוגש נגד המשיב בארה"ב כתב אישום בעבירות הונאה, אותן ביצע, לכאורה, בעת ששימש סגן נשיא של חברה אשר עסקה בהשכרת דירות. בעקבות כך הוגשה נגד ...
החלטה
16/06/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש לעניינים מנהליים אשר קיבל עתירה מנהלית שהגישה המדינה נגד החלטת ועדת השחרורים המיוחדת בדבר שחרורו של המבקש בתנאים, להוסטל. חרף ניסיון המבקש לשוות כסות עקרונית לבקשתו, עיון בפסק דינו של ...
החלטה
16/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה שהוגשה על ידי התובע במסגרתה ביקש להורות על מינוי מומחה בתחום רפואת הכאב.הדרך להוכחת קיומה של נכות במסגרת תביעה לפי חוק הפלת"ד היא באמצעות מינוי מומחה רפואי מטעם בימ"ש. גישת בימ"ש העליון ביחס למינוי מומחה ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש לענייני משפה קיבל חלקית את תביעת התובעת שעיקרה בפגיעה בפרטיות והוצאת דיבה ולשון הרע של אשה כנגד בעלה לשעבר ובני משפחתו. נקבע כי הנתבע פתח במסע נקמה של הוצאת דיבתה של התובעת לאחר הגירושין בין הצדדים, ולאחר הפגיעה בפרטיותה ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה כספית ע"ס 11,667 ₪ שעניינה התחייבות הנתבעת לספק לתובע שירות של ייעוץ פיננסי וליווי ל"מיחזור משכנתא".הפרת הזכות לשירות צרכני הוגן ותם לב היא בגדר הפרת חובה חוזית נפרדת, אשר עשויה להצמיח לתובע זכות עצמאית לפיצוי על ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה כספית על סך 100,000 ₪ לפיצוי ללא הוכחת נזק, לפי סעיף 56א לחוק זכות יוצרים. על יסוד העובדה המוכחת של מתן קרדיט הולם לתובע מלכתחילה ועל יסוד הקושי החזותי באיתור שמה של הצלמת האחרת, יש ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה מנהלית שהוגשה ע"י שתי עותרות שהגישו את הצעתן למכרז שיצא מטעם המשיבות 2-1 לרכישת זכויות חכירה במגרש. תקנה 21(ה)(1) לתקנות חובת המכרזים נועדה אך ורק למסמכים שנוצרו לקראת ובמועד ישיבת ועדת המכרזים לקראת החלטתה. המסמכים ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית. עניינה של התובענה נוגע להפרת הוראות תקנות 34, 35 ו-91 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), בכך שהמשיבה נמנעה מהנגשת אתר האינטנרט המופעל על ידה, לא פרסמה באתר האינטרנט ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש שלום דן בהליך במסגרתו עומדת טענת התובע שלפיה הנתבע, במעשיו או במחדליו, נקט נגד התובע הליכי הוצאה לפועל ונמנע מלפעול לסגירתם, וזאת שלא בצדק ושלא כדין. נקבע כי היה על הנתבע לפעול באופן אקטיבי לסגירת תיק ההוצאה לפועל, ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה נגד החלטת ועדת המכרזים של משרד החינוך, במסגרתה נדחתה השגה שהגישה העותרת, על החלטה קודמת של הוועדה, שלא לכלול במאגר גפ"ן של משרד החינוך תכנית שבקשה העותרת לכלול בו, שעניינה "מפגשי דיאלוג – פורום ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה לתשלום דמי תיווך בנסיבות בהן המשא ומתן שנעשה תחילה בין המוכרים לבין הנתבעים למכירת הקרקע ופעולות התיווך הופסקו ביוזמת המוכרים, ולאחר זמן התנהל משא ומתן, ללא מעורבות התובעים, שהוביל בסופו של דבר לכריתת החוזה. ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש עליון דחה את עתירת חייל במסגרתה טען העותר כי הועדה אינה מוסמכת להורות על השבת חייל למאסר בשל הפרת תנאי שחרור. נקבע כי הוועדה הצבאית לעיון בעונש מוסמכת להורות על שחרור אסיר בתנאים, ואם הפר תנאים אלו – ...
החלטה
13/06/2024 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה הורה בימ"ש מחוזי על מעצרו של העורר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. כתב האישום שהוגש נגד העורר מייחס לו עבירה של רצח בנסיבות מחמירות ועבירה של נשיאת ...
החלטה
13/06/2024 - בימ"ש עליון קיבל חלקית ערר על החלטות בימ"ש מחוזי, בגדרן נקבע כי העורר ישהה במעצר עד תום ההליכים בעניינו משהמשיבה הניחה תשתית ראייתית לכאורית מספקת למעצרו של העורר. משקלן המצטבר של הראיות כנגד העורר במרכזן כפפה עליה נמצא הדנ"א של ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה שדחה את תביעת המערערת לחייב את המשיב בפיצויים בסך של 500,000 ₪ בגין אי השבת בתם הקטינה של הצדדים מטורקיה לישראל. המערערת לא הוכיחה שהמשיב עוול כלפיה או שקיימת ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פסק דינה של המפקחת הבכירה על רישום המקרקעין, אשר קיבלה את תביעת המשיבים כנגד המערערת, ברכיבים שונים ובכלל כך בכל הנוגע למקור רטיבות במרתף המשיבים וכן, חייבה את המערערת בהוצאות המשיבים. במקרה דנן, ככל ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית ערר על שומת מס רכישה שהוצאה לעוררת בגין תוספת מאוחרת להסכם מכר מקרקעין עם עיריית תל אביב, לצורך בניית דירות. נקבע, בין היתר, כי מדובר בעסקה חדשה החייבת במס, אולם יש לבחון את מרכיבי התשלום ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל תביעת שיבוב שהגישה המדינה, אשר שילמה ותשלם תגמולים ללוחם ימ"מ שנפגע בתאונת דרכים, ממבטחת האופנוע שעליו רכב הנפגע. חוק הנכים מְזַכֶּה חייל או שוטר, אשר נחבל במהלך ועקב השירות, בטיפול רפואי במימון המדינה. זכאות זו באה חלף ...
פסק דין
10/06/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה דן בערעור על פסק דינו ביה"ד האזורי, אשר בגדרו התקבלה תביעת המשיב 1 לגמול בגין עבודה בשעות נוספות בסך 153,869 ש"ח. הערעור סב רק על קביעת בית הדין האזורי לפיה הסדר השעות הנוספות הגלובליות הקבוע בסעיף 8 ...
10/06/2024 - בימ"ש מחוזי דן בבקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בימ"ש השלום בו התקבלה תביעה כספית שהגיש המשיב כנגד המבקשת בגין עיכוב מסירת דירת מגורים שרכש ממנה, וחייב את המבקשת לשלם למשיב סך של 52,200 ₪. לשם הוכחת אי היכולת להשיב ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה ביחס לחיובי ארנונה הנוגעים לנכס המערערת, שבו היא מנהלת בית אבות. אשר לסיווג נכס לצורך חיובו בארנונה כ"בית אבות" (מגורים), או "מוסד סיעודי גריאטרי" (בית חולים), אין לקבל פרשנות ...
גזר דין
10/06/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בריבוי עבירות של מעשה מגונה בקטינה בת משפחה שטרם מלאו לה 14 שנים, עבירה של מעשה סדום במשפחה, עבירה של מעשה מגונה בקטינה בת משפחה שטרם מלאו לה 16 שנים וריבוי עבירות ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש מחוזי נדרש לערעורים הדדיים שעניינם בהחלטות ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה במחוז מרכז לגבי שומות היטל השבחה שהוציאה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כפר סבא לבעלי זכויות במקרקעין באזור התעשייה בכפר ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה נגד שלוש החלטות של המשיבה 1, בהן נדחו בקשותיה של העותרת להכרה כ"מוסד מתנדב לשירות הציבור" לצורך קבלת פטור חלקי מארנונה (2/3 הנחה) בהתאם לסעיף 5(י) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין). נקבע כי אין ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה שעניינה סכסוך בין שוכרת למשכירה בנוגע לנכס מסחרי המשמש כמסעדה. עיקרו בטענות התובעת כי הנתבעים הפרו את הסכם השכירות וניצלו את "משבר הקורונה" על מנת להפסיק לשלם את דמי השכירות ולהביא את ההסכם לידי סיום שלא ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש שלום דחה את עתירת היחיד למתן צו לשיקום כלכלי וכן להורות על הפטר לאלתר. עם זאת, יש לקבל את הבקשה למתן הפטר לאלתר. ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש שלום דן בבקשת הנתבעת לדחיית התביעה מחמת התיישנות או לחילופין לסילוקה על הסף מחמת אי גילוי מסמך מזיק בהתאם לתקנות 60(א) ו-60(ג) לתקנות. עילת התביעה בגין ראש הנזק של ירידת ערך כתוצאה מהנמכת מפלס הדירה והתקנת המעלית התגבשה במועד ...
גזר דין
09/06/2024 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירה של הסעת שלושה תושבים זרים, והשית עליו 6 חודשי עבודות שירות, פסילת רישיון הנהיגה למשך 6 חודשים בפועל ו-3 חודשים על תנאי, מאסר על תנאי למשך 3 חודשים וקנס בסך 5,000 ...
החלטה
09/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת הנתבעת למחיקת התביעה על הסף מטעמי פורום בלתי נאות בשל קיומה של תניית שיפוט זר.נקבע כי תניית השיפוט הנקובה בדף פנימי באתר האינטרנט של הנתבעת, אליו הופנתה התובעת דרך חשבוניות, אינה חלה על הסכסוך העוסק ...
פסק דין
09/06/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה לסעד הצהרתי המורה על התיישנות דו"חות חניה שניתנו בתחום שיפוטה של הנתבעת, החל משנת 1999; לפיצוי לפי חוק איסור לשון הרע; לפיצוי בגין הוצאות שנגרמו לתובע עקב הטלת עיקולים; ולפיצוי בגין עוגמת נפש. מעבר למשלוח ...
פסק דין
09/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש לענייני משפחה, אשר דחה את בקשת המבקש להתיר לו הגשת כתב תביעה שכנגד במסגרת ההליך המתנהל לפניו. הנימוקים לדחיית בקשת המבקש אינם עולים בקנה אחד עם הוראות הדין ועם ההלכה הפסוקה, והם גם ...
פסק דין
09/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה לביטול החלטת ראש מועצה אזורית שלא לקבל את המלצת הוועדה המקצועית להתקשרות עם העותר כיועץ משפטי חיצוני; נקבע כי בנסיבות העניין ולאור הכללים החלים על מינוי יועץ חיצוני החלטה זו אינה חורגת ממתחם ...
פסק דין
09/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את ערעור המערערים אשר פנו למשיב בבקשה לקבל רישיון לעיסוק בתחום השמירה או לחדש רישיון קיים. בערעור נטען כי חרף חלוף הזמן לא ניתנה תשובה לבקשתם וכי הדבר מהווה הפרה של סעיף 2 לחוק ההנמקות, המחייב ...
החלטה
09/06/2024 - בג"צ דחה עתירה שעניינה בסעדים שונים הנוגעים להחלטת סגן רשמת האגודות השיתופיות לדחות את בקשת העותר להורות על תיקון פסק הבוררות במסגרתו נדחתה בקשתו של העותר להקצות עבורו את מגרש 323 במושב השיתופי הר עמשא במחיר עלות הפיתוח. כידוע, ...
פסק דין
09/06/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתו נדחתה תביעת המערערים לתיקון רישום מקרקעין מוסדרים מחמת התיישנותה. גם הטענה לזכויות מכוח חזקה אינה יכולה לעמוד למערערים לאור הוראת סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין השוללת טענת התיישנות במקרקעין ...
החלטה
09/06/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה נדחתה בקשת המבקש להשתתף בדיונים בהליך הייצוגי מכוח סעיף 15 לחוק תובענות ייצוגיות. סעיף 15 לחוק תובענות ייצוגיות מקנה שיקול דעת רחב לביהמ"ש לאפשר השתתפות בדיונים המתקיימים במסגרת הליך ייצוגי על ...
פסק דין
09/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, במסגרתה נפסלה הצעת העותרים מלהשתתף במכרז להגרלה ולרכישת מגרש לבניית יחידות דיור, מאחר שמספר הנרשמים אינו תואם לתנאי המכרז. לא כל פגם בהצעה המוגשת במסגרת מכרז מחייב ...
פסק דין
06/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעת רשלנות כנגד מכון כושר בו התמוטט התובע במהלך אימון. נקבע כי צוות המכון פעל נכון כאשר לא התערב בטיפול שנעשה על ידי מגיש עזרה ראשונה, שהיה מיומן יותר, ולא התרשל כלפי ...
החלטה
06/06/2024 - בימ"ש מחוזי נדרש לשלוש בקשות נפרדות שהגישו הנתבעים לחיוב התובעת בהפקדת ערובה להוצאותיהם, בהתאם לסעיף 353א לחוק החברות. ברקע הבקשות תובענה שהגישה התובעת נגד הנתבעים לתשלום דמי תיווך. במקרה של תובעת שהיא חברה בע"מ ברירת המחדל היא שמוטלת עליה חובה ...
החלטה
06/06/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה מכוח תקנות בתי המשפט ותקנות בתי הדין לעבודה (עיון בתיקים) לעיין בתיק זה בשל מחלוקת בהליך משפטי אחר ("ההליך בחיפה") המתנהל בין המבקשת לבין המשיבה 2 ועניינו בין היתר חלוקת שכר טרחה. העיון המבוקש אינו מסוג ...
פסק דין סעש 57278-08/18 אריאל הרוש,אוהד סיידוף, שי חדד ואח' נ' מועדון הכדורגל א.ג.בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
14/04/2024
תמצית העובדות
ששת התובעים הם שחקני כדורגל מקצועי ששיחקו בשורות הנתבעת, מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ. עיקר הטענות שהועלו נוגעות לזכאותם של התובעים לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. כמו כן, חלק מהתובעים עתרו לתשלום ...
פסק דין רעא 6557/20 ערוץ 10 החדש בע"מ, חדשות 10 בע"מ, גולן יוכפז ואח' נ' שרת התרבות והספורט - ח"כ מירי רגב, ברוך קרא
13/03/2024
תמצית העובדות
סוגיה בדיני לשון הרע. במוקד – שאלת היחס הראוי לתביעות לשון הרע המוגשות על-ידי אישי ציבור, בהתייחס לפרסומים העוסקים בעשייתם הציבורית. אגב סוגיה זו, בגדרי ההליך שלפנינו מתעוררת גם שאלת המשמעות שיש להקנות להודעת תיקון שהוציא ...
פסק דין בג"צ 5474/23 חברת דואר ישראל בע"מ, מישאל וקנין נ' שר התקשורת, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר האוצר ואח'
07/03/2024
תמצית העובדות
בעתירה התבקשנו ליתן צו על תנאי המורה למשיב 1 ולמשיב 2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי אין תוקף להליך העברתו מכהונה של עותר 2, יו"ר דירקטוריון עותרת 1, חברת דואר ישראל בע"מ, ולחלופין מדוע ...
פסק דין עע 34220-10/21 משה ליפלס נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל
21/02/2024
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, בו נדחתה התביעה שהגיש המערער נגד המשיבה.
המשיבה היא "התאחדות" כהגדרת המונח בחוק הספורט, התשמ"ח-1988. תכליתה ארגון וניהול משחקי הכדורגל בישראל ורוב תקציבה מגיע מהמדינה. בהתאחדות פועל ...
פסק דין סעש 30492-03/21 אברהם (אבי) סולימן נ' קבוצת בראל נכסים בע"מ, (מתוקן)
12/02/2024
תמצית העובדות
האם התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הנתבעת ובין התובע, שעסק בתיווך במשך למעלה מארבע עשרה שנה? אם התשובה חיובית, מהו השכר שעל פיו יש לחשב את הזכויות להן זכאי התובע בגין תקופת עבודתו וסיומה?
התובע הגיש ...
פסק דין בג"צ 8420/21 גלית הנביא אלנקווה, ד"ר יצחק שריב, ריקי גולן אמרגי ואח' נ' צבא ההגנה לישראל, שר הביטחון
11/02/2024
תמצית העובדות
העתירה עוסקת באיסור להכניס, להחזיק ולצרוך חמץ בבסיסי צה"ל במהלך ימי חג הפסח, איסור המעוגן בפקודות הצבא.
חודשים ספורים לאחר שהוקמה מדינת ישראל, חוקקה מועצת העם הזמנית את פקודת מאכל כשר לחיילים, התש"ט-1948. סעיף 1 לפקודה ...
פסק דין סעש 45633-04/18 חומה סוכנות לביטוח בע"מ נ' אילנה סוטו
11/01/2024
תמצית העובדות
תביעה לפיצוי בגין גזל סוד מסחרי ותביעה שכנגד לתשלום זכויות סוציאליות הנובעות מתקופת ההעסקה ופיצוי בגין לשון הרע.
התובעת והנתבעת שכנגד, חומה סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות ביטוח פעילה משנת 2013, בעלת שני סניפים, האחד ממוקם ...
פסק דין עא 8387/20 חברת נמל אשדוד בע"מ, שוקי סגיס, אלי בר-יוסף נ'
08/01/2024
תמצית העובדות
ערעורים על פסק דינו של בית הדין לתחרות. במסגרת פסק הדין נדונו עררים שהגישו חברת נמל אשדוד בע"מ ושני נושאי משרה בה בגין עיצומים כספיים שהוטלו עליהם על ידי הממונה על התחרות. עיצומים אלה הוטלו בעקבות ...
החלטה תצ 2241-10/17 אירית רובין נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
28/12/2023
תמצית העובדות
בקשת המבקשת לאישור תובענה ייצוגית שהגישה כנגד המשיבה. במסגרת בקשת האישור נטען כי המשיבה הטעתה את ציבור הלקוחות עת לא גילתה בפניהם כי קיימים במטוס מושבים בעלי מגבלת הטיה של המושב, וגבתה עבור אותם מושבים מחיר ...
פסק דין סעש 20921-10/21 מקור החום בע"מ נ' עומר זכריא חרב ראדי גמאל עבד אלנצאר מחמוד סאלם
28/12/2023
תמצית העובדות
תביעתה של התובעת כנגד הנתבעים, עובדיה לשעבר, אשר עניינה בהפרת חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, הפרת הסכמי העבודה בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, פיצוי מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 וכן תביעה שכנגד ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)