IP=100.28.132.102
פסק דין
24/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל חלקית עתירה כנגד החלטת משרד התחבורה אשר קבעה, בין היתר, התלייה זמנית של כתב ההרשאה של מכון הרישוי העותר ושל תעודות הבוחן והמנהל המקצועי. העותרים טוענים כי בהחלטת המשרד והסנקציות שהוטלו מכוחה נפלו פגמים מהותיים והיא ...
החלטה
24/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש שלום בגדרה הוחלט לעכב את ההליכים בתביעה המבקשת לפינוי המשיבה ובתביעה שכנגד שהגישה המשיבה, וזאת מחמת תניית בוררות. בהחלטת בימ"ש השלום לעכב את ההליכים מחמת תניית בוררות פורטו טענות שני הצדדים ביחס למספר ...
החלטה
24/06/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת התובע המייצג לאשר ניהול תביעה ייצוגית כנגד המשיבה (הנתבעת). הוא הגדיר את קבוצת המיוצגים כך: "כל לקוח של המשיבה, אשר המשיבה התקשרה עמו בהסכם לתקופה קצובה, כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן.. ואשר בחלוף התקופה הקצובה גבתה ...
24/06/2024 - בימ"ש עליון דחה בקשה לעיכוב ביצוע גזר דינו של בימ"ש מחוזי, בו הושתו על המבקש ארבע שנות מאסר בפועל לצד עונשים נלווים. לא נמצא כי יש בעברו הפלילי הנקי של המבקש, גילו הצעיר והתנהלותו לאורך ההליך, כדי להטות את הכף ...
פסק דין
24/06/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על הכרעת דינו וגזר דינו של בימ"ש מחוזי. בראי חומרת מעשיו של המערער, ובייחוד בהתחשב בחלקו המרכזי בהתפרעות האלימה, התוצאה העונשית שאליה הגיע בית המשפט המחוזי היא תוצאה ראויה והולמת. בצדק נקבע אפוא שאין בנסיבותיו ...
החלטה
24/06/2024 - בימ"ש שלום נדרש לתביעה במסגרתה דן בשאלה האם האירוע התאונתי הנטען על ידי התובע בא תחת כפני תאונת דרכים כהגדרה בחוק הפלת"ד, או שמא מדובר בתביעת חבויות לפי דיני הנזיקין. יש לקבוע כי התאונה הינה תאונת דרכים כפי הגדרתה ...
פסק דין
24/06/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה בעילה שטרית לפירעון שבעה שיקים דחויים שמסרה הנתבעת, אשר המוטב הנקוב בהם הוא החברה התובעת. טענת הגנה טובה כנגד הצד הישיר לעסקת יסוד של שטר, אינה טובה בדרך כלל, כשלעצמה, כטענת הגנה לגוף העניין כנגד צד ...
פסק דין
24/06/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לסילוק התביעה על הסף. התביעה היא למתן פס"ד לתיקון הרישום במרשם המקרקעין, באופן שיירשם בו כי התובע הוא בעלים בחלק במקרקעין ברמת הגולן הרשומים במרשם (בשלמות) על שם המדינה. המדינה טוענת כאמור לסילוק התביעה על הסף, ...
החלטה
24/06/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים בגדרו נדחתה עתירת המבקש, אסיר ביטחוני, להורות על ביטול החלטת המשיב לדחות את בקשתו להסרת השתייכותו הארגונית, ולשלבו במסגרת טיפול ושיקום בין כותלי בית הסוהר. ...
פסק דין
24/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל תביעה לקיום התחייבות להסיר הערת אזהרה כנגד תשלום סכום מוסכם ב"מכתב כוונות" עם הנתבע. נפסק כי מעמדו של מכתב כוונות נגזר מתכנו ולשונו ולא ...
החלטה
24/06/2024 - בימ"ש שלום נדרש להכריע בבקשת הנאשמים להורות על העברת ההליך המשפטי המתנהל בעניינם לידון בבית המשפט הקהילתי. בימ"ש קיבל את הבקשה בעניין נאשם 2, ודחה את הבקשה בעניין נאשם 1. ...
פסק דין
24/06/2024 - ועדת הערעורים קיבלה ערעור על החלטת המשיב בה נדחתה בקשת המערערת להכרת זכויות בני משפחה לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), בנימוק שלא נמצא קשר בין נסיבות פטירת המנוח ובין נכותו המוכרת. נפסק כי יש להכיר בזכויות ...
פסק דין
23/06/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה לסעד הצהרתי, תביעה למתן חשבונות וסעד כספי על סך 300,000 ₪. נקבע כי לא התקיימה בין הצדדים מערכת יחסים מיוחדת העשויה להקים לתובע זכות למתן ...
פסק דין
23/06/2024 - בימ"ש שלום נדרש לתביעת התובעים לתשלום פיצויים נזיקיים ופיצויי איחור מסירה בפרויקט תמ"א 38. בתוך כך עתרו התובעים לבימ"ש להרים את מסך ההתאגדות בין הנתבעת 1 לבין הנתבעת 4 וכן בין הנתבעות 1 ו-2 לבין הנתבעים 2 ו-3. ...
פסק דין
23/06/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה במסלול דיון מהיר שעניינה תשלום דמי השתתפות עצמית בגין הפעלת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית. התובעת עמדה בחובת ההודעה המוטלת עליה בסעיף 68 לחוק חוזה ביטוח. מבחינת הנתבע, בפשרה שקיבלה תוקף של פסק דין לא הייתה ...
החלטה
23/06/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה להבאת ראיות לסתור את קביעות המוסד לביטוח לאומי, במסגרת תביעה על-פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים; נקבע, כי היתר לסתור את קביעות המל"ל יינתן במשורה, וכי היעדרו של ראומטולוג מוועדת הערר במקרה מושא הבקשה אינו בגדר ...
פסק דין
23/06/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית תביעה על סך של 400,000 ש"ח בעילות של פגיעה בפרטיות ולשון הרע, בגין פרסום בפייסבוק בו הודיעה הנתבעת, מפעילת רשת מקדונלדס בישראל, על הוזלת חלק ממוצריה, תוך שימוש בשמה של התובעת, כתבת צרכנות של ערוץ 12. ...
החלטה
23/06/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה לביטול צו הריסה מינהלי, בהתאם לסעיף 228 לחוק התכנון והבנייה. המסקנה שלפיה מדובר בעבודה אסורה שלא הסתיימה מבוססת ונסמכת על ראיות ...
החלטה
23/06/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעורו של המבקש על פסק דינו של בימ"ש לעניינים מקומיים. טענותיו של המבקש, הן במרביתן טענות המופנות נגד קביעות שבעובדה ומהימנות של הערכאה הדיונית, שאין מדרכה של ...
פסק דין
23/06/2024 - ועדת הערר קיבלה ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בסוגיה של תשלום מס רכישה. עניינו של הערר בשאלה האם תקנה 21 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) חלה גם בעניינם של תושבי חוץ בעלי דירת מגורים בחו"ל. ...
פסק דין
23/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית בה הוחלט על הארכת תוקף צו הטיפול המרפאתי הכפוי שניתן ביחס למערער, והמשך טיפול מרפאתי כפוי במסגרת החלטת בית המשפט. החלטת וועדה פסיכיאטרית המורה על אשפוז כפוי או מאריכה הוראת אשפוז כפוי, ...
פסק דין
23/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את תביעת העותרים להורות על אכיפת הסכם מכר דירה שנחתם בינם לנתבעת. הנתבעת טוענת כי נאלצה לבטל את ההסכם עם התובעים, לאור הפרות יסודיות מצידם וכפועל יוצא מכך אין התובעים זכאים לאכיפת ההסכם. נקבע כי הגם ...
פסק דין
23/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה נגד ההחלטה במסגרתה נדחתה בקשת העותרים למתן רישיון להצבת שלט אלקטרוני על קיר העסק של העותרים, זאת לאחר שהשלט הוצב ללא רישיון ובניגוד לחוק, על תוספת בנייה שאין לה היתר. בימ"ש לעניינים מנהליים אינו מציב ...
פסק דין
23/06/2024 - בימ"ש שלום קיבל את התביעה העיקרית בחלקה ודחה את התביעה שכנגד. בימ"ש דן בתביעות הדדיות שעניינן בתשלום מלוא התמורה בגין עבודות חיפוי שביצעה התובעת במבנה שבנתה הנתבעת. הליקויים בחיפוי החוץ נובעים בעיקרם מעבודת חיפוי אבן לקויה באחריות הנתבעת ולכן ...
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת הנאמן שדחתה את בקשת המערער להארכת מועד להגשת תביעת חוב משום שחלפו למעלה משישה חודשים מאת צו הכינוס ועד הגשת תביעת החוב ולא הוצג כל טעם להארכת המועד. כאשר יש ידיעה בפועל אודות ...
החלטה
20/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת התובע לפסילת שופט, במוקדה ביקש כי מותב זה יפסול עצמו "מלהמשיך ולדון בתיקי המבקש בכללותם".הבקשה דנן אינה מצביעה על עילה כלשהי לפסלות שופט. בנסיבות העניין אין כל טעם מבורר המקים חשש ממשי למשוא פנים, ואף ...
החלטה
20/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את בקשת המבקש אשר זוכה מכתב אישום בו יוחסו לו עבירות של ייבוא סמים וקשירת קשר לביצוע פשע, ופסק למבקש פיצוי בסך 127,617.56 מכח סעיף 80 לחוק ...
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ברובו ערעור על החלטה בה נדחתה בקשת המערערת להארכת מועד להגשת ערעור. במקרה דנן, במאזן הכולל יש מקום להארכת המועד להגשת ערעור, בכפוף לתשלום הוצאות ...
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בימ"ש שלום בגדרו נדחתה תביעת המערערת להשבת מחצית אגרות הבנייה ששולמו בזיקה ליחידות דיור שבנתה במסגרת מכרז במסלול "מחיר למשתכן".הפטור החלקי למדינה נועד לצורך בנייה לשכבות סוציואקונומיות שהאפיונים שלהן דומים לאלה של ...
החלטה
20/06/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לפי סעיף 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, להעברת הדיון למחוז חיפה. נקבע כי יש להחיל על הליך זה את הוראות תקנה 7(ב) ביחס לסמכות המקומית, ופועל יוצא הוא שהסמכות המקומית מסורה לבית המשפט במחוז חיפה, ...
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל ערעור על החלטת וועדת הערר לענייני ארנונה, שדחתה את הערר שהגישה המערערת וקבעה שאין לסווג שטח שהיא משכירה כמחסנים. יש לחייב את המערערת לפי סיווג מחסנים בתקופה הרלוונטית לערר. העובדה שהמערער – לא עושה שימוש בנכסים ...
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה על סך של כ-50 מיליון שקל שהגישה קבוצת דלק בעניין תעריפי שימוש ב"מיכלי מעבר" במסוף אשדוד. בימ"ש קבע כי התביעה מהווה ניסיון מצד דלק להחיל רטרואקטיבית הוראות שנוחות לה ובכך לשפר ביעבד את תנאי הרכישה של ...
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש שלו קיבל חלקית תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע בעקבות תאונה שאירעה במסגרת עבודתו כאב בית ואיש תחזוקה בבית ספר בנהריה. נקבע, בין היתר, כי כאשר הוטב הנזק על-ידי המוסד לביטוח לאומי, זכאותו של הנפגע ל-25% מנזקו, לפי ...
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה ערעור במסגרתו נדרש לשאלה האם במקרים בהם אושרו במסגרת הקלה יחידות דיור נוספות, יש מקום להביא בחשבון את שטחי המרפסות שנוספו לדירות אלו, למרות ששטחים אלו נוספו מכוח תקנות חישוב שטחים. ניתן לגבות היטל השבחה רק ...
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה לאכיפת הסכם מכר שהגיש התובע. מנגד, התקבלה התביעה להצהיר על ביטולו של אותו הסכם. בהתחשב בכך שמדובר בעסקה בתוך המשפחה, כשהצד השני להסכם היו בתו של הנתבע ובעלה, ההמתנה של הנתבע עם הודעת הביטול הייתה סבירה ...
פסק דין
20/06/2024 - בימ"ש שלום דחה תובענה לפסק דין הצהרתי ולפינוי וסילוק יד. משנקבע כי בות'יינה הינה דיירת מקורית, יש לדחות את התביעה לצו מניעה ולסילוק יד כנגד מי מילדיה בהיעדר עילה. ...
גזר דין
18/06/2024 - בימ"ש שלום גזר את דינה של נאשמת שהורשעה בעבירה של העסקת תושב זר שלא כדין והטיל עליה צו של"צ של 90 שעות, מאסר מותנה משמעותי, צו מבח, התחייבות כספית וקנס. הובהר כי במקרה דנן, יש מקום לסטות לקוּלה ממתחם ...
החלטה
18/06/2024 - בימ"ש שלום נדרש לבקשה לגילוי ועיון בנהלים פנימיים של הבנק. נקבע כי הבנק יגלה לתובעת את הנהלים הפנימיים שהוצגו בפני בית המשפט, במתכונתם המושחרת, זאת בסייג בנוגע לנוהל: "דיווח על פעולות בלתי ...
החלטה
18/06/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, לקבלת "רישומה הפלילי המלא של המתלוננת, לרבות עיון בתיקים סגורים".בהינתן העובדה שלהגנה הועברה רשימה של התיקים הסגורים הנוגעים למתלוננת, הכוללת תיק תלוי ועומד (מב"ד) שלגביו עוד לא ניתנה החלטה ...
גזר דין
18/06/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירה של רצח באדישות והטיל עליו 18 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי לנפגעי העבירה בסך של 258,000 ₪. בימ"ש הבהיר כי בקביעת עונשו של הנאשם נתן משקל לצורך בהרתעת הרבים ...
גזר דין
18/06/2024 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות של החזקת סם שלא לצריכה עצמית, והשית עליו צו של"צ של 160 שעות והתחייבות בסך 7,500 להימנע מביצוע עבירות. כמו כן, במסגרת גזר הדין בית המשפט ביטל את ...
החלטה
18/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בטענת בעלי המניות כי אקו"ם מחזיקה בידיה שלא כדין כספים ונכסים שמקורם בכספי תמלוגים שגבתה בגין שימוש בזכויות היוצרים של הזכאים לתמלוגים, במקום לחלקם לזכאים על פי דין. בשלב זה עלה ...
פסק דין
18/06/2024 - בימ"ש מחוז קיבל ערעורי מס מאוחדים של חברה וחברת בת שלה, שעניינם בשתי סוגיות. נקבע כי הפעולות שנקטו המערערות, על כלל רכיביהן, אינן מהוות עסקה מלאכותית, וכי שטרי החוב לא נמחלו, אלא הועברו לחברת האם, ואין פסול בכך. ...
פסק דין
18/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על הכרעת דינה וגזר דינה של ועדת המשמעת לפי חוק רואי חשבון בה נקבע כי המערער עבר עבירת משמעת לפי סעיף 12(5) לחוק רואי חשבון, עת הורשע בפסק דין סופי בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או ...
פסק דין
18/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על החלטת פקיד שומה הנוגעת לעיכול זמני ולתפיסה של סכום כסף. נקבע כי עלה בידי המערער להוכיח כי לא היה בענייננו גידול הון בלתי מוסבר, אף לא הכנסות בלתי מדווחות, וכי יש לקבל את ההסבר ...
החלטה
18/06/2024 - בימ"ש עליון דחה בקשה לקיום דיון נוסף בפס"ד של בימ"ש זה.עניינה של הבקשה בקבוצה מצומצמת של גמלאי מערכת הביטחון, בעלי פנסיה תקציבית, המשתייכים לדירוג המחקר הביטחוני. נקבע כי בפס"ד מושא הבקשה – לא נקבעה הלכה. אשר על כן, הבקשה לקיום ...
פסק דין
18/06/2024 - בג"צ דחה עתירה במסגרתה מבקשת העותרת כי תבוטל מדיניות ה"אכיפה תומכת הסדרה"; כי יבוטלו צווי ההריסה והליכים משפטיים שהוצאו וננקטו במסגרתה; וכי המשיבה 1 תחזור ליישם את מדיניות ה"הסדרה במקום". כן, מבוקש ליתן צו ביניים להפסקת מדיניות ה"אכיפה תומכת ...
פסק דין
18/06/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על הכרעת הדין וגז"ד של בימ"ש מחוזי,במסגרתה הורשע המערער בריבוי עבירות של אינוס קטינה ; ריבוי עבירות של מעשה סדום בקטינה; ריבוי עבירות של מעשה מגונה בקטינה; בעבירה של גרם מעשה מגונה בקטינה ובעבירת איומים. מעשיו ...
פסק דין
17/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה לביטול החלטות משרד התחבורה בדבר ביטול זכיית העותר במכרז להקמה ותפעול של מכון רישוי בעיר דימונה וחילוט ערבות הקיום של העותר. כן מבוקש להעניק לעותר הארכת מועד להשלמת הוצאת היתר הבניה (אשר בינתיים כבר ניתן). ...
פסק דין
17/06/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית תביעה שעילתה רשלנות רפואית הנסובה סביב טענה לאיחור באבחון מחלת הקרוהן (מחלת מעיים דלקתית) אצל התובעת. נקבע, בין היתר, כי האיחור היווה התרשלות וכי יש לייחס נכות נפשית צמיתה שנגרמה לתובעת לאיחור ...
פסק דין א 4289-12/17 מיכאל וידל נ' בצלאל כהן, חזי משה
15/05/2024
תמצית העובדות
3 תביעות לפיצויים בגין לשון הרע שהגיש התובע נגד הנתבעים.
התובע הוא ראש עיריית רמלה. הנתבע 1 היה מארגן קבוצות דיון ברשתות החברתיות. הנתבע 2 הוא פעיל פוליטי ברמלה, מהקבוצה הפוליטית הנמצא בצד השני של המתרס ...
פסק דין סעש 57278-08/18 אריאל הרוש,אוהד סיידוף, שי חדד ואח' נ' מועדון הכדורגל א.ג.בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
14/04/2024
תמצית העובדות
ששת התובעים הם שחקני כדורגל מקצועי ששיחקו בשורות הנתבעת, מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ. עיקר הטענות שהועלו נוגעות לזכאותם של התובעים לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. כמו כן, חלק מהתובעים עתרו לתשלום ...
פסק דין רעא 6557/20 ערוץ 10 החדש בע"מ, חדשות 10 בע"מ, גולן יוכפז ואח' נ' שרת התרבות והספורט - ח"כ מירי רגב, ברוך קרא
13/03/2024
תמצית העובדות
סוגיה בדיני לשון הרע. במוקד – שאלת היחס הראוי לתביעות לשון הרע המוגשות על-ידי אישי ציבור, בהתייחס לפרסומים העוסקים בעשייתם הציבורית. אגב סוגיה זו, בגדרי ההליך שלפנינו מתעוררת גם שאלת המשמעות שיש להקנות להודעת תיקון שהוציא ...
פסק דין בג"צ 5474/23 חברת דואר ישראל בע"מ, מישאל וקנין נ' שר התקשורת, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר האוצר ואח'
07/03/2024
תמצית העובדות
בעתירה התבקשנו ליתן צו על תנאי המורה למשיב 1 ולמשיב 2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי אין תוקף להליך העברתו מכהונה של עותר 2, יו"ר דירקטוריון עותרת 1, חברת דואר ישראל בע"מ, ולחלופין מדוע ...
פסק דין עע 34220-10/21 משה ליפלס נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל
21/02/2024
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, בו נדחתה התביעה שהגיש המערער נגד המשיבה.
המשיבה היא "התאחדות" כהגדרת המונח בחוק הספורט, התשמ"ח-1988. תכליתה ארגון וניהול משחקי הכדורגל בישראל ורוב תקציבה מגיע מהמדינה. בהתאחדות פועל ...
פסק דין סעש 30492-03/21 אברהם (אבי) סולימן נ' קבוצת בראל נכסים בע"מ, (מתוקן)
12/02/2024
תמצית העובדות
האם התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הנתבעת ובין התובע, שעסק בתיווך במשך למעלה מארבע עשרה שנה? אם התשובה חיובית, מהו השכר שעל פיו יש לחשב את הזכויות להן זכאי התובע בגין תקופת עבודתו וסיומה?
התובע הגיש ...
פסק דין בג"צ 8420/21 גלית הנביא אלנקווה, ד"ר יצחק שריב, ריקי גולן אמרגי ואח' נ' צבא ההגנה לישראל, שר הביטחון
11/02/2024
תמצית העובדות
העתירה עוסקת באיסור להכניס, להחזיק ולצרוך חמץ בבסיסי צה"ל במהלך ימי חג הפסח, איסור המעוגן בפקודות הצבא.
חודשים ספורים לאחר שהוקמה מדינת ישראל, חוקקה מועצת העם הזמנית את פקודת מאכל כשר לחיילים, התש"ט-1948. סעיף 1 לפקודה ...
פסק דין סעש 45633-04/18 חומה סוכנות לביטוח בע"מ נ' אילנה סוטו
11/01/2024
תמצית העובדות
תביעה לפיצוי בגין גזל סוד מסחרי ותביעה שכנגד לתשלום זכויות סוציאליות הנובעות מתקופת ההעסקה ופיצוי בגין לשון הרע.
התובעת והנתבעת שכנגד, חומה סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות ביטוח פעילה משנת 2013, בעלת שני סניפים, האחד ממוקם ...
פסק דין עא 8387/20 חברת נמל אשדוד בע"מ, שוקי סגיס, אלי בר-יוסף נ'
08/01/2024
תמצית העובדות
ערעורים על פסק דינו של בית הדין לתחרות. במסגרת פסק הדין נדונו עררים שהגישו חברת נמל אשדוד בע"מ ושני נושאי משרה בה בגין עיצומים כספיים שהוטלו עליהם על ידי הממונה על התחרות. עיצומים אלה הוטלו בעקבות ...
החלטה תצ 2241-10/17 אירית רובין נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
28/12/2023
תמצית העובדות
בקשת המבקשת לאישור תובענה ייצוגית שהגישה כנגד המשיבה. במסגרת בקשת האישור נטען כי המשיבה הטעתה את ציבור הלקוחות עת לא גילתה בפניהם כי קיימים במטוס מושבים בעלי מגבלת הטיה של המושב, וגבתה עבור אותם מושבים מחיר ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)