IP=44.192.48.196
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש לענייני משפה קיבל חלקית את תביעת התובעת שעיקרה בפגיעה בפרטיות והוצאת דיבה ולשון הרע של אשה כנגד בעלה לשעבר ובני משפחתו. נקבע כי הנתבע פתח במסע נקמה של הוצאת דיבתה של התובעת לאחר הגירושין בין הצדדים, ולאחר הפגיעה בפרטיותה ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה כספית ע"ס 11,667 ₪ שעניינה התחייבות הנתבעת לספק לתובע שירות של ייעוץ פיננסי וליווי ל"מיחזור משכנתא".הפרת הזכות לשירות צרכני הוגן ותם לב היא בגדר הפרת חובה חוזית נפרדת, אשר עשויה להצמיח לתובע זכות עצמאית לפיצוי על ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה כספית על סך 100,000 ₪ לפיצוי ללא הוכחת נזק, לפי סעיף 56א לחוק זכות יוצרים. על יסוד העובדה המוכחת של מתן קרדיט הולם לתובע מלכתחילה ועל יסוד הקושי החזותי באיתור שמה של הצלמת האחרת, יש ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה מנהלית שהוגשה ע"י שתי עותרות שהגישו את הצעתן למכרז שיצא מטעם המשיבות 2-1 לרכישת זכויות חכירה במגרש. תקנה 21(ה)(1) לתקנות חובת המכרזים נועדה אך ורק למסמכים שנוצרו לקראת ובמועד ישיבת ועדת המכרזים לקראת החלטתה. המסמכים ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית. עניינה של התובענה נוגע להפרת הוראות תקנות 34, 35 ו-91 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), בכך שהמשיבה נמנעה מהנגשת אתר האינטנרט המופעל על ידה, לא פרסמה באתר האינטרנט ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש שלום דן בהליך במסגרתו עומדת טענת התובע שלפיה הנתבע, במעשיו או במחדליו, נקט נגד התובע הליכי הוצאה לפועל ונמנע מלפעול לסגירתם, וזאת שלא בצדק ושלא כדין. נקבע כי היה על הנתבע לפעול באופן אקטיבי לסגירת תיק ההוצאה לפועל, ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה נגד החלטת ועדת המכרזים של משרד החינוך, במסגרתה נדחתה השגה שהגישה העותרת, על החלטה קודמת של הוועדה, שלא לכלול במאגר גפ"ן של משרד החינוך תכנית שבקשה העותרת לכלול בו, שעניינה "מפגשי דיאלוג – פורום ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה לתשלום דמי תיווך בנסיבות בהן המשא ומתן שנעשה תחילה בין המוכרים לבין הנתבעים למכירת הקרקע ופעולות התיווך הופסקו ביוזמת המוכרים, ולאחר זמן התנהל משא ומתן, ללא מעורבות התובעים, שהוביל בסופו של דבר לכריתת החוזה. ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש עליון דחה את עתירת חייל במסגרתה טען העותר כי הועדה אינה מוסמכת להורות על השבת חייל למאסר בשל הפרת תנאי שחרור. נקבע כי הוועדה הצבאית לעיון בעונש מוסמכת להורות על שחרור אסיר בתנאים, ואם הפר תנאים אלו – ...
החלטה
13/06/2024 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה הורה בימ"ש מחוזי על מעצרו של העורר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. כתב האישום שהוגש נגד העורר מייחס לו עבירה של רצח בנסיבות מחמירות ועבירה של נשיאת ...
החלטה
13/06/2024 - בימ"ש עליון קיבל חלקית ערר על החלטות בימ"ש מחוזי, בגדרן נקבע כי העורר ישהה במעצר עד תום ההליכים בעניינו משהמשיבה הניחה תשתית ראייתית לכאורית מספקת למעצרו של העורר. משקלן המצטבר של הראיות כנגד העורר במרכזן כפפה עליה נמצא הדנ"א של ...
פסק דין
13/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה שדחה את תביעת המערערת לחייב את המשיב בפיצויים בסך של 500,000 ₪ בגין אי השבת בתם הקטינה של הצדדים מטורקיה לישראל. המערערת לא הוכיחה שהמשיב עוול כלפיה או שקיימת ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פסק דינה של המפקחת הבכירה על רישום המקרקעין, אשר קיבלה את תביעת המשיבים כנגד המערערת, ברכיבים שונים ובכלל כך בכל הנוגע למקור רטיבות במרתף המשיבים וכן, חייבה את המערערת בהוצאות המשיבים. במקרה דנן, ככל ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית ערר על שומת מס רכישה שהוצאה לעוררת בגין תוספת מאוחרת להסכם מכר מקרקעין עם עיריית תל אביב, לצורך בניית דירות. נקבע, בין היתר, כי מדובר בעסקה חדשה החייבת במס, אולם יש לבחון את מרכיבי התשלום ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל תביעת שיבוב שהגישה המדינה, אשר שילמה ותשלם תגמולים ללוחם ימ"מ שנפגע בתאונת דרכים, ממבטחת האופנוע שעליו רכב הנפגע. חוק הנכים מְזַכֶּה חייל או שוטר, אשר נחבל במהלך ועקב השירות, בטיפול רפואי במימון המדינה. זכאות זו באה חלף ...
פסק דין
10/06/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה דן בערעור על פסק דינו ביה"ד האזורי, אשר בגדרו התקבלה תביעת המשיב 1 לגמול בגין עבודה בשעות נוספות בסך 153,869 ש"ח. הערעור סב רק על קביעת בית הדין האזורי לפיה הסדר השעות הנוספות הגלובליות הקבוע בסעיף 8 ...
10/06/2024 - בימ"ש מחוזי דן בבקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בימ"ש השלום בו התקבלה תביעה כספית שהגיש המשיב כנגד המבקשת בגין עיכוב מסירת דירת מגורים שרכש ממנה, וחייב את המבקשת לשלם למשיב סך של 52,200 ₪. לשם הוכחת אי היכולת להשיב ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה ביחס לחיובי ארנונה הנוגעים לנכס המערערת, שבו היא מנהלת בית אבות. אשר לסיווג נכס לצורך חיובו בארנונה כ"בית אבות" (מגורים), או "מוסד סיעודי גריאטרי" (בית חולים), אין לקבל פרשנות ...
גזר דין
10/06/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בריבוי עבירות של מעשה מגונה בקטינה בת משפחה שטרם מלאו לה 14 שנים, עבירה של מעשה סדום במשפחה, עבירה של מעשה מגונה בקטינה בת משפחה שטרם מלאו לה 16 שנים וריבוי עבירות ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש מחוזי נדרש לערעורים הדדיים שעניינם בהחלטות ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה במחוז מרכז לגבי שומות היטל השבחה שהוציאה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כפר סבא לבעלי זכויות במקרקעין באזור התעשייה בכפר ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה נגד שלוש החלטות של המשיבה 1, בהן נדחו בקשותיה של העותרת להכרה כ"מוסד מתנדב לשירות הציבור" לצורך קבלת פטור חלקי מארנונה (2/3 הנחה) בהתאם לסעיף 5(י) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין). נקבע כי אין ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה שעניינה סכסוך בין שוכרת למשכירה בנוגע לנכס מסחרי המשמש כמסעדה. עיקרו בטענות התובעת כי הנתבעים הפרו את הסכם השכירות וניצלו את "משבר הקורונה" על מנת להפסיק לשלם את דמי השכירות ולהביא את ההסכם לידי סיום שלא ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש שלום דחה את עתירת היחיד למתן צו לשיקום כלכלי וכן להורות על הפטר לאלתר. עם זאת, יש לקבל את הבקשה למתן הפטר לאלתר. ...
פסק דין
10/06/2024 - בימ"ש שלום דן בבקשת הנתבעת לדחיית התביעה מחמת התיישנות או לחילופין לסילוקה על הסף מחמת אי גילוי מסמך מזיק בהתאם לתקנות 60(א) ו-60(ג) לתקנות. עילת התביעה בגין ראש הנזק של ירידת ערך כתוצאה מהנמכת מפלס הדירה והתקנת המעלית התגבשה במועד ...
גזר דין
09/06/2024 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירה של הסעת שלושה תושבים זרים, והשית עליו 6 חודשי עבודות שירות, פסילת רישיון הנהיגה למשך 6 חודשים בפועל ו-3 חודשים על תנאי, מאסר על תנאי למשך 3 חודשים וקנס בסך 5,000 ...
החלטה
09/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת הנתבעת למחיקת התביעה על הסף מטעמי פורום בלתי נאות בשל קיומה של תניית שיפוט זר.נקבע כי תניית השיפוט הנקובה בדף פנימי באתר האינטרנט של הנתבעת, אליו הופנתה התובעת דרך חשבוניות, אינה חלה על הסכסוך העוסק ...
פסק דין
09/06/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה לסעד הצהרתי המורה על התיישנות דו"חות חניה שניתנו בתחום שיפוטה של הנתבעת, החל משנת 1999; לפיצוי לפי חוק איסור לשון הרע; לפיצוי בגין הוצאות שנגרמו לתובע עקב הטלת עיקולים; ולפיצוי בגין עוגמת נפש. מעבר למשלוח ...
פסק דין
09/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש לענייני משפחה, אשר דחה את בקשת המבקש להתיר לו הגשת כתב תביעה שכנגד במסגרת ההליך המתנהל לפניו. הנימוקים לדחיית בקשת המבקש אינם עולים בקנה אחד עם הוראות הדין ועם ההלכה הפסוקה, והם גם ...
פסק דין
09/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה לביטול החלטת ראש מועצה אזורית שלא לקבל את המלצת הוועדה המקצועית להתקשרות עם העותר כיועץ משפטי חיצוני; נקבע כי בנסיבות העניין ולאור הכללים החלים על מינוי יועץ חיצוני החלטה זו אינה חורגת ממתחם ...
פסק דין
09/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את ערעור המערערים אשר פנו למשיב בבקשה לקבל רישיון לעיסוק בתחום השמירה או לחדש רישיון קיים. בערעור נטען כי חרף חלוף הזמן לא ניתנה תשובה לבקשתם וכי הדבר מהווה הפרה של סעיף 2 לחוק ההנמקות, המחייב ...
החלטה
09/06/2024 - בג"צ דחה עתירה שעניינה בסעדים שונים הנוגעים להחלטת סגן רשמת האגודות השיתופיות לדחות את בקשת העותר להורות על תיקון פסק הבוררות במסגרתו נדחתה בקשתו של העותר להקצות עבורו את מגרש 323 במושב השיתופי הר עמשא במחיר עלות הפיתוח. כידוע, ...
פסק דין
09/06/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתו נדחתה תביעת המערערים לתיקון רישום מקרקעין מוסדרים מחמת התיישנותה. גם הטענה לזכויות מכוח חזקה אינה יכולה לעמוד למערערים לאור הוראת סעיף 159(ב) לחוק המקרקעין השוללת טענת התיישנות במקרקעין ...
החלטה
09/06/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה נדחתה בקשת המבקש להשתתף בדיונים בהליך הייצוגי מכוח סעיף 15 לחוק תובענות ייצוגיות. סעיף 15 לחוק תובענות ייצוגיות מקנה שיקול דעת רחב לביהמ"ש לאפשר השתתפות בדיונים המתקיימים במסגרת הליך ייצוגי על ...
פסק דין
09/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, במסגרתה נפסלה הצעת העותרים מלהשתתף במכרז להגרלה ולרכישת מגרש לבניית יחידות דיור, מאחר שמספר הנרשמים אינו תואם לתנאי המכרז. לא כל פגם בהצעה המוגשת במסגרת מכרז מחייב ...
פסק דין
06/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעת רשלנות כנגד מכון כושר בו התמוטט התובע במהלך אימון. נקבע כי צוות המכון פעל נכון כאשר לא התערב בטיפול שנעשה על ידי מגיש עזרה ראשונה, שהיה מיומן יותר, ולא התרשל כלפי ...
החלטה
06/06/2024 - בימ"ש מחוזי נדרש לשלוש בקשות נפרדות שהגישו הנתבעים לחיוב התובעת בהפקדת ערובה להוצאותיהם, בהתאם לסעיף 353א לחוק החברות. ברקע הבקשות תובענה שהגישה התובעת נגד הנתבעים לתשלום דמי תיווך. במקרה של תובעת שהיא חברה בע"מ ברירת המחדל היא שמוטלת עליה חובה ...
החלטה
06/06/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה מכוח תקנות בתי המשפט ותקנות בתי הדין לעבודה (עיון בתיקים) לעיין בתיק זה בשל מחלוקת בהליך משפטי אחר ("ההליך בחיפה") המתנהל בין המבקשת לבין המשיבה 2 ועניינו בין היתר חלוקת שכר טרחה. העיון המבוקש אינו מסוג ...
החלטה
06/06/2024 - בימ"ש שלום קיבל בקשה להארכת מועד להישפט על שלוש עבירות קנס, לפי סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי. הבקשה הוגשה ימים ספורים (שישה ימים) לאחר חלוף המועד הקבוע בחוק, במסגרת פרק הזמן שצוין על ידי המשיבה, כאשר המשיבה הסכימה כי ...
גזר דין
06/06/2024 - בימ"ש מחוזי גזר את דינם של שני נאשמים בפרשה שעניינה בעבירות שבוצעו על ידי מנהלים בחברות נסיעות, אשר עסקו בארגון והטסת משלחות תלמידים ומבוגרים לפולין, כחלק מהפעילות להנחלת זיכרון השואה. בימ"ש הטיל על הנאשמים מאסרים בפועל לצד ענישה ...
פסק דין
06/06/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית בר"ע על פסק דינו של בימ"ש לתביעות קטנות בו נדחתה תביעת המבקש נגד המשיבה, בין היתר לפסיקת פיצויים לדוגמה בסך של 20,000 ₪ ללא הוכחת נזק, נוכח אי קיום הוראות חוק הגנת ...
פסק דין
06/06/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי לעבודה, אשר דחה על הסף, בין היתר מחמת התיישנות, תביעה שהוגשה מכוח חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין). אין הצדקה להתערב בקביעותיו של ...
פסק דין
06/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה להורות על ביטול הפקעת שטח וביטול בעלותה של עיריית ירושלים בשטח תוך החזרת הרישום על שם הבעלים המקוריים ובחכירת העותרת. אין מחלוקת כי הייעוד המקורי שלשמו ניתנה הודעת ההפקעה לא התממש וגם לא יתממש, ...
החלטה
06/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה למתן רשות להגשת הודעה לצדדים שלישיים במסגרת תובענה ייצוגית. נוכח המאפיינים הייחודיים של ההליך הייצוגי, הודעה לצד שלישי בתובענה ייצוגית מחייבת קבלת רשות מאת בית משפט, בהתאם למספר שיקולים. במקרה הנדון אין מקום להתיר הגשת הודעה ...
פסק דין
06/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים נעתר לבקשת המשיבה לסילוק על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגישה המבקשת, לצד בקשתה לחייבה בהפקדת ערובה כתנאי לבירורו של ההליך. כאשר עסקינן בגורם הטוען להיותו "ארגון", עליו להראות כי הוא עומד בתנאי ההגדרה שבסעיף 2 לחוק. ...
החלטה
06/06/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לסילוקה על הסף של תובענה ייצוגית אשר הוגשה כנגד המשיבה, בטענה כי היא איננה באה בגדר התוספת השנייה לחוק. מתקיימים הרציונאלים המונחים בבסיסו של מוסד לתובענות ייצוגיות כך שמקרה זה בא בגדר התוספת השניה. מדובר בתביעה ...
פסק דין
05/06/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה כספית על סך של 13,901 ₪ בגין נזקים שנגרמו לרכב התובעת בתאונת דרכים. בהתאם לסעיף 69 לחוק חוזה הביטוח, זכויות המבוטח כלפי המבטח יועברו לצד השלישי והוא רשאי לתבוע את המבטח על פי זכויות אלה. עם ...
החלטה
05/06/2024 - בימ"ש שלום דחה את בקשת הנאמן לביטול פעולה ומתן סעד הצהרתי לפיו הסכם מכר בין המשיב 2 ליחיד בטל, לפי סעיפים 220 ו-221 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. יש לדחות את הטענה לפיה עצם הרישום הוא המקנה ליחיד זכויות ...
פסק דין
05/06/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעת לשון הרע שהוגשה בגין פרסום בקבוצת הווטסאפ המשפחתית. בשים לב לחומרת ההאשמה כלפי התובע, האשמה שגם לא הוכחה כהאשמת אמת, ובשים לב לכיעור שבפרסום, על הנתבעת לפצות את התובע בסך של 40,000 ...
פסק דין
05/06/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה את עתירת הוועדה המקומית נגד החלטת וועדת הערר לתכנון ובניה שעניינה היקף שטחי המסחר שאושר לבנייה ביישוב פרדיס. ממקרא החלטת וועדת הערר אף עולה כי בניגוד לעמדת הוועדה המקומית מדובר בהחלטה מנומקת שניתנה לאחר שמיעת ...
החלטה
05/06/2024 - בימ"ש שלום קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה מנגנון תיאום למדד של סכומי מס קנייה הנגבים מיבואנים ויצרנים של שתייה מתוקה. נקבע, כי המס על משקאות מתוקים לא נכלל בצו התעריף במועד התיאום, בשונה מחד"פ, וכי הנושא ראוי להתברר בהליך ...
פסק דין סעש 57278-08/18 אריאל הרוש,אוהד סיידוף, שי חדד ואח' נ' מועדון הכדורגל א.ג.בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
14/04/2024
תמצית העובדות
ששת התובעים הם שחקני כדורגל מקצועי ששיחקו בשורות הנתבעת, מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ. עיקר הטענות שהועלו נוגעות לזכאותם של התובעים לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. כמו כן, חלק מהתובעים עתרו לתשלום ...
פסק דין רעא 6557/20 ערוץ 10 החדש בע"מ, חדשות 10 בע"מ, גולן יוכפז ואח' נ' שרת התרבות והספורט - ח"כ מירי רגב, ברוך קרא
13/03/2024
תמצית העובדות
סוגיה בדיני לשון הרע. במוקד – שאלת היחס הראוי לתביעות לשון הרע המוגשות על-ידי אישי ציבור, בהתייחס לפרסומים העוסקים בעשייתם הציבורית. אגב סוגיה זו, בגדרי ההליך שלפנינו מתעוררת גם שאלת המשמעות שיש להקנות להודעת תיקון שהוציא ...
פסק דין בג"צ 5474/23 חברת דואר ישראל בע"מ, מישאל וקנין נ' שר התקשורת, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר האוצר ואח'
07/03/2024
תמצית העובדות
בעתירה התבקשנו ליתן צו על תנאי המורה למשיב 1 ולמשיב 2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי אין תוקף להליך העברתו מכהונה של עותר 2, יו"ר דירקטוריון עותרת 1, חברת דואר ישראל בע"מ, ולחלופין מדוע ...
פסק דין עע 34220-10/21 משה ליפלס נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל
21/02/2024
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, בו נדחתה התביעה שהגיש המערער נגד המשיבה.
המשיבה היא "התאחדות" כהגדרת המונח בחוק הספורט, התשמ"ח-1988. תכליתה ארגון וניהול משחקי הכדורגל בישראל ורוב תקציבה מגיע מהמדינה. בהתאחדות פועל ...
פסק דין סעש 30492-03/21 אברהם (אבי) סולימן נ' קבוצת בראל נכסים בע"מ, (מתוקן)
12/02/2024
תמצית העובדות
האם התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הנתבעת ובין התובע, שעסק בתיווך במשך למעלה מארבע עשרה שנה? אם התשובה חיובית, מהו השכר שעל פיו יש לחשב את הזכויות להן זכאי התובע בגין תקופת עבודתו וסיומה?
התובע הגיש ...
פסק דין בג"צ 8420/21 גלית הנביא אלנקווה, ד"ר יצחק שריב, ריקי גולן אמרגי ואח' נ' צבא ההגנה לישראל, שר הביטחון
11/02/2024
תמצית העובדות
העתירה עוסקת באיסור להכניס, להחזיק ולצרוך חמץ בבסיסי צה"ל במהלך ימי חג הפסח, איסור המעוגן בפקודות הצבא.
חודשים ספורים לאחר שהוקמה מדינת ישראל, חוקקה מועצת העם הזמנית את פקודת מאכל כשר לחיילים, התש"ט-1948. סעיף 1 לפקודה ...
פסק דין סעש 45633-04/18 חומה סוכנות לביטוח בע"מ נ' אילנה סוטו
11/01/2024
תמצית העובדות
תביעה לפיצוי בגין גזל סוד מסחרי ותביעה שכנגד לתשלום זכויות סוציאליות הנובעות מתקופת ההעסקה ופיצוי בגין לשון הרע.
התובעת והנתבעת שכנגד, חומה סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות ביטוח פעילה משנת 2013, בעלת שני סניפים, האחד ממוקם ...
פסק דין עא 8387/20 חברת נמל אשדוד בע"מ, שוקי סגיס, אלי בר-יוסף נ'
08/01/2024
תמצית העובדות
ערעורים על פסק דינו של בית הדין לתחרות. במסגרת פסק הדין נדונו עררים שהגישו חברת נמל אשדוד בע"מ ושני נושאי משרה בה בגין עיצומים כספיים שהוטלו עליהם על ידי הממונה על התחרות. עיצומים אלה הוטלו בעקבות ...
החלטה תצ 2241-10/17 אירית רובין נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
28/12/2023
תמצית העובדות
בקשת המבקשת לאישור תובענה ייצוגית שהגישה כנגד המשיבה. במסגרת בקשת האישור נטען כי המשיבה הטעתה את ציבור הלקוחות עת לא גילתה בפניהם כי קיימים במטוס מושבים בעלי מגבלת הטיה של המושב, וגבתה עבור אותם מושבים מחיר ...
פסק דין סעש 20921-10/21 מקור החום בע"מ נ' עומר זכריא חרב ראדי גמאל עבד אלנצאר מחמוד סאלם
28/12/2023
תמצית העובדות
תביעתה של התובעת כנגד הנתבעים, עובדיה לשעבר, אשר עניינה בהפרת חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, הפרת הסכמי העבודה בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, פיצוי מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 וכן תביעה שכנגד ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)