IP=3.235.77.252
פסק דין
01/04/2020 - בימ"ש המחוזי דחה ערעור של חברה אשר מוגדרת "מפעל מעורב" לפי לחוק עידוד השקעות הון, על החלטת פקיד שומה לדחות את בקשתה לנכות את הוצאותיה בגין מחקר ופיתוח כנגד החלקים מהכנסתה החייבים בשיעור מס מלא בלבד, ולא כנגד הכנסתה שהייתה ...
פסק דין
01/04/2020 - בימ"ש השלום קיבל תביעת נציגות בבית משותף נגד חברה יזמית בגין ליקויים שנתגלו בבניין לאחר כניסתם. החברה היזמית טענה כי התביעה הוגש בחלוף הזמן, ומשכך יש לסלקה על הסף. נקבע כי מכיוון שהליקוי לא היה גלוי לעין בעת מסירת החזקה ...
החלטה
01/04/2020 - בימ"ש המחוזי קיבל עתירות בתי הזיקוק בחיפה נגד עיריית חיפה, בגין אי מתן "היתר חפירה" לביצוע עבודות תחזוקה דחופות בצנרת המזרימה מוצרי דלק, וחומרים מסוכנים. נקבע כי בתי הזיקוק חייבים להמשיך את פעילותם השוטפת כדי שלא ליצור פגיעה משמעותית בהספקה ...
פסק דין
01/04/2020 - בימ"ש המחוזי, דחה ערעור של נאשם באלימות בקשישים, שאושפז לפי סעיף 15 לחוק לטיפול בחולי נפש, על דחיית בקשתו לחופשה על ידי הוועדה. נקבע כי לשם יציאה לחופשה על המבקש לעמוד בתנאי הסף בדבר יציבות והטבה ממושכים במצבו הנפשי שעל ...
פסק דין
01/04/2020 - בימ"ש השלום, קיבל תביעה על הפרת הסכם מכר דירה שלא נחתם, בגין הנזקים שנגרמו לתובע. נקבע כי לכל צד למשא ומתן קיימת הזכות העקרונית לפרוש ממנו בכל עת. אך גם פרישה ממשא ומתן צריך שתיעשה בתום-לב; המגבלה העיקרית, לזכות הפרישה ...
פסק דין
01/04/2020 - בימ"ש השלום דחה תביעה של חברת הביטוח "מנורה" לשיבוב לאחר שהוצג בדיון כתב ויתור כלפי הנתבע, ולמרות שהיה ידוע לנתבע קודם לכן ולא הוגשה בקשה לתיקון כתב ההגנה. נקבע כי אף שעיתוי העלאת הטענה מצד הנתבעים ביחס לכתב הויתור אינו ...
החלטה
01/04/2020 - בימ"ש השלום העביר לביה"ד לעבודה תביעת מאבטחים, שהוטסו לסין עם משפחותיהם לאבטח לקוח סיני אמיד של הנתבע, ואחרי חודש הודיע הנתבע במפתיע כי הוא מסיים לאלתר ובאופן חד צדדי את ההסכם שנכרת עמם. נקבע כי התביעה היא בגין הפרת הסכם ...
פסק דין
01/04/2020 - בימ"ש השלום דחה תביעת מתווך לתשלום שכר טרחה בגין שירותיו כמתווך. נטען כי למרות שלא נחתם הסכם, התובע היה הגורם היעיל והנתבעות קיבלו על עצמן בשיחות עמו ובהתנהגותן לשלם לו דמי תיווך. נקבע כי על מתווך להיות מודע לחובתו להחתים ...
פסק דין
01/04/2020 - בימ"ש המחוזי, קיבל חלקית, ערעור אב על גובה המזונות שקבע בימ"ש קמא נוכח כושר השתכרות הפוטנציאלי בשים לב לכישוריו. נקבע כי הערכת הפוטנציאל והעמדתו על סכום העולה בהרבה על זה המתקבל בפועל תתאפשר במקרים חריגים, ובעיקר כאשר הפער ביניהם הוא ...
פסק דין
01/04/2020 - בימ"ש המחוזי דחה ערעור של נאשם באלימות כלפי אשתו, שאושפז בגין כך בבית חולים לחולי נפש, נגד דחיית בקשתו להרחבת חופשותיו, אף שאשתו ובתו תמכו בבקשתו בשל השיפור שניכר במצבו, ומנהל המחלקה נתן המלצה. נקבע כי למרות מכתבה של אשתו ...
פסק דין
01/04/2020 - בימ"ש קיבל ערעור של נישום על החלטת פקיד שומה חדרה לפתוח הסכם שומה שנחתם עם פקיד שומה תל אביב, לאחר שמצא הפרש הון בלתי מוסבר בסך של כ מיליון 1.6 ₪, וניכויים שהותרו למערער בהסכם השומה שלא כדין. נקבע כי ...
פסק דין
01/04/2020 - בימ"ש לתביעות קטנות קיבל תביעה להשבת מלוא שכר הלימוד, לאחר שבנה של התובעת החל בלימודים ואף עבר מספר כיתות לימוד לבקשתו. נטען כי התובעת לא הגישה הודעת ביטול במועד, אלא ביקשה להעביר את בנה לקורס אחר, ולכן חלף המועד לביטול ...
פסק דין
01/04/2020 - בימ"ש המחוזי קיבל תביעת נזיקי גוף בסכום של 1,650,050 ₪, של נוסע ברכב ללא ביטוח, ואילו תביעתו, ל'נזק מיוחד' בגין סגירת העסק נדחתה. נקבע כי 'נזק מיוחד' חייב להיטען במפורש ובמפורט. הוא טעון הוכחה מדויקת ואסור לו לשופט להעריכו לפי ...
החלטה
31/03/2020 - בימ"ש למשפחה דחה בקשה למינוי גיסו של אדם כאפוטרופוס עליו. נקבע כי חובה ליתן דעת ולהיזהר במתן הכרעות נמהרות ובלתי מבוססות דיין בענייני אפוטרופסות; לעתים, קריאת המסמכים הרפואיים, התסקיר ודיון עם הגורמים במעמד הצדדים, מחזקים נטייה מוקדמת לעבר מינוי אפוטרופוס ...
פסק דין
31/03/2020 - בימ"ש העליון, דחה ערעור של מואשמים בהלבנת הון ובעבירות מס, על דחיית בקשתם לפסלות מותב, בשל עיונו בחומרי חקירה סודיים, בדיון בהארכת החזקת תפוסים. נקבע כי החלטות אלו הן החלטות דיוניות מובהקות ובצדק קבע המותב כי אין בהן כדי להקים ...
החלטה
31/03/2020 - בימ"ש העליון, דחה בקשת רשות ערעור של המבקשות, שערכו בניהן עסקת מכר מקרקעין, והגישו במאוחד ערר על שומת מס שבח ועל שומת מס רכישה, וחייבו בתשלום אגרה בהתאם למספר שומות המס. נקבע כי מדובר בהחלטת ביניים, ולפי סעיף 90 לחוק ...
החלטה
31/03/2020 - בימ"ש העליון, קיבל חלקית, ערר של נאשם שגנב רכב וברח ממרדף משטרתי תוך נהיגה פראית, בגין מעצרו עד תום ההליכים בשל העבירות המיוחסות לו, בהיותן במחוז הדרום "מכת אזור". נקבע כי יש להורות על מעצרו בפיקוח אלקטרוני, בבית הוריו; במרבית ...
פסק דין
31/03/2020 - בג"ץ דחה עתירות נגד החלטת משרד הבריאות, לפנות בתי חולים סעודיים, לטובת אשפוזם העתידי של חולי קורונה. נקבע כי על המדינה מול לטפל בימים קשים אלה בסכנות הקיומיות והמצוקה היומיומית בעקבות הקורונה. החלטת המדינה, מאזנת בין זכות הדיירים לטיפול ולסיעוד, ...
פסק דין
31/03/2020 - בימ"ש המחוזי, דחה בקשת רשות ערעור, על החלטת בימ"ש קמא לקבל כראיה תמליל והקלטה של שיחה, ללא קלטת המקור. נקבע כי לא נפלה טעות שתצדיק את התערבות ערכאת הערעור. מדובר בקובץ דיגיטלי, בו הפסיקה הכירה כקובץ שהעתקיו נחזים להיות נאמנים ...
החלטה
31/03/2020 - בימ"ש המחוזי דחה עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס שלא לאפשר את יציאתו לחופשה לצורך השתתפותו בהלוויית אביו, עקב נגיף הקורונה. נקבע כי , בנסיבות המיוחדות ויוצאות הדופן והואיל והחלטת שב"ס נועדה לשמור בראש ובראשונה על בריאות כלל האסירים והסוהרים, ומשאין ...
פסק דין
31/03/2020 - בימ"ש המחוזי, קיבל תביעה לביטול הסכם מכר של דירה, בטענה שנעשתה במטרה להתחמק מתשלום בשל פסק דין פלילי, שניתן נגד הנתבע בגין ביצוע מעשים מיניים בתובע עת היה מלמד שלו בחיידר. נקבע כי שאלת היותו של הסכם משום הסכם למראית ...
פסק דין
31/03/2020 - בימ"ש השלום, קיבל תביעת רוכש דירה מקבוצת רכישה של ענבל אור, נגד עורכי דין ששימשו כנאמנים, וחייבם לפצותו בסך של 478,827 ₪. נקבע כי חובת-זהירות, אפילו שהיא מורכבת והחלתה היא ענין לנסיבותיו הפרטניות של כל מקרה, עשויה לעמוד לעורך-דין גם ...
פסק דין
31/03/2020 - בימ"ש לתביעות קטנות דחה תביעת חשמלאי לתשלום בעבור עבודות חשמל. נקבע כי התובע התרשל בעבודתו, וגרם לליקויים במיקום גופי התאורה, ולא עמד בנטל הנדרש ממנו לצורך הוכחת ...
גזר דין
31/03/2020 - בימ"ש למשפחה דחה ערעור אישה על פסק דין שדחה תביעתה לביטול הסכם ממון שנכרת בין הצדדים, ותביעתה למזונותיה. נקבע כי אין להתערב במסקנתו של בימ"ש קמא התואמת את ההלכה לפיה יבוטל הסכם ממון שאושר וקיבל תוקף של פסק דין, רק ...
פסק דין
31/03/2020 - ביה"ד הארצי קיבל ערעור של "נתיב" קרן פנסיה, על פסק דין, שקבע כי יורשיו של מבוטח בקרן הפנסיה, זכאים למשוך את הכספים שהצטברו בחשבונו במועד פטירתו. נקבע כי בבסיס החיסכון הפנסיוני המתבצע באמצעות קרנות פנסיה, במובחן מהסדרי ביטוח פנסיוני אחרים ...
פסק דין
31/03/2020 - בימ"ש המחוזי, קיבל ערעור על פסק דין, שדחה את תביעת המערערים לפיצויים בגין ליקויי רטיבות שהתגלו בבית שרכשו, לאחר שקבע כי בין הצדדים לא חל חוק המכר (דירות). נקבע כי חוק המכר חל על כל מי שמוכר דירה שבנה בעצמו ...
החלטה
30/03/2020 - בימ"ש השלום, דחה בקשה להארכת צו פיקוח לנאשם, שביצע מעשה מיני בצעירה שישבה מולו בנסיעה ברכבת. נקבע כי לבד מהדרישה לרמת סיכון גבוהה יותר להישנותן של עבירות מין, כשמדובר בצו פיקוח נוסף - ומעבר לשיקולים השגורים שעל בימ"ש לשקול בבואו ...
החלטה
30/03/2020 - בימ"ש השלום, הורה על שחרורו וגירושו של שוהה בלתי חוקי, שהפריע לשוטר במילוי תפקידו. נקבע כי לא הוכח כי החשוד הפריע לשוטר בשעת מילוי תפקידו. על כן, בשים לב לתקנות שעת חירום (דיוני מעצרים), שבהן נקבע כי טרם מעצרו של ...
פסק דין
30/03/2020 - בימ"ש למשפחה אישר הסכם גירושין על סמך תצהירי הצדדים, וללא דיון פרונטלי. נקבע כי בנסיבות נגיף הקורונה, ונוכח ההסכם המפורט שערכו הצדדים, העובדה ששניהם קיבלו ייעוץ משפטי אודות ההסכם וההסדרים שקיימים בו, וכאשר אין בהסכם הסדרים המצריכים בירור שיפוטי נוסף ...
פסק דין
30/03/2020 - בימ"ש המחוזי דן בעתירה נגד הפעלת שירותי הסעה ציבוריים בשבת, ברמת גן. נטען כי המדובר ב'קו שירות', ועל כן, בהעדר רישיון להפעלת קו זה הרי שפעולה זו הינה בלתי חוקית. בימ"ש דחה את טענת העותרים, וקבע כי המדובר ב'הסעה מיוחדת', ...
החלטה
30/03/2020 - בימ"ש השלום האריך מעצרו של חשוד בהחזקת סם שלא לשימוש עצמי, בחמישה ימים נוספים. נקבע כי למרות עברו הנקי של החשוד, ואף בשים לב לנגיף הקורונה, ולמצב החירום, נוכח העבירות המיוחסות לחשוד ועל פי חומר החקירה, קיימות עילות מעצר של ...
החלטה
30/03/2020 - בימ"ש המחוזי, אישר בקשה לאישור הסדר פשרה, בתביעה ייצוגיות כנגד שלוש חב' זרות בבגין ניהול קרטל בארץ במכירת ציוד מבודדי גז במתח עליון לחב' החשמל בין השנים 1988-2004. על פי הסדר הפשרה, החברות הזרות ישלמו סך של 465,000,000 ₪, אשר ...
פסק דין
30/03/2020 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל תביעת עובדת שהרבתה לצאת לשירותים לזמן ממושך, בגין אי מתן זכות לצאת לשירותים, לפי סעיף 20(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, ובגין פגיעה בפרטיות בפרסום זמני יציאתה לשירותים בקרב ראשי חוליות, במטרה לעודד אותם לשפר את היעילות. ...
החלטה
30/03/2020 - בימ"ש המחוזי, קיבל בקשה של חברת ביטוח ווישור, שהצעתה במכרז של חברת החשמל לביטוח רכב נפסלה, למתן צו ביניים המונע מחברת חשמל מלממש את זכייתה של חברת הביטוח הפניקס. נקבע כי מכרז חברת חשמל כפוף להוראות שוק ההון, והחובה להשגת ...
פסק דין
30/03/2020 - ביה"ד לעבודה דחה תביעת עובד בחנות, שלקה באירוע מוחי, לאחר שלקוח לא מרוצה צעק ואיים עליו, להכיר באירוע כפגיעה בעבודה. נקבע כי על מנת להכיר באירוע כתאונת עבודה, יש לקבוע תחילה קיימו של אירוע חריג בחיי עבודת המבוטח המצדיק מינוי ...
החלטה
30/03/2020 - בימ"ש השלום קיבל בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, בחלוף כחודשיים ממתן פסק הדין. נקבע כי השיקולים שבימ"ש שוקל בבואו לדון בבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר התגוננות, הינם ביטול מחובת הצדק וביטול על פי שיקול דעת בימ"ש. ביטול ...
פסק דין
30/03/2020 - בימ"ש השלום דחה תביעת נכה, לפיצוי בגין ביטול דו"ח חניה, שניתן לרכב ללא תו נכה, שבוטל לאחר שביקש להישפט. נטען כי מלכתחילה לא היתה הצדקה לתתו. נקבע כי בחוק חניה לנכים מוגדר "תג נכה" כ"תג שנתנה רשות הרישוי לנכה, הנושא ...
פסק דין
30/03/2020 - בג"ץ דחה עתירה לחייב את בני גנץ ואיימן עודה לפרסם הסכם שנרקם בניהם, שהביא להמלצתו של איימן עודה ומפלגתו להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על ח"כ בני גנץ, לנשיא המדינה. נטען כי בין הצדדים לא נכרת כל הסכם. נקבע כי ...
פסק דין
30/03/2020 - בג"ץ דן בבקשה לפי פקודת ביזיון בימ"ש נגד יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין, לאחר שהפר פסק דין, בכך שלא כינס את מליאת הכנסת לדון בהחלפתו. נקבע כי מעולם לא אירע שגורם שלטוני סירב בריש גלי ובהתרסה לקיים צו שיפוטי, והפגיעה שגרם– ...
פסק דין
30/03/2020 - בימ"ש המחוזי קיבל ערעור על פסק דין, שחייב את האישה לשלם לאיש סך של 295,908 ₪ בהתאם להסכם ממון, שלפיו התחייבה האישה לשלם לאיש פיצוי, בגין כל יום שהיא לא מתפנה מדירתו, וקבע שאינה צריכה לשלם את הפיצוי. נפסק כי ...
החלטה
29/03/2020 - בימ"ש העליון, דחה בקשת רשות ערעור על עונש של 24 חודשי מאסר בפועל ומאסר מותנה, שהושת על אימאם שהציג תפיסת עולם של הג'יהאד העולמי, ופרסומים התומכים באל קעידה ומעודדים מעשי אלימות, שהובילו חלק משומעי לקחו, לאמץ תפיסת עולם מוסלמית קיצונית, ...
החלטה
29/03/2020 - בימ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור של נהגת, שדרסה הולכי רגל בעת שעברו מעבר חצייה, וגרמה למותו של אחד מהולכי הרגל, והושת עליה בגין כך, 13 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי, פסילה ופיצוי למנוח. נקבע כי כתוצאה מנהיגתה הרשלנית ...
החלטה
29/03/2020 - בימ"ש המחוזי, דחה בקשה למתן צו ביניים, למניעת פינויי קשישים סיעודיים, מבית החולים הגריאטרי שבראשון לציון, על מנת לאפשר למשרד הבריאות להכשיר את בית החולים לקליטת חולי קורונה. נקבע כי ההחלטה על פינוי הקשישים מבית החולים לטובת מרכז אשפוז לחולי ...
פסק דין
29/03/2020 - ביה"ד הארצי לעבודה, קיבל ערעור באופן חלקי, על פסק דין שקיבל תביעת עובד בגין זכויותיו והכיר בו כ"עובד בדיעבד", והורה על הרמת מסך וחיובו האישי של המערער. נקבע כי הנתבעת העסיקה את העובד כנותן שירותים, ולא כעובד שכיר, ובדיעבד נקבע ...
פסק דין
29/03/2020 - בימ"ש המחוזי, קיבל בקשת רשות ערעור של "חברת מגדל" על החלטה, שדחתה בקשת סילוק על הסף מחמת התיישנות, של תביעת תגמולי ביטוח מכוח פוליסה לתאונות אישיות, שחלפו למעלה משלוש שנים מתאונת הדרכים. נטען כי לבטל את החלטת בימ"ש לפיה הזכות ...
פסק דין
29/03/2020 - בימ"ש המחוזי דחה המרצת פתיחה להורות כי המבקשים, בעלי הקומה האחרונה זכאים מכוח תקנון הבית המשותף, לבנות תוספת קומות על גג דירתם ולהכריז כי המרפסות שעל דירות הגג החדשות שייבנו הן חלק אינטגרלי מאותן דירות חדשות ולא "גגות חדשים" המהווים ...
פסק דין
29/03/2020 - בימ"ש המחוזי, קיבל ערעור על פסק דין, שדחה תביעה נזיקית על הסף מחמת העדר סמכות עניינית. נקבע כי כאשר מדובר במעשה או מחדל, אשר מקורם או עיקרם נוגע להתנהלות אשר עניינה הפעלת שיקול דעתו של המוסד לביטוח לאומי, לרבות הימנעות ...
פסק דין
29/03/2020 - בימ"ש המחוזי דחה ערעור של הוריי חייל שנספה, לאחר ששיחק ברימון, על ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), שדחתה את תביעתם בנימוק שהמנוח נספה בנסיבות המהוות 'התנהגות רעה חמורה'. נקבע כי גם אם התנהלות המנוח אינה ...
החלטה
29/03/2020 - בימ"ש המחוזי דחה בקשה לצו ביניים להורות לועדה מקומית לתכנון, להימנע ממתן היתר בניה, לרוכשים שרכשו מהעותר חלק מהמקרקעין. נקבע כי העותר והמשיבים הסכימו כי אף צד לא יהיה רשאי להתנגד לבניה של הצד האחר, בכפוף לכך שאף צד לא ...
פסק דין
29/03/2020 - בימ"ש למשפחה דן בתביעות אב לביטול מזונות ולמשמורת, שטען כי הקטינים שוהים בבית כל אחד מהצדדים פרק זמן שווה, ולפיכך יש לקבוע משמורת משותפת ולהורות על ביטול דמי המזונות. נקבע כי תביעה להפחתת מזונות שהוסכמו בהסכם גירושין כולל, מטעמים של ...
פסק דין עע 32884-06/18 אפרים מנדלמן נ' רבקה רייך
16/03/2020
תמצית העובדות
ערעורו של המעסיק וערעור שכנגד של מזכירתו לשעבר על פסק דינו של בית הדין האזורי, אשר חייב את המעסיק לשלם לעובדת פיצויי פיטורים, דמי הבראה, החזר נסיעות, פדיון חופשה ושכר עבודה בסך כולל של 50,690 ₪; ...
פסק דין תמש 22987-01/14 א.ג.ס. נ' ש.ס.
16/01/2020
תמצית העובדות
תביעות רכושיות הדדיות ותביעה למזונות אישה.
הצדדים נישאו כדמו"י ביום 3.9.2001, עת האיש היה כבן 53 והאישה כבת 39. לשניהם היו אלה נישואיהם השניים, כאשר לכל אחד מהם שני ילדים מנישואיו הראשונים. קודם להיכרותם עסק האיש ...
פסק דין רעפ 8182/18 אליעזר מושיא, שמעון שוורץ נ' מדינת ישראל ואח'
18/02/2020
תמצית העובדות
תקנות החלות ברחבת הכותל המערבי קובעות כי קיבוץ נדבות במקום זה הוא עבירה פלילית. האם תקנות אלה הותקנו כדין? האם יש בסיס להתערב בהוראות התקנות בשל השלכותיהן על זכויות יסוד? והאם מדיניות האכיפה ביחס אליהן היא ...
פסק דין תלהמ 51201-04/18 האם נ' האב
02/02/2020
תמצית העובדות
עניינה של התביעה שלפני הינה הכרעה בתביעת התובעת (להלן: "האם") להתיר לה להגר עם שני ילדי הצדדים לאנגליה, חרף התנגדות הנתבע (להלן: "האב"). או שיש להורות על שינוי משמורת הקטינים כך שיהיו עם האב והעברת מגוריהם ...
פסק דין עע 28650-11/17 עמותת בני ציון ע"ר נ' שלומית עמרני
02/02/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בגדרו נקבע כי המשיבה, היא העובדת, זכאית להשוואת תנאים המגיעים לסייעות במוסד חינוך הרשמי המועסקות לפי חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, וכפועל יוצא מכך להפרשי שכר וזכויות סוציאליות ...
פסק דין ברמ 5040/18 פלונית, פלוני, פלונית ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה – משרד הפנים
09/02/2020
תמצית העובדות
האם יש מקום לקבל בקשה למתן מעמד של פליט המוגשת על רקע החשש שאשה או ילדה תהיה חשופה במדינת המוצא שלה להליך של השחתה או הטלת מום באברי מין נשיים, המכונה לעתים "מילת נשים"? באיזה אופן ...
פסק דין אב 852/20 ח"כ אופיר כץ, הליכוד – תנועה לאומית ליברלית, ח"כ עודד פורר ואח' נ' ח"כ היבא יזבק, היועץ המשפטי לממשלה, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23 ואח'
09/02/2020
תמצית העובדות
הכנסת ה-22 התפזרה ביום 12.12.2019, כחודשיים בלבד לאחר שהושבעה וזאת משלא עלה בידי מי מחבריה להשיג את הרוב הנדרש להקמת ממשלה. כך, הלכה הכנסת ה-22 בדרכה של קודמתה הכנסת ה-21, שהתפזרה אף היא כחודש לאחר השבעתה. ...
פסק דין עמ 34974-12/17 דקל עובדים זרים בע"מ, לו-באן משאבים בע"מ, צ.ג.י פרסונל שירותי כ"א 2005 בע"מ ואח' נ' פקיד שומה גוש דן, פקיד שומה גוש דן, פקיד שומה חולון ואח'
03/02/2020
תמצית העובדות
עניינם של הערעורים המאוחדים שבכותרת בטענת המערערות, כי דין חיובן בהיטל העסקת עובדים זרים לפי סעיף 45(א) לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 – להתבטל, ...
פסק דין א 25692-01/14 עו"ד אליהוד יערי נ' אשר גרטנר, יוסף גרטנר, חוה גרינספלד ואח'
27/01/2020
תמצית העובדות
לפני בימ"ש תביעה של עו"ד לשכ"ט כמפרק, מנהל חברה, או עו"ד ולהחזר הוצאות ותביעה שכנגד של שותפיו במקרקעין.
התובע, עו"ד יערי, טען כי במהלך השנים 1962-1963 יזם, טיפל ורכש עבור המנוח דוד גרטנר, המנוח אלימלך רוזנוולד ...
הכרעת דין פ 42032-10/17 מדינת ישראל נ' חיים אריה שטיינברגר, אברהם עמר
27/01/2020
תמצית העובדות
נאשם 1 הינו עורך-דין, חבר לשכת עורכי-הדין בישראל, העוסק בתחום המשפט הפלילי. בזמן הרלוונטי, היה נאשם 2 אסיר בכלא איילון באגף ההפרדה. בזמן הרלוונטי, העניק נאשם 1 לנאשם 2, שירות משפטי ובמסגרת זו נהג לבקרו בבית-הכלא. ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)