IP=34.204.173.36
פסק דין
13/11/2019 - ביהמ"ש השלום גזר מאסר מותנה בן חודשיים על מורשעים בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו, לאחר שנקבע כי כתוצאה מהעבירה נפגעו ערכי ההגנה על אכיפת החוק, ההגנה על שלטון החוק, והצורך בשמירה על הסדר הציבורי ועל בטחון הציבור אך יחד עם זאת, ...
פסק דין
13/11/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה נגד ד"ר וינברגר וחייבו בתשלום פיצוי בגין ניתוחה של התובעת ברשלנות רפואית ובהיעדר הסכמה מדעת. נקבע כי התובעת הוכיחה כי לא נתנה את הסכמתה לגבי אופן ביצוע הניתוח וכי לא הוסבר לה לגבי סיכויים וסיכונים הכרוכים ...
פסק דין
13/11/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורם של נערה בת 16 הזכאית לשירותי חינוך חינם בביתה מכוח חוק חינוך חינם לילדים חולים והוריה, על החלטת בימ"ש קמא לדחות את בקשתם לאישור תובענה כייצוגית שעניינה בטענה כי שמות התלמידים והמורים העושים שימוש בשירותים ...
פסק דין
13/11/2019 - ביהמ"ש העליון קיבל את עררו של היועמ"ש בדונו בשאלה האם הסמכות להורות על מעצר זמני של אדם במסגרת הליך מקדים לפי סעיף 7 לחוק ההסגרה, התשי"ד-1954 כוללת בחובה אף את הסמכות להורות על מעצר כאמור גם במתכונת של פיקוח אלקטרוני? ...
פסק דין
13/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תביעתה של חברה קבלנית לבטל עסקת מכר דירה עם קונה, משום שהקונה סירב לקבל לחזקתו את הדירה. נקבע כי די בכך שהנתבע הכניס את מיטלטליו לדירה כדי לשלול את טענת החברה כי הנתבע סירב לקבל את ...
החלטה
13/11/2019 - ועדת השחרורים דחתה את בקשתו לשחרור מוקדם של אסיר המרצה עונש מאסר בגין ביצוע עבירות של יידוי אבנים לעבר כוחות הביטחון לאחר שנקבע כי מדובר בעבירות יידויי אבנים ולא במעידה חד פעמית, אסיר הנחוש לפגוע בכוחות הביטחון, כך שנשקפת סכנה ...
החלטה
13/11/2019 - ועדת השחרורים הורתה על שחרורו של אסיר המרצה עונש מאסר בגין ביצוע עבירות של זריקת חפץ מבעיר לעבר כוחות הביטחון לאחר שנקבע כי מדובר באסיר קטין אשר הביע חרטה על מעשיו וזניחת הקו האידאולוגי. ...
החלטה
13/11/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל בקשה והורה על פסילת ראייה בדונו בשאלה מהו דינה של ראיה שהושגה מתוך מכשיר סלולארי של המבקשת ללא הסכמתה שהושגה במסגרת תביעה לביטול הסכם גירושין שנחתם בין הצדדים. נקבע כי חומרת ההפרה שעבר האיש, הינה חמורה ...
פסק דין
13/11/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה את ערעורה של אלמנה לקבלת קצבת תלויים מהמוסד לביטוח לאומי, בשל פטירת בעלה, שלקה באירוע מוחי דימומי, אירוע שהוכר כפגיעה בעבודה. נקבע כי שאלת הקשר הסיבתי תלויה בקביעת סיבת הפטירה ובמקרה דנן, סיבת הפטירה אינה ידועה. ...
פסק דין
13/11/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל באופן חלקי את ערעורו של ספר עצמאי על החלטת בי"ד קמא במסגרתו נדחתה תביעת המערער להכרה בליקוי בכתפיו כפגיעה בעבודה מכוח עילת המיקרוטראומה. נקבע כי ראוי להחזיר את התיק לבית הדין האזורי לצורך מינוי מומחה רפואי ...
פסק דין
13/11/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה כספית נגד רשת קפה קפה ישראל בע"מ, בגין הסכם זיכיון שנחתם בין הצדדים. ביהמ"ש בחן האם הרשת הסתירה מהתובעת עובדות מהותיות והציגו מצגים כוזבים, האם הם הסתירו מידע במכוון בנוגע להפרת הסכם השכירות. נקבע כי הרשת ...
פסק דין
13/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעת רשות מקרקעי ישראל בנוגע תביעות סותרות במקרקעין, אשר הועברו לבית המשפט על ידי פקידת הסדר המקרקעין, בהתאם להוראת סעיף 43 בפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש] תשכ"ט – 1969. נקבע כי אם סבר התובע שנפל ...
גזר דין
13/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי גזר מאסר בפועל לתקופה של 18 חודשים על מורשע בביצוע עבירות של החזקת סם שלא לצריכה עצמית. נקבע כי עבירות סמים, ובכללן החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית והחזקת כלים, שלצדן קבע המחוקק עונש מרבי של 20 שנות ...
החלטה
11/11/2019 - ביהמ"ש העליון דחה עתירת אסיר למתן "צו לתפיסת ראיות" וכן "בקשה דחופה לפתיחת חקירת משטרה בעניין עישון במקומות ציבוריים בכלא אשל", וטען כי באגף 5 בכלא אשל המשיב איננו מקיים את הוראות פקודות הנציבות בעניין מניעת עישון במקומות ציבוריים. נקבע ...
החלטה
11/11/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעת נזיקין לפיצוי בגין נזקי גוף, שנגרמו לתובעת כתוצאה משימוש במותג "כיף - שעווה טבעית למיקרוגל" עת ביקשה להשתמש במוצר, חיממה את המוצר במיקרוגל בהתאם להוראות השימוש, ובעודה מוציאה את המוצר מהמיקרוגל, נפער חור בתחתית קופסת המוצר ...
פסק דין
11/11/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתו של אלכסיי בורקוב, אזרח הפדרציה הרוסית, בדונו בשאלה האם נפל פגם בהחלטת שר המשפטים מיום 30.10.2019 להורות על ביצוע הסגרתו לארצות הברית? נקבע כי הועברו לרשויות המוסמכות בישראל פניות בעניינו של בורקוב על ידי גורמים ...
פסק דין
11/11/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של מורשע בביצוע עבירות מין בקטינה בת משפחה; וקיבל את ערעור המדינה על גזר הדין, כך שעונש המאסר בפועל אשר הושת על המערער יועמד על 10 שנות מאסר בפועל. לאחר שנקבע כי העונש שהטיל בית ...
החלטה
11/11/2019 - ועדת השחרורים הורתה על שחרורו המוקדם של אסיר המרצה עונש מאסר לאחר שנקבע כי הוא זנח את הקו האידאולוגי וכי אין לו רצון להשתייך לארגוני הטרור. ...
החלטה
11/11/2019 - ועדת השחרורים דחתה בקשתו של אסיר לשחרורו המוקדם בשל הקביעה כי מדובר באסיר המשתייך לארגון פת"ח ואשר ביצע עבירות חמורות , כך שמסוכנותו לא פגה. ...
הכרעת דין
11/11/2019 - ביהמ"ש השלום זיכה נאשם מחמת הספק, מכתב אישום המייחס לו עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, עת תקף פרמדיק שהוזעק למקום ע"י הנאשם אשר חש ברע. נקבע כי לאחר ניתוח העדויות, קיים קושי לקבוע כי התגבשו יסודותיה של עבירת ...
החלטה
11/11/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשת רשות להתגונן בתובענה אשר הוגשה בסדר דין מקוצר לאחר שנקבע כי עומדת למבקשת הגנה כנגד התביעה, ברמה הנדרשת עפ"י הפסיקה; למבקשת ראיות הראיות להתברר ולא מדובר בהגנת בדים. ...
פסק דין
11/11/2019 - ביהמ"ש השלום הורה על דחיית תביעה עת קבלת בקשה לסילוק תביעה על הסף מחמת מעשה בית דין ושימוש לרעה בהליכי בית המשפט, לאחר שהתובעים בחרו להגיש תביעה קטנה באותה עילה, והגיעו בסופו של דבר להסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין ...
החלטה
11/11/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד המבקש בהעדר הגנה לאחר שנקבע כי המחדל של אי התייצבותו לדין אינו נובע מהתעלמות מכוונת או מזלזול בהליך המשפטי, אלא נבע מטעות אנוש שכן עם קבלת פסק הדין, פנה מיד המבקש ...
פסק דין
11/11/2019 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעורו של עובד בתפקיד משחיזן עם כלים רוטטים, על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה), אשר קבעה לו אחוז נכות נמוך בשל הכרה בכאב גב ממנו הוא סובל כפגיעה בעבודה על דרך תורת המיקרוטראומה. נקבע כי ...
פסק דין
11/11/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל באופן חלקי את ערעורו של איש מחשבים על החלטת בי"ד קמא שבו נדחתה תביעתו לתשלום זכויות כעובד, במסגרת עבודתו בחברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בישראל בע"מ. נקבע כי הטענה היחידה שהתקבלה הוא בשל הטענה על נזק ...
החלטה
11/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את עתירת היועמ"ש להכריז על , ולרי מיכאלוב, כבר-הסגרה על פי סעיף 3 לחוק ההסגרה, התשי"ד-1954 בגין ריצוי מאסר בן 12 שנים אשר הושת עליו לאחר שהורשע בביצוע עבירות שונות, בבית משפט העירוני בפראג ברפובליקה הצ'כית. נקבע ...
פסק דין
11/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל תביעה בדונו בשאלה האם יש להצהיר שקיים הסכם תקף בין המבקשת, שאביה בנה בניין בתל אביב לבין חלמיש חברה ממשלתית עירונית, לפיו המבקשת רשאית לרכוש את הבניין ולחילופין היא זכאית להירשם כבעלים של מרבית הזכויות בבניין, מכוח ...
גזר דין
10/11/2019 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה העוסקת בתלמידי תיכון הלומדים במגמת "איתור וגילוי מידע דיגיטלי" אשר נרשמו לתכנית זו על בסיס פרסום משרד החינוך כי "בוגרי המגמה... זכאים לקבלת מקדם הטבה (בונוס) בעת קבלתם למוסדות להשכלה גבוהה. לימים התברר כי הפרסום שגוי. ...
פסק דין
10/11/2019 - ביהמ"ש העליון סילק על הסף את עתירתו של אב ש"חווה על בשרו גבייה מופקעת של שכר לימוד" בטענה כי הורי התלמידים בתיכון אהבת חיים נדרשים לשלם סכום גבוה בהרבה מזה שעליו מדווח המוסד במערכת הייעודית שהקים משרד החינוך; ובבקשתו "להורות ...
פסק דין
10/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן במחלוקת בין חברה ישראלית לבין הנתבעת, חברת CHANEL, בדיני סימני מסחר בין יצרן בשמים לבין עסק הרוכש בשמים מקוריים ומעביר אותם לבקבוקונים קטנים אותם הוא מוכר לצרכנים. שאנל טענה כי בפעילותה זו, התובעת מפרה את סימני המסחר ...
גזר דין
10/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי גזר על נאשם מאסר בן 58 חודשים בגין ביצוע עבירת הריגה בשכרות שכתוצאה מהתאונה נהרג רוכב האופניים, דניאל רם ז"ל . עולה כי פסיקת בית המשפט העליון מבטאת מסר ברור באשר למדיניות הענישה המתחייבת בעניינו של מי שנוהג ...
פסק דין
10/11/2019 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעתה של חברת מנחם קופיץ ניהול בע"מ, העוסקת במימון הלוואות וניכיון שיקים, לביצוע שני שטרות בלשכת ההוצאה לפועל, אשר הנתבעת, חתמה עליהם כערבה.נקבע כי אמנם מדובר בתובענה שטרית, אולם משנקבע, כי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ...
החלטה
10/11/2019 - ועדת השחרורים דחתה את בקשתו לשחרור מוקדם של אסיר, תושב מזרח ירושלים, המרצה עונש מאסר בגין עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע ויידע אבנים לעבר כוחות הביטחון באזור הר הבית. נקבע כי התנהגותו בכלא אינה תקינה ומאחר והעבירות שביצע הינן ...
החלטה
10/11/2019 - ועדת השחרורים דחתה את בקשתו לשחרור מוקדם של אסיר המרצה עונש מאסר בגין עבירות של נסיון חבלה בכוונה מחמירה והשתתפותו בפעילות חמא"ס בשעה שירה לעבר חיילי צה"ל בכוונה לגרום להם לחבלה חמורה. נקבע כי העבירות שביצע האסיר הינם חמורות ושחרור ...
הצעת חוק
10/11/2019 - משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התש"ף-2019 שמטרתו לאפשר לרשויות המקומיות להמשיך ולפעול בתחום השמירה, האבטחה והסדר מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה, זאת בשל הצורך בהמשך מתן שירותים על ידי הרשויות ...
הכרעת דין
10/11/2019 - ביהמ"ש השלום גזר על נאשם 400 שעות של"צ במסגרת הרשעתו בעבירה של סיוע לזיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות במסגרת היכרותו עם עו"ד גילה נפתלין, הוא סייע לה לזייף צוואה ולקבל באמצעותה במרמה את נכסי המנוחה. נקבע כי ...
פסק דין
10/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי חייב את המאגר הישראלי לביטוח רכב-"הפול" בתשלום פיצוי בסך 2,350,450 ₪ רוכב אופנוע אשר נפגע בתאונת דרכים, לאור קביעת המומחה על קיומה, בין היתר, של נכות בגובה 19% בגין פגיעה בשורש כף היד ובכף היד עצמה וכי יש ...
גזר דין
10/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי גזר מאסר עולם על רם גרנות, בגין הרשעתו בעבירה של רצח בכוונה תחילה של אשתו וחייבו בתשלום פיצויים עבור ילדיהם ...
פסק דין
10/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי אישר הסדר פשרה במסגרת התובענה הייצוגית כנגד מגדל חברה לביטוח בטענה כי עליה לשפות באופן מלא את המבוטחים בביטוח נסיעות לחו"ל, אשר תביעתם בגין אובדן ו/או גניבה של דברי ערך נדחתה מחמת אי- המצאת אישור הגשת תלונה במשטרה, ...
החלטה
10/11/2019 - ביהמ"ש השלום הרשיע נאשם בריבוי עבירות של מעשים מגונים עת , נהג לעקוב בקניון רוטשילד בראשון לציון, אחר נשים שונות שזהותן אינה ידועה אשר לבשו חצאיות או שמלות, ולצלם במכשיר הטלפון הנייד שהיה ברשותו מתחת לשמלותיהן, כל זאת ללא ידיעתן ...
פסק דין
10/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של בעלה של המנוחה על פסק דינו של בימ"ש קמא, אשר דחה את תביעתו כנגד , אחיה ואחייניה של אשתו המנוחה, ובה עתר להצהיר כי הינו בעל הזכויות בחלק היחסי של מגרש בחולון שהזכויות בו ...
פסק דין
07/11/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה השיב בחיוב על השאלה האם ראוי לתת את צווי ההורות הפסיקתיים לזוג חד מיניים מיום לידת הקטינים, אשר נולדו כתוצאה מהליך פונדקאות. נקבע כי קיימת הצדקה לקבל את בקשתם לאור העבר הזוגי היציב של המבקשים והתנהלותם הזוגית/משפחתית ...
פסק דין
07/11/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתה של פורום ישראל ירוקה, עמותה הפועלת לקידום שמירת הסביבה והגנה על ערכי טבע ונוף, בעניין יישומו של החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 שמטרתו "לקבוע הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ...
פסק דין
07/11/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתה של המועצה האזורית מטה אשר, באשר לתוכנית לתשתית לאומית להקמת מתקן התפלה בגליל המערבי , לאחר שהוועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות דחתה את הצעתה של המועצה לעניין מיקום המתקן. נקבע כי ביהמ"ש שלל ...
פסק דין
07/11/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעה לפיצוי וחייב את משטרת ישראל בתשלום 20,000 ש"ל לכ"א מהתובעים לאחר שהוכח כי הם נעצרו בדרכם לכניסה ליהודים להר הבית בחג מוסלמי, כאות מחאה. נקבע כי ערך חירות האדם הנו ערך בעל זכות יסוד ופגיעה ...
פסק דין
07/11/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית בה התובעת עתרה להשבת "ריבית פיגורים" שגבתה עיריית נס ציונה עקב אי קיזוז יתרות זכות שבחשבונה כנגד יתרות חובה, לתובעת היו יתרות זכות בספרי העירייה שלא הושבו או שלא קוזזו כנגד יתרות ...
הכרעת דין
07/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי גזר חמש וחצי שנות מאסר על נאשם בביצוע עבירת המתה בקלות דעת, עת הגיע לקיוסק שכונתי ותקף את המנוח וגרם למותו. נקבע כי הנאשם במעשיו המית את המנוח ופגע בערך קדושת החיים. ...
החלטה
07/11/2019 - ועדת השחרורים הורתה על שחרורו של אסיר המרצה מאסר בגין עבירות של מעשה טרור של חבלה בכוונה וידויי אבנים, במסגרת פעילותו בארגון הפת"ח. נקבע כי האסיר עזב את הארגון והועדה השתכנע כי ברצונו להיות נורמטיבי ועצמאי בדעותיו. ...
החלטה
07/11/2019 - ועדת השחרורים דחתה את בקשתו לשחרור מוקדם של אסיר המרצה מאסר בגין עבירות של ניסיון חבלה בכוונה מחמירה, עת חבר לפעיל חמאס וירה לעבר חיילי צה"ל. נקבע כי העבירות נושאות אופי אידיאולוגי שמטרתו לפגוע בכוחות הביטחון, אשר על כן לא ...
פסק דין
07/11/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור במסגרת תביעה לאיזון משאבים ופירוק שיתוף בנכסיהם של בני הזוג , כאשר במסגרת פסק הדין, נקבע כי מסת הנכסים של בני הזוג במסגרת איזון המשאבים ביניהם, תכלול, בין היתר, בית ומגרש וכן שווי דירה; המערער ביקש ...
פסק דין דנגצ 10190/17 מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון, פרקליטות המדינה, משטרת ישראל ואח' נ' מוחמד עליאן, סאהר חסונה, עבד אבו גזאלה ואח'
09/09/2019
תמצית העובדות
התגברות גל פיגועי הטרור מאז ראשית שנת 2015 הובילה את גורמי הביטחון ואת הדרג המדיני לשקול ולבחון מדיניות הנוגעת להחזקת גופות מחבלים לצורכי משא ומתן. בהתאם לכך קיימה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (להלן: הקבינט) דיון ...
הכרעת דין עפ 2854/18 אליעד משה נ' מדינת ישראל
27/08/2019
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, אשר הרשיע את המערער בעבירות של קשירת קשר ואלימות, ודן אותו ל-48 חודשי מאסר בפועל בצירוף מאסר על תנאי, הרחקה ממגרשי כדורגל וכן חיוב בתשלום קנס ופיצויים ...
פסק דין רעא 10011/17 מי-טל הנדסה ושירותים בע"מ נ' חאלד סלמאן, רימא סלמאן בשארה
19/08/2019
תמצית העובדות
בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, אשר דחה את ערעור המבקשת על פסק דינו של בית משפט השלום. השאלה העומדת במרכזה של הבקשה לרשות ערעור הינה: האם הפליה במכירת דירת מגורים על ...
פסק דין עע 1809-05/17 מדינת ישראל, אתי אלאשוילי, אפרת כהן, שדולת הנשים בישראל נ' חברת נמל אשדוד בע"מ, הסתדרות העובדים הכללית החדשה
15/08/2019
תמצית העובדות
שלושה ערעורים על פסק דינו של בית הדין האזורי. בפסק הדין נדונה תביעתן של גברת אתי אלאשוילי וגברת אפרת כהן העובדות בחטיבת הלקוחות של חברת נמל אשדוד להשוואת תנאי שכרן לאלו של עובד אחר בחטיבת הלקוחות ...
פסק דין עפ 8328/17 זיאד ג'בר, מוחמד ג'בר, סאמר ג'בר נ' מדינת ישראל, מוסא אברהים, איברהים פארג'
28/07/2019
תמצית העובדות
ביום 7.9.2015, בצהריי היום, עת שהילכו ברחוב, הותקפו באכזריות בדקירות סכין רינאד איברהים ובן דודו, פארג' איברהים. רינאד נדקר פעמים רבות בגופו ומת במקום. בן דודו שניסה להיחלץ לעזרתו, נדקר פעמיים ונפצע. בית המשפט המחוזי קבע ...
פסק דין אב 1806/19 ח"כ אביגדור ליברמן, עיסאווי פריג', ד"ר מיכאל בן ארי ואח' נ' ד"ר עופר כסיף, עו"ד איתמר בן גביר, רשימת חד"ש-תע"ל ואח'
18/07/2019
תמצית העובדות
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 החליטה ביום 6.3.2019 לקבל בקשה לפסילת ד"ר עופר כסיף מלהתמודד כמועמד לכנסת ברשימת "חד"ש – בראשות איימן עודה, תע"ל – בראשות אחמד טיבי", אך דחתה בקשה לפסילת רשימת חד"ש-תע"ל כולה. עוד ...
פסק דין עפ 3600/18 פלוני נ' מדינת ישראל, פלונית, פלונית ואח'
20/06/2019
תמצית העובדות
המערער, שנאשם בשורה של עבירות מין חמורות, נמנע במהלך משפטו מלהביא עדים מטעמו, לחקור עדים מטעם התביעה ולהגיש סיכומים. המערער היה מיוצג ומשפטו נוהל כך מתוך בחירה, לאחר שנדחתה טענתו כי בקשותיו לקבל חומרים לפי סעיף ...
פסק דין עסק 31504-01/18 מדינת ישראל נ' ההסתדרות הרפואית בישראל, שירותי בריאות כללית
16/06/2019
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, במסגרתו נקבע כי רופאים מומחים שנקלטו בשנים 2011-2014 לעבודה בבתי חולים ובמרפאות הקהילה בפריפריה, זכאים למענק כספי שתכליתו עידוד גיוסם של רופאים לעבודה בפריפריה (להלן: ...
פסק דין רעא 9849/17 אבי פיקאלי נ' הכשרה חברה לביטוח בעמ, איי.די.איי. חברה לביטוח בעמ, סלבין אייל ואח'
04/06/2019
תמצית העובדות
פוליסת ביטוח לרכב (מקיף או צד ג') כוללת מגבלת גיל לנהג. בעל הרכב מאפשר לאדם שאינו עומד במגבלת הגיל לנהוג ברכב, ובמהלך נהיגתו נגרם נזק לרכב עצמו או לכלי רכב אחר. האם אי העמידה במגבלת הגיל ...
פסק דין עעמ 10014/16 יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם, עמק שווה - ארכיאולוגיה בצל הסכסוך נ' המינהל האזרחי איו"ש, קצין מטה ארכיאולוגיה במינהל האזרחי איו"ש
16/05/2019
תמצית העובדות
במוקד הערעור דרישת המערערים כי יימסר להם מידע בדבר האופן שבו מוסדר ומנוהל תחום המחקר הארכיאולוגי באזור יהודה והשומרון, והמתח שדרישה זו מעוררת בין זכות הציבור לדעת לבין ההגנה על יחסי החוץ של המדינה ועל אינטרסים ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)