IP=52.91.221.160
פסק דין
25/03/2019 - ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין קיבל את עררה של חברת נירים, על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין בהשגה בנוגע לשומות מס שבח ומס רכישה, בקשר להסכם מכר בו חברת נירים רכשה מקרקעין ברמת ישי. נקבע כי פקיד השומה לא הוכיח ...
פסק דין
25/03/2019 - ביהמ"ש המחוזי אישר בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד אירופלקס לשינה טובה יותר בע"מ בטענה כי היא מציגה כדרך שבשגרה את מחיריהם של רבים ממוצריה כמחירי מבצע , כביכול, תוך הנחה מפליגה; בעוד שבפועל המדובר במחיר הרגיל של המוצרף ...
פסק דין
25/03/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את תביעתה של אפוטרופא לסילוק ידה של הנתבעת מן הדירה של התובע, אשר הייתה בת זוגתו בטרם מונה לו אפוטרופוס, לאחר שזו קשרה גורלה עם גבר אחר ומה טעם תמשיך ותיהנה מרכוש התובע. נקבע כי כשמונה ...
פסק דין
25/03/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על פס"ד של בימ"ש קמא במסגרתו נדחתה תביעת תביעה לאבהות ובקשה למתן צו לבדיקת רקמות , בגדרה ביקשו התובעים להצהיר כי אביהם הוא אביו הביולוגי של המנוח, ועל כן הם אחיו למחצה של המנוח. נקבע כי ...
פסק דין
25/03/2019 - ביהמ"ש העליון דן בעתירת חשודים בביצוע עבירות של רצח, סחיטה בכוח וקשירת קשר לביצוע פשע, אשר בגינן הוציא הממונה על החסיונות במשרד לביטחון הפנים תעודת חיסיון בקשר לחקירה שהתנהלה בעניינם של העותרים, מתוקף סמכותו שלפי סעיף 45 לפקודת הראיות; ואשר ...
פסק דין
25/03/2019 - ביהמ"ש העליון דן בערעורים, לאור הלכת פארן, בעניין הפקעות מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 הקובע הגבלת על זכות פיצוי בגין הפקעת קרקע. ...
גזר דין
25/03/2019 - ביהמ"ש המחוזי גזר 15 חודשי מאסר לריצוי בפועל בגין ביצוע עבירה של נשיאת נשק והובלתו שלא כדין לאחר שנקבע כי תופעת החזקת כלי-נשק, נשיאתם, הובלתם ולעיתים אף סחר בהם באורח בלתי-חוקי בישראל, הינה תופעה חמורה. עשרות אלפי כלי-נשק, ובהם כלים ...
פסק דין
25/03/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור של מורשע בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע והותיר את גזר דינו כפי שנקבע בבימ"ש קמא. נקבע במעשיו, כבעלים של חברה העוסקת בקניה ומכירה של מוצרי מזון וטובין למיניהם, העביר לשטח ישראל, ללא בדיקה, מאות ...
פסק דין
25/03/2019 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל תביעה לפיצוי בקשר עם הטרדות טלפוניות ואיומים שביצע הנתבע , מדריך טיולים, נטען כי לאחר ששבה התובעת מטיול בו הדריך הנתבע, היא ביקשה להתלונן על התנהגותו בטיול ועל כך שלא קיבלה תמורה עבור התשלום; לאחר מכן, ...
פסק דין
25/03/2019 - ביהמ"ש השלום חייב את בעליה של עסק לממכר פירות וירקות ששמו "שוק האיכר" בתשלום לתובעת, העוסקת במסחר ומכירה של פירות וירקות, בגין תביעה כספית, לאחר שרכשו מהתובעת סחורה ושילמו בשיקים אשר לא כובדו. ביהמ"ש הורה על הרמת מסך ההתאגדות בשל ...
פסק דין
25/03/2019 - ביהמ"ש המחוזי חייב את החברה הקבלנית אחים שרבט חב לבנין בע"מ בתשלום פיצוי בגין תביעתם של התובעים, אשר רכשו דירה הכוללת צמידות חנייה, אך החברה לא השלימה את הרישום כנדרש, על שמם של התובעים. נקבע כי התובעים נהגו בחנייה שהוצמדה ...
פסק דין
25/03/2019 - ביהמ"ש השלום דן בתביעת שוכרת לחייב בפיצויים את המשכיר בטענה כי סוכם שיבוצעו עבודות במטרה להשמיש את הנכס לצורך הפעלת סטודיו למוסיקה. נקבע כי טענות אלו נדחו לפיה המשכיר לא עמד בהתחייבויותיו להשמיש את המושכר מאחר והליקוי בנכס אינו קשור ...
פסק דין
25/03/2019 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של אוניברסיטת בר אילן וביטל את הקנסות שהמוסד ביטוח לאומי חייב אותה לאחר שהמוסד ייחס לתשלומים ששילמה האוניברסיטה לאנשי הסגל מתוך הקרן לקשרי מדע בינלאומיים למימון נסיעות לחו"ל לצרכי השתלמות ומחקר של אנשי הסגל , ...
פסק דין
25/03/2019 - ביה"ד לעבודה דחה ערעורים על החלטת המוסד לביטוח לאומי בדונו בשאלת העדר זכאות לנשים המוגדרות במוסד כ"עקרות בית" לקצבת נכות כללית לאחר "גיל הפרישה" שנקבע עבורן, תוך יצירת פער בין תום זכאותן הפוטנציאלית לקצבת נכות כללית (בגיל 62) למועד זכאותן ...
גזר דין
24/03/2019 - ביהמ"ש השלום גזר 22 חודשי מאסר בפועל על נאשם בביצוע עבירות הונאה בכרטיס אשראי, קבלת דבר במרמה והתחזות לאדם אחר במטרה להונות , עת פעל באופן שיטתי ובתחבולה בפנייתו לבעלי עסקים שונים, תוך הזדהות בכזב כעובד עירייה והודיע להם כי ...
פסק דין
24/03/2019 - ביהמ"ש המחוזי גזר 30 חודשי מאסר בפועל על נאשם בביצוע בבירת שוד בנסיבות מחמירות לאחר שבעת הגעתו לתחנת מוניות והזמנת מונית לנסיעה לכפר קאסם, הוא תקף את המתלונן ושדד אותו. נקבע כי הערכים החברתיים אשר נפגעו הם שלומו, ביטחונו, שלמות ...
החלטה
24/03/2019 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערר המדינה לפי סעיף 53 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 על החלטת בימ"ש קמא בגדרה התקבל עררו של מיכאל טוביה גנור, החשוד במסגרת הפרשה המכונה "תיק 3000" או "תיק הצוללות" והורה על ...
החלטה
24/03/2019 - ביהמ"ש העליון קיבל באופן חלקי בקשה למתן סעד זמני לתקופת הערעור על פסק דינו של בימ"ש קמא שבו נדחתה על הסף תביעה שהגישו המבקשים. במסגרתו התבקש ביהמ"ש להורות על עיכוב תשלום למשיב "בסך של 10 מיליון ש"ח ברוטו וזאת מתוך ...
פסק דין
24/03/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש קמא ולפיו התקבלה באופן חלקי תביעת חברה העוסקת במתן יעוץ וסיוע ליבוא אישי של מכוניות לישראל נגד המערער, אשר סייע לחברה בהעמדת ערבויות ביס לייבוא אופנוע. נקבע כי האחריות למימוש הערבויות ...
פסק דין
24/03/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה בעניינם של ליקויי בנייה שנתגלו בבניין ברחוב קק"ל 15 בגבעתיים ובגין ירידת ערך ובכלל כך בגין אי השלמת רישום הבית המשותף. נקבע כי לא ניתן להצדיק את קיומו של ליקוי בבניין המהווה סכנה בטיחותית אף אם ...
פסק דין
24/03/2019 - ביהמ"ש המחוזי אישר בקשה להסתלקות מהבקשה לאישור תובענה כייצוגית שעניינה טענה להטעייה ומצג שווא מצד יעקב יעקבי ובניו בע"מ, חברה המייבאת מוצרים בתחום הניקוי לבית, עקב כיתוב מטעה על גבי אריזת ספריי לחיטוי וניקוי, המתכנה "דזיטול מנקה ומשמיד חיידקים לניקוי ...
החלטה
24/03/2019 - ביהמ"ש השלום דחה את בקשת המדינה לחייב את המשיבים בתיקון הליקויים שנתגלו בפרויקט הקמת בניין בעיר בית שמש, לאחר שהמדינה תפסה את הנכס על מנת לאפשר את חילוטו בתום ההליך הפלילי, במסגרת חקירת פשיעה כלכלית . נקבע כי אומנם מדובר ...
פסק דין
24/03/2019 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתה של עו"ד אשר פרשה מעבודתה בבנק דיסקונט, ועתרה לסעד בגין התעמרות וחישוב מוטעה של היקף המשרה שנקבע לצורך דיונים בהסכם הפרישה בין הצדדים. נקבע כי העובדת חתנה על הסכם פרישה בתנאים מועדפים ובהסכם נכלל סעיף ...
פסק דין
24/03/2019 - ביה"ד לעבודה קיבל באופן חלקי את תביעתו של עו"ד בהכשרתו, אשר הועסק כרכז בכיר ברשות האוכלוסין וההגירה בטענה כי הוא זכאי לזכויות שונות . נקבע כי התובע זכאי לפיצוי הלנת פיצויי פיטורים מאחר ועל פי הסכם החתום בין הצדדים, הכספים ...
החלטה
24/03/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בתובענה להעברת משמורת מאם לידי האב, בטענה כי האם גורמת לניכור הורי כלפי האב. נקבע כי אומנם החלטת העברת משמורת אינה עניין של מה בכך, אך לאור תחושתה הסובייקטיבית של האם , ההופכת את דמות האב ...
פסק דין
24/03/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בתביעה להפחתת מזונות , במסגרתו נבחנה השאלה האם פסה"ד בבע"מ 919/15, מהווה כשלעצמו , שינוי נסיבות לצורך הפחתת מזונות שהוסכמו במסגרת הסכם גירושין כולל. נקבע כי שינוי שכרה של הנתבעת לעומת מצבו הכלכלי של התובע, מהווים ...
פסק דין
24/03/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה להתנגדות אישור פסק בוררות שניתן על ידי ביה"ד לממונות שליד הרבנות הראשית בירושלים, לפי חויבה המבקשת לשלם למשיב 7,441 דולר במסגרת תובענות הדדיות. ...
הכרעת דין
24/03/2019 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע נאשם בביצוע עבירה של מעשה סדום לאחר שהוביל את המתלונן לתא הלבשה בחנות בגדים שבה עבד המתלונן, וביצע בו מעשה סדום. נקבע כי התנהגויות אובייקטיביות כפי שתועדו בסרטונים, מוכיחים באופן מובהק כי המתלונן חווה בתא ההלבשה אירוע ...
פסק דין
20/03/2019 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעורם של מוכר ועו"ד שחויבו לשפות את המשיב, רוכש המקרקעין, בגין תשלומי חובה שונים ששולמו על ידו בסכום כולל של כ-930 אלף ש"ח בעקבות עסקת מקרקעין שנערכה בין המוכר לבין הרוכש, בליווי משפטי של עורך הדין. ...
פסק דין
20/03/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתו של יעקב בן סעדון, מתמודד ברשימת הליכוד לכנסת, להורות לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 , לשבצו במקום ה-19 ברשימה המשותפת של מפלגות הליכוד – תנועה לאומית ליברלית ו'אח"י ארץ חברה יהדות', לכנסת ה-21. נקבע כי ...
החלטה
20/03/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בבקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה הייצוגית תובענה ובקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד איילון חברה לביטוח בע"מ, שעניינה בטענה לגבייה שלא כדין של תוספת דמי ביטוח בסך 180 ₪ ממבוטחים בפוליסות ביטוח צד ג', אשר הוצאו על ידי ...
החלטה
20/03/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה לחיוב המבקשים, בני זוג שבבעלותם זכויות באחת הדירות שנבנו במסגרת הפרויקט " קבוצת רכישה", בבקשה לביטול פסק בוררות במתן בערובה להבטחת מילוי פסק בוררות, מכוח סעיף 29(א) לחוק הבוררות, תשכ"ח – 1968 לאחר שנקבע כי הלכה ...
פסק דין
20/03/2019 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף אשר נגרמו לתובע כתוצאה מנפילה שאירעה בעת שהחליק על קרח במתקן ספורט שמפעילה נתבעת 1, מרכז קנדה , לאחר שנקבע כי הנתבעת לא הפרה את חובת הזהירות הנדרשת ממנה; אין חולק כי ...
פסק דין
20/03/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה הכריע במחלוקת בין אחים בנוגע למגרש במושב בדונו מהי מסגרת התחייבותו של הנתבע לקנות עבור אחיו, התובע, מגרש בהרחבת המושב; האם ההתחייבות לשלם עבור התובע אך ורק את עלות הקרקע "נטו" , או שמא התחייבות זו כוללת ...
גזר דין
20/03/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה הטיל סנקציה לכל מקרה בו יופרו זמני השהות הקבועים בין אב לבנו, במסגרת תביעת אב לקביעה ואכיפה של זמני השהות שנקבעו בפס"ד; ובשל ביטולו של כל ביקור או אי התייצבות הקטין לביקור תישא האם בסנקציה כספית בסך ...
פסק דין
20/03/2019 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל תביעה לפיצוי בגין נזקי רכוש וחייב את עירית ירושלים בתשלום של 21,548 ₪ בגין הנזק של התובעת אשר נגרם עקב החלקה עם כלי רכבה (אופנוע), שהתרחשה בשל בור בכביש שבתחום שיפוט העירייה. נקבע כי העירייה הייתה ...
החלטה
20/03/2019 - ביהמ"ש השלום דחה בקשת נתבעות להעברת דיון מחמת חוסר סמכות מקומית וזאת בהסתמך על תניית שיפוט ייחודית שנקבעה בהסכם אחיד בין הצדדים, בגין ליקויי בניה בדירה שרכשו התובעים מהנתבעת 2. נקבע כי הנתבעות לא הוכיחו כי יש ליתן עדיפות לתניית ...
החלטה
20/03/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה לאי התרת תיקון כתב תביעה למתן סעד הצהרתי לביטול הסכם מכר דירה בהתאם לתקנה 136 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 לאחר שנקבע כי סוגיית סירובה של הנתבעת 3 למסור מידע הקשור לתביעה שהגישה בגין ...
הכרעת דין
20/03/2019 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע נאשם בביצוע עבירה של ניסיון לעסקה בנשק לאחר שנאשם פנה לתושב השטחים על מנת לרכוש ממנו נשק ונקבע כי אומנם בסופו של דבר גורמי הרשות הפלסטינית עצרו את הנאשם ואח' והעסקה לא הושלמה; כך שלכאורה העבירה לא ...
פסק דין
20/03/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל תובענה שעניינה ביצוע שטר חוב, לפיו התחייבה חברת ניקוי הגליל לשלם לחברת קימברלי וחייב את הנתבעת לשלם לתובעת 2,037,270 ₪ לאחר שנקבע כי התובעת הוכיחה את חתימתה של הנתבעת על שטר החוב על פי עדות עו"ד שבפניו ...
פסק דין
20/03/2019 - ביה"ד לעבודה דן בתביעתו של טכנאי אחזקה בבזק וקבע כי הירידה בשמיעה של התובע מוכרת כ"פגיעה בעבודה", על דרך ההחמרה, כאשר הנתבע לא הרים את הנטל להוכיח שהשפעת תנאי עבודתו של התובע על ההחמרה בירידה בשמיעה הינה פחותה בהרבה מזו ...
פסק דין
20/03/2019 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתו של עובד כמבקר איכות במפעל "עמגל כימיקלים", להכיר במחלת הסרטן ממנה הוא סובל "כפגיעה בעבודה" בהתאם לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה - 1995 . נקבע כי על פי תורת המיקרוטראומה ניתן להכיר ב"תאונה", המקנה ...
פסק דין
19/03/2019 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה להנפקת תעודת גיור של המבקשות, נוכח הליך הגיור שהשלימה אמן. נקבע כי עליהן למצות את ההליכים לבית הדין המיוחד לגיור בטרם פנייה לבית המשפט העליון. ...
החלטה
19/03/2019 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור של אזרחית מולדובה ובניה, על פסק דינו של בימ"ש קמא אשר דחה את ערעורם על החלטתו של בית הדין לעררים הפועל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 , שלא להעניק מעמד בישראל מטעמים הומניטריים ...
החלטה
19/03/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשת אב, לעיכוב ביצוע הליך מאסר בהוצל"פ שהוצא כנגדו בגין אי תשלום של המזונות הזמניים בה חויב בעבור ילדיו הקטינים. נקבע כי כאשר מדובר בעיכוב ביצוע של מאסר בגין אי תשלום מזונות לקטינים, על ביהמ"ש לשקול ...
החלטה
19/03/2019 - ביה"ד לעבודה דחה את בקשתו של עובד בתפקיד בקרה תפעולי ברכבת ישראל בע"מ, להורות בצו עשה לשיבוצו לעבודה, בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 לאחר שהוא שוהה בחופשת מחלה ובהתאם לחוות דעת רפואית הוא אינו מורשה לשוב ...
פסק דין
19/03/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתה של עיריית בני ברק לסילוק יד ממקרקעין, כנגד הנתבע שתפס חזקה במקרקעין ללא הרשאה מפורשת מטעם העירייה, ומנהל בהם מסעדה. נקבע כי העירייה לא הביעה הסכמתה באופן מפורש להחזקת המקרקעין על ידי הנתבע ואף הגישה ...
פסק דין
19/03/2019 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה לפיצוי כספי בגין נזק גוף שנגרמו לתובע באירוע אשר במהלך מעצר משטרתי שערכה המשטרה בגין קטטה המונית , הותקף התובע באמצעות אקדח טייזר (חשמלי), וגז פלפל על ידי שוטרי משטרת ישראל, שהובילו למעצר שנערך במקום בו ...
פסק דין
19/03/2019 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה תובענה כספית, לחייב את פלאפון תקשורת בע"מ בסך של 33,000 ₪ בשל פרסומות, אשר נטען כי נשלחו אליו ללא הסכמתו ובניגוד להוראות סעיף 30 א לחוק התקשורת (בזק ושירותים). נקבע כי בהתאם לראיות שהוצגו, ניתנה הסכמה ...
פסק דין
19/03/2019 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעורו של מנהל בית ספר לשעבר, על החלטת וועדה רפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה לו 12.5% נכות נפשית כנפגע עבודה על רקע פיטוריו בשנת 2009. נקבע כי הערעור הוגש בחלוף למעלה משישים יום, בנוסף על ...
פסק דין עא 1057/18 עו"ד אייל עברון נ' דוד ורדי, רינת ורדי, כלל חברה לביטוח בע"מ
23/01/2019
תמצית העובדות
ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בה התיר למשיבה 3, המחזיקה ומנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים של המשיב 1, לקזז את חובו של המשיב 1 כלפיה מרכיב הפיצויים שבפוליסה.
בחודש ינואר 2016 הגיש המשיב 1, החייב, ...
פסק דין עפ 8457/15 מדינת ישראל נ' עומר בן גאזי ווזווז, נור בן שחאדה חמדן, עימאד בן עדנאן שאער ואח'
01/11/2018
תמצית העובדות
ביום 18.04.2013, הוגש כתב אישום מתוקן לבית המשפט המחוזי נגד ארבעה נאשמים. על פי החלק הכללי שבכתב האישום, בסביבות חודש פברואר 2013, גמלה בליבו של המערער 1 ההחלטה לבצע פיגוע ירי נגד יהודים המגיעים להתפלל בהר ...
פסק דין רעפ 1611/16 מדינת ישראל נ' יוסי יוסף ורדי, ששון מועלם, מוחמד בן מחמוד חיג'אזי ואח'
31/10/2018
תמצית העובדות
שתי בקשות רשות ערעור שהגישה המבקשת, המופנות כנגד ביטול כתבי האישום שהוגשו נגד המשיבים מחמת "הגנה מן הצדק", נוכח שורה ארוכה של ליקויים ומחדלי אכיפה, חקירה והעמדה לדין מצד המבקשת. במוקד הבקשות עומדות טענות עקרוניות בדבר ...
פסק דין עא 1206/16 חברת יהלומי סמואל - רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, סמואל - רוזנבאום (1999) בע"מ, סמרוז בע"מ ואח'
09/10/2018
תמצית העובדות
שלושה ערעורים המופנים נגד פסק דין ופסק דין משלים של בית המשפט המחוזי בירושלים. עניינם של שני פסקי הדין בכספי מענק שניתנו על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למערערת לטובת עידוד השיווק בחו"ל. משרד התעשייה, המסחר ...
פסק דין עע 36773-06/16 מורן וינברגר נ' איי די וו מודולר בע"מ
05/10/2018
תמצית העובדות
המערערת, גב' מורן וינברגר (להלן גם: העובדת), החלה לעבוד במשיבה, חברת איי. די. וו. מודולר בע"מ (להלן: החברה) בתפקיד מזכירה ומנהלת משרד. בחודש אפריל 2012 הועלה שכרה של העובדת מסך של 6,000 ₪ לסך של 7,500 ...
פסק דין עע 61235-02/17 קופולק (1949) בע"מ נ' מיכאל חננשוילי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח'
16/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה במסגרתו התקבלה תביעתו של המשיב; נקבע כי הופרו כלפיו הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח - 1998 וכפועל יוצא מכך ניתן צו להחזרתו לעבודה וכן ...
פסק דין עע 34784-10/16 תרכובות ברום בע"מ נ' יהודית בורוכוב, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
15/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, במסגרתו נקבע כי המשיבה פוטרה תוך הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח – 1998 ובהתאם ניתן צו להחזירה לעבודה וכן נפסק לזכותה פיצוי כספי.
המערערת ...
פסק דין עא 9488/16 פרופסור דוד קרצמר, עדיאל שרמר, איילת שרמר ואח' נ' פקיד שומה ירושלים
09/10/2018
תמצית העובדות
השאלה המרכזית בערעור זה הינה האם כספים שקיבלו שלושת המערערים – שניים מהם פרופסורים למשפטים ואחד פרופסור להיסטוריה – ממוסדות מחקר אקדמיים בארצות-הברית, מהווים הכנסה בעלת מקור, ועל כן חלק מבסיס המס. הערעורים מופנים כמגד פסק ...
פסק דין עפ 6813/16 אלי סמסון נחמני נ' מדינת ישראל, פלוני
17/09/2018
תמצית העובדות
ראיית הסיוע במשפט הפלילי דורשת את בחינת יריעת המחלוקת בין הצדדים. השאלה המרכזית היא באיזה שלב במשפט מוגדרת יריעה זו.
נגד חשוד בביצוע מספר עבירות מוגש כתב אישום. העדות המרכזית שבידי התביעה – עדות ילד בפני ...
פסק דין עפ 2840/17 נתנאל ניאזוב נ' המתלוננת - ס.מ
04/09/2018
תמצית העובדות
סיפור המעשה – סופו בפשיעה; האם תחילתו באונס? חמישה חברים נסעו לבילוי של סוף שבוע באילת. בשעת בוקר מוקדמת של יום השבת, מזמין אחד מבני החבורה נערת ליווי לחדרם בבית המלון, וזו מציעה להם מופע חשפנות. ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)