IP=35.173.57.84
החלטה
27/02/2020 - בימ"ש העליון, דחה בקשת רשות ערעור, של חברת טאבטייל, על החלטה לדחות בקשה לסילוק תביעה שכנגד של בעל מניה בחברה, דירקטור ונשיא אחראי בתחום הקריאייטיב. נקבע כי אין לסלק תביעה על הסף אלא אם ברור כי לא קיימת אפשרות, ולו ...
פסק דין
27/02/2020 - בג"ץ דן בעתירה נגד תנועת הליכוד, בגין פרצה באפליקציית הליכוד, שחשפה את פרטי הבוחרים. נקבע, כי אם היא אכן התרחשה דילפת מידע על ציבור הבוחרים, הדבר מהווה עוולה אזרחית, המזכה את נפגעיה לסל של תרופות משפטיות אשר כוללות פיצויים, צווי ...
פסק דין
26/02/2020 - בימ"ש השלום קיבל תביעת לשון הרע, של בית אבות נגד נכדה של דייר בבית אבות, שכתבה בפייסבוק כי "אנשי הצוות הרימו ידיים על סבא שלי והעולם ממשיך לשתוק?!?!?!..אני אלחם במלחמה השקטה של חסרי הישע!". נקבע כי הפרסומים פורסמו בפני רבים, ...
החלטה
26/02/2020 - בימ"ש השלום קיבל בקשה לתיקון כתב תביעה בגין נזקי גוף, כך שסכומה יעמוד על יותר משתיים וחצי מיליון ₪, ולהעביר את התיק לבימ"ש המחוזי. נקבע כי כפועל יוצא משיטת המשפט האדברסרית, הכלל הרגיל הוא כי התובע, כמבקש הסעד, הוא אדון ...
החלטה
26/02/2020 - בימ"ש העליון, דחה בקשת רשות ערעור של הורים, שבתם נפטרה בלידתה בבית החולים "המשפחה הקדושה" לגילוי פרוטוקול וועדה רפואית. נקבע כי חיסיון הפרוטוקול יוסר כאשר קיימת אפשרות סבירה לפגיעה ממשית בעשיית צדק, קרי ביכולת לנהל הליך משפטי הוגן שיש בו ...
פסק דין
26/02/2020 - בג"ץ דחה עתירת עורך דין לביטול פסק דין בימ"ש קמא לביטול רישיון הנשק שהיה ברשותו. נקבע כי השגה על פסק דין שניתן בבימ"ש לעניינים מנהליים תעשה בדרך של הגשת ערעור לבימ"ש העליון, ואין מקום לפנות לבית המשפט העליון 'בכובעו' כבית ...
פסק דין
26/02/2020 - בימ"ש המחוזי, דחה ערעור על החלטת בימ"ש קמא, שהורה לפייסבוק לגלות פרטיו של משתמש בפרופיל פייסבוק "איתי עמרם". נקבע כי בעניין גילוי ועיון במסמכים נפסק כי גדר התערבותה של ערכאת הערעור הינו צר ומוגבל למקרים בהם ההחלטה של הערכאה הדיונית ...
פסק דין
26/02/2020 - בימ"ש לתביעות קטנות, קיבל חלקית, תביעת ספאם על-פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), וחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 5,000 ₪. נקבע כי התובע שלח הודעות הסרה, ועל הנתבעת להוכיח כי לא קיבלה אותן. הנתבעת לא הצליחה לסתור ...
החלטה
26/02/2020 - בימ"ש השלום, קיבל בקשה לסילוק על הסף תביעה של חברה לשיפור כישורי המכירות נגד לקוחה שהקימה קבוצת וואטסאפ, ובה סייעה ללקוחות אחרים של התובעים להגיש תביעות כלפיהם, תוך הפצת פרסומי לשון הרע. נקבע כי כל מטרתה התביעה להוות אמצעי לחץ, ...
פסק דין
26/02/2020 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור בעניין שיעור דמי ביטוח שיש לנכות מהפנסיה המוקדמת המשתלמת. נקבע כי מבוטח שיש לו הכנסה אחרת, בין אם הכנסה זו היא נוספת להכנסה כ"עובד" או כ"עובד עצמאי" ובין אם מדובר במבוטח ש"אינו עובד ואינו עובד ...
החלטה
26/02/2020 - בימ"ש השלום קיבל תביעה של בנק דיסקונט נגד לקוח שלא עמד בהחזר הלוואה. נטען כי הבנק לא שלח מכתב התראה טרם הגשת התביעה, ולפיכך דין התביעה להימחק. בימ"ש דחה את טענת הנתבע, וקבע כי עיון במסמכי הבנק, שהינם בבחינת רשומה ...
החלטה
26/02/2020 - בימ"ש המחוזי דחה בקשה של נאמנת שמונתה לחברת "כימדע כימיקלים עדינים", לאישור שכ"ט ביניים, בגין תקבולי הכנסה שהתקבלה ממכירת מוצרי החברה ומרכישת המלאי. נקבע כי בעת פסיקת שכר טרחה לבעל תפקיד של חברה בהקפאת ההליכים, יש לתור אחר המאפיין הדומיננטי ...
פסק דין
26/02/2020 - בימ"ש המחוזי קיבל את תביעתה של "אגד" נגד "מפעלי התחנות" ו"נצבא" להורות כי הודעת ביטול הסכמי המסגרת להשכרת מקרקעין ולהפעלת תחבורה ציבורית חסרת תוקף. נקבע כי צד לחוזה המודיע לצד שכנגד על ביטולו, אינו רשאי להסתמך על עילת ביטול שלא ...
פסק דין
26/02/2020 - בימ"ש המחוזי קיבל ערעור של יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה, על החלטה לביטול צו הריסה מנהלי בהיעדר תגובתו, נוכח סד זמנים דחוק. נקבע כי בהעדר תגובת המערער, היה על בימ"ש קמא לאזן בין שמירה על שלטון החוק והצורך לסלק בנייה ...
גזר דין
26/02/2020 - ביה"ד המשמעתי של לשכת עורכי הדין, גזר על עורך דין עונש השעייה מעיסוק בעריכת דין למשך שמונה שנים, בגין משכון נכסי לקוחותיו כבטוחה להלוואה שנטל. נקבע כי מעבר לנזק הממוני, חוו המתלוננים משבר בגידה מאדם שרחשו לו אמון מוחלט כעורך ...
החלטה
26/02/2020 - בימ"ש המחוזי קיבל בקשה של המנהלים המיוחדים שמונו לחייב, במסגרת הליך פשיטת רגל, להחתים את החייב על יפוי כוח נוטריוני בשפה האנגלית, לצורך תפיסת נכסיו בחו"ל. החייב התנגד לבקשה, וטען כי אין לו כל נכסים בחו"ל. נקבע כי איתור נכסים ...
פסק דין
25/02/2020 - בימ"ש המחוזי, קיבל תביעת חברה יזמית נגד "רשות מקרקעי ישראל", בגין קביעת שומה בסך 37 מיליון ₪ לשווי הזכויות ב"קרקע משלימה". נקבע כי השומה משקפת חוסר צדק. דיני האיחוד והחלוקה נשענים על ערך השוויון ובאים לקדם את התכלית התכנונית באופן ...
פסק דין
25/02/2020 - ביה"ד לעבודה דחה תביעת עובדת, שהותקפה בעבודה על ידי המנהלת שלה, ובגין כך הוגש כתב אישום בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. נקבע כי ביה"ד לעבודה אינו מוסמך עניינית לדון בעילות תביעה המופנות כלפי עובד אחר, לרבות מנהל. מנהל ...
החלטה
25/02/2020 - בימ"ש למשפחה דחה תביעה של אב שבנו הקטין שנחטף מהארץ לאוקראינה, להורות כי המשמורת היא אצלו בישראל וליתן צו "הביאס קורפוס" מכוח הסכם הצדדים. נקבע כי התרופה שבימ"ש למשפחה רשאי ליתן היא תרופה של "החזרת קטין חטוף" ולא תרופה של ...
פסק דין
25/02/2020 - בימ"ש העליון קיבל חלקית ערעור על החלטת ההועדה המחוזית לתכנון ולבניה, שדחתה תכנית להקמת חוות טורבינות רוח. נקבע כי מדובר בסוגיה חדשה בעלת חשיבות לאומית; על מנת שתינתן רשות ערר למועצה הארצית, נדרש שהערר יהיה חשוב עד כדי הצדקה לערב ...
גזר דין
25/02/2020 - בימ"ש המחוזי גזר חמש שנות מאסר בפועל על נאשם, שהודה בהסדר טיעון, שמכר במרמה קרקעות שאינן בבעלותו, ובאמצעות מעשים אלה שלשל לכיסו סך של יותר משתי מיליון ₪. נקבע כי במעשיו פגע הנאשם בערכים המוגנים של שמירה על זכות הקניין ...
פסק דין
25/02/2020 - בימ"ש העליון דחה ערעור של חייב, על החלטה לביטול הליך פשיטת הרגל בעניינו. נקבע כי במסגרת הליכי הכינוס, נבחן שיתוף הפעולה של החייב עם המנהל המיוחד ועם החלטות בימ"ש. חייב שאינו מקיים את חובותיו בהליך, מנצל לרעה את ההליך ואינו ...
החלטה
25/02/2020 - בימ"ש העליון קיבל חלקית, בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין, שחייב את חברת "הפול" לשלם פיצויים בסך של כחמש מיליון ₪ בגין נזקי גוף, עד להכרעה בערעור. נקבע כי כאשר מדובר בסכום גבוה, קיים חשש כי המשיב ישתמש בחלק ממנו עד ...
פסק דין
25/02/2020 - בימ"ש העליון קיבל ערעור על פסק דין שמחק תביעת התרשלות במקבע הריון. נטען כי על בימ"ש קמא היה לציין כי התביעה נמחקה עקב מחדלי המשיב ובשל אי הפקדת ערובה, ולא מחמת חוסר מעש. נקבע כי לבימ"ש יש סמכות להתנות את ...
פסק דין
25/02/2020 - בימ"ש העליון דחה ערעור של מחבלת שדרסה חייל במחסום, על עונש מאסר בפועל לעשר שנים. המחבלת טענה כי יש לנהוג בה במידת הרחמים נוכח נסיבות חייה הקשות, ובהתחשב בכך שלא נגרם נזק רב ממעשיה. נקבע כי רק באורח נס, יצא ...
החלטה
25/02/2020 - בימ"ש העליון דחה ערר של מיכאל גנור, הנאשם ב"פרשת הצוללות", על החלטת בימ"ש קמא שלא להתיר לו לצאת לחו"ל לצורכי עסקים. גנור טען לפגיעה בזכות הקניין ובחופש העיסוק. נקבע כי דווקא העובדה שמרכז עסקיו של גנור נמצא בחו"ל ויכולותיו הכלכליות ...
הכרעת דין
25/02/2020 - בימ"ש המחוזי הרשיע נהג, שדקר את המנוח למוות, לאחר שחברתו של המנוח העירה לו על כך שחתך אותה בכביש, בעבירת רצח לפי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין, כנוסחו לפני תיקון 137. נקבע כי הנאשם רצח את המנוח לאחר "הליך ממשי של ...
פסק דין
25/02/2020 - בימ"ש העליון דחה ערעור של חייב במזונות, שקיבל הפטר בהליך פשיטת רגל, לפטור אותו מתשלום מזונות בשל כך שהמשיבה לא הגישה בקשת הקצבה במסגרת הליך פשיטת הרגל. נקבע כי אין באי-הגשת בקשת הקצבה לפי סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל, כדי ...
פסק דין
25/02/2020 - ביה"ד הרבני הגדול דחה ערעור לביטול מכירת משק הצדדים לצד ג' שנעשתה בהליך כינוס נכסים והושלמה. נקבע כי תביעה לביטול המכירה צריכה להיות ממוענת לאותו צד ג' שרכש את הנכס. צד ג' אינו צד להליך, ואין הוא יכול להיות צד ...
פסק דין
25/02/2020 - בימ"ש למשפחה קיבל תביעה לצו קיום צוואה, שחולקה שווה בין אחים. אחד האחים התנגד, וטען כי הצוואה נעשתה שלא מרצונה הטוב והחופשי של אימם המנוחה, ותוך ניצול חולשתה הנפשית. נקבע כי תוכן הצוואה הגיוני, ויש בכך להעניק מהימנות לתקפותה, ולכך ...
החלטה
25/02/2020 - בימ"ש דן בבקשה של חשודה במעורבות בפרשה רחבה של הלבנת הון, לשחררה בתנאים, בשל היותה בהריון בסיכון במצב של "הפלה מאיימת". נקבע כי, חרף החשש מפני שיבוש חקירה, הרי שבמכלול השיקולים ובשים לב לטיבו ולעוצמתו של החשש הרפואי – היותה ...
החלטה
24/02/2020 - בימ"ש המחוזי, דן בערעורים של חברות בתחום המזון, על שומה שהוצאה להן על פי מיטב השפיטה, לאחר שכלכלנית מטעם רשות המיסים ערכה ביקורת במסעדות, וקבעה כי דיווחי החברות אינם סבירים. נקבע כי בביקורת התגלו תוצאות בלתי סבירות, ולכן מקום שבספרי ...
החלטה
24/02/2020 - בימ"ש השלום קיבל את בקשת המדינה להתרת פרסום שמו של החשוד במתן שוחד לח"כ דוד ביטן, בתמורה לשינוי תב"ע לצורך הקמת פרויקט בנייה למגורים. נטען כי העמדת המשיב לדין בכפוף לשימוע, מהווה נסיבה חדשה המצדיקה את ביטול צו איסור הפרסום. ...
פסק דין
24/02/2020 - ביה"ד לעבודה, דחה את תביעת מנהל מערך השיווק בקבוצת הכדורגל "מ.ס אשדוד" נגד הקבוצה, בטענה כי התקיימו יחסי עבודה, ולכן הוא זכאי לזכויות סוציאליות. נקבע כי בין המנהל לקבוצה לא התקיימו יחסי עובד מעסיק, אלא של קבלן ומזמין. בנוסף לכך, ...
גזר דין
24/02/2020 - ביה"ד לעבודה דחה את בקשת המדינה להרשיע מעסיקה, שלא הפרישה כספים לקופת הפנסיה של העובדת, אף על פי שניכתה את הכספים משכרה. נקבע כי ניתן להסתפק בהתחייבות המעסיקה מהישנות מעשיה. הרשעה בנסיבות ייחודיות אלה תהיה לא מידתית. הרשעה תגרום למעסיקה ...
פסק דין
24/02/2020 - בימ"ש למשפחה, דן בהתנגדות ילדי בעלה של המנוחה לבקשה לקיום צוואה מטעם בני משפחתה. נטען כי בני משפחתה ניצולו והשפיעו עליה השפעה בלתי הוגנת ביחד עם עורך הדין, ששימש גם כנוטריון על צוואתה. נקבע כי אמנם לא נפל כל פגם ...
החלטה
24/02/2020 - רשמת ההוצאה לפועל העניקה הפטר מותנה לחייב בעל משכורת גבוהה, שבבעלותו רכב יקר וחדיש ואף טס לחגוג באמסטרדם. נקבע כי למרות שהחייב הוא לא מסוג החייבים שאליהם התכוון המחוקק בהוראת השעה למתן הפטרים לחייבים מוגבלים באמצעים, יש לאזן בין סגנון ...
החלטה
24/02/2020 - ועדת השחרורים דחתה בקשת אסירה, אזרחית ישראל, שנדונה לשש שנות מאסר בגין סיוע לאויב במלחמה, לשחרור מוקדם. נקבע כי אין בדברי האסירה, ההוכחה לכך שזנחה את הדרך האידיאולוגית שבבסיס מעשייה, ומכאן שמסוכנותה של האסירה לשלום ...
החלטה
24/02/2020 - בימ"ש השלום דן בבקשת תנועת "הליכוד" להתיר פרסום הקלטות של השיחות של גבי אשכנזי עם ארז וינר והיועץ המשפטי לממשל אביחי מנדלבליט "בפרשת הרפז", והורה לה לפרט את בקשתה. נקבע כי הנטל הרובץ על המבקשת כבד ביותר. עליה להצביע על ...
החלטה
24/02/2020 - בימ"ש המחוזי דחה את בקשת המערערים לעיון מחדש, בהחלטה לעיכוב חלקי של ביצוע פסק דין, שקבע כי המשיב הוא היורש של מחצית עזבון המנוח, כך שמחצית הכספים ממחצית העזבון יוותרו בקופת בימ"ש עד מתן פסק הדין בערעור, ומחצית יועברו למשיב. ...
פסק דין
24/02/2020 - בימ"ש למשפחה דחה תביעה לביטול הסכם ממון בגין פגמים ברצון, ותביעה לחיוב הנתבע בתשלום מזונות משקמים, והשית על התובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 50,000 ₪. נקבע כי התובעת חתמה על ההסכם בגמירות דעת, ובהבינה את הוראות ההסכם ואת תוצאותיו, ...
החלטה
24/02/2020 - בימ"ש המחוזי, דחה ערר של חברת "ס.ב. ניהול מקרקעין" על שומה שהוצא לה בגין רכישת זכויות חכירה במכרז בפרויקט "יונייטד שרונה". נטען כי דין ההשגה שהעוררת הגישה להתקבל, וזאת בהעדר החלטה במועד הקבוע בסעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין. נקבע כי ...
פסק דין
24/02/2020 - בימ"ש למשפחה דן בתביעות רכוש הדדיות ותביעת אישה למזונות. נקבע כי האישה זכאית לדמי מזונות בשיעור גבוה, נוכח הדין האישי החל על הצדדים, כפי שפורש בפסיקה. הוראות הדין האישי אינן שוויוניות, ואילולא הוראות אלה נקודת האיזון במקרה דנן הייתה מובילה ...
פסק דין
24/02/2020 - בימ"ש דחה בקשה לאכיפת פסק דין שנתן בימ"ש בגיאורגיה על פי חוק אכיפת פסקי חוץ. נקבע כי אין אכיפה בפועל של פסקי דין ישראליים בגיאורגיה, למעט לגבי החריג של דיני אישות, ומשכך, על בימ"ש לכבד הוראת המחוקק ולא לאכוף פסקי ...
פסק דין
23/02/2020 - ביה"ד דן בתביעת עובדת נגד הביטוח הלאומי, להכיר במחלה שבכתפיה כתאונת עבודה, לאחר שבמשך 45 שנות עבודתה כפיזיותרפיסטית, נדרשה להרים ולדחוף את איברי מטופליה תוך הפעלת לחץ. בימ"ש דחה את התביעה, וקבע כי התובעת לא הוכיחה התקיימות אסכולות בכל הנוגע ...
החלטה
23/02/2020 - בימ"ש העליון דחה ערר של נאשם, שירה אל עבר המתלונן, ואיים עליו "אם תתקרב אלי אני ארה לך בראש", על החלטת בימ"ש קמא לדחות את בקשתו לחלופת מעצר. נקבע כי אין מדובר אפוא במעשים המצויים ברף הנמוך של עבירות הנשק, ...
החלטה
23/02/2020 - בימ"ש למשפחה, דחה בקשת משפחה לפתיחת קבר של קטין יוצא תימן, לשם זיהוי ועריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה. הקטין נפטר בשנת 1953 בבית חולים, שם אושפז בגיל שנה, ובהמשך הודע לאביו על פטירתו והוא נקבר מבלי שהאב זיהה את גופתו ...
פסק דין
23/02/2020 - בימ"ש המחוזי דן בערעורים של נאשמים בתקיפה קשה של שוטרים, על חומרת עונשי המאסר שהושתו עליהם. בימ"ש דחה את ערעורם של שני נאשמים וקיבל את ערעורם של שלושה נאשמים אחרים. נקבע כי נאשם שקיבל תסקיר שירות חיובי, והודה בחקירתו במשטרה ...
החלטה
23/02/2020 - וועדת המשנה לעררים, קיבלה חלקית, ערר של עיריית ראשון לציון, נגד תוספת קומות מסחר ל"קניון הבאר". נקבע כי רצונו של ראש עיר חדש – לפעול להעדפת אינטרסים של איכות הסביבה ורווחת התושבים על פני שיקולים מסחריים – הוא ראוי. עם ...
החלטה
23/02/2020 - בימ"ש המחוזי דחה את ערערם של יועצי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ואישר לבצע חיפוש בניידים שלהם. נקבע כי אין זיקה בין ראיות המדינה בבקשה לביצוע חיפוש במכשירי הנייד של המערערים לבין המידע שהתקבל בחיפוש המוקדם והבלתי חוקי. עם זאת, אין ...
פסק דין רעפ 8182/18 אליעזר מושיא, שמעון שוורץ נ' מדינת ישראל ואח'
18/02/2020
תמצית העובדות
תקנות החלות ברחבת הכותל המערבי קובעות כי קיבוץ נדבות במקום זה הוא עבירה פלילית. האם תקנות אלה הותקנו כדין? האם יש בסיס להתערב בהוראות התקנות בשל השלכותיהן על זכויות יסוד? והאם מדיניות האכיפה ביחס אליהן היא ...
פסק דין עע 28650-11/17 עמותת בני ציון ע"ר נ' שלומית עמרני
02/02/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בגדרו נקבע כי המשיבה, היא העובדת, זכאית להשוואת תנאים המגיעים לסייעות במוסד חינוך הרשמי המועסקות לפי חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, וכפועל יוצא מכך להפרשי שכר וזכויות סוציאליות ...
פסק דין ברמ 5040/18 פלונית, פלוני, פלונית ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה – משרד הפנים
09/02/2020
תמצית העובדות
האם יש מקום לקבל בקשה למתן מעמד של פליט המוגשת על רקע החשש שאשה או ילדה תהיה חשופה במדינת המוצא שלה להליך של השחתה או הטלת מום באברי מין נשיים, המכונה לעתים "מילת נשים"? באיזה אופן ...
פסק דין אב 852/20 ח"כ אופיר כץ, הליכוד – תנועה לאומית ליברלית, ח"כ עודד פורר ואח' נ' ח"כ היבא יזבק, היועץ המשפטי לממשלה, ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23 ואח'
09/02/2020
תמצית העובדות
הכנסת ה-22 התפזרה ביום 12.12.2019, כחודשיים בלבד לאחר שהושבעה וזאת משלא עלה בידי מי מחבריה להשיג את הרוב הנדרש להקמת ממשלה. כך, הלכה הכנסת ה-22 בדרכה של קודמתה הכנסת ה-21, שהתפזרה אף היא כחודש לאחר השבעתה. ...
פסק דין עמ 34974-12/17 דקל עובדים זרים בע"מ, לו-באן משאבים בע"מ, צ.ג.י פרסונל שירותי כ"א 2005 בע"מ ואח' נ' פקיד שומה גוש דן, פקיד שומה גוש דן, פקיד שומה חולון ואח'
03/02/2020
תמצית העובדות
עניינם של הערעורים המאוחדים שבכותרת בטענת המערערות, כי דין חיובן בהיטל העסקת עובדים זרים לפי סעיף 45(א) לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 – להתבטל, ...
פסק דין א 25692-01/14 עו"ד אליהוד יערי נ' אשר גרטנר, יוסף גרטנר, חוה גרינספלד ואח'
27/01/2020
תמצית העובדות
לפני בימ"ש תביעה של עו"ד לשכ"ט כמפרק, מנהל חברה, או עו"ד ולהחזר הוצאות ותביעה שכנגד של שותפיו במקרקעין.
התובע, עו"ד יערי, טען כי במהלך השנים 1962-1963 יזם, טיפל ורכש עבור המנוח דוד גרטנר, המנוח אלימלך רוזנוולד ...
הכרעת דין עפ 6339/18 ירון בלווא, ארז מיארה, רמי בן ניסים ברזלאי ואח' נ' מדינת ישראל, השביל הירוק בע"מ
15/01/2020
תמצית העובדות
בבית המשפט המחוזי נדון עניינם של 24 נאשמים (מתוכם 9 חברות) שהורשעו בעבירות הקשורות בתיאום מכרזי גיזום שפורסמו על ידי חברת החשמל או רשויות מקומיות שונות, ונגזר דינם. לפנינו מונחים עתה ערעוריהם של 12 מהנאשמים באותו ...
פסק דין תצ 26994-08/18 מתן בכר נ' מעתוק חולי בע"מ, איי פאב בע"מ, כוכב דוד בוסקילה בע"מ, סוזן ר.י. בע"מ ואח'
13/01/2020
תמצית העובדות
שאלות של שוויון והפליה בין נשים לגברים עומדות במרכז פסק הדין. מקומות בילוי רבים, בארץ ובעולם, קובעים גיל כניסה מינימלי שונה לנשים וגברים למקומות בילוי (גיל גבוה יותר לגברים), כמו גם תמחור שונה של דמי כניסה ...
פסק דין עע 40988-08/19 טלי מרקוס נ' נציבות שירות המדינה, משרד המשפטים, משרד המשפטים - פרקליטות המדינה ואח'
05/01/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי, שבו נדחתה תביעת המערערת לאפשר את השתתפותה במכרז בין-משרדי בדירוג המשפטנים לתפקיד מנהל/ת היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים. דחיית מועמדותה במכרז נומקה על ידי המשיבה בהוראת סעיף ...
פסק דין עא 4873/18 דוד ניצן, דוד בונפיל נ' אסם השקעות בע"מ
05/01/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, ובגדרו נדחתה בקשת המערערים לאישור תובענה ייצוגית נגד אסם תעשיות מזון בע"מ. המערערים רכשו קטשופ שעל אריזתו צוין כי הוא מכיל רכיבים טבעיים בלבד, ואשר יוצר על-ידי המשיבה. ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)