IP=18.208.126.232
פסק דין
14/08/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על הכרעת דינו וגזר דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרם הרשיע את המערער, לאחר שמיעת ראיות, בעבירת רצח בכוונה תחילה, וכן בעבירות של שוד בנסיבות מחמירות, הצתה ושיבוש מהלכי משפט. החוק החדש קובע כרצח בנסיבות מחמירות לא ...
פסק דין
14/08/2022 - בימ"ש עליון דן בשלושה ערעורים הנסובים על אותה פרשה של מסחר בכלי נשק. נפסק לא אחת כי את מבצעיהן של עבירות נשק יש להעניש בחומרה יתרה – שכן מדובר בעבירות שהיו למכת מדינה, ושאחריהן בא השימוש הקטלני בנשק אשר מותיר ...
פסק דין
14/08/2022 - בימ"ש עליון דן בדיון נוסף בעקבות פסק דינו של בימ"ש זה. במוקד הדיון השאלה אם החלקות שעליהן ממוקם היישוב מצפה כרמים הוקצו על ידי רשויות האזור להסתדרות הציונית, ואם התושבים הישראליים שמחזיקים במקרקעין לצרכי מגורים, רשאים להמשיך לעשות כן. הדיון ...
החלטה
14/08/2022 - בימ"ש עליון קיבל ערר על החלטתו של בימ"ש מחוזי אזר דחה את בקשתו של העורר לעיון חוזר בהחלטה להורות על מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. התסקיר האחרון של שירות המבחן ציין במפורש את הפחתת רמת הסיכון אצלו מאז נעצר, ...
החלטה
14/08/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעורו של המבקש על הכרעתו דינו וגזר דינו של בימ"ש שלום. בביצוע עבירה של ניסיון לבצע מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, עבירה של ניסיון לבצע ...
פסק דין
14/08/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פסק-דינו של בימ"ש לענייני משפחה אשר במסגרתו נדחתה תביעת המערערת למתן צו-הורות פסיקתי, לפיו היא אמו של ג', וכן בכל הנוגע לזמני-השהות עימו. המקרה כאן עוסק בבחינתה של היווצרות מעמד הורי, מכוח 'זיקה לזיקה' וכי ...
פסק דין
14/08/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית ערעור על פסק דינו של בימ"ש שלום לתעבורה. הערעור מופנה כנגד הכרעת הדין ומתמקד בשאלה אם המערער נכנס לצומת באור אדום ובאם הרמזור היה תקין בזמן התאונה ;לחילופין מופנה הערעור כנגד חומרת גזר הדין. בנסיבות העניין, ...
החלטה
14/08/2022 - בימ"ש עליון דחה עתירה למתן צו המורה למשיב להשיב את הקרקע שנגזלה לידי העותרים וזאת לאחר שבסיומה של שורה ארוכה של הליכים משפטיים אשר לא מוצו עד תום, נכנס המשיב לשטח אשר עליו נמצאים המקרקעין והרס את המחוברים שעליו. כן ...
פסק דין
14/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה את ערעור האב על פס"ד למזונות קטינים של בימ"ש קמא במסגרתו חוייב במזונות 3 ילדיו הקטינים על סמך פוטנציאל השתכרותו וחלוקת זמן הורי שווה. לערכאה הדיונית מסור שיקול דעת רחב בקביעת המזונות; בשים לב למכלול הנתונים כפי ...
גזר דין
14/08/2022 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירה שעניינה גרימת חבלה בכוונה מחמירה וכן בעבירה שעניינה החזקת אגרופן או סכין שלא כדין, והשית עליו 28 חודשי מאסר בפועל ושני מאסרים על תנאי. בבחינת מידת חומרתן של העבירת שבוצעו על ...
פסק דין
14/08/2022 - בימ"ש שלום קיבל תביעה לתשלום דמי תיווך במקרקעין, בסך של 737,100 ₪. נפסק כי בין אם בימ"ש יקבל את גרסת התובעת לגבי תנאי העסקה ובין אם את גרסת הנתבעת, תנאי העסקה שעליהם דובר במו"מ בו התובעת נטלה חלק כמתווך ולבין ...
החלטה
14/08/2022 - בימ"ש שלום דחה את בקשת התובעים לתיקון כתב התביעה לצורך הוספת סעד כספי בסך 5,000,000 ₪ ולהעברת התיק, לאחר תיקון התביעה, לבימ"ש מחוזי בת"א. נפסק כי תיקון התביעה בשלב זה של ההליך, לאחר שהוגשה חוות דעת מומחה בית המשפט, התקיימו ...
החלטה
11/08/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי בגדרה התקבלה בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה נגד המבקשת, איזובר בתי קפה בע"מ שבבעלותה מסעדת "סוהו" שבראשון לציון. במוקד בקשת האישור ניצבת הטענה כי מדיניות המסעדה שלא לאפשר כניסה של סועדים מתחת ...
החלטה
11/08/2022 - בימ"ש עליון דן בהחלטת ביה"ד הרבני להטלת קנס על המשיב בגין הפרת החלטת בית הדין בעניין ביצוע בדיקת מסוגלות הורית, נשיאת בימ"ש עליון פסקה כי לא נמצא מקום לעשות שימוש בסמכות המסורה לה לפי סעיף 7א(ב) לחוק בתי דין דתיים ...
פסק דין
11/08/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטתו של בימ"ש לעניינים מקומיים באריאל שלא לפסול את עצמו מלדון בעניינם של המערערים. באשר לנפקות הקשר בין המותב לראש המועצה: תחילה אציין כי יש ממש בטענת המערערים כי החלטת הפסלות נוסחה בהקשר זה באופן ...
פסק דין
11/08/2022 - בימ"ש עליון קיבל את ערעור רמ"י על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו התקבלה תביעת המשיבה – י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ, נגד המערערת – רשות מקרקעי ישראל, להשבת חלק מהוצאות הפיתוח ששולמו על-ידה לרמ"י, על-פי הוראות מכרז שבו זכתה, ...
פסק דין
11/08/2022 - בימ"ש עליון דחה את עתירות שעניינן באירוע קשה שהסתיים במותם של השוטר רס"ב ארז שאול לוי עמדי ז"ל, ויעקוב אבו אלקיעאן ז"ל. פרקליט המדינה החליט שלא לפתוח בחקירה פלילית נגד השוטרים שהיו מעורבים באירוע, וקבע כי לא ניתן להכריע במידה ...
החלטה
11/08/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחה ערעור המבקש על הכרעת הדין וגזר הדין של בימ"ש שלום. לא ניתן להתעלם מחומרת המעשה המיוחס למבקש, אשר על אף התוודעותו לביצוע העבירות אותן ביצע האחר, לא זו ...
החלטה
11/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה שהגישה הנתבעת לסילוק התביעה שהגישה התובעת כנגדה על הסף מחמת התיישנות וכן לחיוב התובעת בהוצאות. נקבע כי התובעת לא עשתה שימוש לרעה בהליכי בימ"ש והתובעת לא זנחה את תביעתה בשום שלב, ואף לא ייפגעו זכויותיה של ...
החלטה
11/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לעיכוב ביצוע החלטת בימ"ש לענייני משפחה בדבר קביעת הסדרי שהות בין המשיב לבין ילדיהם הקטינים של הצדדים עד להכרעה בבקשת רשות הערעור. במקרה דנן, בקשת האם לעיכוב ביצוע החלטת בית המשפט לענייני משפחה בדבר קביעת הסדרי ...
פסק דין
11/08/2022 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה שני ערעורים מנהליים על החלטת ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה מחוז צפון בגדרה הוחלט לדחות את הערר כנגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה גליל עליון שקבעה, כי חל חיוב בהיטל השבחה על הקיבוצים מכוח התוספת השלישית לחוק ...
פסק דין
11/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק-דינו של בימ"ש שלום. בפס"ד נקבע כי המערערת אחראית לנזקים שנגרמו למשיבה, ילידת 1939, בעקבות זריקת וולטרן שהוזרקה לה על ידי עובדי המערערת. בימ"ש קמא קבע בפסק-דינו כי מאחר שהוכח שהרופא לא ביצע את ההזרקה, ...
גזר דין
11/08/2022 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בהחזקת נשק, וסמים שלא לצריכה עצמית, והשית עליו 25 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בסך 3,000 ₪. על בתי המשפט ליטול חלק במאבק בתופעה ההולכת וגדלה של הפצת סמים מסוכנים, ...
החלטה
11/08/2022 - בימ"ש מחוזי קבע כי ההמצאה למשיבה 3 היא המצאה כדין לחברה זרה. ההלכות שנקבעו בעניין זה עובר לכניסת התקנות לתוקף, כוחן יפה גם היום. יש לבחון שני תנאים מצטברים על מנת שההמצאה תהיה כדין - האחד הוא קיומו של קשר ...
החלטה
10/08/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על גזר דינו של בימ"ש מחוזי. בגדרו נגזרו על המערער 16 חודשי מאסר בפועל, לצד ענישה נלווית, וזאת בגין הרשעתו בעבירות נשק. הערעור נסוב על חומרת העונש. נפסק כי אין מקום להתערב בעונש אשר נגזר על ...
החלטה
10/08/2022 - בימ"ש עליון דחה בקשה למתן סעדים זמניים עד להכרעה בערעור שהגישה המבקשת על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים. נפסק כי בנסיבות העניין, אף מבלי להידרש לסיכויי הערעור, לא שוכנע בימ"ש כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת. ...
החלטה
10/08/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, במסגרתה התקבלה בקשתם של משיבים 2-1 לתיקון כתב התביעה שהגישו נגד המבקשת. לא נמצא ממש בטענות המבקשת לעניין חשיפת שמות רוכשי יחידות הדיור. בשים לב לכך שהסעד העיקרי המבוקש בתביעה עניינו ביחידות ...
פסק דין
10/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת בימ"ש קמא בה הורה על ביטולו לצמיתות של רישיון המערער לעסוק ברפואה בשל קובלנה משמעתית שהוגשה נגדו, בגין חמש פרשות. בימ"ש הבהיר כי לא נעלמה מעיניו אף טענת המערער באשר לפגיעה הנגרמת לו נוכח ...
החלטה
10/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה את הבקשה לביטול עסקאות לפי הוראות סעיף 219 לחוק חדלות פירעון לשיקום כלכלי. כאשר מדובר בנושה בנקאי, יש לבחון בקפדנות יתרה את הטענות לביטול עסקאות שהתקיימו שלושה חודשים לפני קריסת החברה. אין לומר כי לבנקים יש חסינות ...
פסק דין
10/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה סימון מוצרים שמשווקת המשיבה, סמ-ליין בע"מ, ובפרט סימון טלוויזיות באמצעות מדבקה שמוקמה בגב הטלוויזיה. אין זה סוד כפי שנאמר גם בפסיקה "כי הקטר המניע את רכבת התובענות הייצוגיות הוא האינטרס הכלכלי של ...
פסק דין
10/08/2022 - בימ"ש שלום קיבל בחלקה תביעה כספית, ע"ס 190,000 ₪, בעילה חוזית, במסגרתה עותר התובע, כי בימ"ש יחייב את הנתבעים בתשלום הפיצוי המוסכם, שנקבע בסעיף 18(א) להסכם מכר המקרקעין שנחתם בין הצדדים. לא הוכחה טענת הטעייה שטען התובע כלפי הנתבעים בקשר ...
הכרעת דין
10/08/2022 - בימ"ש שלום הכריע את דינו של נאשם שנגדו הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירה של ביצוע עבודה אסורה לרבות בקרקע חקלאית מוכרז, וקבע כי יש להרשיע את הנאשם במיוחס לו. בימ"ש קבע כי המאשימה הוכיחה מעבר לכל ספק סביר ...
פסק דין
10/08/2022 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל חלקית את תביעת התובעת שהועסקה בבית החולים לניאדו במשך שנים רבות, עד להתפטרותה, לפיצויים בגין התפטרות על רקע התעמרות בעבודה ובכלל זאת ניודה מתפקיד מיילדת, למחלקה אחרת. עוד דרשה פיצוי בגין התנהלות הנתבעים כלפיה, כמפורט בכתב ...
החלטה
10/08/2022 - נגד הנאשמים הוגש כתב אישום המייחס לנאשם 1 עבירות של איומים ועבירה של החזקת אגרופן או סכין שלא כדין; ולנאשם 2 ביצוע עבירות של חבלה כשעבריין מזויין ועבירת איומים. ב"כ הנאשמים עתרה לביטול כתב האישום. נקבע כי לא כל הפרה ...
גזר דין
10/08/2022 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירה של ריבוי נישואין, וגזר עליו 7 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בסך 5,000 ₪.מוסד הנישואין המונוגמיים הוא מיסודות המשטר החברתי שלנו, ובתור שכזה הוא מוגן גם בסנקציות של החוק ...
גזר דין
10/08/2022 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירת מעשה מגונה בנסיבות מחמירות והשית עליו, מאסר בפועל למשך שנה פחות שבוע, שני מאסרים על תנאי ופיצוי למתלוננת בסך 3,500 ₪. בימ"ש עמד על חומרת העבירה, תוך הדגשה כי עבירה הכרוכה ...
פסק דין
09/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית, אשר במרכזה הטענה כי הבנק לא רשאי היה לחייב את לקוחותיו בעמלת "טיפול במזומנים על ידי פקיד" הנגבית בגין פעולות בשטרות מזומנים מעל 10,000 ₪, מקום בו לקוחות הבנק מבקשים לפצל את סכום ...
פסק דין
09/08/2022 - בימ"ש שלום קיבל תביעה במסגרתה דן בשאלה האם הבעל והמחזיק בשער חשמלי נפתח, הממוקם בפתח ישוב, צריך ויכול לצפות את האפשרות, כי התובע, קטין כבן 11, יחליט יחד עם חברו, קטין כבן 14, לעלות על השער הנע עשוי ברזל, לנוע ...
פסק דין
09/08/2022 - בימ"ש שלום קיבל תביעה שעניינה איחור במסירת דירה אותה רכשו התובעים מהנתבע בחודש נובמבר 2013, וחייב את הנתבע לשלם לתובעים סכום כולל של 35,000 ₪. בנסיבות המקרה דנן, בו אין מחלוקת כי חל איחור במסירה שיש בו כדי לזכות את ...
פסק דין
09/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה מחמת הזהירות להארכת מועד להגשת כתב תביעה בגין פרט מטעה בתשקיף. הכלל הוא כי הפנייה לבית המשפט באין דין המורה אחרת, יוגש ההליך בדרך של כתב תביעה ויחולו עליו כל הוראות סדר הדין. זאת, זולת אם ...
פסק דין
09/08/2022 - בימ"ש שלום קיבל תביעה כספית בסך של 1,400,000 ₪ לקבלת פיצוי בגין נזקים לא ממוניים וליקויי בניה שנתגלו בבית מגורים אשר נבנה בשיטת הבניה הקלה ע"י הנתבעת 1, ש.ק.ד בונים אחרת בע"מ עבור התובעים בקיבוץ כנרת. בנסיבות אלה, הפר הנתבע ...
החלטה
09/08/2022 - בימ"ש שלום קיבל חלקית בקשה להורות על מעצר המשיבים עד לתום ההליכים בכתב אישום, המייחס להם עבירות יצוא, יבוא, מסחר, הספקת סמים מסוכנים, ועבירת הסתייעות ברכב לעבור עבירה, בהתאם לסעיף 43 ל-פקודת התעבורה והורה על מעצרו של המשיב 1. באשר ...
פסק דין
09/08/2022 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל חלקית את תביעת התובע כנגד הנתבעת, לאור טענותיו כי פוטר שלא כדין ללא שנערך לו שימוע. נפסק כי בגין פגמים בזכות הטיעון של התובע וביכולתו להבהיר את נסיבות אירוע האלימות שבו היה מעורב, בטרם קבלת החלטה ...
פסק דין
09/08/2022 - בימ"ש לענייני משפחה קיבל בקשה לסילוק על הסף של תובענה שהגיש המשיב כנגד אחיו, המבקש, ועניינה ביטול ייפוי כח מתמשך עליו חתמה אימם של הצדדים, ומינוי אפוטרופוס ניטראלי עליה. מתקבל הרושם, כי חוסר יכולתו של הבן ד' להשלים עם פסק ...
פסק דין
09/08/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, במסגרתו התקבלה תובענה ייצוגית שעניינה בתשלומים המגיעים למבוטחים בפוליסה לביטוח בריאות המשווקת על ידי המערערת, וקיבל את הערעור שכנגד. אשר לפרשנות סעיף 2.9.1 לפוליסה, בימ"ש עמד על כללי הפרשנות החלים ...
פסק דין
09/08/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעורים על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, שבמסגרתו אושר הסדר פשרה מתוקן בתובענה ייצוגית שעניינה בשיעור דמי האחזקה השנתיים שנדרשים בעלי זכות השימוש ביחידות הנופש במלונות קלאב הוטל אילת וקלאב אין אילת לשלם לקלאב הוטל על פי ...
פסק דין
09/08/2022 - בימ"ש עליון דן בערעור על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה אישר ניהול של תובענה ייצוגית נגד המבקשת, העוסקת בייצור, שיווק והפצת מותגים של חברת קוקה-קולה העולמית. הטענה בליבת ההליך הייצוגי היא כי המבקשת מנצלת לרעה את מעמדה כבעלת מונופולין בשוק משקאות ...
פסק דין
09/08/2022 - בימ"ש עליון קיבל ברוב דעות ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי אשר העניק למבקשים רשות ערעור – אך דחה את ערעורם לגופו, והותיר על כנה את החלטת בימ"ש שלום כי תביעתם הכספית נגד המשיבה תתברר "לפי הדין המהותי של ...
החלטה
08/08/2022 - בימ"ש שלום קיבל בקשה למתן סעד זמני, המעכב את תוקפה של הודעת הגבלה על חשבון שמנהל המבקש בבנק המשיב, עד למתן החלטה בערעור שהגיש המבקש כנגד ההחלטה, בהתאם לסעיף 10(א)(3) לחוק שקים ללא כיסוי. אשר למאזן הנוחות, הרי בשים לב ...
החלטה
08/08/2022 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת הנאשם להתיר לו לחזור מהודייתו ולבטל את הכרעת-הדין המרשיעה שניתנה על-יסוד הודייתו. אופן השתלשלות העניינים בהליך, דרך התנהלותו של הנאשם וכן עיתוי הגשת הבקשה, מצביעים על תמרון דיוני שמקורו אינו נעוץ כל כולו בשיקולים כנים ...
החלטה תצ 35327-08/20 גולן חזנוביץ' נ' וואלט אנטרפריזס ישראל בע"מ, יבגני קושנירנקו, זואי לסרי ואח'
03/08/2022
תמצית העובדות
המשיבה היא חברה ישראלית הנמצאת בבעלותו המלאה של תאגיד זר. המסעדות נרשמות לשירות המשלוחים של המשיבה והלקוחות מזמינים משלוחי מזון מהמסעדות באמצעות אפליקציה. המשיבה מגייסת שליחים דרך האינטרנט או האפליקציה. המבקש להגיש מועמדותו מסכים לבדיקת רישום ...
פסק דין עפ 6922/16 שמעון קופר (קופרשמיד) נ' מדינת ישראל
19/05/2022
תמצית העובדות
המערער הורשע ברציחתן של שתיים מנשותיו. הרשעת המערער נסמכה על ראיות נסיבתיות, ואולם בעוד המארג הראייתי, הנסיבתי, בעניין רציחת ג'ני מהווה מסד איתן כנדרש במשפט הפלילי אשר אינו מותיר ספק סביר בדבר אשמתו, הרי לא כך ...
פסק דין עא 8336/17 מיכאל ראובן, גרגורי פאוסט קורצ'מני, איתמר מירון ואח' נ' סופר-דוש בע"מ, טיב טעם רשתות בע"מ, כל בו חצי חינם בע"מ ואח'
15/05/2022
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי במסגרתו נדחתה בקשת המערערים לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבות 7-1 בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. במוקד הערעור ניצבת מחלוקת בדבר פרשנות תנאיהם של מבצעי המכירות שהנהיגו המשיבות ...
פסק דין עפ 207/20 אשר אופיר, יוסף נוימן, אליהו קולן נ' מדינת ישראל - רשות ההגבלים העסקיים
03/05/2022
תמצית העובדות
האם התארגנות של קבלנים שהחליטו בצוותא חדא שלא להשתתף במכרז ממשלתי עלתה כדי ביצוע עבירה של הסדר כובל? איזו דרגת מעורבות בהתארגנות זו מצדיקה הטלת אחריות פלילית? האם בנסיבות העניין עומדת למעורבים ההגנה של פטור מאחריות ...
פסק דין סעש 19741-07/19 עומר זועבי נ' מדינת ישראל
22/03/2022
תמצית העובדות
תביעה כנגד החלטת הנתבעת מיום 02/07/2019, לפיה התובע פוטר החל מיום 11/07/2019.
התובע, עורך-דין בהכשרתו, הועסק על-ידי הנתבעת במערכת בתי הדין השרעיים, החל מתאריך 01/01/15 ועד לפיטוריו. התובע החל את עבודתו כמזכיר בבית הדין השרעי בבאקה ...
פסק דין בג"צ 4343/19 כן לזקן - לקידום זכויות הזקנים, רחל יוסף, מריה אוסטריה הרננדז נ' כנסת ישראל, שר הפנים, משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה, התנגדות לצו על תנאי
16/03/2022
תמצית העובדות
העתירה שלפני מופנית כלפי סעיף 3א(ב1)(1א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, שהתווסף לחוק בשנת 2018, במסגרת תיקון מס' 32. סעיף זה מסמיך את שר הפנים להאריך רישיונות ישיבה של עובדים זרים בתחום הסיעוד, "לשם טיפול במטופל שגילו, ...
פסק דין סעש 17621-03/19 דוד בזז נ' שרה זמירי
27/02/2022
תמצית העובדות
תביעה להכרה ביחסים שבין הצדדים כיחסי עובד-מעסיק ולזכויות הסוציאליות הנגזרות מכך. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעת, בה ביקש לחייבה בתשלום סכומים שונים בגין: פיצויי פיטורים, דמי הבראה, קרן פנסיה, קרן השתלמות, דמי חגים, פדיון חופשה, תוספת ...
פסק דין סעש 22910-12/19 נציג ציבור (עובדים) מר סאבר שהאב, רויטל לוי נ' פרשמרקט בע"מ
24/02/2022
תמצית העובדות
עסקינן בתביעה לתשלום פיצוי בגין נזק בלתי ממוני, בגין אי קבלתה של התובעת לעבודה בנתבעת בשל הריונה, וזאת בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988.
הנתבעת הינה חברה אשר בבעלותה רשת קמעונאית לממכר מוצרי מזון וצריכה לציבור ...
פסק דין סעש 53675-10/17 שירה רבן נ' שרה נתניהו,מוריה שירותי נקיון אחזקה ושמיר,משרד ראש הממשלה/המשרד הראשי
23/02/2022
תמצית העובדות
התובעת, גב' שירה רבן, תושבת ירושלים, עבדה כעובדת משק בית במעון ששימש בתקופה הרלבנטית את ראש הממשלה לשעבר, מר בנימין נתניהו, בקומות השניה והשלישית, הן קומות המעון הפרטי המיועדות לראש הממשלה ומשפחתו. הנתבעת 1, גב' שרה ...
פסק דין עע 30279-05/19 חיים זר נ' מת"ש - מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ, מדינת ישראל, עמותת בזכות - המרכז לזכויות אדם לאנשים עם מוגבלויות
10/10/2021
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית הדין האזורי, במסגרתו התקבלה בחלקה הקטן תביעתו של המערער נגד מת"ש - מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ. המחלוקת העיקרית נוגעת לשאלת התקיימותם של יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים כאשר העבודה התבצעה ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)