IP=34.204.0.181
פסק דין
21/05/2019 - ביהמ"ש העליון דן בערעור המדינה באשר לטיוטות המוקדמות של הכרזת העצמאות על מדינת ישראל בה' באייר תש"ח , אז התכנסה מועצת העם להכריז על הקמת המדינה; האם מקומן של הטיוטות המוקדמות של הכרזת העצמאות בגנזך המדינה או שיש להותירן בידי ...
21/05/2019 - ביה"ד לעבודה דן בתביעת שוחט להכיר בפגימה נטענת בברך שמאל ממנה הוא סובל , כפגיעה בעבודה, וזאת לאור הוראות סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.ביה"ד בחן האם בשאלות שאותן מבקש התובע להפנות אל המומחה, יש כדי לתרום לבירור ...
פסק דין
21/05/2019 - ביהמ"ש השלום דן בתביעה לסילוק ידי הנתבע ממקרקעין המצויים במתחם פארק דרום בתל-אביב והורה בצו לפינוי וסילוק יד של הנתבע לאחר שהוכח שפלש שלא כדין למקרקעין. ...
החלטה
21/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי אישר תובענה ייצוגית כנגד רשת חנויות רמי לוי בטענה כי מתקיימות בחנויות מכירות מיוחדות והרשת אינה מקפידה לכבד את המבצעים שעליהם הכריזה: הלקוח קורא את השלט שהוצמד למדף, שעליו נקוב מחיר מוזל של המצרך, לוקח את המוצר, ובהגיעו ...
פסק דין
21/05/2019 - ביה"ד לעבודה אישר הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה כייצוגית, בטענה שאורן פרי סוכנות לביטוח - המרכז לביטוח ישראלי בע"מ‏, אינה משלמת לעובדיה הפרשות לפנסיה, דמי חגים, חופשה, ימי בחירה וימי מחלה, בהתאם לצו ההרחבה. ...
החלטה
21/05/2019 - ועדת השחרורים דחתה בקשת אסיר לשחרורו המוקדם אשר מרצה את עונשו בגין עבירות אלימות ואיומים. נקבע כי האסיר זקוק לטיפול מעמיק בתחום ההתמכרויות שלו כדי להפחית ממסוכנותו, והטיפול המוצע אינו עונה על צרכיו בעת הזו. ...
החלטה
21/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בהמשך קיומו של הליך פש"ר משנת 2012 לאחר שנקבע כי המזור לנושים הממתינים לכספם לא יגיעו מהתשלומים המועטים שמשלם החייב. ביהמ"ש בחן את אינטרס הנושים בהמשך קיומו של ההליך ולאחר שהם הביעו את דעתם כי רצונם שההליך ...
פסק דין
21/05/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תביעות אב כנגד אם לביטול דמי מזונות וחיוב האם בהשתתפות מזונות הקטינים, תביעה נזיקית נגד האם בגין טענות מרמה מצד האם בתביעת המזונות ותביעת משמורת על הקטינים. ביהמ"ש ציין כי למרות שניתן פסק דין למזונות, המחייב ...
פסק דין
21/05/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה של חסר דת, להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין למזונות שניתן בהיעדר הגנה ובהיעדר התייצבות, במסגרת תביעת מזונות. ביהמ"ש דחה את טענתו כי פסה"ד הומצא לידיו מאוחר ועל כן קיימת הצדקה ל"טעם מיוחד" לקבל ...
פסק דין
21/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי חייב את הנתבע בפיצוי סטטוטורי בסך 50,000 ₪ לטובת חברת "לוריאל", המשווקת מוצרי טיפוח, בטענה כי הנתבע מכר מוצרי שיער מזויפים תחת סימן המסחר המאפיין אותה. ...
גזר דין
21/05/2019 - ביהמ"ש השלום גזר 4 שנות מאסר על נאשם בעבירות של תקיפה סתם של חסר ישע על ידי אחראי, כלפי בני משפחתו. נקבע כי הנאשם פגע שלומם, גופם וביטחונם של בני משפחתו, ביניהם רעייתו וילדיו הקטינים. ביהמ"ש הדגיש כי מעשי אלימות ...
פסק דין
21/05/2019 - ביה"ד לעבודה דחה תביעת עובדת אשר הועסקה בחברת לביא, בטענה כי פוטרה על רקע התעמרות בעבודה והתנכלות תעסוקתית. נקבע כי התובעת לא הוכיחה את תביעתה מאחר ולא העידה את מי שלטענתה, התעמר בה. התובעת לא זימנה לעדות ולו אחד שיתמוך ...
פסק דין
21/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה תביעת מערער בגין הלוואה שהלווה לנתבע בסכום של 200,000 ₪ לאחר שנקבע כי קרן ההלוואה היתה 40,000 ₪ בלבד, והיתרה הינה הלוואה בריבית, במסגרת הלוואה חוץ בנקאית שהמערער לא הגיש לגביה כל תיעוד. ...
פסק דין
20/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בתובענה במכרז שפרסמה אחוזות החוף בע'מ, להקמת מבנה גני ילדים, מעונות יום ועוד, על מגרש הנמצא בבעלות עיריית תל אביב; במסגרת המכרז ביקשה אחוזת החוף לקבל הצעות לבניית מבנה בן 4 קומות. התובעת ביקשה לקבוע כי החלטת ...
פסק דין
20/05/2019 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה למתן צו על תנאי, בגדרה מבקשים העותרים להורות למשטרה ליתן טעם מדוע לא תמנע את מעבר מצעד 'ריקוד הדגלים' ברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים, שצפוי להתקיים ביום 2.6.2019. תחילה ציין ביהמ"ש כי בכתב התביעה נטען על ...
גזר דין
20/05/2019 - ביהמ"ש השלום גזר שישה חודשי מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שרות, על נאשם בביצוע עבירות ייצור, הכנה והפקה של סמים והחזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית לאחר שנקבע כי הנאשם הקים, בבית ששכר ברמת הגולן, הרחק ממרכז חייו עד אז, ...
הכרעת דין
20/05/2019 - ביהמ"ש השלום הרשיע נאשם בביצוע עבירות איומים בעבירה של תקיפה סתם כלפי בת זוג, לאחר ששלח הודעות מאיימות למי שהייתה באותה עת אשתו, לאחר שנקבע כי עדותה של המתלוננת מהימנה. ...
החלטה
20/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשותיהן של גוטקס סווימוויר ברנדס בע"מ ואח', להיפוך נטלים וסדרי דין, כך שהמשיב הוא שיביא ראשון את ראיותיו ועדיו ורק לאחר מכן יביאו המערערות את ראיותיהן ועדיהן. נקבע כי אין כל הצדקה לבקשה, שהמערערות הן תוחרגנה ...
פסק דין
20/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורו של היועמ"ש על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית אשר המירה את צו אשפוזו של פלוני, בצו טיפולי כפוי; לאחר שיוחס לו עבירה של ניסיון לרצח ולאחר שהוברר כי הוא זקוק לאשפוז מפאת חוליו ומסוכנותו, כתב האישום הומר ...
הכרעת דין
20/05/2019 - ביה"ד לעבודה זיכה חברה, בעלת מחסן, מעבירת של אי עריכת ביטוח לעובד הזר והרשיעה בעבירה של העסקה שלא כדין לפי סעיף 2(א)(1) לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, והעסקה ללא ביטוח רפואי לפי סעיף 2(ב)(3) לחוק, לאחר שבמסגרת ביקורת שערכו מפקחי רשות ...
החלטה
20/05/2019 - ביה"ד לעבודה דחה את בקשתו למתן צו מניעה, של עובד משרד השיכון, אשר זכה במכרז פנימי למשרת סגן מנהל חטיבה טכנית תיכנון, במחוז חיפה, ומאז הוא ממלא משרה זו; בגדר בקשתו הוא עתר כי יינתן צו מניעה זמני האוסר על ...
החלטה
20/05/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה לזימון עו"ד, במסגרת רשימת עדים מטעם המבקש, ובה נכלל העו"ד אשר זומן למתן עדות משום ששימש כיועץ ומנחה לצדדים בעסקת המקרקעין נשוא התובענות. מטרת העדות נועדה לשפוך אור על מעורבותו בהליך רכישת הנכס וכוונת הצדדים ...
החלטה
20/05/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה הורה על דרכי טיפול בתיק שקבע כי האם אשר נתנה ידה למה שכינה המומחה "ניכור הורי לתלפיות", לחילופין, "ניכור הורי מן הסוג החמור". ...
פסק דין
20/05/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה להכיר בתובע כדייר ממשיך בדירה השייכת לדיור ציבורי, שבה הוא מתגורר ואשר בה התגורר עם אביו המנוח ז"ל, עובר לפטירתו. נקבע כי אביו של העותר, התגורר בדירה הציבורית שלוש שנים וארבעה חודשים, ולא חמש שנים ...
פסק דין
20/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה תביעה לחייב את הנתבעים בתשלום פיצויים בגין הפרת הסכמי שכירות שנכרתו עמו וכן לחייבם בתשלום דמי שכירות בעבור מושכר שזכויות החזקה בו הוקנו לתובע. נקבע כי הדין אינו מתיר השכרת מושכר בשכירות משנה, אלא בהסכמת המשכיר, ומאחר ...
החלטה
20/05/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את בקשתו של קיבוץ עין גב לערער על פס"ד של בימ"ש קמא, במסגרתו נדחה ערעורו של הקיבוץ, לביטול צו להסרת פגיעה בסביבה החופית, לפי חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004, במסגרתו נדרש הקיבוץ להסיר "מכשולים" שונים שהציב בכפר ...
החלטה
19/05/2019 - ביהמ"ש בחן את מעמדם של המבקשים, בעלי זכויות במקרקעין , אשר התקשרו בהסכם שיתוף , לתכנון והקמת בניין מגורים בעיר פתח תקווה , על רקע מחלוקות בין החברה, בקשר להתחשבנות עובר למסירת החזקה בדירות לידיהם. נקבע כי משהסתיימה הבניה, אין ...
החלטה
19/05/2019 - ביהמ"ש העליון דחה על הסף עתירה המבקשת להורות על ביטול צווי הריסה שהוצאו נגד מבנה המצוי בסביבות הכפר צור באהר שבאזור יהודה ושומרון. כך נקבע מהטעם של חוסר ניקיון כפיים. חובה היתה על העותר לפרוש בעתירתו את מלוא היריעה העובדתית ...
החלטה
19/05/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של המדינה על החלטת בימ"ש קמא אשר המיר את מעצרו של הנאשם מאחורי סורג ובריח במעצר-בית תחת פיקוח אלקטרוני ותנאים מגבילים נוספים, בגין אישומו בעבירת הריגה בנסיבות מעשה טרור, עת נטען כנגדו כי זרק אבן ...
החלטה
19/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת חברת Royal Phillips Electronics NV לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגדה, בטענה כי החברה מבצעת קרטל בינלאומי לתיאום מחירים של שפופרות קתודיות. נקבע כי ההמצאה שבוצעה לעוה"ד, היא אינה ...
הכרעת דין
19/05/2019 - ביהמ"ש השלום זיכה נאשם מעבירת האיומים ועבירה של הפרת הוראה חוקית במסגרת סכסוך עם בת זוגתו. נקבע כי לא ניתן היה לבסס הרשעה מפי עדות המתלוננת מאחר ולא ניתן היה בלתת אמון בגרסתה . ...
פסק דין
19/05/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה השיב בחיוב לשאלה האם סכום פיצוי שאח חייב לשלם לאחיותיו לפי סעיף 114 לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965 ייגזר לפי "שווי נטו" של המשק החקלאי של ההורים המנוחים או שמא ייגזר לפי "שווי ברוטו" של המשק, כפי ...
החלטה
19/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש קמא אשר קיבל את בקשת האב שלא לקיים הסדרי שהות ביום ב' בשבוע, ונקבע כי האם תהא אחראית לקטינים ביום זה, אך לא קבע הסדרי שהות חלופיים ביום א'. ביהמ"ש ציין ...
החלטה
19/05/2019 - ועדת השחרורים דחתה בקשתו של אסיר לשחרור מוקדם, אשר מרצה עונשו על רקע פשיעה לאומנית ויידוי אבנים לעבר חיילים. נקבע כי האסיר אינו מביע חרטה והמניע האידאולוגי שריר וקיים לביצוע פשעים חוזרים. ...
גזר דין
19/05/2019 - ביהמ"ש השלום גזר על בועז הרפז 220 שעות של"צ בגין ביצוע עבירות של זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף לאחר שהרפז נחשף למידע ממקורות שונים, ממנו הסיק כי קיימת תכנית שתכליתה פגיעה ברמטכ"ל דאז, רא"ל גבי אשכנזי, הרפז עדכן את רא"ל ...
פסק דין
19/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בתביעה לאכיפת הסכם מכר שנכרת בין הצדדים בגדרו ביקשו התובעים לרכוש מהנתבע בית. נקבע כי יש לפרש את התנאי המתלה שנקבע בהסכם כמתייחס למצב בו הרשות מציבה בפני קיום העסקה מכשול שאינו תלוי בהתנהגות בצדדים ואשר אין ...
החלטה
19/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בבקשות שונות אשר הוגשו על ידי חברה והנתבעים במסגרתה עתירה למתן צווים לגילוי מסמכים ספציפיים ומתן צו לבדיקתם של נכסים. ביהמ"ש בחן את רלוונטיות המסמכים המתבקשים ופסק בהתאם. ...
החלטה
19/05/2019 - ביה"ד לעבודה דחה בקשת חברה לחיוב המשיב, בעל מניות בחברה, הוא התובע בתיק , בהפקדת ערובה בסכום שלא יפחת מ- 10% מסכום התביעה לשם הבטחת הוצאות החברה , היא הנתבעת בהליך בו התובע עבד בחברה כמנהל, ותבע סעדים שונים המגיעים ...
הכרעת דין
19/05/2019 - ביה"ד לעבודה דחה תביעה להכרה בתאונת עבודה שאירעה לתובע עת נפל לגרסתו מגובה מטר מסולם ונחבל לאחר שנקבע כי עמית הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ, אכן הייתה המעסיק; ומשעך והמוסד לביטוח לאומי אינו מנוע מלשלם על פי החוק כאשר הוכח מעסיק ...
הצעת חוק
16/05/2019 - משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' ...) (ביטול המגבלה על מספר השרים וסגני השרים) שמטרתו לבטל, דרך קבע, את המגבלות על מספר השרים ומספר ‏סגני השרים, בדומה למצב שקדם לתיקון מס' 1 ואשר נהג בפועל לאורך רוב שנותיה ...
החלטה
16/05/2019 - ביהמ"ש העליון דן בעתירתו של תושב רצועת עזה אשר החזיק בעבר בהיתרי כניסה לישראל לצרכי מסחר, כאשר בשנת 2015 החליטו המשיבים שלא לאפשר את כניסתו לישראל ועל רקע זה הוא הגיש עתירה מינהלית; ביהמ"ש דן בשאלה מהי דרך ההשגה על ...
פסק דין
16/05/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורן של יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם ואח' בבקשתן לקבלת מידע בדבר נהלים וצווים המסדירים את סוגיית הטיפול בעתיקות באזור יהודה והשומרון, הן דרשו כי יימסר להם מידע בדבר האופן שבו מוסדר ומנוהל תחום ...
החלטה
16/05/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה חייב קטינים לקיים מפגשים עם אביהם מהטעם כי זכות יסוד של קטין היא להיות בקשר וליהנות משני הוריו; זכות יסוד של ההורים היא להיות בקשר עם ילדיהם ולא קטין ולא הורה יכול לקבל החלטה כי ינותק הקשר ...
פסק דין
16/05/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תביעה אישה לפסק דין כספי בסכום של 100,000 ₪ בטענה להוצאת לשון הרע כנגדה כנגד בעלה לשעבר. לאחר שהאיש, כתב בשפה הערבית את המילים "למשרתת של ילדי משפחת xxxx המכובדים הגרושה .." במסגרת בקשתה לאישורו לבצע ...
פסק דין
16/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור של עובד במוסך, שהגיש תביעת נזקי הגוף בגין תאונת עבודה שארעה לו נגד מעבידתו וכנגד המבטחת של המוסך, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, שהתנערה מהכיסוי הביטוחי; לאחר שתביעתו בבימ"ש קמא, התקבלה ולפיו חויבו המעבידה ומבטחתה לשלם לו ...
פסק דין
16/05/2019 - ביה"ד לעבודה קיבל ערר על החלטת הוועדה הרפואית לעררים , אשר קבעה למערער דרגת נכות יציבה בשיעור 10%, בגין הפרעת קשב התפתחותית (ADHD), משלא נתנה את דעתה לחוות דעתו המומחה כוללת גם בדיקה עדכנית משנת 2017 ומשכך נדרשה הוועדה להתייחס ...
פסק דין
16/05/2019 - ביה"ד לעבודה קיבל באופן חלקי בלבד את תביעתה של אזרחית רומניה, אשר הועסקה כמטפלת סיעודית, שנפטרה לאחר הגשת התביעה, בטענה לתשלום זכויות שונות בגין תקופת העבודה וסיומה. נקבע כי התובעת לא הוכיחה שבנסיבות ההתפטרות, היא זכאית לפיצויי פיטורים; הוכח שהייתה ...
החלטה
16/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לסילוק על הסף של התביעה שכנגד, וזאת בשל העדר עילה, העדר יריבות, כלל שיקול הדעת העסקי, ושימוש לרעה בהליכי משפט, במסגרת הסכם שנחתם בין הצדדים. נקבע כי במקרה דנן אין לומר שטענות המשיבים, הן קלושות, המצדיקות ...
החלטה
16/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת המדינה והכריז על הנאשם כ"סוחר סמים" בהתאם לסעיף 36א(ב) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג – 1973, לאחר שהורשע בעבירות נשק וסמים ובהן עבירות של עסקה אחרת בסם מסוכן (לצורך שימוש עצמי) וניסיון לייבא ולסחור ...
פסק דין
16/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של חברה נגד החלטת מנהל מס ערך מוסף, בגין הוצאת שומה אשר אינה מתירה למערערת את ניכוי מס התשומות בגין חשבוניות שלטענת המנהל, הוצאו שלא כדין. נקבע כי מאחר ולא קיימת זהות בין מוציא החשבונית ...
פסק דין עא 534/17 עו"ד רונן לפיד, נחמן עומר נ' סלקום ישראל בע"מ
06/03/2019
תמצית העובדות
סוגיה בדיני ספאם: באילו תנאים רשאי עסק לשלוח דברי פרסומת באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, דואר אלקטרוני או מסרון לרשימת לקוחותיו? המחוקק קבע בעניין זה הסדר מיוחד בסעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ואולם כדרכם ...
פסק דין עא 1057/18 עו"ד אייל עברון נ' דוד ורדי, רינת ורדי, כלל חברה לביטוח בע"מ
23/01/2019
תמצית העובדות
ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בה התיר למשיבה 3, המחזיקה ומנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים של המשיב 1, לקזז את חובו של המשיב 1 כלפיה מרכיב הפיצויים שבפוליסה.
בחודש ינואר 2016 הגיש המשיב 1, החייב, ...
פסק דין בג"צ 6301/18 השופטת רונית פוזננסקי כץ נ' שרת המשפטים, בית הדין המשמעתי לשופטים
27/12/2018
תמצית העובדות
עתירה לביטול גזר הדין של בית הדין המשמעתי לשופטים מיום 18.7.2018 שבו נקבע כי העותרת תועבר מכהונתה כשופטת.
העותרת מונתה לכהונת שופטת בבית משפט השלום בתל אביב–יפו בשנת 2014. בין החודשים יוני 2017 לפברואר 2018 דנה ...
פסק דין עפ 8457/15 מדינת ישראל נ' עומר בן גאזי ווזווז, נור בן שחאדה חמדן, עימאד בן עדנאן שאער ואח'
01/11/2018
תמצית העובדות
ביום 18.04.2013, הוגש כתב אישום מתוקן לבית המשפט המחוזי נגד ארבעה נאשמים. על פי החלק הכללי שבכתב האישום, בסביבות חודש פברואר 2013, גמלה בליבו של המערער 1 ההחלטה לבצע פיגוע ירי נגד יהודים המגיעים להתפלל בהר ...
פסק דין רעפ 1611/16 מדינת ישראל נ' יוסי יוסף ורדי, ששון מועלם, מוחמד בן מחמוד חיג'אזי ואח'
31/10/2018
תמצית העובדות
שתי בקשות רשות ערעור שהגישה המבקשת, המופנות כנגד ביטול כתבי האישום שהוגשו נגד המשיבים מחמת "הגנה מן הצדק", נוכח שורה ארוכה של ליקויים ומחדלי אכיפה, חקירה והעמדה לדין מצד המבקשת. במוקד הבקשות עומדות טענות עקרוניות בדבר ...
פסק דין עא 1206/16 חברת יהלומי סמואל - רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, סמואל - רוזנבאום (1999) בע"מ, סמרוז בע"מ ואח'
09/10/2018
תמצית העובדות
שלושה ערעורים המופנים נגד פסק דין ופסק דין משלים של בית המשפט המחוזי בירושלים. עניינם של שני פסקי הדין בכספי מענק שניתנו על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למערערת לטובת עידוד השיווק בחו"ל. משרד התעשייה, המסחר ...
פסק דין עע 36773-06/16 מורן וינברגר נ' איי די וו מודולר בע"מ
05/10/2018
תמצית העובדות
המערערת, גב' מורן וינברגר (להלן גם: העובדת), החלה לעבוד במשיבה, חברת איי. די. וו. מודולר בע"מ (להלן: החברה) בתפקיד מזכירה ומנהלת משרד. בחודש אפריל 2012 הועלה שכרה של העובדת מסך של 6,000 ₪ לסך של 7,500 ...
פסק דין עע 61235-02/17 קופולק (1949) בע"מ נ' מיכאל חננשוילי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח'
16/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה במסגרתו התקבלה תביעתו של המשיב; נקבע כי הופרו כלפיו הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח - 1998 וכפועל יוצא מכך ניתן צו להחזרתו לעבודה וכן ...
פסק דין עע 34784-10/16 תרכובות ברום בע"מ נ' יהודית בורוכוב, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
15/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, במסגרתו נקבע כי המשיבה פוטרה תוך הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח – 1998 ובהתאם ניתן צו להחזירה לעבודה וכן נפסק לזכותה פיצוי כספי.
המערערת ...
פסק דין עא 9488/16 פרופסור דוד קרצמר, עדיאל שרמר, איילת שרמר ואח' נ' פקיד שומה ירושלים
09/10/2018
תמצית העובדות
השאלה המרכזית בערעור זה הינה האם כספים שקיבלו שלושת המערערים – שניים מהם פרופסורים למשפטים ואחד פרופסור להיסטוריה – ממוסדות מחקר אקדמיים בארצות-הברית, מהווים הכנסה בעלת מקור, ועל כן חלק מבסיס המס. הערעורים מופנים כמגד פסק ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)