IP=54.226.73.255
פסק דין
17/04/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה את ערעורה של בית בלב בע"מ, רשת לדיור מוגן, על פס"ד של בי"ד קמא בו התקבלה בקשת צד בסכסוך קיבוצי שהגישה הסתדרות העובדים הכללית החדשה ונקבע כי הנהלת בית בלב בע"מ פעלה לסיכול ופירוק התארגנות עובדיה ...
פסק דין
17/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה עתירת אזרח אמריקאי, המשמש כמנהל נציגת הארגון Human Rights Watch, כנגד החלטת משרד הפנים שלא לחדש את אשרת השהייה והעבודה שניתנו לו, בגין פעילותו בפעילות חרם כנגד מדינת ישראל. נקבע כי העותר פעיל אקטיבי בארגון BDS נגד ...
החלטה
17/04/2019 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעורו של קטין, שטרם מלאו 16, ונעצר בחשד לביצוע עבירת קשירת קשר לביצוע פשע והורה על שחרורו למעצר בית בבית הוריו ובכפוף לתנאים מגבילים לאחר שנקבע כי המבקש, הוא תלמיד מצטיין בבית ספר, נעדר עבר פלילי, ...
הצעת חוק
17/04/2019 - משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק תכנון משק החלב (תיקון מס' _), התשע"ט-2019 שמטרתו לתקן את החוק באופן הנדרש לשם יישום סיכום החלב, ובפרט להאריך את הוראת השעה בחוק; באופן שחוק הפיקוח יחול על קביעת מחיר המטרה רק החל בשנת 2026, ...
פסק דין
17/04/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל ערעור על החלטת הרשם לענייני ירושה, במסגרתה נמחקה על הסף התנגדותה של המערערת לבקשה למתן צו לקיום צוואת המנוח; והורה כי החלטת כב' הרשם לענייני ירושה מבוטלת; התיק יוחזר לכב' הרשם על מנת להסדיר השבת ההתנגדות ...
פסק דין
17/04/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תובענה נזיקית של האישה נגד האיש בגין הפרת חובה חקוקה וגירושיה בעל כורחה, כאשר האיש התיר את קשר הנישואין בפני בית הדין השרעי, ללא ידיעתה של האישה. נקבע כי במעשיו הפר האיש את סעיף 176 לחוק ...
פסק דין
17/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של יגאל סרנה, שחויב לשלם למשיב סך של 20,000 ₪, עת התקבלה באופן חלקי תביעת לשון הרע שהוגשה בקשר לפרסומים שבוצעו על ידו. נקבע כי הפוסט שפרסם המערער לצד תמונה של המשיב בו הוא נחזה ...
החלטה
17/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי אישר בקשה לתובענה ייצוגית שעניינה הנזק שנגרם לבאי התחנה "מרכזית המפרץ" בשל אי הקפדה על קיום הוראות החוק למניעת עישון במקומות הציבוריים והחשיפה לעישון. נקבע כי אומנם המשיבות הפיצו הנחיות ונהלים בנוגע לאיסור עישון, אך לא הוצגה ראיה ...
פסק דין
17/04/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה דן בשאלת חיוב הקרן "מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ" בתשלום שכ"ט והוצאות למערער לאחר שנקבע כי תביעתו של המערער לפנסיית נכות תתברר לגופה על ידי הקרן. נקבע כי על חברת הביטוח היה להעביר לעניינו של המערער מסמכים ...
פסק דין
17/04/2019 - ביה"ד לעבודה דחה תביעת מאבטח בחברת "פידליס גרופ", אשר במסגרת עבדותו, נשלח להשתלמות באימוני אבטחה ושם נפגע בגבו וברגל ימין; תאונה זו, הוכרה כ"תאונת עבודה", אך תביעתו למוסד לביטוח הלאומי לקבל דמי פגיעה תוך הכרה בפגיעה, נדחתה. נקבע כי התובע ...
פסק דין
17/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על החלטת בימ"ש קמא לפיו התקבלה תביעת ליקויי בניה שהוגשה ע"י המשיבים נגד דור-אל ש. הנדסה בניה והשקעות בע"מ , חברה שמכרה להם דירה, והיא חויבה לשלם למשיבים סך 87,750 ₪ וכן 12,000 ₪ פיצוי בגין ...
פסק דין
17/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי אישר בקשה מוסכמת להסתלקות מהבקשה לאישור תובענה כייצוגית בטענה להפרת הוראות הדין מצד אסם תעשיות מזון בע"מ עקב היעדר סימון וחובת הגילוי לצרכנים, במארז "במבה נוגט" הכולל חמש שקיות, במשקל ובתכולה שונים מהמארז הקיים, הכולל ארבע השקיות. נקבע ...
החלטה
17/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי נעתר באופן חלקי לבקשה שהוגשה על ידי המשיבים בבקשה לאישור תביעה נגזרת למתן החלטה ולצירוף מסמכים לתיק בית המשפט, במסגרת התקשרות של רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ עם בעלי השליטה בה בעסקאות שכירות של נכסים ...
הכרעת דין
17/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע נאשם בעבירות שעניינן הריגה ונהיגה בשכרות, לאחר שנסע נגד כיוון הנסיעה וגרם לתאונה וכתוצאה ממנה, נהרג המנוח. יחד עם זאת, זוכה, על שום היבלעות וכפל האישומים, מיתרת האישומים. ...
הצעת חוק
17/04/2019 - משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון) (הוראת שעה) (מינוי נאמן), התשע"ט -2019 שמטרתו ליצור הוראת שעה, לפיה במהלך תקופה של שישה חודשים מיום כניסתו לתוקף של החוק ניתן יהיה למנות נאמנים שלא מתוך רשימת נאמנים, בדומה ...
פסק דין
17/04/2019 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה להורות לוועדה לציון חסידי אומות העולם הפועלת ב"יד ושם" להעניק לבישוף הכנסייה האורתודוכסית, טיט סימדריאה המנוח, הכרה כ"חסיד אומות העולם"; זאת לאחר פניית העותר, שהוסתר במהלך השואה במרתף כנסייה בעיר צ'רנוביץ ברומניה על ידי עובד הכנסייה, ...
פסק דין
17/04/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתו של בעלי משרד עורכי דין העוסק בתחום דיני העבודה, לבטל את פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה במסגרת תביעת מתמחה ועורך דין שהעסיק במשרדו, בטענה כי תלושי השכר שהונפקו בעבור עבודתם אינם מייצגים נאמנה ...
פסק דין
17/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי אישר בקשת הסדר פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות, שעניינה חברת אחוזת החוף בע"מ, חברה עירונית בבעלות עיריית תל אביב-יפו, העוסקת בהחזקה, ניהול ותפעול של כ – 110 חניונים, המפרה את הוראות הדין משאינה מנגישה את השירות הניתן בחניוניה ...
החלטה
17/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור של חייב על החלטת הנאמן לאשר הארכת מועד להגשת תביעת חוב ע"ס 800,000 ₪ שהוגשה ע"י נושה, לאחר שנקבע כי אין להתערב בהחלטת הנאמן לאשר את בקשת הנושים להארכת מועד להגשת תביעת החוב. מקרה זה נדון ...
גזר דין
17/04/2019 - ביהמ"ש השלום גזר מאסר על תנאי למשך שישה חודשים על נאשם בביצוע עבירות של הסגת גבול כדי לעבור לגנוב ולאיים כאשר נכנס הנאשם למאפיית "דובשנית" בירושלים וביצע גניבה. נקבע כי הערכים החברתיים הנפגעים מהעבירות שביצע הנאשם הם שמירת קניינו של ...
פסק דין
17/04/2019 - ביה"ד לעבודה דן בתביעה לתשלום זכויות המגיעות לעובדת זרה מנפאל עת עבדה בתחום הסיעוד אצל הנתבעת ופוטרה מעבודתה. ...
החלטה
17/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי את בקשת הנתבעות להורות לתובעת להפקיד ערובה להוצאות הנתבעות בסך 100,000 ₪ לאחר שנקבע כי כאשר חברה היא התובעת ומוגשת בקשה לחייבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבעים, החזקה היא שהחברה תחויב בהפקדת הערובה; במיוחד עת ...
החלטה
17/04/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל את בקשת המדינה למתן צו הריסה ללא הרשעה, מכוח הוראת סעיף 239 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 במבנים הנמצאים במתחם המכונה "מקבץ אלקסאסי-אלחוטרה". נקבע כי מדובר בשטח אשר על פי תכנית המתאר, ייעוד המקרקעין הינו לאיזור יער פארק ...
פסק דין
17/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי זיכה אם שהואשמה בעבירת רצח כאשר המיתה את בנה הקטין. נקבע כי בהתאם לחוות דעת פסיכיאטרית הנאשמת אינה כשירה לעמוד לדין מאחר ולא הייתה אחראית למעשיה בעת ביצועם. ...
החלטה
17/04/2019 - ועדת השחרורים הורתה על שחרורו המוקדם של אסיר המרצה בפעם הרביעית עונש מאסר למשך 18 חודשים בגין עבירה שעניינה הקמת מעבדה לגידול סם מסוג קנאבוס. נקבע כי האסיר שולב בתוכניות טיפוליות שתרמו למצבו וכי הוא נושא באחריות מעשיו ומגלה חרטה. ...
פסק דין
17/04/2019 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל תביעה כספית נגד חוקר פרטי, ששירותיו נשכרו ע"י התובעת, מאחר ולטענתה נפגעה כתוצאה מייצוג רשלני של עורכת דין שייצגה אותה והוליכה אותה שולל, לצורך איתור לקוחות נוספים של אותה עורכת דין, ואשר נפגעו ממנה גם הם, ...
החלטה
17/04/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה בקשת רשות ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (ילד נכה) אשר קבעה כי לא מתקיימים בקטין תנאי הזכאות לגמלה. נקבע כי לאחר שבי"ד קמא קבע כי יש להחזיר את עניינו של הקטין לוועדה, על מנת שזו ...
פסק דין
17/04/2019 - ביהמ"ש השלום חייב בתשלום פיצוי מכוח חוק לשון הרע בתביעה שעניינה בראיון לרדיו שנתן הנתבע ובו כינה את התובע "עבריין", העולה כדי לשון הרע נגדו. המחלוקת העיקרית שנתגלעה בין הצדדים, נסובה סביב השאלה - האם חב הנתבע פיצוי לתובע בגין ...
החלטה
16/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין, במסגרתו התקבלה תביעת המשיבים, בעלי הדירה אותה שכר המבקש, ובית המשפט הורה על פינוי המבקש מהמושכר. נקבע כי בהתאם להלכה הפסוקה בעל דין זכאי, ככלל, ליהנות מפירות זכייתו בסמוך לאחר מתן פסק-הדין, ...
גזר דין
16/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי גזר עונשי מאסר שונים על נאשמות בשורה של עבירות נגד ביטחון המדינה, כאשר חברו לקבוצות המזוהות עם ארגון דאעש, במטרה לביצוע מעשי טרור. נקבע כי חומרת מעשיהן אינה מוטל בספק, עת חברו לארגון שהוכרז כהתאחדות בלתי מותרת במסגרת ...
הצעת חוק
16/04/2019 - משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק ניירות ערך (חתימה אלקטרונית), התשע"ט-2019 שמטרתו לתקן את החוק הקובע כי מסמכים אשר מועברים במערכת הדיווח האלקטרוני, במערכת הדואר האלקטרוני המאובטח, ובמערכת ההצבעה האלקטרונית , נדרשים כולם לחתימה מאושרת. התיקון הנוכחי מאפשר להעביר את מערכות ...
פסק דין
16/04/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של מורשע בעבירות תקיפה מינית שביצע נגד אחייניותיו הקטינות ואשר בגינן נגזרו עליו חמש שנות מאסר בפועל לאחר שנקבע כי המערער לא קיבל אחריות למעשיו, לא גילה בשום שלב של המשפט כל אמפתיה כלפי המתלוננות, ...
פסק דין
16/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור אשר הוגש על ידי אביה של קטינה, וזאת בהתייחס להחלטת בית משפט אשר דחתה את בקשת האב למינוי מטפל מומחה בניכור הורי. נקבע כי המלצות המומחים קבעו הרפית הלחץ מהקטינה, ומתן "פסק זמן" ותקופת רגיעה, ומבלי ...
פסק דין
16/04/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה בדונו בשאלה האם רשות מקומית רשאית להתנות השבת מקרקעין שהפקעתם בוטלה, לא רק בהשבת פיצויי ההפקעה בצירוף תשלום בגין השבחת המקרקעין, אלא גם בתשלום ריבית על פיצויי ההפקעה. נקבע כי הרשות המנהלית אינה רשאית לדרוש ...
גזר דין
16/04/2019 - ועדת השחרורים הורתה על שחרורו המוקדם של אסיר קולומביאני השוהה במאסר 23 שנים לאחר שנקבע כי האסיר קיבל אחריות לביצוע העבירה שביצע, עבר תכניות טיפול שיקומיות וסיימן בהצלחה; במסגרתן הוא רכש כלים אדפטיביים להתמודד במצבי סיכון עתידיים. כך שרמת המסוכנות ...
פסק דין
16/04/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל באופן חלקי את תביעתו הכספית של בן נגד עזבונה של אמו המנוחה להשבת כספים שהוציא לטענתו לצורך מילוי רצונה וסיפוק כל צרכיה של אמו המנוחה; לטענתו פעל להסדרת חובותיה העצומים של המנוחה לעיריית תל אביב בגין ...
פסק דין
16/04/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בתביעת אישה לאיזון משאבים בנוגע לזכויות הסוציאליות להן זכאי היה האיש עקב פרישתו לגמלאות, וזאת לאחר שנישא בשנית לאישה נוספת. נקבע כי אומנם על ענייני הרכוש של הצדדים עקב פקיעת נישואיהם חלות הוראותיו של חוק יחסי ...
החלטה
16/04/2019 - ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) נדונה בבקשת מנהל מיסוי מקרקעין להארכת מועד לביצוע גילוי מסמכים במהלך בירור הערר שהוגש על ידי חברות קבלניות אשר זכו במכרז לביצוע פרויקט הקמתה של עיר חדשה בקיסריה. במסגרת המחלוקת עלתה השאלה ...
החלטה
16/04/2019 - ביהמ"ש השלום דן בבקשה בקשר להליכים מקדמיים שנדונו בתביעת נזיקין שתבע תלמיד ישיבת פוניביז' בבני ברק , כאשר הותקף יל ידי תלמידי ישיבה אחרים. ...
פסק דין
16/04/2019 - ביה"ד לעבודה הכריע בשאלת הפרשנות הנכונה של תקנה 3 לתקנות הביטוח לאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל) בדונו בתביעה של עובד בנמל אשדוד, עת נפגע בתאונת עבודה. ...
פסק דין
16/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של בעל חנות דגים, על החלטת פקיד השומה לפסול את ספריו בעקבות מעשה אי רישום תקבול. נקבע כי מאחר והתקבול שלא נרשם תוך פרק הזמן הנדרש על פי דין, רישומו בסופו של דבר, אפילו לפני ...
פסק דין
16/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתו לשחרור של מאושפז בכפיה בבית חולים מכוח הוראת אשפוז בטענה כי אין הצדקה להארכת אשפוזו. נקבע כי חוות דעת הרפואית קבעה כי מצבו של המטופל אינה מאפשרת את שחרורו, בשל מסוכנותו הגבוהה לאחרים ובפרט לאשתו. ...
פסק דין
15/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בתביעת לקוחות בנק בטענה כי לבנק קיימת אחריות לחיובם שלא כדין של התובעים, בשל מעשי מרמה, הפרת חובות אמון, הפרת חובות מקצועיות וחוקיות כבנקאי, כאשר מנהל סניף הבנק העדיף את האינטרס העצמי שלו על פני התובעים. ...
החלטה
15/04/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשתו של אב והורה על סילוק על הסף של תביעת האם, להגדלת דמי המזונות עליהם הסכימו הצדדים, בסך של 2,800 ₪, עבור בנם הקטין של הצדדים, בהסכם שאושר וקיבל תוקף. נקבע כי לא עלה בידי ...
החלטה
15/04/2019 - ביהמ"ש העליון דחה בקשה להורות על קיום דיון נוסף בו נדחה עיקר ערעורו של אדם הנמנה עם קבוצת חסידי הרב ישראל אודסר המכונה בשם "סבא", אשר התגורר עם מספר נשים כבנות זוגו והוליד עם חלקן ילדים והורשע בביצוע עבירות מין ...
פסק דין
15/04/2019 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על פס"ד של בימ"ש קמא במסגרתו נדחתה תביעת אחים שעניינה הפרות נטענות של הסכם בין הצדדים,אשר החזיקו יחד במניותיה של החברה. ביהמ"ש השיב בשלילה בדונו בשאלה האם הפרת הסכם הפשרה על ידי המשיבים הוכרעה בהליכים קודמים ...
גזר דין
15/04/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בבקשה של אם, לגרום לכך שקשר אשר נותק בינה לבין בנה, יתחדש; ביהמ"ש הורה לקטין לראות את אמו מדי פעם ולא יחשוב שהוא כל-יכול ורשאי הוא בליבו פנימה לחרף את ביהמ"ש על שאולץ לעשות זאת – ...
פסק דין
15/04/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל צו מניעה קבוע האוסר על הבנק לשלם את הערבות הבנקאית שנתקבלה במסגרת הסכם לביצוע עבודות בנייה של פרויקט תמ"א 38 בו הנפיק הבנק, ערבות בנקאית אוטונומית, על סך של 200,000 ₪, כערבות ביצוע להבטחת ביצוע התחייבויות המבקשת ...
החלטה
15/04/2019 - ביהמ"ש המחוזי נעתר לבקשה למינוי מומחים רפואיים לפי תקנות פיצויים לנפגעי תאונת דרכים, במסגרת פגיעה רב מערכתית שנגרמה לתובע כתוצאה מתאונה. נקבע כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית אצל התובע עקב התאונה, והן לקשר הסיבתי בין הנכות ...
פסק דין
15/04/2019 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של מורה לפיצוי בגין נזק שנגרם לה, עקב כך שהמועצה מקומית תל-מונד צירפה אותה לקרן הפנסיה מבטחים החדשה, למרות שהייתה מבוטחת קודם לכן במבטחים הוותיקה. נקבע כי המועצה, כמעסיק, הייתה אחראית לברר עם התובעת, במועד ...
פסק דין עא 534/17 עו"ד רונן לפיד, נחמן עומר נ' סלקום ישראל בע"מ
06/03/2019
תמצית העובדות
סוגיה בדיני ספאם: באילו תנאים רשאי עסק לשלוח דברי פרסומת באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, דואר אלקטרוני או מסרון לרשימת לקוחותיו? המחוקק קבע בעניין זה הסדר מיוחד בסעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ואולם כדרכם ...
פסק דין עא 1057/18 עו"ד אייל עברון נ' דוד ורדי, רינת ורדי, כלל חברה לביטוח בע"מ
23/01/2019
תמצית העובדות
ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בה התיר למשיבה 3, המחזיקה ומנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים של המשיב 1, לקזז את חובו של המשיב 1 כלפיה מרכיב הפיצויים שבפוליסה.
בחודש ינואר 2016 הגיש המשיב 1, החייב, ...
פסק דין עפ 8457/15 מדינת ישראל נ' עומר בן גאזי ווזווז, נור בן שחאדה חמדן, עימאד בן עדנאן שאער ואח'
01/11/2018
תמצית העובדות
ביום 18.04.2013, הוגש כתב אישום מתוקן לבית המשפט המחוזי נגד ארבעה נאשמים. על פי החלק הכללי שבכתב האישום, בסביבות חודש פברואר 2013, גמלה בליבו של המערער 1 ההחלטה לבצע פיגוע ירי נגד יהודים המגיעים להתפלל בהר ...
פסק דין רעפ 1611/16 מדינת ישראל נ' יוסי יוסף ורדי, ששון מועלם, מוחמד בן מחמוד חיג'אזי ואח'
31/10/2018
תמצית העובדות
שתי בקשות רשות ערעור שהגישה המבקשת, המופנות כנגד ביטול כתבי האישום שהוגשו נגד המשיבים מחמת "הגנה מן הצדק", נוכח שורה ארוכה של ליקויים ומחדלי אכיפה, חקירה והעמדה לדין מצד המבקשת. במוקד הבקשות עומדות טענות עקרוניות בדבר ...
פסק דין עא 1206/16 חברת יהלומי סמואל - רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, סמואל - רוזנבאום (1999) בע"מ, סמרוז בע"מ ואח'
09/10/2018
תמצית העובדות
שלושה ערעורים המופנים נגד פסק דין ופסק דין משלים של בית המשפט המחוזי בירושלים. עניינם של שני פסקי הדין בכספי מענק שניתנו על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למערערת לטובת עידוד השיווק בחו"ל. משרד התעשייה, המסחר ...
פסק דין עע 36773-06/16 מורן וינברגר נ' איי די וו מודולר בע"מ
05/10/2018
תמצית העובדות
המערערת, גב' מורן וינברגר (להלן גם: העובדת), החלה לעבוד במשיבה, חברת איי. די. וו. מודולר בע"מ (להלן: החברה) בתפקיד מזכירה ומנהלת משרד. בחודש אפריל 2012 הועלה שכרה של העובדת מסך של 6,000 ₪ לסך של 7,500 ...
פסק דין עע 61235-02/17 קופולק (1949) בע"מ נ' מיכאל חננשוילי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח'
16/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה במסגרתו התקבלה תביעתו של המשיב; נקבע כי הופרו כלפיו הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח - 1998 וכפועל יוצא מכך ניתן צו להחזרתו לעבודה וכן ...
פסק דין עע 34784-10/16 תרכובות ברום בע"מ נ' יהודית בורוכוב, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
15/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, במסגרתו נקבע כי המשיבה פוטרה תוך הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח – 1998 ובהתאם ניתן צו להחזירה לעבודה וכן נפסק לזכותה פיצוי כספי.
המערערת ...
פסק דין עא 9488/16 פרופסור דוד קרצמר, עדיאל שרמר, איילת שרמר ואח' נ' פקיד שומה ירושלים
09/10/2018
תמצית העובדות
השאלה המרכזית בערעור זה הינה האם כספים שקיבלו שלושת המערערים – שניים מהם פרופסורים למשפטים ואחד פרופסור להיסטוריה – ממוסדות מחקר אקדמיים בארצות-הברית, מהווים הכנסה בעלת מקור, ועל כן חלק מבסיס המס. הערעורים מופנים כמגד פסק ...
פסק דין עפ 6813/16 אלי סמסון נחמני נ' מדינת ישראל, פלוני
17/09/2018
תמצית העובדות
ראיית הסיוע במשפט הפלילי דורשת את בחינת יריעת המחלוקת בין הצדדים. השאלה המרכזית היא באיזה שלב במשפט מוגדרת יריעה זו.
נגד חשוד בביצוע מספר עבירות מוגש כתב אישום. העדות המרכזית שבידי התביעה – עדות ילד בפני ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)