IP=54.152.38.154
החלטה
19/06/2019 - נשיאת ביהמ"ש העליון הורתה על קיום דיון נוסף בפסק הדין של בית משפט זה בבג"ץ 4602/13 פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי חיפה, בפרשה סב ביה"ד הרבני שלל זכויות אישה שבגדה, בפני הרכב של תשעה שופטים. ...
טענה
19/06/2019 - הממונה על חוק חופש המידע פרסם את הדו"ח השנתי אודות יישום חוק חופש המידע לשנת 2018. ...
פסק דין
19/06/2019 - ביהמ"ש העליון קיבל בקשת רשות ערעור על פס"ד של בימ"ש קמא, בדונו בשאלה האם בעריכתה של שומה לצורך חיוב בהיטל השבחה על השמאי להניח מכירה במחיר הכולל את הרכיב של מס ערך מוסף ; וזאת במסגרת שבחתן של מספר חלקות ...
פסק דין
19/06/2019 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על החלטת בית משפט לענייני משפחה שלא לפסול עצמו מלדון בעניינה של המערערת המתגוררות בישראל, בעוד האב מתגורר באוקראינה ובאשר לשאלת מגוריו של הקטין; בטענה כי דעתו של ביהמ"ש "נעולה" וכי הוא סבור שיש להשיב את ...
פסק דין
19/06/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה את ערעורו של נכה בשיעור העולה על 90%, שבו נדחתה תביעתו נגד המוסד לביטוח לאומי, להחזר דמי ביטוח שנגבו ממנו בגין שנת 2013 במסגרת שותפו בעסק. נקבע כי השומות שהומצאו למוסד לביטוח לאומי בגין המערער הן ...
החלטה
19/06/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל בקשה לעיכוב ביצוע פס"ד של בי"ד קמא בו נידון פרשנות ההסכמים הקיבוצים שנחתמו בין ההסתדרות לבין סונול וספרינט, המסדירים את תנאי העבודה של נהגים בעקבות מעבר מספרינט לסונול. נקבע כי סיכויי ערעורה של סונול, אינם משוללי ...
פסק דין
19/06/2019 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה כספית של בעל זכויות במקרקעין, נגד חברות העוסקות בייצור מטבחים ונגרות בטענה להפרת חוזה. נקבע כי אין זכאות לתרופת הפיצויים בגין הפרת חוזה השכירות מאחר ובעל הקרקע ידע כי קיימת בעיה בשימוש הקרקע ולמרות זאת, כרת ...
החלטה
19/06/2019 - ועדת השחרורים דחתה את בקשתו לשחרור מוקדם של אסיר הנידון ל 13 חודשי מאסר בפועל בגין קשירת קשר לביצוע פשע. נקבע כי כניסותיו של האסיר לישראל נוצלו לביצוע עבירות רכוש. בנוסף, אינו מגלה רצון לשינוי דפוסי חייו. ...
החלטה
19/06/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשה לסילוק על הסף ודחה תובענה בטענה לחוסר סמכות עניינית של המותב ובשל היעדר יריבות בין הצדדים, באשר לתביעת השבת כספים אשר ניתנו מהאישה לידי הבעל מכוח הסכם ממון בין הצדדים. ...
פסק דין
19/06/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של יינות ביתן בע"מ, על החלטת מנהל מע"מ לדחות השגה שהגישה, על שומת מס תשומות. נקבע כי יינות ביתן לא הוכיחה את דבר זכאותה לניכוי מס תשומות, באשר לשימוש ברכבים בנסיעות מהבית לעסק ולצרכי העסק. ...
החלטה
19/06/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתו של בעל עסק למכירת רהיטים, לדחיית הליכים ללא מועד במסגרת שומה שהוצאה כנגדו המבוססת על גידול הון בלתי סביר בסך של למעלה מ-11 מיליון ₪; וזאת בטענה כי במקביל להליך האזרחי מתנהלת כנגדו חקירה פלילית. ...
החלטה
19/06/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת משיבים לסילוק על הסף תביעת חברה העוסקת בשיווק דלתות חוסם, שמונה לה מפרק בשל חובות רבים שנצברו לחובתה. ביהמ"ש דם בעילות השונות והגיע להכרעה בנידון. ...
החלטה
19/06/2019 - ביהמ"ש לנוער זיכה נאשם מביצוע עבירות פציעה, חבלה חמורה ואיומים זאת על רקע סכסוך ארוך שנים בין הצדדים; לאחר שנקבע כי גרסתו של המתלונן באשר לאירועים הנטענים, הינה בלתי אמינה . ...
החלטה
19/06/2019 - ועדת השחרורים קיבלה את בקשתו של אסיר לשחרורו המוקדם אשר נידון ל 18 חודשי מאסר בפועל בגין ביצוע עבירות של הצתת כלי רכב. נקבע כי האסיר נטל חלק בקבוצות טיפוליות בנוסף לעובדה שזהו מאסרו הראשון. ...
החלטה
18/06/2019 - ביהמ"ש השלום דחה את בקשת המדינה לתיקון גזר הדין שניתן בעניינה של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, בטענה כי כתב האישום המתוקן מתייחס להוצאות פרטיות להבדיל מהוצאות שהוצאו במסגרת היות בית ראש הממשלה מעון אירוח רשמי. נקבע כי לאחר מו"מ ...
פסק דין
18/06/2019 - ביהמ"ש העליון דן בערעור חברה העוסקת בייצור מכונות לליטוש יהלומים נגד חברות יהלומים אחרות בטענה כן העתיקו וחיקו את מכונות ליטוש היהלומים שייצרה המערערת . נקבע כי אין להתערב בממצאיו של בי"ד קמא הקובע כי לא השתכלל הסכם מחייב בין ...
החלטה
18/06/2019 - ביהמ"ש העליון דחה בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 שהגישה התנועה למשילות ודמוקרטיה , שהיא עמותה ציבורית, להנהלת בתי המשפט; הבקשה כוונה לעיון בתכתובות ומסמכים שהועברו בין נשיאת בית המשפט העליון לבין הוועדה המכונה "ועדת השתיים", שהיא ועדה לא סטטוטורית ...
החלטה
18/06/2019 - ביהמ"ש העליון נעתר לבקשת המדינה להארכת מעצרו של החשוד בביצוע עבירות מין רבות וחמורות מאוד בנכדותיו הקטינות ובקטינות נוספות. מעשים אלה, מהותם ומשכם מצביעים על המסוכנות הגבוהה הנשקפת ממנו. לפיכך, שומה על בית המשפט לתת דעתו גם לביטחונן ולשלומן הנפשי ...
גזר דין
18/06/2019 - ועדת השחרורים דחתה את בקשתו לשחרור מוקדם של אסיר הנידון ל 10 חודשי מאסר בפועל בגין ביצועי עבירות גניבה ואיומים. נקבע כי שחרורו המוקדם עלול לסכן את שלום הציבור מאחר ומדובר באסיר המשופע בעברו במגוון סוגי עבירות. ...
פסק דין
18/06/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בתביעה שהגיש בן כנגד אמו ואחותו לביטול העברה של מחצית זכויות בדירת מגורים, אותן ירשה האם בצוואת האב המנוח, ללא תמורה, לידי בתה; לטענת הבן, האם לא הייתה כשירה לבצע את העברת הזכויות ללא תמורה לידי ...
פסק דין
18/06/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה הורה לעורך דין המחזיק בייפוי כוח אשר ניתן לו על-ידי הנתבע לעשות בו שימוש, כך שחלקים מבעלות בדירה שבמחלוקת יועברו למעשה על שם התובעות, וזאת במסגרת סכסוך על ירושה בחייו של אדם. נקבע כי דירת הנתבע, אחיהן ...
החלטה
18/06/2019 - ועדת השחרורים דחתה את בקשתו לשחרור מוקדם של אסירה הנדונה ל 4 שנות מאסר בפועל, בגין ניסיון לפציעה בנסיבות מחמירות , עת ניסתה לפגוע באנשי ביטחון במבער למחסום קלנדיה. נקבע כי מדובר בעבירה ביטחונית קשה שבוצעה מטעמים אידיאולוגיים. ...
פסק דין
18/06/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל את ערעור המדינה על החלטת בי"ד קמא לפיה נקבע כי רופאים מומחים שנקלטו בשנים 2011-2014 לעבודה בבתי חולים בפריפריה, זכאים למענק כספי. נקבע כי המסמך עליהם הצדדים חתומים מחייב את המדינה בתשלום תמריצים למתמחים בלבד ובשנים ...
פסק דין
18/06/2019 - ביהמ"ש המחוזי הורה בצו הפטר לאחר הכרזה ע ל בני זוג כפושטי רגל במסגרת חובות שצברו בהקימם מוסך כושל, החל בשנות ה 90. נקבע כי הגיעה העת לאפשר לחייבים לפתוח דף חדש, מאחר והחובות רודפים אותם מזה עשרות שנים. ביהמ"ש ...
הכרעת דין
18/06/2019 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע שוטר בביצוע עבירה של גניבה בידי עובד ציבור ובעבירה של התפרצות למקום מגורים לאחר שנקבע כי עדותו של הנאשם לא הייתה מהימנה והוא לא הרים את הנטל הטקטי המוטל עליו בנסיבות כוללות אלו ולא סיפק כל הסבר ...
החלטה
18/06/2019 - ביהמ"ש המחוזי אישר תובענה ייצוגית נגד חברות ביטוח בטענה לגביית "הוצאות ניהול השקעות" בקשר לניהול נכסי מבוטחים במסגרת פוליסות ביטוח פרט המכונות גם "ביטוחים תלויי תשואה" או "פוליסות חסכון". נקבע כ בחוזה אחיד עסקינן, כך שלשון הפוליסות ברורה ומפורשת, ולא ...
גזר דין
18/06/2019 - ביהמ"ש השלום גזר 6 חודשי מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שירות על נאשם בביצוע עבירת תקיפת בן זוג הגורמת חבלה של ממש , עת תקף את אשתו. נקבע כי הערכים החברתיים אשר נפגעו כתוצאה מביצוע העבירה הם השמירה על ...
פסק דין
18/06/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתה הכספית של מנורה מבטחים לביטוח בע"מ , שעניינה בנזקי רכוש אשר נגרמו למשאית המבוטחת ע"י מנורה, כתוצאה מפגיעת משאית אחרת; בדונו בשאלת זהות הנהג במשאית שביטחה הנתבעת, ובשאלת הפטור מחבות לפי סעיף 25 לחוק חוזה ...
פסק דין
17/06/2019 - ביהמ"ש העליון דחה ערעורם של מורשעים בביצוע פיגוע דקירה בטיילת ארמון הנציב בירושלים ונדונו ל-18 שנות מאסר ולמאסר על-תנאי; כמו כן, חויב כל אחד מהם בתשלום פיצוי לנפגעות העבירה בסך מצטבר של 195,000 ₪. ביהמ"ש דן בשאלות האם התגבש במערערים ...
פסק דין
17/06/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של מורשע בגין ביצוע עבירות מין חמורות כלפי אחותו במשך קרוב ל-15 שנים, מאז שהייתה כבת 6 ועד היותה כבת 21 ובעבירות נוספות. נקבע כי אין זה המקרה לחרוג מהכלל האמור ולהתערב בקביעותיו העובדתיות ובממצאי ...
פסק דין
17/06/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשות האכיפה והגבייה בטענה כי היא עורכת דף חשבון אחד משותף לכל החייבים בתיק הוצאה לפועל, ואינה מנהלת דף נפרד לכל חייב. כתוצאה מכך, חישוב הריביות, ההוצאות ושכר הטרחה נעשים בהתאם ...
החלטה
17/06/2019 - ועדת השחרורים הותרה על שחרורו של אסיר המרצה תקופת מאסר של 22 חודשים בגין הרשעתו בין היתר בעבירות גניבת רכב; וזאת לאור אי התנגדותה של מדינת ישראל , לשחרור בתנאים מסוימים. ...
גזר דין
17/06/2019 - ביהמ"ש השלום גזר 30 חודשי מאסר בפועל ופיצוי כספי על נאשם בביצוע שורה של עבירות לפי חוק למניעת הטרדה מינית עת עשה שימוש באפליקציות וואטסאפ ואינסטגרם בקבוצות המיועדות לקטינים. נקבע כי מעשיו חמורים מאוד, הנאשם הפיל ברשתו שורה של ילדות ...
החלטה
17/06/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת המדינה לקבל תיק עבודה של מומחה פסיכולוגי מטעם ההגנה, במסגרת פרשת ההגנה בתיק הרצח אותה היא חוקרת, לשם הוכחת מצוקה נפשית קשה עקב התעללות ולצורך ענישה מופחתת. נקבע כי ביהמ"ש איזן אינטרס שמירת האפקטיביות של ...
פסק דין
17/06/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה את ערעורו של הארכיבישוף, ראש הכנסייה היוונית הקתולית בישראל, במסגרת תביעת עובדת הוראה בשירות הכנסייה, לתשלום פיצויי פיטורים, בדונו בשאלה מהי דרך ההשגה על החלטה המתירה לפרסום פס"ד בהליך שהתנהל בדלתיים סגורות משעניינו בתביעה מכוח החוק ...
פסק דין
17/06/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה נעתר לבקשת בנות זוג למתן צו הורות פסיקתי בעניין של הקטינים, אשר תחול מיום לידתם. נקבע כי יש בהחלת הצו מיום הלידה לשרת את טובתם של הקטינים ובכך ליצור הלימה בין מציאות חייהם, בה יש בפועל שתי ...
הכרעת דין
17/06/2019 - ביהמ"ש השלום זיכה קצין מודיעין ובילוש במשטרת ישראל, הנאשם בביצוע עבירה של תקיפה הגורמת חבלה ממשית כאשר נטען כלפיו כי בעת עריכת חיפוש בבית חשוד, הוא סטר למתלונן. נקבע כי ביהמ"ש נתן אמון מלא בגרסת הנאשם כי ספק רב אם ...
פסק דין
17/06/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה לתשלום דמי שימוש של נציגות הבית המשותף של שני מגדלי רבי קומות באשקלון בגין שימוש בלעדי באולם שיועד לאירועים, אשר בפועל הפך לבית כנסת ובגין חדרים הצמודים שנעשה בהם שימוש למועדונית על ידי המדינה אשר תפסה ...
פסק דין
17/06/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור בתביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית בעילה של "חיים בעוולה" ונקבע כי תיקון כתב התביעה כפי שבוצע איננו בגדר עילת תביעה חדשה אלא בגדר טענת רשלנות נוספת התומכת בעילת התביעה המקורית – חיים בעוולה, המתייחסת לתקופת ההריון ...
פסק דין
17/06/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה ברובו ערעור של אב בתביעה למשמורת משותפת ובתביעה להפחתת מזונות, בקשר לשתי בנותיו הקטינות. נקבע כי יש לאמץ את המלצות התסקיר העדכני לעניין הרחבת זמני השהות של האב; ובנושא המזונות אין מקום לשנות מסכום המזונות שפסק בית ...
גזר דין
17/06/2019 - ביהמ"ש השלום אישר את הסדר הטיעון והרשיע את שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, בעבירה שעניינה קבלת דבר תוך ניצול מכוון של טעות הזולת בטענה כי נתניהו קיבלה עבורה ועבור בני משפחתה ארוחות מוכנות ושירותי שפים בשווי של 175,000 ₪. ...
פסק דין
16/06/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל את בקשת יו.פי. לייף מרקטינג בע"מ לבטל את החלטת הרשות להגנת הצרכן לפיה הוטל עליה עיצום בסך של 936,000 ₪, בטענה כי הממונה ועובדי משרדו פעלו בניגוד לדין תוך חריגה מסמכות ופגיעה בזכויות מהותיות וזכויות יסוד של ...
החלטה
16/06/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את עררו של מורשע בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע וייבוא סם מסוכן וקיבל את ערר המדינה על החלטת בימ"ש קמא המורה על מעצרו של העורר בפיקוח אלקטרוני. נקבע כי הפער המשמעותי בין אורח חייו הנורמטיבי של ...
גזר דין
16/06/2019 - ביהמ"ש השלום גזר על אחד מבני הזוג 4 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות , במסגרת הרשעתו בעבירות גניבה לאחר שהגיעו יחד עם ילדיהם הקטינים למתחם ביל"ו סנטר בקריית עקרון ונטלו בצוותא מוצרים מחנויות תוך שהסליקו המוצרים בעגלת תינוק, ...
פסק דין
16/06/2019 - ביהמ"ש העליון דחה "עתירה בהולה" בה מבקש העותר כי יבוטל הסדר הטיעון שנחתם בין המדינה לבין שרה נתניהו. נקבע כי אין לראות את העותר כמי שמיצה הליכים כנדרש; העותר פנה למדינה בנוגע להסדר הטיעון המתגבש ביום חמישי, ה-30.5.2019, ואת העתירה ...
החלטה
16/06/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בבקשה למחיקת חלקים מן התשובה שהגיש המבקש לתגובותיהן של המשיבות ביחס לבקשת האישור תובענה כייצוגית נגד יפנאוטו – חברה ישראלית לרכב בע"מ. ביהמ"ש נעתר באופן חלקי לבקשה המחיקה ונקבע כי אין לכלול במסגרת התשובה לתגובת המשיב, טענות ...
הכרעת דין
16/06/2019 - ביהמ"ש השלום הרשיע נאשם בעבירות שעניינם אלימות כלפי בני משפחתו. נקבע כי די בתשתית הראייתית שהוצגה להוכחת אשמתו של הנאשם מעל לספק סביר. ...
פסק דין
16/06/2019 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה כספית בגין נזקי תאונת דרכים, לאחר התנגשות בין שני כלי רכב. נקבע כי כאשר עסקינן בתביעה לחיוב הנתבע בסכום כסף ששילם התובע לשם תיקון הנזק לרכושו, הרי שעל התובע להציג ראיה בדבר התשלום שבו נשא בפועל; ...
פסק דין
16/06/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה ברובו את ערעורה של עו"ד על ההחלטה לקבל באופן חלקי את תביעתה לתשלום שכר טרחת עו"ד בגובה 45,288 ₪ מאת המשיבה, ונפסק לטובתה שכ"ט בסך של 9,603 ₪, במסגרת ת שירותים משפטיים שהעניקה לבן זוגה של המשיבה. ...
פסק דין
16/06/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי ערעור על פס"ד אשר דחה בקשת המערערת לחשב את זכאותה בפנסיה התקציבית של בעלה לשעבר , על בסיס משכורתו במועד הפרישה ולא על-פי השכר במועד הפירוד. ...
פסק דין עא 534/17 עו"ד רונן לפיד, נחמן עומר נ' סלקום ישראל בע"מ
06/03/2019
תמצית העובדות
סוגיה בדיני ספאם: באילו תנאים רשאי עסק לשלוח דברי פרסומת באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, דואר אלקטרוני או מסרון לרשימת לקוחותיו? המחוקק קבע בעניין זה הסדר מיוחד בסעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ואולם כדרכם ...
פסק דין עא 1057/18 עו"ד אייל עברון נ' דוד ורדי, רינת ורדי, כלל חברה לביטוח בע"מ
23/01/2019
תמצית העובדות
ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בה התיר למשיבה 3, המחזיקה ומנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים של המשיב 1, לקזז את חובו של המשיב 1 כלפיה מרכיב הפיצויים שבפוליסה.
בחודש ינואר 2016 הגיש המשיב 1, החייב, ...
פסק דין בג"צ 6301/18 השופטת רונית פוזננסקי כץ נ' שרת המשפטים, בית הדין המשמעתי לשופטים
27/12/2018
תמצית העובדות
עתירה לביטול גזר הדין של בית הדין המשמעתי לשופטים מיום 18.7.2018 שבו נקבע כי העותרת תועבר מכהונתה כשופטת.
העותרת מונתה לכהונת שופטת בבית משפט השלום בתל אביב–יפו בשנת 2014. בין החודשים יוני 2017 לפברואר 2018 דנה ...
פסק דין עפ 8457/15 מדינת ישראל נ' עומר בן גאזי ווזווז, נור בן שחאדה חמדן, עימאד בן עדנאן שאער ואח'
01/11/2018
תמצית העובדות
ביום 18.04.2013, הוגש כתב אישום מתוקן לבית המשפט המחוזי נגד ארבעה נאשמים. על פי החלק הכללי שבכתב האישום, בסביבות חודש פברואר 2013, גמלה בליבו של המערער 1 ההחלטה לבצע פיגוע ירי נגד יהודים המגיעים להתפלל בהר ...
פסק דין רעפ 1611/16 מדינת ישראל נ' יוסי יוסף ורדי, ששון מועלם, מוחמד בן מחמוד חיג'אזי ואח'
31/10/2018
תמצית העובדות
שתי בקשות רשות ערעור שהגישה המבקשת, המופנות כנגד ביטול כתבי האישום שהוגשו נגד המשיבים מחמת "הגנה מן הצדק", נוכח שורה ארוכה של ליקויים ומחדלי אכיפה, חקירה והעמדה לדין מצד המבקשת. במוקד הבקשות עומדות טענות עקרוניות בדבר ...
פסק דין עא 1206/16 חברת יהלומי סמואל - רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, סמואל - רוזנבאום (1999) בע"מ, סמרוז בע"מ ואח'
09/10/2018
תמצית העובדות
שלושה ערעורים המופנים נגד פסק דין ופסק דין משלים של בית המשפט המחוזי בירושלים. עניינם של שני פסקי הדין בכספי מענק שניתנו על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למערערת לטובת עידוד השיווק בחו"ל. משרד התעשייה, המסחר ...
פסק דין עע 36773-06/16 מורן וינברגר נ' איי די וו מודולר בע"מ
05/10/2018
תמצית העובדות
המערערת, גב' מורן וינברגר (להלן גם: העובדת), החלה לעבוד במשיבה, חברת איי. די. וו. מודולר בע"מ (להלן: החברה) בתפקיד מזכירה ומנהלת משרד. בחודש אפריל 2012 הועלה שכרה של העובדת מסך של 6,000 ₪ לסך של 7,500 ...
פסק דין עע 61235-02/17 קופולק (1949) בע"מ נ' מיכאל חננשוילי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח'
16/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה במסגרתו התקבלה תביעתו של המשיב; נקבע כי הופרו כלפיו הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח - 1998 וכפועל יוצא מכך ניתן צו להחזרתו לעבודה וכן ...
פסק דין עע 34784-10/16 תרכובות ברום בע"מ נ' יהודית בורוכוב, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
15/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, במסגרתו נקבע כי המשיבה פוטרה תוך הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח – 1998 ובהתאם ניתן צו להחזירה לעבודה וכן נפסק לזכותה פיצוי כספי.
המערערת ...
פסק דין עא 9488/16 פרופסור דוד קרצמר, עדיאל שרמר, איילת שרמר ואח' נ' פקיד שומה ירושלים
09/10/2018
תמצית העובדות
השאלה המרכזית בערעור זה הינה האם כספים שקיבלו שלושת המערערים – שניים מהם פרופסורים למשפטים ואחד פרופסור להיסטוריה – ממוסדות מחקר אקדמיים בארצות-הברית, מהווים הכנסה בעלת מקור, ועל כן חלק מבסיס המס. הערעורים מופנים כמגד פסק ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)