IP=54.221.147.93
פסק דין
11/12/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל באופן חלקי את ערעורה של לשכת עורכי הדין בישראל בעניין בחינות ההסמכה של המתמחים באשר להחלטת בימ"ש קמא בגדרה היא חויבה בשלוש הוראות אופרטיביות הנוגעות כולן למטלת הכתיבה: על הוועדה הבוחנת לפרסם את המחוון המנוקד, כחלק מההנמקה ...
פסק דין
11/12/2018 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל באופן חלקי את תביעתו של אדם שפנה לנתבע, רואה חשבון במקצועו, לשם טיפול בדו"חות מס שהוגשו מטעמו לאחר שזויפו ע"י יועץ מס קודם ולאחר ששילם מקדמה עבור שכירת שירותיו, הוא ביקש לבטל את הסכם השירות ולקבל ...
הצעת חוק
11/12/2018 - על שלוחן הכנסת מונחת הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון – חסינות לכוחות הביטחון של מדינת ישראל), התשע"ט–2018 שמטרתה למחוק את המילים "של צבא ההגנה לישראל" והמבחן יהיה מבחן הפעילות ולא מי עשה אותה, כפי שכתוב כיום בחוק הנזיקים ...
הצעת חוק
11/12/2018 - על שלוחן הכנסת מונחת הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – פרסום עילת סגירת תיק), התשע"ט–2018 שמטרתה לקבוע כי בהחלטה על סגירת תיק תצוין עילת הסגירה. ברי כי החזרת המצב לקדמותו עושה חסד עם חשודים חפים מפשע ואינה מאיימת על ...
החלטה
11/12/2018 - ביהמ"ש השלום דן בשאלה האם יש להתיר לנאשם שהודה בכתב אישום שייחס לו עבירות סחר באיברי אנוש לפי חוק השתלת איברים והורשע על פיו, ולאחר שנה ביקש לחזור בו מהודאתו. ביהמ"ש השיב בשלילה על שאלה זו ודחה את בקשתו של ...
החלטה
11/12/2018 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת עותר לפטור אותו מהגשת חוות דעת מטעמו בתחום האורתופדיה במסגרת תביעת פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו, בעקבות ביצוע רשלני של ניתוח בגבו בהיותו קטין כתוצאה מהתרשלות הצוות הרפואי במרכז הרפואי תל אביב. נקבע כי על ...
החלטה
11/12/2018 - ביהמ"ש העליון דחה בקשה לסילוק תביעה על הסף בשל קיומן של תניות שיפוט וברירת דין בהתאם לדין הבולגרי בהסכם הלוואה שנחתם עם חברה בולגרית במסגרת רכישת מקרקעין בבולגריה. נקבע כי סילוק תביעה על הסף הוא סעד חריג וחריף, אשר עשוי ...
החלטה
11/12/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה הורה לראשת העיר בית שמש, הד"ר עליזה בלוך, לנמק בתוך 20 יום מהו הפתרון המיידי של העירייה לכך שלא ניתנים בכלל תסקירים מזה זמן ואין כל צפי לקבלם בתקופה הנראית לעין בתיקי משפחות הזקוקים להתערבות עובדים סוציאליים ...
החלטה
11/12/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה הורה למנות לקטין אפוטרופוס לדין במסגרת תביעת אב למשמורת על בנו הקטין לאחר שנותק הקשר בגסות בין האם לבין הקטין. נקבע כי כאשר נמצא הקטין אצל הורה, במקרה הזה אצל האב, האחריות עליו לוודא את הקשר בין ...
פסק דין
11/12/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה כספית של חברת ארט - מפעלי מתכת בע"מ נגד בעל עסק הנושא את השם המסחרי "אידו פרויקטים", וחייבו בתשלום בגין העבודה שביצעה עבורו התובעת. נקבע כי דוד אידו, נתבע 1,ביקש מהתובעת את החשבונית על מנת לדעת ...
פסק דין
11/12/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה לליקויי בנייה , עת התובעת התקשרה עם הנתבעים בהסכם מכר, לפיו רכשה מהם בית מגורים בזיכרון יעקב ובסמוך לאחר קבלת החזקה בבית, החלו להתגלות בו ליקויי בניה שונים שהלכו והחמירו. נקבע כי היה על הנתבעים לצפות ...
פסק דין
11/12/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לאישורה של תביעה כתביעה נגזרת במסגרת סכסוך בעלי מניות בחברת ב.ו.א. סחר עולמי בע"מ (ועיקר עיסוקה היה באיתור, קידום וייזום פרויקטים בחו"ל. נקבע כי כתב התביעה מערב ומאגד טענות אישיות וטענות החברה כלפי מי מהצדדים במסמך ...
פסק דין
11/12/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את התנגדותה של עו"ד (רו"ח) תהילה ששון להתראת פשיטת רגל שנחתם כנגדה במסגרת סכסוך בינה לבין עו"ד דורון ברזילי, שחלקו יחדיו משרד עורכי דין ופירוק השותפות ביניהם הצריך עריכת התחשבנות שעניינה חלוקת כספים שהתקבלו ואשר צפויים להתקבל ...
פסק דין
11/12/2018 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל את עתירתו של מתמודד בבחירות האחרונות למועצת העיר באר שבע ברשימת "דרכי נועם בראשות נחום קרליץ" , כנגד החלטת מנהל הבחירות, שמנעה ממנו את זכות העיון בחומר הבחירות לפי סעיף 96 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 ...
פסק דין
11/12/2018 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירת יורשי המנוח וחייב את מועצה אזורית לכיש לקבל את הסדר החוב שנכרת בין אביהם של העותרים לבין המועצה בעניין חוב הארנונה, על סך 160,000 ₪. נקבע כי על פי ההסדר, המנוח קיים את חלקו באמצעות ...
הצעת חוק
10/12/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון – תשלום פיצויים בעד תשלום שכר עבודה), התשע"ט–2018 שמטרתה לקבוע כי מעסיק ששילם לעובד שנעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני או בשל סגירת המוסד החינוכי של ילדו, במצב שמוכרז כמצב ...
הצעת חוק
10/12/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – איסור הפליה בשל מקום מגורים), התשע"ט–2018 שמטרתה , להוסיף תיקון בחוק שאוסר על הפליה בשל מקום מגורים, כלומר ימנע הפליה במתן שירות רפואי בשל ריחוק גיאוגרפי. ...
פסק דין
10/12/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורה של עיריית ירושלים על גזר הדין, שניתן על-ידי בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות בדונו בשאלה כיצד יש לאזן בין השיקולים המשמעתיים הנוגדים נוכח ביצוע חוזר של דיווחים כוזבים אודות שעות עבודה, למרות הרשעה ...
פסק דין
10/12/2018 - ביהמ"ש השלום דן בתביעה בין שוכרת מקרקעין לבין משכירה בגין איחור במסירת המושכר וביטול ההסכם נקבע כי האחריות לאיחור במסירת המושכר רובצת במלואה על המשכירה ועליה לפצות השוכרת בגין האיחור על פי ההסכם וחייבה בתשלום פיצוי בסך 1,576,385 ₪ מאחר ...
פסק דין
10/12/2018 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דן בשאלה האם רשאי בנק שלא לקבל אדם כערב רק מחמת גילו ? האם יש בכך הפלייה אסורה על פי הדין ? במסגרת בקשת הלוואה לרכישת דירה מבנק אוצר החייל והצעת התובע כערב בהלוואה. נקבע כי אין ...
פסק דין
10/12/2018 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל את תביעתה הכספית של נותנת שירות עצמאית (פרילנסר) במכון טיפוח "יפיופה" לתשלום תמורת השעות בעסק בבעלות הנתבעים, בגין החודשים אוגוסט וספטמבר 2017 לאחר שנקבע כי אין נפקא מינה לאן נותבו הכספים המשולמים לחברה/לעסק, האם לחשבון הבנק ...
הכרעת דין
10/12/2018 - ביהמ"ש לעניינים מקומיים זיכה את הנאשמים מעבירה של עיסוק ללא רישיון בעסק טעון רישוי, עבירה לפי סעיפים 4, 14 ו-15 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, עת עסקם לתיקון תקרים ומכירת צמיגים הנאשמים פעל ללא רישיון וזאת נוכח סירוב רשות הכבאות וההצלה ...
פסק דין
10/12/2018 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה של בעלת אקדח במובן זה שנקבע כי עניינה יוחזר לפקיד הרישוי שיידרש בין היתר להמלצה עדכנית ממשטרת ישראל, ויידון מחדש בבקשה תוך התייחסות למכלול השיקולים הרלוונטיים; זאת לאחר שנדחתה בקשתה לחידוש רישיון לנשיאת כלי יריה ...
פסק דין
10/12/2018 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה את עתירתן של חברות מועצת העיר תל אביב להורות לועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב, להפקיע את הבניין המצוי ברח' יהודה הלוי 74 בתל אביב ולעשות בו את השימוש המיטבי, כמענה למחסור בבנייני ציבור בעיר. נקבע ...
פסק דין
10/12/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בבקשה למתן צו הגנה של אב ביחס לילדיו הקטינים כנגד אמם. ביהמ"ש התרשם כי המקרה הנו מקרה של ניכור הורי ואין מדובר בסכסוך משמורת בין הורים, מדובר על סוגייה של הגנה על הילד. הגנה מפני ההורים; ...
פסק דין
10/12/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתו של עובד בחברת דמיון מתקני משחק בע"מ, בחברה המתמחה בבנייה, תכנון ועיצוב של מתקני משחק ונקבע כי הוא זכאי לתשלומים שונים הנובעים מתקופת עבודתו לאחר שהוכח כי הנתבעת פעלה בסתירה גמורה להוראות סעיף 5 לחוק ...
פסק דין
10/12/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל ערערו על החלטת בימ"ש קמא שדחה עתירה נגד החלטת רשות האוכלוסין וההגירה שלא ליתן למערערים היתרי שהייה זמניים במזרח ירושלים. נקבע כי בבקשה לרישיון קבע לפי חוק הכניסה לישראל, היתר שהייה זמני מכוח הסדר 87 מבוסס על ...
החלטה
10/12/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת רשות ערעור שהגישה האישה על החלטת בימ"ש קמא במסגרתה לא נפסקו לטובתה מזונות זמניים ונקבע כי בקשתה לא הוגשה בידיים נקיות, שכן המבקשת הסתירה מבית המשפט כי הכנסתה החודשית הכוללת, עומדת על סך של כ-14,000 ...
פסק דין
10/12/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בשאלה מה דינו של בעל דין אשר אינו מקיים החלטות שיפוטיות, מגיש בקשות חוזרות ונשנות למתן ארכה להגשת תצהירים ולדחיית מועדי דיון באופן שאינו מאפשר לבית המשפט לעשות את מלאכתו? נקבע כי, המקרה דנן, בקשות למתן ...
גזר דין
10/12/2018 - ביהמ"ש השלום גזר 240 שעות לתועלת הציבור על ניסו שחם בגין הרשעתו בעבירת מעשה מגונה בשוטרת. נקבע כי מעשיו פגעו בכבודה ובאוטונומיה של גופה ובתדמיתה של משטרת ישראל; שלא כמצופה מהתנהלות המשטרה ומקציניה הבכירים. האינטרס הציבורי מתמקד גם בצורך לשרש ...
הצעת חוק
09/12/2018 - על שלוחן הכנסת מונחת הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – מימון שכר לימוד לחיילים), התשע"ט–2018 שמטרתה לקבוע כי כל חייל משוחרר, שהשלים שרות צבאי מלא, או ששוחרר מצה"ל עקב פציעה או מחלה שנגרמה עקב השרות הצבאי, הלומד במוסד להשכלה ...
הצעת חוק
09/12/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן (תיקון – יהודים מארצות ערב ומארצות האסלאם), התשע"ט–2018 הקובע חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע"ד–2014 שקובע את יום ה-30 בנובמבר ...
פסק דין
09/12/2018 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה תביעה לתשלום בגין תיווך בעסקת מכר לדירה בחיפה כאשר אין חולק כי בין התובע לבין הנתבעים, בעלי הנכס, לא נחתם הסכם תיווך בכתב. נקבע כי התובע לא הוכיח את תביעתו, שהתבססה על התחייבות הנתבעים לשלם לו ...
החלטה
09/12/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בתובענה למשמורת ילדי הצדדים ותובענה לפסיקת מזונותיהם ונקבע כי משמורת הקטינים תהא בידי אימם עד הגיעם לגיל 18. באשר לפסיקת מזונות נקבע כי בראי הדין הנוהג היום, איננה בגדר נוסחה חשבונית גרידא; ותחשיב מתמטי דקדקני ודווקני ...
פסק דין
09/12/2018 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה המבקשת לאפשר מעבר בגרם מדרגות שנמצא בחברון, ומוביל מרחוב דוד המלך (השוהדא) מול "בית הדסה", אל בית הספר קורדובה ולשכונת תל רומיידה; בטענה כי מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון מגביל את התנועה במדרגות, ולמעשה מאפשר ...
פסק דין
09/12/2018 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה את עתירתו של מורשע הנידון לשישה חודשים של מאסר לריצוי בעבודות שירות, לפי סעיף 51ח1 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 על החלטת הממונה על עבודות שירות אשר דחה את בקשתו של העותר להתיר לו לצאת לחוץ ...
פסק דין
09/12/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה לתשלום פיצויים בעילה של הוצאת דיבה לאחר שנקבע כי מסכת ההתכתבויות עם הנתבע במסגרת בקשת התובעים לעזוב את דירת המגורים ששכרו מהנתבע, כללה שליחת הודעות אלקטרוניות מאיימות על ידו וכן שליחת מכתבים הכוללים הוצאת דיבה אודותיהם ...
גזר דין
09/12/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה תביעה בדונו בשאלה עקרונית האם ניתן לתת צו הורות פסיקתי קודם ללידת העובר, הקובע כי מעת הלידה תהא בת הזוג אשר אינה האם הביולוגית – הורה של הילוד? נקבע כי אין מקום למתן צווי הורות מותלים ומותנים ...
החלטה
09/12/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת נאשמים שלא להעיד עד מדינה בשל פגמים שנפלו בראיון שקיימו עמו נציגי המאשימה. ביהמ"ש דן בהרחבה בהחלטה לפיה על הפרקליטות להקליט ראיונות שהיא עורכת עם עדים לפני העדתם במשפט; ההחלטה ניתנה במסגרת תיק פלילי בו מואשמים ...
החלטה
09/12/2018 - ביהמ"ש לעניינים מקומיים דחה בקשתם של בני זוג נאשמים לביטול כתב האישום שהוגש נגדם בגין עבירה של שימוש במקרקעין ללא היתר – לפי סעיף 204 (א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, לאור קיומה של הגנה מן הצדק. נקבע כי ...
פסק דין
09/12/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתו של מבוטח בביטוח חיים ובריאות בחברת מגדל חברה לביטוח בע"מ וחייב את סוכן הביטוח לתשלום פיצויים עבור ניתוח והוצאות רפואיות בחו"ל לאחר שנקבע כי חילופי ההודעות בין התובע לסוכן מעידים כי הוא אכן הבטיח לתובע ...
פסק דין
09/12/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה על הסף בקשה להפחתת שכרו של הבורר עו"ד צבי שוב במסגרת תביעה כספית שהגישה חברת ירוק - טכנולוגיות בניה מתקדמות בע"מ נגד המשיבים נוכח תנית בוררות שבין הצדדים. נקבע כי עת הבוררות כבר החלה, כל החלטה אחרת ...
פסק דין
09/12/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את השגתו של התובע על החלטת המוסד לביטוח לאומי, על פיה שונה מעמדו מ"שכיר" ל"עצמאי" ויוחס לו חוב דמי ביטוח בסך 175,444 ₪, אשר חייבת מעסיקתו של התובע - חברת יוגב עבודות עפר בע"מ, בגין העסקתו בחברה. ...
פסק דין
09/12/2018 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל את תביעתו של קבלן שיפוצים בעניין עבודות שיפוצים שביצע בביתו של הנתבע ונקבע כי על פי חוות דעת מומחה ביהמ"ש הקבלן הוכיח שהינו זכאי ליתרת התשלום שסוכם בזיכרון הדברים בגין העבודות שביצע, כך שהנתבע חויב לשלם ...
פסק דין
09/12/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתם של משפחת המפגע שירה למוות באזרחים זיו חג'בי ז"ל וקים לבנגרונד-יחזקאל ז"ל, עובדי מפעל "אלון" הנמצא באזור התעשייה ברקן, עת הפעיל המפקד הצבאי את סמכותו בהתאם לתקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת-חירום), 1945 החלות בשטחי יהודה ...
הצעת חוק
06/12/2018 - על שלוחן הכנסת מונחת הצעת חוק שדה התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות) (תיקון – המשך פעילות אזרחית), התשע"ט–2018 שמטרתה להמשיך את הפעילות התעופתית האזרחית בשדה דב במתכונת חלקית ומצומצמת, באופן שיאפשר פיתוח יתרת השטח המשמש כיום את שדה דב לשימושים ...
הצעת חוק
06/12/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התשע"ט–2018 שמטרתה לעשות צדק ולהשוות את הקצבה החודשית המלאה לשכר המינימום, ובכך למעשה להצמיד את קצבת הנכות לשכר המינימום, כדי לאפשר מחיה בכבוד. ...
הצעת חוק
06/12/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק צבא ההגנה לישראל, התשע"ט–2018 שמטרתה להסדיר בחקיקה ראשית את תפקידיו של הצבא, ואת תחומי האחריות והסמכות של הדרג המדיני כלפיו, ולשים קץ לעמימות ביחס לתפקידי הצבא, הממשלה, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, שר הביטחון ...
גזר דין
06/12/2018 - ביה"ד הרבני נענה לבקשת האישה והורה על מחיקת תביעותיה לגירושין נגד בעלה. לטענתה, לאחר דיונים ממושכים שלא הביאו לתוצאה המבוקשת של מתן הגט למרות מאסרו הממושך של הבעל ובעקבות פסק דין שקיבלה מבית דין פרטי היא מבקשת לסיים את ההליכים ...
הכרעת דין
06/12/2018 - ביהמ"ש לתעבורה זיכה נאשם מביצוע עבירות של גרימת מוות ברשלנות ונסיעה אחורנית, בשעה שנהג במוניתו בחניון, פגע במנוח. ביהמ"ש בחן את השאלה האם אכן רכבו של הנאשם פגע במנוח ונקבע כי לא הובאו כלל ראיות לפגיעה כלשהי ולו המינורית ביותר ...
פסק דין עפ 8457/15 מדינת ישראל נ' עומר בן גאזי ווזווז, נור בן שחאדה חמדן, עימאד בן עדנאן שאער ואח'
01/11/2018
תמצית העובדות
ביום 18.04.2013, הוגש כתב אישום מתוקן לבית המשפט המחוזי נגד ארבעה נאשמים. על פי החלק הכללי שבכתב האישום, בסביבות חודש פברואר 2013, גמלה בליבו של המערער 1 ההחלטה לבצע פיגוע ירי נגד יהודים המגיעים להתפלל בהר ...
פסק דין רעפ 1611/16 מדינת ישראל נ' יוסי יוסף ורדי, ששון מועלם, מוחמד בן מחמוד חיג'אזי ואח'
31/10/2018
תמצית העובדות
שתי בקשות רשות ערעור שהגישה המבקשת, המופנות כנגד ביטול כתבי האישום שהוגשו נגד המשיבים מחמת "הגנה מן הצדק", נוכח שורה ארוכה של ליקויים ומחדלי אכיפה, חקירה והעמדה לדין מצד המבקשת. במוקד הבקשות עומדות טענות עקרוניות בדבר ...
פסק דין עא 1206/16 חברת יהלומי סמואל - רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, סמואל - רוזנבאום (1999) בע"מ, סמרוז בע"מ ואח'
09/10/2018
תמצית העובדות
שלושה ערעורים המופנים נגד פסק דין ופסק דין משלים של בית המשפט המחוזי בירושלים. עניינם של שני פסקי הדין בכספי מענק שניתנו על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למערערת לטובת עידוד השיווק בחו"ל. משרד התעשייה, המסחר ...
פסק דין עע 36773-06/16 מורן וינברגר נ' איי די וו מודולר בע"מ
05/10/2018
תמצית העובדות
המערערת, גב' מורן וינברגר (להלן גם: העובדת), החלה לעבוד במשיבה, חברת איי. די. וו. מודולר בע"מ (להלן: החברה) בתפקיד מזכירה ומנהלת משרד. בחודש אפריל 2012 הועלה שכרה של העובדת מסך של 6,000 ₪ לסך של 7,500 ...
פסק דין עע 61235-02/17 קופולק (1949) בע"מ נ' מיכאל חננשוילי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח'
16/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה במסגרתו התקבלה תביעתו של המשיב; נקבע כי הופרו כלפיו הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח - 1998 וכפועל יוצא מכך ניתן צו להחזרתו לעבודה וכן ...
פסק דין עע 34784-10/16 תרכובות ברום בע"מ נ' יהודית בורוכוב, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
15/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, במסגרתו נקבע כי המשיבה פוטרה תוך הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח – 1998 ובהתאם ניתן צו להחזירה לעבודה וכן נפסק לזכותה פיצוי כספי.
המערערת ...
פסק דין עא 9488/16 פרופסור דוד קרצמר, עדיאל שרמר, איילת שרמר ואח' נ' פקיד שומה ירושלים
09/10/2018
תמצית העובדות
השאלה המרכזית בערעור זה הינה האם כספים שקיבלו שלושת המערערים – שניים מהם פרופסורים למשפטים ואחד פרופסור להיסטוריה – ממוסדות מחקר אקדמיים בארצות-הברית, מהווים הכנסה בעלת מקור, ועל כן חלק מבסיס המס. הערעורים מופנים כמגד פסק ...
פסק דין עפ 6813/16 אלי סמסון נחמני נ' מדינת ישראל, פלוני
17/09/2018
תמצית העובדות
ראיית הסיוע במשפט הפלילי דורשת את בחינת יריעת המחלוקת בין הצדדים. השאלה המרכזית היא באיזה שלב במשפט מוגדרת יריעה זו.
נגד חשוד בביצוע מספר עבירות מוגש כתב אישום. העדות המרכזית שבידי התביעה – עדות ילד בפני ...
פסק דין עפ 2840/17 נתנאל ניאזוב נ' המתלוננת - ס.מ
04/09/2018
תמצית העובדות
סיפור המעשה – סופו בפשיעה; האם תחילתו באונס? חמישה חברים נסעו לבילוי של סוף שבוע באילת. בשעת בוקר מוקדמת של יום השבת, מזמין אחד מבני החבורה נערת ליווי לחדרם בבית המלון, וזו מציעה להם מופע חשפנות. ...
פסק דין עפ 220/17 נוחי דנקנר, איתי שטרום, אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ נ' מדינת ישראל
29/08/2018
תמצית העובדות

ברקע הפרשה מצויה הנפקת מניות של חברת אי.די.בי אחזקות בשוק המשני, בחודש פברואר 2012. בימים שלפני ההנפקה ובמהלכה, בוצעו פעולות רכישה מאסיביות של מניות אי.די.בי שכבר נסחרו בשוק, על ידי המערער איתי שטרום באמצעות חברת ISP ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)