IP=54.81.69.220
הכרעת דין
18/07/2019 - ביהמ"ש דחה ברובו את ערעורו של מורשע בעבירת רצח המנוח יצחק אלגבי ז"ל; ואשר בגינו הושת עליו עונש מאסר עולם והוא חויב בפיצויים בסך 688,000 ש"ח. נקבע כי לא נפל פגם בהחלטת בימ"ש קמא כך שאין להתערב. ...
החלטה
18/07/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של המבקש, המחזיק ברישיון ישיבה מטעמים הומניטריים, על החלטת משרד הפנים לדחות את בקשתו להארכת תוקף הרישיון, נוכח "הסיכון הביטחוני הפוטנציאלי" שנשקף ממנו – על רקע תמונות שהופיעו בחשבון הפייסבוק שלו, ומידע לגבי תקיפת שוטר ...
גזר דין
18/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי גזר 34 חודשי מאסר בפועל על נאשם שהורשע בעבירות לקיחת שוחד, עת שימש כתפקיד רכז מודיעין בתחנת המשטרה. נקבע כי במעשיו הוא פגע פגיעה חמורה בשלטון החוק, בטוהר המידות ובאמון הציבור בגורמי אכיפת החוק. ...
פסק דין
18/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על החלטת מנהל מס ערך מוסף שלא להיעתר לבקשתה להכרה בחובם של לקוחות תושבי הרשות הפלסטינית כ"חוב אבוד". נקבע כי על המערערת היה להוכיח כי לא ניתן היה לגבות את החוב ולנקוט נגדם בהליכי חדלות פירעון ...
החלטה
18/07/2019 - ועדת השחרורים דחתה את בקשתו לשחרור המוקדם של אסיר המרצה מאסר של 8 שנים בגין עבירות של קשירת קשר למלחמה, לאחר שהנחי מטען חבלה בירושלים. נקבע כי חומרת מעשיו אינה מצדיקה את שחרורו המוקדם. ...
פסק דין
18/07/2019 - ביה"ד לעבודה קיבל ערעור על החלטת הוועדה לעררים לעניין אי כושר של התובע, באופן כזה שעניינו של המערער יוחזר לוועדת העררים על מנת לשקול עמדתה מחדש תוך התייחסות לכל ליקוי וליקוי בנפרד והשפעתם המצטברת על כושרו של המערער לעבוד ונתוניו ...
פסק דין
18/07/2019 - ביה"ד לעבודה דחה בקשה למתן צו לפיו החלטת חברת נמל אשדוד בע"מ להפסיק את מועמדותו של התובע למשרת סוור – בטלה; ונקבע כי אין התובע יכול לטעון כי משפעלה חברת נמל אשדוד בהתאם לכללים שנקבעו במכרז – פעלה הנתבעת שלא ...
פסק דין
18/07/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בתביעות אישה לשותפות בדירת המגורים ובשיעור חלקה הנטען בדירת המגורים של האיש; בשיתוף ברכבם המשותף ; באיזון הזכויות הסוציאליות על בסיס חוות דעת המומחה. נקבע בין היתר כי, הסכם המכר הוא הבסיס ממנו צמחו זכויות הצדדים ...
פסק דין
18/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בתביעות לקבלת פיצויים בגין הפקעת זכויות בחלקות קרקע שונות בעיר כרמיאל, אשר הופקעו לצורך הקמת כרמיאל. ...
פסק דין
18/07/2019 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל באופן חלקי תביעת רואה חשבון להפרת הסכם למתן שירותי הנהלת חשבונות, כאשר הוא סיפק שירות לנתבע, עו"ד במקצועו והוא לא שילם בעבורו. נקבע כי - הנתבע לא טרח לבטל את ההסכם, משיקוליו הוא, ומשכך עליו לכבדו. ...
החלטה
18/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לצו מניעה במסגרת תובענה המתנהלת בעניין דירת עמידר בין המבקשת לרשות מנהל מקרקעי ישראל. נקבע כי אין למנוע מן הרשויות ביצוע פעולות שלטוניות, הנחוצות לצורך תפיסת חזקה במקרקעין. ...
גזר דין
18/07/2019 - ביהמ"ש השלום הורה על ביטול הרשעתו של נאשם, עולה מאתיופיה, בביצוע עבירות של תקיפת עובד ציבור, עת תקף שוטר בעת מילוי תפקידו. נקבע כי יש לאמץ את המלצת שירות המבחן לפיה יש בהרשעתו כדי לפגוע בתכוניותיו לעתיד. ...
פסק דין
17/07/2019 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל באופן חלקי תביעה כספית לתשלום פיצוי בגין משלוח 4 דברי פרסומת לתובע, על ידי מסרונים, מבלי שנתן את הסכמתו המפורשת לכך, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב- 1982 וחייב את קופת כרטיסים חיפה ...
פסק דין
17/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בשאלת חלוקת האחריות בין הנתבעים והצדדים השלישים לתאונה שהביאה למותו של הקטין אדם אלעוברה, אשר נפל אל מותו בקרבת חנות בעיר רהט. ...
פסק דין
17/07/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של מורשע בעבירות ניסיון לרצח ובתקיפה הגורמת חבלה ממשית בנסיבות מחמירות, ונגזר עליו 15 שנות מאסר בפועל; נקבע כי מכלול הנסיבות יחד עם הממצאים העובדתיים שקבעה הערכאה הדיונית, מובילים אל המסקנה החד-משמעית כי המערער תקף ...
פסק דין
17/07/2019 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על הכרעת הדין בעניינם של סוחרים בניירות ערך בפסגות ניירות ערך בע"מ שהורשעו בשורה של עבירות השפעה בדרכי תרמית על תנודות שער ניירות ערך וקיבל באופן חלקי את ערעורם על גזר הדין כך שהופחת עונשם במעט. ...
פסק דין
17/07/2019 - ביה"ד לעבודה קיבל באופן חלקי תביעת גננת לתשלום זכויותיה וחייב את העמותה, המפעילה גני ילדים ובתי ספר בירושלים בתשלום הזכויות בגין הפרשה לקרן פנסיה ופיצויי בגין פיטורים שלא כדין . ...
הכרעת דין
17/07/2019 - ביה"ד לעבודה השית קנס כספי על חברת בנייה שביצעה פרוייקט המכונה "פנטאזיה" לבנית ארבעה בנייני מגורים, בחריש ובעת ביקורת מפקחים התגלו ליקויים כך שהחברה לא הציגו שלט באתר בו מצויינים פרטי מבצעת הבניה, מנהל העבודה ומהות העבודה המבצעת; כי באתר ...
פסק דין
17/07/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תביעת אב להפחתת מזונות על קטין בקובעו כי בעמ 919/15 אינו מהווה כשלעצמו שינוי נסיבות המצדיק הפחתת מזונות. ...
פסק דין
17/07/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעת אחים למתן פסק דין הצהרתי לפיו המניות הרשומות על שם חברה העוסקת ביהלומים וברשות אב המשפחה, שייכות למעשה לתובע ומוחזקות על ידי החברה בנאמנות. ...
פסק דין
17/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על החלטת מנהל מע"מ אשר סירב לדון בהשגה על שומת מס תשומות בשל כך שהוגשה באיחור. נקבע כי המערער לא נתן כל סיבה מספקת המצדיקה את הארכת המועד להגשת ההשגה האמורה; האשם רובץ אך ורק לפתחו ...
החלטה
17/07/2019 - ועדת השחרורים דחתה את בקשתו לשחרורו המוקדם של אסיר המרצה מאסר של 3 שנים בגין ביצוע עבירות של קשר לגרימת מוות בכווה תחילה. נקבע כי העבירות שביצע הן חמורות ביותר, הוא אף תכנן לשמש מחבל מתאבד, מה שהחמיר את מסוכנותו ...
הכרעת דין
17/07/2019 - ביהמ"ש השלום הרשיע נאשם בעבירת החזקת סכין וזאת על אף סירובו להיות מיוצג בניהול המשפט. נקבע כי ביהמ"ש הסתמך על הודיית הנאשם בביצוע העבירה. ...
גזר דין
17/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי אישר את הסדר הטיעון במסגרתו הודו הנאשמים בין היתר, בעבירות הריגה וגזר עליהם 6 שנות מאסר. נקבע כי הסדר הטיעון משקף איזון ראוי בין חומרת העבירה לבין הקשיים הראייתיים הקיימים בתיק. ...
פסק דין
16/07/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תובענה כספית כנגד הנתבעת, רעיית התובע, וחייבה בתשלום בסך 295,908 ₪ בגין הפרתו של הסכם ממון שנחתם בין הצדדים ואשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין, בשל סירוב הנתבעת לפנות את הדירה אשר יוחדה בהסכם לתובע. ...
פסק דין
16/07/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של חברה קבלנית לאחר שהמזמינה הפסיקה את עבודת הקבלן, בנסיבות שאינן עונות במדויק על שני התרחישים הקבועים בחוזה שנכרת בין הצדדים. נקבע כי בשאלת אחריות המזמינה בגין סילוק הקבלן: האם מדובר בסילוק בעקבות הפרת החוזה ...
פסק דין
16/07/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של נושה שתביעתו אושרה במסגרת הליכי פשיטת רגל של החייבים, בדונו בשאלה האם הוא זכאי לתגמול נוסף, מעבר לתביעת החוב שלו, עקב היותו 'נושה פעיל'. נקבע כי יש להותיר את החלטת בימ"ש קמא על כנה, ...
החלטה
16/07/2019 - ביה"ד לעבודה דחה בקשה לגילוי מסמכים של תובע, אשר טען כי מתקיימים יחסי עובד- מעביד בין הצדדים, לאור אופי תנאי עבודה. נקבע כי זכאותם של התובעים לקבלת פרטים אודות הכנסות הנתבעים מהפרויקטים השונים והרווח היזמי שלהם, תתגבש רק לאחר שיקבע, ...
פסק דין
16/07/2019 - ביה"ד לעבודה קיבל באופן חלקי את תביעתה של מנהלת פרסום בחברה המפעילה אתרי אינטרנט, בטענה לאי תשלום גמול שעות נוספות ופיטורים שלא כדין. נקבע כי הליך פיטוריה לא היה כדין, ובפרט לא כלל הליך שימוע כדין וע"כ הנתבעת חייבה בתשלום ...
החלטה
16/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתה של דלק קידוחים, העוסקת בהפקת גז טבעי, לעיכוב הליכים מכוח חוק הבוררות , בטענה כי השותפות בין הצדדים קיפחה את מחזיקי יחידות ההשתתפות, אשר הגישו תביעה נגזרת נגד בעלות התמלוג. ...
פסק דין
16/07/2019 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה של מחזיק בשטר בסך של 500,000 ₪ החתום ע"ש הנתבעת, בדונו בבחינת מעמדו של התובע כאוחז ע"פ שטר. נקבע כי מאחר והשטר אינו שלם, חסרים בו פרטים חיוניים בהתאם לפקודת השטרות, השטר אינו עונה על הגדרת ...
החלטה
16/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לביטול היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט במסגרת תביעה להסרת קיפוח בהתאם לחוק החברות, בסכסוך בין בעלי מניות בחברה ישראלית, שנסב סביב נכס מקרקעין של החברה. נקבע כי עלה בידי התובע להוכיח לגבי התובענה עצמה, כי ...
החלטה
16/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי אישר בקשה אישור תובענה ייצוגית כנגד די.בי.אס. שרותי לווין, בטענה כי היא משגרת הודעות פרסומת למנוייה מבלי שקיבלה הסכמתם מראש, תוך הפרה של הוראות הדין. ...
פסק דין
16/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בערעור של מי שעסק בתחום ניכיון שיקים כעובד שכיר לטענתו, כנגד החלטת פקיד שומה שהוציא כנגדו שומה בעודו סבור כי המערער ניהל עסק עצמאי בתחום והפיק רווחים מהפעילות העסקית. נקבע כי שליש מהעסקאות נעשו במזומן, כך שיש ...
פסק דין
16/07/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירות אסיר בבקשה להורות לשירות בתי הסוהר לחדש מתן ריטלין לאסירים בטענה כי ההחלטה שלא לספק להם את התרופה, אינה סבירה. נקבע כי בשאלת מדיניות השב"ס בנוגע למתן טיפול בריטלין לאסירים, אין להתערב בהחלטות מאחר ואחריות ...
החלטה
16/07/2019 - ועדת השחרורים הורתה על שחרורו המוקדם של אסיר המרצה מאסר של כ- 4 שנים בגין עבירות נשיאת סכין שלא כחוק ואיומים. נקבע כי הסיר נטל אחריות על מעשיו ומשתתף בקבוצות טיפול. ...
גזר דין
16/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי גזר 17 שנות מאסר בפועל על סייעת בגן ילדים "מאשה והדב" בפתח תקווה, שהורשעה בהריגת הפעוטה יסמין וינטה ז"ל לאחר שנקבע כי במעשיה היא גרמה למותה של הפעוטה. ...
פסק דין
14/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור על החלטת בימ"ש קמא שניתן בתביעה רכושית שהגישה המשיבה, כנגד המערער, ידועים בציבור, כאשר לשניהם זו מערכת היחסים השנייה; בדונו בשאלה בנוגע לקרקע שנרכש ונבנה עליו בית, בזמן הקשר, האם יש לייחס לחלקו של המערער כבעלים ...
החלטה
14/07/2019 - ביהמ"ש השלום שחרר בערובה חשוד בהפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בספרי החברות שבבעלותו בסכום כולל של כ-79 מיליון ₪, כשהמע"מ שנגרע מקופת המדינה עומד על כ-13.5 מיליון ₪. ...
החלטה
14/07/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את שלושת בקשותיו של המורשע בני סלע, ביצוע עבירות מין שבגינן הוא מרצה עונש מאסר בפועל של 40 שנים. ...
החלטה
14/07/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את עררו של ראש עיריית אשקלון לשעבר על החלטת בימ"ש קמא אשר דחה את בקשתו לקבלת חומרי חקירה לפי סעיף 74(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 במסגרת כתב אישום כנגדו בו גולל מסכת של עבירות ...
החלטה
14/07/2019 - ועדת השחרורים דנה בבקשתו לשחרור מוקדם של אסיר המרצה עונש מאסר בגין ביצוע עבירות , בין היתר, של כניסה לישראל שלא כחוק. נקבע כי הוועדה קבעה לאסיר דיון חוזר בבקשתו מאחר כי מדובר באסיר שמסוכנותו לצבור רבה ועליו להמשיך ולהעמיק ...
החלטה
14/07/2019 - ביהמ"ש קיבל ערעור על החלטותיה של רשמת ההוצאה לפועל בדונו בשאלה האם יש להפחית את ריבית הפיגורים שהושתה על המערער, בתקופת עיכוב ההליכים ולהחיל עליו הפרשי הצמדה וריבית "רגילים" או שמא יש להוסיף גם ריבית פיגורים כטענת המשיבים. בנוסף, האם ...
החלטה
14/07/2019 - ועדת השחרורים הורתה על שחרורו המוקדם של האסיר ערן מלכי, אשר ריצה 7 שנות מאסר בגין ביצוע עבירות של לקיחת שוחד וקבלת דבר במרמה תוך שימוש פסול במידע רגיש שהגיע לידיעתו במסגרת תפקידו כקצין משטרה, בפרשה המכונה "רונאל פישר". נקבע ...
החלטה
14/07/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשת היועמ"ש והורה על ביצוע פעולה רפואית לקטין בהתאם להוראות סעיף 68(ב) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, וזאת לצורך מתן חיסון סביל נגד חיידק הטטנוס, לאחר שבעקבות פציעתו של הקטין משרד הבריאות המליץ להורים לבחון ...
פסק דין
14/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה תובענה ייצוגית בטענה כי הנתבעות, חברת הרצל ביבי ניצת הדובדבן בע"מ ואח' פועלות בניגוד לדין, בכך שהן מייחסות סגולות רפואיות למוצרי מזון ותוספי תזונה שנמכרים על ידן וגורמות לרוכשי המוצרים נזקים, ובכך מתקיימת הפרת חובה חקוקה והטעיה. ...
פסק דין
14/07/2019 - ביה"ד לעבודה דחה תביעה לקבלת דמי אבטלה נגד החלטת המוסד לביטוח לאומי כי התובעת אינה זכאית לדמי אבטלה מאחר והיא לא הרימה את נטל ההוכחה המוטל עליה ולא הוכיחה כי היא עבדה אצל כל מעסיק בתקופה הרלבנטית לתביעה. ...
החלטה
14/07/2019 - ביהמ"ש השלום דן בבקשת כונס נכסים לפסוק את שכר טרחתו בגין פינוי מקרקעין לאחר שנקבע כי הכונס פעל במשך תקופה ארוכה והתמודד עם מצבים לא קלים במסגרת הליך הפינוי מול הפולש לקרקע, כך שביהמ"ש זיכה אותו בתוספת מאמץ של 20%. ...
החלטה
14/07/2019 - ביהמ"ש השלום נעתר לבקשה להותיר את הדיון בהתנגדות לבית המשפט השלום עכו, בטענה להעדר סמכות מקומית לבית משפט השלום בתל-אביב לאחר שביהמ"ש השיב על השאלה האם יש להיעתר לבקשת המבקשת להותיר את הדיון בהתנגדות בביהמ"ש זה כפי שקבע רשם ההוצל"פ, ...
פסק דין
14/07/2019 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל תביעה כספית בה עתר התובע להשתתפות הנתבעים, שכניו, בהוצאות בניית גדר הפרדה בין מגרשיהם בחדרה. נקבע כי הגדר הסבה לנתבעים הנאה, שכן לולא הקים התובע את גדר ההפרדה, היה על הנתבעים לעשות כן, לצורך הפרדה בין ...
פסק דין עפ 3600/18 פלוני נ' מדינת ישראל, פלונית, פלונית ואח'
20/06/2019
תמצית העובדות
המערער, שנאשם בשורה של עבירות מין חמורות, נמנע במהלך משפטו מלהביא עדים מטעמו, לחקור עדים מטעם התביעה ולהגיש סיכומים. המערער היה מיוצג ומשפטו נוהל כך מתוך בחירה, לאחר שנדחתה טענתו כי בקשותיו לקבל חומרים לפי סעיף ...
פסק דין עסק 31504-01/18 מדינת ישראל נ' ההסתדרות הרפואית בישראל, שירותי בריאות כללית
16/06/2019
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, במסגרתו נקבע כי רופאים מומחים שנקלטו בשנים 2011-2014 לעבודה בבתי חולים ובמרפאות הקהילה בפריפריה, זכאים למענק כספי שתכליתו עידוד גיוסם של רופאים לעבודה בפריפריה (להלן: ...
פסק דין רעא 9849/17 אבי פיקאלי נ' הכשרה חברה לביטוח בעמ, איי.די.איי. חברה לביטוח בעמ, סלבין אייל ואח'
04/06/2019
תמצית העובדות
פוליסת ביטוח לרכב (מקיף או צד ג') כוללת מגבלת גיל לנהג. בעל הרכב מאפשר לאדם שאינו עומד במגבלת הגיל לנהוג ברכב, ובמהלך נהיגתו נגרם נזק לרכב עצמו או לכלי רכב אחר. האם אי העמידה במגבלת הגיל ...
פסק דין עעמ 10014/16 יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם, עמק שווה - ארכיאולוגיה בצל הסכסוך נ' המינהל האזרחי איו"ש, קצין מטה ארכיאולוגיה במינהל האזרחי איו"ש
16/05/2019
תמצית העובדות
במוקד הערעור דרישת המערערים כי יימסר להם מידע בדבר האופן שבו מוסדר ומנוהל תחום המחקר הארכיאולוגי באזור יהודה והשומרון, והמתח שדרישה זו מעוררת בין זכות הציבור לדעת לבין ההגנה על יחסי החוץ של המדינה ועל אינטרסים ...
פסק דין עא 534/17 עו"ד רונן לפיד, נחמן עומר נ' סלקום ישראל בע"מ
06/03/2019
תמצית העובדות
סוגיה בדיני ספאם: באילו תנאים רשאי עסק לשלוח דברי פרסומת באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, דואר אלקטרוני או מסרון לרשימת לקוחותיו? המחוקק קבע בעניין זה הסדר מיוחד בסעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ואולם כדרכם ...
פסק דין עא 1057/18 עו"ד אייל עברון נ' דוד ורדי, רינת ורדי, כלל חברה לביטוח בע"מ
23/01/2019
תמצית העובדות
ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בה התיר למשיבה 3, המחזיקה ומנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים של המשיב 1, לקזז את חובו של המשיב 1 כלפיה מרכיב הפיצויים שבפוליסה.
בחודש ינואר 2016 הגיש המשיב 1, החייב, ...
פסק דין בג"צ 6301/18 השופטת רונית פוזננסקי כץ נ' שרת המשפטים, בית הדין המשמעתי לשופטים
27/12/2018
תמצית העובדות
עתירה לביטול גזר הדין של בית הדין המשמעתי לשופטים מיום 18.7.2018 שבו נקבע כי העותרת תועבר מכהונתה כשופטת.
העותרת מונתה לכהונת שופטת בבית משפט השלום בתל אביב–יפו בשנת 2014. בין החודשים יוני 2017 לפברואר 2018 דנה ...
פסק דין בג"צ 4602/13 פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי בחיפה, היועץ המשפטי לממשלה, לשכת עורכי הדין בישראל ואח'
18/11/2018
תמצית העובדות
עניינה של העתירה בסוגיה של שיתוף ספציפי בדירת מגורים. העתירה מעוררת את השאלה אם יש מקום להתערבותו של בית משפט זה בפסק דינו של בית הדין הרבני הגדול עקב מתן משקל לבגידה הנטענת של בת הזוג. ...
פסק דין עפ 8457/15 מדינת ישראל נ' עומר בן גאזי ווזווז, נור בן שחאדה חמדן, עימאד בן עדנאן שאער ואח'
01/11/2018
תמצית העובדות
ביום 18.04.2013, הוגש כתב אישום מתוקן לבית המשפט המחוזי נגד ארבעה נאשמים. על פי החלק הכללי שבכתב האישום, בסביבות חודש פברואר 2013, גמלה בליבו של המערער 1 ההחלטה לבצע פיגוע ירי נגד יהודים המגיעים להתפלל בהר ...
פסק דין רעפ 1611/16 מדינת ישראל נ' יוסי יוסף ורדי, ששון מועלם, מוחמד בן מחמוד חיג'אזי ואח'
31/10/2018
תמצית העובדות
שתי בקשות רשות ערעור שהגישה המבקשת, המופנות כנגד ביטול כתבי האישום שהוגשו נגד המשיבים מחמת "הגנה מן הצדק", נוכח שורה ארוכה של ליקויים ומחדלי אכיפה, חקירה והעמדה לדין מצד המבקשת. במוקד הבקשות עומדות טענות עקרוניות בדבר ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)