IP=34.237.76.91
הכרעת דין
19/09/2019 - ביהמ"ש השלום זיכה את מפקד צוות ביס"מ מביצוע עבירת שיבוש הליכי משפט והרשיעו בביצוע עבירת תקיפת סתם, במסגרת פעילות לאיתור מועדונים המופעלים שלא כדין ע"י אזרחים זרים. נקבע כי התיעוד האובייקטיבי, סרטוני המצלמות האבטחה, אינם מעוררים מחלוקת באשר לנסיבות המקרה, ...
פסק דין
19/09/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתו של מנהל מע"מ והורה על בקשה לסילוק על הסף של הערעור שהגישה חברת שיפוצים על החלטת מנהל המע"מ, באשר להשגות בנוגע לשומות תשומות. נקבע כי אומנם עוסק רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבונית מס, אך ...
פסק דין
19/09/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לאישור תביעה ייצוגית שעניינה בטענה לאי עמידת חברת דואר ישראל בע"מ בהתחייבויותיה ע"פ דין במתן שירותי דואר רשום וזאת בכך  שחלק ניכר מדברי הדואר הנשלחים באמצעותה במסגרת שירות דואר רשום אינם נמסרים לנמענים בכפוף לזיהוי וחתימה ...
החלטה
19/09/2019 - בית משפט השלום הורה על ביטול פסק דין שניתן כנגד המבקשים בהעדר הגנה. פסק הדין,  ניתן לאחר צו הירושה המכיר במבקשת 1 כיורשת יחידה של המנוח,  משכך, פסק הדין נגד המבקשים האחרים התבטל. ...
פסק דין
19/09/2019 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה המכוונת נגד פסק דינו של בית הדין הרבני הגדול בירושלים, בגדרו נדחה ערעורה של העותרת על החלטת בי"ד קמא בה נקבע היקף זכויותיה בדירת מגורים בה התגוררה עם בעלה לשעבר ילדיהם במהלך חיי נישואיהם; וזאת במסגרת ...
החלטה
19/09/2019 - ביהמ"ש העליון קיבל בקשה למתן סעד זמני בערעור על פס"ד של בימ"ש קמא, שדחה את תביעתם של חברת אסיה חדרה ישראל בע"מ ואח' וקבע כי עיריית חדרה, רשאית לממש את הערבויות הבנקאיות האוטונומיות שהופקדו על ידי החברות. ביהמ"ש דחה את ...
פסק דין
19/09/2019 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתו של עובד במק ירושלים בדונו בשאלה האם יש להביא בחשבון, לעניין תקופת האכשרה הנדרשת לזכאות לדמי אבטלה, תקופת הודעה מוקדמת העולה על זו הקבועה החוק, במהלכה לא עבד המבוטח אלא תמורתה שולמה לו? נקבע כי ...
פסק דין
19/09/2019 - ביה"ד לעבודה דחה את בקשתה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה ולחייב את וועד פעולה עובדי נס אי. טי. בע"מ בתשלום פיצויים בפיצויים לדוגמה לפי סעיף 33יא(ב)(1) לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957 , לאחר שנטען כי הן נקטו פעולות מסוימות, שמטרתן הייתה ...
פסק דין
19/09/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה הורה לבצע איזון משאבים בין בני זוג לאחר שנדון האם המועד הקובע הוא הגשת התביעות כטענת התובעת או שנת 2001 כטענת הנתבע?האם דירה שנייה שנרכשה במהלך הנישואין ונרשמה על שם בן הזוג בלבד וחיו בה הוריו היא ...
פסק דין
19/09/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה השיב בחיוב על השאלה האם ביהמ"ש רשאי ליתן צו אימוץ, עת המבקשים הנם גבר ואישה ידועים בציבור, אך אינם נשואים זל"ז, וזאת נוכח הוראת סעיף 3 רישא לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 הקובעת לעניין כשרות המאמץ כי: "אין ...
פסק דין
19/09/2019 - ביהמ"ש השלום קביל באופן חלקי את תביעתה של חברה המנהלת ומחזיקה במבנה בן 3 קומות, בטענה להפרות הסכם שכירות שנחתם בין הצדדים, לאחר שחלק מהמבנה הושכר לתאגיד המים. ביהמ"ש קיבל את הטענות של החברה כי במסגרת הסכם השכירות, התאגיד לא ...
החלטה
19/09/2019 - ועדת השחרורים דחתה את בקשתו לשחרור מוקדם של אסיר המרצה עונש מאסר בגין עבירות של יבוא סם מסוכן. נקבע כי הסיבה היחידה לשחרורו הינה טענת אפלייה אל מול רעייתו ששוחררה, וזו אינה סיבה לקבל את בקשתו. ...
פסק דין
19/09/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בערעורה של חברה המספקת שירותי מוקד למפעל תכשיטים בקיבוץ מגידו, לאחר שבבימ"ש קמא הוכרעה התביעה בעניין הפרת ההסכם בין הצדדים והחברה חויבה לשלם פיצויים. נקבע כי בימ"ש קמא לא טעה בשעה שקבע את דבר רשלנותה של החברה ...
גזר דין
19/09/2019 - ביהמ"ש השלום גזר 10 חודשי מאסר בפועל על מציל בבריכה ב"קאנטרי קריית אתא, כאשר בעת עבודתו, שהתה לבדה בבריכה הילדה יקטרינה סטולר ז"ל, אשר הייתה אותה עת כבת 9 בלבד, במהלכו איבדה קטיה את חייה. נקבע כי מחדליו ומעשיו של ...
גזר דין
19/09/2019 - ביהמ"ש השלום גזר מספר חודשי מאסר על נאשם בגין הרשעתו בעבירות של איומים ותקיפה בת זוג הגורמת חבלה של ממש, לאחר שנקבע כי הערכים החברתיים המוגנים אשר נפגעו כתוצאה ממעשי הנאשם הם זכותה של המתלוננת להגנה מפני פגיעה בגופה, ביטחונה, ...
פסק דין
18/09/2019 - ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין דחתה את ערעורם של רוכשים מחצית מנכס מקרקעין עליו בנויה דירת מגורים, לעניין החיוב שהושת עליהן במס רכישה. וועדת הערר קבעה כי אין כל מקום להבחנה מלאכותית לעניין שיעורי המס החלים על הדירה בין ...
פסק דין
18/09/2019 - בית המשפט העליון דחה את ערעורו של קטין אשר נקבע בגינו בבימ"ש קמא כי ביצע עבירה של קשר לסייע לאויב במלחמה, וקבע כי התוצאה העונשית אליה הגיע בית המשפט המחוזי אינה סוטה ממדיניות הענישה המקובלת. בשל היותו קטין, הוא לא ...
פסק דין
18/09/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של מי שעוסק בשיווק ומכירת דלק, על החלטת מנהל מס ערך מוסף לחייבו במס תשומות בסך 1,267,396 ₪ מהטעם שהוא לא המציא את החשבוניות שבגינן ניכה מס תשומות. נקבע כי גם אירוע של פריצת דלקה ...
פסק דין
18/09/2019 - ביה"ד לעבודה קיבל באופן חלקי את תביעתו של מבקש מקלט מסודן, שהועסק כסדרן ומשק בית במלון "לאונרדו פלאזה" לתשלום הפרשי שכר וזכויות סוציאליות שונות בגין תקופת עבודתו. ...
פסק דין
18/09/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן במקרה בו אחד מהצדדים לא התייצב לדיון במטרה לאשר הסכם ונקבע כי התנהגות כזו הינה חסרת תום לב דיוני. אומנם נבצר מביהמ"ש לאשר את ההסכם, אך הוא ציין כי אי התייצבות להליך אישור הסכם בידיעה ברורה, ...
פסק דין
18/09/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בתביעות אחים לגבי דירת מגורים אחת, הרשומה בבעלות ההורים. האחות מחזיקה בדירה ומסרבת לפנותה בטענה כי ההורים התירו לה להשתמש בדירה, וההורים מבקשים להצהיר כי הדירה למעשה היא בבעלותם, מכוח נאמנות משתמעת. נקבע כי הבעלות בדירה ...
החלטה
18/09/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתם של המועצה המקומית קריית יערים ואח', להורות למנהל המיוחד להשמיע את קולם בכל הנוגע למנגנון מינוי חברי הדירקטוריון בקרית יערים, באשר לענייני העמותה של ישיבת טעלז במועצה. נקבע כי המבקשים אינם צד להליך שהתנהל בערכאות ...
החלטה
18/09/2019 - ביהמ"ש המחוזי אישר בקשה לניהול תובענה כייצוגית, שעניינה בטענה כי אל-על נתיבי אוויר לישראל בע״מ מתעשרת שלא כדין בכך שאינה משיבה ללקוחות שלא התייצבו לטיסתם את מיסי הנמל אותם היא גובה במועד רכישת כרטיס הטיסה. כך נקבע לאור קביעת הפסיקה ...
הכרעת דין
18/09/2019 - ביהמ"ש המחוזי הכריע את דינם של הנאשמים בעבירות של מתן שוחד ושל איסור הלבנת הון, במסגרת הליך שנידון בענייניו של חה"כ לשעבר בנימין בן-אליעזר ז"ל. ...
החלטה
18/09/2019 - ביהמ"ש העליון דחה בקשה להורות על קיום דיון נוסף בפסק הדין אשר דחה את עתירתה של המבקשת לבצע טיפולי הפריה חוץ גופית על מנת להביא ילד לעולם מזרעו של המבקש וזאת לאחר סירובו של בנק הזרע "מדיקל סנטר" לאפשר למבקשת, ...
פסק דין
18/09/2019 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור בדונו בשאלה האם דרישות לשלם כספים ל"קרן חניה" בעיר תל אביב-יפו על-פי הוראותיה של תכנית מתאר מקומית היו כדין, או שמא נעשו בחריגה מסמכות? וזאת על רקע הבעיה המוכרת של מצוקת מקומות חניה בערים בכלל, ובעיר ...
פסק דין
18/09/2019 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתם של תושבי יטא שהועסקו כעובדי בניין בפרוייקט בנייה לתשלום זכויותיהם בגין העסקתם ובגין סיום העסקתם, נגד חברת הבנייה שהועסקו בה. נקבע כי במחלוקת בין הצדדים בנוגע לזיהוי המעסיק של התובעים, נקבע כי הראיות מצביעות על ...
החלטה
18/09/2019 - ועדת השחרורים דחתה את בקשתו לשחרורו מוקדם של אסיר המרצה עונש מאסר בגין הרשעתו בביצוע עבירות של ניסיון לרצח וקשירת קשר לביצוע פשע. נקבע כי התנהגותו של האסיר בכלא אינה תקינה וכי נשקפת מסוכנות מהאסיר מאחר והשטח ממנו הוא מגיע ...
החלטה
18/09/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת ההגנה בתיק בו נגד הנאשמים אשר מיוחס להם עבירות של רצח , והתיר את פרסומה של הנחיית פרקליט המדינה בנוגע להפעלת מדובבים, לאחר שנטען כי טרם דיבובו של הנאשם, הוא לא הוזהר כי הוא חשוד ...
החלטה
18/09/2019 - ועדת השחרורים דחתה את בקשתו של אסיר לשחרור מוקדם לאחר שנקבע כי האסיר לא עבר כל טיפול משמעותי אשר מאיין את מסוכנותו. ...
פסק דין
16/09/2019 - בית משפט השלום קיבל  את תביעתה של גננת שהועסקה בגן ילדים, והותקפה ע"י אמם של שני ילדים בגן ואשר נגדה ניתן פס"ד מרשיע בגין עבירות של איומים ותקיפה. כמו כן צרפה כנתבעים גם את המעסיק שבבעלותו הגן, וכן את חברת ...
פסק דין
16/09/2019 - בית המשפט השלום דחה תביעה שהגישה חברה פרטית העוסקת בשיווק ירקות כנגד מנהלת חשבונות לשעבר שהועסקה על ידה. התובעת טענה כי הנתבעת מעלה בתפקידה וגזלה כספים שאינם שלה, במסגרת תפקידה במשרדי התובעת, ולפיכך עתרה להשבת כספים אלה. נקבע כי מדובר ...
החלטה
16/09/2019 - בית הדין האזורי לעבודה אישר ניהול תובענה ייצוגית, כנגד קל אוטו תחבורה בע"מ וקל אוטו שירותי מימון (1998) בע"מ, בעילת תחולתו של צו ההרחבה בענף השירותים, שכן "השכרת רכב" הינה אחד הענפים המנויים בתוספת לצו. כמו כן, נקבע כי אין ...
גזר דין
16/09/2019 - ביהמ"ש השלום גזר 9 חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בעבודות שירות על בעלי חברות בנייה שהורשעו בביצוע עבירות של מסירת ידיעת כוזבת או דו"ח או מסמך הכוללים ידיעה כאמור (17 עבירות) לפי סעיף 117(ב)(1) לחוק מע"מ וזאת במטרה להגדיל את ...
גזר דין
16/09/2019 - ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קיבלה את עתירתה של רשימת העבודה- גשר והורתה לעיריית פתח תקווה לאפשר למפלגה לעשות שימוש באולם בעיר לצורך כינוס כנס פוליטי. נקבע כי מאחר והאולם שימש גורמים פוליטיים יריביים של העותרת, ישנו חשש להפליה מצד העירייה, ...
פסק דין
16/09/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בתביעה של חברה המקדמת פרויקט פינוי בינוי בעיר פתח תקווה לבין בעלת דירה בבניין שהוא חלק מהפרויקט, בשאלת זכותה לרכוש דירה נוספת בפרויקט. נקבע כי ההסכם שנחתם בין הצדדים הינו הסכם רכישה, ולא הזמנת שירותי בניה, משכך ...
החלטה
16/09/2019 - ועדת השחרורים הורתה על שחרורו המוקדם של אסיר המרצה מאסר בגין ביצוע עבירה של מעשה מגונה בכוח. נקבע כי שחרורו אינו מהווה סכנה לציבור מאחר והאסיר מביע חרטה על מעשיו, לוקח אחריות על מעשיו ומשתף פעולה עם גורמי הטיפול. ...
פסק דין
16/09/2019 - בית המשפט השלום דחה תביעת לשון הרע בגין פרסום באינטרנט של צרכן בחנות ירקות. בית המשפט שוכנע כי למרות שמדובר בביקורת צרכנית עניינית ואמיתית, אין מנוס מלראות בה משום לשון הרע. אף על פי כן, נקבע שבענייננו חלות על הפרסום ...
פסק דין
16/09/2019 - ביה"ד לעבודה דן בבקשת ידיעות תקשורת בע"מ להביא לפיטוריו של יו"ר ועד העובדים בעיתון, אשר עסק בהתארגנות העובדים במערכת. נקבע כי מערכת העיתון לא הוכיחה כי אין קשר בין ההחלטה לפיטורין לבין פעילותו בהתארגנות העובדים. ...
פסק דין
16/09/2019 - בית המשפט המחוזי אישר את בקשת ההסתלקות מתובענה ייצוגית של תלמידים כנגד וול סטריט ישראל בע"מ. בקשת האישור עוסקת בתנאי הביטול של קורסים ללימוד השפה האנגלית, המגולמים בהסכם הלימודים. בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסכמות עליהן הגיעו הצדדים, ...
פסק דין
16/09/2019 - בית המשפט המחוזי קיבל תביעת לשון הרע של המועמד לתפקיד דובר המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה, נגד הבעלים של המקומון המתפרסם במועצה ונגד העורך הראשי שלו, שעניינה פרסומים במקומון שעסקו בהליך קבלתו לתפקיד. נקבע כי הפרסומים הינן בגדר לשון הרע והנתבעים ...
פסק דין
16/09/2019 - בית המשפט השלום קיבל חלקית תביעה של קיבוץ שיתופי נגד חבר הקיבוץ בגין חוב הנוצר עקב אי־העברת משכורותיו אל קופת הקיבוץ המשותפת. בכל הנוגע לקיזוז משכורות הנתבע מהחוב, כפי שנרשם על ידי הקיבוץ בתקציב הנתבע ואשתו, לא עלה בידי הנתבע ...
פסק דין
16/09/2019 - בית המשפט השלום קיבל תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף עקב תאונת עבודה שארעה לתובע, טכנאי מזגנים, לאחר שנפל מסולם. נקבע כי הנתבעות (משרד החינוך ואח')  לא נקטו אמצעי זהירות ובכך התרשלו והפרו את חובת הזהירות שהייתה מוטלת עליהן. כמו ...
פסק דין
16/09/2019 - בית המשפט השלום קיבל תביעה אזרחית לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לפלוני שהותקף על ידי שישה קטינים, אשר הועמדו לדין פלילי בבית משפט לנוער ונמצאו אשמים בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, וגרימת חבלה חמורה בנסיבות מחמירות. נקבע כי הממצאים ...
החלטה
16/09/2019 - בית המשפט השלום קיבל בקשה לסילוק על הסף בעניין תביעה בשל הפרת חוזה לשיפוץ ביתם של התובעים ונקבע כי ההלכה כיום קובעת כי פסק דין שניתן בהליך של תביעה קטנה מהווה מעשה בי דין בשאלת האחריות, אף אם ניתן בהעדר ...
החלטה
15/09/2019 - בית המשפט המחוזי קבע כי בעלת השליטה בחברה המחזיקה בזכות חכירה בנכס מקרקעין, תרכוש את המניות של בעלי-מניות המיעוט באותה חברה, בעבור סכום העומד על שליש מהשווי שלה.. עוד נקבע כי המבקשים לא עמדו בנטל שהוטל עליהם ולא הוכיחו כי ...
פסק דין
15/09/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה תביעה של מחזיקי מקרקעין בתל אביב והורה על פינויים בבוחנו בשאלת הזכות לפיצוי המגיע להם. נקבע כי המערערים לא הוכיחו כי הם רכשו את המקרקעין וכי מעמדם כבני רשות שניתנה להם לא היתה מפורשת, אלא רשות מכללא, ...
פסק דין
15/09/2019 - ועדת השחרורים הורתה על דחיית שחרורו של אסיר המרצה עונש מאסר בגין מספר רב של תיקים פלילים לאחר שנקבע כי מדובר באסיר בעל דפוסים עבריינים שאינו מביע הסכמתו לטיפול, משכך שחרורו מהווה סכנה לציבור. ...
החלטה
15/09/2019 - ועדת הבחירות המרכזית לכנסת דחתה את עתירתו של עו"ד איתמר בן-גביר בה נטען כי יש לסווג את כתב העת המדיני ריבונות, כ"גוף פעיל בבחירות" לפי חוק המפלגות מאחר ובמסגרת סרטון תעמולה, הוצג מסר לפיו אין להצביע למפלגות ימין שאינן עוברות ...
החלטה
15/09/2019 - ועדת הבחירות המרכזית לכנסת דחתה את עתירתה של מפלגת צומת בבקשה להורות בצו לעיתון "ידיעות אחרונות" לחייבה להתייחס באופן מידתי לכל המפלגות בצורה זהה. נקבע כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אינו ה"עורך הראשי" של העיתונות היומית ואיננו קובע מגבלות ...
הכרעת דין עפ 2854/18 אליעד משה נ' מדינת ישראל
27/08/2019
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, אשר הרשיע את המערער בעבירות של קשירת קשר ואלימות, ודן אותו ל-48 חודשי מאסר בפועל בצירוף מאסר על תנאי, הרחקה ממגרשי כדורגל וכן חיוב בתשלום קנס ופיצויים ...
פסק דין רעא 10011/17 מי-טל הנדסה ושירותים בע"מ נ' חאלד סלמאן, רימא סלמאן בשארה
19/08/2019
תמצית העובדות
בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, אשר דחה את ערעור המבקשת על פסק דינו של בית משפט השלום. השאלה העומדת במרכזה של הבקשה לרשות ערעור הינה: האם הפליה במכירת דירת מגורים על ...
פסק דין עפ 8328/17 זיאד ג'בר, מוחמד ג'בר, סאמר ג'בר נ' מדינת ישראל, מוסא אברהים, איברהים פארג'
28/07/2019
תמצית העובדות
ביום 7.9.2015, בצהריי היום, עת שהילכו ברחוב, הותקפו באכזריות בדקירות סכין רינאד איברהים ובן דודו, פארג' איברהים. רינאד נדקר פעמים רבות בגופו ומת במקום. בן דודו שניסה להיחלץ לעזרתו, נדקר פעמיים ונפצע. בית המשפט המחוזי קבע ...
פסק דין אב 1806/19 ח"כ אביגדור ליברמן, עיסאווי פריג', ד"ר מיכאל בן ארי ואח' נ' ד"ר עופר כסיף, עו"ד איתמר בן גביר, רשימת חד"ש-תע"ל ואח'
18/07/2019
תמצית העובדות
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 החליטה ביום 6.3.2019 לקבל בקשה לפסילת ד"ר עופר כסיף מלהתמודד כמועמד לכנסת ברשימת "חד"ש – בראשות איימן עודה, תע"ל – בראשות אחמד טיבי", אך דחתה בקשה לפסילת רשימת חד"ש-תע"ל כולה. עוד ...
פסק דין עפ 3600/18 פלוני נ' מדינת ישראל, פלונית, פלונית ואח'
20/06/2019
תמצית העובדות
המערער, שנאשם בשורה של עבירות מין חמורות, נמנע במהלך משפטו מלהביא עדים מטעמו, לחקור עדים מטעם התביעה ולהגיש סיכומים. המערער היה מיוצג ומשפטו נוהל כך מתוך בחירה, לאחר שנדחתה טענתו כי בקשותיו לקבל חומרים לפי סעיף ...
פסק דין עסק 31504-01/18 מדינת ישראל נ' ההסתדרות הרפואית בישראל, שירותי בריאות כללית
16/06/2019
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, במסגרתו נקבע כי רופאים מומחים שנקלטו בשנים 2011-2014 לעבודה בבתי חולים ובמרפאות הקהילה בפריפריה, זכאים למענק כספי שתכליתו עידוד גיוסם של רופאים לעבודה בפריפריה (להלן: ...
פסק דין רעא 9849/17 אבי פיקאלי נ' הכשרה חברה לביטוח בעמ, איי.די.איי. חברה לביטוח בעמ, סלבין אייל ואח'
04/06/2019
תמצית העובדות
פוליסת ביטוח לרכב (מקיף או צד ג') כוללת מגבלת גיל לנהג. בעל הרכב מאפשר לאדם שאינו עומד במגבלת הגיל לנהוג ברכב, ובמהלך נהיגתו נגרם נזק לרכב עצמו או לכלי רכב אחר. האם אי העמידה במגבלת הגיל ...
פסק דין עעמ 10014/16 יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם, עמק שווה - ארכיאולוגיה בצל הסכסוך נ' המינהל האזרחי איו"ש, קצין מטה ארכיאולוגיה במינהל האזרחי איו"ש
16/05/2019
תמצית העובדות
במוקד הערעור דרישת המערערים כי יימסר להם מידע בדבר האופן שבו מוסדר ומנוהל תחום המחקר הארכיאולוגי באזור יהודה והשומרון, והמתח שדרישה זו מעוררת בין זכות הציבור לדעת לבין ההגנה על יחסי החוץ של המדינה ועל אינטרסים ...
פסק דין עא 534/17 עו"ד רונן לפיד, נחמן עומר נ' סלקום ישראל בע"מ
06/03/2019
תמצית העובדות
סוגיה בדיני ספאם: באילו תנאים רשאי עסק לשלוח דברי פרסומת באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, דואר אלקטרוני או מסרון לרשימת לקוחותיו? המחוקק קבע בעניין זה הסדר מיוחד בסעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ואולם כדרכם ...
פסק דין עא 1057/18 עו"ד אייל עברון נ' דוד ורדי, רינת ורדי, כלל חברה לביטוח בע"מ
23/01/2019
תמצית העובדות
ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בה התיר למשיבה 3, המחזיקה ומנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים של המשיב 1, לקזז את חובו של המשיב 1 כלפיה מרכיב הפיצויים שבפוליסה.
בחודש ינואר 2016 הגיש המשיב 1, החייב, ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)