IP=54.227.76.180
הצעת חוק
20/01/2019 - משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק הפיקוח על ענף היהלומים ואבני חן, התשע"ט- 2018 הקובע מספר כללים החלים על כלל העוסקים בענף, ובהם חובות תיעוד מידע, הנחיות בדבר יבוא ויצוא יהלומי גלם ועוד. בנוסף, להקנות לרגולטור סמכויות פיקוח שונות, דוגמת דרישת ...
פסק דין
20/01/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על החלטת בי"ד קמא שלא להכיר במחלת האלצהיימר בה לקה המנוח, בעלה של המערערת, כפגיעה בעבודה שהיא תוצאה של חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים; זאת לאחר אימוץ חוות דעת המומחים שקבעה כי אין במחקרים אישוש לטענת הקשר ...
החלטה
20/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת רשות ערעור על החלטתו של בימ"ש לענייני משפחה, במסגרתה התקבלה בקשת האישה והורה על צירוף פלונית בע"מ כנתבעת במסגרת סכסוך המתנהל בין בני הזוג בתביעת רכוש ואיזון משאבים. נקבע כי החברה בע"מ הוקמה על ידי אמו ...
הצעת חוק
20/01/2019 - משרד המשפטים הפיץ את תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין) (תיקון מס' 4) התשע"ט- 2019 שמטרתם לקבוע תיקון כי מי שקיבל ציון של 60 אחוזים לפחות ...
גזר דין
20/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי גזר66 חודשי מאסר בפועל על נאשם בביצוע עבירות רכישת נשק , סחר נשק ועוד ונקבע כי מידת פגיעתן של עבירות הסחר וייבוא סמים מסוכנים בערכים החברתיים שעניינם שמירה על שלום הציבור ובריאותו, גבוהה. הנאשם היה אקטיבי בפעילותו, יצר ...
פסק דין
20/01/2019 - ביהמ"ש העליון קיבל את עמדת שר הביטחון ואח' בדונו בשאלה האם בית המשפט לעניינים מינהליים מוסמך לדון בעתירות הנוגעות למעבר של תושבי רצועת עזה לאזור יהודה ושומרון, הנעשה דרך ישראל, וזאת כאשר אין חולק על כך שהוא מוסמך לדון בעתירות ...
פסק דין
20/01/2019 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה בדנו בשאלה האם קבלן משנה יכול לתבוע ישירות את מזמין העבודה על אף כי בין השניים אין יחסים חוזיים? וזאת במסגרת תביעת חברה להטיל חיוב כספי על עיריית אום אל פחם בגין יתרת חוב מן הנימוק ...
פסק דין
20/01/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה לתשלום פיצוי בגין נזק שנגרם לדירה שבבעלות התובע, בעקבות אירוע שריפה שאירע בדירה שבבעלותו ואשר נשכרה על ידי הנתבעת, במסגרת סיוע לנזקקים ולניצולי שואה. נקבע כי יש לחייב את הנתבעת בתשלום פיצוי מהטעם שהשריפה שהתרחשה בדירה ...
פסק דין
20/01/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה את ערעור של עובד במסגרת דחיית תביעתו לפיצויי פיטורים בעת העסקתו בחברת גומלא סימולציות כלכליות ישראל בע"מ. נקבע כי העובד התפטר מעבודתו, ולא התקיימו נסיבות אובייקטיביות שהצדיקו לראות התפטרות זו כהתפטרות בדין מפוטר; הוא לא התפטר ...
פסק דין
20/01/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה דן בערעורים בנוגע לפירוש סעיפים 30-81 לחוק הביטוח לאומי, העוסקים בביטוח נפגעי עבודה בדרך לעבודה ובחזרה ממנה. נקבע כי בבחינת תאונה שארעה לעובד בדרך לעבודה או בחזרה ממנה בשל "סיכוני הדרך", יש לבחון אם העובד היה במקטע ...
החלטה
20/01/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל בקשה לפסילת באת כוח המשיב מייצוג והורה על פסילת ייצוגו של המשיב באמצעות באת כוחו, עו"ד רונית ברנט לאחר שנקבע כי נוכח היות עו"ד ברנט, מייצגת שני הצדדים בהליכים המשפטיים, אך הגיוני וסביר הוא כי היא ...
פסק דין
20/01/2019 - ביהמ"ש העליון דן בשאלה האם פיצויים להם זכאי ניזוק פושט רגל בגין נזקי גוף שנגרמו לו, מוקנים לנאמן כך שניתן לעשות בהם שימוש לטובת נושיו, או שמא דינם של פיצויים אלה כדין "זכות אישית" של פושט הרגל והם נותרים מחוץ ...
גזר דין
20/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה להארכת מועד להגשת בר"ע על פס"ד שניתן בביהמ"ש לתביעות קטנות במסגרת תביעה כספית לתשלום עמלות, בהתאם להסכם קבלנות בע"פ שנכרת בין הצדדים, עבור ניוד קווים סלולריים. נקבע כי המבקשים בקשה זו, לא הראו כי בנסיבות המקרה ...
פסק דין
20/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של חברה העוסקת בייצור ושיווק מוצרי בוץ וקוסמטיקה, על החלטה בהשגה בגין שומה שהוציאה רשות המסים כנגדה, לאחר שסירבה להכיר בחובות אבודים שנוצרו לטענת החברה. נקבע כי החברה לא הצליחה להוכיח את קיומו של חוב ...
פסק דין
20/01/2019 - ביהמ"ש ענייני משפחה דחה טענות נתבע במסגרת תובענה רכושית בין בני זוג, בדונו בשאלה האם הנתבע זכאי להשבת כספי ההשקעה הראשונית בדירת הצדדים, כספים שמקורם בדירה שנרכשה ע"י אימו של הנתבע, ואשר כספי מכירתה שימשו לרכישת הבית המשותף, בין אם ...
החלטה
17/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת, אשר עבדה כמורה לפני התאונה ושימשה כמחנכת ויועצת ומנהלת בבית ספר יסודי, בעקבות תאונת דרכים שאירעה לה, עת נסעה ברכב, נאלצה לפרוש מהוראה. נקבע כי בהתאם לחוות דעת המומחים שקבעו כי לתובעת ...
הצעת חוק
17/01/2019 - כנסת ישראל אישרה בקריאה שלישית את הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 הקובעת כי יש לבטל את חוק המרשם הפלילי ולהחליפו בחוק חדש ולהקים גוף שיפקח על שמירת המידע הפלילי בגופים השונים הזכאים לקבל מידע ולקצר את התקופות בהן ...
פסק דין
17/01/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את בקשתם של שני קטינים להינשא וקבע כי לא מתקיימות נסיבות מיוחדות הקשורות בטובת הקטינה, המצדיקות מתן היתר לנישואיהם, בטרם ימלאו לשני בני הזוג 18 שנה; וזאת על אף העובדה שהקטינה בהריון. נקבע בהתרשמות ביהמ"ש, כי ...
פסק דין
17/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על גזר דינו של ביהמ"ש קמא, לפיו נמנע בית משפט קמא מלבטל את הרשעתו של המערער, אשר במסגרת תפקידו כרכז מתנדבים, הוא הואשם בביצוע עבירה של תקיפה סתם, ובשל כך נדון ל-6 חודשי מאסר. ביהמ"ש השיב ...
פסק דין
17/01/2019 - ביהמ"ש השלום חייב את ספארי לחי ולצומח בע"מ ואח' לשלם לתובע פיצויים בגין נזקי גוף בסך 96,046 ₪ שנגרמו לו במהלך תאונת עבודה במסגרתו עבודתו כמחסנאי בספארי. נקבע כי הספארי חבה כלפי התובע חובת זהירות קונקרטית, חובה שהופרה על ידה.; ...
החלטה
17/01/2019 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש קמא בגדרה נדחתה בקשת חברה הרשומה באנגליה ומצויה בבעלותו המלאה של המבקש 2, הוא אזרח ישראלי המתגורר באנגליה, לסילוק תביעת המשיבים על הסף, במסגרת הסכם שנחתם עם יעקב מרוז, בו הוא ...
החלטה
17/01/2019 - ביהמ"ש העליון דחה בקשה לרשות ערעור בעניין צוואה שערכה המנוחה, היא בתם של המשיבים, טרם ששמה קץ לחייה בגיל 56, כאשר לצד הצוואה נמצאו בחדרה של המנוחה פתקים שכתבה ובהם הלינה על בדידותה והעדר סיוע מצד משפחתה בשעותיה הקשות. בצוואתה ...
פסק דין
17/01/2019 - ביה"ד לעבודה קיבל תביעה לתשלום גמלת שמירת היריון ודחה את טענת המוסד לביטוח לאומי כי היעדרותה של התובעת מעבודתה , לא הייתה מתחייבת בשל מצב רפואי הנובע מההיריון והמסכן אותה או את עוברה. נקבע כי האישור הרפואי מאשר כי בשל ...
פסק דין
17/01/2019 - ביה"ד לעבודה קיבל ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) , אשר קבעה למערער דרגת נכות בשיעור 42%, והורה על השבת עניינו של המערער לוועדה הרפואית לעררים, על מנת שזו תתייחס באופן ענייני ומנומק לאמור בחוות הדעת של המומחה, ...
פסק דין
17/01/2019 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה להשבת כספים ששילמה התובעת, העוסקת בתחום מיזוג האוויר, ל"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ", בעבור שירותי IPVPN שנתנה בזק לתובעת. נקבע כי התובעת לא הוכיחה את תביעתה ואין מקום לחיוב בזק בהשבת הכספים הנתבעים או חלקם, לאחר ...
פסק דין
17/01/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע, כתוצאה מתאונת עבודה שאירעה לו, עת עבד במשחטת סופי העוף המוביל בע"מ, והורה וחייב סופי העוף המוביל בע"מ לשלם לתובע את הסך של 33,952 ₪ ואת עיריית טמרה לשלם לתובע את ...
גזר דין
17/01/2019 - ביהמ"ש השלום הטיל קנס בסך של 50,000 על מורשע בעבירות של ביצוע עבודות בניה ושימוש הטעונים היתר, ללא היתר – עבירות לפי סעיף; 204 (א) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 לאחר שבנה מבנה בן שתי קומות , ללא היתר. נקבע כי ...
פסק דין
17/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור המופנה כנגד הכרעת הדין וגזר הדין, מכוחם הורשע הנאשם בביצוע בין היתר בעבירות גרם מוות ברשלנות וגרם נזק לאדם ולרכוש ברשלנות ונקבע כי בימ"ש קמא שקל את השיקולים לקולא לצד השיקולים לחומרא, הכל על רקע תיקון ...
פסק דין
17/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי ערעור מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 על החלטת הועדה הרפואית העליונה, אשר הפחיתה את נכותו של המערער בגין פגיעה בברך ימין משיעור של 30% לשיעור של 20%במסגרת שירותו הצבאי. נקבע כי ביהמ"ש לא התערב ...
פסק דין
17/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בשאלת חלוקת נטל הנשיאה של הורים במזונות ילדים קטנים ברוח בע"מ 919/15 וקבע כי אין להתערב בחיובו של המערער, אב הקטינה, עו"ד במקצועו ואיש תקשורת, להשתתף במזונות בתו הקטינה בסכום של 850 ₪, המשקף גם מזונות, מדור ...
הצעת חוק
16/01/2019 - כנסת ישראל אישרה בקריאה שלישית הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 21), התשע"ט-2019 הקובעת מיקוד פעילותה של רשות ההגבלים העסקיים, שתיקרא מעתה רשות התחרות, פעילויות שטמון בהן נזק פוטנציאלי לתחרות ולציבור,מצד שני להקטין את הנטל הבירוקרטי והרגולטורי שמייצרים מנגנוני הפיקוח. ...
פסק דין
16/01/2019 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של עובדת פיצרייה שבבעלות הנתבע, אשר נפלה קורבן למסכת של הטרדות מיניות במסגרת יחסי העבודה אשר נעשו כלפיה מצד הנתבע. נקבע כי התקיים היסוד של ניצול יחסי מרות, אשר חייבו את הנתבע בזהירות ייתר על ...
הצעת חוק
16/01/2019 - כנסת ישראל אישרה בקריאה שלישית את הצעת חוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים , התשע"ט-2019 במסגרת הסדרת הרגולציה לטווח הארוך בענף שירותי הבנקאות. ...
פסק דין
16/01/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתה של חברה העוסקת בבניה והשקעות, לביטול החלטתו של שר האוצר, בגדרה נדחתה בקשתה להאריך את המועד להגשת תביעת פיצויים מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. נקבע כי לבעל מקרקעין שקרקעותיו נפגעו עקב תכנית שלא בדרך ...
פסק דין
16/01/2019 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על העונש שהושת על המערער שעסק בטיפול בקשישים, בדונו בשאלה מהו העונש שהיה ראוי להשית על עובד במוסד לקשישים, אשר במהלך הטיפול בהם ביצע כלפיהם מעשי תקיפה ואיומים? נקבע כי מעשיו של המערער הם חמורים במידה ...
פסק דין
16/01/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל באפן חלקי את הערעורים אשר חייבו את אחוזה יסמין בע"מ לשלם למערער תשלומים שונים בגין תקופת עבודתו וסיומה באולם אירועים בירושלים; בין היתר, בטענה לפיה נפסקו לעובד סכומים אשר לא נתבעו על ידו, הן, מתקיים הכלל ...
החלטה
16/01/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה דן בבקשת הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבטל את צו המניעה שניתן נגד קיום שביתה בנמל אשדוד, במסגרת החלטת הממשלה על הקמת שני נמלי ים נוספים באשדוד ובחיפה, החלטה המכונה "הרפורמה בנמלים". ביה"ד קבע כי הגיעה העת לסיים ...
החלטה
16/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתה של אוניברסיטת תל אביב לסילוק על הסף של בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה כנגדה בטענה שאין לראות בתשלומים הנגבים על ידי האוניברסיטה מהסטודנטים בגין דמי אבטחה כמקימים יחסי עוסק-לקוח, כהגדרתם בחוק תובענות ייצוגיות. נקבע כי ...
טענה
16/01/2019 - לביהמ"ש המחוזי הוגש כתב אישום נגד נאשמים שניהלו את מחלקות פולין בחברות התיירות גשר ואקדמי טרוול בגין פועלם לקיום הסדר בו הם ימנעו מתחרות זה בזה על לקוחות קיימים בפני הגורמים הרלוונטים בהוצאת משלחות לפולין במסגרת פרסום מכרז של משרד ...
החלטה
16/01/2019 - ביהמ"ש השלום הורה על ביטול החלטת הממונה על רישוי האומנה, והתיר מתן רישיון אומנה קבוע לבני הזוג, דודתה של הקטינה, לשמש כמשפחת אומנה לקטינה שהוכרזה כ"קטינה נזקקת", והוצאה ממשמורת הוריה הביולוגים, בשל חוסר מסוגלות הורים. נקבע כי על אף קיומו ...
פסק בורר
16/01/2019 - ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין קיבלה באופן חלקי את בקשתו של מנהל מיסוי מקרקעין להורות על סילוק ערר מחמת אי תשלום אגרה מספקת, במסגרת ערר שהגישו 49 עוררים לגבי שומות מס שבח שהוצאו להם בגין עסקת תמ"א בבניין בחיפה, ...
פסק דין
16/01/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה הורה על מתן טיפול רפואי ואשפוזו של קטין בן 25 בניגוד לרצונם של הוריו לאחר שביהמ"ש אימץ את חוות הדעת הרפואיים והחד משמעית הקובעת כי הדרך היחידה המוכרת לטיפול בקטין, הינה טיפול אנטיביוטי; זאת לאחר שביהמ"ש התרשם ...
החלטה
16/01/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בשאלה מהי תוקפם של סעדים זמניים אשר ניתנו במסגרת הליך יישוב סכסוך ונקבע כי לא מתקבל על הדעת הפרשנות לפיה, הערכאה שבה ניתן הסעד הזמני, תבחן האם הלה נועד לשרת הליך עיקרי אשר הוגש בערכאה המקבילה; ...
גזר דין
16/01/2019 - ביהמ"ש השלום גזר 16 חודשי מאסר בפועל על נאשם שהורשע בביצוע עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש כלפי בת זוגו, וכתוצאה ממעשי האלימות החמורה שנמשכה בנוכחות בנם הקטין, נגרמה למתלוננת חבלה קשה. ...
פסק דין
16/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורם של חברות על שומות שהוצאו על ידי פקיד השומה, בגין אי תשלום היטל העסקת עובדים לפי חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל הקובעת כי מעסיק חייב בתשלום היטל מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם בשנת ...
החלטה
15/01/2019 - ביהמ"ש השלום הורה לשחרורו בתנאים מגבילים של טומס ביאטוס, החשוד בהפצה ובקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני ₪, במסגרת חקירה שמתנהלת במחלקת חקירות מכס ומע"מ, בחשד כי הפיץ חשבוניות מס פיקטיביות על שם חברת ביאטוס ניהול משאבי אנוש ...
הצעת חוק
15/01/2019 - משרד המשפטים הפיץ את טיוטת צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשע"ט-2018 המציעה להשיב בצו, את שלוש עילות הוראות פסלות : עובד המועצה במשכורת, עובד המדינה במשכורת ועובד במשכורת ברשות מקומית, ובכך ולהשוות את עילות הפסולת לכהונה בין חברי המועצה ...
הצעת חוק
15/01/2019 - משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 60), התשע"ח-2018 שמטרתו להפוך את מסלול מזונות למסלול קבע בהוצאה לפועל וזאת בשל יעילותו הרבה הן לזוכה והן לחייב. ...
פסק דין
15/01/2019 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתה של מי שהועסקה כחתמת ביטוח אלמנטרי בסוכנות ביטוח, בדרישה לפיצויי פיטורים ועוד. נקבע כי התובעת לא הוכיחה להפרת הוראות חוק עבודת נשים, לאחר שהיא חזרה לאותו תפקיד שמילאה בטרם יציאתה לחופשת לידה ובאותם תנאי שכר. ...
פסק דין
15/01/2019 - ביה"ד לעבודה דחה תביעה של 11 מועסקות בתפקידים שונים כעובדות מדינה בלשכת ההוצאה לפועל בגין אפליה בתנאי עבודה ושכר לעומת עובדים אחרים. נקבע בין היתר, כי מעבר מיקום העבודה היא שינוי בתנאי העבודה שהינו חלק מן הפררוגטיבה הניהולית, כל עוד ...
פסק דין עפ 8457/15 מדינת ישראל נ' עומר בן גאזי ווזווז, נור בן שחאדה חמדן, עימאד בן עדנאן שאער ואח'
01/11/2018
תמצית העובדות
ביום 18.04.2013, הוגש כתב אישום מתוקן לבית המשפט המחוזי נגד ארבעה נאשמים. על פי החלק הכללי שבכתב האישום, בסביבות חודש פברואר 2013, גמלה בליבו של המערער 1 ההחלטה לבצע פיגוע ירי נגד יהודים המגיעים להתפלל בהר ...
פסק דין רעפ 1611/16 מדינת ישראל נ' יוסי יוסף ורדי, ששון מועלם, מוחמד בן מחמוד חיג'אזי ואח'
31/10/2018
תמצית העובדות
שתי בקשות רשות ערעור שהגישה המבקשת, המופנות כנגד ביטול כתבי האישום שהוגשו נגד המשיבים מחמת "הגנה מן הצדק", נוכח שורה ארוכה של ליקויים ומחדלי אכיפה, חקירה והעמדה לדין מצד המבקשת. במוקד הבקשות עומדות טענות עקרוניות בדבר ...
פסק דין עא 1206/16 חברת יהלומי סמואל - רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, סמואל - רוזנבאום (1999) בע"מ, סמרוז בע"מ ואח'
09/10/2018
תמצית העובדות
שלושה ערעורים המופנים נגד פסק דין ופסק דין משלים של בית המשפט המחוזי בירושלים. עניינם של שני פסקי הדין בכספי מענק שניתנו על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למערערת לטובת עידוד השיווק בחו"ל. משרד התעשייה, המסחר ...
פסק דין עע 36773-06/16 מורן וינברגר נ' איי די וו מודולר בע"מ
05/10/2018
תמצית העובדות
המערערת, גב' מורן וינברגר (להלן גם: העובדת), החלה לעבוד במשיבה, חברת איי. די. וו. מודולר בע"מ (להלן: החברה) בתפקיד מזכירה ומנהלת משרד. בחודש אפריל 2012 הועלה שכרה של העובדת מסך של 6,000 ₪ לסך של 7,500 ...
פסק דין עע 61235-02/17 קופולק (1949) בע"מ נ' מיכאל חננשוילי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח'
16/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה במסגרתו התקבלה תביעתו של המשיב; נקבע כי הופרו כלפיו הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח - 1998 וכפועל יוצא מכך ניתן צו להחזרתו לעבודה וכן ...
פסק דין עע 34784-10/16 תרכובות ברום בע"מ נ' יהודית בורוכוב, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
15/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, במסגרתו נקבע כי המשיבה פוטרה תוך הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח – 1998 ובהתאם ניתן צו להחזירה לעבודה וכן נפסק לזכותה פיצוי כספי.
המערערת ...
פסק דין עא 9488/16 פרופסור דוד קרצמר, עדיאל שרמר, איילת שרמר ואח' נ' פקיד שומה ירושלים
09/10/2018
תמצית העובדות
השאלה המרכזית בערעור זה הינה האם כספים שקיבלו שלושת המערערים – שניים מהם פרופסורים למשפטים ואחד פרופסור להיסטוריה – ממוסדות מחקר אקדמיים בארצות-הברית, מהווים הכנסה בעלת מקור, ועל כן חלק מבסיס המס. הערעורים מופנים כמגד פסק ...
פסק דין עפ 6813/16 אלי סמסון נחמני נ' מדינת ישראל, פלוני
17/09/2018
תמצית העובדות
ראיית הסיוע במשפט הפלילי דורשת את בחינת יריעת המחלוקת בין הצדדים. השאלה המרכזית היא באיזה שלב במשפט מוגדרת יריעה זו.
נגד חשוד בביצוע מספר עבירות מוגש כתב אישום. העדות המרכזית שבידי התביעה – עדות ילד בפני ...
פסק דין עפ 2840/17 נתנאל ניאזוב נ' המתלוננת - ס.מ
04/09/2018
תמצית העובדות
סיפור המעשה – סופו בפשיעה; האם תחילתו באונס? חמישה חברים נסעו לבילוי של סוף שבוע באילת. בשעת בוקר מוקדמת של יום השבת, מזמין אחד מבני החבורה נערת ליווי לחדרם בבית המלון, וזו מציעה להם מופע חשפנות. ...
פסק דין עפ 220/17 נוחי דנקנר, איתי שטרום, אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ נ' מדינת ישראל
29/08/2018
תמצית העובדות

ברקע הפרשה מצויה הנפקת מניות של חברת אי.די.בי אחזקות בשוק המשני, בחודש פברואר 2012. בימים שלפני ההנפקה ובמהלכה, בוצעו פעולות רכישה מאסיביות של מניות אי.די.בי שכבר נסחרו בשוק, על ידי המערער איתי שטרום באמצעות חברת ISP ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)