IP=18.204.42.98
החלטה
14/01/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור המבקש על גזר דינו של בימ"ש שלום לתעבורה. המבקש הורשע במספר עבירות תנועה וגזר עליו קנס בסך 2,000 ש"ח; פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 16 חודשים; פסילה ...
החלטה
14/01/2021 - בימ"ש עליון קיבל חלקית בקשה למתן סעד זמני עד להכרעה בערעור שהוגש על פסק דינו של בימ"ש מחוזי. בקשה זו הוגשה על רקע סכסוך רב שנים שהתגלע בין שתי קבוצות חברים בעמותת "ישיבת בית אורות כחלק מהסכסוך התעוררה מחלוקת לגבי ...
פסק דין
14/01/2021 - בג"ץ דחה עתירה לביטול פסק דינו של ביה"ד הארצי לעבודה, בגדרו התקבלה בר"ע על החלטת ביה"ד האזורי לעבודה. משיבים 2–7, שחקני כדורגל בעבר ובהווה אשר שיחקו בשורות מועדון הכדורגל מ.ח. בית"ר ירושלים הגישו נגדה תביעה לביה"ד האזורי, אשר במרכזה תביעתם ...
החלטה
14/01/2021 - בימ"ש עליון דחה ערר לפי סעיף 53 לחוק סדר הדין הפלילי על החלטת בימ"ש מחוזי לעצור את העורר עד לתום ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו. נגד העורר הוגש כתב אישום, המייחס לו עבירה של ייצור, הכנה והפקה של סם מסוכן. עבירות ...
החלטה
14/01/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, שעל פיה נדחתה בקשת המבקש להארכת מועד להגשת תביעת חוב. בעניין דנן הוגשה בקשה להארכת המועד להגשת תביעת חוב שנוצר לכאורה במסגרת מערכת יחסי עבודה שהסתיימה לפני כשבע שנים. הבקשה הוגשה כשלוש ...
החלטה
14/01/2021 - בימ"ש עליון קיבל בקשה לעיכוב ביצוע של פס"ד שניתן ע"י בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחתה על הסף מחמת העדר עילה תביעה שהגישה המבקשת לסעד הצהרתי לפיו היא הבעלים הבלעדי של דירת מגורים המצויה בלוד. ברם, בשונה מפסקי דין שעניינם חיובים כספיים, ...
פסק דין
14/01/2021 - בימ"ש עליון קיבל חלקית עתירה במרכזה ניצבת אי איושן – של שתי משרות ציבוריות. הממשלה דנה בנושא והחליטה כי בשים לב לכך שבקרוב תוקם ממשלה חדשה, יש להמתין עם ההכרעה בנושא ולאפשר לממשלה ולשר התקשורת החדשים לתת דעתם לסוגיה, משחלפו ...
פסק דין
14/01/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה בעניין ההצבעות שנערכו במליאת הכנסת, לגבי הצעתה של העותרת 2, חברת הכנסת תמר זנדברג, להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת פרשת הצוללות וכלי השיט. ביטולה של הצבעה אחת וקיומה של הצבעה אחרת על פניה במטרה לעוות ולהסוות ...
פסק דין
14/01/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, המערער הורשע בביצוע שורה של עבירות מין בבתו ונגזרו עליו 17 שנות מאסר בפועל ופיצוי בסך 200,000 ₪. ניתן להצביע על משרעת של ענישה בעבירות מין במשפחה, אך נוכח ...
החלטה
14/01/2021 - בימ"ש עליון קיבל חלקית שלושה עררים בפרשת אלוביץ' על החלטות בימ"ש מחוזי, לדחות באופן חלקי את בקשות העוררים לעיין בחומרים שונים, המהווים לשיטתם "חומר חקירה", לפי סעיף 74(ה) לחוק סדר הדין הפלילי. יש להורות לבימ"ש מחוזי לשוב ולעיין בחומרי "תיק ...
גזר דין
14/01/2021 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות של סחר בסמים מסוכנים, לצד עבירה אחת של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, והשית עליו 19 חודשי מאסר בפעול, מאסר על תנאי והתחייבות בסך 5,000 ₪. ריבוי המקרים המובאים לפנינו ...
החלטה
14/01/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה בה מבקשים העותרים להורות למשטרת ישראל לחדול מחקירת מותו של אהוביה סנדק ז"ל, וזאת בטענה כי הסמכות לערוך את החקירה מצויה בידי המחלקה לחקירת שוטרים. הפרקטיקה שלפיה פועלים המשטרה ומח"ש באירוע שבו מעורבים שוטרים ואזרחים, מעוגנת ...
החלטה
13/01/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לדחות הגשת חומר ראיות המצוי ברשותם - הקלטות של שיחות שנערכו בין התובע 2 ואביה של התובעת 1 לבין נתבע 1 ונתבע 3 ואת תמליליהן עד לאחר הגשת תצהירי העדויות הראשיות מטעם הנתבעים. מדובר בתביעה לסעד ...
פסק דין
13/01/2021 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על החלטתו של בימ"ש מחוזי, אשר הורה על הפסקתו של הליך הערעור שהוגש על החלטתו של ביה"ד לעררים בירושלים הפועל לפי חוק הכניסה לישראל, אך הותיר על כנה החלטה בעניין עיכוב ביצוע על-ידו במסגרת ההליך. מקרה ...
החלטה
13/01/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה נקבע כי המערער ירצה את עונש המאסר שנגזר עליו מאחורי סורג ובריח בבית הסוהר, חלף ריצויו בעבודות שירות. נקבע שתוחלת הניסיון לשקמו ולמנוע את העמקת הדרדרותו לעולם העברייני, דבר שהיווה שיקול ...
פסק דין
13/01/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, אשר בגדרו נדחתה תביעת המערער נגד המשיבה. המשיבה היא חברה אנגלית המשמשת כזכיינית של חברת קטרפילר בתחום המשקפיים. המערער והמשיבה ניהלו מגעים לבחינת האפשרות שהמערער ישמש, כמפיץ או סוכן של ...
פסק דין
13/01/2021 - בג"ץ דחה עתירה שעניינה בקשת העותרת כי תיפתח חקירה משמעתית נגד המשיבה 6, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה כי תוגש נגדה קובלנה וכי תושעה מתפקידה, וכל זאת בגין התבטאויותיה במהלך כנס. בנוסף, התבקש צו ביניים להורות על השעייתה המידית של המשיבה ...
פסק דין
13/01/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה שעניינה בבקשת העותר להורות למשיבים ליתן טעם מדוע לא יבוטל הסכם עד מדינה שנחתם עם המשיב 5, לחלופין מבוקש להורות למשיבים 4-1 ליתן טעם מדוע לא יועמד א.א. לדין בגין 6 אישומים שנוספו בכתב אישום ...
החלטה
13/01/2021 - ועדת השחרורים דחתה בקשת אסיר לשחרור מוקדם, האסיר מרצה מאסר ראשון למשך 17 חודשים בגין עבירת החזקת נשק. שמדובר באסירים ביטחוניים, המבצעים עבירות על רקע אידיאולוגי -הנטל על האסיר להוכיח שהוא זנח קו אידיאולוגי זה, שכן שחרור מוקדם הוא לא ...
החלטה
13/01/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה לקיום משפט חוזר שהוגשה עי המבקש אשר הורשע בבימ"ש מחוזי בעבירה של אינוס במרכז הבקשה הנוכחית לעריכת משפט חוזר טוען המבקש כי בידיו ארבע ראיות חדשות, שבכוחן לשנות את תוצאות ההליך ושהגיעו לידיו רק לאחר שמיעת ...
פסק דין
13/01/2021 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה למתן צו עשה שמטרתו לאפשר לתובע ליתן שירות בנכס פיננסי בחשבונו ו/או לבטל את החסימה על ביצוע פעילות פיננסית בחשבונו. שהוגשה ע"י עוסק במסחר אינטרנטי על ההחלטה לבצע חסימה בחשבונו - סירוב הבנק לאפשר לו לנהל ...
החלטה
13/01/2021 - בימ"ש מחוזי דחה את ערעור הנאשמת נגד הכרעת הדין וגזר הדין שנקבע. של בימ"ש שלום. המערערים הורשעו בעבירות של פגיעה בערך טבע מוגן. מבצע עבירה אינו יכול, באמצעות התקשרות חוזית, להסיר מעליו את האחריות המוטלת עליו בהוראה הפלילית הרלבנטית. כך, ...
גזר דין
13/01/2021 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם מדריך לריקודים סלוניים לילדים ובני נוער שהורשע בביצוע עבירות מין ב-4 מתלמידותיו, קטינות בנות 13 עד כמעט 16, והשית עליו 14 שנות מאסר בפועל, 2 מאסרים על תנאי ופיצוי כולל למתלוננות בסך של ...
פסק דין
12/01/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה המפונית נגד החלטת פרקליטות המדינה, שלא להעמיד לדין את המשיבה 2, ונגד החלטת מחלקת העררים בפרקליטות המדינה שלא לשנות מהחלטה זו. בימ"ש ציין כי נזכור, נדע ונשנן זאת היטב: האחריות בנושא הגשתו – או אי-הגשתו – ...
החלטה
12/01/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה למתן סעד זמני שבגדרה נתבקש צו שיורה על איסור ביצוע דיספוזיציה בנכס שבמוקד הערעור, ולחלופין ליתן צו המורה להקפיא את הליך מכירת הנכס, וזאת עד שתתקבל הכרעה בערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי. העובדה ש"נכס ...
פסק דין
12/01/2021 - ימ"ש מחוזי דחה ארבע בקשות לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבות לפי חוק תובענות ייצוגיות, בעילת תביעה של הסדר כובל, הפרה של סעיף 2(ב) לחוק ההגבלים העסקיים המהווה עוולה נזיקית. בימ"ש ציין כי עילת ההסדר הכובל היא אולי העילה הקשה והמורכבת ...
החלטה
12/01/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחו ערעורים על הכרעת דינו וגזר דינו של בימ"ש שלום. בימ"ש לא מצא כי במקרה דנן מתעוררת השאלה המשפטית אשר לסמכות קצין הפיקוח לתשאל ואשר לפרשנות סעיף 18 לחוק ...
פסק דין
12/01/2021 - בג"ץ דחה עתירה המופנית נגד חקיקת החירום שנחקקה לצורך התמודדות עם התפשטות מגפת הקורונה. במסגרת העתירה מבקשים העותרים להורות על ביטול כל ההליכים הנוגעים לעבירות מינהליות ופליליות, שננקטו מכוח מספר תקנות שעת חירום שהותקנו על ידי הממשלה. בפרט מבקשים ...
החלטה
12/01/2021 - בימ"ש עליון קיבל את ערר המדינה על החלטות בימ"ש מחוזי, בגדרן הורה בימ"ש על שחרורו של המשיב למעצר בית מלא, בתנאי ערבות ובפיקוח, לאחר שנקבע כי קיימים "קשיים ראייתיים לא מבוטלים" בתשתית הראייתית הלכאורית שהוצגה לצורך הצדקת מעצרו. למשיב מיוחסת ...
פסק דין
12/01/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש מחוזי שלא לפסול עצמו מלדון בעניינם של המערערים. במוקד ההליך מצוי הסכם קומבינציה שנכרת בין המערערים ובין המשיבה בגינו מנהלים הצדדים הליכים משפטיים מרובים. אף אם היה בימ"ש מקבל את טענת המערערים כי ...
החלטה
12/01/2021 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה למינוי בורר שהוגשה ע"י המבקשים. נושאי הסכסוך הם מחלוקות מסחריות צופות פני עתיד בין חברת ערן הדר לחברת סער קפיטל בקשר לחלוקת הכנסות ורווחים מפרויקטים עתידיים בגין שירותי ייזום עתידיים שתיתן סער קפיטל. בהינתן שאותו חלק ...
פסק דין
12/01/2021 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק-דינו של בימ"ש משפחה אשר במסגרתו התקבלה תביעתו של המשיב להורות על השבת ילדיו הקטינים למ', מכוח חוק אמנת האג. תחולתו של חריג "החשש החמור" מחייבת קיומו של מצב קיצוני, יוצא דופן וחד משמעי המקים ...
החלטה
12/01/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פס"ד של בימ"ש מחוזי, בגדרו התקבל בחלקו ערעור המבקש על הכרעת דינו וגזר דינו של בימ"ש שלום.המבקש הורשע בעבירה של תקיפה סתם ובעבירה של קיפה הגורמת חבלה של ממש ואיומים. חרף חשיבותם של שיקולי שיקום, ...
החלטה
12/01/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה נדחתה בקשתה של המבקשת לסילוק על הסף של התובענה שהגישה נגדה המשיבה מחמת העדר סמכות עניינית. הדין הישראלי מכיר בהליך של תקיפה עקיפה, המאפשר לבימ"ש שדן בעניין אשר הובא לפניו כדין, ...
פסק דין
12/01/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה לביטול חובת עטיית מסכות לפי צו בריאות העם, במסגרתה התבקש צו על תנאי המורה למשיבים, ובעיקרם מנכ"ל משרד הבריאות, לבטל את חובת עטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו; לקבוע כי הטלת החובה לעטות מסכה מנוגדת לחרויות, ...
פסק דין
12/01/2021 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, שבגדרו התקבל ערעור המשיב ונפסק, בניגוד לקביעת ועדת הערעורים, כי אין להכיר במבקש כנכה לפי חוק הנכים בשל היעדר קשר סיבתי משפטי בין תנאי שירותו הצבאי לבין מחלתו. די בקביעה ...
פסק דין
11/01/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו חוייב המערער להשיב עשרה מיליון ₪ לקופת המשיבה, עמותת חברת קדישא גחש"א. ועד העמותה היה שבוי בידי המערער. ועדת הביקורת הייתה ועדה "על הנייר" בלבד. בצדק ציין בימ"ש ...
החלטה
11/01/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחה ערעור המבקש על גזר דינו של בימ"ש שלום, בשאלת ביטול הרשעת המבקש. הבקשה ממוקדת בטענה לקיומם של שיקולי צדק וחשש לעיוות דין בנסיבות המיוחדות של מקרה זה, כעילות ...
פסק דין
11/01/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין של בימ"ש מחוזי, במסגרתו הורשע המערער בעבירה של חבלה בכוונה מחמירה, תקיפת בת זוג בנסיבות מחמירות, והדחה בחקירה והשית עליו 8 שנות מאסר בפועל. במעשיו, פגע המערער בערכים מוגנים נכבדים: שלמות ...
גזר דין
11/01/2021 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם בעבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית, והשית עליו חודש מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי וצו מבחן. התכלית העומדת אחר עבירת החזקת הסם, שאותה ביצע הנאשם היא מניעת הפגיעה ...
פסק דין
11/01/2021 - בימ"ש שלום קיבל בקשה לסילוק על הסף של תובענה לסעד הצהרתי בה מבוקש להצהיר כי מכונית נמצאת בבעלות חברה, וזאת בנימוק של העדר סמכות עניינית. בימ"ש קבע כי מתוך החומר שהונח לפניו עולה כי הקרע בין בני הזוג תרם תרומה ...
גזר דין
11/01/2021 - בימ"ש שלום גזר את דינה של נאשמת בעבירה שעניינה קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, והשית עליה צו של"צ של 250 שעות, צו מבחן, קנס בסך 7,000 ₪ ומאסר על תנאי. הערך החברתי המוגן שנפגע מביצוע העבירה הינו פגיעה כלכלית, פגיעה ...
החלטה
11/01/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה מטעם המשיב בערעור-מנהל מס ערך מוסף להורות למערערת להפקיד בקופת בית המשפט ערובה ראויה והולמת להבטחת הוצאות המשפט של המשיב, אם יזכה בדין ויידחה הערעור. תכליתה של תקנה 519 לתקנות היא למנוע תביעות סרק ולהבטיח את ...
החלטה
11/01/2021 - בימ"ש משפחה דחה בקשת התנגדות לקיום צוואה שהוגשה ע"י בן של מנוח שציווה להעביר למטפלת שלו ולבן זוגה את כל רכושו. נוסף על כך שלא הונחה בפניי בימ"ש גרסא עובדתית מצד המתנגד, לא הונחה בפניי בית המשפט תשתית ראייתית ...
החלטה
11/01/2021 - בימ"ש שלום דחה בקשה לדחיית התביעה מפאת השתק שיפוטי, טענת חוסר סמכות 3 עניינית וגם החלת דוקטרינת "הליך תלוי ועמד". במסגרת התביעה מתברר סכסוך עסקי שחלקו גם על רקע יחסי משפחה, התגלע בין שתי קבוצות. למעשה, ישנו קשר הדוק בין ...
פסק דין
11/01/2021 - בימ"ש עליון דחה על הסף ערעור כנגד החלטת ראש עיריית ת"א להסיר 4 שלטי חוצות בטענה לפגיעה ברגשות הציבור. השלטים נתלו ברחבי העיר ת"א בהם נראו נשיא הרשות הפלסטינית וראש הלשכה המדינית של תנועת חמאס, כשהם כורעים על ברכיהם, עיניהם ...
החלטה
11/01/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה ראשונה להארכת מעצר המשיב לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, נגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות רבות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עושק, וכן עבירה של נסיון לשידול חבלה חמורה, לאור ההוראות ...
החלטה
11/01/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה לקיים דיון נוסף בפסק דינו של בימ"ש עליון, ראשיתם של ההליכים מושא הבקשה שלפניי, במכרז שניהלה משלחת הרכש של משרד הביטחון בארצות הברית לרכישת שירותי מחסן לוגיסטי לטיפול בטובין הנרכשים על ידי משרד הביטחון ברחבי ארצות ...
החלטה
11/01/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטתו של בימ"ש מחוזי, ובצדה בקשה לסעד זמני. בימ"ש מחוזי קיבל באופן חלקי את בקשת רשות הערעור שהגישו המבקשים על החלטתו של בימ"ש משפחה, בגדרה נדחתה בקשה לעיכוב ביצועו של פס"ד שניתן. המבקש לא הראה ...
החלטה
10/01/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור על גזר דינו של בימ"ש שלום. נגד המבקש הוגש כתב אישום אשר ייחס לו ביצוע עבירות של תקיפה סתם תקיפה הגורמת חבלה ממשית בנסיבות מחמירות של תקיפה ...
פסק דין בג"צ 7509/18 חב' אוויסון ישראל בע"מ נ' משרד החוץ, המשרד לשירותי דת, המוסד לביטוח לאומי
22/12/2020
תמצית העובדות
עניינה של העתירה שבפנינו בבקשת העותרת שנוציא צו על תנאי, בגדרו ידרשו המשיבים לבוא ולהראות טעם מדוע לא ייקבע כדלקמן: א) "חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971 אינו חל על העותרת"; ב) "אין כל מניעה ...
החלטה פ 68475-07/18 מדינת ישראל נ' טל כהן, רועי יחיא כהן
20/12/2020
תמצית העובדות

הנאשמים הורשעו


זו היא הכרעת דין בעניינם של הנאשמים 1 ו-2, שלפי הנטען בכתב האישום השתמשו במידע פנים שמקורו באיש פנים, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968 (להלן – הנאשמים ו-חוק ניירות ערך או החוק בהתאמה). בגין ...
פסק דין פה 15142-04/17 רן כהנא ו- 125 אח' נ' מדינת ישראל – הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, חברת החשמל לישראל בע"מ, ההסתדרות הכללית החדשה ואח'
08/11/2020
תמצית העובדות
ביום 11.12.16 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין חברת החשמל לישראל בע"מ לבין ההסתדרות החדשה, המסדיר את נושא חריגות השכר בחברת החשמל. ההסכם הקיבוצי זכה לאישור הממונה על השכר, אשר בכפוף לביצוע האמור בו, אף הסכים שההסכם ...
פסק דין סעש 7865-07/17 אירית כהן, רונית אוחיון, ענת סויסה ואח' נ' מדינת ישראל - רשות האכיפה והגבייה - מחוז צפון
25/11/2020
תמצית העובדות
בעקבות רפורמה שנערכה במערכת ההוצאה לפועל והפרדתה ממערכת בתי המשפט, הוחלט על ניוד עובדים בין לשכות הוצאה לפועל וביניהן התובעות. בעקבות כך ולאחר מו"מ, הוענקה לתובעות הטבה. בחלוף מספר שנים, הודיעה הנתבעת על ביטול ההטבה ומכאן ...
הכרעת דין פח 70275-02/19 מדינת ישראל נ' ויקטור גואטה
29/10/2020
תמצית העובדות
ביום 09.04.04 בסמוך לשעה 16:15 הגיע לתחנת המשטרה בנתניה דיווח משכניו של המנוח יצחק (איז'ו) שוורץ ז"ל (להלן: "המנוח") בשכונת דורה בעיר, על ריח רע העולה מדירת מגוריו.
כבאי פרץ את דלת (שער) הבית בו התגורר ...
פסק דין עע 33793-12/16 עתליה אביגל, ויאצ'סלב גוזנפוד, אפרת אנטמן נ' באג מולטיסיסטם בע"מ
06/12/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי תל-אביב (השופט אורן שגב; סע"ש 22049-04-13, 22061-04-13, 22031-04-13), שבמסגרתו נדחתה בקשת המערערים לאישור תובענתם כתובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006 (להלן – החוק). המשיבה – ...
הכרעת דין פ 14327-07/19 מדינת ישראל נ' כרמל מעודה
09/12/2020
תמצית העובדות
על-פי המתואר בעובדות כתב האישום המתוקן, בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, שימש גן משפחתון "בייבי לאו" בראש העין כגן פרטי, המיועד לתינוקות ופעוטות בין הגילאים 3 חודשים עד 3 שנים. בין התאריכים 27.5.19 עד 16.6.19 הייתה הנאשמת ...
פסק דין עע 48000-01/17 אינדקס הגליל תקשורת ועיתונות בע"מ נ' סילביה מזאווי, היועץ המשפטי לממשלה, הסתדרות העובדים הכללית
08/12/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי אשר דחה את ערעור המערערת, החברה, שלפיו, חויבה החברה לשלם למשיבה, העובדת, פיצויי פיטורים בסך 33,028 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.5.2013. ההליך הנדון נוגע לשאלה: האם ...
הכרעת דין פ 12876-06/18 פרקליטות מחוז מרכז - פלילי נ' פלוני
08/11/2020
תמצית העובדות
נגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו בשני אישומים עבירות, כדלקמן: באישום הראשון - עבירה של מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה, לפי סעיף 348(א) בנסיבות של סעיף 345(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977. ...
פסק דין עע 5579-09/19 נג'אח ביסאן נ' מועצה מקומית יאנוח-ג'ת, מדינת ישראל
21/10/2020
תמצית העובדות
המערערת, גב' נג'אח ביסאן, ילידת שנת 1955, הועסקה כעובדת המשיבה 1, המועצה המקומית יאנוח ג'ת (להלן: המועצה), החל מיום 1.7.72. בתפקידה האחרון שימשה כסייעת בגן ילדים. ביום 31.7.11 נבדקה מול המערערת האפשרות של פרישה מוקדמת לגמלאות. ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)