IP=35.175.200.4
פסק דין
29/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה תביעה בין בעלי דירות בבניין משותף בטענה לכריתת הסכם מכר בין הצדדים, כך שהנתבעת מכרה את גג הבניין. נקבע כי לא הוכח שנכרתה עסקת מכר המקרקעין על-פה לה טען התובע בכתב תביעתו. ...
פסק דין
29/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה תביעה כספית בעילה של רשלנות רפואית בטענה כי רופא המשפחה נמנע מלהפנות את התובע במועד לבדיקת הדמיה נחוצה, וכתוצאה מכך נגרם לו נזק. נקבע בהתאם לחוות דעת המומחה כי משלא הוכח שלתובע היה אירוע מוחי וממילא, העובדה ...
פסק דין
29/07/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של יהלומן, נגד החלטת בימ"ש קמא אשר דחה את תביעתו לקבלת תגמולי ביטוח מן המשיבות בגין שוד אשר בו לטענתם נגנבו מהם יהלומים בשווי של מעל 9,000,000 דולר. נקבע כי לא הוכח התקיימותו של האירוע ...
החלטה
29/07/2019 - ביהמ"ש העליון דחה בקשה נגד החלטת משרד הפנים לפיה נשללה בקשתו לאישור תושבות בארץ מהסיבה שהמבקש לא שמר על זיקותיו לישראל: הוא שהה בארצות הברית כ-40 שנים, וביקר בישראל לראשונה רק כ-20 שנים לאחר שעזב; מאז שנת 1995 הגיע לביקור ...
פסק דין
29/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של עו"ד בנימין שור, על החלטת מנהל מע"מ בהשגה לפי סעיף 83 לחוק מס ערך מוסף, בנוגע לחיובו במע"מ בגין מכירת נכס מקרקעין במסגרת תפקידו ככונס נכסים בהליכי הוצל"פ. נקבע כי בעקבות המכירה ובהתאם לחוק ...
החלטה
29/07/2019 - ועדת השחרורים דחתה את בקשתו לשחרור מוקדם של אסיר המרצה עונש מאסר בגין עבירות יידוי אבנים וייצור בקבוקי תבערה. נקבע כי האסיר לא שניכנע כי הוא זנח את הקו האידאולוגי שהוא דבק בו, לפגוע בכוחות הביטחון. ...
פסק דין
29/07/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בשאלת תוקפה של צוואה אשר נערכה בפני נוטריון ובה ציווה המנוח את מלוא עזבונו לאחיינו ולבנו של האחיין, תוך הדרה של בניו ממנו; וקבע כי עלה בידי המתנגדים להרים את נטל ההוכחה שעל כתפיהם, כך שהצוואה ...
פסק דין
29/07/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה הורה על ביטול הודעת ביטול צוואה בדונו בכשירות המנוחה והשפעת אחת היורשות על המנוחה לערוך את הודעת הביטול. נקבע כי המתנגדת לא עמדה בנטל להוכיח את חוסר הכשרות של המנוחה. ...
פסק דין
29/07/2019 - ביה"ד לעבודה קיבל תביעה לתשלום דמי לידה בדונו בשאלה האם התקיימו יחסי עובד מעסיק בין התובעת לבין בעלה לשעבר ואבי שני ילדיה, ונקבע כי קרבה משפחתית כשלעצמה אין בה כדי לשלול קיומם של יחסי עובד מעסיק, ועל בית הדין לבחון ...
החלטה
29/07/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל באופן חלקי בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בי"ד קמא בו חויבה מאפיית ברמן ואח' לשלם למשיב זכויות סוציאליות שונות לרבות זכויות מכוח צו ההרחבה בענף האפייה. נקבע כי האיזון הראוי בין האינטרסים של הצדדים הוא ...
פסק דין
29/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של מאושפז בכפייה, לשחרורו מבית החולים בקובעו כי אשפוזו של המבקש הכרחי מאחר והוא מהווה סכנה לשלומו ושלום הציבור. ...
החלטה
29/07/2019 - ביהמ"ש לעניינים מקומיים דן בבקשת נאשם אשר יוחסה לו עבירת בנייה , בבקשה לקבוע כי צו ההריסה נשוא גזר הדין, התייחס רק לבנייה בשטח מסוים וכי הוועדה המקומית מנועה מלבצע פעולות הריסה נוספות. ...
פסק דין
28/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בתביעה לפיצויי הפקעה אשר הופקעו בהתאם לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943 , בהתאם לחוות דעת המומחה. ...
החלטה
28/07/2019 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור על ההחלטה בגדרה נדחתה בקשת איפקס הנפקות בע"מ, העוסקת במתן שירותי חיתום להנפקות ציבוריות בשוק ההון, לסלק על הסף את הבקשה לאישור תובענה כייצוגית שהופנתה כלפיה בטענה כי זכויות התביעה נושא בקשת האישור, הומחו ...
פסק דין
28/07/2019 - ביהמ"ש העליון השיב בשלילה על השאלה האם יש בראיות הנסיבתיות , כדי לספק את דרישת ההוכחה לצורך הרשעה בפלילים; וקיבל את ערעורו של זיאד וזיכה אותו מחמת הספק מעבירת רצח בכוונה תחילה לפי סעיף 300(א)לחוק ומעבירה של חבלה בכוונה מחמירה ...
פסק דין
28/07/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל באופן חלקי ערעור על החלטת רשמת ההוצל"פ, לפיה היא התירה לאישה לגבות חוב מזונות שהצטבר כנגד המערער מאז חודש דצמבר 2010 ועד חודש מרס 2016.; בקובעו כי סעיף 11 (ב) לחוק לתיקון דיני משפחה [מזונות], קובע, ...
פסק דין
28/07/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בתביעות אישה להצהרה כי קיימות עבורה זכויות בעלות בכלל הזכויות והנכסים שנצברו ע"ש הנתבע במהלך נישואי הצדדים; וזאת בהתאם להסכם הממון שנחתם בין הצדדים. ...
פסק דין
28/07/2019 - ביה"ד לעבודה השיב בחיוב על השאלה האם כדין חישב המוסד לביטוח לאומי את הכנסת התובע, שכיהן כראש מועצת ג'ת., לעניין דמי פגיעה, עת נורה בפרוץ אלמונים לביתו. נקבע כי בנוגע לחישוב ההכנסה לעניין דמי הפגיעה התובע לא הוכיח כי קיבל ...
פסק דין
28/07/2019 - ביה"ד לעבודה דחה תביעה לדמי לידה של התובעת, שעבדה כשכירה בנימוק, כי לא התקיימו יחסי עובד מעסיק בין התובעת לבין מעסיקה הנטען, בעלה. נקבע כי התובעת לא הוכיחה כי התקיימו יחסי עובד מעסיק בינה לבין בעלה, על כן התביעה נדחתה. ...
החלטה
28/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי אישר בקשה לתובענה ייצוגית נגד בזק בינלאומי בע"מ, בטענה כי היא מפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן כאשר אינה מוסרת ללקוחותיה הודעה בכתב בדבר העלאת המחיר בתום המועד בעסקה. ...
פסק דין
28/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית לפי חוק טיפול בחולי נפש, אשר לא אישרה למערער לצאת לחופשות מאשפוזו הכפוי, שם מאושפז בשל ביצוע עבירות מין בקטינים. נקבע כי מסוכנותו של המערער הינו סכנה ממשית; ואין להתערב בהחלטת הוועדה. ...
החלטה
28/07/2019 - ועדת השחרורים הורתה על שחרורו המוקדם של אסיר המרצה עונש מאסר בגין ירי באזור מגורים על רקע סכסוך; נקבע כי התנגדות משטרת ישראל לשחרורו של האסיר מבעה ממידע שקדם למאסרו. ...
28/07/2019 - ביהמ"ש השלום פסק פצויים באופן חלקי בתביעת נזקי גוף שנגרמו לתובע במהלך תאונת דרכים שכתוצאה ממנה נגרמה לו נכות בשיעור של 10%. נקבע כי התובע לא הוכיח קיומו של קשר סיבתי בין התאונה לבין הפגיעה בברכו. ...
פסק דין
28/07/2019 - ביהמ"ש השלום דן בתביעת נזיקין לפיצוי בגין נזקי גוף שנגדמו לתובעת כתוצאה משימוש ממותג "כיף שעווה טבעית למיקרוגל" לאחר שנקבע כי התובעת לא ביצעה שימוש שלא על פי הוראות היצרן וכי האחריות לפצותה חלה על כל הנתבעות שהרי האחריות מוטלת ...
הצעת חוק
25/07/2019 - משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות) (תיקון מס' 1) (הודעת מיזוג), התשע"ט-2019 שמטרתו למקד ולייעל את הליך הבדיקה של מיזוגים על ידי רשות התחרות. ...
החלטה
25/07/2019 - ביהמ"ש העליון קיבל באופן חלקי ערעור על גזר הדין בגין הרשעתו של קטין בעבירת תקיפה בנסיבות מחמירות ממניע גזעני לאחר שנקבע כי הצהרת נפגע עבירה, הנערכת לפי סעיף 18 לחוק זכויות נפגעי עבירה, נועדה להגשה בשלב גזירת העונש, כלומר האפשרות ...
פסק דין
25/07/2019 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת חברה UCB Pharma GmbH בעלת פטנט למכשיר רפואי נגד החלטת רשם הפטנטים. ביהמ"ש דן בשאלה האם יש להאריך את תוקפם של צווי הארכה שניתנו ופורסמו בפנקס הפטנטים, ולתקן בדיעבד את חישוב מועד תפוגתם, למועד שבו הומצאה ...
פסק דין
25/07/2019 - ביהמ"ש העליון דן בערעור על עתירות שנסבו על מכרז למתן שירותי התאמה ואספקת מכשירי שמיעה שפרסמה שירותי בריאות כללית, לגבי כללי המכרז. ...
פסק דין
25/07/2019 - ביהמ"ש העליון דן בשאלה האם ילדה שנולדה בישראל לאם אזרחית פולין ולאב אזרח קונגו והתחנכה רב שנותיה במוסדות בישראל, היה מקום להכיר בה כזכאית למעמד של קבע בישראל מכוח החלטת הממשלה בעניין ילדיהם של שוהים שלא כחוק בישראל? ביהמ"ש השיב ...
פסק דין
25/07/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים אישר תובענות ייצוגיות שעניינן חיוב בארנונה בתחומה של עיריית רעננה, בגין שטח נכס המשמש למגורים לאחר שנקבע כי העירייה לא הוכיחה טעם לשינוי חישוב צו הארנונה. ...
פסק דין
25/07/2019 - ביה"ד לעבודה דחה תביעה לקבלת קצבת תלויים מאת המוסד לביטוח לאומי לאחר שלא הוצגה כל ראייה לזהותו של מעסיק ובהעדר הוכחה כי המנוח היה עובד שכיר. ...
החלטה
25/07/2019 - ועדת השחרורים דחתה בקשתו של אסיר לשחרורו המוקדם בטענה כי הוא לא הוכיח שהוא אינו מהווה סכנה לשלום הציבור לאחר שהורשעה בחברות ופעילות בהתאחדות בלתי מותרת , יידוי אבנים והשלכת בקבוק תבערה לעבר אוטובוס ישראלי. ...
פסק דין
25/07/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשת אישה, לפי החוק למניעת אלימות במשפחה כנגד בעלה בטענה כי הוא מתעלל בה נפשית ופיזית מזה חמישה חודשים, מטיל מורא ופחד על הילדים ועליה מאיים צועק ומקלל ללא הפסקה, מאיים לרצוח אותה, ויש להרחיקו מהבית. ...
פסק דין
25/07/2019 - ביה"ד לעבודה דחה תביעת תושב בלגיה לתשלום קצבת זיקנה בטענה כי הוא לא צבר תקופת אכשרה מספקת, וזאת מכיוון שהיה מבוטח בביטוח זקנה 140 חודשים בלבד, בעוד הזכאות לקבלת הקצבה הינה 144 חודשי ביטוח. ...
פסק דין
25/07/2019 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל באופן חלקי תביעת סופר לפיצוי בגין אבדן דבר דואר והתנהלות מזלזלת מצד חברת דואר ישראל בע"מ, עת ביקש לשלוח באמצעות הדואר 15 ספרים פרי עטו , ללא הצלחה ואף נגרם לו נזק בשל כך. נקבע כי ...
פסק דין
25/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תביעתה הכספית של חברה בע"מ המפעילה מכון תערובת לבעלי חיים, נגד חברה לביטוח בע"מ, בטענה כי התקנת מערכת הפעילה גרמה לנזקים בחברה. ביהמ"ש דחה את התביעה בין אם מכח הרחבת חזית אסורה ובין בהעדר אחריות נזיקית ...
פסק דין
25/07/2019 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת, בשל התרשלות הצוות הרפואי במהלך לידתה בשנת 1985, אשר בעקבותיה סובלת התובעת מהיפראקטיביות עם הפרעות קשב (ADHD). נקבע כי בהתאם לחוות הדעת הרפואית לא הוכח קיומו של קשר סיבתי בין ...
פסק דין
24/07/2019 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעור המדינה בדונו בשאלה כיצד יש להפעיל את מנגנון החכירה? כיצד ראוי לאמוד את הפיצוי לו זכאי הנפקע בשל הפסד של דמי חכירה אשר נבע מאיחור המדינה בתשלום הפיצוי ההוני הבסיסי בגין המקרקעין שהפקיעה ממנו; וזאת ...
פסק דין
24/07/2019 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעורה של הוועדה למתחמים מועדפים לדיור על פס"ד של בימ"ש קמא במסגרתו התקבלה עתירת דיירים באזור המתנגדים לתכנית להקמת שכונת מגורים הכוללת כ-1920 יחידות דיור. נקבע כי , החלטת גורמי התכנון להעדיף את השימוש בכלי של ...
פסק דין
24/07/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשת אח למתן צו לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001 נגד אחותו לאסור עליה להטרידו בכל דרך ובכל מקום, לאיים עליו, ליצור קשר כלשהו עמו בכל דרך שהיא, בדירה השייכת לאחותו. נקבע כי לא קיימת הצדקה ...
פסק דין
24/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בתובענות בקשר לשתי הלוואות שניתנו לאלי רייפמן, כאשר מניותיו בחברת אמבלייז בע"מ ניתנו כבטוחה להחזר ההלוואות ונקבע לחייב את עו"ד ומזכירי חברה בסך של כ-18,000,000 ₪; לאחר שביהמ"ש פסק בחבות החברה לפרסם נתוני אחזקת מניות נכונים מחד, ...
פסק דין
24/07/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל את עתירתם של עיריית שפרעם ואח' והורה על ביטולו של המכרז הנוגע להפעלתה של מחצבת חנתון, הפועלת בסמוך לעיר שפרעם לדברי ופוגעת באופן דרסטי ובלתי מתקבל על הדעת במצבם של תושבי האיזור הסמוך ...
החלטה
24/07/2019 - ועדת השחרורים דחתה את בקשתו לשחרורו המוקדם של אסיר המרצה עונש מאס בגין עבירות ייצור חפיצים נפיצים שהופעלו כנגד כוחות הביטחון. נקבע כי לא עלה בידי האסיר להוכיח כי שחרורו אינו מהווה סכנה לשלום הציבור. ...
החלטה
24/07/2019 - ביה"ד הרצי לעבודה דחה את בקשת רשות ערעורו של התובע, שעבד כמסגר, על החלטת ועדה רפואית לעררים אשר דחתה את בקשתו להכיר בנכותו שנגרמה כתוצאה מתאונת העבודה. נקבע כי לא נפלה טעות בהחלטת הוועדה, המצדיקה מתן רשות ערעור. ...
החלטה
24/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת תובע לפטורו מהפקדת עירבון; במסגרת ערעור אשר הוגש על ידו על החלטת הממונה על רשם המקרקעין אך הפחית את גובה הפקדת העירבון לאחר שהוכיח העדר יכולת כלכלית. ...
גזר דין
24/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי הטיל עונשי מאסר שונים על מורשעים בביצוע עבירות שוד חמורים, כשהם רעולי-פנים ומזויינים בסכינים ובגז פלפל; בשני המקרים פגעו בעובדים תמימים, אשר ניצבו במקומות שאותם ; הנאשמים פגעו בזכותם של קרבנותיהם לשלמות גופם, לבריאותם הפיסית והנפשית; הם פגעו ...
פסק דין
24/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי פסק פיצויים בסך מעל 3 מיליון ₪ לנפגע בתאונת דרכים , עת נהג באופנוע וכתוצאה מתאונה נפגע התובע באיברי גוף רבים. ביהמ"ש שקל בעת פסיקת סך ההוצאות , את העובדה כי התובע, עו"ד במקצועו, שבעקבות התאונה שינה את ...
החלטה
24/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתה של חברת החזקות, להורות לפקיד שומה למחוק את טענתו החלופית שהועלתה במסגרת ההודעה המפרשת את נימוקי השומה, לגבי קיומה של עסקה מלאכותית שביצעה החברה. ...
החלטה
24/07/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה למתן רשות להגן בתביעה לזיוף מסמך הלוואה בין שנחתם בין הצדדים. נקבע כי התובע לא הוכיח כי יש לפסול את טענת הזיוף שהועלתה ע"י הנתבע באופן כזה שיש לדחות את הגנתו. ...
החלטה
23/07/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתו של תאטרון אלמידאן לקבל תמיכה תקציבית ממשרד התרבות והספורט בתחום התאטרון לשנת 2016, בהתבסס על הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים, כך נקבע לאחר דחיית טענתם בדבר הפרשנות שיש להעניק לסעיף 8 בהסכם. ...
פסק דין עפ 3600/18 פלוני נ' מדינת ישראל, פלונית, פלונית ואח'
20/06/2019
תמצית העובדות
המערער, שנאשם בשורה של עבירות מין חמורות, נמנע במהלך משפטו מלהביא עדים מטעמו, לחקור עדים מטעם התביעה ולהגיש סיכומים. המערער היה מיוצג ומשפטו נוהל כך מתוך בחירה, לאחר שנדחתה טענתו כי בקשותיו לקבל חומרים לפי סעיף ...
פסק דין עסק 31504-01/18 מדינת ישראל נ' ההסתדרות הרפואית בישראל, שירותי בריאות כללית
16/06/2019
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, במסגרתו נקבע כי רופאים מומחים שנקלטו בשנים 2011-2014 לעבודה בבתי חולים ובמרפאות הקהילה בפריפריה, זכאים למענק כספי שתכליתו עידוד גיוסם של רופאים לעבודה בפריפריה (להלן: ...
פסק דין רעא 9849/17 אבי פיקאלי נ' הכשרה חברה לביטוח בעמ, איי.די.איי. חברה לביטוח בעמ, סלבין אייל ואח'
04/06/2019
תמצית העובדות
פוליסת ביטוח לרכב (מקיף או צד ג') כוללת מגבלת גיל לנהג. בעל הרכב מאפשר לאדם שאינו עומד במגבלת הגיל לנהוג ברכב, ובמהלך נהיגתו נגרם נזק לרכב עצמו או לכלי רכב אחר. האם אי העמידה במגבלת הגיל ...
פסק דין עעמ 10014/16 יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם, עמק שווה - ארכיאולוגיה בצל הסכסוך נ' המינהל האזרחי איו"ש, קצין מטה ארכיאולוגיה במינהל האזרחי איו"ש
16/05/2019
תמצית העובדות
במוקד הערעור דרישת המערערים כי יימסר להם מידע בדבר האופן שבו מוסדר ומנוהל תחום המחקר הארכיאולוגי באזור יהודה והשומרון, והמתח שדרישה זו מעוררת בין זכות הציבור לדעת לבין ההגנה על יחסי החוץ של המדינה ועל אינטרסים ...
פסק דין עא 534/17 עו"ד רונן לפיד, נחמן עומר נ' סלקום ישראל בע"מ
06/03/2019
תמצית העובדות
סוגיה בדיני ספאם: באילו תנאים רשאי עסק לשלוח דברי פרסומת באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, דואר אלקטרוני או מסרון לרשימת לקוחותיו? המחוקק קבע בעניין זה הסדר מיוחד בסעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ואולם כדרכם ...
פסק דין עא 1057/18 עו"ד אייל עברון נ' דוד ורדי, רינת ורדי, כלל חברה לביטוח בע"מ
23/01/2019
תמצית העובדות
ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בה התיר למשיבה 3, המחזיקה ומנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים של המשיב 1, לקזז את חובו של המשיב 1 כלפיה מרכיב הפיצויים שבפוליסה.
בחודש ינואר 2016 הגיש המשיב 1, החייב, ...
פסק דין בג"צ 6301/18 השופטת רונית פוזננסקי כץ נ' שרת המשפטים, בית הדין המשמעתי לשופטים
27/12/2018
תמצית העובדות
עתירה לביטול גזר הדין של בית הדין המשמעתי לשופטים מיום 18.7.2018 שבו נקבע כי העותרת תועבר מכהונתה כשופטת.
העותרת מונתה לכהונת שופטת בבית משפט השלום בתל אביב–יפו בשנת 2014. בין החודשים יוני 2017 לפברואר 2018 דנה ...
פסק דין בג"צ 4602/13 פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי בחיפה, היועץ המשפטי לממשלה, לשכת עורכי הדין בישראל ואח'
18/11/2018
תמצית העובדות
עניינה של העתירה בסוגיה של שיתוף ספציפי בדירת מגורים. העתירה מעוררת את השאלה אם יש מקום להתערבותו של בית משפט זה בפסק דינו של בית הדין הרבני הגדול עקב מתן משקל לבגידה הנטענת של בת הזוג. ...
פסק דין עפ 8457/15 מדינת ישראל נ' עומר בן גאזי ווזווז, נור בן שחאדה חמדן, עימאד בן עדנאן שאער ואח'
01/11/2018
תמצית העובדות
ביום 18.04.2013, הוגש כתב אישום מתוקן לבית המשפט המחוזי נגד ארבעה נאשמים. על פי החלק הכללי שבכתב האישום, בסביבות חודש פברואר 2013, גמלה בליבו של המערער 1 ההחלטה לבצע פיגוע ירי נגד יהודים המגיעים להתפלל בהר ...
פסק דין רעפ 1611/16 מדינת ישראל נ' יוסי יוסף ורדי, ששון מועלם, מוחמד בן מחמוד חיג'אזי ואח'
31/10/2018
תמצית העובדות
שתי בקשות רשות ערעור שהגישה המבקשת, המופנות כנגד ביטול כתבי האישום שהוגשו נגד המשיבים מחמת "הגנה מן הצדק", נוכח שורה ארוכה של ליקויים ומחדלי אכיפה, חקירה והעמדה לדין מצד המבקשת. במוקד הבקשות עומדות טענות עקרוניות בדבר ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)