IP=35.172.195.82
פסק דין
20/01/2020 - בימ"ש המחוזי אישר בקשת הסתלקות של תביעה ייצוגית נגד "רמי לוי", בגין אי ביצוע התאמות נגישות למתקני השתייה בסניפיו. נקבע כי קבלת ההסתלקות לא תפגע באינטרס של מי מחברי הקבוצה, איש מחבריה לא שינה את מצבו לרעה, וכתוצאה מההסתלקות יישמרו ...
הכרעת דין
20/01/2020 - בימ"ש לתעבורה זיכה נהג שהואשם בנהיגת רכב במקום ציבורי בהיותו שיכור עפ"י בדיקת ינשוף. נקבע כי חרף הודאת הנהג בחקירתו כי שתה לפני כוס וודקה, אין כל אינדיקציה ראייתית כי עת נהג ברכב היה הוא תחת השפעת אלכוהול אסורה כתוצאה ...
פסק דין
20/01/2020 - ביה"ד האזורי לעבודה דחה תביעת אחות נפטר נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום מענק פטירה, בגין הוצאות מצבתו. נקבע, כי על אף תחושת אי הנוחות, התובעת לא עונה לא על הגדרות החוק וההסכם בעניין "קרוב של נפטר גלמוד", ולא קמה לה ...
פסק דין
19/01/2020 - ביה"ד לעבודה קיבל תביעת אלמן לקצבת שארים מהביטוח הלאומי, בשים לב לכך שחי בנפרד ממנה בשנים שקדמו לפטירתה. נקבע כי מצבה הרפואי של המנוחה מנע ממנה לקחת חלק בתפקידי הבית והמשפחה, ואילץ את התובע לשאת לבדו בעול פרנסת ...
החלטה
19/01/2020 - בימ"ש העליון, דחה בקשת רשות ערעור של " קרן קיימת לישראל " ו"רשות מקרקעי ישראל" לסילוק על הסף תביעת מושב " עין ורד ". נקבע, כי אין הצדקה לסילוק על הסף. בימ"ש המחוזי צריך להכריע במחלוקת על סמך מכלול הנתונים, ...
החלטה
19/01/2020 - בימ"ש העליון, דן במאסר שהוטל על סרבן גט לפי חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון). נקבע כי יש לנהוג נגד תופעת סרבנות גט במלחמת חורמה, ומאסר במקרה זה, הוא ...
פסק דין
19/01/2020 - בימ"ש המחוזי, קיבל עתירת "אוניברסיטת בר אילן" נגד החלטת הממונה במשרד הפנים, שדחה בקשה לפטור מתשלום ארנונה מחמת איחור בהגשת הבקשה. נקבע כי ההחלטה אינה מאזנת כהלכה בין השיקולים השונים, ואינה נותנת להם את המשקל הראוי, כשהבולט ביניהם הוא תשלום ...
פסק דין
19/01/2020 - בימ"ש המחוזי קיבל ערעור על פסק דין שדחה תביעה מחמת התיישנות, והחזיר את התיק לבימ"ש קמא. נקבע כי בהתאם ל'הלכת חברת חשמל', כאשר שאלת ההתיישנות עצמה כרוכה בבירור עובדתי מורכב "ראוי להכריע בסוגית ההתיישנות יחד עם ההכרעה בתובענה לגופה". המקרה ...
פסק דין
19/01/2020 - בג"ץ קיבל את עתירת הרב אברהם דב חרל"פ, בגין שלילת סמכותו ליתן תעודות הכשר לבתי עסק בתחומי המועצה האזורית מטה יהודה. נקבע כי ההליך לווה בפגמים. על הרשות המוסמכת לקבל החלטה מינהלית לשמור על הכללים הפרוצדורליים, שחשיבותם היא בשמירה על ...
פסק דין
19/01/2020 - בימ"ש המחוזי קיבל ערעור על פסק דין שחייב את המבקשת, בגין מכירת מכשיר נייד "מחודש" שלא תוקן בתקופת אחריותו. נטען כי המכשיר לא נרכש ע"י המבקשת, וכי על היבואנית לשאת בתשלום. נקבע כי לא הוכח שחלה חובה על המבקשת לתקן ...
פסק דין
19/01/2020 - בימ"ש השלום דחה תביעה לרשלנות עורכת דין, בגין הסכם גירושין שלא חסם את גרושת התובע מפני תביעה נוספת נגדו. נקבע כי הסכם הגירושין ברור ונהיר; התובע אישר בפני בית המשפט לענייני משפחה שקרא והבין את ההסכם והסכים לתנאיו, ואינו יכול ...
פסק דין
19/01/2020 - בימ"ש השלום קיבל תביעה כספית בגין ביטול הסכם שכירות. נטען כי לפי סעיף 14(א) לחוק התרופות, מפר אינו חייב בפיצויים לגבי נזק שהנפגע יכול היה למנוע או להקטין. נקבע כי אין מדובר ב"חובה" במובנה הקלאסי, ומשמדובר בהגנה, הנטל לשכנע כי ...
החלטה
19/01/2020 - בימ"ש המחוזי דחה ערר מטעם המשטרה על החלטת בימ"ש קמא, שקבעה כי מעצרו של חשוד בניהול מקום הימורים היה מיותר, וחייבה בהוצאות. נקבע כי מעצר ייעשה רק כשאין אפשרות אחרת. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע שאין לפגוע בגופו ובכבודו ...
פסק דין
19/01/2020 - בימ"ש השלום דחה תביעה בגין הפרת הסכם מכר דירה. נקבע כי מדובר בעבודות משמעותיות, שאי השלמתן מונע מגורים בדירה או גורם לאי נוחות רבה. במקרה דנן, מדובר בעבודות שאי השלמתן מהווה הפרה יסודית של ...
פסק דין
19/01/2020 - בג"ץ דחה עתירת פלשתינאית, בת של סייען כוחות הביטחון, שפנייתה לוועדה המקצועית ליתן לה ולמשפחתה מעמד של תושבות קבע לא נענתה. נקבע כי לפי סעיף 2 לחוק האזרחות שר הפנים לא יעניק לתושב אזור ולא ייתן לו רישיון לישיבה בישראל ...
פסק דין
13/01/2020 - בימ"ש העליון קיבל, באופן חלקי, ערעור על חומרת העונש, של מורשעת בעבירת חבלה חמורה שלא כדין, והפחית את הקנס הכספי שהוטל עליה מסך של 150,000 ₪ לסך של 65,000 ₪. נקבע כי יש לחשב את הפיצוי על דרך אומדן; פיצוי ...
פסק דין
13/01/2020 - בימ"ש העליון קיבל בקשת רשות ערעור, על החלטה שדחתה בקשה לעכב מכרז על דירה, שהוציאה חברת עמידר, עד להכרעה בתביעה. נקבע כי על מנת להכריע יש לשקול את סיכויי התביעה, ונטיית מאזן הנוחות לטובת המבקש, ובנוסף יש לתת משקל לשיקולי ...
פסק דין
13/01/2020 - בימ"ש השלום קיבל תביעה להחזר כספים, שהופקדו אצל הנתבעים לצורך מסחר בבורסה בארה"ב, בעקבות כתבת תחקיר ששודרה "בערוץ 10", בה הוצגו הנתבעים כמי שמרמים את לקוחותיהם וגורמים להפסד מכוון. הוכח כי הנתבעים פעלו בתרמית, ועל כן חויבו להשיב לתובעים את ...
פסק דין
13/01/2020 - בג"ץ דחה עתירה נגד החלטת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, למנות את חבר הכנסת נפתלי בנט לשר ביטחון, בזמן ממשלת מעבר. נקבע כי אין מקום להתערב במינוי; חופש הפעולה של ממשלת מעבר, בכל הנוגע למינוי שרים הוא צר מזה הנתון לממשלה ...
פסק דין
13/01/2020 - בימ"ש העליון קיבל ערעור של חברה קבלנית על פסק דין, שנתן סעד הצהרתי והורה לקיים הסכם קומבינציה. נקבע כי טרם הגיע מועד תשלום מס שבח וממילא החוזה לא הופר ולא קמה עילה לביטולו; בימ"ש קמא שגה, כשהורה על מתווה לביצוע ...
פסק דין
13/01/2020 - ביה"ד האזורי לעבודה, קיבל תביעת עיריית תל אביב, להשבת תשלום עודף ששילמה לעובדת. הוכח כי העובדת קיבלה תשלום עודף ונהגה בחוסר תום לב; עוצמת ההגנה שיש ליתן לאינטרס ההסתמכות הינה פחותה; העירייה לא השתהתה בהגשת התביעה; שמירה על כספי ציבור, ...
גזר דין
13/01/2020 - בימ"ש המחוזי גזר על נאשם שהורשע בעבירת שוד, שנה מאסר על תנאי ופיצוי כספי לכספרית הבנק. נקבע כי אלמלא הנסיבות הרפואיות החריגות, ראוי היה הנאשם למאסר של ממש, אך במכלול הנתונים אין לדקדק עימו ...
פסק דין
13/01/2020 - בימ"ש קיבל תביעת רוכבת אופניים נגד נהג רכב וחברת הביטוח "הכשרה", בגין נזק גופני שנגרם לה עקב פתיחת דלת הנהג. נקבע כי הנהג פעל בניגוד לחובת הזהירות הכללית, ובניגוד לחובה הספיציפית לפי תקנות התעבורה, המורה כי "לא יפתח אדם את ...
פסק דין
13/01/2020 - בימ"ש השלום קיבל תביעת רוכב אופניים, בגין נזקי גוף, שנגרמו לו בתאונת דרכים. נקבע כי ככל שהנכות הנפשית נמוכה יותר- חלקה היחסי של הנכות התפקודית נמוך יותר. מנגד, ככל שהנכות הרפואית גבוהה יותר- חלקה היחסי של הנכות התפקודית גבוה יותר; ...
החלטה
13/01/2020 - בימ"ש העליון, דחה בקשת פושט רגל למתן רשות ערעור, על פסק דין שאישר הערכת נאמן בחוב מזונות. נקבע כי החלטה של בימ"ש מחוזי בערעור על הכרעת נאמן בתביעת חוב ניתנת לערעור בזכות לבימ"ש העליון; בהתאם ל"צו נאמן" אין מקום לאפשר ...
הכרעת דין
13/01/2020 - בימ"ש השלום הרשיע את השחקן משה איבגי, בביצוע שתי עבירות של מעשה מגונה. נקבע, כי באיזון בין החופש להתבטא לבין הפגיעה ברגשותיו או פרטיותו של הזולת - אין מקום להגן על אמירה פוגענית; עדותה של ד' מהימנה. אמירותיו של הנאשם ...
החלטה
13/01/2020 - בימ"ש העליון, דחה בקשת רשות ערעור על גזר דינו של נהג, שהורשע בביצוע עבירות נהיגה בזמן פסילה וללא ביטוח. נקבע כי אין מקום להתערב. טענתו של הנהג בדבר העדר מודעותו לכך שנהג בזמן פסילה משיגה, הלכה למעשה, על קביעותיו העובדתיות ...
החלטה
12/01/2020 - בימ"ש המחוזי דן בבקשה למחיקת ראיות, תצהירים וחוו"ד מומחה, בטענה להרחבת חזית. נקבע כי ראיות החורגות מגדרי המחלוקות שבין הצדדים ללא התנגדות, מהווה הסכמת הצדדים להרחבת היריעה מעבר לעולה מכתבי הטענות; חל איסור על הרחבת החזית גם במסגרת תצהירי עדות ...
פסק דין
12/01/2020 - בימ"ש המחוזי דחה תביעה נגד חברת "אמפא", בגין נזקים שנגרמו לתובעת עקב רכישת קרקע מ"אמפא", שהתגלתה כמזוהמת. נקבע כי התובעת קנתה את הקרקע "כמו שהיא", היא יכולה היתה לבדוק בקלות את טיב המקרקעין, אך היא לא ביצעה בדיקה מתאימה; "אמפא" ...
פסק דין
12/01/2020 - ביה"ד האזורי לעבודה דחה ערעור על החלטה, שחייבה את המערער בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבעת. נקבע כי אין עילה לערעור, ולא הוכח כי נפלה טעות בשיקול הדעת או פגם אחר המצדיק ביטול ההחלטה; התובע אינו בעל יכולת פירעון, תושב ישראל ...
פסק דין
12/01/2020 - בג"ץ דחה עתירה נגד המנהל האזרחי בגין אכיפה והריסה של מבנים שנבנו בשטחי איו"ש ללא היתר. נטען כי סמכויות התכנון והבניה, מצויות בידי הרשות הפלסטינית. משכך, נטען כי צווי הפסקת העבודה בטלים וחסרי תוקף. נקבע כי האחריות לשמירה על הסדר ...
פסק דין
12/01/2020 - בימ"ש המחוזי קיבל חלקית ערעור מנהלי על החלטת ועדת הארנונה, בגין חיוב ארנונה על שטח מרפסת חיצונית של משרד, לפי השימוש העיקרי של "משרדים בתעשייה". נקבע כי בהחלטת ועדת הערר, לעניין סיווג המרפסת, נפלה שגגה המצדיקה את התערבות בימ"ש; לפי ...
החלטה
12/01/2020 - בימ"ש השלום, דחה את בקשת "שידורי קשת בע"מ", לסילוק תביעת לשון הרע על הסף מחמת העדר עילה. נקבע כי על בימ"ש להכריע אם התביעה מהווה לשון הרע על פי החוק והפסיקה, אם לאו; סילוק על הסף הינו סעד דרסטי וקיצוני ...
פסק דין
12/01/2020 - בימ"ש המחוזי, קיבל ערעור את המדינה, על קולת העונש של מורשע בעבירות של סחר בסמים, והחמיר בעונשו מ- 10 חודשי מאסר בפועל ל- 16 חודשים. נקבע כי העונש שהוטל אינו הולם את נסיבות המעשה והעושה, ואת חומרת העבירות בהן הורשע, ...
פסק דין
12/01/2020 - בימ"ש השלום, קיבל תביעת אלמנה נגד חברות הביטוח "הלמן אלדובי" ו-"הפניקס", לתשלום תגמולי ביטוח חיים של בעלה המנוח. נקבע כי הסייג לגבי היקף הכיסוי הביטוחי, לא צוין בפוליסה בהדגשה, ולא פורט בהתאם להוראות חוק חוזה ביטוח, ולכן הנתבעות אינן יכולות ...
הכרעת דין
12/01/2020 - ביה"ד לעבודה קיבל תביעת עובדת נגד עובד, לפיצויים בגין הטרדה מינית, התנכלות, ופרסום לשון הרע. נקבע כי יצירת סביבת עבודה עוינת על ידי עיסוק במיניות ובמגדר, באופן שהופך את מקום העבודה לבלתי נסבל מהווה הטרדה מינית; איתות לעובד שהוא חשוף ...
החלטה
12/01/2020 - בימ"ש המחוזי קיבל במסגרת הקפאת הליכים לחברת "בן גלים", את בקשת הנאמנים לאשר מכירת זכויותיה, בפרויקט חיזוק מבנים לפי תמ"א 38, לחברה אחרת. נקבע כי בהתאם לסעיף 350ט לחוק החברות, בימ"ש מוסמך להמחאת זכויות החברה, בהתקיים שני תנאים מצטברים: האחד, ...
החלטה
12/01/2020 - בימ"ש לענייני משפחה קיבל תביעה למזונות קטין, ופסק כי בהתאם להלכת שרגאי וסעיף 3 לחוק שיפוט בתי דין רבניים - ביה"ד הרבני נעדר סמכות לדון בתביעת מזונות שנכרכה לתביעת גירושין, והסמכות לדון בתביעות אלה מסורה לבימ"ש ...
פסק דין
12/01/2020 - בימ"ש השלום דחה תביעה להשבת תמורה, ולפיצוי בעבור עוגמת נפש, שנגרמה בטיול מאורגן. לא הוכח כי המלונות היו ברמה נמוכה או נחותה ממה שתוכנן; לא הוכח כי הנתבעת הטעתה או נהגה בחוסר תום לב או הפרה חובות צרכניות; לא די ...
פסק דין
09/01/2020 - בימ"ש השלום קיבל תביעת נהג משאית נגד חברת הביטח "כלל", לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בגין נזק גופני שאירע לנהג בעת שירד מהמשאית לפרוק סחורה. נטען כי מדובר בתאונת עבודה ועל הנהג לפנות לביטוח לאומי. בימ"ש קבע כי "כלל" ...
פסק דין
09/01/2020 - בימ"ש המחוזי דחה ערעור של שוכר דירה בשכירות מוגנת בגין "חוזה למראית עין". נקבע כי אין עילה להתערב בהחלטת בימ"ש קמא; הנטל להוכחת קיומו של חוזה למראית עין אינו קל לאור ההיבט התרמיתי, והמערער לא עמד בנטל ...
החלטה
09/01/2020 - בימ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטה, שדחתה בקשה לתיקון בקשת אישור תובענה כייצוגית. נקבע כי יש לבחון את הבקשה לפי אמות המידה שהותוו בפסיקה, בשים לב למאפיינים הייחודיים של הליך זה; אין כל הצדקה להתערב בהחלטתו המנומקת של ...
החלטה
09/01/2020 - בימ"ש העליון דחה בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין, שדחה התנגדות לביצוע שטר, עד להכרעה בערעור. נקבע כי על המבקש סעד זמני עד להכרעה בערעור על פסק-דין, להראות כי ישנם סיכויים טובים לקבלת הערעור, וכי "מאזן הנוחות" נוטה באופן ברור לטובתו; ...
פסק דין
09/01/2020 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל ערעור על פסק דין, שמנע מהמערערת לגשת למכרז, לאיוש משרה במשרד המשפטים, לפי תקנון שירות המדינה, וקבע באופן תקדימי, כי הפגיעה במערערת אינה מידתית, ולכן ההוראה החוסמת אותה מלגשת למכרז בדירוג משפטנים אינה עומדת בפסקת ההגבלה ...
החלטה
09/01/2020 - בימ"ש העליון קיבל בקשה לעיון בתיק בימ"ש. נטען כי מבקשת העיון הינה עורכת-דין המייצגת בתיקים שבהם עולות סוגיות משפטיות, שנזכרו בפסקי הדין מושא ההליכים. נקבע כי הכלל הנגזר מעקרון פומביות הדיון הוא כי יש לאפשר עיון במסמכים המצויים בתיקי בית-המשפט, ...
החלטה
09/01/2020 - בימ"ש המחוזי, אישר בקשה לאישור תכנית לשיקום כלכלי שהוגשה על ידי חברת "חיפה פולימרים בע"מ", לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ונתן לבעלי השליטה בחברה פטור מלא ומוחלט מתביעות בגין חובות החברה להן הינו ערב. נקבע כי במכלול השיקולים, המקרה ...
החלטה
09/01/2020 - בימ"ש השלום דחה בקשה לעיון מחדש, בהחלטתו למתן צו זמני לטובת התובעים, וקבע, כי בהתאם לסעיף 368 לתקסד"א, לא התגלו עובדות חדשות מאז מתן הצו ...
פסק דין
09/01/2020 - בימ"ש לענייני משפחה, דחה התנגדות של ידועה בציבור של המנוח, לבקשת בנותיו לקבלת צו ירושה אחר עזבונו. נקבע כי מערכת היחסים אותה ניהלו המנוח והידועה בציבור לא כללה ניהול משק בית משותף, כי אם סיוע כספי וכלכלי שהעניק לה המנוח ...
פסק דין
09/01/2020 - המפקחת על המקרקעין קיבלה, באופן חלקי, תביעת דיירים בבית משותף בגין השתלטות על הרכוש המשותף שלא כדין. נקבע כי מי שבנה "הרחבה דומה" ייראה כמי שמסכים להרחבה המבוקשת, ולא נדרשת הסכמה ...
פסק דין
09/01/2020 - בימ"ש המחוזי דן במסגרת עתירה מנהלית בפרשנות סעיף 49(א) לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, המורה כי "יבואן ישיר ייתן את האחריות שנתן יצרן הרכב לכל רכב שהוא מייבא ויממש את האחריות כאמור לכל רכב מתוצר שהוא מייבא". נקבע כי ...
החלטה בשפ 7917/19 יונתן אוריך, עופר גולן, יוסי שלום ואח' נ' מדינת ישראל, לשכת עורכי הדין, הסניגוריה הציבורית
25/12/2019
תמצית העובדות
ביום 4.9.2019 הוגשה תלונה ממי שהוסכם עימו כי ישמש עד מדינה בפרשה המכונה "פרשת 4000". בתלונה נטען כי ביום 29.8.2019 הושמעה מתוך רכב חונה בסמוך לבית המתלונן, הקלטה חוזרת ונשנית הכוללת קריאות המפצירות בו לחזור בו ...
פסק דין דנמ 5519/15 יוסף אחמד יונס נ' מי הגליל - תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ, היועץ המשפטי לממשלה, פורום המנכ"לים של תאגידי המים והביוב
17/12/2019
תמצית העובדות
דיון נוסף בפסק דינו של בית משפט זה, בו נקבע כי בטרם תוגש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות לפי פרט 11 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, מוטלת על המבקש ובא כוחו "חובה כללית לערוך פנייה ...
פסק דין עפ 5735/18 דוד (דאוד) גודובסקי נ' מדינת ישראל
09/12/2019
תמצית העובדות
בליבת הערעור ניצבת השאלה האם יש להתיר למערער לחזור בו מהודייתו בכתב האישום בשל אי-מסירת מלוא חומר החקירה לסניגוריה בטרם נחתם הסדר הטיעון עמו.
הערעור נסוב על הכרעת דינו וגזר דינו של בית המשפט המחוזי. כתב ...
פסק דין עמ 11654-01/18 דב שמירה, נקיון וכח אדם בע"מ נ' פקיד שומה פתח תקווה
24/09/2019
תמצית העובדות
ערעור הנוגע לשאלת היקף חבותה של המערערת לשאת בתשלום היטל עובדים זרים הקבוע בסעיף 45 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (להלן: "החוק" או "חוק ...
פסק דין עפ 3817/18 מדינת ישראל נ' אלון חסן, דוד חסן
03/12/2019
תמצית העובדות
בליבת הערעור עומד הדיון בגבולותיה של עבירת מרמה והפרת אמונים על ידי עובד ציבור. ראשיתו של ההליך דנן בכתב אישום רחב היקף שהוגש ביום 27.3.2016, שעל פי המתואר בו פעל המשיב 1 יחד עם אחרים להפקת ...
פסק דין בג"צ 8672/17 ד"ר רות לוי נ' הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים מכוח חוק הפטנטים, טבע תעשיות פרמצטיות בע"מ
01/12/2019
תמצית העובדות
עתירה נגד החלטת הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים לפי סעיף 134 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, שדחתה על הסף בקשה של העותרת לפסיקת תמורה בעד אמצאת שירות, מחמת התיישנות.
העותרת עבדה בשירות המשיבה 2, טבע, משנת 1986, במשך 27 ...
פסק דין תמש 35666-09/13 א' מ', כ' ב', ס' מ' ואח' נ' ד' מ'
08/09/2019
תמצית העובדות
שתי תביעות שהגישו ארבעה אחים ואחיות כנגד אחיהם, הנתבע, כדלקמן: תביעה למתן פסק דין הצהרתי להורות על ביטול עסקאות מתנה שערכה אמם המנוחה של הצדדים ביום 30.12.08 להעברת הזכויות בדירת המגורים ובדירה נוספת לידי הנתבע. לטענת ...
פסק דין עפ 8965/18 מחמוד מחאג'נה נ' מדינת ישראל
03/11/2019
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בתפ"ח 26175-10-16 מיום 11.10.2018, בגדרו הורשע המערער בעבירות של רצח בכוונה תחילה, פציעה בנסיבות מחמירות ועבירות בנשק, ונגזרו עליו עונש של מאסר עולם ועונשים נוספים.
בין המערער ...
הכרעת דין עפ 6201/18 שמעון טובול, ניר בנימין, בנימין צבי ואח' נ' מדינת ישראל, אבי חנוכי, וג'די אלקיש ואח'
28/10/2019
תמצית העובדות
ארבעה ערעורים על הכרעת דינו ועל גזר דינו של בית המשפט המחוזי שניתנו ביום 30.5.2018 וביום 18.7.2018. במסגרת פסק הדין הורשעו המערערים במעשי מרמה כלפי מגדלי פירות וירקות ובעבירות נוספות, והושתו עליהם עונשי מאסר.
ניר וצביקה ...
פסק דין עפ 2921/18 מדינת ישראל נ' אביב בצלאל
27/10/2019
תמצית העובדות
נושא הדיון הנו בדיקת הרציונל שעומד מאחורי הדרישה החוקית כי אשמתו של נאשם תוכח באמצעות ראיות אינדיווידואליות, אשר מצביעות עליו אישית, ולא על ידי ראיה סטטיסטית גרידא. הוכחה סטטיסטית – כך טוענים מתנגדיה – אין בכוחה ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)