IP=54.236.62.49
פסק דין
03/03/2021 - בג"ץ קיבל עתירה שהוגשה ע"י 12 עותרות ועותרים אשר הגיעו לישראל ובמהלך שהייתם בה כדין עברו גיור בקהילה קונסרבטיבית או רפורמית שלא במסגרת מערך הגיור הממלכתי. נקבע כי כי יש להכיר במי שעברו גיור בקהילה הרפורמית או הקונסרבטיבית בישראל כיהודים ...
החלטה
03/03/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה להרחבת היקף גוף הערעור, הערעור דנן מופנה כנגד פס"ד של בימ"ש מחוזי במסגרתו נדחה ערעור מס שהוגש על ידי המערערות כנגד המשיב. לצד האמור לא עלה בידי המערערות להצביע על נתונים נוספים המלמדים כי הערעור שהוגש ...
החלטה
03/03/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחה ערעור על גזר דינו של בימ"ש שלום. המבקש הורשע בעבירת סיוע לכניסה לישראל שלא כחוק. בימ"ש שלום הטיל על המבקש חודש מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות, ...
החלטה
03/03/2021 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה שהורה, כי יש לקיים את צוואתה השנייה של המנוחה, ולהעדיף אותה על פני שתי צוואות אחרות. בכל הקשור לכשירות המנוחה בכל הקשור למתן מתנה הרי שגם לעניין ...
החלטה
03/03/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לאישור תובענה שנסבה בשאלה - מהו 'בית חולים' ושהתשובה לה משפיעה על היקף זכות המבוטח לפיצוי; שכן מסתבר כי לפי פוליסת הביטוח של המשיבה, מגדל חברה לביטוח בע"מ אין לקרוא את המושג 'בית חולים' כפשוטו אלא ...
החלטה
03/03/2021 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה במסגרתה עתרה התובעת לאפשר לה לתקן את כתב תביעה. ברקע ההליך תביעה כספית בגין אבדן רווחים, אשר לטענת התובעת נגרמו לה, כתוצאה מהחלטת הנתבעת להחיל על יבוא ושיווק סיגריות אלקטרוניות המכילות ניקוטין, את הוראות פקודת הרוקחים ...
פסק דין
03/03/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל את בקשת מע"מ לביטול הליך צו הכינוס. בעניינו של החייב הוגשו תביעות חוב בסכום של כ- 35.6 מיליון ₪, מתוכן כ- 16.4 מיליון ₪ בדין קדימה. תביעת החוב של מע"מ היא בשיעור של 95% מסכום החוב בהליך: ...
החלטה
03/03/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית את בקשת המבקשות למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לכנס ישיבת דירקטוריון ובהמשכה אסיפת בעלי מניות, במטרה לדלל את אחזקות המבקשות בחברה. לנוכח העובדה כי קיימת אפשרות ביניים המשיגה, כך נראה, באופן אופטימלי את ...
פסק דין
03/03/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, לפיצוי בגין נזקים שלטענת התובע נגרמו לו בתאונת דרכים שאירעה ואשר בה הוא נפגע כרוכב אופנוע. נקבע כי ישולם לתובע סך של 4 מיליון ₪. נקבע כי כי בנסיבות ...
פסק דין
03/03/2021 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל בחלקה עתירה למתן סעדים הצהרתיים וצווי עשה בדבר חוסר חוקיות ובטלות החלטות וצעדיי הנתבעת לריקון תפקידה מתוכן, השבת מלוא סמכויותיה ולפיצוי בגין העסקה פוגענית, התנכלות תעסוקתית, התעמרות במקום העבודה ועגמת נפש, שהוגשה ע"י התובעת, סגנית היועמ"ש ...
החלטה
03/03/2021 - בימ"ש עליון נעתר לבקשה שנייה להארכת מעצרו של המשיב לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי ובהתאם לסעיפים 10יב ו-10יג לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), בארבעים וחמישה ימים. יצויין כי המשיב הוא יליד 2003 כך שבימים אלה הוא עומד ...
גזר דין
03/03/2021 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירה של החזקת סכין, והשית עליו 10 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי והתחייבות בסך 3,000 ₪. אשר לנסיבותיו של הנאשם דומה שאין צורך להכביר מילים. עברו הפלילי מכביד מאד. הוא הורשע ...
פסק דין
03/03/2021 - בימ"ש מחוזי דחה את ערעור המערערת, חברת ש.ש. ליברו פיננסים בע"מ הגישה ערעור על החלטת מנהל מס ערך מוסף עכו לחייבה במס עסקאות בשנים 2013-2018 .המשיב דחה את טענות המערערת בדבר זכאותה למע"מ בשיעור אפס בגין מתן שירותים לחברה זרה, ...
החלטה
03/03/2021 - בימ"ש שלום קיבל בקשה לסעד זמני, שעניינו אכיפת תניית בלעדיות שהתחייבה בה בעלת קניון כלפי שוכר דוכן בקניון. החלטתי באה בהמשך לדיון שהסתיים עתה. סוגיה זו של אפשרות פסילתה של תניית הבלעדיות בבחינת "הסדר כובל", לשם הגנה על הציבור, אך ...
גזר דין
03/03/2021 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות של פגיעה בשמורת הטבע, איסור פגיעה בדגים ואיסור הכנסת חומר זר בהתאם לחוק גנים לאומיים שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ותקנה 4(א) לתקנות גנים לאומיים ושמורות טבע. בימ"ש השית הנאשם ...
החלטה
03/03/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע לפי סעיף 53(א1) לחוק סדר הדין הפלילי על החלטת בימ"ש מחוזי. במסגרתה הורה בימ"ש על מחיקת ערר שהגישה המבקשת על החלטת בימ"ש שלום על החלטת קצין משטרה להורות על מעצרה הראשוני של המבקשת לצרכי חקירה מכוח ...
החלטה
03/03/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה נדחתה בקשת החייבים, בני זוג, להכריז על דירת מגוריהם כתפוסה מכוח סעיף 33 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972. תנאי בסיסי למתן הזכות לדיירות מוגנת לפי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר, ...
החלטה
03/03/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה לגילוי ראיה חסויה לפי סעיף 44(א) לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971. העתירה דנן מתייחדת בכך שהחומר שעליו הוטל חיסיון הוא דברי העותר-הנאשם עצמו בחקירותיו, ומכאן הטענה כי לא ניתן להוציא תעודת חיסיון על דברים שהנאשם ...
החלטה
03/03/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, בגדרו נתקבלה עתירת המשיבה כנגד החלטת ועדת השחרורים, בה הורתה על שחרורו המוקדם של המבקש. המבקש הוא אסיר המרצה מאסר שלישי בן 7 שנים וחצי, לאחר ...
החלטה
03/03/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטתו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים במסגרתה נדחתה בקשה לצו ביניים שהגיש המבקש בגדרה של עתירה מנהלית. המבקש עוסק בתחום של מתן שירותי מטבע זה כ-17 שנה, והחל משנת 2010 הוא בעליו ...
החלטה
02/03/2021 - ביה"ד האזורי לעבודה דחה בקשה לצו זמני אשר יורה על ביטול פיטוריו של המבקש והחזרתו לעבודה כמנכ"ל המשיבה וזאת עד למתן פס"ד בתובענה העיקרית. במלאכת השיקולים והאיזונים על בית הדין להיזהר שלא לשים את שיקול דעתו תחת שיקול דעתו של ...
גזר דין
02/03/2021 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נשאשם שהורשע בעבירות חבלה חמורה בנסיבות של מעשה טרור, החזקת סכין שלא כדין וכניסה לישראל בניגוד לחוק, והשית עליו 4 שנות מאסר בפועל, 2 מאסרים על תנאי ופיצוי בסך 20,000 ₪. כפי שעולה מהוראות ...
פסק דין
02/03/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה שעניינה בהגבלות שהוטלו על קיום תפילת יהודים בהר הבית. ההחלטה שלא לאפשר תפילת יהודים בהר הבית – על אף שניתן להצדיק אותה על רקע השיקולים המדיניים והביטחוניים – היא החלטה קשה עבור רבים בציבור היהודי המבקשים ...
החלטה
02/03/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל את בקשת הנתבע לדחות שני מועדים של דיוני הוכחות שנקבעו ובקשת התובעת לקיים דיונים אלה באמצעות היוועדות חזותית. נקבע כי האמצעים הטכנולוגייים הקיימים כיום מאפשרים לבית המשפט להתרשם באופן ישיר מהעדים, לעיתים אף בצורה טובה יותר מאשר ...
פסק דין
02/03/2021 - בג"ץ קיבל חלקית עתירה שעניינה בהסמכה שהוסמך שירות הביטחון הכללי לסייע בביצוע חקירות אפידמיולוגיות, תוך שימוש באמצעים הטכנולוגיים שברשותו וזאת מכוח חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי ...
פסק דין
02/03/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטתו של בימ"ש משפחה שלא לפסול עצמו מלדון בעניינה של המערערת. המערערת והמשיב נישאו זו לזה בשנת 1981. בשנת 1997 חתמו הצדדים על הסכם מתנה, לפיו המשיב העניק למערערת את חלקו בשני נכסי מקרקעין שהיו ...
פסק דין
02/03/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחתה תביעת המערערים מחמת התיישנותה. המערערים הגישו נגד המשיבה תביעה לתשלום פיצויי הפקעה להם הם זכאים, כך לטענתם, בהיותם יורשים של אביהם המנוח מוחמד עבד אלרחמן אבו ראס (להלן: ...
פסק דין
02/03/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה עתירה שהגישו העותרות, חברות יזמות בתחום הבנייה, נגד תעריפים שנקבעו בתוספת הראשונה לחוק עזר לפתח תקוה (סלילת רחובות), התשע"א-2011 במסגרת תיקון שהתקבל לחוק זה מסוף שנת 2016. דרישות התשלום המבוססות על התעריפים האמורים, הוצאו לעותרות כתנאי ...
גזר דין
02/03/2021 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם- סגן ראש העיר שדרות שהורשע בעבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד וכן בשתי עבירות נוספות של מרמה והפרת אמונים. בימ"ש השית על הנאשם 8 חודשי מאסר אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות, מאסר ...
פסק דין
02/03/2021 - בג"ץ דחה בקשה לאישור החלטת ועדת הבחירות של הכנסת ה-24 בעניינה של המועמדת אבתיסאם מראענה-מנוחין ולקבוע כי היא אינה מנועה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה-24.בימ"ש לא שוכנע כי איזו מן ההתבטאויות של מראענה ובכלל זה ההתבטאות בנוגע לזיכרון יעקב, עולה ולו ...
החלטה
02/03/2021 - בימ"ש משפחה קיבל בקשה לפיה עותר המבקש להורות על ביטול צווי ביניים מחמת פקיעתם עם סגירת הליך יישוב סכסוך, או לחילופין, להמרת עיקולים. המבקש והמשיבה נישאו זה לזה, מנישואיהם אלו נולדו לצדדים חמישה ילדים. טרם הנישואין, , נחתם הסכם ממון ...
החלטה
28/02/2021 - ועדת הערר דחתה ערר על החלטת הממונה על רישוי האומנה לפיה, נדחתה בקשת העוררים לשמש כמשפחת אומנה לקטינה. נחה דעתה של הועדה כי עניינה של הקטינה נבחן באופן מקיף על ידי הממונה ולא במובן טכני צר כטענת העוררים. נמצא כי ...
גזר דין
28/02/2021 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם בעבירה של הריגה והשית עליו, 16 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי בסך 258,000 ₪ לבני משפחת המנוח. לא אחת נקבע, כי פגיעה קשה בערכים אלו מחייבת ענישה משמעותית ומרתיעה, שיהא בה ...
פסק דין
28/02/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל תובענות ייצוגיות העוסקות בפרשנות הנכונה של סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח, בכל הקשור לשאלה מהו "יום מסירת התביעה", לצורך מנין 30 הימים לתשלום ריבית על תגמולי ביטוח. נוכח הגדרת "התביעה" כאמור לעיל, המסקנה היא, ש"הודעה" היא אך ...
החלטה
28/02/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בגדרו התקבל ברוב דעות ערעור המשיבה על קולת עונשו של המבקש, והועמד על 12 חודשי מאסר בפועל תחת 9 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות שנגזרו עליו בגז"ד של בימ"ש שלום. ...
פסק דין
28/02/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה למתן צו על תנאי שיורה על חיבור בתי תושבי כפר קרע, ובכלל זה בתי העותרים 2 ו-3, לרשת החשמל, וזאת הגם שאין להם היתר בניה ו"טופס 4" מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה עירון. העתירה הוגשה ע"י ...
פסק דין
28/02/2021 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל ערעור הנסוב על החלטת רשמת ביה"ד זה, במסגרתה התקבלה בקשת המשיב 1, מר רונן זלאיט, להאריך את המועד להגשת הערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי לעבודה. נקבע כי יש לבטל את החלטת הרשמת על הארכת ...
החלטה
28/02/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחה ערעור על גזר דינו של בימ" שלום. נגד המבקש הוגשו שני כתבי אישום, המייחסים לו עבירות איומים, וזאת על רקע פרידה והליכי גירושין מהמתלוננת. המבקש מבקש כי תבוטל ...
החלטה
28/02/2021 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על החלטת בימ"ש משפחה, במסגרתה נעתר בימ"ש קמא לבקשת המשיב, וביטל את פסק דינו שניתן ביום 3.5.20. המבקשת והמשיב ניהלו קשר זוגי בן מספר שנים, ממנו נולד בנם הקטין, יליד 2017. לאחר פרידת הצדדים, הקטין נותר ...
החלטה
28/02/2021 - בימ"ש שלום קיבל את תביעת התובעת, ילידת 10.8.00, בגין נזקי גוף שנגרמו לה בתאונה שארעה, שעה שרכב נהוג על ידי הנתבע פגע בה בעת שרכבה על אופניה, וחייב את הנתבעים לשלם לה סך של 799,647 ₪ בניכוי קצבאות ובסה"כ 627,885 ...
גזר דין
25/02/2021 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות נהיגה פוחזת ברכב, החזקת סם שלא לצריכה עצמית, נהיגה ללא רישיון, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה בשכרות, והשית עליו 30 חודשי מאסר בפועל, 2 מאסרים על תנאי ופסילת רישיון. לא ניתן ...
החלטה
25/02/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, שקיבל את ערר המשיבה על החלטת בימ"ש שלום והורה על מעצרו של המבקש עד לתום ההליכים המתנהלים נגדו. התפיסה כי מדובר בעבירת רכוש גרידא אינה במקומה. יש בפשיעה החקלאית מסוכנות אינהרנטית בשל ...
החלטה
25/02/2021 - בימ"ש עליון דחה בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בימ"ש מחוזי, עד להכרעה בערעור על פס"ד במסגרתו, התקבלו מרבית התביעות של מרבית התובעים כך שהורה למבקשות 2-1, לפצות את אותם התובעים מחמת הפרת סעיף 195(2) לחוק התכנון והבניה. פס"ד הטיל ...
פסק דין
25/02/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה שעניינה בחלוקת הרכוש המשותף של העותר והמשיבה אגב הליך גירושין המתנהל בביה"ד הרבני האזורי. הסעד המבוקש הוא ביטול החלטות ביה"ד הרבני הגדול, שבגדרן נדחה ערעור שהגיש העותר על החלטות ביה"ד האזורי – שניתנו בקשר עם מינוי ...
פסק דין
25/02/2021 - בימ"ש עליון קבע כי העתירה שבמרכזה עומדת הסמכות להתקין תקנות מכוח חוק הקרינה הבלתי מייננת מיצתה את עצמה. הסעד שהתבקש בה מלכתחילה – הכנת נוסח תקנות על-ידי השרה להגנת הסביבה והגשתו לאישורה של ועדת הפנים – מומש. בימ"ש ציין כי ...
פסק דין
25/02/2021 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, בגדרו נדחתה עתירתם של המערערים להורות למשיבים לחדש וליתן להם היתרי כניסה לישראל. עתירת המערערים לקבלת/חידוש היתרי הכניסה לישראל התבססה על טענתם בדבר קיומו של נוהל ...
פסק דין
25/02/2021 - בימ"ש עליון דחה עתירה המכוונת נגד פסק דינו של ביה"ד הארצי לעבודה במסגרתו נדחה ערעורו של העותר על פסק דינו של ביה"ד האזורי, אשר דחה את בקשתו של העותר – עובד לשעבר של המשיבה 2, חברה פרטית העוסקת בשיווק תוצרת ...
החלטה
25/02/2021 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטותיו של בימ"ש מחוזי, בגדרן נדחו בקשותיו של המבקש להארכת עיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי. אין חולק כי ייעוד המקרקעין עליו הקים המבקש את שלד המגורים – הן על פי התכנית שחלה בעת הבנייה, הן ...
פסק דין
25/02/2021 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור הנסוב על פסק דינו של ביה"ד האזורי, בגדרו נדחתה תביעת המערער להכרה בפגימות במרפקו השמאלי ובכתפו הימנית כפגיעה בעבודה על יסוד הלכת המיקרוטראומה. העובדה כי פעולות שונות מחייבות שימוש בידיים, אין משמעותה כי פעולות אלה ...
פסק דין
25/02/2021 - בימ"ש עליון קיבל ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו התקבלה תביעת המשיבים למתן צו עשה המחייב את המערערת 1 לחתום עימם על הסכם חכירה למשק עזר לגבי המקרקעין המצויים ברח' המייסדים 17 ביישוב טירת שלום, הידועים גם כגוש ...
פסק דין א 22013-06/16 הועדה המרחבית לתכנון ולבנייה "לב הגליל" נ' אנתסאר בדארנה, בנק לאומי לישראל בע"מ, אנתסאר בדארנה
15/02/2021
תמצית העובדות
החל משנת 1997, עבדה הנתבעת מספר 1 אצל התובעת- תחילה כמזכירה כללית, ומשנת 1999 כמזכירת הוועדה, ומנהלת לשכת יו"ר הועדה (לעיל ולהלן: "הנתבעת" ו-"הועדה", בהתאמה).
בשנים 2006-2014 היו לוועדה שני חשבונות בנק שהתנהלו בבנק ערבי ישראלי- ...
החלטה סעש 1462-01/21 עו"ד פרי כהן נ' החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ
28/02/2021
תמצית העובדות
בקשה לצו זמני אשר יורה על ביטול פיטוריו של המבקש והחזרתו לעבודה כמנכ"ל המשיבה וזאת עד למתן פסק דין בתובענה העיקרית. המשיבה, החברה הכלכלית של לשכת עוה"ד בע"מ (להלן: "המשיבה" או "החברה") היא חברה פרטית המצויה ...
פסק דין בל 35094-10/18 אברהם אפרהימי נ' המוסד לביטוח לאומי
31/01/2021
תמצית העובדות
לפנינו תביעת התובע להכיר כי הפגיעה ממנה הוא סובל בעמוד השדרה המותני היא פגיעה בעבודה כמשמעותה בס׳ 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ״ה-1995 (להלן: ״החוק״) על דרך המיקרוטראומה.
התובע הגיש ביום 04.06.17 תביעה לתשלום דמי ...
פסק דין סעש 47715-03/16 יעקב מילר נ' עין הנצי"ב קבוצת הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית בע"מ, חקלאות עין הנצי"ב - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
03/02/2021
תמצית העובדות
ראשיתם של ההליכים בתביעה שהוגשה על ידי מר יעקב מילר (להלן -התובע ו/או יקי ו/או מר מילר) כנגד מעסיקתו לשעבר, הנתבעת 1 - עין הנצי"ב קבוצת הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית בע"מ (להלן -הנתבעת ו/או הקיבוץ) על ...
פסק דין סעש 25365-04/18 גלית גולדמן נ' יעקב שחם, מגדלור הוצאה לאור בע"מ, ידיעות תקשורת בע"מ
25/01/2021
תמצית העובדות
התובעת, גב' גלית גולדמן, שהועסקה בנתבעת 2 משך תקופה ארוכה בתפקידים שונים עד לקידומה לתפקיד משנה לעורך, עותרת בתביעתה זו לקבלת פיצוי בגין פיטורים שאינם כדין וזכויות נוספות שלטענתה נמנעו ממנה במשך תקופת העסקתה וכן בסיומה. ...
פסק דין סעש 61443-08/18 קאיד אלטורי נ' ח.י מעדני גורמה בע"מ
24/01/2021
תמצית העובדות
תביעת התובע לתשלום פיצוי בגין פיטורים שלא כדין; פיצוי מכוח חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין), תשנ"ז-1997; פיצוי מכוח חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965; ופיצוי בגין עוגמת נפש.
הנתבעת הינה ...
החלטה סעש 46615-09/20 רון שוורץ נ' עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ
09/01/2021
תמצית העובדות
המשיבה נוסדה על ידי סבו של המבקש, מר משה שוורץ ז"ל ולימים, אביו המנוח של המבקש, מר אברהם שוורץ ז"ל (להלן – אברהם ז"ל או האב המנוח) לקח על כתפיו את ניהולה של המשיבה יחד עם ...
פסק דין סעש 33802-08/15 ענת חגי זייצוב נ' מפעל הפיס, עוזי דיין, עו"ד ירון לוסקי ואח'
11/01/2021
תמצית העובדות
בפני בית הדין תביעת התובעת להפרשי שכר, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, הפרש פיצויי פיטורים ועוגמת נפש.
התובעת טענה, כנגד כל הנתבעים, טענות שונות בגין הפסקת עבודתה, עליה הודיעה מיוזמתה, כמתפטרת בדין מפוטרת, במכתב בא כוחה ...
הכרעת דין פ 12709-03/16 מדינת ישראל נ' איתן זילביגר, אבישי הרט, יאיר יחיאל
25/01/2021
תמצית העובדות
כתב האישום כולל חמישה נאשמים. נאשמת 4 (להלן: חברת דלק או המפעל) עוסקת בייצור שמני סיכה. נאשם 1 (להלן: איתן) היה המנהל הכללי של חברת דלק במועדים הרלוונטיים לכתב האישום. הנאשם 2 (להלן: אבישי) היה סמנכ"ל ...
פסק דין בשפ 1758/20 יונתן אוריך, עופר גולן, יוסי שלום ואח' נ' מדינת ישראל, הסנגוריה הציבורית
26/01/2021
תמצית העובדות
בקשת רשות לערור על החלטת בית המשפט המחוזי בגדרה נעתר בית המשפט לבקשת המדינה והורה על מתן צווי חדירה לטלפונים הניידים של ארבעת המבקשים, בהתאם לסעיף 23א לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969.
...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)