IP=3.226.72.194
פסק דין
18/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה, אשר קבע כי הצדדים הם ידועים בציבור וככאלה הם שותפים אף בדירת המגורים על אף רישומה על שם המערער בלבד וזאת אחר שהוכחה כוונת שיתוף ספציפי לגביה. בענייננו ...
פסק דין
18/07/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש שלום שלא לפסול את עצמו מלדון בעניינה של המערערת. עניינה של התביעה בעילה של לשון הרע כנגד המשיב בעקבות שיתופים ופרסומים שלו ברשת חברתית שמהם משתמע, בין היתר, כי המערערת מתנהלת באופן שמקים ...
פסק דין
18/07/2024 - בימ"ש שלום קיבל חלקית תביעת פיצויים עקב העדר אפשרות להקים סוכה בדירה; נקבע כי הזכאות לפיצוי בגין אי-התאמה אינה מותנית בביטול החוזה, אך לא כך לגבי רכיבי פיצוי שיחזירו את התובעים למצבם לפני שרכשו את ...
גזר דין
18/07/2024 - בימ"ש שלום גזר דינו של נאשם שהורשע בעבירות איומים ותקיפת עובד ציבור. והשית על הנאשם 10 חודשי מאסר בפועל לצד ענישה נלווית והפעלת מאסר המותנה ברובו במצטבר כאשר שליש ממנו יהא ...
החלטה
18/07/2024 - בימ"ש שלום נעתר לבקשתה של המאשימה, לפי סעיף 92(א) לחוק סדר הדין הפלילי, לתיקון כתב האישום בשלב מתקדם של ההליך. אין מקום שהאינטרס הציבורי ייצא ניזוק, כאשר בחינתו הראייתית של כתב אישום בעבירה חמורה של אי קיום צו שיפוטי, תצא ...
פסק דין
18/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל ערעור של שוהה בלתי-חוקי לגאנה על החלטה שלא לדון בהסדרת מעמדו בעודו בישראל, מטעמים הומינטריים; נקבע כי ביה"ד לעררים לא איזן כראוי בין בין האינטרס הציבורי למניעת עשיית דין עצמי, ובין עניינו הפרטני של העותר לו ...
פסק דין
18/07/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה לתשלום פיצוי חוזי מוסכם בסכום של 130,000 ₪. אין לייחס לנתבעים כוונה להסתיר מידע חשוב ורלוונטי מן התובע, אולם היה עליהם למען הזהירות ובשל חובת תום הלב, לציין בפני התובע כי בוצעו הדברות נגד טרמיטים בעבר. ...
החלטה
18/07/2024 - בימ"ש שלום דן בבקשת נאמן, אשר הוגשה בהתאם לסעיף 211(ב) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, לאשר את הכרעת החוב בה נדחתה תביעת חוב של הנושה, המבוססת על פסק דין חלוט. התקבלה עמדת הנושה, לפיה הנאמן חרג מסמכותו. לא הוצגו בהכרעת ...
החלטה
18/07/2024 - בימ"ש מחוזי דן בערר על החלטת בימ"ש בהתאם להוראת סעיף 38א(א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) בגדרה נעתר לבקשת המדינה להארכת צו תפיסה ביחס למקרקעין של העוררים כחלק מהליכי חקירה של משטרתית בחשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, ...
החלטה
18/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בטענה כי אחוז החומרים הפעילים במוצרי קנביס רפואי שמייצרת ומשווקת המשיבה נמוך ממה שכתוב על האריזה וממה שהתיר משרד הבריאות. נקבע כי בהתקיים כל התנאים הנדרשים לאישור תביעה ייצוגית – התביעה מאושר. ...
פסק דין
18/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל את ערעור המדינה על החלטת בימ"ש שלום לפיה בוטל כתב אישום שהוגש נגד המשיב בגדרו יוחסו לו 2 עבירות של הפרת הוראה חוקית שניתנה ע"י בימ"ש לענייני משפחה במסגרת בקשה למתן צו הגנה, לבל יתקרב לביתה ...
החלטה
17/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית במסגרתה נטען כי המשיבה מבצעת הטעיה מכוונת של צרכנים אשר ביקשו לרכוש רכבים מהמשיבה, תוך הצגת פרטים מטעים, שגויים ואף שקריים בכל הקשור לתצרוכת הדלק של הרכב מושא ...
פסק דין
17/07/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, בגין הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), נוכח היעדר הנגשה מלאה של התחבורה הציבורית בשטחי ...
פסק דין
17/07/2024 - ביה"ד האזורי לעבודה נדרש לתביעה במסגרתה דן בשאלה האם יש להכיר בתאונת עבודה בזמן חל"ת כאשר התאונה אירעה למבוטח עת היה בדרכו לפגישת סיכום תנאי שכר. נוכח תכליתו הסוציאלית של החוק והרצון להרחיב ככל האפשר את מעגל המבוטחים הזכאים לגמלה ...
החלטה
17/07/2024 - בימ"ש עליון קיבל ערר לפי סעיף 53(א) לחוק המעצרים, על החלטת בימ"ש מחוזי לנוער המורה על מעצרו של העורר עד לסיום ההליך העיקרי, במסגרתו מואשם העורר (ו-3 קטינים נוספים) במעשי טרור. במקרה דנן, הסיכון המשמעותי העיקרי שנשקף מהעורר נובע מיכולתו ...
החלטה
17/07/2024 - בימ"ש שלום דחה בקשה למתן צווי מניעה – עשה זמני. נקבע כי מאזן הנוחות נוטה לצידן של הנתבעות וכי מדובר בשיהוי ניכר בהגשת הבקשה, וכי הסעד המבוקש נועד לשנות מצב ...
פסק דין
17/07/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעות הדדיות של שכנים, המתגוררים בחלקות סמוכות, שגדר מפרידה ביניהן. בהתאם להלכה הפסוקה, מקום בו נבנה בחלקת השכן מבנה לא חוקי, אין התובע חייב להוכיח מטרד של ממש ודי לו אם יוכיח אי נוחות. לא עלה בידי ...
החלטה
17/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת התובעת למינוי כונס נכסים זמני למכירת פרויקט התחדשות עירונית. סעד זמני של מינוי כונס נכסים זמני בטרם ניתן פסק דין בתובענה יש לתת במשורה ותוך התחשבות שמספר שיקולים. במקרה דנן אין מקום למינוי כונס נכסים ...
פסק דין
17/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה שני ערעורים על פס"ד לפיו נדחתה תביעת לשון הרע שהגיש המערער נגד המשיבה, אשר הייתה הממונה על ההקדשות בבתי הדין הרבניים. המערער הגיש ערעור על דחיית תביעתו והמשיבה הגישה ערעור בגין אי פסיקת הוצאות לטובתה. נפסק ...
פסק דין
17/07/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה כספית על סך 393,000 ₪ לתשלום דמי ייזום – תיווך עסקיים. נקבע כי התובע לא הוכיח כי נכרת הסכם תיווך וכן לא הוכיח כי הוא היה הגורם היעיל בקשירת ...
החלטה
17/07/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש לענייני משפחה שלא לפסול את עצמו מלדון בעניינה של המערערת. בנסיבות העניין, אין בביקורת על התנהלות המערערת כדי ללמד על גיבוש עמדה נחרצת באופן שצופה פני עתיד, או כדי להעיד על נעילת ...
החלטה
17/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטה של בימ"ש מחוזי בה נדחתה בר"ע שהגיש המבקש על החלטה של בימ"ש לענייני משפחה בה ביטל החלטה קודמת שניתנה על-ידו, שבמסגרתה נחתמה פסיקתא המורה למספר בנקים להמציא למבקש מידע בנוגע למצבם הכספי של המשיבים ...
פסק דין
17/07/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לעניינים מנהליים במסגרתו נדחתה עתירת המערער, תיאטרון גלבוע, נגד החלטת המשיבים שלא לשלם לו כספי תמיכה עבור השנים 2019 ו-2021. נפסק כי אין פסול בשימוש בקריטריון מסוג של "רמה אומנותית" כתבחין ...
פסק דין
16/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פס"ד במסגרתו התקבלה בחלקה תביעה כספית, שעניינה חיובים אשר תבעה המערערת משני המשיבים, בשל שכירות נכס בקניון בחוף עין בוקק, שם הפעילו המשיבים, או מי מהם, עסק. בימ"ש שלערעור קבע כי היה מקום לחיוב המשיבים ...
גזר דין
16/07/2024 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בעבירות איסור צידה ללא רישיון ציד או היתר ועבירת איסור החזקת חיית בר מוגנת, והטיל עליו 6 חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות, 2 מאסרים על תנאי וקנס בסך ...
פסק דין
16/07/2024 - בימ"ש שלום נדרש לתביעה לפיצוי בסך 13,274 ₪ בגין נזק שנגרם לדופן הימנית של אוטובוס של התובעת בתאונה עם רכבו של הנתבע. על התובעים לוודא שחוות הדעת השמאית מטעמם תהיה בעלת כוח ראייתי פנימי חזק דיו, כדי להרים לפחות את ...
פסק דין
16/07/2024 - בימ"ש שלום דן בתביעה כספית על סך 1,157,000 ₪ בטענה לתרמית בקשר עם הסכם מכר נכס מקרקעין ולהשבה של סכומי כסף שנמסרו בנאמנות. הנתבעת הפרה את ההסכם הפרה יסודית בכך שהמקרקעין לא נמסרו לתובע. על הנתבעת לפצות את התובע בפיצוי ...
החלטה
16/07/2024 - בימ"ש שלום נעתר לבקשת הנתבעת להבאת ראיות לסתור את קביעת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי בתחום האורתופדיה. במקרה דנן, מדובר בנסיבת חריגות המצדיקות היתר להבאת ראיות ...
פסק דין
16/07/2024 - בימ"ש שלום דחה ערעור על החלטת רשם הוצל"פ. בימ"ש לא מצא כי נפלה טעות בהחלטת רשם ההוצאה לפועל בקבלת טענת הנתבע להגנת ...
פסק דין
16/07/2024 - בימש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה במסגרתו הורה כי במסגרת איזון המשאבים ביניהם יחלקו הצדדים בדירת המגורים בה התגוררו, אף שעסקינן בנכס חיצוני אשר המערער זכה בו מתוך ירושת אמו, וכן יאוזן סך של ...
פסק דין
16/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעות כספיות הדדיות שעניינן טענות למצגים כוזבים במסגרת פירוק שותפות עיסקת, עובר לחתימת הסכם היפרדות בין הצדדים. נקבע כי מדובר בהסכם שנעשה על-ידי אנשי עסקים מנוסים שידעו והבינו היטב את טיבה ומהותה של העסקה על כל היבטיה, ...
החלטה
16/07/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה אושרה באופן חלקי בקשת המשיבים לנהל תובענה ייצוגית נגד בנק הפועלים ונגד בנק לאומי, תובענה שעניינה בטענה כי העמלה אותה גבו הבנקים בגין הפקדת שיק דחוי במכונה הייתה גבוהה מהמותר לפי ...
פסק דין
16/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל עתירת אסיר נגד החלטת הממונה על עבודות שירות מטעם שב"ס לפיה הורה על הפסקה מנהלית של עבודות השירות אותן ריצה העותר וריצוי יתרת העונש בבית הסוהר, וזאת לאחר שהעותר נעצר והוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה ...
פסק דין
16/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה שהוגשה על ידי רוכשי דירות, לתשלום פיצויים בגין איחור במסירת הדירות מכוח סעיף 5א לחוק המכר, בטענה כי יש לראותם כמי שלא קיבלו את הדירות משך כל השנים עד להסדרת אספקת החשמל לדירות. לחילופין נתבע ...
פסק דין
16/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על פסק דינו של בימ"ש לתביעות קטנות לפיו התקבלה בחלקה תביעת המבקשים לחיוב המשיבה לשלם להם פיצוי לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), בגין שינוי יעד הנחיתה של טיסת המבקשים ...
פסק דין
15/07/2024 - בימ"ש שלון דחה תביעת בעילת לשון הרע שהגיש התובע שמשמש כפקח בעיריית קריית אתא. לטענתו, הנתבעים הוציאו את דיבתו רעה בגין אירוע שתואר על ידו. התקבלה טענת הנתבע להגנת "אמת דיברתי". הביטויים שמהווים לשון הרע נגד התובע, אין הם אלא ...
פסק דין
15/07/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה לסילוק יד הנתבע מנכס שבבעלות וניהול התובעים, וכן לחיוב הנתבע בתשלום דמי שימוש ראויים בגין תקופת שבע השנים שקדמו להגשת התביעה. נקבע כי אין לפטור את הנתבע מתשלום מלוא דמי השימוש הראויים בגין השימוש שעשה שלא ...
פסק דין
15/07/2024 - בימ"ש שלום דחה תביעה למימוש שטר. נדחתה טענת הזוכה להיותו אוחז כשורה. הזוכה לא קיבל את השטר בתום לב ובעד ערך, אלא ביודעו שזכות הקניין בהמחאה פגומה, שמדובר בשיק שניתן לביטחון עבור עסקה לא ...
פסק דין
15/07/2024 - בימ"ש שלום קיבל בקשה מטעם הנתבעות, להורות על סילוק התביעה על הסף ולדחייתה מחמת התיישנות. התביעה דנן הוגשה בחלוף למעלה משבע שנים ממועד שהתגבשה עילת התביעה, ומבלי שעלה בידי התובע להוכיח כי התקיימו מי מהחריגים הקבועים בדין להארכת תקופת ...
פסק דין
15/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל חלקית עתירה שעניינה תכנית התחדשות עירונית בקרית ים. הובהר כי מטרת התוכנית אינה ליצור רווח ליזם או לדיירים אלא לפתור בעיות תכנוניות, כאשר השיקול הכלכלי כפוף לשיקולי התכנון ולא ...
החלטה
15/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל ברובה את בקשת הנתבעת 5 ("המבקשת") לסילוק על הסף של התביעה שהגישה נגדה התובעת באופן שימחקו מכתב התביעה כל הסעיפים בו שאינם מגלים עילת תביעה כלפי המבקשת או שאינם מגלים יריבות עימה. אחריות הנתבעת "יחד ולחוד" עם ...
פסק דין
15/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה ערעור על פסק דינו של ביה"ד לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, בו נדחה ערר מטעם המערערות – אם ובתה שבעת הגשת הבקשה הייתה קטינה – כנגד דחיית בקשתה של הבת לאשרת א/5 מכוח הנוהל שעניינו מתן ...
פסק דין
15/07/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל ערעור על החלטת ועדת הערר אשר קבעה כי הפטור מהיטל השבחה מכוח סעיף 19(ב)(10)(א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, חל הן על התמריצים הישירים מכוח תמ"א 38 והן על הזכויות שהיו קיימות במגרש מכוח כל ...
החלטה
15/07/2024 - בימ"ש מחוזי דן בבקשה למתן צו שיפוטי לפי פקודת ביזיון בימ"ש. אי קיומו של פס"ד נובע ממכשול בו נתקלה הנתבעת כתוצאה מהתנהלות התובעים, שרק לאחר מתן פס"ד העלו את הטענה בדבר המחאת הזכות לפיצוי לעמותה. נמצא, כי אין זה המקרה ...
פסק דין
15/07/2024 - בימ"ש עליון קיבל את ערעור המדינה על קולת העונשים שהושתו על המשיבים בפסק דינו של בימ"ש מחוזי בעקבות הרשעתם בהחזקה, נשיאה והובלה של נשק, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת רכב גנוב, שימוש ברכב ללא רשות ובשיבוש מהלכי משפט. נקבעכ י ...
החלטה
15/07/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת המבקשים לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, בה נטען כי המשיבה התעשרה שלא כדין על חשבון חברי הקבוצה, לאור סעיף מנגנון ההצמדה שנקבע במסגרת הסכמי המכר מטעמה. בניגוד לנטען על ידי המשיבה הרי שלא קיימת כל הצדקה ...
החלטה
15/07/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטות בימ"ש לענייני משפחה שעניינן היקף התביעה שהמבקשת רשאית לנהל בעניין ילדיה הקטינים בבימ"ש לענייני משפחה. אין מקום לצמצום זכות הגישה של המבקשת לערכאות בעניין שהוא בבחינת דיני נפשות של ממש – מימוש ההורות שלה ...
פסק דין
14/07/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה, אשר קיבל באופן חלקי את תביעת המשיב לביטול הסכם התרת נישואין ונספח לו, אשר אושרו ע"י בימ"ש. בנסיבות בהן קבע בימ"ש קמא ממצאי עובדה ומהימנות על יסוד התרשמות בלתי ...
פסק דין
14/07/2024 - בימ"ש שלום נעתר לבקשת הנתבעת 1 לדחיית התביעה שהוגשה נגדה על הסף. נפסק כי יש לקבל את הטענה לקיומו של מעשה בית דין מחמת השתק עילה והשתק ...
החלטה
14/07/2024 - בימ"ש שלום דחה את הטענה לביטול כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק. בשלב זה לא ניתן לקבוע אם זכות הנאשם להליך ראוי נפגעה בהעדר ראשית ראיה על עצם קיום חומר חקירה לפיו יתכן תיעוד האירוע. אין בכך כדי למנוע מהנאשם ...
פסק דין סעש 70814-03/22 פלונית נ' אלמונית, פלוני
21/05/2024
תמצית העובדות
האם התובעת הוטרדה מינית על ידי הנתבע 2 והאם הנתבעת 1 ביררה את תלונתה של התובעת כדבעי, שמא התנכלה לה בעטיה של תלונתה והביאה לפיטוריה שלא כדין.
בחודש אוגוסט 2018 החלה התובעת את עבודתה כפקחית שיטור ...
פסק דין בג"צ 6198/23 התנועה למען איכות השלטון בישראל ו-391 אח', אחים לנשק ו-20 אח', איילת השחר סיידוף ו-239 אח' נ' שר הביטחון, ממשלת ישראל, צה"ל, היועצת המשפטית לממשלה ואח'
25/06/2024
תמצית העובדות
העתירות מביאות לפתחו של בית משפט זה – פעם נוספת – את שאלת השוויון בנטל השירות הצבאי. בימים של מלחמה קשה וכואבת, נאלצים אנו לשוב ולהכריע בסוגיה מורכבת זו, שמלווה את האומה מיום לידתה. לפני למעלה ...
פסק דין רעא 6992/22 AGODA COMPANY Pte. Ltd נ' שי צביה, צד קשור, היועצת המשפטית לממשלה
27/05/2024
תמצית העובדות
חברה זרה מפעילה פלטפורמת מכירות ופרסום מקוונת, ובמסגרתה, על פי הנטען, היא מפרה נורמות המעוגנות בחוק הגנת הצרכן הישראלי. צרכנים ישראליים מבקשים לתבוע את החברה בגין ההפרה הנטענת, אך במסגרת תנאי השימוש באתר החברה נכתב כי ...
פסק דין בג"צ 9957/17 ח"כ סתיו שפיר, רו"ח ירון זליכה, ח"כ ולדימיר בליאק נ' שר האוצר, החשב הכללי, הממונה על התקציבים, הכנסת
23/05/2024
תמצית העובדות
פסק דין שלישי בטרילוגיית פסקי הדין בעתירות שהוגשו על ידי חברת הכנסת (לשעבר) סתיו שפיר, ושעניינם בתקציב המדינה. העותרים מבקשים להורות למשיבי המדינה ליתן לחברי הכנסת הרשאות לצפייה ישירה בנתונים הנוגעים לניהול השוטף של תקציב המדינה ...
פסק דין א 4289-12/17 מיכאל וידל נ' בצלאל כהן, חזי משה
15/05/2024
תמצית העובדות
3 תביעות לפיצויים בגין לשון הרע שהגיש התובע נגד הנתבעים.
התובע הוא ראש עיריית רמלה. הנתבע 1 היה מארגן קבוצות דיון ברשתות החברתיות. הנתבע 2 הוא פעיל פוליטי ברמלה, מהקבוצה הפוליטית הנמצא בצד השני של המתרס ...
פסק דין סעש 57278-08/18 אריאל הרוש,אוהד סיידוף, שי חדד ואח' נ' מועדון הכדורגל א.ג.בית"ר ירושלים (2001) בע"מ
14/04/2024
תמצית העובדות
ששת התובעים הם שחקני כדורגל מקצועי ששיחקו בשורות הנתבעת, מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ. עיקר הטענות שהועלו נוגעות לזכאותם של התובעים לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. כמו כן, חלק מהתובעים עתרו לתשלום ...
פסק דין רעא 6557/20 ערוץ 10 החדש בע"מ, חדשות 10 בע"מ, גולן יוכפז ואח' נ' שרת התרבות והספורט - ח"כ מירי רגב, ברוך קרא
13/03/2024
תמצית העובדות
סוגיה בדיני לשון הרע. במוקד – שאלת היחס הראוי לתביעות לשון הרע המוגשות על-ידי אישי ציבור, בהתייחס לפרסומים העוסקים בעשייתם הציבורית. אגב סוגיה זו, בגדרי ההליך שלפנינו מתעוררת גם שאלת המשמעות שיש להקנות להודעת תיקון שהוציא ...
פסק דין בג"צ 5474/23 חברת דואר ישראל בע"מ, מישאל וקנין נ' שר התקשורת, השר לשיתוף פעולה אזורי, שר האוצר ואח'
07/03/2024
תמצית העובדות
בעתירה התבקשנו ליתן צו על תנאי המורה למשיב 1 ולמשיב 2 להתייצב וליתן טעם מדוע לא ייקבע כי אין תוקף להליך העברתו מכהונה של עותר 2, יו"ר דירקטוריון עותרת 1, חברת דואר ישראל בע"מ, ולחלופין מדוע ...
פסק דין עע 34220-10/21 משה ליפלס נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל
21/02/2024
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, בו נדחתה התביעה שהגיש המערער נגד המשיבה.
המשיבה היא "התאחדות" כהגדרת המונח בחוק הספורט, התשמ"ח-1988. תכליתה ארגון וניהול משחקי הכדורגל בישראל ורוב תקציבה מגיע מהמדינה. בהתאחדות פועל ...
פסק דין סעש 30492-03/21 אברהם (אבי) סולימן נ' קבוצת בראל נכסים בע"מ, (מתוקן)
12/02/2024
תמצית העובדות
האם התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הנתבעת ובין התובע, שעסק בתיווך במשך למעלה מארבע עשרה שנה? אם התשובה חיובית, מהו השכר שעל פיו יש לחשב את הזכויות להן זכאי התובע בגין תקופת עבודתו וסיומה?
התובע הגיש ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)