IP=44.220.62.183
פסק דין
22/02/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על פסק דינו של בימ"ש לתביעות קטנות, אשר קיבל את תביעת המשיב וקבע כי המבקשת הטעתה אותו והפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן בנסיבות מחמירות, המזכות בפיצוי מוגדל לדוגמה, בסך של 36,000 ₪. מטרת הפיצויים המוגדלים ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבר"ע על החלטת בימ"ש שלום אשר חישב סכום לפידיון זכויותיה של המשיבה 1 בנכס מקרקעין, תוך שקבע שנכון להעמיד את תקופת הסידור החלופי על 48 חודשים, בסכום של 4,500 ₪ לחודש. כאשר ליחיד בהליך חדלות פירעון נכס ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת הנתבעים לחייב את התובע בתשלום הוצאות לטובתם, בהן חויב כתנאי לבירור התביעה כספית שהגיש נגדם. על התובע לשלם את הוצאות הנתבעים שהושתו עליו בהליכים קודמים ואשר נקבע כי תשלומן מהווה תנאי להגשת תביעה חדשה. הן משיקולים ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לפטור מאגרה חברה שהגישה בקשה למתן צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון, מעת שהיא לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח חסרון כיס המונע ממנה לשלם את האגרה. במקרה זה מדובר בחברה שלה בעל מניות ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש עליון נעתר לבקשה רביעית להארכת מעצרם של המשיבים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים). נגד המשיבים הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות של חבלה בכוונה מחמירה; הובלה ונשיאה של נשק; איומים; וחבלה במזיד. ...
פסק דין
22/02/2024 - בג"צ דחה עתירה במסגרתה מבקשת העותרת שני סעדים: האחד – ביטול פסק-דינו של ביה"ד הארצי לעבודה בגדרו נדחה ערעור המועצה על פסק-דינו של ביה"ד האזורי במסגרתו בוטלה החלטת המועצה להעביר את המשיב 3 מתפקידו במועצה לתפקיד אחר. השני – ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטתו של בימ"ש מחוזי אשר לא נעתר לבקשות לגילוי מסמכים באופן שאלו הוגשו על ידי המבקשת, וכן דחה את בקשתה לעיכוב הליך של בקשה למתן הוראות שמתנהל נגדה. אומנם בימ"ש קמא איפשר למבקשת לקיים הליכי ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בה נקבע הרכב חברי ועדת האיתור של המשיבה 3, עמותת אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה. נראה כי ההחלטה מאזנת באופן ראוי בין טענותיהם של הצדדים בהליך ביחס לייצוג הפלגים השונים בחסידות חב"ד, ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי שבו נדחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש שלום בו נדחתה תביעה נזיקית שהגישו המבקשים. בימ"ש עליון הבהיר כי הן בימ"ש השלום והן בימ"ש המחוזי נתנו דעתם כדבעי על התביעה ...
החלטה
22/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על שתי החלטות בימ"ש מחוזי במסגרתה הורה בימ"ש על מחיקת בקשת המבקשים למתן צו כלפי רשות האוכלוסין וההגירה – משרד הפנים, וכן הטיל עליהם הוצאות משפט לטובת אוצר המדינה. השנייה עניינה בדחיית בקשת המבקשים לרישום הערת ...
פסק דין
22/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פס"ד במסגרתו נדחתה תביעת לשון הרע שהגישו המערערים נגד המשיב, בגין שימוש לרעה בהליכי משפט. לא נפלה שגיאה בהחלטת בית המשפט קמא לדחות את התביעה בנימוק של שימוש לרעה בהליכי משפט. אולם, היה על בית ...
החלטה
22/02/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה הורה על איחוד והעברת הדיון בתיקים המתנהלים בית הדין לעבודה, בעניינם של המשיבים, תושבי הרשות הפלסטינית, הגישו תביעות כנגד המבקשת שעניינן תשלום זכויות שונות הנובעות, לכאורה, מתקופת עבודתם אצל המבקשת וסיומה. המשיבים לא הצליחו לסתור את טענת ...
פסק דין
21/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעורים הדדיים על פס"ד לפיו התקבלה בחלקה תביעת התובעת לתשלום שכר טרחת עורכי דין בגין רישום בית משותף במקרקעין במסגרת ליווי פרויקט. נקבע כי התובעת תישא באחריות של 60% לכך שלא היא שרשמה לבסוף את הדירות בפרוייקט, ...
החלטה
21/02/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בפגם נטען במנועי רכבים - אשר יוצרו החל משנת 2008, על ידי חב' אאודי ועל ידי קונצרן פולקסווגן, ושווקו על-ידי חב' צ'מפיון מוטורס בע"מ – באופן שגורם לטענת המבקשים לצריכת שמן מופרזת. ...
החלטה
21/02/2024 - בימ"ש מחוזי דן בהחלטה שעניינה הליכי פירעון המתנהלות לגבי חברה קבלנית המקימה פרויקט התחדשות עירונית רחב היקף ביפו. במסגרת זו פעלו בעלי התפקיד – הנאמן וכונס הנכסים – לגיבוש מתווה להשלמת הפרויקט, אשר מתמקד במציאת פתרונות מימון ומכיל התייחסות הן ...
החלטה
21/02/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת הנתבעים להורות על המרת עיקול במסגרתו נתפסו כספים, לעיקול על נכס מקרקעין. במסגרת תביעה שעניינה הפרת הסכם שותפות לביצוע יזמות בתחום הנדל"ן. בדרך כלל בית המשפט לא יטה להמיר עיקול שניתן על סכום כסף בעיקול ...
פסק דין
21/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה תביעת פיצויים בגין שימוש לרעה בהליכי משפט, נגישה ופרסום לשון הרע ותביעה שכנגד לפיצויים בגין פגיעה בפרטיות ופרסום לשון הרע. ההלכה הפותחת פתח להגשת תביעה לתשלום פיצויים בשל שימוש לרעה שעשה בעל דין בנקיטת הליכים משפטיים נגד ...
פסק דין
21/02/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל עתירה שעניינה חיובי הארנונה בגין נכסים בבעלות העותר. גם איחור קל במתן תשובה להשגה על חיוב ארנונה גורר סנקציה של קבלת ההשגה, אפילו אם מדובר בהשגת-סרק; את מניין הימים למתן התשובה יש למנות מן המועד בו ...
פסק דין
21/02/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה את העתירה לביטול החלטת הממונה על שוק ההון, בדבר אי מתן רישיון בסיסי למתן אשראי ושירות פיננסי בנכס עבור העותרת. בבואו ליתן רישיון בתחום הפינססים, על הממונה לשקול גם מידעים מודיעיניים משטרתיים בעניינו של מבקש הרישיון, ...
החלטה
21/02/2024 - בימ"ש שלום קיבל את בקשת הנתבעת להתיר לה להביא ראיות לסתור את דרגת הנכות שנקבעה לתובעת על ידי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, בתחום האורתופדיה ובתחום הפסיכיאטריה. לא ניתן להכריע את הדין בצורה ראויה בהסתמך על ההחלטה של הוועדה ...
החלטה
21/02/2024 - בימ"ש שלום קיבל את בקשת הנתבעת להתיר לה להביא ראיות לסתור את דרגת הנכות שנקבעה לתובעת על ידי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, בתחום האורתופדיה ובתחום הפסיכיאטריה. לא ניתן להכריע את הדין בצורה ראויה בהסתמך על ההחלטה של הוועדה ...
החלטה
21/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי שבה נדחתה בקשה לעיכוב ביצוע פס"ד של בימ"ש שלום שבו נקבע כי על המבקשים לסלק את ידם מנכס מקרקעין, ולשלם דמי שימוש ראויים תמורת התקופה שבה החזיקו בנכס שלא כדין. המבקשים מפרים ...
החלטה
21/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בקשה לעיון חוזר בהחלטתו מיום 15.2.2024, בגדרה נדחתה בקשת המערער להשבת האגרה בהליך שבכותרת. השבת האגרה נועדה לתמרץ צדדים להגיע לפתרון המחלוקות ביניהם מחוץ לכותלי בית המשפט וללא השקעת משאבים רבים של המערכת המשפטית. במקרה הנדון הצדדים ...
החלטה
21/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו בימ"ש מחוזי עד להכרעה בערעור שהוגש בעניינו. במוקד הבקשה מחצית מזכויות הבעלות הרשומה במקרקעין המצויים בקרית אתא, עליהם עומד בית מגורים. אמנם, במקרים בהם הסעד המבוקש הוא עיכוב בהעברת זכויות בנכס ...
פסק דין
20/02/2024 - בימ"ש דחה תביעה שעניינה טענות התובעת לגבי פידיון כספים מתכניות חיסכון שנפתחו על שמן אצל הנתבע בעת שהיו קטינות. התובעות טוענות כי פידיון זה נעשה שלא כדין ומכאן התביעה. עמדה לדיון טענת הנתבע להתיישנות התביעה. אין מקום למתוח את תקופת ...
פסק דין
20/02/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין, וזאת לאחר שלא נמצא כי כתב ההגנה מטעם נתבע 1 מגלה הגנה. הנתבע לא עמד בנטל להביא טעם מדוע יש לדחות תביעת התובעים ולפרק השיתוף במגרש, שלא על דרך של מכירתו לכל המרבה ...
פסק דין
20/02/2024 - בימ"ש לתביעות קטנות דחה תביעה על סך של 34,000 ₪ שהוגשה בבית משפט לתביעות קטנות. התביעה הוגשה בגין טענות לאכיפה ברשלנות וכן טענות נוספות המתייחסות להתנהלות שוטרים במשטרת ישראל. טענות התובע לנזקים נותרו חפות מהוכחה, כאשר התובע אף לא ניסה ...
פסק דין
20/02/2024 - בג"צ דחה עתירה במסגרתה התבקש ליתן צו על תנאי המורה למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא יימנעו משיבים 4-2 מלדון במועמדותם של משיבים 9-6 בוועדה לבחירת שופטים; מדוע לא תקבע משיבה 5 נוהל לניגוד עניינים כך שחברי הוועדה יידרשו ...
פסק דין
20/02/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פס"ד של בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים שבו נדחתה עתירת המערערת לאפשר לה לעשות שימוש במינון גבוה של קנאביס רפואי על סמך המלצת רופא מטפל. זאת, מבלי לפנות לקבלת אישור מאת מנהל בית ...
פסק דין
20/02/2024 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין שלא לפסול את עצמה מלדון בעניינה של המערערת. הבעת ביקורת מצד המותב על התנהלות בעל דין או עורך דין אינה מקימה, כשלעצמה, עילת פסלות. הביקורת שהביעה המפקחת התמקדה בקשיים ...
פסק דין
20/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פס"ד של בימ"ש שלום, במסגרתו נדחתה תביעת המערער לתשלום עמלות עבור שירותי ייעוץ. במקרים המתאימים, חרף הוראה הסכמית לפיה שינוי החוזה יעשה בכתב, יכולים הצדדים במהלך השנים לשנות את ההסכם באופן אחר. זאת כאשר ניתן ...
פסק דין
20/02/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לאשר הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית. בתמצית, בבקשת האישור נטען שחוזה ההתקשרות למגורים במעונות הסטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב שבין המשיבה 1 לבין הסטודנטים המתגוררים במעונות, הוא חוזה אחיד הכולל תניה ...
פסק דין
20/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור לפי סעיף 83 לחוק מס ערך מוסף על החלטת המשיב בהשגה על שומת תשומות בגין קיזוז מע"מ על פי חשבוניות שהוצאו, לטענת המשיב, שלא כדין. המבחן לניכוי מס תשומות הוא מבחן אובייקטיבי, די בעובדה כי ...
פסק דין
20/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על הכרעת חוב, במסגרתה אושרה תביעת החוב של המערערת בדין רגיל. לטענת המערערת, יש להכיר בה כנושה מובטחת מכוח תניית שיור בעלות. ההלכה כיום אינה פוסלת באופן אוטומטי תניית שיור בעלות שנעשתה כדי לשמר את בעלותו ...
החלטה
20/02/2024 - בימ"ש מחוזי אישר בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בטענה להפרת התקן בעניין סימון מוצרי מזון ולהטעיה באופן הצגת מוצרי שווארמה המיוצרים ומשווקים על ידי המשיבות. אומנם בעיני חברים כאלה או אחרים בקבוצה ההבנה כי המוצרים אינם "אמיתיים" עשויה שלא לשנות ...
החלטה
19/02/2024 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש לענייני משפחה. מקורה של הבקשה בסכסוך שהתגלע בין הצדדים, שהם אחים, המחזיקים במשותף בבעלות בחברה המפעילה משתלה ובמקרקעין שעל מחציתם פועלת המשתלה. הבקשה ...
החלטה
19/02/2024 - בימ"ש עליון דחה ערר לפי סעיף 53 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), על החלטת בימ"ש מחוזי בה דחה את בקשתו של העורר לעיון חוזר והורה על המשך מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. כתב האישום שהוגש נגד ...
פסק דין
19/02/2024 - בג"צ דחה עתירה במסגרתה ביקש העותר כי בג"צ יורה למשיבים לקבל את בקשתו למתן צו דחיית שירות לפי פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון. משהצטרף העותר למסלול האקדמיזציה החרדית, לא ניתן לומר כי הוא למד במכון לב במסגרת מעמדו כבן ...
החלטה
19/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת בימ"ש שלום לפיה נדחתה בקשת המבקשת להורות על העברת הדיון לבימ"ש המחוזי בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק תובענות ייצוגיות. בבקשה לאישור תובענה הייצוגית המבקשת טוענת כי המשיבים שיגרו מסרונים ללא הסכמת הנמענים. בית המשפט ...
פסק דין
19/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לתקן באופן חלקי פסק בוררות בשתי שאלות משפטיות שעניינן תשלום פיצוי מוסכם בסכום קצוב על פי ההסכם בין הצדדים. ונעתר לבקשת המשיבה לאישור פסק הבוררות תוך דחיית הבקשה לשינויו או ...
החלטה
19/02/2024 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת התובע להורות על מינוי מומחה בתחום רפואת הכאב, במסגרת תביעה שהגיש לפיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. גישת בית המשפט העליון ביחס למינוי מומחה רפואי בתביעות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים היא כי ככלל ...
החלטה
19/02/2024 - בימ"ש מחוזי אישר תביעה ייצוגית נגד חברת תעופה זרה, בעניין זכותו של נוסע שרכש כרטיס טיסה באתר המשיבה או באמצעות סוכנות, לבטל את הזמנתו ולקבל החזר כספי מסוים, בהתאם לחוק הגנת הצרכן. יש סיכוי סביר שעילת המבקשת לגבי הפרת ...
החלטה
19/02/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית את בקשת הנתבעת לגילוי מסמכים המצויים בידי התובעת ולצירוף מסמכים לגילוי מצד הנתבעת. החלפת ייצוג אינה מהווה נימוק לפתיחה מחודשת של הליכי הגילוי והעיון שנסתיימו זה מכבר; צד להליך אינו יכול לנהוג כמי שמגלה טפח ...
פסק דין
19/02/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל ערעור על פס"ד של ביה"ד לעררים, אשר דחה את הערר נגד החלטת המשיב במסגרתה נדחתה בקשת המערערים 1-2 להסדרת מעמדם והארכת רישיונם מסוג א/5 בהיותם נינים לזכאי שבות מכוח חוק השבות. נוכח חשיבותה של השמירה על ...
פסק דין
19/02/2024 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית ערעור על פסק דינו של ביה"ד לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, בפס"ד נדחה ערר שהגישו המערערים על ההחלטה שלא להאריך את היתר השהייה של המערער 2. אין לדחות את הבקשה של תושב האזור לחידוש היתר ...
פסק דין
19/02/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים סילק עתירה שעניינה דחיית בקשת העותר לקבלת היתר בנייה, אשר הוגשה לאחר הוצאת צו הפסקת עבודה. המשיבים מבקשים לסלק את העתירה על הסף, בשל חוסר ניקיון כפיים הנובע מבנייה ללא היתר ומהמשך הבנייה לאחר שניתן צו. ככלל ...
פסק דין
18/02/2024 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל ערעור על החלטת רשמת ביה"ד זה. בהחלטה מושא ערעור זה נדחתה בקשת המערערים לחייב את המשיבים בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיהם בערעור העיקרי. נפסק, כי מקרה זה הוא בגדר אותם מקרים שבהם האיזון בין זכות הגישה ...
פסק דין
18/02/2024 - בימ"ש מחוזי דחה התנגדות לצו קיום צוואה. קיומן של הוראות צוואה הינו הכלל והסטייה מהן הינו החריג. הנטל להוכיח כי בעת עשיית הצוואה לא ידע המצווה להבחין בטיבה של צוואה הינו על הטוען לכך. במקרה זה צוואת המנוח תקפה, והיא ...
פסק דין
18/02/2024 - בימ"ש לעניינים מנהליים דחה ערעור על החלטת סגן רשמת האגודות השיתופיות ולפיה חברותה של המערערת במשיב פקעה מכוח סעיף 8.6 לתקנון המושב וסעיף 5.4 להסכם הקליטה עליו חתמה המערערת ביום 25.4.02. במסגרת הערעור מתבקשת הצהרה כי חברותה של המערערת שרירה ...
פסק דין
18/02/2024 - בימ"ש שלום קיבל תביעה לפינוי וסילוק יד במסגרתה עתרו התובעים לחיוב חברת החשמל (הנתבעת) לפרק ולפנות על חשבונה מקטע רשת חשמל מתח גבוה, אשר הוקם על ידה לפני שנים. בימ"ש הורה לחברת החשמל (הנתבעת) לפרק ולפנות על חשבונה מקטע רשת ...
פסק דין סעש 45633-04/18 חומה סוכנות לביטוח בע"מ נ' אילנה סוטו
11/01/2024
תמצית העובדות
תביעה לפיצוי בגין גזל סוד מסחרי ותביעה שכנגד לתשלום זכויות סוציאליות הנובעות מתקופת ההעסקה ופיצוי בגין לשון הרע.
התובעת והנתבעת שכנגד, חומה סוכנות לביטוח בע"מ היא סוכנות ביטוח פעילה משנת 2013, בעלת שני סניפים, האחד ממוקם ...
החלטה תצ 2241-10/17 אירית רובין נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
28/12/2023
תמצית העובדות
בקשת המבקשת לאישור תובענה ייצוגית שהגישה כנגד המשיבה. במסגרת בקשת האישור נטען כי המשיבה הטעתה את ציבור הלקוחות עת לא גילתה בפניהם כי קיימים במטוס מושבים בעלי מגבלת הטיה של המושב, וגבתה עבור אותם מושבים מחיר ...
פסק דין סעש 20921-10/21 מקור החום בע"מ נ' עומר זכריא חרב ראדי גמאל עבד אלנצאר מחמוד סאלם
28/12/2023
תמצית העובדות
תביעתה של התובעת כנגד הנתבעים, עובדיה לשעבר, אשר עניינה בהפרת חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, הפרת הסכמי העבודה בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, פיצוי מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 וכן תביעה שכנגד ...
פסק דין סעש 31940-05/20 Twelde Askale נ' מ.ס.קילנור בע"מ, טופ - איי טי סולושנס בע"מ , ר.ג.א.שרותים ונקיון (ישראל) 1987 בע"מ ואח'
10/12/2023
תמצית העובדות
השאלה המרכזית העומדת להכרעת בית הדין במסגרת פסק הדין היא מי הייתה מעסיקתו של התובע, אשר עבד בתחום הניקיון ברחבי העיר "אלעד".
הנתבעת 3, "ר.ג.א", הינה חברה שעיסוקה במתן שירותי תברואה לרשויות מוניציפאליות. ביום 1.1.2015 התקשרה ...
פסק דין א 27138-05/17 דור-אור קרית גת נכסים בע"מ נ' אזורים חברה להשקעות בפיתוח ובבניין בע"מ
28/11/2023
תמצית העובדות
תביעה כספית על סך של 15,526,285 ₪. עניינה "אוצר" מפוקפק שהתגלה בקרקע, והאחריות לנזקים שגרם.
חברה מסחרית גדולה ביקשה להקים מרכז לוגיסטי וניהולי. מטבע הדברים היא תרה אחר מגרש רחב ידיים. יגעה ומצאה. היא רכשה את ...
פסק דין סעש 5281-04/19 BERHE ABBE OKBAMARI נ' גד חיי שי, ג'וליה מעדני בשר בע"מ
30/11/2023
תמצית העובדות
התובע, מבקש מקלט מאריתראה, עותר בתביעתו לרכיבי שכר שונים כנגד הנתבעים מכוח יחסי עבודה שהתקיימו ביניהם. התובע עבד כקצב וכעובד כללי אצל הנתבעים, אשר בבעלותם מפעל לבשר וחנות לממכר מוצרי בשר.
התביעה התקבלה.

נקבע ...
פסק דין בג"צ 4015/20 שברון מדיטרניאן לימיטד, דלק קידוחים, שותפות מוגבלת נ' שר האנרגיה, הממונה על ענייני נפט, אנרג'יאן ישראל לימיטד
26/11/2023
תמצית העובדות
חברה G וחברה N מחזיקות כל אחת ברישיון לחיפוש גז טבעי, בשטחים הצמודים זה לזה. חברה G השקיעה מאמצים שבסופם הגיעה ל"תגלית" של שדה גז המשתרע בחלקו בשטחה ובחלקו בשטחה של חברה N. בעת התגלית, חברה ...
פסק דין סעש 1631-04/20 כארם חביב אללה נ' ה.ל.תיירות בע"מ
20/11/2023
תמצית העובדות
תיק זה עניינו בזכויותיו של התובע כנהג אוטובוס בתקופת עבודתו עבור הנתבעת.
התובע החל לעבוד בחברת הורן את ליבוביץ בע"מ ביום 29.3.1998 כנהג אוטובוס. בחודש 10/2007 עבר התובע לעבוד עבור הנתבעת. אין מחלוקת כי קיימת רציפות ...
פסק דין עעמ 7665/20 יוניהד ביופארק בע"מ, כתר אחזקות בע"מ, הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה - משרד הכלכלה, מנהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, ועדת הערר של הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, ועד נ' הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה - משרד הכלכלה
23/11/2023
תמצית העובדות
שלושה ערעורים אשר הוגשו ביחס לשלושה פסקי דין שונים של בית המשפט המחוזי.
במטרה לעודד משקיעים זרים וישראלים להשקיע בפעילויות ומיזמים המתבצעים בשטח ישראל, וכן לתמרץ יזמים לבסס את פעילותם בארץ, חוקקה כנסת ישראל את החוק ...
פסק דין עע 11064-01/18 רונן סובל, אלי פרץ נ' גולדרט קונסלטינג בע"מ
13/11/2023
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסקי דין של בית הדין האזורי ה מעלים שאלה עובדתית-משפטית משותפת – שאלת קיומם של יחסי עבודה בין פרץ וסובל לבין המשיבה. פרץ טען בכתב התביעה כי הועסק מיום 1.5.2009 עד יום 30.6.2011 ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)