IP=54.224.155.169
החלטה
17/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה נגד רשות המיסים למתן צו לגילוי מידע ונתונים. ביהמ"ש קבע כי המידע המבוקש הוא מידע על אופן הסיווג של הכנסות על ידי צדדים שלישיים. מאחר שהתקבל דיווח עצמי של אותם נישומים, לא הופעל שיקול דעת על ...
הצעת חוק
17/10/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק להצלת ירושלים כעיר בירה יהודית ודמוקרטית, התשע"ז–2017 שמטרתה להטיל על ממשלת ישראל להציג בתוך חצי שנה מתווה אופרטיבי להצלת צביונה של ירושלים כעיר יהודית ודמוקרטית. המטרה העומדת בבסיס המתווה היא הוצאת הכפרים הפלסטיניים מתחום ...
פסק דין
17/10/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של מי שביטל את פוליסת הביטוח שהייתה לרכבו ונפגע בתאונת דרכים לאחר שהמשיך לנהוג ברכב לאחר הביטול. ביהמ"ש קבע כי סעיף 24 לפקודה מחיל את מנגנון ההשהייה של 21 יום על הניזוק ושאיריו, אלא שקריאת ...
הצעת חוק
17/10/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון – איסור מכירה), התשע"ז–2017 שמטרתה העלאת גיל מכירת מוצרי טבק ל-21. העלאת גיל איסור מכירת מוצרי טבק תוביל לצמצום משמעותי בנגישות בני הנוער למוצרי טבק, ותצטרף לצעדים ...
פסק דין
17/10/2017 - ביה"ד הרבני דחה את ערעור הבעל על חיובו בביה"ד קמא בתשלום כתובה מעבר למה שתבעה האישה. ביה"ד קבע כי תובע שתבע את הנתבע שישלם לו פחות ממה שהנתבע חייב על פי דין. אם ניכר לדיינים שהתובע תבע פחות מהמגיע לו, ...
פסק דין
17/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור לילי נאור על החלטת הנאמן אשר דחה את תביעת החוב שהגישה בתיק פשיטת הרגל. ביהמ"ש קבע כי הנאמן ממלא תפקיד מעין שיפוטי, ועליו לבחון את טענות הצדדים ולהכריע בהן, בין היתר על פי התרשמותו מהעדויות ...
פסק דין
17/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור להצהיר על בטלותו של ייפוי כח בלתי חוזר שחתמה אימם המנוחה של הצדדים. ביהמ"ש קבע כי יש להבחין בין ההסכם הבסיסי היוצר את ההתחייבות להקניית הזכות ובין הכלי למימושו של הסכם זה בדמות ייפוי הכח. אין ...
פסק דין
17/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תביעתו של גיא אליאס להורות על רישום מחצית זכויות הבעלות בדירה לטובתו בלשכת רישום המקרקעין. ביהמ"ש קבע כי לא הוכח כי הייתה הסכמה הדדית כי אליאס יקנה מחצית מהבעלות בדירה. מסיבה זו אין בהלכות ביהמ"ש המבשרות ...
גזר דין
17/10/2017 - ביהמ"ש השלום גזר על שמעון סעדה 6 חודשי מאסר בפועל בגין עבירה של מעשה מגונה ועבירה של שימוש לרעה בכח משרה. ביהמ"ש קבע כי נסיבות ביצוע העבירה תוך ניצול מעמדו כשוטר שבעה לידי ביטוי בנטילת רישיון הנהיגה שלא כדין למטרה ...
פסק דין
17/10/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של רומן גריבוב על הרשעתו בביצוע עבירת רצח בכוונה תחילה, לפי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי על מנת להוכיח את קיומו של יסוד ההחלטה להמית, יש להראות כי אדם צפה את התרחשות התוצאה ...
פסק דין
17/10/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל חלקית את ערעור המדינה על גזר דין ביהמ"ש קמא 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות בגין עבירות של סיכון חיי אדם במזיד בנתיב תחבורה, ועבירה של היזק בזדון לרכוש. ביהמ"ש קבע כי תופעת יידוי האבנים על כלי ...
פסק דין
17/10/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל בקשה למתן צו מניעה זמני שיימנע ביצוע דיספוזיציה בנכס מקרקעין. ביהמ"ש קבע כי דחיית בקשה לעיכוב ביצוע החלטה בנוגע למימוש מקרקעין, תוך הנחה כי במידה וידחה הערעור המערער יפוצה בשווי המקרקעין, אינה בהכרח מאפשרת השבת המצב לקדמותו ...
פסק דין
17/10/2017 - ביהמ"ש לנוער גזר את דינו של קטין שהואשם בעבירות מין במתלוננת עם מוגבלות שכלית. ביהמ"ש קבע כי בבואו לגזור את דינו של קטין שהורשע בפלילים בכלל, ובעבירות מין בפרט, מקנה בית המשפט משקל יתר לנסיבותיו האישיות של הקטין ולסיכוייו להשתקם. ...
פסק דין
17/10/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית תביעת פינוי שהוגשה על ידי קיבוץ נען בגין שלושה מושכרים. ביהמ"ש קבע כי כאשר יש סתירה בין הוראות שונות של ההסכם, יש להעדיף את ההוראה הסבירה שמתיישבת עם חובת תום הלב ואינה מרוקנת את מרבית סעיפי ...
הכרעת דין
17/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע את מחמד עבידיה בעבירות הריגה ונהיגה בקלות ראש ו/או ברשלנות. ביהמ"ש קבע כי העובדה שעבידיה נסע לאחור ותיקן את נסיעתו קדימה ואחורה שש פעמים מצביעה על כך שהיה מודע לסיכון בנסיעה רציפה לאחור בכביש מהיר. נקבע כי ...
הצעת חוק
16/10/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – דיון בבקשת בעל להיתר נישואין לאחר מתן צו הגבלה לאישה), התשע"ז–2017 שמטרתה לתקן את החוק כך שלא תהיה מניעה לבית הדין לדון בבקשה למתן ...
גזר דין
16/10/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את בקשת הבעל למתן גט. ביה"ד קבע כי לאחר בחינת העובדות פרק נישואי הצדדים הגיע לקיצו ולא ניתן להשיב את הגלגל אחור, וזה זמן רב שהמאיסות בין הצדדים בוקעת ועולה, והשמים בינו לבינה, ואף הגדילה האישה לומר ...
הצעת חוק
16/10/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – החלטה בבקשה לתג נכה), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי החלטה בדבר בקשה לתג חניה לנכה תהיה מנומקת ובכתב, תינתן בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה ותישלח למבקש. עוד מוצע לקבוע כי ...
פסק דין
16/10/2017 - ביה"ד הרבני דחה את ערעור הבעל על החלטת ביה"ד קמא כי הבעל יעביר את חלקו בדירה על שם האישה כחלק מתשלום הכתובה. ביה"ד קבע כי פסק הדין ניתן בעיקר מתוך שיקול דעת רחב לסיום ההליך לאור בגידתו של הבעל באשת ...
פסק דין
16/10/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של רבקה רוזנבאום כי פיטוריה נעשו מחמת גילה, בניגוד לדין. ביה"ד קבע כי העובדה שרוזנבאום היתה זכאית לקבל פנסיה בשל גילה במועד הפיטורים, היוותה את הנדבך המרכזי בהחלטה לפטרה, וזאת מבלי שנשקלו נסיבותיה האישיות והכלכליות ...
פסק דין
16/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תביעת חברת A.T.S. Investments Inc. בגין כספים אשר הועברו על-ידה כהלוואות מסחריות "רגילות". ביהמ"ש קבע כי על אף שהצדדים בחרו במקרה זה במכשיר משפטי-כלכלי מקובל של הלוואות בעלים, הרי שהתייחסותם לכספים שהועברו הייתה כאל השקעות בעלים ...
פסק דין
16/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר שלושה וחצי חודשי מאסר בפועל על נדאל בן סאלם אצליח תושב רצועת עזה שהורשע בעבירות של שהייה בישראל שלא כדין והלבנת הון בגין העברת כספים לפעילי חמאס ללא ידיעתו. ביהמ"ש קבע כי הסכנה הכרוכות בהימצאות של תושבי ...
הכרעת דין
16/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את חוות הדעת הפסיכיאטרית החדשה שניתנה בעניינו של אשר דהאן שהורשע ברצח הרב אלעזר אבו חצירה ז"ל כי בעת ביצוע העבירה דהאן סבל ממצב פסיכוטי שהתבטא במחשבות שווא של רדיפה וגדלות. ביהמ"ש קבע כי מחוות הדעת הפסיכיאטריות ...
פסק דין
16/10/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעור המדינה על הכרעת דינו וגזר דינו של בית המשפט קמא אשר זיכה את הנאשם משורה של עבירות מין שיוחסו לו בגין ספק סביר באשר לאמיתות טענתה של המתלוננת לפיה קיימה עמו ועם אחרים יחסים מיניים ...
פסק דין
16/10/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את עתירתה של התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד החלטת המשטרה להתנות בקבלת רישיון את ההפגנות המתקיימות מידי מוצאי שבת בכיכר גורן בעיר פתח תקווה במחאה על שחיתות שלטונית ועל אופן הטיפול בחקירות הפליליות המתנהלות נגד ראש ...
פסק דין
16/10/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את תביעת האחות בגין משכון את זכויות דירת המגורים המשותפת לאחותה ולבעל להבטחת חוב האחות. ביהמ"ש קבע כי אומד דעתו הסובייקטיבי של בעל האחות בעת יצירת המסמך הייתה להעמיד בטוחה להבטחת חוב אשתו כלפי אחותה ככל ...
החלטה
16/10/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את בקשת המרכז הישראלי לאפוטרופסות להורות על העברתה של קשישה כבת 95 שנים מביתה למסגרת חוץ ביתית בניגוד לרצונה. ביהמ"ש קבע כי גם לקשיש גם אם הוא בערוב ימיו רצון וכבוד עצמי. הוצאת קשיש מביתו בניגוד ...
פסק דין
16/10/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל חלקית את בקשתו של האב כי בנסיבות בהן הילדים שוהים במשמורת משותפת ולנוכח גילם, אין לחייב את האב בתשלום מזונות או מדור לידי האם. ביהמ"ש קבע כי כיוון ששני ההורים נושאים בשכר דירה לדירה המותאמת למגורי ...
החלטה
16/10/2017 - ביה"ד לעבודה דחה בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין קמא במסגרתו חויבה שי לי שיווק קפה בע"מ לשלם ל Solomon Gobru אזרח אריתריאה זכויות סוציאליות שונות בגין תקופת עבודתו אצלה וסיומה בסך כולל של 26,728 ₪. ביה"ד קבע ...
פסק דין
16/10/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעורם של עורכי דין בלשכה המשפטית במוסד לביטוח לאומי לקבלת תוספת משפטנים בשיעור 15% מכוח ההסכם הקיבוצי המיוחד בעילה של אפליה. ביהמ"ש קבע כי על בית-המשפט לשקול זה כנגד זה את חומרת ההוראה המפלה שבהסכם הקיבוצי ...
החלטה
15/10/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת כתוצאה מנפילתה בעת שבקשה להכנס לסניף ארומה בקריון. ביהמ"ש קבע כי בית משפט רשאי לקבל בקשת תובע לפטור אותו מצירוף חוות דעת רפואית לכתב ...
החלטה
15/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה ברובו את ערעורם של בעלי דירה בת"א על חיובם לפצות צעירה ששכרה מהם את הדירה במאות אלפי שקלים, לאחר שבאחד הלילות בעת שישנה במיטתה נפלו עליה חלקים מתקרת החדר וגרמו לה לחבלות. ביהמ"ש קבע כי אין כל ...
הצעת חוק
15/10/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פעולות שלא ייחשבו כעיבוד), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי פעולות של חיתוך או קילוף של פרי או ירק ללא קשר לגודלו, לא יחשבו כפעולות עיבוד, ויוטל עליו מס ערך מוסף ...
פסק דין
15/10/2017 - ביה"ד הרבני דחה את ערעורו של הבעל בעניין הסדרי השהות של ילדי בני הזוג. ביה"ד קבע כי בית הדין קמא לא הכתיב בהחלטתו לבעל אורח חיים כל שהוא, לא דתי ולא אחר. בית הדין אף לא דרש מהבעל לשמור שבת ...
הצעת חוק
15/10/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון –תמונה של נזקי עישון על מוצרי טבק), התשע"ז–2017 שמטרתה להוסיף חובת הצגת תמונה גרפית על גבי חפיסת הסיגריות או אריזת מוצר העישון, המציגה באופן בלתי אסטטי את ...
פסק דין
15/10/2017 - בית הדין הרבני דחה את ערעורו של הבעל לדון בקביעת הסדרי ראייה. ביה"ד קבע כי מכיוון שעל כף המאזניים עומדים אך ורק שלומם וטובתם של הילדים הקטינים, שומה על הערכאה השיפוטית לבחון את מצבם של הילדים במבט רחב המשקיף על ...
פסק דין
15/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על החלטתו של בית משפט קמא להאריך את צו המשמורת הזמני של הקטינים הגם שהייתה תלויה ועומדת בקשה לפסילת השופטת קמא. ביהמ"ש קבע כי השופטת קמא הבהירה כי אם לא יוארך צו המשמורת הזמני, יהווה הדבר ...
פסק דין
15/10/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעת נזיקין אשר הוגשה באמצעות אביו של המנוח בעקבות התאבדות בנו בבית הסוהר "שטה". ביהמ"ש קבע כי החובה המוטלת על שירות בתי הסוהר ואנשיו להפעיל שיקול דעת בהתמודדות עם מצבים שבהם מתגלים בהתנהגותו של אסיר סממנים חיצוניים ...
גזר דין
15/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע את קינדה טדסה בעבירות של חטיפה ושל אינוס בנסיבות מחמירות בצוותא חדא לפי סעיף 345(א)(1) לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי כאשר פלונית נאנסת ע"י פלוני ואדם אחר עומד בפתח הדלת, מעודד את פלוני ולא מאפשר לפלונית להימלט, ...
החלטה
15/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה לחיוב רשות מקרקעי ישראל בהוצאות עקב אי קיום פסק דין במועד. ביהמ"ש קבע כי התנהלות רמ"י היא ביטוי של זלזול בזכויות הצד שכנגד על רקע של ניצול מעמד וכוח שלטוני. נקבע כי חובת בית המשפט להבהיר ...
פסק דין
15/10/2017 - בית משפט השלום קיבל חלקית תביעת רשלנות מקצועית שהגישה לקוחה נגד עורכת דין שטיפלה בתביעה שהוגשה נגדה. ביהמ"ש קבע כי עורכת הדין התרשלה בכך שלא הגישה את כתב ההגנה בהתאם למועדים שנקבעו על ידי בית המשפט ובכך הביאה למתן פסק ...
החלטה
15/10/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתו של פואז קנדיל לגילוי ראיה חסויה לפי סעיף 44 לפקודת הראיות. ביהמ"ש קבע כי גילויו של החומר החסוי עשוי לגרום לפגיעה ממשית בביטחון המדינה וכי התועלת העשויה לצמוח לקנדיל מן הגילוי אינה שקולה כנגד פגיעה ...
החלטה
15/10/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל חלקית את עררם של האדי ג'בר ודאע אבוקטיש על החלטתו של בית המשפט קמא כי קיימת כנגדם תשתית ראייתית מספקת לצורך מעצרם עד תום ההליכים בגין עבירות בנשק. ביהמ"ש קבע כי יש להכיר בחולשות מסוימות בתשתית הראייתית ...
החלטה
15/10/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשה לביטול כתב אישום נגד עוף עוז (שיווק) בע"מ בשל פגם או פסול בכתב האישום. ביהמ"ש קבע כי סעיף 323 אינו יכול לשמש מקור חוקי להעמדה לדין של תאגיד קולט במיזוג בגין עבירות שבוצעו על ידי חברת ...
גזר דין
15/10/2017 - ביהמ"ש השלום גזר על הרנן בלומברג שישה חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות בגין שתי עבירות של מעשה מגונה עת עבד כמעסה במסיבת רווקות. ביהמ"ש קבע כי על בית המשפט להגן על מי שבא לקבל עיסוי ומעמיד את גופו לשליטתו ...
החלטה בעמ 919/15 פלוני, פלוני נ' פלוני, פלוני, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
12/07/2016
תמצית העובדות

מערכת הנישואין בין זוג הורים יהודים מגיעה לסיומה בגירושין. ילדיהם הקטינים שוהים אצל כל אחד מהם בחלקים שווים של השבוע. שכרם של שני ההורים זהה או קרוב לכך. על פי הדין הקיים, חרף התנאים האמורים, הגבר ...
פסק דין עא 8961/16 פלוני, פלונית, פלונית ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה
14/06/2017
תמצית העובדות

ו.ג. ז"ל נהרג בתאונת דרכים בגיל 62, והותיר אחריו אישה ושני ילדים בגירים: בת בגיל 38, פסיכולוגית במקצועה, נשואה ואם לשלושה; ובן בגיל 30, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, נשוי ואב לשתיים. אשתו של המנוח היא היורשת היחידה, ...
פסק דין ערר 3980/16 י.ט. נ' משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה
01/12/2016
תמצית העובדות
עתירה המופנית נגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, שבו התקבל ערעור המשיבים 4-2, הם המדינה, ונדחה ערעורו של העותר על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה. לטענת העותר, בפסק הדין הארצי נפלו טעויות ...
פסק דין עא 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ, רביב צולר, משה מוקי שנדימן נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל, אריה אברמוביץ, אריאלה אלפסי ואח'
30/04/2017
תמצית העובדות

המערערת היא חברת ביטוח המחזיקה, בין היתר, במותגים "9 מיליון" ו"ביטוח ישיר". להבדיל מחברות הביטוח ה"קלאסיות", המערערת מתאפיינת בכך שהיא לא משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני ביטוח, אלא באמצעות הטלפון והאינטרנט.
מזה מספר שנים ...
פסק דין עבל 47676-01/14 מזל סלח נ' המוסד לביטוח לאומי
04/04/2017
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בגדרו נקבע בדעת רב כי אין לראות במערערת "ידועה בציבור" של המנוח.
המערערת ילידת 1963, גרושה ואם לילד בגיר נשוי, הכירה את המנוח בשנת
2004. מערכת היחסים ...
החלטה בעמ 9085/16 פלונית, פלוני, פלוני ואח' נ' פלוני
02/03/2017
תמצית העובדות

המנוחה היתה נשואה לאביו המנוח של היורש. בבעלותם המשותפת היתה דירה בשדרות נורדאו בתל אביב, בה התגוררו. המנוח ערך צוואה בה הוריש את חלקו (מחצית) בדירת נורדאו לרעייתו. המנוח ציוה כי לאחר פטירתה יירש את חלקו ...
החלטה עא 3783/16 נטלי סול אביטל נדל נ' הממונה על גימלאות השופטים - מנהל בתי המשפט, פלונית, תומר נדל ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

ביום 19.4.2014 הלך המנוח השופט מרדכי נדל ע"ה פתע לעולמו בטרם עת בן 57 היה במותו. המנוח היה נשוי לגברת נטלי סול אביטל נדל במשך 17 שנה, ונולדו להם שלושה ילדים; נישואיהם באו אל קיצם והם ...
החלטה בשפ 1467/17 מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח, עופר בוהדנה, ויוסף (ז'וז'ו) לוי הואשמו בכתב אישום המייחס להם שורה של עבירות שבוצעו במסגרת ארגון פשיעה, בפרשה שזכתה לכינוי: "פרשת 512"
באישום נטען כי אברג'יל עמד בראש ארגון ...
פסק דין בגצ 5185/13 פלוני, עודד גז נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, בית הדין האזורי בחיפה, הרב הדיין ציון בוארון ואח'
28/02/2017
תמצית העובדות

העותר עודד גז, אזרח ישראל ותושב ארצות הברית, והאישה אזרחית ישראלית וכיום תושבת ישראל, אשר התגוררה באותה עת בארצות הברית לצורך לימודיה, נישאו זה לזו. החתונה נערכה בישראל, ולאחר מכן חזרו בני הזוג להתגורר בארצות הברית, ...
החלטה ברע 53583-01/17 סופרקום בע"מ נ' יבגני מיזנשטיין
24/02/2017
תמצית העובדות
בקשת רשות ערעור על פסק דין שניתן על ידי בית הדין האזורי, בו חייב בית הדין את המבקשת לשלם למשיב פיצוי בגין אי ביצוע הפקדות למרכיב פיצויי הפיטורים ולקרן השתלמות בסך כולל של 21,668 ₪. כמו ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)