IP=3.238.94.194
פסק דין
18/05/2022 - ביה"ד האזורי לעבודה דן בערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר דחתה את תביעת המערער לצירוף נכויות לפי תקנה 12 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה). ביה"ד קבע כי עניינו של המערער יחזור לוועדת הערר על ...
פסק דין
18/05/2022 - בימ"ש משפחה דחה תובענה שהוגש ע"י דודתו של המנוח לעשות שימוש בזרעו של המנוח, מר פלוני ז"ל. משעה שלא נטען דבר וחצי דבר בעניין רצונו של המנוח והתביעה התבססה על רצון יתר בני המשפחה להמשכיות, אשר למעט התובעת, בחרו הם ...
פסק דין
18/05/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על גזר דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נגזר על המערער עונש של 15 חודשי מאסר בפועל לצד ענישה נלווית, וזאת בגין הרשעתו בעבירת הצתה בצוותא. הערעור נסוב על חומרת העונש. במקרה דנן, המערער והאחר פעלו יחדיו ...
פסק דין
18/05/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל את ערעור המדינה על גזר-דינו של בימ"ש שלום, המשיב הורשע בעבירות התפרעות ניסיון לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, היזק בזדון ואיומים, והושתו עליו 8 חודשי מאסר לריצוי בפועל, 6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, שלא יעבור ...
החלטה
18/05/2022 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשה לאישור תובענה ייצוגית, שבה טען המבקש כי המשיבה ("גוגל") מחדשת באופן אוטומטי מנויים ליישומים שנרכשו באמצעות חנות היישומים שלה, Google Play, בניגוד להוראת סעיף 13א(ג)(1) בחוק הגנת הצרכן; וכי הוראות הביטול בהסכם נוגדות את סעיף 13ד ...
פסק דין
18/05/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש מחוזי, שניתנה בבקשה למחיקת הליך ייצוגי מכוח סעיף 7(ב) לחוק תובענות ייצוגיותבית המשפט המחוזי נעתר למבוקש, ומכאן הערעור. פנקס התובענות הייצוגיות נועד ליתן פומבי להליכים הייצוגיים השונים המתנהלים בבתי המשפט; לרכז את המידע ...
החלטה
18/05/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל ערר על החלטת בימ"ש שלום בגדרה דחה בימ"ש קמא את בקשת העוררת להטיל על המשיב תנאים מגבילים עד תום ההליכים נגדו (מעצר בית חלקי בשעות הלילה מהשעה 20:00 עד 6:00). במסגרת הערר הגישה העוררת בקשה להמשך עיכוב ...
פסק דין
18/05/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים שבמסגרתו נדחה על הסף ערר שהגישו המערערים על החלטת רשות האוכלוסין וההגירה לסרב לבקשתם לפתיחת הליך מדורג משום שלא המציאו את המסמכים שהתבקשו להמציא. בדרישת המסמכים על הרשות לבחון ...
פסק דין
18/05/2022 - בימ"ש שלום דחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית בעניין שליחת הודעות שלא כדין (ספאם). נקבע כי לא הוכח קיום קבוצה ודחה את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.מעיון במסמך עולה שהמקרה של המבקש הוא ייחודי. מתוך מאות הבקשות שיושמו, ו – 35 הבקשות ...
פסק דין
18/05/2022 - בימ"ש שלום קיבל חלקית שתי תביעות בעילה לפי חוק לשון הרע, שהדיון בהן אוחד. בהתחשב בלשון הפרסומים, הפגיעה הגלומה בהם, הזדון שהיה גלום בהם, כמות הפרסומים ביחס לכל תובעת, משך הפרסומים, ובהינתן שהפרסומים נמחקו בטווח של דקות עד שעות, נפסק ...
פסק דין
18/05/2022 - בימ"ש שלום דחה תביעה לחיוב הנתבעת בפיצויים בגין עיכוב במסירה וחיוב יתר בשל שתי יחידות מסחר שרכשה התובעת מהנתבעת. קבלן המבקש להסתמך על תניית פטור כדי להצדיק את האיחור במסירת הדירות, אינו יכול לפטור את עצמו על ידי העלאת טענות ...
פסק דין
18/05/2022 - בימ"ש שלום קיבל את תביעה שהוגשה ע"י רוכשי דירות במסגרתה דן בשאלה האם מגיע פיצוי לתובעות בגין האיחור במסירת הדירות אותן רכשו מהנתבעת; ככל שמגיע הפיצוי - מהו הפיצוי המגיע; והאם מגיע לנתבעת שיפוי מחברת מי הרצליה בע"מ. נקבע כי ...
החלטה
18/05/2022 - בימ"ש שלום נעתר לבקשת התובע למינוי מומחים רפואיים בתחום רפואת הכאב, בתחום הנפשי ובתחום הנוירולוגי לצורך בדיקת הנכויות, שנותרו לו לטענתו כתוצאה מתאונת דרכים. לבימ"ש שיקול דעת רחב בשאלה על מי להטיל, בשלב הראשוני, את החובה להפקיד סכומי כסף להבטחת ...
פסק דין
18/05/2022 - בימ"ש לתביעות קטנות דחה תביעה להחזר כספי בגין ביטול חבילת נופש שרכשו התובעים, אזרחים ותיקים, מהנתבעת. במקרה דנן אין מדובר בעוסק שהפתיע את הצרכן, התובעים, בהצעה שיווקית, אלא עסקינן בתובע, צרכן חוזר, אשר תכנן את הפניה לעוסק ויצר עמו קשר ...
החלטה
18/05/2022 - בימ"ש משפחה נעתר לבקשת אב להטיל סנקציה כספית על האם בגין אי קיום מפגשים בינו לבין בנותיהם הקטינות. נקבע כי מדובר במקרה של ניכור הורי. ביהמ"ש הורה לאם להפקיד 5000 ₪ בקופת ביהמ"ש כפיקדון, וכי על כל מפגש שלא יקוים ...
פסק דין
18/05/2022 - בימ"ש שלום הורה על מחיקת תביעה בהיעדר סמכות עניינית לבררה, במקרה בו ניתן לאמוד את השווי של סעד שהתבקש תיקבע הסמכות העניינית בהתאם לשוויו. ברם, במקום שבו לא ניתן להעריך, ולו בהערכה גסה, את שוויו של הסעד תהא הסמכות לברר ...
החלטה
18/05/2022 - בימ"ש שלום קיבל את בקשת המדינה למעצר עד תום ההליכים של המשיב, נגדו הוגש כתב אישום, אשר מייחס לו עבירות של: תקיפת סתם של בן זוג; איומים; היזק לרכוש במזיד. אין מקום להורות על שחרורו של המשיב לחלופת מעצר. במקרה ...
פסק דין
18/05/2022 - בימ"ש עליון קיבל את ערעור המדינה על גז"ד של בימ"ש מחוזי, שבו נגזרו על המשיב 34 חודשי מאסר בפועל (כולל הפעלת מאסר מותנה למשך 4 חודשים), ועונשים נלווים בגין הרשעתו בעבירות בסחיטה באיומים; פגיעה בפרטיות; תקיפות הגורמות חבלות של ממש; ...
פסק דין
18/05/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לסילוק התביעה על הסף בטענה כי ככל שמדובר בתביעת החברה, אין עילה ואין יריבות בין המבקשת לבין החברה, לפי שאפילו אחראית המבקשת לפרסום המטעה, לא נגרם לחברה כל נזק. עוד לעניין תביעת החברה, טוענת המבקשת כי ...
החלטה
18/05/2022 - בימ"ש מחוזי קבע כי יש להחיל במקרה דנן את סעיף 34 ח' לחוק העונשין זאת בשל הנסיבות המיוחדות ביותר והחריגות של המקרה הנדון – היינו מסכת האירועים הקשים וההתעללויות שגרמו להיווצרות הפוסט טראומה אצל הנאשם, מידת מורכבותה והשפעתה על ...
החלטה
18/05/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל שתי בקשות במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית: בקשה לגילוי מסמכים מטעם המבקשת; ובקשה להגשת הודעת צד שלישי מטעם המשיב ("הבנק") נגד רשות האכיפה והגביה ("הרשות").בקשה לגילוי מסמכים נדרשת לעמוד בשני תנאים עיקריים: קיומה של תשתית ראייתית ראשונית ...
החלטה
18/05/2022 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגישה חברה פרטית בשם סייברלוג'יק בע"מ, המנהלת חשבונות בנק אצל המשיבים – בנק הפועלים בע"מ והבנק הבינלאומי הראשון בע"מ. החברה מוגדרת כ"עסק גדול", ומשלמת עמלות על פי תעריפון לעסקים מסוגה. בהתאם לתעריפון, המבקשת ...
פסק דין
18/05/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על גזר דינו של בימ"ש שלום במסגרתו הוטלו על המערער 4 שנות מאסר בפועל ועיצומים נלווים בגין שורת עבירות מרמה, זיוף והתחזות לעורך דין. בימ"ש קבע כי בהינתן דעתו למעשי המערער; לעבירות בהן הורשע; להיקף המעשים ...
החלטה
18/05/2022 - ועדת השחרורים דחתה בקשת אסיר לשחרור מוקדם, מדובר באסיר שמרצה מאסר רביעי לתקופה של 3 שנים ו-10 חודשים ו-11 ימים בגין עבירות של גניבת רכב, נהיגה ברכב ללא ביטוח ונהיגה בזמן פסילה. ממאסרו הקודם שוחרר בשחרור מוקדם ברישיון ובגין העבירה ...
פסק דין
17/05/2022 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל חלקית ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (אי כושר), אשר התכנסה מכוח פס"ד מחזיר שניתן, דחתה את הערר וקבעה כי המערער לא איבד כדי 50% מכושרו להשתכר. באשר לוועדה לעררים (אי כושר), להבדיל מוועדה רפואית לעררים, ...
החלטה
17/05/2022 - ביה"ד האזורי לעבודה דחה תביעת מבוטח להכרה בליקוי בשמיעה ממנו הוא סובל כתאונת עבודה – נפסק כי חל שיהוי בהגשת התביעה. התנאי של הגשת תביעה בתוך 12 חודשים ממועד הירידה בשמיעה (ובמקרה שלנו – ממועד החמרת מצב) הוא תנאי הקבוע ...
החלטה
17/05/2022 - בימ"ש משפחה קיבל בקשת אב להשבת ילדיו א' וב', קטינים כבני 5 ו-3 וחצי לעיר מגוריהם בעיר א'. בעת דיון בקביעת מגורים של ילדים כאשר קיימת מחלוקת בין הוריהם, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הוא נקודת המוצא החוקית. השאלה אינה אם ...
פסק דין
17/05/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור בעניין "שינוי מבנה עסקי" או "שינוי מודל עסקי" נטען במערערת. בהעדר אינדיקציה ממשית כי שינוי המודל העסקי משקף, הלכה למעשה, עסקה שונה, רחבה הרבה יותר, מזו אשר הוצגה על ידי הצדדים, אין מקום להתערבות פקיד השומה ...
פסק דין
17/05/2022 - ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי אין מקום להתערב בקביעת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) לעניין הליקוי הנפשי שנקבע למערערת בהעדר מקום להתערב בקביעה המקצועית של הוועדה; מאידך, העניין יוחזר לוועדה על מנת שתשקול מחדש את ניכוי המצב הקודם בגין מחלת ...
החלטה
17/05/2022 - בימ"ש עליון דחה עתירה המופנית נגד החלטות שונות שניתנו על ידי ביה"ד הרבני האזורי וביה"ד הרבני הגדול במסגרת הליכי הגירושין המתקיימים בין העותר לבין המשיבה 3. מעיון בעתירה ובנספחיה עולה כי אכן התקיים דיון במעמד הצדדים בביה"ד האזורי בטרם מתן ...
החלטה
17/05/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטתו של בימ"ש מחוזי, בגדרה נדחתה בקשת המבקשת לעיכוב ביצוע פס"ד עד למתן החלטה בערעור שיוגש על פס"ד. בענייננו נקבע על-ידי בימ"ש מחוזי כי הליקוי בחיפוי הבניין הוא "ליקוי בטיחותי ולא רק אסתטי", אשר ...
החלטה
17/05/2022 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בה נדחתה בקשת המבקש לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, באופן זמני, לצורך יציאה לטיול בחו"ל. ברירת המחדל לגבי חייב אשר מצוי בעיצומו של הליך פשיטת הרגל היא כי לאחר שניתן בעניינו צו ...
פסק דין
17/05/2022 - ביה"ד האזורי לעבודה דחה ערעור על החלטת ועדה לעררים (אי כושר), אשר קבעה כי המערער לא איבד כדי 50% מכושר להשתכר. מן המסמכים שצורפו לערעור לא עולה כי נפל פגם משפטי בהחלטת ועדת הערר המצדיק את התערבות בית הדין, וסבורני ...
פסק דין
17/05/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על גזר דינו של בימ"ש מחוזי, שבו הושת על כל אחד מהמערערים עונש של 32 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרם, וכן מאסר על תנאי בגין הרשעתם בעבירות שונות במסגרת מעורבותם באירוע שוד שבוצע תוך שימוש ...
פסק דין
17/05/2022 - בימ"ש עליון דחה ערעור על גזר דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נגזרו על המערער 4 וחצי שנות מאסר בפועל לצד ענישה נלווית, וזאת בגין הרשעתו בעבירות של סחר והחזקת כלי נשק. הערעור נסוב על חומרת העונש. נקבע כי אין מקום ...
פסק דין
16/05/2022 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור שעניינו בסכסוך אשר עניינו במגוריו של המערער בבית הבנוי על משק שהזכויות בו הועברו בשנת 2005 מהורי הצדדים למשיעוצמת הסכסוך שבין הצדדים ואופיו מצדיקים את ביטול רשות המגורים הבלתי הדירה שניתנה למערער על ידי הוריו, בבית ...
פסק דין
16/05/2022 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה למתן סעד הצהרתי, אשר החלה את דרכה כהמרצת פתיחה שהוגשה כנגד שישה משיבים, במסגרתה התבקש בימ"ש להצהיר כי התובעת "הינה החוכרת הבלעדית ו/או בעלת זכות השכירות הבלעדית של הדירה בבני ברק וזכאית להרשם אצל רשם המקרקעין ...
פסק דין
16/05/2022 - בימ"ש עליון קיבל את ערעור המדינה על קולת העונש, המשיב הורשע בהחזקה, נשיאה והובלה של נשק. בימ"ש מחוזי גזר על המשיב 19 חודשי מאסר בפועל; 12 חודשי מאסר על תנאי; וקנס בסך 15,000 ש"ח ולחלופין שלושה חודשי מאסר נוספים תמורתו. ...
פסק דין
16/05/2022 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על פסק דינו ביה"ד האזורי, אשר דחה את תביעתו של המערער נגד המשיב לתשלום סכום של 553,290 ₪, וחייב את המערער בהוצאות משפט בסך 25,000 ₪. ביה"ד הדגיש כי מדובר בהתנהלות לא תקינה שעה שכסף ...
פסק דין
16/05/2022 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על שומת עסקאות לפי חוק מס ערך מוסף, ועל שומת מס קניה לפי חוק מס קניה (טובין ושירותים) שהוצאו למערער. ענייננו של הערעור בשאלה האם המערער ניהל עסק לממכר סיגריות מוברחות בדוכן ששכר בשוק הכרמל. אין ...
פסק דין
16/05/2022 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על גזר דינו של בימ"ש שלום המערער הורשע בריבוי עבירות של תקיפת שוטר המערער צירף תיק נוסף שבו הורשע בהיזק לרכוש במזיד ובאיומים. היכן שעסקינן במספר מעשי אלימות נפרדים זה מזה, בזמנים שונים ולא סמוכים האחד ...
פסק דין
16/05/2022 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש משפחה במסגרתו קבע בימ"ש כי נוכח פערי ההשתכרות בין הצדדים על המערער לשלם למשיבה סך של 100,000 ₪ בחמישה תשלומים חודשיים שווים. המערער סבור כי בנדון לא התקיימו התנאים לחלוקת נכסי ...
החלטה
16/05/2022 - בימ"ש מחוזי הכריע בגורל הליך הפש"ר לאחר שהתקיים דיון שני בעניינו של החייב. נקבע כי בנסיבות העניין, כאשר מצבת החובות של החייב גבוהה, קופת הנשייה כמעט ריקה, בהעדר נכסים ולאור העדר יכולת השתכרות לחייב, הותרת ההליך על כנו לא תניב ...
פסק דין
16/05/2022 - בימ"ש שלום דחה ערעור על החלטת המשיב, שבה נדחתה בקשה להכרה בנכות, וקבע כי לא מתקיים קשר סיבתי בין שירותה הצבאי של המערערת ובין מחלת הטרשת הנפוצה שממנה היא סובלת אין מחלוקת, כי גם בהעדר אסכולה רפואית מוכרת ניתן להכיר ...
החלטה
16/05/2022 - בימ"ש שלום דחה בקשה מטעם הנתבע מס' 1, להורות על זימונו של עוה"ד ניב ארד למתן עדות בתיק, מאחר והוא ייצג ופעל מטעמה של התובעת במסגרת הליך המכרז נשוא התיק הנדון. דברים שהוחלפו במהלך הייצוג בין עו"ד ולקוח, באופן ...
פסק דין
16/05/2022 - בימ"ש שלום קיבל תובענה לפיצויים עבור נזקי גוף אשר הוגשה בגין תאונת עבודה שאירעה לתובע עת עבד כמנופאי אצל הנתבעת 1, רמפלט ציפויי מתכות בע"מ, אשר בוטחה ע"י הנתבעת 2 , כלל חברה לביטוח בע"מ. בימ"ש חייב את הנתבעות לשלם ...
פסק דין
15/05/2022 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי, שבו נדחתה תביעת המערער בעניין תושבותו לתקופה ספטמבר 2013 עד ספטמבר 2015. נפסק כי בנסיבות המקרה הנדון המוסד לא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו ולא הוכיח כי בתקופת ...
פסק דין
15/05/2022 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (ילד נכה), אשר דחתה את ערר המערער וקבעה כי הוא אינו זקוק להשגחה חלקית או מלאה. הפסיקה התייחסה לכך שסיכויי הערעור מהווים שיקול משמעותי בהחלטה להארכת מועד. אמנם סיכויי הערעור ...
החלטה
15/05/2022 - בימ"ש מחוזי קיבל בחלקה בקשת לקוח להפשרת חשבון בנק שנחסם - לא יהיה רשאי להעביר כספים לכל גורם ב"רשימה השחורה". הבנק טוען כי התעלמות מרשימות שחורות עלולה להביא להשלכות חמורות עליו, על לקוחותיו ועל המשק בכלל. ניצולו של תאגיד בנקאי ...
פסק דין
15/05/2022 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל חלקית בקשת רשות ערעור על החלטתו של ביה"ד האזורי במסגרתה נדחתה בקשת המשיבה 2 לחייב את המבקשים בהפקדת ערובה, ונתקבלה בקשת המשיבה 1 לחייב את המבקשים בהפקדת ערובה. בהתאם לפסיקה, במסגרת הדיון בתביעה, על בית הדין ...
פסק דין עפ 207/20 אשר אופיר, יוסף נוימן, אליהו קולן נ' מדינת ישראל - רשות ההגבלים העסקיים
03/05/2022
תמצית העובדות
האם התארגנות של קבלנים שהחליטו בצוותא חדא שלא להשתתף במכרז ממשלתי עלתה כדי ביצוע עבירה של הסדר כובל? איזו דרגת מעורבות בהתארגנות זו מצדיקה הטלת אחריות פלילית? האם בנסיבות העניין עומדת למעורבים ההגנה של פטור מאחריות ...
פסק דין סעש 19741-07/19 עומר זועבי נ' מדינת ישראל
22/03/2022
תמצית העובדות
תביעה כנגד החלטת הנתבעת מיום 02/07/2019, לפיה התובע פוטר החל מיום 11/07/2019.
התובע, עורך-דין בהכשרתו, הועסק על-ידי הנתבעת במערכת בתי הדין השרעיים, החל מתאריך 01/01/15 ועד לפיטוריו. התובע החל את עבודתו כמזכיר בבית הדין השרעי בבאקה ...
פסק דין בג"צ 4343/19 כן לזקן - לקידום זכויות הזקנים, רחל יוסף, מריה אוסטריה הרננדז נ' כנסת ישראל, שר הפנים, משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה, התנגדות לצו על תנאי
16/03/2022
תמצית העובדות
העתירה שלפני מופנית כלפי סעיף 3א(ב1)(1א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, שהתווסף לחוק בשנת 2018, במסגרת תיקון מס' 32. סעיף זה מסמיך את שר הפנים להאריך רישיונות ישיבה של עובדים זרים בתחום הסיעוד, "לשם טיפול במטופל שגילו, ...
פסק דין סעש 17621-03/19 דוד בזז נ' שרה זמירי
27/02/2022
תמצית העובדות
תביעה להכרה ביחסים שבין הצדדים כיחסי עובד-מעסיק ולזכויות הסוציאליות הנגזרות מכך. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעת, בה ביקש לחייבה בתשלום סכומים שונים בגין: פיצויי פיטורים, דמי הבראה, קרן פנסיה, קרן השתלמות, דמי חגים, פדיון חופשה, תוספת ...
פסק דין סעש 22910-12/19 נציג ציבור (עובדים) מר סאבר שהאב, רויטל לוי נ' פרשמרקט בע"מ
24/02/2022
תמצית העובדות
עסקינן בתביעה לתשלום פיצוי בגין נזק בלתי ממוני, בגין אי קבלתה של התובעת לעבודה בנתבעת בשל הריונה, וזאת בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988.
הנתבעת הינה חברה אשר בבעלותה רשת קמעונאית לממכר מוצרי מזון וצריכה לציבור ...
פסק דין סעש 53675-10/17 שירה רבן נ' שרה נתניהו,מוריה שירותי נקיון אחזקה ושמיר,משרד ראש הממשלה/המשרד הראשי
23/02/2022
תמצית העובדות
התובעת, גב' שירה רבן, תושבת ירושלים, עבדה כעובדת משק בית במעון ששימש בתקופה הרלבנטית את ראש הממשלה לשעבר, מר בנימין נתניהו, בקומות השניה והשלישית, הן קומות המעון הפרטי המיועדות לראש הממשלה ומשפחתו. הנתבעת 1, גב' שרה ...
פסק דין עע 30279-05/19 חיים זר נ' מת"ש - מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ, מדינת ישראל, עמותת בזכות - המרכז לזכויות אדם לאנשים עם מוגבלויות
10/10/2021
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית הדין האזורי, במסגרתו התקבלה בחלקה הקטן תביעתו של המערער נגד מת"ש - מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ. המחלוקת העיקרית נוגעת לשאלת התקיימותם של יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים כאשר העבודה התבצעה ...
פסק דין דנפ 5387/20 רפי רותם נ' מדינת ישראל
15/12/2021
תמצית העובדות
דיון נוסף שבו נדונה השאלה אם רשאי בית המשפט לבקר את שיקול דעת רשויות התביעה בהחלטה להגיד כתב אישום, בפרט בעילות הסבירות והמידתיות.
המבקש עבד כקצין חקירות ומודיעין ברשות המסים. בשלב מסוים במהלך עבודתו, טען המבקש ...
פסק דין ברמ 6729/10 המוסד לביטוח לאומי נ' הסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ההסתדרות במרחב חיפה
08/07/2021
תמצית העובדות
בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בגדרה נדחתה בקשתו של המבקש, המוסד לביטוח לאומי לסלק על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שהוגשה נגדו על ידי המשיבה.
בעקבות התפתחויות ...
פסק דין דנא 5325/19 הכשרה חברה לביטוח בע"מ נ' אבי פיקאלי, איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ, אייל סלבין ואח'
07/07/2021
תמצית העובדות
דיון נוסף במסגרתו התקבלה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, כאשר השאלה המשפטית היא האם במקרה בו פוליסת ביטוח לרכב כוללת מגבלת גיל לנהג, ובעל הרכב מאפשר לאדם שאיננו עומד במגבלת הגיל ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)