IP=34.238.248.103
פסק דין
10/08/2020 - בימ"ש מחוזי נעתר לבקשת המשיב למתן פסק דין חלקי לפי ס' 42 לפקודת הראיות ועל בסיס הממצאים והמסקנות שנקבעו בפסק הדין החלוט והמרשיע שניתן נגד המערער בהליך הפלילי שהתנהל נגדו,, תוך דחיית בקשת המערער להבאת ראיות לסתור. התכלית החקיקתית הניצבת ...
החלטה
10/08/2020 - בימ"ש שלום גזר את דינה של נאשמת אשר הביאה למותה של אמה בת ה-51, עת שפכה עליה בשנתה תערובת שמנים לוהטת אותה אחזה. נקבע כי הנאשמת אשר הורשעה בגרימת מוות ברשלנות, תרצה 3 חודשי מאסר בפועל לצד מאסר על תנאי. ...
החלטה
10/08/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לפסלות מותב מלשבת בדין. הבקשה הוגשה בטענה כי במועד הרלוונטי להגשת ההשגה על השומות מושא המחלוקת בעניין שימש מותב זה מנהל משרד מיסוי מקרקעין תל-אביב. נקבע כי שהעניין הנדון בהליך זה אינו "אותו עניין" שנדון במסגרת ...
החלטה
10/08/2020 - בימ"ש מחוזי הורה על מחיקתן על הסף של 36 בקשות לאישור תובענה ייצוגית במסגרתן הם מלינים על כך שמקומות ציבוריים בתחום שיפוטן של המשיבות, לרבות מדרכות, צמתים או מעברי חציה, אינם מונגשים פיזית לנכי גפיים או חושית ללקויי ראיה. נקבע ...
החלטה
10/08/2020 - ביה"ד הרבני דחה את בקשת המערער לפסילת דיין לדון בערעורו שבעניין הילדים ובבקשת המשיבה למתן צו עיקול. נקבע כי תגובה כזאת של כניעה להטלות דופי בבית הדין, עלולה להביא לידי שיתוק של עבודת בית הדין. במקום לדחות בתקיפות תעלולים של ...
החלטה
10/08/2020 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם ברצח גרושתו עקב סכסוך כלכלי, שיבוש מהלכי משפט ומסירת ידיעות כוזבות, בימ"ש השית על הנאשם מאסר עולם ופיצוי בסך 258,000 ₪ לבנותיה של הנרצחת. קשה לשלול את הגישה העונשית לפיה יש לתת ביטוי ...
הכרעת דין
10/08/2020 - בימ"ש מחוזי הכריע את דינו של יחיאל טפירו שנאשם בפרשת "קרן אור" והרשיע אותו בגניבת 125 מיליון ₪ ע"י ביצוע עבירות מרובות של גניבה בידי מורשה, ועבירות מרובות של עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד. בימ"ש ציין כי במעשיו של הנאשם היה ...
פסק דין
10/08/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש משפחה שקיבל את ערעור המשיבים על החלטת בימ"ש וחייב את המבקש להפקיד ערובה להבטחת הוצאות המשיבים בסך של 50,000 ₪. הסיכויים הנמוכים של תביעת המבקש מחד ומאידך, התעלמותו המופגנת וחסרת תום ...
החלטה
10/08/2020 - בימ"ש משפחה נעתר לבקשה במסגרתה עתרה המבקשת לחייב את המשיב להעביר לידיה סך של 500,000 ₪ על חשבון חלוקת הרכוש העתידית של הצדדים וזאת לאור הגשת חוות דעת מומחה מטעם בימ"ש. בימ"ש ציין כי עליו, כבימ"ש לענייני משפחה, לערוך איזון ...
פסק דין
10/08/2020 - בימ"ש משפחה נעתר שעניינה לבקשה לביטול אפוטרופסות שהוגשה ע"י המבקש, הסובל משיתוק מוחין וממוגבלות פיזית קשה, כנגד הוריו, אשר מונו בשנת 2015 כאפוטרופסים לענייניו הרכושיים. נקבע כי מינוי אפוטרופוס לאדם יש בו משום פגיעה והצרה של האוטונומיה הנתונה לאדם הפגיעה ...
החלטה
10/08/2020 - בימ"ש שלום נעתר לבקשה להוצאת צו פיקוח ומעקב בעניינו של המשיב למשך שנתיים נוספות. מדובר במי שנמצא תחת צווי פיקוח מזה למעלה מעשר שנים, עבר ועובר תהליכים טיפוליים ממושכים, ונתון במסגרת טיפולית הדוקה, מורכבת ומגוונת. אין חולק על כך שהמסגרת ...
גזר דין
10/08/2020 - בימ"ש מחוזי גז את דינו של נאשם שהורשע בעבירה של הטרדה מינית של קטינה שטרן מלאו לה 15 שנים, והשית עליו 3 חודשי מאסר בפועל לצד מאסר על תנאי ופיצוי ע"ס 10,000 ₪. נקבע כי יש למקם את עונשו של ...
החלטה
10/08/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת בימ"ש משפחה, במסגרתה נדחתה בקשת המבקש להארכת מועד להגשת ערעור על החלטת בימ"ש משפחה, אשר דחה את בקשת המבקש לביטול פסק דין שניתן כנגדו בהעדר הגנה. האינטרס הציבורי מוכרח לבוא לידי ביטוי גם בהליכים ...
פסק דין
10/08/2020 - בימ"ש שלום דחה ש תביעה של שמאי מקרקעין נגד עורך דין בגין שכר עבור שומה שהכינו בסך 223,000 ₪. נקבע החובה לנהוג זהירות סבירה באספקת אינפורמציה רחבה מן החובה המוטלת על בעל מקצוע או בעל מיומנות מיוחדת לנהוג זהירות סבירה ...
החלטה
10/08/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש משפחה, שבמסגרתו נדחתה תביעת המערערת להעתקת מקום מגורי בנותיהם הקטינות של המערערת והמשיב אל מקום מגוריה הנוכחי של המערערת. נקבע כי בימ"ש הוא הפוסק האחרון, גם בשאלות שבמומחיות, גם בהינתן חוו"ד ...
הכרעת דין
09/08/2020 - בימ"ש שלום הכריע את דינו של נאשם רופא שיניים במקצועו ובעל מרפאת שיניים, בשורת עבירות מין אותן ביצע, כך נטען, בארבע עובדות צעירות אשר עבדו במרפאתו. בימ"ש קבע כי יש להרשיע את הנאשם בכל העבירות אשר יוחסו לו במסגרת כ"א. ...
החלטה
09/08/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל חלקית ערעור על גזר דינו של בימ"ש שלום, הערעור הוגש על רכיב המאסר בפועל, ועל רכיב הקנס. בימ"ש הורה על ביטול החיוב בתשלום הקנס. בשונה מעונש המאסר, השולל באופן זהה את חירותם של נאשמים שונים, האפקט ההרתעתי ...
החלטה
09/08/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בה נתקבלה בקשת המשיבים 4-1 לפסול את חוות דעתו של המומחה הפסיכיאטרי שמונה מטעם בית המשפט. בהתאם לתקנה 126 לתקנות סדר הדין האזרחי, פסק בימ"ש כי מטרתה של תקנה זו למנוע מצב ...
פסק דין
09/08/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור שהגישה עיריית ת"א המחזיקה בכ-73% מן הזכויות בשטח חניון ככר אתרים בתל אביב, על החלטת בימ"ש מנהלי במסגרתה נקבע כי על העירייה חלים דיני המשפט הציבורי בעת מכירת חלקה בנכס בהליך של פירוק שיתוף, וכי מכך ...
החלטה
09/08/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פס"ד של בימ"ש קמא, במסגרתו, נדחתה תביעתו של המערער שהוגשה כתביעה נזיקית שעילותיה תרמית ורשלנות ובה עתר לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו בשל התרמית האמורה ומצג השווא שהציגה בפניו המשיבה כאילו התעברותה הייתה ממנו, מצג ...
החלטה
09/08/2020 - בימ"ש מחוזי דחה את הנאשם לחזור בו מהודאתו בהתאם לסעיף 153 לחוק סדר הדין הפלילי. בבוא בימ"ש לשקול, אם לתת לנאשם רשות לחזור בו מהודאתו לפני גז"ד, לא די, בבירור השאלה, אם ההודאה ניתנה בשעתה מרצונו הטוב והחופשי של הנאשם. ...
החלטה
09/08/2020 - בימ"ש עליון קיבל בקשה למתן סעד זמני בערעור שהוגש על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בכפוף להפקדה כספית נוספת בסך של 300,000 שקלים. עצם הגשתו של ערעור על פס"ד אינו מניח כשלעצמו בסיס להורות על עיכוב ביצועו. שניים הם השיקולים ...
החלטה
09/08/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור בבקשה השלישית של המבקש לעריכת משפט חוזר בעניינו בגין הרשעתו במספר עבירות הנוגעות להתחמקות ממס. המבקש, הבטוח בחפותו, נדמה כמי שאינו מפנים את אשמו ואת חומרת מעשיו. גם אם לשיטתו נגרם לו עיוות דין בשל פגמים ...
גזר דין
09/08/2020 - בימ"ש מחוזי גזר את דינו של נאשם בעבירות נהיגה פוחזת של רכב, ניסיון לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, גניבת רכב, החזקת סכין שלא כדין, נהיגה ללא רישיון נהיגה, נהיגה ברכב ללא פוליסת ביטוח בת תוקף ונהיגה בקלות ראש אשר גרמה לתאונה ...
החלטה
09/08/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לסילוק תביעה על הסף נוכח תניית השיפוט הזר וברירת הדין. ע"פ לשונו הפשוטה, הרגילה והטבעית של הביטוי "צרכן", אין ספק שהמבקשים הם צרכנים , קיימת חזקה שלפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את המשמעות הפשוטה, הרגילה ...
פסק דין
09/08/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בימ"ש משפחה, בגדרו דחה בימ"ש את תביעת המערער, להצהיר כי הוא בעל זכויות במשק, אחר שנרכש במשותף עם אחיו המשיב 1. בימ"ש קבע כי הזכויות במשק שייכות למשיב 1 בלבד, ואף אסר ...
גזר דין
09/08/2020 - בימ"ש מחוזי גזר את דינה של נאשמת בעבירה של חבלה חמורה שלא כדין לאחר ששפכה מים רותחים על המתלוננת וגרמה לה לכוויות בגופה בהיקף של 12%. בימ"ש קבע כי יש להשית על הנאשמת 12 חודשי מאסר בפועל לצד 12 חודשי ...
גזר דין
09/08/2020 - בימ"ש שלום גזר את דינו של רונן ביטי, נאשם בעבירות מין במעריצות של בתו. והשית עליו 9 חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי וכן פיצוי בסך כולל של 100,000ש"ח לנפגעות העבירה. נקבע כי התכנים המיניים ...
פסק דין
09/08/2020 - בימ"ש מחוזי דחה תביעה בגדרה עתר התובע לכך שיוצהר, כי מכוח סעיף 100(א) לחוק המקרקעין, קיימת לתובע זכות קדימה לרכוש מאת הנתבעים את הזכויות הרשומות על שם הנתבעים במקרקעין. טענת התובע, כי נולדה לו זכות קדימה כלפי האפוטרופוס לנכסי נפקדים, ...
החלטה
09/08/2020 - בימ"ש שלום דחה בקשה לפסילת שופט מלשבת בדין בתיק זה בטענה לקיומו של חשש ממשי למשוא פנים. שינוי מותב לאחר הכרעת הדין אינו יוצר מצב ששופט שלא שמע את הראיות או חלקן, יצטרך לקבוע ממצאים ביחס אליהן, והפגיעה בנאשם עקב ...
פסק דין
06/08/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית, עניינה של בקשת האישור בטענה כי הבנקים הפעילו כספומטים של שב"א ובאמצעותם גבו מלקוחותיהם עמלה הגבוהה מהמותר להם בדין על משיכת כסף מזומן. הבנק מחויב לחובת פרסום רחבה יחסית, שלפיה הוא נדרש לפרסם ...
החלטה
06/08/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לעיכוב הליכים בשל תניית בוררות, בין התובעת לנתבעת נכרת הסכם לרכישת דירה אותה בונה הנתבעת בעיר טבריה בחלקה. בין הצדדים נתגלע סכסוך כספי, ובעקבותיו הודיעה הנתבעת על ביטול ההסכם. ביה"ד חרדי, מחויב לפי הכללים החלים עליו, ...
פסק דין
06/08/2020 - בימ"ש עליון דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בו נדחתה בקשת המערער לאישור תביעה נגזרת. החלטה של חברה אִם להגיש תביעה נגד אורגנים לשעבר של החברה, דומה להחלטה של החברה לגבי הגשת תביעה נגד צד שלישי. זאת, בתנאי ...
החלטה
06/08/2020 - בימ"ש עליון דחה בקשה למתן סעד זמני בערעור על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו נדחתה עתירת המבקשים נגד החלטת שר הפנים –המשיב, לדחות את בקשתם לקבלת מעמד עולה בישראל לפי חוק השבות. יצוין כי המבקשים אמנם תומכים יתדותיהם, בין ...
פסק דין
06/08/2020 - ערעור על פסק דינו של בימ"ש שלום, בין הצדדים נחתם הסכם שכירות של נכס למטרת הפעלת גן. נקבע כי על השוכר לפנות למשכיר ולבקש אישור לשכירות המשנה אף אם הוא סבור שהמשכיר יסרב, ואף נקבע כי על הבקשה לכלול פרטים ...
פסק דין
06/08/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בימ"ש שלום, בגדרו חויב המשיב-בעל השליטה בחובות ארנונה של החברה פרג אירועים בע"מ, שהייתה בשליטתו, עד למועד מתן צו פירוק החברה. אין ספק שהמחוקק לא התכוון לאפשר לעירייה לישון על זכויותיה במשך ...
פסק דין
06/08/2020 - ביה"ד לעבודה דחה תביעה של תובע כנגד הנתבעות לתשלום זכויות שונות בטענה כי עבד, בשירותיהן, כשומר. הנתבעות מנגד טענו כי מדובר "בדמי חסות" אותם העבירו לתובע. באשר לנטל ההוכחה, הרי שבאותם מקרים בהם כינו שניים את היחסים ביניהם שונה מיחסי ...
החלטה
06/08/2020 - בימ"ש שלום קיבל את בקשת המדינה להורות על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו זאת לאחר שהוגש כנגדו כתב אישום בו יוחסו למשיב עבירות של נהיגת רכב בזמן פסילה, ללא ביטוח, אי ציות לאות שוטר במדים, נהיגה במצב ...
פסק דין
06/08/2020 - ביה"ד הרבני קיבל תביעה של אישה נגד בעלה בחיוב גט בשל סירובה לעבור לגור אצל משפחתו ברמלה. ביה"ד קבע כי אין האשה צריכה לעבור לעיר ולבית אחר שמתגורר בו הבעל ושם מתגוררים בני משפחתו, במיוחד שטוענת שבני משפחתו מציקים לה ...
פסק דין
06/08/2020 - בימ"ש עליון דן בערעורים מאוחדים שעניינם המשותף נוגע לחובת תשלום היטל עובדים זרים, מכוח חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל. נבע כי הלכת סעד השוותה את דינם של עובדים מסתננים לעובדים זרים חוקיים בכל הקשור לחיוב מעסיקיהם בתשלום היטל מכוח חוק ...
פסק דין
06/08/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בקשה למתן צו פירוק נגד חברת אמיתי ובניו עפולה סוכנויות בע"מ, אשר הגישה המבקשת, מ. אמיתי בע"מ, בעילת חדלות פירעון. כאשר יש חילוקי דעות באשר לסכום החוב, על הנושה להיזקק לתביעה רגילה, שתכריע בשאלה מהו שיעור חוב ...
החלטה
06/08/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה למתן צו מניעה זמני, שיורה למשיבות להפסיק באופן מיידי את העבודות המתבצעות במבנה על חוף נפטון באילת, שמטרתו לשמש כמזנון, קביעה זו נעוצה בקיומן של ראיות לכאורה להוכחת התביעה. במקרים בהם קיימת עמימות לגבי פרשנות תנאי ...
החלטה
06/08/2020 - ועדת הערר לתכנון ובניה דחתה ערר שהוגש כנגד חיוב העוררת 1, שהינה חברה בהליכי פירוק מרצון, בהיטל השבחה. החיוב הוצא בעקבות החלטת העוררת 1 על פירוק מרצון, והעברת הזכויות ממנה לעוררים 2 ו- 3. העוררת 1 חוייבה בהיטל השבחה, בגין ...
פסק דין
06/08/2020 - בימ"ש מחוזי דחה עתירה בעניין שני מכרזים בדבר צביעת מטוסים והחלפת טפטים במטוסים, העתירה נסובה סביב החלטתה של המשיבה לפסול את הצעותיה של העותר במכרזים נוכח החשדות בפלילים נגדה. נקבע כי העובדה שמשתתף במכרז מעורב בעבירה של טוהר המידות, ובפרט ...
החלטה
06/08/2020 - בימ"ש שלום נעתר לבקשה לאיסור פרסום שמה ופרטיה המזהים של המבקשת – סוהרת בשירות בתי הסוהר החשודה בעבירות מתן וקבלת שוחד, קשירת קשר לפשע, מרמה והפרת אמונים. בבחינת הנזק הפוטנציאלי אל מול הכלל בדבר פומביות הדיון, הרי שמבלי להקל ראש ...
החלטה
05/08/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל ערר לצרכי עיבוי החלופה, על החלטת בימ"ש שלום לשחרור המשיב בתנאים מגבילים למעצר בית. בעבירות אלמ"ב יש להפנות לתסקיר, ואין די בריחוק גאוגרפי. סופו של יום שאלת מעצר או חלופה בהליך אלמ"ב, מחייב שקילת עצמת הסיכון לפגיעה ...
פסק דין
05/08/2020 - בימ"ש עליון קיבל חלקית ערעור על גזר דינו של בימ"ש קמא אשר הרשיע את המערער בעבירה של אינוס והשית עליו 18 חודשים מאסר בפועל. בימ"ש עליון בדעת רוב פסק כי יש להפחית עונש המאסר והעמיד אות על 12 חודשי מאסר ...
פסק דין
05/08/2020 - בימ"ש עליון דחה עתירה שבגדרה מבוקש להורות למשיבה 2, נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, לבדוק פעם נוספת את התלונה שהגיש העותר בעניין התנהלות הפרקליטות במסגרת; להטיל סנקציה על המשיב 1 לפי סעיף 45 לחוק שירות המדינה; ליתן צו ...
פסק דין
05/08/2020 - בימ"ש שלום קיבל תביעת לשון הרע של שוטר נגד אישה אשר כתבה בפייסבוק פרסומים נגדו שעלו כדי לשון הרע, נקבע כי הנתבעת תפצה את התובע בסך 35,000 ₪.פיצוי בגין לשון הרע נועד לפצות את הנפגע על הפגיעה בשמו הטוב, לפצות ...
החלטה
05/08/2020 - בימ"ש עליון דחה ערר על החלטתו של בימ"ש מחוזי, בגדרה הוארך צו פיקוח ומעקב על העורר בשנתיים נוספות, מכוח סעיף 14(ב) לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין. התנאים והמגבלות שנקבעו בצו הפיקוח, מתאימים לסיכון הנשקף מהעורר – מסוכנות ...
פסק דין עפ 6790/18 משה טטרו נ' מדינת ישראל
29/07/2020
תמצית העובדות
ערעור על הכרעת דינו וגזר דינו של בית המשפט המחוזי מיום 30.7.2018 ומיום 14.8.2018, בגדרם הורשע המערער בעבירה של מרמה הפרת אמונים בתאגיד והושת עליו עונש של 8 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך של 150,000 ...
פסק דין עע 47271-06/18 התאמה השמה ומידע (1995) בע"מ נ' סמי הפוטה, חברת החשמל לישראל בע"מ
05/07/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי, שבו נתקבלה בחלקה תביעתו של העובד, כך שהמשיבות, חברת התאמה וחברת החשמל חויבו לשלם לו, יחד ולחוד, פיצוי בגין העדר שימוע בסך של 30,000 ₪. כמו כן, חויבה ...
הכרעת דין פח 37706-12/17 מדינת ישראל נ' ואסאם טאהא (עציר)
15/07/2020
תמצית העובדות
כנגד הנאשם, יליד 1976 ותושב חיפה, הוגש ביום 19.12.17 כתב אישום שייחס לו עבירות של רצח בכוונה תחילה, לפי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: החוק); החזקת ונשיאת נשק, לפי סעיפים ...
פסק דין בג"צ 6120/19 פרופ' ורוניקה כהן ו-65 אח' נ' יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, משרד החוץ
17/07/2020
תמצית העובדות
66 עותרים, פעילים חברתיים ופוליטיים, מבקשים כי נורה למשיבים לאסור או למנוע קיום ביקורים רשמיים במוזיאון לתולדות השואה, יד ושם, של בכירים זרים המעורבים בביצוע פשעי מלחמה והפרות חמורות של זכויות אדם ברחבי העולם, או תומכים ...
החלטה עפ 45090-03/20 ראיד מחאג'נה נ' מדינת ישראל
16/07/2020
תמצית העובדות
ביום 24.11.19 הרשיע בימ"ש קמא את המערער באישום הראשון לכתב האישום המתוקן – בעבירה של תמיכה בהתאחדות בלתי מותרת לפי סעיפים 85(ו)(ז) ...
פסק דין בג"צ 4252/17 חה"כ ד"ר יוסף ג'בארין, עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' הכנסת, שירות בתי הסוהר, השר לביטחון פנים
14/07/2020
תמצית העובדות
עתירה זו מכוונת כלפי הגבלת האפשרויות של חברי הכנסת לבקר אסירים ביטחוניים, בכלל זה את האסיר הביטחוני מרואן ברגותי.
ברקע להגשת העתירה עומדת החלטת ועדת הכנסת מיום 20.12.2016 שבמסגרתה נקבע, כי יאסר על חברי כנסת לבקר ...
החלטה עע 673-01/19 המטבח של רמה בע"מ נ' מירב בן דוד
05/07/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה שבו התקבלה תביעת המשיבה נגד המערערת. במסגרתו של פסק הדין נקבע כי המשיבה פוטרה מעבודתה במערערת בעודה בהריון ועקב היותה בהריון ולפיכך נפסק כי על המערערת לפצות ...
הכרעת דין פ 64889-09/16 מדינת ישראל נ' גיא בן דוד, ערן גרינפלד, אר.ג'י.אר. גרופ שותפות מוגבלת
11/06/2020
תמצית העובדות
הכרעת דין בעניינם של הנאשמים 2,1 ו-5, שלפי הנטען בכתב האישום השפיעו בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך הנסחרים במדד תל-אביב 100 ותל-דיב באמצעות הטיית המסחר במניות אשר היו מועמדות להיכלל או להיגרע מן ...
החלטה עע 23645-04/19 פלונים נ' מיקוד שמירה אבטחה שירותים וכוח אדם בע"מ, מדינת ישראל
22/06/2020
תמצית העובדות
במרכזם של כל הערעורים ניצבת השאלה האם מאבטחי שרים שעבדו במתכונת של משמרות בנות 25 שעות ו- 17 שעות זכאים לגמול עבור עבודה בשעות נוספות. מיקודה של הסוגיה נוגע לחריגים הקבועים בסעיף 30 לחוק שעות עבודה ...
פסק דין תלהמ 66415-06/17 ר.א. נ' א.א.
12/03/2020
תמצית העובדות
תביעה רכושית בין בני זוג, במסגרתה תבעה התובעת, בין היתר, איזונם של כלל הנכסים שצברו הצדדים במהלך החיים המשותפים ובכלל זה מוניטין אישי ונכסי קריירה. ביהמ"ש התבקש גם לעשות שימוש בסמכותו המעוגנת בסעיף 8(2) לחוק יחסי ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)