לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
21/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעה למתן פסק דין הצהרתי, לפיו זכאי התובע להירשם כבעלים בחלקות ובחלקים מאדמות ג'וליס. בית המשפט קבע, כי אין מסמך בכתב המאשר את הסתלקות הנתבעות מזכויות העיזבון טרם עריכת הסכם החלוקה הבלתי חוזר. אמנם, דרישת הכתב בעסקה במקרקעין היא מהותית, במובן זה שככלל יימנע בית המשפט מלאכוף ביצוע של עסקה במקרקעין שלא נעשתה בכתב. עם זאת, מקרה זה נמנה על אותם מקרים קיצוניים, בהם הנסיבות מלמדות על חוסר תום לב, אשר ממנו עולה "זעקת ההגינות", ויש להעדיף את עיקרון תום הלב על פני דרישת הכתב.

21/12/2014
בית משפט השלום דן בשאלה האם זכאי התובע, מתווך מקרקעין, לדמי תיווך בגין עסקת מכר ביתה של הנתבעת. בית המשפט קבע, כי לא יכולה להיות מחלוקת שהתובע אינו הגורם היעיל. המחוקק בחר שלא לבטל דרישה זו, אלא רק להעביר את הנטל הראייתי על כתפי צורך השירות. כלומר, המחוקק איזן כראוי בין זכויות הצדדים – מחד, לעודד מתווכים להשקיע משאבים בתקופת הבלעדיות, מאידך, לא לשלול לחלוטין את חופש הקניין של בעלי הרכוש ולא לזכות את המתווך בדמי תיווך מקום בו מתברר מעל לכל ספק שאין לו כל צד בעסקה. אין גם מקום ל"עקוף" את דרישות החוק באמצעות הכרה בסעיפי ה"פיצוי המוסכם" הנכללים בהסכם הבלעדיות.

21/12/2014
בית משפט השלום דן בשאלת החבות לנזקיה של התובעת, אשר במהלך קניות בשוק רמלה דרכה על צואה של כלב ונפגעה. נפסק, כי בין פתרון כולל לבעיות הלכלוך בשוק, שכרוך מטבע הדברים בעלות תקציבית ניכרת, לבין מצב של זוהמה מתמדת, קיימים פתרונות ביניים, והעירייה לא הוכיחה שנקטה בפתרונות אלה. כמו כן, גם לחברת הניקיון קיימת אחריות כלפי התובעת, שכן ככל שחברת הניקיון סבורה שאין באמצעים העומדים לרשותה בכדי להבטיח מניעת סיכון, היה עליה להתריע בפני העירייה על מצב זה. עוד נקבע, כי לתובעת אשם תורם בשיעור של 25%.

21/12/2014
בית המשפט קיבל בחלקו ערעור על פסק הדין בו נדחתה תביעת המערער נגד הפול – המאגר הישראלי לביטוחי רכב ונגד קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, לקבלת פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לו בתאונת אופנוע שבה היה מעורב. נקבע, כי סוכנות הביטוח ידעה או הייתה צריכה לדעת כי המערער נוהג עם רישיון נהיגה בינלאומי, ולאחר שנקבע כי לא הוצג למערער המידע בדבר הצורך לברר את סוגיית השימוש ברישיון כזה, היה מקום לקבל את טענת המניעות שהעלה המערער ולקבוע כי הפול מנוע מלהסתמך על העדרו של רישיון נהיגה ישראלי למערער. על הפול להעמיד כיסוי ביטוחי לאירוע, ולפצות את המערער בגין נזקי הגוף שנגרמו לו.

21/12/2014
בית המשפט העליון ביטל את צו איסור הפרסום שניתן לגבי שמונה קלטות שבהן תועדו שיחות בין המשיב, אהוד אולמרט, לבין מי שהייתה נאשמת נוספת בתיק, שולה זקן. בית המשפט ציין, כי אולמרט נעשה דמות ציבורית על ידי כך שהעמיד עצמו לבחירת הציבור. על כן, גדל המשקל שיש ליתן לחופש הביטוי של המבקשים ולאינטרס הציבורי הקיים בפרסום.

21/12/2014
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור העוסקת בכתב אישום שהוגש נגד המבקש ונגד נאשמים נוספים, המייחס להם ביצוע מסכת של פעילות עבריינית שיטתית, מתוחכמת ונרחבת, להונאת רשות המיסים, בהיקפים עצומים של מאות מיליוני שקלים, תוך שהם גורמים נזק רב לקופה הציבורית. בסופו של יום נגזרו על המערער שש וחצי שנות מאסר. נקבע, כי ככלל, פעילות עסקית שיטתית למטרת העלמת מס, בהיקף של עשרות ומאות מיליוני שקלים, תוך פגיעה חמורה בקופה הציבורית, גוררת ענישה מחמירה, לרבות עונש מאסר ממושך, לריצוי בפועל.

21/12/2014
בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה כנגד שירביט חברה לביטוח בע"מ, בה נטען כי המשיבה פועלת בניגוד לדין, בשעה שהיא מפצה צדדים שלישיים ומבוטחים בגין ירידת ערך שנגרמה לרכבם כתוצאה ממעורבותם בתאונת דרכים, וזאת שלא על פי שוויו של הרכב במועד התאונה. נקבע, כי הסדר הפשרה הוא ראוי וסביר בנסיבות המקרה, וכן אין מקום להתערב בהמלצתם של הצדדים בכל הנוגע לתשלום גמול ושכר טרחת עורך דין, וזאת בשים לב לתועלת שתצמח לציבור מן ההסדר, ובמיוחד בכל הנוגע לשינוי המדיניות לעתיד.

21/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעה העוסקת בתחרות בין בעלי דירות בבית משותף על זכויות בחניה מקורה, כאשר עתירתה העיקרית של התובעת היא לשנות את רישום הזכויות בפנקס בתים משותפים, בשל טעות שנפלה ברישום הזכויות, ואשר הביאה למצב בו החניה שבמחלוקת נרשמה (הוצמדה) על שם המנוחה. בית המשפט ציין, כי בנסיבות בהן בניין הדירות לא נרשם כבית משותף ולא ברור מה הוצמד לדירה ומה לא, הייתה חשיבות לציין מפורשות בהסכם, איזה רכוש מוצמד לדירה. משלא אוזכרה הצמדה ספציפית, היא החניה, אין לומר כי הסכם המכר מתייחס גם לחניה אלא לדירה בלבד. רישומה של החניה על שמה של המנוחה בפנקס בתים משותפים מקורו בטעות, ויש לתקן את הרישום כך שהחניה תוצמד לדירתה של התובעת.

21/12/2014
בית המשפט לענייני משפחה נעתר לבקשה לביטול פסק דין, במסגרתו קיבל בית המשפט את תביעתה של המשיבה, לנוכח מחדלם של המבקשים לשלם הוצאות שהושתו עליהם ולהגיש סיכומים. המשיבה הגישה תביעה במסגרתה עתרה (בין היתר) למתן סעד הצהרתי לפיו היא בעלים של הדירה שבנידון מכח הסכם מתנה שנערך בינה לבין המנוחה, וכפועל יוצא מכך הדירה איננה חלק מנכסי עזבון המנוחה. נקבע, כי כל החלטה שהתקבלה לאחר פטירתו של א', אחי המשיבה, אינה יכולה לחייב את יורשיו של א' (ובהם המבקשת) שלא היו צד להליך ולא ניתן להם יומם בבית המשפט.

21/12/2014
בית משפט השלום הרשיע נאשמת בעבירות על חוקי התכנון והבניה, וגזר עליה קנס בסך 1,500 ₪, צו הריסה, התחייבות ועוד. בית המשפט ציין, כי מדובר בעבירה חמורה ונפוצה, אשר קלה לביצוע ובעצם טומנת בחובה עשיית דין עצמי בתחום הבנייה ללא היתר. עם זאת, במסגרת גזירת העונש יש לתת את הדעת להודאת הנאשמת בהזדמנות הראשונה, ובכך חסכה זמן שיפוטי יקר, כמו כן יש להתחשב מצבה הכלכלי והמשפחתי של הנאשמת, ואת הנסיבות המיוחדות בעניין סכסוך הירושה אשר מונע הסדרת הבניה באופן חוקי.

21/12/2014
בית המשפט דחה בקשה לעיון חוזר בשאלת מעצר עד לתום הליכי ההסגרה של יוסף אבו טיר. נקבע, כי אבו טיר נמלט ארצה לאחר שבהליך אחד שהתנהל נגדו הוא הורשע בבית משפט פדרלי בעבירה של קשירת קשר להונות את הממשל הפדרלי, ונמלט טרם הדיון בגזר דינו, כאשר בגדר ההליך השני, שם הועמד המשיב לדין בשלושה תיקים נפרדים בגין עבירות מס במסגרת קשירת הקשר, הוא שוחרר בערובה, אולם לא התייצב להמשך ההליך. מצב דברים זה מקים חשש ממשי כי אבו טיר ינסה להימלט טרם סיום הליכי ההסגרה. לאור חובתה של מדינת ישראל לעמוד בהתחייבויותיה הבינלאומיות, יש לנקוט משנה זהירות בעת שחרור המבוקש ממעצר.

21/12/2014
בית המשפט דחה ערעור על פסק הדין לפיו נתקבלה תביעת הפינוי של חברה קדישא ונדחתה תביעת המערער למנוע מהמשיבים להיכנס לשטח ולהפריע את החזקתו בשטח במתחם פי גלילות. בית המשפט קבע, כי בדין נחסמה דרכו של המערער מלהמשיך ולהפיק רווחים במקרקעין אליהם פלש והסיג גבול במשך שנים רבות (מהם כבר פונה). מחד, המערער טוען לרשות בלתי הדירה שקיבל מחברה קדישא להחזיק ולהשתמש במקרקעין ובאותה נשימה הוא טוען מאידך שלחברה קדישא אין זכויות, שכן לשיטתו הן פקעו. טענות סותרות אלו אינן יכולות לעמוד ומדובר בטיעון מתחכם וחסר תום לב שבדין נדחה.

21/12/2014
בית המשפט העליון קיבל ערעור על פסק הדין בגדרו נקבע כי אחד מבין מוצריה של UNIDELTA S.P.A, אשר יובא ושווק בישראל על-ידי טרפלקס פל-ים בע"מ, יש בו הפרה של פטנטים הרשומים בישראל על שם המשיבה, פלסאון בע"מ. נקבע, כי מוצר המערערים עושה שימוש אך ורק בידע שמהווה חלק מנחלת הכלל, ואיננו פולש לתחום ההגנה שחל על הפטנט של פלסאון. אמנם קיים דמיון מסוים בין חלקי המחבר ואופן פעולתם במוצר המערערים לבין האמצאה של פלסאון, אך מוצר זה איננו כולל את אותו שיפור שבגינו זכתה המשיבה להגנה במסגרת הפטנטים, ועל כן אין בו הפרה של הפטנט של פלסאון.

21/12/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל עתירת אסיר נגד החלטת הממונה על עבודות שירות על הפסקה מנהלית של עבודות השירות שבריצוין החל העותר, באופן שבו יהיה על העותר לרצות את יתרת מאסרו כמאסר בפועל במתקן כליאה. בית המשפט קבע, כי אמנם במקרה זה העותר זומן לשימוע אך ככל הנראה עקב טעות או תקלה לא הבין או לא היה מודע לכך כי עליו להתייצב לשימוע והתייצב באותו יום לעבודת השירות. על כן, השימוע התקיים בהעדרו. בכך נפל פגם בהליך השימוע ולכל הפחות יש לראות באי התיצבותו כשגגה בתום לב, המצדיקה מתן הזדמנות נוספת להתייצב לשימוע.

21/12/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את פיראס אסמעאיל בביצוע עבירה של הצתה יחד עם שני נאשמים נוספים, על רקע סכסוך בגין חוב כספי. בית המשפט קבע, כי המצב הנפשי הדרוש לעבירת ההצתה הינו פזיזות, ואין ספק, כי המסקנה המתבקשת מהממצאים העובדתיים כפי שנקבעו בהכרעת הדין הינה, כי אצל הנאשם התקיימה גם המודעות למעשה ולתוצאותיו האפשריות וגם חוסר האכפתיות לתוצאה, אם לא לומר החפציות בתוצאה. אין בהגדרת העבירה התייחסות לתוצאה, ועל כן מדובר בעבירה התנהגותית, והנאשם ביצע עבירה מושלמת.

18/12/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור שהגישו האחים לסרי והוריהם, על פסק הדין בו נדחתה תביעתם נגד משטרת ישראל. השאלה המרכזית בה עסק פסק הדין היא האם פעולות חקירה שבוצעו על ידי משטרת ישראל כנגד המערערים שנחשדו במעורבות ברצח הנער אסף שטיירמן ז"ל, הקימו חבות בנזיקין, באופן המזכה אותם ואת הוריהם בפיצוי כספי. בית המשפט קבע, כי במבט לאחור, יתכן וניתן לעמוד על פגמים מסוימים שנפלו בהתנהלות המשיבה במקרה דנן, אך לא די בכך – אף בהתעלם מסוגיית אי הוכחת הנזק – כדי לבסס התרשלות ו/או אי מילוי חובתה של המשטרה על פי דין ולקבוע חבותה של המשיבה בנזיקין.

18/12/2014
בית המשפט המחוזי קיבל תביעה שהגישה אשדר חברה לבניה בע"מ כנגד רסידו ייזום פרויקטים בע"מ, בגין הוצאות להשלמת פרויקט בנייה בכפר-סבא. נקבע, כי הקריסה של רסידו באתר הבניה לא הצריכה מתן התראה נוספת בטרם ביטול, באשר מדובר היה בהפרה יסודית של ההסכם. היה ברור שאין סיכוי כלשהו שרסידו תוכל להשלים את העבודה עד המועד שהתחייבה, בהיותה בקשיים כספיים חמורים, כאשר יש כבר פיגור מצידה של למעלה מחודשיים בלו"ז ביצוע עבודות הגמר והפיתוח, ומרבית העבודה באתר הבנייה הופסקה.

18/12/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה כספית לפיצויים בגין הפרת זכות מוסרית בשני צילומי סטילס שצילם התובע, צלם במקצועו. נטען, כי הנתבעת, מפלגת הליכוד, הפרה את זכותו המוסרית של התובע בכך שבחודש ינואר 2013 פרסמה צילומים אלה במסגרת שידורי תעמולת בחירות שלה בטלוויזיה. נקבע, כי הנתבעת לא יכולה להיבנות מהטענה כי לא ידעה ולא יכלה לדעת בזמנו שהתובע הוא שצילם את הצילומים. ככל שהייתה מעוניינת לשדר את הצילומים, היה עליה והיה ביכולתה לברר מי הצלם. הנתבעת לא נחשבת כ"מפר תמים", כמי שפעלה בתום לב, או כמי שהשימוש שלה היה סביר בנסיבות העניין.

18/12/2014
בית המשפט העליון דחה עתירה שהגישו פורום הארגונים למען יער ירושלים ו-10 אחרים, העוסקת בהחלטה לסלול כביש כניסה מערבי חדש לירושלים. בית המשפט קבע, כי מתכנני הכביש עשו כמיטב יכולתם כדי לאזן כראוי בין צרכי התחבורה לבין ערכי הגנת הטבע והשמירה על הנוף. מדובר באיזון בין תועלות חברתיות שונות, בין פיתוח לבין שיקולים סביבתיים של שימור הטבע והנוף. איזון זה מסור לשיקול דעתם של מוסדות התכנון ולא נמצאה כאן עילה להתערב בו.

18/12/2014
בית משפט השלום גזר 10 חודשי מאסר על נסים אבל בגין עבירה של סחיטה באיומי אקדח. בית המשפט ציין, כי למרבה הצער, התופעה של איומים וסחיטה על רקע סכסוך אזרחי, ולאו דווקא על ידי עבריינים 'מקצועיים', איננה עוד תופעה נדירה או חריגה בין מקרי הסחיטה ה"קלאסית". מי שבוחר לעשות דין לעצמו על דרך של איום וסחיטה במקום לפנות לרשויות המתאימות, ייענש בחומרה.

18/12/2014
בית המשפט העליון דן בשאלה כיצד ניתן להבטיח באופן מעשי את אפשרות התביעה של תושבי רצועת עזה, המבקשים לתבוע נזקים ממדינת ישראל. השאלה התעוררה במסגרת בקשתם של מספר תושבי רצועת עזה למתן היתרי כניסה לישראל, כדי שיוכלו להמשיך ולנהל את תביעות הנזיקין שהגישו. בית המשפט קבע, כי התקנתו של "הנוהל לבחינת בקשות כניסה של פלסטינים תושבי עזה לצורך ניהול הליכים משפטיים בישראל", בד בבד עם תיקון הנחיית פרקליט המדינה, צריכים היו לסיים את ההתדיינות בגדרי העתירה. על העותרים להגיש בקשה על-פי הנוהל, ולסלול את דרכם על-פיו אל בית המשפט המוסמך בישראל.

18/12/2014
בית משפט השלום קיבל בקשה לדחיית תביעה על הסף, העוסקת בשאלה האם יש לאפשר הגשת תביעה חדשה ונפרדת להחזר כספי שכר הטרחה שנפסקו במסגרת פסק דין חלוט. בית המשפט קבע, כי אין חולק כי הפלוגתא אודות קביעת שכר טרחה נדונה כבר בפני בית המשפט. התקיים דיון בו התייחס המותב קמא לשאלת שכר הטרחה של המבקש בעניין פסיקת ההוצאות לגרושת המשיב. גם מטעמי מדיניות שיפוטית ראוי ורצוי לקבוע, כי לאחר פסיקת הוצאות ושכר טרחה על ידי המותב שדן בתיק לגופו, נוצר השתק פלוגתא ואין לאפשר המשך התדיינויות בנושא זה.

18/12/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לפסול עצמו מלדון בעניינם של המערערים. המערערים הגישו תביעה נגד בנק דיסקונט לפיצויים בגין הפסקת אשראי פתאומית, לטענתם, אשר גרמה לאובדן פעילותה של המערערת. נפסק, כי טענות המערערים אינן מקימות עילה לפסילת בית המשפט מלהמשיך לדון בתביעה שהגישו. חוסר שביעות הרצון של המערערים מהתנהלות בית המשפט ומהחלטותיו הנוגעות לחוות דעת ולעדות המומחה מטעמו, אינה מקימה עילת פסלות.

18/12/2014
בית משפט השלום הרשיע את יבגני ויינשטיין בעבירה של תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש, איומים, עבירת הסגת גבול פלילית ועוד, וגזר עליו 40 חודשי מאסר. צוין, כי במקרה דנן, בו מעשה האלימות כוון כלפי אימו של הנאשם שהינה אישה בגיל הזקנה, קיימת פגיעה בערכים רבים נוספים ובכללם הערכים הנעלים של כיבוד הורים וכיבוד אנשים אשר הגיעו לגיל זקנה. מדובר בערכי יסוד אוניברסליים קדומים, אשר ניצבים בבסיסה של כל מערכת משפט מודרנית והמהווים מסד מוסרי משמעותי.

18/12/2014
בית הדין האזורי לעבודה אישר את תביעת התובעת, אשה רווקה שהייתה בת 43 ו-10 חודשים במועד הגשת התביעה, בה ביקשה אישור להמשך קבלת טיפולי הפריה חוץ גופית (IVF) עד הגיעה לגיל 45. נקבע, כי נפלו פגמים בהחלטת הנתבעת, קופת חולים מאוחדת, המצדיקים את התערבות בית הדין ואת ביטולה. על הקופה לאפשר לתובעת להמשיך לקבל טיפול הפריה, בהתאם להמלצת הצוות המטפל.

18/12/2014
בית המשפט לענייני משפחה ביטל צו שניתן לקיום צוואת המנוחה מחמת פגם שנפל בה. בית המשפט ציין, כי לא השתכנע שהצוואה משקפת את רצונה האמיתי של המנוחה וכי לא הייתה כל כוונה למנוחה לערוך צוואה. המנוחה חיה לבדה, מוזנחת, בודדה מדוכאת וכואבת. אין ספק שהייתה תלויה במשיבה שהייתה לוקחת אותה מידי פעם בסופי שבוע אליה הביתה ומטפלת בה. היא הייתה גם תלויה במשיב, שעל פי עדויות טיפל בענייניה הכספיים. המנוחה הייתה תלויה בשני הנהנים והשפעתם עליה הייתה בלתי הוגנת.

18/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בערעור שהוגש כנגד החלטת פקיד שומה גוש דן, לפסול את ספרי העסק שבבעלות המערער, לאחר שמצא כי לא דווחו הכנסות של העסק באותן שנים. לאחר פסילת הספרים, הוציא המשיב שומה לפי מיטב השפיטה. בית המשפט קבע, כי די בתקבול אחד שלא נרשם כדין כדי לפסול את ספרי הנישום, ואף אין בכך שהתקבול שלא נרשם הוא בסכום קטן כדי לשלול את פסילת הספרים. בענייננו, לא מדובר בתקבול אחד, ואף לא בתקבול קטן, אלא במספר רב של תקבולים ובסכומים לא מבוטלים שלא נרשמו בדו"חות שהוגשו, כמעט בכל שנות המס הנדונות.

18/12/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה רכושית לשמירת זכויות וכן תביעה למזונות ומדור אישה. בית המשפט ציין, כי במקרה דנן אין לסטות מגדר האיזון השוויוני במסגרת החוק, בהעדר נסיבות מיוחדות. מדובר בבני זוג בגיל מתקדם, הנתבע בן 63 ועומדות בפניו עוד 4 שנות עבודה לכל היותר. הנתבעת שותפה ברוב זכויותיו הפנסיוניות בעת הזאת. העובדה שיצבור זכויות בפרק זמן קצר זה, אם אמנם יעבוד עוד 4 שנים, נוכח מצבו הרפואי, אין בו כדי להביא לשינוי בסיס האיזון. יתרה מזאת, בשל דחיית טענת התובעת להברחת כספים, יש בתחשיב האיזון כדי לשקף חלוקה שוויונית של נכסי בני הזוג.

18/12/2014
בית המשפט העליון דן בערעור על פסק הדין בגדרו הורשע רוני לוי בהפקרה אחרי פגיעה ונדון ל-3 שנות מאסר. בית המשפט קבע, כי עונש המאסר שנגזר על המערער בגין עבירת ההפקרה אחרי פגיעה, מבלי שהואשם באחריות לתאונה או למותם של המנוחים, ומבלי שהואשם בכל עבירה אחרת, חמור במידה ניכרת ביחס לענישה המקובלת לפני תיקון הפקודה. העונש הראוי לו, בהתחשב גם במגמת ההחמרה, הוא 26 חודשי מאסר.

18/12/2014
בית משפט השלום זיכה נאשם מעבירה של הסתננות. בית המשפט קבע, כי הנאשם אכן הסתנן לישראל. הנאשם מסר כי נאלץ לעשות זאת בשל הצורך להגן על חייו. גרסתו זו לוותה בסתירות ובתמיהות, אולם חרף אלה, לא ניתן לומר כי הוסרו כל הספקות מגרסה זו. לגרסה זו נמצאו תימוכין שונים אשר הותירו ספק סביר בתחולת סייג הצורך, ולכל הפחות, בתחולת סייג הצורך המדומה. בשיטתנו המשפטית די בספק זה כדי להוביל לזיכוי הנאשם.

17/12/2014
בית משפט השלום גזר 88 חודשי מאסר על פזית ולד, שהורשעה בעבירות של גניבה בידי עובד, זיוף מרמה ועוד, במסגרת עבודתה כמנהלת חשבונות בחברת די.בי.אס שירותי לווין בע"מ. צוין, כי לאורך שנים ניצלה הנאשמת את מעמדה הבכיר כמנהלת חשבונות בחברת יס, ואת האמון שניתן בה, על מנת לגנוב ממעסיקתה סכומי כסף בלתי נתפסים, המסתכמים בלמעלה מעשרים וארבעה מיליון ₪. כל זאת, תוך ביצוע שורה ארוכה של מעשי זיוף והלבנת הון, וכמובן מבלי שדיווחה על ה"הכנסות" הללו לרשויות המס.

17/12/2014
בית המשפט לתעבורה דן בשאלה האם מוסמך בית משפט שדן בבקשה לפסילת רישיון נהיגה עד למתן פסק דין בעניינו של נהג שמואשם בעבירה של גרימת מוות ברשלנות, והחליט לקצוב את הפסילה, לשוב ולהורות בשלב מאוחר של ההליך על הארכתה. נקבע, כי קיימת סמכות להאריך את פסילת הרישיון בנסיבות האמורות, ובמקרה דנן, יש מקום להורות על הארכת הפסילה, בשים לב שחזקת המסוכנות לא הוסרה.

17/12/2014
בית המשפט העליון דן בערעור שעוסק בשאלה, האם כטענת המערערת, איש חירם חברה קבלנית לבניה והשקעות בע"מ, נכרת בין הצדדים הסכם ליווי פיננסי והאם המימון לרכישת הזכויות בקרקע וההוצאות הנלוות לכך, ניתן לחברה על ידי המשיב, בנק הפועלים בע"מ, כחלק מאותו הסכם. נפסק, כי בין הצדדים התקיים משא ומתן לקראת כריתתו של הסכם ליווי פיננסי, אך הוא לא הגיע לכלל מימוש. עם זאת הוסף, כי התנהלות הבנק במקרה דנן אינה חפה מפגמים.

17/12/2014
בית הדין האזורי לעבודה דן בתביעה לפיצוי התובע, שוטר במשטרת ישראל, בשל אמירה של שוטרת אחרת, שהתייחסה לתובע במילים הבאות: "מי זה השחור הזה שיושב מולך", "תן לשחור הזה שיעשה את זה". נקבע, כי בנסיבות העניין, משנקבע כי המשטרה נושאת באחריות שילוחית בגין התנהגות הנתבעת ולא הוטלה אחריות ישירה על המשטרה, הרי שאין מקום לעסוק בחלוקת האחריות בין הנתבעת לבין המשטרה, ויש לקבוע כי שתיהן נושאות באחריות כלפי התובע, יחד ולחוד.

17/12/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בערעור העוסק בעתירתו של עמי ביטון לקבלת פנסיה תקציבית בגין התקופה בה נבחר וכיהן כסגן ראש עיריית קריית גת. העותר טען, כי התיקון לחוק שעל בסיסו הוחלט שאינו זכאי לפנסיה תקציבית פוגע בזכות לשוויון ולקניין, ועל כן הוא בלתי ראוי. נפסק, כי לא נפגעה זכותו של המערער לשוויון, שכן אין מדובר בהחרגה ספציפית של המערער מהסדר כללי, אלא בתיקון הבא בעקבות מדיניות מאקרו של המדינה, אשר הוחלה על כל מגזרי התעסוקה במגזר הציבורי בצורה הדרגתית, כאשר המדובר בשוני בין שונים ולא בין שווים.

17/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בשאלה עד מתי ובאילו נסיבות רשאית משטרת ישראל להחזיק בפריטי רכוש שנתפסו לצורכי חקירה. בית המשפט קבע, כי בסוגיית התפיסה, החזרת התפוס והארכת תקופת התפיסה מתקיים מתח מתמיד בין האינטרס לקיים חקירה, למנוע שימוש עברייני בחפץ או להשתמש בו כראיה במשפט לבין אינטרס הפרט לקיים בידו את זכות הקניין בחפץ. בחלוף ששה חודשים של תפיסה, אם לא הוגש כתב אישום, משתנה נקודת האיזון. בתום פרק הזמן הזה מחויבת המשטרה בהחזרת החפץ התפוס, אלא אם כן ניתן צו של בית המשפט המאשר את המשך התפיסה לתקופה מסוימת. בשלב הזה מוטל על המשטרה להוכיח שהאינטרס שבידה גובר על זכות הבעלים לקבל את החפץ התפוס לחזקתו.

17/12/2014
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורה של עיריית באר שבע וביטל את פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בעניינו של המשיב, מטעמים של חוסר סמכות. בית המשפט קבע, כי מדובר בתביעה אשר מעבר לכך שהיא אינה תובענה לתשלום סכום מסוים, הרי שמדובר למעשה בעתירה כנגד החלטת הרשות, אשר ביטלה את ההנחה בארנונה שניתנה בדירה שבנידון. עתירה כנגד החלטת הרשות בענייני ארנונה, נתונה בסמכותו היחודית של בית משפט אחר.

17/12/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בעתירת אסיר המופנית כנגד החלטת הממונה על עבודות שירות, שלא להכיר בימי מחלה כתאונת עבודה שארעה במסגרת עבודות השירות אותן מרצה העותר וכימי ריצוי עונש עבודות השירות. נקבע, כי בנסיבות העניין, מאחר והעותר דיווח על האירוע באופן מיידי הן למנהלת במקום עבודת השירות והן למפקח מטעם המשיב, וכן המציא אישורים רפואיים מתאימים, ולאור העובדה כי נפלו בקביעותיו של רופא הוועדה מטעם שב"ס אי דיוקים ופגמים, יש מקום להורות למשיב לבחון שוב את בקשתו של העותר.

17/12/2014
בית הדין האזורי לעבודה קיבל את תביעתם של שני אחים אזרחי אריתריאה, אשר הועסקו כפועלים בחווה בבעלות הנתבעים, לתשלום זכויות סוציאליות שונות. בית הדין קבע, כי במהלך חודשי העסקתם של התובעים בחווה הם עבדו שבעה ימים בשבוע. עוד נקבע, כי פרט למספר ימים ספורים במהלך תקופת עבודתם, התובעים לא יצאו לימי חופש, הגם שקיבלו תשלום תמורתם. הנתבעים לא הוכיחו כי האמור בתלושי השכר אינו פיקציה, משלא הוצג פנקס שעות עבודה ממנו ניתן ללמוד מתי שהו התובעים בחופש.

17/12/2014
בית משפט השלום דן בתביעה לביטול הסכמים אשר עניינם במיזם משותף לרכישת קרקע הנמצאת בבוקרשט שברומניה והקמת פרויקט מגורים על גבי הקרקע, בשל עילת תרמית והטעייה. בית המשפט קבע, כי על מנת למנוע מצב של התעשרות שלא כדין של הנתבעים על חשבון התובע, אין להשיב לו את סכום כספי השקעתו בלבד, אלא יש להוסיף ריבית והצמדה מיום התשלום בפועל של הסכומים לידי הנתבעים, אשר יבטא למעשה את ערכו הריאלי של הכסף.

17/12/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה שעיקרה פיצוי בגין ליקויי בניה, עוגמת נפש ועוד. התובע רכש דירה בבניין משותף ברמת השרון, שנבנה על פי הסכם קומבינציה בין הבעלים לבין הנתבעת, חשדר מרכזי שליטה ואחזקות (1990) בע"מ. בית המשפט ציין, שככלל, אין לאשר או לקבל התניה גורפת השוללת מרוכש דירה זכות תביעה לפי חוק המכר דירות. בין היתר נקבע, כי התובע זכאי לפיצוי מסוים בשל עוגמת הנפש, שבעיקרו נובע מן הליקוי בשיפוע המרפסת שגרם להצפה בחורף הראשון.

17/12/2014
בית משפט השלום גזר 3 חודשי עבודות שירות על עבד אל סלאם עתאמלה, בגין הרשעתו בעבירת מרמה. המעשים בוצעו על רקע פרשת הונאה של בכירי מועצת עין מאהל, אשר קשרו יחד להונות את משרד הפנים ואת בתי המשפט על ידי הגשת תביעות כוזבות כנגד המועצה, במטרה לקבל במרמה כספים שהועברו למועצה מקופת המדינה. לצורך ביצוע הקשר ומימושו, נעזרו הבכירים בעורכי דין שונים, הנאשם ביניהם. צוין, כי במסגרת מעשיו, הונה הנאשם הן את משרד הפנים, הן את המערכת המשפטית והן את הציבור בכללותו, תוך ניצול לרעה של מקצועו ומעמדו כעורך דין.

17/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעות הדדיות, האחת מטעם התובעת למתן סעד הצהרתי לפיו הסכם למתן שירותי אירוח למערכות מחשוב אשר נכרת בין הצדדים, בוטל כדין על ידה, וכנגדה תובענה שהגישה הנתבעת, לתשלום הפיצוי המוסכם הקבוע בהסכם בעקבות ביטולו על ידי התובעת. נפסק, כי הפסקת השירות על ידי הנתבעת בנסיבות בו לא היה לתובעת חוב כלפיה, אך מתוך רצון לקבלת ערבויות להבטחת התשלומים, מהווה הפרה יסודית של ההסכם אשר מזכה את התובעת בביטולו, ואינה מזכה את הנתבעת בקבלת הפיצוי המוסכם.

17/12/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על הרשעת המערער בעבירות של סחיטה באיומים, כליאת שווא וסחיטה בכוח, ועל העונש שנגזר עליו, 28 חודשי מאסר בפועל, ארבעה חודשים מהם כתוצאה מהפעלת מאסר מותנה מתיק קודם. בית המשפט ציין, כי לעיתים די בחיזוק הנוגע לאישום אחד כדי לבסס הרשעה באישום אחר. במקרה דנן, יש בחיזוק הראייתי לעבירה האחת כדי להרשיע את המערער גם בעבירה האחרת.

17/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעות שעניינן סכסוך כספי בין א.ח 2003 ניהול בניה והשקעות בע"מ לבין יורו ישראל י.ש בע"מ, בגין שני הסכמים שנחתמו ביניהם לבניית פרויקטים למגורים בשכונת הר חומה בירושלים. בין היתר, הצדדים חלוקים בשאלה מיהו הגורם שעליו לשאת בנזק שנגרם לתובעת בשל העיכוב שנבע מגילוי כבל החשמל. נפסק, כי התובעת לא הגישה תביעה נגד חברת החשמל, אם כי בפועל חל שינוי חזית בהתנהלות הצדדים ונוצרה חזית ישירה בין התובעת לחברת החשמל. חברת החשמל היא האחראית הבלעדית לכך שניתן אישור שהסתבר כשגוי, והיא תישא בפיצוי התובעת בשל העיכוב שנגרם בביצוע העבודה.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו