לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
30/07/2014
בית משפט השלום קיבל את תביעתו של אושרי לוי וקבע כי על הנתבע לשלם לו פיצויים בשל לשון הרע. נקבע כי הנתבע לא הוכיח כי עומדות לו הגנות לפי חוק איסור לשון הרע וכי הפרסום הסב נזק לתובע. הפגיעה בשמו הטוב של שחקן על ידי הפנית אצבע מאשימה באשר לביצוע מעשים בלתי חוקיים, בלתי מקצועיים בלתי מוסריים, הינה מזיקה פוגעת ומשפילה . נקבע כי דברי הנתבע, ביחס לתובע, בשידורי הרדיו אינם בבחינת ביקורת מקצועית לגיטימית ומהווים פרסום לשון הרע.

30/07/2014
בית משפט השלום קיבל את הבקשה של אחמד מסאלחה לסילוק על הסף של התביעה שהוגשה כנגדו, מחמת מעשה בית- דין. מעשה בית-דין מסוג השתק העילה, הכוונה היא כי התביעה במשפט השני חסומה מחמת פסק-דין שניתן במשפט הקודם בין אותם הצדדים, אשר בו הושתתה התביעה על עילה זהה. בנסיבות המקרה, עיון בכתב התביעה הראשונה ובכתב התביעה המונח כעת לפניי, מלמד כי בשתיהן מופיעה עילה של "עשיית עושר ולא במשפט" ולכן מדובר במעשה בית - דין.

30/07/2014
בית המשפט העליון קיבל את בקשת רשות הערעור של החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ואח' ודחה את תביעת המשיבות בבית המשפט המחוזי. נקבע כי המבקשות בנו מודל שיווקי חדשני בשוק המוזיקה ולכן אין מקום להחיל עליהן, סייגים שנקבעו כביכול בנוהג בינלאומי לעניין זכויות לביצוע לצורכי פרסומת. נקבע שדרישת אקו"ם לקבל את אישור היוצר לשימוש במוזיקה לפרסומת נובעת מרצונה להעניק ליוצרים הגנת יתר, ולא מתוך כוונה להפר את זכויותיהם.

30/07/2014
בית המשפט המחוזי גזר על אמיר שבאנה 18 חודשי מאסר בפועל בשל הודאתו בעבירה של סיכון חיי אדם במזיד בנתיב תחבורה. נקבע כי הנאשם סיכן את חייהם של העוברים בכביש ובמעשיו, היה יכול לגרום לתוצאה חמורה אף יותר, ויתרה מכך הנאשם אין הסבר הגיוני או הסבר ראוי אחר להתנהגותו העבריינית. עם זאת, הנאשם נטל אחריות בגין העבירה בה הוא מואשם והביע חרטה.

30/07/2014
בית משפט השלום גזר חמישה חודשי מאסר בפועל על טאלב אבו מדיגם בשל ריבוי עבירות סמים. נקבע כי הערך החברתי המוגן העומד בבסיס עבירות הסמים הינו בראש ובראשונה בריאות הציבור, ועבירות אלו מלוות ויוצרות עבירות נוספות וזאת בשל הצורך העז והבלתי נשלט,להשיג את מנת הסם. עם זאת, יש להתחשב בהודאת הנאשם אשר חסכה בזמן שיפוטי יקר, בגילו הצעיר של הנאשם.

30/07/2014
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אדהם פריח, על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, במסגרתו הורשע בשורה של עבירות ביטחון. נקבע כי כי אין ערכאת הערעור נוטה להתערב בממצאים עובדתיים של הערכאה הנמוכה, אלא רק במקרים חריגים בלבד. הרשעת המערער ניצבת על קרקע איתנה ונסמכת על פסק דין ראוי ומנומק. נפסק כי הודאותיו בצירוף עדותו בבית המשפט ועדויות עדי התביעה מבססות את הרשעתו של הנאשם מעבר לספק סביר.

30/07/2014
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורה של המדינה, ביטל את החלטת בית משפט השלום והורה על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים. נקבע כי במצב של מלחמה, כאשר מתקיימות הפגנות לא חוקיות והתקהלויות אסורות, תוך התפרעויות והפרת הסדר, והשלכת אבנים על שוטרים, יש לנקוט יד קשה כנגד הפועלים ולשימם מאחורי סורג ובריח עד משפטם. מסוכנותו של מי שמיידה אבנים על שוטרים כשהוא רעול פנים, גדולה מאוד חרף היעדר עבר פלילי.

30/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק זיכרון השואה (תמיכה במוסדות הנצחה), התשע"ד–2014, שמטרתה לעודד את המוסדות להנצחת השואה הנותנים ביטוי לאופני מחשבה מגוונים, לפרשנויות שונות וליצירה אמנותית ותרבותית עשירה, להמשיך את פעילותם, היות ונוכחותם של ניצולי השואה בישראל הולכת ונעלמת.

30/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – פקיעת כהונה בשל תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל), שמטרתה לקבוע כי חוק-יסוד: הכנסת המגביל אדם או רשימה מלהיבחר לכנסת אם יש במטרותיהם או במעשיהם, במפורש או במשתמע, משום שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וכו', יחול גם אחרי הבחירות לכנסת.


30/07/2014
בית המשפט העליון דחה את הערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בפרשת רמדיה. נקבע כי המערערים לא הסתמכו על חוות דעת מומחים מטעמם, ולא הוכיחו כי המערערת סבלה מתסמינים שניתן לקשור אותם לפורמולה שייצרה המשיבה. נפסק כי הדבר מעיד על העדר קשר סיבתי בין צריכת הרמדיה לבין הנזק, שכן מדובר בטענה חזקה, והמערערים לא הביאו כל ראיה להפרכתה.

30/07/2014
בית הדין לענייני עבודה דחה את תביעתו של שמעון בן אלי לתשלום חלף הודעה מוקדמת. נקבע כי תכלית ההודעה המוקדמת היא לאפשר לעובד תמיכה כלכלית עד שיתארגן בעקבות הפסקת עבודתו, לרבות במקרים שהוא מחפש מקום עבודה חדש, אין להסיק כלל גורף לפיו עובד המועסק בחו"ל, זכאי להודעה מוקדמת שתימנה רק החל ממועד שובו לארץ. נפסק כי כיום, חיפוש עבודה אינו מתמצה בהתדפקות פיזית על דלתות מעבידים פוטנציאליים, ואין מניעה לחפש עבודה וליצור קשרים, תוך שימוש באמצעי התקשורת המודרניים.

30/07/2014
בית המשפט לענייני משפחה דחה את התביעה לקיום צוואתה של המנוחה, וקבע כי קיים ספק ממשי, באשר האם הצוואה משקפת את רצונה החופשי והאמיתי של המנוחה ולפיכך יש לקיים את הצוואה הראשונה. מחוות דעת המומחה, עולה כי ככל הנראה המנוחה לא הייתה צלולה ולא גמרה בדעתה, עת חתמה על הצוואה. נפסק כי נטל השכנוע להוכיח כי הצוואה משקפת את רצונה החופשי והאמתי של המנוחה, עבר לכתפי התובעת, עקב הפגם הצורני שנפל בצוואה והיא לא הצליחה להרימו.

30/07/2014
בית הדין הרבני קיבל את תביעתה של האישה לכתובה וקבע כי במצב זה שלא ברור מי אשם בגירושין, וכשאין אף לאחד מהם עילה עניינית לגירושין קשה לומר שהאישה זכאית לכתובה. עם זאת, הבעל לא הוכיח את טענתו כי האישה עוברת על מנהגי הדת ולכן יש לשלול ממנה את כתובתה. והואיל ומחמת הספק נקבע כי האישה זכאית לכתובתה, הרי שלכל היותר את יש לראות את האישה כמי שהתקבלה כתובתה.

30/07/2014
בית המשפט קיבל את תביעתו של קובי צצנה לפי חוק לאיסור אפליה במוצרים, שירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים. נקבע כי החוק אוסר על כל הפליה מהטעמים המנויים בו, בין אם היא מופנית כלפי קבוצה הסובלת מהפליה מתמשכת ובין אם היא מופנית כלפי קבוצה "חזקה", בין אם היא כוללת אלמנטים של השפלה ופגיעה באוטונומיה ובין אם לאו. בנסיבות המקרה, גם אפליה בהבדלי מחירי כרטיסי כניסה למועדון, בין נשים וגברים, מהווה אפליה אסורה על פי החוק.

30/07/2014
בית משפט השלום קיבל את תביעתו של אושרי לוי וקבע כי על הנתבע לשלם לו פיצויים בשל לשון הרע. נקבע כי הנתבע לא הוכיח כי עומדות לו הגנות לפי חוק איסור לשון הרע וכי הפרסום הסב נזק לתובע. הפגיעה בשמו הטוב של שחקן על ידי הפנית אצבע מאשימה באשר לביצוע מעשים בלתי חוקיים, בלתי מקצועיים בלתי מוסריים, הינה מזיקה פוגעת ומשפילה . נקבע כי דברי הנתבע, ביחס לתובע, בשידורי הרדיו אינם בבחינת ביקורת מקצועית לגיטימית ומהווים פרסום לשון הרע.

29/07/2014
בית הדין לעבודה דחה את תביעתו של חברון טרבלסי, אשר כיהן בעברו כמנכ"ל המכללה האקדמית צפת, בטענה להפרת הסכם הפרישה על ידי המשיבה. נפסק כי, לא ניתן לראות את התובע כמי שעלה בידיו להוכיח את גרסתו , בכך התובע לא הצליח להרים את הנטל שהוטל עליו לצורך הוכחת מועד תחילת עבודתו בנתבעת.

29/07/2014
בית הדין לעבודה קיבל את תביעתן של מאמיה אסתר ואח', מורות בתיכון לבנות חרדיות המופעל באמצעות עמותת המרכז לחינוך מגדלות. נקבע כי, הנתבעת צמצמה את היקף משרתן של התובעות באופן שהקים לשתיהן עילה להתפטר בדין מפוטרות, ועל כן זכאיות התובעות לפיצויי פיטורין. בנוסף נפסק כי הפחתת " מַעַשְׂרוֹת" מהשכר החודשי של התובעות בטענה כי מדובר במעשר הנהוג על פי ההלכה, הינו בגדר ניכוי שכר שלא כדין, שבגינו הנתבעת חוייבה בהחזר כספי לתובעות.

29/07/2014
בית המשפט לענייני משפחה דחה את בקשתם של בני משפחה להתמנות כאפוטרופוסים על החסוי הנדון. נקבע כי, לא הונחה תשתית מתאימה לכך, שהחסוי אכן זקוק למינוי אפוטרופוס. נפסק כי, החסוי יכול למנות לעצמו מיופה כח שיפעל לנהל ענייניו בשמו וכך תישמר לו האוטונומיה בניהול ענייניו לפי רצונו. תוצאותיו של מינוי כזה משפיעות והרות גורל הן. שלילת כשרותו המשפטית של אדם אשר יכולותיו השכליות מתפקדות בצורה תקינה עלולה להותירו חסר אונים. ביהמ"ש נדרש להגן על חסוי מפני עצמו, גם מקום בו החסוי מביע הסכמה למינוי ומבין את משמעו. מאחר וטרם מוצו כלל ההליכים המשפטיים האפשריים שתוצאתם חמורה פחות, נדחתה הבקשה.

29/07/2014
בית המשפט השלום קיבל את בקשתה של כושר קריית אתא בע"מ, חברה המנהלת חדר כושר, והורה על ביטול צו הסגירה המנהלי שניתן על ידי עיריית קרית אתא. נקבע כי, אי הקפדה על קיום תשתית ראייתית בטרם מתן ההחלטה עשוי לשמש ראיה לכך שההחלטה לא רק שניתנה כלאחר יד אלא הושפעה ומונעת על ידי שיקולים זרים. בנוסף, הצו אינו מפרט את הנימוקים על פיהם ניתן הצו והמשיבה לא הצביעה על בעיה תכנונית אשר מונעת את מתן הרישיון.

29/07/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירתם של יוחנן כהן ואח', בוגרי תואר ראשון במשפטים, שהשיגו על בחינת ההסמכה בכתב של לשכת עורכי הדין. נקבע כי, אין עילה להתערבות בשיקול דעתה של עדת הבחינות של לשכת עורכי הדין, לא נמצא כי התנהלות ועדת הבחינות הינה חסרת תום לב או איננה סבירה.

29/07/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את עתירתה של מכבידנט בע"מ בה היא ביקשה לבטל את החלטת מנכ"ל משרד הבריאות, שלא לחדש רישיונות להפעלת מרפאות שיניים שבבעלותה. נקבע כי, לא נפל פגם של חוסר סמכות בעת ההחלטה, המתנה את חידוש הרישיונות למרפאה תוך מתן איסור מוחלט על מכירת מוצרים דנטאליים במרפאות; המנכ"ל הִנו הגורם המוסמך להתנות תנאים ברישיון למרפאה בייחוד שהאיסור נועד להבטיח מתן שירותי ריפוי שיניים ברמה נאותה.

29/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – חישוב הכנסה לנכה), התשע"ד–2014 שמטרתה לקבוע כי תוספת התשלום שניתנה בתיקון מס' 19 (תוספת של כ-400 שקלים חדשים) המזכה בתגמולים לניצולי השואה, לא תובא בחשבון בחישוב הכנסות נוספות של ניצול השואה ובכך לא יירע מצבם.

29/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון – הזכות להישכח), התשע"ד–2014 שמטרתה לאפשר לאזרח להוריד משרתי החיפוש האינטרנטיים מידע אשר יש בו כדי לפגוע בפרטיותו ובשמו הטוב, ובכך להסב נזק לחייו. המחיקה תתאפשר רק לאחר שהמבקש פנה בעצמו למנוע החיפוש וסורב, ולאחר שבית המשפט שקל את האיזון הראוי בין האינטרס הציבורי שהמידע יהיה נגיש לכלל לעומת הפגיעה בחייו של הפרט.

29/07/2014
בית משפט השלום דחה את בקשתו של אריה לנצברג להארכת והמשכו של איסור היציאה מן הארץ שהוטל עליו. נקבע כי, הזכות לצאת מן הארץ היא זכות יסוד חוקתית, המוגנת על ידי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, בהתאם להוראות חוק היסוד אין לפגוע בזכויות המעוגנות בו אלא לפי חוק ומכוח הסמכה מפורשת בחוק. עד כה, מיצה בית המשפט את סמכותו לפי סעיף זה. נקבע כי, אף הסכמתו של החשוד אינה מקנה לבית המשפט סמכות לפגוע בחירותו מעבר למה שמסמיך הדין את בית המשפט.

29/07/2014
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של הרצל מסיכה, אשר הורשע בעבירה של רצח בכוונה תחילה ונדון למאסר עולם. נקבע כי, יש להותיר את הרשעתו בעבירת הרצח על כנה מאחר וברור מאופן התקיפה ומנסיבותיה כי התגבשה אצל המערער כוונה להביא למותה של המנוחה; ובכך מתגבשת המסקנה כי המערער פעל באופן מכוון.

29/07/2014
בית המשפט העליון קיבל את ערעורם של זיו גלסברג ואח' וקבע כי בשאלת גובה הפיצויים הראוי, אותו יש לפסוק בתביעה על פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, העוסק בדברי פרסומת המשוגרים – באמצעות דואר אלקטרוני – ללא רשות מקבליהם, והמכונים בעגה "דואר זבל" (spam), קיימת חשיבות ציבורית, בסוגית אכיפתו של סעיף 30א לחוק התקשורת ובסוגית פסיקתם של פיצויים לדוגמה המצדיקה דיון בגלגול שיפוטי שלישי באופן המצדיק התערבות בהחלטות בית משפט קמא. נקבע כי נסיבות הפיצוי שנפסק על ידי בית משפט קמא הוא על הצד הנמוך, אך נוכח היקף ההפרות ונוכח העובדה שהמשיבים לא חדלו מהפרותיהם גם כאשר התבקשו לעשות כן על-ידי המבקש, יש להגדיל את סכום הפיצוי.

29/07/2014
בית המשפט המחוזי גזר על פלוני 9 שנות מאסר בגין עבירות בעילה אסורה ע"י בן משפחה, של קטינה הסובלת ממוגבלות שכלית. כמו כן, נפסק למתלוננת פיצוי כספי בסך 40,000 ₪ בגין נזקים נפשיים.

29/07/2014
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורו של עו"ד אייל אבולפיה וזיכה אותו בגין הרשעתו במסגרת כתב אישום בגין עישון במקום ציבורי, חצר בית משפט השלום בתל–אביב, עבירה על פי סעיף 1(א) ו1(ב) לחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג– 1983. נפסק כי עדותו של המערער אמינה, ובכך התקבלה טענתו כי לא ניתן היה להבחין בשילוט האוסר עישון. נקבע כי, תקנות השילוט קובעות כי על השילוט להיות במקום גלוי לעין ובמקום שאינו ניתן להסתרה על ידי בני אדם. השלטים שהיו בחצר לא עמדו בדרישות התקנות.

29/07/2014
בית המשפט המחוזי אישר את הסדר הפשרה במסגרת תובענות ייצוגיות נגד חמש מחברות הביטוח הגדולות במשק בגין גביית יתר של דמי אשראי בענפי הביטוח הכללי (האלמנטרי), ובפרט בפוליסות לביטוח רכב (רכוש), פוליסות ביטוח דירה ותכולתה ופוליסות ביטוח תאונות אישיות.נקבע כי, חברות הביטוח מפרות את הוראות הדין, ובכלל זה את הוראות תקנות הפיקוח דמי ביטוח באשראי, וגובות ממבוטחיהן בענפי הביטוח הכללי (אלמנטרי) דמי אשראי בשיעור העולה על תקרת דמי האשראי החוקית.

29/07/2014
בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתה של איננגו מערכות בע"מ, חברה ישראלית המתמחה בפיתוח מוצרי תוכנה. בבקשה איננגו ביקשה להכיר בתביעה שהומצאה לעו"ד משה כאהן כהמצאה כדין נגד המשיבים, אזרחי הפדרציה הרוסית בטענה כי הם גזלו את קניינה הרוחני של איננגו. נקבע כי בהתאם לתקנה 477 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד – 1984, משרד עו"ד כאהן הם עורכי דינם של המשיבים בנושא ההתדיינות בעת הרלוונטית.

28/07/2014
בית הדין לעבודה דחה את תביעתו של אהרן זמיר, נהג משאית, להכיר בפגיעה בבוהן רגל ימין כתאונת עבודה. נקבע כי, נתוניו האישיים של התובע החולה במחלת הסכרת ועוד. הם שהשפיעו על המחלה השפעה משמעותית, הרבה מעבר לתנאי העבודה.

28/07/2014
בית המשפט לענייני משפחה קיבל באופן חלקי תביעה למזונות בקובעו כי, טענת הנתבע (האב) שעל אף הכנסה חודשית בסך 15,000 ₪ - לא נותר לו דבר מהכנסה זו, בשל הלוואות וחובות שהחליט לקחת על עצמו והעובדה כי הנתבע בחר להגדיל הלוואה פי שניים, ובכך להגדיל את ההתחייבות להחזר החודשי, איננה יכולה לבוא על חשבון יכולת תשלום המזונות לבנו.

28/07/2014
בית המשפט השלום דחה את בקשת המדינה להארכת מעצרו של אשרף סלומאן לאחר שפירסם באתר הפייסבוק קריאות נגד ישראל ונגד יהודים, על רקע מבצע "צוק איתן". נקבע כי, במדינה דמוקרטית המקדשת את חופש הביטוי, אין מקום למעצרם של אנשים בשל התבטאויות בלבד, כל עוד לא מדובר בשידול לביצוע עבירה או בקריאה מובהקת לפגוע באחר.

28/07/2014
בית הדין לעבודה דחה את תביעתה של התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל וקבע כי אין להחיל על גלובל אל.סי.אס בע"מ את צווי ההרחבה בענף התעשיה ולחייבה בתשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי שעה שפעילות הייצור בפועל מתבצעת ע"י גורם שלישי. נקבע כי, החלת החובה של תשלום דמי טיפול ארגוני על גוף מתווך בין הלקוח לבין החברה היצרנית יוביל להרחבת מטריית החבות יתר על המידה ויכניס בתי עסק רבים אל תחומי התעשייה, אף שאינם עוסקים בכך בפועל.

28/07/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית בה נטען כי עיריית אשדוד חייבה תשלום ארנונה בגין שטחי "קרקע תפוסה", שלא עפ"י שיטת חישוב כפי שהייתה נהוגה עד לשנת 1994. נקבע כי לא ניתן לקבוע שיש אפשרות סבירה כי התובעים בתובענה הייצוגית יזכו בסעדים המבוקשים מאחר והשינוי בצו הארנונה שהונפק על ידי עיריית אשדוד התקבל באישור שרי הפנים והאוצר. בנוסף, לא ניתן לקבוע שהאישור ניתן תוך הטעיה.

28/07/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את רוני עזאם בעבירות של סחיטה ואיומים וקבע כי המאשימה הרימה את נטל ההוכחה שמוטל עליה והוכיחה מעבר לכל ספק סביר את עובדות כתב האישום שיוחסו לנאשם. נקבע בין היתר, כי מעבר לכמות הראיות הרבה נגדו, הרי ששתיקת הנאשם תומכת במסקנה כי הוא עשה את המעשים המיוחסים לו וחושש לחשוף את עצמו לחקירה נגדית וצולבת.

28/07/2014
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של עו"ד אריה רייזל על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, אשר דחה את תביעתן לפיצויים בגין הפסדים שנגרמו לו מהשקעותיו באופציות בשוק המעו"ף. נקבע כי אין מקום להתערב בפסק דינו של בית המשפט המחוזי היות והמערער לא עמד בנטל להראות כי המשיב ייעץ לו בנוגע לכדאיות של השקעה באופציות שמהן יצא מופסד. נפסק כי אין להטיל על המשיב אחריות בגין הפסדים שנגרמו למערער מסיכונים שנטל על עצמו במודע.

28/07/2014
נושא: על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – גמול עבודה ביום עבודה מקוצר), התשע"ד–2014, שמטרתה לתקן מצב שבו נקראים עובדים לשעות ספורות למקום עבודתם ומקבלים שכר רגיל שאינו מתגמל אותם כראוי, וזאת בשל ההוצאות הקבועות שהם נאלצים להוציא ללא קשר למספר השעות שבהן עבדו.

28/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – אי חובת ציון שם הורה בתעודת זהות), התשע"ד–2014, שמטרתה לאפשר לאדם אשר מלאו לו שמונה עשרה שנים לדרוש שלא יצוין שם ההורה בתעודת הזהות וזאת ללא צורך בנימוק בקשתו היות וישנם אנשים שציון שם ההורה בתעודת הזהות שלהם יכול לגרום להם לאי נוחות מסיבות אישיות ומשפחתיות.

28/07/2014
בית המשפט העליון דחה את ערעורה של המדינה וקבע כי יש להותיר על כנו את פסק-דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בו נקבע שעל המדינה לקבוע את מעמדו של המשיב, מסתנן ממצרים, כמתחייב מהאמנה בדבר מעמדם של מחוסרי אזרחות, בתוך שישה חודשים.

28/07/2014
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של ישעיהו איבי על החלטת בית המשפט המחוזי לביטול פסק הדין בהליך. נקבע כי לא מתקיימות העילות לביטול פסק דין אזרחי חלוט, אשר מתקיימות רק במקרים חריגים. נפסק כי לא ניתן לומר שהוכח כי פסק הדין הושג במרמה, כאשר בעל דין טוען טענת מרמה כנגד בעל הדין שמנגד בהליך אזרחי, רובץ עליו נטל מוגבר וכבד להוכחת טענתו, והמערער לא הצליח להרים נטל זה.


28/07/2014
בית המשפט המחוזי גזר על חאתם אבו סליל 17 חודשי מאסר בפועל במסגרת הודאתו בעבירה של הסתננות מזויינת לשטחי ישראל. נקבע כי עצם כניסתו של הנאשם לישראל כאשר הוא נושא על גופו סכין, יש בה כדי להגדיל מאוד את הסיכון שנוצר עם כניסתו. עם זאת, זהו מאסרו הראשון של הנאשם ויש להניח לטובתו כי חדירתו לישראל הייתה למטרה כלכלית ולא בטחונית.

28/07/2014
בית המשפט השלום קיבל את תביעתה של שולמית דגן, מורה להתעמלות במשרד החינוך, וחייב את המדינה בתשלום פיצויים בגין נזקי גוף לאחר שנקבע כי כתוצאה מהתרשלות המדינה אשר הפרה את חובת הזהירות הקונקרטית המוטלת עליה בתור מעבידתה של התובעת חלתה התובעת במחלת הסרטן לאחר שמרבית שעות עבודתה בוצעו בשטח הפתוח ולא באולם בית הספר אשר נבנה כ 10 שנים לאחר תחילת עבודתה. נקבע כי, המדינה לא עושה מספיק בתחום החינוך, הפיקוח והמניעה של נזקי גוף שמקורם בחשיפה לשמש. קיימות הנחיות משרד החינוך להגנה מפני השמש בשיעורי החינוך הגופני, אשר אינן מיושמות בפועל, והענין אינו מפוקח כלל.

28/07/2014
בית משפט השלום דחה את תביעתה של תעשיות עץ פרופילים הצפון בע"מ שבבעלותה מפעל לייצור ושיווק עץ, בקובעו כי, לא הוכח כי לקיבוץ עין חרוד יש אחריות אישית מכוח עוולת הרשלנות, ולא הוכח כי לקיבוץ הייתה חובת זהירות כלפיה, הנובעת מעצם ייסוד שותפות רשומה בשם רהיטי עין חרוד מאוחד לצורך הפעלת המפעל בקיבוץ. נקבע שההלכה היא כי עצם היות אורגן בתאגיד אינה מקימה חובת זהירות והיא תקום רק במקרים בהם התקיימה בין האורגן לנפגע מערכת יחסים החורגת מגדר פעולתו הרגילה של האורגן בחברה. לא התקיימת מערכת יחסים מיוחדת בין התובעת לבין הקיבוץ.

28/07/2014
בית הדין הרבני קיבל תביעה שכנגד של אשה וקבע כי על הזוג להתגרש. יחד עם זאת נפסק, שכשם שבגירושין יש חשיבות עליונה להביא את הצדדים להפרדה סופית ומוחלטת ביניהם, ראוי לעשות כן גם בנושא הרכושי. במקרה זה הבעל מרוויח משכורת גבוהה,האשה אינה עובדת, כל אחד מהצדדים יוצא לחיים חדשים, יש לקחת בשיקול דבר זה ולשפר את עמדת האשה, כך שיציאתה לחיים חדשים תתחיל מנקודת מוצא טובה יותר. נקבע כי האשה תקבל תשלום חד פעמי של 187,576 ש''ח.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו