לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
24/07/2014
בית הדין הארצי לעבודה קיבל את בקשתם של חוסאם ג'אבר ואח' והורה על כפר מחולה להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיהם של המבקשים בגין עירעור שהוגש על ידי כפר מחולה. נקבע כי, אי תשלום ההוצאות שנפסקו נגד כפר מחולה, מצביע על חשש ממשי כי אם תחוייב המשיבה בהוצאות לא תהיה למבקשים דרך להיפרע ממנה.

24/07/2014
בית המפשט המחוזי גזר על סיגלית מזרחי ורות לוי שישה חודשי מאזר על תנאי במסגרת ביצוע ריבוי עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות. נקבע כי הנאשמות פגעו בערך המוגן של שלמות גופם של קטינים או חסרי ישע, המהווים חוליה חלשה וחשופה בחברה, שאין לה הכוח להגן על עצמה. עם זאת, בשל נסיבותיהן האישיות של הנאשמות, העובדה שמדובר בפגיעות פיזיות מינוריות יחסית,ראוי להעמיד את העונש ברף התחתון של מתחם הענישה.

24/07/2014
בית הדין אישר לתבוע להפנות שאלות הבהרה למומחה, יועץ רפואי מטעם בית הדין. נקבע כי בהתחשב במשקל הרב שניתן לחוות הדעת הרפואית של המומחה, שאלות ההבהרה מהוות תחליף לחקירתו הנגדית של המומחה - בהתאם לבקשת הצד. עם זאת הפניית השאלות אינה נעשית באופן אוטומטי אלא לאחר הפעלת שיקול דעת. נפסק כי בית המשפט יבחן האם השאלות המבוקשות הן רלוונטיות ובנסיבות המקרה, נמצא כי על המומחה להשיב על השאלות בהיותן רלוונטיות להליך.

24/07/2014
בית המשפט העליון דחה את ערעורם של עו"ד דורון ברזילי ואח' וקבע כי הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין ,רשאי להחליט על הקמתה של ועדת כספים שתפעל לצדו, בנוסף לוועדת הכספים הפועלת ליד המועצה הארצית. עם זאת, בית המשפט קבע כי בכל הנוגע להעברת המידע לוועדת הכספים הרגילה, רצוי שיקבע נוהל מסודר חדש. נפסק כי הקמתה של ועדת הכספים החדשה עומדת בעינה, בכפוף לכך שהוועד המרכזי יקבל החלטה בדבר הכתרתה בשם שאינו יוצר חשש להטעיה בנוגע לסמכויותיה.

24/07/2014
בית המשפט העליון דחה את עתירה של די.בי.אס שרותי לווין (1998) בע"מ וקבע כי תיקון 44 לחוק התקשורת, אשר פוטר ערוצים מסוימים מתשלום עבור שירותיה, הוא חוקתי. נפסק כי ככל שתיקון מספר 44 לחוק התקשורת פוגע בזכות הקניין של העותרת, הרי שפגיעה זו היא כדין, שכן היא ממלאת את הוראותיהּ של פסקת ההגבלה, ועל כן התיקון לחוק צולח את הבחינה החוקתית.

24/07/2014
בית הדיו הרבני קיבל את את התביעה וקבע כי לא די בהגשת הבקשה ליישוב סכסוך במועד הקודם להגשת התביעה הכרוכה לבית הדין כדי שבית המשפט ירכוש סמכות, אלא יש להחיל את עקרון תום לב על ההליך ליישוב את הסכסוך. בנסיבות המקרה, התנהלותה של הנתבעת אינה עולה בקנה אחד עם תכליתה של הבקשה ליישוב סכסוך, שכן מטרתה העיקרית לא הייתה ניסיון כן ליישב את הסכסוך בדרכי שלום, אלא תכליתה הדומיננטית הייתה לתפוס סמכות שיפוט בפני בית המשפט לענייני משפחה.

24/07/2014
בית הדין קיבל את תביעתו של יהושוע פירוז והכיר בפגיעתו בידיים ובגב, כפגיעה בעבודה כמשמעה בחוק. נקבע כי חוות הדעת של המומחה שמונה מטעם בית המשפט, אינה ברור כלל והצדדים בחרו שלא להפנות לו שאלות הבהרה. עם זאת, המומחה התייחס לסוגית הקשר הסיבתי, בין קרות התאונה לנזק, וקבע שלא ניתן לשללו. נספק כי במצב דברים זה, הספק שבחוות דעת המומחה, דינו לפעול לטובת המבוטח.

24/07/2014
בית המשפט העליון קיבל חלקית את בקשת רשות הערעור של דיין מוצרי קירור בע"מ. נקבע כי המבקשת כשלה בהפעלת מערכת האזעקה. אולם, קביעה זו אינה מסיימת את הדיון בנוגע לזכאותה של המבקשת לקבל את תגמולי הביטוח. על מנת לפטור את עצמה מן החובה לשלם תגמולי ביטוח למבקשת היה על המשיבה להוכיח כי מבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה ביטוח עם המבקשת לו ידע כי מערכת האזעקה לא תופעל, והיא לא עמדה בנטל זה.

24/07/2014
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של אליעזר דוידזון על פסק הדין, שבמסגרתו אושרה בקשת המשיב לאשר פסק בוררות שניתן בין בעלי הדין ונדחתה בקשת המבקש לבטלו. נקבע כי רשות ערעור על החלטות ופסקי דין של בית המשפט בענייני בוררות ניתנת רק במקרים המעוררים שאלה עקרונית מהותית. בנסיבות המקרה, לא נראה כי ישנו עיוות דין המצדיק התערבות בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, שכן זה בחן בהרחבה את טענות המבקש והכריע בהן לגופן.

24/07/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את אלי פחימה במסגרת כתב אישום המייחס לו עבירות של רצח, גניבה וזיוף. נקבע כי למרות שהראיות כנגד הנאשם הן נסיבתיות בלבד, הרי שמשקלן המצטבר מול גרסתו של הנאשם, מוביל למסקנה היחידה כי הנאשם רצח את הקורבנות בדם קר, ביתר את גופותיהן ופעל להעלמת הראיות כמפורט בכתב האישום. בית המשפט עמד על חומרת מעשיו של הנאשם והאכזריות בה נעשו ופסק כי נלמדת מהם כוונת קטילה באופן חד משמעי.

24/07/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה לתשלום פיצויים בשל נכות רפואית ותפקודית שנובעה מתאונה. נפסק כי התובעת חסרת השכלה אקדמית, ובנסיבות אלו, יש בנכותה האורתופדית להגביל אותה בכל עבודה פיזית בה תרצה לעבוד בעתיד, דבר שיקטין מן הסתם את סיכוייה להתקבל לעבוד, לעומת אדם בריא. נכותה הנפשית של התובעת יכולה בהחלט להשפיע על יחסי התובעת עם חבריה במקומות עבודתה, עם קהל לקוחות וכו', ויגביל אותה בתחום עיסוקיה בעתיד.

24/07/2014
בית המשפט העליון דחה את בקשת הערעור על החלטה במסגרתה נדחתה בקשת העורר לעיון חוזר בהחלטה לעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. נקבע כי לא קיים מקום להתערב בהכרעתו של בית המשפט המחוזי שהחליט לעצור את העורר עד תום ההליכים בעניינו. נפסק כי חלופות המעצר שהציג העורר בבית המשפט קמא, אינן הדוקות מספיק על מנת לאיין את המסוכנות למתלוננות ולשלום הציבור.

24/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – הכנסה נוספת), התשע"ד–2014 שמטרתה לקבוע כי בחישוב הכנסה נוספת לא תובא בחשבון כל זכות, הטבה או תגמול המשתלמים לנכה המוגדר כנכה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, ובכך לאפשר לניצולי השואה לחיות בכבוד וברווחה את שארית ימיהם.

24/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – טיפולי שיניים לילדים עד גיל 18), התשע"ד–2014, מוצע להעלות את גיל הזכאות לטיפולי שיניים ולקבוע שילדים שטרם מלאו להם 18 שנים יהיו זכאים לטיפולי שיניים במסגרת סל שירותי הבריאות.

24/07/2014
בית המשפט לענייני משפחה קיבל את תביעתה של התובעת וחייב את הנתבעת במזונות בתם הקטינה. נקבע כי מקום שלא מובאות ראיות, קובעת הפסיקה, כי צרכיו הכרחיים של קטין שאינם דורשים ראיות מפורטות ואשר מצויים בידיעה כללית שיפוטית, עומדים על סכום קבוע. בשקלול מכלול הנסיבות, בהן בין היתר גילה של הקטינה, היות והנתבע אברך ונעדר הכנסות כנטען.

23/07/2014
בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור של סאמי ערביאן על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בגדרו התקבל ערעורה של המשיבה על החלטתו של בית משפט השלום. נקבע כי כי בקשות רשות ערעור תתקבלנה רק במקרים מהם עולה שאלה משפטית כבדת משקל או סוגיה ציבורית רחבת היקף, וכן במקרים חריגים בהם קיים חשש מפני עיוות דין. נפסק כי בנסיבות המקרה לא קיימים שיקולי צדק כלפי המבקש ולא קיים חשש מפני עיוות דין המצדיקים היעתרות לבקשה.

23/07/2014
בית המשפט העליון קיבל את בקשתה של המדינה והאריך את מעצרם של המשיבים. נקבע כי נשקפת מסוכנות רבה מן המשיבים וכי העונש החמור הצפוי להם אם יורשעו, קיים חשש ממשי לכך שימלטו מן הדין. בית המשפט אימץ את הערכת שירות המבחן לפיה חלופות המעצר שהוצעו על-ידי המשיבים, על-אף היותן לכאורה "הדוקות", לא יכולות לאיין את המסוכנות הנשקפת מהם.

23/07/2014
בית המשפט העליון דחה את עתירתו של דוד ואנונו וקבע כי אין עילה להתערבות בהסכם המדינה שנחתם עם יוחאי יעיש. נקבע כי רק במקרה בו יש פגם ברור בטוהר המידות השלטוני או בעקרונות המינהל הציבורי התקין, יתערב בית המשפט הגבוה לצדק בהחלטת הרשות. בנסיבות המקרה, יש לתת לתביעה שיקול דעת רחב ומתחם פעולה גבוה, והעובדה שיוחאי יעיש הודה בביצוע עבירות פליליות בעבר, אין בה כשלעצמה להצדיק את ביטול הסכם עד המדינה איתו.

23/07/2014
בית משפט השלום גזר על אלון נאור חמש שנות מאסר בפועל, במסגרת כתב אישום המייחס לו עבירות של גניבה ומרמה. נקבע כי בעבירות הגניבה והמרמה, הערך החברתי המוגן מתמקד בהגנה על האינטרס הרכושי של בעלי הזכות בנכס. מידת הפגיעה שפגע הנאשם בערכים המוגנים היא רבה. בית המשפט עמד על חומרת מעשיו של הנאשם ופסק, כי מאחר ולא הציג הסבר כלשהו, מלבד הטענה כי חשב שמעשיו מותרים, מתבקשת המסקנה הטבעית שהמניע לביצוע העבירות היה בצע כסף ופגיעה בערכים מוגנים.

23/07/2014
בית המשפט המחוזי דחה את עתירתם של המשיבים וקבע כי החלטות ועדות השחרורים בעניינם, אינן לוקות בחוסר סבירות ולפיכך, אין מקום להתערב בהן. נקבע כי בית המשפט בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, אינו פועל כערכאת ערעור על החלטת ועדת השחרורים, אלא בוחן את החלטת הועדה כהחלטה מנהלית, ומכאן, שהתערבותו של בית המשפט תעשה רק במקרים חריגים.

23/07/2014
בית משפט השלום קיבל חלקית את תביעתם של טל לואין ואח' ופסק כי הנתבעת פעלה כנדרש כרשות כבאות, ומילאה את חובותיה על פי החוק האמור, באשר הראשונה בהן היא הצלת חיים. נקבע כי לא נפל פגם בעבודתם של הכבאים בשלב של ההשתלטות על האש וכיבוי הדליקה וכן צוותי הכיבוי הגיעו למקום בתוך ארבעה דקות וכיבו את השריפה תוך זמן סביר. על פי חומר הראיות, יש להניח כי בעלה המנוח של הנתבעת כבר לא היה בין בחיים בזמן השריפה, ובהעדר קשר סיבתי, לא ניתן לקבוע כי הנתבעת התרשלה.

23/07/2014
בית משפט השלום קיבל את תביעתו של אהרון גיאת וקבע כי על הנתבעת לשלם לו פיצויים בשל ליקויי בניה שהתגלו בנכס אשר נבנה על ידה. נפסק כי הנתבעת עצמה הודתה באחריותה לביצוע התיקונים במסמך שצורף לתצהיר מטעמה, ובו הודאה מפורשת וחד-משמעית הן בקיומם של ליקויים, הטעונים תיקון, והן באחריותה של הנתבעת כלפי התובע לביצוע התיקונים. בית המשפט סבר כי די בכל אלו כדי לקבוע שהנתבעת אכן אחראית לתיקון הליקויים בבית.

23/07/2014
בית המשפט לענייני משפחה דחה את בקשתם של המבקשים וקבע כי לא ימונו לאפוטרופוסים על החסוי במצב הנוכחי. נפסק כי החסוי העיד בפניי והביע את עמדתו הנחרצת לפיה הוא מעוניין כי המבקשים יתמנו לאפוטרופוסים עליו לשם ביצוע פעולות בשמו, ולמרות זאת, אין כל חולק, כי החסוי אכן מסוגל לדאוג לענייניו וכי הוא אינו זקוק לאפוטרופוס.

23/07/2014
בית המשפט המחוזי דחה את עתירתו של יצחק שטרית, בשל הליכי גבייה מנהליים המתנהלים כנגדו על ידי המשיבה בגין חוב ארנונה ומים. נקבע כי העתירה הוגשה בשיהוי כה ניכר וללא הסבר סביר, שלא ניתן לעבור עליו לסדר היום, תוך התעלמות מהכלל המחייב את העותר להגיש עתירה בתוך 45 ימים. נפסק כי העותר פעל בחוסר תום לב שכן גם לאחר שנרשם השעבוד על המקרקעין והדבר הודע לו, הוא לא פעל כלל להסדרת החוב.

23/07/2014
בית המשפט המחוזי ביטל את החלטת וועדת השחרורים, שהורתה על שחרורו של המשיב וקבע כי ימשיך לרצות את עונש המאסר שהושת עליו. נפסק כי עדיין נשקפת מסוכנות מן המשיב, הנובעת מעצם חברותו בארגון החמאס וביצוע עבירות הרצח במסגרתו. על המשיב לשאת בנטל להראות כי זנח את דרכו האידיאולוגית הרצחנית, ובנטל זה הוא לא נשא. נקבע כי החלטת ועדת השחרורים לוקה בחוסר סבירות קיצוני וכי יש להתערב בה ולהורות על ביטולה.

23/07/2014
בית המשפט לענייני משפחה קיבל תביעה למזונות קטינה וקבע כי, על פי הדין האישי החל על הנתבע, הוא חב במזונות ילדיו, חובה אבסולוטית שמקורה נעוץ בקשרי הדם ובשל היותם של הקטינים חלק מהאב ובשר מבשרו. לעניין תביעת מזונות האישה, נקבע כי אם התביעה מוגשת כאשר האישה אינה בבית הבעל, עליה להראות כי לא הפרה את חובת הציות או כי עזבה את הבית מסיבה מוצדקת, והתובעת לא עמדה בנטל זה.

23/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – הקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו), התשע"ד–2014, שמטרתה לקבוע הסדר ארצי אחיד שלפיו רשות מקומית תקצה לנכה כהגדרתו בחוק מקום חניה קבוע סמוך ככל האפשר למקום מגוריו, אשר ייוחד לרכב אחד של הנכה ויוקצה לו ללא תשלום.

23/07/2014
בית המשפט המחוזי גזר חמש שנות מאסר בפועל על ג'ורג' עלם במסגרת הרשעתו בעבירת אינוס. בית המשפט עמד על חומרת המעשים וקבע כי עבירת האינוס היא מהחמורות בספר החוקים, ויש בה כדי להכאיב לגופה של אישה ולנפשה, ולגרום לנזק שאין לדעת האם ומתי יירפא. מנגד, ניתן להתחשב במידה מסוימת בנסיבותיו האישיות של הנאשם, אשר בהיותו אזרח לבנוני בודד בישראל, זרותו תקשה עליו את תקופת המאסר. עם זאת, לא ניתן להתעלם מעברו הפלילי של הנאשם ופגיעתו בערכים חברתיים מוגנים של שמירה על כבוד האדם ושלמות גופו.

23/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון – הגדרת תשלום דמי הפיקדון), התשע"ד–2014, שמטרתה להגדיר באופן ברור את האפשרות לקבל את דמי הפיקדון, על החזרת מכלי המשקה, באמצעות שובר זיכוי או במזומן, לפי בחירת הצרכן, ולחייב את בתי העסק לפרסם זאת בגלוי.

23/07/2014
בית הדין לעבודה, קיבל את טענת הרופאים התובעים, כי התיקון להיתר שניתן מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה, אינו מידתי וחורג במובהק ממתחם הסבירות בשל התעלמותו המוחלטת מזכותם של הרופאים לשינה התורנות הארוכה, ומטעם זה הוא בטל. בית המשפט המליץ לשר הבריאות, לשקול לקבוע מינימום, לפיו כל רופא בתורנות יהיה זכאי לישון בין שעתיים לארבע שעות שינה בכל תורנות. זאת, בכפוף למקרים חריגים שבהם לא יתאפשר הדבר.

22/07/2014
בית המשפט העליון דחה את עתירתו של ג'מאל אלסייד עלי להכיר בו כמי שזכאי לטיפול אצל המשיבה. נפסק כי החלטתה של המשיבה שלא להכיר בעותר כמי שזכאי לטיפול, אינה מצדיקה את התערבות בית המשפט. ההבחנה בין "שומר" - "מלווה" - "מאבטח" אינה פסולה כשלעצמה, שהרי ההחלטה לקיים הבחנה על פי סוג השירות, מועד השירות, וטיב הסיוע והקשרים, לרבות קשרים מודיעיניים, אינה החלטה מפלה.

22/07/2014
בית משפט השלום קיבל את תביעתו של אילן אבוטובול וקבע כי הנתבעת אחראית לתאונה שאירעה לו. נפסק כי עדותו של התובע נמצאה אמינה, ברורה ומפורטת לגבי באשר לנסיבות התאונה. נקבע כי אילו הייתה הנתבעת מקפידה לקיים את חובתה על פי דין, והייתה מעמידה את התובע על הצורך בקבלת תעודה רפואית כתנאי לתחילת האימונים בחדר הכושר שהיא מפעילה, אז כנראה שהתובע היה מקבל תעודה רפואית מסויגת שאוסרת עליו לאמן את שרירי הכתף, ובכך הייתה נמנעת התאונה.

22/07/2014
בית המשפט השלום פסק כי יש להשיב חפצים שנתפסו על ידי המשיבה לסופר פארם (ישראל) בע"מ. נפסק כי לא ניתן לקבוע אם כל המוצרים שנתפסו אצל גלובל צ'יינג' בע"מ, מקורם בגניבות שביצעו החשודים והועברו לחזקת המשיבה, וכן לא ניתן לקבוע כי הם נרכשו בתנאי תקנת השוק הקבועה .לכן, בהיעדר תשתית ראייתית כזו, מכלול הראיות מטה את הכף לכיוון קבלת בקשת סופר פארם.

22/07/2014
בית משפט השלום קיבל את ערעורו של אשרף עבדאללה כליל והורה על ביטול פסק הדין שניתן כנגדו. נפסק, כי אכן המערער לא סיפק הסבר של ממש למחדלו באי הגשת כתב הגנה. ברם, בהתחשב בכך שעומדת לו הגנה אפשרית מפני התביעה, ובכך שלא הונחה תשתית מספקת בכדי לקבוע שאי הגשת כתב הגנה בנסיבות אלה נבעה מזלזול מופגן ובוטה בהליכי המשפט, אין מקום לשלול ממנו את יומו בבית המשפט.

22/07/2014
בית המשפט העליון דחה את עתירתם של לבאד אבו עפאש ואח' וקבע כי כי לא קיימת עילה להתערבות בית המשפט בהחלטת המשיבים שלא להציב מיגוניות בכפרי העותרים. נפסק כי אין חולק כי על המדינה מוטלת חובה להגן על חייהם של אזרחיה ותושביה, בעיקר בעיתות מלחמה וחירום. אך, התערבותו בית משפט בהחלטות מבצעיות בנושאי התגוננות המתקבלות "תחת אש" , תהא במקרים חריגים ביותר. ואולם, טענות העותרים ראויות להמשיך ולהתברר ויש למצוא עבורם פיתרון הולם ובטוח.

22/07/2014
בית המשפט השלום גזר על גל אזרי חמישה חודשי מאסר על תנאי במסגרת כתב אישום שהוגש נגדו, המייחס לו עבירות של זיוף וגניבה. נקבע כי יש במעשיו של הנאשם חומרה רבה המחייבת עונש מאסר בפועל בלבד כמתחם ענישה. ואולם, על פי נסיבותיו האישיות של הנאשם, יש להקל עמו, שכן מדובר באדם נורמטיבי, חסר עבר פלילי, בעל משפחה, המקיים אורח חיים נורמטיבי, שהודה במעשיו בהזדמנות ראשונה וניכר כי הביע חרטה כנה ואמיתית.

22/07/2014
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורם של ענת ומשה גבאי ואפשר קבלת ראיות חדשות מטעמם. נקבע כי כאשר יש בראיות חדשות כדי לתרום לעשיית צדק, ניתן להגישן בשלב הערעור, למרות מחדלי בעל הדין. נפסק, כי אם כך הוא הדין בדיון אזרחי רגיל על פי תקנות סדר הדין האזרחי, קל וחומר שיש להחיל עקרונות דומים לגבי ערעור על החלטות רשם הפטנטים. בנסיבות המקרה, הרי שיש להתחשב גם בכך שהמערערים לא היו מיוצגים בערכאה קמא ועל כן לא היה להם ייעוץ מקצועי.

22/07/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את וליד תלחמי במסגרת כתב אישום שהוגש כנגדו המייחס לו עבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות. נפסק כי עדותו של הנאשם הותירה רושם בלתי מהימן על בית המשפט, וניכר היה כי עדותו מגמתית. גרסת הנאשם, אשר הכחיש כל סכסוך בינו לבין המתלונן, ומסר כי היחסים ביניהם טובים, נסתרה, ונראה כי הנאשם יצר בהתנהגותו "סיכון ממשי" של גרם חבלה חמורה, שהתממש. נפסק כי התנהגותו של הנאשם שהרים את מוט המתכת מהארץ, הייתה מונעת ממטרה ברורה לפגוע במתלונן ולתקוף אותו.

22/07/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את זלמן כהן במסגרת כתב אישום המייחס לו ביצוע של מעשים מגונים בקטינים. נפסק כי גרסתו של הנאשם לא אמינה, ונראה כי מחשבותיו וכוונותיו של הנאשם, לביצוע העבירה, נלמדות בדרך של הסקת מסקנות מן העובדות שהוכחו. נקבע כי לא ניתן לייחס למעשיו של הנאשם כל משמעות אחרת מלבד משמעות מינית והמסקנה היא, כי הם בוצעו לשם גירוי או סיפוק מיני.

22/07/2014
בית המשפט המחוזי פסק הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין לטובתם המבקשים בשל התנהלות המשיב כלפיהם. נפסק כי שיקולי בית המשפט בקביעת ההוצאות הם רחבים וכוללים, בין היתר: התנהגות בעלי הדין ודרך ניהול ההליך, מורכבות התיק ונסיבות אחרות שיש בהן כדי להשפיע על גובה ההוצאות. נקבע כי לא היתה כל הצדקה מצד המשיב לחייב את המבקשים לחתום על תנאי בחוזה השולל או המגביל זכות או תרופה העומדות להם על פי דין, שכן מדובר בתנאי מקפח לפי חוק החוזים האחידים.

22/07/2014
בית משפט השלום דחה את בקשתם של לייבדיאנאס בע"מ ואח' למתן צו למינוי תופס נכסים מכוח תקנה 387א לתקנות סדר הדין האזרחי. נקבע כי היות ומדובר בסעדים מרחיקי-לכת שעיקרם מינוי תופס נכסים ו/או מינוי כונס נכסים, כאשר בעל התפקיד המתמנה יוכל להיכנס לחצרים של הנתבעים ולתפוס כל חומר מחשב שבהחזקת הנתבעים או בשליטתם וּלהעתיקו, לא ינתנו הסעדים במעמד צד אחד.

22/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק להגבלת שכר טרחת עורך דין וגבייתו באמצעות ההוצאה לפועל (קביעת זכאות לתגמולים של ניצולי שואה לפי החלטה מינהלית) (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014, שמטרתה להגביל את שכר הטרחה המשולם לעורכי דין בעד טיפול בתביעות של ניצולי שואה התובעים להכיר בזכאותם לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957.

22/07/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - איסור מכירת משקאות משכרים בתחנות תדלוק ובבתי עסק הנמצאים בתחומן), התשע"ד-2014, שמטרתה לאסור מכירת משקאות משכרים בבתי עסק הפועלים בתחנות התדלוק שכן, על מנת למגר תופעה של אלימות בקרב בני נוער, חייבים לצמצם את מכירת האלכוהול כדי להקשות על רכישתו שגורמת לעיתים לתופעת האלימות.

22/07/2014
בית המשפט העליון דחה את בקשתו של המבקש לקיים דיון נוסף בעניינו. נקבע כי על דרך העיקרון, יישום של הלכה קיימת על נסיבותיו של עניין קונקרטי, כמו גם פיתוחה הפסיקתי, אינו מצדיק קיומו של דיון נוסף. נקבע כי בפסק הדין הקודם לא נפסקה הלכה חדשה, אלא מדובר ביישום של הלכה קיימת.

22/07/2014
בית משפט השלום קיבל את תביעתו של יצחק אבהרמי וקבע כי הנתבעת תשלם לו פיצויים בשל תאונת דרכים שעבר. נקבע כי הנסיעה על הקטנוע ביום התאונה אכן הייתה למטרת סחר, בדיקה ומבחן כלי רכב כנדרש בפוליסה. נפסק, כי מהתשתית הראייתית עולה כי התובע לא היה בנסיעה פרטית כטענת הנתבעת, ולכן יש כיסוי ביטוחי לתאונה.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו