לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
18/12/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור שהגישו האחים לסרי והוריהם, על פסק הדין בו נדחתה תביעתם נגד משטרת ישראל. השאלה המרכזית בה עסק פסק הדין היא האם פעולות חקירה שבוצעו על ידי משטרת ישראל כנגד המערערים שנחשדו במעורבות ברצח הנער אסף שטיירמן ז"ל, הקימו חבות בנזיקין, באופן המזכה אותם ואת הוריהם בפיצוי כספי. בית המשפט קבע, כי במבט לאחור, יתכן וניתן לעמוד על פגמים מסוימים שנפלו בהתנהלות המשיבה במקרה דנן, אך לא די בכך – אף בהתעלם מסוגיית אי הוכחת הנזק – כדי לבסס התרשלות ו/או אי מילוי חובתה של המשטרה על פי דין ולקבוע חבותה של המשיבה בנזיקין.

18/12/2014
בית המשפט המחוזי קיבל תביעה שהגישה אשדר חברה לבניה בע"מ כנגד רסידו ייזום פרויקטים בע"מ, בגין הוצאות להשלמת פרויקט בנייה בכפר-סבא. נקבע, כי הקריסה של רסידו באתר הבניה לא הצריכה מתן התראה נוספת בטרם ביטול, באשר מדובר היה בהפרה יסודית של ההסכם. היה ברור שאין סיכוי כלשהו שרסידו תוכל להשלים את העבודה עד המועד שהתחייבה, בהיותה בקשיים כספיים חמורים, כאשר יש כבר פיגור מצידה של למעלה מחודשיים בלו"ז ביצוע עבודות הגמר והפיתוח, ומרבית העבודה באתר הבנייה הופסקה.

18/12/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה כספית לפיצויים בגין הפרת זכות מוסרית בשני צילומי סטילס שצילם התובע, צלם במקצועו. נטען, כי הנתבעת, מפלגת הליכוד, הפרה את זכותו המוסרית של התובע בכך שבחודש ינואר 2013 פרסמה צילומים אלה במסגרת שידורי תעמולת בחירות שלה בטלוויזיה. נקבע, כי הנתבעת לא יכולה להיבנות מהטענה כי לא ידעה ולא יכלה לדעת בזמנו שהתובע הוא שצילם את הצילומים. ככל שהייתה מעוניינת לשדר את הצילומים, היה עליה והיה ביכולתה לברר מי הצלם. הנתבעת לא נחשבת כ"מפר תמים", כמי שפעלה בתום לב, או כמי שהשימוש שלה היה סביר בנסיבות העניין.

18/12/2014
בית המשפט העליון דחה עתירה שהגישו פורום הארגונים למען יער ירושלים ו-10 אחרים, העוסקת בהחלטה לסלול כביש כניסה מערבי חדש לירושלים. בית המשפט קבע, כי מתכנני הכביש עשו כמיטב יכולתם כדי לאזן כראוי בין צרכי התחבורה לבין ערכי הגנת הטבע והשמירה על הנוף. מדובר באיזון בין תועלות חברתיות שונות, בין פיתוח לבין שיקולים סביבתיים של שימור הטבע והנוף. איזון זה מסור לשיקול דעתם של מוסדות התכנון ולא נמצאה כאן עילה להתערב בו.

18/12/2014
בית משפט השלום גזר 10 חודשי מאסר על נסים אבל בגין עבירה של סחיטה באיומי אקדח. בית המשפט ציין, כי למרבה הצער, התופעה של איומים וסחיטה על רקע סכסוך אזרחי, ולאו דווקא על ידי עבריינים 'מקצועיים', איננה עוד תופעה נדירה או חריגה בין מקרי הסחיטה ה"קלאסית". מי שבוחר לעשות דין לעצמו על דרך של איום וסחיטה במקום לפנות לרשויות המתאימות, ייענש בחומרה.

18/12/2014
בית המשפט העליון דן בשאלה כיצד ניתן להבטיח באופן מעשי את אפשרות התביעה של תושבי רצועת עזה, המבקשים לתבוע נזקים ממדינת ישראל. השאלה התעוררה במסגרת בקשתם של מספר תושבי רצועת עזה למתן היתרי כניסה לישראל, כדי שיוכלו להמשיך ולנהל את תביעות הנזיקין שהגישו. בית המשפט קבע, כי התקנתו של "הנוהל לבחינת בקשות כניסה של פלסטינים תושבי עזה לצורך ניהול הליכים משפטיים בישראל", בד בבד עם תיקון הנחיית פרקליט המדינה, צריכים היו לסיים את ההתדיינות בגדרי העתירה. על העותרים להגיש בקשה על-פי הנוהל, ולסלול את דרכם על-פיו אל בית המשפט המוסמך בישראל.

18/12/2014
בית משפט השלום קיבל בקשה לדחיית תביעה על הסף, העוסקת בשאלה האם יש לאפשר הגשת תביעה חדשה ונפרדת להחזר כספי שכר הטרחה שנפסקו במסגרת פסק דין חלוט. בית המשפט קבע, כי אין חולק כי הפלוגתא אודות קביעת שכר טרחה נדונה כבר בפני בית המשפט. התקיים דיון בו התייחס המותב קמא לשאלת שכר הטרחה של המבקש בעניין פסיקת ההוצאות לגרושת המשיב. גם מטעמי מדיניות שיפוטית ראוי ורצוי לקבוע, כי לאחר פסיקת הוצאות ושכר טרחה על ידי המותב שדן בתיק לגופו, נוצר השתק פלוגתא ואין לאפשר המשך התדיינויות בנושא זה.

18/12/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לפסול עצמו מלדון בעניינם של המערערים. המערערים הגישו תביעה נגד בנק דיסקונט לפיצויים בגין הפסקת אשראי פתאומית, לטענתם, אשר גרמה לאובדן פעילותה של המערערת. נפסק, כי טענות המערערים אינן מקימות עילה לפסילת בית המשפט מלהמשיך לדון בתביעה שהגישו. חוסר שביעות הרצון של המערערים מהתנהלות בית המשפט ומהחלטותיו הנוגעות לחוות דעת ולעדות המומחה מטעמו, אינה מקימה עילת פסלות.

18/12/2014
בית משפט השלום הרשיע את יבגני ויינשטיין בעבירה של תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש, איומים, עבירת הסגת גבול פלילית ועוד, וגזר עליו 40 חודשי מאסר. צוין, כי במקרה דנן, בו מעשה האלימות כוון כלפי אימו של הנאשם שהינה אישה בגיל הזקנה, קיימת פגיעה בערכים רבים נוספים ובכללם הערכים הנעלים של כיבוד הורים וכיבוד אנשים אשר הגיעו לגיל זקנה. מדובר בערכי יסוד אוניברסליים קדומים, אשר ניצבים בבסיסה של כל מערכת משפט מודרנית והמהווים מסד מוסרי משמעותי.

18/12/2014
בית הדין האזורי לעבודה אישר את תביעת התובעת, אשה רווקה שהייתה בת 43 ו-10 חודשים במועד הגשת התביעה, בה ביקשה אישור להמשך קבלת טיפולי הפריה חוץ גופית (IVF) עד הגיעה לגיל 45. נקבע, כי נפלו פגמים בהחלטת הנתבעת, קופת חולים מאוחדת, המצדיקים את התערבות בית הדין ואת ביטולה. על הקופה לאפשר לתובעת להמשיך לקבל טיפול הפריה, בהתאם להמלצת הצוות המטפל.

18/12/2014
בית המשפט לענייני משפחה ביטל צו שניתן לקיום צוואת המנוחה מחמת פגם שנפל בה. בית המשפט ציין, כי לא השתכנע שהצוואה משקפת את רצונה האמיתי של המנוחה וכי לא הייתה כל כוונה למנוחה לערוך צוואה. המנוחה חיה לבדה, מוזנחת, בודדה מדוכאת וכואבת. אין ספק שהייתה תלויה במשיבה שהייתה לוקחת אותה מידי פעם בסופי שבוע אליה הביתה ומטפלת בה. היא הייתה גם תלויה במשיב, שעל פי עדויות טיפל בענייניה הכספיים. המנוחה הייתה תלויה בשני הנהנים והשפעתם עליה הייתה בלתי הוגנת.

18/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בערעור שהוגש כנגד החלטת פקיד שומה גוש דן, לפסול את ספרי העסק שבבעלות המערער, לאחר שמצא כי לא דווחו הכנסות של העסק באותן שנים. לאחר פסילת הספרים, הוציא המשיב שומה לפי מיטב השפיטה. בית המשפט קבע, כי די בתקבול אחד שלא נרשם כדין כדי לפסול את ספרי הנישום, ואף אין בכך שהתקבול שלא נרשם הוא בסכום קטן כדי לשלול את פסילת הספרים. בענייננו, לא מדובר בתקבול אחד, ואף לא בתקבול קטן, אלא במספר רב של תקבולים ובסכומים לא מבוטלים שלא נרשמו בדו"חות שהוגשו, כמעט בכל שנות המס הנדונות.

18/12/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה רכושית לשמירת זכויות וכן תביעה למזונות ומדור אישה. בית המשפט ציין, כי במקרה דנן אין לסטות מגדר האיזון השוויוני במסגרת החוק, בהעדר נסיבות מיוחדות. מדובר בבני זוג בגיל מתקדם, הנתבע בן 63 ועומדות בפניו עוד 4 שנות עבודה לכל היותר. הנתבעת שותפה ברוב זכויותיו הפנסיוניות בעת הזאת. העובדה שיצבור זכויות בפרק זמן קצר זה, אם אמנם יעבוד עוד 4 שנים, נוכח מצבו הרפואי, אין בו כדי להביא לשינוי בסיס האיזון. יתרה מזאת, בשל דחיית טענת התובעת להברחת כספים, יש בתחשיב האיזון כדי לשקף חלוקה שוויונית של נכסי בני הזוג.

18/12/2014
בית המשפט העליון דן בערעור על פסק הדין בגדרו הורשע רוני לוי בהפקרה אחרי פגיעה ונדון ל-3 שנות מאסר. בית המשפט קבע, כי עונש המאסר שנגזר על המערער בגין עבירת ההפקרה אחרי פגיעה, מבלי שהואשם באחריות לתאונה או למותם של המנוחים, ומבלי שהואשם בכל עבירה אחרת, חמור במידה ניכרת ביחס לענישה המקובלת לפני תיקון הפקודה. העונש הראוי לו, בהתחשב גם במגמת ההחמרה, הוא 26 חודשי מאסר.

18/12/2014
בית משפט השלום זיכה נאשם מעבירה של הסתננות. בית המשפט קבע, כי הנאשם אכן הסתנן לישראל. הנאשם מסר כי נאלץ לעשות זאת בשל הצורך להגן על חייו. גרסתו זו לוותה בסתירות ובתמיהות, אולם חרף אלה, לא ניתן לומר כי הוסרו כל הספקות מגרסה זו. לגרסה זו נמצאו תימוכין שונים אשר הותירו ספק סביר בתחולת סייג הצורך, ולכל הפחות, בתחולת סייג הצורך המדומה. בשיטתנו המשפטית די בספק זה כדי להוביל לזיכוי הנאשם.

17/12/2014
בית משפט השלום גזר 88 חודשי מאסר על פזית ולד, שהורשעה בעבירות של גניבה בידי עובד, זיוף מרמה ועוד, במסגרת עבודתה כמנהלת חשבונות בחברת די.בי.אס שירותי לווין בע"מ. צוין, כי לאורך שנים ניצלה הנאשמת את מעמדה הבכיר כמנהלת חשבונות בחברת יס, ואת האמון שניתן בה, על מנת לגנוב ממעסיקתה סכומי כסף בלתי נתפסים, המסתכמים בלמעלה מעשרים וארבעה מיליון ₪. כל זאת, תוך ביצוע שורה ארוכה של מעשי זיוף והלבנת הון, וכמובן מבלי שדיווחה על ה"הכנסות" הללו לרשויות המס.

17/12/2014
בית המשפט לתעבורה דן בשאלה האם מוסמך בית משפט שדן בבקשה לפסילת רישיון נהיגה עד למתן פסק דין בעניינו של נהג שמואשם בעבירה של גרימת מוות ברשלנות, והחליט לקצוב את הפסילה, לשוב ולהורות בשלב מאוחר של ההליך על הארכתה. נקבע, כי קיימת סמכות להאריך את פסילת הרישיון בנסיבות האמורות, ובמקרה דנן, יש מקום להורות על הארכת הפסילה, בשים לב שחזקת המסוכנות לא הוסרה.

17/12/2014
בית המשפט העליון דן בערעור שעוסק בשאלה, האם כטענת המערערת, איש חירם חברה קבלנית לבניה והשקעות בע"מ, נכרת בין הצדדים הסכם ליווי פיננסי והאם המימון לרכישת הזכויות בקרקע וההוצאות הנלוות לכך, ניתן לחברה על ידי המשיב, בנק הפועלים בע"מ, כחלק מאותו הסכם. נפסק, כי בין הצדדים התקיים משא ומתן לקראת כריתתו של הסכם ליווי פיננסי, אך הוא לא הגיע לכלל מימוש. עם זאת הוסף, כי התנהלות הבנק במקרה דנן אינה חפה מפגמים.

17/12/2014
בית הדין האזורי לעבודה דן בתביעה לפיצוי התובע, שוטר במשטרת ישראל, בשל אמירה של שוטרת אחרת, שהתייחסה לתובע במילים הבאות: "מי זה השחור הזה שיושב מולך", "תן לשחור הזה שיעשה את זה". נקבע, כי בנסיבות העניין, משנקבע כי המשטרה נושאת באחריות שילוחית בגין התנהגות הנתבעת ולא הוטלה אחריות ישירה על המשטרה, הרי שאין מקום לעסוק בחלוקת האחריות בין הנתבעת לבין המשטרה, ויש לקבוע כי שתיהן נושאות באחריות כלפי התובע, יחד ולחוד.

17/12/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בערעור העוסק בעתירתו של עמי ביטון לקבלת פנסיה תקציבית בגין התקופה בה נבחר וכיהן כסגן ראש עיריית קריית גת. העותר טען, כי התיקון לחוק שעל בסיסו הוחלט שאינו זכאי לפנסיה תקציבית פוגע בזכות לשוויון ולקניין, ועל כן הוא בלתי ראוי. נפסק, כי לא נפגעה זכותו של המערער לשוויון, שכן אין מדובר בהחרגה ספציפית של המערער מהסדר כללי, אלא בתיקון הבא בעקבות מדיניות מאקרו של המדינה, אשר הוחלה על כל מגזרי התעסוקה במגזר הציבורי בצורה הדרגתית, כאשר המדובר בשוני בין שונים ולא בין שווים.

17/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בשאלה עד מתי ובאילו נסיבות רשאית משטרת ישראל להחזיק בפריטי רכוש שנתפסו לצורכי חקירה. בית המשפט קבע, כי בסוגיית התפיסה, החזרת התפוס והארכת תקופת התפיסה מתקיים מתח מתמיד בין האינטרס לקיים חקירה, למנוע שימוש עברייני בחפץ או להשתמש בו כראיה במשפט לבין אינטרס הפרט לקיים בידו את זכות הקניין בחפץ. בחלוף ששה חודשים של תפיסה, אם לא הוגש כתב אישום, משתנה נקודת האיזון. בתום פרק הזמן הזה מחויבת המשטרה בהחזרת החפץ התפוס, אלא אם כן ניתן צו של בית המשפט המאשר את המשך התפיסה לתקופה מסוימת. בשלב הזה מוטל על המשטרה להוכיח שהאינטרס שבידה גובר על זכות הבעלים לקבל את החפץ התפוס לחזקתו.

17/12/2014
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורה של עיריית באר שבע וביטל את פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בעניינו של המשיב, מטעמים של חוסר סמכות. בית המשפט קבע, כי מדובר בתביעה אשר מעבר לכך שהיא אינה תובענה לתשלום סכום מסוים, הרי שמדובר למעשה בעתירה כנגד החלטת הרשות, אשר ביטלה את ההנחה בארנונה שניתנה בדירה שבנידון. עתירה כנגד החלטת הרשות בענייני ארנונה, נתונה בסמכותו היחודית של בית משפט אחר.

17/12/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בעתירת אסיר המופנית כנגד החלטת הממונה על עבודות שירות, שלא להכיר בימי מחלה כתאונת עבודה שארעה במסגרת עבודות השירות אותן מרצה העותר וכימי ריצוי עונש עבודות השירות. נקבע, כי בנסיבות העניין, מאחר והעותר דיווח על האירוע באופן מיידי הן למנהלת במקום עבודת השירות והן למפקח מטעם המשיב, וכן המציא אישורים רפואיים מתאימים, ולאור העובדה כי נפלו בקביעותיו של רופא הוועדה מטעם שב"ס אי דיוקים ופגמים, יש מקום להורות למשיב לבחון שוב את בקשתו של העותר.

17/12/2014
בית הדין האזורי לעבודה קיבל את תביעתם של שני אחים אזרחי אריתריאה, אשר הועסקו כפועלים בחווה בבעלות הנתבעים, לתשלום זכויות סוציאליות שונות. בית הדין קבע, כי במהלך חודשי העסקתם של התובעים בחווה הם עבדו שבעה ימים בשבוע. עוד נקבע, כי פרט למספר ימים ספורים במהלך תקופת עבודתם, התובעים לא יצאו לימי חופש, הגם שקיבלו תשלום תמורתם. הנתבעים לא הוכיחו כי האמור בתלושי השכר אינו פיקציה, משלא הוצג פנקס שעות עבודה ממנו ניתן ללמוד מתי שהו התובעים בחופש.

17/12/2014
בית משפט השלום דן בתביעה לביטול הסכמים אשר עניינם במיזם משותף לרכישת קרקע הנמצאת בבוקרשט שברומניה והקמת פרויקט מגורים על גבי הקרקע, בשל עילת תרמית והטעייה. בית המשפט קבע, כי על מנת למנוע מצב של התעשרות שלא כדין של הנתבעים על חשבון התובע, אין להשיב לו את סכום כספי השקעתו בלבד, אלא יש להוסיף ריבית והצמדה מיום התשלום בפועל של הסכומים לידי הנתבעים, אשר יבטא למעשה את ערכו הריאלי של הכסף.

17/12/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה שעיקרה פיצוי בגין ליקויי בניה, עוגמת נפש ועוד. התובע רכש דירה בבניין משותף ברמת השרון, שנבנה על פי הסכם קומבינציה בין הבעלים לבין הנתבעת, חשדר מרכזי שליטה ואחזקות (1990) בע"מ. בית המשפט ציין, שככלל, אין לאשר או לקבל התניה גורפת השוללת מרוכש דירה זכות תביעה לפי חוק המכר דירות. בין היתר נקבע, כי התובע זכאי לפיצוי מסוים בשל עוגמת הנפש, שבעיקרו נובע מן הליקוי בשיפוע המרפסת שגרם להצפה בחורף הראשון.

17/12/2014
בית משפט השלום גזר 3 חודשי עבודות שירות על עבד אל סלאם עתאמלה, בגין הרשעתו בעבירת מרמה. המעשים בוצעו על רקע פרשת הונאה של בכירי מועצת עין מאהל, אשר קשרו יחד להונות את משרד הפנים ואת בתי המשפט על ידי הגשת תביעות כוזבות כנגד המועצה, במטרה לקבל במרמה כספים שהועברו למועצה מקופת המדינה. לצורך ביצוע הקשר ומימושו, נעזרו הבכירים בעורכי דין שונים, הנאשם ביניהם. צוין, כי במסגרת מעשיו, הונה הנאשם הן את משרד הפנים, הן את המערכת המשפטית והן את הציבור בכללותו, תוך ניצול לרעה של מקצועו ומעמדו כעורך דין.

17/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעות הדדיות, האחת מטעם התובעת למתן סעד הצהרתי לפיו הסכם למתן שירותי אירוח למערכות מחשוב אשר נכרת בין הצדדים, בוטל כדין על ידה, וכנגדה תובענה שהגישה הנתבעת, לתשלום הפיצוי המוסכם הקבוע בהסכם בעקבות ביטולו על ידי התובעת. נפסק, כי הפסקת השירות על ידי הנתבעת בנסיבות בו לא היה לתובעת חוב כלפיה, אך מתוך רצון לקבלת ערבויות להבטחת התשלומים, מהווה הפרה יסודית של ההסכם אשר מזכה את התובעת בביטולו, ואינה מזכה את הנתבעת בקבלת הפיצוי המוסכם.

17/12/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על הרשעת המערער בעבירות של סחיטה באיומים, כליאת שווא וסחיטה בכוח, ועל העונש שנגזר עליו, 28 חודשי מאסר בפועל, ארבעה חודשים מהם כתוצאה מהפעלת מאסר מותנה מתיק קודם. בית המשפט ציין, כי לעיתים די בחיזוק הנוגע לאישום אחד כדי לבסס הרשעה באישום אחר. במקרה דנן, יש בחיזוק הראייתי לעבירה האחת כדי להרשיע את המערער גם בעבירה האחרת.

17/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעות שעניינן סכסוך כספי בין א.ח 2003 ניהול בניה והשקעות בע"מ לבין יורו ישראל י.ש בע"מ, בגין שני הסכמים שנחתמו ביניהם לבניית פרויקטים למגורים בשכונת הר חומה בירושלים. בין היתר, הצדדים חלוקים בשאלה מיהו הגורם שעליו לשאת בנזק שנגרם לתובעת בשל העיכוב שנבע מגילוי כבל החשמל. נפסק, כי התובעת לא הגישה תביעה נגד חברת החשמל, אם כי בפועל חל שינוי חזית בהתנהלות הצדדים ונוצרה חזית ישירה בין התובעת לחברת החשמל. חברת החשמל היא האחראית הבלעדית לכך שניתן אישור שהסתבר כשגוי, והיא תישא בפיצוי התובעת בשל העיכוב שנגרם בביצוע העבודה.

16/12/2014
בית המשפט העליון דחה ברובו ערעור שעוסק בתביעתו של מנצור צלאח חסין אבו עג'אג' ז"ל לאכיפתה של הבטחה שלטונית, שניתנה במסגרת משא-ומתן לשם פינויים של המערער ובני משפחתו מאדמות המצויות כיום בתחומי הישוב כסייפה בנגב. בית המשפט העיר, כי מצד הדין אין המערער זכאי לקבלת סעד האכיפה שנתבע, ואין לכפות על המשיבה לשלם לו סכומי כסף נוספים על הפיצויים שכבר קיבל, לפני כ-30 שנה. יחד עם זאת, בצדה של מידת הדין מצויה גם חובה מוסרית לנקוט, במקרים המתאימים, בגישה של לפנים משורת הדין. המקרה שלפנינו – על נסיבותיו הייחודיות – הינו מקרה מתאים לכך.

16/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בבקשה של מפרקי חברת אייס רשתות שיווק – מוצרי צריכה בע"מ לפסיקת שכר טרחתם. בית המשפט פסק למבקשים שכר טרחה סופי, בגין פעילותם בשתי החברות, בסכום של 10.5 מיליון ₪ בצירוף מע"מ. בקביעת סכום זה יש משום הפחתה של כשליש מהשכר המגיע לשיטת כנ"ר, והפחתה של כ 45% מהשכר המגיע לשיטת המבקשים.

16/12/2014
בית משפט השלום קיבל את בקשת הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב ואח' להצהיר כי רחל דואני בע"מ ואח', אינן רשאיות לגבות שכ"ט מניצולי השואה יוצאי לוב בגין פעילותן בטיפול וייצוג יוצאי לוב בפני המוסדות העוסקים בפיצויים לניצולי השואה. בית המשפט קבע, כי המשיבות אינן רשאיות לגבות שכר טרחה מהמבקשים בעניינים נשוא התובענה ואינן רשאיות לנקוט בהליכי גבייה נגד המבקשים. הוסף, כי סעד הצהרתי כללי בדבר הסגת מקצוע עריכת הדין על ידי המשיבה, מן הראוי שיתברר בפני הערכאה המוסמכת לכך, בין הצדדים הנוגעים לעניין.

16/12/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה האם ניתן לשלול או להגביל אפוטרופסותו של אב שהורשע באינוס שתיים מבנותיו ותקיפה והתעללות ביתר בני ביתו. נקבע, כי אין די במתן סמכויות ייחודיות לאם כאפוטרופא לקטינים. נדרש ניתוק פיסי ומשפטי בין האב לבין הילדים. ניתן למלא החסר באמצעות היקש מהסדרים שבחוק האימוץ – הסכמת הורה לניתוק קשר עם ילדו ואי מילוי חובותיו של הורה כלפי ילדו כעילה להכרזת הילד כבר אימוץ כלפי אותו הורה. מדובר במקרה חריג המצריך פתרון קיצוני, אך הפתרון הוא היוצא מן הכלל ויש לנקוט בשלילת או הגבלת אפוטרופסות של הורים רק במקרים קיצוניים.

16/12/2014
בית משפט השלום דן בתביעת שיבוב שיסודה בנזקי שריפה שמקורה בשואב שחובר למדפסת תעשייתית. נטען, כי הנתבעים ייבאו או שיווקו לבית העסק את המדפסת עם השואב המקורי, המליצו למבוטחת לרכוש את השואב החלופי וגם חיברו אותו למדפסת, ומשכשל השואב, הם נושאים באחריות לאירוע. בית המשפט קבע, כי משהוכח שהנתבעים ייעצו לבעל העסק לרכוש שואב חלופי ביתי ופשוט, מבלי להעמידו על הצורך לרכוש שואב התואם להוראות היצרן, הם נושאים באחריות לנזק שאירע כתוצאה מכך שהשואב החלופי לא התאים לשימוש שנעשה בו.

16/12/2014
בית המשפט המחוזי דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה שירות שיחות גוביינא שמספקת חברת סלקום ללקוחותיה. בית המשפט קבע, כי נדחו שתי הטענות העיקריות שהעלו המבקשים כלפי סלקום בגין שירות הגוביינא: הן הטענה שזמן התקליט נכלל שלא כדין במשך השיחה, הן הטענה שהחיוב עבור השירות מנוגד לרשיון סלקום. על כן, התובענה אינה עומדת בתנאי בדבר עילת תביעה משותפת שיש אפשרות סבירה שתוכרע לטובת הקבוצה.

16/12/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל עתירת אסיר נגד דחיית בקשתו לשחרור מוקדם. העותר מרצה מאסר של 8 חודשים בגין עבירות מס. נקבע, כי לעומת המשקל הרב שהעניקה הוועדה למסוכנותו של העותר ולהעדר תוכנית בפיקוח רש"א, נראה כי לא ניתן משקל מספיק בשיקולי הוועדה לסוג העבירות שביצע העותר ולזמן ביצוע העבירות והתקופה שחלפה מאז ביצוען, תקופת המאסר שנגזרה עליו, והתנהגותו החיובית בבית הסוהר במהלך תקופת ריצוי מאסרו. החלטת ועדת השחרורים חורגת ממתחם הסבירות ואינה מתחשבת בשיקולים רלוונטיים לנסיבותיו של העותר.

16/12/2014
בית המשפט לענייני משפחה דחה בקשה לדחייה על הסף של תביעת הגירה שהוגשה על ידי המשיבים, מן הטעם שבית המשפט נעדר סמכות לדון בתביעה מאחר והסמכות נתונה לבית הדין הרבני. בית המשפט קבע, כי במקרה דנן, לא התקיים דיון לגופו של עניין בנושא ההגירה של הקטינים או מקום המגורים, שעה שכלל לא היתה תביעה בנושא בפני בית הדין, מה גם שבית הדין צמצם את יריעת הדיון לעניין הסדרי הראיה בלבד. לכן, לא ניתן לומר כי ביה"ד "דן ופסק" באופן המקנה לו סמכות בסוגיית ההגירה.

16/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בערעור על החלטת המשיב, עו"ד עדי בראונשטיין, בתפקידו כמפרק חברת מפלס רם בניה ופיתוח בע"מ (בפירוק), אשר במסגרתה נדחתה תביעת החוב שהגישו המערערות, חברת עוז והדר בניה בע"מ ואח'. נקבע, כי אין סיבה למנוע את קיזוז ההוצאות שהוציאו המערערות בגין חובה של החברה שבפירוק, מתוך חובן של המערערות כלפי החברה. לא ניתן להתעלם מתשלומים שביצעו המערערות עבור החברה שבפירוק, כמו גם מתשלומים שהעבירו לצורך פירעון חובותיה, אף לאחר המועד שהוגדר כ"מועד הקובע", ולפני מועד הגשת הבקשה לפירוק החברה.

16/12/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה כיצד יש לנהוג בבקשת צו הגנה המוגשת בשמם של ילדים על ידי אמם כנגד האב, כאשר בית המשפט מנוע מלהתערב בחלוקת זמני השהייה או הסדרי המשמורת, כיוון שעניינים אלה מתבררים בערכאה אחרת. נפסק, כי במקרה דנן הליך צו ההגנה מיצה עצמו ואין להידרש לסעדים לפי החוק למניעת אלימות במשפחה. הוסף, כי ראוי שבבקשת צו ההגנה תדון הערכאה המבררת את סוגיית המשמורת וחלוקת זמני שהות הילדים, כדי לאפשר התבוננות וטיפול קוהרנטי של ערכאה אחת המכירה את הסכסוך.

16/12/2014
בית המשפט קיבל את הודעת התובעת ודחה תביעה לנזקי גוף אשר נגרמו לה, לטענתה, בעת פעילות ספורטיבית של משיכת חבל, אשר אורגנה במהלך מסיבת סוף שנה של בית הספר בו למדה בתה. הנתבעים לא התנגדו לדחיית התביעה, אולם עמדו על חיוב התובעת בהוצאותיהם. בית המשפט קבע, כי יש לקחת בחשבון מספר גורמים לזכותה של התובעת. גם בשלב מאוחר של ההליך, יש להתחשב בגורם של "קניית סיכון". דעתו של בית המשפט לא גובשה בטרם שמיעת הסיכומים, ולא ניתן לפסול באופן מוחלט את האפשרות שהתביעה או חלק ממנה, היתה מתקבלת. כמו כן, יש מקום להתייחס אל התובעת במידת הרחמים משהודתה בטעותה והסכימה לדחיית התביעה.

16/12/2014
בית המשפט העליון דן בבקשת ערעור העוסקת בשאלה האם יש לראות את המשיבה כידועה בציבור של פלוני, חרף נישואיו באותה עת למבקשת. פלוני המנוח היה נשוי למבקשת עד יום מותו, ולהם שישה ילדים משותפים. במקביל, ניהל פלוני קשר אינטימי עם המשיבה, ולהם תשעה ילדים משותפים. בית המשפט קבע, כי בסופו של יום, בשאלת בחינת מעמדם של זוג כידועים בציבור, ובשל מורכבות הנסיבות של "חיים כפולים", יש להתבונן אל היחסים במבט כולל, הבוחן גם את תוצאתם, וקיומם של ילדים – אף אם אינו שיקול יחיד – הוא שיקול רב חשיבות מאוד, גם נוכח עקרון-העל של טובת הילד.

16/12/2014
בית המשפט דן בשתי עתירות כנגד החלטותיה של ועדת המכרזים העליונה של רכבת ישראל בע"מ. שתי העותרות, אקרשטיין תעשיות בע"מ וקבוצת אשטרום בע"מ, השתתפו במכרז אשר פורסם על ידי הרכבת. בסופו של ההליך החליטה ועדת המכרזים לבטל את המכרז ולפרסם מכרז חדש. נקבע, כי בהיות אקרשטיין בעלת ההצעה הכספית הנמוכה ביותר ולאחר שעמדה בכל תנאי המכרז, אין כל סיבה שלא להכריז עליה כזוכה במכרז.

16/12/2014
בית המשפט דחה עתירה שהגישה ד"ר תמרה מרגוליס כנגד נציב שירות בתי הסוהר ואח', העוסקת באי מינויה לתפקיד קר"פ צפון בשב"ס. בית המשפט קבע, כי הוועדה המליצה שלא לבחור בד"ר מרגוליס לתפקיד הנדון, ונציב שב"ס החליט לקבל את ההמלצה. אין מקום להחזיר שוב את הדיון לוועדת השיבוצים, ובוודאי שאין מקום לכך שבית המשפט יורה על מינויה של העותרת לתפקיד הנדון.

16/12/2014
בית המשפט דן בתביעת התובעות, אשר הקימו את אתר האינטרנט "הורים ממליצים" שמטרתו להביא לידיעת ההורים את הנעשה בגני הילדים שבהם שוהים ילדיהם, כנגד עיתון מעריב ואח'. לטענת התובעות, הן הוצגו בכותרת הכתבה בעיתון וכותרת המשנה שלה באור שלילי ומחשיד. נפסק, כי כותב הכתבה ביקר את אי הפיקוח הרגולטורי והציג את פעולות ההורים ככורח המציאות מבלי ליתן לה מימד שלילי, או פלילי. משכך, גם אם אין הכותרת ו/או כותרת המשנה משקפת באופן מדויק את תוכן הכתבה, בהקשר הדברים אין הן מהוות הוצאת דיבה.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו