לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
17/12/2014
בית משפט השלום גזר 88 חודשי מאסר על פזית ולד, שהורשעה בעבירות של גניבה בידי עובד, זיוף מרמה ועוד, במסגרת עבודתה כמנהלת חשבונות בחברת די.בי.אס שירותי לווין בע"מ. צוין, כי לאורך שנים ניצלה הנאשמת את מעמדה הבכיר כמנהלת חשבונות בחברת יס, ואת האמון שניתן בה, על מנת לגנוב ממעסיקתה סכומי כסף בלתי נתפסים, המסתכמים בלמעלה מעשרים וארבעה מיליון ₪. כל זאת, תוך ביצוע שורה ארוכה של מעשי זיוף והלבנת הון, וכמובן מבלי שדיווחה על ה"הכנסות" הללו לרשויות המס.

17/12/2014
בית המשפט לתעבורה דן בשאלה האם מוסמך בית משפט שדן בבקשה לפסילת רישיון נהיגה עד למתן פסק דין בעניינו של נהג שמואשם בעבירה של גרימת מוות ברשלנות, והחליט לקצוב את הפסילה, לשוב ולהורות בשלב מאוחר של ההליך על הארכתה. נקבע, כי קיימת סמכות להאריך את פסילת הרישיון בנסיבות האמורות, ובמקרה דנן, יש מקום להורות על הארכת הפסילה, בשים לב שחזקת המסוכנות לא הוסרה.

17/12/2014
בית המשפט העליון דן בערעור שעוסק בשאלה, האם כטענת המערערת, איש חירם חברה קבלנית לבניה והשקעות בע"מ, נכרת בין הצדדים הסכם ליווי פיננסי והאם המימון לרכישת הזכויות בקרקע וההוצאות הנלוות לכך, ניתן לחברה על ידי המשיב, בנק הפועלים בע"מ, כחלק מאותו הסכם. נפסק, כי בין הצדדים התקיים משא ומתן לקראת כריתתו של הסכם ליווי פיננסי, אך הוא לא הגיע לכלל מימוש. עם זאת הוסף, כי התנהלות הבנק במקרה דנן אינה חפה מפגמים.

17/12/2014
בית הדין האזורי לעבודה דן בתביעה לפיצוי התובע, שוטר במשטרת ישראל, בשל אמירה של שוטרת אחרת, שהתייחסה לתובע במילים הבאות: "מי זה השחור הזה שיושב מולך", "תן לשחור הזה שיעשה את זה". נקבע, כי בנסיבות העניין, משנקבע כי המשטרה נושאת באחריות שילוחית בגין התנהגות הנתבעת ולא הוטלה אחריות ישירה על המשטרה, הרי שאין מקום לעסוק בחלוקת האחריות בין הנתבעת לבין המשטרה, ויש לקבוע כי שתיהן נושאות באחריות כלפי התובע, יחד ולחוד.

17/12/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בערעור העוסק בעתירתו של עמי ביטון לקבלת פנסיה תקציבית בגין התקופה בה נבחר וכיהן כסגן ראש עיריית קריית גת. העותר טען, כי התיקון לחוק שעל בסיסו הוחלט שאינו זכאי לפנסיה תקציבית פוגע בזכות לשוויון ולקניין, ועל כן הוא בלתי ראוי. נפסק, כי לא נפגעה זכותו של המערער לשוויון, שכן אין מדובר בהחרגה ספציפית של המערער מהסדר כללי, אלא בתיקון הבא בעקבות מדיניות מאקרו של המדינה, אשר הוחלה על כל מגזרי התעסוקה במגזר הציבורי בצורה הדרגתית, כאשר המדובר בשוני בין שונים ולא בין שווים.

17/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בשאלה עד מתי ובאילו נסיבות רשאית משטרת ישראל להחזיק בפריטי רכוש שנתפסו לצורכי חקירה. בית המשפט קבע, כי בסוגיית התפיסה, החזרת התפוס והארכת תקופת התפיסה מתקיים מתח מתמיד בין האינטרס לקיים חקירה, למנוע שימוש עברייני בחפץ או להשתמש בו כראיה במשפט לבין אינטרס הפרט לקיים בידו את זכות הקניין בחפץ. בחלוף ששה חודשים של תפיסה, אם לא הוגש כתב אישום, משתנה נקודת האיזון. בתום פרק הזמן הזה מחויבת המשטרה בהחזרת החפץ התפוס, אלא אם כן ניתן צו של בית המשפט המאשר את המשך התפיסה לתקופה מסוימת. בשלב הזה מוטל על המשטרה להוכיח שהאינטרס שבידה גובר על זכות הבעלים לקבל את החפץ התפוס לחזקתו.

17/12/2014
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורה של עיריית באר שבע וביטל את פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בעניינו של המשיב, מטעמים של חוסר סמכות. בית המשפט קבע, כי מדובר בתביעה אשר מעבר לכך שהיא אינה תובענה לתשלום סכום מסוים, הרי שמדובר למעשה בעתירה כנגד החלטת הרשות, אשר ביטלה את ההנחה בארנונה שניתנה בדירה שבנידון. עתירה כנגד החלטת הרשות בענייני ארנונה, נתונה בסמכותו היחודית של בית משפט אחר.

17/12/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דן בעתירת אסיר המופנית כנגד החלטת הממונה על עבודות שירות, שלא להכיר בימי מחלה כתאונת עבודה שארעה במסגרת עבודות השירות אותן מרצה העותר וכימי ריצוי עונש עבודות השירות. נקבע, כי בנסיבות העניין, מאחר והעותר דיווח על האירוע באופן מיידי הן למנהלת במקום עבודת השירות והן למפקח מטעם המשיב, וכן המציא אישורים רפואיים מתאימים, ולאור העובדה כי נפלו בקביעותיו של רופא הוועדה מטעם שב"ס אי דיוקים ופגמים, יש מקום להורות למשיב לבחון שוב את בקשתו של העותר.

17/12/2014
בית הדין האזורי לעבודה קיבל את תביעתם של שני אחים אזרחי אריתריאה, אשר הועסקו כפועלים בחווה בבעלות הנתבעים, לתשלום זכויות סוציאליות שונות. בית הדין קבע, כי במהלך חודשי העסקתם של התובעים בחווה הם עבדו שבעה ימים בשבוע. עוד נקבע, כי פרט למספר ימים ספורים במהלך תקופת עבודתם, התובעים לא יצאו לימי חופש, הגם שקיבלו תשלום תמורתם. הנתבעים לא הוכיחו כי האמור בתלושי השכר אינו פיקציה, משלא הוצג פנקס שעות עבודה ממנו ניתן ללמוד מתי שהו התובעים בחופש.

17/12/2014
בית משפט השלום דן בתביעה לביטול הסכמים אשר עניינם במיזם משותף לרכישת קרקע הנמצאת בבוקרשט שברומניה והקמת פרויקט מגורים על גבי הקרקע, בשל עילת תרמית והטעייה. בית המשפט קבע, כי על מנת למנוע מצב של התעשרות שלא כדין של הנתבעים על חשבון התובע, אין להשיב לו את סכום כספי השקעתו בלבד, אלא יש להוסיף ריבית והצמדה מיום התשלום בפועל של הסכומים לידי הנתבעים, אשר יבטא למעשה את ערכו הריאלי של הכסף.

17/12/2014
בית משפט השלום קיבל תביעה שעיקרה פיצוי בגין ליקויי בניה, עוגמת נפש ועוד. התובע רכש דירה בבניין משותף ברמת השרון, שנבנה על פי הסכם קומבינציה בין הבעלים לבין הנתבעת, חשדר מרכזי שליטה ואחזקות (1990) בע"מ. בית המשפט ציין, שככלל, אין לאשר או לקבל התניה גורפת השוללת מרוכש דירה זכות תביעה לפי חוק המכר דירות. בין היתר נקבע, כי התובע זכאי לפיצוי מסוים בשל עוגמת הנפש, שבעיקרו נובע מן הליקוי בשיפוע המרפסת שגרם להצפה בחורף הראשון.

17/12/2014
בית משפט השלום גזר 3 חודשי עבודות שירות על עבד אל סלאם עתאמלה, בגין הרשעתו בעבירת מרמה. המעשים בוצעו על רקע פרשת הונאה של בכירי מועצת עין מאהל, אשר קשרו יחד להונות את משרד הפנים ואת בתי המשפט על ידי הגשת תביעות כוזבות כנגד המועצה, במטרה לקבל במרמה כספים שהועברו למועצה מקופת המדינה. לצורך ביצוע הקשר ומימושו, נעזרו הבכירים בעורכי דין שונים, הנאשם ביניהם. צוין, כי במסגרת מעשיו, הונה הנאשם הן את משרד הפנים, הן את המערכת המשפטית והן את הציבור בכללותו, תוך ניצול לרעה של מקצועו ומעמדו כעורך דין.

17/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעות הדדיות, האחת מטעם התובעת למתן סעד הצהרתי לפיו הסכם למתן שירותי אירוח למערכות מחשוב אשר נכרת בין הצדדים, בוטל כדין על ידה, וכנגדה תובענה שהגישה הנתבעת, לתשלום הפיצוי המוסכם הקבוע בהסכם בעקבות ביטולו על ידי התובעת. נפסק, כי הפסקת השירות על ידי הנתבעת בנסיבות בו לא היה לתובעת חוב כלפיה, אך מתוך רצון לקבלת ערבויות להבטחת התשלומים, מהווה הפרה יסודית של ההסכם אשר מזכה את התובעת בביטולו, ואינה מזכה את הנתבעת בקבלת הפיצוי המוסכם.

17/12/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על הרשעת המערער בעבירות של סחיטה באיומים, כליאת שווא וסחיטה בכוח, ועל העונש שנגזר עליו, 28 חודשי מאסר בפועל, ארבעה חודשים מהם כתוצאה מהפעלת מאסר מותנה מתיק קודם. בית המשפט ציין, כי לעיתים די בחיזוק הנוגע לאישום אחד כדי לבסס הרשעה באישום אחר. במקרה דנן, יש בחיזוק הראייתי לעבירה האחת כדי להרשיע את המערער גם בעבירה האחרת.

17/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בתביעות שעניינן סכסוך כספי בין א.ח 2003 ניהול בניה והשקעות בע"מ לבין יורו ישראל י.ש בע"מ, בגין שני הסכמים שנחתמו ביניהם לבניית פרויקטים למגורים בשכונת הר חומה בירושלים. בין היתר, הצדדים חלוקים בשאלה מיהו הגורם שעליו לשאת בנזק שנגרם לתובעת בשל העיכוב שנבע מגילוי כבל החשמל. נפסק, כי התובעת לא הגישה תביעה נגד חברת החשמל, אם כי בפועל חל שינוי חזית בהתנהלות הצדדים ונוצרה חזית ישירה בין התובעת לחברת החשמל. חברת החשמל היא האחראית הבלעדית לכך שניתן אישור שהסתבר כשגוי, והיא תישא בפיצוי התובעת בשל העיכוב שנגרם בביצוע העבודה.

16/12/2014
בית המשפט העליון דחה ברובו ערעור שעוסק בתביעתו של מנצור צלאח חסין אבו עג'אג' ז"ל לאכיפתה של הבטחה שלטונית, שניתנה במסגרת משא-ומתן לשם פינויים של המערער ובני משפחתו מאדמות המצויות כיום בתחומי הישוב כסייפה בנגב. בית המשפט העיר, כי מצד הדין אין המערער זכאי לקבלת סעד האכיפה שנתבע, ואין לכפות על המשיבה לשלם לו סכומי כסף נוספים על הפיצויים שכבר קיבל, לפני כ-30 שנה. יחד עם זאת, בצדה של מידת הדין מצויה גם חובה מוסרית לנקוט, במקרים המתאימים, בגישה של לפנים משורת הדין. המקרה שלפנינו – על נסיבותיו הייחודיות – הינו מקרה מתאים לכך.

16/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בבקשה של מפרקי חברת אייס רשתות שיווק – מוצרי צריכה בע"מ לפסיקת שכר טרחתם. בית המשפט פסק למבקשים שכר טרחה סופי, בגין פעילותם בשתי החברות, בסכום של 10.5 מיליון ₪ בצירוף מע"מ. בקביעת סכום זה יש משום הפחתה של כשליש מהשכר המגיע לשיטת כנ"ר, והפחתה של כ 45% מהשכר המגיע לשיטת המבקשים.

16/12/2014
בית משפט השלום קיבל את בקשת הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב ואח' להצהיר כי רחל דואני בע"מ ואח', אינן רשאיות לגבות שכ"ט מניצולי השואה יוצאי לוב בגין פעילותן בטיפול וייצוג יוצאי לוב בפני המוסדות העוסקים בפיצויים לניצולי השואה. בית המשפט קבע, כי המשיבות אינן רשאיות לגבות שכר טרחה מהמבקשים בעניינים נשוא התובענה ואינן רשאיות לנקוט בהליכי גבייה נגד המבקשים. הוסף, כי סעד הצהרתי כללי בדבר הסגת מקצוע עריכת הדין על ידי המשיבה, מן הראוי שיתברר בפני הערכאה המוסמכת לכך, בין הצדדים הנוגעים לעניין.

16/12/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה האם ניתן לשלול או להגביל אפוטרופסותו של אב שהורשע באינוס שתיים מבנותיו ותקיפה והתעללות ביתר בני ביתו. נקבע, כי אין די במתן סמכויות ייחודיות לאם כאפוטרופא לקטינים. נדרש ניתוק פיסי ומשפטי בין האב לבין הילדים. ניתן למלא החסר באמצעות היקש מהסדרים שבחוק האימוץ – הסכמת הורה לניתוק קשר עם ילדו ואי מילוי חובותיו של הורה כלפי ילדו כעילה להכרזת הילד כבר אימוץ כלפי אותו הורה. מדובר במקרה חריג המצריך פתרון קיצוני, אך הפתרון הוא היוצא מן הכלל ויש לנקוט בשלילת או הגבלת אפוטרופסות של הורים רק במקרים קיצוניים.

16/12/2014
בית משפט השלום דן בתביעת שיבוב שיסודה בנזקי שריפה שמקורה בשואב שחובר למדפסת תעשייתית. נטען, כי הנתבעים ייבאו או שיווקו לבית העסק את המדפסת עם השואב המקורי, המליצו למבוטחת לרכוש את השואב החלופי וגם חיברו אותו למדפסת, ומשכשל השואב, הם נושאים באחריות לאירוע. בית המשפט קבע, כי משהוכח שהנתבעים ייעצו לבעל העסק לרכוש שואב חלופי ביתי ופשוט, מבלי להעמידו על הצורך לרכוש שואב התואם להוראות היצרן, הם נושאים באחריות לנזק שאירע כתוצאה מכך שהשואב החלופי לא התאים לשימוש שנעשה בו.

16/12/2014
בית המשפט המחוזי דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה שירות שיחות גוביינא שמספקת חברת סלקום ללקוחותיה. בית המשפט קבע, כי נדחו שתי הטענות העיקריות שהעלו המבקשים כלפי סלקום בגין שירות הגוביינא: הן הטענה שזמן התקליט נכלל שלא כדין במשך השיחה, הן הטענה שהחיוב עבור השירות מנוגד לרשיון סלקום. על כן, התובענה אינה עומדת בתנאי בדבר עילת תביעה משותפת שיש אפשרות סבירה שתוכרע לטובת הקבוצה.

16/12/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל עתירת אסיר נגד דחיית בקשתו לשחרור מוקדם. העותר מרצה מאסר של 8 חודשים בגין עבירות מס. נקבע, כי לעומת המשקל הרב שהעניקה הוועדה למסוכנותו של העותר ולהעדר תוכנית בפיקוח רש"א, נראה כי לא ניתן משקל מספיק בשיקולי הוועדה לסוג העבירות שביצע העותר ולזמן ביצוע העבירות והתקופה שחלפה מאז ביצוען, תקופת המאסר שנגזרה עליו, והתנהגותו החיובית בבית הסוהר במהלך תקופת ריצוי מאסרו. החלטת ועדת השחרורים חורגת ממתחם הסבירות ואינה מתחשבת בשיקולים רלוונטיים לנסיבותיו של העותר.

16/12/2014
בית המשפט לענייני משפחה דחה בקשה לדחייה על הסף של תביעת הגירה שהוגשה על ידי המשיבים, מן הטעם שבית המשפט נעדר סמכות לדון בתביעה מאחר והסמכות נתונה לבית הדין הרבני. בית המשפט קבע, כי במקרה דנן, לא התקיים דיון לגופו של עניין בנושא ההגירה של הקטינים או מקום המגורים, שעה שכלל לא היתה תביעה בנושא בפני בית הדין, מה גם שבית הדין צמצם את יריעת הדיון לעניין הסדרי הראיה בלבד. לכן, לא ניתן לומר כי ביה"ד "דן ופסק" באופן המקנה לו סמכות בסוגיית ההגירה.

16/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בערעור על החלטת המשיב, עו"ד עדי בראונשטיין, בתפקידו כמפרק חברת מפלס רם בניה ופיתוח בע"מ (בפירוק), אשר במסגרתה נדחתה תביעת החוב שהגישו המערערות, חברת עוז והדר בניה בע"מ ואח'. נקבע, כי אין סיבה למנוע את קיזוז ההוצאות שהוציאו המערערות בגין חובה של החברה שבפירוק, מתוך חובן של המערערות כלפי החברה. לא ניתן להתעלם מתשלומים שביצעו המערערות עבור החברה שבפירוק, כמו גם מתשלומים שהעבירו לצורך פירעון חובותיה, אף לאחר המועד שהוגדר כ"מועד הקובע", ולפני מועד הגשת הבקשה לפירוק החברה.

16/12/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה כיצד יש לנהוג בבקשת צו הגנה המוגשת בשמם של ילדים על ידי אמם כנגד האב, כאשר בית המשפט מנוע מלהתערב בחלוקת זמני השהייה או הסדרי המשמורת, כיוון שעניינים אלה מתבררים בערכאה אחרת. נפסק, כי במקרה דנן הליך צו ההגנה מיצה עצמו ואין להידרש לסעדים לפי החוק למניעת אלימות במשפחה. הוסף, כי ראוי שבבקשת צו ההגנה תדון הערכאה המבררת את סוגיית המשמורת וחלוקת זמני שהות הילדים, כדי לאפשר התבוננות וטיפול קוהרנטי של ערכאה אחת המכירה את הסכסוך.

16/12/2014
בית המשפט קיבל את הודעת התובעת ודחה תביעה לנזקי גוף אשר נגרמו לה, לטענתה, בעת פעילות ספורטיבית של משיכת חבל, אשר אורגנה במהלך מסיבת סוף שנה של בית הספר בו למדה בתה. הנתבעים לא התנגדו לדחיית התביעה, אולם עמדו על חיוב התובעת בהוצאותיהם. בית המשפט קבע, כי יש לקחת בחשבון מספר גורמים לזכותה של התובעת. גם בשלב מאוחר של ההליך, יש להתחשב בגורם של "קניית סיכון". דעתו של בית המשפט לא גובשה בטרם שמיעת הסיכומים, ולא ניתן לפסול באופן מוחלט את האפשרות שהתביעה או חלק ממנה, היתה מתקבלת. כמו כן, יש מקום להתייחס אל התובעת במידת הרחמים משהודתה בטעותה והסכימה לדחיית התביעה.

16/12/2014
בית המשפט העליון דן בבקשת ערעור העוסקת בשאלה האם יש לראות את המשיבה כידועה בציבור של פלוני, חרף נישואיו באותה עת למבקשת. פלוני המנוח היה נשוי למבקשת עד יום מותו, ולהם שישה ילדים משותפים. במקביל, ניהל פלוני קשר אינטימי עם המשיבה, ולהם תשעה ילדים משותפים. בית המשפט קבע, כי בסופו של יום, בשאלת בחינת מעמדם של זוג כידועים בציבור, ובשל מורכבות הנסיבות של "חיים כפולים", יש להתבונן אל היחסים במבט כולל, הבוחן גם את תוצאתם, וקיומם של ילדים – אף אם אינו שיקול יחיד – הוא שיקול רב חשיבות מאוד, גם נוכח עקרון-העל של טובת הילד.

16/12/2014
בית המשפט דן בשתי עתירות כנגד החלטותיה של ועדת המכרזים העליונה של רכבת ישראל בע"מ. שתי העותרות, אקרשטיין תעשיות בע"מ וקבוצת אשטרום בע"מ, השתתפו במכרז אשר פורסם על ידי הרכבת. בסופו של ההליך החליטה ועדת המכרזים לבטל את המכרז ולפרסם מכרז חדש. נקבע, כי בהיות אקרשטיין בעלת ההצעה הכספית הנמוכה ביותר ולאחר שעמדה בכל תנאי המכרז, אין כל סיבה שלא להכריז עליה כזוכה במכרז.

16/12/2014
בית המשפט דחה עתירה שהגישה ד"ר תמרה מרגוליס כנגד נציב שירות בתי הסוהר ואח', העוסקת באי מינויה לתפקיד קר"פ צפון בשב"ס. בית המשפט קבע, כי הוועדה המליצה שלא לבחור בד"ר מרגוליס לתפקיד הנדון, ונציב שב"ס החליט לקבל את ההמלצה. אין מקום להחזיר שוב את הדיון לוועדת השיבוצים, ובוודאי שאין מקום לכך שבית המשפט יורה על מינויה של העותרת לתפקיד הנדון.

16/12/2014
בית המשפט דן בתביעת התובעות, אשר הקימו את אתר האינטרנט "הורים ממליצים" שמטרתו להביא לידיעת ההורים את הנעשה בגני הילדים שבהם שוהים ילדיהם, כנגד עיתון מעריב ואח'. לטענת התובעות, הן הוצגו בכותרת הכתבה בעיתון וכותרת המשנה שלה באור שלילי ומחשיד. נפסק, כי כותב הכתבה ביקר את אי הפיקוח הרגולטורי והציג את פעולות ההורים ככורח המציאות מבלי ליתן לה מימד שלילי, או פלילי. משכך, גם אם אין הכותרת ו/או כותרת המשנה משקפת באופן מדויק את תוכן הכתבה, בהקשר הדברים אין הן מהוות הוצאת דיבה.

15/12/2014
בית משפט השלום קיבל בחלקה תביעה לפיצוי, בגין ליקויי בנייה בדירת התובעים שרכשו מידי הנתבעות בפרויקט - "כפר סבא ECO- השכונה הירוקה". נפסק, כי בנסיבות המקרה, ניתנה לנתבעות הזדמנות לתקן את הליקויים עוד במהלך תקופת הבדק ובסמוך לכניסת התובעים לדירה, אם כי זכותן לא מוצתה עד תום בשל התנהלות התובעים, שמיהרו להגיש תביעתם והנתבעת עמדה על זכותה לביצוע התיקונים, למרות שלא הזדרזה להיענות לפניותיהם בזמן אמת.

15/12/2014
בית המשפט המחוזי קיבל בקשה להסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד יעד חברה לדלק בע"מ, שעניינה בכך שהמשיבה לא סימנה את מחירי קופסאות הסיגריות בחנויות הנוחות "יעד". נקבע, כי בקשת ההסתלקות סבירה ועומדת בתנאים שנקבעו בסעיף 16 לחוק, בין היתר בשים לב להתחייבות המשיבה לסמן את מחירי קופסאות הסיגריות ולהקפיד בעתיד על סימון המוצרים. כמו כן, נקבע כי אישור בקשת ההסתלקות אינו מהווה מעשה בית דין וממילא לא יגרם נזק לחברי הקבוצה באישור ההסתלקות.

15/12/2014
בית משפט השלום דן בתביעה שהגיש עיזבון המנוח כנגד מכבי שירותי בריאות ואח', בטענה כי המנוח נפטר כתוצאה מטיפול רפואי רשלני. אין מחלוקת לגבי סיבת מותו של המנוח, שנגרם בשל "חיידק טורף" ומחלת N.F. נפסק, כי רשלנות בית החולים באבחון המחלה והטיפול בה, ולאחר מכן בעיכוב של שעות בהתערבות הניתוחית, היוו גורם מכריע בסיכוייו של המנוח להחלים והפחיתו משמעותית את סיכויי החלמתו.

15/12/2014
בית המשפט המחוזי גזר 30 חודשי מאסר על ליליאנה מזרחי, שהורשעה בייבוא סם מסוכן ובהחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, לאחר שנחתה בארץ בטיסה מקולומביה דרך ספרד, כשהיא נושאת באיבר מינה קוקאין במשקל 421.73 ג' נטו, עטוף בקונדום. בית המשפט דחה את טענת הנאשמת כי היא חוסה תחת סייג הכורח. הוסף, כי גם אם תאורה היה מתקבל, לפיו "נאנסה" לבצע את העבירה, עדיין היתה לה אפשרות אחרת לסכל את האיום ולא עשתה דבר.

15/12/2014
בית המשפט המחוזי גזר חודשיים עבודות שירות על שאול יום טוב בגין ביצוע עבירה של צד להסדר כובל. בית המשפט ציין, כי העבירה בה הורשע הנאשם פוגעת בערך החברתי המוגן של התחרות החופשית, ערך המהווה ערך יסוד בחברה דמוקרטית שמעמידה במקום גבוה בסולם ערכיה את הכלכלה החופשית ונטולת הלחצים, במיוחד כשמדובר בהסדר אופקי בין מתחרים באותו שוק.

15/12/2014
בית המשפט המחוזי דן בערעורים הדדיים העוסקים בשאלה, האם ומתי תופטר חברת הביטוח מחובתה לשלם למבוטח תגמולי ביטוח, כאשר זה מסר לה מידע כוזב. נקבע, כי צדק בית משפט קמא כשקבע כי הוכח בפניו כי המניע למסירת המידע הכוזב לא היה נעוץ בכוונה כלשהי לקבלת כספים מחברת הביטוח, ובהתאם קבע כי המערערת אינה פטורה מתשלום תגמולי ביטוח, ומכאן שדין הערעור הראשי להידחות. אין גם מקום להתערב בקביעה שלא לפסוק למשיבה הוצאות. המשיבה ובני משפחתה פעלו שלא כדין, מסרו מידע כוזב, וגרמו למערערת להוצאות רבות. על כן, אין גם מקום לקבל את הערעור שכנגד.

15/12/2014
בית המשפט המחוזי דחה תביעת הורים בעילה של הולדה בעוולה. נפסק, כי טענת התובעים כי ניהול כושל של מעקב ההיריון הוביל לכך שלא אובחן אצל היילוד בעת חייו העובריים מיקרוצפליה, נעדרת כל בסיס, ואינה מתיישבת עם העובדה המוכחת כי היילוד לא סבל ממיקרוצפליה בחייו העובריים ובעת לידתו, וכי המיקרוצפליה התפתחה רק לאחר לידתו.

15/12/2014
בית משפט השלום דחה תביעה שהוגשה כנגד בנק הבינלאומי, לפיצוי בגין נזקים נטענים אשר נגרמו לתובעים נוכח טיפולו הרשלני של הנתבע בעניינם. נקבע, כי לתובע באופן אישי אכן לא קיימת יריבות מול הנתבע בכל הקשור לעילות התביעה ונזקי התובעת נשוא ההליך, כאשר ההתקשרות העסקית נעשתה בין התובעת לנתבע, ומעורבותו של התובע טמונה בכך שהינו בעל מניות התובעת והיותו הגורם האנושי, אשר פעל מטעמה לא בכובעו האישי. עם זאת, הואיל ובגדר פסק הדין נדחו טענות התובעים כולן, הרי שאין משמעות מעשית להכרעה בשאלת יריבות זו.

15/12/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל עתירה שעניינה בשאלה, האם ניתן לחייב "משרדים בתעשייה" בתעריף העולה על התעריף המרבי שנקבע בדיני הארנונה לסיווג "תעשייה". נפסק, כי אין ממש בטענה שחקיקת ההקפאה הקפיאה את החרגת החיוב "משרדים בתעשייה" כחיוב נפרד מחיוב יתר נכס התעשייה. על הרשות מוטלת החובה להתאים את צו הארנונה שלה לתעריפי המינימום והמקסימום הקבועים בתקנות ההסדרים.

15/12/2014
בית המשפט המחוזי דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד מגה קמעונאות בע"מ, שעניינה מכירת עוגיות "פתי בר", וזאת לאחר שפג המועד המומלץ לצריכתן. נקבע, כי לא הונחה תשתית ראייתית לכאורית לכך שהמשיבה נוהגת למכור מוצר פתי בר שפג תוקפו על מדפיה וכי קיימת קבוצה שקמה לה עילת תביעה לצורך תובענה ייצוגית. במקרה דנן, כאשר לא הוכח כלל נזק גוף, והיצרן הסכים להחזיר למבקש את רוב מחיר המוצר, ועל פי גרסת המשיבה, אף הציע היצרן פיצוי בסכום העולה על סכום המוצר הנרכש, הרי שהנזק הנטען הוא בבחינת "זוטי דברים".

15/12/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את סטניסלב ברוידה בעבירות של קשירת קשר לפשע ושוד, וגזר עליו 30 חודשי מאסר בפועל. בית המשפט ציין, כי למרות שמדובר באירוע שנעשה תחת השפעת אלכוהול, לא מדובר באירוע ספונטני, אלא מתוכנן, אשר בוצע בשעת בוקר מוקדמת, תוך שימוש באלימות כלפי המתלונן. לא ניתן שלא לגזור מאסר בפועל בתיק של שוד שנסיבותיו אינן קלות.

15/12/2014
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על קביעת שומה לפי מיטב השפיטה. המערער טען, כי מנהל מס ערך מוסף צריך היה לנקוט בזהירות מרבית בקביעת שומה לפי מיטב שפיטה, במיוחד שעה שחזר בו מהחלטתו לפסול את הספרים של המערער. נקבע, כי ספק רב, אם בביקורת שנערכה על-ידי המשיב, לרבות אי הדיוקים שנתגלו בה, היה די כדי לקיים שומה לפי מיטב השפיטה המבוססת על ההנחה בדבר דיווחים בלתי נכונים ותוצאה עסקית בלתי סבירה. לכן, קשה לראות כיצד עמד המשיב בנטל הראיה הכבד הנדרש ממנו, להוצאת שומה לפי מיטב השפיטה, בנסיבות האמורות.

15/12/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה כיצד ומהו היקף חיובו של הנתבע במזונות 4 ילדיו הקטינים, המתגוררים עם אמם בדירת הצדדים. בית המשפט פסק, כי חשוב לציין את עיקרון התוספת השולית הפוחתת שאומץ בהלכה הפסוקה, לפיו אין לפסוק דמי מזונות עבור מעל 3 ילדים כמכפלה של מספר הילדים בסכום המזונות של ילד אחד. ישנם אבות מזון מסוימים כמו מדור והוצאות המדור, החופפים בין הקטינים ואינם מצטברים או שמתגברים בעקבות מספר הילדים, אך לא כמכפלה אלא באופן שולי פוחת.

15/12/2014
בית המשפט העליון דחה עתירה לביטול צו הסגרה שניתן בעניינו של העותר, בגין עבירה של הריסת נכסים באמצעים מסוכנים אשר תוצאתה מוות. נפסק, כי דין העתירה להידחות בהיעדר עילה להתערבות. טענותיו של העותר אודות היעדר הדדיות הנוגדת את תקנת הציבור והסכנה הנשקפת לחייו, נטענו הן בפני בית המשפט המחוזי והן בפני בית משפט זה בערעור הפלילי ונדחו לגופן, ואין מניעה להמשיך בהליכי ההסגרה.

15/12/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על גזר דינו של בית המשפט המחוזי, במסגרתו הושת על המערער עונש של 20 שנות מאסר בגין הרשעתו בעבירות מין חמורות. המערער ביצע סדרה של התעללויות מיניות חמורות בחמש מתלוננות קטינות, מהן ארבע קרובות משפחתו ואחת שכנה. בית המשפט ציין, כי בשים לב לחומרת העבירות בהן הורשע המערער ולעובדה כי אין בענישה כדי להביא מענה לנזקים הרבים שנגרמו לקטינות, נראה כי העונש שהוטל על המערער הינו מוצדק ואין מקום להתערב בו.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו