לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
01/01/2014
בית המשפט המחוזי אישר את הסדר הנושים לחברת "אלביט הדמיה בע"מ", לאחר הגשת הסדר משופר.

13/04/2014
בית משפט לענייני משפחה דן בין היתר בתביעת אב, נגד הנתבעת, כלתו לשעבר, להחזר הלוואה שנתן לבני הזוג. נקבע כי הכספים ניתנו כהלוואה ולא במתנה כפי שטוענת הנתבעת, הדבר מקבל ביטוי בין היתר ברישום הערת אזהרה לטובת האב.

13/04/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור נגד מדינת ישראל – פקיד שומה. המערערים קובלים על שומות לפי מיטב השפיטה שקבע המשיב לשנים 2004 ו-2005 בקשר עם המסעדה שניהלו. צויין כי המערערים לא הציגו חישוב שומה נגדי המבוסס על נתוניהם תוך צירוף ראיות בדבר אחוז החומר הנצרך במסעדה.

13/04/2014
בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה לעיכוב הליכים על פי סעיף 5 לחוק הבוררות. המשיבה מבקשת לבטל את תניית הבוררות לאור הפרה יסודית של חובת תום הלב ושל תניית הבוררות על ידי המבקשות. צויין כי מדובר בטענות שהבורר הוא אשר צריך להכריע בהן ואין להפקיע מידיו סמכות זו.

13/04/2014
בית הדין האזורי לעבודה נעתר לבקשתה של יקטרינה קוטליאר, וחייב את הנתבעת בפיצוי בגין פגיעה בתנאי עבודתה על רקע הריונה. צויין כי במעשיה הפרה הנתבעת את הוראות חוק השוויון וחוק עבודת נשים.

13/04/2014
בית משפט השלום נעתר לבקשת המדינה לחייב את הנתבע בהשבה של כספים שקיבל להבטחת הכנסה לאברך, לאור הצהרות שווא בנוגע להתחייבותו ללמוד בכולל במשך יום שלם. צויין שהוכח כי היעדרותו של הנתבע מהכולל לא היתה באופן חד פעמי או באקראי, כי אם כדבר בשגרה.

13/04/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – פרסום ועדות התכנון והבנייה באינטרנט), התשע"ד–2014. הצעת החוק נועדה לקבוע כי הפרסום בכל נושא התכנון והבנייה ייעשה באתר אינטרנט תחת משרד הפנים, וכך יוכל אדם לחפש באתר מתי שיחפוץ את כל התכניות באזור מגוריו ולפעול בהתאם לכך.

13/04/2014
בית המשפט העליון דחה את ערעורו של ניסים דבוש על גזר דין במסגרתו הושת עליו עונש של שישה חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות בגין עבירת שוד. צויין כי חומרת המעשים של המערער היא רבה ופוגעת בכבודם, חירותם ורכושם של המתלוננים.

13/04/2014
בית הדין הארצי לעבודה קיבל את ערעורה של אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, בו חוייבה בתשלום פיצויים בסך של 180,000 ₪ בגין פגיעה בחופש ההתארגנות של עובדיה. בית המשפט קבע שאכן מדובר במקרה אשר מצדיק פסיקת פיצויים, אולם לא בדרגת החומרה המקסימלית, והפחית את סכום הפיצוי ל- 100,000 ₪.

13/04/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק תמריצים לסטודנטים בשירות מילואים ממושך, התשע"ד–2014. מטרת הצעת החוק היא להקל על סטודנטים המשרתים במילואים במהלך לימודים האקדמיים, ולתגמל אותם בנקודות זכות אקדמיות בשל שירות מילואים ממושך.

13/04/2014
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורה של הפניקס חברה לביטוח בע"מ, על פס"ד לפיו חוייבה לשלם למשיבה שביטחה אצלה את בית העסק, תגמולי ביטוח בגין שני אירועי גניבות. צויין כי אלמלא רשלנותה של הנתבעת שהתעלמה מהתראת המוקד בדבר אי תקינותה של מערכת האזעקה, ניתן היה לסכל את הפריצה.

13/04/2014
בית משפט השלום דן בתובענה של מספר פעילים חברתיים למתן צו שיחייב את הנתבעות למנוע את זיהום האוויר בתחנה המרכזית בירושלים. בית המשפט נעתר למתן הצו, לפיו על המשיבות להבטיח כי איכות האוויר בכל שטח התחנה, כולל שטח החניון, תעמוד בערכי הסביבה לפי החוק.

13/04/2014
בית המשפט המחוזי דחה את עתירתו של משה קצב להוציאו לחופשה לרגל חג הפסח. צויין כי הוצאתו של העותר לחופשה בשל "נסיבות מיוחדות אחרות" תפגע בעיקרון השוויון, לפיו על שירות בתי הסוהר לנהוג בשוויון כלפי אסירים שנתוניהם הרלוונטיים זהים לנתוניו של העותר.

13/04/2014
בית משפט השלום הרשיע את ראיד מחאג'נה בעבירה של הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו, עת ניסה לסכל חיפוש גופני ברעייתו. צויין שקבלה של מעשי הפרעה לשוטרים המבוצעים מתוך תפיסה שכזו, חותרת תחת עקרון שלטון החוק.

13/04/2014
בית הדין האזורי לעבודה דחה את רוב תביעתה של חברת תוויות איכות בע"מ, שטענה כי הנתבע, במקביל לעבודתו אצלה, הקים והפעיל עסק מתחרה תוך שימוש במשאביה, וקיבל תביעה שכנגד בגין פיצויי פיטורים וזכויות נוספות. בית המשפט קיבל את טענתה של התובעת בדבר הפרת חובת תום הלב והאמונים של הנתבע, בקשר להעתקת זכרונות מטלפון נייד, משלוח הודעת SMS ופעילותו לקידום העסק שהקים בעודו עובד החברה.

13/04/2014
בית משפט השלום נעתר לתביעתו של ניר טרי, שכנה של הנתבעת, שטען להוצאת לשון הרע על ידי הנתבעת, ונעתר לרוב התביעה שכנגד, בגין הסגת גבול ועוולות נוספות. צויין כי כניסת הנתבעים שכנגד למקרקעין של התובעות שכנגד, ללא רשותן, מהווה הסגת גבול.

10/04/2014
בית משפט השלום נעתר לבקשת התובע, פועל בניין במקצועו, לפיצוי בגין נזקים אשר נגרמו לו בשל מעורבותו בתאונת עבודה. צויין כי ע.ע אלקיים שהייתה מעסיקתו של התובע, התרשלה שעה ששלחה אותו לעבוד במקום עבודה לא בטיחותי על אף שהיה בידה לאתר בקלות את הליקוי הרלוונטי והיה עליה לצפות את התרחשות התאונה ולפעול לשם מניעתה.

10/04/2014
רשמת לשכת ההוצאה לפועל דחתה את בקשת החייב להורות על עיכוב הליכי מימוש המשכנתא, ביטול מינוי כונס הנכסים וסגירת התיק, בטענה כי ברצונה לפדות את המשכון שהוטל על הנכס ובכך לשלם את החוב לזוכה במלואו ולהותיר הזכויות על הנכס, כפי שהיו ערב הליך המימוש. צויין שבשלב זה מעורבים צדדים שלישיים שאין לפגוע באינטרס שלהם.

10/04/2014
בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעתו של מיכאל טר קזריאן להכרה ביחסי עובד מעביר בינו לבין קיבוץ יהל. צוין שלא נוצרה בין הצדדים כוונה ליצור קשר של יחסי עובד ומעביד, וכי קיימת ביניהם ערבות הדדית אשר שומטת את הקרקע תחת טענות התובע להיותו עובד שכיר של הקיבוץ.

10/04/2014
רשמת לשכת ההוצאה לפועל דחתה את בקשת החייב להפנותו לבית המשפט לענייני משפחה לצורך פריסת חוב מזונות העבר. צויין כי החייב יכול היה לשלם את דמי המזונות במלואם במועד החיוב אך בחר שלא לעשות כן ללא הצדק סביר.

10/04/2014
בית הדין האזורי לעבודה דחה את בקשתו של חיים ראול טקטוק לביטולו של הסכם פשרה הנוגע לזכויותיו עת עבד אצל הנתבעת. התובע טען כי לא ידע שמדובר בפשרה. צויין כי מדובר ב"טעות בכדאיות העסקה" בלבד, ואין בה כדי להביא לביטולו של ההסכם.

10/04/2014
בית המשפט המחוזי נעתר לבקשת דנ-אל פתרונות תוכנה מתקדמים בע"מ, למתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע להפר את זכויותיה של דנ-אל בתוכנת דנאל 2000. צויין כי הנתבע העתיק, שלא בהסכמה, את שני השלבים הראשונים והמהותיים הנדרשים בפיתוחה של תוכנה מתוכנת דנאל, וכי העתקה זו הינה העתקה מהותית וחריגה בהיקפה.

10/04/2014
בית המשפט לענייני משפחה דחה את בקשתה של הנתבעת לחיוב הנתבע בסך 4,508,460 ₪ לאור העובדה שהיתה קרבן לאלימותו משך 25 שנה ואף מעט יותר. צויין שלא הוכח שמעשי הנתבע גרמו לתופעת הפוסט טראומה אליה טוענת התובעת.

10/04/2014
בית המשפט המחוזי גזר 4 שנות מאסר בפועל על אלכסנדר יליסייב שהורשע בעבירה של שוד בנסיבות מחמירות. בגזר דינו התחשב בית המשפט בנסיבות חייו הלא פשוטות, אשר כרוכות בבעיות כלכליות ורפואיות.

10/04/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק התאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים ומבצעים, התשע"ד–2014. הצעת החוק נועדה להתיר את התאגדותה של חברת תמלוגים של יוצרים ומבצעים. על פי המוצע, הקמת חברת תמלוגים כאמור תהיה מותרת ולא טעונה אישור של הרשות להגבלים עסקיים לעצם פעילותה.

10/04/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנה על עובדים בעת אירוע אסון המוני, התשע"ד–2014. מוצע לקבוע שעובד שנעדר מעבודתו בתקופת התרחשות האסון מכיוון שנאלץ להשגיח על ילדו, שכרו ישולם לו, וכן ינוכה חצי יום חופשה ממכסת ימי החופשה שלו.

10/04/2014
בית משפט השלום קיבל את רוב בקשת התובע לחייב את הפניקס חברה לביטוח בע"מ, שביטחה את ביתו, לתשלום סכום הנזק שנגרם לו בעקבות קריסת קיר בחצר ביתו. נקבע כי יש לפצות את התובע עבור מלוא העלות של הקמת הקיר מחדש, עם זאת, לאור עקרון השבת המצב לקדמותו יש לדחות את בקשתו לתשלום עבור הגבהת הקיר.

10/04/2014
בית משפט השלום דן בתביעתם של נציגות בעלי הדירות שביקשו לחייב את המשיבה להחזיר להם את ההפרש שהינם זכאים לו על פי הסכם המכר בו רכשה המשיבה את הזכויות במגרש שהם בעלי הזכויות בו, ושלפיו נקבע כי אם יפחת סכום ההוצאות הסופי מסכום "הוצאות פיתוח מיוחד", תשיב להם המשיבה את ההפרש. נקבע שיש להמציא חשבונות לפיהם ניתן יהיה לדעת אם יש ברשות המשיבה הפרשים להם זכאים המבקשים.

10/04/2014
בית המשפט העליון דחה את עתירתו של נאדר עבד אללה עבד אלראזק מצרי, תושב רצועת עזה שביקש לקבל היתר כניסה לשטח ישראל לצורך מעבר לאזור בית לחם בו תתקיים ריצת מרתון בה רצה להשתתף. נקבע כי אין להתערב בהחלטת שר הביטחון אשר אישר את ההחלטה שלא לאפשר לעותר להיכנס.

10/04/2014
בית המשפט המחוזי גזר 19 שנות מאסר בפועל על ברהאנה אטקלטה שהורשע בעבירות מין ובעבירות נוספות. צויין כי חומרתם של המעשים בשני האישומים, תכיפותם, הדמיון שבהם, ומידת הפגיעה בקרבנות מצדיק את הצטברות העונשים זה לזה.

10/04/2014
בית המשפט העליון דחה את בקשתם של מרק ברצלבסקי וניקולאי מטרוס שהורשעו בעבירות של ניסיון למעשה סדום בנסיבות מחמירות ובעבירות נוספות, למשפט חוזר. צויין כי לא מתקיים חשש ממשי לעיוות דין בהרשעתם.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו