לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
31/03/2015
בית הדין האזורי לעבודה דחה תביעה שהגיש עובד כנגד המועצה המקומית כעביה-טבאש-חג'אג'רה, לתשלום זכויות סוציאליות, שכר עבודה, פיצוי מיוחד בשל פיטורים פסולים ועוד. נקבע, כי משנת 2001 ואילך, היה התובע רשום כעובד של המועצה וקיבל ממנה שכר, אך בפועל הוא לא עבד (ולפחות - לא מילא את התפקיד כפי שהוגדר בעבורו). התובע לא היה בגדר "עובד" שביצע עבודה בטרם פיטוריו. אין מדובר ב"פיטורים" אלא בהפסקת הרישום הפיקטיבי של התובע כמי שמוגדר כ"עובד".

31/03/2015
בית משפט השלום קיבל את תביעתה של אגנטק (1987) בע"מ כנגד אגף המכס ומע"מ, בעניין סיווגו של שעון דופק מסוג Polar שמייבאת התובעת. בית המשפט קיבל את טענת התובעת, לפיה הסיווג שנקבע על ידי התובעת לטובין שבנידון הינו שגוי.

31/03/2015
בית המשפט המחוזי הורה על מעצרם של אדי יהודה מכלוף, שי אונדרה וורו, אברהם זהבי ואח' עד לתום ההליכים כנגדם. נקבע, כי אין בנסיבותיהם של המשיבים נסיבות חריגות ויוצאות דופן המצדיקות סטייה מן הכלל אותו התווה בית המשפט העליון בעבירות נשוא כתב האישום. המשיבים מואשמים בפעילות עבריינית של ניסיון לסחר בנשק, החזקת ורכישת נשק, ניסיון לרכישה והחזקת נשק- עבירות המצויות ברף הגבוה של המסוכנות. לכך יש להוסיף את שתיקתם בחקירה- שגם לכך יש ליתן משקל בבואו של בית המשפט לבחון את שאלת המסוכנות הנשקפת מהם. לצד זאת, עברם הפלילי של המשיבים מעצים את רמת המסוכנות הנשקפת מהם.

31/03/2015
בית המשפט המחוזי דן בבקשה לכינוס נכסים שהוגשה כנגד החייב והכרזתו כפושט רגל וזאת לבקשת בנק לאומי בישראל בע"מ, הנושה בחייב סך של כ-110,000,000 ₪. בד בבד הוגשה בקשה דחופה למינוי בעל תפקיד זמני או למנות כונס נכסים זמני לרכוש המשיב. נקבע, כי בהעדר התנגדות, תוך תמיכת הכנ"ר ולאחר קבלת הבהרות על ידי ב"כ המבקש, בית המשפט נעתר לבקשה ומינה את עורך דין עופר שפירא כמנהל מיוחד לנכסי המשיב.

31/03/2015
בית משפט השלום דן בשאלה האם זכאים התובעים לפיצוי בשל כך שחרף חתימתם על "טופס הרשמה" לרכישת דירה בבניין שהנתבעת התעתדה לבנות, לא זכו לרכוש את הדירה, שכן היא כלל לא נבנתה. נקבע, כי אמנם הנתבעת הפרה התחייבותה לספק לתובעים דירה, גם אם לא דבק אשם מוסרי בהתנהלותה מול התובעים. מנגד, עצם הסכמת התובעים להתקשר בהסכם לרכישת דירה "על הנייר", מבליעה בתוכה הסכמה לנטילת סיכון מסוים, הן באשר למועד הבנייה והן לאפשרות כי בסופו של יום לא ינתן היתר שיאפשר את הדירה כפי שהם ביקשו לרכוש אותה. נזקי התובעים מתמצים לסך של 75,943 ₪, כאשר הנתבעת מחויבת בפיצויים על 75% מסכום זה.

31/03/2015
בית המשפט העליון דחה על הסף עתירה למתן צו "הביאס קורפוס" להשבת ילדיו הקטינים של העותר מחזקת אמם, שמקום הימצאה לא ידוע. בית המשפט קבע, כי לבית המשפט העליון נתונה אמנם הסמכות העקרונית להוציא תחת ידיו צו מסוג הביאס-קורפוס גם במקרים בהם חל חוק אמנת האג. אולם, משפנה העותר לרשות המרכזית בישראל לשם אכיפת הסדרי הראיה בינו לבין הקטינים, ומשהתביעה לביטול פסק הדין בעניינו תלויה ועומדת בבית המשפט לענייני משפחה, עליו למצות הליכים אלו, שיש לקוות שגם יהיו אפקטיביים יותר, בטרם יינתן סעד מסוג הביאס-קורפוס.

31/03/2015
בית משפט השלום קיבל בחלקה תביעה לתשלום סך 200,000 ₪ ולביצוע תיקונים בעין שהגיש התובע כנגד א.ב. רימונים בע"מ, בגין ליקויי בניה שהתגלו לטענתו בדירה שרכש מהנתבעת. בית המשפט ציין, כי קבלן, וקל וחומר חברה רצינית הבונה לא מעט פרויקטים כמו הנתבעת, איננה יכולה להצדיק בשום אופן וצורה מסירת דירה חדשה בה מתגלים ליקויים הקשורים ברטיבות בהיקף הנטען בתיק זה.

31/03/2015
בית הדין האזורי לעבודה דן בשאלה האם קמה לעובדי נמל חיפה עילת שביתה בשל העבודות המתבצעות ברציף קישון מזרח ובשל העובדה שלא מנוהל עימם משא ומתן כלשהו בגין עילות השביתה שהוגדרו בסכסוך העבודה. נקבע, כי קמה להסתדרות ולעובדי נמל חיפה העילה לשבות. נוכח התנהלות בחוסר שקיפות, בחוסר הגינות המגיעה עד כדי חוסר תום לב מצידה של חברת נמלי ישראל- פיתוח ונכסים בע"מ, היא זו שצריכה בעיקר לשאת בתוצאות מעשיה.

31/03/2015
בית המשפט המחוזי הרשיע את אחמד אבו אלחלאווה בחבלה חמורה בנסיבות מחמירות, פציעה בנסיבות מחמירות מתוך מניע גזעני ועבירות נוספות, על רקע אירועי יום הנכבה בירושלים. צוין, כי העובדה שהנאשם לא יכול היה לספק למעשיו הסבר חילופי למניע הגזעני, על אף הנסיבות הברורות המלמדות על מניע כזה, אינו יכול לעורר ולו ספק לגבי קיומה של הכוונה. טענתו הסתמית כי איננו גזען על פי חינוכו וכי הוא ובני משפחתו עובדים עם יהודים, לא די בה כדי לסתור את אותה חזקה הנלמדת באופן ברור מן הנסיבות.

31/03/2015
בית הדין האזורי לעבודה דן בתביעה שעניינה זכאות התובע לדמי אבטלה, בשים לב לשאלת התייצבותו בלשכת שירות התעסוקה. נקבע, כי לא די בהעלאת הטענה הסתמית לכשל במכשיר ההתייצבות הביומטרי בכדי לנמק אי רישום התייצבות התובע ולקבוע זכאותו לדמי אבטלה, אף ללא התייצבות מלאה כנדרש. הנטל להוכיח התביעה מוטל על התובע. התובע לא הרים את הנטל בצורה מספקת באופן שיביא להעברתו לכתפי הנתבעים.

31/03/2015
בית המשפט המחוזי דן בבקשה דחופה למתן הוראות, בגדרה מבקשים הנאמנים של חברות התחנה המרכזית החדשה כי בית המשפט יתיר להם להשיב למציעים שהצעתם לא תתקבל בהליך ההתמחרות, את הערבות הבנקאית שהופקדה על ידם לצורך השתתפות בהתמחרות, וזאת – מיד לאחר תום ההתמחרות. נקבע, בין היתר, כי דין בקשת הנאמנים לשינוי תנאי המכרז באופן שהערבות הבנקאית אשר תופקד על ידי המציעים תושב למציעים אשר הצעותיהם לא תיבחרנה מייד לאחר תום ההתמחרות – להידחות.

31/03/2015
בית המשפט העליון דחה ערעור על פסק הדין במסגרתו נקבע כי לא התקיימה רשלנות מצד המשיבה, שירותי בריאות כללית - המרכז הרפואי סורוקה, המוסד בו ילדה האם את הילוד התובע. השאלות שעמדו בפני בית המשפט המחוזי היו האם היה על הצוות הרפואי לשקול ואף לבצע לידה בניתוח קיסרי, לנוכח סימנים אשר העידו על מצוקת העובר לטענת המערערים, ואם היה בכך כדי למנוע את נזקי הילוד. נקבע, כי הן קביעותיו העובדתיות והן מסקנותיו של בית המשפט המחוזי מבוססות היטב על חומר הראיות שהובא בפניו, והן עולות בקנה אחד עם השכל הישר ומבחני הסבירות.

31/03/2015
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על ההחלטה בה נדחתה בקשת המבקשות, תעשיות מזון תנובה ואייפקס פרטנרס ישראל בע"מ, לסילוק תביעתו של רוני מאנה על הסף, מחמת אי עמידה בדרישת הכתב הקבועה בסעיף 9(א) לחוק המתווכים במקרקעין. המשיב הגיש תביעה בה טען כי הוא זכאי לדמי תיווך בגין עסקה במקרקעין הידועים כ"שוק הסיטונאי" בתל אביב. נקבע, כי אין לקבל בשלב מקדמי זה את טענת המבקשות כי החלטת בית משפט קמא מנוגדת ללשון חוק המתווכים ומרוקנת את הוראותיו מתוכן. הבקשה נדחית, מבלי להביע כל עמדה באשר לתחולת חוק המתווכים בענייננו ולאפשרות לסטות מדרישת הכתב הקבועה בחוק זה.

31/03/2015
בית המשפט העליון דן בשאלה מהו העונש שראוי להטיל על מי שתקף באכזריות את גרושתו בעת שזו הגיעה לדירתו על-פי הזמנתו. המערער, אייל ואנונו, הורשע בחבלה בכוונה מחמירה ונגזרו עליו 10 שנות מאסר. הערעור מכוון כנגד חומרת גזר הדין שהושת על המערער. נקבע, כי דין הערעור להידחות. האלימות שבה נקט המערער כלפי המתלוננת הייתה אלימות מפליגה בחומרתה – הוא הטיח אבן בראשה ואף חזר ודקר אותה באזורים רגישים של הגוף – בראש ובפלג הגוף העליון – זאת על אף תחינותיה שיחדל ממעשיו וחרף הדפיקות של השכנים שנשמעו לזעקותיה.

31/03/2015
בית משפט השלום קיבל בקשה לביטול כתב אישום, המייחס לנאשם עבירה של שימוש במבנים שונים אשר הוקמו בישוב נווה שלום ללא היתר כדין. הנאשם טען, כי הגשת האישום החדש לאחר ביטולו של אישום ישן כמעט זהה מקימה לנאשם הגנה מן הצדק, שכן הסתמך על ביטולו של האישום. נפסק, כי הגשת האישום וניהול ההליך בנסיבות המקרה "עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית". גם אם תתקבל הטענה כי לא היה מקום לבטל האישום בהליך הקודם, עדיין אין בכך להכשיר הגשתו מחדש, משהסתמך הנאשם על ביטולו והמשיך לעשות שימוש בבניה מושא כתב האישום.

30/03/2015
בית המשפט המחוזי הרשיע את אהוד אולמרט בעבירות של מרמה והפרת אמונים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, במסגרת "פרשת טלנסקי". צוין, כי מעשיו והתנהלותו של הנאשם, היה בהם משום חריגה מטוהר השירות, התנהלות בניגוד למינהל ציבורי תקין, ופגיעה ממשית באמון הציבור במשרתי הציבור. הוסף, כי בשונה מהמצב הראייתי ששרר בעת מתן הכרעת הדין המקורית, כיום, לאחר שמיעת עדותה של גב' זקן וקבלת היומנים והקָלטות, הוכחה מעבר לספק סביר אשמתו של הנאשם.

30/03/2015
בית הדין הרבני דן בתביעת הגרוש לאכיפת הסכם מכר בדירת הצדדים, לרכישת חלקה של הגרושה בדירה. נקבע, כי עד להמצאת טיוטת הסכם המכר התקיים רק הליך להכנת חוזה, ואף אם היו הצדדים מגיעים להסכמה כוללת במסגרת החלפת הטיוטות, זה עדיין לא הסכם מחייב. לאורך כל התנהלות המשא ומתן בין הצדדים בלט חוסר גמירות דעת מובהק מצד הגרושה למכור את חלקה בדירה לגרוש. לפיכך, יש לדחות את תביעת הגרוש לאכיפת הסכם מכר.

30/03/2015
בית המשפט העליון דחה עתירה שהוגשה מטעם 71 עובדי רדיו "קול ישראל" לביטול חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014, המסדיר את פירוקה של רשות השידור, ואת הקמתו של תאגיד שידור ציבורי חדש. בית המשפט קבע, כי לא נמצא כי בהליך חקיקת חוק השידור הציבורי נפלו פגמים היורדים לשורש ההליך. כמו כן, לא נמצא כי חוק השידור הציבורי פוגע פגיעה שלא כדין בזכויות אדם מוגנות, עם כל הצער לגבי המפוטרים. לכן, אין מקום להורות על פסילתו של חוק זה או חלק מסעיפיו.

30/03/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בתביעה למזונות ומדור שהגישו חמישה קטינים כנגד אביהם, שהינו אברך. בית המשפט קבע, כי הדין הכללי החל על אבות בהיותם אבות, אינו פוסח על חלקים מסוימים בציבור שבכללם תלמידי ישיבות ואברכים. עם כל הכבוד לדרכו של האב ולבחירתו, פעולותיו אינן פועלות בחלל ריק ואין הן משפיעות עליו בלבד. האב הינו בראש ובראשונה אב לחמישה ילדים שפרנסתם עליו.

30/03/2015
בית משפט השלום דן בתביעה שהגישו התובעים כנגד הלה הנדסה בניה וייזום (1998) בע"מ. מדובר בחמישה זוגות של תובעים אשר כל אחד מהם רכש מהנתבעת בית ותביעתו התנהלה במסגרת תיק נפרד. בכתבי התביעה השונים, טענו התובעים לקיומם של ליקויי בנייה בבתיהם ועתרו לתשלום פיצוי כספי. נפסק, כי חוות הדעת של המומחה מלמדות כי היו ליקויים משמעותיים בגינם מגיע לתובעים פיצוי. מגורים בבית חדש ובו התגלו ליקויים משמעותיים, הצורך לתקנם והצורך לנהל הליכים משפטיים ארוכים בגינם שגרמו לביטול זמן ולטרדה, גרמו לתובעים לעגמת נפש רבה.

30/03/2015
בית משפט השלום גזר 18 חודשי מאסר על אבי סאייז, סוהר בכלא הדרים, שהורשע בהחזקת סם מסוכן, ניסיון הכנסה של חפץ אסור מסוכן אל תוך בית סוהר וניסיון הכנסה של ציוד קצה רט"ן אל תוך בית סוהר. צוין, כי המעשה שביצע הנאשם חמור מאוד ואולם בשים לב להודאתו של הנאשם בהזדמנות הראשונה, לתוצאות האישיות והמקצועיות שהיו למעשהו של הנאשם על חייו והעובדה ששהה במעצר בית ממושך, יש לכבד את הסדר הטיעון אשר אינו חורג מהסביר.

30/03/2015
בית המשפט המחוזי דחה את בקשת בנק מזרחי טפחות בע"מ ליתן צו כינוס לנכסי שמואל דנקנר, וכן להכרזתו של דנקנר כפושט רגל. נקבע, כי הוכח שנעשה מעשה פשיטת רגל של דנקנר וכקבוע בסעיף 5(1)(א) לפקודה, בכך שהעביר את זכויותיו בשני הנכסים לבת זוגו ללא תמורה. עם זאת, דין הבקשה להידחות שכן הבקשה אינה עומדת בתנאי סעיף 7(3) לפקודה, בהינתן שהוגשה בחלוף שלושה חודשים מהמועד הנקוב בסעיף שבמסגרתו היה על הבנק להגיש את בקשת כינוס הנכסים והכרזת דנקנר כפושט רגל.

30/03/2015
בית משפט השלום קיבל בחלקה תביעה לפיצוי בעקבות כתבה שהתפרסמה ב"רדיו קול חי". התובע טען, כי הפרסום מכפיש אותו הן בעולם החרדי כמי שמוגדר "כסדין אדום" שיש להירתע ולהתרחק ממנו, והן כעו"ד שעיקר עיסוקו בעולם החרדי, ושהוא משועמם וחסר תעסוקה עד כדי כך שהוא מגיע לדיונים שלא הוזמן אליהם. הנתבעים טענו כי לא מדובר בלשון הרע, שכן הביטוי "סדין אדום" הוא ביטוי לגיטימי ושגור ומגלם את המציאות העובדתית, שחלק ניכר מהמגזר החרדי נזהר בקשריו עם התובע. נקבע, כי אכן הפרסום היה באמצעי תקשורת נפוץ במגזר החרדי אך כל יתר האינדיקציות מעידות כי הסבל וההשפלה (אם אכן נגרמו) לתובע היו מזעריים, ולא יהיו להם שום השלכות בעתיד.

30/03/2015
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורו של יהודה גליק וזיכה אותו מעבירה של אי ציות לאות שוטר במדים. בית המשפט קבע, כי בין אם הוכחה, ולו ברמת הספק הסביר, ההגנה של "טעות במצב הדברים", ובין אם ההגנה של "זוטי דברים", יש לקבל את הערעור. מאחר שהשוטר ביקש מהמערער לעצור בצד אך ורק כדי שיוכל להזדהות בפניו כשוטר, ומשלא קמה כל סיבה נוספת לכך, ולא ניתן כל צו אופרטיבי אחר, לא בוצעה כל עבירה, לא כל שכן עבירה של אי ציות, וגם אם היה נקבע אחרת - המסקנה המתחייבת במקרה זה הינה כי מדובר בעניין ציבורי פעוט, כך שאין זה ראוי להכתים את המערער בהרשעה בפלילים.

30/03/2015
בית המשפט המחוזי דחה על הסף בקשה למינוי מפרק זמני לרשת סופרמרקטים קו-אופ. צוין, כי לא זו בלבד שאין כל עילה למתן צו פירוק זמני, אלא שספק רב אם קיימת כלל עילת פירוק. מדובר בסכסוך כספי סביב השכרת מושכר, שאין בינו לבין חדלות פירעון המשיבה ולא כלום.

30/03/2015
בית המשפט המחוזי דחה בקשה ליתן רשות למבקשים להגיש נגד המשיב, עו"ד שחר בן מאיר, תובענה אזרחית, בגין נזקים נטענים שהוא גרם להם, בתפקידו כמפרק הן של חברת צ.א.מ.א הובלות דלק בע"מ והן של חברה נוספת הקשורה אליה, חברת אפיקי אנרגיה לישראל בע"מ. נפסק, כי נסיבות המקרה אינן מצדיקות נקיטת צעד כה חריג של הגשת תביעה נגד בעל תפקיד, והן לא הונחה תשתית ראייתית מספקת.

30/03/2015
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית בגדרה נדחתה בקשת המערערת לשחרור מטיפול מרפאתי כפוי. נקבע, כי לא נמצא כי קיים בסיס למסקנת מסוכנות מצד המערערת, ובמיוחד כאשר חוות הדעת היחידה שבפני הוועדה בדבר מסוכנותה של המערערת הינה חוות דעתה של הרופא המטפל, אשר שולל לחלוטין כי קיימת מסוכנות כלשהי מצד המערערת. עוד נקבע, כי במקרה דנן, החלטת הוועדה אינה עומדת במבחני הלכת פלוני, שכן, אילו הייתה המערערת כשירה לעמוד לדין בגין העבירה הקלה שביצעה, סביר להסיק כי הייתה מסיימת מזמן את ריצוי עונשה.

30/03/2015
בית משפט השלום גזר 11 חודשי מאסר על ראיד מחגאנה, מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, בגין הרשעתו בהסתה לאלימות. צוין, כי מקרה זה הוא במדרג חומרה גבוה יותר מהמקרים שנדונו בעבר ידי על בתי המשפט בישראל, וזאת בהתחשב במעמדו הרם של הדובר, בקהל שומעיו, הנסיבות בהן הדברים נאמרו, חומרת הביטויים ופוטנציאל הנזק האינסופי הטמון בהם.

30/03/2015
בית משפט השלום קיבל תביעה לפינוי דייר מוגן ממושכר (מחסן), המצוי במחנה יהודה בירושלים. בית המשפט קבע, כי לא רק שהנתבע לא שילם דמי שכירות, אלא הגדיל לעשות - עת נתן לאחר לעשות שימוש במושכר, ללא ידיעת הבעלים וכאשר הוא גורף תשלום, בגין אותה שכירות משנה. בהעברת השכירות לאותו אחר, הפר הנתבע את הוראת הסכם השכירות באשר למטרת השכירות וכן את האיסור להעברת הזכויות לאחר, ללא אישור הבעלים. בחוזה נקבע כי הפרות אלה, תהוונה עילה לפינוי.

30/03/2015
בית משפט השלום גזר 15 חודשי מאסר על משה פנחסי, בגין הרשעתו בעבירות של תקיפת בת זוג, איומים, תקיפת בת זוג הגורמת חבלה של ממש ועבירות נוספות. צוין, כי נסיבות המקרה מלמדות על נאשם אשר בחר לנהוג במתלוננת באופן אלים ומבזה פעם אחר פעם. על אף גילו הצעיר של הנאשם הוא הספיק לבצע מספר לא מבוטל של עבירות אלימות, איומים והטרדה כלפי המתלוננת. נסיבות המקרה וכן עברו מלמדים כי לא היה דבר שהיה בו כדי להרתיעו מלשוב ולנהוג באופן שנהג.

29/03/2015
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגישה הרשות הפלסטינית על החלטה שקבעה את אחריות המבקשת לנזקים שנגרמו למשיבים בפיגוע טרור רצחני. נקבע, כי זמנו של הערעור על מכלול ההחלטות הניתנות אגב דיון בתובענה אזרחית, מגיע לאחר סיום ההליך ומתן פסק דין. כך גם כאשר מוחלט לפצל דיון ולדון תחילה בסוגיית החבות (או האחריות), ורק אם תקבע חבות יתקיים הדיון בסוגיית הנזק. לאחר מתן פסק דין, וככל שהסוגיה תוסיף להיות רלבנטית, תוכל המבקשת לכלול את טענותיה ביחס לקביעת אחריותה לנזקי המשיבים בערעור שהיא תהיה רשאית להגישו בזכות.

29/03/2015
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגיש שוקי משעול, שעניינה בהרשעתו בעבירות מס, מרמה ועוד, עת שימש כממונה על תחנת מע"מ תל-אביב. נקבע, כי בית משפט השלום מיצה את הבירור העובדתי הנדרש, לשם בחינת השאלות שעמדו לנגד עיניו, ומאחר שמדובר בקביעות עובדתיות ובממצאי מהימנות, צדק בית המשפט המחוזי כאשר משך את ידיו מהתערבות בעניינים אלו.

29/03/2015
בית משפט השלום דן בשאלה על מי יש להטיל הוצאות שכר של מומחה, אשר מסיבה של כשל טכני יש לחקרו בשנית, ללא כל אשמה מצד מי מהצדדים לתיק. השאלה התעוררה במסגרת תביעת נזיקין לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. נקבע, כי מדובר באחד מאותם מקרים החריגים והיוצאי דופן בהם יש להפעיל את סמכותו הטבועה של בית המשפט לחתור לעשיית צדק במשפט, ומן הראוי והצודק להשית את הוצאות שכר המומחה על הנהלת בתי המשפט - מדינת ישראל.

29/03/2015
בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה במסגרת בקשה לאשר תובענה כייצוגית כנגד מכון למיחזור פסדים העמק, שעניינה, לפי הנטען, מפגעי ריח קשים מהם סובלים תושבי עפולה אשר מקורם במכון המשיבה. נקבע, כי אין הצדקה למנות בודק כדי שיבדוק את סבירותו של הסכם הפשרה, בפרט בתובענה שעניינה מפגע ריח, נושא בו קיים קושי רב לכמת את הפיצוי הכספי. ההסכם סביר, ראוי והוגן, ולא יהא במינוי בודק משום תועלת כלשהי. לפיכך, טענת היועמ"ש לפיה קיימת הצדקת למנות בודק, נדחית.

29/03/2015
בית המשפט המחוזי דן בערעורים הדדיים על פסק דינה של ועדת הערעורים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), העוסק בעניינים שונים הקשורים לאופן חישוב תגמול טיפול רפואי שלו זכאי המשיב והמערער שכנגד, שהינו נכה צה"ל קשה בעקבות פציעתו במלחמת יום הכיפורים. נקבע, בין היתר, כי כאשר ההידרדרות במצבו הרפואי של הנכה גרמה להפסדים בעסקו, הדרך היחידה להעמידו באותו מצב שבו היה עומד אילולא ההידרדרות הנה להכיר במלוא ההפסד. קביעת "תקרה" להכנסה השלילית שנגרמה עקב מצבו הרפואי של הנכה מכוח "שיקול דעת שיפוטי" - אינה עולה בקנה אחד עם הוראת בית המשפט העליון להימנע מפרשנות העלולה לגרוע באופן משמעותי מהכנסתו החודשית של הנכה לפני הידרדרות מצבו הרפואי.

29/03/2015
בית המשפט העליון דחה ערעור על החלטת שופטת בית משפט השלום בפתח-תקווה שלא לפסול עצמה מלדון. נגד המערער הוגש כתב אישום בו נטען כי ביצע מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים. עד כה נשמעה פרשת התביעה במלואה וכן נשמעה חלק מפרשת ההגנה - עדות המערער. לפני סיום פרשת ההגנה, הגיש המערער בקשה לפסלות שופט שכאמור נדחתה. נקבע, כי לא נמצא ממש בטענת המערער כי קביעותיו והתבטאויותיו של בית המשפט מצביעות על משוא פנים בעניינו, וכפי שכבר נקבע פעמים רבות בפסיקה, אין בתחושות סובייקטיביות כדי להקים עילת פסלות.

29/03/2015
בית המשפט המחוזי גזר 15 שנות מאסר וחצי על מחמד אבו דראז, שהורשע בשורה ארוכה של עבירות נגד ביטחון המדינה, ובין היתר, חברות ופעילות בהתאחדות בלתי מותרת, עבירות בנשק ועוד. צוין, כי מעשי הנאשם חמורים וקשים. הוא העמיד את חיילי צה"ל בפני סכנות של ממש ורק בשל מיומנות החיילים, לא נגרמו אבידות בנפש בשל מעשי הנאשם וחבריו.

29/03/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה האם זכאים סב וסבתא לקשר חופשי עם נכדתם. בית המשפט קבע, כי אין לקבל את טענת הסבים בסיכומיהם, כי לכאורה זכותם של הסבים להסדרי ראייה, היא "זכות מוכחת" בספר החוקים. העובדה שהמחוקק העניק לסבים "זכות עמידה" לתבוע הסדרי ראיה עם נכדיהם, אינה מלמדת כי יש לסבים זכות מוחלטת להסדרי ראיה כאלה. העקרון לפיו על בית המשפט להחליט בעניין, שזור כחוט השני בפסיקה, ומתחשב בעקרון ה"מלכותי" של טובת הקטין.

29/03/2015
בית משפט השלום קיבל את ערעורה של אם המנוח והכיר בה כאם שכולה לפי חוק המשפחות. זאת לאחר שקצין התגמולים דחה את תביעתה בנימוק כי בשעה שהמנוח מצא את מותו הוא נעדר מהשירות שלא ברשות. נקבע, כי למרות שלא ידוע מה גרם למותו של המנוח האם תאונה בעת הטיפול בנשקו או מעשה אובדני עקב אהבה נכזבת, עצם העובדה כי מפקדיו של המנוח בחרו להשאיר את הנשק ברשותו של המנוח, ובכך פעלו בניגוד להוראות הצבא המחייבות, היא החושפת את הצבא לאחריות לתוצאות החלטה זו וזאת בשל הקשר הסיבתי ההדוק בין ההחלטה להשארת הנשק בידיו של המנוח לבין התוצאה הטראגית בה קיפד החייל את חייו.

29/03/2015
בית משפט השלום דן בתביעה להצהיר כי מימוש היתרי בניה שניתנו לנתבעים יהווה עוולה של מטרד ליחיד, הפרעה לאור השמש, פגיעה אסורה ברכוש המשותף ועוולה של הסגת גבול במקרקעין. נקבע, כי אין מקום להתערב בקביעות הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשר כלל לא צורפה כצד לתובענה. לא הוגשו מטעם התובעים חוות דעת מומחה כדין שלפיהן ייגרם להם נזק כלשהו כתוצאה מביצוע העבודות. אין מקום לקבוע כי רק בשל גילם המבוגר של התובעים ובהיותם ניצולי שואה, יש למנוע מהנתבעים לממש את זכותם בהתאם לדין ובהתאם להיתרי בנייה כדין.

29/03/2015
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה האם הוראת הורשה של 'יורש אחר יורש' ביחס לנכס מסוים חלה גם על נכס אחר שנרכש, לפי הטענה, מתמורת אותו נכס מסוים. נקבע, כי קבלת גישתו של התובע, תוביל בהכרח לדין לפיו כל אימת שמצווה יירשום הוראה בדבר יורש אחר יורש, משמעות הדבר היא כי היורש הראשון יהיה חייב לשמור על מה שקיבל על מנת שהיורש השני יוכל לקבלו. לא ניתן לקבל דרך פרשנות זו של החוק בכלל ושל הוראות סעיף 42 בפרט, שכן היא עומדת בניגוד לעיקרון-העל בדבר החופש לצוות, וכן עומדת בסתירה להלכות בית המשפט העליון.

29/03/2015
בית המשפט המחוזי דן בבקשת נאמני חברות התחנה המרכזית החדשה להורות לדן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ לשלם לקופת הנאמנים "פיצוי מוסכם" כמוגדר בהסכמי השכירות שנחתמו בעבר בין דן לבין התמח"ת. נקבע, כי ככל שיתברר בסופו של יום, לאחר שכל הנתונים הרלבנטיים יהיו לפני בית המשפט כי השימוש שעשתה דן עשתה במושכר ובשירותי הניהול של התחנה ללא תשלום, נעשה על ידה מבלי שהייתה זכאית לקזז את דמי השכירות ואת דמי הניהול כנגד חוב של התמח"ת כלפיה – תהא דן חייבת בתשלום פיצוי מוסכם בגין דמי השכירות אותם לא שילמה.

29/03/2015
בית משפט השלום דן בשאלת שיעור הפיצוי לו זכאי שכן בגין נזק שגרם לו שכנו אשר פעל במשך תקופה לפגוע ברכושו והטרידו. המחלוקת נוגעת להיקף פעולות הנתבע והאם עלו הן לכדי מטרד ליחיד וכן בשאלה העקרונית האם אדם שמהווה "מטרד אנושי" חייב לפצות שכנו בגין ירידת הערך לנכסו שנגרמה בגין התנהגותו. נקבע, כי אמנם לא הוכחו במדויק משך פעולות הנתבע, אולם תואר מצב מתמשך על פני תקופה בה באופן אקראי בחר הנתבע להפר את שלוות חייהם של התובעים. פעולות מכוונות מעין אלו מחייבות פיצוי משמעותי בגין עוגמת הנפש שנגרמה. עם זאת, לא ראוי להכיר בעילת תביעה כנגד "מטרד אנושי" כעילה המקימה זכות לפיצוי בגין ירידת ערך.

29/03/2015
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגישה נציבות שירות המדינה, שעניינה עבירות משמעת שבבסיסן מעשים מגונים והטרדות מיניות; בית הדין המשמעתי הרשיע את המשיב, מנהל מחלקה במרכז רפואי לבריאות הנפש, בביצוען של אלה, בית המשפט המחוזי זיכה מחמת הספק, ומכאן הבקשה. נקבע, כי אף אם פסק הדין של בית המשפט המחוזי מעורר מספר קשיים, בסופו של יום מדובר בראש ובראשונה בהכרעות במישור העובדתי, ואין בית משפט זה בשבתו בגלגול שלישי, האכסניה המתאימה לבירורים מעין אלה, על פי כללי ההתערבות המקובלים, וזאת גם אם בית המשפט המחוזי מצא לשנות מממצאיה של הערכאה הראשונה.

29/03/2015
בית הדין האזורי לעבודה דן בתביעה כנגד המשביר בתי כלבו בע"מ, העוסקת בשאלה האם פוטרה התובעת כדין. התובעת היתה מנהלת סניף של רשת חנויות המשביר לצרכן שמפעילה הנתבעת. היא פוטרה ימים בודדים לאחר ששודרה כתבה ביקורתית מאד שבה נטען שהמחירים ברשת של מוצרים מיובאים הם מופקעים. הכתבה צולמה בסניף אותו ניהלה התובעת. נקבע, כי לא היתה כל עילה לפיטורי התובעת זולת עניין שידור הטלוויזיה, ואלו נעשו בחוסר תום לב.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו