לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)
25/11/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע אדם בביצוע מעשים מגונים בנסיבות אינוס באחייניתו הקטינה. נקבע, כי העדר המהימנות של הנאשם, עדותו המתפתלת והסבריו המופרכים שנראו כנסיון להתחמק מאחריות ולמסור, על פי ההתפתחויות בתיק, גרסאות שלדעתו משרתות את מטרתו, כל אלה מהווים לא רק חיזוק למהימנות המתלוננת, אלא גם חיזוק לראיית הסיוע המצויה במצבה הנפשי של המתלוננת.

25/11/2014
בית המשפט קיבל בקשה למתן צו הרחקה של המשיבים ממגרשי הכדורגל בארץ בהם נערכים משחקי ליגה או אימון של קבוצת מכבי תל אביב בכדורגל. נפסק, כי בהחלט קיים בסיס סביר לחשש כי המשיבים עלולים להתבטא באורח גזעני, אף לנהוג באלימות (כאילו שגזענות כשלעצמה איננה אלימות), ויש לקחת בחשבון גם את השפל האלים והגזעני אליו הגיע הכדורגל הישראלי. עוד צוין, כי יש להרחיק המשיבים ממשחקי כדורגל באשר הם, ולא רק ביחס למשחקי כדורגל של מכבי תל אביב.

25/11/2014
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערעור, על פסק הדין בו הורשעה המערערת בעבירה של גרם מוות ברשלנות ונגזר עליה עונש מאסר בן 10 חודשים. המדובר בתאונה בה נגרם מותה של המנוחה, קשישה כבת 80. בית המשפט קבע, כי יש מקום להתערבות מסוימת בעונש שנגזר על המערערת, לאור מידת הרשלנות, שנדמה כי אינה כה גבוהה כפי שקבע בית המשפט קמא. יש מקום להקל במעט בעונשה של המערערת כך שהוא יעמוד על 8 חודשי מאסר בפועל.

25/11/2014
בית משפט השלום מחק את התובענה שבנידון וקבע כי חוב הארנונה נשוא התובענה אינו "בר ביצוע" כלפי הנתבעת, אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ. הוסף, כי התובעת, עיריית תל-אביב, עוקפת את סמכותם הייחודית של מנהל הארנונה, ועדת הערר ובית המשפט לעניינים מינהליים, באמצעות הגשת התובענה, ויוצרת מנגנון גבייה חלופי, ללא הוצאת שומה, ללא מתן אפשרות של השגה וללא חוב בר גבייה.

25/11/2014
בית המשפט לענייני משפחה קיבל את בקשת המבקשת לצו ירושה אחר עזבון המנוח, כידועה בציבור של המנוח הזכאית ל-50% מעיזבונו. נפסק, כי המבקשת עומדת בתנאי סעיף 55 לחוק הירושה, במיוחד נוכח העובדה כי הנרטיב של הקשר בינה למנוח מבוסס ונתמך בראיות. נסיבות הדברים מצביעות על כך, כי אם המנוח היה נשאל האם המבקשת נמנית על יורשיו – היה עונה תשובה חד משמעית – כן.

25/11/2014
בית המשפט העליון דחה ערעור על גזר הדין במסגרתו הושתו על המערער 42 חודשי מאסר בגין הרשעתו באינוס בת דודתו. נקבע, כי לא זו בלבד ששתיקה של מתלוננת אינה מעידה בהכרח על הסכמה, אלא שפעמים רבות ההיפך הוא הנכון: קורבן האונס קופאת בתגובה על התקיפה, כפי שמעיד גם המקרה שבפנינו. בנוסף, יש להתייחס לטענת בא-כוח המערער בדבר "מתירנותה" של המתלוננת. לא זו בלבד שזוהי טענה שאינה מוסיפה, אלא שהיא אף טענה מקוממת שאבד עליה הכלח, ככל שהיא מועלית על מנת להפחית מחומרת מעשיו של המערער.

25/11/2014
בית המשפט המחוזי דן בבקשה לפסוק לשני הנאמנים, עו"ד יוסף בנקל ורו"ח עליזה שרון, שכר טרחה עבור פעולות שביצעו במסגרת תפקידם כנאמני חברות התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, ואשר אינן קשורות בניהולה השוטף של התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב. נקבע, בין היתר, כי אין מחלוקת כי ההכרעה בתביעת החוב של נצבא הינה מורכבת ומסובכת. עם זאת, אין בכך כדי להקנות לנאמנים זכות לקבלת שכר טרחה נוסף בגינה. הכרעות חוב הינן חלק אינהרנטי מעבודתם של הנאמנים, והטיפול בהן נעשה כחלק מהטיפול השגרתי של הנאמנים בנושאים מסוג זה.

25/11/2014
בית המשפט העליון דחה את עתירתו של קיבוץ רגבים כנגד המועצה הארצית לתכנון ובניה, העוסקת בהעתקת תוואי צינור הולכת הגז הטבעי. הטענה המרכזית שהועלתה בעתירה הייתה כי מתוואי הצינור נובע סיכון בטיחותי בלתי סביר לחברי הקיבוץ. נפסק, כי אין בסיס לחשש לבטיחות המועלה בעתירה. נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ מוכנה, מבלי שהיא מחויבת לכך, להרחיק את הצינור למרחק 45 מטרים מהשטח המתוכנן להרחבה של הקיבוץ. נכונות זו שומטת את הקרקע מטענת הקיבוץ בעתירתו.

25/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – אלמנה המקבלת תרומת זרע אנונימית), התשע"ה–2014. במסגרת ההצעה מוצע לקבוע כי לעניין תגמולים שמקבלת אלמנה עם יתומים לפי סעיף 8 לחוק, יראו כיתום שהניח הנספה אחריו, גם ילד שנולד לאלמנתו של הנספה מתרומת זרע אנונימית, ובלבד שלא היו לה ילדים במות הנספה ושהיתה הורה עצמאי של הילד בעת לידתו. בנוסף מוצע לקבוע כי אלמנה של נספה שלא היו לה ילדים במות הנספה, תהיה זכאית למענק מיוחד שיסייע לה במימון טיפולי הפריה, ובלבד שההפריה היא מזרעו של הנספה או מתרומת זרע אנונימית.

25/11/2014
בית משפט השלום דחה תביעה כנגד מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ בגין מצגי שווא והפרת התחייבות. נקבע, כי התובע החליט לעשות תפנית בקריירה המקצועית שלו. הוא החל בלימודי התואר השני וקיבל תעודת מוסמך. לטענתו, הסיבה בגינה נרשם ללימודי התואר השני נבעה מכך, ש"הטכניון הודיע לסטודנטים הפוטנציאליים בפרסומים ובסילבוס כי מדובר בתואר המעניק תעודת שמאי". אולם, בחינת הפרוספקטים אליהם מפנה התובע אינה מאפשרת לקבל את טענותיו בדבר מצג שווא והצהרה טרום חוזית כוזבת.

25/11/2014
בית המשפט העליון דן בשאלה מהן זכויותיו הכספיות של מי שסיפק ציוד למשרד הביטחון, על-פי הזמנות שהועברו אליו בניגוד לנהלים, תוך הפרה של דיני המכרזים ושל נהלי המשרד. בית המשפט ציין, כי בנסיבות העניין, ההזמנות שנעשו מהמערערת היו נגועות באי-חוקיות – משום שנעשו תוך הפרה בוטה של חוק חובת המכרזים, ולפיכך ההסכמות שהושגו, ככל שהושגו, היו הסכמות חסרות תוקף. עם זאת, גם במקרים שבהם נכרת חוזה לא חוקי אין משמעות הדברים שהצד המתקשר נעדר כל זכות לסעד.

25/11/2014
בית המשפט לתביעות קטנות דחה תביעה שהוגשה כנגד שילב, בה נטען כי בתם הפעוטה של התובעים כמעט ונחנקה כתוצאה מנסיון לבלוע חלק מתוך קשת פעילות לתינוק שרכשו אצל הנתבעת. נפסק, כי מדובר במוצר המצוי בפיקוח ובהשגחה וחזקה שיצא משליטת הנתבעת כשהוא תקין. למעשה היה זה שבר שנגרם כתוצאה מכוח חיצוני, יהא אשר יהא מקורו, אשר הביא לשבר במוצר שסיכן את הילדה. על אף שבוודאי מדובר בטראומה שאינה קלה – הרי שאין להשית את האחריות להתרחשותה על הנתבעת.

25/11/2014
בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד שומרה חברה לביטוח בע"מ. בבקשת האישור נטען, שכאשר נגרמה תאונת דרכים על-ידי מבוטח של המשיבה, פיצתה זו את המבקשת ("צד שלישי"), בגין ירידת הערך שנגרמה למכוניתה על-פי שווי המכונית במועד בו התקבלה לראשונה הדרישה מטעם המבקשת בנוגע לתאונה, ולא לפי מועד קרות התאונה בגינה נגרם הנזק למכונית. הוסכם, כי החל ממועד אישורו של הסכם הפשרה, תחשב המשיבה (לגבי דרישות שטרם יושבו), את ירידת הערך שנגרמה לצדדים שלישיים לפי שווי הרכב, כפי שנקבע במחירון במועד התאונה, ככל שיתקיימו כל התנאים שפורטו בהסכם הפשרה.

25/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שירות אזרחי-ביטחוני (תיקוני חקיקה), התשע"ה–2014, שמטרתה לקבוע את העקרונות להפעלת השירות האזרחי-ביטחוני במדרג ועדיפות גבוהים על פני השירות האזרחי-חברתי, כמסלול חלופי ראוי לשירות הצבאי הסדיר, ובהתבסס על תפישת עולם המאמינה בחובתו, כמו גם זכותו, של כל אזרח לשרת את מדינתו, תוך ששירות זה אינו מחויב להתבצע דווקא כשירות צבאי, לרבות מטעמים של התמקצעות והתייעלות הצבא.

25/11/2014
בית משפט השלום דן בתביעה העוסקת בקטטה בין תלמידי תיכון שהובילה לפגיעה באחד מהם. אין חולק על מעשה התקיפה וחילוקי הדעות נוגעים, בעיקר, לאשמו התורם של התובע, לאחריות הרשויות לתקיפה ולנזק. נפסק, כי הנתבע תקף את התובע ומתקיימים לגביו יסודות עוולת התקיפה. התביעה כנגדו מתקבלת ואין מקום לייחס לתובע אשם תורם כלשהו. לא הוכחה רשלנותן של הרשויות ולפיכך התביעה כנגד המדינה נדחית, וכך גם הודעת הצד השלישי כנגד העירייה.

24/11/2014
בית הדין האזורי לעבודה דן בשאלה האם התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד. התובע הועסק במשך כ- 10 וחצי שנים על ידי הנתבעת, סלקום ישראל בע"מ, כנהג שליחויות. צוין, כי בניגוד לטענת הנתבעת, עצם העובדה שאדם המועסק במשרה מלאה אצל מעסיק אחד מתבקש לעשות שימוש אינטנסיבי ברכבו הפרטי לצורך עבודתו אינה מצדיקה כשלעצמה אי-הכרה בו כעובד.

24/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – מניעת עיקול כספי ערובה שהשתלמו למזכירות בית המשפט למטרות שחרור ממעצר), התשע"ה–2014. מטרת ההצעה היא לתקן את חוק ההוצאה לפועל באופן אשר יוציא מתוכו את האפשרות לעקל כספי ערובה שהשתלמו למזכירות בית המשפט למטרת שחרור ממעצר, וזאת כדי להגן על זכותם של עצורים במקרים בהם השחרור ממעצר תלוי בהפקדת ערובה כספית.

24/11/2014
בית הדין האזורי לעבודה קבע כי אמונה תנועת האישה הדתית-לאומית, עמותה שעוסקת בתחומי החינוך הרווחה וקידום מעמד הנשים בישראל, פיטרה את התובעת שלא כדין בתוך התקופה המוגנת לפי חוק עבודת נשים – תקופת 60 הימים שלאחר תום תקופת הלידה. צוין, כי במסגרת השיקולים להגבהת רף הפיצוי יש להביא בחשבון את העובדה שהנתבעת היא גוף הפועל למען זכויות נשים, ואמורה היתה להיות מודעת היטב לזכויות נשים עובדות במהלך הריון, ולהקפיד על קוצו של יוד באשר לזכויות אלה.

24/11/2014
בית המשפט לעניינים מקומיים הטיל קנס בסך 52,000 ש"ח על חברה קבלנית בגין השלכת פסולת בניין ממשאית.

24/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון – תקופת צינון לנושאי משרה בכירה בשירות הציבור), התשע"ה–2014. בה מוצע להרחיב את תקופת הצינון הקיימת כיום בחוק שירות הציבור לתקופה של חמש שנים. זאת, כדי למנוע ניגוד עניינים, לייעל את תקינות המינהל הציבורי ולהבטיח את אמון הציבור במקבלי ההחלטות במגזר הציבורי.

24/11/2014
בית משפט השלום דן בתביעה שעניינה ברשלנות המיוחסת לנתבע בתפקודו כעו"ד, הפרת יחסי אמון וגרימת נזק כתוצאה מכך לתובע. נפסק, כי אכן הנתבע התרשל בטיפולו בהעברת זכויותיו של התובע בדירה אותה קנה. הנתבע אף נהג שלא כשורה בהציגו בפני בית המשפט בסיכומיו טיעונים שאינם נכונים. הנתבע אכן הפר את חובת הזהירות, הפר את חובת הנאמנות המוטלת עליו מכוח היותו עו"ד, גם כלפי מי שאיננו לקוחו באופן מוצהר, על אחת כמה וכמה מי שנתן לידיו ייפוי כוח בלתי חוזר לרשום זכויות קנייניות.

24/11/2014
בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעה של עובד, אשר עבד במשך מספר שנים במסעדה של הנתבעת, עד להתפטרותו בנסיבות שלטענתו מזכות אותו בפיצויי פיטורים. התובע טען כי הוא התפטר מעבודתו אצל הנתבעת, לאחר למעלה מ-9 שנות עבודה, בשל מצב בריאותו שלא איפשר לו להמשיך לעבוד אצל הנתבעת. נפסק, כי גם אם התובע היה נוהג כשורה ומודיע מראש על כוונתו להתפטר בשל מצב בריאותו - לא היה בכך כדי להביא את הנתבעת להציע לו תפקיד שונה שהתובע היה חייב לקבל אותו, הרי שגם כשהתובע לא נהג כשורה ולא נתן לנתבעת התראה בדבר כוונתו להתפטר, אין בכך כדי לשלול את זכאותו לפיצויי פיטורים.

24/11/2014
בית המשפט דן בערעור המופנה כנגד תוצאות הבחירות לרשות עיריית מעלות-תרשיחא. נקבע, כי אחת המטרות שעמדו מאחורי הותרת האפשרות לנקיטת הליך מאוחר לביטול הבחירות, היא הכוונה שלא לשבש את החקירה המשטרתית ואת עבודת גורמי האכיפה הפליליים הבוחנים את המקרה בהתאם לדרישות ההליך הפלילי. לכן, ומשהחוק והפסיקה מאפשרים למערער למצות את טענותיו לאחר שתושלם החקירה, אין מקום לנקוט בהליך כל עוד החקירה לא הושלמה, דבר אשר מעבר להיותו הליך המבוסס על תמונה חלקית בלבד, עלול גם לשבש את המשך החקירה.

24/11/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בבקשה שהוגשה במעמד צד אחד, למתן צו מניעה האוסר על המשיב לבצע דיספוזיציה בנכסים שברשותו/בבעלותו, בארץ ובחו"ל. הבקשה הוגשה במסגרת תובענה רכושית, אותה הגישה המבקשת נגד המשיב, להצהרה על חלקה בזכויות הרכושיות שנצברו ע"י המשיב במהלך חייהם המשותפים. נפסק, כי פירוט ספציפי של הנכסים נשוא הצו המבוקש מחויב המציאות הן על מנת להוכיח את קיומה של עילת תביעה לכאורה והן על מנת להוכיח את יסוד "ההכבדה הממשית" על ביצוע פסק הדין. מקום בו עותרת המבקשת ליתן צו לגבי נכסים עלומים, לא ניתן להיעתר למבוקש.

24/11/2014
בית משפט השלום גזר 10 חודשי מאסר על אדם שהורשע בגין גידול קנאביס לצרכים קוסמטיים. צוין, כי הנאשם גידל באופן מתוכנן ובהשקעת עשרות אלפי ₪ סם מסוכן ואסור והתכוון להפיץ את הסם. הוסף, כי במקרה דנן מדובר בגידולו של סם "קל" מסוג קנאביס, כך שחלקם של הנזקים המלווים את העיסוק בסמים אחרים אינם רלוונטיים. עם זאת, גם פעילות זו אסורה ומזיקה.

24/11/2014
בית המשפט דחה ערעור על החלטה על התליית רישיונו של המערער, רופא מרדים, למשך 3 שנים. נקבע, כי במקרה דנן אין מדובר במקרה חד פעמי, והעובדה כי במשך שנתיים הורשע המערער פעמיים בהתנהלות בעייתית ורשלנית בטיפול בחוליו, הרי שגם בכך יש חומרה מיוחדת, המצדיקה את ההחלטה. הוסף, כי בית המשפט אינו מתערב בד"כ, בממצאים עובדתיים ובמסקנות רפואיות של וועדה מקצועית, כמו במקרה זה, אלא במקרים נדירים וחריגים שאינם נמנים על המקרה דנן.

24/11/2014
בית המשפט המחוזי קיבל בחלקו ערר על החלטת המשיבים, הרשות הממשלתית למים וביוב ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר מחוז הנגב, בעניין הקצאת מי שתייה לעדר הכבשים של העורר. נפסק, כי אין בסיס לקיצוץ שנעשה בהקצאת המים של העורר לשנת 2014 בשל העובדה שהעדר נמצא במרעה לתקופה של כחצי שנה ולכן יש לקבוע כי ניתוק המים למכלאה נעשה שלא כדין. התקנות החלות בענייננו אינן מבחינות בין כבשים במרעה ובין כבשים במכלאה והמשיבים אינם מצביעים על בסיס אחר למדיניות הנהוגה על ידם, כטענתם.

24/11/2014
בית המשפט לענייני משפחה דן בשאלה האם ומתי סכסוך הורי בין בני זוג בהליכי גירושין מצדיק הכרזה על ילדיהם כקטינים נזקקים. נפסק, כי במקרה דנן, אמנם הילדים מתפקדים במוסדות חינוך וזוכים לחום ואהבה משני ההורים כאשר הם אצלם, אך הם חשופים מדי יום ביומו להכפשות, הסתות, צעקות, טענות והאשמות של ההורים האחד את משנהו והדבר אינו מאפשר התפתחותם התקינה. לדברי כל הגורמים, לרבות אפוטרופוס לדין של הילדים, קיימת במקרה זה הסתברות גבוהה כי הפגיעה בילדים שכבר קיימת, עשויה להימשך ולהפוך לנזק בלתי הפיך.

24/11/2014
בית המשפט המחוזי דחה הן את ערעורה של המערערת והן את ערעור המדינה על העונש שנגזר על המערערת, בגין הרשעתה בעבירות רבות של גניבה בידי עובד, מרמה וזיוף. בית המשפט ציין, כי צו הכינוס במסגרת הליך פשיטת הרגל, המתנהל בעניינה של המערערת ניתן עוד בטרם נגזר עונשה של המערערת, לרבות רכיב הקנס והפיצוי. מכאן, שהן הקנס והן הפיצוי שנגזר על המערערת אינם בבחינת חוב בר תביעה במסגרת הליך פשיטת הרגל. פועל יוצא מכך, כי המערערת אינה יכולה לחסות תחת ההגנות המוקנות לחייב על ידי פקודת פשיטת הרגל ולא תהא מניעה מלפעול כנגד המערערת ביחס לקנס שהוטל עליה לאחר מתן צו הכינוס.

24/11/2014
בית המשפט המחוזי גזר 14 חודשי מאסר על דנייו וורקי, שהורשע בעבירות של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות ותקיפה בנסיבות מחמירות. צוין, כי מידת הפגיעה בערך המוגן היא ברמה הבינונית גבוהה, על רקע עילת התקיפה, כלי התקיפה, מיקום הדקירה בגוף המתלונן, ותוצאותיה. נקבע בפסיקה, כי הנוהג הפסול של פתרון סכסוכים באמצעים אלימים, בין היתר, על-ידי שימוש בסכינים, ראוי לתגובה קשה שתסייע לעקירתו מן השורש, על דרך ענישה מחמירה ומרתיעה.

23/11/2014
בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור המדינה על גזר הדין שהוטל על המשיבים, על רקע עיסוקם בפינוי פסולת והובלתה מבלי שיהא בידיהם רישיון עסק כדין. כמו כן, המשיבים השליכו פסולת ברשות הרבים ולכלכו את רשות הרבים במספר הזדמנויות שונות. בית המשפט ציין, כי בנסיבות המקרה יש להתערב בגובה הקנסות שנגזרו על המשיבים. הוסף, כי במקרים בהם פוגעים מבצעי עבירה מטעמים כלכליים בלבד באיכות הסביבה, וכפועל יוצא מכך מסכנים את שלום ובריאות הציבור, יש לגזור קנסות גבוהים אף יותר מאלו שפורטו בפסק הדין.

23/11/2014
בית המשפט המחוזי גזר 23 שנות מאסר על רועי אוחנה שהורשע, בין היתר, ברצח אמו וניסיון לרצח של חברתו. בית המשפט ציין, כי אינטרס הציבור איננו רק להעניש עבריינים אלא גם להענישם בעונש מידתי נוכח העובדה כי העבירות בוצעו בהשפעת מצבם הנפשי הפגוע, ולכך יש להוסיף את המטרה של מתן טיפול התואם את מצבם הנפשי, למענם ולמען הציבור כולו, לחיקו יחזרו בתום מאסרם.

23/11/2014
בית המשפט המחוזי דן בערעורו של קטין בנושא מזונות והשתתפות בעלות הדיור. צוין, כי אין בסיס הלכתי לפטור את האב מלשאת בעלות "דיור בסיסי" לילדיו. חובה זו קיימת כלפיו ללא קשר ליכולתה של האם או ליכולתם של הקטינים. מדובר בחיוב רעיוני בהתאם לשיעורו של "דיור בסיסי" שיכול להיגזר, בהתאם לנסיבות, מטיב המדור שנדרש בהתאם לצרכי הילדים ומצבם. כמו כן, אין הלכה של בית המשפט העליון לפיה פטור אב מהשתתפות בעלות הדיור של ילדיו הקטינים.

23/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק להכרזה על הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית כהתאחדות בלתי מותרת, התשע"ה–2014, שמטרתה היא להוציא את הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית מחוץ לחוק ולאסור על קיום כל פעילות במסגרת הארגון ושלוחותיו. צוין, כי הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית חותר בגלוי תחת ריבונותה של מדינת ישראל, תוך שימוש ציני במוסדותיה וערכיה הבסיסיים של מדינה יהודית ודמוקרטית.

23/11/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה ערעור שהגישה חברת בזק על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה, שעניינה סיווג שטחים במספר קומות במגדלי עזריאלי לצרכי ארנונה. נפסק, כי ניסיונה של בזק לגרום למשיב לשנות את סיווג השימוש ביחידות הפיתוח בקומות שבמחלוקת, נועד לאפשר לה ליהנות מתעריף נמוך מזה שבו חויבה. היתרון הכלכלי הגלום בשינוי הסיווג מובן מאליו. זו גם הסיבה שאין להעניקו כלאחר יד, אלא רק לנכסים המשמשים כ"בית תוכנה" או כ"בתי מלאכה, מפעלי תעשייה".

23/11/2014
בית משפט השלום דחה תביעה כנגד מדיקל סנטר-המרכז הרפואי הרצליה ואח', בטענה לרשלנות רפואית בניתוח לקיצור קיבה. נפסק, כי הנתבעים לא הפרו כל חובת זהירות קונקרטית. נוכח הסיבות לנזק ושאר נסיבות העניין, לא הייתה בידי הרופא כל יכולת למנוע את הנזק לתובע. מדובר באירוע העלול להתרחש בכל ניתוח מהסוג הנדון, ולא ניתן לצפותו מראש או למנוע אותו באופן כלשהו. רופא סביר לא היה נוהג אחרת, בנסיבות העניין, באף לא אחד מהשלבים שלפני הניתוח, במהלכו ואחריו.

23/11/2014
בית המשפט המחוזי הרשיע את חסיד ויטפילד בביצוע עבירות מין בקטינה וגזר עליו 8.5 שנות מאסר. צוין, כי קיים קושי רב לראות כנסיבה מקלה אצל עבריין מין הפוגע בזולתו, את העובדה שהוא עצמו חווה פגיעה דומה ולא השכיל להפנים עד כמה פסולים ונתעבים המעשים ועד כמה יש להימנע מחזרה עליהם. עוד צוין, כי למעשי הנאשם לא נלוותה אלימות או התאכזרות כלפי הקטינה, מעבר לאכזריות "המובנית" תמיד אל תוך סוג זה של עבירות. רצונה בחום ובקרבה נוצלו לרעה בצורה מחפירה על ידי הנאשם, אך הוא לא כפה עצמו עליה בכוח פיזי.

23/11/2014
בית משפט השלום דחה בקשה לסילוק תביעה על הסף שהגישה כלל חברה לביטוח בע"מ, במסגרת תביעה בסדר דין מקוצר שהוגשה כנגדה לתגמולי ביטוח סיעוד. נקבע, כי תביעה על פי פוליסה לתגמולים בגין מצב סיעודי (ללא צורך בהוכחת קשר סיבתי רפואי בין מצב סיעודי לאירוע) אינה "עניין שברפואה", ולכן תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי אינה חלה על תביעות אלה, ואין על התובעת לצרף חוות דעת רפואית.

23/11/2014
בית המשפט לענייני משפחה קיבל התנגדות לקיום צוואתו של המנוח, בטענה כי במועד עריכת הצוואה לא היה המנוח כשיר לעורכה, וכי המנוח הושפע השפעה בלתי הוגנת אשר הביאה אותו לערוך הצוואה כפי שנערכה. בית המשפט פסק, כי העדר אישור רפואי עובר לעריכת הצוואה הנוטריוניות יש בו פגם המעביר את נטל הראיה והשכנוע לתובעת, והיה עליה להוכיח כי המנוח כשיר היה לערוך הצוואה במועד שנערכה. היא לא עמדה בנטל זה. המנוח לא היה כשיר "להבחין בטיבה של צוואה" כלשון סעיף 26 לחוק הירושה.

23/11/2014
בית המשפט לעניינים מנהליים דחה בחלקו ערעור שהגישה משואה למלונאות ונופש בע"מ, העוסק בהחלטה לחייבּה בתשלום ארנונה ביחס לנכס שבהחזקתה. המחלוקת העיקרית בין הצדדים הינה האם ניתן לחלק את המתקנים השונים בנכס לפי השימושים השונים שנעשים בהם. נפסק, כי בענייננו, הוועדה בחנה את אופי פעילותם של המתקנים השונים לגביהם התבקש הסיווג הנפרד, ומצאה כי לא הוכח לפניה שמדובר בשימושים נפרדים המצדיקים הפרדתם מכלל פעילות המלון. בהקשר זה, לא נמצאה עילה להתערבות בממצאי הוועדה.

23/11/2014
בית משפט השלום ביטל כתב אישום שהוגש כנגד הנאשם בגין עבירה של מכירת משקה משכר לקטין. הנאשם טען, כי עומדת לו טענה של הגנה מן הצדק עקב שימוש בסוכן מדיח שהוא קטין שנחזה להיות בגיר. נפסק, כי לאור הנסיבות הכוללות של הנאשם ושל האירועים נשוא כתב האישום, האמצעים של פסילת הראיות שהושגו ע"י הסוכן או הקלה בעונשו של הנאשם, אינם נותנים מענה מספיק לריפוי הפגיעה בתחושת הצדק וההגינות עקב ההפעלה של "סוכן מדיח", כפי שנעשה בתיק זה.

23/11/2014
בית המשפט דחה ערעור על דחיית תביעתה של המערערת, שיסודה בטענה כי הנתבע הפר את הבטחתו להינשא לה. נפסק, כי בהינתן שלא הוכח שהמשיב הבטיח למערערת כי יינשא לה או שיצר כלפיה מצג שווא אחר כלשהו, שהוא לא התגורר עמה, שהמערערת ידעה שהוא נשוי, שלא נקט מעולם בהליכי גירושין מאשתו, שלא נתן מעולם כספים למערערת, שלא הלך עמה לאירועים משפחתיים ולא הציגה לפני חברים – לא הונחה על ידי המערערת ולו ראשיתה של תשתית עובדתית המקיימת את יסודותיה של עוולת הרשלנות, שלא לדבר על עוולת התרמית.

23/11/2014
על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – ביטול ההשתתפות העצמית בעלות אשפוז סיעודי למי שמלאו לו 70 שנה), התשע"ה–2014, במסגרתה מוצע לקבוע כי אשפוז סיעודי למי שמלאו לו 70 שנה לא יהיה כרוך בהשתתפות המאושפז או משפחתו בעלות הטיפול. בכך יתאפשר לקשישים סיעודיים שמצבם התפקודי, החברתי והמשפחתי מחייב את העברתם למסגרת של מוסד סיעודי, להתאשפז ללא תלות במצבם הכלכלי.

23/11/2014
בית הדין הארצי לעבודה דן בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין בו נקבע כי המבקשת, הוט מובייל בע"מ, הפרה את הוראות חוק הסכמים קיבוציים, באמצעות שורה של פעולות שנועדו לפגוע בחירות ההתארגנות של עובדיה. עוד נפסק, כי הפיצוי הכספי ההולם בנסיבות הקיצוניות של העניין, צריך לעמוד על סך של 1,000,000 ש"ח. צוין, כי לא ניתן לקבוע בשלב זה כי הערעור מופרך ומשולל כל יסוד באופן שיצדיק דחיית הבקשה לעיכוב ביצוע מטעם זה בלבד. הבקשה התקבלה בחלקה, כך שיעוכב סך של 700,000 ש"ח מתשלום הסכום הפסוק.

23/11/2014
בית משפט השלום דן בשאלה, האם יש לקבוע שכתב הערבות האישית והבלתי חוזרת שבנידון מחייב את הנתבע לערוב לחוב שמסתכם ב-2 מיליון ושלוש מאות אלף שקלים. צוין, כי החזקה לפיה אדם החותם על מסמך יודע את תוכנו נסתרה בעניין זה, ובית המשפט קובע שהנתבע הוטעה כאשר חתם על מסמך שלא הבין אותו, ואם היה מבין אותו ואת המשמעות ודאי שלא היה חותם עליו.

כ נ י ס ה  ל מ נ ו י י ם

קוד מנוי:

סיסמה:

 זכור סיסמה

בין לקוחותנו