IP=54.159.242.217
הצעת חוק
27/02/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חינוך לבריאות התלמיד, התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי כל תלמיד בבית ספר יעבור פעילות חינוכית בנוגע לענייני בריאות, לרבות בנושאי תזונה נכונה, פעילות ספורט, מניעת עישון ואורח חיים בריא, בשנות הלימודים שייקבעו לכך ובהיקף שייקבע, ...
הצעת חוק
27/02/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון – ביטול איסור הכניסה לצפון השומרון), התשע"ז–2017 שמטרתה לתקן את העיוות שגרמה תכנית ההתנתקות; וזאת על אף גירוש התושבים היהודים מצפון השומרון, לא חל בשטח המפונה כל שינוי מבחינת מעמד ...
פסק דין
27/02/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשת ילדיו הביולוגיים של המנוח לתיקון צו הירושה באופן שהם יכללו כיורשיו של המנוח, הבקשה הוגשה בשיהוי, 7 שנים מיום פטירת המנוח ו 6 שנים מיום הוצאת צו הירושה, שיהוי מתמשך שאינו סביר הינו עילה ...
גזר דין
27/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר מאסר בפועל לתקופה של 18 חודשים על ח'טיב ממדוח ח'טיב שהורשע בעבירה של ניסיון לחבלה חמורה בנסיבות מחמירות, בעבירה של פציעה בנסיבות מחמירות, , בעבירה של איומים, ובעבירה של הפקרה לפי סעיף 64א(ב) לפקודת התעבורה[נוסח חדש], תשכ"א ...
פסק דין
27/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי תביעה לחדול ולהימנע, מכל יבוא, יצור, השכרה, שיווק, הפצה, של מוצרים מכל סוג שהוא המפרים את זכויות היוצרים של התובעת ו/או הנושאים את סימני המסחר של התובעת. ביהמ"ש קבע כי בתביעתה לא פירטה התובעת את ...
פסק דין
27/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור לפי סעיף 118(ב) לחוק השידור הציבורי הישראלי, על הכרעת כונס הנכסים הרשמי המשמש כמפרק רשות השידור בתביעת חוב של המערערת לעניין תנאי עבודתה ברשות. ביהמ"ש קבע כי אין פגם בקביעת תנאי שכר שונים לעובדים המבצעים את ...
פסק דין
27/02/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תביעת אישה לקבלת מחצית הזכויות בדירת מגורים שרכש בעלה לשעבר טרם נישואי הצדדים, ובה התגוררו הצדדים מיום נישואיהם ועד לפרידתם בפרק זמן של כחמש שנים. ביהמ"ש קבע כי ע"פ חוק יחסי ממון בין בני זוג:"עם התרת ...
החלטה
27/02/2017 - רשם ההוצל"פ קיבל את בקשת אשת החייב להשבת שעון יד ומכשיר טלפון נייד שנתפסו בעת ביצוע הליך הוצאת מיטלטלין בכתובתו של החייב. תמצית טענתה של המבקשת הייתה, כי החפצים נלקחו כאשר ברור על פניו שהם חפציה האישיים, והכל במסגרת הליך ...
פסק דין
27/02/2017 - ביהמ"ש לתביעות תקטנות קיבל תביעה להשבת הפיקדון אותו הפקיד השוכר בידי בעל הדירה בתחילת תוקפו של חוזה השכירות ביניהם, ואשר חולט ולא הוחזר על ידי בעל הדירה . ביהמ"ש דחה את הטענה כי השוכר הפר הפרות רבות ויסודיות, חוזרות ונשנות ...
פסק דין
27/02/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל חלק מתביעת א.ג.מ. צפון בע"מ לחייב את סונול ישראל בע"מ לשלם את הפרש דמי השכירות עבור המקרקעין ששכרה בסך 38,837 ₪. באשר לפיצוי המוסכם שתבעה א.ג.מ. צפון בסך 500,000 ש"ח דחה ביהמ"ש את תביעתה. דמי השכירות שולמו ...
החלטה
27/02/2017 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל את בקשת הנתבעת שדמות מחולה, להורות לתובע עומר אלחצני להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיה באם תידחה התביעה. ביהמ"ש קבע כי ע"פ תקנה 116א לתקנות בית הדין לעבודה: (ב) היה התובע מי שאינו תושב ישראל ואינו אזרח אחת ...
פסק דין
27/02/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעת חצרות משואה בע"מ, בגין אי תשלום שכר עבור שירותי גביה, שלטענתה, ביצעה עבור העירייה, עפ"י הסכם שנחתם בין הצדדים. בין יתר טענות העירייה היא טענה לדחיית התביעה על הסף מחמת התיישנות. ביהמ"ש קבע כי עפ"י ...
החלטה
27/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה טענת המבקשים להפרת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים). הרקע לבקשה הוא טענה ל"הטרדה והצקה" של המבקשים בגין שיגור דברי פרסומת בדרך של משלוח מסרונים לטלפונים הסלולריים של המבקשים ושל חברי הקבוצה ...
פסק דין
27/02/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל בחלקה תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לדירה, עקב בניית דירה חדשה שהנתבעים בנו מעל הדירה. במהלך הבנייה סבלו התובע ומשפחתו מרעש, לכלוך ואבק בלתי פוסקים. כמו"כ, במהלך הזמן נוצרו נזקים שונים בדירת התובע כתוצאה מהבנייה ובהם, ...
גזר דין
27/02/2017 - ביהמ"ש השלום גזר את דינו של נאשם אשר הורשע על יסוד הודייתו בביצוע עבירות שעניינן גניבה והתפרצות למקום מגורים, עבירות על סעיפים 384 ו- 406 (ב) לחוק העונשין. הנאשם התפרץ לדירת מגורים בתל אביב וגנב מהדירה שני מחשבים ניידים, שעון, ...
הצעת חוק
26/02/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – הסמכת בית משפט למתן צו מניעה או צו עשה), התשע"ז–2017 שמטרתה לתקן את חוק איסור הפליה באופן שתיקבע בו הוראה מפורשת לפיה בית ...
הצעת חוק
26/02/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הקמת בנק חלב אם, התשע"ז–2017 שמטרתה הקמת בנק חלב אם בישראל המהווה מקור בטוח לתינוקות שחלב אימם אינו בנמצא. ...
פסק דין
26/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את עתירתו של ניר סומך להורות על בחינה מחודשת של בקשתו לשוב לשירות במשטרה לאחר שהרג אדם. בסופם של דין ודברים בין סומך למנוח, שלף סומך את נשקו וירה לעבר המנוח שלוש יריות. ירייה אחת לכיוון החזה ...
החלטה
26/02/2017 - ביהמ"ש השלום דן במעצר עד תום ההליכים. נגד העציר אושר טוביאנה הוגש כתב אישום המייחס לו שני אישומים שעניינם עבירות סחר בסם מסוכן מסוג קנאביס. ביהמ"ש קבע כי כאשר עסקינן בעבירות סחר-סם, דינו של הנאשם להיעצר עד לתום ההליכים וכי ...
פסק דין
26/02/2017 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על גזר דינו של בית משפט לנוער בו הורשע הנאשם בעבירות של יידוי חפץ לעבר כלי תחבורה לפי סעיף 332א(ב) לחוק העונשין, ושל החזקת נשק שלא כדין ; ונגזרו עליו שישה חודשי מאסר לריצוי בדרך של ...
פסק דין
26/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי דן בעתירה מינהלית לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח, למסירת פרטי מידע באשר לשכרם הממוצע בשנים 2012-2002 של ראש השב"כ, ראש המוסד ועובדי השב"כ והמוסד לפי חתכי ותק ותפקיד. משרד ראש הממשלה טען כי המידע המבוקש בעתירה מצוי בידי ...
פסק דין
26/02/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל באופן חלקי תביעת אב, שעניינה קביעת משמורת משותפת לבתם הקטינה של הצדדים, (בת כ- 5 שנים). ביהמ"ש קבע כי בהתאם להמלצות התסקיר, האב אינו מסוכן לילדתו, ולפיכך יש להרחיב את הסדרי הראיה, אולם בהדרגה. עוד נקבע ...
פסק דין
26/02/2017 - ביהמ"ש השלום דן בתביעת נזיקין בגין תאונת עבודה קטלנית. המנוח ז"ל, עבד כשרברב עצמאי בשיפוץ צנרת מים בקומה השלישית בבניין מגדלור בתל אביב. לאחר שנשמע פיצוץ עז בבניין ולאחר חיפוש נמצא המנוח מוטל ללא רוח חיים בקומה השנייה כשעליו מטפה ...
גזר דין
26/02/2017 - ביהמ"ש השלום גזר את דינה של דינה אראל אשר שימשה כמורה לאנגלית בחטיבת ביניים ברמת השרון, והורשעה, לאחר הליך שמיעת ראיות רב-היקף, בשתי עבירות של תקיפה סתם – לפי הוראות סעיף 379 לחוק העונשין. במהלך שיעור אנגלית בבית הספר, סטרה ...
26/02/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תביעה לאכיפת פסק-חוץ של בית משפט בארה"ב לפי חוק אכיפת פסקי חוץ. התובע והנתבעת, ילידי הארץ, הכירו וגדלו בה, בהמשך, חיו השניים כבני זוג בארה"ב. בביקורם האחרון בארץ, הגישה האישה תביעת גירושין בבית הדין הרבני. משלא ...
החלטה
26/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת המבקש להיתר המצאה אל מחוץ לתחום לחברת . Booking.com B.V שמקום מושבה הוא בהולנד. היתר ההמצאה ניתן במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין הטעיה כנגד הגולש הישראלי המזמין באמצעות האתר חדר במלון בישראל. ביהמ"ש קבע ...
פסק דין
26/02/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעת אסתר ויסאק ברקוביץ לתשלום פיצויים בגין ליקויי בניה, שנתגלו בדירה אותה רכשו מהנתבעים. ביהמ"ש קבע כי בנסיבות ענייננו, אין תחולה לחוק המכר (דירות). תנאי הכרחי להחלת חוק המכר (דירות) על הנתבעים, הינו שהדירה נבנתה על ...
פסק דין
26/02/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל תביעה לפיצוי לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה). טיסתם של התובעים נדחתה מעבר לחמש שעות והודגש כי העיכוב היה ידוע מראש לנתבעת. ביהמ"ש קבע כי ע"פ סעיף 7 לחוק שירותי ...
פסק דין
26/02/2017 - בית הדין לעבודה דן בערעור אשר העלה את שאלת סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה לדון בתביעות פיצוי שעילתן אונס או מעשי סדום המוגשות על פי החוק למניעת הטרדה מינית. בית הדין קבע כי הוכחה מסכת עובדתית קשה וחמורה, של ...
פסק דין
26/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור של חברת יונו סימול בע"מ להתרת זיכוי מיסי חוץ ששולמו על הכנסות שהופקו בארצות הברית כנגד המס החל בישראל. יונו סימול מחזיקה בשיעור 67% בתאגיד ISOA LLC שהתאגד ופועל בארצות הברית. התאגיד חילק כספים ליונו סימול, ...
פסק דין
23/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור על החלטתה של ועדת הערר המחוזית,אשר קיבלה ערר שהגישה הועדה המקומית לתכנון ובניה- הרצליה על שמאות מכרעת של השמאי יצחק סיון. במסגרת השומה המכרעת קבע השמאי סיון את שוויה של הקרקע ביום פרסומה למתן תוקף של ...
פסק דין
23/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור גילרז רשתות שיווק בע"מ שעניינו צווים לקביעת הכנסה, שהוציא פקיד שומה באר שבע למערער, לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה. השאלה שבמחלוקת היתה, כיצד ימוסה סכום של 1,800,000 ש"ח, אשר שולם על רקע עסקה, שבה ...
פסק דין
23/02/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בתוקפו של הסכם ממון שעשו הצדדים סמוך מאוד למועד נישואיהם. במסגרת ההסכם הוסכם בין היתר כי ישרור בין הצדדים משטר של הפרדה רכושית לגבי נכסים שהובאו על ידם לנישואין ולגבי נכסים שיתקבלו במתנה או בירושה במהלך ...
פסק דין
23/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של ציון מזרחי על שומת מס העסקאות ושומת מס התשומות שהוצאו לו. המערער הינו נהג מונית העובד באופן עצמאי. למערער נערכה ביקורת ניהול ספרים , בעקבותיה הוחלט על פסילת ספרי המערער לשנים אלו. בהודעה על ...
פסק דין
23/02/2017 - בית הדין לעבודה קיבל בקשה לסילוק תביעה על הסף. התובע, עובד זר תושב הודו, הועסק, בטיפול במבקש, שהינו, אדם סיעודי המוגבל בניידות ומוגדר כ"צמח". התביעה הוגשה באמצעות עובד זר נוסף - השוהה ככל הנראה בישראל - לפי יפוי כח נוטריוני ...
פסק דין
23/02/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את בקשת אחותו הבגירה של הקטין כאפוטרופוס נוסף על גופו ועל רכושו בעקבות פטירת אמם. האב והאם המנוחה של הקטין היו בני זוג שהתגרשו. הנתבע הינו אביו הביולוגי הן של הנער והן של התובעת . אמו ...
הכרעת דין
23/02/2017 - ביהמ"ש השלום הרשיע את גאולה יחיאל בביצוע עבודות ללא היתר, עבירה לפי סעיפים 145, 204 (א) ו- 208 (א) לחוק התכנון והבניה.הנאשם, בנה קיר/חומה בגובה של כ- 1.5 מ' ובאורך של כ- 13 מ' מצידו הדרומי של בית הנאשם ובצמוד ...
הכרעת דין
23/02/2017 - ביהמ"ש השלום זיכה נאשם מביצוע עבירת מעשה מגונה תוך שימוש בכוח לפי סעיף 348(ג1) לחוק העונשין. המגע המיני בין הנאשם לפלונית נחזה בעיניהן של חמש העדות, כמי שצפו בהם מהצד, כמגע שנעשה בניגוד לרצונה של פלונית. ביהמ"ש קבע כי פלונית ...
פסק דין
23/02/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה של נוסע בטרקטורון אשר נפגע בתאונת דרכים, בעת שהנתבע נהג בטרקטורון והתהפך. בשל נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה, הגיש התובע תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ביהמ"ש קבע כי שיעור השפעת נכותו על כושר תפקודו ...
פסק דין
23/02/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בבקשות לקיום צוואות סותרות. הורי הצדדים ערכו בשנת 1997 צוואה משותפת בה חילקו רכושם לארבעת ילדיהם. בשנת 2009 נערכה צוואה לפיה האם מורישה כלל עזבונה לבן בלבד. ביהמ"ש קבע כי צוואה משותפת והדדית לא ניתן לשנות ...
החלטה
23/02/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשת היועהמ"ש לממשלה לפי סעיף 12(ג) לחוק אימוץ ילדים, להורות על מסירת קטינים למשפחת אומנה עם כוונות אימוץ. ביהמ"ש קבע כי האם והאב חסרי מסוגלות הורית ויכולת בסיסית לדאוג לקטינים. המלצת כל אנשי הטיפול המכירים ...
החלטה
23/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת התובע להגשת חוות דעת רפואית נוספת, כחוות דעת מטעמו. התובע רכב על סוס משוטט, הסוס החל לפתע להשתולל ולדהור וכתוצאה מכך העיף הסוס את התובע מעל גבו, התובע נפל על הרצפה ואיבד את הכרתו. לכתב ...
החלטה
23/02/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את בקשת אביעד לוי למתן רשות ערעור על החלטת הרשמת בתיק הוצל"פ כי המשיבים זכו בהתמחרות שנערכה על דירה של החייב תמורת 4,500,000 ₪. במסגרת ההתמחרות, הוכרז המבקש כזוכה בהתמחרות בהצעה בסך של 4,250,000 ₪. לאחר סיום ...
פסק דין
23/02/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעת המל"ל בסדר דין מקוצר בתביעה לשיפוי עבור גמלת סיעוד ששילם המוסד, בגין נזק גוף שסבלה נפגעת בתאונת דרכים. לטענת המל"ל, חייבות הנתבעות אורה בר-וולפסון וכלל חברה לביטוח בע"מ, אשר חוייבו בנזקי הנפגעת בגין התאונה, לשפות ...
גזר דין
23/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את הסדר הטיעון שנחתם עם מי שכיהן בתפקיד הרב הראשי לישראל, יונה יחיאל מצגר, בכל הנוגע לקביעת עונש המאסר בגין הרשעתו בין היתר, בעבירות לקיחת שוחד וגזר עליו עונש מאסר בפועל של 54 חודשים; נקבע כי, מצגר ...
הצעת חוק
22/02/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון – איסור כולל לפרסום מוצרי הטבק), התשע"ז–2017 שמטרתה לאסור באופן כללי את הפרסומת למוצרי טבק כדי להקטין את חשיפת הציבור לפרסומת למוצרים אלה, הגורמים למוות, תחלואה ונכות. ...
פסק דין
22/02/2017 - בית הדין לעבודה דחה את תביעת אמיר שוורץ לדמי אבטלה. התובע שימש, ע"פ הגדרת תפקידו, כסמנכ"ל שירותי מחשוב. יחסי העבודה בין התובע לחברה הסתיימו. במהלך תקופת עבודתו החזיק התובע בשליש ממניות החברה. בית הדין קבע כי לפי סעיף 6 ב' ...
פסק דין
22/02/2017 - בית הדין לעבודה דחה את תביעת ולדימיר טורבסקי להכיר בפגיעה בעיניו- קטרקט- כפגיעה בעבודה. בתביעתו טען התובע כי יש להכיר בפגיעה כמחלת מקצוע, הנובעת מחשיפה לחום גבוה או לקרינה כתוצאה מעבודת ריתוך. לחילופין, טען יש להכיר בפגיעה על דרך המיקרוטראומה ...
פסק דין
22/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלק מערעור א.ב. המפתח יזום והשקעות בע"מ באשר לאופן המיסוי של עסקאות ההשכרה בהן שכרה המערערת דירות מגורים באזור תל אביב מבעליהן והשכירה אותן לשימוש תושבי חוץ, על פי רוב עובדי שגרירויות וחברות זרות. ביהמ"ש קבע כי ...
החלטה
22/02/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשת איש למתן זכות קדימה לרכישת זכויות בדירת מגורים. בבקשתו , טען האיש כי עומדת לו זכות הקדימה המפורטת בסעיף 101 לחוק המקרקעין. לפיכך, עתר האיש למתן זכות קדימה לרכישת חלקה של האישה בדירה. בהתאם לדו"ח ...
פסק דין עא 4752/14 נכסי רמת אביב בע"מ נ' עיריית תל אביב, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב
16/06/2016
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בו התקבלה תביעת נכסי רמת אביב בע"מ, המערערת, להצהיר על בטלותם של שני הסכמים שנכרתו בינה ובין עיריית תל אביב-יפו והוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, המשיבות, ...
פסק דין עעמ 2975/15 הוצאת עיתון 'הארץ', ברק רביד, עיתונאי 'הארץ' נ' משרד החוץ
06/06/2016
תמצית העובדות
ערעורם של הוצאת עיתון 'הארץ', והעיתונאי, ברק רביד, על החלטת המשיב, משרד החוץ, שלא לפרסם את רשימת האורחים שהשתתפו בארוחת "חג שני" בביתו של שגריר ישראל, בוושינגטון.
בשנת 2014, התקיימה בביתו של שגריר ישראל בוושינגטון, מר ...
פסק דין בגצ 6494/14 שי גיני, יהונתן ודעי נ' הרבנות הראשית, השר לשירותי דת, המועצה הדתית ירושלים
06/06/2016
תמצית העובדות
עתירתם של שי גיני ויהונתן ודעי, בעלי מסעדות, כנגד המשיבים, הרבנות הראשית, השר לשירותי דת והמועצה הדתית ירושלים, בעניין הוראת סעיף 3(א) לחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983,שעניינה במתן תעודת הכשר לבית אוכל.
העותרים, בעלי מסעדות בירושלים, ...
פסק דין עעמ 8329/14 עיריית קרית אתא, הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא נ' נילי קורן, מלכה בראון
31/05/2016
תמצית העובדות
ערעורה של עיריית קרית אתא נגד החלטת בימ"ש קמא, לחייבה ליתן למשיבות, נילי קורן ומלכה בראון, אישור על היעדר חובות בנכס שבבעלותן, על אף טענת העירייה לחוב ארנונה קיים בנכס, שלא שולם על ידן.
המשיבות, המתגוררות ...
פסק דין עעמ 3550/15 משרד הביטחון האגף לשיקום נכים נ' פלוני, ארגון נכי צה"ל
30/05/2016
תמצית העובדות
ערעורם של משרד הביטחון-האגף לשיקום נכים וכן המשיב, נכה צה"ל, על קביעת בימ"ש קמא, ביחס למועד הזכאות לתשלומי תגמולים למפרע המגיעים למשיב, וכן חישוב התשלומים.
המשיב הוכר ע"י קצין התגמולים כנכה וזכה לתגמולים, עקב נכות שמקורה ...
פסק דין עפ 4205/14 נחום בן יצחק נ' מדינת ישראל
29/05/2016
תמצית העובדות
ושוב בילוי לילי וסכסוך של מה בכך בין צעירים מסתיים במותו של אחד מהם מדקירה. הלב מתקומם ומסרב להאמין. עד מתי?
ביום 8.10.2009 בשעות הערב המאוחרות בילה המערער עם חברים, ובהם אוהד דדון. במהלך הערב הם ...
פסק דין עא 841/15 פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוני
23/05/2016
תמצית העובדות
ערעורה של פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ, על קבלת טענת המשיבים, אדם בעל 100% נכות ואביו, שלפיה, המערערת הפרה את ההסכמה בין הצדדים להקצות למשיבים חניית נכה בנוסף לשתי חניות אחרות שהוקצו להם בצמידות לדירה שרכשו.
...
פסק דין עא 7084/13 בר יהודה בע"מ נ' מדינת ישראל רשות מקרקעי ישראל, הוניגמן ובניו בע"מ ואח'
10/05/2016
תמצית העובדות
רשות מקרקעי ישראל מתקשרת מעת לעת עם יזמים במתכונת של "חוזה פיתוח", היינו חוזה שבמסגרתו מתחייב יזם לפתח מקרקעין לקראת התקשרות בחוזה חכירה או בעלות עם סיומה של תקופת הפיתוח. כך עושות לעתים גם רשויות מקומיות. ...
פסק דין עא 1062/15 והבי והבי נ' חאלד כמאל נזאל, סידאר הנדסה בע"מ, קרן סגולה לפיתוח בע"מ ואח'
10/05/2016
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, במסגרתו נדחתה תביעתו של המערער.
המערער, יליד 1973, מחפה באבן במקצועו, נחבל ביום 21.9.2008 כשנפל מפיגום, בזמן הרכבתו, באתר בניה. את האחריות לקרות התאונה ביקש המערער להטיל על ...
פסק דין עא 879/14 עמוס נחשון נ' יהודה נחשון, דניאל נחשון, דרור נחשון
05/05/2016
תמצית העובדות
ערעור שהגיש עמוס נחשון, על החלטת בימ"ש קמא, לבטל את הסכם המתנה שבו התחייב, דודו המנוח, אהרון נחשון ז"ל, להעביר לו את כל זכויותיו במקרקעין, בהיותו "מתנה מחמת מיתה".
המערער פנה למנוח בחייו, והציע לו למכור ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)