שלום אורחהתנתקות

פסק דין
26/11/2015 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה בעילה של כליאת שווא. התובע, נתין זר, שהגיע לישראל תוך קבלת אשרת עבודה והועסק בתחום החקלאות. לאחר שהואשם בעבירה של יבוא סם, ריצה 12 חודשי מאסר כמו כן נשללה מהתובע אשרת העבודה בישראל, משכך היה התובע ...
גזר דין
26/11/2015 - ביהמ"ש המחוזי גזר על נאשם 5 שנות מאסר, ופיצוי כספי, בגין עבירות של הריגה, נהיגה בשכרות וחבלה חמורה. הנאשם יצא בשעות הלילה לבילוי במועדון בתל אביב יחד עם חבריו ושתה משקאות אלכוהוליים. הנאשם נהג לקראת שעות הבוקר כדי לחזור לביתו ...
פסק דין
26/11/2015 - ביה"ד לעבודה קיבל באופן חלקי את תביעתו של עובד הוראה במשרד החינוך וחייב את מדינת ישראל ומשרד החינוך לפצותו על אובדן זכאותו לקיצור יום עבודה בשל היותו אב לילד מתחת לגיל 14 מכוח סעיף 4 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח ...
פסק דין
26/11/2015 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של המפקח על רישום המקרקעין במסגרתו קיבל המפקח בחלקה את תביעת נציגות הבית המשותף אשר תבעה למתן צו לסילוק שימושיו הבלתי חוקיים ברכוש המשותף כנגד עידו סימון, בעל 2 דירות בבניין. נקבע כי, ...
הצעת חוק
26/11/2015 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – איסור קשירת חשבונית חודשית לכל מכשיר אלקטרוני או מוצר נלווה), התשע"ו–2015 שמטרתה למנוע מהחברות המסחריות למצוא דרכים נוספות לעקוף את החוקים החדשים ולהמשיך לקשור את לקוחותיהם לעסקאות ארוכות טווח ...
הצעת חוק
26/11/2015 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – נקיטת אמצעים למניעת הטרדה מינית במקומות ציבוריים), התשע"ו–2015 שמטרתה להעלות את המודעות בקרב נשים וגברים כאחד להטרדות מיניות המתבצעות בתחבורה הציבורית, במוסדות חינוך ותרבות ובמקומות בילוי, ולתת כלים להגברת ...
פסק דין
26/11/2015 - ביהמ"ש לענייני משפחה הכריע בדילמה הנוגעת למקומו של ביהמ"ש בציר שנע בין האוטונומיה המוחלטת של האדם לבין פטרנליזם בקביעת טובתו והגנה עליו; והאם במסגרת התפיסה השיפוטית הפטרנליסטית, יקבע "מה טוב לחסויה", או שמא יכובד רצונה ותישמר לה האוטונומיה לחיות ולמות ...
פסק דין
26/11/2015 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בשאלה כיצד יש לפרק את השיתוף במקרקעין השייכים לאחים מכח ירושת הוריהם כאשר בחלק מהמקרקעין בנויה יחידת דיור אשר בה מתגוררת התובעת. נקבע כי, התובעת לא הוכיחה כי הוענקה לה זכות בר רשות בלתי הדירה לכל ...
החלטה
26/11/2015 - ביהמ"ש השלום קיבל באופן חלקי בקשה לביטול צו עיקול זמני, ע"ס של 515,000 ש"ח, אשר ניתן במעמד צד אחד, בטרם הוגשה התביעה, בעקבות מכירת מגרש בין הצדדים. נקבע כי, במסגרת בקשה למתן צו עיקול זמני על ביהמ"ש לשאול את עצמו ...
גזר דין
26/11/2015 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי את ערעורו של אלרואי ידעי על גזר דינו בגין עבירות של התנהגות פרועה במקום ציבורי ובגין עבירות של איסור כניסה לשדה משחק לפי חוק איסור אלימות בספורט; בין השאר, נגזר עליו הרחקה מאירוע ספורט למשך ...
החלטה
26/11/2015 - ביה"ד הארצי לעבודה דן בשאלה עקרונית בדבר תוקפן וחוקיותן של הוראות בתקנוני המשמעת של קבוצות כדורגל הנוגעות להטלת קנסות והשעיית שחקנים; וקיבל את עמדת התאחדות הכדורגל בסוגיה תוך ציון בדבר המגעים המבורכים המתנהלים בין מנהלת הליגות לכדורגל (ליגת העל והליגה ...
פסק דין
26/11/2015 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל ערעור על פס"ד של ביה"ד קמא בעניין דרגת זכאות אדם שלקה באירוע מוחי ופגיעתו הוכרה כנפגע בעבודה, לקצבה מיוחדת לנכה עבור צרכים מיוחדים. המערער טען כי הוא זכאי לקצבה המיוחדת בשיעור מקסימאלי, וזאת נוכח היותו תלוי ...
החלטה
26/11/2015 - ביהמ"ש העליון קיבל בקשה לסעד זמני בערעור על פס"ד של בימ"ש קמא בו התקבלה תביעתו של נעים גאנם לסעד הצהרתי לפיו הוא זכאי להירשם כבעליה של חלקה הרשומה על שמם של המערערים ואח'; לאחר מתן פסק הדין הגישו המערערים לבית ...
טענה
26/11/2015 - מבקר המדינה, יוסף שפירא, הגיש דו"ח ביקורת נוקב על התנהלות השלטון המקומי ובין היתר ציין מבקר המדינה שבמהלך הביקורת, ניתן דגש מיוחד על נושא האכיפה בתחום רישוי העסקים ובתחום התכנון והבנייה וניהול נכסים וכספים וכן על תופעת המינויים של יועצים ...
החלטה
26/11/2015 - ביהמ"ש העליון דחה את בקשתה של הוצאת עיתון הארץ בע"מ להסיר את החיסיון שהוטל על הזמנתו לעדות של מר אבישי רביב במשפט שעניינו תביעת לשון הרע שהוגשה נגד הוצאת עיתון "הארץ" על-ידי צד שלישי, במסגרת תביעה לפיצויים בגין לשון הרע ...
פסק דין
25/11/2015 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעור המדינה וביטל את החלטתו של בימ"ש קמא, בגדרה אושרה בקשה לתביעה ייצוגית נגד הפער במחירי האגרות בין בית הדין הרבני לבית משפט למשפחה. ביהמ"ש הדגיש כי בעקבות העתירה אף מינה שר המשפטים צוות בדיקה לבחינת ...
פסק דין
25/11/2015 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על החלטת בימ"ש קמא, לפיה נדחתה בקשת דודו מרעי להחזיר לו ארבע מכונות משחק שנתפסו בעסקו בהן התנהלו משחקים אסורים, לאחר מעצרו בחשד לניהול מקום להגרלות והימורים. נקבע כי לא נמצא כל פגם בהסתמכותו של בימ"ש ...
החלטה
25/11/2015 - ביהמ"ש השלום דחה בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה שניתן כנגד חיים אוחנה בטענה שכתב התביעה לא נמסר לידיו כדין, מאחר והוא נפרד מאשתו ועבר להתגורר בדירה אחרת טרם מסירת כתב התביעה לאשתו. נקבע כי גם אם כתב התביעה לא ...
טענה
25/11/2015 - רשות המסים השיתה כופר בסך 10,000 ש"ח על איש העסקים, משה ארקין, בגין אי דיווח על מימוש אופציות ממכירת מניות יצרנית התרופות "פריגו", במסגרת החלטות וועדות הכופר של רשות המסים, הדנות בנושאי מס הכנסה ומכוח חוקי המס, רשאי מנהל רשות ...
הצעת חוק
25/11/2015 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – החלטה של אם ששהתה במקלט לנשים מוכות עם ילדיה לצורך רישום למוסד חינוכי ומתן טיפול נפשי לילדיה), התשע"ו–2015 שמטרתה לאפשר לקטין להירשם למוסד חינוכי ולקבל טיפול נפשי בהסכמת האם ...
הצעת חוק
25/11/2015 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק להסדרת רעיית דבורים וייצור דבש, התשע"ו–2015 שמטרתה להסדיר את חלוקת הצוף הגדל במקרקעי ציבור, ככל חלוקת משאב ציבורי. עם זאת, יש לראות כ'מקרקעי ציבור' לעניין זה אך ורק שטחים שאינם מוחזקים על ידי אדם ...
החלטה
25/11/2015 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור על פס"ד של בימ"ש קמא בגדרו נדחה ערעורו של נפגע בתאונת דרכים, והתקבל חלקית ערעורה של כלל חברה לביטוח על פסק דינו של ביהמ"ש השלום והופחת מהפיצוי שנפסק לטובת הנפגע סך של 118,000 ש"ח. ...
פסק דין
25/11/2015 - ביהמ"ש העליון קיבל בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש קמא לפיה נדחתה עתירתו של טל נעמן, שמואשם בביצוע עבירת רצח של אחיו, נגד החלטת שב"ס להורות על כבילתו ברגליים במקום אשפוזו בבית החולים שער מנשה. נקבע כי, אומנם התפקיד של ...
החלטה
25/11/2015 - ביהמ"ש המחוזי גזר על אב 7 שנות מאסר בפועל בגין עבירות מין במשפחה בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים. נקבע כי הערך החברתי המוגן בו פגע הנאשם הוא הצורך להגן על שלמות גופם ונפשם של קורבנות פגיעה מינית בכלל, וקטינים ...
פסק דין
25/11/2015 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתה של עוזרת אישית לסמנכ"ל משאבים בחברת נמל אשדוד בע"מ לביטול פיטוריה בטענה לגרם הפרת חוזה, פגיעה בשמה הטוב ועוגמת נפש וטרדה ועוד. נקבע כי, תפקידה של התובעת כעוזרת לסמנכ"ל משאבים הינה משרת אמון; משסמנכ"ל משאבים ...
פסק דין
25/11/2015 - ביהמ"ש השלום קיבל באופן חלקי את תביעתו של בעל מוסך לתיקון אופנועים שבו תוקנו גם אופנועים של המשטרה; כאשר במסגרת מבצע רחב היקף שנועד לאתר מוסכים המחזיקים חלקי חילוף שפורקו מכלי רכב גנובים, נתפסו במוסך של התובע חלקי חילוף החשודים ...
פסק דין
25/11/2015 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתו של מנהל הסעות בחברת "מאיה טורס", להכיר כפגיעה בעבודה בארוע שהתרחש עת נסע ברכבו לעבודתו ואירע פיצוץ ברכב שגרם לו פגיעות בכל חלקי גופו.נקבע כי, אומנם ברכבו של התובע אירע פיצוץ עקב מטען חבלה, אך ...
פסק דין
25/11/2015 - ביהמ"ש השלום דן בשאלה על מי חלה החובה לשלם את סכום הפיצוי בגין פגיעתה של התובעת בתאונת דרכים שארעה כשריאד אבו עמרה נהג ברכבו שהיה מבוטח באמצעות מנורה חברה לביטוח בע"מ כשרשיונו מופקד בבית המשפט. נקבע כי, רשיון הנהיגה של ...
פסק דין
25/11/2015 - ביה"ד הרבני דחה תביעה של גרוש להסדר רכושי חדש עם גרושתו ואישר את הסכם הגירושין שקיבל תוקף של פס"ד. ביה"ד קיבל את מרבית טענותיה של הגרושה, ודחה את טענות הגרוש להסדר רכושי מחודש; טענת התובע כי ההסכם נעשה למראית עין ...
פסק דין
25/11/2015 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש קמא בגדרה נדחתה בקשה לפסילת שופט. לטענת המערער, החלטות בימ"ש קמא אינן מאוזנות וכי אינו זוכה למשפט הוגן. נקבע כי, הטענות שהעלה המערער אינן מקימות עילה לפסילת השופט מלהמשיך לדון בעניינו; במקרה זה, ...
החלטה
24/11/2015 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערר המדינה על החלטת בימ"ש קמא לשחרר את אברהם גפני למעצר בית מלא, בשעה שהואשם בעבירות של הצתה, קשירת קשר לביצוע פשע, איומים ושיבוש מהלכי משפט עת ריסס כתובות בסמוך למאהלים השייכים לערבים. נקבע כי, ישנן ...
פסק דין
24/11/2015 - ביהמ"ש השלום פסק לתובעת פיצוי בסך של כ-348,000 ₪ בגין נזקי גוף שנגרמו לה. במהלך שיעור ספורט עת הייתה התובעת בכיתה ז' היא נתקלה בבור במגרש בית הספר תוך כדי פעילות ע"פ הוראת הנתבעת. התובעת טענה, כי התאונה ארעה עקב ...
הכרעת דין
24/11/2015 - בימ"ש השלום זיכה נאשם בהפרת הוראה חוקית, מטעמים של הגנה מן הצדק. ועדת השחרורים הורתה לשחרר את הנאשם על תנאי ממאסרו, כך שיהיה נתון בתנאי מעצר בית חלקי - בין השעות 22:00 עד 06:00 למחרת. בחלוף כשנתיים, ביקש הנאשם לשנות ...
הצעת חוק
24/11/2015 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שקיפות בהצהרת הון לנבחרי ציבור בכירים, התשע"ו–2015 שמטרתה לחשוף בפני הציבור את הצהרות ההון של נבחריו הבכירים וקרובי משפחתם וזאת כדי להתמודד עם ניגודי עניינים קיימים אשר יעלו מהן וכן יעודד שקיפות, גילוי נאות ...
הצעת חוק
24/11/2015 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – ארגון סטודנטים ארצי יציג), התשע"ו–2015 שמטרתה להכיר בארגון העל של הסטודנטים המייצג סטודנטים רבים ברחבי הארץ. הסטודנטים חברים באגודות סטודנטים במוסדות ואלו מאוגדות תחת ארגון על אחד אשר ההצטרפות אליו ...
פסק דין
24/11/2015 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעורו של עמית ז'ן-קלוד טוויל שהורשע בגין הריגה ובמסגרת החלטת בימ"ש קמא נגזר עליו 19 שנות מאסר בפועל, והפחית את עונשו ל 17 שנות מאסר בפועל בקובעו כי, צדק המערער בטיעונו כי בימ"ש קמא לא נתן ...
פסק דין
24/11/2015 - ביהמ"ש השלום קיבל באופן חלקי את תביעתו של וליד אבו אסעד, כנגד הנתבעת שהתקשרה עימו על מנת שיבנה עבורה יחידת צימר בחצר ביתה. המחלוקת בין הצדדים נסובה לאחר שהנתבעת ביטלה את ההסכם, כאשר אין חולק כי העבודות לא בוצעו במלואן ...
פסק דין
24/11/2015 - ביה"ד הארצי דן בשאלה האם יש לקחת בחשבון תמיכה משפחתית כ"הכנסה" לצורך חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א - 1980 כאשר התמיכה מיועדת לצורך סיוע בתשלום שכר דירה. נקבע כי, חוק הבטחת הכנסה הינו אחת הדרכים המרכזיות באמצעותן מיישמת המדינה את חובתה ...
פסק דין
24/11/2015 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על פס"ד של ביה"ד קמא, שבו נדחתה תביעתה של חולת אלצהיימר לתשלום גמלת שירותים מיוחדים נוכח הוראת תקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), תשל"ט – 1978 בקובעו כי, המערערת שוהה במוסד ...
החלטה
24/11/2015 - ביהמ"ש השלום דחה את בקשת מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ להורות על סילוק התביעה על הסף אך נתן לה הרשות להתגונן כלפי תביעה שהוגשה נגדה לשיפוי בהתאם לצו פיצויים לנפגעי תאונת דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים), תשס"א-2001 בטענה, ...
החלטה
24/11/2015 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש קמא במסגרתה נקבעו זמני שהות זמניים של האב עם בנותיו, ונקבע כי הצדדים, בני זוג לשעבר, יפנו להדרכה הורית. נקבע כי, מלשון סעיף 52(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 עולה, ...
החלטה
24/11/2015 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש קמא במסגרתה נקבעו הסדרי ראייה זמניים בין בת זוגה של המבקשת, לקטינים, אשר נולדו כתוצאה מתרומת ביציות של בת הזוג שהופרו בזרעו של המבקש והושתלו ברחמה של המבקשת. נקבע כי ביהמ"ש ...
גזר דין
24/11/2015 - ביהמ"ש המחוזי גזר על אב 22 שנות מאסר לריצוי בפועל בגין הרשעתו בעבירות מין רבות וחמורות, ובעבירות אלימות שביצע בבתו המתלוננת, שהייתה קטינה בעת ביצוע העבירות כלפיה. נקבע כי, אין לנתק את ביצוע עבירות האלימות וביצוע עבירות המין ולראות בהם ...
פסק דין
24/11/2015 - ביה"ד הרבני קיבל באופן חלקי את תביעת האישה באופן כזה שביה"ד חייב את הבעל בגירושין, אך לא חייב את הבעל בתשלום הכתובה, וזאת מכיוון שביה"ד לא השתכנע כי תביעת האשה לגירושין הוגשה עקב הפירוד ביניהם וכי מרידת האשה החלה בשעה ...
פסק דין
24/11/2015 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי ערעור על החלטת מנהל מס ערך מוסף שסבר כי מכירת בית המערער, אשר שימש כ"צימר", היא עסקה חייבת במס ערך מוסף. ביהמ"ש קבע כי אין חולק שהבית הינו בבחינת "נכס" כמשמעות מונח זה בסעיף 1 ...
פסק דין
23/11/2015 - ביה"ד הרבני קבע כי לא ניתן לאשר את יהדותו של המבקש שטען כי הוא נימול ואביו יהודי אין לו קשר עם האם, היות ולא הצליח לאתר אותה, אך יודע כי סבתו, אמה של אמו היא יהודיה. ביה"ד קבע "כי אין ...
פסק דין
23/11/2015 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל תביעה להכרת בירידה בשמיעה ובטנטון שיש לתובע אשר נגרם לו ממקום עבודתו. ביה"ד קבע כי פגיעתו של התובע באוזניו נגרמה לו בשל חשיפתו לרעש מזיק. ...
פסק דין
23/11/2015 - ביהמ"ש העליון קיבל באופן חלקי ערעור על פסק דינו של בימ"ש קמא בגדרו נדחתה תביעתם של דוד ויחיאל נגר נגד עיריית ראש העין, לקבלת פיצוי מכוחו של הסכם פשרה, שנחתם במסגרת הליכים משפטיים שנוהלו בין הצדדים. המערערים החזיקו בחלקת אדמה ...
הצעת חוק
23/11/2015 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – העברת סמכויות למשרד להגנת הסביבה), התשע"ו–2015 שמטרתה לאחד סמכויות ליישום החוק ולהפקידן תחת המטריה של המשרד להגנת הסביבה, המשרד אשר בידיו יש, באופן טבעי, להפקיד ...
הצעת חוק
23/11/2015 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – סייגים להגבלת הספקת חשמל, מים וטלפון), התשע"ו–2015 שמטרתה לאפשר חיבור חשמל, מים וטלפון לבתים שנבנו ללא היתר, במקרים שבהם הפתרון התכנוני לבנייה גובש ואושר עקרונית במוסדות התכנון והבנייה. ...
פסק דין עע 17754-11/14 מוחמד ח'דר נ' מנורה מבטחים פנסיה בע"מ
26/04/2015
תמצית העובדות
המערער חבר בקרן פנסיה מקיפה "מבטחים" המנוהלת על ידי המשיבה. ביום 7.1.2007 נפגע המערער בתאונה ומאז לא שב לעבודתו בשל מצב בריאותו. המערער הוכר על פי תקנון הקרן כנכה זמני בשיעור של 100% עד ליום 1.6.2010, ...
פסק דין עע 48987-12/12 יהודה ביטון נ' מדינת ישראל- שירות בתי הסוהר
16/04/2015
תמצית העובדות
שירותו של המערער כסוהר בשירות בתי הסוהר הופסק בשתי הזדמנויות, בפעם הראשונה בשנת 2001 מטעמים רפואיים, תוך שנקבעה זכאותו לגמלה; בפעם השנייה, בשנת 2005, והפעם מטעמים של אי התאמה. תביעתו לבית הדין האזורי, בה ביקש לקבוע ...
פסק דין עע 11403-04/12 מרגלית רובין נ' קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות
02/04/2015
תמצית העובדות
המשיבה (להלן – קג"מ או הקרן) היא קרן פנסיה ותיקה, שפועלת בהתאם לתקנון קרן הפנסיה. המנוח היה פנסיונר של הקרן מ- 1999 עד מועד פטירתו ביום 20.11.2009. המערערת הכירה את המנוח בשנת 1984 והם ניהלו מערכת ...
פסק דין עע 46548-09/12 לירן אבידן נ' פלאפון תקשורת בע"מ, אלעד גרגיר
31/03/2015
תמצית העובדות
המערערת, עבדה בחברת פלאפון כנציגת לקוחות, החל מיום 18.10.07. ביום 23.8.09 פוטרה על ידי המשיב 2, ששימש כמנהלה הישיר. הפיטורים נכנסו לתוקף ביום 23.9.09. סמוך לאחר פיטוריה הגישה המערערת תביעה בבית הדין האזורי כנגד החברה וכנגד ...
פסק דין עא 4948/13 עו"ד יעקב הרכבי נ' מיכאל אבני
15/03/2015
תמצית העובדות
שני ערעורים מאוחדים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בו קיבל בית המשפט את תביעת המשיבים וחייב את המערער לפצותם בסך 3,169,050 ₪ ובהוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין בסכום כולל של 100,000 ₪.
המערער הוא ...
פסק דין עא 3515/13 סלים עתאמנה, וחיד עתאמנה, ראפעאת עתאמנה נ' עו"ד איתן ארז כמפרק חברת בני סלים, עתאמנה בע"מ (בפירוק) וחברת בלוק הסלע, האדום מפעלי בלוקים בע"מ (בפירוק) ואח'
11/03/2015
תמצית העובדות
ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי אשר קבע כי המערערים נושאים באחריות אישית לחובותיהן של שתי חברות בפירוק מכוח סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות, התשמ"ג-1983 בסכום כולל של 6,824,235 ש"ח וכן חייב אותם בהוצאות בסך ...
החלטה ברמ 6744/14 ג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון
05/03/2015
תמצית העובדות
מהן הדרישות החלות על קיומו של הליך ראוי בפני שמאי מכריע המתמנה לצורך קביעת גובהו של חיוב בהיטל השבחה?
במוקד ההליכים שעליהם נסבה בקשה זו עומד מגרש, שעליו ניצב בניין המשמש כקניון וכמרכז עסקים. על המקרקעין ...
פסק דין עעמ 8909/13 ישעיהו הרמלין, לינדה הרמלין נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר, ועד מקומי הדר עם
04/03/2015
תמצית העובדות
ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, במסגרתו נדחתה עתירתם של המערערים נגד החלטת ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז, לקבל את התנגדויות המשיבים 2 ו-3 ...
פסק דין עסק 26965-12/12 מדינת ישראל נ' ההסתדרות הכללית החדשה, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
25/02/2015
תמצית העובדות
הערעור נסוב על זכאותם של עובדים בדרוג הניהולי בבזק, לתוספת כוננות בשכרם. תנאי תשלום התוספת עוגנו בנוהל "שעות כוננות – עובדים בדרג ניהול". במסגרתו נקבע בין היתר כי תשלום עבור שעות כוננות אינו נחשב כשכר לכל ...
פסק דין עעמ 89/13 עיריית רמת גן, מנהלת הארנונה של עריית רמת גן נ' אריה הראל
24/02/2015
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים שבו קיבל בית המשפט את עתירת המשיב וביטל את חיוב הארנונה שנשלח לו על-ידי המערערת 1, היא העירייה.
המשיב הוא בעליו של נכס, ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)