IP=54.167.47.248
הצעת חוק
26/05/2019 - משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק הארכת מועדים (תיקון – פעולה כלפי רשות ציבורית), התשע"ט-2019 שמטרתו לאפשר יישומו של החוק באופן שיקל על חיילי המילואים הנקראים לשירות חירום. הקלה זו תהווה חלק מהקלות והטבות שונות המביאות לידי ביטוי את הרצון להפחית ...
פסק דין
26/05/2019 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור בדונו בהכרעה על פס"ד של בימ"ש קמא בגדרו התקבלה עתירתם של המשיבים לביטול הפקעתם של מקרקעין שהופקעו בשנת 1970.לאחר שייעודה של חלקה בתל אביב שונה בשנת 1970 מ"מגורים" ל"צורכי ציבור", חרף התנגדות בעליה דאז של המשיבה ...
החלטה
26/05/2019 - ביהמ"ש העליון דחה ערר בעניין המעצר של העורר בטענה לחברתו בארגון פשיעה ובמהלך הוא ביצע עבירות רצח, אלימות, חטיפה, נשק, סחיטה, כספים ועוד. נקבע כי על מסוכנות של ארגון פשיעה אי אפשר לענות במעצר בפיקוח אלקטרוני. לצד זאת, יש סכנה ...
גזר דין
26/05/2019 - ועדת השחרורים דחתה את בקשתו של אסיר לשחרורו המוקדם בשל נסיבות העבירה שמכוחם הוא מרצה את דינו. ...
החלטה
26/05/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בתובענה ליישוב סכסוך והכריע בשאלה האם יש לביהמ"ש סמכות להורות על הזמנת תסקיר בתום ההליך, גם בטרם תיקון חקיקתי. ...
פסק דין
26/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורו של עו"ד במקצועו, אשר הוגשה כנגדו קובלנה לביה"ד המשמעתי של לשכת עוה"ד המייחסת לו ביצוע עבירה של אי שמירה על כבוד המקצוע לאחר שנטען כלפיו כי נוצרו בינו ובין המתלוננת יחסי עו"ד-לקוח, והשיב בחיוב על ...
פסק דין
26/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על שומות שניתן כנגד עוסק עצמאי אשר נתן שירותי ייעוץ כעצמאי לתעשייה האווירית. נקבע כי המערער לא עמד בנטל ההוכחה , לאחר שביקש להפחית את שומת המס שלו בטענה להוצאות שנדרש להוציא בייצור הכנסתו; ביהמ"ש דחה ...
החלטה
26/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת המשיבה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום במסגרת אישור תובענה ייצוגית בעניין קרטל בינלאומי לתיאום מחירים של כונני תקליטורים, לו היו צד, המשיבה, ועוד משיבות אחרות, חברות זרות נוספות. נקבע כי , המבקש ביצע המצאה כדין למשיבה ...
פסק דין
26/05/2019 - ביה"ד לעבודה קיבל באופן חלקי תביעה בדונו בשאלה אם עבודת התובעת כמלחימת מעגלים אלקטרוניים קטנים במפעל לייצור אלקטרוניקה גרמה לפגיעת CTS ותסמונת "אצבע הדק" (כפות ידיה ואצבעותיה). נקבע כי המומחה מכיר בקשר הסיבתי של החמרת מצבה של התובעת לתנאי עבודתה ...
החלטה
26/05/2019 - ביה"ד לעבודה דחה בקשת נתבעים להורות לתובע להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיהם ככל שתביעתו כנגדם תידחה. נקבע כי משהנתבעים מודים בחלק מהעובדות ואולם מבקשים ליתן פירוש אחר למערכת היחסים בין הצדדים, מבלי לתמוך טענתם בכל ראיה, ובשים לב לכך שאין בידי ...
פסק דין
26/05/2019 - ביהמ"ש השלום דן בתביעה חוזית נזיקית אשר עניינה בהתקנת מערכת גז ברכב מסוג ניסן קשקאי, לאחר רכישתו; ובחינת בתביעת רשלנות הנתבעות בגין נזקים אשר התגלו במנוע ברכבו. ...
פסק דין
26/05/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל ערעור כנגד פסק דינו של בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952בו המערער הגיש בקשה למעמד מטעמים הומניטריים ובקשתו נדחתה. נקבע כי המערער לא מיצה את האפיקים העומדים לרשותו, לצורך שיתוף הפעולה עם רשות האוכלוסין ...
פסק דין
26/05/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירת אם חד הורית כנגד משרד הבינוי והשיכון, לאחר שהוכרה כזכאית לדירה בדיור הציבורי, קיבלה העותרת ביחד עם בעלה דאז, דירה, ולאחר מכן נאלצה להימלט מהדירה למקלט לנשים מוכות, על רקע אלימות קשה מצד בעלה. העותרת ...
גזר דין
22/05/2019 - ביהמ"ש העליון דחה עתירות שעניינן תכנית לתשתית לאומית "תת"ל 45א – מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ (רמלה, גזר וחבל מודיעין)" שאושרה על ידי ממשלת ישראל, התכנית כוללת הקמת אתר תחזוקה ותפעול חדש עבור רכבת ישראל בשטחי השיפוט של ...
פסק דין
22/05/2019 - ביהמ"ש העליון הורה על מחיקת ערעור על הסף מחמת איחור נטען בהגשתו; וזאת במסגרת תביעה לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 בה טען המערער כי המשיבים פעלו לקיפוח זכויותיו כבעל מניות על רקע פעולות שונות שנקטו בעת ניהול החברה. נקבע כי הערעור ...
פסק דין
22/05/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים אישר הסדר פשרה לפי סעיף 18 בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 בבקשות לאישור תובענה ייצוגית שהגישו המבקשות כנגד מועצה מקומית גדרה בגין גביית אגרת פינוי אשפה ביתר. נקבע כי נוכח חוסר ההתקדמות באישור חוק העזר של מועצה מקומית ...
החלטה
22/05/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה הורה על דחיית בקשה לסילוק על הסף, במסגרת תביעה לאכיפת הסכם, בה עתר התובע לאכוף את הסכם הגירושין משנת 1996. נקבע כי מהות התביעה הינה אכיפת הסכם, אך בפועל מתבקשת פרשנות של סעיף בהסכם והכרה במערכת הזוגית ...
פסק דין
22/05/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בדבר מזונותיו הזמניים של קטין כבן שנה כאשר מוטל ספק ביכולתה של האם לשמש משמורן וכאן נשאלת שאלה נוספת – האם האמא אינה משמורנית, מה טעם זכאית היא למזונות קטין? נקבע כי קיים הבדל בין משמורת ...
פסק דין
22/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של מורשע בביצוע עבירות של תקיפת בת-זוג ואיומים; והותיר על כנו את הכרעת הדין וגזר הדין בעניינו. נקבע כי – סוג העבירות בהן הורשע המערער, העובדה שלא מדובר במעידה חד-פעמית אלא בשני אירועים, הפגיעה במתלוננת ...
פסק דין
22/05/2019 - ביהמ"ש השלום חייב חברה קבלנית אשר בנתה את הבניינים בהם מתגוררים התובעים, בתשלום פיצוי בגין ליקויי בניה , לאחר שנטען כי הבניינים נבנו באיכות ירודה וכי התגלו בהם ליקויי בניה משמעותיים. ...
פסק דין
22/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי ערעור על בקשה שהוגשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט , במסגרת סכסוך בין בעלי זכויות ביחידות דיור שונות בבית משותף , שהתנהל בפני המפקחת על הבתים המשותפים. נקבע כי באשר לסנקציות שניתן להחיל על המערער ...
פסק דין
22/05/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתה של מדינת ישראל והורה על הנתבעים לסילוק יד וחיוב בתשלום דמי שימוש ראויים בגין השימוש בדירת סבו, אשר היה זכאי לדיור ציבורי. נקבע כי מכוח הקשר אל המנוח לא עמדה לנתבע זכאות להכרה כ"דייר ממשיך". ...
החלטה
22/05/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה את ערעורן של עובדות סוציאליות אשר הועסקו ברשות העירונית למאבק בהתמכרויות ואלימות במסגרת המרכז כ"עו"ס התמכרות נוער", על החלטת בי"ד קמא אשר דחתה את בקשתן למתן סעד זמני, במסגרתו עתרו להורות למשיבות להימנע מפיטוריהן. נקבע כי ...
פסק דין
22/05/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל את ערעור המדינה על החלטת בי"ד קמא במסגרתו התקבלה תביעת המשמשים כממוני ביטחון ארצי במשרדי הממשלה, לתשלום תוספת כוננות עבור מלוא הכוננויות המבוצעות על ידם מידי חודש. נקבע כי בהתאם לניתוח הוראות התקשי"ר בראי המאפיינים המיוחדים ...
פסק דין
22/05/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל ערעור של עובד מדינה, על פסק-דינו בית-הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 , שלפיו נדחה ערר על החלטת משרד הפנים, לדחות את בקשתם של המערערים למתן מעמד למערערת 2 , אזרחית אקוודור, בת זוגות של ...
גזר דין
22/05/2019 - ביהמ"ש השלום גזר 13 חודשי מאסר בפועל על נאשם בעבירות תקיפה סתם וחבלה של ממש, כאשר בין הנאשם לבעל חנות, אליה הגיעה לא באופן מקרי, התגלע סכסוך כספי , במסגרתו חויב הנאשם לשלם לבעל החנות סך של 180,000 ₪, וזהו ...
פסק דין
21/05/2019 - ביהמ"ש העליון דן בערעור המדינה באשר לטיוטות המוקדמות של הכרזת העצמאות על מדינת ישראל בה' באייר תש"ח , אז התכנסה מועצת העם להכריז על הקמת המדינה; האם מקומן של הטיוטות המוקדמות של הכרזת העצמאות בגנזך המדינה או שיש להותירן בידי ...
פסק דין
21/05/2019 - ביהמ"ש השלום דן בתביעה לסילוק ידי הנתבע ממקרקעין המצויים במתחם פארק דרום בתל-אביב והורה בצו לפינוי וסילוק יד של הנתבע לאחר שהוכח שפלש שלא כדין למקרקעין. ...
החלטה
21/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי אישר תובענה ייצוגית כנגד רשת חנויות רמי לוי בטענה כי מתקיימות בחנויות מכירות מיוחדות והרשת אינה מקפידה לכבד את המבצעים שעליהם הכריזה: הלקוח קורא את השלט שהוצמד למדף, שעליו נקוב מחיר מוזל של המצרך, לוקח את המוצר, ובהגיעו ...
פסק דין
21/05/2019 - ביה"ד לעבודה אישר הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה כייצוגית, בטענה שאורן פרי סוכנות לביטוח - המרכז לביטוח ישראלי בע"מ‏, אינה משלמת לעובדיה הפרשות לפנסיה, דמי חגים, חופשה, ימי בחירה וימי מחלה, בהתאם לצו ההרחבה. ...
החלטה
21/05/2019 - ועדת השחרורים דחתה בקשת אסיר לשחרורו המוקדם אשר מרצה את עונשו בגין עבירות אלימות ואיומים. נקבע כי האסיר זקוק לטיפול מעמיק בתחום ההתמכרויות שלו כדי להפחית ממסוכנותו, והטיפול המוצע אינו עונה על צרכיו בעת הזו. ...
החלטה
21/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בהמשך קיומו של הליך פש"ר משנת 2012 לאחר שנקבע כי המזור לנושים הממתינים לכספם לא יגיעו מהתשלומים המועטים שמשלם החייב. ביהמ"ש בחן את אינטרס הנושים בהמשך קיומו של ההליך ולאחר שהם הביעו את דעתם כי רצונם שההליך ...
פסק דין
21/05/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תביעות אב כנגד אם לביטול דמי מזונות וחיוב האם בהשתתפות מזונות הקטינים, תביעה נזיקית נגד האם בגין טענות מרמה מצד האם בתביעת המזונות ותביעת משמורת על הקטינים. ביהמ"ש ציין כי למרות שניתן פסק דין למזונות, המחייב ...
פסק דין
21/05/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה של חסר דת, להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין למזונות שניתן בהיעדר הגנה ובהיעדר התייצבות, במסגרת תביעת מזונות. ביהמ"ש דחה את טענתו כי פסה"ד הומצא לידיו מאוחר ועל כן קיימת הצדקה ל"טעם מיוחד" לקבל ...
פסק דין
21/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי חייב את הנתבע בפיצוי סטטוטורי בסך 50,000 ₪ לטובת חברת "לוריאל", המשווקת מוצרי טיפוח, בטענה כי הנתבע מכר מוצרי שיער מזויפים תחת סימן המסחר המאפיין אותה. ...
גזר דין
21/05/2019 - ביהמ"ש השלום גזר 4 שנות מאסר על נאשם בעבירות של תקיפה סתם של חסר ישע על ידי אחראי, כלפי בני משפחתו. נקבע כי הנאשם פגע שלומם, גופם וביטחונם של בני משפחתו, ביניהם רעייתו וילדיו הקטינים. ביהמ"ש הדגיש כי מעשי אלימות ...
פסק דין
21/05/2019 - ביה"ד לעבודה דחה תביעת עובדת אשר הועסקה בחברת לביא, בטענה כי פוטרה על רקע התעמרות בעבודה והתנכלות תעסוקתית. נקבע כי התובעת לא הוכיחה את תביעתה מאחר ולא העידה את מי שלטענתה, התעמר בה. התובעת לא זימנה לעדות ולו אחד שיתמוך ...
פסק דין
21/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה תביעת מערער בגין הלוואה שהלווה לנתבע בסכום של 200,000 ₪ לאחר שנקבע כי קרן ההלוואה היתה 40,000 ₪ בלבד, והיתרה הינה הלוואה בריבית, במסגרת הלוואה חוץ בנקאית שהמערער לא הגיש לגביה כל תיעוד. ...
החלטה
21/05/2019 - ביה"ד לעבודה דן בתביעת שוחט להכיר בפגימה נטענת בברך שמאל ממנה הוא סובל , כפגיעה בעבודה, וזאת לאור הוראות סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.ביה"ד בחן האם בשאלות שאותן מבקש התובע להפנות אל המומחה, יש כדי לתרום לבירור ...
פסק דין
20/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דן בתובענה במכרז שפרסמה אחוזות החוף בע'מ, להקמת מבנה גני ילדים, מעונות יום ועוד, על מגרש הנמצא בבעלות עיריית תל אביב; במסגרת המכרז ביקשה אחוזת החוף לקבל הצעות לבניית מבנה בן 4 קומות. התובעת ביקשה לקבוע כי החלטת ...
פסק דין
20/05/2019 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה למתן צו על תנאי, בגדרה מבקשים העותרים להורות למשטרה ליתן טעם מדוע לא תמנע את מעבר מצעד 'ריקוד הדגלים' ברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים, שצפוי להתקיים ביום 2.6.2019. תחילה ציין ביהמ"ש כי בכתב התביעה נטען על ...
גזר דין
20/05/2019 - ביהמ"ש השלום גזר שישה חודשי מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שרות, על נאשם בביצוע עבירות ייצור, הכנה והפקה של סמים והחזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית לאחר שנקבע כי הנאשם הקים, בבית ששכר ברמת הגולן, הרחק ממרכז חייו עד אז, ...
הכרעת דין
20/05/2019 - ביהמ"ש השלום הרשיע נאשם בביצוע עבירות איומים בעבירה של תקיפה סתם כלפי בת זוג, לאחר ששלח הודעות מאיימות למי שהייתה באותה עת אשתו, לאחר שנקבע כי עדותה של המתלוננת מהימנה. ...
החלטה
20/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשותיהן של גוטקס סווימוויר ברנדס בע"מ ואח', להיפוך נטלים וסדרי דין, כך שהמשיב הוא שיביא ראשון את ראיותיו ועדיו ורק לאחר מכן יביאו המערערות את ראיותיהן ועדיהן. נקבע כי אין כל הצדקה לבקשה, שהמערערות הן תוחרגנה ...
פסק דין
20/05/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורו של היועמ"ש על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית אשר המירה את צו אשפוזו של פלוני, בצו טיפולי כפוי; לאחר שיוחס לו עבירה של ניסיון לרצח ולאחר שהוברר כי הוא זקוק לאשפוז מפאת חוליו ומסוכנותו, כתב האישום הומר ...
הכרעת דין
20/05/2019 - ביה"ד לעבודה זיכה חברה, בעלת מחסן, מעבירת של אי עריכת ביטוח לעובד הזר והרשיעה בעבירה של העסקה שלא כדין לפי סעיף 2(א)(1) לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, והעסקה ללא ביטוח רפואי לפי סעיף 2(ב)(3) לחוק, לאחר שבמסגרת ביקורת שערכו מפקחי רשות ...
החלטה
20/05/2019 - ביה"ד לעבודה דחה את בקשתו למתן צו מניעה, של עובד משרד השיכון, אשר זכה במכרז פנימי למשרת סגן מנהל חטיבה טכנית תיכנון, במחוז חיפה, ומאז הוא ממלא משרה זו; בגדר בקשתו הוא עתר כי יינתן צו מניעה זמני האוסר על ...
החלטה
20/05/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה לזימון עו"ד, במסגרת רשימת עדים מטעם המבקש, ובה נכלל העו"ד אשר זומן למתן עדות משום ששימש כיועץ ומנחה לצדדים בעסקת המקרקעין נשוא התובענות. מטרת העדות נועדה לשפוך אור על מעורבותו בהליך רכישת הנכס וכוונת הצדדים ...
החלטה
20/05/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה הורה על דרכי טיפול בתיק שקבע כי האם אשר נתנה ידה למה שכינה המומחה "ניכור הורי לתלפיות", לחילופין, "ניכור הורי מן הסוג החמור". ...
פסק דין
20/05/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה להכיר בתובע כדייר ממשיך בדירה השייכת לדיור ציבורי, שבה הוא מתגורר ואשר בה התגורר עם אביו המנוח ז"ל, עובר לפטירתו. נקבע כי אביו של העותר, התגורר בדירה הציבורית שלוש שנים וארבעה חודשים, ולא חמש שנים ...
פסק דין עא 534/17 עו"ד רונן לפיד, נחמן עומר נ' סלקום ישראל בע"מ
06/03/2019
תמצית העובדות
סוגיה בדיני ספאם: באילו תנאים רשאי עסק לשלוח דברי פרסומת באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, דואר אלקטרוני או מסרון לרשימת לקוחותיו? המחוקק קבע בעניין זה הסדר מיוחד בסעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ואולם כדרכם ...
פסק דין עא 1057/18 עו"ד אייל עברון נ' דוד ורדי, רינת ורדי, כלל חברה לביטוח בע"מ
23/01/2019
תמצית העובדות
ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בה התיר למשיבה 3, המחזיקה ומנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים של המשיב 1, לקזז את חובו של המשיב 1 כלפיה מרכיב הפיצויים שבפוליסה.
בחודש ינואר 2016 הגיש המשיב 1, החייב, ...
פסק דין בג"צ 6301/18 השופטת רונית פוזננסקי כץ נ' שרת המשפטים, בית הדין המשמעתי לשופטים
27/12/2018
תמצית העובדות
עתירה לביטול גזר הדין של בית הדין המשמעתי לשופטים מיום 18.7.2018 שבו נקבע כי העותרת תועבר מכהונתה כשופטת.
העותרת מונתה לכהונת שופטת בבית משפט השלום בתל אביב–יפו בשנת 2014. בין החודשים יוני 2017 לפברואר 2018 דנה ...
פסק דין עפ 8457/15 מדינת ישראל נ' עומר בן גאזי ווזווז, נור בן שחאדה חמדן, עימאד בן עדנאן שאער ואח'
01/11/2018
תמצית העובדות
ביום 18.04.2013, הוגש כתב אישום מתוקן לבית המשפט המחוזי נגד ארבעה נאשמים. על פי החלק הכללי שבכתב האישום, בסביבות חודש פברואר 2013, גמלה בליבו של המערער 1 ההחלטה לבצע פיגוע ירי נגד יהודים המגיעים להתפלל בהר ...
פסק דין רעפ 1611/16 מדינת ישראל נ' יוסי יוסף ורדי, ששון מועלם, מוחמד בן מחמוד חיג'אזי ואח'
31/10/2018
תמצית העובדות
שתי בקשות רשות ערעור שהגישה המבקשת, המופנות כנגד ביטול כתבי האישום שהוגשו נגד המשיבים מחמת "הגנה מן הצדק", נוכח שורה ארוכה של ליקויים ומחדלי אכיפה, חקירה והעמדה לדין מצד המבקשת. במוקד הבקשות עומדות טענות עקרוניות בדבר ...
פסק דין עא 1206/16 חברת יהלומי סמואל - רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, סמואל - רוזנבאום (1999) בע"מ, סמרוז בע"מ ואח'
09/10/2018
תמצית העובדות
שלושה ערעורים המופנים נגד פסק דין ופסק דין משלים של בית המשפט המחוזי בירושלים. עניינם של שני פסקי הדין בכספי מענק שניתנו על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למערערת לטובת עידוד השיווק בחו"ל. משרד התעשייה, המסחר ...
פסק דין עע 36773-06/16 מורן וינברגר נ' איי די וו מודולר בע"מ
05/10/2018
תמצית העובדות
המערערת, גב' מורן וינברגר (להלן גם: העובדת), החלה לעבוד במשיבה, חברת איי. די. וו. מודולר בע"מ (להלן: החברה) בתפקיד מזכירה ומנהלת משרד. בחודש אפריל 2012 הועלה שכרה של העובדת מסך של 6,000 ₪ לסך של 7,500 ...
פסק דין עע 61235-02/17 קופולק (1949) בע"מ נ' מיכאל חננשוילי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח'
16/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה במסגרתו התקבלה תביעתו של המשיב; נקבע כי הופרו כלפיו הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח - 1998 וכפועל יוצא מכך ניתן צו להחזרתו לעבודה וכן ...
פסק דין עע 34784-10/16 תרכובות ברום בע"מ נ' יהודית בורוכוב, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
15/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, במסגרתו נקבע כי המשיבה פוטרה תוך הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח – 1998 ובהתאם ניתן צו להחזירה לעבודה וכן נפסק לזכותה פיצוי כספי.
המערערת ...
פסק דין עא 9488/16 פרופסור דוד קרצמר, עדיאל שרמר, איילת שרמר ואח' נ' פקיד שומה ירושלים
09/10/2018
תמצית העובדות
השאלה המרכזית בערעור זה הינה האם כספים שקיבלו שלושת המערערים – שניים מהם פרופסורים למשפטים ואחד פרופסור להיסטוריה – ממוסדות מחקר אקדמיים בארצות-הברית, מהווים הכנסה בעלת מקור, ועל כן חלק מבסיס המס. הערעורים מופנים כמגד פסק ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)