שלום אורחהתנתקות

IP=54.198.85.196
פסק דין
29/06/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של תשעה מיליון (איי די איי חברה לביטוח בע"מ), על ההחלטה לחייבה לפצות את יוסף מאיר שטרסברג, בעקבות אירוע בו רכב שהוחכר לו ניזוק בתאונה ונקבע ע"י השמאי כ"אובדן מוחלט", שכן המערערת טענה כי מדובר ...
החלטה
29/06/2016 - ביהמ"ש העליון הכריע בעתירה נגד השימוש באמצעים אלקטרוניים מסוג טאבלט, ואייפד וכד', שמפעילים המשיבים, בתי הספר ומשרד החינוך, העותרים טענו כי במעשיהם, גובים המשיבים תשלומי חובה בכסות של תשלומים מרצון, בניגוד לדין, וכן מפרים את השויון לגבי תלמידים שהוריהם אינם ...
החלטה
29/06/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את בקשתו של משרד הבינוי והשיכון, לאשר לו לצרף ראיות נוספות להליך המשפטי המתנהל בינו לבין התובעת, מפלסי הצפון בע"מ, ועניינו, טענת התובעת כי המשרד ביצע עבודות פיתוח במסגרת תכנית ההתנתקות ולא שילם לה תמורה בגינן. המשרד ...
פסק דין
29/06/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את תביעתה של אישה והורה לבן זוגה לשעבר להשיב לה את כלבה, לאחר שטענה לבעלות עליו, על יסוד החדרת השבב לעורו ורישומו על שמה, וכן מאחר ונרכש לה כמתנת יום הולדת, כאשר מנגד טען בן הזוג, ...
הכרעת דין
29/06/2016 - ביהמ"ש לתעבורה זיכה מחמת הספק את יעל אהרן, לאחר שהואשמה בנהיגה רשלנית במהירות בלתי סבירה, כך שרכבה סטה הצידה, היא חצתה קו הפרדה רצוף והתנגשה חזיתית באוטובוס שנסע בכיוון הנגדי. ביהמ"ש קבע כי מתעורר ספק שמא הבוחן לא שם ליבו ...
הצעת חוק
29/06/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הורים וילדיהם, התשע"ו–2016, שמטרתה, ליישם את מחויבות המדינה לפי אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד, כאשר לפי האמנה, ענייני הילדים אינם יכולים להיגזר עוד מהחובות והזכויות של ההורים כאפוטרופוסים טבעיים, כפי שקובע חוק הכשרות ...
פסק דין
29/06/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתו של הצלם יגאל לוי, והורה לפצותו בסך של 35,000 ₪, לוי טען כי עו"ד בשם הירש הזמינו לצלמו במשרדו, והעביר את הצילום לאנשי יחסי ציבור לשם הפצתו, מקומון שבבעלות ש.י. - א.ד. תקשורת בע"מ, השתמש ...
פסק דין
29/06/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורם של ג'לאל קוטוב ומוחמד שאער על גזר הדין שהושת עליהם, לאחר שהיו מעורבים בתכנון שורת עבירות ביטחוניות במסגרת התארגנות משותפת, כאשר שאער טען כי ההודעות שנגבו מהעדים כנגדו הן בלתי קבילות, מאחר שבעת גבייתן נעשה ...
פסק דין
29/06/2016 - ביהמ"ש העליון קיבל את בקשתם של בני משפחת גרבוע, והורה לעכב את פינויים ממקרקעין שבבעלות רשות הפיתוח, לאחר שבני המשפחה טענו כי מאזן הנוחות נוטה לטובתם, מאחר והמסעדה שהם מנהלים על המקרקעין היא עסק ייחודי מוכר ועובדיו יאבדו פרנסתם עם ...
פסק דין
29/06/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורו של מאושפז, על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית להאריך את אשפוזו בשבועיים נוספים, לאחר שנקבע כי המערער מצוי במצב פסיכוטי פעיל, אי שקט ומחשבות שווא, וכי הוא מסוכן לעצמו ולסביבה. ביהמ"ש קבע כי לא נמצאה בפרוטוקול ...
הצעת חוק
29/06/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – הגמשת אמות המידה לזכאות לדיור ציבורי), התשע"ו–2016, שמטרתה, ולהסמיך את שר הבינוי והשיכון לקבוע הוראות, לעניין הגמשת אמות המידה לזכאות לדיור ציבורי ברשויות מקומיות, שבהן מצוי מלאי דירות ...
החלטה
29/06/2016 - בימ"ש השלום קיבל באופן חלקי את בקשתם של פעילים למען זכויות בע"ח, לבטל את כתב האישום שהוגש כנגדם לאחר שפרצו למדגרית אפרוחים, הפריעו לעבודות הפועלים, ואף נטלו חלק מהאפרוחים לרשותם, הפעילים טענו כי נפל פגם בכתב האישום, עת נכללו בו ...
פסק דין
29/06/2016 - ביה"ד הרבני הגדול דחה את ערעורו של בעל על חיובו בפיצוי אישתו לשעבר, לאחר שטען כי האישה הטעתה אותו ולא אמרה לו שהיא מעדת "בני ישראל" בהודו ועברה גיור לחומרא, על כן היא אסורה לו ככהן. ביה"ד קבע כי המערער ...
החלטה
29/06/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתם של נושים למינוי מפרק זמני לחברת בנדורה ישראל (2015) בע"מ, שהנושים טענו כי מדובר בחברה שכל מטרתה להבריח נכסים, תוך עירובם עם חברת בנדורה הישנה, משהותירה את כל החובות שצברה, מאחור, על שכמה של בנדורה ...
החלטה
29/06/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת קופת חולים לאומית לסלק על הסף תביעה להולדה בעוולה, שהגישו כנגדה אסיא, וחוסיין חוג'ראת, עם לידת ביתם הלוקה במחלה גנטית, וזאת לאחר שלאומית טענה כי התביעה התיישנה, היות ונולדה בהתגבש המודעות לחומרת הנזק באופן של ...
החלטה
28/06/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתם של גד זאבי ומיכאל צ'רנוי והורה למדינה לפצותם כספית, לאחר שזוכו מכתב האישום שהגישה כנגדם ועניינו, עבירות הלבנת הון שיוחסו להם, שכן ביהמ"ש קבע כי עסקינן במשפט מורכב במיוחד שנמשך כ-12 שנה, במסגרתו התקיימו כ ...
הצעת חוק
28/06/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – הצבעת צוות אוויר), התשע"ו–2016, שמטרתה, לייצר מנגנון שיאפשר לאנשי צוות האוויר המוצבים בטיסות ביום הבחירות להצביע עד יומיים לפני הבחירות וביום הבחירות עצמו, כאשר לשם כך, תיפתח קלפי ייעודית בשדה ...
הכרעת דין
28/06/2016 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע את דוד מורגנשטרן, בעליה של דבי אנרגיה והובלה בע"מ, לאחר שפעל יחד עם יניב קנרש ונוספים על מנת להונות את רשויות המס ולהתחמק מתשלומי עתק למע"מ ולמס הכנסה תוך הפעלת תוכנית עבריינית. ביהמ"ש קבע כי מורגנשטרן שיתף ...
החלטה
28/06/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתו של בנק מזרחי טפחות בע"מ, והורה לאביגדור משה וינברגר, להשחיר חלק מהמסמכים שהועברו לו ע"י הבנק במסגרת התביעה הייצוגית שהגיש כנגדו, ועניינה, הטענה כי הבנק ובעלי השליטה בו, הפרו את חובתם לגלות בדוחות הכספיים של ...
פסק דין
28/06/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור של המדינה, על גזר הדין שהושת על מיכאל דייני לאחר שהורשע בגידול סמים מסוכנים והחזקתם שלא לצריכה עצמית, המדינה טענה כי "נגע הסמים", הוא בבחינת "מכת מדינה", ועבירת הדחת קטין לסמים כפי ענייננו, היא מהחמורות שבעבירות, ...
פסק דין
28/06/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של המדינה על הארכת המועד שניתנה למועאד אבו ריש, לצורך מילוי התנאים שיאפשרו לו להחזיר את רובה הציד שלו, במסגרת הרשעתו בביצוע ציד לא חוקי עם חברו, המדינה טענה כי החלטת בימ"ש קמא אינה נופלת ...
גזר דין
28/06/2016 - ביהמ"ש לעניינים מקומיים גזר 60 שעות של"צ, על דוד ושרה לוי, לאחר שהאושמו בבניית תוספות בניה בביתם ללא היתר, נקבע כי תיק מיוחד זה ניתן לסיים ללא הרשעה, מאחר והמדובר בנאשמים קשיי יום, מובטלים, המשתוקקים להיקלט בחזרה למעגל העבודה, כאשר ...
פסק דין
28/06/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתו של גדעון כהן והורה לאדריכל, עובדיה שמואל לפצותו, לאחר שכהן טען כי שילם עבור חריגות הבניה שהתגלו בנכס שקנה, על אף שהללו נעשו טרם רכישתו, ותוך שהסתמך על האישורים שקיבל בעניין זה מטעם הוועדה המקומית. ...
פסק דין
28/06/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתה של אם, להתיר לה להגיש ראיות נוספות לצורך מניעת הטסת בנה הקטין יחד עם בעלה לחו"ל, לאחר שהעניין אושר בבימ"ש קמא, שכן האם טענה כי בהיותו מושתל כבד, הטסת הבן מהווה סיכון משמעותי ביותר לחייו. ...
פסק דין
28/06/2016 - בימ"ש השלום דחה את תביעתו של בנק לאומי לישראל בע"מ, לממש את זכויות דירתה של לימור טבה, נוכח חובות בעלה המנוח, טבה טענה כי הדירה משמשת אותה וילדיה למגוריהם, כאשר נרכשה בעיקר במימון משכנתה שנטלו בני הזוג והונה העצמי של ...
פסק דין
28/06/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשתה של אלמנה והורה על מינוי מנהל עיזבון ספציפי אחר חמיה המנוח, לאחר שהאלמנה טענה כי המנוח ציווה למנות את אותו מנהל במפורש בצוואתו, וזאת בניגוד לעמדת אחיו של בעלה המנוח, שלפיה, אינו סומך על ...
פסק דין
28/06/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל באופן חלקי את תביעתה של אישה, וקבע כי תהיה זכאית למחצית משווי השבחת הדירה בה התגוררה עם בעלה לשעבר, הבעל טען כי רק הוא שילם תמורת רכישת הדירה, שכן בתחילה הטעתה אותו האישה והתחייבה לשלם תמורתה, ...
פסק דין
28/06/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתה של עמותת חסידי חוסני אלקואסמי והורה לראפת מוחמד דיאב טלוזי לשלם את מס השבח ששילמה העמותה בשמו, לאחר שמכרה לו שטח מקרקעין וטענה כי סיכמה עם אביו המנוח של טלוזי כי על הקונה - הוא ...
הצעת חוק
28/06/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ביטול ההוראה בעניין חתימת הורים כתנאי לשחרור כספי חיסכון), התשע"ו–2016, שמטרתה, לתקן את התניה שנקבעה בחוק הביטוח הלאומי כך שהמל"ל יעביר בעד כל ילד שמשתלמת בעדו קצבת ילדים, סכום לטובת ...
החלטה
28/06/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשת ביתה של המנוחה אסתי ויינשטיין ז"ל, והורה על קיום קבורת המנוחה, כפי שציוותה במכתב שהשאירה אחריה, טרם התאבדה, שכן נקבע כי ככלל, זכותו של כל אדם לקבורה מהירה ומכובדת ונאותה הינה חלק בלתי נפרד ...
החלטה
27/06/2016 - בימ"ש השלום זיכה את אשרף אהווידי מ-5 העבירות שבהן הואשם ע"י משטרת ישראל, לאחר שלטענתה, החל לצפור לניידת שעמדה בדרכו עת חזר מעבודתו, התייחס בזלזול לשוטרים שביקשו שיזדהה ואף ברח מפניהם. ביהמ"ש קבע כי אי אפשר שלא לתמוה על כך, ...
פסק דין
27/06/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי את ערעורו של רפי אמית, והורה לפקיד השומה להפחית מהמס שבו חייב אותו, בגין סכומי הכסף הרבים שצבר מזכיות במשחקי פוקר במהלך שנים בהם שהה בחו"ל, שכן אמית טען כי קשרי התושבות שלו לישראל נותקו ...
פסק דין
27/06/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את עתירת היועמ"ש, אביחי מנדלבליט, והורה לועדת השחרורים שלא לשחרר את האסיר, ארמונד מיארה, ראש ארגון פשע, שחרור מוקדם על תנאי, לאחר שהיועמ"ש טען כי ההחלטה ניתנה בהתעלמות מוחלטת מהמידע המודיעיני אודות מיארה, מחומרת העבירות בעטיין נידון ...
החלטה
27/06/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של סאלח אבו גאמע על מעצרו עד תום ההליכים ע"י בימ"ש קמא, לאחר שגרם לאישתו חבלות של ממש בעת שהטיח את ראשה על שיש המטבח והיכה אותה ואת בנם, גאמע טען כי ההחלטה מנוגדת להחלטת ...
פסק דין
27/06/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של שירביט חברה לביטוח בע"מ על דחיית התביעה שהגישה כנגד רמי יונס, לאחר שמשאיתו התהפכה על רכב שהיה מבוטח אצל שירביט, כאשר שני הנהגים הם קרובי משפחה. שירביט טענה כי כאשר הנתבעת היא חברת ביטוח, ...
החלטה
27/06/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתם של דיירים מוגנים בדירות הנתבעת, מגדלי הים התיכון נורדיה בע"מ, להורות על פסילת השופטת שדנה בתביעה שהגישו נגד הנתבעת, לאחר שטענו כי הגיע לידיהם מידע, שלפיו הוריי השופטת מתגוררים אף הם בבית דיור מוגן המופעל ...
הצעת חוק
27/06/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון – הגנה על ילדים נפגעי עבירות מין או אלימות בעת מתן עדות בבתי המשפט), התשע"ו–2016, שמטרתה, לתקן את החוק, לאור הצורך שעלה לאורך השנים, מתוך לימוד החוק והניסיון ...
פסק דין
27/06/2016 - בימ"ש השלום קיבל באופן חלקי את ערעורה של הרמוניה לבית בע"מ, על חיובה בחובו הפסוק של החייב בהליכי הוצל"פ, דימטרי חן אוליצקי, לאור קשרי העבודה העסקיים שביניהם, וזאת לאחר שהרמוניה טענה שיש לבחון את קיומו של הצדק סביר לאור קביעת ...
הצעת חוק
27/06/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הטבות ברכישת דירה יד שנייה לזכאים לרכישת דירה בתכנית מחיר למשתכן שלא זכו בהגרלה, התשע"ו–2016, שמטרתה, לתת מענה לחסרי דיור שנמצאו זכאים לפי תכנית מחיר למשתכן, אך לא זכו בהגרלה במסגרת התכנית, כך שינתנו ...
החלטה
27/06/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של מיקו פטריסיה, על חיובה בשכר טרחתו של עו"ד דוד מזור ששכרה לצורך הגשת תביעת גירושין כנגד בן זוגה, וטענה ששכר טרחתו צריך היה להיות מחושב בהתאם לסכום התביעה שהוגשה, ולא לכלול את ערך הדירה ...
פסק דין
27/06/2016 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור של אב, על הגשת פס"ד בעניין הכרזת ביתו הבכורה כברת אימוץ כלפיו, ע"י משרד הרווחה, וזאת כראיה לאי כשירותו להכרזת ילד מנישואים שניים כברי אימוץ כלפיו, האב טען כי קבלת פסה"ד כראיה מפר את חוק אימוץ ...
החלטה
27/06/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של אליהו ביטון על ההחלטה לפנותו ממקרקעין שעליהם הוא מתגורר, לאור הפקעת השטח ע"י עיריית ת"א, שכן ביטון טען כי מיום רכישת אביו את המקרקעין, משפחתם מתגוררת עליהם, תוך שהם עושים בהם שימוש שוטף ורציף, ...
החלטה
27/06/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורם של מיכאל ורעות אדרעי, על ההחלטה לעכב את ההליכים המשפטיים, ולפנות לבורר בתביעה שהגישו כנגד קיבוץ מנרה, אדרעי טענו, כי הקיבוץ דחה את דרישתם המוקדמת להפנות את הסכסוך להליך בוררות ומשכך, הוא מנוע מלבקש עיכוב ...
פסק דין
27/06/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של אדוארד בלאו, על אי קבלת הערעור שהגיש בגין דו"ח החניה שהוציאה כנגדו עיריית תל אביב, בלאו טען כי התבלבל בין מניין הימים לפי סדר הדין האזרחי, לבין מניינם לפי סדר הדין הפלילי ואיחר בהגשת ...
גזר דין
27/06/2016 - ביהמ"ש המחוזי גזר מאסר עולם, בנוסף ל- 30 שנות מאסר בפועל, על ישי שליסל, לאחר שקיפד את חייה של הנערה שירה בנקי ז"ל, שהייתה כבת 16, במסגרת אירועי מצעד הגאווה בירושלים, ובחלוף חודש אחד בלבד משחרורו מבית הסוהר בגין רציחת ...
פסק דין
26/06/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתה של עמותת הפורום לישראל ירוקה, להורות על סגירתן של 4 מחצבות באזור יהודה והשומרון, לאחר שטענה כי ה"מחצבות פיראטיות" פועלות ללא היתרים, בניגוד לדין, פוגעות בערכי טבע ונוף, וכן בכלכלה הישראלית, נקבע כי דרישתה זו ...
החלטה
26/06/2016 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעורם של הורים, ואישר להם להגיש חוו"ד רפואית נגדית בתחום הגנטיקה, לאחר הגשת חוו"ד בתחום זה ע"י משרד הבריאות, במסגרת התביעה שהגישו ההורים כנגדו בעילת רשלנות רפואית, בעקבות אי-מניעת הולדת בתם הקטינה שנולדה עם מום מולד. ...
הכרעת דין
26/06/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של אב שהורשע באינוס אישתו בכל מהלך שנות נישואיהם, תוך שאיים עליה בסכין ואף היכה אותה ואת ילדיהם, האב טען לאי מהימנותה של האישה נוכח חוסר היגיון, הוספות, גוזמאות וסתירות שעלו מגרסאותיה בביהמ"ש וכן לעונש ...
פסק דין
26/06/2016 - ביה"ד לעבודה קיבל באופן חלקי את תביעתו של דרור אריה והורה לנתבעות, עמותה לטיפוח החינוך הפורמלי והמועצה אזורית שדות נגב, לפצותו, לאחר שהתבקש לנהל בית מדרש בשדות נגב, אך לאחר שהסכים, נחשף להסכם בין הנתבעות שלפיו התחייבה העמותה לשלם למועצה ...
פסק דין
26/06/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתם של יורשים, והורה ליתן פס"ד הצהרתי שלפיו, יבוטלו כל העיקולים שהוטלו ע"י עיריית ת"א, על דירת אביהם המנוח, בשל חובותיו, לאחר שהיורשים טענו, כי העיכוב בהעברת זכויות האב על שמם, נוצר בהיותם קטינים, כאשר אמם ...
פסק דין סעש 38335-03/14 מנחם נפתלי נ' מדינת ישראל-משרד ראש הממשלה, עזרא סיידוף סמנכ"ל סיידוף נכסים ומבצעים משרד רה"מ, בנימין נתניהו ראש הממשלת ישראל
10/02/2016
תמצית העובדות
תביעה למתן סעד הצהרתי הקובע כי הנתבעים יחד ולחוד הפרו את זכויותיו החוקתיות והחוקיות של התובע, ולמתן צווי עשה קבועים המחייבים את המדינה להשיב את התובע לעבודתו בשירות המדינה במשרה תקנית. כמו כן נתבע תשלום פיצוי ...
פסק דין עא 1232/12 דוד צלאח ובניו בע"מ, חברת א.צ.ט תיירות, נחום טובי ואח' נ' עו"ד איתן ארז (בתוקף תפקידו כמפרק חברת קלרין טבריה חברה לבניין בע"מ), וועדת הביקורת ואח'
21/01/2016
תמצית העובדות
שלושה ערעורים שהגישו המערערים, חברת דוד צלאח ובניו בע"מ, חברת א.צ.ט תיירות ונופש בע"מ ומר נחום טובי, ועניינם החלטות שניתנו בבימ"ש קמא, ולפיהן, הפרו המערערים באופן יסודי הסכמי זכויות מקרקעין עליהם חתמו מול חברת קלרין טבריה ...
פסק דין עא 1597/15 פלונית נ' פלוני
20/01/2016
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בימ"ש קמא, בגדרו נדחתה על הסף תביעתה של מערערת לפיצויי נזק נפגע משני, בגין הנזקים הנפשיים שנגרמו לה בשל היחשפות לעבירות המין שבוצעו בביתה ע"י דודה, אחי בעלה של המערערת.
בשנת ...
פסק דין עא 4170/14 אילן כהן נ' עו"ד שלום אהרון
14/01/2016
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק-דינו של בימ"ש קמא, בו נדחתה תביעת המערער, יהודה (אריק) כהן, להורות למשיב, אילן כהן, להשיב לו כספים שלטענתו הלווה לו.
בשנת 2000 פתח אריק, תושב צרפת, חשבון בבנק למסחר, וייפה את כוחו ...
פסק דין עא 1715/14 עיריית חיפה נ' רשות ניקוז כרמל
13/01/2016
תמצית העובדות
ערעורה של עיריית חיפה על פסק דינו של ביה"ד למים, בגינו חויבה בתשלומים שהטילה עליה רשות ניקוז כרמל, על רקע סכסוך חוזי, שאחריתו בשאלת דרכי החישוב של מכסות ניקוז.
בשנת 1977, הגיעו עיריית חיפה ורשות הניקוז ...
פסק דין רעא 4890/15 אהרן אלוש, אסתר אלוש נ' עירית טבריה, החברה הכלכלית טבריה בע"מ, חברת אס אב בניין יזמות השקעות ופיתוח ואח'
31/12/2015
תמצית העובדות
בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש קמא (המחוזי), לפיה הסמכות העניינית לדון בסכסוך הנוגע למקרקעין בין הצדדים היא של בימ"ש השלום.
בשנת 2006 פורסם מכרז משותף למשיבות, עיריית טבריה, ורשות מקרקעי ישראל, ביחס למקרקעין שבבעלות הרשות, ...
פסק דין רעא 6819/15 אליעזר משיח אהרן, אביבה בת שבע כהן נ' רובע בע"מ, עזבון המנוחה בק נחמה ז"ל, עזבון המנוח בק נחום ז"ל ואח'
18/12/2015
תמצית העובדות
בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי אשר עוסקת בקביעת מתווה הדיון בו יתנהל ההליך. בהחלטתו אימץ בית המשפט ממצאים עובדתיים ומסקנות משפטיות שנקבעו בפסק דין קודם שניתן בבית המשפט המחוזי כבסיס למתווה הדיון בהליך ...
פסק דין עא 2139/12 שרה רוזן ו-49 אח' נ' חברת ארזי הבירה, יעקב קריבוס, יהודה וינברג ואח'
15/12/2015
תמצית העובדות
ערעורים הדדיים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. בגדרו של פסק הדין נקבע, מחד גיסא, כי גגות הבניינים של מתחם מגורים ברחוב ארזי הבירה 50 בירושלים, הם רכוש משותף, השייך לכלל רוכשי הזכויות במתחם, ומאידך ...
פסק דין רעפ 8464/14 מדינת ישראל נ' ניר עזרא
15/12/2015
תמצית העובדות
שתי בקשות רשות ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי, אשר קיבל חלקית את ערעור המשיב וזיכה אותו מעבירה של חדירה לחומר מחשב, בה הורשע בבית משפט השלום. כן נדחה ערעור המדינה על זיכויו של המשיב ...
פסק דין רעא 6948/13 מנהל מס רכוש וקרן פיצויים נ' קטיף מושב שיתופי בע"מ 155 אח'
13/12/2015
תמצית העובדות
בקשת רשות ערעור ע"י מנהל מס רכוש וקרן פיצויים, על פס"ד קמא, שבמסגרתו התקבלו חלקית תביעות הפיצויים שהגישו חקלאים, בגין הנזקים שספגו כתוצאה מאירועי אינתיפאדת אל אקצה.
מאז פרוץ האינתיפאדה, בשלהי שנת 2000, שרר בגוש קטיף ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)