IP=54.166.130.22
החלטה
27/04/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת בשארי דניאל, אברהם צימירינג, ויצחק מלכה,לבטל את הבחירות לראשות מפלגת הבית היהודי שקבועות להתקיים ב 27.4.17. ביה"ד קבע כי ככל שעצם עריכת הבחירות נגועה בחוקיות ניתן יהיה להעלות טענות בעניין זה גם לאחר קיום הבחירות. ...
פסק דין
27/04/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של זאב רוזנשטיין על פסק הדין של בימ"ש קמא בו נדחתה עתירתו להתראיין לתוכנית הטלוויזיה "עובדה". ביהמ"ש קבע כי פקנ"צ מסדירה את השיקולים המנחים את שב"ס בבואו להחליט בבקשות אסירים המעוניינים לפרסם דברים בציבור. כחריג ...
הצעת חוק
27/04/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות לקבלת קצבת זקנה לעובד עצמאי), התשע"ז–2017 שמטרתה להקל את תנאי הזכאות לקבלת קצבת זקנה לעצמאים שממשיכים לעבוד בתקופה שבין גיל הפרישה לגיל 70, באמצעות התאמת מדרגות הזכאות לקצבת זקנה ...
החלטה
27/04/2017 - ביה"ד הרבני קיבל חלק מתביעת אם נגד אב אסיר לפסיקת מזונות ילדים. ביה"ד קבע כי באשר למזונות הילדים הקטנים מעל גיל שש אין לחייב אב אסיר נטול הכנסה, במזונות מתוך ידיעה כי המוסד לביטוח לאומי ישלם זאת במקומו והוא יהיה ...
פסק דין
27/04/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה ברובה את תביעתם של שרל ולאה אילה שמעוני בגין ליקוי באחד החלונות, ולאחר שבוצעה התקנת עבודות האלומיניום. ביהמ"ש קבע כי רציונלים שונים מאגדים את המסקנה כי ראוי ליתן בידי בעל מקצוע את האפשרות לתקן את אי ...
פסק דין
27/04/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעור העמותה לחינוך בשפלה על החלטת ועדת הערר לפי חוק פיקוח על בתי ספר, בעניין רישיון הפעלת בית ספר. ביהמ"ש קבע כי תקנות הפיקוח לא קובעות הסדר מפורש השולל סמכותה של ועדת הערר לקיים דיון במותב ...
פסק דין
27/04/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של אלכסנדר בולטיאנסקי על פסק הדין של בית המשפט קמא בגדרו התקבלה עתירת היועץ המשפטי לממשלה להכריז על המערער בר-הסגרה לפי סעיף 3 לחוק ההסגרה. ביהמ"ש קבע כי יש להצביע על קיומם של אינטרסים ציבוריים ...
פסק דין
27/04/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל ערעור על פסק דינו של בית המשפט קמא אשר דחה תביעה נזיקית כנגד המרכז הרפואי סורוקה בגין רשלנות רפואית במהלך לידה שגרמה לנזקים כבדים – גופניים וקוגניטיביים – למערערת. ביהמ"ש קבע כי בנסיבות המקרה, אי ביצועה של ...
החלטה
27/04/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט קמא שקבע כי זכות הסירוב הראשונה ממשיכה להתקיים אף לאחר הדחיה הסופית של תכנית הפיתוח. ביהמ"ש קבע כי על המבקש את עיכוב הביצוע מוטל הנטל לשכנע את בית המשפט ...
פסק דין
27/04/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של שלום ציון על החלטתו של בימ"ש קמא לדחות את בקשתו להשבת סכום השיק הבנקאי, שצורף להצעתו של ציון לרכישת 'חיון מחשבים בע"מ'. ביהמ"ש קבע כי התנהלותו של ציון במסגרת המשא ומתן לחתימת ההסכם המפורט ...
פסק דין
27/04/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשתה של הנתבעת לסלק את תביעתו של התובע בדבר פגמים בכריתת הסכם הגירושין על הסף. ביהמ"ש קבע כי אם הייתה לבן הזוג, הזדמנות סבירה לפעול למימוש השיתוף הנטען בנכסים והוא לא עשה כן, אז יש ...
פסק דין
27/04/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את עתירתה של חוה ואברהם גולנדר – להתיר את קבורתם בבוא העת בבית העלמין במושב צופית. ביהמ"ש קבע כי כאשר מדובר בקבורה בבית עלמין ביישוב חקלאי. החלטת הממשלה, מסדירה את זכות הקבורה בבתי עלמין ביישובים אלו. ההחלטה ...
פסק דין
27/04/2017 - ביהמ"ש העליון דחה על הסף את עתירתה של עיריית רמת גן נגד החלטות המועצה הארצית לתכנון ולבניה לאשר את תמ"א 3/38/א, המהווה תיקון לתמ"א 38 המגדילה את תוספת זכויות הבניה שניתן לאשר מכוח תמ"א 38, אולם נמנעה מלהחריג תוספת זו ...
פסק דין
27/04/2017 - ביה"ד הארצי דחה את ערעורו של אליהו עילם על החלטתה של פקידת השיקום, שדחתה על הסף את תביעתו לשיקום מקצועי, במסגרת ביטוח נכות כללית, זאת לאחר שמצאה כי אליהו, מהנדס אזרחי במקצועו, שעסק לפני הופעת הנכות בעבודת שטח ובתיאום ופיקוח ...
פסק דין
27/04/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתו של רזגל אנרגיה בע"מ לחיוב "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ במתן חשבונות באשר לרכיבים השונים של עלות הסולר ומרווח השיווק, ובמתן המידע באשר ללקוחות הדלקן שנדדו אל חברות אנרגיה מתחרות. ביהמ"ש קבע כי רזגל פעלה ...
הצעת חוק
26/04/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון – אגרה בעד בדיקות משנה), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע את המצבים השונים שבהם תתקיים בדיקת משנה של בשר עוף לאחר שחיטה בתקופת המעבר. ...
החלטה
26/04/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את בקשת שני הנכדים היורשים להסתלק מחלקם בעיזבון, ולאפשר לאחותם לזכות בעיזבון במלואו. ביה"ד קבע כי המחוקק אינו כופה על יורש לזכות בעיזבון שאינו חפץ בו, לאחר שהוסדרה הסתלקותו כהלכה וכחוק, וככל שהדבר נוגע לחלוקת העיזבון, דינו ...
פסק דין
26/04/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש קמא לפיו נדחו תביעות הדדיות שהגישו הצדדים האחד כנגד רעהו, בגין נזקים שנגרמו לרכבי הצדדים בתאונה. ביהמ"ש קבע כי לא עלה בידי מי מהצדדים להוכיח גרסתו במאזן ההסתברות. נקבע כי אמירה ...
פסק דין
26/04/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. בעת התאונה הרכב היה חסר ביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי. ביהמ"ש קבע כי התובע הוא בעל הרכב הרשום, אשר מסר בדיוק את אותו הרכב תקופה ...
פסק דין
26/04/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתו של ערן בבלי להעביר את כספי הנאמנות שבהחזקת עו"ד רפי בלושטיין לחשבון נאמנות חדש. ביהמ"ש קבע כי הכלל הוא שכל מי שמבצע פעולה או ממלא תפקיד עבור זולתו אסור לו להימצא במצב שבו עלול להיות ...
החלטה
26/04/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתה של יהלומי מור ברדרס בע"מ לביטול פסק דין ביהמ"ש קמא אשר אישר את פסק הבוררות שניתן על ידי מוסד הבוררות שליד בורסת היהלומים הישראלית. ביהמ"ש קבע כי גישת המחוקק בחוק הבוררות, לפיה חוסר סמכות אינה ...
פסק דין
26/04/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית את ערעורם של עופר וסמדר חיות ואחרים על גזר דינו של בית משפט קמא בגין הקימת ביתני אירוח (צימרים) מבלי שנתקבל בידם היתר בנייה. ביהמ"ש קבע כי הקו המנחה הוא תקיף, כדי לשרש מחשבה שהחוק הוא ...
הכרעת דין
26/04/2017 - ביהמ"ש המחוזי זיכה מחמת הספק את אחמד בורגאל מעבירה של התפרעות לפי סעיף 152 לחוק העונשין ומעבירה של סחר ועסקה אחרת בנשק, לפי סעיף 144(ב2) לחוק. ביהמ"ש קבע כי כדי להרשיע נאשם על פי הודאתו נדרשת, על פי הפסיקה, תוספת ...
פסק דין
26/04/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתו של זאב גולן לאישור תובענה ייצוגית נגד פלאפון תקשורת בע"מ בטענה כי פלאפון שולחת למנוייה חשבוניות חלקיות, שאינן עונות על הפירוט הנדרש ברשיונה. ביהמ"ש קבע כי אין די בעצם הפגיעה באוטונומיה כדי להקנות זכות לפיצוי, ...
פסק דין
26/04/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת זיפ הופ רשת חנויות בע"מ לאישור תובענה ייצוגית נגד עיריית קרית אתא בטענה כי העירייה גובה אגרת שילוט שלא כדין בכך שהחיוב נעשה באופן רטרואקטיבי, תוך שהעירייה מעגלת את שטחי השלטים כלפי מעלה. ביהמ"ש קבע ...
החלטה
26/04/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית בקשה לביטול פסק בוררות בין ש.ע. סלע ייזום ובניה בע"מ ללימור וליאור כוכבי. ביה"ד קבע כי הבורר פסק לסלע פיצויים בסך 50,000 ₪ בשל נזק ממוני הנובע מהפרת הסכם הקבלנות, ללא שהובאה על ידי סלע ראייה ...
פסק דין
26/04/2017 - ביה"ד הארצי דחה את ערעורה של מזל סלח לתשלום גמלת שארים מן המשיב כ"ידועה בציבור". ביה"ד קבע כי בין המערערת למנוח אמנם התקיימה מערכת יחסים זוגית לאורך תקופה לא מבוטלת, אך זו לא הגיעה – חרף התקופה הארוכה יחסית שבה ...
פסק דין
26/04/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעת סער ברודסקי להגנת זכות יוצרים על פורמט שעשועון הטלוויזיה Upgrade, המופץ ברחבי העולם. ביהמ"ש קבע כי בידי הנתבעים היתה היכולת לדרוש מתן קרדיט לתובע כיוצר השעשועון או, למצער, להעמיד את גופי השידור על ההתחייבות כלפי ...
פסק דין
26/04/2017 - ביה"ד הרבני קיבל תביעת גירושין שהגישה המבקשת. ביה"ד קבע כי לעניין החיוב בגט במורדים זה על זה, אין זה משנה מי מהצדדים אשם במצב. נקבע כי בבני זוג המורדים ומעגנים זה את זה, יש לחייב בגט מאחר שטענת עיגון היא ...
הצעת חוק
25/04/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – השוואת תנאי ביטוח סיעוד פרטי לתנאי המוסד לביטוח לאומי), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע לפיה מטופל אשר נקבע לגביו כי הוא זכאי לגמלת סיעוד באחד משני השיעורים הגבוהים של הגמלה, ומבוטח בביטוח ...
פסק דין
25/04/2017 - ביה"ד הרבני דחה בשני בני הזוג חרשים אילמים מלידה את תביעת האישה לתשלום הכתובה. ביה"ד קבע כי במקרה שלא נערכה כתובת חרש על ידי בית דין הראוי לכך ביום ולא בלילה, ולא התוועדו כבית דין לדון בעניינו של החרש כיצד ...
פסק דין
25/04/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לצמצום רגולציה ושעורי אגרות לעסקים קטנים, התשע"ז–2017 שמטרתה הקלה על עסקים קטנים בשלוש השנים הראשונות למן יום הקמתם בביטול אגרות שאין בצדן שירות וחיוב בתשלום מופחת בגובה 50% עבור אגרות שיש בצדן שירות ואשר ...
החלטה
25/04/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעור הסתדרות העובדים וועד העוזרים המשפטיים על החלטת ביהמ"ש קמא בה נדחתה בקשתם למתן צו עראי המורה להנהלת ביהמ"ש להמשיך לאייש תקנים של עוזרים משפטיים שמתפנים, ולפרסם משרות פנויות, תקניות ולמילוי מקום. ביה"ד קבע כי פסקי ...
פסק דין
25/04/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה להשבת סך של 300,000 ₪ אשר נמסרו לנתבעת במספר מועדים. ביהמ"ש קבע כי אפילו היו בין הנתבעת לתובע יחסים כבני זוג עדיין נטל ההוכחה, לפיה מאות אלפי הש"ח התקבלו אצל הנתבעת כמתנה, רובץ על כתפיה. כאשר ...
פסק דין
25/04/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ברובו את ערעור מר סמיח אגבריה על החלטת מנהל מס ערך מוסף חדרה בגין חיובו בכפל מס לפי סעיף 50(א) לחוק מס ערך מוסף בשל הוצאת חשבוניות מס שלא כדין וכן כנגד ההחלטה להטיל עליו קנס לפי ...
החלטה
25/04/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את בקשת שניר רחמים להשיב תפוס בסך 20,000 דולר, שעה שהמבקש איננו טוען לזכות בעלות. ביהמ"ש קבע כי תובע הזכות היחיד הינו המבקש, הטוען כי הוא החזיק בתפוס עבור יאיר אכרם . האחרון לא אותר עד היום, ...
החלטה
25/04/2017 - ביהמ"ש השלום דחה בקשה למעצרם של משה גיא אמרוסי ושגיב חמו עד לתום ההליכים בגין ייצור, אחסון, פרסום, שיווק, הפצה ומכירה של תרופות מפרות ותכשירי און הנחזים להיות מקוריים. ביהמ"ש קבע כי מדובר במשיבים נעדרי הרשעות קודמות; אשר לא עמדו ...
החלטה
25/04/2017 - ביהמ"ש השלום הורה על מעצרם של יעקב שמואל ושל רונן יחזקאל עד תום ההליכים בגין מעורבות במכירת חשבוניות מס פיקטיביות תמורת עמלה בהיקף של מאות מליוני ₪. ביהמ"ש קבע כי ככל שלא אפשרי ליתן אמון בנאשם, אין טעם לעבור לשלב ...
החלטה
25/04/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת ארם המרכז לרפואת א.א.ג. וניתוח ראש וצוואר בע"מ למחיקת המרצת פתיחה שהוגשה כנגדה לפי תקנה 100(4) לתסד"א. ביהמ"ש קבע כי כאשר קיימת אפשרות להגיש תובענה כספית, אף אם תהא זו תובענה למתן חשבונות, יש להעדיפה ...
הכרעת דין
25/04/2017 - ביהמ"ש השלום הרשיע את גלית פרדריקה בגין תקיפת עובד ציבור כדי להכשילו בתפקידו לפי סעיף 382(ב)1 לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי די בדחיפות של גלית כלפי המאבטחים כפי שהם נראים בסרטון, על מנת לקבוע כממצא עובדתי, שגלית תקפה את המאבטחים. ...
פסק דין
25/04/2017 - ביהמ"ש השלום זיכה את מליבו יונה ואח' מעבירת איומים בגין אמירות מאיימות בעמוד הפייסבוק של חבר הכנסת אחמד טיבי. ביהמ"ש קבע כי אכיפת הדין נגד אדם אחד והימנעות מאכיפתו נגד אחרים, כאשר מדובר במקרים דומים היא אכיפה בררנית. אמנם אין ...
החלטה
25/04/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את טענת האם כנגד מינוי אפוטרופוס לקטינה; נקבע כי מכוחה של הוראת סעיף 68 לחוק הכשרות המשפטית ניתן למנות לקטין אפוטרופוס לדין אשר ייצג את עניינו בבית המשפט, ויפעל על פי הוראות בית המשפט; ייצוג זה ...
החלטה
25/04/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל בקשה להעברת דיון לבית המשפט לענייני משפחה במחוז מרכז, שלו מסורה הסמכות המקומית לדון בתובענה. ביהמ"ש קבע כי ע"פ תקנה 258 ג (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי תובענה אחרת בענייני משפחה תוגש לבית המשפט שבתחום שיפוטו ...
הכרעת דין
25/04/2017 - ביהמ"ש השלום זיכה את עמיר מולנר מעבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו בהתאם לסעיף 275 לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי לא ניתן לקבוע ברמת הוודאות הנדרשת במשפט הפלילי, כי בשלבים שקדמו להצגת תעודת המינוי לנאשם דרך העינית ולדרישה כי יאפשר ...
פסק דין
24/04/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תובענת אם משמורנית לשנות את הסדרי הקשר שבין האב לבין ילדיו וקיומם בפיקוח במרכז קשר. ביהמ"ש קבע כי ברוב המקרים ילדים חיים עם האם וחשופים להשפעתה, מרבית המקרים של ניכור הורי נגרמים על ידי אם משמורנית, ...
הצעת חוק
24/04/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק יד יצחק בן-צבי (תיקון – נציגי הכנסת במועצה), התשע"ז–2017 שמטרתה לבטל את נציגות חברי הכנסת במועצת יד יצחק בן-צבי בכדי למנוע מראית עין של ניגוד עניינים. ...
הכרעת דין
24/04/2017 - ביה"ד לעבודה הרשיע את יעקב ושולה לבנה בהעסקה שלא כדין וללא ביטוח רפואי של עובדת זרה. נקבע כי העבירה המיוחסת לנאשמים הנה העסקה של עובדות זרות ללא היתר, אגב הלנתן בביתם. בנסיבות אלה, ההחלטה להגיש כתב אישום יזום עולה בקנה ...
פסק דין
24/04/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את טענתה של אודיה שלו כי פוטרה ללא שימוע ומבלי שניתנה לה הודעה מוקדמת; ותוך שהנתבעת גורמת לה לפגיעה בכבודה כאדם וכעובדת. ביה"ד קבע כי על עובד המבקש כי התפטרותו תראה כפיטורים מחמת הרעה מוחשית שביחסי עבודה ...
פסק דין
24/04/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל התנגדות לצוואתה של המנוחה על פי סעיף 67 א (א) (1) לחוק הירושה. ביהמ"ש קבע כי תכליתה של החזקה בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת במצב של "תלות מקיפה ויסודית" היא להקל על המתנגד את הרמת ...
פסק דין
24/04/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את טענת האישה לזכויות קניין בבית, ביהמ"ש קבע כי האישה לא הוכיחה כי הובטחו לה זכויות קניין בבית כתנאי לנישואיה ולמעשה הן הסכם הגירושין והן חוזה הנישואין שוללים זאת. מנגד, משיש לראות בשווי ההשבחה כנכס בר ...
פסק דין עע 41182-02/12 יורם אברג'ל נ' ג'וינט ישראל ומחלקת חמ"ע בג'וינט ישראל
20/02/2017
תמצית העובדות
ג'וינט עולמי הינו תאגיד, ללא כוונת רווח. ארגון זה אחראי על קיום פעולות תרבות וחברה בקרב קהילות יהודיות ברחבי העולם. אחת מן החטיבות של ג'וינט עולמי, הינה זו האחראית על פעילות הג'וינט במדינות חבר העמים. אברג'ל ...
החלטה בשפ 4644/16 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית
05/10/2016
פסק דין עא 3700/15 אורי רוט, אוולין רוט נ' מיכל עגנון, ראובן עגנון, אוהד אברהם סבן
27/06/2016
תמצית העובדות
בבית בחיפה, שלוש דירות: דירת המערערים, ו- 2 דירות המשיבים, הרכוש המשותף צמוד לשלוש הדירות בחלקים שווים. המשיבים הגישו בקשה למתן היתר בנייה בהתאם להוראות תמ"א 38, הכוללת, בין היתר, הוספת שלוש דירות על גג הבניין ...
פסק דין עא 4752/14 נכסי רמת אביב בע"מ נ' עיריית תל אביב, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב
16/06/2016
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בו התקבלה תביעת נכסי רמת אביב בע"מ, המערערת, להצהיר על בטלותם של שני הסכמים שנכרתו בינה ובין עיריית תל אביב-יפו והוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, המשיבות, ...
פסק דין רעב 4644/15 ג'ורג' ראעי, סמי גרקוד, מדינת ישראל ואח' נ' שירות בתי הסוהר, המדינה, חאפז מקבל
15/06/2016
תמצית העובדות

עד לשנת 2011 לא הוסדרה כניסתם של מומחים פרטיים לבתי סוהר בהוראות או פקודות ייעודיות, ואלה פגשו באסירים על בסיס בחינה פרטנית שנערכה להם. בשנת 2011 פורסמה פקודת נציבות שירות בתי הסוהר שכותרתה "כניסת מטפלים פרטיים ...
פסק דין עעמ 2975/15 הוצאת עיתון 'הארץ', ברק רביד, עיתונאי 'הארץ' נ' משרד החוץ
06/06/2016
תמצית העובדות
ערעורם של הוצאת עיתון 'הארץ', והעיתונאי, ברק רביד, על החלטת המשיב, משרד החוץ, שלא לפרסם את רשימת האורחים שהשתתפו בארוחת "חג שני" בביתו של שגריר ישראל, בוושינגטון.
בשנת 2014, התקיימה בביתו של שגריר ישראל בוושינגטון, מר ...
פסק דין בגצ 6494/14 שי גיני, יהונתן ודעי נ' הרבנות הראשית, השר לשירותי דת, המועצה הדתית ירושלים
06/06/2016
תמצית העובדות
עתירתם של שי גיני ויהונתן ודעי, בעלי מסעדות, כנגד המשיבים, הרבנות הראשית, השר לשירותי דת והמועצה הדתית ירושלים, בעניין הוראת סעיף 3(א) לחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983,שעניינה במתן תעודת הכשר לבית אוכל.
העותרים, בעלי מסעדות בירושלים, ...
פסק דין עעמ 8329/14 עיריית קרית אתא, הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא נ' נילי קורן, מלכה בראון
31/05/2016
תמצית העובדות
ערעורה של עיריית קרית אתא נגד החלטת בימ"ש קמא, לחייבה ליתן למשיבות, נילי קורן ומלכה בראון, אישור על היעדר חובות בנכס שבבעלותן, על אף טענת העירייה לחוב ארנונה קיים בנכס, שלא שולם על ידן.
המשיבות, המתגוררות ...
פסק דין עעמ 3550/15 משרד הביטחון האגף לשיקום נכים נ' פלוני, ארגון נכי צה"ל
30/05/2016
תמצית העובדות
ערעורם של משרד הביטחון-האגף לשיקום נכים וכן המשיב, נכה צה"ל, על קביעת בימ"ש קמא, ביחס למועד הזכאות לתשלומי תגמולים למפרע המגיעים למשיב, וכן חישוב התשלומים.
המשיב הוכר ע"י קצין התגמולים כנכה וזכה לתגמולים, עקב נכות שמקורה ...
פסק דין עפ 4205/14 נחום בן יצחק נ' מדינת ישראל
29/05/2016
תמצית העובדות
ושוב בילוי לילי וסכסוך של מה בכך בין צעירים מסתיים במותו של אחד מהם מדקירה. הלב מתקומם ומסרב להאמין. עד מתי?
ביום 8.10.2009 בשעות הערב המאוחרות בילה המערער עם חברים, ובהם אוהד דדון. במהלך הערב הם ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)