IP=54.226.64.30
הצעת חוק
22/01/2019 - משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' _) (החזר דמי ניהול), התשע"ט-2018 שמטרתו לקבוע שניתן יהיה להחזיר בנוסף לשכר מנהל הקרן גם את שכר הנאמן לקרן. בדרך זו יוכלו מנהלי הקרנות המחקות להשיב למחזיקים בהם לא רק ...
הכרעת דין
22/01/2019 - ביהמ"ש לתעבורה הרשיע את הנאשם בביצוע עבירת מהירות בניגוד לתקנה 54(א) בתקנות התעבורה ונקבע כי הנאשם לא חלק אמינות המכשיר המודד מסוג "דבורה" וכי כל תוצאות בדיקות התקינות והכיול שעבר המכשיר המודד בפרשה זו נמצאו תקינות לחלוטין. לפיכך, ראיות התביעה ...
הצעת חוק
22/01/2019 - משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק צו יבוא חופשי (תיקון), התשע"ט - 2019 הקובע תיקון ובו פטור מהמצאת אישור עמידה בדרישות הממונה, תיקון זה יאפשר לחברות הפועלות בתחום תחזוקת כלי הטיס, בעלות רישיון ומפוקחות על ידי רשות התעופה האזרחית, לייבא טובין; ...
פסק דין
22/01/2019 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתה של המועצה מקומית בענה בעניין הפקעת מקרקעין לצורך מימוש תכנית המתאר הארצית לתשתית לאומית 17א' שמטרתה שינויים בהסדרי התנועה בכביש 85, לרבות הקמת מחלף חדש בעל הפרדה מפלסית שישמש בין היתר לכניסה וליציאה מהיישוב בענה ...
החלטה
22/01/2019 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעור המדינה וביטל את החלטות הערכאות הקודמות אשר קבעו כי על המדינה לאפשר לשתי קטינות שנולדו בהליך פונדקאות שהתקיים במדינה זרה להיכנס ארצה, עם המשיבים שהוכרזו כאפוטרופוסים זמניים שלהן, עוד בטרם בוצעה בדיקת רקמות לבירור זיקתן ...
החלטה
22/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי הורה על מחיקת תביעת בני זוג לביטול החלטות ופסקי דין אזרחים שניתנו בעניינם, בטענה כי אלה התקבלו במרמה וכי הם נפלו קורבן לתרגיל עוקץ שנעשה להם על-ידי עורכי דין בטענה שבוצעו כלפיהם "פעולות פליליות ואף פשעים"; לשיטתם, יש ...
פסק דין
22/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי אישר בקשה לאישור הסדר הפשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית העוסקת בסבירות הסכומים שגובות "בית בכפר" ו-"מגדלי הים התיכון" מדיירים שצירפו למגוריהם מטפל אישי. נטען כי חוק הדיור המוגן, תשע"ב–2012 אישר את זכאותו של דייר בדיור מוגן להסתייע ...
פסק דין
22/01/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתו של עו"ד לסעד הצהרתי, לאכוף על הנתבעת לקיים את התחייבותה הבלתי חוזרת לחתום עם התובע על חוזה מכר על פיו התובע ירכוש מאת הנתבעת את הדירה בבניין מגורים תמורת הסך של 900,000 ₪. נקבע כי ...
גזר דין
22/01/2019 - ביהמ"ש השלום גזר 9 חודשי מאסר בפועל על נאשם בביצוע עבירות של זילות ביהמ"ש כאשר שלח מכתבים לגורמים שונים ובהם רשם גידופים וחרפות כנגד השופטים אשר דנו בהליכים הנוגעים לנאשם וכנגד פרקליטה בפרקליטות ועוד. נקבע כי מדובר בפגיעה קשה בכבודם ...
פסק דין
22/01/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על הכרעת וגזר הדין שהוטל על חברה העוסקת בעבודות בניין ומנהלה בהעסקת עובדים ללא היתר כדין. נקבע כי ההרשעה בדין וגזר הדין הינם בתוך מתחם העונש ההולם בגין העבירות שבהן הורשעו ולאור הוראות סעיף 40יא ...
פסק דין
22/01/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל באופן חלקי תביעה נזיקית לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לתובע בשל עבודות חפירה וחציבה שביצעו הנתבעים, בגבול העובר בין מגרש בבעלותם למגרש בבעלות התובע.; ביהמ"ש חייב את הנתבעים לשלם לתובע סכום של 263,978 ₪ בהתאם לחוות הדעת שהוגשה ...
פסק דין
22/01/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל במלואה תביעה חוזית לתשלום שכר טרחת עורך דין במסגרת התקשרות בהסכם שכ"ט, על פיו התובעים זכאים לשכר טרחה בשיעור של 20% מהפיצוי שיקבלו הנתבעים בהליך בו ייצגו אותם התובעים. כאשר בטרם הסתיים ההליך, הסכימו הצדדים לסיים ההתקשרות ...
החלטה
22/01/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה את בקשת המדינה לתיקון פרוטוקול הדיון מהטעם שהבקשה לא עומדת בתנאים לקיומו של סעיף 68א(ד) לחוק בתי המשפט הקובע כי בקשה לתיקון יש להגיש בתוך עשרה ימים מיום שהומצא הפרוטוקול; למעשה, הבקשה הוגשה בחלוף 21 ימים ...
פסק דין
22/01/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בבקשת אם לצמצום סדרי ראיה של הקטין, כיום כבן 11, בביתו של האב, על רקע ניכור ההורי, שבשלם הקטין סובל מתופעות שונות שאפשר היה להימנע מהן. נקבע כי הסמכות הטבועה בסעיף 75 לחוק בתי המשפט אינן ...
פסק דין
22/01/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל את ערעור מנהל הארנונה בדונו בשאלת סיווג האולם כנכס בקומת קרקע שבבעלות ימה אירועים בע"מ לאחר שביהמ"ש אימץ את חוות הדעת שהוגשה על ידי עירית חיפה בה נקבע כי השטח עליו קיימת מחלוקת, אינו נכס הממוקם ...
פסק דין
21/01/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן והשיב בחיוב בדונו בשאלה האם יש להורות על ביטול הסכמים להעברת זכויות בנכסי מקרקעין במתנה? ונקבע כי הוכח שהסכם המתנה כלל לא השתכלל. אם המשפחה כלל לא הייתה כשירה לחתום על מסמכי ההעברה הרי שהתקיים פגם ...
פסק דין
21/01/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתה הכשרה חברה לביטוח בע"מ וחייב את הנתבעת בתשלום של 362,247 ₪ בשל תביעת שיבוב בגין נזקי פריצה, אשר התובעת שילמה בגינם תגמולי ביטוח למבוטח, במסגרת בו ביטחה התובעת את חב' ביגוד האופנה לכל ובזול בע"מ ...
החלטה
21/01/2019 - ביהמ"ש לענייני תעבודה דחה בקשתו של נאשם לפיה אין עליו להשיב לאשמה, שכן לטענתו העובדות שבכתב האישום, לפיהן, הוא עבר עבירה של נהיגה בהיותו בלתי מורשה לנהיגה, בכך שנהג בקטנוע כאשר מעולם לא היה מורשה לנהוג ברכב מסוג זה בניגוד ...
החלטה
21/01/2019 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור על גזר דינו של המערער שהורשע בביצוע 5 עבירות של אי הגשת דוח מס הכנסה שנתי במועד, לפי סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], בגינם הושת עליו עונש של 8 חודשי מאסר בפועל. ...
החלטה
21/01/2019 - ביהמ"ש השלום הודיע כי לא יתערב בשלב הנוכחי בהודעה המדינה לפיה לא יהיה בידה להגיש את תשובתה בנוגע לחשיפת המסמכים בבקשה לעיכוב ביצוע תשלום עיצום בסך של כארבע מאות אלף ₪, לאחר שנקבע כי ביהמ"ש רואה זיקה ברורה בין כיבוד ...
גזר דין
21/01/2019 - ביהמ"ש השלום גזר 20 חודשי מאסר בפועל על נאשמת שהורשעה בביצוע עבירות איומים, תקיפה וחבלה כלפי עובדות סוציאליות בשל העובדה שהחלטותיהן לא תאמו לאינטרסים האישיים שלה. ביהמ"ש הדגיש את חובתו בהטלת עונש בו האינטרס הציבורי והצורך החברתי דורשים לספק הגנה ...
הכרעת דין
21/01/2019 - ביהמ"ש השלום הרשיע נאשם בביצוע עבירה של הטרדה מינית כלפי קטין וגזר עליו מאסר על תנאי למשך 8 חודשים בקובעו כי העבירה בוצעה בשעה שהנאשם עבד בגינון גינות ציבוריות ושם ראה את הקטין; במעשיו אלו הוא פגע בשלומו ובטחונו של ...
פסק דין
21/01/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל את ערעורו של עובד בשירות המדינה שהתמחה באבטחת מידע ואשר העניק שירותים לגוף בטחוני המהווה יחידת סמך של המדינה, בעניין תביעתו לקבלת מענק עבודה כך שתקופת עבודתו תוכר כתקופה המזכה בפנסיה תקציבית. נקבע כי הוראות חוק ...
פסק דין
21/01/2019 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים דן בשאלה במסגרת ערעור ועתירה מנהלית בכל נכס מסחרי, כנגד עיריית בת ים בנוגע לחיובי ארנונה על הנכס שבבעלותו; האם המערער ידע או לא ידע על החוב והליכי הגבייה ומדוע לא פעל בעניין החוב בזמן אמת; הוכח ...
פסק דין
21/01/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה הן תביעת אב להפחתת מסכום דמי המזונות שנקבעו בפסק דין, בשל שינוי נסיבות מהותי שבא לידי ביטוי בהולדת בן נוסף לאב ממערכת זוגית נוספת והן דחיית תביעת האם לאישור גביית חוב מזונות, על אף שהאב חויב ...
פסק דין
21/01/2019 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה בבקשה לבטל עשרות דו"חות חניה שניתנו על ידי עירית בני ברק, כנגד המבקשות. נקבע כי המבקשים לא הופתעו לגלות חוב ומיהרו לביהמ"ש; המבקשים ידעו על חובותיהם כבר בשנת 2008 ונמנעו מלהגיש תביעה על אף היותם חשופים ...
פסק דין
21/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי ערעור על פס"ד של בימ"ש קמא לפיו נדחתה תביעת נידיילי תקשורת בע"מ, המוציאה לאור של עיתון שבועי בשם "המקומון רמת גן גבעתיים" לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, במסגרת תביעה כספית נגד המשיבים בטענה כי ...
פסק דין
21/01/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעורים בדונו בשאלה האם החבלה שנגרמה למבוטחים היתה תוצאה של "גורם חיצוני", בהקשר של זכות לדמי תאונה הקבועה בחוק ביטוח לאומי. נקבע כי במקרה פלוני בו הוא נפצע בעקבות בור במגרש ספורט שגרם לו לתנועה סיבובית ...
פסק דין
21/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על שומת הפרש הון בלתי מוסבר במסגרת דיווחי המערער על הכנסות מזעריות מעסקו, מנות מסחרית בשכונת שועפט. נקבע כי המערער ניסה לשנות את תאריך העסקה בחנות, אך המסמך אותו הגיש לפקיד השומה, הוגש רק לאחר שנערך ...
החלטה
21/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי את תביעה להצהיר כי חלק מהזכויות במקרקעין כבר לא היו בבעלות המנוחה במועד עריכת צוואתה, אלא בבעלותו של המנוח, ולכן לא יכלה לצוות מה יעשה בהם והורה כי 3/16 מהזכויות במקרקעין, לא היו בבעלות המנוחה ...
הצעת חוק
20/01/2019 - משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק הפיקוח על ענף היהלומים ואבני חן, התשע"ט- 2018 הקובע מספר כללים החלים על כלל העוסקים בענף, ובהם חובות תיעוד מידע, הנחיות בדבר יבוא ויצוא יהלומי גלם ועוד. בנוסף, להקנות לרגולטור סמכויות פיקוח שונות, דוגמת דרישת ...
פסק דין
20/01/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור על החלטת בי"ד קמא שלא להכיר במחלת האלצהיימר בה לקה המנוח, בעלה של המערערת, כפגיעה בעבודה שהיא תוצאה של חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים; זאת לאחר אימוץ חוות דעת המומחים שקבעה כי אין במחקרים אישוש לטענת הקשר ...
החלטה
20/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת רשות ערעור על החלטתו של בימ"ש לענייני משפחה, במסגרתה התקבלה בקשת האישה והורה על צירוף פלונית בע"מ כנתבעת במסגרת סכסוך המתנהל בין בני הזוג בתביעת רכוש ואיזון משאבים. נקבע כי החברה בע"מ הוקמה על ידי אמו ...
הצעת חוק
20/01/2019 - משרד המשפטים הפיץ את תקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין) (תיקון מס' 4) התשע"ט- 2019 שמטרתם לקבוע תיקון כי מי שקיבל ציון של 60 אחוזים לפחות ...
גזר דין
20/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי גזר66 חודשי מאסר בפועל על נאשם בביצוע עבירות רכישת נשק , סחר נשק ועוד ונקבע כי מידת פגיעתן של עבירות הסחר וייבוא סמים מסוכנים בערכים החברתיים שעניינם שמירה על שלום הציבור ובריאותו, גבוהה. הנאשם היה אקטיבי בפעילותו, יצר ...
פסק דין
20/01/2019 - ביהמ"ש העליון קיבל את עמדת שר הביטחון ואח' בדונו בשאלה האם בית המשפט לעניינים מינהליים מוסמך לדון בעתירות הנוגעות למעבר של תושבי רצועת עזה לאזור יהודה ושומרון, הנעשה דרך ישראל, וזאת כאשר אין חולק על כך שהוא מוסמך לדון בעתירות ...
פסק דין
20/01/2019 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה בדנו בשאלה האם קבלן משנה יכול לתבוע ישירות את מזמין העבודה על אף כי בין השניים אין יחסים חוזיים? וזאת במסגרת תביעת חברה להטיל חיוב כספי על עיריית אום אל פחם בגין יתרת חוב מן הנימוק ...
פסק דין
20/01/2019 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה לתשלום פיצוי בגין נזק שנגרם לדירה שבבעלות התובע, בעקבות אירוע שריפה שאירע בדירה שבבעלותו ואשר נשכרה על ידי הנתבעת, במסגרת סיוע לנזקקים ולניצולי שואה. נקבע כי יש לחייב את הנתבעת בתשלום פיצוי מהטעם שהשריפה שהתרחשה בדירה ...
פסק דין
20/01/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה את ערעור של עובד במסגרת דחיית תביעתו לפיצויי פיטורים בעת העסקתו בחברת גומלא סימולציות כלכליות ישראל בע"מ. נקבע כי העובד התפטר מעבודתו, ולא התקיימו נסיבות אובייקטיביות שהצדיקו לראות התפטרות זו כהתפטרות בדין מפוטר; הוא לא התפטר ...
פסק דין
20/01/2019 - ביה"ד הארצי לעבודה דן בערעורים בנוגע לפירוש סעיפים 30-81 לחוק הביטוח לאומי, העוסקים בביטוח נפגעי עבודה בדרך לעבודה ובחזרה ממנה. נקבע כי בבחינת תאונה שארעה לעובד בדרך לעבודה או בחזרה ממנה בשל "סיכוני הדרך", יש לבחון אם העובד היה במקטע ...
החלטה
20/01/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל בקשה לפסילת באת כוח המשיב מייצוג והורה על פסילת ייצוגו של המשיב באמצעות באת כוחו, עו"ד רונית ברנט לאחר שנקבע כי נוכח היות עו"ד ברנט, מייצגת שני הצדדים בהליכים המשפטיים, אך הגיוני וסביר הוא כי היא ...
פסק דין
20/01/2019 - ביהמ"ש העליון דן בשאלה האם פיצויים להם זכאי ניזוק פושט רגל בגין נזקי גוף שנגרמו לו, מוקנים לנאמן כך שניתן לעשות בהם שימוש לטובת נושיו, או שמא דינם של פיצויים אלה כדין "זכות אישית" של פושט הרגל והם נותרים מחוץ ...
גזר דין
20/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה להארכת מועד להגשת בר"ע על פס"ד שניתן בביהמ"ש לתביעות קטנות במסגרת תביעה כספית לתשלום עמלות, בהתאם להסכם קבלנות בע"פ שנכרת בין הצדדים, עבור ניוד קווים סלולריים. נקבע כי המבקשים בקשה זו, לא הראו כי בנסיבות המקרה ...
פסק דין
20/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של חברה העוסקת בייצור ושיווק מוצרי בוץ וקוסמטיקה, על החלטה בהשגה בגין שומה שהוציאה רשות המסים כנגדה, לאחר שסירבה להכיר בחובות אבודים שנוצרו לטענת החברה. נקבע כי החברה לא הצליחה להוכיח את קיומו של חוב ...
פסק דין
20/01/2019 - ביהמ"ש ענייני משפחה דחה טענות נתבע במסגרת תובענה רכושית בין בני זוג, בדונו בשאלה האם הנתבע זכאי להשבת כספי ההשקעה הראשונית בדירת הצדדים, כספים שמקורם בדירה שנרכשה ע"י אימו של הנתבע, ואשר כספי מכירתה שימשו לרכישת הבית המשותף, בין אם ...
החלטה
17/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעת, אשר עבדה כמורה לפני התאונה ושימשה כמחנכת ויועצת ומנהלת בבית ספר יסודי, בעקבות תאונת דרכים שאירעה לה, עת נסעה ברכב, נאלצה לפרוש מהוראה. נקבע כי בהתאם לחוות דעת המומחים שקבעו כי לתובעת ...
הצעת חוק
17/01/2019 - כנסת ישראל אישרה בקריאה שלישית את הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 הקובעת כי יש לבטל את חוק המרשם הפלילי ולהחליפו בחוק חדש ולהקים גוף שיפקח על שמירת המידע הפלילי בגופים השונים הזכאים לקבל מידע ולקצר את התקופות בהן ...
פסק דין
17/01/2019 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את בקשתם של שני קטינים להינשא וקבע כי לא מתקיימות נסיבות מיוחדות הקשורות בטובת הקטינה, המצדיקות מתן היתר לנישואיהם, בטרם ימלאו לשני בני הזוג 18 שנה; וזאת על אף העובדה שהקטינה בהריון. נקבע בהתרשמות ביהמ"ש, כי ...
פסק דין
17/01/2019 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על גזר דינו של ביהמ"ש קמא, לפיו נמנע בית משפט קמא מלבטל את הרשעתו של המערער, אשר במסגרת תפקידו כרכז מתנדבים, הוא הואשם בביצוע עבירה של תקיפה סתם, ובשל כך נדון ל-6 חודשי מאסר. ביהמ"ש השיב ...
פסק דין
17/01/2019 - ביהמ"ש השלום חייב את ספארי לחי ולצומח בע"מ ואח' לשלם לתובע פיצויים בגין נזקי גוף בסך 96,046 ₪ שנגרמו לו במהלך תאונת עבודה במסגרתו עבודתו כמחסנאי בספארי. נקבע כי הספארי חבה כלפי התובע חובת זהירות קונקרטית, חובה שהופרה על ידה.; ...
פסק דין עפ 8457/15 מדינת ישראל נ' עומר בן גאזי ווזווז, נור בן שחאדה חמדן, עימאד בן עדנאן שאער ואח'
01/11/2018
תמצית העובדות
ביום 18.04.2013, הוגש כתב אישום מתוקן לבית המשפט המחוזי נגד ארבעה נאשמים. על פי החלק הכללי שבכתב האישום, בסביבות חודש פברואר 2013, גמלה בליבו של המערער 1 ההחלטה לבצע פיגוע ירי נגד יהודים המגיעים להתפלל בהר ...
פסק דין רעפ 1611/16 מדינת ישראל נ' יוסי יוסף ורדי, ששון מועלם, מוחמד בן מחמוד חיג'אזי ואח'
31/10/2018
תמצית העובדות
שתי בקשות רשות ערעור שהגישה המבקשת, המופנות כנגד ביטול כתבי האישום שהוגשו נגד המשיבים מחמת "הגנה מן הצדק", נוכח שורה ארוכה של ליקויים ומחדלי אכיפה, חקירה והעמדה לדין מצד המבקשת. במוקד הבקשות עומדות טענות עקרוניות בדבר ...
פסק דין עא 1206/16 חברת יהלומי סמואל - רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, סמואל - רוזנבאום (1999) בע"מ, סמרוז בע"מ ואח'
09/10/2018
תמצית העובדות
שלושה ערעורים המופנים נגד פסק דין ופסק דין משלים של בית המשפט המחוזי בירושלים. עניינם של שני פסקי הדין בכספי מענק שניתנו על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למערערת לטובת עידוד השיווק בחו"ל. משרד התעשייה, המסחר ...
פסק דין עע 36773-06/16 מורן וינברגר נ' איי די וו מודולר בע"מ
05/10/2018
תמצית העובדות
המערערת, גב' מורן וינברגר (להלן גם: העובדת), החלה לעבוד במשיבה, חברת איי. די. וו. מודולר בע"מ (להלן: החברה) בתפקיד מזכירה ומנהלת משרד. בחודש אפריל 2012 הועלה שכרה של העובדת מסך של 6,000 ₪ לסך של 7,500 ...
פסק דין עע 61235-02/17 קופולק (1949) בע"מ נ' מיכאל חננשוילי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח'
16/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה במסגרתו התקבלה תביעתו של המשיב; נקבע כי הופרו כלפיו הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח - 1998 וכפועל יוצא מכך ניתן צו להחזרתו לעבודה וכן ...
פסק דין עע 34784-10/16 תרכובות ברום בע"מ נ' יהודית בורוכוב, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
15/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, במסגרתו נקבע כי המשיבה פוטרה תוך הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח – 1998 ובהתאם ניתן צו להחזירה לעבודה וכן נפסק לזכותה פיצוי כספי.
המערערת ...
פסק דין עא 9488/16 פרופסור דוד קרצמר, עדיאל שרמר, איילת שרמר ואח' נ' פקיד שומה ירושלים
09/10/2018
תמצית העובדות
השאלה המרכזית בערעור זה הינה האם כספים שקיבלו שלושת המערערים – שניים מהם פרופסורים למשפטים ואחד פרופסור להיסטוריה – ממוסדות מחקר אקדמיים בארצות-הברית, מהווים הכנסה בעלת מקור, ועל כן חלק מבסיס המס. הערעורים מופנים כמגד פסק ...
פסק דין עפ 6813/16 אלי סמסון נחמני נ' מדינת ישראל, פלוני
17/09/2018
תמצית העובדות
ראיית הסיוע במשפט הפלילי דורשת את בחינת יריעת המחלוקת בין הצדדים. השאלה המרכזית היא באיזה שלב במשפט מוגדרת יריעה זו.
נגד חשוד בביצוע מספר עבירות מוגש כתב אישום. העדות המרכזית שבידי התביעה – עדות ילד בפני ...
פסק דין עפ 2840/17 נתנאל ניאזוב נ' המתלוננת - ס.מ
04/09/2018
תמצית העובדות
סיפור המעשה – סופו בפשיעה; האם תחילתו באונס? חמישה חברים נסעו לבילוי של סוף שבוע באילת. בשעת בוקר מוקדמת של יום השבת, מזמין אחד מבני החבורה נערת ליווי לחדרם בבית המלון, וזו מציעה להם מופע חשפנות. ...
פסק דין עפ 220/17 נוחי דנקנר, איתי שטרום, אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ נ' מדינת ישראל
29/08/2018
תמצית העובדות

ברקע הפרשה מצויה הנפקת מניות של חברת אי.די.בי אחזקות בשוק המשני, בחודש פברואר 2012. בימים שלפני ההנפקה ובמהלכה, בוצעו פעולות רכישה מאסיביות של מניות אי.די.בי שכבר נסחרו בשוק, על ידי המערער איתי שטרום באמצעות חברת ISP ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)