IP=54.159.186.7
החלטה
28/03/2017 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, שבמסגרתו נדחה ערעור על החלטות בית המשפט לנוער, בהן הורה על הוצאת בתם של המבקשים ממשמורתם לתקופה של 30 יום והעברתה למרכז חרום לצורך עריכת אבחון בעניינה, ...
הצעת חוק
28/03/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק מתן שירות באמצעות דואר אלקטרוני, התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי גופים ציבוריים וכן עוסקים המנויים בתוספת השנייה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, בנקים ומוסדות פיננסיים נוספים, יהיו חייבים לאפשר למקבלי השירות ליצור עמם קשר באמצעות דואר ...
הצעת חוק
28/03/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק יום המדע הישראלי, התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע את יום הולדתו של אלברט איינשטיין, מגדולי המדענים שקמו לאנושות, כיום המדע הישראלי. במסגרת יום המדע הישראלי יתקיימו דיונים מיוחדים במליאת הכנסת ובוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ויקודמו ...
פסק דין
28/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את עתירתו של עו"ד מיכאל סיגל שהוגשה כנגד החלטת הועדה מקומית לתכנון ובנייה מעלה נפתלי, למנות כיועץ משפטי את עו"ד קייס נאסר. סיגל, אשר הציג את מועמדותו לתפקיד הנ"ל, טען כי נפלו פגמים בהליך האיתור והבחירה של ...
החלטה
28/03/2017 - ביהמ"ש השלום דחה בקשה לתיקון כתב ההגנה של נאוה סירטו – לאחר שניתנה רשות להגן מוגבלת לטענות הגנה ספציפיות. ביהמ"ש קבע כי חזקה על הנתבע שטענה שלא הביא לפני בית המשפט בזמן שביקש רשות להתגונן איננה ראויה להיכלל בכתב ההגנה ...
החלטה
28/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת המדינה להורות לעמנואל שלוש, לשלם את האגרה על מלוא סכום התביעה כנגזרת מן הסך של 4,300,000 ₪ ולא על בסיס תקנה 3(8) לתקנות האגרות. ביהמ"ש קבע כי, מתוך לשונה הברורה והמפורשת של תקנה 3(8), המבחן ...
פסק דין
28/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של אלעד לאור כנגד הרשעתו בביהמ"ש קמא בעבירות פרסום והצגת תועבה. ביהמ"ש קבע כי לאור השתמש, כדבר שבשגרה בתוכנת שיתוף קבצים על מנת לצרוך תכנים פדופיליים; וכי אין מדובר סתם בתמונות עירום מלא או חלקי ...
החלטה
28/03/2017 - ביהמ"ש השלום אישר בקשת הסתלקות בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, שעניינה אי סימון לאורך הכבל למוצר "רב שקע עם כבל ארוך", בניגוד לדרישה החוקית. על פי בקשת ההסתלקות, מיד לאחר שהמשיבות קיבלו לידיהן את הבקשה, פעלו המשיבות באופן ...
פסק דין
28/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של יהודה דידה ליאו ברמי על הרשעתו בביהמ"ש קמא בעבירה של איסור מכירת משקה משכר לקטין. ביהמ"ש קבע כי באותה מידה בה נכנס הקטין כסוכן לחנות, היה עשוי להיכנס הוא או חבר בן גילו לחנות ...
גזר דין
28/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על מועאד בן עלי הייב 5 שנות מאסר בפועל בגין חבלה בכוונה מחמירה, נשיאה והובלה של נשק שלא כדין ועוד. ביהמ"ש קבע כי הרעה החולה הפוקדת את מקומותינו ומותירה חלל והרס, היא התופעה של שימוש בנשק חם ...
גזר דין
28/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור לפי סעיף 70ד(א) לחוק בתי המשפט על החלטת בית משפט קמא, להתיר פרסום שמה של המערערת ופרטים מזהים אודותיה בהליכים המתנהלים נגדה. המערערת הורשעה על פי הודאתה, בביצוע מעשה מגונה תוך ניצול יחסי מרות, לפי סעיף ...
גזר דין
28/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על אילן בן עמי מאסר עולם חובה ו 10 חודשי מאסר בפועל, שירוצו בחופף לעונש מאסר העולם חובה בגין הרשעתו בעבירת רצח בכוונה תחילה, לפי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין, איומים (ריבוי מקרים), לפי סעיף 192 לחוק העונשין, ...
החלטה
28/03/2017 - ביהמ"ש השלום ביטל את הרשעתו של ניר וינטראוב, על אף הקביעה כי הוא אחראי לעבירה שביצע, של גידול סם מסוכן, בשתיל בודד שגידל הנאשם במשקל 70 גרם נטו . ביהמ"ש קבע כי אין להסיק מגידול שתיל בודד מעורבות תדירה של ...
החלטה
28/03/2017 - וועדת השחרורים החליטה לשחרר את האסיר אביגדור קלנר שחרור מוקדם על תנאי; האסיר הוזהר שאם יפר תנאי מתנאי השחרור, עלול הוא למצוא עצמו בפני בקשה להפקעת שחרורו המוקדם. ...
החלטה
28/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של רשות המיסים, על החלטת בית משפט קמא שלא להורות על גילוי ועיון במסמכים ספציפיים. ביהמ"ש קבע כי בית משפט של ערעור אינו מתערב בהחלטות בעניינים דיוניים, בהם מסור שיקול דעת רחב לערכאה הדיונית, ובכלל ...
החלטה
27/03/2017 - ביהמ"ש השלום ביטל את הרשעתו של אבשלום בארי וגזר עליו 200 שעות של"צ, על אף הקביעה כי הוא אחראי למעשיו ולביצוע עבירות של החזקת סם מסוכן לצריכה עצמית, החזקת כלים להכנת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית וסחר בסם מסוכן. ביהמ"ש ...
פסק דין
27/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תביעתה של ליסנסינג דינמיקס אינטרנשיונל בע"מ נגד ההחלטת התאחדות הכדורגל בישראל לבטל את ההזמנה להגשת הצעות לקבלת זיכיון בלעדי, לשימוש בתמונות שחקני נבחרות ישראל, במדי הנבחרות ובסמליהן על גבי כרטיסים, מדבקות או תמונות; ולנהל מו"מ ישיר ...
פסק דין
27/03/2017 - בית הדין דחה את תביעתו של שמעון כספי נגד המוסד לביטוח לאומי להכיר בכאבי הגב מהם הוא סובל כפגיעה בעבודה על דרך תורת המיקרוטראומה, כספי טען כי בעת שעבד במחלקת חיתוך דלעת נאלץ להרים את הדלעת מהמיכל לשולחן כ 35 ...
הצעת חוק
27/03/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (הכרה בהשכלה רפואית), התשע"ז–2017 שמטרתה לתת פתרון לכך שבשל נהלים אקדמיים במדינות מסוימות, בוגרי בתי הספר לרפואה במדינות אלו אינם מקבלים תואר M.D. לאחר סיום לימודיהם, אלא בסיום ההתמחות בלבד. לפיכך, ...
פסק דין
27/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורו של קניגין גרגורי ודחה את ערעור מדינת ישראל משרד הבריאות על החלטת ביהמ"ש קמא בה חויב משרד הבריאות לפצות את קניגין בסך של 490,000 ₪ בגין רשלנות רפואית. ביהמ"ש קבע כי אף אם נניח כי ...
הצעת חוק
27/03/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק העונשין (תיקון – תקיפת עורך דין כתקיפת עובד ציבור), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע, כי לעניין סעיף 382א(א) לחוק העונשין, הקובע עבירה ייחודית של תקיפת עובד ציבור, יראו עורך דין כעובד ציבור, כך שתקיפה של עורך ...
פסק דין
27/03/2017 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על החלטת ביהמ"ש קמא שבמסגרתו הסמיך בית המשפט את העובדת הסוציאלית לסדרי דין לשנות את הסדרי המשמורת הנוגעת לקטין מעת לעת. ביהמ"ש קבע כי סעיף 19 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מאפשר לבית המשפט, באופן חריג, להטיל ...
פסק דין
27/03/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעור יחזקאל גבריאל זוננישוילי על פסק דינו של בית המשפט קמא, בו הורשע המערער בעבירות של סחר בסם מסוכן ובעבירות סמים נוספות. ביהמ"ש קבע כי בכל הנוגע לטענת זוננישוילי כי הודח לביצוע העבירה ע"י הסוכן המשטרתי, ...
החלטה
27/03/2017 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור שהגישה ארז ר.ג נכסים והשקעות בע"מ בעילת רשלנות נגד הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו. ביהמ"ש קבע כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לא התרשלה בכך שלא עדכנה את החברה באשר לשינוי המצב התכנוני. הוועדה "עמדה מאחורי" ...
החלטה
27/03/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של מוחמד חסארמה על החלטת ביהמ"ש קמא שלא להעתר לבקשתו לדחות את ביצוע עונש המאסר שנגזר עליו, חודשי מאסר בפועל. חסארמה הורשע בעבירות אי ציות להוראות שוטר, בניגוד לתקנה 23(א) לתקנות התעבורה, נהיגה בקלות ראש, ...
פסק דין
27/03/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל באופן חלקי את ערעורה של נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ נגד החלטת ביהמ"ש קמא לקבוע את שיעור הפיצוי בגין החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה בתכנית מתאר, המשנה את ייעודם של 24.7% מהמקרקעין לדרך. ביהמ"ש ...
גזר דין
27/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על ולדמיר צ'רנישב 7 שנים וחודשיים מאסר בפועל בגין סחר בבני אדם לעיסוק בזנות – עבירה לפי סעיף 203א ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין, הבאת אדם לידי עיסוק בזנות בנסיבות מחמירות, כליאת שווא, איומים, ותקיפה בנסיבות ...
פסק דין
27/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי את ערעור הבעל על קביעת ביהמ"ש קמא אשר הורה על מינוי מומחה לבחינת הכנסות החברה אשר בבעלות הבעל לצורך קביעת שיעור דמי המזונות. ביהמ"ש קבע כי בחינת ההכנסות לצורך קביעת מזונות תהיה רק ממשכורת הצדדים ...
פסק דין
27/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעור האישה על החלטת ביהמ"ש קמא, שקבע כי כל עוד לא הוכרעה שאלת אבהותו של הנתבע על הקטינה, אין מקום לחיוב הנתבע במזונות זמניים של הקטינה. ביהמ"ש קבע כי הקטינה לכאורה לא נולדה מיחסים מזדמנים עם ...
פסק דין
27/03/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את תביעת האישה למחצית משוויו של המשק הרשום על שם בעלה לשעבר ואשר הזכויות שבו הועברו לו מידי אמו המנוחה, בעודה בחיים, לפני נישואיהם. ביהמ"ש קבע כי אמנם האישה זכאית למחצית שוויו הכולל של הבית. אולם ...
הצעת חוק
26/03/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע את יום ה 9 במאי לציון ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית, בין היתר באמצעות פעילויות במערכת החינוך, וכן בכנסת ובממשלה, כאשר הדבר מהווה ביטוי ...
פסק דין
26/03/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את תביעת האב שסרובם של הילדים לפגוש אותו נובע מהסתת האם, וקבע כי משמורת הילדים אצל אימם בטלה באופן זמני לשלושה חדשים, ולעת עתה הילדים לא יהיו במשמורת האם ולא במשמורת האב, אלא יוגדרו לשני הצדדים זמני ...
הצעת חוק
26/03/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – הגדלת הסכום להשתכרות בנוסף לקיצבה), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי אדם יחיד יוכל להרוויח במקום 20% מהשכר הממוצע כיום, עד ל-40% מהשכר הממוצע במשק ללא הפחתה מגמלת הבטחת הכנסה. ...
פסק דין
26/03/2017 - ביה"ד הרבני דחה תביעת גירושין של האישה. ביה"ד קבע לאור טענות האישה, שלכאורה הבעל מאוס עליה, אולם הלכה ברורה היא שבכהאי גוונא אין כופין לגרש; נקבע כי נידון דידן אינו כלול בקטגוריה של "מאיס עלי באמתלא מבוררת" שיש פוסקים המחייבים ...
הכרעת דין
26/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע את דוד אדרי בעבירה של סיוע לגידול ולהחזקה של סמים מסוכנים, לפי סעיף 31 לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי לעניין העבירה של החזקת סם מסוכן, מושג השליטה משמעותו, כי לאדם היכולת, על-פי מהלך העניינים הטבעי והרגיל, להגיע ...
פסק דין
26/03/2017 - ביה"ד הארצי דחה את ערעור של אוריאל ברד נגד קנסטו בע"מ לתשלום גמול שעות נוספות; ביהמ"ש קבע כי אפשרות תשלום "גמול שעות נוספות גלובלי" לא הוסדרה על ידי המחוקק, אך הוכרה בפסיקה כלגיטימית. נדרש כי הסכמת העובד לצורת תשלום זו ...
החלטה
26/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של וולקן תעשיות רכב בע"מ על החלטת המנהל המיוחד אשר מונה במסגרת הצעה להסדר נושים, לדחות את בקשת וולקן להאריך את המועד להגשת תביעת חוב. ביהמ"ש קבע כי גם אם וולקן לא ידעה בפועל על ...
פסק דין
26/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בחלקו את ערעורו של דוד זכריה ובניו בע"מ על פסק דינו של ביהמ"ש קמא אשר קבע כי על דוד זכריה לשלם לסלע שיווק מוצרי בטון בע"מ סך של 278,788 ₪ בגין חוב עבור אבנים לריצוף כבישים ומדרכות ...
החלטה
26/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את עררו של עטא נגאר על החלטת בית משפט קמא לעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. נגאר, הואשם בגניבת זוג אופניים חשמליים עבירה לפי סעיף 384 לחוק העונשין, ובכניסה לישראל שלא כחוק עבירה לפי סעיף 12(1) לחוק ...
גזר דין
26/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על רונאל כהן מאסר בפועל למשך תשעה חודשים בגין עבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, עת יצא בעקבות המתלונן, כשהוא מצויד בשני אלות ברזל; והכה אותו בחזקה באמצעות אלת הברזל, בידיו, בראשו וביתר חלקי גופו. ...
פסק דין
26/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתו של בנק אוצר החייל בע"מ נגד אודי שאלתיאל שערב לחובה של חברת משה שאלתיאל בע"מ שבבעלותו, שנטלה אשראי מבנק אוצר החייל וחייב את שאלתיאל לשלם לבנק את סכום שתי הערבויות בסך של 1,900,000 ₪. נקבע ...
פסק דין
26/03/2017 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל את תביעתה של ימית ציפור לתשלום נזק בלתי ממוני , בסך 70,000 ₪, בגין אי קבלתה של התובעת לעבודה באיל מקיאג' קוסמטיקה (2013) בע"מ בשל הריונה, וזאת בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. ביהמ"ש קבע כי איל ...
פסק דין
26/03/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתו של ארי קרשין נגד עודד ומשה צביקל להשבת כספי הלוואה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט; עודד צביקל , פנה בבקשה לארי קרשין להלוואת סך של 100,000 ₪, וזאת באמצעות העברת הכספים לחשבון משה צביקל ...
החלטה
26/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי אישר הסדר הפשרה בו התחייבה עיריית תל אביב להשיב סך של 6,014,000 ₪ לחברי הקבוצה המיוצגת, היינו, למי שנשאו בתשלום כספי אגרת ביוב שנגבו ביתר, בידי עיריית תל אביב. ביהמ"ש קיבל הודעת עדכון של עיריית תל אביב, לפיה ...
הכרעת דין
26/03/2017 - ביהמ"ש השלום זיכה את מרדכי שם טוב, בעלים של מקרקעין עליהם הופעל שלא כדין צהרון לילדים, מעבירות שימוש חורג במקרקעין בניגוד להוראות הקבועות בחוק התכנון ובניה. ביהמ"ש קבע כי שם טוב עמד בנטל המוטל עליו והוכיח, כי לא התרשל במניעת ...
פסק דין
23/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורה של חברה להשכרת רכבים, בסט קאר חברה לשרותי רכב בע"מ' על החלטת ביהמ"ש קמא לחייבה בנזקי רכוש שנגרמו על-ידי תייר ששכר רכב מהחברה עת היה מעורב בתאונת דרכים. ביהמ"ש קבע כי בדין הישראלי, ככל שהמדובר ...
החלטה
23/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי הוציא צו חוסם נגד מייק ואן קול שאוסר עליו להגיש כל הליך שהוא, לבית המשפט המחוזי, לרבות: כתב תביעה, ערעורים, בקשת רשות ערעור, ובקשת ביניים, אא"כ הוא יגיש בקשה מקדמית לנשיא ביהמ"ש. מר ואן קול הוא תובע סדרתי, ...
פסק דין
23/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורו של מרדכי מרקוס נגד אמיר בוהדנה לכך, שבוהדנה יחויב לשלם לו פיצוי בעילת פרסום שנעשה בניגוד לחוק איסור לשון הרע, בגין לשון הרע, שהוציא המשיב על המערער בתגובית שפרסם המשיב ברשת הפייסבוק. בעיצומו של מבצע ...
פסק דין
23/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי אישר הסדר פשרה מתוקן בתובענה הייצוגית בה נטען כי עיריית תל-אביב-יפו גבתה מתושבי העיר ומעסקים הפועלים בתחומה אגרת ביוב שלא כדין. על פי הטענה, העירייה כללה רכיב בשם "החלפת צנרת" בשני תחשיבים שונים, שמכוחם נגבו אגרת הביוב והיטל ...
הצעת חוק
23/03/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק עורכי דין מיוחדים, התשע"ז–2017 שמטרתה להסדיר בחוק את מעמדו, הליך בחירתו ותפקידו של עורך הדין המיוחד בעל סיווג בטחוני, שניתן יהיה לחשוף בפניו את החומר החסוי הליכים הכרוכים בעניינים מסווגים מבחינת ביטחון המדינה. זאת ...
פסק דין עע 41182-02/12 יורם אברג'ל נ' ג'וינט ישראל ומחלקת חמ"ע בג'וינט ישראל
20/02/2017
תמצית העובדות
ג'וינט עולמי הינו תאגיד, ללא כוונת רווח. ארגון זה אחראי על קיום פעולות תרבות וחברה בקרב קהילות יהודיות ברחבי העולם. אחת מן החטיבות של ג'וינט עולמי, הינה זו האחראית על פעילות הג'וינט במדינות חבר העמים. אברג'ל ...
החלטה בשפ 4644/16 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית
05/10/2016
פסק דין עא 3700/15 אורי רוט, אוולין רוט נ' מיכל עגנון, ראובן עגנון, אוהד אברהם סבן
27/06/2016
תמצית העובדות
בבית בחיפה, שלוש דירות: דירת המערערים, ו- 2 דירות המשיבים, הרכוש המשותף צמוד לשלוש הדירות בחלקים שווים. המשיבים הגישו בקשה למתן היתר בנייה בהתאם להוראות תמ"א 38, הכוללת, בין היתר, הוספת שלוש דירות על גג הבניין ...
פסק דין עא 4752/14 נכסי רמת אביב בע"מ נ' עיריית תל אביב, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב
16/06/2016
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בו התקבלה תביעת נכסי רמת אביב בע"מ, המערערת, להצהיר על בטלותם של שני הסכמים שנכרתו בינה ובין עיריית תל אביב-יפו והוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, המשיבות, ...
פסק דין רעב 4644/15 ג'ורג' ראעי, סמי גרקוד, מדינת ישראל ואח' נ' שירות בתי הסוהר, המדינה, חאפז מקבל
15/06/2016
תמצית העובדות

עד לשנת 2011 לא הוסדרה כניסתם של מומחים פרטיים לבתי סוהר בהוראות או פקודות ייעודיות, ואלה פגשו באסירים על בסיס בחינה פרטנית שנערכה להם. בשנת 2011 פורסמה פקודת נציבות שירות בתי הסוהר שכותרתה "כניסת מטפלים פרטיים ...
פסק דין עעמ 2975/15 הוצאת עיתון 'הארץ', ברק רביד, עיתונאי 'הארץ' נ' משרד החוץ
06/06/2016
תמצית העובדות
ערעורם של הוצאת עיתון 'הארץ', והעיתונאי, ברק רביד, על החלטת המשיב, משרד החוץ, שלא לפרסם את רשימת האורחים שהשתתפו בארוחת "חג שני" בביתו של שגריר ישראל, בוושינגטון.
בשנת 2014, התקיימה בביתו של שגריר ישראל בוושינגטון, מר ...
פסק דין בגצ 6494/14 שי גיני, יהונתן ודעי נ' הרבנות הראשית, השר לשירותי דת, המועצה הדתית ירושלים
06/06/2016
תמצית העובדות
עתירתם של שי גיני ויהונתן ודעי, בעלי מסעדות, כנגד המשיבים, הרבנות הראשית, השר לשירותי דת והמועצה הדתית ירושלים, בעניין הוראת סעיף 3(א) לחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983,שעניינה במתן תעודת הכשר לבית אוכל.
העותרים, בעלי מסעדות בירושלים, ...
פסק דין עעמ 8329/14 עיריית קרית אתא, הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא נ' נילי קורן, מלכה בראון
31/05/2016
תמצית העובדות
ערעורה של עיריית קרית אתא נגד החלטת בימ"ש קמא, לחייבה ליתן למשיבות, נילי קורן ומלכה בראון, אישור על היעדר חובות בנכס שבבעלותן, על אף טענת העירייה לחוב ארנונה קיים בנכס, שלא שולם על ידן.
המשיבות, המתגוררות ...
פסק דין עעמ 3550/15 משרד הביטחון האגף לשיקום נכים נ' פלוני, ארגון נכי צה"ל
30/05/2016
תמצית העובדות
ערעורם של משרד הביטחון-האגף לשיקום נכים וכן המשיב, נכה צה"ל, על קביעת בימ"ש קמא, ביחס למועד הזכאות לתשלומי תגמולים למפרע המגיעים למשיב, וכן חישוב התשלומים.
המשיב הוכר ע"י קצין התגמולים כנכה וזכה לתגמולים, עקב נכות שמקורה ...
פסק דין עפ 4205/14 נחום בן יצחק נ' מדינת ישראל
29/05/2016
תמצית העובדות
ושוב בילוי לילי וסכסוך של מה בכך בין צעירים מסתיים במותו של אחד מהם מדקירה. הלב מתקומם ומסרב להאמין. עד מתי?
ביום 8.10.2009 בשעות הערב המאוחרות בילה המערער עם חברים, ובהם אוהד דדון. במהלך הערב הם ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)