IP=54.226.179.247
פסק דין
23/01/2018 - בית המשפט העליון קיבל ערעור בעלת דין שהורשעה בנסיון לאיומים לאחר ששלחה לשופטת שדנה בעניינה מכתב, שבו כתבה כי היא בוחרת להתאבד בשל פסיקתה. ביהמ"ש קבע כי ריסונו של חופש הביטוי על-ידי המשפט הפלילי במצבי מצוקה שבהם מתעוררות אצל אדם ...
פסק דין
23/01/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור להקל בעונשה של ג'עבאס אסראא אשר נכוותה קשה כתוצאה מפיגוע חבלני אותו יזמה והוציאה לפועל. ביהמ,ש קבע כי אסראא הניחה את בלון הגז ואת המצית שרכשה יום קודם לכן, במושב האחורי ברכבה ונסעה לכיוון ירושלים, במטרה ...
פסק דין
23/01/2018 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה כי הליכי הבידוק בכניסה להר הבית נעשים באופן שמפלה בין יהודים בעלי חזות דתית לבין אחרים. ביהמ"ש קבע כי ככל שהמשטרה סבורה כי ההגנה על המבקרים במתחם או הגנה מפני מבקרים במתחם מחייבת פעולה או פעולות ...
הצעת חוק
23/01/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק אמנות ג'נבה, התשע"ח–2018 שמטרתה לקליטתן של אמנות ג'נבה במשפט הישראלי הפנימי, ובכך לתת מעמד משפטי אכיף בחוק הישראלי להוראות הומניטריות בסיסיות ומקובלות שאומצו על-ידי למעלה מ-140 מדינות בעולם. כמו כן, מוצע לקבוע, כמו במדינות ...
הכרעת דין
23/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע את עלי מחאג'נה בגין 3 עבירות הצתה שכילו שטחים נרחבים של צמחיה וחורש וגרמו נזק רב לבתים ולרכוש, עבירה לפי סעיף 448 (א) סיפא לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי מעשי מחאג'נה סיכנו את הבתים ויושביהם, ובהם אדם ...
הצעת חוק
23/01/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק התאמת לוח חופשות הלימודים לשעות העבודה והמנוחה במשק (תיקוני חקיקה), התשע"ח–2018 שמטרתה ליישם את המלצות ועדת המשנה לבחינת ימי החופשה במערכת החינוך שהוקמה במטרה לצמצם את הפער בין חופשות המורים לחופשות ההורים. עם המלצות ...
פסק דין
23/01/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעור אייל קישון על הכרעת דין של בית הדין קמא במסגרתה הורשע קישון בהעסקת עובדת זרה שלא כדין ומבלי להסדיר לה ביטוח רפואי. ביהמ"ש קבע כי נקודת המוצא במקרה של עובד משק בית היא שיחסי העבודה ...
החלטה
23/01/2018 - ביה"ד לעבודה דחה בקשה לעיכוב פסק דינו של בית הדין קמא, שבו התקבלה באופן חלקי בקשת צד בסכסוך קיבוצי שהגיש ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה. ביהמ"ש קבע כי קודם להגשת ערעור או בקשת רשות לערער, רשאי בעל דין לפנות ...
פסק דין
23/01/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה התנגדות לקיום צוואה מחמת העדר כשרות המנוחה, העדר גמירות דעת והבנת טיבה של הצוואה, השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת הצוואה וניצול המנוחה על ידי הנהנית. ביהמ"ש קבע כי אין מחלוקת שהמנוחה היתה מרותקת לכסא גלגלים ונדרשה ...
פסק דין
23/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל תביעה בשאלת גובה נזק נפגע בתאונת דרכים כמשמעה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ביהמ"ש קבע כי התובע הפך מאדם עצמאי, פעיל ויוזם לאדם פסיבי ונגרר. לצורך ניהול חיי היום יום של התובע הוא זקוק לדרבון ותמיכה של ...
פסק דין
23/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה למעצר עד תום ההליכים בגין עבירות של חטיפה לשם סחיטה בצוותא. ביהמ"ש קבע כי בכל הנוגע לעילת המעצר, הרי שנוכח מעשי האלימות החמורים אשר מתוארים בכתב אישום קמה עילת מעצר של מסוכנות ברף משמעותי. ...
פסק דין
23/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית כי ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ מציינות בפרסומיהן השונים כי הספק המנוע של מיקסר KENWOOD הוא 1,000 וואט, בעוד שהספק המנוע הוא 500 וואט. ביהמ"ש קבע כי יש בהתחייבותה העתידית של ברימאג ...
החלטה
23/01/2018 - ביהמ"ש לעניינים מקומיים דחה בקשה לביטול קנס בגין עבירת חניה. ביהמ"ש קבע כי הודעת הדרישה של הקנס נשלחה בדואר רשום בתוך שנה מעת ביצוע העבירה. בהתאם לכך ולאור האמור בסעיף 229 לחסד"פ הודעת הקנס הפכה לפסק דין מרשיע. ...
פסק דין
23/01/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה התנגדות לקיום צוואה מחמת פגמים מהותיים בה וכן מחמת העדר כשרות המנוח לעריכתה או להבנת טיבה של הצוואה. ביהמ"ש קבע כי לא הוכח שהמנוח סבל מהזיות במועד עריכת הצוואה והלכה היא שנדרשות ראיות ממשיות להעדר כשרות ...
החלטה
22/01/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית בקשה למתן צו לעיון במסמכים ספציפיים. ביהמ"ש קבע כי כאשר צד מצהיר כי מסמך מסוים אינו קיים, או כי אינו בידו לאחר שביצע חקירה ודרישה, אין מקום לאפשר חקירה על הצהרה זו ויש לכבדה. ככל שבעתיד ...
פסק דין
22/01/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה כספית בגין ליקויי בניה בדירת התובעים. ביהמ"ש קבע כי הוראות חוק המכר דירות מטילות את האחריות לקיומן של אי-התאמות שנתגלו בתוך תקופת הבדק או בתקופת האחריות על המוכר, אף אם לא הוכיח רוכש הדירה שהיו קיימות ...
החלטה
22/01/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל בקשה לחייב את המערערים בערובה להבטחת הוצאות ערעור על פסק דינו של בית הדין קמא. ביה"ד קבע כי סעיף 353א מקנה לבית הדין שיקול דעת לחייב חברה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המבקש, אלא אם הוכיחה החברה שביכולתה ...
החלטה
22/01/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל את בקשת נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה להצטרף כ"ידיד בית משפט" לערעור על פסק דינו של בית הדין קמא כי ג.ח אורבן קיטשן בע"מ תשלם לתומר שחל בגין הפלייתו מחמת מינו, פיצוי בשיעור של 1,000 ₪ בלבד. ביה"ד ...
החלטה
22/01/2018 - ביה"ד לעבודה דחה ערעור על החלטת בית הדין קמא בבקשה להמשך גילוי מסמכים; למסירת שאלון, למחיקת תצהיר, ולהשתת הוצאות לדוגמה. ביה"ד קבע כי אין להפוך את הליך הגילוי והעיון, בין אם הוא עומד בפני עצמו, ובין אם הוא בא כחלק ...
הצעת חוק
22/01/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – כשירות המאמץ), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי הקריטריון לקביעת המאמצים המתאימים ישים דגש על המסוגלות ההורית, הבאה לידי ביטוי בין היתר ביכולת של המאמץ להעניק למאומץ את כל צרכיו הרגשיים והחומריים, ...
החלטה
22/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור קל - אוטו על פסק דינו של בית המשפט קמא בגין זיכויו של חוכר רכב בנזק אשר עליו ויתר במפורש בעת ביצוע העסקה כאשר הצהיר בהסכם כי הוא מוותר על כל טענה שעניינה פגם או ...
הצעת חוק
22/01/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (הרחבת הזכאות להיתר מוגבל), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי ההיתר המוגבל לעסוק ברפואה למי שאינו בעל רישיון לישיבת קבע בישראל יינתן לתקופה של 5 שנים למי שעמד בתנאים הקבועים בסעיף, וכך למעשה ...
פסק דין
22/01/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על החלטת בית המשפט קמא בגדרה נדחתה בקשה להצטרף להליך בקשה לאישור תביעה נגזרת. ביהמ"ש קבע כי בעוד שבעת ביצוע החלוקה יש להתחשב בחבויות קיימות וצפויות הרי שבדיעבד, בשים לב למאפיינים היחודיים של התביעה הנגזרת והחשש ...
פסק דין
22/01/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל ערעור על פסק דינו של בית המשפט קמא בגדרו נדחתה תביעה לחייב את אגד בפיצויים בגין הנזקים שנגרמו כתוצאה מאירוע חבלני, על הסף מחמת התיישנות. ביהמ"ש קבע כי בתביעות בגין נזק פוסט טראומטי, למצער לפי חוק הנכים, ...
החלטה
22/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת המדינה להשהות את בירור תביעת הנזיקין שהגישה מש' דואבשה עד הכרעה במשפט זוטא המתנהל במסגרת ההליך הפלילי. ביהמ"ש קבע כי אם הנאשמים בהליך הפלילי יזוכו כי אז ספק רב אם יהיה מקום לרובן ככולן של ...
החלטה
22/01/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה למתן צו המונע מהאם להעתיק את מקום מגוריה ומגורי ילדיהם המשותפים של הצדדים. ביהמ"ש קבע כי נוכח רמת הקונפליקט הגבוהה בין הצדדים והנתק ביניהם, המשך מגורים משותפים משפיע לרעה על מצבם הנפשי של הקטינים, ומנוגד ...
גזר דין
22/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר 10 שנות מאסר בפועל על יוסף עמאש הנאשם בהריגת שכנו. ביהמ"ש קבע כי חילופי דברים וסכסוכים של מה בכך מובילים במקרים רבים מידי ובמהירות גדולה מידי לשליפת כלי נשק או לנקיטה במעשי אלימות קטלניים. נקבע כי בראש ...
החלטה
22/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור בבקשה, כי האישה, אשר הגישה תצהיר עדות ראשית, תצא מאולם הדיונים בעת שבן זוגה ייחקר על תצהירו. ביהמ"ש קבע כי זכותו הבסיסית של בעל דין להיות נוכח באולם בית המשפט, בשעה שנחקרים עדים מטעמו או מטעם ...
החלטה
22/01/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשת האב להפחתת דמי מזונות זמניים בגין פסק דין במסגרתו נקבע כי המשמורת בקטינים תהא משמורת משותפת. ביהמ"ש קבע כי בעת קביעת משמורת משותפת יש מקום להפחית את שיעור דמי המזונות בהם יחויב האב, נוכח ...
פסק דין
21/01/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל חלקית ערעורים כלפי פסק דינו של בית המשפט קמא במסגרתו בוטל מכרז שערכה העירייה ומטרופולי-נט הוכרזה כזוכה בו – עקב פגיעה בעקרון השוויון. ביהמ"ש קבע כי חשיפת זהותה של מטרופולי-נט פגעה בעקרון השוויון, ופתחה את השער בפני ...
פסק דין
21/01/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל את ערעור אייל הרינג על החלטתו של בית הדין קמא שבה נדחתה בקשה לגילוי מסמך ספציפי. ביה"ד קבע כי המחלוקת בין הצדדים היא מהותו של "בונוס השימור". מהנתונים שבתלושי השכר לא ניתן ללמוד על נוסחת חישוב "בונוס ...
פסק דין
21/01/2018 - ביה"ד לעבודה דחה ערעור על החלטתה של שופטת בית הדין קמא שלא לפסול עצמה מלישב בדין. ביה"ד קבע כי חזקה שבדין היא כי השופט היושב בדין, מקצועי ומיומן ובידו לבחון את העניינים המובאים בפניו ללא משוא פנים וכי השופט נותר ...
פסק דין
21/01/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה לפיצוי בגין ליקויי בנייה ואיחור במסירת דירה. ביהמ"ש קבע כי הפיצוי בגין ליקויי הבנייה נועד לכסות את עלותם הריאלית של התיקונים הנדרשים וקביעת שיעורו מתבססת על הערכתו של המומחה את עלות התיקון. נקבע כי מקום שהקבלן ...
פסק דין
21/01/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על החלטת בית המשפט קמא שלא לפסול את עצמו מלדון בעניין ניהול עיזבון. ביהמ"ש קבע כי המבחן לקיומה של עילת פסלות לפסילת השופט היושב בדין הוא קיומו של חשש ממשי למשוא פנים. נקבע כי מרבית טענות ...
הצעת חוק
21/01/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – חובת הטמעת ערכי הסובלנות ומיגור האלימות), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי בכל מוסד חינוך רשמי, החל מכיתה א', תוקדש שעה שבועית ללימוד ערכי הסובלנות ומיגור האלימות. בשל האלימות הגואה בחברה, ובכלל ...
החלטה
21/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת קול ברמה בע"מ למתן צו מניעה בגין זכויות יוצרים בפורמט של תכנית רדיו. ביהמ"ש קבע כי קיימת נטייה להכיר באפשרות תאורטית של זכויות יוצרים גם בפורמט טלוויזיוני או רדיופוני. עם זאת , ההגנה המוענקת לפורמט ...
הצעת חוק
21/01/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס ערך מוסף בהסכם התקשרות לדיור מוגן), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע שפטור ממס ערך מוסף יחול גם על ביצוע עסקה במסגרת הסכם התקשרות לדיור מוגן. פטור מתשלום מס ערך ...
פסק דין
21/01/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשה למתן צו עשה להורות ליריב - הנדסה אזרחית (1989) בע"מ להעביר לידי תען עבודות עפר בע"מ את המסמכים המתעדים את תהליך בקרת האיכות שביצעה בפרויקט לביצוע שיפורים תנועתיים בכביש 443. ביהמ"ש קבע כי אין בנדון זכות ...
פסק דין
21/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה להתיר הגשת תביעה כנגד בעלי תפקיד בהליכי חדלות פרעון בטענות רשלנות וגרם הפרת חוזה בנוגע להסכם קומבינציה. ביהמ"ש קבע כי בבוא ביהמ"ש לשקול מתן אישור להגשת תביעה אישית נגד בעל תפקיד מטעמו על ביהמ"ש לשקול בין ...
פסק דין
21/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על הרשעה וגזר דין בתאונת דרכים קטלנית. ביהמ"ש קבע כי העונש הראוי למי שגרם למותו של אדם ברשלנות שבנהיגה הוא מאסר לריצוי בפועל וכי קדושת החיים והצורך להלחם בתאונות הדרכים מחייבים ענישה מחמירה ומרתיעה גם כאשר ...
פסק דין
21/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של שוטר על עצם הרשעתו בעבירת אלימות. ביהמ"ש קבע כי דווקא משום שמלאכת שוטר מחייבת לעיתים קרובות נוקשות ואפילו שימוש בכוח, המעבר מ"כח סביר" לאלימות מיותרת הוא מהיר ומפתה וחלילה להם לעבור את הגבול. נקבע ...
פסק דין
21/01/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעה לשלם דמי מזונות עבור קטין שאביו חייל. ביהמ"ש קבע כי אב יהודי חב במזונות ההכרחיים של ילדיו הקטינים בגילאי 15-0 שאינם תלויים במצבו הכלכלי של האב, ונהוג לכמתם בסכום של כ-1,400-1,300 ש"ח עבור כל ילד. ...
פסק דין
21/01/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל בקשה ליתן היתר נישואין לקטינה בת 17 שנים. ביהמ"ש קבע כי מדובר בקטינה אחראית ומחוייבת יותר ובוודאי לא פחות ממי מאחיותיה הבגירות או כמו מטפלת שהיא מחליפה במעון היום בו היא עובדת. לא מדובר במי שמתכוונת ...
החלטה
21/01/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל את בקשת מ.ב. מזור יעוץ ושירותים בע"מ ואחרים למנות בורר בהתאם לתניית הבוררות, שיקבע את המחיר ואת תנאי המכירה של חלקן במיזם. ביהמ"ש קבע כי תניות בוררות, מעצם טיבן וטבען, נועדו לחול במקרים רבים גם במקרה של ...
פסק דין
18/01/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעת Rong Gang כי רק כשליש מן התמורה שקיבל בעד עבודתו בא לידי ביטוי בתלושי השכר שקיבל מתאגיד כוח האדם ובמצב דברים זה, הוא נפגע פגיעה חמורה בזכויותיו הסוציאליות, באשר דמי הפגיעה שקיבל מן המוסד לביטוח ...
החלטה
18/01/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית בקשה למעצר המשיב עד תום ההליכים בגין עבירות של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית והחזקת כלים. ביהמ"ש קבע כי קביעת קיומה של עילת מסוכנות איננה השלב הסופי, אלא אחד השלבים עובר לקבלת החלטה בשאלת מעצרו ...
החלטה
18/01/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל בקשה להארכת מעצר בפיקוח אלקטרוני, לפי סעיף 62(א) לחוק סדר הדין הפלילי בגין עבירות מין חמורות כלפי קטינים. ביהמ"ש קבע כי ההליך הפלילי אף שארך זמן רב והתקדם בקצב שאינו משביע רצון, נמצא בישורת האחרונה, כאשר נדרשים ...
פסק דין
18/01/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית את תביעת אייל ואיריס כהן בגין דברי לשון הרע שלטענתם נאמרו על ידי הנתבעת למתווכים וללקוחות שהתעניינו ברכישת דירותיהם. ביהמ"ש קבע כי מבין מכלול ההתבטאויות המיוחסות לנתבעת, יש לשון הרע בכך שהנתבעת ייחסה לכהן את השגת ...
פסק דין
18/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל עתירות מנהליות לביטול דרישה לתשלום היטל תיעול והיטל שטחים ציבורים פתוחים. ביהמ"ש קבע כי החיוב בהיטל מותנה בקיומן, כעת או בעתיד, של עבודות להקמת שצ"פ המיועד לשמש נכסים ודווקא משום סמכותו של המהנדס, טרם הטלת חיוב בהיטל ...
פסק דין
18/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה עתירה לצו ביניים המורה כי הודעת הפסילה שנמסרה לרחמני ד. עבודות עפר בע"מ בקשר עם מכרז שפרסם משרד הביטחון לפינוי מחנות קיימים במרכז הארץ והעברתם לנגב, אינה מנומקת ודינה בטלות, שכן אין היא עומדת בחובת ההנמקה שבחוק ...
פסק דין עבל 33351-11/12 מוחמד דולאני, יהונתן יובל נ' המוסד לביטוח לאומי, גולדרט קונסלטינג בע"מ
26/09/2017
תמצית העובדות
המערער בעב"ל 33351-11-12, מר מוחמד דולאני (להלן – מר דולאני) הגיש למוסד, שהוא המשיב בהליך זה, תביעה לתשלום קצבת נכות כללית. ביום 28.4.11 התכנסה ועדה רפואית לעררים (להלן – הוועדה לעררים) לדון בעניינו של מר דולאני ...
פסק דין בגצ 7339/15 האגודה לשמירת זכויות הפרט, בן אורי לנדסרג, משה כ"ץ ואח' נ' משרד הפנים, הכנסת, הנהלת בתי בדין הרבניים
31/08/2017
תמצית העובדות
על פי סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים, "עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים", ועל פי סעיף 2 לחוק, "נישואין וגירושין של יהודים ייערכו ...
פסק דין עעמ 8101/15 אלמסגד גריוסוס צגטה, גברגזיאבר בריהוט קלה, המוקד לפליטים ולמהגרים ואח' נ' שר הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
28/08/2017
תמצית העובדות

בסוף שנת 2013 ובתחילת שנת 2014 חתמה מדינת ישראל על הסכמים עם שתי מדינות שלישיות הממוקמות באפריקה. במסגרתם של הסכמים אלה הסכימו מדינות אלה לקלוט לתחומן מסתננים מישראל "אשר לא ניתן להרחיקם למדינת מוצאם". נכון להיום ...
פסק דין דנגצ 1525/15 ח"כ ד"ר אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ואח'
23/08/2017
תמצית העובדות

המנוח ילדי שנת 1920 עבד במשך תקופה ממושכת כמורה בשירות המדינה. ביום 31.8.1980 פרש המנוח לגמלאות. החל ממועד זה שולמה לו קצבה כהגדרתה בחוק הגמלאות. המנוח ובת זוגו (להלן גם - האם), נישאו ביום 1.12.2001. עד ...
החלטה בעמ 919/15 פלוני, פלוני נ' פלוני, פלוני, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
12/07/2016
תמצית העובדות

מערכת הנישואין בין זוג הורים יהודים מגיעה לסיומה בגירושין. ילדיהם הקטינים שוהים אצל כל אחד מהם בחלקים שווים של השבוע. שכרם של שני ההורים זהה או קרוב לכך. על פי הדין הקיים, חרף התנאים האמורים, הגבר ...
פסק דין עא 8961/16 פלוני, פלונית, פלונית ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה
14/06/2017
תמצית העובדות

ו.ג. ז"ל נהרג בתאונת דרכים בגיל 62, והותיר אחריו אישה ושני ילדים בגירים: בת בגיל 38, פסיכולוגית במקצועה, נשואה ואם לשלושה; ובן בגיל 30, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, נשוי ואב לשתיים. אשתו של המנוח היא היורשת היחידה, ...
פסק דין ערר 3980/16 י.ט. נ' משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה
01/12/2016
תמצית העובדות
עתירה המופנית נגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, שבו התקבל ערעור המשיבים 4-2, הם המדינה, ונדחה ערעורו של העותר על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה. לטענת העותר, בפסק הדין הארצי נפלו טעויות ...
פסק דין עע 44824-03/16 י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' ADHENOM BERH TEAMI
04/06/2017
תמצית העובדות

המערערת נותנת שירותי כוח אדם ושירותי ניקיון. המשיב הועסק על ידי המערערת בניקיון כעובד שעתי מחודש אוקטובר 2010 ועד לחודש נובמבר 2013, למעט בחודשים ספטמבר 2012 וינואר 2013. סה"כ 32.25 חודשי עבודה. שכר השעה האחרון ששולם ...
פסק דין עא 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ, רביב צולר, משה מוקי שנדימן נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל, אריה אברמוביץ, אריאלה אלפסי ואח'
30/04/2017
תמצית העובדות

המערערת היא חברת ביטוח המחזיקה, בין היתר, במותגים "9 מיליון" ו"ביטוח ישיר". להבדיל מחברות הביטוח ה"קלאסיות", המערערת מתאפיינת בכך שהיא לא משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני ביטוח, אלא באמצעות הטלפון והאינטרנט.
מזה מספר שנים ...
פסק דין עבל 47676-01/14 מזל סלח נ' המוסד לביטוח לאומי
04/04/2017
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בגדרו נקבע בדעת רב כי אין לראות במערערת "ידועה בציבור" של המנוח.
המערערת ילידת 1963, גרושה ואם לילד בגיר נשוי, הכירה את המנוח בשנת
2004. מערכת היחסים ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)