IP=54.80.123.20
פסק דין
18/04/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד קדימה מדע- חינוך לחיים בע"מ. ביהמ"ש קבע כי בית הספר הינו בית ספר מוכר ומאוגד כתאגיד בתחום המשפט הפרטי עם זאת ניתנו לו סמכויות מכח דיני החינוך להעניק חינוך חובה לתלמידים שהרשות ...
החלטה
18/04/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי את בקשתה של קבוצת קדם חיזוק וחידוש מבנים בע"מ, חברה יזמית, העוסקת בקידום וביצוע פרוייקטים בתחום התחדשות עירונית, והתיר לה רשות להתגונן מפני התביעה אך ורק ביחס לשאלת הריבית שיש לחייב את קדם , במסגרת ...
פסק דין
18/04/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה כי פרמה גורי בע"מ מפרסמת, משווקת ומוכרת את המוצרים המכונים בשם "ריכוזית" ו –"ריכוזית H" בניגוד להוראות סעיפים 2 ו-2א' לתקנות בריאות הציבור; ותוך הטעיית קהל הצרכנים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז או ...
פסק דין
18/04/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל ערעור העוסק בהכרזת ילד כבר-אימוץ והורה על החזרת התיק לבית המשפט המחוזי לשם בחינת המסוגלות ההורית של האם על פי סעיף 13(א)(7) לחוק האימוץ, ולשם כך הורה על מינויו של מומחה נוסף. ביהמ"ש קבע כי הנסיבות מצדיקות ...
החלטה
18/04/2018 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש קמא, בגדרן אושרו תיקוני כתבי טענות של מרבית דיירי המגדל הצפוני במתחם 'סי-אנד-סאן' בתל אביב ,במסגרת סכסוך בין הדיירים במתחם ,לבין חברה קבלנית לביצוע עבודות בנייה בעקבות הסכם לביצוע עבודות שיפוץ ...
הצעת חוק
18/04/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – הזכות להיעדר מהעבודה בשל צורך רפואי בתקופת ההיריון ללא ניכוי מהשכר), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע הסדר מיוחד בחוק עבודת נשים לפיו עובדת תהיה רשאית להיעדר מעבודתה בשל צורך רפואי שנובע מההיריון, ...
הצעת חוק
18/04/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – תקופת צינון למינוי שופטי בתי המשפט השלום והמחוזי), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע תקופת צינון בת שנה במעבר בין הפרקליטות לשיפוט. מדובר בפרק זמן סביר שיפגע באופן מידתי וזהיר בחופש העיסוק של ...
פסק דין
18/04/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל חלקית תביעה בנושא הפחתת מזונות. ביהמ"ש קבע כי אין עסקינן בבחינה מחודשת של פסיקת דמי המזונות כי אם בבחינת השפעת השינוי בנסיבות שחל על סכום המזונות עליו הסכימו הצדדים. נקבע כי בהתחשב בגילאי הקטינות הגם השינוי ...
פסק דין
18/04/2018 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית להשבת סכום כסף, שנגבה בעבור הנפקת "תעודת זכאות" להשתתפות בפרויקטים "מחיר למשתכן" ו"מחיר מטרה", שמנהלת מדינת ישראל, משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר. נקבע כי מאחר והתשלום לא הגיע לאוצר המדינה, ...
פסק דין
18/04/2018 - ביהמ"ש השלום דן בתביעה לתשלום דמי תיווך וקבע כי הנתבע , רוכש הדירה, חתם על הסכם תיווך עם התובעים, המתווכים בעסקה, עת הראו לנתבע את הדירה ובעקבות כך הוא רכש אותה. נפסק כי על הנתבע לשלם 1% מסכום העסקה בתוספת ...
החלטה
18/04/2018 - ביהמ"ש לנוער דחה בקשה לביטול כתב אישום המייחס לנאשם עבירה של חבלה חמורה - לפי סעיף 333 לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי לא כל מעשה נפסד שעשו הרשויות החוקרת או המאשימה, או רשות מעורבת אחרת, יצדיק את המסקנה שדין האישום ...
החלטה
18/04/2018 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה בקשה לגילוי חומר חקירה של המערערים המואשמים בהעסקת עשרות עובדים בניגוד להוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996; ונקבע כי המסמכים השונים המבוקשים על ידי המערערים, אינם חוסים תחת הגדרת חומרי חקירה; המסמכים ...
פסק דין
18/04/2018 - ביה"ד הרבני קיבל תביעת חיוב כתובה אף שהאישה תבעה גירושין בשל עלילות שקר וחוסר תום לב. ביה"ד קבע כי לאורך כל ההתנהלות המשפטית האיש נהג שלא בתום לב ואף שיקר בבית הדין. התנהלות זו של האיש גרמה להתארכות ההליך המשפטי ...
פסק דין
18/04/2018 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה ערעור על החלטת ועדת הערר לפיה אין לסווג את טראקס מערכות בע"מ כ"בית תוכנה" הינה החלטה סבירה וראויה ואין מקום להתערב בה. נקבע שטראקס לא הוכיחה כי שימושה בנכס הוא לצורך פיתוח וייצור תוכנה ומשכך הסיווג ...
פסק דין
17/04/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה משותפת לסילוק ההליך כנגד רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות. הטענה שבבסיס התובענה ובקשת האישור היתה, כי רשת חנויות רמי לוי הפרו את הוראות חוק הגנת הצרכן, ...
הצעת חוק
17/04/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון – החלת זכויות בדין האזרחי), התשע"ח–2018 שמטרתה להחיל את אותן הזכויות והגנות מיוחדות על נפגע עבירת מין או אלימות כהגדרתם בסעיף 2 לחוק, ובכללן ההגבלה על מסירת פרטים אישיים של ...
גזר דין
17/04/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר מאסר של חמישה חודשים לעורך דין עומר אסכאפי שהודה בהסדר טיעון, בכך שביצע שירותים להתאחדות בלתי מותרת, דהיינו: ביקר אסירים ביטחוניים בבתי כלא, וקיבל ארבע איגרות, אשר אותן מסר למעסיקיו. ביהמ"ש קבע כי אסכאפי ידע כי האסירים ...
הצעת חוק
17/04/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – עבודה בענפי אנרגיה סולרית כעבודה מועדפת), התשע"ח–2018 שמטרתה לאפשר לנשים המיועדות לשירות ביטחון לבקש פטור מחובת שירות ביטחוני מטעמי דת באופן חופשי ועצמאי, וכן לסכל הצהרות כוזבות. שינוי מיקום מסירת ...
הצעת חוק
17/04/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – עבודה בענפי אנרגיה סולרית כעבודה מועדפת), התשע"ח–2018 שמטרתה קידום העסקת צעירים יוצאי צבא בהתקנה ובתחזוקה של מתקני ייצור אנרגיה סולרית, אבן היסוד של תחום "הצווארון הירוק" – עבודות שאינן פוגעות ...
פסק דין
17/04/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל ערעור על החלטת בית המשפט קמא, בגדרה ניתן צו זמני לחילוט רכושם של העוררים מכוח סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון. ביהמ"ש קבע כי בנדון קיימות ראיות לכאורה לביצוע עבירה מושלמת של זיוף, עבירה של ניסיון לקבלת ...
פסק דין
17/04/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל עתירה נגד החלטת שר הביטחון שלא להתיר כניסת פלסטינים לצורך השתתפות בטקס זיכרון פרטי משותף לישראלים ולפלסטינים. ביהמ"ש קבע כי הטקס המשותף שמארגנות העותרות הוא טקס פרטי המתקיים בנפרד מטקסים ממלכתיים רבים הנערכים ברחבי הארץ לזכר חללי ...
החלטה
17/04/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את בקשת אקספו ניהול בע"מ כי מסמכים שהתגלו בפעולת הניטור, הכוללים מידע עסקי שאינו נחלת הכלל, לא יפורסמו ברבים בשל היותם סוד מסחרי. ביהמ"ש קבע כי כאשר בתובע עסקינן, ידו של האינטרס של גילוי האמת תהא, על ...
החלטה
17/04/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשות הצדדים לחיוב בהוצאות בתביעה כספית שעניינה השבת כספים שנגבו ביתר ופיצוי בגין נזקים שנגרמו עקב ניתוק קווי אספקת מים לחלקות חקלאיות. ביהמ"ש קבע כי התביעה העיקרית הייתה בירור חשבונות מים שגויים, הכרעה בעניין זה הועברה להליך ...
החלטה
17/04/2018 - ביה"ד לעבודה דחה ערעור שהגישה חברת עורכי דין על חיובה לפצות מזכירה לשעבר בכמה מאות שקלים, אף שבפסק דינו של ביה"ד קמא נפלה טעות גלויה. ביה"ד קבע כי הגשת בר"ע על חיוב כספי בהליך של דיון מהיר, בנסיבות בהן היקף ...
פסק דין
17/04/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את בקשת עיריית ירושלים לקבוע כי הליכי גבייה מינהליים שננקטו על ידי רשות מינהלית ובנדון הליכים לגביית חובות ארנונה שננקטו על ידי עירייה – עוצרים את מרוץ ההתיישנות בהליך אזרחי, שננקט על ידי הרשות המינהלית לשם גביית ...
פסק דין
17/04/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל את עתירת אופטיקה הלפרין בע"מ להשבת חיובי מכס בגין מוצרים שיובאו על ידם. ככלל אופטיקה הלפרין טענה כי המוצרים הם "משקפיים" ומשכך הן פטורות ממכס; רשות המסים טענה מנגד כי המוצרים הם מסגרות וכן עדשות ומכאן יש ...
החלטה
17/04/2018 - ביה"ד הרבני דחה בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ בגין השגה עקרונית על סמכותם של בתי הדין הרבניים לדון בעניינם של יהודים שאינם אזרחי המדינה או תושביה מכוח סעיף 4 לחוק שיפוט בתי דין רבניים. ביה"ד קבע כי על ...
החלטה
17/04/2018 - ביה"ד הרבני קיבל בקשה לקביעת סמכות שיפוט בין־לאומית. ביה"ד קבע כי העדר מעמד של תושבות בארצות הברית די בו כדי להותיר ולהחיות זיקה לארץ אפילו לא הייתה האישה שוהה בארץ בעת הגשת התביעות. נקבע כי אין לתת מקום לביצוע קניית ...
הצעת חוק
16/04/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ברית הזוגיות האזרחית, התשע"ח–2018 שמטרתה לאפשר לכל מי שחפץ בכך לקיים חיי משפחה במסגרת משפטית-אזרחית מוכרת על פי חוק. הצעת החוק נועדה ליצור מוסד משפטי-אזרחי חדש במדינת ישראל אשר יתקיים לצד מוסד הנישואין, בלי ...
הצעת חוק
16/04/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – תמיכת משרדי ממשלה במוסדות ציבור), התשע"ח–2018 שמטרתה לאפשר תמיכה במוסד ציבור על ידי יותר ממשרד אחד בגין אותה פעילות, ובלבד שסך התמיכה לא יעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת. ...
הצעת חוק
16/04/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק סבסוד מוצרים ללא גלוטן, התשע"ח–2018 שמטרתה לאפשר לחולי צליאק לרכוש את המזון הדרוש להם לצריכה ללא סיכון לבריאותם ולחייהם במחיר בו רוכשת כלל האוכלוסייה את מצרכיה הבסיסיים, על ידי סבסוד חלקי של המדינה למוצרים ...
הכרעת דין
16/04/2018 - בית משפט השלום הרשיע את עוזי אלי חזאי שנכנס למטע בכפר שמואל ומילא שני שקי אשפה בגת שקטף בשווי כמה אלפי שקלים. ביהמ"ש קבע כי גם אם תיאורטית ניתן לקבל את טענת חזאי שערכו הכלכלי של הגת שנגנב הוא מועט ...
פסק דין
16/04/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור ג.א.ש בע"מ בגין שומות חבות מעסיקים בתשלום היטל העסקה של עובדים זרים שהינם מסתננים או מבקשי מקלט. ביהמ"ש קבע כי מקום בו ג.א.ש בע"מ דיווחה וניכתה את המס למל"ל תוך התייחסות לעובדים כעובדים זרים, לא ...
פסק דין
16/04/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור לקבוע כי תקנות שווי שימוש ברכב מהוות חזקה הניתנת לסתירה ואינם כלל משפטי מחייב. ביהמ"ש קבע כי התכלית הברורה והחד משמעית העולה מלשון התקנות היא כי כוונתו של מחוקק המשנה הייתה לקבוע מיסוי של השווי הכלכלי ...
פסק דין
16/04/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל תביעה להצהיר על ביטולו של הסכם מכר יפויי כח והסכמים נוספים שנחתמו, וכן להורות על מחיקת הערת אזהרה שנרשמה. ביהמ"ש קבע כי התובעת לא חתמה על חוזה המכר ולא חתמה על אף אחד מההסכמים והמסמכים. נקבע כי ...
החלטה
16/04/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה בעניין המצאה למורשה בהנהלת עסקים לפי תקנה 482(א) לתקסד"א. ביהמ"ש קבע כי הרציונאל העומד ביסוד תקנה 482(א) הוא, כי ניתן להמציא כתב בי דין ליד מי שאינו בעל דין בעצמו על יסוד ההנחה כי הלה יידע ...
פסק דין
16/04/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על החלטת הנאמן הדוחה את בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב לפי סעיף 71(ב) לפקודת פשיטת רגל. ביהמ"ש קבע כי מגבלת הזמן להגשת תביעת חוב הינה מהותית ולא טכנית. הרציונל שבבסיס חיקוק זה הוא הגברת הוודאות ...
פסק דין
16/04/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל את בקשת ההסתדרות נ' נס טכנולוגיות לסעד הצהרתי כי הסתדרות העובדים היא ארגון העובדים היציג בקרב עובדי נס טכנולוגיות לאחר שלמעלה ממחצית עובדיה הצטרפו לשורות ההסתדרות הכללית, ובכך היא הפכה לארגון העובדים היציג בחברה. ביהמ"ש קבע כי ...
גזר דין
16/04/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על בילין יאלו 4 שנים מאסר בפועל ו 14 שנים פסילה בפועל מלהחזיק או להוציא רשיון נהיגה, בגין עבירות של הריגה, חבלה חמורה, נהיגה בשכרות ועוד. ביהמ"ש קבע כי ליאלו נסיבות חיים מורכבות בכלל זאת אובדן חמשה ...
פסק דין
16/04/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית ערעור על פסק דינו של בית המשפט קמא כי מכוח הלכת השיתוף, האישה היא בעלת 50% מהמניות בשתי החברות, ובוטלה העברת המניות ללא תמורה לילדים. ביהמ"ש קבע כי הקביעה האופרטיבית של פסק הדין, לפיה לאישה 50% ...
פסק דין
16/04/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשת היועץ המשפטי לממשלה להכרזת קטינים ברי אימוץ והסדרי אימוץ פתוח של פעם בחודש. ביהמ"ש קבע כי בחינת חוק שוויון אנשים עם מוגבלות והאמנה מוסיפים על הפרשנות הנדרשת בחוק האימוץ כאשר קיים הורה עם מוגבלות. ...
פסק דין
16/04/2018 - ביה"ד הרבני קיבל בקשה להיתר נישואין – 'מינקת חברו'. ביה"ד קבע כי עינינו הרואות שנשתנה הטבע ואין צורך בעשרים וארבעה חודשי הנקה ובוודאי די בחמישה־עשר או בשמונה־עשר חודשים. ואומנם כיום מקובל אצל הרופאים כי הנקה אכן מועילה ובריאה יותר, אך ...
פסק דין
16/04/2018 - ביהמ"ש השלום גזר על סימון ריזינאשוילי מאסר בפועל למשך 4 שנים בגין זיוף מסמכים הנחזים להיות של יו"ר קק"ל. ביהמ"ש קבע כי ריזינאשוילי זייף מסמכים בשמם של יו"ר קק"ל ושל מנכ"ל הימנותא ומסמכים מזוייפים אלה הוגשו בהליכים משפטיים וריזינאשוילי אף ...
הצעת חוק
15/04/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – שקיפות למניעת ניגוד עניינים), התשע"ח–2018 שמטרתה כי כל מי שנבחר לכהונת שופט יעביר לנשיא בית המשפט שבו הוא יכהן, בתוך 30 ימים לאחר בחירתו, רשימת אנשים וגופים שעמם היה לו ...
החלטה
15/04/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – כשירותם של שופטי בית משפט שלום), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי רק מי שרשום ומי שזכאי להיות רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, ועסק ברציפות או לסירוגין בעריכת דין, לא פחות ...
פסק דין
15/04/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ בגין נזק אשר נגרם כתוצאה מפעולות איבה. ביהמ"ש קבע כי מילות תקנה 3 מגבילות את תשלום הפיצויים מן הקרן גם כאשר הניזוק זכאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח. נקבע ...
פסק דין
15/04/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעור אלימלך בראון על פסק דינו של בית המשפט קמא בו הורשע בראון בעבירות של מעשה סדום ושל מעשה מגונה. בראון נידון לארבע שנות מאסר בפועל. ביהמ"ש קבע כי בניגוד לטענות בראון, לא עולה ספק סביר ...
פסק דין
15/04/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור מטעם דיאב אבו עראר על הכרעת דינו וגזר דינו של בית המשפט קמא, בגדרו הורשע אבו עראר בעבירות של ניסיון לרצח, נשיאת נשק, קשירת קשר לביצוע פשע, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, וחבלה במזיד לרכב. על אבו ...
החלטה
15/04/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט קמא, בגדרו נדחתה עתירה נגד החלטת ועדת השחרורים, שדחתה את בקשתו של המבקש לשחרור מוקדם. ביהמ"ש קבע כי סעיף 3 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר מקנה לוועדת השחרורים סמכות שבשיקול דעת ...
פסק דין
15/04/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל עתירת המבקש לתיקון גילו, בטענה כי גילו כגילה של מדינת ישראל. ביהמ"ש קבע כי לא עניין כספי עמד ביסוד פנייתו של העותר, כי אם עניין עקרוני. חלוף הזמן אינו יוצר קושי שכן רבים מהעותרים בבקשות מסוג ...
פסק דין עבל 33351-11/12 מוחמד דולאני, יהונתן יובל נ' המוסד לביטוח לאומי, גולדרט קונסלטינג בע"מ
26/09/2017
תמצית העובדות
המערער בעב"ל 33351-11-12, מר מוחמד דולאני (להלן – מר דולאני) הגיש למוסד, שהוא המשיב בהליך זה, תביעה לתשלום קצבת נכות כללית. ביום 28.4.11 התכנסה ועדה רפואית לעררים (להלן – הוועדה לעררים) לדון בעניינו של מר דולאני ...
פסק דין בגצ 7339/15 האגודה לשמירת זכויות הפרט, בן אורי לנדסרג, משה כ"ץ ואח' נ' משרד הפנים, הכנסת, הנהלת בתי בדין הרבניים
31/08/2017
תמצית העובדות
על פי סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים, "עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים", ועל פי סעיף 2 לחוק, "נישואין וגירושין של יהודים ייערכו ...
פסק דין עעמ 8101/15 אלמסגד גריוסוס צגטה, גברגזיאבר בריהוט קלה, המוקד לפליטים ולמהגרים ואח' נ' שר הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
28/08/2017
תמצית העובדות

בסוף שנת 2013 ובתחילת שנת 2014 חתמה מדינת ישראל על הסכמים עם שתי מדינות שלישיות הממוקמות באפריקה. במסגרתם של הסכמים אלה הסכימו מדינות אלה לקלוט לתחומן מסתננים מישראל "אשר לא ניתן להרחיקם למדינת מוצאם". נכון להיום ...
פסק דין דנגצ 1525/15 ח"כ ד"ר אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ואח'
23/08/2017
תמצית העובדות

המנוח ילדי שנת 1920 עבד במשך תקופה ממושכת כמורה בשירות המדינה. ביום 31.8.1980 פרש המנוח לגמלאות. החל ממועד זה שולמה לו קצבה כהגדרתה בחוק הגמלאות. המנוח ובת זוגו (להלן גם - האם), נישאו ביום 1.12.2001. עד ...
החלטה בעמ 919/15 פלוני, פלוני נ' פלוני, פלוני, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
12/07/2016
תמצית העובדות

מערכת הנישואין בין זוג הורים יהודים מגיעה לסיומה בגירושין. ילדיהם הקטינים שוהים אצל כל אחד מהם בחלקים שווים של השבוע. שכרם של שני ההורים זהה או קרוב לכך. על פי הדין הקיים, חרף התנאים האמורים, הגבר ...
פסק דין עא 8961/16 פלוני, פלונית, פלונית ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה
14/06/2017
תמצית העובדות

ו.ג. ז"ל נהרג בתאונת דרכים בגיל 62, והותיר אחריו אישה ושני ילדים בגירים: בת בגיל 38, פסיכולוגית במקצועה, נשואה ואם לשלושה; ובן בגיל 30, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, נשוי ואב לשתיים. אשתו של המנוח היא היורשת היחידה, ...
פסק דין ערר 3980/16 י.ט. נ' משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה
01/12/2016
תמצית העובדות
עתירה המופנית נגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, שבו התקבל ערעור המשיבים 4-2, הם המדינה, ונדחה ערעורו של העותר על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה. לטענת העותר, בפסק הדין הארצי נפלו טעויות ...
פסק דין עע 44824-03/16 י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' ADHENOM BERH TEAMI
04/06/2017
תמצית העובדות

המערערת נותנת שירותי כוח אדם ושירותי ניקיון. המשיב הועסק על ידי המערערת בניקיון כעובד שעתי מחודש אוקטובר 2010 ועד לחודש נובמבר 2013, למעט בחודשים ספטמבר 2012 וינואר 2013. סה"כ 32.25 חודשי עבודה. שכר השעה האחרון ששולם ...
פסק דין עא 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ, רביב צולר, משה מוקי שנדימן נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל, אריה אברמוביץ, אריאלה אלפסי ואח'
30/04/2017
תמצית העובדות

המערערת היא חברת ביטוח המחזיקה, בין היתר, במותגים "9 מיליון" ו"ביטוח ישיר". להבדיל מחברות הביטוח ה"קלאסיות", המערערת מתאפיינת בכך שהיא לא משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני ביטוח, אלא באמצעות הטלפון והאינטרנט.
מזה מספר שנים ...
פסק דין עבל 47676-01/14 מזל סלח נ' המוסד לביטוח לאומי
04/04/2017
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בגדרו נקבע בדעת רב כי אין לראות במערערת "ידועה בציבור" של המנוח.
המערערת ילידת 1963, גרושה ואם לילד בגיר נשוי, הכירה את המנוח בשנת
2004. מערכת היחסים ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)