IP=54.198.170.159
הצעת חוק
17/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ח–2018 שמטרתה לחייב את ספקי הגישה לאינטרנט לסנן תוכן פוגעני לכל המנויים, ללא תוספת תשלום, אלא אם כן המנוי ביקש בכתב מהספק שלא לחסום עבורו ...
הצעת חוק
17/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (איסור תגמול בגין מכירת תרופות), התשע"ח–2018 שמטרתה לאסור על רוקח ועוזר רוקח לקבל תמורה בשל מכירת תכשיר ולקבוע כי העובר על הוראה זו דינו שנת מאסר או כפל הקנס כאמור בסעיף ...
פסק דין
17/07/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעת דרור גוטקין להכיר באירוע "יום ריענון", אשר כולל, בין היתר, אימוני קרב מגע, כ"תאונת עבודה" לפי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי. ביה"ד קבע כי לגבי מהות ה"חפץ" או ה"עצם" שכתוצאה מהתנגשות עמו נחבלו אצבעותיו, גוטקין ...
החלטה
17/07/2018 - ביה"ד לעבודה דחה בקשה לתיקון פרוטוקול דיון של קדם משפט. ביה"ד קבע כי התיקונים המבוקשים, אינם מהותיים להליך ואין להם רלוונטיות להכרעה בו ואין בהם כדי לשנות את פני הדברים ומהותם או את מהלך הדיון. נקבע כי תכלית בקשה לתיקון ...
החלטה
17/07/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את תביעתו של מר שלף ברוך מרדכי כנגד המוסד לביטוח לאומי, להכרה במחלת הסרטן(BBC) ממנה סובל הוא בקרקפת ובידיים כתאונת עבודה על פי תורת המיקרוטראומה ולחילופין כמחלת מקצוע ,הנובעת מחשיפתו הממושכת לשמש הקופחת. ביה"ד קבע כי ...
פסק דין
17/07/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה במסגרת תביעה לפיצויים בגין נזק גוף, בגין פגיעתו של בן 17 בעת פגיעתו, עת החליק בעת שיעור ספורט ונפגע בסנטרו. ביהמ"ש קבע כי אמנם החזקה לגבי קטינים הינה כי הנכות ...
פסק דין
17/07/2018 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה נגד מיטל ומשה ביטון בגין תוספת בניה של גג הבית בניגוד לתנאי ההיתר ובמיוחד בכך ששללו את האפשרות של הדיירים האחרים בבית לעלות לגג דרך מדרגות הבית. ביהמ"ש קבע כי משהוכח שנשללה האפשרות של התובעים לעלות ...
פסק דין
17/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל תביעה לחיוב ארודן בע"מ לשלם להכרם - משקאות חריפים בע"מ סך של כ 24,000,000 ₪ בגין הפרת הסכם הפצה של משקאות וודקה 'ואן גוך'. ביהמ"ש קבע כי ההסכם בין הצדדים לא קבע מהן פעולות המכירה אותן יש ...
החלטה
17/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית משפט קמא אשר ניתן בגדרי ערעור על החלטת רשם ההוצל"פ בעניין שכר טרחת כונס הנכסים. ביהמ"ש קבע כי ביצוע הליך פירוק השיתוף והפיקוח עליו, גם אם הואצלו לרשם ההוצל"פ, על פי ...
גזר דין
17/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על מאלכ שואהנה ארבע שנות מאסר בגין עבירות של שוד מזויין בחבורה, עבירה לפי סעיף 402(ב) לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי הערך המוגן בעבירה זו הינה הגנה על גופו של אדם ובטחונו האישי, הגנה על קניינו ושמירת ...
פסק דין
17/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית משפט קמא לפיו נדחתה תביעתו של גילארד לרנר להשבת שוויו של אוסף עטים אותו מסר למוחמד אבו סעיד כערבון לפירעון הלוואה בסך 90,000 ₪. ביהמ"ש קבע כי בחוק המשכון עצמו ניתן ...
פסק דין
17/07/2018 - ביה"ד הרבני קיבל את תביעת האישה לקבוע כי הסכום שאביה נתן לבני הזוג ניתן כהלוואה. ביה"ד קבע כי בנדון, הכספים לא הגיעו מעולם לידי האיש והוא לא היה מעולם מוחזק בהם. הכספים הועברו לחשבון הבנק של האישה ולאחר מכן, לקבלן ...
פסק דין
17/07/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית תביעת רוכשי דירה נגד החברה הקבלנית אחים חסיד בע"מ ממנה רכשו את דירתם, בגין איחור במסירת החזקה בדירה. ביהמ"ש קבע כי מסך תקופת האיחור 330 יום יש לנכות שלושה חודשים בהם הופסקו העבודות זאת לצד תקופות ...
גזר דין
17/07/2018 - ביהמ"ש השלום גזר על עלאא אלפספוס חודש ויום מאסר בפועל בגין עבירה של כניסה לישראל שלא כחוק לפי סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל. ביהמ"ש קבע כי מתחם העונש ההולם בעבירה של כניסה לישראל שלא כחוק נקבע בין מאסר מותנה ללא ...
הצעת חוק
17/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגבלת הפרסומות והשיווק של מוצרי טבק (תיקון – הגבלת כמויות רעלים בסיגריות), התשע"ח–2018 שמטרתה להיטיב עם הצרכן הישראלי ולהגביל את כמות החומרים המסוכנים והממכרים בסיגריות ובסיגריות אלקטרוניות. לפיכך, מוצע להגביל את כמות הניקוטין, העטרן ...
הצעת חוק
16/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון – הליכי משמעת נגד נושאי משרה), התשע"ח–2018 שמטרתה לתקן את החוק באופן שיבטיח שלא יינקטו הליכי משמעת כנגד נושאי המשרה ברשות המקומית אלא אם כן יינתן לכך אישור של היועץ ...
הצעת חוק
16/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת הנמלים (פרק הזמן המרבי למתן שירות מקדים לפריקת אוניות), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע פרק זמן מרבי מרגע הגעת אונייה לתחום אחד הנמלים ועד להכנסתה לרציף התפעולי ותחילת פריקת מטענה בפועל. ככל שלא יעלה ...
הצעת חוק
16/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה) (תיקון – קביעת היקף משרה מינימלי), התשע"ח–2018 שמטרתה כי שר הפנים באישור הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת, יקבע בצו אמות מידה ברורות לגבי היקף המשרה ...
פסק דין
16/07/2018 - ביה"ד הרבני קיבל בקשה למתן פסק דין שלפיו המבקש אינו כהן. ביה"ד קבע כי בנדון אין מדובר באדם ששיקר כאשר החזיק עצמו ככהן, ועתה בא לחזור בו ולומר ששקר דיבר, אלא מדובר במי שהבין מאביו שהוא כהן, ועתה לאור בירור ...
פסק דין
16/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית בקשה לצו מניעה בגין תשריט והתנהגות בשטח מול רישום זכויות מקרקעין. ביהמ"ש קבע כי האב המנוח והבן הצעיר חתמו על תשריט שעל פיו חוצה קו שחור ומפקיד בין שטחו של האב לבין שטחם של הבן הצעיר ...
החלטה
16/07/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את בקשת אלמנת המנוח ראפת אקרע ז"ל ואחרים לפטור אותם מתשלום אגרה במסגרת תביעה לפיצויי פיטורים, הפרשי שכר, וזכויות סוציאליות של המנוח. ביה"ד קבע כי לא יינתן פטור מאגרה, כאשר המבקש לא טרח להבהיר כיצד ידו משגת ...
החלטה
16/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור יוסף אלקודסי נגד מקורות חברת מים בע"מ על החלטת בית המשפט קמא ולפיה הורה על דחיית בקשה להורות על זימון עד. ביהמ"ש קבע כי ביהמ"ש קמא הפעיל את הכלל ולפיו ראיות יש להגיש "בחבילה אחת". ...
הכרעת דין
16/07/2018 - ביהמ"ש השלום זיכה את אליהו וזאנה מעבירות איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין והעלבת עובד ציבור, עבירה לפי סעיף 288 לחוק. ביהמ"ש קבע כי נוכח הקביעה כי וזאנה הופל נוכח סירובו לרדת מהניידת והפגיעה שנגרמה לו כתוצאה מאותה נפילה וגרירה, ...
פסק דין
16/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת חיים שפיגולנט להארכת המועד להגשת השגה על שומה לפי מיטב השפיטה שהוגשה בחלוף 12 שנים ממועד ההחלטה. ביהמ"ש קבע כי לא נמצא כל פגם בשיקול דעתו של פקיד שומה כאשר סרב לבקשת שפיגולנט להארכת המועד ...
פסק דין
16/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה עתירה מנהלית המופנית כלפי החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון לציון לאשר בקשה (מתוקנת) להיתר בניה לחיזוק בניין מגורים לפי תמ"א 38 ותכניות מפורטות שאושרו בהתאם לה. ביהמ"ש קבע כי הנטייה של מוסדות התכנון היא לאשר שימוש ...
פסק דין
16/07/2018 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעת אדיב אביטן נגד ויתניה בע"מ בטענה ליצירת שיעבוד ללא הסכם בין בעל השעבוד לבין החייב. ביהמ"ש קבע כי אין כל בסיס לידיעה של מי מטעם המשכירה על זכויותיו הנטענות של אביטן משעה שהוא לא מצא ...
פסק דין
16/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית את ערעור דייגי - נמל תל-אביב בע"מ בעניין פסילת ספרים ושומה כלכלית המבוססת על בדיקת אחוז תצרוכת חומר במסעדת בני הדיג. ביהמ"ש קבע כי העובדה שנערכה בדיקה ושקילה במועד אחד בלבד, כאשר ממצאיה מיושמים על 8 ...
פסק דין
16/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעור דלק הונגריה בע"מ כי גם במכירת מניות בחברה זרה קיימת זכות לחישוב "רווחים ראויים לחלוקה" לפי סעיף 94ב לפקודה. ביהמ"ש קבע כי אין מקום להבחין בין מצב שבו החברה הישראלית פועלת בחו"ל באמצעות סניף לבין ...
החלטה
16/07/2018 - ביה"ד הרבני קיבל בקשת הסדרי שהות – קביעת טובת הילדים לפי חוו''ד מקצועיות ושיקול דעת ביה''ד. ביה"ד קבע כי קיים חשש להסתה ותוכן דברי הילדים מצביע על תדרוך מראש של האב, ולפחות על שהילד ידע מה האב מצפה ממנו לומר ...
החלטה
16/07/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל את בקשת שירלי קאץ ואחרים לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט קמא, בגדרו דחה בית המשפט את תובענתם למתן סעד הצהרתי, לפיו הסכמי המכר שנחתמו בינם לבין יעקב סדן אחזקות והשקעות בע"מ תקפים, וכי ביטול ההסכם ...
הצעת חוק
15/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חובת התקנת מצלמות בגני ילדים ובמעונות יום, התשע"ח–2018 שמטרתה לחייב את גני הילדים הפרטיים, הפעוטונים והמשפחתונים הפרטיים לסוגיהם להציב מצלמות אשר יתעדו את הנעשה בגן בכל שעות הפעילות. זאת במטרה למנוע מקרי אלימות פיזיים ...
הצעת חוק
15/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ערעור על החלטות הוועדה הרפואית לעררים), התשע''ח–2018 שמטרתה לאפשר למבוטח לערר על החלטות המוסד לביטוח לאומי גם בשאלות שאינן משפטיות, בפני בית הדין לעבודה. בתקשורת פורסם כי ישנם מקרים בהם ...
גזר דין
15/07/2018 - ביהמ"ש השלום גזר על אודי מעוז שישה חודשי מאסר בפועל בגין עבירה של תקיפה סתם ועבירת איומים לפי סעיפים 379 ו – 192 לחוק העונשין. מכתב האישום עלה, כי מעוז תקף את המתלונן שלא כדין וללא הסכמתו בכך שדחף אותו ...
החלטה
15/07/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל את בקשת התובע להוסיף ראיות לאחר שהסתיימה פרשת התביעה ולאחר שהוגשו ראיות ההגנה. בהימ"ש קבע כי בנדון כאשר קיימת נקודת מחלוקת עובדתית מצומצמת בין הצדדים וקיימים עדים היכולים לכאורה לשפוך אור על אותה מחלוקת עובדתית הרי שבחסימת ...
פסק דין
15/07/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את ערעור סוניה לוי על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה). לוי עבדה במשך כ- 18 שנים בסייעת בגן ילדים בבעלות "ויצו", ונפגעה בעבודה בעת שניסתה לעמוד על כיסא לצורך הורדת שעון קיר. ביה"ד קבע כי ...
פסק דין
15/07/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית תביעה שהגיש מר PHUWADON SENASI מהגר עבודה, אזרח תאילנד המתייחסת לשנים בהן עבד במשק חלץ. בתביעה התבקש בית הדין לחייב את רצון בן שלום לשלם ל PHUWADON פיצויי פיטורין, הפרשי שכר וזכויות נלוות בסכום כולל של ...
פסק דין
15/07/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את תביעת מר סלימאן פרהוד להפרשי שכר, בגין התקופה בה תיפקד כאימאם בכפר ראמה, לפי מינוי של בית-הדין הדתי הדרוזי, ולטענתו - יש לראותו כמי שהיה כבר אז בשירות מדינת ישראל. ביה"ד קבע כי מעצם העובדה, ...
פסק דין
15/07/2018 - בית משפט השלום קיבל את תביעתו של תושב העיר שסבל ממטרדים כתוצאה מפעילות בית ספר הסמוך לביתו. ביהמ"ש קבע כי המבחן לקיומו של מטרד הנובע משימוש במקרקעין הדרושים לטובת הציבור (כגון בית ספר) הוא כי הנזק שנגרם אינו חורג מתחום ...
פסק דין
15/07/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעור גראם רמי חלאג' על גזר דינו של בית המשפט קמא, בגדרו השית בית משפט קמא על חלאג' עונש של 11.5 שנות מאסר בפועל בגין עבירה של חבלה בכוונה מחמירה לפי סעיף 329(א)(1) לחוק העונשין. כעולה ...
החלטה
15/07/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעור חסן אלגדאמין על פסק דינו של בית המשפט קמא המייחס לו עבירה של גרימת מוות בנהיגה רשלנית, לפי סעיף 64 לפקודת התעבורה. ביהמ"ש קבע כי אלגדאמין נטל סיכון בלתי סביר משלא בדק את המשאית ואת ...
החלטה
15/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על החלטת בית משפט קמא, במסגרתה דחה בקשה להעביר לידי מומחית בית משפט, לאחר שזו הגישה את חוות דעתה לבית המשפט, מסמך שערך רופא , שבדק את המנוח בחייו, אך את המסמך ערך שנתיים לאחר פטירת ...
החלטה
15/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערר איליה מרשק לפי סעיף 74(ה) לחוק סדר הדין הפלילי להעמיד לעיונו חומרי חקירה הנוגעים לכתב אישום שהוגש נגדו. ביהמ"ש קבע כי כדי לשמור על זכות הנאשם להליך הוגן, כמו גם על האינטרס הציבורי בבירור האמת, ...
פסק דין
15/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת אייל דוידס ליתן לו אישור לנהל תביעה כ"תביעה נגזרת", דהיינו - תביעה בשם החברה ליבוא ויצוא מוצרי ואביזרי טבק בע"מ. ביהמ"ש קבע כי מטרת הדרישה כי המבקש יוכיח כי קיימת לחברה עילת תביעה לכאורית, הינה ...
החלטה
15/07/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט קמא, אשר ביטל את החלטת ועדת השחרורים לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, שהורתה על שחרורו המוקדם של מורשע בעבירות של אינוס בנסיבות מחמירות. ביהמ"ש קבע כי ועדת השחרורים לא ...
פסק דין
15/07/2018 - ביה"ד הרבני קיבל את תביעת האישה לחיוב בעל בגט בגין איסור 'פצוע דכא' בשל ניתוח עיקור שעשה ובגין טענת 'מאיס'. ביה"ד קבע כי בנדון ייתכן לומר שאף לסברת השפתי חכמים יש לאסור, למרות נישואיו לאישה בהיתר, שהרי כאן הבעל עשה ...
החלטה
12/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות בתביעה בסך 15,931.83 ₪ בגין פיצוי לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה). ביהמ"ש קבע כי ההליך המשפטי בבית המשפט לתביעות קטנות נועד ...
הצעת חוק
12/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הכרה במחלת כולסטאטומה אצל ילדים), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי על אף הקבוע בתקנות, ילד הסובל ממחלת הכולסטאטומה, ובשל כך הוא סובל מירידה בשמיעה באוזן אחת בשיעורים הקבועים בתקנות, יהיה זכאי ...
הצעת חוק
12/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – קביעת זמני המתנה ומרחקי נסיעה מרביים לקבלת טיפול רפואי), התשע"ח–2018 שמטרתה כי כאשר קופות לא נותנות למבוטח שירותי בריאות בזמן סביר ובמרחק סביר, בהתאם לתקנות שיקבע השר, יוכל המבוטח ...
פסק דין
12/07/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את בקשת אמנון קרטס כי אוטם שריר הלב בו לקה יוכר כפגיעה בעבודה לפי הוראות סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי. ביה"ד קבע כי בהוכחת האירוע הנטען יש לייחס משקל לרישומים הראשונים בהיסטוריה הרפואית של החולה מתוך ידיעה, ...
הכרעת דין
12/07/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעת מאיר ממן נגד המוסד לביטוח לאומי להכיר לו בתאונה עת נסע במשאית, קפץ על פס האטה, נפגע בראשו וכתוצאה לגרסתו סובל מכאבי צוואר כתף ויד שמאל. ביה"ד קבע כי אירוע חריג אינו חדל להיות אירוע ...
פסק דין סעש 11015-06/11 אופיר דעדוש, חויאר קריספלו, ישי ברקוביץ ואח' נ' מועצה אזורית מטה אשר, ענבל שירותי בריכה בע"מ, א.ר.ן. ניהול ואחזקות בע"מ ואח'
05/03/2018
הנתבעת 1 - מועצה אזורית מטה אשר הינה מועצה אזורית עליה חלות הוראות צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח- 1958. התובעים עבדו בתקופות שונות כמצילים בחופי הים שבתחום ובשליטת המועצה וזאת כעובדי חברות שונות וביניהן הנתבעת 2 והנתבעת 3. ...
החלטה עפ 3204/17 מדינת ישראל נ' פלוני
29/01/2018
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, בו הורשע המערער (להלן: המערער) בשתי עבירות של מעשים מגונים, ונגזרו עליו, בין היתר, ששה חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות. ערעורו של המערער ...
פסק דין עע 16136-05/15 מ. דיזנגוף ושות' (נציגות קלובים) בע"מ נ' נעמי מושקוביץ סקורצקי
18/01/2018
תמצית העובדות
המשיבה, עורכת דין במקצועה, אם לשני ילדים קטנים, שומרת תורה ומצוות בהשקפתה ובאורחות חייה, נענתה לפרסום שפרסמה המערערת אודות משרה פנויה אצלה. המערערת קיימה מספר ראיונות למשיבה, ובסופו של יום לא קיבלה אותה לעבודה. הוברר כי ...
פסק דין בגצ 8886/15 רפובליקנים מחו"ל בישראל (ע"ר), רינת שרייבר נ' ממשלת ישראל, שר האוצר ואח'
02/01/2018
תמצית העובדות

השאלה בעתירה זו היא סוגיית חוקתיותו של תיקון 227 לפקודת מס הכנסה (להלן: תיקון 227 לפקודת מס הכנסה, או התיקון) המעגן בישראל את ההסדרים העיקריים שנעשו בהקשר ליישומו של מתווה, אשר מכוחו גופים פיננסיים מחוץ לארה"ב ...
פסק דין עע 56059-05/15 ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' נאוה בן-צבי, פרופ' מרדכי כוגן ואח' נ' האוניברסיטה העברית בירושלים, מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ ואח'
20/12/2017
תמצית העובדות
ערעורי הצדדים בשני ההליכים שבכותרת, שפסק הדין בהם אוחד בהתאם להחלטה מיום 9.1.17 נוכח השאלה המשפטית המשותפת העולה בהם. ערעור אחד הוא על פסק דינו של בית הדין האזורי בו נדחתה תביעתם של המערערים 1-3, ארגון ...
פסק דין עבל 33351-11/12 מוחמד דולאני, יהונתן יובל נ' המוסד לביטוח לאומי, גולדרט קונסלטינג בע"מ
26/09/2017
תמצית העובדות
המערער בעב"ל 33351-11-12, מר מוחמד דולאני (להלן – מר דולאני) הגיש למוסד, שהוא המשיב בהליך זה, תביעה לתשלום קצבת נכות כללית. ביום 28.4.11 התכנסה ועדה רפואית לעררים (להלן – הוועדה לעררים) לדון בעניינו של מר דולאני ...
פסק דין עע 41712-02/12 הרב יגאל קמינצקי נ' מדינת ישראל - הרשות הארצית לשירותי דת, המועצה הדתית חוף עזה (בפירוק)
19/09/2017
תמצית העובדות
המערער הועסק שנים רבות כרב אזורי של גוש קטיף וכהונתו הופסקה עקב ביצוע תוכנית ההתנתקות. תביעתו לפיצוי בגין אובדן זכויותיו בשל ההתנתקות היא מושא הערעור. בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעת המערער מחמת העדר סמכות ...
פסק דין בגצ 7339/15 האגודה לשמירת זכויות הפרט, בן אורי לנדסרג, משה כ"ץ ואח' נ' משרד הפנים, הכנסת, הנהלת בתי בדין הרבניים
31/08/2017
תמצית העובדות
על פי סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים, "עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים", ועל פי סעיף 2 לחוק, "נישואין וגירושין של יהודים ייערכו ...
פסק דין עעמ 8101/15 אלמסגד גריוסוס צגטה, גברגזיאבר בריהוט קלה, המוקד לפליטים ולמהגרים ואח' נ' שר הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
28/08/2017
תמצית העובדות

בסוף שנת 2013 ובתחילת שנת 2014 חתמה מדינת ישראל על הסכמים עם שתי מדינות שלישיות הממוקמות באפריקה. במסגרתם של הסכמים אלה הסכימו מדינות אלה לקלוט לתחומן מסתננים מישראל "אשר לא ניתן להרחיקם למדינת מוצאם". נכון להיום ...
פסק דין דנגצ 1525/15 ח"כ ד"ר אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ואח'
23/08/2017
תמצית העובדות

המנוח ילדי שנת 1920 עבד במשך תקופה ממושכת כמורה בשירות המדינה. ביום 31.8.1980 פרש המנוח לגמלאות. החל ממועד זה שולמה לו קצבה כהגדרתה בחוק הגמלאות. המנוח ובת זוגו (להלן גם - האם), נישאו ביום 1.12.2001. עד ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)