IP=54.224.103.239
הצעת חוק
23/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – מנגנון קביעת שיעור הנכות), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי במידה ולמבוטח נקבעה דרגת נכות או שיעור נכות על פי כל דין (בין על ידי המוסד לביטוח לאומי ובין על ידי גופים ...
פסק דין
23/07/2018 - ביה"ד לעבודה דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין קמא בגדרן נדחתה עיקר תביעתו של מר קבלן נריה לקבלת זכויות ביחסי עבודה וסיומם. ביה"ד קבע כי מעיון בתלוש השכר עולה כי לנריה, שהועסק בשכר שעתי, שולם גמול שעות נוספות ...
פסק דין
23/07/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית ערעור על פסק דינו של בית הדין קמא, במסגרתו נדחתה תביעת שמשון ברק להכיר במחלת סרטן הערמונית ממנה הוא סובל כפגיעה בעבודה על דרך המיקרוטראומה. ברק טען כי מחלת הסרטן שהתגלתה אצלו, היא תוצאה של עבודתו ...
הצעת חוק
23/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – חובת גילוי ממכר פרוות מן החי), התשע"ח–2018 שמטרתה להנהיג סימון חנויות המוכרות מוצרי פרווה בחזיתן, באופן שיאפשר לצרכן שאינו מעוניין ברכישת פרוות מן החי להיזהר זהירות יתרה בכל הקשור בקניה ...
הצעת חוק
23/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – החרגת תוספת ותק מהכנסה), התשע"ח–2018 שמטרתה להחריג את תוספת הוותק לקצבת אזרח ותיק מגדר "הכנסה" לעניין חוק הבטחת הכנסה, כך שלא תיחשב כהכנסה לצורך חישוב גמלת הבטחת הכנסה. ...
פסק דין
23/07/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעת אוהד פייגנבוים נגד המוסד לביטוח לאומי למתן פסק דין הצהרתי לפיו הוא אינו תושב מדינת ישראל. ביה"ד קבע כי המבחן לקביעת תושבותו של אדם לצורך זכויות מכוח החוק הינו מבחן מרכז החיים, הנבדק לפי מירב ...
פסק דין
23/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה בנוגע להכרזה של קטין כנזקק ודרכי הטיפול שיש לנקוט בעניינו. ביהמ"ש קבע כי האם עשתה כברת דרך חיובית מאז שהקטין הוצא ממשמורתה על רקע הקשיים שעמדו בפניה כשוהה בלתי חוקית בפועל. נקבע כי בנדון, הגיע העת ...
פסק דין
23/07/2018 - ביהמ"ש השלום דחה תובענת יחזקאל ויצחק נחום לאי פינויים משטח ומסר לתופסים חזקה על דרך עשיית דין עצמית. ביהמ"ש קבע כי בשים לב שאין מדובר במגורי התובעים, והחזקתם נמשכה שנתיים בלבד עובר להגשת התובענה, אין להגן בנסיבות על מי שתפסו ...
גזר דין
23/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר 6 שנות מאסר בפועל לנאשם בניסיון אינוס, מעשה סדום ומעשים מגונים בקטינה אשר הינה בת משפחה. ביהמ"ש קבע כי בנדון מדובר בעבירת ניסיון אינוס, ולא בעבירה המושלמת, אולם בשים לב להוראת סעיף 34ד לחוק העונשין ומחמת הפגיעה ...
גזר דין
23/07/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשה לצו מניעה זמני לאיסור מתן שירותי לכידה, עיקור וסירוס חתולי רחוב. ביהמ"ש קבע כי התיעוד המצולם מעלה תמונה מזעזעת ועוכרת שלווה. מרפאת בית החולים לחיות כפי שתועדה היא מזוהמת. נקבע כי ניתן צו זמני האוסר להמשיך ...
פסק דין
23/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור נאשם באיומים, הטרדה באמצעות מתקן בזק ושיבוש הליכי משפט. ביהמ"ש קבע כי עיון בכתב האישום בו הודה המערער מלמד על אובססיביות כלפי המתלוננת אשר בחרה לנתק את יחסיה עמו תוך איומים קשים לפגוע בה, להפיץ תכנים ...
הכרעת דין
23/07/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל הכרעת דין המזכה נאשם מעבירות של תקיפת שוטר, העלבת עובד ציבור, החזקת נכס חשוד כגנוב ועבירות איומים. ביהמ"ש קבע כי גם אם בטרם הותקף הנאשם הוא התגרה מילולית בשוטרים באיומים ובעלבונות, הוא לא יכול היה כלל לצפות ...
החלטה
23/07/2018 - ביהמ"ש לנוער דחה בקשת צרוף תיקי בגיר לתיקי קטין בבית המשפט לנוער. ביהמ"ש קבע כי על פי ס' 39 (ב) לחוק העונשין, בית המשפט ישתמש בסמכותו לצרף תיקים, רק כאשר העבירות שצירופן מתבקש מצויות בתחום סמכותו העניינית. בנדון הנאשם ביקש ...
פסק דין
23/07/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעה למזונות קטינים. ביהמ"ש קבע כי טובת הילד במשמורת פיזית משותפת מחייבת גם כי הוא יזכה ל"תנאים כלכליים משפחתיים דומים" בכל אחד מן הבתים כך שלכל הפחות יסופקו צרכיו ההכרחיים של הקטין בכל אחד מן הבתים, ...
פסק דין
23/07/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל חלקית תביעה לביטול מזונות נוכח ניכור הורי. ביהמ"ש קבע כי לענין הקשר בין הבת לאביה פיה וליבה של האם אינם שווים. מחד מציינת היא כי היא מכירה בחשיבות הקשר שבין הבת לאביה ושהיא מוכנה לפגישות בין ...
גזר דין
22/07/2018 - ביה"ד המשמעתי לשופטים קבע כי השופטת רונית פוזננסקי-כץ, מביהמ"ש השלום בת"א, תועבר מכהונתה ותסיים את תפקידה כשופטת.; זאת לאור הודאתה כי התכתבה במסרונים סלולאריים עם פרקליט שייצג את המדינה, במסגרת הליכי מעצר. ...
גזר דין
22/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר מאסר עולם ופיצוי כספי בסך 258,000 ₪ לאלמנת המנוח ראובן שמרלינג שנרצח על רקע לאומני ועל היותו יהודי. הנאשמים בחרו שלא להביע חרטה כשאין מחלוקת שהם ביצעו מעשה טרור. ...
פסק דין
22/07/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל באופן חלקי את תביעתה של נטליה רוסקוב, דיילת מכירות שהועסקה בחברת פיליפ מוריס בע"מ ונקבע לעניין נסיבות סיום העסקתה של נטליה, כי היא פוטרה מאחר ולא הוצעה לה כל עבודה חלופית אחרת אצל הנתבעת לאחר הקפאת עבודה ...
פסק דין
22/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה עתירה כנגד רשות מקרקעי ישראל בעקבות ביטול זכייתם של העותרים במכרז לרכישת מגרשים לבנייה עצמית ביישוב חבר, מחמת אי הסדרת התשלום לרשות במועד שנקבע בתנאי המכרז. נקבע כי, משלא הסדירו העותרים את התשלום במועדו, על פי התנאים ...
החלטה
22/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע את מיכאל ברטיק בעבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, בשעה שביצע את העבירה בחשיכה, באופן מפתיע, מבלי שהמתלונן היה מודע לסכנה, ומבלי שיכול היה להתכונן לכך. הנאשם הצטייד מראש בסכין, המתין למתלונן והתנפל עליו, תוך שהוא דוקר ...
החלטה
22/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתה של אלסלאם מדיה בע"מ למתן צו מניעה זמני שיאסור על נתיבי ישראל להסיר שלטי חוצות הממוקמים בצומת נאעמנה, בקובעו כי נתיבי ישראל מוסמכת מכוח החוק לקבל החלטה בדבר הסרת השלטים וכי מאזן הנוחות נוטה לטובת ...
גזר דין
22/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על סעיד מסרי 18 חודשי מאסר בפועל וקנס כספי בגין הרשעתו בנשיאת בלא רשות על פי דין, תת מקלע מאולתר ומחסנית ובתוכה כדור לנשק. ביהמ"ש פסק כי הערכים החברתיים שבהם פגע הנאשם במעשהו הם הבטחת שלום הציבור ...
החלטה
22/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דן בשאלה מה טיבו, היקפו ותוכנו של ניסיון כ"מנהל עבודה" לצורך רישום בענף בפנקס הקבלנים ולצורך כך ביהמ"ש מפרש את תקנה 2 של תקנות מנהלי עבודה באספקלריה של סעיף 4(א)(3) של חוק רישום קבלנים. נקבע כי, לשון החוק ...
פסק דין
22/07/2018 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה את ערעורם של המתגוררים בשכונת דחיית אלבריד שבסמוך אליה עוברת גדר ההפרדה; והותיר את החלטת ביה"ד קמא על כנה הקובעת כי אין להכיר במעמד "תושב" ישראל לענין הכרה בזכויות מאת המוסד לביטוח לאומי; מהטעם כי ביהמ"ש ...
הצעת חוק
22/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – הגבלת מינוי ראש הממשלה כשר בכיר) שמטרתה לעגן בחוק-יסוד: הממשלה עיקרון פשוט הקובע כי ראש ממשלה רשאי לכהן כשר במשרד נוסף שאינו משרד הביטחון, החוץ, האוצר, משפטים או תקשורת. משרדים אלה ...
הצעת חוק
22/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון – הוספת גביית קנס שלא כדין לעילות התביעה), התשע"ח–2018 שמטרתה להוסיף את המילה "קנס" בחוק האמור, על מנת שניתן יהיה להשיב לציבור קנסות שנגבו ממנו שלא כדין ולקיים את רציונל החוק. ...
החלטה
22/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת יוסף אהרן אלישב להפקיד את מלוא סכום העיקול במזכירות בית המשפט וכפועל יוצא להסיר את העיקולים שהוטלו להבטחת פסק הבוררות לכשיינתן. ביהמ"ש קבע כי המסלול של פנייה אל הבוררים עצמם, על מנת שאלה יגדירו את ...
החלטה
22/07/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את בקשת עזיז מזבר לסילוק תביעת ב.ר.פ. הנדסה בע"מ על הסף ולחילופין הגדלת סכום הערובה. בנדון, מזבר הועסק על ידי ב.ר.פ. הנדסה, ובהסכם ההתקשרות נקבע כי לאחר תום תקופת העבודה, מתחייב מזבר שלא לעבוד עבור חברה מתחרה ...
פסק דין
22/07/2018 - ביה"ד הרבני קיבל תביעת האישה בגין בזבזנות ואגירת חפצים כפייתית כעילת חיוב גירושין וכתובה בשל 'איבוד הון' ומאיסות. ביה"ד קבע כי אם הבעל סובל מחולי ואין בידו לתקן את החולי, כמוכה שחין, הרי הוא אנוס ועל מנת כן לא התחייב ...
הצעת חוק
19/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הספנות (ימאים) (תיקון – איסור השטת כלי שיט תחת השפעת אלכוהול וסמים), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע איסור על השטת כלי שיט אם המשיט שיכור. כך, הצעת החוק תייצר את ההתאמה הנדרשת בכל הנוגע ליכולת האכיפה ...
הצעת חוק
19/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הרב מנחם מענדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש (ציון זכרו ופועלו), התשע"ח–2018 שמטרתה לקרב את הציבור בכללותו לערכי החסידות והדת היהודית כחלק מתהליך הקניית המורשת היהודית-ישראלית והנצחת זכרם ומורשתם של גדולי האומה. מוצע לקבוע יום ...
הצעת חוק
19/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק תיעוד הדבקה של כתבי בית דין (תיקוני חקיקה), התשע"ח–2018 שמטרתה להשוות את דרכי המצאת הודעות ואזהרות לחייב מכוח פקודת המסים (גביה) לחוק ההוצאה לפועל, כך שגם בפקודה תהיה חובת שליחת הודעה בדואר רשום עם ...
פסק דין
19/07/2018 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה בסדר דין מהיר בדרישה לתשלום דמי תיווך. ביהמ"ש קבע כי קיום הוראות סעיף 9 לחוק המתווכים ובכלל זה קיום הוראות סעיף 9(ב)(1) לחוק המתווכים, לפיו, הסכמה בדבר טיפול בעסקה בבלעדיות תאושר בחתימת הלקוח על גבי מסמך ...
פסק דין
19/07/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית תביעה בסדר דין מהיר שעניינה נזקי רכוש של רכב. עיקר המחלוקת נגעה לנסיבות התאונה והאחראי להתרחשותה. ביהמ"ש קבע כי בהתאם להוראת תקנה 42 לתקנות התעבורה, פנייה ימינה יש לבצע סמוך, ככל האפשר, לשפה הימנית של הכביש ...
פסק דין
19/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה עתירה נגד דרישת תשלום שהוציאה עיריית רחובות ובמסגרתה הוטל על קופת חולים מאוחדת חיוב בהיטלי סלילה, תיעול ושצ"פ, בקשר עם נכס שלה, המשמש כבית דיור מוגן לגיל המבוגר. ביהמ"ש קבע כי אין זיקת ההנאה בתיעול חייבת להיות ...
החלטה
19/07/2018 - ביה"ד הרבני קיבל חלקית תביעת האישה לחייב את בעלה לשעבר בכתובה ופיצויים בגוונא שלא התקיימו כלל יחסי אישות. ביה"ד קבע כי אין הבעל חייב בכתובת אשתו אם וכאשר היא זו שהביאה לסיום מערכת הנישואין וכדברי הגמרא "דאדעתא למישקל ולמיפק לא ...
פסק דין
19/07/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל את עתירת גל שירותי כ"א וסיעוד, לשכה פרטית להבאה תיווך וטיפול בעובדים זרים בתחום הסיעוד, לסילוק התביעה כנגדה על הסף בטענה של היעדר סמכות עניינית. התביעה הוגשה על ידי עובדת זרה בתחום הסיעוד, בגין עוולה של הפרת ...
פסק דין
19/07/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה למרק נוימן דרגת נכות בשיעור 10%, בניכוי 5% בגין מצב קודם. הפגימה שהוכרה הינה "החמרה במחלת הסוכרת". ביה"ד קבע כי העובדה שנוימן אובחן כחולה סכרת וטופל ...
גזר דין
19/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על מחמד אלגלאוי 6 חודשי מאסר אשר ירוצו בעבודות שירות בגין עבירה של דרישת נכס באיומים, לפי סעיף 404 רישא לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי אלגלאוי הגיע אל הפארק בו נכחו המתלוננת וחברתה, החל לשוחח עמן ואז ...
החלטה
19/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית כנגד מי הגליל - תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ. בבקשה נטען, כי מי הגליל סיפק ליישובים עליהם הוא אמון, וליישובים דיר אל-אסד ובענה בפרט, מי שתיה מזוהמים, פעולה שזכתה לכינוי "תופעת ...
פסק דין
19/07/2018 - בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אזרח זר שבמשך מספר שנים ביצע עבירות שונות באחייניתו, בגדרן בין היתר ערף את ראשו של תוכי שגידלה בביתה, הניח את גופתו בחדרה ונעץ לידו, באמצעות סכין מגואלת בדמו של התוכי, תמונה שלה ...
החלטה
19/07/2018 - ביהמ"ש השלום דחה בקשה לתיקון כתב התביעה המתוקן. ביהמ"ש קבע כי מלבד זאת שכתב התביעה שמחיקתו מבוקשת הוגש באיחור רב של למעלה מחודשיים, התובעים שינו באופן מהותי את כתב התביעה המתוקן ולא פעלו בהתאם להחלטת בית המשפט. ...
פסק דין
19/07/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעה לסילוק יד ממקרקעין. ביהמ"ש קבע כי העובדה שהצדדים עדיין מתדיינים בעניין הגירושין אין לה ולא כלום עם התביעה . בכל מקרה חלפו מספר שנים מאז שהאיש תבע להיפרד. בנדון הסכסוך נסוב על דירה שהיא אך ...
החלטה
19/07/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל את בקשת מגדל חברה לביטוח בע"מ ואולג ארבסקי להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, אשר הוגשה לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות. על פי הנטען בבקשה, מגדל , אשר מבטחת עובדים בתוכניות "ביטוח מנהלים" המשמשות כביטוח פנסיוני לעובדים, ...
הצעת חוק
18/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני (תיקון – הגבלות על ייצוא ביטחוני לכוחות ביטחון שביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם), התשע"ח–2018 שמטרתה לתקן את המצב לפיו הייצוא הביטחוני הישראלי ישמש בהפרות זכויות אדם בעולם, ולהוסיף איסור ...
הצעת חוק
18/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ההגנה על חוסים (תיקון – מחיקת זיקנה מההגדרה), התשע"ח–2018 שמטרתה להשמיט מהגדרת ה"חוסה" אדם אשר בזיקנה, מתוך הבנה שזיקנה כשלעצמה אינה פוגעת ביכולתו של אדם לדאוג לצרכיו. מטרת חוק ההגנה על חוסים, היא להוות ...
הצעת חוק
18/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי מזון מזיק, התשע"ח–2018 שמטרתה לאסור פרסום ולהגביל את השיווק של מוצרי מזון מזיק. האיסור על פרסומת למוצרי מזון ומשקאות מזיקים מעלה חשש לפגיעה בחופש העיסוק וחופש הביטוי של ...
פסק דין
18/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה תביעה לאכיפת הסכם מכר דירה, לפיו מכר הנתבע, בן 65, לוקה בהפרעה נפשית כרונית, את דירת מגוריו. ביהמ"ש קבע כי חתימה על הסכם יש בה כדי להעיד חיצונית-אובייקטיבית על גמירות דעת אך בנדון, העובדה שהתובע לא הצביע ...
פסק דין
18/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור בגין נזקי גוף שנגרמו עקב תאונת עבודה. ביהמ"ש קבע כי מקביעה עובדתית בדבר הפגיעה הפיזית שנגרמה והמוצאת את ביטוייה בקביעת שיעור הנכות הרפואית, יש לגזור את הפגיעה הממונית שנגרמה בגין הפגיעה ביכולת ההשתכרות. נקבע כי בקביעת ...
החלטה
18/07/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל החלטה בנוגע לביטול סדרת כתבי אישום שהוגשו בגין הצבת מיכלי גז ללא היתר בעיר ערד. ביהמ"ש קבע כי על מנת לקבוע כי עבודה מסויימת במקרקעין טעונה היתר כאשר עשייתה ללא היתר הופכת למעשה פלילי שהוא בר עונשין- ...
פסק דין סעש 11015-06/11 אופיר דעדוש, חויאר קריספלו, ישי ברקוביץ ואח' נ' מועצה אזורית מטה אשר, ענבל שירותי בריכה בע"מ, א.ר.ן. ניהול ואחזקות בע"מ ואח'
05/03/2018
הנתבעת 1 - מועצה אזורית מטה אשר הינה מועצה אזורית עליה חלות הוראות צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח- 1958. התובעים עבדו בתקופות שונות כמצילים בחופי הים שבתחום ובשליטת המועצה וזאת כעובדי חברות שונות וביניהן הנתבעת 2 והנתבעת 3. ...
החלטה עפ 3204/17 מדינת ישראל נ' פלוני
29/01/2018
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, בו הורשע המערער (להלן: המערער) בשתי עבירות של מעשים מגונים, ונגזרו עליו, בין היתר, ששה חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות. ערעורו של המערער ...
פסק דין עע 16136-05/15 מ. דיזנגוף ושות' (נציגות קלובים) בע"מ נ' נעמי מושקוביץ סקורצקי
18/01/2018
תמצית העובדות
המשיבה, עורכת דין במקצועה, אם לשני ילדים קטנים, שומרת תורה ומצוות בהשקפתה ובאורחות חייה, נענתה לפרסום שפרסמה המערערת אודות משרה פנויה אצלה. המערערת קיימה מספר ראיונות למשיבה, ובסופו של יום לא קיבלה אותה לעבודה. הוברר כי ...
פסק דין בגצ 8886/15 רפובליקנים מחו"ל בישראל (ע"ר), רינת שרייבר נ' ממשלת ישראל, שר האוצר ואח'
02/01/2018
תמצית העובדות

השאלה בעתירה זו היא סוגיית חוקתיותו של תיקון 227 לפקודת מס הכנסה (להלן: תיקון 227 לפקודת מס הכנסה, או התיקון) המעגן בישראל את ההסדרים העיקריים שנעשו בהקשר ליישומו של מתווה, אשר מכוחו גופים פיננסיים מחוץ לארה"ב ...
פסק דין עע 56059-05/15 ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' נאוה בן-צבי, פרופ' מרדכי כוגן ואח' נ' האוניברסיטה העברית בירושלים, מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ ואח'
20/12/2017
תמצית העובדות
ערעורי הצדדים בשני ההליכים שבכותרת, שפסק הדין בהם אוחד בהתאם להחלטה מיום 9.1.17 נוכח השאלה המשפטית המשותפת העולה בהם. ערעור אחד הוא על פסק דינו של בית הדין האזורי בו נדחתה תביעתם של המערערים 1-3, ארגון ...
פסק דין עבל 33351-11/12 מוחמד דולאני, יהונתן יובל נ' המוסד לביטוח לאומי, גולדרט קונסלטינג בע"מ
26/09/2017
תמצית העובדות
המערער בעב"ל 33351-11-12, מר מוחמד דולאני (להלן – מר דולאני) הגיש למוסד, שהוא המשיב בהליך זה, תביעה לתשלום קצבת נכות כללית. ביום 28.4.11 התכנסה ועדה רפואית לעררים (להלן – הוועדה לעררים) לדון בעניינו של מר דולאני ...
פסק דין עע 41712-02/12 הרב יגאל קמינצקי נ' מדינת ישראל - הרשות הארצית לשירותי דת, המועצה הדתית חוף עזה (בפירוק)
19/09/2017
תמצית העובדות
המערער הועסק שנים רבות כרב אזורי של גוש קטיף וכהונתו הופסקה עקב ביצוע תוכנית ההתנתקות. תביעתו לפיצוי בגין אובדן זכויותיו בשל ההתנתקות היא מושא הערעור. בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעת המערער מחמת העדר סמכות ...
פסק דין בגצ 1877/14 התנועה למען איכות השלטון בישראל, עו"ד איתי בן חורין, מפלגת "יש עתיד" בראשות יאיר לפיד ואח' נ' הכנסת, ממשלת ישראל, שר הביטחון ואח'
12/09/2017
תמצית העובדות
ארבע עתירות חוקתיות המופנות נגד תיקונים מספר 19 ו-21 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן: חוק שירות ביטחון או: החוק) שבהם הסדירה הכנסת את סוגיית גיוסם לצבא של תלמידי הישיבה ש"תורתם אומנותם" (להלן: תלמידי הישיבות). ...
פסק דין בגצ 7339/15 האגודה לשמירת זכויות הפרט, בן אורי לנדסרג, משה כ"ץ ואח' נ' משרד הפנים, הכנסת, הנהלת בתי בדין הרבניים
31/08/2017
תמצית העובדות
על פי סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים, "עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים", ועל פי סעיף 2 לחוק, "נישואין וגירושין של יהודים ייערכו ...
פסק דין עעמ 8101/15 אלמסגד גריוסוס צגטה, גברגזיאבר בריהוט קלה, המוקד לפליטים ולמהגרים ואח' נ' שר הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
28/08/2017
תמצית העובדות

בסוף שנת 2013 ובתחילת שנת 2014 חתמה מדינת ישראל על הסכמים עם שתי מדינות שלישיות הממוקמות באפריקה. במסגרתם של הסכמים אלה הסכימו מדינות אלה לקלוט לתחומן מסתננים מישראל "אשר לא ניתן להרחיקם למדינת מוצאם". נכון להיום ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)