IP=54.159.124.79
החלטה
17/08/2017 - ביהמ"ש העליון נעתר לבקשתו של היועץ המשפטי לממשלה והוציא צו ביניים ארעי שמקפיא את ישום חוק ההסדרה עד להחלטה אחרת. כלומר, לא ניתן לממש צווי הריסה על בתים שנבנו בלי היתר במקומות שחוק ההסדרה חל עליהם, ומנגד אי אפשר ליטול ...
הצעת חוק
17/08/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הקלטת שיחות, שמירתן ומסירתן לצרכן), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי אם לא מסר העוסק את קובץ השיחה המוקלטת לצרכן בהתאם לבקשתו, לא יוכל העוסק לחייב את הצרכן על סמך השיחה המוקלטת ...
פסק דין
17/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור פוקס ויזל בע"מ על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה לעניין חישוב שטחה של חנות פוקס המצויה במרכז הקניות, קניון עזריאלי חיפה. ביהמ"ש קבע כי אפילו אם היה ראוי לאפשר לפוקס לשטוח טענותיהן כנגד המדידה בעל ...
הצעת חוק
17/08/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק השירותים החשאיים, התשע"ז–2017 שמטרתה הסדרת תפקידו של השר לענייני מודיעין. בעולם שבו האיום הקרוב הוא ארגונים תת-מדינתיים, חלקם בתוך מדינות כושלות, ואילו איום האש, האיום הלא קונבנציונלי ואיום הטרור מתרחקים פיסית ומבוזרים על גבי ...
פסק דין
17/08/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל תביעה לחייב את סלקום ישראל בע"מ בפיצוי בגין רשלנותה בעת שפעלה לביצוע פעולת ניוד מספר הטלפון הסלולרי לחברת סלולר אחרת תוך מסירתו לצד שלישי. ביהמ"ש קבע כי ללריסה סולומונוב נגרם נזק ממוני בדמות שלילת זכותה על ...
פסק דין
17/08/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של יצחק רייטמן על פסק דינו של בית המשפט קמא כי יש לאכוף פסק דין שניתן על ידי בית משפט סיני וזאת בהתאם לחוק אכיפת פסקי חוץ. ביהמ"ש קבע כי ההסכמה להתדיין בפני הפורום הנוכרי ...
פסק דין
17/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של נווה נטוע 1972 בע"מ על החלטת פקיד שומה חדרה בהשגה על שומות ניכויים שהוצאו לנווה נטוע. ביהמ"ש קבע כי על פי השיטה החדשה לפיה מחושב שווי השימוש ברכב במנותק מהיקף השימוש בפועל ברכב מעביד, ...
פסק דין
17/08/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את בקשתה של הסתדרות איגוד עובדי הסלולר האינטרנט וההייטק כי חובתה של נס א.ט. בע"מ לחדש עימם את המשא ומתן, וכן שהם זכאים לסעדים נוספים בגין פגיעות נטענות בהתארגנות. ביה"ד קבע כי נס א.ט. בע"מ לא הייתה ...
פסק דין
17/08/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של צפריה- מושב עובדים להתיישבות דתית שיתופית בע"מ על פסק דינו של בית המשפט קמא, בגדרו נדחתה בקשת המושב להצהיר כי הוא זכאי להגיש תביעת פיצויים לוועדת הפיצויים של רשות מקרקעי ישראל בגין גריעת שטח ...
פסק דין
17/08/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתה של התנועה למען איכות השלטון בישראל להורות לפרקליט המדינה ליתן טעם מדוע לא יחזור בו מההחלטה לסגור את התיק הפלילי נגד עורך דין נבות תל-צור, אשר נחשד בשיבוש מהלכי משפט והדחה בעדות. ביהמ"ש קבע ...
החלטה
17/08/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל חלקית את ערר המדינה על החלטתו של בית המשפט קמא לאפשר לדניס קורובקוב לצאת לחופשה לצורך השתתפות בחגיגת ברית מילה. ביהמ"ש קבע כי במקרה שבו עצור סבור כי עניינו מעורר שיקולים מיוחדים שמצדיקים יציאה לחופשה באופן שחורג ...
פסק דין
17/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של האישה על החלטת ביהמ"ש קמא כי היה על האישה להמציא לבעל את הבקשה לישוב סכסוך. ביהמ"ש קבע כי מכוח עקרון הכיבוד ההדדי בין הערכאות מסור בידי כל אחת משתי הערכאות בית הדין הרבני ובית ...
פסק דין
17/08/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית תביעה כנגד אופטיקנה החזקות 2001 בע"מ לתשלום פיצויים בגין הפרת התחייבות להעסיק את מאירה גרוס עם סיום לימודים במכללה לאופטיקאים. ביה"ד קבע כי רשת אופטיקנה היא שהפעילה את המכללה, ולמעשה היא זו שהתחייבה להעסיק את גרוס ...
פסק דין
17/08/2017 - ביה"ד לעבודה דחה תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי אשר החליט לדחות את תביעה לקצבת זקנה בנימוק שבוחניק לא צברה תקופת אכשרה, על פי הוראות סעיפים 245 ו-246 לחוק הביטוח הלאומי. ביה"ד קבע כי בוחניק לא הוכיחה כי הועסקה על ידי ...
החלטה
17/08/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשתה של המחלקה לשירותים חברתיים באר שבע להתריע באם כי עליה לשתף פעולה עם שירותי הרווחה. ביהמ"ש קבע כי ביחס למכשיר ההובר-בורד, ובשים לב לגילו של הקטין 9.5 שנים, מדובר במכשיר מסוכן, שקטין בגילו של ...
החלטה
16/08/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את עתירתה של בתיה כהנא דרור כי תמונה סמנכ"ל אשה לבתי הדין הרבניים. ביה"ד קבע כי פני אשה ברמה בכירה בהנהלת בתי הדין הם חיוניים לאמון הפונות לבתי הדין ולחיזוקו. נקבע כי הסמנכ"ל תשב קבע בישיבות ההנהלה, ...
החלטה
16/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתם של עו"ד אופיר רנן גרשט ואופיר נאור להתמנות כבא כוח מייצג חלופי בהליך תובענה ייצוגית נגד שמן משאבי נפט וגז בע"מ. ביהמ"ש קבע כי החלפת בא הכוח המייצג בהליך התובענה הייצוגית מטרתה להבטיח שעניינם של ...
הצעת חוק
16/08/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון – תמונה של נזקי עישון על מוצרי טבק), התשע"ז–2017 שמטרתה להגביל את פרסום מוצרי הטבק ברשת האינטרנט, לבטל את האפשרות לפרסום מוצרי טבק בבתי עסק או על ...
הצעת חוק
16/08/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון – עבירת אלימות במשפחה), התשע"ז–2017 שמטרתה להוסיף לסעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי חזקה ולפיה העובר עבירת אלימות נגד בן משפחה מסכן את ביטחונו של אדם. ...
פסק דין
16/08/2017 - ביה"ד לעררים מחק את עררו של ט.א. כנד הוראת השהיה שהנפיק לו משרד הפנים מכוח סעיף 32ד לחוק ההסתננות בשל מצבו הנפשי. ביה"ד קבע כי יש לאפשר למשרד הפנים למצות את הליך הבדיקה הרפואי של ט.א.. לאחר קבלת חוות דעת ...
החלטה
16/08/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את בקשת המדינה להארכת מעצרו של איציק ואזנה ב-90 ימים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי. ביהמ"ש קבע ואזנה מצא לנכון ליצור מגע ישיר עם עד תביעה, חרף התנאים שנקבעו. עניין כזה מקים עילות נוספות של ...
החלטה
16/08/2017 - ביה"ד לעבודה ביטל כתב אישום נגד איילה נסיעות ותיירות בע"מ בגין התקשרות עם קבלן שירותי ניקיון כאשר לא היה ברשות הקבלן רישיון קבלן שירותי ניקיון מאת שר הכלכלה. ביהמ"ש קבע כי ביסוד דוקטרינת ההגנה מן הצדק עומדת התכלית להבטיח הליך ...
פסק דין
16/08/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעורו של סלאח איוב על פסק דינו של בית הדין קמא כי לא מתקיימים בו תנאי הסף לתפקיד מנהל מחלקת חינוך במועצה מקומית, כפי שנקבעו בתקנות הרשויות המקומיות. ביהמ"ש קבע כי תפקידיו הקודמים של איוב היו ...
פסק דין
16/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תביעתו של ד' ב' ש' בגין שבר ברגלו לאחר שאחד ממאבטחי משרד הביטחון בקריה בתל-אביב חשד כי הוא מחבל מתאבד ופעל לנטרל סכנה אפשרית הנשקפת ממנו. ביהמ"ש קבע כי אף אם יתכן שניתן היה להשתלט על ...
פסק דין
16/08/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית את תביעתם של אריה וחנה גדליהו לסילוק ידם של רחמה דניאל ואחרים. ביהמ"ש קבע כי בעל בית יכול לבסס תביעת פינוי או סילוק יד על זכות קניינו בטענה שהנתבע מחזיק ברכושו ללא כל זכות ואז על ...
פסק דין
16/08/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתה של עירית ירושלים לתשלום סך של 34,203 ₪, בצירוף ריבית והצמדה לפי חוק הרשויות המקומיות בגין חוב ארנונה בדירת מגורים. ביהמ"ש קבע כי במקרים שבהם הרשות מתחילה בהליכי גבייה, בטרם התיישנה התביעה, והליכים אלה מובאים ...
פסק דין
16/08/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את בקשתו של אלפיניש וואפה ליתן פסק דין הצהרתי לפיו תצהיר שנחתם בין אלפיניש לבין אל אטרש בפני נוטריון מהווה הסכם מתנה ולקבוע כי הינו בתוקף כלפי כולי עלמא. ביהמ"ש קבע כי היעדרו של ייפוי כוח בלתי ...
החלטה
16/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור האב על החלטת בית משפט קמא כי אין מנוס מוועדת תכנון על מנת שגורמי הרווחה יוכלו לגבש המלצה אופטימאלית עבור הקטין במצב המורכב בו הוא נתון. ביהמ"ש קבע כי ההחלטה קמא, שבמהותה החלטת ביניים זמנית, ...
החלטה
16/08/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של חברת "גונתר אנרגיית רוח בע"מ" כנגד החלטת בית המשפט קמא על ביטול העיקול הזמני שהוטל על כספי תמורת המניות או המניות עצמן בהליך מכירת המניות באמצעות המנהלים המיוחדים. ביהמ"ש קבע כי אי השלמתה של ...
פסק דין
16/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של חגי זגורי על שומות לפי מיטב השפיטה שהוציא פקיד השומה לזגורי לפי סעיף 145(ב) לפקודת מס הכנסה. ביהמ"ש קבע כי כאשר זגורי נמנע מניהול ספרים ומתן חשבונות וכאשר הוא נמנע מלהציג ראיות או לזמן ...
פסק דין
15/08/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של דניאל קורן על החלטת בית המשפט קמא לביטול הענקה של נכס על-ידי יצחק קורן שהוכרז כפושט רגל מכוח סעיף 96(ב) לפקודת פשיטת הרגל. ביהמ"ש קבע כי בשנים הרלוונטיות נטל קורן הלוואות בסכומים של מיליוני ...
הצעת חוק
15/08/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הקמת שדה תעופה בנבטים, התשע"ז–2017 שמטרתה להקים שדה תעופה בנבטים, שיזניק את הנגב קדימה, יפתח ויחזק תעסוקה, מסחר ותיירות בנגב ובדרום, ימזער פגיעה סביבתית וייתן מענה לגידול הדמוגרפי בנגב, שכן האזור מרוחק ממרכזי אוכלוסייה ...
הצעת חוק
15/08/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק קרן קיימת לישראל (תיקון – ייעוד תקציב קרן קיימת לישראל), התשע"ז–2017 שמטרתה להבהיר את תפקידה של הקרן בנוגע ליערות, ולחייב אותה להקצות לפחות מחצית מתקציבה לטובת נטיעת יערות, תחזוקתם וביצוע פעולות לשם הבטחת הבטיחות ...
החלטה
15/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתם של של Marie Therese Jobe ואחרים להורות ליועץ המשפטי לממשלה לפנות למדינת שוויץ, בהתאם לחוק עזרה משפטית בין מדינות, כדי שזו תפעל לגביית עדות מאדם המתגורר בתחומה, אשר עדותו חיונית לצורך בירור האמת. ביהמ"ש קבע ...
פסק דין
15/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורם של שיח'ה שנאן ואחרים יורשי המנוח נסיב שנאן ז"ל על פסק דינו של בית משפט קמא כי עורך הדין שנאן המנוח התרשל בעריכת ההסכם בכך שלא ביצע את הבדיקה המתאימה שחייב לבצע כל עורך דין, ...
פסק דין
15/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורם של ציון ומרים בראי על פסק דינו של בית משפט קמא לפיו נדחתה בקשתם לסגירת תיק ההוצאה לפועל שנפתח ע"י הבנק בה ביקש למכור את דירתם. ביהמ"ש קבע כי אף שהדעת אינה נוחה ממצב בו ...
פסק דין
15/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של עירית תל-אביב-יפו על פסק דינו של ביהמ"ש קמא, בו חייב את עירית תל-אביב-יפו לשלם לחיים קוהלי פיצוי בסך 143,000 ש"ח, בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהתרשלותה בהליכי גבייה, שבמהלכם מומש ונמכר נכס מקרקעין שהיה ...
פסק דין
15/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תביעתו של בועז מורג על דרך של המרצת פתיחה כי בית המשפט יורה על הקדמת הבחירות למוסדות הפנימיים של תנועת הליכוד, לחודש אוקטובר השנה. ביהמ"ש קבע כי נוכח ההלכה בנוגע למיצוי הליכים בפני טריבונלים פנימיים של ...
פסק דין
15/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתם של הקונים יהושוע רבינוביץ ואחרים כי המוכרים בהסכם לרכישת מפעל לייצור קמחים הציגו בפני הקונים מצגים ונתונים בלתי נכונים והסתירו מידע מהותי בנוגע לשווי המפעל וכן הפרו את ההתחייבויות שלהם על פי ההסכם. ביהמ"ש קבע ...
פסק דין
15/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתו של סטודנט להמרצת פתיחה לסעד הצהרתי לפיו על האוניברסיטה לאפשר לו להירשם ללימודים לקראת תואר ראשון במתמטיקה. ביהמ"ש קבע כי ככל שבהמרצת הפתיחה מבקש הסטודנט להכתיב את שיקוליי ועדת ההוראה ולמנוע מהם לשקול את עברו ...
החלטה
15/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית של עיריית נהרייה בטענה כי העירייה מפרה את הוראות החוק להסדרת הטיפול באריזות בכך שאינה מציבה בתחומי שיפוטה פחים ראויים למחזור להפרדת אריזות כמתחייב מהוראות חוק האריזות. ביהמ"ש קבע כי רק ...
החלטה
15/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את עמדתו של הנאמן עו"ד נדב שפירא לאפשר המשך מימוש זכויות החייב יוסף רובינשטיין בנכס. ביהמ"ש קבע כי לאחר מתן הוראות לנאמן לפעול למימוש זכויות החייב בנכס, פעל הנאמן כנדרש, הוציא הוצאות לצורך פרסום הנכס וביקש להראותו ...
החלטה
15/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתו של עו"ד גיא גיסין לראות בהמצאת כתב התביעה למשרד עו"ד המהווה כתובת להמצאת כתבי בי-דין עבור Alan Saskin בהליך חדלות פירעון, כהמצאה כדין גם לצורך הליך בקשת הצטרפות להליך מטעם הנאמן הקנדי בהליכי פשיטת רגל. ...
החלטה
15/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של האישה על החלטת ביהמ"ש קמא להפחית באופן זמני, מזונות קטינים שנקבעו בהסכם גירושין. ביהמ"ש קבע כי ההחלטה ניתנה טרם הליך ההוכחות ומשטרם הוגשו תצהירים, טרם נחשפה בפני ביהמ"ש קמא התמונה בכללותה. טעם זה אין ...
החלטה
15/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתה של חברת הר של הצלחה וברכה בע"מ להורות לבנק הפועלים בע"מ, להימנע מלחסום את חשבונה המתנהל בבנק, וזאת עד למתן הכרעה בתביעתה העיקרית. ביהמ"ש קבע כי חיוב הבנק להמשיך ולהפעיל חשבון אשר לגביו קיים חשד ...
פסק דין
14/08/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתה של חה"כ סתיו שפיר נגד סמכותם של שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לבצע שינויים בתקציב המדינה מכוח חוק יסודות התקציב. ביהמ"ש קבע כי כאשר מדובר בשינוי קיצוני מבחינת היקפו ותוכנו תידרש חקיקה של תקציב ...
פסק דין
14/08/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את תביעתה של האישה למזונות קטינה באב שסובל ממחלת השיטיון בצורה קשה. ביהמ"ש קבע כי מאחר והאב זכאי לגמלאות מטעם המוסד לביטוח לאומי, בהתאם לפסיקת בתי הדין השרעיים, חלה עליו חובה לזון את הקטינה. נוכח מצבו ...
הצעת חוק
14/08/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – שלילת השתתפות בתקציב עקב הפליה), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע, כי מוסד חינוך אשר עבר על הוראות איסור ההפליה יקבל התראה בדרישה להפסיק את ההפליה, ואם לא הפסיקה במועד הנקוב בהתראה, תישלל ...
החלטה
14/08/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את ערעורה של האישה על החלטת בית הדין קמא כי בצירוף טענת מאיס עלי באמתלא מבוררת, וטענת מקח טעות ולאור הפירוד הממושך, תביעת הגירושין של הבעל מתקבלת ובית הדין מחייב את האישה לקבל גט. ביה"ד קבע כי ...
הצעת חוק
14/08/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – היתר לשיווק ומכירה של ביטוח נסיעות לחו"ל), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי סוכן נסיעות שקיבל היתר לשיווק ומכירה של ביטוח נסיעות לחו"ל מטעם התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות ...
החלטה בעמ 919/15 פלוני, פלוני נ' פלוני, פלוני, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
12/07/2016
תמצית העובדות

מערכת הנישואין בין זוג הורים יהודים מגיעה לסיומה בגירושין. ילדיהם הקטינים שוהים אצל כל אחד מהם בחלקים שווים של השבוע. שכרם של שני ההורים זהה או קרוב לכך. על פי הדין הקיים, חרף התנאים האמורים, הגבר ...
פסק דין עא 8961/16 פלוני, פלונית, פלונית ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה
14/06/2017
תמצית העובדות

ו.ג. ז"ל נהרג בתאונת דרכים בגיל 62, והותיר אחריו אישה ושני ילדים בגירים: בת בגיל 38, פסיכולוגית במקצועה, נשואה ואם לשלושה; ובן בגיל 30, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, נשוי ואב לשתיים. אשתו של המנוח היא היורשת היחידה, ...
פסק דין ערר 3980/16 י.ט. נ' משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה
01/12/2016
תמצית העובדות
עתירה המופנית נגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, שבו התקבל ערעור המשיבים 4-2, הם המדינה, ונדחה ערעורו של העותר על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה. לטענת העותר, בפסק הדין הארצי נפלו טעויות ...
פסק דין עא 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ, רביב צולר, משה מוקי שנדימן נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל, אריה אברמוביץ, אריאלה אלפסי ואח'
30/04/2017
תמצית העובדות

המערערת היא חברת ביטוח המחזיקה, בין היתר, במותגים "9 מיליון" ו"ביטוח ישיר". להבדיל מחברות הביטוח ה"קלאסיות", המערערת מתאפיינת בכך שהיא לא משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני ביטוח, אלא באמצעות הטלפון והאינטרנט.
מזה מספר שנים ...
פסק דין עבל 47676-01/14 מזל סלח נ' המוסד לביטוח לאומי
04/04/2017
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בגדרו נקבע בדעת רב כי אין לראות במערערת "ידועה בציבור" של המנוח.
המערערת ילידת 1963, גרושה ואם לילד בגיר נשוי, הכירה את המנוח בשנת
2004. מערכת היחסים ...
החלטה בעמ 9085/16 פלונית, פלוני, פלוני ואח' נ' פלוני
02/03/2017
תמצית העובדות

המנוחה היתה נשואה לאביו המנוח של היורש. בבעלותם המשותפת היתה דירה בשדרות נורדאו בתל אביב, בה התגוררו. המנוח ערך צוואה בה הוריש את חלקו (מחצית) בדירת נורדאו לרעייתו. המנוח ציוה כי לאחר פטירתה יירש את חלקו ...
החלטה עא 3783/16 נטלי סול אביטל נדל נ' הממונה על גימלאות השופטים - מנהל בתי המשפט, פלונית, תומר נדל ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

ביום 19.4.2014 הלך המנוח השופט מרדכי נדל ע"ה פתע לעולמו בטרם עת בן 57 היה במותו. המנוח היה נשוי לגברת נטלי סול אביטל נדל במשך 17 שנה, ונולדו להם שלושה ילדים; נישואיהם באו אל קיצם והם ...
החלטה בשפ 1467/17 מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח, עופר בוהדנה, ויוסף (ז'וז'ו) לוי הואשמו בכתב אישום המייחס להם שורה של עבירות שבוצעו במסגרת ארגון פשיעה, בפרשה שזכתה לכינוי: "פרשת 512"
באישום נטען כי אברג'יל עמד בראש ארגון ...
פסק דין בגצ 5185/13 פלוני, עודד גז נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, בית הדין האזורי בחיפה, הרב הדיין ציון בוארון ואח'
28/02/2017
תמצית העובדות

העותר עודד גז, אזרח ישראל ותושב ארצות הברית, והאישה אזרחית ישראלית וכיום תושבת ישראל, אשר התגוררה באותה עת בארצות הברית לצורך לימודיה, נישאו זה לזו. החתונה נערכה בישראל, ולאחר מכן חזרו בני הזוג להתגורר בארצות הברית, ...
פסק דין עע 41182-02/12 יורם אברג'ל נ' ג'וינט ישראל ומחלקת חמ"ע בג'וינט ישראל
20/02/2017
תמצית העובדות
ג'וינט עולמי הינו תאגיד, ללא כוונת רווח. ארגון זה אחראי על קיום פעולות תרבות וחברה בקרב קהילות יהודיות ברחבי העולם. אחת מן החטיבות של ג'וינט עולמי, הינה זו האחראית על פעילות הג'וינט במדינות חבר העמים. אברג'ל ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)