IP=54.144.73.205
פסק דין
22/02/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה תובענה למתן צו מניעה קבוע כנגד תמוז - שיווק מוצרי חשמל ש.י.ש בע"מ, האוסר עליה לשווק מסכי טלוויזיה עליהם מופיעות מדבקות המציגות את סמ-ליין בע"מ כיבואניתם, וכן לקבלת פיצויים ללא הוכחת נזק בהתאם לחוק עוולות מסחריות. ביהמ"ש ...
פסק דין
22/02/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את תביעת יעל עופר לזכויות שונות מתחום משפט העבודה - השלמת פיצויי פיטורים, הפרשי הפרשות לתגמולים ותשלום רטרואקטיבי לקרן השתלמות - בגין תקופת העבודה בשירות שנאב חברה לשמירה ניקיון ואחזקה בע"מ. ביה"ד קבע כי בהסכמת שנאב, ...
פסק דין
22/02/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את ערעור סימה וסרמן נגד יואל מכלוף על פסק דינו של בית הדין קמא במסגרתו חויבה לשלם עמלות תיווך בסכום כולל של 43,560 ₪ וכן פיצוי בגין עגמת נפש. ביה"ד קבע כי היו בין הצדדים חילוקי ...
פסק דין
22/02/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל ערעור על פסק דינו של בית הדין קמא שבו התקבלה בחלקה תביעתה של עובדת לתשלום פיצוי ממוני ושאינו ממוני על יסוד הטענה של אפליה בעבודה מחמת מין. ביה"ד קבע כי עלה בידי העובדת להראות כי חסימת דרכה ...
פסק דין
22/02/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעה בעניין מזונות וזמני שהות. ביהמ"ש קבע כי ירידה לקוצו של יוד ורזולוציה מלאה ודקה, ובכלל זה התחשבות בנקודות הזיכוי שניתנות לכל אחד מההורים בכל עת, התחשבות בנסיעות שעושה כל אחד מההורים ומתן ביטוי לכל שעה ...
פסק דין
22/02/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל חלקית ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל במסגרתה נדחתה בקשת המערער לביטול העיקול שהוטל במעמד צד אחד על חלקו בתמורת המכר של דירת הצדדים לצורך הבטחת תשלום מזונותיהם של ילדיהם הקטינים. ביהמ"ש קבע כי סמכות רשם ...
פסק דין
22/02/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על אייל חדד מאסר בפועל של 12 חודשים בגין עבירות של השפעה בתרמית על תנודות השער של ניירות ערך. ביהמ"ש קבע כי היקף הפעילות של חדד עלה על 50 מיליון ₪ כאשר פעילות תרמיתית זו יוצרת מחזור ...
החלטה
22/02/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל הודעה מטעם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ בעניין צירוף ב"כ מייצג (עו"ד יאיר ליבוביץ) כב"כ מייצג יחד עם עו"ד מנחם גלברד; ומנגד, דחה את בקשת לב לבייב להורות על הפסקת הייצוג של התובע הנגזר על ידי עו"ד גלברד. ...
הצעת חוק
22/02/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – ייצוג הולם לנשים בוועדות ובדירקטוריונים בשלטון המקומי), התשע"ח שמטרתה להבטיח ייצוג הולם של נשים בוועדות ודירקטוריונים בשלטון המקומי. חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951, קובע חובת ייצוג הולם לנשים בוועדות ...
פסק דין
22/02/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה לאישור הסדר פשרה, בהתאם לסעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות, אשר עניינה בטענה, כי קרסו מוטורס בע"מ לא השיבה למשרתי המילואים אשר רכשו ממנה כלי רכב, ושילמו באמצעותה אגרת רישוי רכב שנתית, הנחה לה היו זכאים ממשרד ...
הצעת חוק
22/02/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הספורט (תיקון – הסדרת מקצוע מאמן ספורט), התשע"ח–2018 שמטרתה להגדיר את מקצוע מאמן הספורט בענף ספורט מוכר או בפעילות ספורט מוכרת, וכן את התנאים לקבלת תעודת הסמכה כמדריך ספורט או כמאמן ספורט. כמו כן, ...
פסק דין
22/02/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור להכיר בזכאות לפיצויים על פי חוק נכי רדיפות הנאצים בגין נזקים אשר נגרמו באירוע משנת 1941 בעירק המוכר כפרהוד. ביהמ"ש קבע כי מאחר שוועדת הערר מצאה כי הפרהוד לא נגרם על ידי ממשלת עירק אלא על ...
פסק דין
22/02/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירת התנועה המסורתית נגד החלטת משרד החינוך והתרבות - המחלקה לתרבות חרדית לקזז סכומי כסף מתוך התמיכות שניתנו לה בגין העברת שיעורי תורה שלא במסגרת לימודים פורמאלית. ביהמ"ש קבע כי הביקורת השיפוטית על החלטה בנושא תמיכות ...
פסק דין
22/02/2018 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה נגד משרד הבריאות, להורות על ביטול החלטתו לסגור את מרפאת "אם וילד" בכפר ח'ואלד, אשר מעניקה שירותים לתושבי הכפרים ח'ואלד וראס עלי. ביהמ"ש קבע כי אין להלום את טענת העותרים, כי סגירת התחנה פוגעת בזכויותיהם החוקתיות. ...
פסק דין
22/02/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעור משרד הביטחון - אגף שיקום נכים להורות כי טיפול פסיכולוגי לבן או בת זוג של נכה צה"ל אינו חלק מהטיפול שלו זכאי הנכה עצמו לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) וכי מדובר בהטבה הניתנת מכוח הוראות ...
פסק דין
21/02/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל חלקית ערעור על פסק דינו של בית המשפט קמא, במסגרתו התקבלה בחלקה תביעת המערערים לפיצויים בגין הפקעת חלקות שהיו בבעלותם. ביהמ"ש קבע כי עסקאות ההשוואה ממועד ההפקעה אינן מגלמות את פוטנציאל הבנייה, וכי ראוי היה להעריך את ...
פסק דין
21/02/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירת ענבל אור נגד שורה ארוכה של גורמים בשירות הציבורי ובמגזר הפרטי, שבראשם היועץ המשפטי לממשלה, מפכ"ל המשטרה, בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, ורשות המיסים. ביהמ"ש קבע כי כלל יסוד הוא כי בית המשפט יימנע מהפעלת ...
פסק דין
21/02/2018 - בית הדין לעבודה חייב שלוש סייעות לפצות בעלת פעוטון בו עבדו ב-39 אלף שקל, לאחר שעם סיום עבודתן סיפרו להורים סיפורים על התנהלות לא תקינה בגן ובכלל זאת כי התובעת מגישה לילדים אוכל מקולקל, מציבה אותם בחדר חשוך להענשה ועוד. ...
גזר דין
21/02/2018 - ביהמ"ש השלום גזר על נתנאל מוזס שישה חודשי מאסר על תנאי בגין עבירת תקיפת בת זוג – לפי סעיף 382(ב) לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי מעשיו של מוזס לא ניכרו בתכנון כלשהו או בזדון. לא נגרמו חבלות למתלוננת, ונעדרים מהמעשים ...
החלטה
21/02/2018 - בית המשפט לעניינים מנהליים דחה בקשה לפטור מאגרה בעתירה מנהלית כנגד החלטת לשכת עורכי הדין בישראל שלא לרשום את המבקש כמתמחה. ביהמ"ש קבע כי בעבר, הדרך להשיג על החלטת הלשכה לסרב לרשום מתמחה הייתה באמצעות הגשת ערעור לבית המשפט העליון. ...
פסק דין
21/02/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעת ולדימיר דומברובסקי כי פוטר מעבודתו בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים ען מוגבלות לאחר שלקה בהתקף פסיכוטי. ביה"ד קבע כי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אוסר על הפליית עובדים בעלי מוגבלות בתחומים שונים בין היתר ...
פסק דין
21/02/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתו של מר עאדל ספדי כנגד המוסד לביטוח לאומי להכיר באירוע שאירע לו כפגיעה בעבודה לפי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי. במהלך מבחן שנערך בבית הספר שבו הוא לימד התלמידים הפריעו והתפרעו בצורה קיצונית בכיתה, כתוצאה ...
פסק דין
21/02/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תובענה לאיזון משאבים, פירוק שיתוף וסעדים לפי סעיף 11 לחוק יחסי ממון. ביהמ"ש קבע כי קביעת שווי עסק בחוות דעת המומחה הינה בהכרח בהתבסס על רווחיות העסק ועל פעילות העסק משך השנים. רווחי העסק, אם ישנם ...
הצעת חוק
21/02/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון – זכות להחזיק בגופות מחבלים לצורכי משא ומתן), התשע"ח–2018 שמטרתה להסמיך את שר הביטחון בהסכמת ראש הממשלה, להורות על החזקה בגופות מחבלים כ״קלף מיקוח״, כאשר ארגוני הטרור ששלחו אותם מחזיקים באזרח ...
פסק דין
21/02/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל חלקית עתירה לסעדים בעקבות אי ביצוע פס"ד לאיזון המשאבים הממוניים. ביהמ"ש קבע כי למעט מקרים חריגים, אין להורות על היון הזכויות. נקבע כי האישה לא הצביעה על טעם מיוחד כלשהו להפעלת מנגנון ההיוון ובהעדר הסכמת האיש, ...
הצעת חוק
21/02/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון – השכלה טכנולוגית), התשע"ח–2018 שמטרתה להרחיב את סמכויות מועצת ההנדסאים והטכנאים, כך שזו תשמש הגורם הממשלתי למימוש הרפורמה הנדרשת. מוצע להוסיף לסמכות הקיימת של המועצה – הכרה בתארי המכללות הטכנולוגיות ...
פסק דין
21/02/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת עופר לוי לאישור תובענה ייצוגית בגין האיחור בדיווח קריאה חוזרת שפרסמה יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ (UMI) לכלי רכב מסוג מסוים הקוראת ללקוחותיה להיכנס למוסך המורשה לצורך תיקון פגם ברכב. לוי עתר לקבל פיצוי אך ורק ...
פסק דין
21/02/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית את ערעור איתמר ושרה אשכולות על פסק דינה של המפקחת על רישום מקרקעין במסגרתו הורתה המפקחת כי על אשכולות להרוס את היחידה המערבית של ביתם ולאטום את השטח שנחפר לצורך הקמתה. ביהמ"ש קבע כי למפקח יש ...
גזר דין
21/02/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על עלאא אבו עישה מאסר בפועל למשך תשע שנים בגין עבירה של חבלה בכוונה מחמירה, עבירה של נשיאת נשק, שלוש עבירות של הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות, עבירה של ניסיון הצתה, ועבירה של ירי בשטח בנוי, לפי סעיף ...
פסק דין
21/02/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ברובו את ערעור וואהל סמאדה על גזר דינו של בית המשפט קמא לפיו הורשע סמאדה על פי הודאתו, בשלושה אישומים בעבירות של יצוא, יבוא, מסחר והספקה של סמים מסוכנים לפי סעיפים 13 ...
פסק דין
20/02/2018 - ביה"ד הרבני דחה את תביעת האישה לרכוש וכתובה כשיש ספק לבית הדין בשל מי הרעה הזאת. ביה"ד קבע כי מספק אחריות לתוצאת הגירושין מוטלת לפתחם של שני הצדדים גם יחד. שניהם גם יחד פעלו ויצרו מצב של אי אמון ביניהם, ...
גזר דין
20/02/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על רוני משיח 24 חודשים מאסר בפועל בגין עבירה של נטילת שוחד במערכת יחסים במסגרתה נהג להשיב לנהגים שביצעו עבירות תנועה חמורות את רישיון הנהיגה או את רישיון הרכב בתמורה לטובות הנאה שקיבל מעת לעת. ביהמ"ש קבע ...
פסק דין
20/02/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעה לשלם דמי מזונות עבור קטין שאביו חייל. ביהמ"ש קבע כי אב יהודי חב במזונות ההכרחיים של ילדיו הקטינים בגילאי 15-0 שאינם תלויים במצבו הכלכלי של האב, ונהוג לכמתם בסכום של כ-1,400-1,300 ש"ח עבור כל ילד. ...
הצעת חוק
20/02/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח–2018 שמטרתה לבטל את החוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים ...
הצעת חוק
20/02/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק החלת החוק הישראלי בשטח בקעת הירדן באמצעות משאל עם, התשע"ח–2018 שמטרתה היא להסדיר את השתייכותה של בקעת הירדן למדינת ישראל, על כל המשתמע משיוך זה, בכפיפות לחוקי מדינת ישראל אשר יאפשרו את הבטחת חייהם ...
פסק דין
20/02/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתה של תמרה פוטישמן נגד קביעת המוסד לביטוח לאומי כי פוטישמן אינה תושבת ישראל, רטרואקטיבית, החל מיום 13.5.2008. בעקבות זאת, הופסק תשלום קצבת נכות כללית עבורה ונוצר לה חוב בגין קצבה שהשתלמה שלא כדין. ביה"ד קבע ...
החלטה
20/02/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה טענות מקדמיות הנוגעות להיקפן של עבירות הלבנת הון ויחסן לעבירות מס בתיק של חשבוניות פיקטיביות בכל הנוגע לחברות כוח אדם. ביהמ"ש קבע כי ההכרעה בשאלה האם העמדתם לדין של חלק מהמעורבים בביצוע עבירה הינה בבחינת אכיפה חלקית ...
פסק דין
20/02/2018 - בית הדין לעררים קיבל ערר בגין דחיית בקשת המקלט שהגיש אזרח אריתריאה אשר ערק משירותו הצבאי, עזב את ארצו שלא כדין והסתנן לישראל. בבסיס בקשת המקלט עמדה טענת העורר כי בשל עצם פעולת העריקה מצבא אריתריאה והיציאה ממנה שלא כדין, ...
גזר דין
20/02/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר את דינו של בכיר בתאגיד 'מי אביבים' עונש מאסר של 12 חודשים בגין עבירות של מרמה והפרת אמונים. ביהמ"ש קבע כי שיקול הרתעת הרבים מקבל משנה תוקף כאשר מדובר בעבירות כלכליות שכן עבירות אלה מאופיינות על פי ...
פסק דין
20/02/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתו של מנהל עבודה במחלקת השחזות, בבית מלאכה של התעשייה האווירית לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה, בגין מחלת סרטן הגרון בה לקה לטענתו מכיוון שנחשף במשך שנים רבות לאבק ואדי חומרים כימיים בבית המלאכה. ...
פסק דין
20/02/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעת רשלנות עקב מרצפת מדרכה בולטת שבה נתקלה התובעת. ביהמ"ש קבע כי אין מדובר במצב דברים שבמסגרתו נפל כשל תכנוני מבני בשכונה או במבנה כזה או אחר, אלא בפגם שטיבו וטבעו תחזוקתי, הנובע מתוקף השימוש רב השנים. ...
פסק דין
20/02/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור נגד החלטת ועדת המכרזים של רכבת ישראל, בה הוכרז חיים עטון כזוכה במכרז להפעלת תחנת המוניות בתחנת הרכבת באשקלון למשך שלוש שנים. ביהמ"ש קבע כי בית המשפט אינו משמש כמעין "ועדת מכרזים עליונה", אלא בוחן את ...
פסק דין
20/02/2018 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת נאמן להתקשר עם צד ג' בהסכם לפיו כנגד מסירת מידע על נכסיו של החייב יקבל צד ג' תמורה מהרכוש שיאותר וימומש. ביהמ"ש קבע כי גובה התמורה נחזה על פניו כמופרז ובלתי סביר באופן קיצוני, ויש בה ...
החלטה
20/02/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה לצירוף קטין במסגרת ביטול פסק דין בתיק ההגירה. ביהמ"ש קבע כי בהפעלת סמכות הצירוף על פי סעיף 6(ו) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, ישקול בית המשפט, גם את השאלה אם הצדק והתועלת בצירופו של הצד ...
פסק דין
20/02/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית את תביעת ש.פ. ספדי בע"מ בגין אבדן עסקה פוטנציאלית, אשר שוויה עולה על שווי מקרקעין שהופקעו בטעות ורק בחלוף כארבע שנים בוטלה ההפקעה.ביהמ"ש קבע כי העובדה שהליך ביטול ההפקעה נמשך כשלוש שנים מעת שנודע לעיריה כי ...
פסק דין
19/02/2018 - בית משפט השלום קיבל תביעה שהגיש עו"ד נגד לקוחותיו בטענה כי הגישו נגדו מכתב תלונה מכפיש ללשכת עורכי הדין, בו טענו שזייף חתימה על גבי ייפוי כוח, שלח יד בכספי פיקדון והעלים מס. ביהמ"ש קבע כי לא בנקל יורה בית ...
פסק דין
19/02/2018 - ביהמ"ש לתביעות קטנות חייב את חברת איסתא לפצות נוסעים בסך של 8,000 שקל בגין מצג מטעה שהוצג להם על חבילת הנופש למלון 5 כוכבים במרכז כרתים. ביהמ"ש קבע כי המצגים שנמסרו לתובעים הן ביחס למיקום המלון והן ביחס שירות של ...
פסק דין
19/02/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעת עזרא חקו להכיר בתסמונת התעלה הקרפלית (CTS) בשתי כפות ידים שגרמה עבודה רבת השנים בחטיבת ייצור והולכה בחברת החשמל כפגיעה בעבודה, כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי. ביה"ד קבע כי לאחר שחקו נבדק קלינית על ידי המומחה ...
פסק דין
19/02/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעורים על הודעת פקיד ההסדר, בגדרה תוקן לוח הזכויות בהתאם לפסקי דין שניתנו על ידי בית משפט קמא. ביהמ"ש קבע כי השאיפה של פקיד ההסדר לתת לכל אחד מבתי האב המקוריים 80% מהקרקעות המגיעות לו בהתאם לעיקרון ...
פסק דין
19/02/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה לביטול כתב ההסתלקות מעיזבון המנוח עקב פגם בכריתתו. ביהמ"ש קבע כי מועד השתכללות ההסתלקות הוא מועד הגשתה לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט. לפיכך משחתם המסתלק על תצהיר הסתלקות, יכול הוא לחזור בו כל עוד ...
פסק דין עבל 33351-11/12 מוחמד דולאני, יהונתן יובל נ' המוסד לביטוח לאומי, גולדרט קונסלטינג בע"מ
26/09/2017
תמצית העובדות
המערער בעב"ל 33351-11-12, מר מוחמד דולאני (להלן – מר דולאני) הגיש למוסד, שהוא המשיב בהליך זה, תביעה לתשלום קצבת נכות כללית. ביום 28.4.11 התכנסה ועדה רפואית לעררים (להלן – הוועדה לעררים) לדון בעניינו של מר דולאני ...
פסק דין בגצ 7339/15 האגודה לשמירת זכויות הפרט, בן אורי לנדסרג, משה כ"ץ ואח' נ' משרד הפנים, הכנסת, הנהלת בתי בדין הרבניים
31/08/2017
תמצית העובדות
על פי סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים, "עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים", ועל פי סעיף 2 לחוק, "נישואין וגירושין של יהודים ייערכו ...
פסק דין עעמ 8101/15 אלמסגד גריוסוס צגטה, גברגזיאבר בריהוט קלה, המוקד לפליטים ולמהגרים ואח' נ' שר הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
28/08/2017
תמצית העובדות

בסוף שנת 2013 ובתחילת שנת 2014 חתמה מדינת ישראל על הסכמים עם שתי מדינות שלישיות הממוקמות באפריקה. במסגרתם של הסכמים אלה הסכימו מדינות אלה לקלוט לתחומן מסתננים מישראל "אשר לא ניתן להרחיקם למדינת מוצאם". נכון להיום ...
פסק דין דנגצ 1525/15 ח"כ ד"ר אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ואח'
23/08/2017
תמצית העובדות

המנוח ילדי שנת 1920 עבד במשך תקופה ממושכת כמורה בשירות המדינה. ביום 31.8.1980 פרש המנוח לגמלאות. החל ממועד זה שולמה לו קצבה כהגדרתה בחוק הגמלאות. המנוח ובת זוגו (להלן גם - האם), נישאו ביום 1.12.2001. עד ...
החלטה בעמ 919/15 פלוני, פלוני נ' פלוני, פלוני, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
12/07/2016
תמצית העובדות

מערכת הנישואין בין זוג הורים יהודים מגיעה לסיומה בגירושין. ילדיהם הקטינים שוהים אצל כל אחד מהם בחלקים שווים של השבוע. שכרם של שני ההורים זהה או קרוב לכך. על פי הדין הקיים, חרף התנאים האמורים, הגבר ...
פסק דין עא 8961/16 פלוני, פלונית, פלונית ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה
14/06/2017
תמצית העובדות

ו.ג. ז"ל נהרג בתאונת דרכים בגיל 62, והותיר אחריו אישה ושני ילדים בגירים: בת בגיל 38, פסיכולוגית במקצועה, נשואה ואם לשלושה; ובן בגיל 30, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, נשוי ואב לשתיים. אשתו של המנוח היא היורשת היחידה, ...
פסק דין ערר 3980/16 י.ט. נ' משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה
01/12/2016
תמצית העובדות
עתירה המופנית נגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, שבו התקבל ערעור המשיבים 4-2, הם המדינה, ונדחה ערעורו של העותר על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה. לטענת העותר, בפסק הדין הארצי נפלו טעויות ...
פסק דין עע 44824-03/16 י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' ADHENOM BERH TEAMI
04/06/2017
תמצית העובדות

המערערת נותנת שירותי כוח אדם ושירותי ניקיון. המשיב הועסק על ידי המערערת בניקיון כעובד שעתי מחודש אוקטובר 2010 ועד לחודש נובמבר 2013, למעט בחודשים ספטמבר 2012 וינואר 2013. סה"כ 32.25 חודשי עבודה. שכר השעה האחרון ששולם ...
פסק דין עא 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ, רביב צולר, משה מוקי שנדימן נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל, אריה אברמוביץ, אריאלה אלפסי ואח'
30/04/2017
תמצית העובדות

המערערת היא חברת ביטוח המחזיקה, בין היתר, במותגים "9 מיליון" ו"ביטוח ישיר". להבדיל מחברות הביטוח ה"קלאסיות", המערערת מתאפיינת בכך שהיא לא משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני ביטוח, אלא באמצעות הטלפון והאינטרנט.
מזה מספר שנים ...
פסק דין עבל 47676-01/14 מזל סלח נ' המוסד לביטוח לאומי
04/04/2017
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בגדרו נקבע בדעת רב כי אין לראות במערערת "ידועה בציבור" של המנוח.
המערערת ילידת 1963, גרושה ואם לילד בגיר נשוי, הכירה את המנוח בשנת
2004. מערכת היחסים ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)