IP=54.224.200.104
פסק דין
23/05/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל את תביעתה של אתי הרפז לחייב את עדי סעדה לשלם לה פיצויים בגין תאונת שרשרת בה היו מעורבים שלושה כלי רכב כאשר רכבה של הרפז היה הראשון, רכבה של טיולי הדקל בע"מ היה האמצעי ורכב עדי ...
החלטה
23/05/2017 - ביה"ד הרבני קיבל חלקית את תביעת האישה לתוספת כתובה בסך שלוש מאות ושבעים וחמש אלף ש"ח בגירושין שנבעו ממעשה הבעל. ביה"ד קבע כי עיקר הסיבה לחייב את הבעל בכתובה, היא הטענה על כך שלא קיים עם האישה יחסי אישות כמתחייב, ...
הצעת חוק
23/05/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – פרסום פרטי עוסק באינטרנט), התשע"ז–2017 שמטרתה להקל על הצרכנים ולהנגיש את פרטי זהות העוסק, כך שכל עוסק שברשותו אתר אינטרנט יחויב לפרסם את פרטיו. ...
החלטה
23/05/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את תביעת האישה לדמי שימוש בגין השימוש הייחודי שעשה הבעל בדירה המשותפת מהזמן שהאישה עזבה את הדירה המשותפת. ביה"ד קבע כי היות שלאישה יש דין מורדת של מאיס עלי, הרי לאחר שעברו י"ב חודש מזמן העמדה בדין ...
הצעת חוק
23/05/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון – פיקוח על מחירי חיתולים לתינוקות), התשע"ז–2017 שמטרתה העמדת מחיר החיתולים על מחיר סביר המשקף נכונה את עלויותיהם, הגבלת היכולת לדרוש מחירים מופקעים עבורם וכן הגבלה על הורדת ...
גזר דין
23/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר 5ו-8 שנות מאסר לסייעני נשאת מלחם בתקופה בה הסתתר נשאת בכפר ערערה לאחר פיגוע הירי בתל אביב. ביהמ"ש קבע כי מטרתו של סעיף 99 לחוק העונשין היא ליתן מענה לאותם יחידים אשר הצטרפו למעגל הטרור שלא במסגרת ...
פסק דין
23/05/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתם של המטה למען ארץ ישראל להורות לראש הממשלה ואחרים להימנע מלהפריע לגישה חופשית של יהודים להר הבית ביום ירושלים הקרוב, שחל ב-24.5.2017. ביהמ"ש קבע כי העותרת פנתה אל המשיבים במכתב ביום 10.5.2017 ודרשה מהם ליתן ...
פסק דין
23/05/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעורה של מיכל טפירו על החלטת הוועדה הרפואית לעררים, אשר קבעה כי אין קשר סיבתי בין התאונה לבין מחלת העור ממנה סובלת טפירו. ביה"ד קבע כי כי אין לייחס לוועדה רפואית לעררים טעות משפטית שעה שהיא ...
פסק דין
23/05/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את תביעת היורשים להצהיר על בטלותו של ייפוי כח בלתי חוזר שחתמה אמם המנוחה של הצדדים. ביהמ"ש קבע כי כאשר מעיינים בייפוי הכוח הבלתי חוזר נשוא המחלוקת, מוצאים בו הסמכה של המנוחה את הנתבע לשם עשייה ...
פסק דין
23/05/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את תביעתה של שושנה שחין לשנות את גילה הרשום במרשם האוכלוסין מיום 00/00/1955 ליום 30/11/1954. ביהמ"ש קבע כי בבקשות לשינוי גיל, נטל ההוכחה מוטל כולו על כתפיו של המבקש, ועליו להוכיח שני יסודות מצטברים: האחד - ...
גזר דין
23/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על בן ברדה 15 שנות מאסר בגין הרשעתו בעבירת הריגה ועל רועי אשתר 7.5 שנות מאסר בגין הרשעתו בסיוע להריגה; ביהמ"ש קבע כי בחינת העונש המוסכם על רקע נסיבותיו הקשות של האירוע שהסתיים בקיפוח חיי אדם מחד ...
החלטה
23/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לקבוע כי הנאשם אינו כשיר לעמוד לדין ועל כן יש להפסיק את ההליכים הפליליים המתנהלים נגדו לפי סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי. ביהמ"ש קבע כי לרוב אין ממנים אפוטרופוס למי שמסוגל לדאוג לענייניו, אולם אין ...
פסק דין
23/05/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעתה של רז א.מ.ל.ד יעוץ השקעות ונכסים בע"מ נגד מגדל דניאל מלון דירות בע"מ בגין אי ביצוע פעולות אחזקת המלון בו מצויות היחידות שרכשה רז א.מ.ל.ד ממגדל דניאל. ביהמ"ש קבע כי העתקת צנרת מחדר המכונות למקום ...
החלטה
23/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתה של של חברת אמיר חברה להנדסה וסחר בע"מ להורות לנאמנים לשלם לה דמי שכירות ודמי הובלה מקופת הסדר הנושים עבור ציוד שהושכר בתקופת ההקפאה באתרי הבניה של החברות: אורתם סהר תשתיות ובניה בע"מ, אורתם סהר ...
החלטה
23/05/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את בקשתו של עמוס לוזון ואח' להארכת מועד לביצוע צו להפסקת שימוש במקרקעין במבנה הפאוור סנטר בפתח תקווה. ביהמ"ש קבע כי פרשנות טבעית של ההסכמה שנוסחה ע"י הצדדים היא שבהעדר התקדמות יוצאת דופן של הליכי תכנון - ...
הצעת חוק
22/05/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת המכס (ביטול חיוב בעד בדיקת טובין), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי הוצאות בדיקת המכס, לרבות ההוצאות לסילוק הטובין אל מקום הבדיקה יחולו על רשות המכס, ואולם אם ערך הטובין עלה על 50 אלף ...
החלטה
22/05/2017 - ביה"ד הרבני דחה את התנגדות האישה וב"כ לסמכות בית הדין בענייני רכוש של זוג שנישא אזרחית. ביה"ד קבע כי סמכות בית הדין בעניין אינה שואבת את כוחה מהסכמת הבעל או הצדדים או מאישורם. סמכות בית הדין נגזרת מן ההלכה ומן ...
הצעת חוק
22/05/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון – פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה), התשע"ז–2017 שמטרתה לתקן את החוק למניעת אלימות במשפחה, כך שיקנה לבית המשפט את הסמכות להורות על מתן צו הגנה בתנאי פיקוח ...
החלטה
22/05/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את בקשתו של האב לקביעת משמורת על הילדים. ביה"ד קבע כי אף לאחר החלטת בית הדין האם בחרה להתעלם מהמלצת שרותי הרווחה, להתעלם מהצהרתה בדיון, להתעלם מטובתם של הילדים, ולהפר את צו בית הדין. נקבע כי עד ...
החלטה
22/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתן של שלומית טלאל ויעל למאיר לאישור תובענה ייצוגית, בה התבקש בית המשפט להורות למועצת חוף הכרמל לפצות את כלל חברי הקבוצה בגין החלטתה שניתנה במשך עשרות שנים שלא להקים מוקד קבוע של עזרה ראשונה בשטחי ...
החלטה
22/05/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את בקשת המדינה להארכת מעצרם של מוחמד אלעביד ומחמד חדאד, לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי. ביהמ"ש קבע כי האלימות והמרדפים שהיו כרוכים בשוד האופנועים מלמדים על תעוזתם של אלעביד וחדאד ועל כך שאין עליהם מורא ...
פסק דין
22/05/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את ערעורו של עמאד מוחמד שתאת נגד המוסד לביטוח לאומי על פסק דינו של בית הדין קמא כי בנסיבות העניין, כל צד ישא בהוצאותיו. ביה"ד קבע כי יש לחרוג מהכלל שלפיו ערכאת הערעור לא תתערב בשיקול דעתה ...
פסק דין
22/05/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של התאחדות בוני הארץ נגד בונייך בניה פיתוח והשקעות בע"מ לתשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי ביהודה ושומרון בהתאם לתקנות הסכמים קיבוציים. ביהמ"ש קבע כי הוראות חוק שכר מינימום וחוק הסכמים קיבוציים הוחלו ע"י מפקד כוחות ...
החלטה
22/05/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה למתן צו הורות פסיקתי ללא עריכת תסקיר. ביהמ"ש קבע כי לבד מהורות ביולוגית הנהנית מחזקה ניתנת לסתירה, כי היא לטובת הקטין, שומה על בית המשפט לבדוק האם קשר הורי שאיננו פועל יוצא של הורות ביולוגית, ...
פסק דין
22/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור על הוראת ביהמ"ש קמא על עריכת בדיקת מסוגלות הורית לשני ההורים, לצורך ההכרעה בתביעה שלפניו. בהימ"ש קבע כי עירובה של הקטינה בסכסוך מזיק לה מאוד וגובה ממנה מחיר וכי בסופו של דבר יחלחל אי השקט לחייה ...
פסק דין
22/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את עררה של מרגוט אולמן נגד מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב לקבלת פטור ממס רכישה המוענק בעת פירוק איגוד מקרקעין והעברת נכסיו לידי בעל המניות בו. ביהמ"ש קבע כי אף אם תאומץ פרשנות מרחיבה ומקלה לפיה תקנה ...
פסק דין
22/05/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעוריהם של ניסים דז'לדטי ואח' על הכרעת דינו של בית המשפט קמא במסגרתה הורשעו השניים בביצוע עבירות של קשירת קשר לפשע וזיוף בנסיבות מחמירות. ביהמ"ש קבע כי משנקבע שזיוף ייפוי הכוח בוצע על ידי המערערים בצוותא ...
החלטה
22/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתה של דיגיטט אם אס די אסמבליזם בע"מ כי יש לסלק על הסף את בקשתו של JEAN DOMUT לאישור התובענה היצוגית משום שבית המשפט הישראלי אינו הפורום הנאות לדיון בבקשה. ביהמ"ש קבע כי המקרה דנן, איננו ...
פסק דין
22/05/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתו של שלמה דומבלסקי נגד החברה הלאומית לתשתיות דרכים בישראל בע"מ בגין נזקי גוף שנגרמו לו כתוצאה מתאונה עצמית עם אופניים, בעת שאופניו עלו על יציקת בטון וכתוצאה מכך הוא נפל מאופניו ונחבל בגופו. ביהמ"ש קבע ...
פסק דין
22/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתו של יוחנן מנדלשטם מנור נגד המפקח על רישום מקרקעין תל אביב לצוות על רשם המקרקעין לרשום על שמו כיורש את הדירה של המנוחה. ביהמ"ש קבע כי כאשר מבקשים לעשות עיסקה בנכס שלא מצוין לגביו מספר ...
החלטה
21/05/2017 - ביהמ"ש השלום הורה על שחרורו בערבות של אריה שוסטר, דירקטור ובעל מניות במספר חברות, אשר שימש בעבר גם כסמנכ"ל כספים בחברה פרטית; והחשוד בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים מחברה בה שימש כסמנכ"ל כספים, זאת מבלי לדווח על כך לרשות המסים. ...
פסק דין
21/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תובענתו של אדם אעוור נגד פאטמה מוחמד ואחרים למתן צו למימוש משכון אשר ניתן לו בהסכם משכון שנחתם בין הצדדים, ואשר בהתאם לו משכנו הנתבעים לזכותו את זכויותיהם בחלקת קרקע הנמצאת בכפר סילוואן. ביהמ"ש קבע כי ...
פסק בורר
21/05/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את בקשתו של הבעל למינוי כונס נכסים לצורך מכירת דירת המגורים בהתאם להסכם הגירושין. ביה"ד קבע כי מההסכם עולה בבירור שהדירה צריכה להתחלק בחלקים שווים. יכולת האישה לרכוש את חלק הבעל בדירה בסכום של חמישים אלף דולר ...
הצעת חוק
21/05/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – ביטול עסקה מתמשכת), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי בתוך חמישה ימים מביטול העסקה המתמשכת, יחויב בית העסק למסור ללקוח הודעה בכתב על כל הצעדים הנדרשים מבחינתו על מנת לבטל את העסקה, ...
פסק דין
21/05/2017 - ביה"ד הרבני קיבל בקשות לקיום זמני שהות של האב מחוץ למרכז קשר והטלת חיוב הוצאות על האם. ביה"ד קבע כי ילדים נקלעים בעל כורחם למשבר שאינם חלק ממנו, והתנהלות הוריהם יכולה לפגוע בהם ולגרום לנזקים שיותירו בהם חותם לאורך שנים. ...
החלטה
21/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את עררם של אלברט מרדכייב ואח' על מעצרם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם בגין סחר באברי בני-אדם. ביהמ"ש קבע כי מהראיות עולה באופן ברור ולו לכאורה כי המשיבים איתרו את המושתלים והיו חלק מהמערך אשר נתן שירותים ...
פסק דין
21/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתם של אורי צברי ואחרים כי בית המשפט יורה לנתיבי ישראל החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ לפצות אותם בגובה הפיצוי המגיע להם בגין 25% הראשונים של המקרקעין אשר הופקעו מהם. ביהמ"ש קבע כי הפיצוי הבא תחת ...
גזר דין
21/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על בנימין איליספוב ועל לזר בקשט 34 ו- 30 חודשי מאסר בפועל בגין עבירות של קשירת קשר לפשע וייצור, הכנה והפקה של סם מסוכן. ביהמ"ש קבע כי מעבדות הסם הפכו למכת מדינה; הקלות שבגידול הסם, הביטחון היחסי ...
גזר דין
21/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על מוהנד ותד 20 חודשי מאסר בפועל בגין עבירות של סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה, הפרעה לשוטר במילוי תפקידוו נסיעה בכיוון ההפוך. ביהמ"ש קבע כי המציאות היום-יומית בכבישים אינה בטוחה מטבעה ועל כן יש להחמיר עם ...
הכרעת דין
21/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע את ג'מיל עיאיטה בעבירה של החזקת סכין שלא כדין. ביהמ"ש קבע גם אם היה הנאשם מסומם הוא גרם למצב זה בהתנהגותו הנשלטת ומדעת ולכן מתקיימת בו המחשבה הפלילית הנדרשת לעבירה של החזקת סכין שלא כדין, עבירה התנהגותית ...
פסק דין
21/05/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעור א. דינמיקה שרותים בע"מ על הרשעתה בעבירה של אי ניהול פנקס שעות עבודה בניגוד להוראות סעיפים 25 ו-26א' לחוק שעות עבודה ומנוחה. ביה"ד קבע כי רישום שעות העבודה שנערך על ידי המזמין, ללא מעורבות של ...
פסק דין
21/05/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעורם של מאיר ונורה ששון על פסק דינו של בית הדין קמא במסגרתו נדחתה תביעתם להכיר בהם כתושבי ישראל לצורך חוק הביטוח הלאומי. ביה"ד קבע כי בחשבון סופי תקבע הזיקה למעשה; זיקה שלא יהא בה מהזמניות ...
פסק דין
21/05/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את ערעורה של רשות שדות התעופה בישראל להשבת כספים שקיבל רון עניא בגין תואר אקדמי, אשר לימים בוטלה ההכרה בו על ידי משרד החינוך. ביה"ד קבע כי עקרון ההשבה, והשערוך בגדרו, נתונים להחלה גמישה, בשים לב ...
החלטה
21/05/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשת רשות להגן שהוגשה על ידי הקודחים שבת בע"מ נגד ליפסקר ושות' שרותים הנדסיים בע"מ. ביהמ"ש קבע כי בכל מקרה בו מגלה התצהיר הגנה אפשרית, אפילו המדובר בהגנה דחוקה, יש להיעתר לבקשה. בנוסף, על ביהמ"ש להשתכנע כי ...
החלטה
21/05/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את בקשתם של מייקל וגלית הור למתן צו מניעה קבוע, אשר יורה לעיריית חדרה למנוע כניסה למגרש הכדורסל בשכונת נווה חיים שבחדרה. ביהמ"ש קבע כי אין בעילת התביעה הוכחה, בנוסף למאזן הנוחות הנוטה לטובת מייקל וגלית הור, ...
הצעת חוק
18/05/2017 - מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק לחובת התקנת מצלמות במחלקות האשפוז הסיעודי הקובעת להרחיב את ההגנה על הקשישים הסיעודיים באמצעות חובת התקנת מצלמות במחלקות הסיעודיות אשר יוכלו לשדר בזמן אמת למערך הפיקוח של משרד הבריאות ובכך לחזק את ...
הצעת חוק
18/05/2017 - ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק דמי מחלה (תיקון – ניכוי ימי מחלה), התשע"ו–2016 שמטרתה לקבוע כי אין לגרוע מדמי המחלה בעבור ימים שעליהם לא שולמו לעובד דמי מחלה בכלל, וכי יש לגרוע מחצית יום בלבד ...
פסק דין
18/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורו של מוסא דארי על גזר דינו של ביהמ"ש קמא. ביהמ"ש קבע כי לאור ההערכה כי קיים אצל דארי סיכון ברף הבינוני נמוך להישנות פעילות עבריינית, והן לאור ההערכה כי מאסר בפועל בשלב זה של גיבוש ...
פסק דין
18/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את עתירתו של האסיר זורו אגרונוב לשחרור מוקדם. ביהמ"ש קבע כי התעלמות דעת הרוב בוועדה מהעובדה שהעותר צפוי ליתרת מאסר ללא כל ליווי, ביחד עם ההתעלמות מהתוכנית הטיפולית המוצעת ע"י גורמי מקצוע ברש"א, וזאת על רקע העובדה ...
החלטה
18/05/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את בקשת הבעל להכרעה בשאלת הסמכות של בית הדין במזונות הילדים שנכרכו בתביעת הגירושין של הבעל. ביה"ד קבע כי אף על פי שסמכות בית הדין מתפרסת רק על תביעות שבין בני הזוג, מאחר שמהות הדיון בעניין מזונות ...
החלטה עא 3783/16 נטלי סול אביטל נדל נ' הממונה על גימלאות השופטים - מנהל בתי המשפט, פלונית, תומר נדל ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

ביום 19.4.2014 הלך המנוח השופט מרדכי נדל ע"ה פתע לעולמו בטרם עת בן 57 היה במותו. המנוח היה נשוי לגברת נטלי סול אביטל נדל במשך 17 שנה, ונולדו להם שלושה ילדים; נישואיהם באו אל קיצם והם ...
פסק דין עע 41182-02/12 יורם אברג'ל נ' ג'וינט ישראל ומחלקת חמ"ע בג'וינט ישראל
20/02/2017
תמצית העובדות
ג'וינט עולמי הינו תאגיד, ללא כוונת רווח. ארגון זה אחראי על קיום פעולות תרבות וחברה בקרב קהילות יהודיות ברחבי העולם. אחת מן החטיבות של ג'וינט עולמי, הינה זו האחראית על פעילות הג'וינט במדינות חבר העמים. אברג'ל ...
פסק דין עע 22314-01/14 פלוני נ' אלמונית
19/02/2017
תמצית העובדות

המשיבה, אזרחית מולדביה, הועסקה כעובדת סיעודית באמצעות חברת "משמרות שירותי כוח אדם וסיעוד בע"מ ושובצה לעבודה אצל המערער. לאחר סיום עבודתה אצל המערער, הגישה המשיבה תביעה לפיצוי בסך 300,000 ₪ בגין מעשי הטרדה מינית אשר לטענתה ...
פסק דין תמש 4046-05/12 ל.מ. נ' א.מ.
02/01/2017
תמצית העובדות

הצדדים שניהם נוצרים קתולים שבאו בברית הנישואין בכנסייה הקתולית – מלכית בנצרת וכתוצאה מקשר נישואין זה נולד להם בנם יחידם.
האיש צירף את האישה כשותפה מלאה בחשבון הבנק שלו לאחר הנישואין וזאת עד לחודש אפריל 2006 ...
החלטה בשפ 4644/16 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית
05/10/2016
תמצית העובדות
הרשות לשיקום האסיר עורכת תכניות לשיקום אסירים לתקופה שלאחר שחרורם. תכניות אלו מוצגות לוועדת השחרורים כחלק מהתשתית הנדרשת להכרעתה בדבר שחרורם על תנאי ממאסר. אסיר שמסיבות שונות אינו זוכה לכך שתערך לו תכנית שיקום מטעם הרשות ...
פסק דין עא 3700/15 אורי רוט, אוולין רוט נ' מיכל עגנון, ראובן עגנון, אוהד אברהם סבן
27/06/2016
תמצית העובדות
בבית בחיפה, שלוש דירות: דירת המערערים, ו- 2 דירות המשיבים, הרכוש המשותף צמוד לשלוש הדירות בחלקים שווים. המשיבים הגישו בקשה למתן היתר בנייה בהתאם להוראות תמ"א 38, הכוללת, בין היתר, הוספת שלוש דירות על גג הבניין ...
פסק דין עא 4752/14 נכסי רמת אביב בע"מ נ' עיריית תל אביב, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב
16/06/2016
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בו התקבלה תביעת נכסי רמת אביב בע"מ, המערערת, להצהיר על בטלותם של שני הסכמים שנכרתו בינה ובין עיריית תל אביב-יפו והוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, המשיבות, ...
פסק דין רעב 4644/15 ג'ורג' ראעי, סמי גרקוד, מדינת ישראל ואח' נ' שירות בתי הסוהר, המדינה, חאפז מקבל
15/06/2016
תמצית העובדות

עד לשנת 2011 לא הוסדרה כניסתם של מומחים פרטיים לבתי סוהר בהוראות או פקודות ייעודיות, ואלה פגשו באסירים על בסיס בחינה פרטנית שנערכה להם. בשנת 2011 פורסמה פקודת נציבות שירות בתי הסוהר שכותרתה "כניסת מטפלים פרטיים ...
פסק דין עעמ 2975/15 הוצאת עיתון 'הארץ', ברק רביד, עיתונאי 'הארץ' נ' משרד החוץ
06/06/2016
תמצית העובדות
ערעורם של הוצאת עיתון 'הארץ', והעיתונאי, ברק רביד, על החלטת המשיב, משרד החוץ, שלא לפרסם את רשימת האורחים שהשתתפו בארוחת "חג שני" בביתו של שגריר ישראל, בוושינגטון.
בשנת 2014, התקיימה בביתו של שגריר ישראל בוושינגטון, מר ...
פסק דין בגצ 6494/14 שי גיני, יהונתן ודעי נ' הרבנות הראשית, השר לשירותי דת, המועצה הדתית ירושלים
06/06/2016
תמצית העובדות
עתירתם של שי גיני ויהונתן ודעי, בעלי מסעדות, כנגד המשיבים, הרבנות הראשית, השר לשירותי דת והמועצה הדתית ירושלים, בעניין הוראת סעיף 3(א) לחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983,שעניינה במתן תעודת הכשר לבית אוכל.
העותרים, בעלי מסעדות בירושלים, ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)