IP=54.235.48.106
החלטה
21/11/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשה להורות על עיכוב הליכים בתביעה שהוגשה בסדר דין מקוצר, ועניינה הלוואה שניתנה על ידי התובעת, לנתבע; בשל "הליך תלוי ועומד" עד למתן פסק דין בביהמ"ש המחוזי . נקבע כי הכרעה בתובענה בביהמ"ש השלום, לא תביא לסיום ...
פסק דין
21/11/2018 - ביה"ד לעבודה דחה תביעה של חוקר פרטי נכה בשיעור 90% ,בבקשה למתן סעד זמני לאיון פיטורים ולהשבתו לעבודה בחברת גיוון אימג'ינג בע"מ. ביה"ד דחה את שלל טענות התובע , בין היתר הטענה כי פיטוריו נעשו שלא מטעמים ענייניים; ובכל הקשור ...
החלטה
21/11/2018 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה את בקשתה של אה"ל - ארגון המתמחים לרפואה לצו מניעה זמני, שלפיו יימנעו אסותא אשדוד בע"מ וההסתדרות הרפואית בישראל מלקיים ביניהן משא ומתן בעניין תנאי העסקתם של הרופאים המתמחים המועסקים באסותא. ביהמ"ש בחן את השאלה והיא ...
פסק דין
21/11/2018 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה שעניינה בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין. העותרים, שנבחנו בבחינות שנערכו במועד חורף 2017 וקיץ 2018 ולא צלחו אותן, הגישו עתירה המכוונת נגד שרת המשפטים והועדה הבוחנת. נקבע כי הטענה כי הופקו לקחים משתי הבחינות הקודמות ...
החלטה
21/11/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל באופן חלקי ערר על החלטתה להורות על מעצרם של העוררים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם במסגרת אישומם בעבירות קשירת קשר לביצוע פשע וניסיון לרצח, וקבע כי העוררים 4-3 יישלחו לקבלת תסקירי מעצר שיבחנו את האפשרות של שחרורם ...
גזר דין
21/11/2018 - ביהמ"ש השלום גזר על ראש צוות עבודה בחברת "נס בכר", שלושה חודשי מאסר על תנאי ופיצוי כספי בגין עבירת חבלה ברשלנות לאחר שבמסגרת אחריותו בפרויקט בניית גשר הוא הורה לנפגע לעלות על הגשר מבלי לצייד אותו במערכת לבלימת נפילה וכתוצאה ...
פסק דין
21/11/2018 - ביהמ"ש השלום דחה תביעתו של בעל חנות להורות לנתבע, שהוא דייר מוגן בחנות , לפנות את החנות וזאת לאחר שנדונה השאלה האם נטש הנתבע את החנות והאם יש להורות על פינויו והחזרת החנות לידי התובע. נקבע כי המערך החוזי שהוצג ...
פסק דין
21/11/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה לצו הגנה וחייב את המבקשים בהוצאות משפט של המשיבה בסך של 12,000 ₪ לאחר שנקבע כי הבקשה הוגשה בהיקף שאינו סביר (על פני 73 סעיפים) ובאופן שאינו תואם את הוראות תקנה 2 (ב) לתקנות למניעת ...
החלטה
21/11/2018 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה נזיקין בעילת רשלנות רפואית וקבע כי פעולת הרופא לא הייתה רשלנית מאחר והיא התבססה על העדפת תפיסתה של אחת מבין האסכולות הרפואיות המוכרות. חוות הדעת קבעו כי היה צריך לעבור את הניתוח כפי שבוצע בפועל; ומשעה ...
פסק דין
21/11/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעה של אישה חרדית וחייב את בעלה לשעבר בכפל הסכום הקבוע בחוק איסור לשון הרע לפיצוי ללא הוכחת נזק בהתאם לסעיף 7א(ג) לחוק איסור לשון הרע, בשל התנהלותו ומעשיו של הנתבע לאחר מועד מתן הגט, שכן ...
פסק דין
20/11/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תביעה לנזקי גוף של האישה כנגד בעלה בטענה כי מרח עליה בשנתה מרקחת, שהוכנה על ידי "מכשף" קהילתי ומטרתו הייתה לטשטש את דעתה ולפגוע בה. נקבע כי האישה לא הגישה מסמכים המבססים קשר סיבתי ולו לכאורה ...
הצעת חוק
20/11/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הקמת מאגר מידע לאופניים ממונעים), התשע"ט–2018 שמטרתה לקבוע כי רשות הרישוי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים תקים מאגר מידע ממוחשב, ובו יירשמו פרטים בדבר אופניים ממונעים ושמות בעליהם. המאגר ישמש לצורכי משטרת ...
הצעת חוק
20/11/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון – היוועדות חזותית), התשע"ט–2018 שמטרתה לקבוע כי יתאפשר לקיים דיונים בעניינו של חשוד או נאשם, שאינם דיוני הוכחות בתיק, בדרך של היוועדות חזותית. ...
פסק דין
20/11/2018 - ביה"ד לעבודה דחה תביעתו של איש מכירות שהועסק בנתבעת בטענה כי הוא זכאי לתשלומים שונים בגין תקופת עבודתו אצל הנתבעת ומאופן סיומם, ונקבע כי חרף אי קבלת התובע הודעה בכתב בדבר תנאי העסקתו בחברה לפי חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה ...
החלטה
20/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה להפקדת ערובה להוצאות במסגרת תביעה של שותפים בחברות המחזיקות במשותף בבית דיור מוגן "בית טובי העיר" בטענה לקיפוח ומניעת התובעים לכל אפשרות ממשית לפיקוח על הנעשה על ידיהם בחברות ובבית הדיור ועושים בחברות המשותפות כבשלהם. זאת, ...
פסק דין
20/11/2018 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע עקב נפילתו על משטח בטון שבתחום שיפוטה ואחריותה של עיריית טבריה לאחר שנקבע כי לא הוכחה כל זיקה בין העירייה לבין משטח הבטון הפגום שבעטיו, לכאורה, נפגע התובע המקימה את ...
פסק דין
20/11/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל תביעה לפי חוק פיצוי פיטורים וחייב את בית החולים, אגודת הצדקה האסלאמית, בתשלום פיצויים לתובעת בגין עבודתה כ-41 וחצי שנים, עד פרישתה בהגיעה לגיל 65 שנים. בהתאם לחוק פיצוי פיטורים תשכ"ג – 1963 בסעיף 11 (ה) התפטר ...
פסק דין
20/11/2018 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה שעסקה בסוגיה של שיתוף ספציפי בדירת מגורים בדונו בשאלה האם יש מקום להתערבותו של בית משפט העליון בפסק דינו של בית הדין הרבני הגדול עקב מתן משקל לבגידה הנטענת של בת הזוג. נקבע כי בגידה ממושכת ...
פסק דין
20/11/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור בניה של המנוחה, שהחזיקה במשק במושב על קרקע השייכת למקרקעי ישראל בהסכם משולש המכונה "חוזה המשבצת", התקשרות בין רשות מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל והאגודה השיתופית של מושב מהסדיר כיצד מעבירים זכויות של בר רשות ...
הכרעת דין
20/11/2018 - ביהמ"ש השלום זיכה מחמת הספק בעל עסק עצמאי להפעלת מוניות, הנאשם כי זייף מסמך בכוונה לקבל דבר, השתמש במסמך ביודעו שהוא מזויף וקיבל דבר במרמה, שעה שנרשמו דוחות חנייה לחובת מוניות שבבעלותו. נקבע כי מחדלי החקירה של הרשות החוקרת הינן ...
פסק דין
20/11/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעת אב בעל אזרחות איטלקית, לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים) והורה על החזרה מיידית של הקטינה לאיטליה, לאחר שנקבע כי טרם הגעתה של הקטינה לישראל באמצעות אימה בעלת האזרחות הישראלית – היא התגוררה עם ...
פסק דין
20/11/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה הדין הכריע בתביעת התובע, אביהם היהודי של שני קטינים, לבטל פסק דין שהתיר הגירתם מהארץ עם אימם הנוצרייה, לפני כשלוש שנים. נפסק כי פסק הדין להגירה מתבטל, ההגירה בטלה והילדים יוסיפו ויגדלו בארץ זאת לאחר שביהמ"ש בחן ...
פסק דין
20/11/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה ופסק גמול לתובעים המייצגים במסגרת תביעה ייצוגית נגד ר.ג.ש מסעדות בע"מ בטענה שגבתה, שלא כדין, תוספת תשלום בדמות דמי אבטחה, בניגוד להוראות סעיפים 17א'-17ד' בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. נקבע כי לאור ...
פסק דין
20/11/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל באופן חלקי בקשה לדחיית תביעה מחמת התיישנות בעניין רשלנות רפואית של צוות הרפואי שטיפל בתובעת אשר עתרה לפיצויים נגד שירותי בריאות כללית בגין נזק גוף שארע לה במסגרת טיפולים שערכה בהריונה. נקבע כי התובעת לא הניחה תשתית ...
גזר דין
20/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר חודשי מאסר בפועל על נאשמים שהורשעו בעבירות בנשק ובעבירה של ירי באזור מגורים. נקבע כי הערך החברתי המוגן שנפגע כתוצאה מביצוע העבירות הוא שלום הציבור והגנה על חיי אדם; וזמינות הנשק, הובלתו והירי בו בטבורה של עיר ...
פסק דין
19/11/2018 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל את ערעורו של המוסד לביטוח לאומי על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) והורה על החזרת עניינו של שחקן כדורסל שנפצע בברך ימין במסגרת אימון ופגיעתו הוכרה כפגיעה בעבודה, לוועדה על מנת שתסביר מדוע בחרה לקבוע ...
פסק דין
19/11/2018 - ביה"ד לעבודה דחה תביעה של נהג בשופל באתרי עבודה, במסגרת תפקידו הוא העמיס על השיניים של השופל , חול , סלעים וכדוגמתם והעביר לערמה בסמוך לאתר החפירה, להכיר בפגיעה בגבו כפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה. נקבע כי התובע לא ...
הצעת חוק
19/11/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ברית הזוגיות לבני ולבנות אותו המין, התשע"ט–2018 שמטרתה לעגן את זכותם של בני זוג מאותו המין לקבל הכרה בזוגיות שלהם ובמשפחה שלהם, ובכך להסיר את ההפליה הנוהגת כיום כלפי קבוצה זו, ששיעורה באוכלוסייה נאמד ...
הצעת חוק
19/11/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודיה), התשע"ט–2018 שמטרתה לתמוך בהודאה באמצעות ראייה בדרגת סיוע שעשויה לצמצם בצורה דרסטית הגשת כתבי אישום על בסיס הודאות כוזבות. כמו כן, קבלת דרישה זאת כתנאי ...
החלטה
19/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת התובע לדחות המועד בו יתאפשר לנתבעים לעיין בחלק מראיותיו, כך שהעיון יתאפשר עד למועד החקירות הנגדיות ובחינת האם המקרה נופל תחת רשת המכונה "הלכת סוויסה". נקבע כי בתביעה כספית בה כל צד סיפק גרסה עובדתית משלו, ...
החלטה
19/11/2018 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת פסלות הבוררים הרב מאיר הייזלר והרב חיים גדליה צימבליסט מתפקידם ליישב את המחלוקות על זהות העומד בראשות ישיבת פוניבז' בבני ברק .נקבע כי אין בהעברת ביקורת כלפי מי מן הצדדים כדי להצדיק פסלות, ודאי שעה שתכליתה ...
פסק דין
19/11/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על החלטת בימ"ש קמא בגדרו התקבלה בחלקה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד פרטנר תקשורת בע"מ בטענה כי חויבו בתשלום בגין צריכת שירותי תוכן שמעולם לא ביקשו. נקבע כי יש לאשר את התביעה הייצוגית רק ביחס לספק ...
החלטה
19/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתו של פקיד השומה והורה על צמצום היקפה של כתב הערעור שהוגש וחובק 309 עמודים לאחר שנקבע כי תובענה צריכה להיות תמציתית ולהתמקד בפרטים העיקריים; כתב ערעור לא יכול להיות בלתי מוגבל. ביהמ"ש הורה על אי ...
פסק דין
19/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור בו התקבלה תביעת פינוי שהוגשה נגד המערערים וחוייבו לפנות את הדירה בתל אביב לאור שנקבע כי לא ניתן להגדיר את הנכדה, שהתגוררה עם הסבתא, במנותק מהוריה כבעלת זכות במעמד של דייר מוגן ובכך לא לפנותם מהבית. ...
פסק דין
19/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורם על חומרת עונשם של בעלי מניות ומנהלים בחברה בשם נ.ה מנסור בע"מ שהואשמו בביצוע העבירות, בשל אחריותם למעשים בעבירות על חוק מס ערך מוסף, והפחית בעונשו של המערער מס' 2 שהואשם כמנהל פעיל נוסף בחברה ...
החלטה
19/11/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל את בקשת המדינה החריגה והורה על הארכת התנאים המגבילים בצו פיקוח ומעקב למשך שנתיים לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, על נאשם שהורשע בביצוע מעשה מגונה בפומבי לפני 8 שנים. נקבע כי רמת המסוכנות ...
פסק דין
19/11/2018 - ביהמ"ש השלום דן בתביעה בגין נזקי גוף שנגרמו בתאונת דרכים ובחן את השאלה האם יש קשר סיבתי עובדתי בין התאונה לבין מחלת האלצהיימר שהתגלתה אצל התובעת מספר חודשים לאחר התאונה. נקבע כי בהתאם לחוות דעת המומחה נקבע כי חבלה קשה ...
פסק דין
19/11/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את תביעתה של האישה וקבע שיש להכיר בכוונת שיתוף ספציפי ביחס לדירה שנרכשה על ידי האיש בטרם הנישואין וזאת לאחר שביהמ"ש ציין כי עם פירוקו של התא המשפחתי לא ניתן להתעלם מכך שהזוג חי חיי נישואין ...
גזר דין
19/11/2018 - ביהמ"ש השלום גזר עונש מאסר מותנה של 5 חודשים וקנס כספי על נאשם בעבירה של שיבוש מהלכי משפט, וכן בעבירה של ידיעה כוזבת לאחר שנקבע כי הערכים החברתיים אשר נפגעו הם תקינות ההליך החקירתי והשיפוטי ופגיעה ביכולתם של המשטרה ובתי ...
פסק דין
19/11/2018 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעתה של י.לרר (הנדסה) בע"מ, חברה העוסקת בביצוע עבודות הנדסיות ועבודות בניה בטענה כי על פי ההסכם שנחתם בין הצדדים, המועצה מקומית פרדס חנה כרכור התחייבה לשלם לתובעת מעבר לתמורה המוסכמת. נקבע כי לא הוכח שניתנה ...
פסק דין
18/11/2018 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה תביעה לפיצוי בסך של 33,500 ₪ בגין רכישת רכב מחברת חנה צ''יפרוט ונקבע כי לא הייתה הכרות מוקדמת בין הצדדים כך שלא הייתה מניעה שהתובע ייקח את הרכב לבדיקה קודם לביצוע העסקה ולא היה צורך לסמוך ...
פסק דין
18/11/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכות יציבה בשיעור 0% בגין פגיעתו בעת שקדח בעץ ונפגע בידו מהמקדחה, תאונה שהוכרה בביטוח לאומי כתאונת עבודה. נקבע כי עניינו יוחזר לוועדה על מנת שתעיין בחוות דעתו ...
פסק דין
18/11/2018 - ביהמ"ש השלום הכריע בתביעה בגין טענות הדדיות של הפרת התחייבויות בגין הסכם מכר מניות בו חדלו הנתבעים מלשלם את תשלומי התמורה החודשיים בהתאם להסכם המכר בדונו בשאלות האם הקונים הפרו התחייבויותיה על פי הסכם המכר? והאם המוכרים רימו את הקוני ...
הצעת חוק
18/11/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה על תקיפת קטין או חסר ישע), התשע"ט–2018 שמטרתה לתקן את החוק כך שיחולו עונשים חמורים בכל רמות הפגיעה המוגדרות בחוק כאמור, כמו גם ביחס למעשי התעללות גופנית, נפשית או ...
הצעת חוק
18/11/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגבלת כהונה (תיקוני חקיקה), התשע"ט–2018 שמטרתה היא לקצוב את כהונתם של בעלי תפקידים ציבוריים בכירים – ראש ממשלה וראש רשות מקומית, מתוך תפיסה כי תקופת כהונה ארוכה עלולה לגרום ל"הסתיידות" שלטונית ולהשפעת שיקולי הישרדות ...
החלטה
18/11/2018 - ביהמ"ש העליון הורה לשרת המשפטים להשיב בתוך 7 ימים להבהיר מהו העונש הראוי לשיטתה במקרה שיימצא על ידי בית המשפט כי עונש ההשעייה המבוקש על ידי השופטת המודחת רונית פוזננסקי כץ, "בפרשת המסרונים " אינו בסמכות. ...
פסק דין
18/11/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור בדונו בשאלה האם יש עילה להתערב בהחלטת פרקליטות המדינה לסגור את תיק החקירה נגד נהג משאית שהיה מעורב בתאונת דרכים קטלנית, בעילה של חוסר ראיות? זו נקבע כי בהחלטה המתבססת על האופן שבו העריכה התביעה את ...
פסק דין
18/11/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור בדונו בשאלה האם היה מקום להרשיע בעבירה של סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה כמבצע בצוותא את מי שישב לצד נהג שניסה להתחמק מן המשטרה בנהיגה פרועה? נקבע כי הייתה הצדקה להרשעתו של המערער גם בעבירה ...
פסק דין
18/11/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל בקשתה של יוצאת אתיופיה לתיקון שינוי שנת לידתה מ - 1963 ל - 1948; עיקר הסיבה לבקשה הוא עניינים רפואיים ולבקשת רופא המשפחה שלה; עפ"י הרישום המבקשת היא כבת 55. המבקשת טוענת כי היא כבת 70. ...
הכרעת דין
18/11/2018 - ביהמ"ש המחוזי זיכה נאשם מחמת הספק מעבירה של ניסיון לשוד ומעבירה של רצח, והרשיעו אך ורק בעבירה של סיוע לניסיון בשוד בנסיבות מחמירות לאחר שנקבע כי המדינה לא הוכיחה כי הנאשם דע על כך שמתקיימים בדירה בה בוצע שוד, משחקי ...
פסק דין רעפ 1611/16 מדינת ישראל נ' יוסי יוסף ורדי, ששון מועלם, מוחמד בן מחמוד חיג'אזי ואח'
31/10/2018
תמצית העובדות
שתי בקשות רשות ערעור שהגישה המבקשת, המופנות כנגד ביטול כתבי האישום שהוגשו נגד המשיבים מחמת "הגנה מן הצדק", נוכח שורה ארוכה של ליקויים ומחדלי אכיפה, חקירה והעמדה לדין מצד המבקשת. במוקד הבקשות עומדות טענות עקרוניות בדבר ...
פסק דין עא 1206/16 חברת יהלומי סמואל - רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, סמואל - רוזנבאום (1999) בע"מ, סמרוז בע"מ ואח'
09/10/2018
תמצית העובדות
שלושה ערעורים המופנים נגד פסק דין ופסק דין משלים של בית המשפט המחוזי בירושלים. עניינם של שני פסקי הדין בכספי מענק שניתנו על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למערערת לטובת עידוד השיווק בחו"ל. משרד התעשייה, המסחר ...
פסק דין עע 36773-06/16 מורן וינברגר נ' איי די וו מודולר בע"מ
05/10/2018
תמצית העובדות
המערערת, גב' מורן וינברגר (להלן גם: העובדת), החלה לעבוד במשיבה, חברת איי. די. וו. מודולר בע"מ (להלן: החברה) בתפקיד מזכירה ומנהלת משרד. בחודש אפריל 2012 הועלה שכרה של העובדת מסך של 6,000 ₪ לסך של 7,500 ...
פסק דין עע 61235-02/17 קופולק (1949) בע"מ נ' מיכאל חננשוילי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח'
16/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה במסגרתו התקבלה תביעתו של המשיב; נקבע כי הופרו כלפיו הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח - 1998 וכפועל יוצא מכך ניתן צו להחזרתו לעבודה וכן ...
פסק דין עע 34784-10/16 תרכובות ברום בע"מ נ' יהודית בורוכוב, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
15/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, במסגרתו נקבע כי המשיבה פוטרה תוך הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח – 1998 ובהתאם ניתן צו להחזירה לעבודה וכן נפסק לזכותה פיצוי כספי.
המערערת ...
פסק דין עפ 6813/16 אלי סמסון נחמני נ' מדינת ישראל, פלוני
17/09/2018
תמצית העובדות
ראיית הסיוע במשפט הפלילי דורשת את בחינת יריעת המחלוקת בין הצדדים. השאלה המרכזית היא באיזה שלב במשפט מוגדרת יריעה זו.
נגד חשוד בביצוע מספר עבירות מוגש כתב אישום. העדות המרכזית שבידי התביעה – עדות ילד בפני ...
פסק דין עפ 2840/17 נתנאל ניאזוב נ' המתלוננת - ס.מ
04/09/2018
תמצית העובדות
סיפור המעשה – סופו בפשיעה; האם תחילתו באונס? חמישה חברים נסעו לבילוי של סוף שבוע באילת. בשעת בוקר מוקדמת של יום השבת, מזמין אחד מבני החבורה נערת ליווי לחדרם בבית המלון, וזו מציעה להם מופע חשפנות. ...
פסק דין עפ 220/17 נוחי דנקנר, איתי שטרום, אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ נ' מדינת ישראל
29/08/2018
תמצית העובדות

ברקע הפרשה מצויה הנפקת מניות של חברת אי.די.בי אחזקות בשוק המשני, בחודש פברואר 2012. בימים שלפני ההנפקה ובמהלכה, בוצעו פעולות רכישה מאסיביות של מניות אי.די.בי שכבר נסחרו בשוק, על ידי המערער איתי שטרום באמצעות חברת ISP ...
פסק דין עא 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ, אבנר יוספיאן, עמנואל כהן נ' סונול ישראל בע"מ, ספורט ורטהיימר שיווק וסחר (1997) בע"מ, ויטה פרי גליל (החדשה) בע"מ ואח'
05/08/2018
תמצית העובדות
בארבעת הערעורים מתעוררת שאלה עקרונית שעניינה פסיקת גמול למבקש בבקשת אישור תובענה כייצוגית ושכר טרחה לבאי כוחו, וזאת כחלק מהסדר הסתלקות מן ההליך הייצוגי בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. כידוע, מרבית ההליכים הייצוגיים בישראל ...
פסק דין עפ 2868/13 אלישע חייבטוב נ' מדינת ישראל
02/08/2018
תמצית העובדות
ביום 28.4.2011, הורשע המערער, אלישע חייבטוב בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בביצוע העבירות הבאות: רצח,; קשירת קשר לביצוע פשע, שוד, הפרת הוראה חוקית, הדחה בחקירה, ושיבוש מהלכי משפט, נגזר דינו של המערער למאסר עולם והוא חוייב ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)