IP=54.198.243.51
הצעת חוק
19/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הספנות (ימאים) (תיקון – איסור השטת כלי שיט תחת השפעת אלכוהול וסמים), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע איסור על השטת כלי שיט אם המשיט שיכור. כך, הצעת החוק תייצר את ההתאמה הנדרשת בכל הנוגע ליכולת האכיפה ...
הצעת חוק
19/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הרב מנחם מענדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש (ציון זכרו ופועלו), התשע"ח–2018 שמטרתה לקרב את הציבור בכללותו לערכי החסידות והדת היהודית כחלק מתהליך הקניית המורשת היהודית-ישראלית והנצחת זכרם ומורשתם של גדולי האומה. מוצע לקבוע יום ...
הצעת חוק
19/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק תיעוד הדבקה של כתבי בית דין (תיקוני חקיקה), התשע"ח–2018 שמטרתה להשוות את דרכי המצאת הודעות ואזהרות לחייב מכוח פקודת המסים (גביה) לחוק ההוצאה לפועל, כך שגם בפקודה תהיה חובת שליחת הודעה בדואר רשום עם ...
פסק דין
19/07/2018 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה בסדר דין מהיר בדרישה לתשלום דמי תיווך. ביהמ"ש קבע כי קיום הוראות סעיף 9 לחוק המתווכים ובכלל זה קיום הוראות סעיף 9(ב)(1) לחוק המתווכים, לפיו, הסכמה בדבר טיפול בעסקה בבלעדיות תאושר בחתימת הלקוח על גבי מסמך ...
פסק דין
19/07/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית תביעה בסדר דין מהיר שעניינה נזקי רכוש של רכב. עיקר המחלוקת נגעה לנסיבות התאונה והאחראי להתרחשותה. ביהמ"ש קבע כי בהתאם להוראת תקנה 42 לתקנות התעבורה, פנייה ימינה יש לבצע סמוך, ככל האפשר, לשפה הימנית של הכביש ...
פסק דין
19/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה עתירה נגד דרישת תשלום שהוציאה עיריית רחובות ובמסגרתה הוטל על קופת חולים מאוחדת חיוב בהיטלי סלילה, תיעול ושצ"פ, בקשר עם נכס שלה, המשמש כבית דיור מוגן לגיל המבוגר. ביהמ"ש קבע כי אין זיקת ההנאה בתיעול חייבת להיות ...
החלטה
19/07/2018 - ביה"ד הרבני קיבל חלקית תביעת האישה לחייב את בעלה לשעבר בכתובה ופיצויים בגוונא שלא התקיימו כלל יחסי אישות. ביה"ד קבע כי אין הבעל חייב בכתובת אשתו אם וכאשר היא זו שהביאה לסיום מערכת הנישואין וכדברי הגמרא "דאדעתא למישקל ולמיפק לא ...
פסק דין
19/07/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל את עתירת גל שירותי כ"א וסיעוד, לשכה פרטית להבאה תיווך וטיפול בעובדים זרים בתחום הסיעוד, לסילוק התביעה כנגדה על הסף בטענה של היעדר סמכות עניינית. התביעה הוגשה על ידי עובדת זרה בתחום הסיעוד, בגין עוולה של הפרת ...
פסק דין
19/07/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה למרק נוימן דרגת נכות בשיעור 10%, בניכוי 5% בגין מצב קודם. הפגימה שהוכרה הינה "החמרה במחלת הסוכרת". ביה"ד קבע כי העובדה שנוימן אובחן כחולה סכרת וטופל ...
גזר דין
19/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על מחמד אלגלאוי 6 חודשי מאסר אשר ירוצו בעבודות שירות בגין עבירה של דרישת נכס באיומים, לפי סעיף 404 רישא לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי אלגלאוי הגיע אל הפארק בו נכחו המתלוננת וחברתה, החל לשוחח עמן ואז ...
החלטה
19/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית כנגד מי הגליל - תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ. בבקשה נטען, כי מי הגליל סיפק ליישובים עליהם הוא אמון, וליישובים דיר אל-אסד ובענה בפרט, מי שתיה מזוהמים, פעולה שזכתה לכינוי "תופעת ...
פסק דין
19/07/2018 - בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אזרח זר שבמשך מספר שנים ביצע עבירות שונות באחייניתו, בגדרן בין היתר ערף את ראשו של תוכי שגידלה בביתה, הניח את גופתו בחדרה ונעץ לידו, באמצעות סכין מגואלת בדמו של התוכי, תמונה שלה ...
החלטה
19/07/2018 - ביהמ"ש השלום דחה בקשה לתיקון כתב התביעה המתוקן. ביהמ"ש קבע כי מלבד זאת שכתב התביעה שמחיקתו מבוקשת הוגש באיחור רב של למעלה מחודשיים, התובעים שינו באופן מהותי את כתב התביעה המתוקן ולא פעלו בהתאם להחלטת בית המשפט. ...
פסק דין
19/07/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעה לסילוק יד ממקרקעין. ביהמ"ש קבע כי העובדה שהצדדים עדיין מתדיינים בעניין הגירושין אין לה ולא כלום עם התביעה . בכל מקרה חלפו מספר שנים מאז שהאיש תבע להיפרד. בנדון הסכסוך נסוב על דירה שהיא אך ...
החלטה
19/07/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל את בקשת מגדל חברה לביטוח בע"מ ואולג ארבסקי להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, אשר הוגשה לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות. על פי הנטען בבקשה, מגדל , אשר מבטחת עובדים בתוכניות "ביטוח מנהלים" המשמשות כביטוח פנסיוני לעובדים, ...
הצעת חוק
18/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני (תיקון – הגבלות על ייצוא ביטחוני לכוחות ביטחון שביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם), התשע"ח–2018 שמטרתה לתקן את המצב לפיו הייצוא הביטחוני הישראלי ישמש בהפרות זכויות אדם בעולם, ולהוסיף איסור ...
הצעת חוק
18/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ההגנה על חוסים (תיקון – מחיקת זיקנה מההגדרה), התשע"ח–2018 שמטרתה להשמיט מהגדרת ה"חוסה" אדם אשר בזיקנה, מתוך הבנה שזיקנה כשלעצמה אינה פוגעת ביכולתו של אדם לדאוג לצרכיו. מטרת חוק ההגנה על חוסים, היא להוות ...
הצעת חוק
18/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי מזון מזיק, התשע"ח–2018 שמטרתה לאסור פרסום ולהגביל את השיווק של מוצרי מזון מזיק. האיסור על פרסומת למוצרי מזון ומשקאות מזיקים מעלה חשש לפגיעה בחופש העיסוק וחופש הביטוי של ...
פסק דין
18/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה תביעה לאכיפת הסכם מכר דירה, לפיו מכר הנתבע, בן 65, לוקה בהפרעה נפשית כרונית, את דירת מגוריו. ביהמ"ש קבע כי חתימה על הסכם יש בה כדי להעיד חיצונית-אובייקטיבית על גמירות דעת אך בנדון, העובדה שהתובע לא הצביע ...
פסק דין
18/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור בגין נזקי גוף שנגרמו עקב תאונת עבודה. ביהמ"ש קבע כי מקביעה עובדתית בדבר הפגיעה הפיזית שנגרמה והמוצאת את ביטוייה בקביעת שיעור הנכות הרפואית, יש לגזור את הפגיעה הממונית שנגרמה בגין הפגיעה ביכולת ההשתכרות. נקבע כי בקביעת ...
החלטה
18/07/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל החלטה בנוגע לביטול סדרת כתבי אישום שהוגשו בגין הצבת מיכלי גז ללא היתר בעיר ערד. ביהמ"ש קבע כי על מנת לקבוע כי עבודה מסויימת במקרקעין טעונה היתר כאשר עשייתה ללא היתר הופכת למעשה פלילי שהוא בר עונשין- ...
החלטה
18/07/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל בקשה לחיוב האיש בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות האישה בהליך להרחבת זמני שהות, בהתאם להוראת תקנה 519(א) לתקנות סדר הדין האזרחי. ביהמ"ש קבע כי תכליות הוראת תקנה 519(א) הן למנוע תביעות סרק ולהבטיח כי במקרה של דחיית ...
גזר דין
18/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר 8.5 שנים ו- 5 שנים מאסר בפועל לנאשמים בפרשה 512 - מוטי חסין ומאיר אברג'יל. ביהמ"ש קבע כי בעוד שלגבי העונש המוסכם על פי הסדר טיעון שומה על הצדדים להסביר ולשכנע את ביהמ"ש שמדובר בעונש שמן הראוי ...
החלטה
18/07/2018 - ביהמ"ש השלום דחה בקשה למנות מודד מומחה מטעם בית המשפט אשר יבחן את ההתאמה בין המפה והתקליטור לבין המקרקעין שתוארו בתביעה. ביהמ"ש קבע כי על התובעים היה להציג ראייה ברורה לזיהוי המקרקעין, למדוד אותם כהלכה, למקם אותם בשטח הרחב, ולהציג ...
החלטה
18/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת אנדימד מדיקל בע"מ לחיוב בי. פור. יו. בע"מ בתשלום הוצאות במסגרת בקשה לצו המניעה הזמני. ביהמ"ש קבע כי ההוצאות צריכות להיות פרופורציונליות להליך עצמו ומהותו שכן בכך יש כדי למנוע הטלת עלות יתר על המפסיד ...
פסק דין
18/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את עתירת אייל בן משה בטענה כי הגבלת האפשרות של בן משה לשוחח עם עורכי דינו, במסגרת שלילת טובות ההנאה שננקטו כנגדו, פוגעת קשות בהגנתו ובזכותו להליך הוגן. ביהמ"ש קבע כי פגיעה מהותית בזכות להליך הוגן עשויה ...
פסק דין
18/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת הנאמן לבטל הליך פשיטת הרגל לאור התנהגותה המחפירה של החייבת ואיומיה, לכאורה, על חייו, שהושמעו בזמן התפרצותה למשרדו. ביהמ"ש קבע כי החייבת הפרה,את חיוביה בהליך ובראשם הכלל הגדול והמושרש במקומותינו - כלל ההתנהגות בתום לב ...
החלטה
18/07/2018 - ביה"ד הרבני דחה תביעה לביטול הסכם בשל אי עמידה בלוח הזמנים הקבוע בהסכם שבין הצדדים, לאור הפרעת התובע למימוש וביצוע ההסכם. ביה"ד קבע כי התובע לא מילא אחר התחייבותו מכללא בהסכם שבין הצדדים, וממילא לא יהיה נכון לקבוע כי הנתבעת ...
פסק דין
18/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בית המשפט קמא, ועל פיו התקבלה תביעת האיש למתן פסק דין הצהרתי, על כי הזכויות בבית מגורים, שייכות לצדדים בחלקים שווים, למרות שהזכויות רשומות בפועל על שם האישה בלבד. ביהמ"ש קבע כי ...
פסק דין
18/07/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט קמא אשר דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש יואל רונן נגד רשות המיסים בגין התשלום שגובה דרך ארץ מהמשתמשים בכביש 6. ביהמ"ש קבע כי בחינת התשלום שאותו גובה דרך ארץ ...
הצעת חוק
17/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ח–2018 שמטרתה לחייב את ספקי הגישה לאינטרנט לסנן תוכן פוגעני לכל המנויים, ללא תוספת תשלום, אלא אם כן המנוי ביקש בכתב מהספק שלא לחסום עבורו ...
הצעת חוק
17/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (איסור תגמול בגין מכירת תרופות), התשע"ח–2018 שמטרתה לאסור על רוקח ועוזר רוקח לקבל תמורה בשל מכירת תכשיר ולקבוע כי העובר על הוראה זו דינו שנת מאסר או כפל הקנס כאמור בסעיף ...
פסק דין
17/07/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעת דרור גוטקין להכיר באירוע "יום ריענון", אשר כולל, בין היתר, אימוני קרב מגע, כ"תאונת עבודה" לפי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי. ביה"ד קבע כי לגבי מהות ה"חפץ" או ה"עצם" שכתוצאה מהתנגשות עמו נחבלו אצבעותיו, גוטקין ...
החלטה
17/07/2018 - ביה"ד לעבודה דחה בקשה לתיקון פרוטוקול דיון של קדם משפט. ביה"ד קבע כי התיקונים המבוקשים, אינם מהותיים להליך ואין להם רלוונטיות להכרעה בו ואין בהם כדי לשנות את פני הדברים ומהותם או את מהלך הדיון. נקבע כי תכלית בקשה לתיקון ...
החלטה
17/07/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את תביעתו של מר שלף ברוך מרדכי כנגד המוסד לביטוח לאומי, להכרה במחלת הסרטן(BBC) ממנה סובל הוא בקרקפת ובידיים כתאונת עבודה על פי תורת המיקרוטראומה ולחילופין כמחלת מקצוע ,הנובעת מחשיפתו הממושכת לשמש הקופחת. ביה"ד קבע כי ...
פסק דין
17/07/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה במסגרת תביעה לפיצויים בגין נזק גוף, בגין פגיעתו של בן 17 בעת פגיעתו, עת החליק בעת שיעור ספורט ונפגע בסנטרו. ביהמ"ש קבע כי אמנם החזקה לגבי קטינים הינה כי הנכות ...
פסק דין
17/07/2018 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה נגד מיטל ומשה ביטון בגין תוספת בניה של גג הבית בניגוד לתנאי ההיתר ובמיוחד בכך ששללו את האפשרות של הדיירים האחרים בבית לעלות לגג דרך מדרגות הבית. ביהמ"ש קבע כי משהוכח שנשללה האפשרות של התובעים לעלות ...
פסק דין
17/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל תביעה לחיוב ארודן בע"מ לשלם להכרם - משקאות חריפים בע"מ סך של כ 24,000,000 ₪ בגין הפרת הסכם הפצה של משקאות וודקה 'ואן גוך'. ביהמ"ש קבע כי ההסכם בין הצדדים לא קבע מהן פעולות המכירה אותן יש ...
החלטה
17/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית משפט קמא אשר ניתן בגדרי ערעור על החלטת רשם ההוצל"פ בעניין שכר טרחת כונס הנכסים. ביהמ"ש קבע כי ביצוע הליך פירוק השיתוף והפיקוח עליו, גם אם הואצלו לרשם ההוצל"פ, על פי ...
גזר דין
17/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על מאלכ שואהנה ארבע שנות מאסר בגין עבירות של שוד מזויין בחבורה, עבירה לפי סעיף 402(ב) לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי הערך המוגן בעבירה זו הינה הגנה על גופו של אדם ובטחונו האישי, הגנה על קניינו ושמירת ...
פסק דין
17/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית משפט קמא לפיו נדחתה תביעתו של גילארד לרנר להשבת שוויו של אוסף עטים אותו מסר למוחמד אבו סעיד כערבון לפירעון הלוואה בסך 90,000 ₪. ביהמ"ש קבע כי בחוק המשכון עצמו ניתן ...
פסק דין
17/07/2018 - ביה"ד הרבני קיבל את תביעת האישה לקבוע כי הסכום שאביה נתן לבני הזוג ניתן כהלוואה. ביה"ד קבע כי בנדון, הכספים לא הגיעו מעולם לידי האיש והוא לא היה מעולם מוחזק בהם. הכספים הועברו לחשבון הבנק של האישה ולאחר מכן, לקבלן ...
פסק דין
17/07/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית תביעת רוכשי דירה נגד החברה הקבלנית אחים חסיד בע"מ ממנה רכשו את דירתם, בגין איחור במסירת החזקה בדירה. ביהמ"ש קבע כי מסך תקופת האיחור 330 יום יש לנכות שלושה חודשים בהם הופסקו העבודות זאת לצד תקופות ...
גזר דין
17/07/2018 - ביהמ"ש השלום גזר על עלאא אלפספוס חודש ויום מאסר בפועל בגין עבירה של כניסה לישראל שלא כחוק לפי סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל. ביהמ"ש קבע כי מתחם העונש ההולם בעבירה של כניסה לישראל שלא כחוק נקבע בין מאסר מותנה ללא ...
הצעת חוק
17/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגבלת הפרסומות והשיווק של מוצרי טבק (תיקון – הגבלת כמויות רעלים בסיגריות), התשע"ח–2018 שמטרתה להיטיב עם הצרכן הישראלי ולהגביל את כמות החומרים המסוכנים והממכרים בסיגריות ובסיגריות אלקטרוניות. לפיכך, מוצע להגביל את כמות הניקוטין, העטרן ...
הצעת חוק
16/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון – הליכי משמעת נגד נושאי משרה), התשע"ח–2018 שמטרתה לתקן את החוק באופן שיבטיח שלא יינקטו הליכי משמעת כנגד נושאי המשרה ברשות המקומית אלא אם כן יינתן לכך אישור של היועץ ...
הצעת חוק
16/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת הנמלים (פרק הזמן המרבי למתן שירות מקדים לפריקת אוניות), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע פרק זמן מרבי מרגע הגעת אונייה לתחום אחד הנמלים ועד להכנסתה לרציף התפעולי ותחילת פריקת מטענה בפועל. ככל שלא יעלה ...
הצעת חוק
16/07/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה) (תיקון – קביעת היקף משרה מינימלי), התשע"ח–2018 שמטרתה כי שר הפנים באישור הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת, יקבע בצו אמות מידה ברורות לגבי היקף המשרה ...
פסק דין
16/07/2018 - ביה"ד הרבני קיבל בקשה למתן פסק דין שלפיו המבקש אינו כהן. ביה"ד קבע כי בנדון אין מדובר באדם ששיקר כאשר החזיק עצמו ככהן, ועתה בא לחזור בו ולומר ששקר דיבר, אלא מדובר במי שהבין מאביו שהוא כהן, ועתה לאור בירור ...
פסק דין
16/07/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית בקשה לצו מניעה בגין תשריט והתנהגות בשטח מול רישום זכויות מקרקעין. ביהמ"ש קבע כי האב המנוח והבן הצעיר חתמו על תשריט שעל פיו חוצה קו שחור ומפקיד בין שטחו של האב לבין שטחם של הבן הצעיר ...
פסק דין סעש 11015-06/11 אופיר דעדוש, חויאר קריספלו, ישי ברקוביץ ואח' נ' מועצה אזורית מטה אשר, ענבל שירותי בריכה בע"מ, א.ר.ן. ניהול ואחזקות בע"מ ואח'
05/03/2018
הנתבעת 1 - מועצה אזורית מטה אשר הינה מועצה אזורית עליה חלות הוראות צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח- 1958. התובעים עבדו בתקופות שונות כמצילים בחופי הים שבתחום ובשליטת המועצה וזאת כעובדי חברות שונות וביניהן הנתבעת 2 והנתבעת 3. ...
החלטה עפ 3204/17 מדינת ישראל נ' פלוני
29/01/2018
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, בו הורשע המערער (להלן: המערער) בשתי עבירות של מעשים מגונים, ונגזרו עליו, בין היתר, ששה חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות. ערעורו של המערער ...
פסק דין עע 16136-05/15 מ. דיזנגוף ושות' (נציגות קלובים) בע"מ נ' נעמי מושקוביץ סקורצקי
18/01/2018
תמצית העובדות
המשיבה, עורכת דין במקצועה, אם לשני ילדים קטנים, שומרת תורה ומצוות בהשקפתה ובאורחות חייה, נענתה לפרסום שפרסמה המערערת אודות משרה פנויה אצלה. המערערת קיימה מספר ראיונות למשיבה, ובסופו של יום לא קיבלה אותה לעבודה. הוברר כי ...
פסק דין בגצ 8886/15 רפובליקנים מחו"ל בישראל (ע"ר), רינת שרייבר נ' ממשלת ישראל, שר האוצר ואח'
02/01/2018
תמצית העובדות

השאלה בעתירה זו היא סוגיית חוקתיותו של תיקון 227 לפקודת מס הכנסה (להלן: תיקון 227 לפקודת מס הכנסה, או התיקון) המעגן בישראל את ההסדרים העיקריים שנעשו בהקשר ליישומו של מתווה, אשר מכוחו גופים פיננסיים מחוץ לארה"ב ...
פסק דין עע 56059-05/15 ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' נאוה בן-צבי, פרופ' מרדכי כוגן ואח' נ' האוניברסיטה העברית בירושלים, מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ ואח'
20/12/2017
תמצית העובדות
ערעורי הצדדים בשני ההליכים שבכותרת, שפסק הדין בהם אוחד בהתאם להחלטה מיום 9.1.17 נוכח השאלה המשפטית המשותפת העולה בהם. ערעור אחד הוא על פסק דינו של בית הדין האזורי בו נדחתה תביעתם של המערערים 1-3, ארגון ...
פסק דין עבל 33351-11/12 מוחמד דולאני, יהונתן יובל נ' המוסד לביטוח לאומי, גולדרט קונסלטינג בע"מ
26/09/2017
תמצית העובדות
המערער בעב"ל 33351-11-12, מר מוחמד דולאני (להלן – מר דולאני) הגיש למוסד, שהוא המשיב בהליך זה, תביעה לתשלום קצבת נכות כללית. ביום 28.4.11 התכנסה ועדה רפואית לעררים (להלן – הוועדה לעררים) לדון בעניינו של מר דולאני ...
פסק דין עע 41712-02/12 הרב יגאל קמינצקי נ' מדינת ישראל - הרשות הארצית לשירותי דת, המועצה הדתית חוף עזה (בפירוק)
19/09/2017
תמצית העובדות
המערער הועסק שנים רבות כרב אזורי של גוש קטיף וכהונתו הופסקה עקב ביצוע תוכנית ההתנתקות. תביעתו לפיצוי בגין אובדן זכויותיו בשל ההתנתקות היא מושא הערעור. בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעת המערער מחמת העדר סמכות ...
פסק דין בגצ 7339/15 האגודה לשמירת זכויות הפרט, בן אורי לנדסרג, משה כ"ץ ואח' נ' משרד הפנים, הכנסת, הנהלת בתי בדין הרבניים
31/08/2017
תמצית העובדות
על פי סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים, "עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים", ועל פי סעיף 2 לחוק, "נישואין וגירושין של יהודים ייערכו ...
פסק דין עעמ 8101/15 אלמסגד גריוסוס צגטה, גברגזיאבר בריהוט קלה, המוקד לפליטים ולמהגרים ואח' נ' שר הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
28/08/2017
תמצית העובדות

בסוף שנת 2013 ובתחילת שנת 2014 חתמה מדינת ישראל על הסכמים עם שתי מדינות שלישיות הממוקמות באפריקה. במסגרתם של הסכמים אלה הסכימו מדינות אלה לקלוט לתחומן מסתננים מישראל "אשר לא ניתן להרחיקם למדינת מוצאם". נכון להיום ...
פסק דין דנגצ 1525/15 ח"כ ד"ר אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ואח'
23/08/2017
תמצית העובדות

המנוח ילדי שנת 1920 עבד במשך תקופה ממושכת כמורה בשירות המדינה. ביום 31.8.1980 פרש המנוח לגמלאות. החל ממועד זה שולמה לו קצבה כהגדרתה בחוק הגמלאות. המנוח ובת זוגו (להלן גם - האם), נישאו ביום 1.12.2001. עד ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)