IP=54.162.239.233
פסק דין
17/09/2018 - ביהמ"ש המחוזי דן בשאלה האם כספים המועברים ממשרד הכלכלה למערערת, חברה המפעילה מעונות יום למשפחות מיעוטי יכולת, מהווים חלק ממחיר העסקה לפי הוראות חוק מס ערך מוסף. נקבע כי, יש לדחות את ערעור החברה אשר טענה כי כספים אלו אינם ...
פסק דין
17/09/2018 - ביה"ד לעבודה דחה תביעת נתין זר מאריתריאה להפרשים בגין גמול שעות נוספות. ביה"ד קבע כי יש לדחות את התביעה להפרשים בשל הרחבת חזית אסורה, שעה שהתובע ביסס תצהירו על תחשיבים שונים מאלה אשר בתביעה, וערך שינויים נוספים בסיכומיו. נקבע כי ...
פסק דין
17/09/2018 - ביה"ד הרבני דחה ערעור על סמכות בית הדין הרבני לפקח על ניהול הקדש "בית יהודה" – בית כנסת השוכן בשכונת "בית יעקב" בעיבורה של שכונת "מחנה יהודה" בירושלים. ביה"ד קבע כי כיוון שבנדון עסקינן בהקדש דתי שנוסד בפני בית הדין ...
החלטה
17/09/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את בקשת טרז שמואלי לפסילת מומחה ומינוי מומחה רפואי אחר. ביה"ד קבע כי "בית הדין רשאי למנות מומחה נוסף ככל שמצא כי בחוות דעת המומחה לא ניתן מענה לכל השאלות שהוצגו, והן חיוניות להכרעה בהליך; או שנראה ...
פסק דין
17/09/2018 - ביה"ד הרבני קיבל תביעת האישה לחייב בעל בגט בשל יחס פוגעני לאישה, מרידה, פירוד מתמשך ואי־רצון כן בשלו"ב, למרות הצהרותיו. ביה"ד קבע כי אי אפשר לחיות בבית אחד עם בעל המשפיל את האישה בדיבורים שונים. ובפרט שלמעשה אכן עזב הבעל ...
החלטה
17/09/2018 - ביהמ"ש השלום דחה בקשה לדחיית תובענה לפיצוי בגין נזק כתוצאה מתאונת דרכים שאירעה בשטח C, על הסף, לאחר שהוגשה לאחר חלוף תקופת ההתיישנות. ביהמ"ש קבע כי על תאונת דרכים שאירעה בשטחים, בין אם בשטחי האחריות הפלסטינית ובין אם בתחומי היישובים ...
החלטה
17/09/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית את ערר משה ראובן על החלטת בית משפט קמא, בגדרה נדחתה בקשתו לבטל פסילה מנהלית של רשיון נהיגתו למשך 60 ימים. מחומר החקירה עלה כי ראובן נהג את רכבו לתוך הצומת אל מעבר לקו עצירה, מבלי ...
גזר דין
17/09/2018 - ביהמ"ש השלום גזר את דינו של שוטר שהפיץ לחבריו בוואטסאפ סרטון של עצורה טרנסג'נדרית חשופת חזה אותה צילם בתחנת המשטרה. ביהמ"ש קבע כי הקלות הבלתי נסבלת של תיעוד והפצת תכנים הפוגעים בפרטיות ואף תכנים בעלי תוכן מיני משפיל ומבזה, היא ...
פסק דין
17/09/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תביעתו של הזמר היווני הידוע ניקוס ורטיס, אותה הגיש בין היתר נגד חברות ההפקות של אייל גולן ושרית חדד, בטענה כי השתמשו שלא כדין בדמותו והפיצו הקלטות ו-DVD ממופע משותף שהתקיים ביוני 2014. ביהמ"ש קבע כי במסגרת ...
החלטה
17/09/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה להורות על מעצר דוד טויטו (עציר) עד תום ההליכים בגין קשר לייבא 60 ליטרים של סם מסוכן מסוג קוקאין גולמי לארץ בבקבוקי יין ולהפיק ממנו בישראל אבקה הניתנת להפצה ולמסחר. ביהמ"ש קבע כי אמנם דוד העלה ...
פסק דין
17/09/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של מי שהורשע בעבירות מס, הלבנת הון, איומים ושיבוש מהלכי משפט ונדון ל-8 שנות מאסר לריצוי בפועל, מאסר על תנאי, וקנס בסך מיליון ₪ . זאת בגין הלוואות בריבית קצוצה שנתן המערער ובשימוש שעשה בעסקים ...
פסק דין
17/09/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעור המדינה והחמיר את עונשו של מי שהורשע בעבירות החזקת ונשיאת נשק , הצתה ועוד. נקבע כי, עונשי המאסר שבימ"ש קמא גזר, חורגים במידה משמעותית לקולא מהעונשים המתאימים בנסיבות המקרה; מעשיהם של המשיבים חמורים ומסוכנים מאד ...
פסק דין
17/09/2018 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה הנוגעת להחלטת פרקליט המדינה הדוחה ערר והשגה שהוגשו נגד סגירת תיק חקירת המשטרה הצבאית החוקרת לעניין מותו של באסם אבו רחמה בשעת קיום הפגנה בכפר הפלסטיני בילעין. נקבע כי, בעת בחינת סבירותה של החלטה לא להעמיד ...
גזר דין
17/09/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר 4 שנות מאסר ופיצוי כספי על נאשם שפגע מינית באחייניתו הקטינה. נקבע כי, הנזק שנגרם לקטינה הנו ממשי ומקרין על כל תחומי חייה. בנוסף, מדובר במספר עבירות מין בקטינה של בת משפחה, אשר להם נודעת חומרה כפולה ...
פסק דין
17/09/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף אשר נגרמו בתאונת עבודה. ביהמ"ש קבע כי אין לפטור את התובע מאחריות כלשהיא להתרחשותה של התאונה. התובע העיד כי ראה כי השטח מלוכלך. התובע העיד כי המכונה כבדה. התובע הוא אשר ...
החלטה
16/09/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל את בקשת הנתבעים למתן צו לעיון בדו"ח החקירה, שפורט בגילוי המסמכים מטעם התובעת. ביהמ"ש קבע כי המקרים בהם התאפשר גילוי מאוחר של מסמכים, מתמקד בתביעות נזיקיות המנוהלות כנגד חברות ביטוח, כאשר מלוא המידע העובדתי בנוגע לנסיבות האירוע ...
גזר דין
16/09/2018 - ביהמ"ש השלום גזר על עקיבא יבגני דוברבולסקי שישה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות בגין עבירות איומים ובעבירה של הסגת גבול. בנדון, דוברבולסקי נכנס אל דירת המתלוננים וצעק כי "בפעם הבאה שאני שומע רעש אני זורק את כולכם דרך החלון וגם ...
גזר דין
16/09/2018 - ביהמ"ש השלום גזר 3 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות, על שולמית ברגמן, סייעת בפעוטון הנאשמת בעבירה של תקיפת קטין. בנדון, ברגמן אחזה בקטין, העבירה אותו ממקומו לעבר הכסא עליו ישבה, הושיבה אותו על הרצפה והתיישבה על הכסא מעליו, ...
פסק דין
16/09/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה של המנהל המיוחד לביטול הליך פשיטת הרגל וזאת בשל מחדליה של החייבת. בנדון, לחובת החייבת נצבר חוב פיגורים בגין 3 תשלומים חודשיים בסכום כולל של 2,400 ₪. ביהמ"ש קבע כי כדי לזכות ב"כרטיס יציאה" מהליך פשיטת ...
פסק דין
16/09/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית תביעת עשרה בוחנים וחוקרי תאונות דרכים המועסקים במחוז ש"י של המשטרה, כי בית הדין יורה למשטרת ישראל לבטל את הפחתת השכר שבוצעה בשכרם, בדרך של הורדת "תוספת פעילות". ביה"ד קבע כי יש להורות על השלמת הבדיקה ...
פסק דין
16/09/2018 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה בדבר הוצאת לשון הרע המבוססת על תכתובת במסגרת קבוצת וואטסאפ של "ועד הבית ", בו התובעת והנתבע מתגוררים בבניינים נפרדים, וענייני הועד מתנהלים במשותף. נקבע כי אין בביטויים שנאמרו, בנסיבות בהם קיים סכסוך מתמשך בין הצדדים, ...
פסק דין
16/09/2018 - ביה"ד לעבודה דחה תביעה מאוחדת של 6 קברניטים בחברת אל-על, שטענו, כי החברה קיפחה אותם וגרמה להם לנזקים שונים בכך שהעדיפה על פניהם טייסים פחות בכירים מהם לתפקיד מדריך/מאמן, תפקיד שנלוות אליו הטבות שונות, וזאת בניגוד להסכם הקיבוצי הבסיסי החל ...
פסק דין
16/09/2018 - בית המשפט לתביעות קטנות דחה תביעת לשון הרע נגד רופא משפחה, שכינה מטופל ובנו "לא שפויים" במהלך שיחה עם אחד מילדיו האחרים של המטופל. ביהמ"ש קבע כי ניכר שהביטויים לא נאמרו במסגרת שיחת חולין או השמצה, אלא שהרופא ביקש להביע ...
פסק דין
16/09/2018 - בית המשפט העליון נדרש לשאלה העקרונית כיצד יש להכריע מי ינהל תביעה נגזרת במקרה בו הוגשו מספר בקשות שונות על ידי תובעים פוטנציאלים שונים. ביהמ"ש קבע כי יש לתת מעמד בכורה כלל "הראשון קודם", גם כשהבקשה המוקדמת היא לגילוי מסמכים, ...
פסק דין
16/09/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה חייב אישה לפצות גבר שניהלה עמו קשר מזדמן, לאחר שנכנסה להיריון למרות שטענה בפניו בכזב כי היא משתמשת בהתקן תוך רחמי. ביהמ"ש קבע כי אין זה סביר מחד גיסא לחייב את האב במזונות ילדיו הקטינים ומאידך לחייב ...
החלטה
16/09/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה לאשר מעבר שלושה קטינים, ממקום מגוריהם הנוכחי באשקלון, לעיר עפולה. המבקשת רצתה להעתיק מקום מגוריה מאשקלון ולעבור להתגורר אצל אביה, לאזור מגורי משפחתה המורחבת, שם יש בידה לקבל עזרה ותמיכה נפשית ורגשית. ביהמ"ש קבע כי ...
גזר דין
16/09/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על איימן כורד מאסר בפועל לתקופה של 35 שנים, בגין שתי עבירות של ניסיון רצח במסגרת פיגוע טרור שביצע בשער הפרחים בעיר העתיקה בירושלים, עת התנפל מאחור על שוטר ושוטרת, ודקר אותם בצוארם. ביהמ"ש קבע כי כאשר ...
פסק דין
16/09/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתם של תושבי הכפר 'ח'אן אלאחמר', שעניינה בהחלטת צה"ל לפנות את המבנים במתחם הידוע במקומותינו כ'ח'אן אלאחמר' לאחר בניה לא חוקית. נקבע כי, מדובר בארבעה סבבי התדיינויות, בפסק דין חלוט ומעשה בית דין. , ביהמ"ש קבע ...
החלטה
16/09/2018 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור של המדינה על פסק דינו של בימ"ש קמא במסגרתה נדחה ערעור שהגישה המדינה על החלטתו של בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין, לשחרר את המשיב. נקבע כי, בשלב זה תצמח תועלת כללית ...
פסק דין
16/09/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל בקשה לאישור פעולה בעניינה של קטינה, אשר הוגשה ע"י הוריה, האפוטרופסים הטבעיים על אף התנגדות האפוטרופוס הכללי. בנדון, הקטינה סבלה משיתוק מוחין, שנגרם לה כתוצאה מרשלנות רפואית בלידתה, ובמסגרת ההליך אושר הסכם פשרה, הורי הקטינה עתרו ...
פסק דין עפ 220/17 נוחי דנקנר, איתי שטרום, אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ נ' מדינת ישראל
29/08/2018
תמצית העובדות

ברקע הפרשה מצויה הנפקת מניות של חברת אי.די.בי אחזקות בשוק המשני, בחודש פברואר 2012. בימים שלפני ההנפקה ובמהלכה, בוצעו פעולות רכישה מאסיביות של מניות אי.די.בי שכבר נסחרו בשוק, על ידי המערער איתי שטרום באמצעות חברת ISP ...
פסק דין עא 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ, אבנר יוספיאן, עמנואל כהן נ' סונול ישראל בע"מ, ספורט ורטהיימר שיווק וסחר (1997) בע"מ, ויטה פרי גליל (החדשה) בע"מ ואח'
05/08/2018
תמצית העובדות
בארבעת הערעורים מתעוררת שאלה עקרונית שעניינה פסיקת גמול למבקש בבקשת אישור תובענה כייצוגית ושכר טרחה לבאי כוחו, וזאת כחלק מהסדר הסתלקות מן ההליך הייצוגי בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. כידוע, מרבית ההליכים הייצוגיים בישראל ...
פסק דין עבל 13889-04/14 פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי, מדינת ישראל
07/06/2018
תמצית העובדות
הערעור סב על פסק דינו של בית הדין האזורי, שבו נדחה ערעורו של המערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 25.12.2012, שדחתה את בקשתו לצירוף נכויות משתי פגיעות בעבודה, על פי תקנה 12 לתקנות הביטוח הלאומי ...
פסק דין עע 3393-02/17 יונתן גב נ' ג.מ. מעיין אלפיים (07) בע"מ
24/06/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי, בו חויבה המשיבה לשלם למערער תשלומים עבור תקופת עבודתו אצלה וסיומה בסכום של 391,404 ש"ח, בערכי נטו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום סיום יחסי העבודה בין הצדדים ועד ...
פסק דין עפ 32845-07/15 מדינת ישראל נ' קארין פילוסוף זרניצקי, רון זרניצקי
24/06/2018
תמצית העובדות
ערעור מטעם המדינה על הכרעת הדין של בית הדין האזורי לעבודה, במסגרתה זוכו המשיבים מעבירות של העסקת עובדים זרים במשק ביתם ללא היתר כדין וללא הסדרת ביטוח רפואי, עבירות על הסעיפים 2(א) ו - 2(ב)(3) לחוק ...
פסק דין עע 12485-06/14 ספרנסקי רומן, קבוצת עובדי מרחב אבטחה שמירה ניקיון ושירותים בע"מ נ' מרחב אבטחה שמירה נקיון ושרותים בע"מ, היועץ המשפטי לממשלה, יגאל מושיאשווילי
05/06/2018
תמצית העובדות
ערעוריהם של התובע המייצג וערעור שכנגד של המתנגדת. הערעורים מעוררים את שאלת תוקפו של פסק דין אשר נתן תוקף להסכם פשרה שהוגש במסגרת תובענה ייצוגית, מבלי שהתקיימו הוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 המסדירות את הליך אישור ...
פסק דין סעש 11015-06/11 אופיר דעדוש, חויאר קריספלו, ישי ברקוביץ ואח' נ' מועצה אזורית מטה אשר, ענבל שירותי בריכה בע"מ, א.ר.ן. ניהול ואחזקות בע"מ ואח'
05/03/2018
הנתבעת 1 - מועצה אזורית מטה אשר הינה מועצה אזורית עליה חלות הוראות צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח- 1958. התובעים עבדו בתקופות שונות כמצילים בחופי הים שבתחום ובשליטת המועצה וזאת כעובדי חברות שונות וביניהן הנתבעת 2 והנתבעת 3. ...
החלטה עפ 3204/17 מדינת ישראל נ' פלוני
29/01/2018
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, בו הורשע המערער (להלן: המערער) בשתי עבירות של מעשים מגונים, ונגזרו עליו, בין היתר, ששה חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות. ערעורו של המערער ...
פסק דין עע 67949-09/16 שמואל וגמן נ' י. ו. גליל הנדסה בע"מ, יוסי וייס
17/01/2018
תמצית העובדות
ערעורים על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, אשר קיבל באופן חלקי את תביעתו של מר וגמן (להלן: המערער) וחייב את י.ו. גליל הנדסה בע"מ (להלן: החברה) בפיצוי בסך 150,000 ₪ בגין פגם בהליך ...
פסק דין עע 16136-05/15 מ. דיזנגוף ושות' (נציגות קלובים) בע"מ נ' נעמי מושקוביץ סקורצקי
18/01/2018
תמצית העובדות
המשיבה, עורכת דין במקצועה, אם לשני ילדים קטנים, שומרת תורה ומצוות בהשקפתה ובאורחות חייה, נענתה לפרסום שפרסמה המערערת אודות משרה פנויה אצלה. המערערת קיימה מספר ראיונות למשיבה, ובסופו של יום לא קיבלה אותה לעבודה. הוברר כי ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)