IP=54.81.195.240
החלטה
23/11/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל חלקית בקשה למתן סעד זמני להימנע מעשיית כל פעולה שתוביל להדחת אהרון ובועז אורגד מתפקידיהם בחברת רדיו תשעים בע"מ. ביהמ"ש קבע כי מאחר שעיקר המחלוקת בין הצדדים, שעליה נסב הערעור, היא על הזכויות בחברה שעיסוקה היחידי הוא ...
פסק דין
23/11/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעת חברת ריסקו בע"מ לחיוב מר שלמה בללי, בהחזר שכר עבודה שלטענתה שולם לו ביתר בשל מצגי שווא שהציג לה בעניין שעות עבודתו. ביה"ד קבע כי היתה הסכמה בעל פה או בהתנהגות באשר לאופן רישום שעות ...
הצעת חוק
23/11/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים או שאינם מעוניינים להינשא על פי הדין הדתי, התשע"ח–2017 שמטרתה לדאוג להחזר הוצאותיהם הכספיות של בני זוג שאינם יכולים מטעמי דת או ...
החלטה
23/11/2017 - ביהמ"ש השלום דחה בקשה להעברת תביעה לפיצוי על נזק גוף שנגרם בעבירות של תקיפת בת זוג לבית המשפט לענייני משפחה. ביהמ"ש קבע כי מוסד התביעה הנגררת לא נועד לשלול ואינו שולל סמכות מבית המשפט למשפחה או מכל בית משפט מוסמך ...
הצעת חוק
23/11/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית מצומצמת ביום המנוחה השבועי, התשע"ח–2017 שמטרתה לאפשר לרשות מקומית לקבל החלטה על הפעלת קו שירות ציבורי בגבולותיה ובדרכים בין-עירוניות בלבד. החלטת הרשות צריכה לאזן בין הצורך המוצדק של תושבים שאין ברשותם ...
פסק דין
23/11/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את תביעת האישה כי לאור האלימות המילולית הקשה שאותה חוותה האישה, אין סיבה לפטור את הבעל מלשלם את מלוא כתובתה. ביה"ד קבע כי כאשר אישה תובעת גירושין בלי עילות המצדיקות את הגירושין, אין היא זכאית לכתובה, כיוון ...
גזר דין
23/11/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על אנסטס זילברשטיין 6 שנות מאסר בפועל בגין חבלה חמורה בנסיבות מחמירות. ביהמ"ש קבע כי בעת ביצוע המעשים לא סבל זילברשטיין מהפרעה פסיכוטית או אפקטיבית מג'ורית. התנהגותו בעת ביצוע העבירות הייתה פועל יוצא של שתיית אלכוהול מופרזת, ...
פסק דין
23/11/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית בקשה להכרזה על החייבת פושטת רגל ולמתן הפטר מחמת היעדר תועלת לנושים. ביהמ"ש קבע כי על חייב המבקש ליהנות מהגנתו של הליך פשיטת הרגל, מוטלת החובה לפעול למיצוי כושר השתכרותו וזאת מאחר ו"כושר השתכרות" זה הינו ...
פסק דין
23/11/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעת אזורים בנין (1965) בע"מ למתן הצהרה לפיה בעקבות הסכם פשרה אשר כרתו הצדדים, מנועה הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה מלדרוש תשלום היטל השבחה בגין הגדלת זכויות הבנייה בתכנית בנין עיר 1997. ביהמ"ש קבע כי העובדה ...
פסק דין
23/11/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשה לדחייה על הסף מחמת התיישנות של תביעה לחוב ארנונה. ביהמ"ש קבע כי משבחרה העירייה שלא לפעול במסלול המנהלי אלא במסלול של הגשת תביעה בהליך אזרחי, היא כפופה להוראות הדין וסדרי הדין כבכל תביעה אזרחית, לרבות הוראות ...
פסק דין
23/11/2017 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על החלטת בית המשפט קמא על "פיזור" תיק פשיטת הרגל עקב ניצול ההליך לרעה על ידי החייב. ביהמ"ש קבע כי חייב שחוייב בתשלום חודשי לקופת פשיטת הרגל, אינו רשאי לעשות דין לעצמו ולהחליט באופן חד צדדי ...
פסק דין
23/11/2017 - ביה"ד הרבני קיבל תביעת גירושין שהגישה האישה במקום פירוד ממושך וטענת הבעל לשלום בית אינה כנה. ביה"ד קבע כי במקום בו האישה תובעת להתגרש ואף האיש מודה לטענותיה הגם שלמרות זאת מבקש הוא שלום בית אך מעשיו מוכיחים כי אינו ...
פסק דין
23/11/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתו של נשיא מכללת אחווה בגין תאונת עבודה לאחר שלקה בליבו לטענתו בשל פגישות שערך עם מרצות על מנת לפטרן. ביה"ד קבע כי אין ספק כי נשיא מכללה שאמורה לבצע קיצוצים ואף לפטר עובדים נתון במתח ...
פסק דין
23/11/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את בקשת מנהל מס ערך מוסף לסלק על הסף את תביעת חברת פאוור בטון המספקת בטון לצרכנים בישראל לרישומה בישראל לצורך קבלת החזר מס התשומות ששילמה במסגת רכישת משאיות. ביהמ"ש קבע כי שיקולים שבאינטרס הציבורי תומכים בכך ...
החלטה
23/11/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את בקשת הסתדרות העובדים למתן צווים זמנים המורים לנגב קרמיקה להמנע מסגירת מפעל היצור בירוחם. ביה"ד קבע כי אין בחובה לנהל משא ומתן כדי לחייב את המעסיק להגיע לידי הסכמה, לוותר על עמדתו או למנוע ממנו לערוך ...
גזר דין
22/11/2017 - ביהמ"ש השלום גזר 26 חודשי מאסר בפועל בגין עבירה של הפקרה לאחר פגיעה בתאונת דרכים ובגין עבירות של שיבוש מהלכי משפט. ביהמ"ש קבע כי הפגם המוסרי שבהפקרה לא קשור בכלל לשאלה מי גרם לתאונה ומי אשם בה, קל וחומר שעה ...
הצעת חוק
22/11/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק מתן היתר שליטה לתאגיד זר (תיקוני חקיקה), התשע"ח–2017 שמטרתה לקבוע כי בעת שהממונה ישקול בקשה של תאגיד זר לקבלת היתר שליטה בגוף מוסדי, הוא יביא בחשבון שיקולים הנוגעים לאסדרה הנהוגה במדינה שבה התאגד התאגיד ...
פסק דין
22/11/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה להשבת שווי ההטבה בבניית הרחבה לדירה על יסודות דירת התובעת. ביהמ"ש קבע כי אמנם הקביעות של הרשם ביחס לפגמים שנפלו בהתנהלות התובעת מטרידות, אולם יש קושי בקבלת הטענה, כי יש להפחית מסכום ההשבה בגין הממצאים המטרידים. ...
הצעת חוק
22/11/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד וזיכוי בעד נטול יכולת), התשע"ח–2017 שמטרתה לקבוע שגם עבור אח שהוא אדם עם מוגבלות כאמור יהיה יחיד תושב ישראל זכאי לזיכוי מס. כמו כן, ...
פסק דין
22/11/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית ערעור על החלטת ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה לאשר הסכמי פשרה בהיטלי השבחה. ביהמ"ש קבע כי מסעיף 13א יש לגזור מספר דרישות בעת בחינת בקשה לאישור הסדר פשרה. הדרישה הראשונה היא שהאישור ייעשה בהחלטה מנומקת של ...
פסק דין
22/11/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתו של רופא שיניים להכיר במחלה זיהומית בה לקה כתוצאה מהדבקה כפגיעה בעבודה. ביה"ד קבע כי השכיחות של ההדבקות בחיידק היא גבוהה מאוד ואיננה מיוחדת לאנשי צוות רפואי שכן מדובר בכ- 5-20% מהאוכלוסיה שהחיידק מצוי בגופם. ...
פסק דין
22/11/2017 - ביה"ד לעבודה דחה תביעה בגין זכאות להפרשי שכר ומענק פרישה. ביה"ד קבע כי התובע הועסק לאחר תום כהונתו כיו"ר הועד בתפקיד ניהולי שהוסכם עימו ונוכח הסכמות הצדדים כמו גם התנהגותם לאחר מעשה, התובע מנוע מלטעון בסיום עבודתו, שהיה זכאי לתנאי ...
פסק דין
22/11/2017 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה כספית להשבת סך של 591,568 ₪ שניתן כהלוואה אישית. ביהמ"ש קבע כי מסתברת יותר המסקנה לפיה הכספים הם כספי השקעה בחברה תמורת מניות. נקבע כי המארג הראייתי הכולל והתנהגות הצדדים בזמן אמת, וגם במסגרת הליך הבוררות, ...
פסק דין
22/11/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה לתשלום קרן הלוואה למרות אי עמידה במלוא תנאי החוק מצד המלווה. ביהמ"ש קבע כי אין במחדלי המלווה כגון הגשת תצהיר ללא אזכור העובדה שהוא תצהיר מתוקן כדי להוביל לתוצאה הקיצונית של ביטול זכותו לקבל לפחות את ...
פסק דין
22/11/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה התנגדות לקיום צוואת האם המנוחה וביטול הסכם בין אחים. ביהמ"ש קבע כי הטענה העובדתית שעמדה בבסיס הטענה לפגמים בכריתת ההסכם, איומים אלימות ואיום הנתבע בהתאבדות שגרמו לחתימה, לא הוכחה. נקבע כי התובעות ידעו היטב על מה ...
החלטה
22/11/2017 - ועדת השחרורים דחתה בקשת אסיר המרצה עונש מאסר בגין עבירות ביטחוניות לשחרור מוקדם ברישיון. הועדה קבעה כי אין זה מתפקידה של הועדה ליצור מנופי לחץ על החמאס לצורך השבת גופות חיילינו אך ויתור על מנופי הלחץ הקיימים באופן של של ...
פסק דין
22/11/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור להצהיר כי שלשה קטינים הינם ילדיו של המערער וכי זכותם להרשם במרשם האוכלוסין. ביהמ"ש קבע כי קבלתו של הסעד להצהיר כי שלשה קטינים הינם ילדיו אין בו מאומה הקשור בהצדקת ביצוע פוליגמיה בגין העובדה שאבי הילדים ...
החלטה
22/11/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל בקשה לעיכוב ביצוע החלטת בית המשפט קמא כי העברת חלקו של החייב בדירת המגורים המשותפת לו ולאשתו לשעבר מהווה הענקה אסורה ולפיכך בטלה. ביהמ"ש קבע כי על מנת להוכיח שהחייב היה חדל פירעון במועד ההענקה אין להסתפק ...
פסק דין
22/11/2017 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה לסיווג תאונה בה נפגעה התובעת ממוטות ברזל אשר היו מונחות על גגו של רכב חונה כתאונת דרכים כהגדרתה בחוק הפיצויים. ביהמ"ש קבע כי החניית הרכב במקום שבו הוא חנה, לא יצרה סיכון תחבורתי בחניה אסורה. על ...
טענה
22/11/2017 - מבקר המדינה פרסם את הדוחות על הביקורת בשילטון המקומי לשנת 2017, הדוח מציג את תוצאות הביקורת ברשויות המקומיות אשר עסקה בין היתר בתהליכי הרכש וההתקשרויות, מתן תמיכות וכדומה. הליקויים שהועלו בביקורת מלמדים על תפקוד לקוי של חלק מהרשויות המקומיות שנבדקו, ...
החלטה
21/11/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשה לעיון וגילוי מסמכים בתביעה בגין נזק גוף שנגרם בתאונת דרכים. ביהמ"ש קבע כי כאשר בעל דין הוא תאגיד, מי שחותם על תצהיר גילוי המסמכים מטעמו אינו בעל הדין אלא ממלא תפקיד כלשהו. נקבע כי לכל הפחות ...
החלטה
21/11/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת ברימן מאיר ואחרים להורות כי הסמכות העניינית לדון בתביעת פירוק שיתוף בקשר למגרש שאינו רשום במרשם המקרקעין נתונה לבית משפט השלום. ביהמ"ש קבע כי הסמכות העניינית לדון בתביעה של בעל זכות רשומה במקרקעין לפירוק שיתוף ...
פסק דין
21/11/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתו של יונתן הרפז לאישור תביעה נגזרת בשם בנק הפועלים בע"מ בגין החלטות שהתקבלו ומכוחן הועמד על ידי הבנק אשראי לחברת מעריב הוצאת מודיעין בע"מ. ביהמ"ש קבע כי ההחלטה של ועדת האשראי היא החלטה שחל עליה ...
הצעת חוק
21/11/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – שילוב עסקים קטנים ובינוניים במכרזים ציבוריים), התשע"ח–2017 שמטרתה להבטיח נגישות של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים למכרזים במערכת הממשלתית, בהתאם לעקרונות התאמת הרגולציה ליכולות העסקים הקטנים והבינוניים הנהוגים במדינות ה-OECD. ...
פסק דין
21/11/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתה של מירב יוספי נגד החלטת המוסד לביטוח לאומי לדחות את תביעתה לדמי אבטלה בגין היותה עצמאית, ולא מבוטחת בביטוח לדמי אבטלה. ביה"ד קבע כי המאפיה בהנהלת יוספי התנהלה כעסק משותף של יוספי ובעלה, כאשר יוספי ...
הצעת חוק
21/11/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חבילה סלולרית ביעד ביניים מחוץ לישראל), התשע"ח–2017 שמטרתה לחייב את חברות הסלולר לבדוק האם הלקוח עובר ביעד ביניים במהלך טיסתו ולהעמיד לרשותו את האפשרות לרכוש חבילת שיחות, מסרונים וגלישה ...
החלטה
21/11/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את בקשת הבעלים והמנהל של חברה פרטית, המחזיקה ב- 100% ממניות חברת קסילט ישראל להתיר להם להתגונן בשמה של החברה האם. ביה"ד קבע כי הבעלים הגישו את הבקשה בחוסר תום לב, מבלי להעלות ולו קצה קצהו של ...
פסק דין
21/11/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשה לסילוק על הסף מחמת התיישנות בתביעת נזיקין בגין הפצת הודעות הדוא"ל . ביהמ"ש קבע כי דחיית מועד ההתיישנות הקבועה בסעיף 89(2) לפקודת הנזיקין חלה רק במקרים בהם לא נתגלה לניזוק רכיב הנזק עצמו, להבדיל ממקרים בהם ...
פסק דין
21/11/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה נגד שוכרים בגין פרוץ דלקה בנכס מושכר. ביהמ"ש קבע כי הוכח כי הדלקה פרצה בגלל נר נשמה דולק שהשאירו השוכרים בדירה ללא השגחה. בנסיבות אלו נקבע כי השוכרים התרשלו בשמירה על הדירה וחבים ברשלנות כלפי בעל ...
פסק דין
21/11/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל חלקית תביעת בן זוגה של האישה להחזר כספים על סך 300,000 ₪ שהועברו על ידו לאישה על רקע הזוגיות ביניהם. ביהמ"ש קבע כי את רוב הכספים שנתן בן הזוג הוא נתן לה לא כהלוואה אלא כדי ...
החלטה
21/11/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל בקשה לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) להארכת מעצרו של דוד בלחסן ב- 90 ימים בגין עבירה של ייצור, הכנה והפקה של סם מסוכן. ביהמ"ש קבע כי במוקד הדיון בבקשה להארכת מעצר ...
פסק דין
21/11/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה לאשר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית העוסקת בַנוזל לשטיפת כלי מטבח Fairy בגין העובדה כי ריכוזו של החומר הפעיל פחת מ-36 אחוזים ל-24, ונפחם של בקבוקים בני 750 מיליליטר הוקטן במאה מ"ל. ביהמ"ש קבע כי מ.מ.ס. מולטי ...
פסק דין
21/11/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת תובענה הייצוגית כי 013 נטוויז'ן בע"מ מצרפת את לקוחותיה לשירותים נלווים שונים ללא הסכמתם וידיעתם, תוך שהיא גובה מהם כספים מדי חודש בגין שירותים אלה. ביהמ"ש קבע כי נטוויז'ן תשיב לחברי הקבוצה ...
פסק דין
21/11/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעת חברת מגדל שלום מאיר בגין דמי אחזקה ודמי ניהול תפעול ואחזקה של מגדל שלום מאיר בתל-אביב. ביהמ"ש קבע כי חובה על דייר לשאת בחלק היחסי של עלויות האחזקה גם כאשר הוא אינו מרוצה מרמת שירותי ...
פסק דין
21/11/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתה של פנינת המיתרים בע"מ בטענה כי אין לבית הדין הרבני כל סמכות ליתן צו עיקול ביחס למקרקעין בבעלותה של ישיבת עץ חיים. ביהמ"ש קבע כי אין מניעה כי בית הדין יערוך בירור האם המקרקעין הם ...
פסק דין
20/11/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעת שיבוב נגד הומלי-ברנד בע"מ בגין נזקים שנגרמו עקב תחזוקת בניין במהלך גיזום עץ עת נפלו ענפים שנגזמו על רכב וגרמו לו לנזקים. ביהמ"ש קבע כי עצם כך שחברת הומלי לא הזהירה את הדיירים בבניין על הכוונה ...
פסק דין
20/11/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את עתירת עידן לבקוביץ ואח' לביטול ההחלטות של ועדת מינהל השירות לעירייה שלא אישרו את קידומם למשרות אליהן נבחרו במכרז, בשל ריבוי קרובי משפחה בעירייה ובשל חברותם של קרובי המשפחה בוועד העובדים. ביהמ"ש קבע כי מאחר ...
החלטה
20/11/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את בקשתה של רותי כרמלי לסעד זמני אשר יורה להחזיר אותה לעבודה בחברה עזרא - למשק ולקיבוץ בע"מ, שהיא חברה משפחתית, שהוקמה ע"י הוריה המנוחים של כרמלי. ביה"ד קבע כי הואיל וכרמלי עבדה בחברה שעות מועטות בשבוע ...
פסק דין
20/11/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל עתירה לביטול ההחלטה להשאיר את ניצב רוני ריטמן בתפקידו כמפקד יחידת להב 433 במשטרת ישראל בעקבות ממצאי חקירת המחלקה לחקירות שוטרים בעניין תלונה בדבר ניסיון למעשה מגונה בכוח והטרדות מיניות שביצע ריטמן. ביהמ"ש קבע כי לעניין השיקולים ...
הצעת חוק
20/11/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הפחתת מחירים במתן שירותים ומכירת מוצרים על ידי גופים ציבוריים, התשע"ח–2017 שמטרתה לקבוע כי המרכיב המרכזי שייבחן בהצעתו של ספק שירותים או מצרכים כגון חניונים או חנויות מזון ושתייה, שיבקש להתקשר עם גוף ציבורי ...
פסק דין עבל 33351-11/12 מוחמד דולאני, יהונתן יובל נ' המוסד לביטוח לאומי, גולדרט קונסלטינג בע"מ
26/09/2017
תמצית העובדות
המערער בעב"ל 33351-11-12, מר מוחמד דולאני (להלן – מר דולאני) הגיש למוסד, שהוא המשיב בהליך זה, תביעה לתשלום קצבת נכות כללית. ביום 28.4.11 התכנסה ועדה רפואית לעררים (להלן – הוועדה לעררים) לדון בעניינו של מר דולאני ...
פסק דין עעמ 8101/15 אלמסגד גריוסוס צגטה, גברגזיאבר בריהוט קלה, המוקד לפליטים ולמהגרים ואח' נ' שר הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
28/08/2017
תמצית העובדות

בסוף שנת 2013 ובתחילת שנת 2014 חתמה מדינת ישראל על הסכמים עם שתי מדינות שלישיות הממוקמות באפריקה. במסגרתם של הסכמים אלה הסכימו מדינות אלה לקלוט לתחומן מסתננים מישראל "אשר לא ניתן להרחיקם למדינת מוצאם". נכון להיום ...
פסק דין דנגצ 1525/15 ח"כ ד"ר אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ואח'
23/08/2017
תמצית העובדות

המנוח ילדי שנת 1920 עבד במשך תקופה ממושכת כמורה בשירות המדינה. ביום 31.8.1980 פרש המנוח לגמלאות. החל ממועד זה שולמה לו קצבה כהגדרתה בחוק הגמלאות. המנוח ובת זוגו (להלן גם - האם), נישאו ביום 1.12.2001. עד ...
החלטה בעמ 919/15 פלוני, פלוני נ' פלוני, פלוני, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
12/07/2016
תמצית העובדות

מערכת הנישואין בין זוג הורים יהודים מגיעה לסיומה בגירושין. ילדיהם הקטינים שוהים אצל כל אחד מהם בחלקים שווים של השבוע. שכרם של שני ההורים זהה או קרוב לכך. על פי הדין הקיים, חרף התנאים האמורים, הגבר ...
פסק דין עא 8961/16 פלוני, פלונית, פלונית ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה
14/06/2017
תמצית העובדות

ו.ג. ז"ל נהרג בתאונת דרכים בגיל 62, והותיר אחריו אישה ושני ילדים בגירים: בת בגיל 38, פסיכולוגית במקצועה, נשואה ואם לשלושה; ובן בגיל 30, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, נשוי ואב לשתיים. אשתו של המנוח היא היורשת היחידה, ...
פסק דין ערר 3980/16 י.ט. נ' משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה
01/12/2016
תמצית העובדות
עתירה המופנית נגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, שבו התקבל ערעור המשיבים 4-2, הם המדינה, ונדחה ערעורו של העותר על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה. לטענת העותר, בפסק הדין הארצי נפלו טעויות ...
פסק דין עע 44824-03/16 י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' ADHENOM BERH TEAMI
04/06/2017
תמצית העובדות

המערערת נותנת שירותי כוח אדם ושירותי ניקיון. המשיב הועסק על ידי המערערת בניקיון כעובד שעתי מחודש אוקטובר 2010 ועד לחודש נובמבר 2013, למעט בחודשים ספטמבר 2012 וינואר 2013. סה"כ 32.25 חודשי עבודה. שכר השעה האחרון ששולם ...
פסק דין עא 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ, רביב צולר, משה מוקי שנדימן נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל, אריה אברמוביץ, אריאלה אלפסי ואח'
30/04/2017
תמצית העובדות

המערערת היא חברת ביטוח המחזיקה, בין היתר, במותגים "9 מיליון" ו"ביטוח ישיר". להבדיל מחברות הביטוח ה"קלאסיות", המערערת מתאפיינת בכך שהיא לא משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני ביטוח, אלא באמצעות הטלפון והאינטרנט.
מזה מספר שנים ...
פסק דין עבל 47676-01/14 מזל סלח נ' המוסד לביטוח לאומי
04/04/2017
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בגדרו נקבע בדעת רב כי אין לראות במערערת "ידועה בציבור" של המנוח.
המערערת ילידת 1963, גרושה ואם לילד בגיר נשוי, הכירה את המנוח בשנת
2004. מערכת היחסים ...
החלטה בעמ 9085/16 פלונית, פלוני, פלוני ואח' נ' פלוני
02/03/2017
תמצית העובדות

המנוחה היתה נשואה לאביו המנוח של היורש. בבעלותם המשותפת היתה דירה בשדרות נורדאו בתל אביב, בה התגוררו. המנוח ערך צוואה בה הוריש את חלקו (מחצית) בדירת נורדאו לרעייתו. המנוח ציוה כי לאחר פטירתה יירש את חלקו ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)