IP=54.211.182.82
הצעת חוק
19/02/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – הרחבת הסיוע מהקרן לסיוע נוסף), התשע"ז–2017 שמטרתה להרחיב את תחומי הסיוע של הקרן לסיוע נוסף, ולהטיל עליה לממן ולפתח תכניות סיוע שונות עבור חיילים משוחררים. הצורך בהרחבת תחומי הסיוע ...
פסק דין
19/02/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתו של אריה שקד בעילה של לשון הרע בגין פרסום כתבה באתר האינטרנט www.News1.co.il שכותרתה: "העבריין אריה שקד מנסה לשוב לזירה". בגוף הכתבה נאמר בין היתר בנוגע לתובע : "עבריין שביצע שורה של עבירות פליליות ומעשיו ...
פסק דין
19/02/2017 - בית המשפט לענייני משפחה דן בבקשה שהוגשה ע"י האפוטרופסיות, להעברת אחותן מהמקום בו היא שוהה כיום – בית הוריה, לאישפוז בהוספיס. האחות הינה בגירה המאובחנת עם פיגור שכלי, אשר בשנה האחרונה אובחנה כחולה בסרטן השד. לטענת האפוטרופסיות, בהעדר כל יכולת ...
פסק דין
19/02/2017 - בית הדין לעבודה קבע כי אדרעי שלום הוטעה על ידי שירות התעסוקה, עת ביקש הפניה "לעבודה מועדפת" והופנה לעבודה כמאבטח בקניון אשר איננה עבודה מועדפת, ועקב כך הוא זכאי לפיצוי משירות התעסוקה, לאחר שתביעתו למענק עבודה מועדפת נדחתה על ידי ...
פסק דין
19/02/2017 - בית הדין לעבודה קבע כי אין לקחת בחשבון זכאותו של אדם לגמלת הבטחת הכנסה את הסכומים שזכה בהם בהגרלת צ'אנס. ביהמ"ש הפנה לאמור בסעיף 2א שהוסף לפקודת מס הכנסה, הקובע כי השתכרות או רווח של אדם תושב ישראל .... שמקורם ...
פסק דין
19/02/2017 - בית הדין לעבודה קיבל את תביעת הלה רם ועליזה דהאן לקבלת פדיון ימי מחלה שלא שולמו להן מהמכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי. לטענת המכללה תקצוב משרד החינוך הופסק תוך תקופת עבודתן של התובעות וע"כ הן אינן זכאיות למלוא הזכויות הסוציאליות ...
פסק דין
19/02/2017 - בית הדין לעבודה דחה תביעה למתן סעד הצהרתי קבוע המורה על ביטול פיטורי התובעת. התובעת למדה לימודי נטורופתיה והרבליסט במקביל לעבודתה, באחד הימים הצהירה התובעת על ימי מחלה, אולם בימים אלה השתתפה התובעת בהכשרה במסגרת לימודיה. המעסיקה ידיעות אחרונות ראו ...
פסק דין
19/02/2017 - בית הדין לעבודה דחה את טענת ארגון העובדים מען, כי הוא ארגון העובדים היציג בחברת יהודה רשתות פלדה בע"מ. ביהמ"ש קבע כי אין חולק כי ארגון העובדים מען אינו הארגון היציג בקבוצה כולה. במסגרת תיחום יחידת המיקוח ישקלו "האינטרסים המשותפים" ...
החלטה
19/02/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה הורה על עריכת תסקיר עו"ס טרם מתן צו להורות פסיקתית במקרה של פונדקאות חו"ל. בנסיבות העניין פנו בני הזוג להליך של הפרייה חוץ גופית בחו"ל מזרעו של המבקש ומביציות של תורמת. העוברים הושתלו ברחמה של אם פונדקאית. ...
פסק דין
19/02/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה נעתר לבקשה להכריז על בת זוגה של האם כהורה של הקטינה, אם הקטינה ובת זוגה מגדלות את הקטינה אשר נולדה מתרומת זרע. ביהמ"ש קבע כי הנסיבות תומכות במתן צו הורותרטרואקטיבי, נסיבות הוריית הקטינה תומכות במלואן בהכרת זכות ...
פסק דין
19/02/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תביעת אחייני מנוח לקבלת חלק מהמקרקעין עליהם בנויה דירת המגורים שירשה האלמנה. אמנם ע"פ חוק, מקום בו נפטר המנוח ולא הותיר אחריו ילדים יורשת אלמנתו את הדירה ואין ליורשים האחרים חלק בדירה, אולם לטענת אחייני המנוח ...
פסק דין
19/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את עתירת רפאל אביטן להורות לשרות בתי הסוהר להחזירו לסבב חופשות בהתאם לקטגוריה בה היה מסווג טרם שהוחלט על עיכוב/הקפאת חופשותיו ממאסר. ביהמ"ש קבע כי מבלי לדון בטענות לגופן יש לדחות את העתירה כיוון שאביטן לא מיצה ...
גזר דין
19/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר את דינם של עומר אבו ריא ושל מוחמד ריא בגין אישום בעבירות של ייצור נשק, נשיאה והובלת נשק, ניסיון הצתה, והיזק בזדון. השניים הואשמו כי במהלך פעולות מחאה נגד מדיניות ממשלת ישראל וכתגובה על אירוע בו נורתה ...
הצעת חוק
19/02/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק יישום תכנית ההתנתקות (תיקון – ביטול איסור הכניסה לאזורי ההתנתקות והשהייה בהם ושינוי שם החוק), התשע"ז–2017 שמטרתה לבטל את איסור הכניסה והשהייה באזורי ההתנתקות, ובכך למחוק במידת מה את הכתם הלאומי המוסרי שהכתים את ...
החלטה
19/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת עמרם גריב לפטור מאגרה, במסגרת הגשת תביעה מטעם גריב כנגד מדינת ישראל, בסך כולל של 100,000,000 ₪. לטענת גריב מצבו הכלכלי בכי רע, גריב צרף לבקשתו פרוטוקולים מדיון ברשות ההוצאה לפועל על פיהם קיים לו ...
פסק דין
16/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורה של מסעדת וסטקיית סימה בע"מ על שומת פקיד השומה ירושלים, בעקבות ביקורת כלכלית שנערכה במסעדה התגלה פער בין חומר הגלם שדווח אל מול שקילת המנות שהוזמנו בזמן הביקורת; נמצא כי המערעת דיווחה בחסר והוצאה לה ...
החלטה
16/02/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את בקשת המדינה לחייב את התובעת בתשלום אגרה מלאה או נוספת בהתאם לתקנות בתי המשפט (אגרות), התובעת תבעה את המדינה בגין הטרדה מינית שהוטרדה והותקפה על ידי שוטר, התובעת תבעה הן בשל נזקי גוף, והן ובהתאם לחוק ...
החלטה
16/02/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה למתן צו מניעה זמני לסילוק הנתבעים מהנכס שבבעלות התובעת, לטענתה הנתבעים מסיגים גבול בנכס ואף בנו בנכס בניה בלתי חוקית כקביעת מנהל מקרקעי ישראל, ביהמ"ש דחה את הבקשה ממספר טעמים, ראשית, קיימת זהות של ממש ...
גזר דין
16/02/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשת ערעור בעל על החלטת ביהמ"ש קמא להרחבת צו גילוי המסמכים ההדדי שניתן בין הצדדים, הבעל טען כי הרחבת צו הגילוי מעבר למועד הקובע, היינו מעבר למועד בו הופסק השיתוף הרכושי בינו לבין בת זוגו לשעבר, ...
פסק דין
16/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תביעת בני אור אחזקות בע"מ נגד אלעזר בן ציון, שמחה שושני ומאיר בן דוד לביטול זכרון דברים עם הנתבעים שחתמה בשנת 94, לפיו היא מוכרת לנתבעים את הזכויות לבעלות במגרשים שבנדון, התובעת התחייבה לרשום את הבעלות ...
פסק דין
16/02/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעת אישה כנגד האיש לביטול הסכם המכר המקנה לאיש את חלקה של האישה בקוטג' שבבעלותם כנגד תשלום בסך 180,000 ₪, האיש טען כי התשלום עבור חלק האישה לא הועבר על ידו עקב הימנעות האישה מלחתום על ...
פסק דין
16/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את עתירת זוהיר חגיר נגד הממונה על עבודות שירות לביטול החלטת הממונה להחזירו למאסר מאחורי סורג ובריח, חגיר נשא בעונש עבודות שירות, במהלך ריצוי העונש חזר להשתמש בסמים ופנה מיוזמתו למרכז טיפולי לגמילה, עקב הטיפול נעדר חגיר ...
פסק דין
16/02/2017 - בית הדין לעבודה זיכה את בני הזוג ארז ואלה רובינשטיין מאישום בגין העסקת עובד זר שאינו רשאי לעבוד בישראל, בניגוד להוראות חוק עובדים זרים. בני הזוג נתפסו והודו כי העסיקו עובדת זרה ללא היתר. בית הדין זיכה את בני הזוג ...
פסק דין
16/02/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעת אישה לפירוק שיתוף בדירת בני הזוג, לטענת האישה הבעל בחובות כבדים עקב ניהול כושל של עסקים שירש מאביו, עקב החובות הבעל מצוי בהליכי פשיטת רגל. האישה הגישה תביעת גירושין בבית הדין הרבני אולם בית הדין ...
פסק דין
16/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על קביעת ביהמ"ש קמא כי המערער העביר במתנה את מניותיו בחברה לילדיו. המערער טען כי המתנה הועברה במרמה תוך הטעיית המערער בטענה כי הדבר נדרש לצורך קבלת הלוואה, לחילופין המסמכים מורים על התחייבות לתת מתנה ובאפשרותו ...
גזר דין
16/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר את דינו של נאשם בעבירות מין בבנותיו בעוד היו קטינות, וכן בנכדותיו, ביהמ"ש קבע כי עבירות-מין, לא כל שכן כאשר הן מבוצעות בקרבן קטין או קטינה, גורמות לחילול כבוד האדם של הקרבן, הצלקות הנפשיות העמוקות הנחרתות בנפשם, ...
החלטה
16/02/2017 - ביהמ"ש השלום הכיר במערערת כבת זוגו של המנוח בשלוש השנים שתכפו למותו. הקביעה ניתנה לעניין הגמלה המשולמת מכוח חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות). ביהמ"ש קבע כי אמנם הוכח כי חל משבר ביחסי המנוח והתובעת, עקב המשבר שלח המנוח ...
פסק דין
16/02/2017 - בית הדין לעבודה פסק לטובת מורן אלמגור נגד טי. אנד. אם סער ביטחון בע"מ ונגד משרד התחבורה, ביהמ"ש קבע כי אורגן של החברה,מנהלה של מורן, התייחס אליה בזלזול עקב נטייתה המינית והעובדה שניהלה קשר זוגי עם עובדת אחרת בחברה, המנהל ...
החלטה
16/02/2017 - בית המשפט העליון קיבל בקשת עיכוב ביצוע שהגישו רחמים יובל ועופר לוי, דיירים מוגנים, על ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי , במסגרתו הורה בית המשפט המחוזי על דחייתה על הסף של התביעה שהגישו המבקשים, בשל מעשה בית-דין; וכן ...
הצעת חוק
16/02/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חופש המידע (תיקון – פרסום מידע אודות מכרזים), התשע"ז–2017 שמטרתה לחייב את מוסדות המדינה, לרבות רשויות מקומיות וגופים המתוקצבים על ידי המדינה, לפרסם בדוח השנתי את פרטי התקשרותם במכרזים עם ספקים חיצוניים בתחומים שונים, ...
החלטה
15/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את עמדת משרד הכלכלה והורה על מימוש נכסי י.מ. מועדון ים כנרת בע"מ, המימוש מבוקש לתשלום המענקים שהעניק משרד הכלכלה לנתבעת לצורך הקמת כפר נופש, מענקים אלה הותנו בתנאים אשר לא קויימו על ידי הנתבעת, מאידך, הנתבעת ...
גזר דין
15/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר את דינו של נאשם בעבירות מין בקטינות ששהו בביתו. ביהמ"ש קבע כי כאשר מדובר במספר נפגעים ממעשה אלימות או מעבירות מין יש לכל אחד מהנפגעים אינטרס עצמאי לשמירה על שלום גופו, אשר מטה את הכף לטובת פיצול ...
פסק דין
15/02/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של חמזה רדיאדה אשר הורשע בביהמ"ש קמא בעבירה של אינוס במרמה לפי סעיף 345(א)(2) לחוק העונשין, חמזה רופא במקצועו קיבל את המתלוננת לבדיקה האם היא סובלת מדלקת בתוספתן. במהלך הבדיקה ביצע בה הרופא עבירת אינוס ...
החלטה
15/02/2017 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור שמעון פחימה יזמות בניה נגד נציגות הבית המשותף "קיט ונופש". בין פחימה לנציגות הבית המשותף נחתם הסכם לשיפוץ הבית המשותף, בהמשך סוכם על שיפוץ הדירות הפרטיות כנגד תוספת תשלום, בסיום העבודה נתגלעה מחלוקת בין ...
פסק דין
15/02/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירת עיריית נתניה, עיריית חולון, ועיריית חדרה נגד הקריטוריונים שקבעה הממשלה להשתתפות בתקציבי המועצות הדתיות. שיעור השתתפות הממשלה הרגיל בתקציבי המועצות הדתיות הינו 40% לעומת המועצה המקומית שמשתתפת ב 60%, אולם לפי סעיף 11ב רשאית הממשלה ...
החלטה
15/02/2017 - בית המשפט השלום קיבל את בקשת הנאשם מהדי אבו אלקיעאן להסיר את החיסיון מעל חומר מודיעיני, בדבר קיומו של עד שהיה נוכח בעת ארוע ההתפרצות אשר הנאשם הואשם בביצועו,. ביהמ"ש קבע כי על אף שעומדת לחובת הנאשם ראייה כבדת משקל, ...
החלטה
15/02/2017 - בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש קמא בפשרה בעניין חלוקת הרכוש בין בני הזוג, בפני ביהמ"ש קמא הוגשה הסכמת בני הזוג כי ביהמ"ש יפסוק בחלוקת הרכוש בדרך של פשרה, הובהר מפורשות ע"י ביהמ"ש כי פסק הדין ...
החלטה
15/02/2017 - בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש קמא לחייב את בית הספר De la Salle High School בפיצויי נזיקין למשיב, תלמיד בבית הספר. אחד המורים בבית הספר הורה למשיב ולשני תלמידים נוספים לסייע לו להרים ולהזיז רכב ...
פסק דין
15/02/2017 - בית הדין לעבודה דחה את טענת חנה מויאל כי פוטרה מעבודתה בעקבות הריונה, לטענתה לאחר שחשה ברע מספר ימים שלחה לה המנהלת הודעה כי היא מפוטרת זאת לאחר שנודע למנהלת על הריונה. ביהמ"ש קבע כי פיטוריה נעשו מחמת העדרויותיה מטעמים ...
פסק דין
15/02/2017 - בית המשפט המחוזי דחה את תביעת מרים אחמד וסאהר קיס נגד משרד הבריאות בגין הולדה בעוולה, בני הזוג קיס טענו כי מספר חודשים לאחר לידתו של סאהר ולאחר בירור רפואי נמצא כי הוא סובל מבעיה מוחית המוכרת כאטרופיה צרבלרית, וכי ...
פסק דין
15/02/2017 - בית הדין לעבודה קיבל תביעת עובד שטען כי הוטרד מינית ע"י המומנה עליו, לטענת העובד בינו לבין הממונה עליו במקום עבודתו התקיים קשר מיני בעבר עוד טרם עבר לסניף בו היה בכפיפות לממונה, משעבר לעבוד תחת הממונה הטרידה אותו הממונה ...
גזר דין
15/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר את דינו של דוד מורגנשטרן בגין עבירות מס חמורות ובכללן הוצאת חשבוניות פיקטיביות בסך מיליוני ₪, ביהמ"ש דחה את טענת ההגנה כי הרווח שהגיע לידיו של הנאשם היה על סך 1,500,000 ₪ ובניכוי הוצאות נותרו בידיו 165,000 ...
החלטה
15/02/2017 - בית המשפט השלום דחה את בקשת חיים ברק כהן, ערן ורד וייס, יגאל רמבם, ומשה מנקין להסרת התנאים המגבילים שנפסקו בעניינם עד לתום ההליכים, הארבעה הואשמו בפגיעה בפרטיות והטרדה של ראשי מערכת הבנקאות בישראל, לדבריהם מעשיהם נבעו מרצונם להביע מחאה ...
הצעת חוק
15/02/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק העונשין (תיקון – החריגים לעבירת ריבוי נישואין), התשע"ז–2017 שמטרתה היא לצמצם את מתן ההיתרים לנישואי אישה שנייה, באמצעות תיקון החריג לחוק החל על נישואין של יהודים. ...
הצעת חוק
15/02/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – המצאת הודעת חוב), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע שהעוסק ישלח את דרישות החוב לכתובת המעודכנת במשרד הפנים (מרשם האוכלוסין) ובמידה והצרכן מעוניין לקבל את דרישת החיוב לכתובת אחרת מזו הרשומה במרשם האוכלוסין ...
פסק דין
14/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורו של בוריס יודיס על פסיקת ביהמ"ש קמא שקבע כי דברי הגנאי שנאמרו ע"י מיכאל ברקן, בגנות בוריס ואשר נכתבו ופורסמו בעיתון "אינדקס העמק והגליל" אינם מהווים לשון הרע אלה דברי עלבון הנחשבים לגיטימיים במסגרת הזכות ...
פסק דין
14/02/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעת אבי נבו נגד אלירן רובין רנה, לטענת נבו רכב מסחרי מסוג פיאט נהוג בידי רובין עבר מהנתיב הימני בו נסע אל עבר הנתיב השמאלי בו נהג בקטנוע מר נייגבבר מטעם רובין, במהלך הסטייה אל הנתיב ...
פסק דין
14/02/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל באופן חלקי את תביעת טלי ומשה שוחט נגד אס.קיי מלון קולוני בע"מ, לאחר שקיבל את הטענה כי שעה שהתארחו בני הזוג במלון התקיימה מסיבה בגג המלון אשר הפרה את מנוחתם עקב הרעש אשר נגרם מההכנות למסיבה, ...
גזר דין
14/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר את דינו של אחמד מסארווה וקיבל את הסדר הטיעון שנחתם בעניינו, מסארווה הורשע כי פעל לחדירה לחשבונות בנק באמצעות השגת שם משתמש וסיסמא וכן שימוש בכרטיסי חיוב שאינם שלו לצורך קניות וכדומה, ביהמ"ש קיבל את הסדר הטיעון ...
פסק דין
14/02/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור קיבוץ עינת נגד קביעת המועצה האזורית דרום השרון כי בגין בית העלמין שבהחזקתו תוטל שומת ארנונה לפי סיווג מיוחד בסך כ 300,000 ₪ בשנה, בעבר נהג הקיבוץ למכור חלוקות בבית העלמין לאנשים פרטיים, אולם בעקבות ...
פסק דין עא 4752/14 נכסי רמת אביב בע"מ נ' עיריית תל אביב, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב
16/06/2016
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בו התקבלה תביעת נכסי רמת אביב בע"מ, המערערת, להצהיר על בטלותם של שני הסכמים שנכרתו בינה ובין עיריית תל אביב-יפו והוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, המשיבות, ...
פסק דין עעמ 2975/15 הוצאת עיתון 'הארץ', ברק רביד, עיתונאי 'הארץ' נ' משרד החוץ
06/06/2016
תמצית העובדות
ערעורם של הוצאת עיתון 'הארץ', והעיתונאי, ברק רביד, על החלטת המשיב, משרד החוץ, שלא לפרסם את רשימת האורחים שהשתתפו בארוחת "חג שני" בביתו של שגריר ישראל, בוושינגטון.
בשנת 2014, התקיימה בביתו של שגריר ישראל בוושינגטון, מר ...
פסק דין בגצ 6494/14 שי גיני, יהונתן ודעי נ' הרבנות הראשית, השר לשירותי דת, המועצה הדתית ירושלים
06/06/2016
תמצית העובדות
עתירתם של שי גיני ויהונתן ודעי, בעלי מסעדות, כנגד המשיבים, הרבנות הראשית, השר לשירותי דת והמועצה הדתית ירושלים, בעניין הוראת סעיף 3(א) לחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983,שעניינה במתן תעודת הכשר לבית אוכל.
העותרים, בעלי מסעדות בירושלים, ...
פסק דין עעמ 8329/14 עיריית קרית אתא, הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא נ' נילי קורן, מלכה בראון
31/05/2016
תמצית העובדות
ערעורה של עיריית קרית אתא נגד החלטת בימ"ש קמא, לחייבה ליתן למשיבות, נילי קורן ומלכה בראון, אישור על היעדר חובות בנכס שבבעלותן, על אף טענת העירייה לחוב ארנונה קיים בנכס, שלא שולם על ידן.
המשיבות, המתגוררות ...
פסק דין עעמ 3550/15 משרד הביטחון האגף לשיקום נכים נ' פלוני, ארגון נכי צה"ל
30/05/2016
תמצית העובדות
ערעורם של משרד הביטחון-האגף לשיקום נכים וכן המשיב, נכה צה"ל, על קביעת בימ"ש קמא, ביחס למועד הזכאות לתשלומי תגמולים למפרע המגיעים למשיב, וכן חישוב התשלומים.
המשיב הוכר ע"י קצין התגמולים כנכה וזכה לתגמולים, עקב נכות שמקורה ...
פסק דין עפ 4205/14 נחום בן יצחק נ' מדינת ישראל
29/05/2016
תמצית העובדות
ושוב בילוי לילי וסכסוך של מה בכך בין צעירים מסתיים במותו של אחד מהם מדקירה. הלב מתקומם ומסרב להאמין. עד מתי?
ביום 8.10.2009 בשעות הערב המאוחרות בילה המערער עם חברים, ובהם אוהד דדון. במהלך הערב הם ...
פסק דין עא 841/15 פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוני
23/05/2016
תמצית העובדות
ערעורה של פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ, על קבלת טענת המשיבים, אדם בעל 100% נכות ואביו, שלפיה, המערערת הפרה את ההסכמה בין הצדדים להקצות למשיבים חניית נכה בנוסף לשתי חניות אחרות שהוקצו להם בצמידות לדירה שרכשו.
...
פסק דין עא 7084/13 בר יהודה בע"מ נ' מדינת ישראל רשות מקרקעי ישראל, הוניגמן ובניו בע"מ ואח'
10/05/2016
תמצית העובדות
רשות מקרקעי ישראל מתקשרת מעת לעת עם יזמים במתכונת של "חוזה פיתוח", היינו חוזה שבמסגרתו מתחייב יזם לפתח מקרקעין לקראת התקשרות בחוזה חכירה או בעלות עם סיומה של תקופת הפיתוח. כך עושות לעתים גם רשויות מקומיות. ...
פסק דין עא 1062/15 והבי והבי נ' חאלד כמאל נזאל, סידאר הנדסה בע"מ, קרן סגולה לפיתוח בע"מ ואח'
10/05/2016
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, במסגרתו נדחתה תביעתו של המערער.
המערער, יליד 1973, מחפה באבן במקצועו, נחבל ביום 21.9.2008 כשנפל מפיגום, בזמן הרכבתו, באתר בניה. את האחריות לקרות התאונה ביקש המערער להטיל על ...
פסק דין עא 879/14 עמוס נחשון נ' יהודה נחשון, דניאל נחשון, דרור נחשון
05/05/2016
תמצית העובדות
ערעור שהגיש עמוס נחשון, על החלטת בימ"ש קמא, לבטל את הסכם המתנה שבו התחייב, דודו המנוח, אהרון נחשון ז"ל, להעביר לו את כל זכויותיו במקרקעין, בהיותו "מתנה מחמת מיתה".
המערער פנה למנוח בחייו, והציע לו למכור ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)