IP=54.166.203.76
פסק דין
23/10/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעורה של ג'ודי בן עזרא לזכויות מהדסה ומקופת הפנסיה, בקשר עם פטירתו של המנוח, פרופ' דוד בן עזרא ז"ל. ביה"ד קבע כי תכליתו של חוק הגמלאות היא להעניק קצבת שאירים לבן זוגו של העובד או הגמלאי ...
הצעת חוק
23/10/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון – איסור הבערת פסולת), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע נורמה לפיה אסור להבעיר ולשרוף פסולת וכן להוביל פסולת לשם הבערתה, למעט מקרים שבהם מבעיר הגזם עושה כן לצורך שימוש פרטי דוגמת בישול, הסקה ...
פסק דין
23/10/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית את תביעתם של שרה ודוד זקן לפיצוי בגין נזקי רטיבות שנגרמו לדירתם ואשר מקורם בדירת הנתבעים. ביהמ"ש קבע כי בהעדר כל תשתית מנומקת שמצדיקה סטייה מממצאי וממסקנות חוות הדעת המומחה מטעם בית המשפט, כי אז הוכח ...
פסק דין
23/10/2017 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה לפיצוי בגין כף רגל שמוטה "drop foot" עקב פגיעה בעצב הפרונאלי שאירעה במהלך ניתוח להחלפת מפרק ירך ימין. ביהמ"ש קבע כי התובע חתם על טופס הסכמה לניתוח הכולל ציון של סיכון בדבר פגיעה בעצב. לאחר ניתוח ...
פסק דין
23/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה לסילוקה על הסף של תובענה אשר הוגשה בדרך של המרצת פתיחה. ביהמ"ש קבע כי המבקשים לא הראו אינטרס לגיטימי למתן הסעד ההצהרתי המבוקש וכי הם לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח כי הגשת תובענה לסעד מהותי ...
פסק דין
23/10/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעורו של מיכאל גוטמן נגד שיכון ובינוי אחזקות בע"מ לתשלום פיצוי בגין פיטורים שלא כדין ותנאי פרישה העולים על הקבוע בחוק. ביה"ד קבע כי מהראיות עולה כי גוטמן היה מודע למשמעות העסקתו כעצמאי ושיעור התמורה אשר ...
פסק דין
23/10/2017 - ביהמ"ש השלום דחה תביעת רשלנות מקצועית שהוגשה כנגד עורך דין. ביהמ"ש קבע כי אין לקבל גרסת התובעים לפיה עורך הדין ייצג אותם אל מול החברה המשכירה. נקבע כי אין לקבל טענה לפיה התובעים סבורים שעורך הדין מייצג אותם, אך פונים ...
פסק דין
23/10/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של שלומית עמרני להשוואת תנאים לעובדות משרד החינוך במעונות יום ובגנים בחינוך החרדי. ביה"ד קבע כי הדרישה שבסעיף 3(א) לתקנות מוסדות מוכרים לתשלום שכר העובדים לפי השיעורים והכללים הנהוגים במוסדות חינוך רשמיים, מגלמת בחובה התחייבות ...
החלטה
23/10/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעה לפירוק שיתוף, ולמנוי כונס נכסים. ביהמ"ש קבע כי אמת-המידה לקביעת הקשר בין עילת התביעה לבין הסכסוך בתוך המשפחה היא שהסכסוך המשפחתי תרם תרומה משמעותית לגיבושה של עילת התביעה. לא נדרש שהסיבה היחידה והבלעדית להיווצרותה של ...
פסק דין
23/10/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את תביעתם של יורשי המנוחה כי בצוואות הדדיות שלא נקבע בהן הסדר של יורש חליף אין נפקות לסעיף 49 לחוק הירושה. ביהמ"ש קבע כי צוואת המנוח מורה, כי את מלוא עיזבונו יורשת המנוחה והיא בלבד. אין ...
פסק דין
23/10/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעה למזונות 3 קטינים במשמורת משותפת. ביהמ"ש קבע כי המשמעות של אחריות הורית משותפת היא שכל אחד מההורים יזדקק לקורת גג עבור הקטינים. שיעור סביר של המזונות ייקבע על דרך של איזון כולל של הכנסת המשפחה ...
החלטה
23/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה מטעם מפרק קילופי הזהב בע"מ להשיב לקופת הפירוק סכום שמשך הנתבע מחשבון החברה. ביהמ"ש קבע כי הבקשה תידון בדרך של בקשה למתן הוראות ...
פסק דין
23/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית עתירה בעניין היקף זכויות הבניה להן זכאי בעלים של מבנה שמבקש להרסו ולהקים במקומו מבנה חדש במסגרת תכנית תמ"א 38. ביהמ"ש קבע כי במידה ולמבנה ערך היסטורי ניתן שלא לאשר ליזם זכויות מוגברות לפי התמ"א. נקבע ...
פסק דין
23/10/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעת נזיקין שהגישה אישה כנגד בעלה לשעבר לפיצוי עקב אלימותו כלפיה במשך חייהם המשותפים. ביהמ"ש קבע כי נוכח הפחד המשתק שאחז באישה אין בעובדה שהאישה לא התלוננה במשטרה אחרי כל אירוע תקיפה ואיומים כדי לגרוע מנכונות ...
פסק דין
23/10/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה בגין נזקי גוף, נפשיים בעיקרם שנגרמו כתוצאה מתפירת תיק פלילי. ביהמ"ש קבע כי אין מדובר במחדלי חקירה רשלניים גרידא, אלא במחדלי חקירה מכוונים בכונת זדון. אין להתעלם מזהותו של המעוול וכשמדובר בזרוע שלטונית הרי הסלידה ממנו ...
הצעת חוק
22/10/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) (תיקון – ביטול הפרדת שירותי תפעול משירותי הייעוץ), התשע"ז–2017 שמטרתה ביטול סעיף 3(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) שהתיר לעוסק ...
החלטה
22/10/2017 - ביה"ד הרבני דחה את בקשתה של האישה לדחות על הסף את תביעות הבעל לאיזון נכסים הואיל ותביעות אלו הוגשו בתוך תקופת הקפאת ההליכים. ביה"ד קבע כי הבקשה השניה שהגישה האישה ליישוב סכסוך הייתה מיותרת. די בכך שהוגשה בקשה ליישוב סכסוך ...
הצעת חוק
22/10/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – חובת הנגשת שיחה מוקלטת), התשע"ז–2017 שמטרתה לחייב כל עוסק או גוף ציבורי המנוי בתוספת, אשר הקליט את שיחת הטלפון בינו לבין הצרכן, לשמור את ההקלטה למשך שישה חודשים, ולאפשר במהלך ...
פסק דין
22/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה תובענה למתן פסק דין הצהרתי לביצועה של עסקה לשינוי ניצול וייעוד לפי החלטה 727 של מועצת מקרקעי ישראל, לצורך הקמת תחנת דלק במקרקעין המצויים בנחלת יהודה בראשון לציון. ביהמ"ש קבע כי זכאות להחלת החלטה 727 בעניין החלקה ...
פסק דין
22/10/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעורו של סעיד פחמאוי להכרה בליקוי השמיעה ובטנטון מהם הוא סובל כפגיעה בעבודה. ביהמ"ש קבע כי מבדיקת השמיעה האחרונה שביצע פחמאוי בתוך תקופת החשיפה, לא ניתן ללמוד על החמרה כלשהי בהשוואה לבדיקות השמיעה שקדמו לתקופה זו. ...
פסק דין
22/10/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה בגין עסקה לרכישת חבילות תיירות הכוללות כרטיסי טיסה. ביהמ"ש קבע כי כי אספרסו קלאב בע"מ התחייבה לרכוש את החבילה כולה. על כן, לתובעת יש זכות חוזית מוקנית לקבל את מלוא הסכום. נקבע כי אספרסו קלאב התחרטה ...
פסק דין
22/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורו של דמיטרי גולדברג על גזר דינו של ביהמ"ש קמא לאחר הרשעתו בעבירת גרם מוות ברשלנות בנהיגה. ביהמ"ש קבע כי בעבירות של רשלנות יש לצמצם בשימוש בעונש המאסר שיש לשומרו לנאשמים בעלי דפוסי התנהגות עבריינים, או ...
גזר דין
22/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על ויסאם זבידאת 70 חודשי מאסר בגין חברות בארגון טרוריסטי כשהחליט להצטרף לדאעש. ביהמ"ש קבע כי אנשי דאעש עושים שימוש בידע של ערביי ישראל כדי ללמוד את הזירה הישראלית לטובת תכנון פיגועים עתידיים. חלק מאותם מצטרפים כמו ...
פסק דין
22/10/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל תובענה נגד פי.היג'.די. לימודים בינלאומיים בע"מ להשבת כספים ששולמו בלא שניתנה תמורתם ולתשלום פיצוי כספי בגין אי מתן התמורה. ביהמ"ש קבע כי לאחר העברת הצעת המחקר, היה על פי.היג'.די. להעבירה לאוניברסיטה לשם אישורה אלא שבמשך כשנה וחצי ...
פסק דין
22/10/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעות רשות הפיתוח לסילוק יד מן המקרקעין. ביהמ"ש קבע כי מחדלי המדינה בהקשרי זכויותיה במקרקעין אינם צריכים לעמוד לה לרועץ משנתעשתה והחלה לפעול. במקרים חריגים יכול ובית המשפט ייקבע כי הפולש הפך לבר-רשות במקרקעין נוכח שתיקת ...
פסק דין
22/10/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית כי לבית הדין לעבודה נתונה סמכות להאריך מועד הקבוע ב"חיקוק" להבאת עניין לבית הדין לעבודה, בשעה שאותו "חיקוק" שותק ביחס לשאלת הארכת המועד. ביה"ד קבע כי על פי תקנה 125 לתקנות בית הדין לעבודה לא יתכן ...
פסק דין
22/10/2017 - ביה"ד לעבודה דחה ערעור נגד ההחלטה בדבר זכייתה של גב' נעמני במכרז לתפקיד מנהלת תפוח פיס למדע, טכנולוגיה ולאמנויות. ביהמ"ש קבע כי מבחינת הלשון בה מנוסח המכרז אפשריים שני פירושים מילוליים: הראשון, נדרש מהמועמד תואר B.A בתחום לימודי המדעים דהיינו ...
פסק דין
22/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, בגדרה נדחתה בקשה להכיר בבריהון גרבריס ז"ל כהרוג מלכות. כי התשתית הראייתית מספיקה בכדי להביא להכרה במנוח כ"הרוג מלכות", שעה שהומת בידי שלטונות אתיופיה, ...
החלטה
22/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתה של המדינה למעצר אסי בסנו בפיקוח אלקטרוני. ביהמ"ש קבע כי בתקופת המעצר השתלב בסנו בקבוצה טיפולית יעודית בתחום של שליטה בכעסים. הדעת נותנת שלתקופה הארוכה שבה בסנו נתון במעצר השפעה ממתנת. עם זאת, נקבע כי ...
פסק דין
22/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית את ערעורה של האישה בגין מזונותיה ומדורה של הקטינה. ביהמ"ש קבע כי מדברי האם עולה שהאם לא מצאה עבודה משך כל התקופה מאז הפרידה בין הצדדים. מנגד אין מקום להתעלם כליל מיכולת השתכרותה של האם. בנסיבות ...
פסק דין
19/10/2017 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל האוסר על שדרוג מעמדם של פלסטינים תושבי האזור השוהים בישראל מכוח היתרי שהייה זמניים למעמד של "תושב ארעי" או של תושב קבע. ביהמ"ש קבע כי משקיים מסלול חלופי שבגדרו ניתן להעלות ...
פסק דין
19/10/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתה של התאחדות התעשיינים בישראל - פורום טחנות הקמח נגד הוראות הנוהל המתנה הענקת רישיון לייבוא חיטה בפטור ממכס ברכישה של חיטה ממגדלי חיטה מקומיים. ביהמ"ש קבע כי הקשר בין טחנות הקמח לגידול החיטה המקומי אינו ...
הצעת חוק
19/10/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון – פיקוח על מוצרי היגיינה נשיים), התשע"ז–2017 שמטרתה להכניס את מוצרי ההיגיינה לרשימת מוצרי היסוד הבסיסיים הנמצאים תחת פיקוח לפי חוק פיקוח על מצרכים ושירותים, בשל נחיצות של ...
החלטה
19/10/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את בקשתו של הבעל לקבוע כי הסמכות לדון בנושא מזונות הקטינים היא לבית הדין הרבני. ביה"ד קבע כי החלטתו של בית המשפט בעניין 'המזונות הזמניים' אינה מונעת וחוסמת הגשת תביעה לסעד קבוע בבית הדין הרבני 'למזונות קבועים', ...
הצעת חוק
19/10/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מימוש מרשם בכל בית מרקחת), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי קופת חולים תאפשר לחבריה לממש מרשמים בכל בית מרקחת. בשל הפרקטיקה הנוהגת של מרשמים אלקטרוניים, מוצע כי קופת החולים תנפק ...
החלטה
19/10/2017 - ביה"ד הרבני קיבל חלקית בקשה לביטול מזונות של בת קטינה בגין סירוב לכל קשר עם האב. ביה"ד קבע פתרון לבעיה זו, על ידי קביעה כי המזונות לא יבוטלו, אך האב לא יחויב לשלמם לידי האם אלא ישירות לידי הבת ובלבד ...
פסק דין
19/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור כנגד פינוי ממשק. ביהמ"ש קבע כי כספי רכישת המשק הגיעו מהאם והמשק נרשם על שם הבת. בבחינת התנהלות הצדדים לאחר החתימה על הסכם הרכישה מתבקשת מסקנה כי המערערים סתרו את חזקת המתנה ולכן חלה על הצדדים ...
פסק דין
19/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורם של עלא חוסיין מחאמיד ומחמוד חטיב על הרשעתם בביהמ"ש קמא בעבירות של השתתפות בהתקהלות אסורה, השתתפות בהתפרעות לאחר הוראת פיזור, וניסיון לתקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו. ביהמ"ש קבע כי העובדה שהשוטר אזולאי איננו השוטר היחיד ...
החלטה
19/10/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה לחיוב המומחה לחתום על כתב סודיות על מנת שיוכל להתקדם בעבודות. ביהמ"ש קבע כי זכויות החברה שלא ליתן מידע למי מבעלי מניותיה, נסוגות מפני הצורך למסור עדות בבית המשפט. פעולת מומחה מטעם ביהמ"ש היא בחינת ...
פסק דין
19/10/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה לביטול צו ירושה בטענה שאין להסתמך על תצהירי ההסתלקות. ביהמ"ש קבע כי על מנת להוכיח את הטענה יש להראות באמצעות ראיות חזקות וברורות, עדות חד משמעית ופוזיטיבית והוכחות חותכות כי קיים שוני מהותי בין המסמך ...
פסק דין
19/10/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את תביעתו של האב שעניינה משמורת לבתו. ביהמ"ש קבע כי משמורת משותפת מחייבת הרבה רצון טוב ותקשורת חיובית ואין די בתקשורת מינימאלית במצבים של מתיחות, כדי לעמוד בסבירות של יכולת לקיים ביעילות משמורת משותפת. ...
גזר דין
19/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על דוד עמר מאסר למשך 26 חודשים בגין עבירה של הפקרה אחרי פגיעה, נהיגה בקלות ראש או ברשלנות, נהיגה ללא רישיון, עקיפה לפני מעבר חציה, ונהיגה ללא ביטוח. ביהמ"ש קבע כי הנורמה של איסור על הפקרה מעבר ...
החלטה
19/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת החייבת בתיק פש"ר מרגלית ביטרן לאפשר לה להמשיך לנהל את חשבונה, הגם שהחשבון מצוי ביתרת חובה. ביהמ"ש קבע כי בנק רשאי להימנע ממתן אשראי ללקוח, או מהמשך מתן אשראי, במטרה להבטיח בין היתר את החזר ...
פסק דין
19/10/2017 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה לחיוב בפיצוי כספי בגין הרמת מסך התאגדות דרונט בע"מ המטילה אחריות אישית בגין התקשרות להקמת אתר אינטרנט אשר לא עלתה יפה. ביהמ"ש קבע כי יש להבחין בין תשובות והבטחות כלליות בסגנון "הנושא בטיפול" או "יהיה בסדר", ...
פסק דין
19/10/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של בת החברה הבדואית, לתשלום גמלת הבטחת הכנסה כ"נפרדת", זאת, אף שהיא מתגוררת מאז הגירושים בבית חמותה הסמוך לבית בעלה לשעבר. ביה"ד קבע כי בדחיית התביעה, התבסס המוסד במידה רבה על מגורי האישה בסמיכות לבית ...
הצעת חוק
18/10/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (תיקון – פטור וקיזוז הוצאות שכר דירה בהשכרת דירה יחידה), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע שיחיד שבבעלותו דירת מגורים יחידה, יהיה פטור ממס על הכנסה בעד השכרתה ...
פסק דין
18/10/2017 - ביה"ד הרבני דחה את תביעת האב למשמורת משותפת. ביה"ד קבע כי אחריות הורית משותפת היא חשובה ומועילה כאשר היא אכן "משותפת" וההורים יודעים להעמיד את טובת הילדים בראש מעייניהם ולהתעלות על משקעי עבר שביניהם. לא כן הדברים כאשר המתיחות בין ...
הצעת חוק
18/10/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק העונשין (תיקון – פריצה למיתקן ביטחוני), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע באופן מפורש כי מי שפורץ למיתקן ביטחוני, דינו כפל העונש המוטל על עבירת הפריצה הקבועה בסעיף 407 לחוק העונשין, וזאת בין אם היה הפורץ חמוש ...
פסק דין
18/10/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את תביעת הבעל לחזרה מהסכם מתנה בטענה שנעשה למראית עין. ביה"ד קבע כי בנדון לא בוצע הרישום בפועל, העסקה לא נגמרה ואין אלא התחייבות בלבד לתת מתנה. בהיעדר רישום הנכס על שם מקבלת המתנה הבעל הנותן רשאי ...
גזר דין
18/10/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על איברהים עבאסי 3.5 שנות מאסר בפועל בגין עבירת ייצוא, ייבוא, סחר והספקה של סמים מסוכנים. ביהמ"ש קבע כי שיקוליו האישיים של העבריין – הצורך להחזירו למוטב ולשקמו, מצבו הנפשי ושאר בעיותיו האישיות – צריכים להילקח בחשבון ...
החלטה בעמ 919/15 פלוני, פלוני נ' פלוני, פלוני, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
12/07/2016
תמצית העובדות

מערכת הנישואין בין זוג הורים יהודים מגיעה לסיומה בגירושין. ילדיהם הקטינים שוהים אצל כל אחד מהם בחלקים שווים של השבוע. שכרם של שני ההורים זהה או קרוב לכך. על פי הדין הקיים, חרף התנאים האמורים, הגבר ...
פסק דין עא 8961/16 פלוני, פלונית, פלונית ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה
14/06/2017
תמצית העובדות

ו.ג. ז"ל נהרג בתאונת דרכים בגיל 62, והותיר אחריו אישה ושני ילדים בגירים: בת בגיל 38, פסיכולוגית במקצועה, נשואה ואם לשלושה; ובן בגיל 30, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, נשוי ואב לשתיים. אשתו של המנוח היא היורשת היחידה, ...
פסק דין ערר 3980/16 י.ט. נ' משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה
01/12/2016
תמצית העובדות
עתירה המופנית נגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, שבו התקבל ערעור המשיבים 4-2, הם המדינה, ונדחה ערעורו של העותר על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה. לטענת העותר, בפסק הדין הארצי נפלו טעויות ...
פסק דין עע 44824-03/16 י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' ADHENOM BERH TEAMI
04/06/2017
תמצית העובדות

המערערת נותנת שירותי כוח אדם ושירותי ניקיון. המשיב הועסק על ידי המערערת בניקיון כעובד שעתי מחודש אוקטובר 2010 ועד לחודש נובמבר 2013, למעט בחודשים ספטמבר 2012 וינואר 2013. סה"כ 32.25 חודשי עבודה. שכר השעה האחרון ששולם ...
פסק דין עא 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ, רביב צולר, משה מוקי שנדימן נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל, אריה אברמוביץ, אריאלה אלפסי ואח'
30/04/2017
תמצית העובדות

המערערת היא חברת ביטוח המחזיקה, בין היתר, במותגים "9 מיליון" ו"ביטוח ישיר". להבדיל מחברות הביטוח ה"קלאסיות", המערערת מתאפיינת בכך שהיא לא משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני ביטוח, אלא באמצעות הטלפון והאינטרנט.
מזה מספר שנים ...
פסק דין עבל 47676-01/14 מזל סלח נ' המוסד לביטוח לאומי
04/04/2017
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בגדרו נקבע בדעת רב כי אין לראות במערערת "ידועה בציבור" של המנוח.
המערערת ילידת 1963, גרושה ואם לילד בגיר נשוי, הכירה את המנוח בשנת
2004. מערכת היחסים ...
החלטה בעמ 9085/16 פלונית, פלוני, פלוני ואח' נ' פלוני
02/03/2017
תמצית העובדות

המנוחה היתה נשואה לאביו המנוח של היורש. בבעלותם המשותפת היתה דירה בשדרות נורדאו בתל אביב, בה התגוררו. המנוח ערך צוואה בה הוריש את חלקו (מחצית) בדירת נורדאו לרעייתו. המנוח ציוה כי לאחר פטירתה יירש את חלקו ...
החלטה עא 3783/16 נטלי סול אביטל נדל נ' הממונה על גימלאות השופטים - מנהל בתי המשפט, פלונית, תומר נדל ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

ביום 19.4.2014 הלך המנוח השופט מרדכי נדל ע"ה פתע לעולמו בטרם עת בן 57 היה במותו. המנוח היה נשוי לגברת נטלי סול אביטל נדל במשך 17 שנה, ונולדו להם שלושה ילדים; נישואיהם באו אל קיצם והם ...
החלטה בשפ 1467/17 מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח, עופר בוהדנה, ויוסף (ז'וז'ו) לוי הואשמו בכתב אישום המייחס להם שורה של עבירות שבוצעו במסגרת ארגון פשיעה, בפרשה שזכתה לכינוי: "פרשת 512"
באישום נטען כי אברג'יל עמד בראש ארגון ...
פסק דין בגצ 5185/13 פלוני, עודד גז נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, בית הדין האזורי בחיפה, הרב הדיין ציון בוארון ואח'
28/02/2017
תמצית העובדות

העותר עודד גז, אזרח ישראל ותושב ארצות הברית, והאישה אזרחית ישראלית וכיום תושבת ישראל, אשר התגוררה באותה עת בארצות הברית לצורך לימודיה, נישאו זה לזו. החתונה נערכה בישראל, ולאחר מכן חזרו בני הזוג להתגורר בארצות הברית, ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)