IP=54.224.86.148
חוק
26/06/2017 - צה"ל עדכן את פקודת מטכל העוסקת בלוויות חייליםאשר ביקשו להיקבר על פי רצונם או לפי בקשת משפחתם: עם או בלי סממנים דתיים ומטחי כבוד. ...
החלטה
26/06/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את בקשתו של אייל ויניצקי למתן צו לגילוי מידע ופרטים לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי. ביהמ"ש קבע כי חובת מסירת החומר לעיון הנאשם או סניגורו חלה על חומר חקירה 'הנוגע לאישום', בית המשפט לא יתיר ...
הצעת חוק
26/06/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הממשלה (תיקון – ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ז –2017 שמטרתה להחזיר לכנסת את סמכותה העיקרית והדמוקרטית כרשות מחוקקת על פי עיקרון הפרדת שלושת הרשויות. מוצע, שוועדת שרים לענייני חקיקה לא תוכל להתנגד להצעת חוק ...
הצעת חוק
26/06/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שמירת כבוד המת, התשע"ז–2017 שמטרתה לחייב את כוחות ההצלה להזמין ולאפשר לארגונים הפועלים לסיוע וטיפול בחללי אסונות ושמירה על כבוד המת, ואשר עומדים בתנאים שנקבעו בהצעת החוק, כמו ארגון זק"א, לבצע את הפעולות הנדרשות ...
פסק דין
26/06/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה את תביעתו של עדן זיתון נגד חיים כהן בגין תשלום דמי שכירות מונית. ביהמ"ש קבע כי לפי המסכם בין הצדדים, המונית אותה שכר כהן רשומה על שמו של זיתון, אך כפי שהעיד כהן , ההסכם לגבי ...
פסק דין
26/06/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה את תביעתן של בארי שני וורדה שני סגל נגד ניברז דיזיין בע"מ לביטול עסקה והחזר דמי מקדמה ששילמו במסגרת הזמנה לשדרוג מטבח. ביהמ"ש קבע כי בהתאם להסכם וככל שלא בוטל ההסכם בפרק זמן של שלושה ימים ...
פסק דין
26/06/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של עביר אלורידאת נגד המוסד לביטוח לאומי כי במועדים הרלוונטיים לתביעה לגמלת הבטחת הכנסה, אלורידאת הייתה תושבת ישראל המתוגררת ביישוב שגב שלום. ביהמ"ש קבע כי המבחן לקביעת תושבותו של אדם לצורך זכויות מכוח החוק הינו ...
פסק דין
26/06/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של שרונה אופיר להעניק לתואר שלמדה בשלוחות אוניברסיטת לטביה בישראל- "אישור שקילות" לצרכי שכר. ביהמ"ש קבע כי כי ראיות מנהליות הן ראיות שאדם סביר ורשות סבירה היו מסתמכים עליהן ורואים בהן כבעלות ערך הוכחתי ראוי ...
גזר דין
26/06/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על אברהם קשת 18 שנים מאסר בפועל בגין ניסיון לרצח בו ניסה ליטול את חייו של רעו וחברו הקרוב , כשהתנפל עליו, שיסף את גרונו בסכין והמשיך ודקר אותו בכול חלקי גופו בכוונה לגרום למותו, עבירה לפי ...
פסק דין
26/06/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תובענה למזונות בגיר הסובל מפיגור שכלי קשה, אפילפסיה ו- 100% נכות נוירולוגית אשר הוגשה באמצעות אמו כנגד אביו. ביהמ"ש קבע כי בחינת כלל צרכי הבגיר מעלה כי אלו ממומנים באמצעות קצבת הנכות המשולמת בגין נכותו ואף ...
פסק דין
26/06/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשתו של האב להורות כי משמורת בתו בת ה 14 תהיה במשמורתו. ביהמ"ש קבע כי רצונה הברור של הקטינה לחיות עם אביה, מדובר בקטינה שהיא בגיל הנחשב בוגר ומבין, ולא בקטינה מוסתת. הקטינה תיארה עצמה ...
פסק דין
26/06/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את תביעתו של ב.כ. לביטול הסכם ממון שאושר על ידי בית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין. ביהמ"ש קבע כי המבקש לבטל הסכם שאושר ושניתן לו תוקף של פסק דין בשל פגם ברצון, נדרש לעמוד בנטל ...
פסק דין
26/06/2017 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור החלטתו של בית המשפט קמא להמיר במאסר את יתרת התקופה שהיה על המערער לרצות במעון נעול (29 חודשים ו-14 ימים). ביהמ"ש קבע כי ראוי להפעיל את סעיף 25א ולהמיר במאסר את מלוא יתרת התקופה שנותרה למערער ...
פסק דין
26/06/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתו של אורן אליהו נגד המוסד לביטוח לאומי כנגד סמכותה של הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) של המוסד לביטוח לאומי, לדרוש מהמל"ל לערוך מעקב סמוי אחר נפגע המתדיין לפניה. ביהמ"ש קבע כי בחיפוש אחר האמת, ואף ...
החלטה
26/06/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את בקשתו של הרב אליעזר כהנמן נגד הרב שמואל מרקוביץ לעכב את המשך הבוררות בסוגיות שנותרו לדיון ולהכרעה, עד להכרעה בבקשות רשות הערעור שהגישו הצדדים. ביהמ"ש קבע כי קיים קושי לכאורי בקביעה כי מצד אחד, חוסר האמון ...
הצעת חוק
25/06/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת חופשת לידה בתמורה לשכר מינימום), התשע"ז–2017 שמטרתה להאריך את תקופת הלידה וההורות בתשלום בארבעה שבועות למי שזכאית כיום לתשלום בעד 14 שבועות, ובשני שבועות למי שזכאית היום לתשלום בעד ...
החלטה
25/06/2017 - ביה"ד הרבני דחה את בקשתה של שגרירות ארצות הברית בישראל לאשר אמינות תעודת גירושין של בני הזוג. ביה"ד קבע כי התעודה שהוצגה הינה מזויפת לחלוטין. בתעודת הגירושין המקורית הנמצאת בבית הדין נכתב כי בני הזוג הנ"ל התגרשו בפני בית הדין ...
הצעת חוק
25/06/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק אגף לקידום עסקים בבעלות נשים, התשע"ז–2017 שמטרתה להקים אגף בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שיהיה אמון על קידום ועידוד יזמות נשית, מתוך ראייה מגדרית וזיהוי החסמים הייחודיים העומדים בפני נשים בכניסה למגזר העסקי ובשרידות בו. ...
גזר דין
25/06/2017 - ביהמ"ש השלום גזר על נבו הרמן מאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים אשר ירוצה בעבודות שירות, בגין עבירת גרימת מוות ברשלנות לפי סעיף 304 לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי סעיף 304 לחוק העונשין בא להציב סטנדרט מחמיר בכל האמור לקיפוח ...
הכרעת דין
25/06/2017 - ביהמ"ש השלום זיכה את יסמין קונטנטה מעבירות של התעללות ומרמה הפרת אמונים והרשיע אותה בתקיפה. ביהמ"ש קבע כי התעללות מאופיינת בפוטנציאל לגרימת סבל או נזק לקרבן. סבל זה נבחן מנקודת מבטו של המתבונן מהצד ולאו דווקא מנקודת מבטו של הקורבן. ...
פסק דין
25/06/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת בת הזוג לעיון מחדש בכל הנוגע למינויה של ד"ר תרצה יואלס כמומחית מטעם בית המשפט, והגשת חוות דעת מטעמה בעניינם של הקטינים. ביהמ"ש קבע כי הטעם להחליף את המומחית במקרה הנדון, נובע מהיותה מעורבת בעניינן ...
החלטה
25/06/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתו של המבקש לצירופו כצד להליך הנדון מהטעם שבידיו צוואה קודמת לצוואה נשוא ההליך, במסגרתו הורישה לו המנוחה את מלוא נכסיה. ביהמ"ש קבע כי ככל שהמבקש סבור כי המנוחה בחייה, מכרה לו או העניקה או התחייבה ...
גזר דין
25/06/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על קטין כבן 16-18 בעת ביצוע העבירות, 30 חודשי מאסר בפועל בגין ביצוע מעשה סדום ומעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים. ביהמ"ש קבע כי קטינות אינה יוצרת חסינות ולעיתים שיקולים של הרתעה מניעה ותגמול ...
פסק דין
25/06/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את תביעתה של ש.ב. שהמירה דתה, לדת האסלאם כדי להינשא בנישואים שרעיים, לקבל את הילדים המשותפים למשמורתה. ביהמ"ש קבע כי במצב דברים זה, בו שני הצדדים אינם מקיימים הוראות החוק, אף אחד מהם לא אמור לזכות ...
פסק דין
25/06/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעתה של מטפלת בבית אבות נגד בית אבות ספרדי בחיפה בגין תאונה כאשר אחד המאושפזים דרס את רגלה באמצעות כסא הגלגלים. ביהמ"ש קבע כי גם אילו מצבם של החולים היה מצריך השגחה צמודה, השגחה זו הינה ...
פסק דין
25/06/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתה של תלמידה לפיצויים בגין נזקי גוף בסך 100,000 ש"ח שנגרמו עת נפגעה עקב נפילה בעת שיעור ספורט בעת קפיצה במסגרת תרגיל קרקע. ביהמ"ש קבע כי מדובר בתלמידה שהינה בתחילת דרכה המקצועית, מגבלותיה הגופניות מעטות, ובחרה ...
החלטה
25/06/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לאפשר הזמנת הקלטה באמצעות חברה מוכרת לצורך הקלטת הדיון בערעור. ביהמ"ש קבע כי עריכת הפרוטוקול בדרך של הקלטה יש ליתן במשורה במקרים מורכבים ויחודיים המצדיקיים חריגה מדרך המלך- היא ההקלדה הממוחשבת. נקבע כי לא היה מקום ...
פסק דין
25/06/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תביעתה של יעל מנירב נגד אברהם וינגוט לקבוע שהוראות בהסכם חלוקת העיזבון בעניין העברת מניות המנוחה לבעלות אגודת היתומים ביצעו תרמית כלפי מנירב ובית המשפט שאישר את ההסכם. ביהמ"ש קבע כי יש לקבוע את תוקפה של ...
פסק דין
25/06/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את תביעתו של בן המנוחה להעביר לרשותו את מלוא תמורת מכר הדירה, כתוצאה מפסק הדין לפירוק השיתוף, אשר למעשה הוקנו לו באמצעות שטר החוב. ביהמ"ש קבע כי בהתאם לנטל ההוכחה הנדרש מהתובע במסגרת משפט אזרחי ובהתחשב ...
פסק דין
25/06/2017 - בית הדין לעררים דחה את עררו של ח.ע.ע.ע כנגד הוראת השהייה שהנפיק לו משרד הפנים מכח סעיף 32ד לחוק מניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), בשל הצהרת משרד הפנים, ולפיה אין להורות על שליחתם של יוצאי חבל דארפור למרכז השהיייה "חולות". ביה"ד ...
הצעת חוק
22/06/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת המכס (ביטול חיוב בעד בדיקת טובין), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי הוצאות בדיקת המכס, לרבות ההוצאות לסילוק הטובין אל מקום הבדיקה יחולו על רשות המכס, ואולם אם ערך הטובין עלה על 50 אלף ...
פסק דין
22/06/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל את תביעתם של עידית ודוד כהן לחייב את מיכאל גבע לשלם להם את החזר הסך של 5,500 ₪ שהם שילמו לגבע בלית ברירה, כדי שישלים את הטיפול ברישום הזכויות על שמם. ביהמ"ש קבע כי כהן הסכימו ...
פסק דין
22/06/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל תביעה כספית אשר הוגשה על ידי מר חיים בראל כנגד שכנתו הגב' מנוור הארוניאן, ועניינה דרישה לפיצוי כספי בגין הוצאת לשון הרע בשל תלונות שווא למשטרת ישראל. שאובייקטיבית, לא היה ממש בתלונות, והפרסום ככזה חרג מתחום ...
פסק דין
22/06/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את בקשת האישה לחייב את בעלה בגט בטענה כי הבעל שובר חפצים, ומתנהג כאדם אובססיבי. ביה"ד קבע כי הבעל המאיס את עצמו על האישה בחשדותיו כלפיה בבגידה וכן בברור הגברים שהיו לה לפני הנישואין, והבעל אינו מכחיש ...
פסק דין
22/06/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את בקשת הבעל להורות על שיפוץ יחידת המגורים הרשומה על שם הבעל והאישה, וטרם הסתיים הבירור בתביעת האישה לקבוע שהנכס במלואו שייך לה. ביה"ד קבע כי הדין בזה נהנה וזה אינו חסר הוא שכופין על מידת סדום. ...
החלטה
22/06/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של ירון נאור נגד עיריית הרצליה כנגד הרשעתו בביצוע עבודות בניה בסטייה מהיתר, לפי סעיפים 145, 204(ב) ו-208(א) לחוק התכנון והבניה. ביהמ"ש קבע כי נאור ביצע עבודות בניה ללא היתר, בהיקף בלתי מבוטל, תוך שהוא ...
פסק דין
22/06/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את תביעתו של ח. ע. למנוע את פירוק השיתוף בדירה לאור טענה נחזית של קיום צוואת שכיב מרע של אביו המתירה לו להמשיך להתגורר בדירה. ביהמ"ש קבע כי דיבורים בעלמא המתייחסים באופן כללי לרצונו של הנפטר ...
פסק דין
22/06/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתו של דב ברק נגד משה מצליח לתשלום קרן ההלוואות והריביות, וכי התשלומים ששולמו לו על ידי הנתבע נועדו לסילוק הריביות שהצטברו על סכומי ההלוואה. ביהמ"ש קבע כי למרות השיעור הגבוהה של התשלומים לסילוק הריבית החודשית ...
פסק דין
22/06/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין פוליסת ביטוח חיים. ביהמ"ש קבע כי נוכח מצבה הבריאותי של המנוחה במועד עריכת הביטוח, החרגת פוליסת הביטוח למקרה של מוות, ככל שזה יתרחש בשלוש השנים הראשונות לפוליסה, הינו נתון משמעותי, ולכן חלה ...
פסק דין
22/06/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתה של רחלי שחר נגד המוסד לביטוח לאומי להכיר בפגיעה בצווארה, וידיה עקב גרירת העכבר ע"י גרירות האמה קדימה אחורה ולצדדים כפגיעה בעבודה. ביהמ"ש קבע כי מחקר עוקבה של Huysmans הדגים סיכון קטן וחלש מבחינה סטטיסטית ...
פסק דין
22/06/2017 - ביהמ"ש השלום זיכה מחמת הספק את גנאדי גטקין אשר שימש כשוטר במועדים הרלוונטיים מעבירה של תקיפה הגורמת חבלה ממשית, בניגוד לסעיף 380 לחוק העונשין, אשר בוצעה כלפי עצור, שהובא לתחנת המשטרה. ביהמ"ש קבע כי המתלונן נותר דווקא במשמורת מר ליבוביץ ...
פסק דין
22/06/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תביעתו של מוריס ניסן שהממונה על הרכוש יקצה לו ישירות 32 דונם בשלב ב' של הקמת הישוב כפר אורנים, וזאת בשל הטענה שלניסן זכאות להקצאה זו מכוח מצגים והבטחה שלטונית שניתנו לו ע"י הממונה על הרכוש. ...
החלטה
22/06/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את בקשתה של רונית מלמד לביטול פסק דין אליו המבקשת לא התייצבה. ביהמ"ש קבע כי הלכה פסוקה, כי אין טעם להחזיר את ההליך לדיון מקום שברור כי הדבר יוביל בסופו של יום למתן אותו פסק-דין אשר יצא ...
פסק דין
22/06/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתם של בוריס וילנה שפירא, הוריו של המנוח גל שפירא שנהרג בפיגוע במחסום ארז, ונקבע כי מנורה מבטחים- פנסיה וגמל בע"מ תכיר בהם כ"הורים נתמכים" ולפיכך הם זכאים לפנסיית שאירים החל ממועד פטירתו של בנם. ביה"ד ...
פסק דין
22/06/2017 - ביה"ד לעבודה דחה בחלקה את תביעתם של יורשי פסיה ארוך ז"ל נגד רשת עמל 1 בע"מ כי בין המנוחה לעמל נתקיימו יחסי עובד - מעסיק, לפיכך עתרו יורשי המנוחה לתשלום זכויות שונות הנובעות ממערכת היחסים הנטענת. ביהמ"ש קבע כי במצב ...
פסק דין
21/06/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה את תביעתו של מר דוד באבאין כנגד עיריית רמת גן, וכנגד מר בנימין פלס, מנהל מחלקת רישוי עסקים בעירייה בגין לשון הרע ובגין פגיעה נטענת במוניטין. ביהמ"ש קבע כי לא כל גידוף ולא בכל הנסיבות, יקים ...
הצעת חוק
21/06/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק למתן פטור מבחינות לרופאים ולעוסקים במקצועות הבריאות ממדינות מסוימות בחוץ לארץ בעלי ניסיון של חמש שנים (תיקוני חקיקה), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי מי שהוא בעל רישיון או תעודה הנדרשים לעיסוק ברפואה או במקצועות הבריאות ...
הצעת חוק
21/06/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – בחירה מבין נותני השירותים), התשע"ז–2017 שמטרתה לחייב את קופות החולים לאפשר לחולים לבחור את נותני השירותים בתחומי כירורגית הלב, הנוירוכירורגיה והאונקולוגיה לפי שיקול דעתם. ...
פסק דין
21/06/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את תביעתו של האיש כי בית הדין יחייב את אשתו לקבל את גיטה. ביה"ד קבע כי שני הצדדים מאסו זה בחבירו, אינם רוצים בקשר הנישואין ודינם כמורדים זה על זה. נקבע כי פיצויי גירושין נפסקים לעתים לצורך ...
פסק דין
21/06/2017 - ביה"ד הרבני דחה את תביעתה של האישה לכתובה וקרא לניהול הליך ביושר ואי הגשת תלונות סרק במשטרה. ביה"ד קבע כי תביעת הכתובה מבוססת על אי אמירת אמת ושקרים, והינה תביעה קנטרנית שהוגשה שלא בתום לב וללא כל בסיס הלכתי או ...
החלטה בעמ 9085/16 פלונית, פלוני, פלוני ואח' נ' פלוני
02/03/2017
תמצית העובדות

המנוחה היתה נשואה לאביו המנוח של היורש. בבעלותם המשותפת היתה דירה בשדרות נורדאו בתל אביב, בה התגוררו. המנוח ערך צוואה בה הוריש את חלקו (מחצית) בדירת נורדאו לרעייתו. המנוח ציוה כי לאחר פטירתה יירש את חלקו ...
החלטה עא 3783/16 נטלי סול אביטל נדל נ' הממונה על גימלאות השופטים - מנהל בתי המשפט, פלונית, תומר נדל ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

ביום 19.4.2014 הלך המנוח השופט מרדכי נדל ע"ה פתע לעולמו בטרם עת בן 57 היה במותו. המנוח היה נשוי לגברת נטלי סול אביטל נדל במשך 17 שנה, ונולדו להם שלושה ילדים; נישואיהם באו אל קיצם והם ...
החלטה בשפ 1467/17 מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח, עופר בוהדנה, ויוסף (ז'וז'ו) לוי הואשמו בכתב אישום המייחס להם שורה של עבירות שבוצעו במסגרת ארגון פשיעה, בפרשה שזכתה לכינוי: "פרשת 512"
באישום נטען כי אברג'יל עמד בראש ארגון ...
פסק דין בגצ 5185/13 פלוני, עודד גז נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, בית הדין האזורי בחיפה, הרב הדיין ציון בוארון ואח'
28/02/2017
תמצית העובדות

העותר עודד גז, אזרח ישראל ותושב ארצות הברית, והאישה אזרחית ישראלית וכיום תושבת ישראל, אשר התגוררה באותה עת בארצות הברית לצורך לימודיה, נישאו זה לזו. החתונה נערכה בישראל, ולאחר מכן חזרו בני הזוג להתגורר בארצות הברית, ...
פסק דין עע 41182-02/12 יורם אברג'ל נ' ג'וינט ישראל ומחלקת חמ"ע בג'וינט ישראל
20/02/2017
תמצית העובדות
ג'וינט עולמי הינו תאגיד, ללא כוונת רווח. ארגון זה אחראי על קיום פעולות תרבות וחברה בקרב קהילות יהודיות ברחבי העולם. אחת מן החטיבות של ג'וינט עולמי, הינה זו האחראית על פעילות הג'וינט במדינות חבר העמים. אברג'ל ...
פסק דין עע 22314-01/14 פלוני נ' אלמונית
19/02/2017
תמצית העובדות

המשיבה, אזרחית מולדביה, הועסקה כעובדת סיעודית באמצעות חברת "משמרות שירותי כוח אדם וסיעוד בע"מ ושובצה לעבודה אצל המערער. לאחר סיום עבודתה אצל המערער, הגישה המשיבה תביעה לפיצוי בסך 300,000 ₪ בגין מעשי הטרדה מינית אשר לטענתה ...
פסק דין תמש 4046-05/12 ל.מ. נ' א.מ.
02/01/2017
תמצית העובדות

הצדדים שניהם נוצרים קתולים שבאו בברית הנישואין בכנסייה הקתולית – מלכית בנצרת וכתוצאה מקשר נישואין זה נולד להם בנם יחידם.
האיש צירף את האישה כשותפה מלאה בחשבון הבנק שלו לאחר הנישואין וזאת עד לחודש אפריל 2006 ...
החלטה בשפ 4644/16 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית
05/10/2016
תמצית העובדות
הרשות לשיקום האסיר עורכת תכניות לשיקום אסירים לתקופה שלאחר שחרורם. תכניות אלו מוצגות לוועדת השחרורים כחלק מהתשתית הנדרשת להכרעתה בדבר שחרורם על תנאי ממאסר. אסיר שמסיבות שונות אינו זוכה לכך שתערך לו תכנית שיקום מטעם הרשות ...
פסק דין עא 3700/15 אורי רוט, אוולין רוט נ' מיכל עגנון, ראובן עגנון, אוהד אברהם סבן
27/06/2016
תמצית העובדות
בבית בחיפה, שלוש דירות: דירת המערערים, ו- 2 דירות המשיבים, הרכוש המשותף צמוד לשלוש הדירות בחלקים שווים. המשיבים הגישו בקשה למתן היתר בנייה בהתאם להוראות תמ"א 38, הכוללת, בין היתר, הוספת שלוש דירות על גג הבניין ...
פסק דין עא 4752/14 נכסי רמת אביב בע"מ נ' עיריית תל אביב, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב
16/06/2016
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בו התקבלה תביעת נכסי רמת אביב בע"מ, המערערת, להצהיר על בטלותם של שני הסכמים שנכרתו בינה ובין עיריית תל אביב-יפו והוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, המשיבות, ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)