IP=54.225.31.188
פסק דין
20/06/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעת איגור נאומוב להכיר בפגיעה בגבו, כתאונת עבודה, כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי וזאת על פי תורת המיקרוטראומה. ביה"ד קבע כי אף אם נאומוב ביצע פעולות של הרמה והנחת צנרת כבדה במהלך יום עבודתו, תוך כיפופי גב ...
פסק דין
20/06/2018 - בית משפט השלום פסק פיצוי של 20 אלף שקל ליו"ר האופוזיציה בביתר עילית, לאחר שבקשתו לפרסם מודעה בשבועון אודות מוקד רפואי חדש שהקים בעיר נדחתה עקב חשש של המפרסמים להסתכסך עם ראש העירייה המכהן. ביהמ"ש קבע כי מהתשתית שהונחה ניכר ...
פסק דין
20/06/2018 - ביהמ"ש השלום פסק בסכסוך בין מתפללים בבית כנסת באשקלון, שבמרכזו הודעות "וואטסאפ" מכפישות שנכתבו בקבוצה בה היו חברים כשמונים מתפללים. הרקע – מחלוקת בנוגע לניהול העמותה המנהלת את בית הכנסת. ביהמ"ש קבע כי במרכז דבריו של הנתבע אזכור סיפור עדת ...
הצעת חוק
20/06/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק תקצוב מיוחד לרשויות חינוך מקומיות מרוחקות, התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי סכום ההשתתפות של הממשלה בהוצאות התקציב של רשויות מרוחקות שייקבעו בתוספת, בתחומים המפורטים להלן, ייקבע בכל שנת כספים בחוק התקציב השנתי. ואלה התחומים: בינוי ...
פסק דין
20/06/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה שהגישו רוכשי דירות בבית חנינא לביטול חוזי מכר שכרתו בע"פ עם קבלן, לאחר שחלפו 12 בהן הקבלן לא פעל לקבלת היתר בניה והעיריה אף הוציאה צו הריסה. ביהמ"ש קבע כי התנהגות הקבלן מאוחר להשתכללות החוזה בין ...
הצעת חוק
20/06/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת הדיג (איכון ספינות דיג), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי כל ספינה העוסקת בדיג מכמורת או דיג באמצעות מערך חכות צף תחויב בהתקנת מערכת איכון. כמו כן, לשם פיקוח על הנתונים המועברים ממכשירי האיכון, ...
פסק דין
20/06/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה לביטול הענקה של זכויות החייב בשני מגרשים בהתאם להוראות סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל. ביהמ"ש קבע כי תזמון חתימת ההסכם במועד כה קרוב להגשת הבקשה למתן צו כינוס כנגד החייב ולמועד מתן צו הכינוס, והתקשרות בהסכם ...
פסק דין
20/06/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעור יעקב לארי ואחרים על פסק דינו של בית משפט קמא, בגדרו נדחתה תביעתם לסלק את ידם של רונן דוידי ואחרים מחלק במקרקעין, שהוא חצר הצמודה פיזית למבנה התפוס על ידי לארי ודוידי ביחד. ביהמ"ש קבע ...
פסק דין
20/06/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על פסק-דינה של המפקחת על רישום מקרקעין לחייב את עומר אלבז השקעות בע"מ בגין חובות נטענים של דמי ניהול והחזקה בבית המשותף. ביהמ"ש קבע כי מדובר בחוב של דמי ניהול והחזקה שעל עומר אלבז השקעות לשלם ...
פסק דין
20/06/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה תובענה נגד סיגמא פי.סי.אם. בית השקעות בע"מ בגין הפסדים כספיים שנגרמו ללקוחותיה במסגרת ניהול תיקי השקעותיהם. ביהמ"ש קבע כי בהיעדר כל התקשרות או קשר בין סיגמא לבין התובעים, ובהיעדר מצג שניתן סיגמא כלפי התובעים, לא ניתן לקבל ...
פסק דין
20/06/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל תובענה למתן פסק דין הצהרתי בדבר בטלות חוזה מכר, נוכח כך שמדובר בחוזה למראית עין, חוזה פסול המנוגד לתקנת הציבור, שנחתם במרמה. ביהמ"ש קבע כי משהצדדים להסכם לא התכוונו לכתחילה לקיים את ההסכם כפי שהוא משתקף כלפי ...
פסק דין
20/06/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה עתירה נגד חיוב ארנונה רטרואקטיבי לתקופה בת כעשר שנים, שהושת על מימד תיאטרון בע"מ על ידי עירית תל-אביב-יפו בגין נכס המשמש להפעלת עסק של אולם הופעות ואירועים בשם "רדינג 3". ביהמ"ש קבע כי מדובר בחברה המנהלת עסק ...
פסק דין
20/06/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעה לחיוב אב במזונות קטינה וקביעת אבהותו אגב גררא לצורך כך. ביהמ"ש קבע כי על מנת להכריע בשאלת קביעת אבהות הקטינה לצורך חיוב האב במזונותיה, עומדות בפני ביהמ"ש מספר דרכים לבחינת השאלה, שלא על פי חוק ...
פסק דין
20/06/2018 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה נגד החלטת משרד הבריאות האוסרת על לידות בית ב"מרכזי לידה טבעית", מקומות ייעודיים המופעלים כעסק לצורך פעילות מיילדוּתית. ביהמ"ש קבע כי המחוקק ערך הבחנה ברורה בין הרישוי הנדרש למוסד המגיש שירותי רפואה עבור "נשים בזיקה להריון" ...
פסק דין
20/06/2018 - ביה"ש השלום קיבל את תביעת WENZHOU WELKIN OPTICAL לתשלום עבור הזמנת מסגרות משקפיים. לטענת WENZHOU תמורת הסחורה אשר סופקה לניני שלו בע"מ לא שולמה לה, ביודעין, עוד בשלב מועד הזמנת הסחורה כי אין בכוונת ניני שלו לשלם תמורתן. ביהמ"ש קבע ...
פסק דין
19/06/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט קמא, בו נקבע כי הפטור לו זכאית המבטחת ביחסים בינה לבין המבוטח, חל גם ביחסים בינה לבין צד ג' תם לב, באופן השולל ממנו תגמולי ביטוח. ביהמ"ש קבע כי בנדון, ...
פסק דין
19/06/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל תלקית עתירה מנהלית נגד החלטת עיריית ירושלים להעביר את בית הספר הממלכתי דתי "ברנדט" שבשכונת נווה יעקב אל מבנה חלופי, קטן יותר, ולהקצות את מבנה בית הספר לבית הספר "בית יעקב - נווה בת שבע" המופעל על ...
הצעת חוק
19/06/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שכר מינימום (תיקון – שכר מינימום למאבטחים חמושים), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי לעניין מאבטח חמוש, שיעור שכר המינימום לחודש יהיה 80% מהשכר הממוצע. המאבטחים עומדים בחזית הנפגעים והם חוסמים בגופם את המפגעים בסופרמרקט, במסעדות ...
פסק דין
19/06/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על החלטת רשות המיסים להפעיל את סעיף 106 לחוק מס ערך מוסף ולגבות את חובותיה של חברת ליקר מרקט (צ.י.מ) בע"מ מחברת בסנינו גרופ (ג.מ.ג) בע"מ. ביהמ"ש קבע כי הסמכות לגבות חוב מס מצד שלישי נועדה ...
הצעת חוק
19/06/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8) (תיקון – ביטול הפיצול של תאגיד השידור הישראלי לתאגיד החדשות), התשע"ח–2018 שמטרתה למנוע את פיצולו של תאגיד השידור הישראלי לשתי ישויות: תאגיד החדשות ותאגיד השידור הציבורי. פיצול התאגיד ...
פסק דין
19/06/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשה לביצוע שני שטרי חוב החתומים ע"י איהאב ואסאלה זידאן. זידאן טענו כי החתימות המתנוססות על גבי המסמכים השונים אינן חתימותיהם. ביהמ"ש קבע כי קיימות שלוש דרכים עיקריות שבהן ניתן להוכיח, כי חתימה כלשהי היא חתימתו של ...
פסק דין
19/06/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית תביעה של עמותת רמת איתרי לחייב את משה וייס בגין חובותיו עבור דמי שכירות ותשלומים נלווים שנבעו ממגוריו במבנה אשר מצוי בבעלותה. לפי הסדר הפשרה היה על הצדדים לכרות חוזה שכירות, ובעניין זה הוכנה טיוטה, אך ...
פסק דין
19/06/2018 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעתם הכספית של יחיאל בורוכוף ואחרים נגד יעקב פיינגולד נוכח ניהולו הכושל בעסקאות שנעשו בארה"ב. ביהמ"ש קבע כי כאשר פיינגולד ביצע פעולות כשלוח בניהול ההשקעה, הוא לא פעל כשלוח של יחיאל שכן הוא לא ביצע שום ...
פסק דין
19/06/2018 - ביהמ"ש השלום דחה את בקשת לטיפה וותד לביטול צו סילוק יד ופינוי מקרקעי ציבור. ביהמ"ש קבע כי בהתאם לסעיף 4(א) לחוק אחד התנאים להוצאת הצו הוא מתן הזדמנות לתופס לטעון טענותיו. לצורך מתן הזדמנות זו קבע המחוקק כי מתן הצו ...
פסק דין
19/06/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעת מסיקה כנגד מטודי בגין הסכם מכר במסגרתו רכשו מטודי מאת מסיקה דירת דופלקס. לטענת מסיקה, הם פעלו כפי התחייבותם לקבלת טופס 4 ולהכשרת כל הבניה הקיימת, ומנגד היה על מטודי לשלם את חלקם היחסי באגרות ...
פסק דין
19/06/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעת אפרים מתוקי- ראש גף בכיר אבטחת מידע במינהל תקשוב ומערכות מידע של המוסד לביטוח לאומי, להגדיל את מכסת הכוננויות החודשית לה הוא זכאי ממועד מינויו לתפקידו הנוכחי. ביה"ד קבע כי חלוקת מכסות כוננויות נעשית על ...
פסק דין
19/06/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תובענה לפסיקת מזונותיו של קטין מאביו שעה שהשתכרותו של האב פחותה משמעותית מזו של האם אך עם זאת, אין הוא מקיים הסדרי שהות עם הקטין. ביהמ"ש קבע כי יחסיות הכנסות הצדדים עומדת על כ – 38.4% ...
פסק דין
19/06/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בטענה כי כלל חברה לביטוח בע"מ ניכתה מס במקור שלא כדין מסכומי הפרשי ההצמדה המשולמים על ידה למבוטחיה במסגרת תשלום תגמולי ביטוח. ביהמ"ש קבע כי בהתחשב בכך שהשבה מלאה למבוטחים חברי ...
החלטה
19/06/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעה לבירור אבהות כאשר אין כל חשש לממזרות. ביהמ"ש קבע כי למצער מאז חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו זכאי הוא אדם לדעת מיהו אביו מולידו. זכות זו של אדם נגזרת היא מכבודו, וממשפט הטבע שקומם כבודו ...
פסק דין
19/06/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעת Aneesh Joseph לזכויות סוציאליות בגין עבודתו בסיעוד. ביה"ד קבע כי אין לקבל את טענת רפאל ויוסף עמר כי לא ניתן היה למסור לAneesh הודעה מוקדמת לפיטורים מאחר ושהה בחופשה בהודו. בעידן הטכנולוגיה המתקדמת, ספק אם ...
הצעת חוק
18/06/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – הפחתת אגרות בענף החקלאות) (הוראת שעה), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע, בהוראת שעה, כי אגרת הבקשה שישלם מעסיק עובד זר בענף החקלאות, תהיה בסכום של 250 שקלים חדשים, והאגרה השנתית שישלם מעסיק ...
החלטה
18/06/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת ניסים דג'לטי, בעל השליטה בחברת ביונד טיים אחזקות בע"מ לאישור הסדר נושים חלופי. ביהמ"ש קבע כי אישור הצעתו של בעל השליטה לכנס אסיפות יוצר סיכון משמעותי להמשך קיומה של הצעת הרוכשים. קיים חוסר ודאות משמעותי ...
הצעת חוק
18/06/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות שמטרתה לעגן את הערכים החברתיים של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית המושתתת על ערכי השוויון, צדק חברתי וערבות הדדית שבמורשת ישראל. בין הזכויות החברתיות הזכות של כל תושב במדינת ישראל לקיום בכבוד אנושי, ...
פסק דין
18/06/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף עקב תאונת עבודה ונפילת הפיגום. ביהמ"ש קבע כי המבחן הראוי לקיומה של שליטה איננו מבחן טכני-פורמאלי המבוסס על חזקה מלאה, רצופה ובלעדית בנכס המזיק, אלא מבחן ענייני-מעשי, הבוחן אם זיקתו המיוחדת של ...
גזר דין
18/06/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על סובחי רג'בי מאסר בפועל למשך 30 חודשים בגין סיוע למסחר ברכב או בחלקים גנובים, עבירה לפי סעיף 413יא בצירוף סעיף 31 לחוק העונשין, ובגין עסקה אחרת בנשק לפי סעיף 144(ב2) לחוק. ביהמ"ש קבע כי יש להחמיר ...
פסק דין
18/06/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור הכשרה חברה לביטוח בע"מ על פסק דינו של בית משפט קמא, בטענה כי שגה בית המשפט קמא עת קבע כי הנכות התפקודית של הניזוק בתאונת עבודה הינה בשיעור של 30%. ביהמ"ש קבע כי אין במצבו ...
פסק דין
18/06/2018 - ביה"ד לעבודה דחה ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים (ניידות) אשר קבעה כי ליקויו של סלים מיחאיל אינם נכללים ברשימת הליקויים המזכים בגמלת ניידות. ביה"ד קבע כי החלטת הוועדה מנומקת וברורה ומדובר בהחלטה רפואית מובהקת הנמצאת בתחום סמכותה ואין לבית ...
פסק דין
18/06/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעת קולורס הגליל בע"מ נגד עדי אלומניום שמאכה בע"מ בטענה, כי ביצעה עבורה עבודות שונות של צביעת פרופילי אלומיניום ו/או מתכות, וכי עדי אלומניום לא שילמה לה את כל התמורה המגיעה. ביהמ"ש קבע כי הנושא בנטל ...
החלטה
18/06/2018 - ביהמ"ש השלום דחה בקשה לסעד זמני לדחיית ביצועו של פסק דין לפינוי מקרקעין השייכים למדינה ובה מפעילים אוריאל - יסכה בע"מ משחטה רחבת היקף ללא רשיון עסק וללא היתרי בניה, זאת לאחר שכמעט וחלפה התקופה של ארבע שנים שניתנה לאוריאל ...
פסק דין
18/06/2018 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעת אדי חדד לצו מניעה קבוע, שיורה לויקטור חג'ג' שלא להיכנס ולעבד שטחים חקלאיים במושב נחושה. היסוד לתביעה היה הסכם שנחתם בין המושב נחושה לבין אדי ביחס לשטחים חקלאיים אלה, ושמכוחו טען אדי שהוא בעל הזכות ...
פסק דין
18/06/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה שעניינה מינוי אפוטרופוס למי שמאושפזת באשפוז כפוי בבית החולים. ביהמ"ש קבע כי אל מול תפיסת הפטרנליזם מחזיק המשפט בזכויות הפרט, באוטונומיה שלו ובזכותו לכתוב את סיפור חייו כרצונו. נקבע כי אדם יכול, בשלבים מסוימים של ...
פסק דין
18/06/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית תביעה רכושית לביצוע איזון משאבים בין בני הזוג, על-פי הוראות חוק יחסי ממון, בנכסי הצדדים בארץ ובארה"ב. ביהמ"ש קבע כי אף אם חודשה התביעה בארה"ב לחלוקת הרכוש או איזון המשאבים של הצדדים, בירור התביעה יהיה מורכב ...
פסק דין
18/06/2018 - ביהמ"ש השלום דחה תביעת תחלוף בהתאם לסעיף 62 לחוק חוזה הביטוח במסגרתה דרשה איילון חברה לביטוח בע"מ מאת מוחמד אוסרוף ז"ל בתור בעליו של אופנוע להשיב לידיה את הכספים אתם היא שילמה למבוטח מטעמה, בגין אחריותו לפרוץ האש באופנוע שאחזה ...
גזר דין
18/06/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על הקטין צו מבחן של פיקוח בתנאי מגורים בגין מעשה סדום בקטין – עבירה לפי סעיף 347 (ב) לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי גם כאשר עבר הקטין את גיל האחריות פלילית, הרי שגילו הצעיר עשוי להצביע על ...
פסק דין
18/06/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל תביעה שהגישה תנועת אומץ למתן צו המכריז על בטלות מינויו של שלום בן דוד לתפקיד מנהל האגף לשירותים חברתיים בעיריית בית שמש. ביה"ד קבע כי השיקולים הראשונים שעל הוועדה לשקול הוא מידת התאמתם של המועמדים לתפקיד לאור ...
החלטה
17/06/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל חלקית בקשה למינוי אפוטרופוס ביחס לענייניו האישיים, הרפואיים ורכושיים החסוי. ביהמ"ש קבע כי עת בית המשפט ממנה גוף חיצוני – עמותה כאפוטרופא ביחס לענייניו של אדם, קל וחומר לאדם שאין לו משפחה קרובה בארץ, הוא סומך ...
הצעת חוק
17/06/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק התרת נישואין אזרחיים (תיקוני חקיקה), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי הסמכות לדון בהתרת נישואין של בני זוג הכשירים להינשא בארץ אך בחרו להינשא בנישואין אזרחיים בחוץ לארץ, תהא מסורה לבתי המשפט לענייני משפחה. זאת, על ...
החלטה
17/06/2018 - ועדת הערר לתכנון ובניה קיבלה את בקשת דרמר חיים ונילי ואחרים להוסיף גרם מדרגות חיצוני וליצור כניסה נפרדת ליח"ד שבבעלותם בקומה א' בבניין משותף, תוך ביטול כניסה מחדר מדרגות קיים. ועדת הערר קבעה כי הבקשה להוספת גרם מדרגות היא בקשה ...
החלטה
17/06/2018 - וועדת הערר לתכנון ובניה דחתה את טענתם המקדמית של המתנגדים כי וועדת הערר חייבת להימנע מדיון בבקשה להיתר, מן הטעם שלא הוצגו הסכמות נדרשות על פי חוק המקרקעין. וועדת הערר קבעה כי למוסד התכנון שיקול דעת, בשים לב לנסיבותיו הספציפיות ...
פסק דין
17/06/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעת קיבוץ עין גדי בשאלה - מי יישא בנטל איזון הגרעון האקטוארי שאליו נקלעה קרן הפנסיה "מגן". ביה"ד קבע כי התכלית הסוציאלית של הקרן מושגת באמצעות השקעה משותפת המבוססת על שוויון וערבות הדדית. עיקרון זה, שהוא ...
פסק דין סעש 11015-06/11 אופיר דעדוש, חויאר קריספלו, ישי ברקוביץ ואח' נ' מועצה אזורית מטה אשר, ענבל שירותי בריכה בע"מ, א.ר.ן. ניהול ואחזקות בע"מ ואח'
05/03/2018
הנתבעת 1 - מועצה אזורית מטה אשר הינה מועצה אזורית עליה חלות הוראות צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח- 1958. התובעים עבדו בתקופות שונות כמצילים בחופי הים שבתחום ובשליטת המועצה וזאת כעובדי חברות שונות וביניהן הנתבעת 2 והנתבעת 3. ...
פסק דין עבל 33351-11/12 מוחמד דולאני, יהונתן יובל נ' המוסד לביטוח לאומי, גולדרט קונסלטינג בע"מ
26/09/2017
תמצית העובדות
המערער בעב"ל 33351-11-12, מר מוחמד דולאני (להלן – מר דולאני) הגיש למוסד, שהוא המשיב בהליך זה, תביעה לתשלום קצבת נכות כללית. ביום 28.4.11 התכנסה ועדה רפואית לעררים (להלן – הוועדה לעררים) לדון בעניינו של מר דולאני ...
פסק דין בגצ 7339/15 האגודה לשמירת זכויות הפרט, בן אורי לנדסרג, משה כ"ץ ואח' נ' משרד הפנים, הכנסת, הנהלת בתי בדין הרבניים
31/08/2017
תמצית העובדות
על פי סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים, "עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים", ועל פי סעיף 2 לחוק, "נישואין וגירושין של יהודים ייערכו ...
פסק דין עעמ 8101/15 אלמסגד גריוסוס צגטה, גברגזיאבר בריהוט קלה, המוקד לפליטים ולמהגרים ואח' נ' שר הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
28/08/2017
תמצית העובדות

בסוף שנת 2013 ובתחילת שנת 2014 חתמה מדינת ישראל על הסכמים עם שתי מדינות שלישיות הממוקמות באפריקה. במסגרתם של הסכמים אלה הסכימו מדינות אלה לקלוט לתחומן מסתננים מישראל "אשר לא ניתן להרחיקם למדינת מוצאם". נכון להיום ...
פסק דין דנגצ 1525/15 ח"כ ד"ר אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ואח'
23/08/2017
תמצית העובדות

המנוח ילדי שנת 1920 עבד במשך תקופה ממושכת כמורה בשירות המדינה. ביום 31.8.1980 פרש המנוח לגמלאות. החל ממועד זה שולמה לו קצבה כהגדרתה בחוק הגמלאות. המנוח ובת זוגו (להלן גם - האם), נישאו ביום 1.12.2001. עד ...
החלטה בעמ 919/15 פלוני, פלוני נ' פלוני, פלוני, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
12/07/2016
תמצית העובדות

מערכת הנישואין בין זוג הורים יהודים מגיעה לסיומה בגירושין. ילדיהם הקטינים שוהים אצל כל אחד מהם בחלקים שווים של השבוע. שכרם של שני ההורים זהה או קרוב לכך. על פי הדין הקיים, חרף התנאים האמורים, הגבר ...
פסק דין עא 8961/16 פלוני, פלונית, פלונית ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה
14/06/2017
תמצית העובדות

ו.ג. ז"ל נהרג בתאונת דרכים בגיל 62, והותיר אחריו אישה ושני ילדים בגירים: בת בגיל 38, פסיכולוגית במקצועה, נשואה ואם לשלושה; ובן בגיל 30, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, נשוי ואב לשתיים. אשתו של המנוח היא היורשת היחידה, ...
פסק דין ערר 3980/16 י.ט. נ' משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה
01/12/2016
תמצית העובדות
עתירה המופנית נגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, שבו התקבל ערעור המשיבים 4-2, הם המדינה, ונדחה ערעורו של העותר על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה. לטענת העותר, בפסק הדין הארצי נפלו טעויות ...
פסק דין עע 44824-03/16 י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' ADHENOM BERH TEAMI
04/06/2017
תמצית העובדות

המערערת נותנת שירותי כוח אדם ושירותי ניקיון. המשיב הועסק על ידי המערערת בניקיון כעובד שעתי מחודש אוקטובר 2010 ועד לחודש נובמבר 2013, למעט בחודשים ספטמבר 2012 וינואר 2013. סה"כ 32.25 חודשי עבודה. שכר השעה האחרון ששולם ...
פסק דין עא 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ, רביב צולר, משה מוקי שנדימן נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל, אריה אברמוביץ, אריאלה אלפסי ואח'
30/04/2017
תמצית העובדות

המערערת היא חברת ביטוח המחזיקה, בין היתר, במותגים "9 מיליון" ו"ביטוח ישיר". להבדיל מחברות הביטוח ה"קלאסיות", המערערת מתאפיינת בכך שהיא לא משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני ביטוח, אלא באמצעות הטלפון והאינטרנט.
מזה מספר שנים ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)