IP=54.224.150.24
פסק דין
21/10/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את עתירתם של תושבי שכונות רמת בגין ורמת גולדה בחיפה בטענה כי בסמוך לבתי מגוריהם , רשת פלאפון הקימה מתקן שידור סלולרי וקיים חשש מפליטת קרינה. נקבע כי היתר הבניה למתקן השידור נשוא העתירה עומד בניגוד לתכנית ...
פסק דין
21/10/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור של האישה על החלטת בימ"ש קמא שמחק את התובענות שלה, התלויות ועומדות על הסף מחמת הגשתן בחוסר סמכות וטרם חלוף המועד שניתן לאיש להגיש את תביעותיו לאור הוראת סעיף 3(ה) לחוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה. נקבע ...
החלטה
21/10/2018 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש קמא בגדרה נקבע כי אישורי המסירה אותם הגישה המבקשת, במסגרת צו כינוס שניתן לנכסיה, אינם מהווים אישור מסירה כדין וכי יש לפעול להמצאת אישורי מסירה חדשים. נקבע כי, המבקשת פעלה על ...
הצעת חוק
21/10/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק עובדים זרים (תיקון – ביטול הצורך בהיתר להעסקת עובד זר מומחה לתקופה קצרה), התשע"ט–2018 שמטרתה לייתר את הצורך בהיתר להעסקת מומחה זר, כאשר מדובר במומחה זר המוזמן לישראל לצורך ביצוע משימה זמנית בתחום מומחיותו ...
פסק דין
21/10/2018 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה את עתירתה של חברה קבלנית ויזמית, שהתקשרה עם דיירי בית משותף בחולון בהסכם להריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש תחתיו, לאחר שביהמ"ש דן בשאלה האם יש להורות על סילוק העתירה על הסף מחמת היותה תיאורטית. נקבע ...
הצעת חוק
21/10/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – מסירת מידע מפנקס הבוחרים), התשע"ט–2018 שמטרתה לקבוע כי למפלגות וסיעות בכנסת תינתן האפשרות לקבל מידע פנקס, לפי בקשתן, ממרשם האוכלוסין כאמור אחת לחצי שנה. ...
פסק דין
21/10/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור המדינה על החלטת ביה"ד לעררים לפי חוק הכניסה לישראל אשר דחתה את בקשת בני זוג שהסתננו לישראל והחולים במחלת איידס, להסדרת מעמדם בישראל מכוח נוהל עיכוב מטעמים רפואיים לאחר שנקבע כי מצבם הרפואי מאפשר להם ...
פסק דין
21/10/2018 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל באופן חלקי עתירה לביטול החלטות מנהל הבחירות לרשות המקומית שדרות והורה על ביטול פסילת המועמד אמיר פינטו ורשימתו , מהתמודדות בבחירות לראשות המקומית לכהונת ראש העיר שדרות. נקבע כי, החלטת הפסילה הינה בלתי סבירה ופוגעת בערך ...
פסק דין
21/10/2018 - ביהמ"ש המחוזי חייב את אליהו חברה לביטוח בע"מ, המבטחת במקרה הנדון, לשלם למשרד הביטחון מעל 6 מיליון ₪ בתביעת שיבוב מכוח סעיף 36(א) (2) לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט – 1959 בגין תגמולים ששילמה המדינה לחיילת בשירות סדיר בצה"ל ונפגעה ...
החלטה
21/10/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת רשות ערעור על החלטה שבמסגרתה נדחתה בקשה לדחייה על הסף במסגרת סכסוך רכושי בין בנות זוג לשעבר. נקבע כי, אין להתערב בהחלטת בימ"ש קמא במסגרתה נדחתה הבקשה לסילוף על הסף מחמת היעדר היתר לפיצול סעדים עקב ...
פסק דין
21/10/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל באופן חלקי את תביעתם של בקרי גבול שהועסקו עד שנת 2010 כשוטרים במדינת ישראל וכעת מוגדרים כעובדי מדינה המועסקים ברשות האוכלוסין. נקבע כי אין טענה לכך שמעבר בקרי הגבול לעבודה מהמשטרה למדינה, הייתה נגועה בחוסר תום לב, ...
פסק דין
21/10/2018 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל את תביעתה של ריתמוסיקאית בגין הפרת חוזה וחייב את הבעלים של מעון לילדים בגיל הרך, לפצותה בסך 3,300 ₪ בגין עבודתה בגן. נקבע כי, , התקשרות תנאי העסקתה של התובעת עם מנהלת המעון, אשר ביקשה את ...
גזר דין
21/10/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על אב ובנו 16 חודשי מאסר בפועל ו-9 חודשי מאסר בפועל ופיצוי כספי בגין הרשעתם בעבירות אלימות שביצעו במתלונן, חייל בשירות סדיר המתגורר עם משפחתו בשכנות אליהם, זאת על רקע סכסוך שהתגלע הבן לבין המתלונן. ביהמ"ש פסק ...
החלטה
21/10/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערר המדינה והורה על שחרור המשיב, שנאשם בעבירות סחר בנשק, למעצר בפיקוח אלקטרוני במוסד "בית חם" ובתנאים לאחר שנקבע כי מעשיו מעידים על מסוכנות ממנו להמשך ביצוע עבירות. ...
פסק דין
21/10/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעורה של Lara Alqasem , סטודנטית אמריקאית; והורה על ביטול החלטת משרד הפנים לאסור את כניסתה לישראל בטענה כי היא מעורבת בפעילות ב- BDS לקידום הטלת חרם על מדינת ישראל. נקבע כי החלטת משרד הפנים אינה ...
פסק דין
18/10/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתו של משרטט במקצועו שנפגע בתאונות עבודה ושהוכרו על ידי הביטוח לאומי כתאונות עבודה וקבע כי הוא עומד בתנאי הסף לצירוף הנכויות שנגרמו לו בגין כל אחת משתי תאונות עבודה, לאור התנאים הקבועים בסעיף 121 לחוק ...
פסק דין
18/10/2018 - ביה"ד הרבני דן בשאלה כחלק מהליך הגירושין, ולפני סידור הגט, האם בני הזוג חיים תחת קורת גג אחת, עת חולקים ביניהם את זמני המשמורת שלהם עם ילדיהם באותו בית לסירוגין בשיטת "הדלת המסתובבת", כך שכאשר מגיע זמן האם לשהות עם ...
הצעת חוק
18/10/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – הקרן להעצמת המשרתים בשירות צבאי), התשע"ט–2018 שמטרתה לסייע לחיילים המשוחררים בהתמודדות עם האתגרים הניצבים בפניהם עם שחרורם ולעודד השתלבותם בחברה באופן מהיר ונוח. ...
הצעת חוק
18/10/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – הפסקה בין יום עבודה למשנהו שלא עולה על 8 שעות), התשע''ט–2018 שמטרתה להגן על העובדים החלשים, המועסקים במשמרות בשעות חריגות וארוכות, ונמנעת מהם הפסקה מינימלית בין יום עבודה אחד ...
פסק דין
18/10/2018 - ביהמ"ש השלום גזר 36 חודשי מאסר בפועל ופיצוי כספי למתלוננים על נאשם בשרשרת עבירות שביצע כלפי המתלוננים שהכיר באמצעות אפליקציה להיכריות גברים בשם "גריינדר". נקבע כי, במקרה דנן, קיימת חומרה מיוחדת בשל הביצוע החוזר והנשנה של העבירות נגד קורבנות שונים ...
החלטה
18/10/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את בקשתו של האיש למחיקת התביעות על הסף שהגישה האישה לביהמ"ש לענייני משפחה, בטענה כי האיש הגיש יומיים לפניה, תביעת גירושין כרוכה לבית הדין הרבני ומשכך הסמכות לדון בסכסוך מסורה לבית הדין הרבני. ביהמ"ש דן בשאלה ...
פסק דין
18/10/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של עובדת ניקיון שהועסקה בנתבעת לאחר שקבע כי היא פוטרה מעבודתה בכך שלא הוצעה לה כל עבודה חלופית לאחר שמזמין העבודה אצלו הוצבה, ביקש להפסיק את עבודתה אצלו; העובדת לא נטשה את מקום עבודתה, אלא ...
פסק דין
18/10/2018 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה לפיצויים בטענה לליקויי בנייה, ובטענה לרעשים בלתי נסבלים הנשמעים בדירה אותה רכשו מהנתבעות, רעשים שמקורם פעילות שגרתית בדירת המגורים שמעל דירתם. נקבע כי, לאור חוות דעת מומחים, לא הוכח קיומו של ליקוי בנייה שמקורו היעדר בידוד ...
החלטה
18/10/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי בקשה לעיון בחומר חקירה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי במסגרת כתב אישום המתאר מסכת עבריינית הידועה בכינוי "פרשה 512", עבירות של ניהול ומימון ארגון פשיעה. ביהמ"ש הורה למדינת ישראל להעביר לעיון ההגנה את ...
הכרעת דין
18/10/2018 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע את הנאשם בעבירת חבלה חמורה בנסיבות מחמירות ותקיפה הגורמת חבלה של ממש, לאחר שהמדינה הציגה ראיות אשר ואינן מותירות ספק סביר באשר להיותו של הנאשם האדם שדקר את המתלונן בליל האירוע. ...
החלטה
18/10/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לפסילת השופטת מלשבת בדין כיו"ר ועדת ערר מיסוי מקרקעין בערר הנדון לפניה; נקבע כי כאשר מדובר בשאלה משפטית, אין בעובדה שהשופט עסק בה בתפקידו הקודם, או שהיה שותף לקביעת מדיניות, או פרסם מאמר בסוגיה, כדי לפסול ...
פסק דין
18/10/2018 - ביהמ"ש העליון דחה תביעה בדונו בשאלה האם מינהל מקרקעי ישראל, עיריית תל אביב-יפו וחברה פרטית אשר התקשרו ב"הסכם משולש" שאפשר את פיתוחו של שטח מרכזי בעיר תל אביב, שעמד שומם ונטוש במשך שנים ארוכות, על בסיס של "חילופי שטחים הינו ...
פסק דין
18/10/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל ערעור של נישום נגד פקיד השומה וביטל את פס"ד של בימ"ש קמא. בנוסף, ניתן צו מניעה קבוע אשר ימנע מפקיד השומה להמשיך ולנקוט הליכי גבייה. ביהמ"ש דן בשאלה מה משמעות העובדה שדרישות תשלום ששלחה רשות המסים לפי ...
פסק דין
18/10/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דן בשאלה האם יש לחייב את בת הזוג בהשבת חלק מההלוואה בסך של כ-5.7 מיליון ₪, שניתנה לפי הנטען, לבן זוגה מאת אמו. ביהמ"ש דחה את התביעה נגד בת הזוג לאחר שלא הוצגה הוכחה כי האם נתנה ...
פסק דין
18/10/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את עתירתה של מפלגת העבודה שעתרה לביטול החלטת מנהל הבחירות לפיה פסולה רשימת "חיים בחיפה" ופסילת המועמדת, ד"ר עינת קליש רותם, לכהונת כראשת העיר חיפה. נקבע כי, הוגשה שתי רשימות מועמדים מטעם מפלגת העבודה בניגוד להוראות סעיף ...
פסק דין
17/10/2018 - ביהמ"ש השלום דן בשאלה האם מוסמך קצין התגמולים לבטל החלטה קודמת שניתנה על ידו , במסגרת הכרה בהחמרה בתפקודו של המערער עקב שירותו המשטרתי. נקבע כי, אומנם ההלכה היא כי מותר לרשות ציבורית ואף חובה עליה לתקן טעות שיצאה תחת ...
פסק דין
17/10/2018 - ביה"ד הרבני חייב את האישה בהוצאות בסך 25,000 ₪ לאחר שהוכח בפניו כי אישור היהדות שניתן לאישה הינו מזויף; במהלך דיון בין הצדדים הטיח האיש באישה שהיא זונה ואף הוכיח זאת בפני ביה"ד לאחר שהאישה הודתה בפה מלא ובריש גלי ...
הצעת חוק
17/10/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק רכש מערכת הביטחון ורכש גומלין ביטחוני, התשע"ט–2018 שמטרתה להגביר את התחרותיות בשוק הביטחוני בישראל ובכך להגדיל את חלקם של הספקים הקטנים והבינוניים, לעודד חדשנות ולהפחית את עלויות מערכת הביטחון; ולחזק את התעשיות הביטחוניות הקטנות ...
הצעת חוק
17/10/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק-יסוד: מגילת העצמאות שמטרתה לעגן את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולקבוע את העקרונות החוקתיים של מגילת העצמאות כחוק יסוד. ...
פסק דין
17/10/2018 - ביהמ"ש השלום דן בשאלה האם מערכת תקשורת חזותית המשמשת לשיחות " וידאו קונפרנס", תסווג כמערכת תקשורת כטענת התובעת, או כ"צג" כטענת הנתבעת. ביהמ"ש קבע כגרסת התובעת ופסק כי מערכות התקשורת החזותית הן " מערכות תקשורת זו", מהותן וטיבן ואין לסווגם ...
פסק דין
17/10/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה עתירה שהוגשה כנגד מנהל הבחירות למועצה המקומית נחף אשר קבע כי העותר אינו כשיר להיות מועמד בחירות למועצה המקומית מאחר והעותר היה "פשוט רגל" בתקופה של שנתיים קודם למועד הגשת רשימת המועמדים. נקבע כי לא נפל פגם ...
פסק דין
17/10/2018 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל ערעור על קביעת בי"ד קמא במסגרתו נקבע כי , יהודית בורוכוב, כלכלנית שהועסקה אצל המערערת, פוטרה תוך הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובצו הורה להשיבה לעבודה בחברה, תוך מתן לזכותה פיצוי. ביה"ד הארצי לעבודה ...
הכרעת דין
17/10/2018 - ביהמ"ש השלום הורה על זיכויו של נאשם מביצוע עבירות תקיפת בת זוג לאחר שקבע כי עדות המתלוננת, הייתה בוטחת ופסקנית, גם כשמסרה גרסאות סותרות ובעייתיות; בנוסף, ביהמ"ש התרשם מניסיונה של המתלוננת להעצים את הרקע לאירוע, ללא ביסוס ראייתי, תוך מתן ...
פסק דין
17/10/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי את ערעורו של האיש לעניין השתתפות האישה בחלק מהחובות וקיבל את ערעורה של האישה בשאלת זכות הקדימה שניתנה לה ברכישת הבית לאחר שנקבע כי, הכספים העצמאיים של האיש הושקעו במסגרת החיים המשותפים/הנישואין בבית שנרכש מלכתחילה ...
פסק דין
17/10/2018 - ביהמ"ש המחוזי אישר בקשה מוסכמת להסתלקות מהבקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד שילב שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ בטענה כי היא הפרה את תקנות הגנת הצרכן בהימנעותה מלהציג על גבי מוצרים מסוימים או בסמוך להם את מחירם ליחידת מידה זאת במקום ...
פסק דין
17/10/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את הערעור בדונו בשאלה האם יש לפטור מבטחת מחבותה לפי חוזה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש, כאשר נמצא כי המבוטח נהג ברכב תחת השפעת אלכוהול בעת קרות מקרה הביטוח? נקבע כי, אין הצדקה למתן ...
החלטה
17/10/2018 - ביהמ"ש העליון דחה עתירת אסיר בעניין ערוץ הטלוויזיה המיועד לאסירים ממוצא אתיופי המשודר בבתי הסוהר. נקבע כי אין זה מתפקידו של בית המשפט להכריע אילו ערוצי טלוויזיה ישודרו בבית הסוהר, אלא זהו עניין לשב"ס לענות בו. בנוסף, ביהמ"ש דחה את ...
החלטה
17/10/2018 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש קמא בגדרה הורה למבקשים לפנות את המקרקעין ואת הבית הבנוי עליהם, לשם מימוש הליכי המשכנתא הרשומים לטובת בנק דיסקונט. נקבע כי, הדחייה היא מחמת קיומו של מעשה בית דין מסוג השתק ...
גזר דין
17/10/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר 8 שנות מאסר לריצוי בפועל על מורשע בעבירות מין, שביצע ברעייתו מזה כעשרים שנה ובאחד המקרים תקף את בתו הקטינה. נקבע כי, הישנות מעשי האלימות של הנאשם הפיזית והמינית כלפי המתלוננת ולכך שהמעשים בוצעו בתוך התא המשפחתי, ...
פסק דין
17/10/2018 - ביהמ"ש השלום דחה ערעור להרמת מסך ההתאגדות ולחיובם של המשיבים בנזקיהם הנטענים, וחייב את המערערים לשאת בהוצאות המשיבים בגין תביעה זו בסך של 7,500 ש"ח. נקבע כי, משלא הציגו ראיות מספיקות להוכחת טענותיהם, ומאחר שגם הראיות שהוצגו לא ביססו את ...
פסק דין
16/10/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעור המדינה על קולת עונשו של תייר מאוקראינה אשר הורשע בין היתר, בביצוע עבירות של ניסיון חטיפת קטין למטרת ביצוע עבירת מין; ניסיון אינוס בנסיבות מחמירות ופציעה. ביהמ"ש מצא כי במקרה דנן, מתקיימות נסיבות מיוחדות המחייבות ...
הצעת חוק
16/10/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור הנפת דגל של ישות עוינת), התשע"ט–2018 שמטרתה לקבוע כי התקהלות אסורה היא גם זו שבמהלכה מוצגים דגלים של מדינות אויב או של מדינות לא ידידותיות (ישויות שאינן מכירות במדינת ישראל ...
הצעת חוק
16/10/2018 - משרד המשפטים הפיץ תזכיר חוק הבטחת הכנסה (תיקון סעיף 17), התשע"ט – 2018 שמטרתו לקבוע כי המוסד לביטוח לאומי יש את הסמכות לגבות פיצוי בגין תשלומי גמלת הבטחת הכנסה ממי שחייב על פי דין במזונותיו של הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה, ...
פסק דין
16/10/2018 - ביהמ"ש העליון דן בשאלה האם בהחלטת ועדת המשנה לעררים נפל פגם המצדיק את התערבותו של בית המשפט בהחלטה המכשירה חריגות בנייה שבוצעו במתחם המרכז האקדמי למשפטים. ביהמ"ש דחה את ערעורה של בלנטפורט , החברה שרכשה את זכויותיה של החברה הקבלנית ...
החלטה
16/10/2018 - ביהמ"ש השלום דן בשאלה האם ניתן להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת כנגד רשות מקומית המבצעת את עבודתה השלטונית, ובכלל זה, עבודות פיקוח, הסרת שילוט, או כל פעילות אחרת המבוצעת בהתאם לחוקי העזר העירוניים? נקבע כי המבקש לא הצליח להרים את ...
פסק דין עפ 6813/16 אלי סמסון נחמני נ' מדינת ישראל, פלוני
17/09/2018
תמצית העובדות
ראיית הסיוע במשפט הפלילי דורשת את בחינת יריעת המחלוקת בין הצדדים. השאלה המרכזית היא באיזה שלב במשפט מוגדרת יריעה זו.
נגד חשוד בביצוע מספר עבירות מוגש כתב אישום. העדות המרכזית שבידי התביעה – עדות ילד בפני ...
פסק דין עפ 2840/17 נתנאל ניאזוב נ' המתלוננת - ס.מ
04/09/2018
תמצית העובדות
סיפור המעשה – סופו בפשיעה; האם תחילתו באונס? חמישה חברים נסעו לבילוי של סוף שבוע באילת. בשעת בוקר מוקדמת של יום השבת, מזמין אחד מבני החבורה נערת ליווי לחדרם בבית המלון, וזו מציעה להם מופע חשפנות. ...
פסק דין עפ 220/17 נוחי דנקנר, איתי שטרום, אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ נ' מדינת ישראל
29/08/2018
תמצית העובדות

ברקע הפרשה מצויה הנפקת מניות של חברת אי.די.בי אחזקות בשוק המשני, בחודש פברואר 2012. בימים שלפני ההנפקה ובמהלכה, בוצעו פעולות רכישה מאסיביות של מניות אי.די.בי שכבר נסחרו בשוק, על ידי המערער איתי שטרום באמצעות חברת ISP ...
פסק דין עא 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ, אבנר יוספיאן, עמנואל כהן נ' סונול ישראל בע"מ, ספורט ורטהיימר שיווק וסחר (1997) בע"מ, ויטה פרי גליל (החדשה) בע"מ ואח'
05/08/2018
תמצית העובדות
בארבעת הערעורים מתעוררת שאלה עקרונית שעניינה פסיקת גמול למבקש בבקשת אישור תובענה כייצוגית ושכר טרחה לבאי כוחו, וזאת כחלק מהסדר הסתלקות מן ההליך הייצוגי בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. כידוע, מרבית ההליכים הייצוגיים בישראל ...
פסק דין עפ 2868/13 אלישע חייבטוב נ' מדינת ישראל
02/08/2018
תמצית העובדות
ביום 28.4.2011, הורשע המערער, אלישע חייבטוב בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בביצוע העבירות הבאות: רצח,; קשירת קשר לביצוע פשע, שוד, הפרת הוראה חוקית, הדחה בחקירה, ושיבוש מהלכי משפט, נגזר דינו של המערער למאסר עולם והוא חוייב ...
פסק דין עע 25217-03/14 מדינת ישראל נ' י. ת, מ. א.
16/07/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, שבו התקבלה תביעת המשיבים, גמלאי שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לתשלום תוספת ״העדר ביטחון תעסוקתי״ המשולמת לכלל חיילי הקבע המובהק בצה״ל וגמלאיו. במסגרת פסק הדין ...
פסק דין עבל 13889-04/14 פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי, מדינת ישראל
07/06/2018
תמצית העובדות
הערעור סב על פסק דינו של בית הדין האזורי, שבו נדחה ערעורו של המערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 25.12.2012, שדחתה את בקשתו לצירוף נכויות משתי פגיעות בעבודה, על פי תקנה 12 לתקנות הביטוח הלאומי ...
פסק דין עע 3393-02/17 יונתן גב נ' ג.מ. מעיין אלפיים (07) בע"מ
24/06/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי, בו חויבה המשיבה לשלם למערער תשלומים עבור תקופת עבודתו אצלה וסיומה בסכום של 391,404 ש"ח, בערכי נטו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום סיום יחסי העבודה בין הצדדים ועד ...
פסק דין עפ 32845-07/15 מדינת ישראל נ' קארין פילוסוף זרניצקי, רון זרניצקי
24/06/2018
תמצית העובדות
ערעור מטעם המדינה על הכרעת הדין של בית הדין האזורי לעבודה, במסגרתה זוכו המשיבים מעבירות של העסקת עובדים זרים במשק ביתם ללא היתר כדין וללא הסדרת ביטוח רפואי, עבירות על הסעיפים 2(א) ו - 2(ב)(3) לחוק ...
פסק דין עע 12485-06/14 ספרנסקי רומן, קבוצת עובדי מרחב אבטחה שמירה ניקיון ושירותים בע"מ נ' מרחב אבטחה שמירה נקיון ושרותים בע"מ, היועץ המשפטי לממשלה, יגאל מושיאשווילי
05/06/2018
תמצית העובדות
ערעוריהם של התובע המייצג וערעור שכנגד של המתנגדת. הערעורים מעוררים את שאלת תוקפו של פסק דין אשר נתן תוקף להסכם פשרה שהוגש במסגרת תובענה ייצוגית, מבלי שהתקיימו הוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 המסדירות את הליך אישור ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)