IP=54.81.237.159
פסק דין
21/08/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית את תביעתם של עו"ד ליאור לוי ועו"ד לירן שוובר בגין שכר טרחה חודשי, עבור שירות משפטי קבוע, שירותי גביית חובות, חוזי מכר, דיני עבודה ועוד. ביהמ"ש קבע כי כל ההתקשרות וההסכמה בין הצדדים נכרתה בעל פה ...
פסק דין
21/08/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעתה של לילך אסתר פורטה להצהיר כי שני כלי רכב הרשומים על שמה הינם רכושה הבלעדי. ביהמ"ש קבע כי פורטה לא הוכיחה כי היא מימנה את רכישת כלי הרכב מכספיה להבדיל מהכספים המשותפים לה ולבעלה. לא ...
פסק דין
21/08/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את תביעתו של ח'ליל ביידוסי לתשלום הפרשי שכר עבודה, פיצויי פיטורים, דמי הבראה, פדיון חופשה, דמי חגים ופיצוי בגין אי ביצוע הפרשות לפנסיה. ביהמ"ש קבע כי היות אדם בבחינת "עובד" הוא דבר הקרוב לסטטוס ומעמד זה ...
פסק דין
21/08/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את תביעתו של SELINA MEHERTAB GEBRAB לתשלום פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, פיצוי בגין היעדר שימוע, ותשלומים נוספים בגין תקופת עבודתו במרדכי זיבאי בע"מ. ביהמ"ש קבע כי תלושי השכר מהווים ראיה אותנטית. עולה מהם כי זיבאי בע"מ ...
הצעת חוק
21/08/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק סייעות במוסדות חינוך, התשע"ז–2017 שמטרתה להסדיר את תנאי הכשירות וההכשרה הנדרשים במקצוע הסייעת ולהגדיר את תפקידיה של הסייעת, זאת מאחר שכל מי שפועל בסביבה החינוכית של תלמידים, ובכלל זה סייעות, נדרש להיות בעל ידע ...
פסק דין
21/08/2017 - ביה"ד הרבני דחה את ערעורו של הבעל על החלטת ביה"ד קמא לפיה חל על תשלום הכתובה דין מזונות. ביה"ד קבע כי יש להבחין בין חיוב עצם הכתובה שאינו בגדר חיוב מזונות, לבין החיוב הנוסף למזונות שנובע מהכתובה עד לפירעון הכתובה. ...
הצעת חוק
21/08/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון – בחירת נשיא בית המשפט העליון בידי הכנסת) שמטרתה להעביר את הליכי בחירת נשיא בית המשפט העליון לכנסת, בדומה לאופן שבו נבחרים בעלי תפקידים אחרים דוגמת נשיא המדינה ומבקר המדינה. דרך מינוי ...
פסק דין
21/08/2017 - ביה"ד הרבני דחה את ערעור האישה על החלטת ביה"ד קמא כי לביה"ד הסמכות לדון בנושא הרכוש. ביה"ד קבע כי ההחלטות והצווים שנתנו בביהמ"ש, ניתנו במסגרת מצומצמת של סעדים זמניים, ואין לראות בהם תחילתו של הליך משפטי. נקבע כי מטרת כריכת ...
פסק דין
21/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור על החלטת בית המשפט קמא כי האחיות עמדו בתנאים למימוש זכות הראשונים, מאחר והודעת המימוש שהגישו לרכישת זכויות המוכרת, אחותן, היתה בהתאם לתנאים. ביהמ"ש קבע כי הודעת המימוש לא עמדה בתנאים מהותיים, וקבלתה מאיינת את התכלית ...
פסק דין
21/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעור היועץ המשפטי לממשלה על פסק דינו של בית המשפט קמא בו הוכרזה הקטינה בת אימוץ כלפי האם ונקבע כי האימוץ יהיה אימוץ פתוח. ביהמ"ש קבע כי החלטת בית המשפט קמא על קיום מפגשים בין ...
פסק דין
21/08/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את תביעתו של האיש לפירוק שיתוף במקרקעין ואיזון משאבים. ביהמ"ש קבע כי לצורך משקלו של אותו "דבר מה נוסף" הנדרש להוכחת כוונת שיתוף ספציפי, יש להקל לגבי דירת המגורים לעומת נכסים אחרים שהובאו לנישואים על ידי ...
פסק דין
21/08/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את תביעתו של בן זוגה של האישה הידועים בציבור בגין שימוש האישה בדירתו במהלך יחסי הצדדים. ביהמ"ש קבע כי ביחס לתקופת המגורים המשותפים, נוהלה מערכת יחסים זוגית, תוך שנדחתה טענת האיש לפיה היתה בין הצדדים מערכת ...
פסק דין
21/08/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את בקשת מרכז השלטון המקומי בישראל למתן צו על תנאי אשר יורה לממשלת ישראל ליתן טעם מדוע לא יבוטל תיקון 3/א לתכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. ביהמ"ש קבע כי אם היה מקום להלין ...
פסק דין
21/08/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורם של לאוניד שטרימר ואסף בן ארי על גזר דינו של בית המשפט קמא, בגדרו הושת על כל אחד מהם עונש של ארבע שנות מאסר בפועל בגין החזקת מקום לשם זנות, סרסרות למעשי זנות, והבאת אדם ...
החלטה
21/08/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את עררו של אמיר ברמלי כי יש לבטל את כתב האישום מכוח סעיפים 149(3) ו- (10) לחוק סדר הדין הפלילי בגין הכללתם ברשימת העדים של 369 המשקיעים, אשר נחקרו באמצעות שאלונים במקום בחקירה פרונטלית. ביהמ"ש קבע כי ...
החלטה
20/08/2017 - ביהמ"ש העליון דחה בקשה לדיון נוסף שהגישה המדינה על פסק הדין של בית משפט קמא בעניין שוויין של זכויות סמיח סאלח דבאח ואחרים בקרקעות אשר הופקעו על ידי המדינה נוכח "הקפאה" בה היו נתונות הקרקעות עובר להפקעה. ביהמ"ש קבע כי ...
הצעת חוק
20/08/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין (חסינות חברי מועצה), התשע"ז–2017 שמטרתה להגן על חברי המועצה מפני תביעות לשון הרע מצד חברי מועצה אחרים או מצד ראש הרשות על התבטאויות ופרסומים שנעשו במסגרת תפקידם. ...
פסק דין
20/08/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית תביעה נגד אחים נתן עבודות הנדסה בנאיות בע"מ במחלוקת הנוגעת לתחולת ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף ההובלה על יחסי העבודה בין הצדדים. ביה"ד קבע כי נטל ההוכחה בדבר תחולת צו הרחבה מוטל על העובד הטוען לכך ...
פסק דין
20/08/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את תביעתה של Tesfe Tesagae נתינת אריתריאה שהועסקה כמטפלת בבית אבות "נווה אורנים", בגין עבודה בשעות נוספות וחישוב הזכויות להן זכאית עם סיום עבודתה. ביה"ד קבע כי בפנינו מצב בו שני הצדדים ליחסי העבודה נהגו בתום ...
הצעת חוק
20/08/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הכנסת (תיקון – קביעת קוד התנהגות לייצוג לקוחות בעלי אינטרסים מנוגדים על ידי שדלן), התשע"ז שמטרתה לקבוע כי ועדת האתיקה של חברי הכנסת תקבע קוד התנהגות אשר מטרתו ליצור כללי התנהגות לשדלנים בכל הנוגע ...
פסק דין
20/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית את עתירתם של בשארה ואמאל מובארק להורות על ביטול המכרז מכירת המקרקעין ובהם דירה המוחזקת על ידם כדיירים מוגנים. ביהמ"ש קבע כי המכרז יוחזר לוועדת המכרזים על מנת שתציג לפני מובארק את חוות הדעת התכנונית או ...
פסק דין
20/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה עתירה נגד עמידר- החברה הלאומית לשיכון בישראל על החלטת ועדת האיכלוס העליונה שדחתה בקשה לקבל זכויות בדירה בה התגוררה מוזס עם בן זוגה המנוח שהיה "דייר ממשיך". ביהמ"ש קבע כי הזכאות לדיור ציבורי עשויה לצמוח משני מקורות. ...
פסק דין
20/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי את ערעורה של החסויה על החלטת בית המשפט קמא להסרת חיסיון על מסמכים מהתיק המשפטי והעברתם לב"כ קצין התגמולים. ביהמ"ש קבע כי חשיפת עניינים פרטיים של אדם המצויים מתיק המתנהל בבית המשפט לענייני משפחה, לא ...
פסק דין
20/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה תביעה נגד מור - המכון למידע רפואי בע"מ לפיצוים בגין התרשלותם בביצוע שתי בדיקות אשר נערכו במהלך הריון. ביהמ"ש קבע כי ספק אם מתקיים במקרה זה הקשר הסיבתי לאור דפוס התנהלות האם, המעיד כי אף אם הייתה ...
פסק דין
20/08/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתה של זיוה אלישייב לתשלום גמלת שירותים מיוחדים בעד חודשים בהם קיבלה גמלת סיעוד. ביה"ד קבע כי ההפניה בהסכם הפשרה לתקנה 11 לתקנות עניינה במועד תשלום הגמלה, אך אין היא מאיינת את ההבחנה המוכרת בין התגבשות ...
פסק דין
20/08/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה את תביעתה של ניקול טסלה לפיצוי ללא הוכחת נזק בסך 11,000 ₪ בגין משלוח דברי פרסום המציעים הלוואות מהירות, המפרים את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת. ביהמ"ש קבע כי הוכח כי הטלפון, ממנו נשלחו דברי פרסום, ...
החלטה
20/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתם של מרדכי וחנה אסתר מנדל למחוק את טענת חברה לפיתוח שכונות מגורים ביו"ש בע"מ בדבר ביטול כדין של זכויותיהם במגרשים. ביהמ"ש קבע כי פסק הדין בהליך הקודם מקים מעשה בית דין גם על צד שמתקיימת ...
פסק דין
20/08/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעורו של עלא סלאח על גזר הדין של בית המשפט קמא בגדרו נגזרו עליו חמש וחצי שנות מאסר לריצוי בפועל בגין עבירות של נשיאת והובלת נשק. ביהמ"ש קבע כי ייצור בקבוקי תבערה ומטעני חבלה לאחר תכנון ...
פסק דין
20/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתה של עיריית מעלות תרשיחא להורות לרשות הממשלתית למים ולביוב כי יספק להן מים לצורך מילוי אגם מונפורט בתעריף מים לחקלאות או בתעריף מים המיועדים לשמירה על ערכי טבע ונוף. ביהמ"ש קבע כי חקלאות הוגדרה כפיתוח ...
פסק דין
20/08/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את תביעתו של דראר כנעאן לתשלום פיצויי פיטורין בשל התפטרות בדין מפוטר וכן בגין זכויות סוציאליות שונות. ביהמ"ש קבע כי הדרישה לפתור עם המעסיק את הקשיים בטרם יתפטר העובד, אינה דרישה פורמלית אלא מהותית ויש לקיימה ...
החלטה
17/08/2017 - ביהמ"ש העליון נעתר לבקשתו של היועץ המשפטי לממשלה והוציא צו ביניים ארעי שמקפיא את ישום חוק ההסדרה עד להחלטה אחרת. כלומר, לא ניתן לממש צווי הריסה על בתים שנבנו בלי היתר במקומות שחוק ההסדרה חל עליהם, ומנגד אי אפשר ליטול ...
הצעת חוק
17/08/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הקלטת שיחות, שמירתן ומסירתן לצרכן), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי אם לא מסר העוסק את קובץ השיחה המוקלטת לצרכן בהתאם לבקשתו, לא יוכל העוסק לחייב את הצרכן על סמך השיחה המוקלטת ...
פסק דין
17/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור פוקס ויזל בע"מ על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה לעניין חישוב שטחה של חנות פוקס המצויה במרכז הקניות, קניון עזריאלי חיפה. ביהמ"ש קבע כי אפילו אם היה ראוי לאפשר לפוקס לשטוח טענותיהן כנגד המדידה בעל ...
הצעת חוק
17/08/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק השירותים החשאיים, התשע"ז–2017 שמטרתה הסדרת תפקידו של השר לענייני מודיעין. בעולם שבו האיום הקרוב הוא ארגונים תת-מדינתיים, חלקם בתוך מדינות כושלות, ואילו איום האש, האיום הלא קונבנציונלי ואיום הטרור מתרחקים פיסית ומבוזרים על גבי ...
פסק דין
17/08/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל תביעה לחייב את סלקום ישראל בע"מ בפיצוי בגין רשלנותה בעת שפעלה לביצוע פעולת ניוד מספר הטלפון הסלולרי לחברת סלולר אחרת תוך מסירתו לצד שלישי. ביהמ"ש קבע כי ללריסה סולומונוב נגרם נזק ממוני בדמות שלילת זכותה על ...
פסק דין
17/08/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של יצחק רייטמן על פסק דינו של בית המשפט קמא כי יש לאכוף פסק דין שניתן על ידי בית משפט סיני וזאת בהתאם לחוק אכיפת פסקי חוץ. ביהמ"ש קבע כי ההסכמה להתדיין בפני הפורום הנוכרי ...
פסק דין
17/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של נווה נטוע 1972 בע"מ על החלטת פקיד שומה חדרה בהשגה על שומות ניכויים שהוצאו לנווה נטוע. ביהמ"ש קבע כי על פי השיטה החדשה לפיה מחושב שווי השימוש ברכב במנותק מהיקף השימוש בפועל ברכב מעביד, ...
פסק דין
17/08/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את בקשתה של הסתדרות איגוד עובדי הסלולר האינטרנט וההייטק כי חובתה של נס א.ט. בע"מ לחדש עימם את המשא ומתן, וכן שהם זכאים לסעדים נוספים בגין פגיעות נטענות בהתארגנות. ביה"ד קבע כי נס א.ט. בע"מ לא הייתה ...
פסק דין
17/08/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של צפריה- מושב עובדים להתיישבות דתית שיתופית בע"מ על פסק דינו של בית המשפט קמא, בגדרו נדחתה בקשת המושב להצהיר כי הוא זכאי להגיש תביעת פיצויים לוועדת הפיצויים של רשות מקרקעי ישראל בגין גריעת שטח ...
פסק דין
17/08/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתה של התנועה למען איכות השלטון בישראל להורות לפרקליט המדינה ליתן טעם מדוע לא יחזור בו מההחלטה לסגור את התיק הפלילי נגד עורך דין נבות תל-צור, אשר נחשד בשיבוש מהלכי משפט והדחה בעדות. ביהמ"ש קבע ...
החלטה
17/08/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל חלקית את ערר המדינה על החלטתו של בית המשפט קמא לאפשר לדניס קורובקוב לצאת לחופשה לצורך השתתפות בחגיגת ברית מילה. ביהמ"ש קבע כי במקרה שבו עצור סבור כי עניינו מעורר שיקולים מיוחדים שמצדיקים יציאה לחופשה באופן שחורג ...
פסק דין
17/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של האישה על החלטת ביהמ"ש קמא כי היה על האישה להמציא לבעל את הבקשה לישוב סכסוך. ביהמ"ש קבע כי מכוח עקרון הכיבוד ההדדי בין הערכאות מסור בידי כל אחת משתי הערכאות בית הדין הרבני ובית ...
פסק דין
17/08/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית תביעה כנגד אופטיקנה החזקות 2001 בע"מ לתשלום פיצויים בגין הפרת התחייבות להעסיק את מאירה גרוס עם סיום לימודים במכללה לאופטיקאים. ביה"ד קבע כי רשת אופטיקנה היא שהפעילה את המכללה, ולמעשה היא זו שהתחייבה להעסיק את גרוס ...
פסק דין
17/08/2017 - ביה"ד לעבודה דחה תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי אשר החליט לדחות את תביעה לקצבת זקנה בנימוק שבוחניק לא צברה תקופת אכשרה, על פי הוראות סעיפים 245 ו-246 לחוק הביטוח הלאומי. ביה"ד קבע כי בוחניק לא הוכיחה כי הועסקה על ידי ...
החלטה
17/08/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשתה של המחלקה לשירותים חברתיים באר שבע להתריע באם כי עליה לשתף פעולה עם שירותי הרווחה. ביהמ"ש קבע כי ביחס למכשיר ההובר-בורד, ובשים לב לגילו של הקטין 9.5 שנים, מדובר במכשיר מסוכן, שקטין בגילו של ...
החלטה
16/08/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את עתירתה של בתיה כהנא דרור כי תמונה סמנכ"ל אשה לבתי הדין הרבניים. ביה"ד קבע כי פני אשה ברמה בכירה בהנהלת בתי הדין הם חיוניים לאמון הפונות לבתי הדין ולחיזוקו. נקבע כי הסמנכ"ל תשב קבע בישיבות ההנהלה, ...
החלטה
16/08/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתם של עו"ד אופיר רנן גרשט ואופיר נאור להתמנות כבא כוח מייצג חלופי בהליך תובענה ייצוגית נגד שמן משאבי נפט וגז בע"מ. ביהמ"ש קבע כי החלפת בא הכוח המייצג בהליך התובענה הייצוגית מטרתה להבטיח שעניינם של ...
הצעת חוק
16/08/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון – תמונה של נזקי עישון על מוצרי טבק), התשע"ז–2017 שמטרתה להגביל את פרסום מוצרי הטבק ברשת האינטרנט, לבטל את האפשרות לפרסום מוצרי טבק בבתי עסק או על ...
הצעת חוק
16/08/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון – עבירת אלימות במשפחה), התשע"ז–2017 שמטרתה להוסיף לסעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי חזקה ולפיה העובר עבירת אלימות נגד בן משפחה מסכן את ביטחונו של אדם. ...
פסק דין
16/08/2017 - ביה"ד לעררים מחק את עררו של ט.א. כנד הוראת השהיה שהנפיק לו משרד הפנים מכוח סעיף 32ד לחוק ההסתננות בשל מצבו הנפשי. ביה"ד קבע כי יש לאפשר למשרד הפנים למצות את הליך הבדיקה הרפואי של ט.א.. לאחר קבלת חוות דעת ...
החלטה בעמ 919/15 פלוני, פלוני נ' פלוני, פלוני, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
12/07/2016
תמצית העובדות

מערכת הנישואין בין זוג הורים יהודים מגיעה לסיומה בגירושין. ילדיהם הקטינים שוהים אצל כל אחד מהם בחלקים שווים של השבוע. שכרם של שני ההורים זהה או קרוב לכך. על פי הדין הקיים, חרף התנאים האמורים, הגבר ...
פסק דין עא 8961/16 פלוני, פלונית, פלונית ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה
14/06/2017
תמצית העובדות

ו.ג. ז"ל נהרג בתאונת דרכים בגיל 62, והותיר אחריו אישה ושני ילדים בגירים: בת בגיל 38, פסיכולוגית במקצועה, נשואה ואם לשלושה; ובן בגיל 30, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, נשוי ואב לשתיים. אשתו של המנוח היא היורשת היחידה, ...
פסק דין ערר 3980/16 י.ט. נ' משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה
01/12/2016
תמצית העובדות
עתירה המופנית נגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, שבו התקבל ערעור המשיבים 4-2, הם המדינה, ונדחה ערעורו של העותר על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה. לטענת העותר, בפסק הדין הארצי נפלו טעויות ...
פסק דין עא 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ, רביב צולר, משה מוקי שנדימן נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל, אריה אברמוביץ, אריאלה אלפסי ואח'
30/04/2017
תמצית העובדות

המערערת היא חברת ביטוח המחזיקה, בין היתר, במותגים "9 מיליון" ו"ביטוח ישיר". להבדיל מחברות הביטוח ה"קלאסיות", המערערת מתאפיינת בכך שהיא לא משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני ביטוח, אלא באמצעות הטלפון והאינטרנט.
מזה מספר שנים ...
פסק דין עבל 47676-01/14 מזל סלח נ' המוסד לביטוח לאומי
04/04/2017
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בגדרו נקבע בדעת רב כי אין לראות במערערת "ידועה בציבור" של המנוח.
המערערת ילידת 1963, גרושה ואם לילד בגיר נשוי, הכירה את המנוח בשנת
2004. מערכת היחסים ...
החלטה בעמ 9085/16 פלונית, פלוני, פלוני ואח' נ' פלוני
02/03/2017
תמצית העובדות

המנוחה היתה נשואה לאביו המנוח של היורש. בבעלותם המשותפת היתה דירה בשדרות נורדאו בתל אביב, בה התגוררו. המנוח ערך צוואה בה הוריש את חלקו (מחצית) בדירת נורדאו לרעייתו. המנוח ציוה כי לאחר פטירתה יירש את חלקו ...
החלטה עא 3783/16 נטלי סול אביטל נדל נ' הממונה על גימלאות השופטים - מנהל בתי המשפט, פלונית, תומר נדל ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

ביום 19.4.2014 הלך המנוח השופט מרדכי נדל ע"ה פתע לעולמו בטרם עת בן 57 היה במותו. המנוח היה נשוי לגברת נטלי סול אביטל נדל במשך 17 שנה, ונולדו להם שלושה ילדים; נישואיהם באו אל קיצם והם ...
החלטה בשפ 1467/17 מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח, עופר בוהדנה, ויוסף (ז'וז'ו) לוי הואשמו בכתב אישום המייחס להם שורה של עבירות שבוצעו במסגרת ארגון פשיעה, בפרשה שזכתה לכינוי: "פרשת 512"
באישום נטען כי אברג'יל עמד בראש ארגון ...
פסק דין בגצ 5185/13 פלוני, עודד גז נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, בית הדין האזורי בחיפה, הרב הדיין ציון בוארון ואח'
28/02/2017
תמצית העובדות

העותר עודד גז, אזרח ישראל ותושב ארצות הברית, והאישה אזרחית ישראלית וכיום תושבת ישראל, אשר התגוררה באותה עת בארצות הברית לצורך לימודיה, נישאו זה לזו. החתונה נערכה בישראל, ולאחר מכן חזרו בני הזוג להתגורר בארצות הברית, ...
פסק דין עע 41182-02/12 יורם אברג'ל נ' ג'וינט ישראל ומחלקת חמ"ע בג'וינט ישראל
20/02/2017
תמצית העובדות
ג'וינט עולמי הינו תאגיד, ללא כוונת רווח. ארגון זה אחראי על קיום פעולות תרבות וחברה בקרב קהילות יהודיות ברחבי העולם. אחת מן החטיבות של ג'וינט עולמי, הינה זו האחראית על פעילות הג'וינט במדינות חבר העמים. אברג'ל ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)