IP=54.80.97.221
הצעת חוק
24/05/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל), התשע"ח–2018 שמטרתה הסדרת גובה דמי ניהול קופות גמל בגין הוצאות ישירות על שירותיהם של מומחים חיצוניים (ברוקרים, מתווכים ...
החלטה
24/05/2018 - ביה"ד לעבודה דחה ערעור על החלטת בית הדין קמא שלא למנות מומחה רפואי נוסף או אחר בתיק. ביה"ד קבע כי העובדה שאפשרות מסוימת שהוכרה בפסיקה -"תלונות מאוחרות, גם אם אינן מלוות באי כושר", אינה ישימה בנסיבותיו המיוחדות של מקרה מסוים ...
הצעת חוק
24/05/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (תיקון – שחרור חיילים לטקס יום הזיכרון), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי הוראת החוק, כי קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ויראו אותו כאילו עבד ...
הצעת חוק
24/05/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת דמי חניה בחניונים), התשע"ח–2018 שמטרתה ששר התחבורה והבטיחות בדרכים, יגביל את הסכומים המרביים הנגבים בעבור חניה בחניונים ציבוריים ובחניונים פרטיים, ובכל מקרה המחיר המרבי לא יעלה על 15 שקלים חדשים ...
פסק דין
24/05/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעת נזיקין על פי חוק הפלת"ד. ביהמ"ש קבע כי ככל שמדובר בנזק עתידי, קיימת מורכבות אינהרנטית לקבוע את שיעור הפיצוי, זאת לאור חוסר הוודאות בשאלת הדינאמיקה בהתפתחות הנזק בעתיד. על חוסר וודאות זה ניתן להתגבר באחת משתי ...
פסק דין
24/05/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור אמל סגיר לביטול גזר הדין שניתן בהיעדרו בגין עבירה של נהיגה במהירות מעל המהירות המרבית המותרת, לפי תקנה 54(א) לתקנות התעבורה. ביהמ"ש קבע כי תקלה משרדית ואף טעות בתום לב, אינן יכולות להצדיק היעדרות מדיון ...
פסק דין
24/05/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת אדווה מיטרני לאישור הסכם פשרה בהתאם לסעיפים 18, 19 לחוק תובענות ייצוגיות. מיטרני הגישה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תה ויסוצקי בע"מ, בטענה כי ויסוצקי מפרסמת את מוצריה במדיות פרסומיות שונות ובמסגרתם מייחסת למוצרים אלה ...
גזר דין
24/05/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על בורן מנצור 13 חודשי מאסר בפועל בגין עבירה של החזקת נשק, לפי סעיף 144(א) רישא יחד עם סעיף 29 בחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי הנזק הפוטנציאלי בהחזקת כלי נשק טעון הינו רב, במיוחד כאשר הוא מוחזק ...
פסק דין
24/05/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל חלקית ערעור פ. נעאמנה לשיווק ומסחר בע"מ נגד קביעות בית המשפט קמא כי פ. נעאמנה נדרשת להשיב לל.ן. - ע.ב חברה לשיווק ויבוא בע"מ זכויות בחלק מטען הברזל שיובא לישראל – סך של 2,412,656 ₪. ביהמ"ש קבע ...
פסק דין
24/05/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על פסק הדין של בית המשפט קמא אשר הכריז על איליה מלצ'יקוב בר-הסגרה לרוסיה וכי הסגרתו של מלצ'יקוב לרוסיה, לשם העמדתו לדין על עבירה של מכירת סמים שביצע שם, "עלולה לפגוע בתקנת הציבור" כמשמעותה בסעיף 2ב(א)(8) ...
פסק דין
24/05/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעת נסים ברנס לפיצוי בגין אי קבלת טיפול רפואי כנדרש בעת שהותו במעצר ובמאסר. ביהמ"ש קבע כי המרות השלטונית הכרוכה בהחזקת אנשים במשמורת, בין במעצר ובין במאסר, מטילה על המדינה אחריות חוקתית ומנהלית לדאוג לשלומן של ...
החלטה
24/05/2018 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה לגילוי ראיה לפי סעיף 44 לפקודת הראיות. ביהמ"ש קבע כי על אף האינטרס הציבורי החשוב של ביטחון המדינה, והשפעתו על מידת העניין הקיימת באי-גילויה של הראיה, הרי שמידת התועלת והחיוניות הטמונה בראיה והשפעתה על האפשרות של ...
פסק דין
24/05/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה המרצת פתיחה במסגרתה התבקש בית המשפט להצהיר כי חוזה החכירה אשר דוגמתו צורפה, הוא חוזה חכירה בתנאי הסכמי מנהל מקרקעי ישראל שנהגו בשנת 1989 לגבי נחלות חקלאיות במושבים. ביהמ"ש קבע כי רשות מקרקעי ישראל הציגה כמות גדולה ...
פסק דין
24/05/2018 - ביה"ד הרבני דחה ערעור האישה על החלטת בית הדין קמא אשר חייבה את האישה לקבל גט. ביה"ד קבע כי הלכתו המחודשת של רבנו ירוחם נועדה לכל אימת שבו יש תביעה של צד אחד לגירושין והצד האחר גם הוא אינו רוצה ...
החלטה
24/05/2018 - ביה"ד הרבני דחה צו של ביהמ"ש השלום, המצווה על ביה"ד הרבני להמציא את תיק הגירושין של הצדדים הכולל את פרוטוקולי הדיונים שהתנהלו. הצו ניתן לבקשת המשטרה לצורך חקירת בני הזוג והצורך להוכיח עבירה בעניין אלימות. ביה"ד קבע כי דיוני בית ...
החלטה
23/05/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה לדחיית תובענה למתן פסק דין הצהרתי לפיו ילדו של המנוח הוא הבעלים של זכויות המנוח בנכס מכוח הסכם הגירושין. ביהמ"ש קבע כי על פי לשונו המפורשת של הסכם הגירושין, התחייב המנוח להעביר את זכויותיו בנכס ...
הצעת חוק
23/05/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לקידום הקמת תשתיות טעינה לרכב חשמלי (תיקוני חקיקה), התשע"ח–2018 שמטרתה לבצע תיקוני חקיקה שיאפשרו התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים. על אף שישראל ממצבת עצמה כמדינה המקדמת טכנולוגיה וחדשנות, בתחום הרכב החשמלי, קיים פער משמעותי ...
הצעת חוק
23/05/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון – תנאים להעלאת שיעור הארנונה הכללית נוסף על שיעור העדכון), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי נוסף על אישור שר הפנים ושר האוצר הנדרש כיום לשם העלאת ...
פסק דין
23/05/2018 - ביה"ד לעבודה דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין קמא שבו נדחתה בעיקרה תביעתם של רפאל שיגפוב ואחרים כנגד חגיר בע"מ ונקבע כי לפי תמונת המצב העובדתית – כל אחד מהם בחר לעזוב את עבודתו בחגיר בע"מ, משיקוליו, ואיש ...
פסק דין
23/05/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעורה של מבטחים-מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ על פסק דינו של בית הדין קמא כי משהצליחה האישה להוכיח כי היחסים שהתקיימו בינה לבין המנוח עלו לכדי מעמד של ידועים בציבור, היא זכאית לקצבת שארים מהקרן ...
פסק דין
23/05/2018 - בית משפט השלום דחה את תביעתו של הרב איתן בגדדי נגד שידורי "קשת", המנכ"ל אבי ניר ומגיש התכנית "חי בלילה" נדב בורנשטיין, בטענה כי הוצג בתכנית כרב בעל דעות חשוכות הקורא להרג הומוסקסואלים בסקילה. ביהמ"ש קבע כי ההשוואה בין רוצחה ...
פסק דין
23/05/2018 - בית המשפט לתביעות קטנות קיבל את תביעתה של אישה שהתקשרה עם מיסטיקנית ורכשה ממנה קמעות בשווי עשרות אלפי שקלים על מנת שיסייעו בידה לאתר את בנותיה שלשיטתה נחטפו במסגרת פרשת ילדי תימן. ביהמ"ש קבע כי הנתבעת פעלה באופן שהשפיע על ...
פסק דין
23/05/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל חלקית ערעורו של בעל שחנק את אשתו למוות, ביצע מעשה מיני בגופתה וכרת את ראשה, על פסק הדין של בית המשפט קמא שבמסגרתו הורשע בעבירות של רצח לפי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין ומעשה מגונה לפי סעיף 348(ב) ...
פסק דין
23/05/2018 - בית הדין לעבודה דחה את תביעתה של מזכירה במשרד עו"ד, שביקשה להכיר בליקוי בגבה התחתון כנובע מתנאי עבודתה. לטענתה, במשך כל שנות עבודתה נדרשה לישיבה ממושכת מול המחשב וביצוע תנועות חוזרות ונשנות לצדדים מאות פעמים ביום, הזהות או הזהות במהותן. ...
פסק דין
23/05/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על הודעת כפל מס שהוציא מנהל מס ערך מוסף ובגין החלטת מנהל מס ערך מוסף לפסול את ספרי המערערת בגין ניכוי מס תשומות על פי חשבוניות שהוצאו שלא כדין. ביהמ"ש קבע כי סעיף 50(א1) לחוק מע"מ ...
החלטה
23/05/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה מטעם מע"מ גוש דן להורות למערערת להפקיד בקופת בית המשפט ערובה הולמת לתשלום הוצאות המשפט של מע"מ ככל שיזכה בדין. ביהמ"ש קבע כי מע"מ הצליח להוכיח, בדרגה גבוהה של הסתברות, כי המערערת אינה מקיימת פעילות, אינה ...
החלטה
23/05/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לביטול חיוב המזונות שחוייב החייב במסגרת צו הכינוס בתיק פש"ר. ביהמ"ש קבע כי הקצבת מזונות לפי סעיף 128 היא למעשה סיומו של הליך דו-שלבי. השלב הראשון מתנהל בבית המשפט לענייני משפחה אשר פוסק סכום מזונות שהיה ...
פסק דין
23/05/2018 - בית משפט השלום פסק פיצוי של 15 אלף שקל לד"ר למדעי התזונה שהוכפשה ע"י פרופסור גמלאי של מכון ויצמן בהודעות אימייל ששלח לממונים עליה במרכז האקדמי פרס. הרקע: אכזבה שחש הנתבע מכך שתכנית לימודים שלה היה אמור להיות שותף לא ...
פסק דין
23/05/2018 - ביה"ד הרבני דחה את תביעת הבעל על כך שביה"ד קמא חייב את הבעל בתשלום כתובה מעבר למה שתבעה האישה. ביה"ד קבע כי אם לא ידוע לדיינים אם התובע יודע את הדין ולא תבע יותר משום שמחל, או שלא תבע יותר ...
החלטה
23/05/2018 - ביה"ד הרבני קיבל חלקית בקשת האב לתשלום הוצאותיו. ביה"ד קבע כי עצם הדרישה שבית הדין ידון בסכסוך הוא זכות של כל אדם, והיא מצוה מהתורה לדון בין אדם לחברו בסכסוכים. ומכיון שהיא מצוה מהתורה, אין לבוא בטענות על מי שתובע ...
הצעת חוק
22/05/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – ביטול החוק), התשע"ח–2018 שמטרתה לבטל את חוק לעידוד השקעות הון, להכליל את כלל החברות במשק הישראלי תחת מס החברות – דבר שיגדיל את התקבולים לקופת המדינה, יאפשר לחברות לקבל ...
החלטה
22/05/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית התנגדות לביצוע תובענה על סכום קצוב. ביהמ"ש קבע כי משהודה הנתבע בחלק מהחיוב הנקוב בחשבונית, ומשנראה כי טענתו איננה מתיישבת עם המסמכים שצירף וסיכויה להתקבל קלושים, נכון יהיה לקבוע במכלול הדברים, שאת הרשות להתגונן יש להתנות ...
הצעת חוק
22/05/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – השקעה של גוף מוסדי בתעשייה עתירת ידע בישראל), התשע"ח–2018 שמטרתה לחייב את החברות המנהלות של קופות הגמל להשקיע לפחות 5% מן הכספים שמנוהלים על ידן בתעשייה ...
פסק דין
22/05/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית ערעור על פסק דינו של בית הדין קמא שבו חויבה מסיעי שדרות כהן ובניו בע"מ בתשלום פיצוי כספי להסתדרות העובדים הכללית החדשה בסך של 75,000 ₪, לפי סעיף 33יא' לחוק הסכמים קיבוציים בגין הפרה של סעיף ...
גזר דין
22/05/2018 - ביה"ד הרבני קיבל תביעת החזר מתנות שנתנו הבעל ומשפחתו ב'מורדת' בכלל ובמרידה שבבגידה בפרט. ביה"ד קבע כי אישה שממשיכה לחיות עם גבר זר ואינה מעוניינת לחיות עם בעלה דינה כדין אישה 'מורדת' שגם לדעת הלבוש והחתם סופר מחזירה את כל ...
הצעת חוק
22/05/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח–2018 שמטרתה הקמת ממשלה חדשה, אשר תוכל לפעול בנחישות ויעילות לצמצום הפערים החברתיים, לשיקום מעמדה המדיני ולייצוב מצבה הביטחוני של מדינת ישראל. מדינת ישראל מתמודדת כיום עם כמה משברים קשים ביותר: ...
הצעת חוק
22/05/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – פרסום מחירון לרכישת קבר), התשע"ח–2018 שמטרתה להביא לכך שכל חברות הקבורה תפעלנה לקביעת מחירון של חלקות הקבורה שברשותן, ושאלו יפורסמו במשרדיהן ובאתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת. מהלך זה ...
החלטה
22/05/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש קמא במסגרתו התקבל ערעור לסגירת תיק הוצאה לפועל. ביהמ"ש קבע כי משהמבקשת לא עתרה להחזרת המשפט בתביעת המזונות בתוך המועד שנקב ביהמ"ש קמא בפסק דינו, פסק הדין הביא את התביעה לידי ...
פסק דין
22/05/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתו של מר בנימין אברהם, להכיר במחלת הסכרת ממנה הוא סובל כפגיעה בעבודה על דרך תורת המיקרוטראומה על פי הוראת סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי. ביה"ד קבע כי גם אם נניח כי במסגרת עבודתו של אברהם ...
החלטה
22/05/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את בקשת אלון חסן לפיצול סעדים, בהתאם לתקנה 26 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) מן הטעם כי במשך ניהול ההליכים המשפטיים, בין היתר כפועל יוצא מהשעייתו ומההחלטות בהן נקטה חברת נמל אשדוד בע"מ, נגרמו לו ...
החלטה
22/05/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה שמרכז לוינסקי בע"מ גבתה דמי חניה ביתר ושלא כדין. על פי הנטען מרכז לוינסקי גבתה חיוב ראשוני בעד שעתיים ולאחריו חיוב לפי יחידות זמן של שעה. ביהמ"ש קבע כי אין איסור על ...
החלטה
22/05/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על החלטת בית משפט קמא במסגרתה הורה למבקש, כי ככל שמעונין לבחון מחדש את סוגיית מזונות הקטין לנוכח הלכת בע"מ 919/15 רשאי להגיש עתירה חדשה בהליך מתאים, ולא ניתן לדון בכך במסגרת בקשה לעיון מחדש בהליך ...
פסק דין
22/05/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על שאול שמאי מורה ומחנך של כיתה ב' בבית ספר יסודי בתל אביב, עונש מאסר בפועל לתקופה של 7 שנים בגין ביצוע מעשים מגונים בתלמידות בכיתה, קטינות בנות 7,8. ביהמ"ש קבע כי לאור הצורך לשגר מסר מרתיע ...
פסק דין
22/05/2018 - ביה"ד הרבני דחה בקשתה של האישה לביטול הסכם הגירושין שנעשה בין הצדדים שבו התפשרה האישה על כתובתה. האישה טענה שפשרה זו נעשתה בטעות. ביה"ד קבע כי יש אופנים שגם בלא ידע והתפשר לא הוי מחילה בטעות, וכגון שהיה בכוח המוחל ...
החלטה
21/05/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל בקשה לביטול מינויים של כונסי הנכסים, ומינוי כונס נכסים ניטרלי תחתם. ביהמ"ש קבע כי זכות הקניין מאפשרת לכל בעל רכוש למכור את רכושו למרבה במחיר. גם אם השיטה המשפטית קובעת כי במקרים מסוימים במקומו של בעל ...
הצעת חוק
21/05/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מענק פטירה להורה של נכה), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי אם נפטר אדם נכה ששולמה לו קצבת נכות כללית ואין לו בן זוג או ילדים ישולם מענק הפטירה להוריו. ...
פסק דין
21/05/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את בקשת רינה יהודה כי התמריצים ששולמו לה בחודשים בהם שהתה בחופשת לידה, ייכללו בחישוב שכרה הקובע לתשלום דמי לידה על ידי המוסד לביטוח לאומי. ביה"ד קבע כי התמריצים ששולמו ליהודה הם בגדר "שכר חודשי" כהגדרת תקנה ...
הצעת חוק
21/05/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון – ביטול תעודה ומחיקת רישום בשל הרשעה חלוטה בעבירה שגרמה למותו של אדם), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע, כי אדם שהורשע בפסק דין חלוט בעבירה הנובעת באופן ישיר מעבודתו וגרמה למותו של אדם, ...
הצעת חוק
21/05/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – הארכת תקופת ההתיישנות), התשע"ח–2018 שמטרתה להשוות את תקופת ההתיישנות לעניין תביעות ביטוח לתקופה המקובלת ביתר התחומים האזרחיים, לרבות בתביעות ביטוח הנובעות מתאונות דרכים, ולקבוע תקופת התיישנות של שבע שנים. ...
פסק דין
21/05/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל את ערעור אלון שפירא לפי סעיף 43 לחוק שירות התעסוקה, כנגד החלטת ועדת הערר אשר קבעה כי בדין נרשם לשפירא סירוב לעבודה אליה הופנה. ביה"ד קבע כי יש חשיבות רבה לכך שהודעת המעסיק לעניין חילופי הדברים בינו ...
פסק דין עבל 33351-11/12 מוחמד דולאני, יהונתן יובל נ' המוסד לביטוח לאומי, גולדרט קונסלטינג בע"מ
26/09/2017
תמצית העובדות
המערער בעב"ל 33351-11-12, מר מוחמד דולאני (להלן – מר דולאני) הגיש למוסד, שהוא המשיב בהליך זה, תביעה לתשלום קצבת נכות כללית. ביום 28.4.11 התכנסה ועדה רפואית לעררים (להלן – הוועדה לעררים) לדון בעניינו של מר דולאני ...
פסק דין בגצ 7339/15 האגודה לשמירת זכויות הפרט, בן אורי לנדסרג, משה כ"ץ ואח' נ' משרד הפנים, הכנסת, הנהלת בתי בדין הרבניים
31/08/2017
תמצית העובדות
על פי סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים, "עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים", ועל פי סעיף 2 לחוק, "נישואין וגירושין של יהודים ייערכו ...
פסק דין עעמ 8101/15 אלמסגד גריוסוס צגטה, גברגזיאבר בריהוט קלה, המוקד לפליטים ולמהגרים ואח' נ' שר הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
28/08/2017
תמצית העובדות

בסוף שנת 2013 ובתחילת שנת 2014 חתמה מדינת ישראל על הסכמים עם שתי מדינות שלישיות הממוקמות באפריקה. במסגרתם של הסכמים אלה הסכימו מדינות אלה לקלוט לתחומן מסתננים מישראל "אשר לא ניתן להרחיקם למדינת מוצאם". נכון להיום ...
פסק דין דנגצ 1525/15 ח"כ ד"ר אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ואח'
23/08/2017
תמצית העובדות

המנוח ילדי שנת 1920 עבד במשך תקופה ממושכת כמורה בשירות המדינה. ביום 31.8.1980 פרש המנוח לגמלאות. החל ממועד זה שולמה לו קצבה כהגדרתה בחוק הגמלאות. המנוח ובת זוגו (להלן גם - האם), נישאו ביום 1.12.2001. עד ...
החלטה בעמ 919/15 פלוני, פלוני נ' פלוני, פלוני, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
12/07/2016
תמצית העובדות

מערכת הנישואין בין זוג הורים יהודים מגיעה לסיומה בגירושין. ילדיהם הקטינים שוהים אצל כל אחד מהם בחלקים שווים של השבוע. שכרם של שני ההורים זהה או קרוב לכך. על פי הדין הקיים, חרף התנאים האמורים, הגבר ...
פסק דין עא 8961/16 פלוני, פלונית, פלונית ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה
14/06/2017
תמצית העובדות

ו.ג. ז"ל נהרג בתאונת דרכים בגיל 62, והותיר אחריו אישה ושני ילדים בגירים: בת בגיל 38, פסיכולוגית במקצועה, נשואה ואם לשלושה; ובן בגיל 30, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, נשוי ואב לשתיים. אשתו של המנוח היא היורשת היחידה, ...
פסק דין ערר 3980/16 י.ט. נ' משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה
01/12/2016
תמצית העובדות
עתירה המופנית נגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, שבו התקבל ערעור המשיבים 4-2, הם המדינה, ונדחה ערעורו של העותר על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה. לטענת העותר, בפסק הדין הארצי נפלו טעויות ...
פסק דין עע 44824-03/16 י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' ADHENOM BERH TEAMI
04/06/2017
תמצית העובדות

המערערת נותנת שירותי כוח אדם ושירותי ניקיון. המשיב הועסק על ידי המערערת בניקיון כעובד שעתי מחודש אוקטובר 2010 ועד לחודש נובמבר 2013, למעט בחודשים ספטמבר 2012 וינואר 2013. סה"כ 32.25 חודשי עבודה. שכר השעה האחרון ששולם ...
פסק דין עא 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ, רביב צולר, משה מוקי שנדימן נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל, אריה אברמוביץ, אריאלה אלפסי ואח'
30/04/2017
תמצית העובדות

המערערת היא חברת ביטוח המחזיקה, בין היתר, במותגים "9 מיליון" ו"ביטוח ישיר". להבדיל מחברות הביטוח ה"קלאסיות", המערערת מתאפיינת בכך שהיא לא משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני ביטוח, אלא באמצעות הטלפון והאינטרנט.
מזה מספר שנים ...
פסק דין עבל 47676-01/14 מזל סלח נ' המוסד לביטוח לאומי
04/04/2017
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בגדרו נקבע בדעת רב כי אין לראות במערערת "ידועה בציבור" של המנוח.
המערערת ילידת 1963, גרושה ואם לילד בגיר נשוי, הכירה את המנוח בשנת
2004. מערכת היחסים ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)