IP=54.172.40.93
פסק דין
18/12/2018 - ביהמ"ש המחוזי אישר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בה נטען כי הנתבעת הפרה את חובת הגילוי והטעתה את נוטלי תרופת האלטרוקסין , שעה שלא הציגה בפניהם את מלוא המידע הרפואי הרלוונטי הנוגע לפורמולציה החדשה של התרופה. נקבע כי הנתבעת, חברת פריגו ...
הצעת חוק
18/12/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון – התרת ביצוע פומבי של יצירה מוסיקלית בעסק קטן), התשע"ט–2018 שמטרתה להחריג עסק המשמיע או מציג יצירה מוסיקלית במסגרת פעילותו השוטפת, כל עוד מדובר בעסק שהשמעת מוסיקה אינה חלק אינטגרלי מעיסוקו. ...
הצעת חוק
18/12/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק מניעת הכניסה לישראל מאזרחים שמעורבים בטרור, התשע"ט–2018 שמטרתה לקבוע כי מי שיצא ללא רשות לארץ אויב או מי שהיה מעורב במעשי טרור בחו"ל או חבר לארגון טרור, לא תותר כניסתו לישראל אלא אם כן ...
גזר דין
18/12/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר 32 חודשי מאסר בפועל על נאשם בעבירת החזקת נשק, עת החזיק מטען צינור מאולתר על רקע סכסוך פעיל עם אחר. נקבע כי הנאשם החזיק במטען כחלק מהתנהלות עבריינית עת תכנן את הביצוע ; הנזק שיכול היה להיגרם ...
החלטה
18/12/2018 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור על פס"ד של בימ"ש קמא במסגרתו בוטל באופן חלקי פסק בוררות של הבורר השופט בדימוס מ' גל והפסק הוחזר אליו לתיקון ולהשלמה, באשר למיזם העוסק בהקמת רשת מרפאות לרפואה אסתטית. נקבע כי ,לא נפל ...
פסק דין
18/12/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתם של בעלי חווה אורגנית באזור כפר ויתקין בבקשה להורות לשר החקלאות לאשר מכסת גידול ושיווק ביצים, בהינתן שאכלוס הלול נעשה במועד בו טרם נכנסו לתוקפן תקנות 2018 המסדירות את המכסות הארציות . נקבע כי שאכלוס ...
החלטה
18/12/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשה לפסילת חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט במסגרת תביעה שהוגשה נגד אדריכל וקבלן בנייה בקשר לליקויי בנייה, עבודות שבוצעו בחסר, ופיקוח רשלני על העבודות בפרויקט שביצעו על פי הסכם בין הצדדים. נקבע כי בהחלטת המינוי, נדרש ...
החלטה
18/12/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את בקשתה של חברת אי.איי.סי - מרכז הפרסום הישראלי בע"מ, המנהלת בית ספר למקצועות הפרסום, בבקשה למתן צו גילוי ועיון במחשבם של המשיבים, מנהלי קופירייטרים, אשר שימשו כמנהלי קורס וכמרצים בבית הספר ותבעו את החברה בטענה להפחתם ...
פסק דין
18/12/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתו של סבל העובד בצריפין, להוכיח כי ארעה לו תאונת עבודה בדרכו מביתו לעבודה. נקבע כי בבחינת השאלה האם התובע יצא מביתו בדרכו למקום העבודה והאם הייתה הפסקה או סטייה בדרכו מביתו לעבודה, יש לבחון את ...
גזר דין
18/12/2018 - ביהמ"ש השלום גזר מאסר בפועל בן 12 חודשים על נאשם בביצוע עבירות של כניסה לישראל שלא כחוק וניסיון גניבת רכב בצוותא. נקבע כי כתוצאה ממעשיו נפגעו ערכים חברתיים שהם הגנה על רכוש הציבור והסדר הציבורי, זכותו של הפרט והציבור גם ...
פסק דין
18/12/2018 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה כספית בטענה כי צינור מים המוצב במטעי הזית שברשות התובעים במושב ברק, והינו באחריות הנתבעים, גורם להצפות מים ופגיעה קשה במטעים בחלקתם. נקבע כי התובעים לא הביאו כל ראיה אשר יש בה לשכנע בדבר היקף כמויות ...
פסק דין
18/12/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה תביעה בדונו בשאלה האם התנהלות ועדת המכרזים בבחירת חברת פיתגל חברת בנין ועבודות פיתוח בע"מ ,במסגרת מכרז שפורסם על ידי החברה הכלכלית למשגב בע"מ לביצוע תשתיות ציבוריות ופיתוח מגרשים בישוב מכמנים, הינה תקינה? האם פיתגל הפרה תנאי ...
פסק דין
18/12/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה חוזית בגין הפרת הסכם שנחתם בין הצדדים ולפיו תייבא הנתבעת ארצה, כלב מגזע בולדוג צרפתי המתאים להצגה בתערוכות צורה ולרבייה מבוקרת ותמכור אותו לתובעת. נקבע כי הנתבעת הפרה את ההסכם אשר נכרת בינה לבין התובעת וכי ...
פסק דין
18/12/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את עתירתה של אם ואישר את מעברם של הקטינים , ילדי בני הזוג, לישוב עומר, ואת רישומם במוסדות החינוך בעומר. נקבע כי בבקשת האם להתגורר יחדיו עם ילדיה בישוב עומר לאחר פרידת בני הזוג , יש ...
פסק דין
18/12/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תביעה לביטול הענקת מתנה מאב לבנו מחמת היעדר גמירות דעת והשפעה בלתי הוגנת. נקבע כי האב לא הוכיח שמצבו הקוגניטיבי והבריאותי במועד החתימה על מסמכי ההעברה מנעו ממנו להבין את פשר חתימתו עליהם; לא הוכח מצב ...
הצעת חוק
17/12/2018 - על שלוחן הכנסת מונחת הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון – חסינות לכוחות הביטחון של מדינת ישראל), התשע"ט–2018 שמטרתה לתקן סעיף 5 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב–1952המעניק חסינות למדינה מפני תביעות נזיקיות על הפעולות המלחמתיות של חיילי צבא ...
הצעת חוק
17/12/2018 - על שלוחן הכנסת מונחת הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – הוצאה לפועל של החלטות של ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי חוק התכנון והבנייה), התשע"ט–2018 שמטרתה לקבוע כי ההוצאה לפועל תוכל לפעול לביצוע החלטות של ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה ...
פסק דין
17/12/2018 - ביהמ"ש השלום דחה תביעת לשון הרע בטענה כי הודעת ווטצאפ שנשלחה על ידי הנתבע, בקבוצה בשם "הרצליה למען תושביה" ובה נכתבה תגובה על פרסום כתבה שנכתבה על ידי התובעים, עיתונאים במקצועם, אינה הוצאת לשון הרע. אמירה בזו הלשון: " כמה ...
פסק דין
17/12/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל ערעור על החלטת בימ"ש קמא במסגרתה אושרו החלטות בורר, בהן הושת על המבקשים הוצאות משפט לטובת המשיבות בסך של 70,000 ש"ח; זאת במסגרת התנהלות הליכים משפטיים בקשר לעיזבון המנוח, שהוא אביהם של כל הצדדים, עת הוסכם כי ...
פסק דין
17/12/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של חברת הביטאט בע"מ על פסק דינו של בימ"ש קמא המורה על ביטול ומחיקתו ומחיקתם של סימני המסחר "הביטאט" – והורה לא לאפשר למי מבעלי הדין את השימוש הבלעדי בסימן "הביטאט". ביהמ"ש בחן את השאלה ...
החלטה
17/12/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל בקשה לסילוק תביעה על הסף כנגד סוכנות הביטוח , שלהבת סוכנות לביטוח בע"מ , לאחר שנקבע כי טענת התובע שזכויותיו הפנסיוניות הועברו בין הקרנות אשר בוצעו ביוזמת סוכנות הביטוח, הביאו לפגיעה בזכויותיו לקבלת פנסיית נכות; לפיכך מדובר ...
פסק דין
17/12/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתו של מנהל לוגיסטי בחברה, להכיר בפגיעתו הנפשית כתאונת עבודה, לאחר שהתובע לא הוכיח כי אירעו אירועים מיוחדים או חריגים בעבודתו הקשורים למצבו הנפשי. בנוסף, התובע לא הצביע על אירוע ספציפי של נטילת סמכויות ויחס משפיל ...
פסק דין
17/12/2018 - ביהמ"ש השלום דחה תביעת רוכשי דירת מגורים בטענה להפרה יסודית של ההסכם מצד הנתבעים המזכה אותם בפיצוי מוסכם. נקבע כי המתנת התובעים, חודשים לאחר שהדירה העוברת לחזקתם, בטענה כי לא היתה הסכמה בין הצדדים לפירוק המטבח בדירה, אינה סבירה; ונראה ...
החלטה
17/12/2018 - ביהמ"ש השלום דחה בקשה לפסילת שופט שהגישה חברת הבנייה, פרץ בוני הנגב (1993) בע"מ, במסגרת תביעה בגין ליקויי נזילות בדירת התובעת שנרכשה ממנה. נטען כי בכת התביעות שהוגשו כנגד החברה, בעניין ליקויי בנייה התגבשה בפני השופט שיושב בדין, דעה קדומה ...
פסק דין
17/12/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה כספית וחייב את הנתבעת, עורכת דין במקצועה, בתשלום של 30,000 ₪ בגין הפרת הסכם בין הצדדים, עת התובע שכר את שירותיה לשם טיפול במספר עניינים משפטיים בתחום דיני המשפחה; והיא לא טיפלה בענייניו כפי שהתחייבה. נקבע ...
פסק דין
17/12/2018 - ביהמ"ש המחוזי בחן את שאלת מיסוי דיבידנדים ודחה את ערעורה של חברת אורון אחזקות מלונאות ותיירות בע"מ, עת חויבה במס חברות בגין דיבידנדים שחולקו לה באמצעות חברת הבת שלה, אשר יישמה בדו"חות הכספיים שלה את מודל השווי ההוגן בקשר לנדל"ן ...
החלטה
17/12/2018 - ביהמ"ש השלום דחה את טענת "אין להשיב לאשמה" של נאשם כי פרסם בחשבון הפייסבוק שלו פרסומים ובהם קריאה למעשה אלימות וטרור ותמיכה בתנועה האסלאמית. נקבע כי התרגום שבוצע לפרסומים של הנאשם נעשו הצורה מקצועית; וכי הטקסט שתורגם "מילה במילה" על ...
פסק דין
17/12/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערר לפי סעיף 88 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין בהשגת מס שבח, בגדרה הוחלט כי מבנים שהוקמו ללא היתר ונהרסו בסמוך לאחר המכירה, אינם זכאים לפטור ממס שבח. נקבע כי הנסיבות ...
פסק דין
17/12/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה התנגדויות לקיום צוואת המנוחה בטענה כי המנוחה לא הייתה כשירה לערוך את הצוואה. נקבע כי הכלל בדיני הירושה הוא כי יש לקיים את רצון המת וכל עוד המתנגדים לא הרימו את נטל השכנוע להוכיח כי המנוחה ...
החלטה
17/12/2018 - ביהמ"ש לענייני ממשפחה קיבל עתירה המבקשת להתיר את פרסומו של פסק דין העוסק בחוק האימוץ באופן שהיתר הפרסום יכלול גם את פרטיהם המזהים של בני המשפחה; זאת חרף האיסור המפורש בחוק האימוץ על פרסום כל המעורבים בהליכים. נקבע כי חזקה ...
הצעת חוק
16/12/2018 - על שלוחן הכנסת מונחת הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון – בחינה מסכמת כתנאי להתמחות), התשע"ט–2018 שמטרתה לקבוע כי בתום השנה השנייה של לימודי המשפטים, תיערך בחינה מסכמת על חומר הלימוד שנלמד בשנים אלו. הבחינה תהיה אחידה בכל מוסדות הלימוד ...
הצעת חוק
16/12/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ט–2018 שמטרתה לבטל את החוק המכונה "חוק המרכולים", ולהשיב את המצב לקדמותו, כך שהסמכות להחליט על ...
פסק דין
16/12/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה אישר כי הצוואה המתוקנת בכתב יד של המנוח הינה צוואה תקפה אשר נערכה על ידי המנוח מתוך רצונו החופשי. על כן הורה על דחיית ההתנגדויות וקיום צוואתו המתוקנת של המנוח. אומנם מדובר בתיקונים רבים שערך המנוח על ...
פסק דין
16/12/2018 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל באופן טכני בלבד את עררה של חברת אלקו בע"מ אשר התקשרה בהסכם למכירת זכויותיה החוזיות במקרקעין המצויים בנתניה, אשר במסגרתה הוגשה בקשה למנהל מיסוי מקרקעין לתיקון שומת מס שבח שהוצאה לה בגין עסקת המכירה. נקבע כי ...
פסק דין
16/12/2018 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים ביטל את החלטתו של המשרד לבטחון פנים - אגף רישוי כלי ירייה- הממונה על הרישוי החלטתו, לבטל את רשיונו של העותר לנשיאת נשק לאחר שנקבע כי ההחלטה חורגת ממתחם הסבירות. המשיב, שהוא הרשות המוסמכת על פי החוק ...
פסק דין
16/12/2018 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של התנועה למשילות ודמוקרטיה בדונו בשאלה האם זכאית המערערת לקבל תכתובות ומסמכים בגדר השיח בין הוועדה לנשיאת בית המשפט העליון מכוח חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998? לאחר שזו ביקשה להורות לממונה על יישום חוק חופש המידע ...
פסק דין
16/12/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל ערעור נגד בית החולים ביקור חולים ואח' בדונו בשאלה האם עילת התביעה של המערערים, שעניינה "הולדה בעוולה" או "חיים בעוולה", התיישנה. נקבע כי בשאלת ההתיישנות בעניין: עילת "הולדה בעוולה" עומדת לזכות הוריי היילוד, על-פי סעיפים 5 ו-6 ...
פסק דין
16/12/2018 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל באופן חלקי את תביעתו של בעל נכס בגין כשלים בעבודות לתיקון בעיית רטיבות שביצע הנתבע בדירה שבבעלות התובע. נקבע כי עלה בידי התובע להוכיח שהנתבע לא תיקן את בעיית הרטיבות לשמה נשכרו שירותיו או שתיקן אותה ...
פסק דין
16/12/2018 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה תביעה לפיצויים ע"ס 2,280.5 ₪ בגין איחור במסירת כבודה, שעה שעו"ד זיו אגמון טס עם חברת אוזבקיסטן איירווייז מבנגקוק לתל אביב, וכאשר הגיע ארצה לא מצא את הכבודה. נקבע כי הכבודה הגיעה ארצה במטוס במועד - ...
פסק דין
16/12/2018 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל את ערעור המדינה על זכאותו של המשיב מביצוע עבירה של העסקת עובדת זרה ללא היתר וללא ביטוח רפואי; והורה על השבת ניהול התיק לבית הדין האזורי להמשך משפטו של המשיב שהואשם בעבירה של העסקת עובדת זרה ...
החלטה
16/12/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה חייב תובעת בערובה להוצאות משפט, בהתאם להוראות תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984 לאחר שנקבע כי בכתב התביעה עותרת התובעת לבטל העברה ללא תמורה של דירה שהעבירה המנוחה לבתה הנתבעת בשנת 2010 בטענה כי הנתבעת ...
החלטה
16/12/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל באופן מצומצם את בקשתה המדינה ליתן צו פיקוח לפי סעיף 12 לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006 למשך שנתיים וחצי, על מורשע בביצוע עבירות אלימות ופגיעה בפרטיות בשלוש בנות משפחה. נקבע כי מדובר בעבירת ...
החלטה
16/12/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתה של בעלת מכונית וחייב את הנתבעת, בעלת הדירה שאליה מחוברים קולטי שמש על הגג, בתשלום נזקי הרכב שנגרמו לתובעת בעקבות נפילת קולטי השמש שהיו מחוברים לדירת הנתבעת. נקבע כי הנתבעת התרשלה עת היה עליה לצפות ...
פסק דין
16/12/2018 - ביהמ"ש השלום חייב את הראל חברה לביטוח בע"מ לשלם לתובעת את יתרת סכום הביטוח לה היא זכאית כאלמנתו של המנוח ג'ורג' נימרי ז"ל אשר היה מבוטח אצל הראל חברה לביטוח בע"מ, בביטוח חיים קבוצתי לחברי קרנות השוטרים. התביעה הינה תביעה ...
פסק דין
16/12/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתו של נהג משאית לפיצוי כספי בגין נזקי גוף שנגרמו לו עקב תאונת עבודה לאחר שנקבע כי מעסיקו הישיר לא פעל בהתאם לחובתו כמעסיק סביר; הוכח כי רמפת המשאית בה נהג התובע ביום התאונה לא הייתה ...
הצעת חוק
13/12/2018 - על שלוחן הכנסת מונחת הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – הליך ההשעיה בגין הגשת כתב אישום), התשע"ט–2018 שמטרתה לקבוע הסדר חדש של השעיה אוטומטית בעת הגשת כתב אישום כנגד ראש רשות מקומית מכהן , שיחול ...
הצעת חוק
13/12/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הרחבת טווח חובת מיגון ביישובי קו עימות בעוטף עזה, התשע"ט–2018 שמטרתה להבטיח את המשך מיגון יישובי העוטף גם מעבר לקו 7 הקילומטרים שבוצע עד היום. החמאס, כידוע, אינו מכיר בקו זה ואינו מבדיל בין ...
פסק דין
13/12/2018 - ביהמ"ש העליון הורה בצו מוחלט כי על שר הפנים להנפיק לילד שאומץ באימוץ מלא תעודת לידה חדשה, ולרשום בה את שמות שני בני הזוג המאמצים – ללא קשר לנטייתם המינית או זהותם המגדרית; זאת לאחר שביהמ"ש לענייני משפחה אישר את ...
פסק דין
13/12/2018 - ביהמ"ש המחוזי אישר בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית בה נטען כי איל מקיאג' קוסמטיקה (2013) בע"מ מפרה את הוראות סעיף 14ז(ג) לחוק הגנת הצרכן, הקובע כי "מימש צרכן שובר זיכוי ברכישת טובין או שירותים שמחירם נמוך מהסכום הנקוב ...
החלטה
13/12/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתה של חברת א.ח.ח. נכסים והשקעות בע"מ אשר עיקר עיסוקה הוא בניית נדל"ן, למתן צו מניעה זמני לאחר שנקבע כי המבקשים אינם עומדים בתנאים הנדרשים למתן סעד זמני הן לעניין הוכחת סיכויי הצלחה בתובענה והן לעניין ...
פסק דין עפ 8457/15 מדינת ישראל נ' עומר בן גאזי ווזווז, נור בן שחאדה חמדן, עימאד בן עדנאן שאער ואח'
01/11/2018
תמצית העובדות
ביום 18.04.2013, הוגש כתב אישום מתוקן לבית המשפט המחוזי נגד ארבעה נאשמים. על פי החלק הכללי שבכתב האישום, בסביבות חודש פברואר 2013, גמלה בליבו של המערער 1 ההחלטה לבצע פיגוע ירי נגד יהודים המגיעים להתפלל בהר ...
פסק דין רעפ 1611/16 מדינת ישראל נ' יוסי יוסף ורדי, ששון מועלם, מוחמד בן מחמוד חיג'אזי ואח'
31/10/2018
תמצית העובדות
שתי בקשות רשות ערעור שהגישה המבקשת, המופנות כנגד ביטול כתבי האישום שהוגשו נגד המשיבים מחמת "הגנה מן הצדק", נוכח שורה ארוכה של ליקויים ומחדלי אכיפה, חקירה והעמדה לדין מצד המבקשת. במוקד הבקשות עומדות טענות עקרוניות בדבר ...
פסק דין עא 1206/16 חברת יהלומי סמואל - רוזנבאום (1992) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, סמואל - רוזנבאום (1999) בע"מ, סמרוז בע"מ ואח'
09/10/2018
תמצית העובדות
שלושה ערעורים המופנים נגד פסק דין ופסק דין משלים של בית המשפט המחוזי בירושלים. עניינם של שני פסקי הדין בכספי מענק שניתנו על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למערערת לטובת עידוד השיווק בחו"ל. משרד התעשייה, המסחר ...
פסק דין עע 36773-06/16 מורן וינברגר נ' איי די וו מודולר בע"מ
05/10/2018
תמצית העובדות
המערערת, גב' מורן וינברגר (להלן גם: העובדת), החלה לעבוד במשיבה, חברת איי. די. וו. מודולר בע"מ (להלן: החברה) בתפקיד מזכירה ומנהלת משרד. בחודש אפריל 2012 הועלה שכרה של העובדת מסך של 6,000 ₪ לסך של 7,500 ...
פסק דין עע 61235-02/17 קופולק (1949) בע"מ נ' מיכאל חננשוילי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח'
16/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה במסגרתו התקבלה תביעתו של המשיב; נקבע כי הופרו כלפיו הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח - 1998 וכפועל יוצא מכך ניתן צו להחזרתו לעבודה וכן ...
פסק דין עע 34784-10/16 תרכובות ברום בע"מ נ' יהודית בורוכוב, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
15/10/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, במסגרתו נקבע כי המשיבה פוטרה תוך הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח – 1998 ובהתאם ניתן צו להחזירה לעבודה וכן נפסק לזכותה פיצוי כספי.
המערערת ...
פסק דין עא 9488/16 פרופסור דוד קרצמר, עדיאל שרמר, איילת שרמר ואח' נ' פקיד שומה ירושלים
09/10/2018
תמצית העובדות
השאלה המרכזית בערעור זה הינה האם כספים שקיבלו שלושת המערערים – שניים מהם פרופסורים למשפטים ואחד פרופסור להיסטוריה – ממוסדות מחקר אקדמיים בארצות-הברית, מהווים הכנסה בעלת מקור, ועל כן חלק מבסיס המס. הערעורים מופנים כמגד פסק ...
פסק דין עפ 6813/16 אלי סמסון נחמני נ' מדינת ישראל, פלוני
17/09/2018
תמצית העובדות
ראיית הסיוע במשפט הפלילי דורשת את בחינת יריעת המחלוקת בין הצדדים. השאלה המרכזית היא באיזה שלב במשפט מוגדרת יריעה זו.
נגד חשוד בביצוע מספר עבירות מוגש כתב אישום. העדות המרכזית שבידי התביעה – עדות ילד בפני ...
פסק דין עפ 2840/17 נתנאל ניאזוב נ' המתלוננת - ס.מ
04/09/2018
תמצית העובדות
סיפור המעשה – סופו בפשיעה; האם תחילתו באונס? חמישה חברים נסעו לבילוי של סוף שבוע באילת. בשעת בוקר מוקדמת של יום השבת, מזמין אחד מבני החבורה נערת ליווי לחדרם בבית המלון, וזו מציעה להם מופע חשפנות. ...
פסק דין עפ 220/17 נוחי דנקנר, איתי שטרום, אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ נ' מדינת ישראל
29/08/2018
תמצית העובדות

ברקע הפרשה מצויה הנפקת מניות של חברת אי.די.בי אחזקות בשוק המשני, בחודש פברואר 2012. בימים שלפני ההנפקה ובמהלכה, בוצעו פעולות רכישה מאסיביות של מניות אי.די.בי שכבר נסחרו בשוק, על ידי המערער איתי שטרום באמצעות חברת ISP ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)