IP=54.82.57.154
פסק דין
18/01/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעת Rong Gang כי רק כשליש מן התמורה שקיבל בעד עבודתו בא לידי ביטוי בתלושי השכר שקיבל מתאגיד כוח האדם ובמצב דברים זה, הוא נפגע פגיעה חמורה בזכויותיו הסוציאליות, באשר דמי הפגיעה שקיבל מן המוסד לביטוח ...
החלטה
18/01/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית בקשה למעצר המשיב עד תום ההליכים בגין עבירות של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית והחזקת כלים. ביהמ"ש קבע כי קביעת קיומה של עילת מסוכנות איננה השלב הסופי, אלא אחד השלבים עובר לקבלת החלטה בשאלת מעצרו ...
החלטה
18/01/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל בקשה להארכת מעצר בפיקוח אלקטרוני, לפי סעיף 62(א) לחוק סדר הדין הפלילי בגין עבירות מין חמורות כלפי קטינים. ביהמ"ש קבע כי ההליך הפלילי אף שארך זמן רב והתקדם בקצב שאינו משביע רצון, נמצא בישורת האחרונה, כאשר נדרשים ...
פסק דין
18/01/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית את תביעת אייל ואיריס כהן בגין דברי לשון הרע שלטענתם נאמרו על ידי הנתבעת למתווכים וללקוחות שהתעניינו ברכישת דירותיהם. ביהמ"ש קבע כי מבין מכלול ההתבטאויות המיוחסות לנתבעת, יש לשון הרע בכך שהנתבעת ייחסה לכהן את השגת ...
פסק דין
18/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל עתירות מנהליות לביטול דרישה לתשלום היטל תיעול והיטל שטחים ציבורים פתוחים. ביהמ"ש קבע כי החיוב בהיטל מותנה בקיומן, כעת או בעתיד, של עבודות להקמת שצ"פ המיועד לשמש נכסים ודווקא משום סמכותו של המהנדס, טרם הטלת חיוב בהיטל ...
פסק דין
18/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה עתירה לצו ביניים המורה כי הודעת הפסילה שנמסרה לרחמני ד. עבודות עפר בע"מ בקשר עם מכרז שפרסם משרד הביטחון לפינוי מחנות קיימים במרכז הארץ והעברתם לנגב, אינה מנומקת ודינה בטלות, שכן אין היא עומדת בחובת ההנמקה שבחוק ...
פסק דין
18/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט קמא בעניין מזונות וחלוקת דירת המגורים המשותפת. ביהמ"ש קבע את גובה המזונות על 1,300 ₪ לחודש לכל קטין סכום המשקף רק את צרכיו ההכרחיים של הקטין ולא מעבר לכך, מאחר ...
הצעת חוק
18/01/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק יום הזיכרון ליצחק רבין (תיקון – תחילת יום הזיכרון ועצרת זיכרון מרכזית), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבע באופן סטטוטורי את אחריות הממשלה לקיומו של אירוע זיכרון הירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין בכיכר רבין ...
פסק דין
18/01/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את ערעור נתן בן הרוש על פסק דינו של בית הדין קמא במסגרתו נדחתה תביעתו להכיר בקרע של אבי העורקים כפגיעה בעבודה. ביה"ד קבע כי קרע דיסקציה של אבי העורקים נבחן בהלכה הפסוקה בדומה לאוטם שריר ...
הצעת חוק
18/01/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – איסור ניכוי חוב או קנס), התשע"ח–2018 שמטרתה שלא לאפשר למעסיק לנכות משכרו של העובד על בסיס החתמת העובד על הסכמה מראש לנכות משכרו. המעסיק יצטרך לקבל את הסכמתו של עובד ...
פסק דין
18/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית להאריך אשפוז הכפוי במטופל עם הפרעה מהספקטרום האוטיסטי בשבועיים. ביהמ"ש קבע כי מאפייני האוטיזם, כמו גם סיווגו ומיקומו לצד הפיגור השכלי בפרק שעניינו "הפרעות נוירו התפתחותיות", מלמדים כי מדובר בהפרעה שעיקרה ...
פסק דין
18/01/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על גזר דינו של בית המשפט קמא במסגרתו הושת על המערער עונש מאסר בפועל לתקופה של 10 שנים בגין עבירת מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים שלא בהסכמתה החופשית וכן בעבירת חטיפה לשם ביצוע ...
פסק דין
18/01/2018 - ביהמ"ש העליון דחה עתירות העותרות המפעילות, כל אחת, ישיבה וכולל להורות על ביטול החלטותיה של ועדת התמיכות לדחות את בקשותיהן לקבל תמיכה בהתאם ל"מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים – לימוד ופעילות". ביהמ"ש קבע כי העותרות ...
פסק דין
18/01/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תובענה של אם לחייב אב בתשלום דמי מדור לצורך כיסוי משכנתא. ביהמ"ש קבע כי עת נקשרו הצדדים בהסכם ולפיו רוכשת האם את הדירה ושניהם מממנים את חוב המשכנתא, נוצר מצג כלפי הצדדים ולפיו בסכום שהוסכם לרכש ...
פסק דין
18/01/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעה להצהרת מוות על פי חוק הצהרות מוות. ביהמ"ש קבע כי כראיה לדבר התרחשות התאונה בה נהרג המנוח, צורפה כתבה מעיתון 'מעריב' בה נכתב שנהג אוטובוס הורשע בדריסה למוות של ילד בן שנתיים לעיני אביו. מעבר ...
פסק דין
17/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית ערעור על פסק דינו של בית המשפט קמא כי הבעל הינו הבעלים של מחצית מזכויות הבעלות בדירה מכוח הלכת השיתוף ושהמשכנתא על הדירה לא חלה על מחצית הדירה השייכת לו. ביהמ"ש קבע כי הבנק לא הרים ...
פסק דין
17/01/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על גזר דינו של בית המשפט קמא מאסר בפועל לתקופה של 15 שנה בגין עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע (מעשה סדום) לפי סעיף 351(א) לחוק. ביהמ"ש קבע כי העבירות בוצעו במספר רב של ...
פסק דין
17/01/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק השמות (תיקון – הגבלת שינוי שמו של עבריין מין), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי אדם אשר הורשע בביצוע עבירת מין לא יוכל לשנות את שמו הפרטי או את שם משפחתו אלא באישור שר הפנים, אשר ...
פסק דין
17/01/2018 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה שהגיש מר גיא מור בגין נזקים שנגרמו לו לטענתו נוכח הפרת הסכם ההפצה שנכרת בינו לבין ויטה פרי גליל (החדשה) בע"מ. ביהמ"ש קבע כי מור לא קנה את קו ההפצה, אינו יכול להיחשב בעליו של קו ...
פסק דין
17/01/2018 - ביה"ד לעבודה דחה ערעור לסלק על הסף את הערעור שהגיש כח לעובדים להכרה בעובדי מערך הכשרות במילועוף כיחידת מיקוח נפרדת, אשר כח לעובדים הארגון היציג שלה, בשל האיחור בהגשתו. ביה"ד קבע כי כאשר מדובר בבקשות להארכת מועד בסכסוך קיבוצי, בשל ...
הצעת חוק
17/01/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – פריסת תשלומים בעסקה מתמשכת), התשע"ח–2018 שמטרתה לסייע לצרכן לשלם את החוב שצבר בעסקה מתמשכת, ללא ריביות נוספות הנובעות מצורת תשלום החוב. ...
פסק דין
17/01/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעור ג'ריס חורי על פסק דינו של בית הדין קמא שבו נדחתה תביעתו להכיר באירוע נפילה בכנס בו השתתף כ"תאונת עבודה", מהטעם שחורי לא השתתף בכנס כחלק מעבודתו ואין מדובר בפעולה נלווית לעבודה. ביה"ד קבע כי ...
גזר דין
17/01/2018 - ביהמ"ש השלום גזר על רמי רבוכין 6 חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות בגין ביצוע עבירות של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית בהתאם לסעיפים ...
פסק דין
17/01/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית תביעה בגין לשון-הרע בוויכוח שנתלהט ביום-הבחירות להנהלת בורסת-היהלומים הישראלית. ביהמ"ש קבע כי לא פחות מתוכנו של הביטוי ומרשימת-נמעניו, נודעת חשיבות לאווירה שבגדרה הוא הושמע; לטריגר שהולידוֹ ולהתנהלותו של נושא-הביטוי קודם שנאמר. במָקום שבו קוּנטר המתבטא או ...
החלטה
17/01/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל בקשה להמשך הטיפול בעתירת התנועה ליהדות מתקדמת בישראל בנוגע להקמת מחיצות באתר הכותל. ביהמ"ש קבע כי המשיבים יגישו בידי פרקליטות המדינה הודעה משלימה ובה דרך ההסדרה של אותן מחיצות מבחינת דיני התכנון והבניה, ככל שהדבר נדרש, וכל ...
פסק דין
17/01/2018 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה להחיל את ההסדרים וההטבות הקבועים בגדרי החלטה 979 לעגן את זכויות החקלאים בחלקת המגורים ביישוביהם, כך – שבהתקיים התנאים המתאימים – לא תחול חובת השבת הקרקע לרשות מקרקעי ישראל, על העסקאות נושא ההליכים. ביהמ"ש קבע כי ...
פסק דין
17/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית ערעורים על פסק דינו של בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין בישראל, השעיה בפועל ל-24 חודשים, בנוסף לעונשים נוספים. ביהמ"ש קבע כי הנסיבות לחומרא כוללות את אי השבת הפיקדון ללקוח, גם לאחר שהחלו ההליכים ...
פסק דין
17/01/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל חלקית תביעות רכושיות בסכסוכי רכוש בין בני זוג שלא נישאו. ביהמ"ש קבע כי בהסכם קבעו הצדדים במפורש, כי אין במערכת היחסים ביניהם או באורח חייהם כדי לשנות את ההסכמה על ההפרדה הרכושית ורובץ נטל הוכחה כבד ...
החלטה
17/01/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעה להכריע בדבר "המועד הקובע" ומועד הקרע במסגרת תובענה רכושית שהוגשה ע"י האיש כנגד אשתו. ביהמ"ש קבע כי בסמוך לאחר הדיון בבד"ר, עזב האיש את הקומה בה התגורר בבית המגורים המשותף לטובת ניהול משק בית משותף ...
פסק דין
17/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעור מרדכי כהן על הרשעתו על פי הודאתו בביהמ"ש קמא בעבירות איומים והטרדה באמצעות מתקן בזק. ביהמ"ש קבע כי כהן אמנם הודה בביצוע העבירות בביהמ"ש קמא בשלב הצגת ההסדר. עם זאת לאורך ההליך שזורות אמירותיו בהן ...
פסק דין
16/01/2018 - ביה"ד לעבודה דחה תביעה לחייב את תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל להעניק לגמלאיה הנחה בשיעור של 20% ברכישת תווי קניה לרשתות שיווק ומזון. ביהמ"ש קבע כי המעבר לרכישת תווי קניה מוזלים על ידי תנובה הוא פועל יוצא של ...
פסק דין
16/01/2018 - ביה"ד לעבודה דחה תביעה לתשלום שכר עידוד באופן רטרואקטיבי בעד תקופת עבודה במוסד לביטוח לאומי בתפקיד חוקר חוץ ביחידה הארצית לחקירות הונאה. ביה"ד קבע כי הזכות לתשלום שכר עידוד אינה זכות מוקנית. אלא זו נקבעת על פי מנגנון שיטת שכר ...
פסק דין
16/01/2018 - ביה"ד לעבודה דחה תביעה לשכר עבודה, גמול עבודה בשעות נוספות והשבת הלוואה לאחר שנקבע כי לא התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים. ביה"ד קבע כי מקובל לבחון קיומם של יחסי עובד ומעסיק על פי המבחן המעורב, אשר במרכזו מצוי מבחן ...
פסק דין
16/01/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על גזר דינו של בית המשפט קמא 40 חודשי מאסרבפועל בגין עבירת שוד בנסיבות מחמירות, בהתאם להוראות סעיף 402(ב) לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי המערער והמעורב הנוסף ארבו למתלונן, אדם קשיש, הכו אותו באופן מתמשך וללא ...
הצעת חוק
16/01/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון – שלוחות של לשכות שירות תעסוקה ברשויות מקומיות), התשע"ח–2018 שמטרתה לפתוח שלוחה של לשכת שירות התעסוקה עם פקיד שיוכל לקבל את האזרחים דורשי העבודה בכל יישוב המונה למעלה ממאה דורשי עבודה ...
גזר דין
16/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על אוריה גזית מאסר בפועל ל 56 חודשים בגין עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי עובד, ומרמה והפרת אמונים בתאגיד. ביהמ"ש קבע כי לצורך מימוש מיזם מרמתי, ביצע גזית אין ספור פעולות מרמה בכלל זה ...
הצעת חוק
16/01/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הארכת הפטור ממס עבור נכה שנקבעה לו נכות עקב מחלת הסרטן), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי הפטור לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה ימשיך לחול על אדם שחלה בסרטן והחלים מהמחלה ...
גזר דין
16/01/2018 - ביהמ"ש השלום גזר 5 ו- 8 חודשי מאסר על אב ובנו שהורשעו בגרימת שריפה ברשלנות, ניהול עסק ללא רישיון ועוד.ביהמ"ש קבע כי רמת הזהירות שנדרשה בעניין אמצעי הבטיחות מפני אש גבוהה בשים לב לרמת הסיכון הצפויה מהתפשטות אש במבנה לחיי ...
פסק דין
16/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ברובו את ערעורו של ויקטור פרדילוב נגד מנהל מס ערך מוסף בגין קביעתו כי הרוכש האמיתי של טבק ומוצרים נוספים הוא פרדילוב ולא תושבי חוץ וכי פרדילוב מכר את הסחורה בישראל בעסקאות החייבות במס ערך מוסף. ביהמ"ש ...
פסק דין
16/01/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל את בקשת המדינה לסלק על הסף תביעה בגין אחריותה השילוחית של המדינה למעשה שעשה רשם בית משפט השלום תחת החסינות המוקנית לנושאי משרה שיפוטית במילוי תפקידם. ביהמ"ש קבע כי פעולותיהם של נושאי משרה שיפוטיים אשר נעשו תוך ...
פסק דין
16/01/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את תביעת האם כי משלא ניתנה הסכמתה לנטילת הבן לצרפת דרך קבע, אזי הרחקתו מישראל אינה כדין. ביהמ"ש קבע כי הסכמת האב לעליית האם והקטינים, שניתנה בכתב ובמפורש, מילוי מסמכי העליה, הנפקת תעודות זהות ישראליות לקטינים, ...
פסק דין
16/01/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תביעת אם שהעתיקה את מקום מגוריה לשנות את מוסדות החינוך בו לומדים הקטינים. ביהמ"ש קבע כי יש לשקול שינוי גישה שיפוטית על מנת למנוע סערה בחיי הילד הנובעת מרצון של הורה זה או אחר לערוך שינויים ...
החלטה
16/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה למתן הפטר לאלתר לחייבים בהליכי פשיטת רגל. ביהמ"ש קבע כי הליכי חדלות פרעון של יחיד בוחנות את האיזון שבין זכויותיהם הקנייניות של הנושים לבין זכותו של החייב לפתוח פרק חדש בחייו הכלכליים. נקבע כי הזכות לתנאי ...
החלטה
16/01/2018 - ביהמ"ש העליון דחה בקשה להורות על משפט חוזר לפי סעיף 31(א) לחוק בתי המשפט בעניינו של המבקש, אשר הורשע בביצוען של עבירות מין באחייניותיו הקטינות, והוצא בעניינו צו פיקוח מכוחו של חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין. ביהמ"ש קבע ...
פסק דין
16/01/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט קמא אשר הרשיע את המערער בביצוע שתי עבירות של מעשה מגונה בקטין בן משפחה, וגזר עליו עונש מאסר בפועל בן 13 חודשים. ביהמ"ש קבע כי מצבו הנפשי של קורבן לעבירת ...
פסק דין
15/01/2018 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתו של כרמל שאמה הכהן להורות על ביטול מינויה של גב' סימונה גרושקה לתפקיד מנהלת מחלקת תרבות של העיר רמת גן בגין קשר בין ראש העיר מר זינגר לגב' גרושקה. ביה"ד קבע כי אין מניעה שאדם ...
החלטה
15/01/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת אליניב ברדה להורות כי עד להחלטה אחרת בתיק העיקרי ברדה ישתתף בשיעורים המתקיימים במסגרת קורס מאמנים בכירים UEFA PRO. ביהמ"ש קבע כי בהליך העיקרי מתבקש לבטל את פסק דינו של בית הדין העליון של ההתאחדות ...
פסק דין
15/01/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את תביעתה של גב' מאיה קוששוילי כנגד מעסיקה לשעבר לתשלום ביטוח פנסיוני, דמי הבראה, פדיון חופשה, ושעות נוספות. ביה"ד קבע כי מעביד המשלם לעובד 'פדיון חופשה' בתוך תקופת העבודה, במקום להעניק אותה לו בעין, גם בהסכמת ...
פסק דין
15/01/2018 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על גזר דינו של בית המשפט קמא 40 חודשי מאסר בפועל בגין עבירת שוד בנסיבות מחמירות, בהתאם להוראות סעיף 402(ב) לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי המערער והמעורב הנוסף ארבו למתלונן, אדם קשיש, הכו אותו באופן מתמשך ...
פסק דין
15/01/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית ערעור על החלטת ביה"ד קמא שבמסגרתה נדחתה בקשת עמותת ענב למנוע את השביתה בשמונה מעונות חסות המופעלים על ידה. ביה"ד קבע כי נוכח אופיים המיוחד של המעונות ועל מנת למנוע נזק לנערים ולנערות החוסים במעונות תתקיים ...
פסק דין עבל 33351-11/12 מוחמד דולאני, יהונתן יובל נ' המוסד לביטוח לאומי, גולדרט קונסלטינג בע"מ
26/09/2017
תמצית העובדות
המערער בעב"ל 33351-11-12, מר מוחמד דולאני (להלן – מר דולאני) הגיש למוסד, שהוא המשיב בהליך זה, תביעה לתשלום קצבת נכות כללית. ביום 28.4.11 התכנסה ועדה רפואית לעררים (להלן – הוועדה לעררים) לדון בעניינו של מר דולאני ...
פסק דין בגצ 7339/15 האגודה לשמירת זכויות הפרט, בן אורי לנדסרג, משה כ"ץ ואח' נ' משרד הפנים, הכנסת, הנהלת בתי בדין הרבניים
31/08/2017
תמצית העובדות
על פי סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים, "עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים", ועל פי סעיף 2 לחוק, "נישואין וגירושין של יהודים ייערכו ...
פסק דין עעמ 8101/15 אלמסגד גריוסוס צגטה, גברגזיאבר בריהוט קלה, המוקד לפליטים ולמהגרים ואח' נ' שר הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
28/08/2017
תמצית העובדות

בסוף שנת 2013 ובתחילת שנת 2014 חתמה מדינת ישראל על הסכמים עם שתי מדינות שלישיות הממוקמות באפריקה. במסגרתם של הסכמים אלה הסכימו מדינות אלה לקלוט לתחומן מסתננים מישראל "אשר לא ניתן להרחיקם למדינת מוצאם". נכון להיום ...
פסק דין דנגצ 1525/15 ח"כ ד"ר אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ואח'
23/08/2017
תמצית העובדות

המנוח ילדי שנת 1920 עבד במשך תקופה ממושכת כמורה בשירות המדינה. ביום 31.8.1980 פרש המנוח לגמלאות. החל ממועד זה שולמה לו קצבה כהגדרתה בחוק הגמלאות. המנוח ובת זוגו (להלן גם - האם), נישאו ביום 1.12.2001. עד ...
החלטה בעמ 919/15 פלוני, פלוני נ' פלוני, פלוני, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
12/07/2016
תמצית העובדות

מערכת הנישואין בין זוג הורים יהודים מגיעה לסיומה בגירושין. ילדיהם הקטינים שוהים אצל כל אחד מהם בחלקים שווים של השבוע. שכרם של שני ההורים זהה או קרוב לכך. על פי הדין הקיים, חרף התנאים האמורים, הגבר ...
פסק דין עא 8961/16 פלוני, פלונית, פלונית ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה
14/06/2017
תמצית העובדות

ו.ג. ז"ל נהרג בתאונת דרכים בגיל 62, והותיר אחריו אישה ושני ילדים בגירים: בת בגיל 38, פסיכולוגית במקצועה, נשואה ואם לשלושה; ובן בגיל 30, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, נשוי ואב לשתיים. אשתו של המנוח היא היורשת היחידה, ...
פסק דין ערר 3980/16 י.ט. נ' משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה
01/12/2016
תמצית העובדות
עתירה המופנית נגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, שבו התקבל ערעור המשיבים 4-2, הם המדינה, ונדחה ערעורו של העותר על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה. לטענת העותר, בפסק הדין הארצי נפלו טעויות ...
פסק דין עע 44824-03/16 י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' ADHENOM BERH TEAMI
04/06/2017
תמצית העובדות

המערערת נותנת שירותי כוח אדם ושירותי ניקיון. המשיב הועסק על ידי המערערת בניקיון כעובד שעתי מחודש אוקטובר 2010 ועד לחודש נובמבר 2013, למעט בחודשים ספטמבר 2012 וינואר 2013. סה"כ 32.25 חודשי עבודה. שכר השעה האחרון ששולם ...
פסק דין עא 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ, רביב צולר, משה מוקי שנדימן נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל, אריה אברמוביץ, אריאלה אלפסי ואח'
30/04/2017
תמצית העובדות

המערערת היא חברת ביטוח המחזיקה, בין היתר, במותגים "9 מיליון" ו"ביטוח ישיר". להבדיל מחברות הביטוח ה"קלאסיות", המערערת מתאפיינת בכך שהיא לא משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני ביטוח, אלא באמצעות הטלפון והאינטרנט.
מזה מספר שנים ...
פסק דין עבל 47676-01/14 מזל סלח נ' המוסד לביטוח לאומי
04/04/2017
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בגדרו נקבע בדעת רב כי אין לראות במערערת "ידועה בציבור" של המנוח.
המערערת ילידת 1963, גרושה ואם לילד בגיר נשוי, הכירה את המנוח בשנת
2004. מערכת היחסים ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)