IP=54.80.10.30
החלטה
27/07/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את בקשתה של איריס לוונשטיין לוי להורות על קיומו של דיון נוסף בפסק דינו של בית משפט קמא בו נפסק שהמדינה אינה מנועה לכלול תנאי סף במכרז למשרת ניהול בית החולים וולפסון בחולון שלפיו על המתמודד להיות ...
הצעת חוק
27/07/2017 - מליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז-2017 הקובעת כי החל משנת הלימודים הקרובה, שר החינוך יפקח על הנעשה בצהרונים וכן יקבע את התנאים והתקן הנדרשים ממלאי תפקידים בו. נוסף על כך, לראשונה ייקבע מחיר מרבי לצהרונים ...
פסק דין
27/07/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את ערעור הבעל לשעבר על החלטת בית הדין קמא לחייבו בסך ארבע מאות אלף ש"ח בעבור כתובה ופיצוי. ביה"ד קבע כי מסכת הראיות שהיו לנגד עיני בית הדין קמא המייחסות מעשים קשים של המערער כלפי ביתו, וגם ...
הצעת חוק
27/07/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – שלילת אשרה ורישיון לישיבת קבע למחבלים ולמשפחותיהם), התשע"ז–2017 שמטרתה להעניק את הסמכות לשר הפנים לבטל למחבלים ובני משפחתם את האשרה או רישיון ישיבת הקבע בישראל. הדבר דרוש הן מבחינה ביטחונית, ...
פסק דין
27/07/2017 - ביה"ד הרבני דחה את ערעור האשה לבטל את הגט ואת הסכם הגירושין. האישה טענה שהגט וההסכם פיקטיביים ולא היתה להם כוונה לא להתגרש ולא לחתום על הסכם גירושין. ביה"ד קבע כי במקרה שלפנינו גם מי שיודע את כל הנתונים יתכן ...
פסק דין
27/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורם של ב.ה.לוי בע"מ לתשלום תגמולי הביטוח מטעם הפניקס באירוע פריצה שהתרחש מחוץ לחצרים המבוטחים בהתאם לפוליסה. ביהמ"ש קבע כי הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים גם בעת הימצאו מחוץ לחצרים המבוטחים, למעט בעת העברה. נוכח ...
החלטה
27/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית את בקשתה של רו.מ אינטרנשיונל גרופ בע"מ לביטול צווי עיקול שהוטלו על נכסיה של אס.אל.אס. מפרשים בע"מ אצל מחזיקים שונים. ביהמ"ש קבע כי העיקול על נכסיה של מפרשים הוא עיקול חדש ושונה מן העיקול שהוטל על ...
החלטה
27/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתו של יהודה פלוטקין לאישור הגשת תובענה ייצוגית כנגד שופרסל בע"מ, בגין הפרתו של חוק הגנת הצרכן, ותקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים), ביחס לסיגריות המוצגות למכירה מעל קופות או מאחורי דלפק הקופה ...
החלטה
27/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתו של בצלאל סלומון לסעד זמני, אשר הוגשה במסגרת בקשה לאישור תביעה נגזרת באי.אר. א.ר. הפקות (2001) בע"מ. ביהמ"ש קבע כי קיים קושי הן להוכיח את התביעה לגופה, והן לעמוד בנטל ולהוכיח כמוצדק לאשר את בקשתו ...
פסק דין
27/07/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתו של מרדכי פלד להכיר באירוע הלבבי כפגיעה בעבודה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי. ביה"ד קבע כי על מנת שאוטם שריר הלב יוכר כתאונת עבודה על התובע להוכיח קרות אירוע חריג בעבודה בסמוך לפני קרות האוטם. אירוע ...
פסק דין
27/07/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעה נגד מ.ד. מוסך המכוון אילת בע"מ לתשלומים בגין הפרשי הפרשות לתגמולי מעסיק לפנסיה והפרשות לקרן השתלמות. ביה"ד קבע כי כאשר המעסיק לא הפריש בגין עובדו לקרן פנסיה, וכל עוד לא ניתן ללכת בדרך המלך ולבצע ...
פסק דין
27/07/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתו לפיצויים של שלמה סומך בגין נזקי גוף שנגרמו לו במהלך אימון בחוג לאמנות לחימה. ביהמ"ש קבע כי הכלל לגבי תובעים צעירים הנמצאים בתחילת דרכם המקצועית, שיש לקבוע את בסיס שכרם לפי השכר הממוצע במשק. מקרה ...
פסק דין
27/07/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעור המדינה על זיכויו של האיש משורה של עבירות מין בבתו החורגת. ביהמ"ש קבע כי העדר מניע לתלונת שווא, המחיר הכבד ששילמה המתלוננת, והאופן שבו נחשפה הפרשה – מקשים לקבל את האפשרות שהמתלוננת בדתה את הסיפור. ...
פסק דין
27/07/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את בקשתה של האישה למתן צו, לפיו יורחק הגרוש מביתה ומילדיהם המשותפים של הצדדים. ביהמ"ש קבע כי האישה מייצרת מניפולציות, איננה עומדת בהחלטות בית הדין ופוגעת בהסדרי הראיה שבין האיש לילדים. ...
גזר דין
27/07/2017 - ביהמ"ש השלום גזר 14 חודשי מאסר על נאשם שביצע עבירות מין באחייניתה של אשתו בהיותה מתחת לגיל 14. ביהמ"ש קבע כי נוכח עקרון ההלימה, התכלית הענישתית הברורה שהיא הגנה על קטינים באשר הם, מתחם הענישה הראוי על שני האישומים נע ...
הצעת חוק
26/07/2017 - ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה לקריאה שנייה ושלישית את תזכיר חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - שינויים במתכונת ההסמכה והוראות נוספות), התשע"ו-2016 ) בו מוצע להאריך את התמחות עורכי הדין לשנה וחצי במקום שנה וזאת במטרה לשמירה על איכות מקצוע ...
פסק דין
26/07/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את עתירת הוריהם של המפגעים שביצעו את מתקפת הטרור באזור הר הבית שבה נפלו השוטרים כמיל שנאן ז"ל והאיל סתאווי ז"ל, כלפי החלטתה של משטרת ישראל לדרוש התחייבויות שונות כתנאי להעברת גופותיהם של שלושת המפגעים. ביהמ"ש קבע ...
הצעת חוק
26/07/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – מסירת הודעה על שלילת או הגבלת רישיון נהיגה), התשע"ז–2017 שמטרתה לחייב את לשכת ההוצאה לפועל למסור לנהגים שהוחלט להגביל את רישיונם התראה בדואר רשום עם אישור מסירה. ...
פסק דין
26/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תובענת מגן גיל חברה לבנין בע"מ נגד דוד שמעון ואחרים למתן פסק דין המצהיר על פסלותן של שתי חוות הדעת שהגישו מומחים, אשר מונו לשם הערכת עלותן של עבודות בנייה ושל ליקויים בבית שבנתה מגן גיל, ...
גזר דין
26/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על מחמד עמאש 4 חודשי מאסר בפועל בגין עבירה שעניינה התעללות בקטין בידי אחראי לפי סעיף 368ג סיפא לחוק העונשין, כאשר קשר כל אחד מהקטינים לכיסא, כבל את ידיהם וקשר לראשם חתיכות פלסטיק לבן. ביהמ"ש קבע כי ...
פסק דין
26/07/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתה של משגב ירושלים נ' אפי לוין למתן חשבונות בגין הפרת איסור תחרות וגניבת לקוחות. ביהמ"ש קבע כי לוין החל לרוקן את תיק הביטוח באופן שהעבירו לקוחות מתוך התיק שנמכר למשגב למספרי סוכן אחרים. נקבע כי ...
החלטה
26/07/2017 - ביהמ"ש לנוער דחה את בקשתו של קטין הנאשם באחזקת אגרופן או סכין למטרה שאינה כשרה, לביטול כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק. ביהמ"ש קבע כי מטרת החלתה של ההגנה היא לעשות צדק עם הנאשם ולא לבוא חשבון עם הרשויות על ...
פסק דין
26/07/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתם של אסף אזולאי ואח' כי ישולם להם מענק פיצול ומענק הפרטה משלא נכללו ברשימה השמית של העובדים הזכאים לקבל את המענקים לאחר החלטת ממשלת ישראל על פיצול בתי הזיקוק בחיפה ובתי הזיקוק באשדוד, ובהמשך על ...
פסק דין
26/07/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את תביעתה של עינת אהרוני נגד הסוכנות היהודית לארץ ישראל לפיצוי בגין אובדן הרווחים שהיתה אמורה להפיק מיציאתה לשליחות שלא יצאה אל הפועל, וכן לפיצוי מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. ביהמ"ש קבע כי נגרמה לאהרוני עגמת ...
פסק דין
26/07/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה ברובה את תביעתו של אוריאל רז נגד איי אמ סי ייעוץ ושיווק בגין 19הודעות "ספאם" שנשלחו באמצעות דוא"ל, והטעייה צרכנית שנגרמה בעקבות הקושי באיתור פרטיה של איי אמ סי. ביהמ"ש קבע כי ישנה התנהלות תקינה של ...
גזר דין
26/07/2017 - ביהמ"ש גזר על חוסאם אשהב 46 חודשי מאסר בגין עבירת נשיאת נשק, עבירת ניסיון לחבלה חמורה,עבירת רכישת נשק, ושתי עבירות סחר בנשק לפי סעיף 144(ב2) לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי מדובר בעבירות שקדם להם תכנון מוקדם, עת אשהב לקח את ...
פסק דין
26/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של נהג משאית ובעל קו לחלוקת מוצרי חלב לחייב את הכשרה חברה לביטוח בע"מ לשלם לו תגמולים בגין אובדן כושר עבודה. ביהמ"ש קבע כי מטרתו של ביטוח כנגד אובדן כושר עבודה היא להבטיח, כי אם ...
גזר דין
26/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על אליהו חיים סרוסי מאסר בן 30 חודשים בגין עבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, ועבירה של הפקרה לאחר פגיעה לפי סעיף 64א(ב) לפקודת התעבורה. ביהמ"ש קבע כי המקרה אירע לאחר כניסתו לתוקף של החוק לתיקון פקודת ...
פסק דין
26/07/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את עתירתם של ועד העוזרים המשפטיים הארצי נגד חוקיות מתכונת העסקתם של העוזרים המשפטיים במערכת בתי המשפט במסגרת חוזה מיוחד הכולל מגבלה קשיחה על תקופת העסקה. ביהמ"ש קבע כי המדינה התמקדה בהחלטתה על מגבלת השנים כמעט אך ...
פסק דין
26/07/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של שהאב סגייר על חומרת העונש שהושת עליו בגזר דינו של בית המשפט קמא, בו נגזר עליו 9.5 שנות מאסר בגין עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע ועוד. ביהמ"ש קבע כי העבירה המרכזית בה הורשע ...
הצעת חוק
25/07/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון – מימון פעילות מוסדות ההנצחה), התשע"ז–2017 שמטרתה הנחלת חזונו, מורשתו ופועלו של בנימין זאב הרצל לדורות הבאים. מוצע שהמדינה תשתתף בעלויות הכרוכות בקיום הפעילות והתחזוקה של המוסדות ...
הצעת חוק
25/07/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – הפטר לחייב מוגבל באמצעים), התשע"ז–2017 שמטרתה לתת מזור לחייבים שאין ביכולתם לשלם את חובותיהם, והם נותרים בהליכים במערכת של הוצאה לפועל מספר רב של שנים ללא תקווה לשיקום. התיקון נועד ...
פסק דין
25/07/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית את תביעתה של רות אלטון נגד קרסו מוטורס בע"מ לביטול עסקת מכר רכב טרייד-אין שביצעה עם קרסו, בגין הפרת את חובת הגילוי הנאות בנוגע ל"עברו" של הרכב. ביהמ"ש קבע כי טענת אלטון לפיה טרם ביצוע העסקה ...
פסק דין
25/07/2017 - ביהמ"ש קיבל את תביעתם של דרור ועינת לב נגד שרית פלג לפיצוי בגין נזקים ישירים ועקיפים כאשר רכשה עסק פעיל של גן ילדים והתחייבה להיכנס לנעלי לב כלפי בעל הנכס בו פעל הגן והעברת ההתחייבות לפלג לא צלחה ופלג עזבה ...
פסק דין
25/07/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתו של מוריס מלכה נגד משרד החינוך להעניק לתואר שלמד בשלוחת אוניברסיטת לטביה בישראל - אישור שקילות לצרכי שכר. ביה"ד קבע כי במקרה זה הספק פועל לטובת מלכה. המדינה יכולה היתה לזמנו לראיון נוסף בעניין בקיאותו ...
החלטה
25/07/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של אזרחית מולדובה נגד רשות האוכלוסין וההגירה להסדרת מעמדה מטעמים הומניטאריים. ביהמ"ש קבע כי אין להחיל בעניינה של המבקשת את הנוהל העוסק במעמדו של בן זוג זר אשר נישואיו פקעו עקב אלימות מצדו של בן ...
הכרעת דין
25/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע את ז'ק טולדנו בגין מעשה מגונה בנסיבות מחמירות ובגין אינוס בנסיבות מחמירות בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנים לפי סעיף 345(א)(1) לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי כאשר מדובר בקשר ומגע מיני בין אדם כבן 60 לבין ילדה ...
פסק דין
25/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערר מי הוד השרון בע"מ ועיריית הוד השרון נגד החלטת הרשות הממשלתית למים וביוב לפיה ניתנה הרשאה להזרמת עודפי קולחים של מט"ש דרום השרון לנחל סיר במשך כשנה. ביהמ"ש קבע כי בנסיבות המקרה צו ההרשאה ניתן ...
פסק דין
25/07/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה ההתנגדות שהוגשה לצוואת המנוחה בעקבות "השפעה בלתי הוגנת". ביהמ"ש קבע כי עם התקדמות הרפואה והארכת תוחלת החיים, נתקל המשפט ביתר שאת גם במחלות זקנה וגם בבדידותם וחולשתם של אנשים באים בימים. חולשה זו אינה מתרחשת באחת ...
פסק דין
25/07/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה בקשה למתן צו אימוץ בהתאם לחוק אימוץ ילדים במסגרתו התבקש ביהמ"ש להורות על מתן צו אימוץ למבקש כלפי הבגירות בנותיה של בת זוגו. ביהמ"ש קבע כי ההכרעה נוגעת לשני בגירים החפצים להסדיר את מערכת היחסים שביניהם ...
גזר דין
25/07/2017 - ביהמ"ש לנוער גזר את דינם של שני קטינים הנאשמים בעבירות סחר בסמים שעמדו לדין על עבירות שעיקרן סחר בסם מסוכן. ביהמ"ש קבע כי לאור היעדר עבר פלילי ולאור הליך שיקומי מוצלח הוחלט לתת להם הזדמנות לפתוח את חייהם הבוגרים ללא ...
פסק דין
25/07/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתם של אדוארד חיים ושולמית ששון נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום של קצבת ילדים רטרואקטיבית מיום הלידה. ביהמ"ש קבע כי יש בסיס לטענת ששון כי משקיבלה קיצבה לאחר כל לידה סברה שהמוסד לביטוח לאומי שילם לה ...
פסק דין
25/07/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את ערעורה של חברת מעונות הורים כנגד פסק דינו של בית הדין קמא כי איזבלה פלקוביץ ובלה סטרן עמדו לרשות חברת מעונות הורים בכל שעות הכוננות וביצעו עבודתן לפי הצורך, וכי שעות הכוננות של פלקוביץ וסטרן ...
פסק דין
25/07/2017 - ביה"ד הרבני דחה את ערעורם של אחייני המנוח לבצע בדיקת די.אן.אי לבדיקת השאלה האם המבקש הינו בנו של המנוח. ביה"ד קבע כי הקניין שקבל על עצמו הבן לעשות בדיקה זו, התקבל עוד בטרם התקבלה חוות דעתו של הרב בירנבוים, וכל ...
פסק דין
25/07/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את חלקית את ערעורו של הבעל להפחתת מזונות האשה בגין שינויי נסיבות קיצוניים ביותר הן במצבו הבריאותי והן במצבו הכלכלי. ביה"ד קבע כי על הבעל לפנות להוצאה לפועל שתעשה חקירת יכולת לבעל, ואם הם יתרשמו שלאור הכנסותיו ...
הצעת חוק
24/07/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – הפסקת חברות בכנסת של חבר כנסת המכהן כשר) שמטרתה לחייב את חברי הכנסת המתמנים לשרים בממשלה להתפטר מהכנסת, וכך לאפשר לבאים בתור ברשימות המפלגות לכנסת לכהן בכנסת "במשרה מלאה" ולהקדיש את ...
הצעת חוק
24/07/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הגדרת הורים מיועדים וביצוע הסכם מחוץ לישראל), התשע"ז–2017 שמטרתה להרחיב את מעגל הזכאים לביצוע פונדקאות בישראל באופן שוויוני כך שגם נשים ללא בן זוג וגברים ...
החלטה
24/07/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את חוות דעת הרב נסים דוידי על בני משפחה אשר אחת הבנות סיפרה בשבח אביה, שנשא את אמה לאשה לאחר שאחיו, שהיה בעלה הראשון שם האם, נהרג בתאונה. הבת סיפרה, שבאותה עת אמה היתה הרה, ובני המשפחה ...
החלטה
24/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתו של סימן טוב קטן למחיקת סעיפים ועילות מכתב התביעה הנוגעים להפרות קניין רוחני בחו"ל. ביהמ"ש קבע כי אין כל מניעה לנהל בישראל תובענה בגין הפרה של זכות קניין רוחני זרה. מאחר שזכויות כאלה מוגבלות על ...
פסק דין
24/07/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את בקשתה של הבת לקיום צוואה בעדים, עליה חתמה המנוחה מחמת עשייתה תוך השפעה בלתי הוגנת של הבת על המנוחה. ביהמ"ש קבע כי במצבה הקוגניטיבי של המנוחה החל תהליך איטי של הדרדרות, כאשר במועד עריכת הצוואה ...
פסק דין עא 8961/16 פלוני, פלונית, פלונית ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה
14/06/2017
תמצית העובדות

ו.ג. ז"ל נהרג בתאונת דרכים בגיל 62, והותיר אחריו אישה ושני ילדים בגירים: בת בגיל 38, פסיכולוגית במקצועה, נשואה ואם לשלושה; ובן בגיל 30, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, נשוי ואב לשתיים. אשתו של המנוח היא היורשת היחידה, ...
פסק דין ערר 3980/16 י.ט. נ' משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה
01/12/2016
תמצית העובדות
עתירה המופנית נגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, שבו התקבל ערעור המשיבים 4-2, הם המדינה, ונדחה ערעורו של העותר על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה. לטענת העותר, בפסק הדין הארצי נפלו טעויות ...
פסק דין עא 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ, רביב צולר, משה מוקי שנדימן נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל, אריה אברמוביץ, אריאלה אלפסי ואח'
30/04/2017
תמצית העובדות

המערערת היא חברת ביטוח המחזיקה, בין היתר, במותגים "9 מיליון" ו"ביטוח ישיר". להבדיל מחברות הביטוח ה"קלאסיות", המערערת מתאפיינת בכך שהיא לא משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני ביטוח, אלא באמצעות הטלפון והאינטרנט.
מזה מספר שנים ...
פסק דין עבל 47676-01/14 מזל סלח נ' המוסד לביטוח לאומי
04/04/2017
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בגדרו נקבע בדעת רב כי אין לראות במערערת "ידועה בציבור" של המנוח.
המערערת ילידת 1963, גרושה ואם לילד בגיר נשוי, הכירה את המנוח בשנת
2004. מערכת היחסים ...
החלטה בעמ 9085/16 פלונית, פלוני, פלוני ואח' נ' פלוני
02/03/2017
תמצית העובדות

המנוחה היתה נשואה לאביו המנוח של היורש. בבעלותם המשותפת היתה דירה בשדרות נורדאו בתל אביב, בה התגוררו. המנוח ערך צוואה בה הוריש את חלקו (מחצית) בדירת נורדאו לרעייתו. המנוח ציוה כי לאחר פטירתה יירש את חלקו ...
החלטה עא 3783/16 נטלי סול אביטל נדל נ' הממונה על גימלאות השופטים - מנהל בתי המשפט, פלונית, תומר נדל ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

ביום 19.4.2014 הלך המנוח השופט מרדכי נדל ע"ה פתע לעולמו בטרם עת בן 57 היה במותו. המנוח היה נשוי לגברת נטלי סול אביטל נדל במשך 17 שנה, ונולדו להם שלושה ילדים; נישואיהם באו אל קיצם והם ...
החלטה בשפ 1467/17 מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח, עופר בוהדנה, ויוסף (ז'וז'ו) לוי הואשמו בכתב אישום המייחס להם שורה של עבירות שבוצעו במסגרת ארגון פשיעה, בפרשה שזכתה לכינוי: "פרשת 512"
באישום נטען כי אברג'יל עמד בראש ארגון ...
פסק דין בגצ 5185/13 פלוני, עודד גז נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, בית הדין האזורי בחיפה, הרב הדיין ציון בוארון ואח'
28/02/2017
תמצית העובדות

העותר עודד גז, אזרח ישראל ותושב ארצות הברית, והאישה אזרחית ישראלית וכיום תושבת ישראל, אשר התגוררה באותה עת בארצות הברית לצורך לימודיה, נישאו זה לזו. החתונה נערכה בישראל, ולאחר מכן חזרו בני הזוג להתגורר בארצות הברית, ...
פסק דין עע 41182-02/12 יורם אברג'ל נ' ג'וינט ישראל ומחלקת חמ"ע בג'וינט ישראל
20/02/2017
תמצית העובדות
ג'וינט עולמי הינו תאגיד, ללא כוונת רווח. ארגון זה אחראי על קיום פעולות תרבות וחברה בקרב קהילות יהודיות ברחבי העולם. אחת מן החטיבות של ג'וינט עולמי, הינה זו האחראית על פעילות הג'וינט במדינות חבר העמים. אברג'ל ...
פסק דין עע 22314-01/14 פלוני נ' אלמונית
19/02/2017
תמצית העובדות

המשיבה, אזרחית מולדביה, הועסקה כעובדת סיעודית באמצעות חברת "משמרות שירותי כוח אדם וסיעוד בע"מ ושובצה לעבודה אצל המערער. לאחר סיום עבודתה אצל המערער, הגישה המשיבה תביעה לפיצוי בסך 300,000 ₪ בגין מעשי הטרדה מינית אשר לטענתה ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)