שלום אורחהתנתקות

החלטה
04/02/2016 - ביהמ"ש העליון קיבל את בקשתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו והורה לו להגיש תצהיר מטעמו ומטעם שר הכלכלה, על מנת שיוכל להשמע בדיון אודות מתווה הגז בימים הקרובים. ...
פסק דין
04/02/2016 - בימ"ש השלום קיבל תביעה בגין נזקי גוף שהוגשה ע"י בנימין הוד, זאת לאחר שטען כי משירד בגרם מדרגות המצוי בחזקת המועצה המקומית זכרון יעקב, נתפסה נעלו בחריץ במרכזו של גרם המדרגות, וכתוצאה מכך איבד את שיווי משקלו ונפל כשהוא מתגלגל ...
פסק דין
04/02/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתו של אברהם ולס, וחייב את ארוסתו לשעבר, אסתר חיה יוכבד מילר, לשלם לו פיצויים בסך 60,000 ש"ח, זאת משטען כי לאחר שקבעו השניים להנשא ואף שילמה מילר באמצעות כרטיס האשראי שלו את מלוא הוצאות החתונה, ...
פסק דין
04/02/2016 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל באופן חלקי את ערעורה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה, וקבע כי מנורה מבטחים בע"מ התערבה בהתארגנות עובדיה, זאת לאחר שטענה, כי התנהלות החברה הינה חלק מ"טקטיקה חדשה ומתוחכמת" של מעסיקים, לסכל התארגנות עובדים אותנטית, העלולה להוות ...
החלטה
04/02/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של קאלמא בע"מ והותיר על כנו את פס"ד הבורר שניתן מול אקסטל בע"מ, זאת לאחר שטענה כי גילתה עילות המצדיקות את ביטול פסה"ד, כאשר האחת, היא כי הבורר סבל ממחלה רפואית שהשפיעה על תפקודו לאורך ...
פסק דין
04/02/2016 - ביהמ"ש המחוזי פסק פיצויים בסך של 2,535,000 ₪ להורי מנוח שנהרג כתוצאה מדקירות סכין ע"י נתנאל ביטון ומייק משה גיגי, במסגרת תגרה שהתפתחה במועדון "הטרמינל" בתל-אביב. ביטון וגיגי טענו כי יש להתחשב באשם תורם מצד המנוח שקשר עצמו לאירוע, עת ...
פסק דין
04/02/2016 - ביהמ"ש העליון קיבל את בקשתה של קוני טיילר דוטי לקבלת מעמד בישראל מכוח חוק השבות, זאת לנוכח הליך גיור שעברה בארה"ב, כאשר מנגד, טענה רשות האוכלוסין כי חל בעניין זה הסייג למתן אשרת עולה, לפיו מוסמך שר הפנים לסרב ליתן ...
פסק דין
04/02/2016 - ביה"ד האזורי הרבני הכריע בתביעה לגירושין בין בני זוג, זאת לאחר שהאישה טענה כי בתקופת נישואיהם, סבל בעלה מאובססיביות קנאית, איים עליה, חשד במעשיה ואף כפה עצמו עליה בנידתה ומנגד טען הבעל, כי מיום שהוכר ע"י המל"ל כאדם חולה שאינו ...
פסק דין
04/02/2016 - בימ"ש השלום קיבל תביעה בגין ליקויי בניה להם טענו אריאלה ואוריאל כהן ארזי, בצירוף נזקים נוספים שנגרמו לטענתם, כתוצאה מרכישת דירה מהקבלן מאיר ורדי, ומנגד, הגיש האחרון תביעה שכנגדם, בה טען כי פיצלו את הדירה לשתי יחידות וביצעו בהן שימוש ...
הצעת חוק
04/02/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון – ביטול החוק), התשע"ו–2016, שמטרתה, לבטל חוק זה, בהיותו פוגע קשות בזכויות חוקתיות, מרוקן את הלגיטימיות המשפטית של פעולת מחאה כגון קריאה לחרם, ומכריז עליה כעל עוולה ...
פסק דין
04/02/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של חמד סועאד, זאת לאחר שהואשם כי במסגרת רכישת סוס שהטריד את שכנו המנוח, אחמד (עלי) סואעד, ומשפחתו וגרם לסכסוך בין הצדדים, דקר סועאד את המנוח דקירה אחת שממנה נהרג, אולם טען כי שגה בימ"ש ...
החלטה
04/02/2016 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל באופן חלקי את בקשתם של רוית ועופר נמרודי שהואשמו בהעסקת עובדת זרה ללא היתר, זאת לאחר שטענו כי יש לבטל כתב האישום כנגדם, מאחר והחיפוש בחצריהם בוצע בניגוד לדין ולפיכך הראיות שנתפסו אינן קבילות וכן כי ...
פסק דין
04/02/2016 - ביהמ"ש המחוזי הכריע בתביעה לפיצויי הפקעה, בגין חלקת קרקע אותה ירש עיזבון המנוחה מרים סרחאן ז"ל, זאת לאחר שהיורשים טענו כי יש לבחון את מלוא הפוטנציאל של המקרקעין וכן את מידת ההיצע והביקוש בהתאם לשווי השוק על מנת להעריכם. עוד ...
הצעת חוק
04/02/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חופש המידע (תיקון – פטור מאגרה ליחיד), התשע"ו–2016, שמטרתה, לאפשר לאזרח לקבל מידע באופן קל וחופשי וללא תשלום, כך שמסתייג הפטור לבקשה אחת לשלוש שנים מאותה רשות ציבורית. החוק קובע כי כל אזרח ישראלי ...
החלטה
04/02/2016 - בימ"ש השלום דחה את בקשתו של אבירם דהרי, ראש עיריית קריית-גת להכיר בחסינותו כעובד ציבור, אגב תביעה בגין לשון הרע שהוגשה כנגדו ע"י דרור לדרמן, זאת לאחר שטען כי, מאחר ולדרמן ביקש להכין את הקרקע לעתידו הפוליטי, התנגח בעירייה ובדהרי ...
החלטה
03/02/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורן של כל בו חצי חינם בע"מ ואחרים, במסגרת אישומם בביצוע עבודות פיתוח תשתיות, להן לא קיבלו היתר, כאשר כתוצאה מאחד הקידוחים, פגעו בקו סניקת ביוב, כך ששפכים גולמיים החלו לזרום ממנו לתוך נחל קנה וזיהמו ...
החלטה
03/02/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של אורי קרמזין על זכויותיו כדייר מוגן בבנין בחיפה, זאת לאחר שטען כי יש לקזז את חובו כשוכר מוגן, מהרווחים המגיעים לו עבור חלקו כאחד מבעלי הזכויות בבנין, שכן משסירבו בעלי הנכס ליתן לו חשבוניות ...
פסק דין
03/02/2016 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל באופן חלקי את תביעתה של קטי סוקולובסקי, זאת לאחר שטענה כי התשרים שניתנו לה כמלצרית במאפה הדרומי בע"מ, ניתנו באופן ישיר, כך שלא נדרשה לדווח אודותם למעסיקתה, וכי היא מצידה, התעלמה לחלוטין מאחריותה לשלם לה שכר ...
החלטה
03/02/2016 - ביה"ד הרבני האזורי קיבל את בקשתה של אישה והורה על מאסרו של בעלה לתקופה של 30 יום, עד להתקיים הדיון בין הצדדים, זאת לאחר שסירב לקיים פס"ד לגירושין , פעם אחר פעם. ביה"ד קבע כי מדובר באדם אכזרי המסרב לגירושין ...
הכרעת דין
03/02/2016 - ביהמ"ש לתעבורה זיכה את תמר יסודי רזון מעבירת גרימה לתאונת דרכים, שכן לטענת המדינה, נהגה את רכבה ברשלנות ולא אפשרה להולכת הרגל לחצות בבטחה את הכביש במעבר החציה, כך שפגעה בה. מנגד טענה רזון כי הולכת הרגל חצתה את הכביש ...
הצעת חוק
03/02/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ברית הזוגיות האזרחית, התשע"ו–2016, שמטרתה, לאפשר לכל החפץ בכך, לקיים חיי משפחה במסגרת משפטית-אזרחית מוכרת עפ"י חוק ובכך ליצור מוסד משפטי-אזרחי חדש במדינת ישראל, שיתקיים לצד מוסד הנישואין. מוסד ברית הזוגיות אינו מבקש לקרוא ...
פסק דין
03/02/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה הכריע בתובענה רכושית בין בני זוג לשעבר, זאת לאחר שהאישה טענה כי היא זכאית לשיוך דירת מגורי הצדדים בקיבוץ על שמה, מכוח זכות שהתגבשה טרם הנישואין וכי הבעל מכוח עיקרון תום הלב, מנוע מלטעון זאת מאחר והשתמש ...
פסק דין
03/02/2016 - ביה"ד הארצי לעבודה גזר על ציון דעדוש קנס כספי בסך 300,000 ש"ח, זאת לאחר שקיבל את ערעורה של המדינה שטענה כי העונש שהוטל על דעדוש בגין העסקת 14 עובדים זרים שלא כדין הינו קל ובלתי ראוי, בהתייחס לכך שלא סיפק ...
החלטה
03/02/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של איחסאן שנאווי בגין ההחלטה כי בקשתו להישפט בגין דו"ח חנייה שקיבל, הוגשה בחלוף פרק הזמן שעמד לרשותו, זאת לאחר שטען כי עניינו מעורר שאלה משפטית כבדת משקל באשר למימוש זכות הגישה לערכאות, וביהמ"ש קבע ...
פסק דין
03/02/2016 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה את ערעורם של שוטרים וקיבל ערעור שכנגדם שהגישה משטרת ישראל, זאת לאחר שהשוטרים טענו כי יש להכיר בלימודיהם במכללת "יחווה דעת" כלימודים השקולים לתואר אקדמי, שכן בניגוד ליתר השוטרים שהואשמה בהשתתפות ב"פרשת הרבנים" לפיה, הונפקו ...
הצעת חוק
03/02/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק פיקוח על רווחי שיווק בתוצרת חקלאית, התשע"ו–2016, שמטרתה, להוזיל את מחירה של התוצרת החקלאית לצרכן הסופי, בשל הצורך בהורדת יוקר המחייה בישראל, התועלת הבריאותית בהגברת הצריכה של תוצרת זו, ובמטרה לצמצם את הגורמים לחלוקה ...
פסק דין
03/02/2016 - ביהמ"ש המחוזי הורה על מתן צו פירוק למס' חברות באשכול חברות המצויות בבעלותו של אמיר ברמלי, זאת במסגרת מינויו של עו"ד חבר כמפרק זמני בכל אחת מהחברות, ולפיו, היקף סך חובותיהן עולה על 300 מיליון ₪, לעומת שווי הנכסים הפחות ...
החלטה
03/02/2016 - ביה"ד הרבני האזורי הכריע בתביעת גירושין שהגיש בעל כנגד אשתו לשעבר, זאת לאחר שטען כי תקפה אותו ונקטה כלפיו באלימות במשך תקופת הנישואין, על כן הוא זכאי לפטור מתשלום הכתובה, וזאת בעיקר לאור פסיקתם של גדולי הדור, לפיה, על אישה ...
החלטה
03/02/2016 - בימ"ש השלום קיבל את בקשתן של המדינה ועיריית קרית גת והורה לשלמה, יסמין ויהושע סמוחה לשאת בתשלום מלוא האגרה הנגזרת מסכום התביעה שהגישו, שעניינה הפרת חוק חינוך חינם לילדים חולים ונזקים שטענו כי נגרמו להם ע"י המבקשות, כתוצאה מהצורך בסיעוד ...
פסק דין
03/02/2016 - בימ"ש השלום קיבל תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לשרון שולמית עידוד, זאת לאחר שטענה כי כתוצאה מעצירה פתאומית של נהג אוטובוס שבו נסעה, היא נפלה, נחבלה וסבלה מפגיעות בגופה. ביהמ"ש קבע כי הונחה תשתית עובדתית שיש בה כדי לבסס ...
הכרעת דין
02/02/2016 - בימ"ש השלום הרשיע את ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט בביצוע עבירות שיבוש מהלכי משפט, לפי סעיף 244 לחוק העונשין התשל"ז 1977. ...
החלטה
02/02/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של אב על היקף דמי מזונות בהם חויב, זאת לאחר שטען כי השימוש בבית שבבעלות הצדדים נועד לכסות את עלויות המדור, על כן שגה בימ"ש קמא משקבע הוצאות מדור תוך חישוב הוצאות הבית השכור, ולא ...
פסק דין
02/02/2016 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל את עתירתו של אורי ברוק על החלטת עיריית חיפה, לפיה אינו זכאי לפטור מתשלומי ארנונה, זאת לאחר שטען כי הודיע לה שדירה שבבעלותו הינה ריקה, אך כי אין אפשרות לעשות בה שימוש בפועל או לשפצה, מאחר ...
פסק דין
02/02/2016 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל את ערעורה של שרה בקר, על שלילת גמלת הניידות שקיבל בעלה המנוח וכן על דחיית בקשתו לקבוע את אחד מבני משפחתו כ"מורשה נהיגה" ע"י המוסד לביטוח לאומי, זאת לאחר שטענה כי אומנם לווה הלוואה מהמל"ל, אולם ...
הצעת חוק
02/02/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון – השעיית עובד שירות), התשע"ו–2016, שמטרתה הסדרת הליך השעייתו של עובד שירות (קרי, עובד ביה"ס שאינו עובד חינוך) אשר הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירת מין או עבירת אלימות ...
החלטה
02/02/2016 - בימ"ש השלום קיבל את בקשתה של נמל אשדוד בע"מ, והורה על מתן צו משטרתי לקבלת עותק ממרשם פלילי וכתבי אישום שהוגשו כנגד תובע, זאת אגב תביעתו לפיצויים בגין נזקי גוף, לפיה נגרם לו נזק בעת שעבד בנמל, כאשר לטענת הנמל, ...
החלטה
02/02/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של רועי פאר בגין העונש שהושת עליו, משהואשם במכירת כדורים שנחזו להיות תרופות לטיפול באין אונות מסוג "ויאגרה", "סיאליס" ו"לויטרה", ללא מרשם רופא, תוך הפרת סימן המסחר הרשום עליהן ומבלי שפגש בלקוחות או קיבל מידע ...
הכרעת דין
02/02/2016 - בימ"ש השלום הרשיע את שלומי כהן בביצוע ריבוי מקרים של מעשים מגונים ומעשי סדום בתלמידו, ועל יסוד הסכמת הצדדים, נתן הוראה לשירות המבחן לערוך תסקיר אודות כהן שיתייחס בין השאר לאפשרות שילובו בטיפול, וכן תסקיר נפגע לעניין תלמידו. ...
פסק דין
02/02/2016 - בימ"ש השלום זיכה מחמת הספק את חיים טל, מנהל ב"אולמי ארגמן" מעבירת הרשלנות שיוחסה לו, אגב תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף להם טען מחמוד בני פדל, עת נקטעה כף ידו השמאלית מניקוי מכונת טחינת בשר במטבח, מבלי שניתק אותה מרשת ...
הצעת חוק
02/02/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי), התשע"ו–2016, שמטרתה לחייב את השירות לבתי העסק, ולהסיר את המגבלה הגיאוגרפית על מתן תעודת הכשר ע"י רב מקומי, כך שכל בית עסק ...
פסק דין
02/02/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורם של יעל כבירי שמיע ואחרים, לאשר תובענה ייצוגית שהגישו, זאת לאחר שטענו כי שגה בימ"ש קמא עת קבע כי לא הציגו תשתית ראייתית מספקת להוכחת היעדר הגינות בשווי מניותיה של איי.די.בי חברה לפיתוח בע"מ, שכן ...
פסק דין
02/02/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתו של איוב יאסר, זאת לאחר שטען כי רכבו היה מעורב בתאונת דרכים והוכרז כאבדן כללי, צירף חוו"ד שמאית ותבע ממנורה מבטחים ביטוח בע"מ לשלם לו את תגמולי הביטוח בגין שווי הרכב ועלות השמאי. מנגד טענה ...
פסק דין
02/02/2016 - ביהמ"ש המחוזי הכריע בסוגיית המצאה מחוץ לתחומי המדינה, זאת לאחר שפרמייר ים המלח מעבדות קוסמטיקה בע"מ טענה, כי יש להכיר בתקפות ההמצאה שביצעה לAmazon.com.inc בישראל באמצעות מורשה, וקבע כי ככלל, רק במקרים חריגים ונדירים ייפסל תוקפה של המצאה לנתבע זר ...
פסק דין
02/02/2016 - ביהמ"ש העליון גזר 32 חודשי מאסר בפועל (במקום 24), ו- 38 חודשי מאסר בפועל (במקום 30) על שלמה ונחמן טויטו, זאת לאחר שקיבל את ערעור המדינה על העונש הנמוך שנגזר עליהם, השניים הורשעו שהציתו את ביה"ס הדו-לשוני בירושלים, וריססו על ...
פסק דין
02/02/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את עתירתו של יששכר גלעד, נכה צה"ל בשיעור של 100%, זאת לאחר שטען כי יש לחייב את משרד הבטחון בהשלמת הוצאותיו, עת יצא לשנת שבתון בארה"ב והחליף בתוך כך את רגליו התותבות. מנגד טען משרד הביטחון כי ...
פסק דין
01/02/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של אלירן פחימה, זאת לאחר שהואשם כי במסגרת סכסוך על רקע לאומני שהתפתח בינו וחבריו לבין סלמאן ונאיף (להלן: "המתלוננים") בתחנת דלק, חתך פחימה את סלמאן באמצעות סכין יפני, לאורך פניו, והלה הובהל לביה"ח. לטענת ...
פסק דין
01/02/2016 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור יורשים וקבע כי מסמך הצעת הרכישה שנחתם בין המנוח לבין רוכשת נכס שבבעלותו הינו הסכם מחייב, זאת לאחר שטענו לאי התקיימותן של דרישות גמירות דעת ומסוימות, כדוגמת העובדה שלא נרשמה הערת אזהרה בטאבו לטובת הרוכשת, אולם ...
הצעת חוק
01/02/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון – הקמת ועדת הנחות), התשע"ו–2016, שמטרתה ליתן בידי תאגידי המים והביוב את הכלים לבחון את האפשרות להעניק הנחה בהתבסס על מצב סוציו-אקונומי של צרכן, שכן כיום, בערים שבהן אין תאגיד ...
גזר דין
01/02/2016 - בימה"ש המחוזי גזר עונש מאסר בפועל של שנתיים וחצי, על עללא אבו רג'ב, לאחר שהורשע בביצוע מעשה מגונה בכוח בבחורה שטיילה במקום, ובמסגרת בקשתם של הצדדים לכבד את הסדר הטיעון עליו הסכימו, אליו צורפה גם בקשתו של אבו רג'ב כי ...
פסק דין
01/02/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתו הנזיקית של ג'בארין סאלח, והורה למעסיקותיו לפצותו בסך של 469,650 ₪, זאת בעקבות נזקי גוף שנגרמו לו עת הועסק כטפסן במסגרת פרויקט לבניית תשתית למסילת רכבת. סאלח טען כי מעסיקותיו לא דאגו להתקנת אמצעי עלייה ...
פסק דין עא 1333/14 סעדה גואנה מיטרי, ניצי ג'ורג'ט גואנה מיטרי, חוזה אלחנדרו סיפרי גואנה ואח' נ' עו"ד עלס דוברונסקי
28/07/2015
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, במסגרתו נדחתה תביעתם של המערערים לביטול הסכם מכר נשוא מקרקעין, עליו חתמו מול עו"ד עלס דוברונסקי.
בשנת 1960 נישאו המערערים עבדאללה יוסף וסעדה מיטרי, תושבי צ'ילה, כשבבעלותו של עבדאללה ...
פסק דין עא 749/13 תדיראן בע"מ נ' פקיד השומה למפעלים גדולים
22/07/2015
תמצית העובדות
ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי מיום 6.9.2012 בו נדחה ערעור שהגישה המערערת על שומות שהוציא לה המשיב לשנת 1999.
המערערת, חברת תדיראן בע"מ, פועלת למעלה משבעים שנה בתחום האלקטרוניקה. היא התאגדה עוד בשנת 1942 ...
פסק דין עא 4713/11 יואש זגורי, עירית מסינגר זגורי נ' מנהל מס שבח מקרקעין
20/07/2015
תמצית העובדות
שני יתומי צה"ל, אשר כל אחד מהם זכאי לקבל פעמיים פטור חלקי ממס רכישה לפי תקנה 11(א) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974, נישאו זה לזו. האם מכוח נישואיהם שניהם ביחד זכאים לקבל את ...
פסק דין עא 2648/12 מנהל מס ערך מוסף נ' המועצה האזורית בני שמעון
30/06/2015
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר קיבל את ערעורה של המועצה האזורית בני שמעון, היא המשיבה, על החלטת מנהל מס ערך מוסף, הוא המערער, לשנות את סיווגה מ"מוסד ללא כוונת רווח" ל"עוסק", בכל ...
פסק דין עא 4486/14 עו"ד עופר שפירא, כונס נכסים נ' עו"ד אמיר בר טוב, עו"ד יעקב אמסטר, בתפקידם כנאמנים לנידר חברה לבניין ופיתוח בע"מ ואח'
24/06/2015
תמצית העובדות
שלושה ערעורים על החלטתו של בית המשפט המחוזי, במסגרתה נפסק שכר טרחתם של בעלי תפקיד בהליך חדלות פירעון.
בבית המשפט המחוזי התנהל, החל מחודש יולי 2008, תיק הקפאת הליכים בעניינה של חברת נידר חברה לבנין ופיתוח ...
פסק דין עא 4609/12 אגף המכס והמע"מ - מס קניה נ' טמפו תעשיות בירה בע"מ
24/06/2015
תמצית העובדות
האם זכאי נישום להחזר מס קניה ששילם בגין מכירת טובין טעוני מס אם התמורה בעבורם לא שולמה וחובו של רוכש הטובין כלפי הנישום הפך ל"חוב אבוד"?
סעיף 2(א) לחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952 קובע כי ...
פסק דין עא 7589/13 establishment adoka, מנהלי עזבון המנוחה קרולה בר אבנר ז"ל נ' מכון ויצמן למדע, אוניברסיטת תל אביב, עיריית תל אביב ואח'
08/06/2015
תמצית העובדות
בשנת 2009 הגישו המערערים תביעה להשבת כספים שהוצאו מחשבונותיה של המערערת 1 בשנים 1998-1997. בית משפט קמא דחה התביעה על הסף מחמת התיישנותה. המערערים טוענים כי מרוץ ההתיישנות החל רק בשנת 2004, עם מתן פסק דין ...
פסק דין עעמ 6240/12 דני דנקנר, שושנה דנקנר נ' ועדת הערר לתכנון ובניה מחוז חיפה, שרון ברקת, יהודית מוסרי ואח'
10/05/2015
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים, בגדרו נדחתה עתירתם של המערערים נגד ועדת הערר לתכנון ובניה במחוז חיפה, המשיבה 1, אשר הפכה את החלטתה של הוועדה המקומית חוף הכרמל, היא המשיבה 4 ודחתה ...
פסק דין עע 17754-11/14 מוחמד ח'דר נ' מנורה מבטחים פנסיה בע"מ
26/04/2015
תמצית העובדות
המערער חבר בקרן פנסיה מקיפה "מבטחים" המנוהלת על ידי המשיבה. ביום 7.1.2007 נפגע המערער בתאונה ומאז לא שב לעבודתו בשל מצב בריאותו. המערער הוכר על פי תקנון הקרן כנכה זמני בשיעור של 100% עד ליום 1.6.2010, ...
פסק דין עע 48987-12/12 יהודה ביטון נ' מדינת ישראל- שירות בתי הסוהר
16/04/2015
תמצית העובדות
שירותו של המערער כסוהר בשירות בתי הסוהר הופסק בשתי הזדמנויות, בפעם הראשונה בשנת 2001 מטעמים רפואיים, תוך שנקבעה זכאותו לגמלה; בפעם השנייה, בשנת 2005, והפעם מטעמים של אי התאמה. תביעתו לבית הדין האזורי, בה ביקש לקבוע ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)