IP=23.20.193.33
פסק דין
23/07/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתם הכספית של א.ב.מ.א שירותים ופרוייקטים בע"מ נגד אורלי פלטיניום ניהול נדל"ן בע"מ בגין חוב נטען עבור שירותי כח אדם שסיפקה א.ב.מ.א לאורלי פלטיניום וזו לא שילמה עבורם. ביה"ד קבע כי אורלי פלטיניום לא הניחה תשתית ...
הצעת חוק
23/07/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק זכויות העיוור, התשע"ז–2017 שמטרתה להעניק לציבור העיוורים הטבות והקלות בנושאים שונים – ובהם תשלום דמי ליווי בשיעור אחיד לכל העיוורים, בשונה מהמצב כיום בו התשלום נעשה לפי קבוצות שונות הזכאיות לסכומים שונים. מוצע כי ...
פסק דין
23/07/2017 - ביה"ד הרבני דחה את ערעורו של הבעל על החלטת בית הדין קמא המחייבתו לגרש. וכן לשלם כחיוב הכתובה סך 150,000 ₪. ביה"ד קבע כי הוכחה טענת האלימות של הבעל, וכן הוכחה הטענה שהבעל נוטל סמים, לכן הוא חייב בכתובת האשה. ...
הצעת חוק
23/07/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הפטנטים (תיקון – עידוד העסקת בעלי ניסיון מגיל 45 שנים כעורכי פטנטים) שמטרתה שילובם של בני 45 ומעלה, בעלי מיומנות בתחומים מדעיים-טכנולוגיים שונים שהם בעלי ניסיון פרקטי של 10 שנים לפחות, כעורכי פטנטים. ניסיונם ...
פסק דין
23/07/2017 - ביה"ד הרבני דחה את ערעור האב נגד החלטה בית הדין קמא לאמץ את הוראות תסקיר הרווחה בענייני מצבם של הילדים. ביה"ד קבע כי החוק אינו מאפשר כלל להורים "להסכים" על מתווה כל שהוא בנושא הנוגע לילדים קטינים, ללא שמתווה זה ...
גזר דין
23/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על אלירן גולן 4 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות בגין ביצוע שוד, עבירה לפי סעיף 402(א) לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי עת תכנן את ביצוע המעשה גולן חש רגשות קשים של בדידות, חוסר קיום ו"אבוד ...
גזר דין
23/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר 15 חודשי מאסר בפועל על אחמד בורגאל שנטל חלק בעבירה של התפרעות לפי סעיף 152 לחוק, שבמהלכה הוא עשה שימוש באקדח, בכך שירה באוויר שני כדורים. ביהמ"ש קבע כי אירועי התפרעות, שבמהלכן מתעמתים צעירים עם אנשי כוחות ...
פסק דין
23/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתו של שמעון עובד נגד עו"ד ישראל אהרוני, לסעד הצהרתי כי הסכם השיתוף, אשר נחתם לגבי חלקה, תקף ומחייב את החתומים עליו, וכפועל יוצא גם את חליפי ויורשי המנוח. ביהמ"ש קבע כי מאחר ולא נערך הסכם ...
פסק דין
23/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית את תביעתם של ליטה ניהול נכסים ומימון בע"מ ואריה שוורץ נגד גני באר שבע בע"מ ואחרים למתן חשבונות, הסרת קיפוח המיעוט ועריכת התחשבנות לצורך חלוקת כספיה של גני באר שבע בע"מ בין בעלי מניותיה. ביהמ"ש קבע ...
פסק דין
23/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית את תביעתם של אורי תגר ומכנו דין תעשיות (1977) בע"מ נגד עופר יעקבי ועניאל אחזקות בע"מ כי במסגרת ההתקשרות עם חברת אומזי הפר עופר את חובת האמון שלו כלפי החברה ופעל בניגוד עניינים ביחס לשיתוף הפעולה ...
פסק דין
23/07/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעת הנזיקין של אביו של קטין שטיפס יחד עם חבריו לגג בית ספר בכדי לשאוף גז מזגנים, נדחף ונפל אל מותו, נגד קטין שדחף את המנוח מהגג, עירית נתניה, ושירביט, מבטחת עירית נתניה. ביהמ"ש קבע כי ...
פסק דין
23/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתה של שנית אורן לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית נגד טבע נאות, חברה העוסקת בייצור ושיווק נעליים בגין פרקטיקה אנטי תחרותית, הכתבה ואכיפת מחירי מינימום לצרכן הסופי. ביהמ"ש קבע כי ההסדר המוצע מעביר את התמורה והפיצוי ...
גזר דין
23/07/2017 - ביהמ"ש השלום גזר על עאטף בן מוסטפא אבו עאיש ואחרים 3 שנות מאסר בגין תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות בניגוד לסעיף 274 לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי מדובר באירוע חמור שתחילתו בהפגנה ברישיון וסופו בחריגה קשה עד כדי התפרעות אלימה והפרת ...
הכרעת דין
23/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע את יוסף וינברג ואחרים בעבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות ובעבירה של פציעה בנסיבות מחמירות. ביהמ"ש קבע כי וינברג היווה חלק מן התוכנית המשותפת לביצוע העבירה ופעל בצוותא חדא עם אחרים להגשמתה. נקבע כי בהתאם למבחני הקירבה שבו ...
גזר דין
23/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על עדנאן בן ג'מיל מאסר בפועל למשך 45 חודשים בגין חברות ופעילות בהתאחדות בלתי מותרת, ובגין תמיכה בארגון טרוריסטי לפי סעיף 4 לפקודת מניעת טרור. ביהמ"ש קבע כי מאפייני מעשי הטרור מחייבים התייחסות מחמירה לעבירות שעל אף ...
החלטה
20/07/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את עתירתם של חדשות 2 – ערוץ הכנסת בע"מ נגד משרד התקשורת – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין ואחרים למתן צו ביניים המורה על השארת המצב הקיים בעינו. ביהמ"ש קבע כי יש מקום להביא את המכלול לדיון ...
הצעת חוק
20/07/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – תוספת שנתית לסל שירותי הבריאות), התשע"ז–2017 שמטרתה לבטל את הסמכות שברשות הנתונה בידי שר הבריאות ושר האוצר לעדכן את הסל לקופות בשל שינויים דמוגרפיים ולקבוע כי אחת לשנה יגדל ...
פסק דין
20/07/2017 - ביה"ד הרבני דחה את ערעורה של האישה על פסק דינו של בית הדין קמא אשר קבע כי זכויות הצדדים בדירה הרשומה על שם שניהם הן מחצה על מחצה. ביה"ד קבע כי גם אם נקבל כי אבי האישה העביר לבתו את ...
הצעת חוק
20/07/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון – איסור הבערת פסולת), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע בחוק איסור על הבערת פסולת או הובלת פסולת לשם הבערתה, ולקבוע כי יוטל קנס עד 75,300 שקלים חדשים לאדם שיעבור על איסור זה, ואם ...
פסק דין
20/07/2017 - ביה"ד הרבני קיבל חלקית את ערעורה של האישה על החלטת בית הדין קמא שאין טעם לנהל דיוני הוכחות בענין גובה מזונות בנסיבות מקרה זה. ביה"ד קבע שלפני בית הדין אמורה להיות מוצגת תמונה מירבית של העובדות בטרם יוכרע הדין, אפשרות ...
פסק דין
20/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תביעתו של אחמד היבי נגד נביל עיאס ואחרים לפסק דין הצהרתי, לפיו היבי זכאי להירשם כבעלים של 1,000 מ"ר מחלקה לפי תוכנית המדידה. ביהמ"ש קבע כי הסכם הביטול, ביטל את עיסקאות המכר, ולא היה הסכם פיקטיבי. ...
פסק דין
20/07/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעתו של מנחם פרנקל נגד גבריאל אדרי ואדרי-אל ישראל נכסים בע"מ לתשלום שכר טרחת עו"ד בגין ניהול משא ומתן לרכישת שטחים מסחריים במגדל האופרה בתל אביב. ביהמ"ש קבע כי עקב הרב-גוניות, המורכבות והדינאמיות של הטיפול המשפטי-מקצועי, ...
פסק דין
20/07/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את ערעורה של מדינת ישראל נגד ביטול הרשעתם של מרסי ומיכאל יוסף זלקינד בעבירות לפי סעיפים 2(א)(1) ו-(2) ו- 2(ב)(3) לחוק עובדים זרים בגין העסקת עובדת זרה ללא היתר כדין וללא הסדרת ביטוח רפואי. ביה"ד קבע כי ...
פסק דין
20/07/2017 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה כספית שהגיש לקוח כנגד עורך דין דוד קירשנבוים, בגין נזקים שנגרמו לו לטענתו עקב רשלנות מקצועית. ביהמ"ש קבע כי הקושי שעוולת הרשלנות נבחנת באופן אובייקטיבי, בעוד השיקולים לגבי פשרה הם סובייקטיביים. מכיוון שהמקרים הבעייתיים הם אלה ...
פסק דין
20/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתו של עמרי דהן נגד עיריית רמת גן לאישור תובענה כייצוגית, לפי סעיף 5(ב)(2) לחוק תובענות ייצוגיות בגין אגרת שילוט שלטענתו נגבתה ממנו בייתר, בניגוד לחוק העזר. ביהמ"ש קבע כי שיעור האגרה אינו חייב להלום את ...
החלטה
20/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתו של דורון קילשטיין לאישור תובענה מנהלית כתובענה ייצוגית בגין גביית אגרות ביתר שלא כדין על ידי המדינה עבור רשימוני יבוא המופקים על ידי חברות בלדרות בעת יבוא פריטים מחו"ל. ביהמ"ש קבע כי המדינה נהגה בדרך ...
פסק דין
20/07/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל את תביעתה של טלי פירר נגד משטרת מרחב חוף בגין נזק שנגרם ע"י חשודים שנמלטו מפני המשטרה ופגעו במנוסתם ברכבה החונה. ביהמ"ש קבע כי בוצע מרדף, בתנאים ובנסיבות, אשר לא הצדיקו זאת - כך על פי ...
פסק דין
20/07/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את ערעור האב כנגד הרשעתו בעבירות האלימות שעניינן, תקיפה בנסיבות מחמירות, תקיפת קטין חסר ישע ואיומים כנגד בתו הקטינה, המתלוננת. ביהמ"ש קבע כי המתלוננת הייתה ילדה צעירה מאד, בעת שקרה האירוע. לפי עדותה וכמתואר במסמכים היא חששה ...
הכרעת דין
20/07/2017 - ביהמ"ש השלום זיכה את שמואל אדלבלום מעבירה של עבודה ו/או בנייה הטעונים רישיון ללא רישיון אך הרשיע אותו בעבירה של אי ציות לפסק דין. ביהמ"ש קבע כי בכל הנוגע לעבירה של אי קיום צו, טענות הנאשם בדבר הצורך בהקמת הקונסטרוקציה ...
פסק דין
20/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורם של ידין סגל וסומת מבנים ופיתוח 1993 בע"מ כי יש להכיר בהפסד הון ולהתירו כנגד רווח הון שנצמח לבעל מניותיה כנגד קביעת פקיד שומה כפר סבא לפיה המדובר בעסקה מלאכותית. ביהמ"ש קבע כי היה טעם ...
פסק דין
19/07/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעור הבעל לחלוקה שוויונית בנטל מזונות הילדים בין הורים יהודים המקיימים משמורת פיזית משותפת על ילדיהם. ביהמ"ש קבע כי הגישה ההלכתית לפיה החיוב במזונות של ילדים בגילאים 15-6, גם לצרכים הכרחיים, הוא חיוב מדין צדקה היא ...
הצעת חוק
19/07/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לעידוד טוהר המידות במגזר הציבורי (תביעה נגזרת בשם גוף ציבורי), התשע"ז–2017 שמטרתה לעודד חשיפת תופעות בלתי רצויות של הוצאות כספי ציבור לשווא ומתן כלים בידי הציבור לקדם את חדילתן. הכלי העיקרי שמקימה הצעת החוק ...
פסק דין
19/07/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורם של עו"ד שאול ברגרזון ורו"ח אליעזר שפלר כנגד קביעתו של בית המשפט קמא כי יש לנושי החברה זכות לעיין בפרוטוקולים של חקירות שערכו בשלב שלאחר אישורו של הסדר הנושים. ביהמ"ש קבע כי חקירה המתנהלת על-ידי ...
הצעת חוק
19/07/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הקמת יישוב עירוני חדש לאוכלוסייה הדרוזית, התשע"ז–2017 שמטרתה הקמת יישוב דרוזי חדש ומודרני על קרקע בבעלות המדינה וביוזמת הממשלה. יישוב כזה יספק פתרון ארוך טווח למשבר הדיור ההולך ומחריף בעדה הדרוזית, תוך שמירה על ...
גזר דין
19/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר מאסר בפועל לתקופה של 18 חודשים על נאשם קטין שנהג ברכב ללא שהחזיק ברשותו רישיון נהיגה ובמהלך ההמלטות מניידת משטרה איבד שליטה על הרכב בו נהג התנגש במשאית שחנתה בצד הדרך, וכתוצאה מכך נהרגו שני בני דודיו. ...
פסק דין
19/07/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל תביעה בגין נזקי גוף ונפש כתוצאה מתקיפת כלב בנשיכה ופציעה באזור הפנים הצוואר הגב והחזה. ביהמ"ש קבע כי הכלבים שהו בקרבה יתרה ומסוכנת לנוכחים במתנ"ס ומעשה התקיפה התרחש בלא כל התגרות מצד התובע הכל במקום שנועד לו ...
החלטה
19/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה למתן הוראות שהוגשה על ידי כונס הנכסים של אילונית פרוייקטים תיירותיים בע"מ להצהיר כי לחברה יש זכות שימוש בלתי הדירה בבריכה ובמתקני ספורט המצויים בשטח קיבוץ אילות. ביהמ"ש קבע כי אפשר שבמקרים חריגים נכיר ברישיון כבלתי ...
החלטה
19/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור האישה לראות בכתובת הוריו של האיש, תושב קבע בגרמניה מזה כ-24 שנים, כמען להמצאת כתבי בית דין בהתאם לתקנה 481, לתקנות סדר הדין האזרחי, בתביעה חוזית–נזיקית, בגין הפרת התחייבות לקשר נישואים. ביהמ"ש קבע כי משלא ...
החלטה
19/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשות לחשיפת מסמך שנערך ע"י ב"כ הסתדרות מדיצינית הדסה והגשתו כראיה לבית המשפט, ולהוסיף ולזמן עדים שונים לצורך חקירתם ולצורך גילוי מסמכים שונים באמצעותם. ביהמ"ש קבע כי על אף שאין מקום להתיר הגשת המסמך נושא הכתבה כראיה ...
פסק דין
19/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורה של האישה על החלטת בית משפט קמא האוסרת על האישה להתגורר במרחק העולה על 30 ק"מ מעיר מגוריהם בצפון מהנימוק כי במצב כזה ייפגע הקשר של האב עם בתו ובנו שעתיד להיוולד. ביהמ"ש קבע כי ...
פסק דין
19/07/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעורם של האוניברסיטה העברית ואחרים על פסק הדין של בית המשפט קמא, בגדרו התקבלה במלואה עתירה שהגישו העמותה למדע מוסרי ואחרים לקבל מאת המועצה לניסויים בבעלי חיים, את שמות מוסדות המחקר העורכים ניסויים בבעלי חיים לפי ...
פסק דין
19/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של המטופל על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית המיוחדת, אשר החליטה שלא לאשר מתן יום חופש נוסף מאשפוזו בבית חולים לחולי נפש, על פי ס' 15(ב) לחוק טיפול בחולי נפש בגין ביצוע עבירת רצח, לפי סעיף ...
החלטה
19/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת המדינה כי דין תביעת רשלנות רפואית כנגד מדינת ישראל להדחות על הסף נוכח התיישנותה. לטענת התובע הוא אושפז בשער מנשה וטופל במשך שנים רבות באבחנה שגויה לפיה הוא סובל מסכיזופרניה שעה שלמעשה הוא סבל וסובל ...
החלטה
19/07/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את בקשת ב"כ היועמ"ש לדחייה על הסף בקשה למתן צו אימוץ על הקטינה, על דרך הכרה בצו אימוץ שניתן במדינת הפיליפינים. ביהמ"ש קבע כי ישנה קטינה ולה אבא רשום כלפי כולה עלמא, באימוץ תקף על פי ...
פסק דין
19/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורם של HSBC Bank plc על החלטת הרשם קמא כי המצאת כתבי בי דין לידי סניף בנק בישראל של הבנק האנגלי HSBC Bank plc מהווה המצאה כדין למר קווין איידסון המכהן בתפקיד בכיר בבנק האנגלי וכדירקטור ...
פסק דין
18/07/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את ערעור האישה כי יש לחייב את הבעל במתן גט בעילה שבמשך כשמונה שנים הבעל לא היה מסוגל לספק לאשתו קורת גג ראויה. ביה"ד קבע שאף אישה שיכולה ליזון משלה – אם בעלה אינו זנה – כופים ...
הצעת חוק
18/07/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הודעה בטלפון על מועד סיום עסקה או התחייבות), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי נוסף על חובת הודעה במסרון לעניין מועד סיום העסקה או ההתחייבות בעסקה לתקופה קצובה, עוסק יחויב לחתור אקטיבית ...
פסק דין
18/07/2017 - ביה"ד הרבני דחה את ערעורה של אישה שחויבה בגט אך לא הפסידה כתובתה, להתנות את קבלת הגט בפירעון כתובתה. ביה"ד קבע כי בנדון דידן שבית הדין פסק שהאישה חייבת לקבל גטה, אין חולק על כך שהאישה לא יכולה להתנות קבלת ...
פסק דין
18/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתה של Gewiss S.P.A נגד על הדרך לבניה 2000 בע"מ, חסן תחסין וחסן אעתדאל כי הנתבעים הפרו את זכויות הקניין הרוחני של Gewiss באביזרי חשמל מסוג מתאמים לשקעי חשמל, בכך שמכרו ושיווקו מתאמים מפרים, הנושאים על ...
החלטה
18/07/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתם של אטיאס יעקוב ובניו חברה לבניה בע"מ נגד עמרם ואלה זריהן לביטול פסק הבוררות המשלים אשר דן בבניית שני מבנים מחולקים ליחידות דיור במקרקעין בכפר סירקין, שהזכויות בהם שייכות לזריהן. ביהמ"ש קבע כי אטיאס חזרו ...
פסק דין עא 8961/16 פלוני, פלונית, פלונית ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה
14/06/2017
תמצית העובדות

ו.ג. ז"ל נהרג בתאונת דרכים בגיל 62, והותיר אחריו אישה ושני ילדים בגירים: בת בגיל 38, פסיכולוגית במקצועה, נשואה ואם לשלושה; ובן בגיל 30, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, נשוי ואב לשתיים. אשתו של המנוח היא היורשת היחידה, ...
פסק דין ערר 3980/16 י.ט. נ' משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה
01/12/2016
תמצית העובדות
עתירה המופנית נגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, שבו התקבל ערעור המשיבים 4-2, הם המדינה, ונדחה ערעורו של העותר על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה. לטענת העותר, בפסק הדין הארצי נפלו טעויות ...
פסק דין עא 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ, רביב צולר, משה מוקי שנדימן נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל, אריה אברמוביץ, אריאלה אלפסי ואח'
30/04/2017
תמצית העובדות

המערערת היא חברת ביטוח המחזיקה, בין היתר, במותגים "9 מיליון" ו"ביטוח ישיר". להבדיל מחברות הביטוח ה"קלאסיות", המערערת מתאפיינת בכך שהיא לא משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני ביטוח, אלא באמצעות הטלפון והאינטרנט.
מזה מספר שנים ...
פסק דין עבל 47676-01/14 מזל סלח נ' המוסד לביטוח לאומי
04/04/2017
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בגדרו נקבע בדעת רב כי אין לראות במערערת "ידועה בציבור" של המנוח.
המערערת ילידת 1963, גרושה ואם לילד בגיר נשוי, הכירה את המנוח בשנת
2004. מערכת היחסים ...
החלטה בעמ 9085/16 פלונית, פלוני, פלוני ואח' נ' פלוני
02/03/2017
תמצית העובדות

המנוחה היתה נשואה לאביו המנוח של היורש. בבעלותם המשותפת היתה דירה בשדרות נורדאו בתל אביב, בה התגוררו. המנוח ערך צוואה בה הוריש את חלקו (מחצית) בדירת נורדאו לרעייתו. המנוח ציוה כי לאחר פטירתה יירש את חלקו ...
החלטה עא 3783/16 נטלי סול אביטל נדל נ' הממונה על גימלאות השופטים - מנהל בתי המשפט, פלונית, תומר נדל ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

ביום 19.4.2014 הלך המנוח השופט מרדכי נדל ע"ה פתע לעולמו בטרם עת בן 57 היה במותו. המנוח היה נשוי לגברת נטלי סול אביטל נדל במשך 17 שנה, ונולדו להם שלושה ילדים; נישואיהם באו אל קיצם והם ...
החלטה בשפ 1467/17 מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח, עופר בוהדנה, ויוסף (ז'וז'ו) לוי הואשמו בכתב אישום המייחס להם שורה של עבירות שבוצעו במסגרת ארגון פשיעה, בפרשה שזכתה לכינוי: "פרשת 512"
באישום נטען כי אברג'יל עמד בראש ארגון ...
פסק דין בגצ 5185/13 פלוני, עודד גז נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, בית הדין האזורי בחיפה, הרב הדיין ציון בוארון ואח'
28/02/2017
תמצית העובדות

העותר עודד גז, אזרח ישראל ותושב ארצות הברית, והאישה אזרחית ישראלית וכיום תושבת ישראל, אשר התגוררה באותה עת בארצות הברית לצורך לימודיה, נישאו זה לזו. החתונה נערכה בישראל, ולאחר מכן חזרו בני הזוג להתגורר בארצות הברית, ...
פסק דין עע 41182-02/12 יורם אברג'ל נ' ג'וינט ישראל ומחלקת חמ"ע בג'וינט ישראל
20/02/2017
תמצית העובדות
ג'וינט עולמי הינו תאגיד, ללא כוונת רווח. ארגון זה אחראי על קיום פעולות תרבות וחברה בקרב קהילות יהודיות ברחבי העולם. אחת מן החטיבות של ג'וינט עולמי, הינה זו האחראית על פעילות הג'וינט במדינות חבר העמים. אברג'ל ...
פסק דין עע 22314-01/14 פלוני נ' אלמונית
19/02/2017
תמצית העובדות

המשיבה, אזרחית מולדביה, הועסקה כעובדת סיעודית באמצעות חברת "משמרות שירותי כוח אדם וסיעוד בע"מ ושובצה לעבודה אצל המערער. לאחר סיום עבודתה אצל המערער, הגישה המשיבה תביעה לפיצוי בסך 300,000 ₪ בגין מעשי הטרדה מינית אשר לטענתה ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)