שלום אורחהתנתקות

התחברות  |  הרשמה

IP=54.158.119.60
החלטה
08/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתה של הראל אחזקות - מועדון הכדורגל הפועל תל-אביב בע"מ, והורה על מתן צו הקפאת הליכים לחברה, בהינתן הקשיים הכלכליים שבהם היא נתונה, כאשר היקף חובותיה הוא בסך של כ- 100 מיליון ₪ לפחות. נקבע כי ...
הצעת חוק
08/12/2016 - מליאת הכנסת אישרה אתמול את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים), התשע"ז–2016, שמטרתה, לקבוע שקצבת השירותים המיוחדים המוענקת לעובדים מסוימים, תעודכן בשיעור העדכון של שכר המינימום, ובכך לסייע רבות לציבור ...
החלטה
08/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתה של הנושה, גב' שמואלוב צפורה, והורה על ביטול צו ההפטר שניתן לחייב ישראל בוזגלו, שמואלוב טענה כי מדובר בהפטר שהושג במרמה, תוך הצגת מצגי שווא לפיו בוזגלו חסר נכסים, שכן הוא הסתיר מנושיו שבעת מתן ...
פסק דין
08/12/2016 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל את עתירתו של נכה צה"ל, שטען כי על המדינה להראות מדוע הופסקו הטיפולים הרפואיים שהביאו לשיפור במצבו, שכן לא ברור מהם הכללים מהם היא מסיקה שיש להעניק טיפולים אלו רק לנכים הסובלים מפגיעה מסויימת. ביהמ"ש קבע ...
פסק דין
08/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתו של נפגע, והורה ל"קרנית" – קרן הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, לפצותו בגין נזקי הגוף שנגרמו לו, כאשר חברו, הנתבע, שנהג בטרקטורון לצידו, פגע בעמוד. התובע טען, כי לא ידע שהנתבע לא קיבל רשות לנהוג על ...
פסק דין
08/12/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתה של נפגעת, והורה למועצה המקומית כוכב יאיר לפצותה בסך של 80,280 ₪, בגין נזקי הגוף שנגרמו לה בעת שחצתה כביש בו נותר שקע מסוכן בכביש, עקב עבודות תשתית באזור. ביהמ"ש קבע כי המועצה הפרה את ...
פסק דין
08/12/2016 - ביה"ד הרבני דחה את ערעורה של אישה, על החלטת בי"ד קמא, להתיר את נישואיה לבעלה, לאחר שהשניים היו פרודים זמן רב, אולם האישה סירבה לקבל את גטה. ביה"ד קבע כי בבואנו לבחון את משקלה של ההגנה על האישה המגבילה את ...
פסק דין
08/12/2016 - בימ"ש השלום דחה את תביעתם של הורים, שטענו כי על המדינה לפצותם בגין נזקי הגוף שנגרמו לביתם הקטינה כתוצאה מהולדתה בעוולת רשלנות, ההורים טענו כי הרופאים בבי"ח "אסף הרופא" שבו שהו, התרשלו בבחינת גורמי הסיכון ועברה המיילדותי של האם, שעל ...
פסק דין
08/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורו של אב, על פסיקת בימ"ש קמא, שנעתר חלקית לתביעה שהגיש כנגד אישתו לשעבר, ועניינה, תשלום מזונות קטין שהתברר שאינו בנו ונזקים נפשיים שנגרמו לו, בימ"ש קמא קבע כי הוכחה עוולת הרשלנות של האישה כלפי המערער, ...
פסק דין
08/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתה של נהורא מעליא בע"מ, והורה להצהיר על כך, שאין לה חוב כלפי המשיבה, רשות מקרקעי ישראל, שבסילוקו יכלה המשיבה להתנות חתימתה על שטרי העברת זכות שכירות בנכס מקרקעין, שנרכש ע"י נהורא. ביהמ"ש קבע כי לא ...
פסק דין
08/12/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתה של נפגעת, שטענה כי הטיפולים שביצעה אצל הנתבעת, א.מ.ל. אמריקן לייזר בע"מ, גרמו לה לנזקי גוף, נקבע כי לאחר עיון בטענות הצדדים, בחוות הדעת, בתמונות מהתקופה שסמוך לקבלת הטיפולים בהם נראים כתמים על הבטן, אל ...
פסק דין
08/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורה של אם על דחיית התביעה שהגישה כנגד בעלה, המשיב, להשבת ביתה הקטינה לארצות הברית, מכוח חוק אמנת האג. נקבע כי הנסיבות שתוארו לפני ביהמ"ש, מחייבות את המסקנה כי במהלך שהותם הקצרה של המערערת והמשיב בארץ, ...
פסק דין
08/12/2016 - בימ"ש השלום דחה את תביעתה של עיריית ירושלים, שטענה כי על יפה שטריט, לשלם לה חוב ארנונה שלא שילמה, העירייה טענה כי נקיטת הליכי גבייה מנהליים, עוצרת את מרוץ ההתיישנות. ביהמ"ש קבע כי עפ"י הפסיקה, שליחת הודעות תשלום לנישום אינה ...
פסק דין
08/12/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשתה של אישה, והורה על סיום הליכי יישוב הסכסוך שניהלה מול המשיב, בעלה, כך שיתאפשר לה לפעול עפ"י ההוראות שבחוק, הנוגעות למצב שלאחר הליך המהו"ת. ביהמ"ש קבע כי ביחס לתלונותיה של האישה לגבי הזמן הרב ...
הצעת חוק
08/12/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – קביעת בית המשפט באין הסכם בין ההורים), התשע"ז–2016, שמטרתה, לחייב הורים הפונים לבית המשפט, בבקשה לקביעת הסדר הורות או בתשובה לבקשה כאמור, לצרף לכתבי בית-הדין את הצעתם להסכם הורות, ...
פסק דין
07/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתה של איריס בת אור, וביטל את הסכם ההעברה ללא תמורה שעליו חתמה, לפיו, העבירה במתנה את דירתה לשכנתה, נוי צור, איריס טענה כי נפלה קורבן ללחצים שהופעלו עליה בידי בן זוגה של צור, שסיפר לה, ...
החלטה
07/12/2016 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל את עתירתו של סוסון רחמנוב, והורה למשיב, משרד הפנים לאפשר את כניסתה של אישתו, אזרחית אוקראינה, ביחד עם בנה הקטין, לישראל. נקבע כי בנסיבות המקרה, וכאשר אין לקטין אב או משפחה אחרת בארץ מוצאו, אי מתן ...
פסק דין
07/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ, על קבלת תביעתו של המשיב, נהג אמבולנס, כי פגיעתו, כפועל יוצא מהכנסת חולה שכוב על אלונקה לאמבולנס, מהווה "תאונת דרכים". ביהמ"ש קבע כי בנסיבות העובדתיות בעניין זה פעולותיו של ...
החלטה
07/12/2016 - בימ"ש השלום דחה את בקשתו של ערן ריכרט, לבטל את כתב האישום שהוגש כנגדו, מחמת פגם ופסול שנפל בו, לאחר שריכרט טען כי העבירות שיוחסו לו הינן מנהליות, וכי ההנמקה להגשת כתב האישום הינה, כי המחדל לא הוסר, בעוד בפועל ...
פסק דין
07/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי את ערעורו של בעל, ודחה את ערעורה של האישה, על פס"ד בעניין תביעת גירושין שהגישו הצדדים, האישה טענה כי יש להכיר בה כבעלת מחצית מזכויות הדירה שבה התגוררו הצדדים, ואילו הבעל טען שהיה על בימ"ש ...
פסק דין
07/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורו של קטין, על מיעוט המזונות שנפסקו לו בבימ"ש קמא, וכן על אי חיובו של אביו, המשיב, בהוצאותיו החריגות, זאת לאחר שהאב אף הוא הגיש ערעור על חיובו בהוצאות המדור של הקטין, חרף העדרה של הוצאה ...
פסק דין
07/12/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתו של ברק סמימי, לפרעון השטר שאחז מטעם גנאדי ברטצ'ניה, בעקבות שירות שסיפק לגנאדי, לאחר שגנאדי התנגד לפרעון, בטענה שמעולם לא השתמש בשיקים, ורק אשתו עשתה כן לצרכי ביה"ס של ילדיהם. ביהמ"ש קבע כי די לברק ...
הצעת חוק
07/12/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – העלאת גיל פטור מתשלום לביטוח לאומי לתלמיד במוסד לימודי לפני גיוסו לצה"ל), התשע"ז–2016, שמטרתה, להעלות את גיל הגיוס הנדרש לקבלת פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, מגיל 21 לגיל 24, זאת ...
פסק דין
07/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי את ערעורם של קטינים, שטענו כי בימ"ש קמא לא היה רשאי לפסוק לאביהם, המשיב, סכום מזונות הנופל מהסכום המשקף, כפי המקובל בפסיקה, את צרכיהם ההכרחיים, גם בהינתן מחלתו והשתכרותו הנמוכה, משהמדובר בחיוב אבסולוטי מכוח הדין ...
פסק דין
07/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתו של עו"ד יצחק מולכו, מנהלה המיוחד של קבוצת חברות חפציבה (בפירוק), לחייב את בנק מזרחי טפחות בהוצאות, מולכו טען כי בשל צו איסור דיס-פוזיציות בנכסי החברה, שהוטל, אסור היה לבנק להעביר כספים כפי שעשה, וכי ...
גזר דין
07/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי גזר 8 שנות מאסר בפועל על קטין, ו9 שנות מאסר בפועל, על חברו, אחמד אבו סנינה, לאחר שהשניים הורשעו ביידוי אבנים מגג בית, כך שפצעו שוטר בראשו. ביהמ"ש קבע כי קיימת חשיבות רבה למסר המרתיע היוצא מביהמ"ש בעבירות ...
החלטה
07/12/2016 - בימ"ש השלום קיבל את בקשתה של מעיינות א.גד בע"מ, והורה למשיבות, ג'פניקה בע"מ, בני יהודה ת"א (2003) ולאנדורה השקעות בע"מ, להסיר את השילוט שהציבו בשלט חוצות הממוקם על חומת אצטדיון הכדורגל בשכונת התקווה בת"א, המבקשת טענה שהיא מחזיקה בהסכם תקף ...
הצעת חוק
07/12/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – הגבלת מספר התלמידים בכיתה בבתי הספר), התשע"ז–2016, שמטרתה, לקבוע כי מספר התלמידים בכיתה לא יעלה על 32 תלמידים בכל כיתה, וכן כי מהלך זה יתוקצב במלואו ע"י המדינה, שכן כל ...
החלטה
07/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של אם, על החלטת בימ"ש קמא, לפיה תחוייב האם לחתום על מלוא המסמכים הנדרשים על מנת שביתה הקטינה תקבל מעתה טיפול פסיכולוגי לצורך חידוש הקשר בינה לבין המשיב, אביה, לאחר שהורשע בתקיפתה באלימות. נקבע כי ...
פסק דין
07/12/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את התנגדותה של אחות לקיום צוואת אביה המנוח, האחות טענה כי אחיותיה, הנתבעות, פעלו שלא כדין בנכסי עיזבונו של האב קודם לפטירתו, משהחתימו אותו על ייפוי כוח לטובתן, לפעול בחשבונו, תוך ניצול מצבו הרפואי המעורער והבלתי ...
החלטה
06/12/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה קבע כי יוגש תסקיר טרם בחינת בקשה לקבלת צו הגנה על חסוי, מטעם אישתו, שביקשה לאסור על אחותו וביתו מנישואין קודמים להיכנס לבית האבות שם שוהה החסוי. ביהמ"ש קבע כי מאחר ולא קיים בחוק הכשרות, מנגנון פיקוח ...
הצעת חוק
06/12/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – הבטחת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות), התשע"ז–2016, שמטרתה, לקבוע הוראות שמטרתן, לקדם את שילובם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, ע"י הבטחת ייצוג הולם לקבוצת אוכלוסייה זו גם במפעלי ...
פסק דין
06/12/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתה של חברת יהודה קרניאל בע"מ, ודחה את התביעה שהגיש קיבוץ כפר גליקסון, כך שהורה לקיבוץ לפצות את קרניאל בסך של 84,527 ש"ח, קניאל טענה שהקיבוץ הפר את הסכם החכירה שעליו חתמו, ובכך גרם לה נזק. ...
הכרעת דין
06/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע את ראש עיריית אור יהודה לשעבר, דוד יוסף, בביצוע מעשים בעלי אופי מיני כלפי נשים רבות שאותן פגש במהלך עבודתו, באופן שיטתי, משניסה לגרום להן לקיים איתו יחסי מין, ליטף אותן במקומות שונים בגופן או נישקן, ופנה ...
פסק דין
06/12/2016 - ביהמ"ש לתביעות קטנות, קיבל את תביעתה של אנט גרייס, והורה לנתבעת, הראל חברה לביטוח בע"מ לפצותה בסך של 11,307.20 ₪, לאחר שהנתבעת סירבה לשפות את גרייס, משנגנבה המזוודה שהביאה עימה לטיול מאורגן בקובה. ביהמ"ש קבע כי התנהלות הנתבעת לא היתה ...
החלטה
06/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתו של ח'דר עודה, להארכת המועד הקבוע בתקנות מע"מ, בנוגע להגשת ערעור על החלטת המשיב, מנהל מע"מ, שחייב את עודה בתשלום כפל מס, לאחר שעודה טען כי יש לנהוג בגמישות יתרה בנוגע למתן ארכה על פסילת ...
החלטה
06/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת רשות הערעור שהגיש בנק מזרחי טפחות בע"מ, על החלטת בימ"ש קמא לדחות את בקשתו לסילוק תביעה שהגישה אישה, לצורך הצהרת זכויותיה על מחצית מדירת המגורים שבה התגוררה עם בעלה, במסגרת תביעת גירושין ביניהם, ביהמ"ש קבע ...
הצעת חוק
06/12/2016 - ביום 01.01.2017, יכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו–2016, שמטרתו, להביא לצמצום השימוש בשקיות נשיאה, בכדי להפחית את כמות הפסולת הנוצרת בעקבות השימוש בהן ואת ההשפעות הסביבתיות השליליות של פסולת זו, בין היתר באמצעות הגבלת החלוקה של שקיות ...
פסק דין
06/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורו של דוד יעקב, שטען כי הוא זכאי לקבלת הטבת מס מטעם המשיב, פקיד השומה, היות והוא תושב העיר עכו, והתגורר בתקופה הרלבנטית עם אביו ז"ל, במהלך תקופה בה היה פרוד מאשתו. ביהמ"ש קבע כי יעקב ...
פסק דין
06/12/2016 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של ריקי אשורוב, והורה לנתבע, מעסיקה לשעבר, שמעון גבאי, לפצותה, לאחר שאשורוב טענה כי פוטרה ללא היתר במהלך היותה בהריון . ביה"ד קבע כי עת עסקינן בחוק עבודת נשים, שהגנתו היא אבסולוטית, וכן לאור הוראות ...
פסק דין
06/12/2016 - ביה"ד הרבני דחה את תביעתה של אישה, לקבלת כתובתה מידי הנתבע, בעלה לשעבר, לאחר שהנתבע טען שהאישה היא שיזמה את הגירושין וכי בגדה בו עם מכר שלה. ביה"ד קבע כי מאחר והנתבע העלה חששות משמעותיים על אודות קשר לא כשר ...
פסק דין
06/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתו של מנהל מע"מ, והורה למחוק על הסף את הערעורים שהגיש עזרא אילן הניה, במסגרת הליך משפטי שניהלו הצדדים, המבקש טען כי חל איחור ניכר במועד הגשת הערעורים, מבלי שהומצא לאיחור טעם מוצדק. ביהמ"ש קבע כי ...
החלטה
06/12/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של האסיר, רפאל אביטן, על דחיית עתירתו כנגד גביית כספי התחייבותו להמנע מביצוע עבירה, שאותם שילם במסגרת הרשעתו בגין עבירות שידול לזנות. אביטן טען כי נפלה טעות בגביית הכספים, שכן הוא שילם את חובו אך ...
פסק דין
06/12/2016 - בימ"ש השלום קיבל באופן חלקי את תביעתו של רוכש הרכב, נוריאל קסוקר, והורה למוכרת, אלבר א.פ. בע"מ, לבטל את עסקת המכירה שעליה סיכמו, לאחר שקסוקר טען להפרת חוזה המכר, זיוף חתימתו ועיכוב העברת זיכויים כספיים ע"י אלבר. ביהמ"ש קבע כי ...
פסק דין
06/12/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתם של דודי וכרמית בן רחמים, והורה לקל אוטו - תחבורה (1994) בע"מ ולעיריית מגדל העמק, לפצותם בסך כולל של כ- 70,000 ש"ח, בן רחמים טענו כי העירייה הטילה על חשבונותיהם עיקולים שלא כדין, בגין חוב ...
הצעת חוק
05/12/2016 - וועדת השרים לחקיקה בחנה אמש את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שלילת גמלה המשולמת בעד קטין שהורשע בעבירה שבוצעה מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור), התשע"ו–2015, שמטרתה, לקבוע מנגנון שלילת גמלה המשולמת בעד קטין שהורשע בעבירות על רקע ...
גזר דין
05/12/2016 - ביהמ"ש גזר 24 חודשי מאסר בפועל על נוחי דנקנר, וכן עונשים נוספים על יתר השותפים שפעלו יחד עימו, במסגרת פעילות מסחר תרמיתית אינטנסיבית בהיקף משמעותי במניית חברת אי.די.בי, בשלושה ימי מסחר שסבבו הנפקה משנית קריטית לחברה, בעקבותיה הורשעו הנאשמים בעבירות ...
פסק דין
05/12/2016 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של ספטני מריה מימון, והורה למשיב, המוסד לביטוח לאומי, להכיר בה כעובדת לשעבר, מן המניין, הזכאית לקבלת קצבת אבטלה מטעמו, במסגרת התפטרותה מחברה שבבעלות בעלה, זאת לאחר שהמשיב טען שמימון ניהלה את החברה בשיתוף עם ...
פסק דין
05/12/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתם של בעלי דירות בבניין משותף, שטענו שעל שמשון ורחל טרנטו לסלק את ידם מן הרכוש המשותף של הבניין, לאחר שבנו בו תוספות בנייה לדירתם והשתלטו על חלקו. ביהמ"ש קבע כי לא הוכח שהתובעים עצמם פנו ...
החלטה
05/12/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת היועמ"ש, והורה לעצור את דוד בלומברג לפי חוק ההסגרה, עד למתן החלטה בעתירה להכריז עליו כבר-הסגרה, לאחר שנמלט ממאסר שהחל לרצות בצרפת. ביהמ"ש קבע כי באיזון השיקולים, נראה שהמוטיבציה של בלומברג להימלטות מהדין קיימת, התממשה ...
פסק דין עא 4752/14 נכסי רמת אביב בע"מ נ' עיריית תל אביב, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב
16/06/2016
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בו התקבלה תביעת נכסי רמת אביב בע"מ, המערערת, להצהיר על בטלותם של שני הסכמים שנכרתו בינה ובין עיריית תל אביב-יפו והוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, המשיבות, ...
פסק דין עעמ 2975/15 הוצאת עיתון 'הארץ', ברק רביד, עיתונאי 'הארץ' נ' משרד החוץ
06/06/2016
תמצית העובדות
ערעורם של הוצאת עיתון 'הארץ', והעיתונאי, ברק רביד, על החלטת המשיב, משרד החוץ, שלא לפרסם את רשימת האורחים שהשתתפו בארוחת "חג שני" בביתו של שגריר ישראל, בוושינגטון.
בשנת 2014, התקיימה בביתו של שגריר ישראל בוושינגטון, מר ...
פסק דין בגצ 6494/14 שי גיני, יהונתן ודעי נ' הרבנות הראשית, השר לשירותי דת, המועצה הדתית ירושלים
06/06/2016
תמצית העובדות
עתירתם של שי גיני ויהונתן ודעי, בעלי מסעדות, כנגד המשיבים, הרבנות הראשית, השר לשירותי דת והמועצה הדתית ירושלים, בעניין הוראת סעיף 3(א) לחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983,שעניינה במתן תעודת הכשר לבית אוכל.
העותרים, בעלי מסעדות בירושלים, ...
פסק דין עעמ 8329/14 עיריית קרית אתא, הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא נ' נילי קורן, מלכה בראון
31/05/2016
תמצית העובדות
ערעורה של עיריית קרית אתא נגד החלטת בימ"ש קמא, לחייבה ליתן למשיבות, נילי קורן ומלכה בראון, אישור על היעדר חובות בנכס שבבעלותן, על אף טענת העירייה לחוב ארנונה קיים בנכס, שלא שולם על ידן.
המשיבות, המתגוררות ...
פסק דין עעמ 3550/15 משרד הביטחון האגף לשיקום נכים נ' פלוני, ארגון נכי צה"ל
30/05/2016
תמצית העובדות
ערעורם של משרד הביטחון-האגף לשיקום נכים וכן המשיב, נכה צה"ל, על קביעת בימ"ש קמא, ביחס למועד הזכאות לתשלומי תגמולים למפרע המגיעים למשיב, וכן חישוב התשלומים.
המשיב הוכר ע"י קצין התגמולים כנכה וזכה לתגמולים, עקב נכות שמקורה ...
פסק דין עפ 4205/14 נחום בן יצחק נ' מדינת ישראל
29/05/2016
תמצית העובדות
ושוב בילוי לילי וסכסוך של מה בכך בין צעירים מסתיים במותו של אחד מהם מדקירה. הלב מתקומם ומסרב להאמין. עד מתי?
ביום 8.10.2009 בשעות הערב המאוחרות בילה המערער עם חברים, ובהם אוהד דדון. במהלך הערב הם ...
פסק דין עא 841/15 פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוני
23/05/2016
תמצית העובדות
ערעורה של פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ, על קבלת טענת המשיבים, אדם בעל 100% נכות ואביו, שלפיה, המערערת הפרה את ההסכמה בין הצדדים להקצות למשיבים חניית נכה בנוסף לשתי חניות אחרות שהוקצו להם בצמידות לדירה שרכשו.
...
פסק דין עא 7084/13 בר יהודה בע"מ נ' מדינת ישראל רשות מקרקעי ישראל, הוניגמן ובניו בע"מ ואח'
10/05/2016
תמצית העובדות
רשות מקרקעי ישראל מתקשרת מעת לעת עם יזמים במתכונת של "חוזה פיתוח", היינו חוזה שבמסגרתו מתחייב יזם לפתח מקרקעין לקראת התקשרות בחוזה חכירה או בעלות עם סיומה של תקופת הפיתוח. כך עושות לעתים גם רשויות מקומיות. ...
פסק דין עא 1062/15 והבי והבי נ' חאלד כמאל נזאל, סידאר הנדסה בע"מ, קרן סגולה לפיתוח בע"מ ואח'
10/05/2016
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, במסגרתו נדחתה תביעתו של המערער.
המערער, יליד 1973, מחפה באבן במקצועו, נחבל ביום 21.9.2008 כשנפל מפיגום, בזמן הרכבתו, באתר בניה. את האחריות לקרות התאונה ביקש המערער להטיל על ...
פסק דין עא 879/14 עמוס נחשון נ' יהודה נחשון, דניאל נחשון, דרור נחשון
05/05/2016
תמצית העובדות
ערעור שהגיש עמוס נחשון, על החלטת בימ"ש קמא, לבטל את הסכם המתנה שבו התחייב, דודו המנוח, אהרון נחשון ז"ל, להעביר לו את כל זכויותיו במקרקעין, בהיותו "מתנה מחמת מיתה".
המערער פנה למנוח בחייו, והציע לו למכור ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)