שלום אורחהתנתקות

התחברות  |  הרשמה

IP=23.20.221.218
פסק דין
28/08/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה הכריע בתביעת הפירוד של בני זוג, ידועים בציבור לשעבר, כאשר האב טען בין השאר, כי מאז שנחתם הסכם הפירוד, חלה הרעה משמעותית במצבו הכלכלי, מה גם שהוא ההורה המשמורן בפועל והילדים נמצאים רוב הזמן בביתו. ביהמ"ש קבע ...
פסק דין
28/08/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתו של ניר יצחקי, והורה ליתן סעד הצהרתי, שלפיו, חוזה ההפצה הבלעדי שנכרת בינו לבין חברת סייוואק בע"מ, העוסקת בייצור ושיווק תרופות, תקף, וזאת מטעם שסייוואק טענה שהחוזה בוטל בהסכמת הצדדים, משיצחקי לא הצליח לרשום מוצר ...
החלטה
28/08/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי את בקשת המדינה, והורה לעצור עד תום ההליכים את שון יחזקאל ולאזוק באיזוק אלקטרוני את אופק נוה, לאחר שהשניים הואשמו בזריקת רימון הלם אל עבר חצר ביתו של אדם שעימו היו בסכסוך. ביהמ"ש קבע כי ...
פסק דין
28/08/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את התנגדותה של בת, להגשת בקשה לקיום ירושת אימן המנוחה, ע"י בנותיו של אביה מנישואיו הראשונים, שטענו כי על אף שמעולם לא אומצו ע"י המנוחה, הינן יורשותיה עפ"י דין, בהיותן בנותיה החורגות. ביהמ"ש קבע כי המבחן ...
החלטה
28/08/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של יצחק אייזנבאך, על גזר הדין שהושת עליו, לאחר שהורשע בעבירות סחר בסמים, אייזנבאך טען כי בימ"ש קמא לא התחשב במבחני השיקום שנוסחו בחוק, בהיות נסיבות ביצוע העבירות בדרגת החומרה הנמוכה ביותר, בנסיבותיו האישיות, ובכללן, ...
פסק דין
28/08/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתם של האחים, יהודה ויוסף ארזון, והורה לעיריית חיפה לסלק ידה ממקרקעין שבבעלותם, ולשלם להם דמי שימוש, לאחר שארזון טענו כי העיריה הגדילה מקומות חניה בסמוך לבניין מגורים, ע"י פלישה למקרקעין שלהם, כאשר מנגד, טענה העירייה ...
החלטה
28/08/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של צבי ברקוביצ'י, על החלטתה שלא להתיר לו לחזור בו מהודייתו, לאחר שהורשע בין היתר בשימוש בפרטי כרטיס האשראי של בן זוגה של אמו, ללא ידיעתו והסכמתו, ובמקרה אחר הציג עצמו כבעל חברה לפתרונות משפטיים, ...
הצעת חוק
28/08/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – מסירת מידע על תנאי הלוואה לדיור), התשע"ו–2016, שמטרתה, לחייב את הבנקים הנותנים הלוואות לדיור, להעביר ללווים הפוטנציאלים הצעת מחיר בכתב, כדי שאותם בנקים יעמדו בהתחייבותם לגבי ההלוואה לדיור שהציעו ...
פסק דין
28/08/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתה של אס לריסה, והורה לעמיגור ניהול נכסים בע"מ, לפצותה בגין נזקים שנגרמו לדירתה כתוצאה מחדירת מים מדירה בקומה שמעליה, ולאחר שלריסה טענה שעמיגור לא תיקנה את הליקויים כפי שנדרש מתפקידה כמשכנת הנכס. ביהמ"ש קבע כי ...
החלטה
28/08/2016 - ביהמ"ש העליון קיבל את בקשתו של משה אהרוני, והורה לעכב את ביצוע רכישת מניותיה של חברת מגדל הזוהר לבנין בע"מ, המצויה בפירוק, כפי קביעת בימ"ש קמא, וזאת לאחר שאהרוני טען כי פס"ד קמא ביטל "דה-פקטו" הסדר נושים שאושר כבר בעבר, ...
פסק דין
28/08/2016 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל את עתירתה של ענת חרחס, והורה לעיריית תל אביב, להחיל את ההנחה בארנונה למרתפי וילות, גם על מרתף דירתה של חרחס, לאחר שהאחרונה טענה שהעירייה אינה עושה כן בשל אפליה, שאף העירייה מודה בקיומה, ואין לה ...
הצעת חוק
28/08/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (תיקון – ביטול חדרי העישון), התשע"ו–2016, שמטרתה, לבטל את חדרי העישון בכלל המקומות הציבוריים הסגורים וכן את אזורי העישון במקומות הציבוריים הפתוחים, שכן עפ"י דוח שר הבריאות על ...
החלטה
28/08/2016 - בימ"ש השלום קיבל את בקשתה של רד סי - אוטומוטיב בע"מ, והורה לסלק על הסף את הודעת צד ג' שהגישה כנגדה, המבטחת, איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ, במסגרת תביעה נזיקית שהוגשה כנגד המבטחת, כאשר המבטחת טענה כי ההפרש ...
פסק דין
28/08/2016 - ביהמ"ש המחוזי, דחה את תביעתם של חיים ופסיה זילברברג, שטענו כי חנוך ורבקה גלובינסקי, לא קיימו את החיוב שניתן כנגדם בפסק הבורר, הרב שאול יהודה הנדלס, להפקיד לידי זילברברג סך של 70,000$, זילברברג טענו כי גלובינסקי עשו יד אחת עם ...
פסק דין
25/08/2016 - בימ"ש השלום דחה את תביעתה של כלל חברה לביטוח בע"מ, שטענה כי על הנתבעת, נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, לפצותה, בגין תגמולי ביטוח ששילמה למבוטחה, בעקבות נזקי הרכוש שנגרמו לרכבו, כתוצאה ממפגע בדמות כתם שמן, שהיה על ...
הצעת חוק
25/08/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק התאגדות לרכישת קרקע חקלאית, התשע"ו–2016, שמטרתה, ליצור אחידות וסדר בתחום רכישת הקרקעות החקלאיות הלא מופשרות שאינן מתוכננות במדינת ישראל, מתוך מתן חשיבות עליונה להבטחת כספי רוכשים המצטרפים להתאגדות שעורך גורם מאגד הפועל בתמורה לארגון ...
פסק דין
25/08/2016 - ביהמ"ש העליון דחה על הסף את ערעורו של גרוש, על החלטת ביה"ד הרבני הגדול, לקבל את בקשת אישתו לשעבר, ולבטל סעיף שעניינו זכויות היתר המגיעות לעובדים שהשלימו 20 שנות הוראה ומאפשרות פרישה מוקדמת, הקבוע בהסכם הגירושין שבין הצדדים. הגרוש טען ...
פסק דין
25/08/2016 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעורו של סער בן שמחון, שטען כי החלטת בימ"ש קמא, לפיה, יהיה עליו להעביר למשיב, צחי יקיר, את מלוא מסמכי השותפות שבין הצדדים, בהתאם לבקשתו בהליך גילוי מסמכים, במסגרת תביעה למתן חשבונות שהגיש כנגד בן שמחון, ...
פסק דין
25/08/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של אם על החלטת בימ"ש קמא, להוציא את ביתה הקטינה (כבת 14.5 שנים) ממשמורתה, למשמורת רשויות הסעד, וזאת בהתאם לבקשת הקטינה, שטענה שוב ושוב לאורך שנים שהיא מוזנחת, לא מקבלת את הצרכים הבסיסיים שנערה בגילה ...
החלטה
25/08/2016 - בימ"ש השלום זיכה את הנאשמים, מלון חוף רון בע"מ, שמואל אמסלם ודוד אבן צור, מעבירת מסירת הודעה כוזבת, שייחסה להם הוועדה המקומית לתכנון ובניה, לאחר שהוועדה טענה כי הנאשמים הגישו לה בקשה להיתר בניה שלא תאמה את תוכנית הבניה והכילה ...
פסק דין
25/08/2016 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעורה של עיריית תל אביב, והורה על ביטול אישור התביעה הייצוגית שהגישו כנגדה בעלי עסקים בעיר, ועניינה, סיווג ארנונה בשל כך שהיא מהווה "מסלול עוקף" להליך המחייב שנקבע בחוק, שכן העירייה, טענה שלא היה מקום לאשרה ...
פסק דין
25/08/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של רן אילני, על הרשעתו בביצוע עבירות מין בקטין בן 7 שנים, בנו של בני זוג שעימם היה מיודד, לאחר שאילני טען שהרשעתו זו התבססה על עדותו היחידה של הקטין, שלא עמדה בדרישת ההנמקה הנדרשת, ...
פסק דין
25/08/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתה של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, והורה לסוכן הביטוח מטעמה לשעבר, מרדכי אסולין, שלא לבצע כל דיספוזיציה הנוגעת לתיקי ביטוח של מנורה או לנקוט בפעולה שתפגע בלקוחותיה, שכן מנורה טענה כי מאז שהועברו המניות והשליטה בסוכנותו ...
הצעת חוק
25/08/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הרשות לבטיחות ולבריאות תעסוקתית בענף הבנייה, התשע"ו–2016, שמטרתה, להקים רשות שתכליתה לפעול לצמצום תאונות העבודה ומספר הנפגעים מהן בענף הבנייה, וזאת, מאחר והטיפול בתאונות עבודה אלו בישראל, לוקה במחדל מתמשך, כאשר מדובר בענף שבו ...
פסק דין
25/08/2016 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל את תביעתם של הורים והורה לגננת, אורנית תם, לפצותם, לטענתם לאחר שהפרה את חוזה העבודה שלה מולם, משהתרשלה בשימוש בחומר מדביר כנגד פרעושים שעקצו מס' ילדים בגן, ועשתה בו שימוש עצמאי כשהיא מסכנת את ילדי הגן. ...
פסק דין
25/08/2016 - בימ"ש השלום קיבל באופן חלקי את תביעתו של דן גל עזר, והורה לנתבעת, אגש"ח פלדות עין חרוד מאוחד בע"מ, להשיב לו חלק מן הסכום ששילם לה באמצעות חברת סופר פארק מערכות מידע לניהול חניה וחניונים בע"מ, שאותה ניהל, בתמורה לרכישה ...
פסק דין
25/08/2016 - בימ"ש השלום דחה את תביעתו של האל"מ במיל', טוביה רביב, כנגד פרסומים כוזבים שהופיעו לטענתו, בספרו של תא"ל בדימוס, עוזי עילם, שיש בהצטברם לשון הרע נגדו, באשר הם מרמזים שלא מילא את תפקידו כראוי, כאשר יש בהם לפגוע אנושות בשמו ...
פסק דין
25/08/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשתם של צדדים שנקשרו בהליך פונדקאות, והתיר להם לפרסם את סיפורם בתקשורת העיתונאית, וזאת, לאחר שהיועמ"ש, התנגד לבקשה, בטענה שהפרסום אינו עולה בקנה אחד עם טובת הקטין, ואף עלול לגרום לו נזק. ביהמ"ש קבע כי ...
פסק דין
25/08/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תביעתן של חברות לפיצויים, בגין הנזקים שנגרמו, לטענתן, ממחדלי משטרת ישראל, שהביאו לקריסת עסקיהן, בשל הקפאת חשבונות הבנק שלהן מכוח חוק איסור הלבנת הון, בניגוד לצו בימ"ש שניתן. ביהמ"ש קבע כי חשבונות הבנק של החברות נתפסו ...
פסק דין
24/08/2016 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל באופן חלקי את תביעתו של עו"ד גיא אופיר, וחייב את פייסבוק ישראל בע"מ לפצותו, אופיר טען כי משהגיע למשרדי החברה להעביר לידיהם כתב תביעה, רדפו אחריו שני נציגים מטעמה, תוך שהם צועקים לעברו "קח את האשפה ...
פסק דין
24/08/2016 - ביהמ"ש לתביעות קטנות, דחה את תביעתם של ירון קדוש ועמית איבניצקי, שטענו כי על "הוט" מערכות תקשורת בע"מ, לפצותם, בגין שירות לקוי מצדה, שעיקרו אי הגעת טכנאי וזמני המתנה ארוכים למענה אנושי במוקד שירות הלקוחות. ביהמ"ש קבע כי ממכלול הנסיבות, ...
החלטה
24/08/2016 - ביהמ"ש המחוזי הורה לעצור עד תום ההליכים את וחיד בורש, לאחר שהואשם כי בהיותו עובד בארגון האו"ם בעזה, כאחראי על הובלת פסולת בניה, נענה לפניית פעיל בארגון גדודי אל קסאם, של הזרוע הצבאית של "החמאס", ואיפשר הובלת הפסולת לאתר שעתיד ...
פסק דין
24/08/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתו של קיבוץ מסילות - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, והורה לפנינה מן, חברת הקיבוץ, להשיב לו את סכומי מלוא הכנסותיה בגין עבודתה מחוץ לקיבוץ, לאחר שמן סירבה לעשות כן, בטענה שעמדה על זכויותיה וזכויות בנה, כנגד ...
פסק דין
24/08/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה תביעה ייצוגית שהגישה שני אבגי כהן, נגד סיטי תוספי מזון לספורטאים בע"מ, ועניינה, הטענה שלפיה, סיטי הטעתה את חולי הצליאק, בכך ששיווקה מוצר המשמש להכנת משקאות עתירי חלבון, שעל אריזתו הוטבע הכיתוב "חופשי מגלוטן", על אף שבפועל ...
פסק דין
24/08/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתו של קונה, והורה לרשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ לפצותו, לאחר שטען כי, משערך את קניותיו, וביקש לבחור אבטיח מדולב האבטיחים, התנתק הדולב מהמלגזה והוא נחבל ברגלו. ביהמ"ש קבע כי העובדה שהנהלים השתנו ...
הצעת חוק
24/08/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חובת התקשרות להורים והודעה על אי-הגעת ילד למוסד חינוך או למעון יום (תיקוני חקיקה), התשע"ו 2016, שמטרתה, להטיל על מוסדות חינוך ומעונות, חובת התקשרות להורה, במקרים של אי הגעת ילדם לאותו מוסד או למעון, ...
החלטה
24/08/2016 - ביהמ"ש המחוזי אישר באופן חלקי הגשת תביעה ייצוגית בשמם של מרים וקלסר ובן-ציון גרינברג, כנגד, סלקום ישראל בע"מ, ועניינה, הטענה שלפיה, לסלקום אין סמכות חוקית לגבות תשלום בגין שירות משלוח של דפי פירוט שיחות בדואר, מה גם ששיעור התשלום הינו ...
הצעת חוק
24/08/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תיאום אוטומטי של דמי ביטוח), התשע"ו–2016 , שמטרתה, לחייב את המוסד לביטוח לאומי, לבצע תיאום ובדיקה יזומה של תשלום דמי הביטוח של כלל העובדים שיש להם מספר מעסיקים, ואם יתברר ...
פסק דין
24/08/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתם של עיזבון המנוח עיסא מוסטפא עבידי ז"ל, והורה לשוכרי נכס מקרקעין -מסגרייה, שהייתה בבעלות אביהם המנוח, להתפנות מהנכס, לאחר שהשוכרים טענו כי הינם דיירים מוגנים בו. ביהמ"ש קבע כי אומנם הוכח שהשוכרים היו דיירים מוגנים ...
פסק דין
24/08/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתו של מיכאל בן סימון, והורה ל"קרנית" קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, לפצותו בסך של 33,086 ₪, בגין נזקי הגוף שנגרמו לו לאחר שחצה כביש במעבר חציה ונפגע ע"י אופנוע שברח מהמקום. קרנית הכחישה את נסיבות ...
פסק דין
24/08/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורם של הורים על דחיית עתירתם כנגד עיריית גבעת שמואל, שהחליטה שלא לפתוח בשנת הלימודים הקרובה, את גן "קשת" בעיר, המערערים טענו כי אף אם היה שיהוי בהגשת עתירתם, כפי קביעת בימ"ש קמא, העירייה לא הוכיחה ...
פסק דין
24/08/2016 - בימ"ש השלום הכריע בתביעות ההדדיות שהגישו שכנים, בני משפחת אמסלם, ויוסף ושרה דרוק, במסגרת סכסוך שהתגלע בין הצדדים, בנוגע לרצון כל צד לממש זכויות בניה שנותרו במקרקעין שבהם גרו, כאשר, טיב הזכויות נלמד מהסכמי החכירה המקוריים שבכל אחד מהם, נקבעו ...
פסק דין
24/08/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתו של משה בורשטיין, והורה לכפר יחזקאל מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ, לפצותו בגין הנזקים שנגרמו לבורשטיין, לאחר שהקיבוץ הפר את החוזה שבין הצדדים, במסגרת הקצאת חלקת המקרקעין שלו. ביהמ"ש קבע כי אין מחלוקת שבורשטיין ...
פסק דין
24/08/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתן של או.אר.סי. לנד נכסים והשקעות בע"מ ואיגואנס בע"מ, והורה לנתבעות, רשת קפה קפה ישראל בע"מ, ושלומית א.ע רשת בתי קפה בע"מ, ששכרו מהתובעות נכס לצורך הפעלת בתי הקפה, לפצותן, לאחר שנקבע כי אין חולק שהנתבעות ...
פסק דין
23/08/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורו של ראובן פנחס, והתיר לו לרצות בדרך של עבודות שירות, את עונש המאסר שנגזר עליו, לאחר שהורשע בעבירת נהיגה בשכרות, פנחס טען כי לאחר הכרעת דינו, החליט בימ"ש קמא, מיוזמתו, להפנותו לקבלת חוו"ד הממונה על ...
החלטה
23/08/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של המדינה, על ההחלטה להשיב לידי החשוד, יניב עמר, את התפוסים שנתפסו במסגרת חקירה משטרתית המתנהלת כנגדו במחלקת הסייבר, וזאת לאחר שהמדינה טענה כי הקביעה שלפיה מחויבים גורמי החקירה למסור לחשוד את חומר המחשב המקורי ...
פסק דין
23/08/2016 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל את עתירתו של יאסר חיר, על החלטת משרד התחבורה, להתנות את חידוש רישיון הנהיגה שלו, בכך שיעבור מבחן עיוני ומעשי, לאור הגבלת רישיונו במסגרת הליכי הוצל"פ. חיר טען כי זה מכבר שילם את חובו, וכי מאחר ...
הצעת חוק
23/08/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק איסור בעלויות צולבות ברשת חנויות ספרים, התשע"ו–2016, שמטרתה, להגביל את שטחי התצוגה של מוציאים לאור המחזיקים ברשת חנויות ספרים, בהתבסס על תפיסה שלפיה, קיומה של ריכוזיות גוברת והולכת של שוק הוצאות הספרים, תפגע קשות ...
החלטה
23/08/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של יציק (איציק) וזנה, על דחיית טענתו שלפיה, זימונו לדיון בבקשה למעצרו עד תום ההליכים בחשד לביצוע עבירות מס, היה שלא כדין, שכן וזנה טען כי המדינה אינה מוסמכת לדרוש ממנו להתייצב בהתרעה כה קצרה ...
פסק דין
23/08/2016 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל את עתירתם של תושבי רמת השרון, על החלטת העירייה, להפעיל את פארק "הנצח" בעיר, בעודו גורם מטרדים לתושבים המתגוררים בסמוך לו, התושבים טענו כי עצמת הרעש מהפארק, עולה בהרבה על העצמה המותרת עפ"י התקנות. ביהמ"ש קבע ...
פסק דין עא 4893/14 וליד חמודה זועבי נ' מדינת ישראל - משרד האוצר
03/03/2016
תמצית העובדות
ערעורו של וליד חמודה זועבי, על החלטת המשיבה, משרד האוצר שלא להמשיך לשכור מבנה שבבעלותו, עקב אירועי אלימות ופלילים, שאירעו בתקופת השכירות.
בשנת 2007, פרסמה המשיבה מכרז לאיתור שטח להשכרה, בו צוין כי חובה על הזוכה ...
פסק דין עא 3823/13 SF Wing Overseas Real Estate Investments Ltd, שרם פודים גרופ בע"מ, אס.אף.קי כנף 2000 פיננסי בע"מ ואח' נ' אמנון יניב ו-7 אח', אייל אביב ו-8 אח', ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב בת"א ואח'
01/03/2016
תמצית העובדות
שלושה ערעורים שהגישו 3 חברות, ועניינם השקעה כושלת בנדל"ן במזרח-אירופה עובר למשבר הכלכלי של שנת 2008.
המשקיעים התאחדו כשותפים מוגבלים לצורך השקעת כספים במיזם נדל"ן באירופה בשנת 2007, שאותו דאגה להוציא לפועל, חברת לידר אינטרנשיונל, יחד ...
פסק דין עא 7920/13 עמיקם כרמל נ' אודליה טלמון, איריס הירשמן
29/02/2016
תמצית העובדות
ערעורו של עמיקם כרמל, על פס"ד קמא, בו התקבלה תביעתן של בנות דודו, המשיבות, אודליה טלמון ואיריס הירשמן, לאכיפת הסכם מכר מקרקעין שנכרת בין הצדדים, ונדחתה התביעה שכנגד שהגיש, לביטול ההסכם.
המערער והמשיבות הינם בעלים משותפים ...
פסק דין עא 5025/13 פרט תעשיות מתכת בע"מ, יצחק פסח, משה פסח נ' דדון חביב
28/02/2016
תמצית העובדות
ערעור על פס"ד קמא, לפיו, התקבלה באופן חלקי תביעה להסרת קיפוח שהגיש המשיב, דדון חביב, בעל מניות בחברת בפרט תעשיות מתכת בע"מ, נגד המערערים, האחים, יצחק ומשה פסח, המחזיקים יחד ברוב מניותיה.
בשנת 1989 פנו המערערים ...
פסק דין רעא 6605/15 אילנה שמש, דוד שמש נ' ספייס בניה ויזמות בע"מ
21/02/2016
תמצית העובדות
מהי פרשנותו הנכונה של סעיף 5א לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, שעניינו הפיצוי המגיע לרוכש דירה מקבלן בגין איחור במסירתה? שאלה זו התעוררה במסגרת הבקשה שבפני בהתייחס לחוזה מכר של דירה, אשר כלל הוראה שעניינה איחור במסירת ...
פסק דין עעמ 6315/14 ולפמן תעשיות בע"מ נ' המפקח הארצי על התעבורה, הוועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות במינוי המנהל הכללי של משרד התחבורה, ארדן-תעשיות בטון משוך בע"מ
16/02/2016
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, במסגרתן נדחתה עתירה המכוונת נגד החלטתו מיום 30.9.2013 של המשיב 1, המפקח הארצי על התעבורה, לאשר את המלצות המשיבה 2, הוועדה הבין משרדית ...
פסק דין עעמ 5875/10 התנועה המסורתית, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' המועצה הדתית באר שבע, המשרד לשירותי דת
11/02/2016
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בגדרו נקבע כי לא נפל פגם בהחלטת המועצה הדתית באר שבע למנוע מהתנועה המסורתית, הקונסרבטיבית, והתנועה ליהדות מתקדמת, הרפורמית, להשתמש במקוות שבתחומה לשם ...
פסק דין עעמ 49/16 עמוס רגב, שלדון אדלסון, הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ראש הממשלה נ' רביב דרוקר, חדשות 10 בע"מ, הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד ואח'
10/02/2016
תמצית העובדות
שני ערעורים שהגישו מחד, עמוס רגב ושלדון אדלסון וכן הממונה על יישום חוק חופש המידע ורוה"מ, על קבלת עתירת המשיבים, העיתונאי רביב דרוקר וחברת חדשות 10 בע"מ, וחיוב הממונה למסור להם פרטי מידע הנוגעים לשיחות שקיימו ...
פסק דין סעש 38335-03/14 מנחם נפתלי נ' מדינת ישראל-משרד ראש הממשלה, עזרא סיידוף סמנכ"ל סיידוף נכסים ומבצעים משרד רה"מ, בנימין נתניהו ראש הממשלת ישראל
10/02/2016
תמצית העובדות
תביעה למתן סעד הצהרתי הקובע כי הנתבעים יחד ולחוד הפרו את זכויותיו החוקתיות והחוקיות של התובע, ולמתן צווי עשה קבועים המחייבים את המדינה להשיב את התובע לעבודתו בשירות המדינה במשרה תקנית. כמו כן נתבע תשלום פיצוי ...
פסק דין עא 8805/13 דוד דהאן נ' מדינת ישראל - משרד הבריאות, מדינת ישראל - משרד העבודה והרווחה, מדינת ישראל האפוטרופוס הכללי ואח'
03/02/2016
תמצית העובדות
ערעורו של דוד דהאן, על דחיית התביעה שהגיש בגין הנזקים, שנגרמו לו כתוצאה מהתנהלות הנתבעים, המדינה, המעון והאפוטרופוסים שמונו לו, לאחר שאובחן בכזב כלוקה בפיגור שכלי קל עד גיל 30.
המערער, דוד דהאן, שננטש בלידתו ע"י ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)