IP=18.207.254.88
פסק דין
25/05/2020 - בית משפט השלום דחה בקשה לביטול פסק בוררות ונענה לבקשת אישורו. בית המשפט הבהיר כי צדדים רשאים גם לאחר שמחלוקת ביניהם הוכרעה על ידי ביהמ"ש, לפעול באופן שונה מהאמור בהכרעת ביהמ"ש. על כן, אין מניעה עקרונית שצדדים יסכימו להעביר מחלוקת ...
החלטה
25/05/2020 - בית המשפט העליון קיבל באופן חלקי ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בעניין דחיית תביעה מחמת התיישנות. בית המשפט עמד על עיקרון תקופת ההתיישנות בתביעה נזיקית וקבע, כי מועד התחלת תקופת ההתיישנות הוא המועד בו התובע חשד או צריך היה ...
פסק דין
25/05/2020 - בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים, קיבל בחלקו ערעור על גזר הדין וקבע כי יש להפחית שנתיים מהעונש שנקבע. בית המשפט הקדים וציין כי חומרתן של העבירות אותן ביצע המערער – מופלגת; אכן, בתי המשפט נוקטים יד קשה ...
החלטה
25/05/2020 - בית הדין הארצי לעבודה קיבל תביעה בעניין קביעת מקום שיפוט, והכריע כי דין התביעה להתנהל בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. בית הדין קבע כי החלטה בדבר העברת מקום דיון תתקבל תוך התחשבות גם בשיקולי מאזן הנוחות של הנוגעים בדבר, ...
החלטה
25/05/2020 - בית המשפט העליון דחה בקשה של חברת ביטוח כנגד הכרה במאורע כתאונת דרכים. בעת ביקור בפארק הספארי רכבם של המשיבים עמד בפקק עם מנוע מונע, עדר אנטילופות שחלף בדהרה עלה על הרכב ופגע בו בעוצמה. בית המשפט קבע כי האירוע ...
פסק דין
25/05/2020 - בית משפט השלום בירושלים קיבל באופן חלקי ערעור בעניין עיצום כספי שהוטל לפי סעיף 55(א) לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות. בית המשפט טען כי יש ליתן משקל ממשי לכך שהגורם המחליט הוא האחראי על פי החוק לממש את ...
פסק דין
25/05/2020 - בית משפט השלום בהרצליה קיבל תביעה נגד בנק הפועלים בעניין השבת סכומים שהועברו מחשבון בנק של לקוחה ללא הסכמה. בית המשפט קבע כי מערכת היחסים בין בנק ללקוח הינה מיוחדת ומבוססת בין היתר על פערי הכוחות שבין הצדדים והאמון שנותן ...
פסק דין
25/05/2020 - בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל תביעה להכרה בהתפרצות מחלת סוכרת מסוג 1, הנקראת גם סוכרת נעורים, כתאונת עבודה. בית הדין הבהיר כי בנסיבות מסוימות יכול דחק נפשי מקדים לשמש כגורם 'הדק' לפריצה של סוכרת או להחמרתה, והקשר בין ...
פסק דין
25/05/2020 - בית המשפט המחוזי בחיפה דחה ערעור שהוגש על החלטת הועדה הרפואית בעיין נכות בגין ליקויי שמיעה. נפסק כי דרכי הבדיקה הראויות על-מנת להגיע למסקנה הרפואית הינן עניין רפואי מקצועי שבית המשפט אינו מתערב בו, שיקולי הועדה הם שיקולים רפואיים – ...
החלטה
25/05/2020 - בית המשפט לענייני משפחה בת"א דחה תביעה לביטול הסכם גירושין שניתן לו תוקף של פס"ד ע"י בית המשפט אשר הוגשה לאחר שלוש שנים. נקבע כי על אף שניתן לבטל הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין אם נפל פגם בכריתתו, ...
החלטה
25/05/2020 - בית השפט לענייני משפחה בפתח תקווה קיבל באופן חלקי את בקשת התובע להטיל על האם הוצאות ריאליות בגין ניהול הליך. בית המשפט קבע כי האם אחראית להימשכות ההליכים על כל המשתמע מכך ואף לא עשתה דבר על מנת לנסות ולבדוק ...
פסק דין
25/05/2020 - בית משפט השלום בפתח תקווה דחה תביעה נזיקית לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לעגלים במשק של התובע. אין חולק, כי יש לשירותים הווטרינריים חובת זהירות מושגית כלפי מגדלי הבקר, עם זאת, עסקינן בסבירות הפעלתה של סמכות מנהלית מערכתית, ויש לבחון את ...
פסק דין
24/05/2020 - בית משפט השלום בת"א קיבל תביעה נגד עורכת דין בעניין השבת כספים שגבתה עבור הלקוח. בית המשפט הבהיר כי עורך דין הינו נאמנו של הלקוח, לחובת נאמנות זו משקל מיוחד ולא בכדי שמדובר בכספי הלקוח; בית המשפט קבע על פי ...
פסק דין
24/05/2020 - בית המשפט לענייני משפחה בת"א קיבל באופן חלקי תביעה להפחתת מזונות ששילם האב בשל שינוי נסיבות מהותי. בית המשפט ציין כי ההלכה המשפטית קובעת, כי פסק דין למזונות אינו מהווה מעשה בית דין, ואין זה משנה אם פסק הדין ניתן ...
החלטה
24/05/2020 - בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב דחה תביעה של אישה לתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו לה כתוצאה מסירובו של הבעל להמשיך בטיפולי פוריות שהחלו, וחייב את הנתבע עבור תשלום מחצית מסך הטיפול האחרון בלבד. בית המשפט קבע כי הזכות (החיובית) ...
פסק דין
24/05/2020 - בית המשפט המחוזי דחה עתירה המבקשת לחייב בורר להמשיך בבוררות או לחילופין למנות בורר אחר. בית המשפט קבע כי הסכסוך בין הצדדים יתברר בין כתלי בית המשפט. בנוסף הבהיר בית המשפט כי השיקולים אשר הנחו אותו לקביעה זו היא ...
החלטה
24/05/2020 - בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת הערעור של בית המשפט המחוזי בהכרעת וגזר דין. בית המשפט קבע הלכה פסוקה היא כי רשות ערעור "בגלגול שלישי" תינתן רק במקרים המעוררים סוגיה משפטית עקרונית החורגת מעניינו הפרטי של המבקש, ...
החלטה
24/05/2020 - בית המשפט העליון דחה עתירה בעניין פגיעה בזכויות יסוד בימי הקורונה; העותרים ביקשו להחריג את הר הבית מצו בריאות העם, ולאפשר לקבוצת יהודים עלייה אליו. בית המשפט נימק את החלטתו והסביר כי ההגבלה על עליית יהודים להר הבית פוגעת בשורה ...
פסק דין
24/05/2020 - בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל את בקשת הנאמנת לביטול הליכי פשיטת הרגל נגד החייב. בית המשפט קבע כי התנהלותו של החייב במשך ההליכים מלמדת על זלזול בוטה בנושיו ובבית המשפט. בית המשפט נימק את החלטתו וטען כי נוכח מחדליו ...
פסק דין
24/05/2020 - בית המשפט המחוזי בלוד דחה תביעה שעילתה "חיים בעוולה" מחמת העדר אחריות ומחמת העדר קשר סיבתי. בית המשפט הבהיר כי לעניין הקשר הסיבתי נקבע מבחן דו שלבי השלב הראשון, מתמקד במישור הכללי - אובייקטיבי. על התובעים להראות כי אילו ...
פסק דין
24/05/2020 - בית משפט השלום בתל אביב קיבל תביעה לפיצוי בגין פגיעה וניצול זכויות קניין. בית המשפט קבע כי זכויות בניה אינן חלק מהמקרקעין ומהרכוש המשותף והן מהוות: "נכס משותף" המצוי ב"בעלות משותפת" של כלל הדיירים בבית המשותף והצמדתו של גג לדירה ...
פסק דין
24/05/2020 - בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה תביעה לביטול פשרה שניתן לה תוקף של פסק דין. בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין לא מתקיימות עילות לביטול הסכם הפשרה, כגון שינוי נסיבות או שיקולי צדק. בית המשפט עמד על כך כי ...
פסק דין
24/05/2020 - בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק דחה עתירה בעניין ביטול הליך הסגרה לאחר הכרזה על "בר הסגרה" וזאת בשל התפשטות נגיף הקורונה. בית המשפט קבע כי כאשר מתקיימים התנאים להסגרה על פי דין יפעיל השר את סמכותו אלא ...
פסק דין
24/05/2020 - בית משפט השלום בחיפה קיבל את תביעתה של עיריית כפר סבא והשית על הנתבע פיצוי בסך 27,000 ₪ בגין לשון הרע. בית המשפט הבהיר כי הפיצוי התרופתי בגין לשון הרע נועד להשיג שלושה יעדים: לעודד את רוחו של הניזוק שנפגעה ...
פסק דין
24/05/2020 - בית הדין האזורי לעבודה קיבל באופן חלקי תביעה כנגד מעסיק ופסק לתובע תשלום גמול שעות נוספות, דמי חגים, פדיון הבראה ודמי גמולים לפנסיה. בית הדין הבהיר כי הכלל המושרש בבתי הדין לעבודה הינו כי יש ליתן משקל מועט יחסית לכתבי ...
החלטה
24/05/2020 - בית המשפט ענייני משפחה דחה בקשה שהוגשה ע"י בעל מניות בחברות להורות לחברות למסור מידע ומסמכים לדירקטור בחברות. בית המשפט קבע כי חובתו הראשית של דירקטור בחברה היא כלפי החברה ולא כלפי בעל מניות אינדיבידואלי, וזאת אף אם מונה לשם ...
החלטה
21/05/2020 - ועדת הערר לתכנון ובנייה במחוז ירושלים דחתה בקשה להתליית היתר בניה. הוועדה קבעה על פי הלכה פסוקה כי בבקשה להארכת מועד המוגשת לוועדה ייבחן יו"ר הועדה את טעמי האיחור ושאר נסיבות ויבדוק האם הובאו טעמים סבירים המצדיקים את ההארכה המקרה, ...
החלטה
21/05/2020 - בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את בקשותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לעניין היעדרות מהדיון וכניסת מייצגים נוספים לאולם הדיונים. בית המשפט נימק את החלטותיו וקבע ככלל לא יידון אדם בפלילים אלא בפניו, ועל אף זאת נקבע בסעיף 128 לחוק ...
החלטה
21/05/2020 - בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל תביעה בעניין מניעת הגשת פס"ד למימוש בהוצל"פ, בשל פסק דין סותר בערעור. בית המשפט התייחס לטענת חוסר תום הלב והבהיר כי בעל דין חייב להפעיל את כוחותיו המשפטיים הדיוניים בדרך מקובלת ובתום לב. עליו ...
פסק דין
21/05/2020 - בית משפט לענייני משפחה בירושלים קיבל תביעה להחזרת ילדיהם החטופים של הצדדים וקביעת הסדרי ביקור, על פי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א – 1991, בית המשפט קבע כי נקודת המוצא של האמנה היא כי טובתו של קטין היא ...
החלטה
21/05/2020 - בית המשפט העליון הורה על הארכת מעצר קטין ב-45 ימים נוספים זאת בשל אופיה המסוכן של העבירה בה הוא נאשם. בית המשפט התייחס לכך כי אין דין קטין כדין בגיר, וחוק המעצרים מונה קטינות נאשם כ"טעם מיוחד" העשוי להצדיק מעצר ...
פסק דין
21/05/2020 - בית משפט השלום בתל אביב קיבל תביעה של רוכשי דירה נגד קבלן בגין ליקויי בנייה וחייב את הקבלן בתשלום פיצויים בסך 120,232 ₪, הכוללים רכיב של פיצוי בגין עומת נפש, בית המשפט נימק רכיב זה וקבע שנקודת המוצא היא שכאשר ...
החלטה
21/05/2020 - בית המשפט המחוזי בלוד דחה ערעור שהוגש בעניין הכנסות שהופקו מיחידות דיור וההוצאות שנדרשו לשם כך. בית המשפט טען כי בשיטת דיווח לפי בסיס מזומן, כשמתקבל תקבול יש לדווח על הכנסה, וכשמוצא תשלום יש לדווח על הוצאה. זוהי שיטת דיווח ...
גזר דין
21/05/2020 - בית משפט השלום בת"א קיבל בחלק קטן תביעה בגין הפרת זכויות על פי חוק עוולות מסחריות, פקודת הנזיקין וחוק עשיית עושר ולא במשפט, וחייב את הנתבעת לשלם פיצוי בסך 25,000 ₪. בית המשפט קבע כי במסגרת דיני עשיית עושר ולא ...
החלטה
21/05/2020 - בית המשפט העליון דחה בקשה לתיקון פסק דין כך שיפורסם שמו של המערער חלף הגדרתו כ"פלוני". בית המשפט נימק החלטתו בהסתמך על סעיפי החוק הקובעים כי בית המשפט רשאי לדון בדלתיים סגורות אם ראה צורך בכך; ומורה כי אין לפרסם ...
החלטה
21/05/2020 - בית המשפט העליון דחה בקשה לקיום משפט חוזר, וקבע כי מוסד המשפט החוזר מאזן בין שני ערכים מרכזיים: חשיפת האמת והצדק ומניעת הרשעות שווא מחד גיסא, ועקרונות סופיות הדיון, הוודאות המשפטית, היציבות והיעילות הדיונית מאידך גיסא; הלכה היא כי בית ...
פסק דין
21/05/2020 - בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק דחה על הסף עתירה שהוגשה בעניין ביטול הכרעת דין של בית המשפט המחוזי בשל חוסר סמכות של המותב לשבת בדין. בית המשפט הבהיר כי בשבתו כבית משפט גבוה לצדק הוא אינו משמש ...
פסק דין
21/05/2020 - בית המשפט העליון קיבל את ערעורו של פלוני וקבע כי הוא יוכר כנכה צה"ל בהתאם לחוק הנכים ולפי החלטה של ועדת הערעורים. בית המשפט עמד על פרשנותה ויישומה של הפסיקה לדרישת הקשר הסיבתי האובייקטיבי בין שירות צבאי של חייל לבין ...
פסק דין
21/05/2020 - בית המשפט המחוזי בחיפה דחה ערעור שהוגש על החלטת הועדה הפסיכיאטרית ולפיה הוארך אשפוזו הכפוי של המערער, בית המשפט קבע כי יש להמשיך באשפוז הכפוי כאשר הדבר הכרחי, אף אם יש שינוי בעילותיו, תוך קיום המצב הנדרש על י האלטרנטיבות ...
פסק דין
21/05/2020 - בית המשפט המחוזי בחיפה דחה עתירת אסיר בדבר שחרור לחופשה מיוחדת בעקבות מצב החירום במדינה, ובהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חופשה מיוחדת לאסיר), התש"ף – 2020. בית המשפט הדגיש כי יחד עם זאת תקנות אלו אינן מבטלות ואינן ...
פסק דין
20/05/2020 - בית הדין האזורי לעבודה בירושלים דחה תביעה שהוגשה נגד החלטת פקידת התביעות שדחתה בקשה להכיר בליקויים כ"פגיעה בעבודה". בית הדין קבע כי עילת המיקרוטראומה עשויה להתקיים כאשר המבוטח מוכיח שתנאי עבודתו כללו ביצוע תנועות "פתאומיות" חוזרות ונשנות משך זמן ממושך ...
הכרעת דין
20/05/2020 - בית משפט השלום בת"א זיכה נאשם ופסל ראיה שהושגה שלא כדין. בית המשפט דן בקבלת הראייה הפסולה וציטט הלכה הקובעת כי, לבית המשפט נתון שיקול דעת המאפשר לו לפסול קבילות של ראיה, אם הראיה הושגה שלא כדין וקבלתה פוגעת באופן ...
החלטה
20/05/2020 - בית המשפט העליון דחה בקשה לסעד זמני, וקבע כי התנאים למתן סעד זמני בתקופת הערעור מחמירים מאלה החלים בערכאה הדיונית. דחיית העתירה משפיעה על נקודת האיזון בין האינטרסים המנוגדים של בעלי הדין, ונקודת המוצא היא שיש לאפשר לזוכה בפסק הדין ...
החלטה
20/05/2020 - בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל תביעה להכרה בפגיעה עקב נפילה כתאונת עבודה. בית המשפט קבע כי כלל הנסיבות המצטיירות מחומר הראיות מעידות על קיומו של קשר הדוק וזיקה חזקה בין נפילתה של התובעת לבין עבודתה, ויתרה מכך, קבע ...
החלטה
20/05/2020 - בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, שהתיר הליכי מימוש דירה. בית המשפט קבע מחד גיסא כי נושה מובטח אינו רשאי להתעלם מהליכי חדלות הפירעון באופן מוחלט. על כן, נושה מובטח המבקש לפעול למימוש בטוחתו ...
פסק דין
20/05/2020 - בית הדין האזורי לעבודה בת"א דחה תביעה להכרה בפגיעה בגב כפגיעה בעבודה לפי תורת המיקרטראומה, וקבע כי התשתית העובדתית הנדרשת כתנאי להכרה בפגיעה בעבודה במסגרת תורת המיקרוטראומה מחייבת הוכחת קיומן של פגיעות זעירות שכל אחת מהן הסבה נזק זעיר בלתי ...
החלטה
20/05/2020 - בית המשפט העליון אישר בקשת הארכת מעצר בתשעים ימים נוספים. בית המשפט נימק את החלטתו והבהיר כי ההכרעה בבקשה להארכת מעצר מבוססת על איזון בין זכות הנאשמים לחירות לבין שמירה על שלום הציבור וביטחונו, ותקינות ההליך המשפטי, וזאת תוך איזון ...
פסק דין
20/05/2020 - בית משפט השלום בת"א קיבל בחלקה תביעה וקבע כי משטרת ישראל תפצע את התובע בסכום של 6,000 ₪. בית המשפט מצא כי הנתבעת התרשלה ונימק כי עוולת הרשלנות היא הטלת אחריות על המשיבה תלויה אפוא בהוכחת התגבשותם של יסודות עוולת ...
החלטה
20/05/2020 - בית משפט השלום בתל אביב דחה בקשה לפסילת מותב מלשבת בדין. בית המשפט קבע כי דבריי השופטת לא עלו לכדי משוא פנים ועל כן דין הבקשה להידחות. יתרה מזאת גרס בית המשפט כי התחושה הסובייקטיבית לחשש ממשוא פנים צריכה להיות ...
החלטה
20/05/2020 - בית המשפט העליון דחה בקשה למשפט חוזר בטענה כי המבקש לא הציג בבקשתו ראיות בעלות משקל סגולי, היכולות להביא לשינוי תוצאות המשפט בעניינו, ואף לא מצאתי כי נגרם לו עיוות דין המצדיק קיומו של משפט חוזר. בית המשפט הוסיף כי ...
פסק דין בג"צ 7647/16 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שרת התרבות והספורט
13/05/2020
תמצית העובדות
עניינה של העתירה שבפנינו הוא במבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחומי: התיאטרון, הגופים הכליים והמחול. משרד התרבות והספורט (להלן גם: המשרד, או משרד התרבות) מעניק מדי שנה כספי תמיכה למוסדות תרבות שונים, וזאת ...
פסק דין עפ 4737/18 ברק נגר נ' מדינת ישראל, ג.ס., ד.ל.
12/05/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, בו הורשע המערער בעבירה של ניסיון רצח ובעבירות נוספות, ונגזרו עליו, בין היתר, 12 שנות מאסר בפועל.
אקדים ואומר כי הצדדים אינם חלוקים על עיקרי העובדות, והמחלוקת ביניהם ...
פסק דין עע 27891-09/16 מדינת ישראל, מועצה דתית באר שבע, מועצה דתית ערד ואח' נ' אברהם שי,
30/04/2020
תמצית העובדות
המשיבים בכל הערעורים הם קייסים, אלמנותיהם של קייסים ורבנים בני הקהילה האתיופית. בעקבות מחאת יוצאי אתיופיה והקייסים בעניין הכרת הממסד הדתי במדינה במעמדם של הקייסים והרבנים יוצאי אתיופיה, הוקמה ביום 16.9.1992 ועדה, אשר הוסמכה לבדוק את ...
פסק דין סקכ 24301-02/15 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – האגף לאיגוד מקצועי, ארגון הרבנים הארצי בהתיישבות נ' מדינת ישראל, חבר המועצות האזוריות, חבר המועצות הדתיות בישראל ואח'
19/04/2020
תמצית העובדות
ההליך הנדון עניינו חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת בדבר העסקת רבנים במועצות האזוריות מחודש ינואר 2014, שבו נקבעו הוראות שונות בעניין העסקתם של רבנים במועצות האזוריות וביישובים במועצות האזוריות. בין היתר, החוזר עוסק באופן הפיקוח והדיווח ...
החלטה בג"צ 2592/20 התנועה למען איכות השלטון בישראל, ד"ר ארנה ברי ו-122 אח', עמותת "חוזה חדש" ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, היועץ המשפטי לכנסת ואח'
06/05/2020
תמצית העובדות
במהלך השנה החולפת התקיימו בישראל שלוש מערכות בחירות: לכנסת ה-21, לכנסת ה-22 ולכנסת ה-23, בלא שעלה בידי מי מחברי הכנסת עד כה להרכיב ממשלה. הבחירות לכנסת ה-23 התקיימו ביום 2.3.2020, זמן קצר לאחר התפרצות נגיף הקורונה ...
פסק דין רעפ 7052/18 מדינת ישראל נ' רפי רותם
05/05/2020
תמצית העובדות
שתי סוגיות נכבדות נכרכו זו בזו בעניין הנדון: האחת – מקומה של דוקטרינת הביקורת המנהלית בהליכים פליליים; השנייה – מעמדו והיקפו של עקרון השיוריות הפלילית במשפט.
המשיב, רפי רותם, עבד משך שנים רבות כקצין חקירות ומודיעין ...
פסק דין סעש 28338-06/17 בני כהן נ' מפעת 1965 (1987) בע"מ, ידידיה אביטוב
02/04/2020
תמצית העובדות
התובע, מר בני כהן (להלן: התובע ) עבד אצל הנתבעת חברת מפעת 1965 (1987) בע"מ (להלן: הנתבעת), שעוסקת בתחום פינוי אשפה ופסולת מוצקה, החל מיום 1.12.2006 בתפקיד מנהל התפעול והשירות. לפני כן התובע גם עבד בנתבעת ...
פסק דין בג"צ 1550/18 עמותת הפורום החילוני, פרופ' יורם לס, ח"כ תמר זנדברג ואח' נ' שר הבריאות, מנכ"ל משרד הבריאות, הרבנות הראשית לישראל ואח'
30/04/2020
תמצית העובדות
שתי עתירות המכוונות נגד האיסור הגורף שמנהיגים בתי חולים ברחבי הארץ במהלך חג הפסח על הכנסת חמץ או מזון אחר שאינו ארוז באריזה סגורה שעל גביה חותמת כשרות לפסח לשטחי בית החולים.
לפי הטענות בשתי העתירות, ...
החלטה עע 1031-08/15 אר.אס.אל אלקטרוניקה, התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל נ' ארז ריהוט תעשייה בע"מ, מליק אריזות בע"מ, א.צ ויסמן בע"מ ואח'
27/04/2020
תמצית העובדות
שני ערעורים, שהדיון בהם התנהל על גבי פרוטוקול אחד, המופנים כנגד שני פסקי דין שניתנו בבתי הדין האזוריים לעבודה בחיפה ובנצרת. השאלה המשפטית העומדת במרכזם של שני הערעורים זהה, ועוסקת בזכאותם של ארגוני המעסיקים בתחום התעשייה ...
פסק דין בג"צ 2293/17 אסתר צגיי גרסגהר, צגה קיברום מהרטב, סלומון קאסה ואח' נ' כנסת, שר הפנים, שר האוצר ואח'
23/04/2020
תמצית העובדות
בעתירה שבפנינו מתבקש בית המשפט להורות על בטלותו של סעיף 4 לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014 (להלן: החוק המתקן), המחייב עובדים זרים שנכנסו לישראל שלא דרך תחנת גבול ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)