IP=174.129.67.45
הצעת חוק
26/03/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע את יום ה 9 במאי לציון ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית, בין היתר באמצעות פעילויות במערכת החינוך, וכן בכנסת ובממשלה, כאשר הדבר מהווה ביטוי ...
פסק דין
26/03/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את תביעת האב שסרובם של הילדים לפגוש אותו נובע מהסתת האם, וקבע כי משמורת הילדים אצל אימם בטלה באופן זמני לשלושה חדשים, ולעת עתה הילדים לא יהיו במשמורת האם ולא במשמורת האב, אלא יוגדרו לשני הצדדים זמני ...
הצעת חוק
26/03/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – הגדלת הסכום להשתכרות בנוסף לקיצבה), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי אדם יחיד יוכל להרוויח במקום 20% מהשכר הממוצע כיום, עד ל-40% מהשכר הממוצע במשק ללא הפחתה מגמלת הבטחת הכנסה. ...
פסק דין
26/03/2017 - ביה"ד הרבני דחה תביעת גירושין של האישה. ביה"ד קבע לאור טענות האישה, שלכאורה הבעל מאוס עליה, אולם הלכה ברורה היא שבכהאי גוונא אין כופין לגרש; נקבע כי נידון דידן אינו כלול בקטגוריה של "מאיס עלי באמתלא מבוררת" שיש פוסקים המחייבים ...
הכרעת דין
26/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע את דוד אדרי בעבירה של סיוע לגידול ולהחזקה של סמים מסוכנים, לפי סעיף 31 לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי לעניין העבירה של החזקת סם מסוכן, מושג השליטה משמעותו, כי לאדם היכולת, על-פי מהלך העניינים הטבעי והרגיל, להגיע ...
פסק דין
26/03/2017 - ביה"ד הארצי דחה את ערעור של אוריאל ברד נגד קנסטו בע"מ לתשלום גמול שעות נוספות; ביהמ"ש קבע כי אפשרות תשלום "גמול שעות נוספות גלובלי" לא הוסדרה על ידי המחוקק, אך הוכרה בפסיקה כלגיטימית. נדרש כי הסכמת העובד לצורת תשלום זו ...
החלטה
26/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של וולקן תעשיות רכב בע"מ על החלטת המנהל המיוחד אשר מונה במסגרת הצעה להסדר נושים, לדחות את בקשת וולקן להאריך את המועד להגשת תביעת חוב. ביהמ"ש קבע כי גם אם וולקן לא ידעה בפועל על ...
פסק דין
26/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בחלקו את ערעורו של דוד זכריה ובניו בע"מ על פסק דינו של ביהמ"ש קמא אשר קבע כי על דוד זכריה לשלם לסלע שיווק מוצרי בטון בע"מ סך של 278,788 ₪ בגין חוב עבור אבנים לריצוף כבישים ומדרכות ...
החלטה
26/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את עררו של עטא נגאר על החלטת בית משפט קמא לעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. נגאר, הואשם בגניבת זוג אופניים חשמליים עבירה לפי סעיף 384 לחוק העונשין, ובכניסה לישראל שלא כחוק עבירה לפי סעיף 12(1) לחוק ...
גזר דין
26/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על רונאל כהן מאסר בפועל למשך תשעה חודשים בגין עבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, עת יצא בעקבות המתלונן, כשהוא מצויד בשני אלות ברזל; והכה אותו בחזקה באמצעות אלת הברזל, בידיו, בראשו וביתר חלקי גופו. ...
פסק דין
26/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתו של בנק אוצר החייל בע"מ נגד אודי שאלתיאל שערב לחובה של חברת משה שאלתיאל בע"מ שבבעלותו, שנטלה אשראי מבנק אוצר החייל וחייב את שאלתיאל לשלם לבנק את סכום שתי הערבויות בסך של 1,900,000 ₪. נקבע ...
פסק דין
26/03/2017 - ביה"ד האזורי לעבודה קיבל את תביעתה של ימית ציפור לתשלום נזק בלתי ממוני , בסך 70,000 ₪, בגין אי קבלתה של התובעת לעבודה באיל מקיאג' קוסמטיקה (2013) בע"מ בשל הריונה, וזאת בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. ביהמ"ש קבע כי איל ...
פסק דין
26/03/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתו של ארי קרשין נגד עודד ומשה צביקל להשבת כספי הלוואה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט; עודד צביקל , פנה בבקשה לארי קרשין להלוואת סך של 100,000 ₪, וזאת באמצעות העברת הכספים לחשבון משה צביקל ...
החלטה
26/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי אישר הסדר הפשרה בו התחייבה עיריית תל אביב להשיב סך של 6,014,000 ₪ לחברי הקבוצה המיוצגת, היינו, למי שנשאו בתשלום כספי אגרת ביוב שנגבו ביתר, בידי עיריית תל אביב. ביהמ"ש קיבל הודעת עדכון של עיריית תל אביב, לפיה ...
הכרעת דין
26/03/2017 - ביהמ"ש השלום זיכה את מרדכי שם טוב, בעלים של מקרקעין עליהם הופעל שלא כדין צהרון לילדים, מעבירות שימוש חורג במקרקעין בניגוד להוראות הקבועות בחוק התכנון ובניה. ביהמ"ש קבע כי שם טוב עמד בנטל המוטל עליו והוכיח, כי לא התרשל במניעת ...
פסק דין
23/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורה של חברה להשכרת רכבים, בסט קאר חברה לשרותי רכב בע"מ' על החלטת ביהמ"ש קמא לחייבה בנזקי רכוש שנגרמו על-ידי תייר ששכר רכב מהחברה עת היה מעורב בתאונת דרכים. ביהמ"ש קבע כי בדין הישראלי, ככל שהמדובר ...
החלטה
23/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי הוציא צו חוסם נגד מייק ואן קול שאוסר עליו להגיש כל הליך שהוא, לבית המשפט המחוזי, לרבות: כתב תביעה, ערעורים, בקשת רשות ערעור, ובקשת ביניים, אא"כ הוא יגיש בקשה מקדמית לנשיא ביהמ"ש. מר ואן קול הוא תובע סדרתי, ...
פסק דין
23/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורו של מרדכי מרקוס נגד אמיר בוהדנה לכך, שבוהדנה יחויב לשלם לו פיצוי בעילת פרסום שנעשה בניגוד לחוק איסור לשון הרע, בגין לשון הרע, שהוציא המשיב על המערער בתגובית שפרסם המשיב ברשת הפייסבוק. בעיצומו של מבצע ...
פסק דין
23/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי אישר הסדר פשרה מתוקן בתובענה הייצוגית בה נטען כי עיריית תל-אביב-יפו גבתה מתושבי העיר ומעסקים הפועלים בתחומה אגרת ביוב שלא כדין. על פי הטענה, העירייה כללה רכיב בשם "החלפת צנרת" בשני תחשיבים שונים, שמכוחם נגבו אגרת הביוב והיטל ...
הצעת חוק
23/03/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק עורכי דין מיוחדים, התשע"ז–2017 שמטרתה להסדיר בחוק את מעמדו, הליך בחירתו ותפקידו של עורך הדין המיוחד בעל סיווג בטחוני, שניתן יהיה לחשוף בפניו את החומר החסוי הליכים הכרוכים בעניינים מסווגים מבחינת ביטחון המדינה. זאת ...
פסק דין
23/03/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעתה של צח אורני בע"מ נגד גד"ש שמ"ש לחוב בגין דמי שכירות ולהשבת מאזני גשר לשקילת משאיות. ביהמ"ש דחה את טענתה של אורני, אשר רכשה במסגרת הליכי פירוק את "כלל זכויותיה ונכסיה" של חברת סי.דבליו.סי ובין ...
פסק דין
23/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תביעת סופר-פארם (ישראל) בע"מ נגד ביג מרכזים מסחריים בע"מ למתן צו מניעה זמני, שיורה להנהלת ביג מרכזים מסחריים בע"מ למנוע פתיחתו והפעלתו של בית מרקחת מכבי, במרכז המסחרי "ביג" שביוקנעם. הבקשה מבוססת על ההסכם בין סופר ...
החלטה
23/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תביעתו של רובינשטיין נגד שטרית להורות על פירוק השיתוף בדרך מכירה, לאפשר לצדדים שלישיים להשתתף בהתמחרות ולקבוע מחיר מינימום להתמחרות. ביהמ"ש קבע כי ע"פ חוק המקרקעין, במקרקעין הניתנים לחלוקה יהיה פירוק השיתוף בדרך של חלוקה בעין ...
החלטה
23/03/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את בקשתו של דוד רטיג לצו זמני הקובע כי על חברת דואר ישראל בע"מ לשלם לו לאלתר את הגמלה לה הוא זכאי מדי חודש בחודשו עד בירור ההליך העיקרי. התובע הוא אדם בן 65, אשר הוצא לפרישה ...
פסק דין
23/03/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של משה מלול על החלטת בית המשפט קמא במסגרתה נקבע כי, מלול ירצה בישראל את יתרת עונש המאסר שהושת עליו בפסק דין שניתן בעניינו על ידי בית המשפט במחוז המרכזי של קליפורניה בארצות הברית. ביהמ"ש ...
הכרעת דין
23/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר מאסרים שונים על שגיב בן משה טיירי ואח' בגין עבירה של סחיטה באיומים שהביאה לדבר מעשה, בשעה שטיירי ואח' התגוררו בבית המלון "ווסט" תל אביב, ושם נקטו באמצעי אלימות, הפחדה ואיומים כלפי אורחי המלון, מנהליו ועובדיו.; הם ...
פסק דין
23/03/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשת היועמ"ש להורות על הכרזת קטין, שזהות אביו אינה ידועה לאם הלוקה בהפרעה סכיזואפקטיבית, כבר אימוץ ולמסורו לאימוץ למשפחת האומנה. ביהמ"ש קבע כי ע"פ סעיף 13(א)(7) חוק אימוץ ילדים, באין הסכמת הורה, רשאי בית משפט, ...
פסק דין
23/03/2017 - ביה"ד לעבודה דחה באופן חלקי את תביעתו של יעקב אשר נגד טרגון הסעדה והשקעות בע"מ לקבלת סך של 351,077 ₪ בגין פיצויי פיטורים, זכויות סוציאליות ופיצויי בגין הוצאת לשון הרע. ביה"ד קבע שהתובע הפר את חוזה העבודה שלו שבמסגרתו הועסק ...
פסק דין
23/03/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתו של רועי נעים נגד אלגו השקיה בע"מ וחייב את אלגו בתשלום עבור המוצרים אותם הזמינה ממנו, ואשר אין לגביהם מחלוקת כי אלו הוזמנו ממנו, בסך של 62,658 ₪. מנגד קיבל ביהמ"ש חלקית את תביעתה הנגדית ...
הצעת חוק
22/03/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה לעובד שפוטר לאחר שהגיע לגיל פרישה), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי גם עובדים שפוטרו לאחר הגיעם לגיל פרישה יהיו זכאים לדמי אבטלה. שלילת הזכאות לדמי אבטלה מעובד שהפך מובטל ...
פסק דין
22/03/2017 - ביה"ד לעבודה דחה על הסף את תביעתה של ענת מוברמן נגד משרד החינוך האגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, בבקשה לשקילות התואר השלישי שקיבלה מאוניברסיטת ניקרגואה בהשוואה לתואר שלישי ישראלי לצרכי דירוג ושכר. ביה"ד קבע כי על מנת שבית הדין ירכוש ...
פסק דין
22/03/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעור מפעלי תרנ"א מלונאות ונופש נגד רשות מקרקעי ישראל, בגין הפרות הרשות את הסכם הפשרה. ביהמ"ש קמא קבע כי הרשות הפרה את הסכם הפשרה, בכך שסירבה לחתום על הבקשה לשימוש חורג ובכך ששלחה את ההודעה בדבר ...
החלטה
22/03/2017 - ביהמ"ש העליון דחה בקשה לסילוקה על הסף של המרצת הפתיחה שהגישה עמותת תושבי מתחם אסותא נגד היתר בניה שניתן לבניית מגדל מגורים במתחם בית החולים אסותא. ביהמ"ש קבע כי הטענה לפיה מדובר בתובענה שאינה ראויה לבירור בדרך של המרצת פתיחה ...
החלטה
22/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת פקיד שומה להוסיף לנימוקי השומה בערעור שני נימוקי שומה חדשים; האחד, כי הוצאות רכישת חפצי אומנות על ידי המערערת, אינן הוצאות הכרוכות ושלובות בהליך הפקת הכנסתה של המערערת ועל כן אינן מותרות בניכוי על פי ...
פסק דין
22/03/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את תביעת האישה לפסק דין הצהרתי, כי הינה זכאית להירשם כבעלת מחצית הזכויות בדירת מגורים הרשומה ע"ש בעלה הנתבע. לכתב התביעה צורף נושה שהגיש כנגד הבעל בקשה לביצוע שטר, הנושה פתח בהליכי מימוש, ובא כוחו אף ...
החלטה
22/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור הבעל נגד סמכותו של בית משפט לענייני משפחה לפסיקת מזונות זמניים לאשה ולילדיהם הקטינים. לטענת הבעל, על פי סעיף 4 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) האשה הייתה מנועה מלהגיש תביעה כלשהי לערכאה שיפוטית ...
הכרעת דין
22/03/2017 - ביהמ"ש השלום הרשיע את אלכסיי גרייז בעבירות של התעללות בבעל חיים, עת הוצגה ראיה בה נצפה אדם שופך חומר נוזלי מחלון דירה, לעבר הקרקע, על כלביו של יורם לוי , וגרם להם לכאבים עזים, ופצעי כוויות בכל חלקי הגוף. ביהמ"ש ...
גזר דין
22/03/2017 - ביהמ"ש השלום גזר על מרדכי יהודה פריד מאסר בפועל למשך 3 חודשים בגין עבירת החזקה לפי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים כאשר מרדכי הסתובב יחד עם כלבו, שלא היה קשור ברצועה, וכלב זה נשך את כלבתו של המתלונן וגרם לה ...
פסק דין
22/03/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את תביעת בנותיו של המנוח מנישואיו הראשונים לפס"ד הצהרתי מכח הלכת השיתוף, אשר לפיו אימן המנוחה הינה בעלת זכויות במחצית הרכוש אשר היה בבעלותו של אביהן המנוח, כאשר כפועל יוצא מכך הכרה כי התובעות זכאיות למחצית ...
פסק דין
22/03/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תובענה לקיום צוואת המנוחה ודחה התנגדות לצוואה בקובעו כי, המנוחה היא זו שחתמה על צוואתה וחתימתה לא זויפה; וכן אין פגם בכך שהצוואה נחתמה רק בעמוד האחרון, ולא בכל עמוד שלה. מומחה מטעם בית המשפט קבע ...
גזר דין
22/03/2017 - ביהמ"ש לנוער הטיל על קטין (בעת ביצוע העבירות) צו מבחן למשך 6 חודשים, תוך הימנעות מהרשעתו, בגין ביצוע עבירות התפרצות בצוותא למקום מגורים בכוונה לבצע גניבה בקובעו כי בכל הנוגע לנאשמים קטינים, נקיטה בדרך של אי הרשעה יותר מקובלת, שכן ...
פסק דין
22/03/2017 - ביהמ"ש העליון דחה ברובו את ערעורם של בעלי המאפיות דוידוביץ, אלומות, וברמן, על הכרעת הדין שניתנה בבימ"ש קמא שבמסגרתה הם הורשעו בגין היותם צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות ובקיום מגעים שונים, ותכליתם הייתה להגיע להסכמות לפיהן המאפיות שבניהולם, יימנעו מתחרות ...
גזר דין
22/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על חנוך פשדצקי 4 שנות מאסר בפועל בגין קשר שקשר עם אחרים להונות את חברת "ארופד סחר בע"מ", חברה לאספקת כבלים, ציוד חשמלי ואלקטרוניקה, במטרה להוציא מהחברה ציוד במרמה ולמכור אותו לאחרים, תוך שהוא מציג עצמו בכזב ...
החלטה
22/03/2017 - ביה"ד הארצי לעבודה אישר בהחלטה את ההסכמות שהושגו בין לשכת המסחר תל אביב והמרכז, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ועובדי נמלי ישראל, באשר לחזרתם לעבודה סדירה ותקינה בנמלי חיפה ואשדוד בהקדם האפשרי. ...
גזר דין
21/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על סברין זבידאת, אם ל 3 ילדים, 50 חודשי מאסר בגין הרשעתה בעבירות של חברות בארגון טרוריסטי המכונה "דאעש" , שעה שהזדהתה עם ארגון מחבלים זה, ערכיו ומטרותיו. נקבע כי, במעשיה אלו היא פגעה בצורה קשה בערכים ...
הצעת חוק
21/03/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – תגמולים לנפגעי פעולות איבה מחוץ לישראל), התשע"ז–2017 שמטרתה לתקן את חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970, ולקבוע כי פגיעת איבה, לגביה חל החוק, תכלול גם פעולות שבוצעו מחוץ ...
פסק דין
21/03/2017 - ביה"ד הרבני התיר לבת שהולדתה הייתה בספק ממזרות לבוא בקהל; האם התחתנה בגרוזיה, ולאחר כעשר שנות נישואין, הצדדים נפרדו (ללא גט). בארץ הכירה גבר זר וכאשר הייתה מעוברת שאלת ייחוס הוולד עלתה בביה"ד. נקבע כי אין כלל חזקת נישואין כדמו"י ...
פסק דין
21/03/2017 - ביהמ"ש העליון אישר את החלטת בית הדין הרבני בהתאם לסעיף 7א(ב) לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), שבמסגרתה הוטל על אבי הבעל (סרבן הגט) מאסר של 30 יום מכוח סעיף 7א לחוק כפיית ציות, וסעיף 6 לפקודת בזיון ...
פסק דין
21/03/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה באופן חלקי תביעת אם אשר חתמה בפני עורכת דין על תצהיר חד צדדי, בגדרו היא מאשרת לבן הזקונים שלה, להציב קרוואן בשטח חלקת המקרקעין שרובה בבעלותה, והחליטה לחזור בה מההסכמה ועתרה לסילוק ידו של הבן ולפסק ...
החלטה
21/03/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל באופן חלקי את בקשתו של גבריאל אדרי להחזרת תפוס מכח סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי, בעקבות חקירה שקיימה משטרת ישראל כנגד י.ל כח המכבים שמירה ואבטחה בע"מ, בה נתפסו נכסים והופסקה עבודתו של אדרי ושכרו לא ...
פסק דין עע 41182-02/12 יורם אברג'ל נ' ג'וינט ישראל ומחלקת חמ"ע בג'וינט ישראל
20/02/2017
תמצית העובדות
ג'וינט עולמי הינו תאגיד, ללא כוונת רווח. ארגון זה אחראי על קיום פעולות תרבות וחברה בקרב קהילות יהודיות ברחבי העולם. אחת מן החטיבות של ג'וינט עולמי, הינה זו האחראית על פעילות הג'וינט במדינות חבר העמים. אברג'ל ...
החלטה בשפ 4644/16 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית
05/10/2016
פסק דין עא 3700/15 אורי רוט, אוולין רוט נ' מיכל עגנון, ראובן עגנון, אוהד אברהם סבן
27/06/2016
תמצית העובדות
בבית בחיפה, שלוש דירות: דירת המערערים, ו- 2 דירות המשיבים, הרכוש המשותף צמוד לשלוש הדירות בחלקים שווים. המשיבים הגישו בקשה למתן היתר בנייה בהתאם להוראות תמ"א 38, הכוללת, בין היתר, הוספת שלוש דירות על גג הבניין ...
פסק דין עא 4752/14 נכסי רמת אביב בע"מ נ' עיריית תל אביב, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב
16/06/2016
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בו התקבלה תביעת נכסי רמת אביב בע"מ, המערערת, להצהיר על בטלותם של שני הסכמים שנכרתו בינה ובין עיריית תל אביב-יפו והוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, המשיבות, ...
פסק דין רעב 4644/15 ג'ורג' ראעי, סמי גרקוד, מדינת ישראל ואח' נ' שירות בתי הסוהר, המדינה, חאפז מקבל
15/06/2016
תמצית העובדות

עד לשנת 2011 לא הוסדרה כניסתם של מומחים פרטיים לבתי סוהר בהוראות או פקודות ייעודיות, ואלה פגשו באסירים על בסיס בחינה פרטנית שנערכה להם. בשנת 2011 פורסמה פקודת נציבות שירות בתי הסוהר שכותרתה "כניסת מטפלים פרטיים ...
פסק דין עעמ 2975/15 הוצאת עיתון 'הארץ', ברק רביד, עיתונאי 'הארץ' נ' משרד החוץ
06/06/2016
תמצית העובדות
ערעורם של הוצאת עיתון 'הארץ', והעיתונאי, ברק רביד, על החלטת המשיב, משרד החוץ, שלא לפרסם את רשימת האורחים שהשתתפו בארוחת "חג שני" בביתו של שגריר ישראל, בוושינגטון.
בשנת 2014, התקיימה בביתו של שגריר ישראל בוושינגטון, מר ...
פסק דין בגצ 6494/14 שי גיני, יהונתן ודעי נ' הרבנות הראשית, השר לשירותי דת, המועצה הדתית ירושלים
06/06/2016
תמצית העובדות
עתירתם של שי גיני ויהונתן ודעי, בעלי מסעדות, כנגד המשיבים, הרבנות הראשית, השר לשירותי דת והמועצה הדתית ירושלים, בעניין הוראת סעיף 3(א) לחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983,שעניינה במתן תעודת הכשר לבית אוכל.
העותרים, בעלי מסעדות בירושלים, ...
פסק דין עעמ 8329/14 עיריית קרית אתא, הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא נ' נילי קורן, מלכה בראון
31/05/2016
תמצית העובדות
ערעורה של עיריית קרית אתא נגד החלטת בימ"ש קמא, לחייבה ליתן למשיבות, נילי קורן ומלכה בראון, אישור על היעדר חובות בנכס שבבעלותן, על אף טענת העירייה לחוב ארנונה קיים בנכס, שלא שולם על ידן.
המשיבות, המתגוררות ...
פסק דין עעמ 3550/15 משרד הביטחון האגף לשיקום נכים נ' פלוני, ארגון נכי צה"ל
30/05/2016
תמצית העובדות
ערעורם של משרד הביטחון-האגף לשיקום נכים וכן המשיב, נכה צה"ל, על קביעת בימ"ש קמא, ביחס למועד הזכאות לתשלומי תגמולים למפרע המגיעים למשיב, וכן חישוב התשלומים.
המשיב הוכר ע"י קצין התגמולים כנכה וזכה לתגמולים, עקב נכות שמקורה ...
פסק דין עפ 4205/14 נחום בן יצחק נ' מדינת ישראל
29/05/2016
תמצית העובדות
ושוב בילוי לילי וסכסוך של מה בכך בין צעירים מסתיים במותו של אחד מהם מדקירה. הלב מתקומם ומסרב להאמין. עד מתי?
ביום 8.10.2009 בשעות הערב המאוחרות בילה המערער עם חברים, ובהם אוהד דדון. במהלך הערב הם ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)