IP=23.22.136.56
פסק דין
13/12/2017 - ביהמ"ש השלום דחה ברובה תביעת בעלים של משרד עורכי דין נגד בזק לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו בשל ניתוקו של המשרד מטלפון, פקס ואינטרנט. ביהמ"ש קבע כי כאשר מדובר במשרד עורכי דין, וכאשר התובע אינו יכול לדעת אם ואילו לקוחות ...
החלטה
13/12/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לאישור פסק בוררות חוץ אשר הגישה חברת GSS Group Ltd הרשומה באיי הבתולה הבריטיים נגד מדינת ליבריה ורשות הנמלים הליברית. ביהמ"ש קבע כי במסגרת קניית סמכות בבית משפט בישראל על בעל-דין זר, או אז מהווה ההמצאה ...
פסק דין
13/12/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את ערעור ההסתדרות הרפואית בישראל להכיר בה כארגון העובדים היציג של הרופאים המועסקים בקופת חולים מאוחדת. ביה"ד קבע כי אין בשלל תפקידיה הנוספים של ההסתדרות הרפואית בישראל כדי לגרוע ממעמדה כארגון עובדים של רופאים. נקבע כי העובדה ...
פסק דין
13/12/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעת יעקב ישראל אבוקרט לגמלת הבטחת הכנסה נוכח לימודיו של אבוקרט במוסד לימודים שמעניק השכלה המוכרת לפי כל דין. ביה"ד קבע כי אמנם, על פי סעיף 2(א)(8) לחוק קמה זכאות לגמלת הבטחת הכנסה למי שמרצה עבודות ...
פסק דין
13/12/2017 - ביהמ"ש העליון דחה ברובו ערעור על גזר דינו של בית המשפט קמא 52 חודשי מאסר בפועל בגין עבירת רכישת נשק, החזקת נשק, נשיאתו והובלתו, לפי רישא סעיף 144(א) ורישא סעיף 144(ב) לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי לא ניתן להשלים עם ...
פסק דין
13/12/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על החלטת מנהל מס ערך מוסף להטיל כפל מס מתוקף סמכותו לפי סעיף 50(א) לחוק מס ערך מוסף, בגין הוצאת חשבוניות ללא עסקה אמיתית. בימה"ש קבע כי סעיף 50(א) לחוק אינו מתחשב בדרגת המודעות של האדם ...
הצעת חוק
13/12/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (ביטול הצורך בקבלת רישיון להפגנה), התשע"ח–2017 שמטרתה לבטל את סעיפים 83 עד 89 לפקודת המשטרה, העוסקים בסמכות המשטרה לדרוש ממארגני הפגנות לפנות בבקשה לקבלת רישיון עובר למועד ההפגנה. הדרישה לרישוי הפגנות, ...
פסק דין
13/12/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה על הסף את בקשת ילדו הביולוגי של הורה מאמץ לביטול צו אימוץ. ביהמ"ש קבע כי מתן מעמד להגיש בקשה לביטולו של צו האימוץ לילדיו הביולוגיים של הורה מאמץ, תחטא למטרת חוק האימוץ , ותהפוך את הליך ...
הצעת חוק
13/12/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – חובת יידוע), התשע"ח–2017 שמטרתה כי בית המשפט יפעל ליידע אדם שמונה לו אפוטרופוס כי יש בידו אפשרות לקבל ייצוג משפטי על פי הקריטריונים הקבועים בחוק הסיוע המשפטי. פרקטיקת ההדרה ...
גזר דין
13/12/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר 4 שנות מאסר בפועל על ברוך בן אלמנאו פירדו בגין ניסיון אינוס וניסיון מעשה סדום בנסיבות אינוס לפי סעיפים 347(ב) ...
פסק דין
13/12/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל חלקית תביעת פינוי מדירת מגורים של האב שנתן לבנו וכלתו רשות מגורים ועתה ביקש פינויים לאלתר. ביהמ"ש קבע כי בהתחשב בהשקעה אשר השקיע הבן בבניית הקומה השנייה ובתחזוקה ושיפוצה במשך השנים, וכן בציפייה ובמידת הסתמכות של ...
פסק דין
13/12/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור על קיום צוואת המנוח כאשר רק אחד העדים נכח בעת חתימת המנוח על צוואתו ומבלי שהמנוח הבהיר לעדים כי זו צוואתו. ביהמ"ש קבע כי מסמך שבעשייתו לא התקיימו מרכיבי היסוד – מצווה, כתב ושני עדים - ...
פסק דין
13/12/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית ערעור על פסק דינו של בית משפט קמא להוצאת צו מניעה האוסר על המערערים להיכנס למגרש שבמחלוקת. ביהמ"ש קבע כי דוקטרינת השתק פלוגתא חלה כאשר בעל דין או חליפו מבקש להתדיין פעם נוספת לגבי פלוגתא שכבר ...
החלטה
13/12/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את בקשתו של יצחק סוסן לעיכוב ביצועו של פסק הדין קמא בו חויב בתשלום דמי חופשה, דמי הבראה, דמי הודעה מוקדמת, ופיצוי פיטורים לעובדת זרה אשר עבדה בסיעוד וטיפול באמו. ביה"ד קבע כי בשים לב שפסק ...
פסק דין
13/12/2017 - ביה"ד לעבודה דחה ערעור על פסק דינו של בית הדין קמא, בו נקבע כי זכייתה של גב' ענבל טור שלום בתפקיד היועצת המשפטית לחברת נמל אשדוד – בטלה, וכי תחת זאת על החברה לקיים דיון מחדש בשלוש המועמדויות שהוגשו למכרז ...
פסק דין
12/12/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעור יחזקאל ברק להכרה בליקוי בעמוד שדרה צווארי כפגיעה בעבודה. ביה"ד קבע כי הליקוי בצווארו של ברק הוא "מחלה דיסקלית ניוונית", שאינה נגרמת לפי הספרות המקצועית כתוצאה מהחזקתם בידיים של כלים רוטטים או בתנוחה בה הראש ...
פסק דין
12/12/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתו של אסעד אבו גוש ליתן צו על תנאי, אשר יורה למחלקה לחקירות שוטרים לפתוח בחקירה פלילית נגד חוקרי שירות הבטחון הכללי שהיו מעורבים בחקירתו, זאת, בחשד לשימוש בעינויים ובהתעללות במהלך חקירתו של אבו גוש. ביהמ"ש ...
החלטה
12/12/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשות לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת דואר ישראל בע"מ בגין תנאי השירות של דואר מהיר אקספרס. ביהמ"ש קבע כי היה על המבקש להראות כי לפחות אדם אחד נוסף מלבדו נפגע מהתנהלות דואר ישראל בכך שדברי דואר שנשלחו ...
פסק דין
12/12/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל תביעה לפיצוי והשבת כספים בגין טיפול הפריה חוץ גופית רפואי שלא בוצע. ביהמ"ש קבע כי בעת שפנתה התובעת לאמבריון בע"מ למתן שירותים לוגיסטיים של הפריה חוץ גופית, אמבריון הייתה מודעת לבעיה הרפואית של התובעת והצורך לבצע ...
החלטה
12/12/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל בקשה להורות על העברת הדיון בתביעה לקבלת דמי תיווך לביהמ"ש לענייני משפחה. ביהמ"ש קבע כי בין הצדדים קיימים משקעים קודמים בשל סכסוך בנושאי ירושה בין האחים. בנסיבות אלו נקבע כי עדיף שהתביעה תתברר בפני הערכאה המקצועית ...
פסק דין
12/12/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת אקסלנס לפירוק חברת "נכסי משפחת פישמן בע"מ. ביהמ"ש קבע כי עסקינן בחברה שהגיעה לסוף דרכה, היא נעדרת פעילות ואין חולק שהיא חדלת פירעון. נקבע כי יש לבצע פעולות לשם קידום הליך הפירוק ובין היתר ביצוע ...
הצעת חוק
12/12/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – מוסדות ישראליים באזור), התשע"ח–2017 שמטרתה להרחיב את תחום פריסתן הטריטוריאלית של הסמכויות לפי חוק המל"ג באופן המעניק סמכויות לגורמים שהוסמכו לפי חוק המל"ג גם באזור יהודה והשומרון. עוד מוצע ...
פסק דין
12/12/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור ורדה בורשטיין על חיובה במס בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין בגין מכירת מניות חברת בלמונט אשר רכשה מתחם קרקעות בקרבת צומת גלילות. ביהמ"ש קבע כי בידי בלמונט בעת מכירת המניות בה לא היה נכס אחר שיכול ...
הצעת חוק
12/12/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (לוויה וקבורה של מפגעים), התשע"ח–2017 שמטרתה ולקבוע בפקודת המשטרה סמכות מפורשת למפקד מחוז במשטרה להורות על קביעת תנאים שללא התקיימותם לא תתאפשר העברת גופת המפגע לקבורה, אם קיים בעיניו יסוד סביר ...
פסק דין
12/12/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור א. סגמן ייזום והשקעות בע"מ על חיובה במס ערך מוסף בגין מכירת מחצית המניות בחברת פינת פלורנטין בע"מ. ביהמ"ש קבע כי פינת פלורנטין חתמה על הסכם קומבינציה, לפיו בעלי הנכס מוכרים חלק מזכויותיהם בו תמורת ...
החלטה
12/12/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשת אשרף בדיר לעיכוב ביצוע ועיכוב פרסומו של פסק הדין שחייבו סכום המס גבוה באופן אישי. ביהמ"ש קבע כי במצב בו התשלום שבו חויב בדיר אמור להשתלם לאוצר המדינה, לא מתעורר כל חשש שבדיר לא יוכל ...
החלטה
12/12/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעור גני ירושלים כי על מנהל מע"מ הנטל לזמן לעדות את מוסרי ההודעות במסגרת חקירה שנערכה בעניין הוצאת חשבוניות שלא כדין. ביהמ"ש קבע כי העובדה שמנהל מע"מ הוא הנושא בנטל לזמן את מוסרי ההודעות, יש בה ...
החלטה
12/12/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל חלקית תביעה לאכיפת הסכם ממון וביטול ההעברה של זכויות בדירה בניגוד להסכם. ביהמ"ש קבע כי על פי ההסכם, לאישה זכות להמשיך ולהתגורר בדירה ללא תמורה כל ימי חייה, וככל שתהא האישה זקוקה לתשלום עבור אשפוז או ...
פסק דין
12/12/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה התנגדות לבקשת ילדיו של המנוח לצו ירושה בטענה כי המנוח היה ידוע בציבור של האישה. ביהמ"ש קבע כי לא רק שהצדדים נפרדו, אלא שהאישה באחרית ימיו של המנוח עבדה אצלו כעוזרת בית, ומתוקף כך ניתן לה ...
פסק דין
12/12/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעור סמר אבו חאמד ועומר אלקרעאן על הרשעתם בעבירות רצח תוך ביצוע עבירת שוד לפי סעיפים 300(א)(3) ו-402(ב) לחוק העונשין. ביה"ש קבע כי סמר הייתה זו שהעלתה את הרעיון לשדוד את המנוחה, היא יצאה עם עומר ...
פסק דין
11/12/2017 - ביהמ"ש השלום דחה תביעה של קבלן משנה כנגד חברה ששימשה במיזם בניה כקבלנית ראשית בגין הפרת חוזה וקיבל תביעה שכנגד נגד קבלן המשנה לפיצוי בגין הנזק שגרם עקב נטישת אתר העבודה. ביהמ"ש קבע כי קבלן המשנה זייף תרשומות החוזה ע"י ...
פסק דין
11/12/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית תביעת עובדי ביטחון שהועסקו בתפקידי בידוק ביטחוני על ידי אל על, בטענה כי אל על החריגה אותם שלא כדין מתחולת הסכמים קיבוציים שעליהם היא חתומה. ביה"ד קבע כי כל אחד מהעובדים זכאי לשכר עבור שעות התארגנות ...
החלטה
11/12/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל חלקית בקשה למחיקת סעיפים מהודעת ערעור ולהוצאת אסמכתא מכרך האסמכתאות. ביהמ"ש קבע כי ניתן לצרף החלטה שיפוטית המאוחרת למועד מתן פסק הדין או שלא עמדה בפני הערכאה הדיונית אך אם מדובר באסמכתא משפטית שנועדה להניח יסוד לטענה ...
פסק דין
11/12/2017 - ביהמ"ש העליון דחה בקשת עותר לקבל אשרת שהייה זמנית בישראל, נוכח סכנת חיים שבה הוא נתון, לטענתו, בשטחי הרש"פ, על רקע חשד של גורמי הביטחון הפלסטיניים כי הוא משתף פעולה עם כוחות הביטחון הישראליים. ביהמ"ש קבע כי טענות למאוימות הן ...
פסק דין
11/12/2017 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור על גזר דינו של בית המשפט קמא עונש של 8 חודשי מאסר בפועל בגין עבירות של סחיטה באיומים ומעשה מגונה, לפי סעיפים 428 ו-348(ג) לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי התנהלותו של המערער כלפי המתלוננת גילתה מידה ...
הצעת חוק
11/12/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (איסור גביית תשלום בעד תקופת התמחות), התשע"ח–2017 שמטרתה כי המוסדות הרפואיים לא יגבו תשלום עבור ההתמחות ברפואת שיניים. בעוד שמתמחים ברפואה כללית, מתמחים בעריכת דין ומתמחים בראיית חשבון מקבלים שכר ...
גזר דין
11/12/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על שי ריטברג 6 שנות מאסר בפועל בגין אינוס במרמה ומעשה מגונה תוך התחזות לצלם דוגמנות. ביהמ"ש קבע כי ריטברג באמצעות מצגי שווא ודרכי רמיה, השיג את הסכמתה של הקטינה לקיום יחסים מספר רב של פעמים, ובכך ...
הצעת חוק
11/12/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבהת מעברי חציה בצמוד למוסדות חינוך), התשע"ח–2017 שמטרתה לקבוע כי הרשויות המקומיות יהיו אחראיות להגבהת מעברי החציה הנמצאים בקרבת מוסדות חינוך, לרבות בתי ספר וגני ילדים. הצעת חוק זו נועדה לגרום ...
החלטה
11/12/2017 - ביהמ"ש השלום דחה בקשה למעצר עד תום ההליכים בגין עבירות קשירת קשר והתפרצות בצוותא - נוכח קושי ראייתי משמעותי. ביהמ"ש קבע כי הואיל ובנסיבות בראיות נסיבתיות עסקינן, אזי לצורך הרשעה בתום ההליך יהיה על ביהמ"ש להגיע למסקנא כי הראיות מובילות ...
החלטה
11/12/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל בקשה למחיקת תובענה שהוגשה בניגוד לזכות הקדימה ע"פ הוראות החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה. ביהמ"ש קבע כי זכות הראשונים להגיש תובענה בתום המועדים הקבועים בחוק, דהיינו, לאחר חלוף 55 ימים, נתונה לצד אשר הגיש ראשון את ...
החלטה
11/12/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה מנהלי משלא ניתן היה לבצע הדבקה של צו ההריסה במועד. ביהמ"ש קבע כי בתקופת הרמדאן לא ניתן היה לבצע את צו ההריסה מבלי ליטול סיכון ממשי לפגיעה בגוף ובנפש. נקבע כי ...
פסק דין
11/12/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את עתירת התנועה למשילות ודמוקרטיה בבקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע על עבודתה של "ועדת השתיים" שבה חברות שתי שופטות בדימוס המקבלת החלטות בנוגע לקידום שופטים. ביהמ"ש קבע כי המידע המבוקש, חוות הדעת של וועדת השתיים ...
פסק דין
11/12/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעתם של קוני נכס מקרקעין בגין נזקיהם כאשר התברר כי בנכס עובר קו מתח גבוה של חברת החשמל. ביהמ"ש קבע כי הרוכשים בעלי ידע נדל"ני היו מיוצגים לאורך כל הליכי המשא ומתן, ובטרם ההתקשרות בחוזה מכר ...
גזר דין
11/12/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על דמטאו מקונן אספה 11 שנות מאסר בפועל בגין עבירות של מעשה סדום בנסיבות אינוס. ביהמ"ש קבע כי מקונן ביצע את זממו בחדרה של המתלוננת שגרה אצל מקונן בשכירות משנה. נקבע כי מקונן ניצל בדרכו המרושעת וחסרת ...
הכרעת דין
11/12/2017 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע את דיאב בן סעד קהמוז ואחרים בגין עבירות נגד בטחון המדינה ועברות סמים בדרום לבנון. ביהמ"ש קבע כי במונח אוייב נכלל גם ארגון מחבלים כחיזבאללה, אשר הוכרז כארגון טרור אשר מטרתו לפגוע בריבונות הישראלית באמצעות פעולות טרור ...
פסק דין
10/12/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את עתירתו של האב לקבלת משמורת על ילדיו. ביהמ"ש קבע כי קבלת משמורת אינה מעניקה עדיפות הורית, אך מטילה היא על ההורה המשמורן חיובי יתר והמרכזי שבהם, עוד בטרם הניח לחם על השולחן ותרופה על המדף, ...
פסק דין
10/12/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את תביעתו של אסיל מימון אמארה לשלם לו תמורת הודעה מוקדמת ושכר עבודה בגין חודש עבודתו האחרון. ביה"ד קבע כי אמארה לא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו, להראות כי פוטר, ועל כן תביעותיו להשלמת פיצויי ...
פסק דין
10/12/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את בקשת ר'בקה טכנולוגיות בע"מ לצירוף ראיה במסגרת הליך של בקשה לגילוי מסמכים על מנת לבחון אם דירקטוריון חברת כימיקלים לישראל בע"מ או יועציה פעלו ברשלנות, לקראת הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת. ביהמ"ש קבע כי סטייה מהכלל ...
החלטה
10/12/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשה למעצר נאשם עד תום ההליכים בגין עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש- בת זוג, לפי סעיף 382(ג) לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי אין לעצום עין מן המסוכנות הממשית הנשקפת מהנאשם, נוכח חומרת כתב האישום המיוחס ...
פסק דין
10/12/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את עתירתה של אדיסה טמנו לפיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים בגין שבר בקרסול. ביהמ"ש קבע כי יש להעמיד את שיעור נכותה התפקודית של טמנו על 10% כאשר זו מתבססת על מלוא שיעור הנכות הרפואית עקב ...
פסק דין עבל 33351-11/12 מוחמד דולאני, יהונתן יובל נ' המוסד לביטוח לאומי, גולדרט קונסלטינג בע"מ
26/09/2017
תמצית העובדות
המערער בעב"ל 33351-11-12, מר מוחמד דולאני (להלן – מר דולאני) הגיש למוסד, שהוא המשיב בהליך זה, תביעה לתשלום קצבת נכות כללית. ביום 28.4.11 התכנסה ועדה רפואית לעררים (להלן – הוועדה לעררים) לדון בעניינו של מר דולאני ...
פסק דין בגצ 7339/15 האגודה לשמירת זכויות הפרט, בן אורי לנדסרג, משה כ"ץ ואח' נ' משרד הפנים, הכנסת, הנהלת בתי בדין הרבניים
31/08/2017
תמצית העובדות
על פי סעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים, "עניני נישואין וגירושין של יהודים בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי דין רבניים", ועל פי סעיף 2 לחוק, "נישואין וגירושין של יהודים ייערכו ...
פסק דין עעמ 8101/15 אלמסגד גריוסוס צגטה, גברגזיאבר בריהוט קלה, המוקד לפליטים ולמהגרים ואח' נ' שר הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
28/08/2017
תמצית העובדות

בסוף שנת 2013 ובתחילת שנת 2014 חתמה מדינת ישראל על הסכמים עם שתי מדינות שלישיות הממוקמות באפריקה. במסגרתם של הסכמים אלה הסכימו מדינות אלה לקלוט לתחומן מסתננים מישראל "אשר לא ניתן להרחיקם למדינת מוצאם". נכון להיום ...
פסק דין דנגצ 1525/15 ח"כ ד"ר אחמד טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ואח'
23/08/2017
תמצית העובדות

המנוח ילדי שנת 1920 עבד במשך תקופה ממושכת כמורה בשירות המדינה. ביום 31.8.1980 פרש המנוח לגמלאות. החל ממועד זה שולמה לו קצבה כהגדרתה בחוק הגמלאות. המנוח ובת זוגו (להלן גם - האם), נישאו ביום 1.12.2001. עד ...
החלטה בעמ 919/15 פלוני, פלוני נ' פלוני, פלוני, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
12/07/2016
תמצית העובדות

מערכת הנישואין בין זוג הורים יהודים מגיעה לסיומה בגירושין. ילדיהם הקטינים שוהים אצל כל אחד מהם בחלקים שווים של השבוע. שכרם של שני ההורים זהה או קרוב לכך. על פי הדין הקיים, חרף התנאים האמורים, הגבר ...
פסק דין עא 8961/16 פלוני, פלונית, פלונית ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה
14/06/2017
תמצית העובדות

ו.ג. ז"ל נהרג בתאונת דרכים בגיל 62, והותיר אחריו אישה ושני ילדים בגירים: בת בגיל 38, פסיכולוגית במקצועה, נשואה ואם לשלושה; ובן בגיל 30, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, נשוי ואב לשתיים. אשתו של המנוח היא היורשת היחידה, ...
פסק דין ערר 3980/16 י.ט. נ' משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה
01/12/2016
תמצית העובדות
עתירה המופנית נגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, שבו התקבל ערעור המשיבים 4-2, הם המדינה, ונדחה ערעורו של העותר על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה. לטענת העותר, בפסק הדין הארצי נפלו טעויות ...
פסק דין עע 44824-03/16 י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' ADHENOM BERH TEAMI
04/06/2017
תמצית העובדות

המערערת נותנת שירותי כוח אדם ושירותי ניקיון. המשיב הועסק על ידי המערערת בניקיון כעובד שעתי מחודש אוקטובר 2010 ועד לחודש נובמבר 2013, למעט בחודשים ספטמבר 2012 וינואר 2013. סה"כ 32.25 חודשי עבודה. שכר השעה האחרון ששולם ...
פסק דין עא 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ, רביב צולר, משה מוקי שנדימן נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל, אריה אברמוביץ, אריאלה אלפסי ואח'
30/04/2017
תמצית העובדות

המערערת היא חברת ביטוח המחזיקה, בין היתר, במותגים "9 מיליון" ו"ביטוח ישיר". להבדיל מחברות הביטוח ה"קלאסיות", המערערת מתאפיינת בכך שהיא לא משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני ביטוח, אלא באמצעות הטלפון והאינטרנט.
מזה מספר שנים ...
פסק דין עבל 47676-01/14 מזל סלח נ' המוסד לביטוח לאומי
04/04/2017
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בגדרו נקבע בדעת רב כי אין לראות במערערת "ידועה בציבור" של המנוח.
המערערת ילידת 1963, גרושה ואם לילד בגיר נשוי, הכירה את המנוח בשנת
2004. מערכת היחסים ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)