שלום אורחהתנתקות

התחברות  |  הרשמה

IP=54.91.201.136
הצעת חוק
29/09/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון – ביטול האיסור על מכירת אלכוהול בשעות הלילה), התשע"ו–2016, שמטרתה לשנות את המצב הקיים, כך שכל אדם מעל גיל 18 יוכל לקנות אלכוהול גם בשעות הלילה, שכן המציאות מלמדת שהוראת השעה ...
החלטה
29/09/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתה של אישה, במסגרת הליך גירושין שאותו היא מנהלת מול בעלה, להורות למומחה שמונה לצורך חלוקת הרכוש בין הצדדים, לבדוק מהו ההון האנושי, הפרשי הקריירה והמוניטין האישי של הבעל, האישה טענה שבימ"ש קמא שגה משהורה למומחה ...
הצעת חוק
29/09/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לעידוד השקעות (תיקון - פרסום רשימת הזכאים להטבות לפי חוק ופרסום סכום ההטבות), התשע"ו-2016, שמטרתה, לעודד השקעות הון ויוזמה כלכלית לשם פיתוח כושר הייצור של משק המדינה, שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי ...
פסק דין
29/09/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי את ערעורה של אם, להתיר לה לחזור בה ממתנתה (משק המצוי בבעלותה) לבנה ולכלתו, לאחר שהאם טענה שגם אם עסקינן במתנה שהושלמה, אין בכך למנוע ממנה, למכור או להעבירו לצד ג', שכן מדובר בזכויות המתגבשות ...
פסק דין
29/09/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתה של אורנה אמילי שושן, והורה לנתבעת, ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ, לשפותה בסך של 46,956 ₪, בגין הנזקים שנגרמו לרכבה, לאחר שאירעה לבנה, נהג הרכב, תאונת דרכים. הנתבעת טענה כי הבן נהג תחת השפעת ...
פסק דין
29/09/2016 - בימ"ש השלום קיבל את ערעורו של חייל לשעבר, והורה לקצין התגמולים, להכיר בנכות הנפשית, שטען שנגרמה לו, עקב האירועים החריגים שהתרחשו בבמהלך שירותו הצבאי, באזור יו"ש, בשלם, הוא סובל מ-PTSD) Post-traumatic Stress Disorder). ביהמ"ש קבע כי בדיקת קיומו של קשר ...
החלטה
29/09/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתו של איאד עלאוי, להאריך את המועד להגשת בקשתו לביטול ההחלטה על מחיקת התביעה שהגיש עלאוי כנגד פקיד השומה, ביחס לשומות שהאחרון ערך לו, שכן עלאוי טען שלא התייצב לדיון בתביעה, מאחר שלא הומצאה לו החלטת ...
פסק דין
29/09/2016 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל באופן חלקי את ערעורם של אנה דולגוב ולובומיר צ'קוב, על החלטת המשיב, משרד הפנים, שלא להאריך את אישור השהיה של צ'קוב בארץ, ושלא להכניס את המערערים ל"הליך המדורג", בשל מסקנתו שלא מדובר בקשר נישואים זוגי כן. ...
פסק דין
29/09/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתה של שקל ליסינג בע"מ, והתיר לה לבצע חלוקה במזומן של דיבידנדים לבעלת המניות היחידה שלה, קבוצת כרמל השקעות בע"מ, הגם שחלוקה זו, אינה מקיימת את "מבחן הרווח", שכן נקבע כי מדובר בסיכון תזרימי נמוך לפי ...
פסק דין
29/09/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורה של סיף מערכות בע"מ, והורה לאגף מכס מע"מ, לבטל את דרישת הגבייה שהפנה כלפיה, לטענתו, לאור היותה קשורה לחברת אלשורוק בע"מ, שאין ביכולתה לשלם את חובותיה, מתקיימות הנסיבות לגבותן מסיף. ביהמ"ש קבע כי הוכח שסיף ...
הכרעת דין
29/09/2016 - בימ"ש השלום זיכה את גריאס סאבא, מביצוע עבירות שמטרתן, להערים על הרשויות הממונות על מבחני התיאוריה לנהיגה, ולאחר ששמו הוזכר ע"י אפרים ברמלי, הנאשם הראשי בביצוע העבירות בפרשה זו. ביהמ"ש קבע כי גרסתו הספונטנית הראשונה של ברמלי, בעת שעוכב ע"י ...
החלטה
29/09/2016 - ביהמ"ש העליון הורה לשר לשירותי דת, למנות סמנכ"ל אישה לבתי הדין הרבניים, במסגרת עתירה שהוגשה בעניין, וזאת, לאחר שנזף בשר, לאור הודעת מנכ"ל משרד הדתות, שלפיה, אין תקן למינוי זה, על אף הבטחתו שיעשה כן, בדיון קודם. ביהמ"ש קבע כי ...
פסק דין
29/09/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתו של אבשלום גריגוס, והורה לטבע טק בע"מ, לפצותו בסך של 1,493,568 ₪, בגין הפגיעה שנגרמה לעיניו, עת שטף את משאבת האוויר המצויה במפעל הייצור טבע, והבחין שהמים לא יוצאים מעברה השני של המשאבה, פתח "קליפס" ...
פסק דין
29/09/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתה של חנה מרגרט פנטופט ג'נאח, והורה על מתן פס"ד הצהרתי שלפיו, העברת זכויות דירתו של אביה המנוח של ג'נאח, לידי הנתבעת, לילך נוזית ארביב אור, אשת אחיינו של המנוח, בטלה, ג'נאח טענה שהנתבעת ובעלה ניצלו ...
פסק דין
29/09/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תביעתם של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ופילסטל יהלומים בע"מ (בכינוס ובפירוק), שטענו שהנתבעת, N. SHAH AND CO. BVBA, לא נהגה בהתאם למוסכם בין הצדדים, והשיבה את היהלומים שקיבלה מהן לצד שלישי, במקום לידן. ביהמ"ש קבע ...
פסק דין
28/09/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את עתירתם של אשר ואירית שחר, הוריו של סרן עמרי שחר ז"ל, שנפטר, לאחר שהיה מעורבה בתאונת דרכים, והתיר להם לעשות שימוש בזרעו לצורך הפרייתו באמצעות תרומת ביצית, שתושתל ברחמה של אם פונדקאית, כך שיגדלו את ...
פסק דין
28/09/2016 - ביהמ"ש לתביעות קטנות, קיבל את תביעתה של מעיין אלחדד, והורה להוט-מערכות תקשורת בע"מ, לפצותה, לאחר שאלחדד טענה כי הזמינה מהוט שירות של הזזת נקודת חשמל לאחר שנציגה מטעמה, הבהירה לה שהשירות לא כרוך בתשלום, אולם הטכנאי שהגיע, הסביר לה שמאחר ...
החלטה
28/09/2016 - בימ"ש השלום דחה את בקשתו של רן עמית, להורות על ביטול עיכוב ההליכים בהם החל כנגד קיבוץ העוגן-אגודה שיתופית, לטענתו, בשל מטרדי רעש וריח, שמקורם בפעילות של בית עסק בתחום ההסעדה שפעילותו מתבצעת במבנה שהושכר לו ע"י הקיבוץ, עמית טען ...
הצעת חוק
28/09/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – זכות לדיור ציבורי ומתן קדימות בשל נכות רפואית בשיעור של 75 אחוזים ומעלה), התשע"ו–2016, שמטרתה, לקבוע שנכים שנקבעו להם 75% נכות ומעלה, יהיו זכאים למגורים בדיור ציבורי, ואף ...
הצעת חוק
28/09/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוספת ועדה לקידום מעמד האישה), התשע"ו–2016, שמטרתה, לעגן את קיומן של ועדות עירוניות לקידום מעמדן של נשים, ולחייב את הקמתן במועצות המקומיות, וזאת, בכדי ליצור קרקע פורייה לקידום צדק ושוויון במרחב ...
פסק דין
28/09/2016 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של סימה לוי שלום, והורה למעסיקתה לשעבר, הנתבעת, נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, לפצותה בסך של 150,000 ₪, לאחר ששלום טענה שפוטרה שלא כדין, על רקע חקירה משטרתית שהתנהלה ביחס לחשדות לגבי ...
גזר דין
28/09/2016 - ביהמ"ש המחוזי גזר 6 חודשי מאסר לריצוי על דרך של עבודות שירות, על מיכאל איזוטוב, לאחר שביצע שוד בבנק לאומי שבבת ים, אך נקבע כי בהיותו צעיר בן 22, העושה צעדים ראשונים בחברה האזרחית בישראל, שכן עלה ארצה בגפו כנער ...
פסק דין
28/09/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל באופן חלקי את בקשתו של אב להפחית את סך המזונות שבהם חויב במסגרת הסכם הגירושין שעליו חתם יחד עם אישתו לשעבר, האב טען כי הותרת דמי המזונות על כנם אינה מוצדקת, לאור פיטוריו מעבודתו, שכן משמעותה ...
פסק דין
28/09/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתו של נכה, להורות למשיבים, הנהלת בתי המשפט, המל"ל, עירית ירושלים, המפקח על הבנקים ובנק דיסקונט לבצע התאמות נגישות בשירותים הציבוריים הניתנים על ידם, שכן העותר טען שבמשך למעלה מעשור, המשיבים, ומוסדות ציבור נוספים, אינם מקיימים ...
פסק דין
28/09/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתם של יורשי המנוח נג'יב נעים קיזל ז"ל, והורה על מתן פס"ד הצהרתי שלפיו, רכש נג'יב את חלקת המקרקעין שבבעלותו של המנוח, נאיף יוסף קיזל ז"ל, וכי הסכם רכישתו זה, מחייב את הנתבעים, יורשיו של המנוח ...
החלטה
28/09/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתה של אירד תדלוקים בע"מ, לקבל על הסף, את הערעור שהגישה כנגד מס הכנסה, ביחס לשומות שערך לה בגין תקבולים שלטענתו, לא שילמה מס שבח בגינם במסגרת עסקת חכירה, וזאת בעוד אירד טענה מנגד, שמס ההכנסה ...
פסק דין
28/09/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי את ערעורה של לולו לינור מנצור, והורה למנהל מע"מ להפחית מסכום השומה שערך לה, לטענתו, מאחר וניהלה עסק של בית בושת, כאשר מנגד, טענה מנצור שהעסק הנדון כלל לא היה שלה אלא של אדם בשם ...
פסק דין
28/09/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתו של עמאד אחמד חאמד ברגותי, להורות לתובע הצבאי, שלא להגיש כנגדו כתב אישום, בחשד לביצוע עבירות הסתה ותמיכה בארגון עוין, בהיות ברגותי, פרופסור ומרצה לפיזיקה במקצועו, שכן נקבע כי לעיתים כרוכה השאלה המתעוררת באשר לחוקיות ...
החלטה
28/09/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של הרב אליעזר ברלנד, על מעצרו מאחורי סורג ובריח, לאחר שהואשם כי ניצל את מעמדו בקהילתו ובקרב הפונים אליו, וביצע מעשים מיניים שלא בהסכמה, או תוך ניצול יחסי תלות, מרות או חינוך, בנשים ובקטינות שביקשו ...
פסק דין
28/09/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את הערעורים שהגישו המדינה, ורוה"מ לשעבר, אהוד אולמרט, על פס"ד קמא, והרשעותיו החלקיות, כמו גם זיכויו החלקי מביצוע עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד, זאת, לאחר שאולמרט הואשם כי ...
הצעת חוק
27/09/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק תגמול לאחר פטירת בן זוג נכה (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016, שמטרתה, לקבוע שאלמנים ואלמנות של בני זוג מנוחים שהוגדרו כ"נכי רדיפות הנאצים", ונפטרו לפני המועד, 01.06.11, יהיו זכאים לקצבה חודשית של 2000 ש"ח, בדברי ההסבר ...
פסק דין
27/09/2016 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל את ערעורו של ליאון יהודה לני רקאנטי, והורה לבטל את פסק דינו של ביה"ד האזורי, לפיו הורשע רקאנטי בהעסקת עובד זר, זאת לאחר שבתום הדיון בערעור, הצביע ביה"ד על כך שלכאורה, כעולה מהראיות בתיק, לכל היותר ...
גזר דין
27/09/2016 - ביה"ד לעבודה גזר קנס כספי על קרן ואילן בן דב, לאחר שהורשעו בהעסקת עובדת זרה במשק ביתם, ללא היתר כדין וללא ביטוח רפואי. אילן ביקש לאמץ את תסקיר המבחן, ולהימנע מהרשעתו, מאחר ונגרם לו נזק עצום לדימוי העצמי עקב פרסומים ...
הכרעת דין
27/09/2016 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע את הנאשמים, שמוליק גרימברג , יוסף (זזה) צדיק, שלמה זיתון, יוסף סלומון, גיל אלבז, אבי אגאבאבא, אשר זורו מנגאשה, ישראל אלבז ועידן רחמים בעבירות עמידה בארגון פשיעה, סחיטה באיומים, רצח, נשיאת נשק, ועוד מגוון עבירות שעליהן עברו ...
הכרעת דין
27/09/2016 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע את האחים התאומים, אנטון ומיכאל פרל בעבירת הריגה, לאחר שהואשמו כי נמלטו מרכבם הבוער, והותירו את חבריהם, המנוח וחברתו פצועים בצד הדרך, שכן אנטון, שנהג שיכור, התנגש במעקה בטון, וגרם להתלקחות הרכב. פרל טענו כי צעדו הישר ...
החלטה
27/09/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של אבי אבוחצירא, על מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדו, בגין עבירות נשק שביצע לכאורה, יחד עם שותפים, כאשר אבי טען שבימ"ש קמא שגה בקובעו שהוא "הרוח החיה" בשרשרת העבירות. ביהמ"ש קבע כי על ...
פסק דין
27/09/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את בקשתו של אב להפחית את מזונות בנותיו הקטינות, בהם חויב, בשל שינוי נסיבות במצבו הכלכלי, ולאור פיטוריו, מה גם שהאם, מרוויחה פי שניים ממנו. ביהמ"ש קבע כי ניתן להסיק מבחירתו של האב להמשיך ולהפעיל עסק ...
החלטה
27/09/2016 - ביהמ"ש המחוזי אישר את המתווה שעליו הסכימו המבקשים, מלכה אלפסי ויוסף כהן, וכן, המשיבים, רשות מקרקעי ישראל ועיריית ת"א, במסגרת תביעה ייצוגית שהגישו המבקשים כנגד המשיבים ועניינה, הטענה שעל המשיבים לפצות את תושבי גבעת עמל, שהתיישבו במקום במהלך מלחמת השחרור, ...
החלטה
27/09/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את בקשתו של בעל, להורות על מחיקה על הסף של תובענה לפי החוק להסדר התדיינויות במשפחה, שהגישה אישתו לשעבר, לאחר חתימת הצדדים על הסכם הגירושין, הבעל טען שהצדדים הינם "בני זוג לשעבר" ועל כן הוראות החוק, ...
פסק דין
27/09/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את תביעתו של אב, והורה לנתבעים, בנו וכלתו, להתפנות מדירה שבבעלותו, לאחר שהאב טען שהנתבעים מחזיקים בדירה שלא כדין, תוך הסגת גבול, ואילו הנתבעים טענו מנגד, שהמקרקעין ניתנו לבן במתנה ע"י סבו באמצעות התחייבות בעל פה. ...
הצעת חוק
27/09/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון – הזכות להישכח), התשע"ו–2016, שמטרתה, לערוך תיקון בחוק הגנת הפרטיות, כך שייתן מענה ראוי וכלים לשמירת פרטיותו של אדם בסביבה המקוונת שהפכה מפותחת מאוד, בהתאם לאותה הזכות שהוגדרה ע"י ביה"ד האירופאי ...
החלטה
27/09/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתן של המשיבות, VOLKSWAGEN AG , צ'מפיון מוטורס בע"מ ו-AUDI AG, והורה על איחוד תשע הבקשות שהוגשו לאישור תביעה ייצוגית כנגדן, על רקע "פרשת זידלגייט", ועניינן, הטענה שלפיה המשיבות התקינו בדגמים מסוימים של מכוניות, בעלות מנוע ...
פסק דין
27/09/2016 - בימ"ש השלום דחה את תביעתה של שוכרת, תעשית אבן וסיד בע"מ, שטענה כי המשכירה, מופרי בע"מ, הפרה את חוזה השכרת המשרדים שעליו חתמו הצדדים, כאשר בדיעבד נודע לתובעת, שהמשרדים היו למעשה שטח שיועד למילוט בחירום, כך שחשפה את עובדיה לסיכון ...
פסק דין
27/09/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתה של יורשת, והורה על פינויו של הנתבע, בעלה לשעבר, ממקרקעין שהיו בבעלות אימה המנוחה, לאחר שהיורשת טענה כי מכיוון שהנתבע לא עמד בהתחייבויותיו למזונות מתוקף הסכם הגירושין, פקעה זכותו לגור בדירה ללא תמורה כאמור בהסכם ...
פסק דין
27/09/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את תביעתם של יורשים שטענו כי בחודשים האחרונים לחייה, סבלה אימם המנוחה ממחלת הסרטן, עברה טיפולים רפואיים קשים, ואילו אחיהם ניצלו מצבה זה, השפיעו עליה לרעה וגרמו לה לחתום על צוואות מאוחרות בניגוד לרצונה המקורי. ביהמ"ש ...
פסק דין
26/09/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את בקשתה של אם, להתיר לביתה, בת 16.5 שנה, להנשא לבחיר ליבה, לאחר שהאם טענה שבתה בהריון, והחתונה נקבעה לחודש הקרוב, שכן נקבע כי כעולה מהתסקיר, מחקירת הבת ומחקירת אמה, הבת לא התבגרה, לא מצאה לעצמה ...
פסק דין
26/09/2016 - ביהמ"ש העליון קיבל באופן חלקי את עתירתה של אי די בי חברה לפתוח בע"מ, והורה על מתן צו-על-תנאי, שידרוש מהמפקחת על הביטוח, שוק ההון וחיסכון במשרד האוצר, להראות טעם להתנגדותה לבקשת העותרת לשעבוד של עד 5% (חסר שבריר) ממניות חברת ...
הצעת חוק
26/09/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – מועדי החזר של הלוואה לדיור), התשע"ו–2016, שמטרתה, לסייע ללווה שניתנה לו הלוואה לרכישת דירת מגורים מתאגיד בנקאי, כאשר, בעת כריתת ההסכם למתן ההלוואה, אותו לווה התחייב לפרוע אותה במועד ...
פסק דין
26/09/2016 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל את עתירתה של עמיגור-2000(99)בע"מ, והורה לעיריית תל אביב, לבטל את שומת הארנונה שערכה לה, לאחר שעמיגור טענה שאיננה מחזיקה בשטח נושא החיוב, כך שאין מקום להטיל עליה חיוב למפרע, וביהמ"ש קבע כי לטעמו, טענת 'איני מחזיק' ...
החלטה
26/09/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה, קיבל את בקשתה של עובדת סוציאלית, והורה להכריז על שלושה ילדים קטינים, "כקטינים נזקקים" תוך מתן צו טיפול והשגחה, זאת לאחר שקבע כי בנסיבותיה של המשפחה דנן, אין כל ספק שנדרש להכריז על הילדים כולם כקטינים נזקקים ...
פסק דין עפ 4205/14 נחום בן יצחק נ' מדינת ישראל
29/05/2016
תמצית העובדות
ושוב בילוי לילי וסכסוך של מה בכך בין צעירים מסתיים במותו של אחד מהם מדקירה. הלב מתקומם ומסרב להאמין. עד מתי?
ביום 8.10.2009 בשעות הערב המאוחרות בילה המערער עם חברים, ובהם אוהד דדון. במהלך הערב הם ...
פסק דין עא 841/15 פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוני
23/05/2016
תמצית העובדות
ערעורה של פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ, על קבלת טענת המשיבים, אדם בעל 100% נכות ואביו, שלפיה, המערערת הפרה את ההסכמה בין הצדדים להקצות למשיבים חניית נכה בנוסף לשתי חניות אחרות שהוקצו להם בצמידות לדירה שרכשו.
...
פסק דין עא 7084/13 בר יהודה בע"מ נ' מדינת ישראל רשות מקרקעי ישראל, הוניגמן ובניו בע"מ ואח'
10/05/2016
תמצית העובדות
רשות מקרקעי ישראל מתקשרת מעת לעת עם יזמים במתכונת של "חוזה פיתוח", היינו חוזה שבמסגרתו מתחייב יזם לפתח מקרקעין לקראת התקשרות בחוזה חכירה או בעלות עם סיומה של תקופת הפיתוח. כך עושות לעתים גם רשויות מקומיות. ...
פסק דין עא 1062/15 והבי והבי נ' חאלד כמאל נזאל, סידאר הנדסה בע"מ, קרן סגולה לפיתוח בע"מ ואח'
10/05/2016
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, במסגרתו נדחתה תביעתו של המערער.
המערער, יליד 1973, מחפה באבן במקצועו, נחבל ביום 21.9.2008 כשנפל מפיגום, בזמן הרכבתו, באתר בניה. את האחריות לקרות התאונה ביקש המערער להטיל על ...
פסק דין עא 879/14 עמוס נחשון נ' יהודה נחשון, דניאל נחשון, דרור נחשון
05/05/2016
תמצית העובדות
ערעור שהגיש עמוס נחשון, על החלטת בימ"ש קמא, לבטל את הסכם המתנה שבו התחייב, דודו המנוח, אהרון נחשון ז"ל, להעביר לו את כל זכויותיו במקרקעין, בהיותו "מתנה מחמת מיתה".
המערער פנה למנוח בחייו, והציע לו למכור ...
פסק דין בגצ 9134/12 פרופ' משה גביש, פרופ' מרדכי שגב, פרופ' אסא כשר ואח' נ' הכנסת, שר האוצר, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
21/04/2016
תמצית העובדות
עתירה שהגישו חברי הסגל האקדמי של הטכניון, פרופ' משה גביש, פרופ' מרדכי שגב ופרופ' אסא כשר, כנגד חוקיותה של הוראת סעיף 4 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, לפיו, הגיל שבהגיעו אליו ניתן יהיה לחייב עובד לפרוש מעבודתו ...
החלטה רעא 1242/15 מ.אדלר הנדסה בע"מ נ' יחזקאל קטן
19/04/2016
תמצית העובדות
בקשת רשות ערעור שהגישה, מ. אדלר הנדסה בע"מ, על החלטת בימ"ש קמא לפסוק פיצויים נוספים למשיב, יחזקאל קטן, במסגרת סכסוך שעניינו בחוזה קומבינציה שנתגלע בין הצדדים.
בין המערערת למשיב נתגלע סכסוך שעניינו בחוזה "קומבינציה", והצדדים הגישו ...
פסק דין עא 6924/14 דוד שיינין נ' גלרד תעשיות (1992) בע"מ – בפירוק
18/04/2016
תמצית העובדות
3 ערעורים שהגישו מפרקת חברת גלרד תעשיות (1992) בע"מ – בפירוק, דוד שיינין, ודורעם הרדי, על החלטת בימ"ש קמא לפיה, הרדי ושיינין הפרו את חובת הזהירות והנאמנות שלהם כלפי החברה, אולם לא תוטל עליהם אחריות בגין ...
החלטה רעא 8837/15 מוניות קו 51 בע"מ נ' טקסי המרכז בע"מ, אורי שמאי, מזל טוב בן יוסף ואח'
10/04/2016
תמצית העובדות
בקשת רשות ערעור על מספר החלטות של בית המשפט המחוזי. בהחלטה הראשונה נדחתה בקשת המבקשת למתן צווי מניעה זמניים נגד חלק מן המשיבים. ההחלטה השנייה ניתנה במסגרת פסק דין חלקי שקבע כי צווי המניעה הזמניים שניתנו ...
פסק דין עא 732/15 פקיד שומה נ' בנלי טל, אורית טל, דוד טל
21/03/2016
תמצית העובדות
ערעור שהגיש פקיד שומה, על פסק דינו של בימ"ש קמא, בגדרו נקבע כי חיוב במס הכנסה כפי שקבע, לא יוטל על המשיב, בנלי טל, בעליו הרשומים של עסק לאלומיניום ושיפוצים בשם "אלומיניום טל בן-לי", אלא על ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)