IP=54.198.126.110
הצעת חוק
16/08/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון – שלילת הכרה ממכינות המעודדות סירוב פקודה והסתה), התשע"ח–2018 שמטרתה לבטל את ההכרה במכינות קדם-צבאיות שראשיהן קוראים ומשדלים לסירוב פקודה ולהסתה ולשלול את תקצובן, לתקופה של שלוש שנים לפחות. אין להעלות ...
הצעת חוק
16/08/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שירות המילואים (תיקון – הפחתת שיעור המס שחל על תגמולים למשרתי מילואים), התשע"ח–2018 שמטרתה להפחית את שיעור מס ההכנסה על תגמול חיילי מילואים ששירתו מספר רב של ימים בשנה מ-25% ל-10%. הפחתת מס ההכנסה ...
הצעת חוק
16/08/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק המקרקעין (תיקון – התקנת מעלית מטעמים מיוחדים), התשע"ח–2018 שמטרתה להקל את הדרישה לרוב הדרוש בהחלטה של בעלי דירות בבית משותף על התקנת מעלית, לבקשת בעל דירה שהוא אדם מבוגר שמלאו לו 67 שנים, או ...
פסק דין
16/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור על החלטות בית משפט קמא בגדרן נדחתה בקשת ועדה מקומית לתכנון עכו להאריך את המועד לביצוע הצו המנהלי מעבר ל-60 ימים, ובכך נקבע כי לועדה מקומית לתכנון עכו אין עוד זכות לבצע את הצו המנהלי. ביהמ"ש ...
פסק דין
16/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על החלטה שלא לבטל את פסק הדין. ביהמ"ש קבע כי כאשר מועלית טענה נגד הליך אישור ההסכם בבית המשפט, יש להגיש ערעור על פסק הדין. מנגד, כאשר הטענה היא כי יש לבטל את ההסכם מחמת טענות ...
החלטה
16/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית בקשה לחייב את הנתבע להשיב כדבעי לדרישות המקדמיות. הבקשה התייחסה למסמכים ספציפיים שהנתבע לא גילה, ולמספר שאלות בשאלון שנשלח אליו שהנתבע לא השיב עליהן. ביהמ"ש קבע כי ככל שהדבר נוגע לשאלות בשאלון, הרי שכל אחד מהצדדים ...
החלטה
16/08/2018 - ביהמ"ש השלום דחה בקשה לקבלת פטור מתשלום אגרה בגין הגשת התובענה. ביהמ"ש קבע כי עיון בבקשת הפטור מעלה, כי אינו עומד בפטורים הקבועים בתקנות 19 ו- 20. התצהיר מנוסח באופן כללי, אינו מפורט דיו, אינו מאומת במסמכים מספיקים ואין בו ...
החלטה
16/08/2018 - ביהמ"ש השלום דחה בקשה למינוי מומחה נוסף מטעם בית משפט בתחום האורתופדיה בגין פגיעה בגב תחתון. ביהמ"ש קבע כי בכל אותם מקרים שבהם חש השופט, לאחר שעיין בחוות-הדעת של המומחה הרפואי ובתשובותיו לשאלות ההבהרה ובמהלך החקירה הנגדית, כי נותרו בו ...
החלטה
16/08/2018 - ביה"ד לעבודה דחה בקשה לעיכוב הליכים והעברת התובענה לבוררות במוסד לבוררות וגישור של ההתאחדות לכדורגל בתביעת סמנכ"ל הפועל חיפה מילניום בע"מ, בגין פיצוי פיטורים, פיצויי הלנת פיטורים, פיצוי הלנת שכר הפרשי פנסיה, החזרי הוצאות, שעות נוספות, שעות עבודה בשבת ואי ...
גזר דין
16/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי גזר על פועל זר 10 חודשי מאסר בגין חבלה בכוונה מחמירה, קשירת קשר לביצוע קשר, החזקת סכין ושהיה בלתי חוקית. ביהמ"ש קבע כי בחינת הראיות מביאה למסקנה כי כתב האישום המקורי שהוגש כנגד הנאשם בו יוחסה לו עבירת ...
החלטה
16/08/2018 - ביה"ד לעבודה דחה בקשה למתן צו לגילוי ועיון במסמכים ספיציפיים. בנדון עלתה שאלת זכות המבקשת לגילוי הנתונים הנוגעים לתלושי שכר של עובדים אחרים. ביה"ד קבע כי המידע איננו רלוונטי להוכחת התביעה וכי היעתרות לבקשה מהווה פגיעה בזכות העובדים לפרטיות מכוח ...
החלטה
16/08/2018 - ביהמ"ש השלום ביטל כתב אישום נגד נאשמת בגין עבירה יחידה של הסגת גבול פלילית לדירה שבבעלות "עמידר החדשה - החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ", לפי סעיף 447(א) לחוק העונשין. בנדון, אין מחלוקת כי הנאשמת לא נכנסה לנכס כדי לעבור עבירה, ...
פסק דין
16/08/2018 - ביה"ד הרבני דחה תביעת כתובה לאור תוצאות בדיקת פוליגרף. ביה"ד קבע כי אין בכל טענות בא כוח האישה נגד הבעל לשעבר כדי להשיב לאישה את זכאותה, ככל שנסמוך על האמור בבדיקת הפוליגרף שהאישה שקרה בכך שטענה שלא בגדה, וכי הצדדים ...
פסק דין
16/08/2018 - ביה"ד הרבני דחה את תביעת האישה להשיב את כל הכספים שהכניס האיש אי פעם על שמה בגין פרשנות הסכם הממון לאור אומד הדעת וההתנהלות. ביה"ד קבע כי לפי ההלכה הצרופה אין גדרם של הכספים כמשותפים אלא אם כן נעשה בהם ...
החלטה
16/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור נגד החלטת ועדת הערר מכח סעיף 13 לחוק פיקוח על בתי ספר, לפיה על המדינה ליתן לעמותה לחינוך בשפלה רישיון לפתוח בית ספר יסודי חדש בנס ציונה. ביהמ"ש קבע כי ההחלטה מתייחסת לשנת הלימודים שהסתיימה. מתן ...
הצעת חוק
15/08/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הגבלת זכאות לקבלת סיוע משפטי במימון המדינה לסרבני גט), התשע"ח–2018 שמטרתה להוסיף על ההגבלות שניתן להטיל מכוח החוק כיום על סרבן גט, הגבלה נוספת ...
הצעת חוק
15/08/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הנחה לנכים בתחבורה ציבורית, התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי ההנחה בתחבורה הציבורית עבור אנשים עם מוגבלות תוגדל ל-50% במקום 33% כיום. תחבורה ציבורית עבור אנשים עם מוגבלות היא מצרך חיוני לשיפור אורח חייהם, להפחתת הבדידות ...
החלטה
15/08/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל בקשה לעיכוב הליכים ולהעברת התביעה לבוררות בהתאם להסכם שבין הצדדים בדרישת פיצוי בגין איחור במסירת הדירה. ביהמ"ש קבע כי טענת התובע לפיה בנדון מתקיים הכלל "לא יעבירנו עוד" אינה מתיישבת עם טעמים שבמדיניות, שכן היא עלולה לפתוח ...
החלטה
15/08/2018 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית את בקשת סרגי גולדברג לביטול פסק דין לפיו נדחתה תביעתו בהסכמת הצדדים בלא צו להוצאות. בבקשתו, טען גולדברג כי ההסכמה שנתן לדחיית התביעה לא היתה אמיתית וחופשית - אם בשל לחץ פסול שלפי הנטען הופעל עליו ...
החלטה
15/08/2018 - ביהמ"ש השלום דחה בקשה להורות למאגר הישראלי לביטוחי רכב להימנע מהעברת מסמכים לסתור את קביעת המוסד לביטוח לאומי למומחה בית משפט ולקבוע כי אותם מסמכים אסורים בהצגה למומחה. ביה"ש קבע כי המסמכים נשוא הבקשה, הינם מסמכים המפרטים אבחנות וממצאים רפואיים ...
החלטה
15/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה למתן צו לגילוי "מידע ומסמכים", אשר נוגעים לנתוני "גוגל Analytics" וכן למסמכים ולמידע אודות האופן שבו בוצעו הבדיקות והחקירות שהובילו את גוגל למסקנה כי ויוה מדיה בע"מ הפרה את הסכם AdSense, לרבות הקלט והפלט של אותם ...
פסק דין
15/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית משפט קמא, לפיו התקבלה חלקית תביעת עליזה ויוסף חיים בראל לפיצוי בשל ליקויי בניה בדירה שנרכשה על ידם מא.ברקן ושות' בע"מ, שהינה חברה שעיסוקה בבניה. ביהמ"ש קבע כי ככלל, רשאי בית ...
החלטה
15/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור על החלטת בית המשפט קמא, במסגרתה קיבל חלקית את בקשת אליאס סעדה להורות על ביטול צו מנהלי האוסר שימוש ברכב בבעלות סעדה. ביהמ"ש קבע כי דרישה מבעל רכב לעשות ככל שביכולתו על מנת למנוע את ביצוע ...
פסק דין
15/08/2018 - ביהמ"ש העליון קיבל חלקית את ערעורו של מחמד עאבד, עורך דין ישראלי שהורשע בשורת עבירות בטחוניות, לאחר שנמצא כי היה מעורב בהעברת מסרים בין אסירים בטחוניים של החמאס ובינם לבין הארגון בעת שביקר בכלא במסגרת עבודתו. בין היתר זוכה עוה"ד ...
פסק דין
15/08/2018 - ביהמ"ש השלום חייב את החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ לפצות תושבת חילונית ב-7,500 שקל בגין פיילוט שערכו עיריית ראשל"צ והחברה העירונית שלה, במסגרתו הוקצו באחת הספריות בעיר שעות פתיחה נפרדות לציבור הדתי-תורני בלבד. ביהמ"ש קבע כי השאלה אינה ...
פסק דין
15/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית תביעת סילוק יד בגין פלישה למקרקעי המנהל לאורך שנים. ביהמ"ש קבע כי לא ניתן לטעון לקיומה של רשות מכללא במקרקעי ציבור כאשר עסקינן בהחזקה שמקורה בפלישה. נקבע כי אף המצדדים בהותרת מוסד הרישיון מכללא על כנו ...
פסק דין
15/08/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את ערעור שי מור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שדנה בבקשת מור לדיון מחדש בעניינו בהתאם לתקנה 36 וקבעה כי במצבו של מור לא חל כל שינוי ועל כן השאירה את נכותו בשיעור 19%. ביה"ד קבע ...
פסק דין
15/08/2018 - ביה"ד לעבודה דחה תביעת אלמנת מורה בתלמוד תורה שחש ברע באמצע יום לימודים בהמשך לכך הובהל לביה"ח שם נפטר למחרת בשל מפרצת קרע בעורק הראשי בלב. בנדון נדרשה הכרעה האם ארע למנוח תוך כדי ועקב עבודתו ארוע חריג עובר לארוע ...
פסק דין
15/08/2018 - ביה"ד הרבני קיבל חלקית את תביעת האשה לחייב את הבעל לשעבר בסכום המתחייב מהסכם ממון. ביה"ד קבע כי ההתחייבות בסעיף 13 למחצית מהדירה המפורטת בהסכם הותנתה בכך שיש לבני הזוג "ילדים", ובנדון יש ילד אחד בלבד. נקבע כי קשה מאד ...
פסק דין
15/08/2018 - ביה"ד הרבני דחה תביעת מזונות אלמנה מעיזבון שחולק על פי צוואה. לטענת האישה, הכסף שקבלה מהדירה ניתן לה בגין הויתור על זכות המגורים בדירה ע"פ חוק הגנת הדייר, ואינה נובעת מירושת הבעל, ולכן סכום זה שייך לה ללא קשר לזכותה ...
הצעת חוק
14/08/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – מיצוי אפשרויות האימוץ אצל קרוב משפחה), התשע"ח–2018 שמטרתה לוודא כי במקרה של הכרזה על ילד כבר אימוץ, יישאר הילד תחת חסותו של קרוב משפחה, ככל שהנסיבות מאפשרות. תרחיש שכזה עדיף ...
הצעת חוק
14/08/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק המים (תיקון – איסוף מי גשמים), התשע"ח–2018 שמטרתה לאפשר לאדם להקים באופן פרטי מערכת לאיסוף מי גשמים במקרקעין שבבעלותו או הנמצאים בהחזקתו כדין, בלי לחייבו לקבל רישיון לשם הקמת מערכת כאמור. מוצע כי הפטור ...
פסק דין
14/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור על החלטת בית משפט קמא, לפיה התקבלה בקשת יעל ירק עלים לשווק בע"מ לעיכוב הליכים מכוח סעיף 5 לחוק הבוררות. ביהמ"ש קבע כי, ככלל, הסכם הבוררות מחייב אך את הצדדים החתומים עליו שכן מקורו של הליך ...
החלטה
14/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת רשות ערעור שעניינה גילוי ועיון במסמכים בתביעה נגד חברת חוץ שוודית בטענה להפרת הסכם הפצה, במסגרתו הייתה אמורה Ingeniorsfirman M.Sjoberg AB לשווק ולמכור את מוצרי טליט ווירלס סרביסס בע"מ באופן בלעדי בשבדיה, נורבגיה, פינלד ודנמרק. ביהמ"ש ...
פסק דין
14/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור על החלטת בית משפט לענייני משפחה קמא, במסגרתה נעתר בית משפט קמא לבקשת האב לרשום את הקטין למסגרת חינוכית בעיר מגוריו, וזאת בניגוד לעמדת האישה וכן בניגוד לפסק הדין בעניין המשמורת על הקטינים. ביהמ"ש קבע כי ...
פסק דין
14/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את עתירת תעשית אבן וסיד בע"מ, אחת מיצרניות חומרי המחצבה המובילות בארץ, כנגד החלטות של הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור. ביהמ"ש קבע כי בהעדר נתונים מצידה של העותרת, לא ניתן לומר כי החלטה של ...
פסק דין
14/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שעניינה טענת המבקש כי בית מטבחיים דבאח בע"מ, שהיא בית המטבחיים הגדול בישראל, נהגה התעללות בבעלי החיים בניגוד לדין. ביהמ"ש קבע כי הסדר הפשרה עומד בתנאי חוק תובענות ...
גזר דין
14/08/2018 - ביה"ד לעבודה השית על רחמינוב אדן קנס בסך של 11,000 ₪ לאחר שנמצא אחראי בצוותא עם אשתו להעסקת עובדת זרה, שלא הייתה רשאית לעבוד בישראל מכוח חוק הכניסה לישראל והתקנות לפיו ובניגוד להוראות סעיף 2(א)(1) לחוק עובדים זרים. ביה"ד קבע ...
החלטה
14/08/2018 - ביה"ד הרבני קיבל חלקית התנגדות לצו קיום צוואה בעל פה מפיו של המנוח. ביה"ד קבע כי בשכיב מרע אמירה היא מעשה הקניין, והדרישה לאמירה בדרך של ציווי היא כן מהותית, ולא די בכך שבית הדין סבור שכך היה רוצה המצווה ...
פסק דין
14/08/2018 - ביה"ד לעבודה קיבל תביעת עובד במשמרות מתחלפות להכיר בהפרעות שינה, בדום נשימה בשינה ובסיבוכי המשנה שמהם הוא סובל - כפגיעה בעבודה. ביה"ד קבע כי כל שינוי שיש בו משום שיבוש השעון הביולוגי, יש לראותו כפגיעה זעירה בעלת השפעה זהה וממוקדת. ...
פסק דין
14/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור בשאלת האפשרות להסתמך בהליכי משמעת על פסק דין של בית משפט אזרחי. ביהמ"ש קבע כי אמנם בית הדין אינו מחויב לאמץ את המסקנות הסופיות של פסק דין שניתן בביהמ"ש לענייני משפחה, אולם יחד עם זאת בית ...
פסק דין
14/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשת הסתלקות מתובענה ייצוגית בנושא עמלות בנק הדואר. ביהמ"ש קבע כי עמדת המאסדר (הרגולטור) היא בעלת משקל בפירוש הגוף הנתון לאסדרתו אם כי אינה בעלת משקל מכריע. נקבע כי אין בקבלת הבקשה להסתלקות כדי לקבוע קביעה כלשהי ...
פסק דין
14/08/2018 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תביעת סעד הצהרתי על פיו התובעות זכאיות להירשם כבעלים של 25% מהמגרש וסעד חלופי כספי לקבלת שווי זכויות אלה, בגין התיישנות והעדר עילה. ביהמ"ש קבע כי עסקת היסוד הנטענת ו/או זכרון הדברים לא דווחו כדין ולא ...
פסק דין
14/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לביטול פסק בוררות לאחר המועד הקבוע בחוק לשם כך. ביהמ"ש קבע כי בהעדר טעמים מיוחדים המצדיקים את האיחור בהגשת בקשת הביטול, של ארבעה ימים, יש לקבל את הבקשה לדחייה על הסף של בקשת ביטול הפסק. ...
פסק דין
14/08/2018 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור יורם דדיה על הרשעתו בבית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בעבירות משמעת של התחזות, לפי סעיף 97 לחוק לשכת עורכי הדין, אי מילוי חובה כעורך דין כלפי לקוחו; ביצוע מעשים הפוגעים בכבוד מקצוע ...
הצעת חוק
13/08/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת טופס התחייבות ישירות בין קופת החולים לנותן שירותים), התשע"ח–2018 שמטרתה לקבוע כי קופות החולים יצרו קשר ישיר עם נותני השירותים, באמצעות הנפקת טופס ממוחשב ישירות לנותני השירותים ללא ...
החלטה
13/08/2018 - ביהמ"ש השלום דחה בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף. ביהמ"ש קבע כי בתביעות שעניינן דמי נזק שאינם קצובים, ומקל וחומר כאשר קביעתם תלויה לעיתים במינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט, אין למהר במתן פסקי דין ...
פסק דין
13/08/2018 - ביהמ"ש לתביעות קטנות חייב חברה מארגנת במסיבה לכבוד ערב השנה החדשה בישראל, לפצות רופא שוויצרי שנכח במסיבה וגילה לתדהמתו בתום המסיבה כי מעילו היוקרתי מתוצרת המעצב ז'אן פול גוטייה – נעלם ממלתחת שמירת החפצים במקום. ביהמ"ש קבע כי הנתבעת היא ...
הצעת חוק
13/08/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – זכאות למימון טיפול על ידי רופא שאינו כלול בהסדר הבחירה של קופת החולים), התשע"ח–2018 שמטרתה שבמקרה של מחלה או מצב רפואי הניתנים לטיפול על ידי רופא יחיד שלו רמה ...
הצעת חוק
13/08/2018 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה), התשע"ח–2018 שמטרתה לפתור את הפער בין החשיבות שהעניק המחוקק לשקיפות ופומביות ישיבות המועצה ובין הנגישות והחסמים המקשים על יישום שקיפות זו בפועל, באמצעות שידור ישיבות המועצה באתרי העיריות ...
פסק דין עע 3393-02/17 יונתן גב נ' ג.מ. מעיין אלפיים (07) בע"מ
24/06/2018
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי, בו חויבה המשיבה לשלם למערער תשלומים עבור תקופת עבודתו אצלה וסיומה בסכום של 391,404 ש"ח, בערכי נטו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום סיום יחסי העבודה בין הצדדים ועד ...
פסק דין עפ 32845-07/15 מדינת ישראל נ' קארין פילוסוף זרניצקי, רון זרניצקי
24/06/2018
תמצית העובדות
ערעור מטעם המדינה על הכרעת הדין של בית הדין האזורי לעבודה, במסגרתה זוכו המשיבים מעבירות של העסקת עובדים זרים במשק ביתם ללא היתר כדין וללא הסדרת ביטוח רפואי, עבירות על הסעיפים 2(א) ו - 2(ב)(3) לחוק ...
פסק דין סעש 11015-06/11 אופיר דעדוש, חויאר קריספלו, ישי ברקוביץ ואח' נ' מועצה אזורית מטה אשר, ענבל שירותי בריכה בע"מ, א.ר.ן. ניהול ואחזקות בע"מ ואח'
05/03/2018
הנתבעת 1 - מועצה אזורית מטה אשר הינה מועצה אזורית עליה חלות הוראות צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח- 1958. התובעים עבדו בתקופות שונות כמצילים בחופי הים שבתחום ובשליטת המועצה וזאת כעובדי חברות שונות וביניהן הנתבעת 2 והנתבעת 3. ...
החלטה עפ 3204/17 מדינת ישראל נ' פלוני
29/01/2018
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, בו הורשע המערער (להלן: המערער) בשתי עבירות של מעשים מגונים, ונגזרו עליו, בין היתר, ששה חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות. ערעורו של המערער ...
פסק דין עע 16136-05/15 מ. דיזנגוף ושות' (נציגות קלובים) בע"מ נ' נעמי מושקוביץ סקורצקי
18/01/2018
תמצית העובדות
המשיבה, עורכת דין במקצועה, אם לשני ילדים קטנים, שומרת תורה ומצוות בהשקפתה ובאורחות חייה, נענתה לפרסום שפרסמה המערערת אודות משרה פנויה אצלה. המערערת קיימה מספר ראיונות למשיבה, ובסופו של יום לא קיבלה אותה לעבודה. הוברר כי ...
פסק דין בגצ 8886/15 רפובליקנים מחו"ל בישראל (ע"ר), רינת שרייבר נ' ממשלת ישראל, שר האוצר ואח'
02/01/2018
תמצית העובדות

השאלה בעתירה זו היא סוגיית חוקתיותו של תיקון 227 לפקודת מס הכנסה (להלן: תיקון 227 לפקודת מס הכנסה, או התיקון) המעגן בישראל את ההסדרים העיקריים שנעשו בהקשר ליישומו של מתווה, אשר מכוחו גופים פיננסיים מחוץ לארה"ב ...
פסק דין עע 56059-05/15 ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' נאוה בן-צבי, פרופ' מרדכי כוגן ואח' נ' האוניברסיטה העברית בירושלים, מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ ואח'
20/12/2017
תמצית העובדות
ערעורי הצדדים בשני ההליכים שבכותרת, שפסק הדין בהם אוחד בהתאם להחלטה מיום 9.1.17 נוכח השאלה המשפטית המשותפת העולה בהם. ערעור אחד הוא על פסק דינו של בית הדין האזורי בו נדחתה תביעתם של המערערים 1-3, ארגון ...
פסק דין עבל 33351-11/12 מוחמד דולאני, יהונתן יובל נ' המוסד לביטוח לאומי, גולדרט קונסלטינג בע"מ
26/09/2017
תמצית העובדות
המערער בעב"ל 33351-11-12, מר מוחמד דולאני (להלן – מר דולאני) הגיש למוסד, שהוא המשיב בהליך זה, תביעה לתשלום קצבת נכות כללית. ביום 28.4.11 התכנסה ועדה רפואית לעררים (להלן – הוועדה לעררים) לדון בעניינו של מר דולאני ...
פסק דין עע 41712-02/12 הרב יגאל קמינצקי נ' מדינת ישראל - הרשות הארצית לשירותי דת, המועצה הדתית חוף עזה (בפירוק)
19/09/2017
תמצית העובדות
המערער הועסק שנים רבות כרב אזורי של גוש קטיף וכהונתו הופסקה עקב ביצוע תוכנית ההתנתקות. תביעתו לפיצוי בגין אובדן זכויותיו בשל ההתנתקות היא מושא הערעור. בית הדין האזורי לעבודה דחה את תביעת המערער מחמת העדר סמכות ...
פסק דין בגצ 1877/14 התנועה למען איכות השלטון בישראל, עו"ד איתי בן חורין, מפלגת "יש עתיד" בראשות יאיר לפיד ואח' נ' הכנסת, ממשלת ישראל, שר הביטחון ואח'
12/09/2017
תמצית העובדות
ארבע עתירות חוקתיות המופנות נגד תיקונים מספר 19 ו-21 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן: חוק שירות ביטחון או: החוק) שבהם הסדירה הכנסת את סוגיית גיוסם לצבא של תלמידי הישיבה ש"תורתם אומנותם" (להלן: תלמידי הישיבות). ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)