IP=54.163.117.182
פסק דין
23/03/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של משה מלול על החלטת בית המשפט קמא במסגרתה נקבע כי, מלול ירצה בישראל את יתרת עונש המאסר שהושת עליו בפסק דין שניתן בעניינו על ידי בית המשפט במחוז המרכזי של קליפורניה בארצות הברית. ביהמ"ש ...
הכרעת דין
23/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר מאסרים שונים על שגיב בן משה טיירי ואח' בגין עבירה של סחיטה באיומים שהביאה לדבר מעשה, בשעה שטיירי ואח' התגוררו בבית המלון "ווסט" תל אביב, ושם נקטו באמצעי אלימות, הפחדה ואיומים כלפי אורחי המלון, מנהליו ועובדיו.; הם ...
פסק דין
23/03/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשת היועמ"ש להורות על הכרזת קטין, שזהות אביו אינה ידועה לאם הלוקה בהפרעה סכיזואפקטיבית, כבר אימוץ ולמסורו לאימוץ למשפחת האומנה. ביהמ"ש קבע כי ע"פ סעיף 13(א)(7) חוק אימוץ ילדים, באין הסכמת הורה, רשאי בית משפט, ...
פסק דין
23/03/2017 - ביה"ד לעבודה דחה באופן חלקי את תביעתו של יעקב אשר נגד טרגון הסעדה והשקעות בע"מ לקבלת סך של 351,077 ₪ בגין פיצויי פיטורים, זכויות סוציאליות ופיצויי בגין הוצאת לשון הרע. ביה"ד קבע שהתובע הפר את חוזה העבודה שלו שבמסגרתו הועסק ...
הצעת חוק
22/03/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה לעובד שפוטר לאחר שהגיע לגיל פרישה), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי גם עובדים שפוטרו לאחר הגיעם לגיל פרישה יהיו זכאים לדמי אבטלה. שלילת הזכאות לדמי אבטלה מעובד שהפך מובטל ...
פסק דין
22/03/2017 - ביה"ד לעבודה דחה על הסף את תביעתה של ענת מוברמן נגד משרד החינוך האגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, בבקשה לשקילות התואר השלישי שקיבלה מאוניברסיטת ניקרגואה בהשוואה לתואר שלישי ישראלי לצרכי דירוג ושכר. ביה"ד קבע כי על מנת שבית הדין ירכוש ...
פסק דין
22/03/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעור מפעלי תרנ"א מלונאות ונופש נגד רשות מקרקעי ישראל, בגין הפרות הרשות את הסכם הפשרה. ביהמ"ש קמא קבע כי הרשות הפרה את הסכם הפשרה, בכך שסירבה לחתום על הבקשה לשימוש חורג ובכך ששלחה את ההודעה בדבר ...
החלטה
22/03/2017 - ביהמ"ש העליון דחה בקשה לסילוקה על הסף של המרצת הפתיחה שהגישה עמותת תושבי מתחם אסותא נגד היתר בניה שניתן לבניית מגדל מגורים במתחם בית החולים אסותא. ביהמ"ש קבע כי הטענה לפיה מדובר בתובענה שאינה ראויה לבירור בדרך של המרצת פתיחה ...
החלטה
22/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת פקיד שומה להוסיף לנימוקי השומה בערעור שני נימוקי שומה חדשים; האחד, כי הוצאות רכישת חפצי אומנות על ידי המערערת, אינן הוצאות הכרוכות ושלובות בהליך הפקת הכנסתה של המערערת ועל כן אינן מותרות בניכוי על פי ...
פסק דין
22/03/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את תביעת האישה לפסק דין הצהרתי, כי הינה זכאית להירשם כבעלת מחצית הזכויות בדירת מגורים הרשומה ע"ש בעלה הנתבע. לכתב התביעה צורף נושה שהגיש כנגד הבעל בקשה לביצוע שטר, הנושה פתח בהליכי מימוש, ובא כוחו אף ...
החלטה
22/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור הבעל נגד סמכותו של בית משפט לענייני משפחה לפסיקת מזונות זמניים לאשה ולילדיהם הקטינים. לטענת הבעל, על פי סעיף 4 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) האשה הייתה מנועה מלהגיש תביעה כלשהי לערכאה שיפוטית ...
הכרעת דין
22/03/2017 - ביהמ"ש השלום הרשיע את אלכסיי גרייז בעבירות של התעללות בבעל חיים, עת הוצגה ראיה בה נצפה אדם שופך חומר נוזלי מחלון דירה, לעבר הקרקע, על כלביו של יורם לוי , וגרם להם לכאבים עזים, ופצעי כוויות בכל חלקי הגוף. ביהמ"ש ...
גזר דין
22/03/2017 - ביהמ"ש השלום גזר על מרדכי יהודה פריד מאסר בפועל למשך 3 חודשים בגין עבירת החזקה לפי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים כאשר מרדכי הסתובב יחד עם כלבו, שלא היה קשור ברצועה, וכלב זה נשך את כלבתו של המתלונן וגרם לה ...
פסק דין
22/03/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את תביעת בנותיו של המנוח מנישואיו הראשונים לפס"ד הצהרתי מכח הלכת השיתוף, אשר לפיו אימן המנוחה הינה בעלת זכויות במחצית הרכוש אשר היה בבעלותו של אביהן המנוח, כאשר כפועל יוצא מכך הכרה כי התובעות זכאיות למחצית ...
פסק דין
22/03/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תובענה לקיום צוואת המנוחה ודחה התנגדות לצוואה בקובעו כי, המנוחה היא זו שחתמה על צוואתה וחתימתה לא זויפה; וכן אין פגם בכך שהצוואה נחתמה רק בעמוד האחרון, ולא בכל עמוד שלה. מומחה מטעם בית המשפט קבע ...
גזר דין
22/03/2017 - ביהמ"ש לנוער הטיל על קטין (בעת ביצוע העבירות) צו מבחן למשך 6 חודשים, תוך הימנעות מהרשעתו, בגין ביצוע עבירות התפרצות בצוותא למקום מגורים בכוונה לבצע גניבה בקובעו כי בכל הנוגע לנאשמים קטינים, נקיטה בדרך של אי הרשעה יותר מקובלת, שכן ...
פסק דין
22/03/2017 - ביהמ"ש העליון דחה ברובו את ערעורם של בעלי המאפיות דוידוביץ, אלומות, וברמן, על הכרעת הדין שניתנה בבימ"ש קמא שבמסגרתה הם הורשעו בגין היותם צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות ובקיום מגעים שונים, ותכליתם הייתה להגיע להסכמות לפיהן המאפיות שבניהולם, יימנעו מתחרות ...
גזר דין
22/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על חנוך פשדצקי 4 שנות מאסר בפועל בגין קשר שקשר עם אחרים להונות את חברת "ארופד סחר בע"מ", חברה לאספקת כבלים, ציוד חשמלי ואלקטרוניקה, במטרה להוציא מהחברה ציוד במרמה ולמכור אותו לאחרים, תוך שהוא מציג עצמו בכזב ...
החלטה
22/03/2017 - ביה"ד הארצי לעבודה אישר בהחלטה את ההסכמות שהושגו בין לשכת המסחר תל אביב והמרכז, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ועובדי נמלי ישראל, באשר לחזרתם לעבודה סדירה ותקינה בנמלי חיפה ואשדוד בהקדם האפשרי. ...
גזר דין
21/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על סברין זבידאת, אם ל 3 ילדים, 50 חודשי מאסר בגין הרשעתה בעבירות של חברות בארגון טרוריסטי המכונה "דאעש" , שעה שהזדהתה עם ארגון מחבלים זה, ערכיו ומטרותיו. נקבע כי, במעשיה אלו היא פגעה בצורה קשה בערכים ...
הצעת חוק
21/03/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – תגמולים לנפגעי פעולות איבה מחוץ לישראל), התשע"ז–2017 שמטרתה לתקן את חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970, ולקבוע כי פגיעת איבה, לגביה חל החוק, תכלול גם פעולות שבוצעו מחוץ ...
פסק דין
21/03/2017 - ביה"ד הרבני התיר לבת שהולדתה הייתה בספק ממזרות לבוא בקהל; האם התחתנה בגרוזיה, ולאחר כעשר שנות נישואין, הצדדים נפרדו (ללא גט). בארץ הכירה גבר זר וכאשר הייתה מעוברת שאלת ייחוס הוולד עלתה בביה"ד. נקבע כי אין כלל חזקת נישואין כדמו"י ...
פסק דין
21/03/2017 - ביהמ"ש העליון אישר את החלטת בית הדין הרבני בהתאם לסעיף 7א(ב) לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), שבמסגרתה הוטל על אבי הבעל (סרבן הגט) מאסר של 30 יום מכוח סעיף 7א לחוק כפיית ציות, וסעיף 6 לפקודת בזיון ...
פסק דין
21/03/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה באופן חלקי תביעת אם אשר חתמה בפני עורכת דין על תצהיר חד צדדי, בגדרו היא מאשרת לבן הזקונים שלה, להציב קרוואן בשטח חלקת המקרקעין שרובה בבעלותה, והחליטה לחזור בה מההסכמה ועתרה לסילוק ידו של הבן ולפסק ...
החלטה
21/03/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל באופן חלקי את בקשתו של גבריאל אדרי להחזרת תפוס מכח סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי, בעקבות חקירה שקיימה משטרת ישראל כנגד י.ל כח המכבים שמירה ואבטחה בע"מ, בה נתפסו נכסים והופסקה עבודתו של אדרי ושכרו לא ...
פסק דין
21/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ על קביעת פקיד שומה, כי שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו הפרטית של העובד, יחושב אך ורק על פי האמור בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), וכי העובד, או המעביד ...
החלטה
21/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתה של טטיאנה גרונברג ליתן ארכה בת 45 ימים להגשת התנגדות לאישור פסק הבוררות, כך שזו תוגש תוך 45 ימים ממועד קבלת החלטת הבורר בבקשה לתיקון פסק הבוררות. סעיף 27(ב) לחוק הבוררות קובע, כי אם הייתה ...
החלטה
21/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי בקשה לאישור סעד זמני של תשלום תכוף, במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, בטרם הוכרעה שאלת החבות, על חשבון הסכומים שיפסקו לטובת התובעים בפסק הדין. ביהמ"ש קבע כי בקשה למתן סעד כספי זמני, תתקבל בהתבסס על ...
החלטה
21/03/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את בקשת בנק הפועלים בע"מ לחייב את רונן לוי בהוצאות בגין דחיית ערעור לפי חוק שיקים ללא כיסוי; בקובעו כי יש לשלוח מסר ברור לבנקים ולציבור, שהגשת ערעור על פי החוק, מחייבת את הבנק להעמיד ייצוג משפטי ...
פסק דין
21/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי את ערעורה של הראל חברה לביטוח בע"מ על שומות שקבע פקיד שומה למפעלים גדולים, ביחסהכנסות שהיו להראל מהשקעות ישירות ומשותפויות בנכסי מקרקעין בחוץ לארץ.; בחישוב מס הריווח בו היא חייבת מכוח הוראות סעיף 4 (ב) ...
פסק דין
21/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל 10% מתביעת עו"ד סוזאן מצא לתשלום עבור ייצוגה את בני משפחת קורדובני בשלושה עניינים הקשורים למקרקעין שבבעלותם. ביהמ"ש קבע כי התובעת זכאית, נוכח נסיבות הפסקת ההתקשרות, לשכר ראוי עבור עבודתה עד להפסקת ההתקשרות, אך אינה זכאית לפיצויי ...
פסק דין
21/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של יצחק גרנות על החלטת בביהמ"ש קמא לסלק את ידו משטח המקרקעין, שבבעלות רשות הפיתוח. ביהמ"ש קבע כי גם אם ניתן להסיק קיומו של רישיון מכללא מכח התנהגות הבעלים או הסכמתם שבשתיקה במשך תקופה ארוכה, ...
גזר דין
21/03/2017 - ביהמ"ש השלום גזר על מרתה פירר מאסר לתקופה של 4.5 חודשים, אשר ירוצה בדרך של עבודות שירות בגין עבירה של ייבוא סמים מסוכנים, עת נעצרה בנמל התעופה בן גוריון בעודה מחזיקה בבטנה 8 זרגים של סם מסוכן מסוג חשיש. ביהמ"ש ...
החלטה
21/03/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את בקשת המדינה להורות על המשך "מעצר בית" לעו"ד טל שבתאי בגין מעורבותו בהנפקת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ- 604 מיליון ₪; הטענה היא כי עו"ד שבתאי, אישר בחתימתו חלק ממסמכי הרישום הכוזבים, זאת ביודעו כי יעקב ...
פסק דין
20/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי את ערעור המדינה על קולת עונשו של יצחק מצלאוי, הבעלים של רשת המסעדות "שיפודי ציפורה", בגין הרשעתו בעבירות לפי חוקי מס ערך מוסף והחמיר בגובה הקנס אשר הוטל עליו בבימ"ש קמא; והשית עליו קנס בסך ...
הצעת חוק
20/03/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון – קביעת יום פתיחת שנת הלימודים כיום בחירה), התשע"ז–2017 שמטרתה לוודא שלכל עובד במשק תהיה הזכות לבחור את יום פתיחת שנת הלימודים כיום בחירה, ולהעניק לכל עובד, למעט לעובד המועסק במערכת ...
פסק דין
20/03/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתם של לאה ושרי אלון להורות על בטלותו של הסדר מותנה שנחתם בין רשויות התביעה לבין אליעזר אמסלם, ו"להחיות" את כתב האישום נגד אמסלם בגין עבירות של בניה ושימוש ללא היתר לפי חוק התכנון והבניה. ביהמ"ש ...
הצעת חוק
20/03/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התשע"ז–2017 שמטרתה להעלות את גובה קצבת הנכות לשכר המינימום בחמש פעימות, כך שבשנת 2021 קצבת הנכות תעמוד על גובה שכר המינימום לחודש. ...
פסק דין
20/03/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של הכהן הראל על החלטת ביהמ"ש קמא כי עליו לשלם פיצויים חוזיים בעבור נזק שנגרם מביצועו של פסק דין בר תוקף. ביהמ"ש קבע לא ניתן לתבוע נזקים בגין פעולה שבוצעה בהתאם לפסק דין בר תוקף ...
פסק דין
20/03/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערעור המדינה על קולת העונש של 6 חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות, שנגזר על נאשם אשר הורשע בעבירת הצתה. ביהמ"ש העמיד את עונשו של הנאשם על 12 חודשי מאסר בפועל, חלף 6 חודשי המאסר שהושתו ...
פסק דין
20/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל באופן חלקי את ערעור הבעל על החלטת ביהמ"ש קמא, כי ערך הדירה המשותפת לבעל ולאישה יוערך לפי שווי הדירה כולל חלק הבניה אשר נבנה בחריגה מהיתר, תוך ניכוי תשלומים הנדרשים לצורך הוצאת ההיתר ע"י צד ג' שירצה ...
פסק דין
20/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורו של ארנון זעירא על החלטת ביהמ"ש קמא לפיה חויבו גדעון בר און וארנון שרגא לפצות את המערער רק על חלק מנזקיו עבור עלויות הכשרת המבנה והתאמתו לצורך קבלת היתר בניה . בר און ושרגא (אדריכל ...
פסק דין
20/03/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורן של ד.ד. ליה יזום והשקעות בע"מ ואח' על שומות מס שבח ומס רכישה שהוצאו להם על ידי מנהל מיסוי מקרקעין , לאחר שנקבע כי הסכם האופציה שנחתם בין הצדדים אינו אלא הסכם מכר. ביהמ"ש קבע ...
פסק דין
20/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתו של סמי קראמן למתן פסק דין הצהרתי שההחלטה שהתקבלה באסיפת בעלי המניות של החברה פיין קלאב בע"מ בטלה. ביהמ"ש קבע שההודעה בעניין האסיפה השנייה לא נמסרה לסמי בהתאם לתקנון, בנוסף, בהתאם לסעיף 51 לתוספת השנייה, ...
החלטה
20/03/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את בקשתה של יעקב גלבוע בניה ויזמות בע"מ למתן צו מניעה ולפיו יאסר על א.א אמיר חידוש מבנים בע"מ לבצע כל פעולה באתר הבניה. ביהמ"ש קבע כי התנאים המהותיים למתן סעדים זמניים המפורטים לפי תקנה 362 לתקנות ...
גזר דין
20/03/2017 - ביהמ"ש השלום גזר על זיו דודוב 5 חודשי מאסר בעבודות שירות בגין עבירות של גידול סמים ועוד. נקבע כי במקרה זה, ניתן לומר שקיימים סיכויי שיקום ממשיים, המצדיקים סטייה ממתחם הענישה; מדובר בהליך שיקומי שכבר החל ומכאן שיכולת הערכת הסיכויים ...
גזר דין
20/03/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על נתנאל ניאזוב מאסר בפועל למשך 7 שנים בגין עבירה של אינוס, שוד של פרוצה . נקבע כי פרוצה העומדת על אם הדרך אינה הפקר, זכאית היא להגנה על חירותה ועל כבודה, לפיכך מי שמבצע מעשה אונס ...
פסק דין
20/03/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתה של נירה לסקי לפיצויים בגין נזק גוף שנגרם לה, עת מעדה ונפלה על גרם מדרגות משובש, המוביל לים באזור ראש הנקרה, בשטחה של מועצה אזורית מטה אשר. ביהמ"ש קבע כי, המקום מצוי בשטח השיפוט של ...
החלטה
20/03/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה באופן חלקי בקשה לסילוק על הסף של תביעת מזונות שהגיש אח כנגד אחיו ובת זוגו, בקובעו כי לא ניתן להגיש תביעה למזונות כנגד גיסתו של התובע, אך ביחס לאחי התובע, ניתן להגיש תביעה חדשה בשל שינוי ...
פסק דין
19/03/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של רועי ברנדיס, בעל מניות בחברת בבילון, חברה העוסקת בפיתוח, שיווק ומכירה של תוכנות בתחום החיפוש והתרגום באינטרנט; על פסק-דינו של בימ"ש קמא, בגדרו נדחתה בקשתו לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבים בטענה כי פרסמו דוחות ...
פסק דין עע 41182-02/12 יורם אברג'ל נ' ג'וינט ישראל ומחלקת חמ"ע בג'וינט ישראל
20/02/2017
תמצית העובדות
ג'וינט עולמי הינו תאגיד, ללא כוונת רווח. ארגון זה אחראי על קיום פעולות תרבות וחברה בקרב קהילות יהודיות ברחבי העולם. אחת מן החטיבות של ג'וינט עולמי, הינה זו האחראית על פעילות הג'וינט במדינות חבר העמים. אברג'ל ...
פסק דין עא 3700/15 אורי רוט, אוולין רוט נ' מיכל עגנון, ראובן עגנון, אוהד אברהם סבן
27/06/2016
תמצית העובדות
בבית בחיפה, שלוש דירות: דירת המערערים, ו- 2 דירות המשיבים, הרכוש המשותף צמוד לשלוש הדירות בחלקים שווים. המשיבים הגישו בקשה למתן היתר בנייה בהתאם להוראות תמ"א 38, הכוללת, בין היתר, הוספת שלוש דירות על גג הבניין ...
פסק דין עא 4752/14 נכסי רמת אביב בע"מ נ' עיריית תל אביב, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב
16/06/2016
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בו התקבלה תביעת נכסי רמת אביב בע"מ, המערערת, להצהיר על בטלותם של שני הסכמים שנכרתו בינה ובין עיריית תל אביב-יפו והוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, המשיבות, ...
פסק דין עעמ 2975/15 הוצאת עיתון 'הארץ', ברק רביד, עיתונאי 'הארץ' נ' משרד החוץ
06/06/2016
תמצית העובדות
ערעורם של הוצאת עיתון 'הארץ', והעיתונאי, ברק רביד, על החלטת המשיב, משרד החוץ, שלא לפרסם את רשימת האורחים שהשתתפו בארוחת "חג שני" בביתו של שגריר ישראל, בוושינגטון.
בשנת 2014, התקיימה בביתו של שגריר ישראל בוושינגטון, מר ...
פסק דין בגצ 6494/14 שי גיני, יהונתן ודעי נ' הרבנות הראשית, השר לשירותי דת, המועצה הדתית ירושלים
06/06/2016
תמצית העובדות
עתירתם של שי גיני ויהונתן ודעי, בעלי מסעדות, כנגד המשיבים, הרבנות הראשית, השר לשירותי דת והמועצה הדתית ירושלים, בעניין הוראת סעיף 3(א) לחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983,שעניינה במתן תעודת הכשר לבית אוכל.
העותרים, בעלי מסעדות בירושלים, ...
פסק דין עעמ 8329/14 עיריית קרית אתא, הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא נ' נילי קורן, מלכה בראון
31/05/2016
תמצית העובדות
ערעורה של עיריית קרית אתא נגד החלטת בימ"ש קמא, לחייבה ליתן למשיבות, נילי קורן ומלכה בראון, אישור על היעדר חובות בנכס שבבעלותן, על אף טענת העירייה לחוב ארנונה קיים בנכס, שלא שולם על ידן.
המשיבות, המתגוררות ...
פסק דין עעמ 3550/15 משרד הביטחון האגף לשיקום נכים נ' פלוני, ארגון נכי צה"ל
30/05/2016
תמצית העובדות
ערעורם של משרד הביטחון-האגף לשיקום נכים וכן המשיב, נכה צה"ל, על קביעת בימ"ש קמא, ביחס למועד הזכאות לתשלומי תגמולים למפרע המגיעים למשיב, וכן חישוב התשלומים.
המשיב הוכר ע"י קצין התגמולים כנכה וזכה לתגמולים, עקב נכות שמקורה ...
פסק דין עפ 4205/14 נחום בן יצחק נ' מדינת ישראל
29/05/2016
תמצית העובדות
ושוב בילוי לילי וסכסוך של מה בכך בין צעירים מסתיים במותו של אחד מהם מדקירה. הלב מתקומם ומסרב להאמין. עד מתי?
ביום 8.10.2009 בשעות הערב המאוחרות בילה המערער עם חברים, ובהם אוהד דדון. במהלך הערב הם ...
פסק דין עא 841/15 פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוני
23/05/2016
תמצית העובדות
ערעורה של פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ, על קבלת טענת המשיבים, אדם בעל 100% נכות ואביו, שלפיה, המערערת הפרה את ההסכמה בין הצדדים להקצות למשיבים חניית נכה בנוסף לשתי חניות אחרות שהוקצו להם בצמידות לדירה שרכשו.
...
פסק דין עא 7084/13 בר יהודה בע"מ נ' מדינת ישראל רשות מקרקעי ישראל, הוניגמן ובניו בע"מ ואח'
10/05/2016
תמצית העובדות
רשות מקרקעי ישראל מתקשרת מעת לעת עם יזמים במתכונת של "חוזה פיתוח", היינו חוזה שבמסגרתו מתחייב יזם לפתח מקרקעין לקראת התקשרות בחוזה חכירה או בעלות עם סיומה של תקופת הפיתוח. כך עושות לעתים גם רשויות מקומיות. ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)