IP=3.235.75.174
פסק דין
27/05/2020 - בית המשפט לענייני משפחה בת"א, קיבל את תביעתם של בני זוג חד מיניים להכריז על קשרי אחאות בין שלוש הבנות אשר נולדו במסגרת הליכי פונדקאות, וחולקות מטען גנטי משותף, באמצעות ביציות של תורמת אנונימית. בית המשפט טען כי לקשרים הנרקמים ...
פסק דין
27/05/2020 - בית משפט השלום קיבל ברובה תביעה להשבת כספים שניתנו כערובה ודחה את התביעה שכנגד. בית המשפט קבע לאור שינוי גרסאות הנתבע כי כאשר מתגלית סתירה בין גרסה מוקדמת שמסר צד לבין גרסה מאוחרת, הרי שחזקה היא שעדותו המוקדמת היא הנכונה ...
החלטה
27/05/2020 - בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה ערעור על בית המשפט לענייני משפחה בעניין חיסון ילדים. בית המשפט קבע כי כאשר עסקינן בביצוע חיסונים שגרתיים שעליהם ממליץ משרד הבריאות לכלל ילדי ישראל, אין כל צורך בחוות דעת רפואית; כאשר הורה סבור ...
פסק דין
27/05/2020 - בית המשפט לענייני משפחה בחיפה, דחה ברובה תביעה לפיצויים מכוח עוולת התרמית. נקבע כי נטל ההוכחה במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות, באשר לעוולת התרמית הוא גבוה יותר מהרמה במשפט אזרחי, ויש לדרוש הוכחה הקרובה יותר לוודאות על-מנת לבסס ...
החלטה
27/05/2020 - בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, בגדרה נדחתה בקשת המבקשת למתן סעדים זמניים עד להכרעה בהליך העיקרי. בית המשפט קבע כי ככל שהמבקש השתהה בהגשת הבקשה וישן על זכויותיו, הנטייה תהיה לדחות את הבקשה, ...
פסק דין
27/05/2020 - בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק קיבל בדעת רוב עתירה בעניין צו החרמה והריסה והורה על ביטולו. בית המשפט ציין כי הכוח ההרתעתי הטמון בכלי של הריסת בתים לוטה בערפל ומוטל בספק, וכי ספק זה משליך על בחינת ...
החלטה
27/05/2020 - בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר בקשה לעיכוב הליכים בהתאם לסעיף 5 לחוק הבוררות. בית המשפט קבע כי משהסכימו צדדים על זהות בורר ומתכוונים למינויו שלו בלבד, עליהם לציין זאת במפורש בהסכם. עצם נקיבת שמו של בורר בהסכם אין משמעו ...
פסק דין
27/05/2020 - בג"ץ הורה על מחיקת עתירה שהגישו ארגוני נשים נגד ראש המטה לביטחון לאומי בטענה כי יש למנות נשים לצוותי קביעת המדיניות להתמודדות עם נגיף הקורונה. אין צוותי מומחים דומים שהעתירה רלוונטית לגביהם על כן היא נמחקת ועל אף זאת בית ...
החלטה
27/05/2020 - בית הדין הרבי האזורי בתל אביב דחה בקשה לסעדים זמניים במסגרת הליכי יישוב סכסוך לידועים בציבור. בית הדין קבע כי זוג שאינו רשום כ"נשוי", כל בקשה בעניין הקשר בין בני הזוג העשויה להשליך על מעמדם האישי, צריכה להיות נידונה במסגרת ...
החלטה
27/05/2020 - בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע דחה תביעה להפחתת שיעור מזונות בשל שינוי נסיבות. בית המשפט פסק כי טעמים כלליים וקונקרטיים כאחד אינם מאפשרים לראות בפסק הדין לבדו משום שינוי נסיבות המאפשר לבחון שיעורם של מזונות פסוקים מחדש, לאחר שהוכרעו, ...
החלטה
27/05/2020 - ועדת הערר לתכנון ובניה מחוז ירושלים דחתה ערר להיתר בנייה. ההכרעה בשאלה קניינית או במחלוקת חוזית בין צדדים אינה מצויה בגדר סמכויות מוסדות התכנון, שהרי הפונקציה המוטלת עליהן היא תכנונית בלבד, הועדות אינן מוסמכות בדין וגם אין מומחיותן בשאלות קניין; ...
גזר דין
26/05/2020 - בית המשפט המחוזי בירושלים גזר את עונשו של נאשם בעבירות לפי חוק ההגבלים העסקיים והשית עליו עונש מאסר של שלושה חודשים ויום וקנס בסך של 275,000 ₪. בית המשפט הבהיר כי מדיניות הענישה בעבירות כלכליות הינה לשקף את הסכנה הגדולה ...
החלטה
26/05/2020 - בית המשפט העליון דחה בקשת לרשות ערעור בעניין דחיית עיכוב ביצוע לצו הריסה ללא הרשעה. בית המשפט נימק את החלטתו וקבע כי רשות ערעור ב"גלגול שלישי" תינתן במקרים חריגים בלבד, בהם מתעוררת שאלה עקרונית בעלת חשיבות משפטית או ציבורית ...
החלטה
26/05/2020 - המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו נעתרה לבקשה למתן סעד זמני בעיצומו של משבר עולמי חסר תקדים בעקבות התפשטותו של נגיף ה"קורונה", והורתה על הארכת המועד האחרון למימוש כתבי האופציה (סדרה 3) של החברה. נקבע כי כאשר ...
פסק דין
26/05/2020 - בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל תביעה בעניין התיישנות והעדר עילת תביעה, והורה על סילוק התביעה על הסף. בית הדין ציין כי דחייתה על הסף של תביעה מחמת התיישנות מצריכה זהירות מרובה. מחד, על בית הדין ליתן משקל לזכות ...
פסק דין
26/05/2020 - בית משפט השלום בקרית גת דחה תביעה נזיקית לתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו לתובע, בטענה כי לא עלה בידי התובע להרים את נטל ההוכחה על מנת להוכיח את טענותיו, כנדרש ממנו במשפט האזרחי. בית המשפט הבהיר כי בהינתן הקביעה שהתובע ...
החלטה
26/05/2020 - בית המשפט העליון דחה בקשות רשות לערער על פסק הדין של בית המשפט לעניינים מינהליים מרכז-לוד שבגדרו התקבל ערעור המשיבים על החלטת ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז מרכז. בית המשפט קבע כי חרף הניסיון לשוות לבקשות אצטלה עקרונית, לא ...
פסק דין
26/05/2020 - בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק דחה עתירה בעניין התקנת תקנות מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים, שתקבענה מתווה לפיצוי עסקים שניזוקו כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה בישראל. בית השפט קבע כי נזקים מהסוג שנגרמו לעסקים כתוצאה ממשבר הקורונה ...
החלטה
26/05/2020 - בית משפט השלום דחה בקשה לביטול כתב אישום בשל אכיפה בררנית. בית המשפט הבהיר כי אכיפה בררנית יכולה להתקיים בשני מצבים עיקריים. האחד, כאשר טוען הטענה מצביע על מקרים אחרים, בהם נקטה הרשות ביחס שונה כלפי חשודים בעלי נתונים ...
החלטה
26/05/2020 - בית המשפט לענייני משפחה בחיפה, דחה תביעה לביטול עסקאות מתנה בטענה כי התובע לא עמד בנטל להוכיח כי נפל פגם המקנה לו עילת ביטול או כי בוצעה כלפיו תרמית או כי עִסקת ו’ היא הסכם למראית עין. בית המשפט קבע ...
החלטה
26/05/2020 - בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי המשיבה מסוגלת לעמוד לדין ויש לחדש את הליכי ההסגרה בעניינה. בית המשפט הבהיר כי הליך הסגרה הוא הליך שונה, קצר ופשוט יותר שמידת שיתוף הפעולה הנדרש נמוך יותר. אין מדובר בניהול הליך ראיות כמו ...
הכרעת דין
26/05/2020 - בית המשפט לעניינים מקומיים בבאר שבע הרשיע את הנאשמים בעבירות של שימוש ללא היתר ועבירה של עבודה ושימוש הטעונים היתר. בית המשפט התייחס לדוקטרינת ההגנה מן הצדק אשר נועדה לפטור אדם מאחריות פלילית, במקרים נדירים בהם נגוע האישום בהתעמרות שלטונית, ...
החלטה
26/05/2020 - בית המשפט המחוזי דחה בקשה לדחיית התובענה על הסף מחמת העדר עילה בנוסף נדחתה הטענה החלופית בנוגע לפיצול הדיון באופן שבו תידון קודם שאלת האחריות ורק לאחר מכן שאלת הנזק. בית המשפט פירט על האופן בו יש לקבל טענה להיעדר ...
פסק דין
25/05/2020 - בית משפט השלום דחה בקשה לביטול פסק בוררות ונענה לבקשת אישורו. בית המשפט הבהיר כי צדדים רשאים גם לאחר שמחלוקת ביניהם הוכרעה על ידי ביהמ"ש, לפעול באופן שונה מהאמור בהכרעת ביהמ"ש. על כן, אין מניעה עקרונית שצדדים יסכימו להעביר מחלוקת ...
החלטה
25/05/2020 - בית המשפט העליון קיבל באופן חלקי ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בעניין דחיית תביעה מחמת התיישנות. בית המשפט עמד על עיקרון תקופת ההתיישנות בתביעה נזיקית וקבע, כי מועד התחלת תקופת ההתיישנות הוא המועד בו התובע חשד או צריך היה ...
פסק דין
25/05/2020 - בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים, קיבל בחלקו ערעור על גזר הדין וקבע כי יש להפחית שנתיים מהעונש שנקבע. בית המשפט הקדים וציין כי חומרתן של העבירות אותן ביצע המערער – מופלגת; אכן, בתי המשפט נוקטים יד קשה ...
החלטה
25/05/2020 - בית הדין הארצי לעבודה קיבל תביעה בעניין קביעת מקום שיפוט, והכריע כי דין התביעה להתנהל בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. בית הדין קבע כי החלטה בדבר העברת מקום דיון תתקבל תוך התחשבות גם בשיקולי מאזן הנוחות של הנוגעים בדבר, ...
החלטה
25/05/2020 - בית המשפט העליון דחה בקשה של חברת ביטוח כנגד הכרה במאורע כתאונת דרכים. בעת ביקור בפארק הספארי רכבם של המשיבים עמד בפקק עם מנוע מונע, עדר אנטילופות שחלף בדהרה עלה על הרכב ופגע בו בעוצמה. בית המשפט קבע כי האירוע ...
פסק דין
25/05/2020 - בית משפט השלום בירושלים קיבל באופן חלקי ערעור בעניין עיצום כספי שהוטל לפי סעיף 55(א) לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות. בית המשפט טען כי יש ליתן משקל ממשי לכך שהגורם המחליט הוא האחראי על פי החוק לממש את ...
פסק דין
25/05/2020 - בית משפט השלום בהרצליה קיבל תביעה נגד בנק הפועלים בעניין השבת סכומים שהועברו מחשבון בנק של לקוחה ללא הסכמה. בית המשפט קבע כי מערכת היחסים בין בנק ללקוח הינה מיוחדת ומבוססת בין היתר על פערי הכוחות שבין הצדדים והאמון שנותן ...
פסק דין
25/05/2020 - בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל תביעה להכרה בהתפרצות מחלת סוכרת מסוג 1, הנקראת גם סוכרת נעורים, כתאונת עבודה. בית הדין הבהיר כי בנסיבות מסוימות יכול דחק נפשי מקדים לשמש כגורם 'הדק' לפריצה של סוכרת או להחמרתה, והקשר בין ...
פסק דין
25/05/2020 - בית המשפט המחוזי בחיפה דחה ערעור שהוגש על החלטת הועדה הרפואית בעיין נכות בגין ליקויי שמיעה. נפסק כי דרכי הבדיקה הראויות על-מנת להגיע למסקנה הרפואית הינן עניין רפואי מקצועי שבית המשפט אינו מתערב בו, שיקולי הועדה הם שיקולים רפואיים – ...
החלטה
25/05/2020 - בית המשפט לענייני משפחה בת"א דחה תביעה לביטול הסכם גירושין שניתן לו תוקף של פס"ד ע"י בית המשפט אשר הוגשה לאחר שלוש שנים. נקבע כי על אף שניתן לבטל הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין אם נפל פגם בכריתתו, ...
החלטה
25/05/2020 - בית השפט לענייני משפחה בפתח תקווה קיבל באופן חלקי את בקשת התובע להטיל על האם הוצאות ריאליות בגין ניהול הליך. בית המשפט קבע כי האם אחראית להימשכות ההליכים על כל המשתמע מכך ואף לא עשתה דבר על מנת לנסות ולבדוק ...
פסק דין
25/05/2020 - בית משפט השלום בפתח תקווה דחה תביעה נזיקית לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לעגלים במשק של התובע. אין חולק, כי יש לשירותים הווטרינריים חובת זהירות מושגית כלפי מגדלי הבקר, עם זאת, עסקינן בסבירות הפעלתה של סמכות מנהלית מערכתית, ויש לבחון את ...
פסק דין
24/05/2020 - בית משפט השלום בת"א קיבל תביעה נגד עורכת דין בעניין השבת כספים שגבתה עבור הלקוח. בית המשפט הבהיר כי עורך דין הינו נאמנו של הלקוח, לחובת נאמנות זו משקל מיוחד ולא בכדי שמדובר בכספי הלקוח; בית המשפט קבע על פי ...
פסק דין
24/05/2020 - בית המשפט לענייני משפחה בת"א קיבל באופן חלקי תביעה להפחתת מזונות ששילם האב בשל שינוי נסיבות מהותי. בית המשפט ציין כי ההלכה המשפטית קובעת, כי פסק דין למזונות אינו מהווה מעשה בית דין, ואין זה משנה אם פסק הדין ניתן ...
החלטה
24/05/2020 - בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב דחה תביעה של אישה לתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו לה כתוצאה מסירובו של הבעל להמשיך בטיפולי פוריות שהחלו, וחייב את הנתבע עבור תשלום מחצית מסך הטיפול האחרון בלבד. בית המשפט קבע כי הזכות (החיובית) ...
פסק דין
24/05/2020 - בית המשפט המחוזי דחה עתירה המבקשת לחייב בורר להמשיך בבוררות או לחילופין למנות בורר אחר. בית המשפט קבע כי הסכסוך בין הצדדים יתברר בין כתלי בית המשפט. בנוסף הבהיר בית המשפט כי השיקולים אשר הנחו אותו לקביעה זו היא ...
החלטה
24/05/2020 - בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת הערעור של בית המשפט המחוזי בהכרעת וגזר דין. בית המשפט קבע הלכה פסוקה היא כי רשות ערעור "בגלגול שלישי" תינתן רק במקרים המעוררים סוגיה משפטית עקרונית החורגת מעניינו הפרטי של המבקש, ...
החלטה
24/05/2020 - בית המשפט העליון דחה עתירה בעניין פגיעה בזכויות יסוד בימי הקורונה; העותרים ביקשו להחריג את הר הבית מצו בריאות העם, ולאפשר לקבוצת יהודים עלייה אליו. בית המשפט נימק את החלטתו והסביר כי ההגבלה על עליית יהודים להר הבית פוגעת בשורה ...
פסק דין
24/05/2020 - בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל את בקשת הנאמנת לביטול הליכי פשיטת הרגל נגד החייב. בית המשפט קבע כי התנהלותו של החייב במשך ההליכים מלמדת על זלזול בוטה בנושיו ובבית המשפט. בית המשפט נימק את החלטתו וטען כי נוכח מחדליו ...
פסק דין
24/05/2020 - בית המשפט המחוזי בלוד דחה תביעה שעילתה "חיים בעוולה" מחמת העדר אחריות ומחמת העדר קשר סיבתי. בית המשפט הבהיר כי לעניין הקשר הסיבתי נקבע מבחן דו שלבי השלב הראשון, מתמקד במישור הכללי - אובייקטיבי. על התובעים להראות כי אילו ...
פסק דין
24/05/2020 - בית משפט השלום בתל אביב קיבל תביעה לפיצוי בגין פגיעה וניצול זכויות קניין. בית המשפט קבע כי זכויות בניה אינן חלק מהמקרקעין ומהרכוש המשותף והן מהוות: "נכס משותף" המצוי ב"בעלות משותפת" של כלל הדיירים בבית המשותף והצמדתו של גג לדירה ...
פסק דין
24/05/2020 - בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה תביעה לביטול פשרה שניתן לה תוקף של פסק דין. בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין לא מתקיימות עילות לביטול הסכם הפשרה, כגון שינוי נסיבות או שיקולי צדק. בית המשפט עמד על כך כי ...
פסק דין
24/05/2020 - בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק דחה עתירה בעניין ביטול הליך הסגרה לאחר הכרזה על "בר הסגרה" וזאת בשל התפשטות נגיף הקורונה. בית המשפט קבע כי כאשר מתקיימים התנאים להסגרה על פי דין יפעיל השר את סמכותו אלא ...
פסק דין
24/05/2020 - בית משפט השלום בחיפה קיבל את תביעתה של עיריית כפר סבא והשית על הנתבע פיצוי בסך 27,000 ₪ בגין לשון הרע. בית המשפט הבהיר כי הפיצוי התרופתי בגין לשון הרע נועד להשיג שלושה יעדים: לעודד את רוחו של הניזוק שנפגעה ...
פסק דין
24/05/2020 - בית הדין האזורי לעבודה קיבל באופן חלקי תביעה כנגד מעסיק ופסק לתובע תשלום גמול שעות נוספות, דמי חגים, פדיון הבראה ודמי גמולים לפנסיה. בית הדין הבהיר כי הכלל המושרש בבתי הדין לעבודה הינו כי יש ליתן משקל מועט יחסית לכתבי ...
החלטה
24/05/2020 - בית המשפט ענייני משפחה דחה בקשה שהוגשה ע"י בעל מניות בחברות להורות לחברות למסור מידע ומסמכים לדירקטור בחברות. בית המשפט קבע כי חובתו הראשית של דירקטור בחברה היא כלפי החברה ולא כלפי בעל מניות אינדיבידואלי, וזאת אף אם מונה לשם ...
החלטה
21/05/2020 - ועדת הערר לתכנון ובנייה במחוז ירושלים דחתה בקשה להתליית היתר בניה. הוועדה קבעה על פי הלכה פסוקה כי בבקשה להארכת מועד המוגשת לוועדה ייבחן יו"ר הועדה את טעמי האיחור ושאר נסיבות ויבדוק האם הובאו טעמים סבירים המצדיקים את ההארכה המקרה, ...
פסק דין עע 34409-10/18 הבלט הישראלי נ' ברטה (ציונה) ימפולסקי, הלל מרקמן
06/05/2020
תמצית העובדות
ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית הדין האזורי במסגרתו התקבלו בחלקן תביעותיהם של המשיבים כנגד המערערת. ההליך עוסק במערכת יחסים ייחודית בין הצדדים שנמשכה עשרות שנים, במסגרתה הקימו המשיבים את הבלט הישראלי ובעקבותיו את ...
פסק דין בג"צ 7647/16 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שרת התרבות והספורט
13/05/2020
תמצית העובדות
עניינה של העתירה שבפנינו הוא במבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחומי: התיאטרון, הגופים הכליים והמחול. משרד התרבות והספורט (להלן גם: המשרד, או משרד התרבות) מעניק מדי שנה כספי תמיכה למוסדות תרבות שונים, וזאת ...
פסק דין עפ 4737/18 ברק נגר נ' מדינת ישראל, ג.ס., ד.ל.
12/05/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, בו הורשע המערער בעבירה של ניסיון רצח ובעבירות נוספות, ונגזרו עליו, בין היתר, 12 שנות מאסר בפועל.
אקדים ואומר כי הצדדים אינם חלוקים על עיקרי העובדות, והמחלוקת ביניהם ...
פסק דין עע 27891-09/16 מדינת ישראל, מועצה דתית באר שבע, מועצה דתית ערד ואח' נ' אברהם שי,
30/04/2020
תמצית העובדות
המשיבים בכל הערעורים הם קייסים, אלמנותיהם של קייסים ורבנים בני הקהילה האתיופית. בעקבות מחאת יוצאי אתיופיה והקייסים בעניין הכרת הממסד הדתי במדינה במעמדם של הקייסים והרבנים יוצאי אתיופיה, הוקמה ביום 16.9.1992 ועדה, אשר הוסמכה לבדוק את ...
פסק דין סקכ 24301-02/15 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – האגף לאיגוד מקצועי, ארגון הרבנים הארצי בהתיישבות נ' מדינת ישראל, חבר המועצות האזוריות, חבר המועצות הדתיות בישראל ואח'
19/04/2020
תמצית העובדות
ההליך הנדון עניינו חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת בדבר העסקת רבנים במועצות האזוריות מחודש ינואר 2014, שבו נקבעו הוראות שונות בעניין העסקתם של רבנים במועצות האזוריות וביישובים במועצות האזוריות. בין היתר, החוזר עוסק באופן הפיקוח והדיווח ...
החלטה בג"צ 2592/20 התנועה למען איכות השלטון בישראל, ד"ר ארנה ברי ו-122 אח', עמותת "חוזה חדש" ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, היועץ המשפטי לכנסת ואח'
06/05/2020
תמצית העובדות
במהלך השנה החולפת התקיימו בישראל שלוש מערכות בחירות: לכנסת ה-21, לכנסת ה-22 ולכנסת ה-23, בלא שעלה בידי מי מחברי הכנסת עד כה להרכיב ממשלה. הבחירות לכנסת ה-23 התקיימו ביום 2.3.2020, זמן קצר לאחר התפרצות נגיף הקורונה ...
פסק דין רעפ 7052/18 מדינת ישראל נ' רפי רותם
05/05/2020
תמצית העובדות
שתי סוגיות נכבדות נכרכו זו בזו בעניין הנדון: האחת – מקומה של דוקטרינת הביקורת המנהלית בהליכים פליליים; השנייה – מעמדו והיקפו של עקרון השיוריות הפלילית במשפט.
המשיב, רפי רותם, עבד משך שנים רבות כקצין חקירות ומודיעין ...
פסק דין סעש 28338-06/17 בני כהן נ' מפעת 1965 (1987) בע"מ, ידידיה אביטוב
02/04/2020
תמצית העובדות
התובע, מר בני כהן (להלן: התובע ) עבד אצל הנתבעת חברת מפעת 1965 (1987) בע"מ (להלן: הנתבעת), שעוסקת בתחום פינוי אשפה ופסולת מוצקה, החל מיום 1.12.2006 בתפקיד מנהל התפעול והשירות. לפני כן התובע גם עבד בנתבעת ...
פסק דין בג"צ 1550/18 עמותת הפורום החילוני, פרופ' יורם לס, ח"כ תמר זנדברג ואח' נ' שר הבריאות, מנכ"ל משרד הבריאות, הרבנות הראשית לישראל ואח'
30/04/2020
תמצית העובדות
שתי עתירות המכוונות נגד האיסור הגורף שמנהיגים בתי חולים ברחבי הארץ במהלך חג הפסח על הכנסת חמץ או מזון אחר שאינו ארוז באריזה סגורה שעל גביה חותמת כשרות לפסח לשטחי בית החולים.
לפי הטענות בשתי העתירות, ...
החלטה עע 1031-08/15 אר.אס.אל אלקטרוניקה, התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל נ' ארז ריהוט תעשייה בע"מ, מליק אריזות בע"מ, א.צ ויסמן בע"מ ואח'
27/04/2020
תמצית העובדות
שני ערעורים, שהדיון בהם התנהל על גבי פרוטוקול אחד, המופנים כנגד שני פסקי דין שניתנו בבתי הדין האזוריים לעבודה בחיפה ובנצרת. השאלה המשפטית העומדת במרכזם של שני הערעורים זהה, ועוסקת בזכאותם של ארגוני המעסיקים בתחום התעשייה ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)