IP=54.81.94.117
החלטה
27/06/2017 - ביהמ"ש העליון הורה על מהלך של גישור כפוי בין הורי הילדים המאושפזים במחלקה ההמטו-אונקולוגית והנהלת בית החולים הדסה עין כרם, על אף התנגדות ההורים בקובעו כי, ביהמ"ש יקפיד לשמור "יד על הדופק" ולעקוב באופן רציף אחר התקדמות הליכי הגישור. ...
הצעת חוק
27/06/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז–2017 שמטרתה לעגן את ציונו של יום 9 במאי, המצוין במדינות רבות בעולם כ"יום הניצחון על גרמניה הנאצית", במערכת החינוך, בכנסת, בישיבות הממשלה ובגופים ממלכתיים. במקביל לזיכרון השואה ...
פסק דין
27/06/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל חלקית את תביעתו של אמיר חוני אסיר בשב"ס נגד שירות בתי הסוהר לפיצוי על אובדן ציוד במהלך נסיעה. ביהמ"ש קבע כי יש מקום לתת אמון בטענת חוני על כך שאבד לו תיק עם פריטים, ועם זאת ...
פסק דין
27/06/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה את תביעתו של דויד אביבי נגד סיטיפס בע"מ לפיצויים בגין הטלת קנס ויחס פוגעני של המפקחות כלפיו על שנסע ברכבת הקלה ללא כרטיס תקף. ביהמ"ש קבע שאביבי לא היה מודע לכך שהכרטיס לא תקף, ואולם אין ...
פסק דין
27/06/2017 - ביה"ד הרבני דחה את תביעתה של אישה שעזבה את הארץ עם בנותיה לגרמניה למזונות הבנות. ביה"ד קבע כי הערעור מתנהל בחוסר תום לב משווע של האישה, שאחרי הגשת תביעת המזונות בבית הדין ולאחר מתן ההחלטה שלא מצאה חן בעיניה, הגישה ...
פסק דין
27/06/2017 - ביה"ד הרבני דחה את בקשתו של הבעל לשעבר לקיים בירור בעניין איסורה של האשה לשעבר להינשא לא'. ביה"ד קבע כי העניין של הטלת איסור על בני זוג גרושים לחזור ולהינשא וכן לאסור אשה לבועל, צריך להיות נידון בדיון בפני עצמו, ...
פסק דין
27/06/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתו של ישראל כהן נגד אחוזת בית רעננה - דיור מוגן בע"מ לזכויות קוגנטיות מכוח משפט העבודה המגן בגין התקיימות יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים. ביהמ"ש קבע כי עצמאי הטוען לפעילות כשכיר הנפרדת מעיסוקו כעצמאי בעסק ...
פסק דין
27/06/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתה של עיריית קרית אונו נגד שלום וסימה פילוס בגין חובות ארנונה ומים של נכס שפילוס הם בעליו. ביהמ"ש קבע כי עילת התובענה לא נולדה ביום בו נכרת ההסכם, כי אם ביום הפרתו, כאשר מכתבי הדרישה ...
פסק דין
27/06/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעתו של יצחק רפאלי נגד ניסים פיוטרקובסקי ואחרים לפי חוק איסור לשון הרע, במסגרתה עתר רפאלי לפיצוי בסכום של 100,000 ₪ בגין פרסום פרוטוקול של ועד האגודה והפצתו בישוב תקוע. ביהמ"ש קבע כי התקיימו התנאים הקבועים ...
פסק דין
27/06/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתה של עירית ירושלים לחיוב עזבון המנוח שאבי ציון ז"ל והרצל שאבי לשלם לה דמי שימוש ראויים בשל השימוש בשטח וזאת מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט. ביהמ"ש קבע כי ההלכה שנתקבלה בשיטתנו היא כי מסיג ...
פסק דין
27/06/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשת בעלה השני של גרושתו של האב, לבטל את צו ההגנה אשר ניתן לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, אולם דחה את בקשתו לפסיקת הוצאות ופיצויים בפניית סרק, כאמור בסעיף 11 לחוק למניעת אלימות במשפחה. ביהמ"ש ...
החלטה
27/06/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את ערר המדינה נגד שמואל ליזרוביץ' על שחרורו למעצר בית מלא. ביהמ"ש קבע כי אמנם הראיות לכאורה הינן נסיבתיות, ואולם הצטברותן נושאת משקל ממשי וליזרוביץ' לא נתן להן מענה הקושר אותו "באופן תמים" לאירועים. בנסיבות אלה – ...
החלטה
27/06/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את בקשתו של סלאח ג'רושי נגד מדינת ישראל לעיון בחומרי חקירה ולהורות על העברתם של תמלולי השיחות וקובצי השמע של כלל השיחות ולא רק אלה שסווגו על-ידי המדינה כ"רלוונטיות". ביהמ"ש קבע כי תיקון 75 נועד לצמצם את ...
פסק דין
27/06/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתה של זלינה מימון נגד המוסד לביטוח לאומי להכיר בזכאותה לגמלת שמירת הריון. ביה"ד קבע כי הכלל הוא כי בתי הדין נוהגים ליתן משקל רב לחוות דעת המוגשות על ידי מומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין, ...
פסק דין
27/06/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתה של rahwa berhane kalkay נגד אור-אורלי קניונים בע"מ לתשלום פיצוי עונשי בגין אי מתן הודעה לעובד והפרה של חוק עבודת נשים בשל פיטוריה בתקופת ההיריון וללא היתר כחוק. ביהמ"ש קבע כי kalkay נקלטה לעבודה על ...
פסק דין
27/06/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתם של העותרים מנוער הגבעות נגד צווי איסור כניסה לאזור יהודה ושומרון שהוציא נגדם מפקד כוחות צהל ביהודה ושומרון מתוקף הצו בדבר שטחים סגורים. ביהמ"ש קבע כי מסלול ההשגה מאפשר למורחקים על פי צווי איסור כניסה ...
חוק
26/06/2017 - צה"ל עדכן את פקודת מטכל העוסקת בלוויות חייליםאשר ביקשו להיקבר על פי רצונם או לפי בקשת משפחתם: עם או בלי סממנים דתיים ומטחי כבוד. ...
החלטה
26/06/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את בקשתו של אייל ויניצקי למתן צו לגילוי מידע ופרטים לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי. ביהמ"ש קבע כי חובת מסירת החומר לעיון הנאשם או סניגורו חלה על חומר חקירה 'הנוגע לאישום', בית המשפט לא יתיר ...
הצעת חוק
26/06/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הממשלה (תיקון – ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ז –2017 שמטרתה להחזיר לכנסת את סמכותה העיקרית והדמוקרטית כרשות מחוקקת על פי עיקרון הפרדת שלושת הרשויות. מוצע, שוועדת שרים לענייני חקיקה לא תוכל להתנגד להצעת חוק ...
הצעת חוק
26/06/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שמירת כבוד המת, התשע"ז–2017 שמטרתה לחייב את כוחות ההצלה להזמין ולאפשר לארגונים הפועלים לסיוע וטיפול בחללי אסונות ושמירה על כבוד המת, ואשר עומדים בתנאים שנקבעו בהצעת החוק, כמו ארגון זק"א, לבצע את הפעולות הנדרשות ...
פסק דין
26/06/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה את תביעתו של עדן זיתון נגד חיים כהן בגין תשלום דמי שכירות מונית. ביהמ"ש קבע כי לפי המסכם בין הצדדים, המונית אותה שכר כהן רשומה על שמו של זיתון, אך כפי שהעיד כהן , ההסכם לגבי ...
פסק דין
26/06/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה את תביעתן של בארי שני וורדה שני סגל נגד ניברז דיזיין בע"מ לביטול עסקה והחזר דמי מקדמה ששילמו במסגרת הזמנה לשדרוג מטבח. ביהמ"ש קבע כי בהתאם להסכם וככל שלא בוטל ההסכם בפרק זמן של שלושה ימים ...
פסק דין
26/06/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של עביר אלורידאת נגד המוסד לביטוח לאומי כי במועדים הרלוונטיים לתביעה לגמלת הבטחת הכנסה, אלורידאת הייתה תושבת ישראל המתוגררת ביישוב שגב שלום. ביהמ"ש קבע כי המבחן לקביעת תושבותו של אדם לצורך זכויות מכוח החוק הינו ...
פסק דין
26/06/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של שרונה אופיר להעניק לתואר שלמדה בשלוחות אוניברסיטת לטביה בישראל- "אישור שקילות" לצרכי שכר. ביהמ"ש קבע כי כי ראיות מנהליות הן ראיות שאדם סביר ורשות סבירה היו מסתמכים עליהן ורואים בהן כבעלות ערך הוכחתי ראוי ...
גזר דין
26/06/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על אברהם קשת 18 שנים מאסר בפועל בגין ניסיון לרצח בו ניסה ליטול את חייו של רעו וחברו הקרוב , כשהתנפל עליו, שיסף את גרונו בסכין והמשיך ודקר אותו בכול חלקי גופו בכוונה לגרום למותו, עבירה לפי ...
פסק דין
26/06/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תובענה למזונות בגיר הסובל מפיגור שכלי קשה, אפילפסיה ו- 100% נכות נוירולוגית אשר הוגשה באמצעות אמו כנגד אביו. ביהמ"ש קבע כי בחינת כלל צרכי הבגיר מעלה כי אלו ממומנים באמצעות קצבת הנכות המשולמת בגין נכותו ואף ...
פסק דין
26/06/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשתו של האב להורות כי משמורת בתו בת ה 14 תהיה במשמורתו. ביהמ"ש קבע כי רצונה הברור של הקטינה לחיות עם אביה, מדובר בקטינה שהיא בגיל הנחשב בוגר ומבין, ולא בקטינה מוסתת. הקטינה תיארה עצמה ...
פסק דין
26/06/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את תביעתו של ב.כ. לביטול הסכם ממון שאושר על ידי בית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין. ביהמ"ש קבע כי המבקש לבטל הסכם שאושר ושניתן לו תוקף של פסק דין בשל פגם ברצון, נדרש לעמוד בנטל ...
פסק דין
26/06/2017 - ביהמ"ש העליון דחה ערעור החלטתו של בית המשפט קמא להמיר במאסר את יתרת התקופה שהיה על המערער לרצות במעון נעול (29 חודשים ו-14 ימים). ביהמ"ש קבע כי ראוי להפעיל את סעיף 25א ולהמיר במאסר את מלוא יתרת התקופה שנותרה למערער ...
פסק דין
26/06/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתו של אורן אליהו נגד המוסד לביטוח לאומי כנגד סמכותה של הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) של המוסד לביטוח לאומי, לדרוש מהמל"ל לערוך מעקב סמוי אחר נפגע המתדיין לפניה. ביהמ"ש קבע כי בחיפוש אחר האמת, ואף ...
החלטה
26/06/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את בקשתו של הרב אליעזר כהנמן נגד הרב שמואל מרקוביץ לעכב את המשך הבוררות בסוגיות שנותרו לדיון ולהכרעה, עד להכרעה בבקשות רשות הערעור שהגישו הצדדים. ביהמ"ש קבע כי קיים קושי לכאורי בקביעה כי מצד אחד, חוסר האמון ...
הצעת חוק
25/06/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת חופשת לידה בתמורה לשכר מינימום), התשע"ז–2017 שמטרתה להאריך את תקופת הלידה וההורות בתשלום בארבעה שבועות למי שזכאית כיום לתשלום בעד 14 שבועות, ובשני שבועות למי שזכאית היום לתשלום בעד ...
החלטה
25/06/2017 - ביה"ד הרבני דחה את בקשתה של שגרירות ארצות הברית בישראל לאשר אמינות תעודת גירושין של בני הזוג. ביה"ד קבע כי התעודה שהוצגה הינה מזויפת לחלוטין. בתעודת הגירושין המקורית הנמצאת בבית הדין נכתב כי בני הזוג הנ"ל התגרשו בפני בית הדין ...
הצעת חוק
25/06/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק אגף לקידום עסקים בבעלות נשים, התשע"ז–2017 שמטרתה להקים אגף בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שיהיה אמון על קידום ועידוד יזמות נשית, מתוך ראייה מגדרית וזיהוי החסמים הייחודיים העומדים בפני נשים בכניסה למגזר העסקי ובשרידות בו. ...
גזר דין
25/06/2017 - ביהמ"ש השלום גזר על נבו הרמן מאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים אשר ירוצה בעבודות שירות, בגין עבירת גרימת מוות ברשלנות לפי סעיף 304 לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי סעיף 304 לחוק העונשין בא להציב סטנדרט מחמיר בכל האמור לקיפוח ...
הכרעת דין
25/06/2017 - ביהמ"ש השלום זיכה את יסמין קונטנטה מעבירות של התעללות ומרמה הפרת אמונים והרשיע אותה בתקיפה. ביהמ"ש קבע כי התעללות מאופיינת בפוטנציאל לגרימת סבל או נזק לקרבן. סבל זה נבחן מנקודת מבטו של המתבונן מהצד ולאו דווקא מנקודת מבטו של הקורבן. ...
פסק דין
25/06/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשת בת הזוג לעיון מחדש בכל הנוגע למינויה של ד"ר תרצה יואלס כמומחית מטעם בית המשפט, והגשת חוות דעת מטעמה בעניינם של הקטינים. ביהמ"ש קבע כי הטעם להחליף את המומחית במקרה הנדון, נובע מהיותה מעורבת בעניינן ...
החלטה
25/06/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתו של המבקש לצירופו כצד להליך הנדון מהטעם שבידיו צוואה קודמת לצוואה נשוא ההליך, במסגרתו הורישה לו המנוחה את מלוא נכסיה. ביהמ"ש קבע כי ככל שהמבקש סבור כי המנוחה בחייה, מכרה לו או העניקה או התחייבה ...
גזר דין
25/06/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על קטין כבן 16-18 בעת ביצוע העבירות, 30 חודשי מאסר בפועל בגין ביצוע מעשה סדום ומעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים. ביהמ"ש קבע כי קטינות אינה יוצרת חסינות ולעיתים שיקולים של הרתעה מניעה ותגמול ...
פסק דין
25/06/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את תביעתה של ש.ב. שהמירה דתה, לדת האסלאם כדי להינשא בנישואים שרעיים, לקבל את הילדים המשותפים למשמורתה. ביהמ"ש קבע כי במצב דברים זה, בו שני הצדדים אינם מקיימים הוראות החוק, אף אחד מהם לא אמור לזכות ...
פסק דין
25/06/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעתה של מטפלת בבית אבות נגד בית אבות ספרדי בחיפה בגין תאונה כאשר אחד המאושפזים דרס את רגלה באמצעות כסא הגלגלים. ביהמ"ש קבע כי גם אילו מצבם של החולים היה מצריך השגחה צמודה, השגחה זו הינה ...
פסק דין
25/06/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתה של תלמידה לפיצויים בגין נזקי גוף בסך 100,000 ש"ח שנגרמו עת נפגעה עקב נפילה בעת שיעור ספורט בעת קפיצה במסגרת תרגיל קרקע. ביהמ"ש קבע כי מדובר בתלמידה שהינה בתחילת דרכה המקצועית, מגבלותיה הגופניות מעטות, ובחרה ...
החלטה
25/06/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לאפשר הזמנת הקלטה באמצעות חברה מוכרת לצורך הקלטת הדיון בערעור. ביהמ"ש קבע כי עריכת הפרוטוקול בדרך של הקלטה יש ליתן במשורה במקרים מורכבים ויחודיים המצדיקיים חריגה מדרך המלך- היא ההקלדה הממוחשבת. נקבע כי לא היה מקום ...
פסק דין
25/06/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את תביעתה של יעל מנירב נגד אברהם וינגוט לקבוע שהוראות בהסכם חלוקת העיזבון בעניין העברת מניות המנוחה לבעלות אגודת היתומים ביצעו תרמית כלפי מנירב ובית המשפט שאישר את ההסכם. ביהמ"ש קבע כי יש לקבוע את תוקפה של ...
פסק דין
25/06/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את תביעתו של בן המנוחה להעביר לרשותו את מלוא תמורת מכר הדירה, כתוצאה מפסק הדין לפירוק השיתוף, אשר למעשה הוקנו לו באמצעות שטר החוב. ביהמ"ש קבע כי בהתאם לנטל ההוכחה הנדרש מהתובע במסגרת משפט אזרחי ובהתחשב ...
פסק דין
25/06/2017 - בית הדין לעררים דחה את עררו של ח.ע.ע.ע כנגד הוראת השהייה שהנפיק לו משרד הפנים מכח סעיף 32ד לחוק מניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), בשל הצהרת משרד הפנים, ולפיה אין להורות על שליחתם של יוצאי חבל דארפור למרכז השהיייה "חולות". ביה"ד ...
הצעת חוק
22/06/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת המכס (ביטול חיוב בעד בדיקת טובין), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי הוצאות בדיקת המכס, לרבות ההוצאות לסילוק הטובין אל מקום הבדיקה יחולו על רשות המכס, ואולם אם ערך הטובין עלה על 50 אלף ...
פסק דין
22/06/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל את תביעתם של עידית ודוד כהן לחייב את מיכאל גבע לשלם להם את החזר הסך של 5,500 ₪ שהם שילמו לגבע בלית ברירה, כדי שישלים את הטיפול ברישום הזכויות על שמם. ביהמ"ש קבע כי כהן הסכימו ...
פסק דין
22/06/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל תביעה כספית אשר הוגשה על ידי מר חיים בראל כנגד שכנתו הגב' מנוור הארוניאן, ועניינה דרישה לפיצוי כספי בגין הוצאת לשון הרע בשל תלונות שווא למשטרת ישראל. שאובייקטיבית, לא היה ממש בתלונות, והפרסום ככזה חרג מתחום ...
פסק דין
22/06/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את בקשת האישה לחייב את בעלה בגט בטענה כי הבעל שובר חפצים, ומתנהג כאדם אובססיבי. ביה"ד קבע כי הבעל המאיס את עצמו על האישה בחשדותיו כלפיה בבגידה וכן בברור הגברים שהיו לה לפני הנישואין, והבעל אינו מכחיש ...
פסק דין עבל 47676-01/14 מזל סלח נ' המוסד לביטוח לאומי
04/04/2017
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בגדרו נקבע בדעת רב כי אין לראות במערערת "ידועה בציבור" של המנוח.
המערערת ילידת 1963, גרושה ואם לילד בגיר נשוי, הכירה את המנוח בשנת
2004. מערכת היחסים ...
החלטה בעמ 9085/16 פלונית, פלוני, פלוני ואח' נ' פלוני
02/03/2017
תמצית העובדות

המנוחה היתה נשואה לאביו המנוח של היורש. בבעלותם המשותפת היתה דירה בשדרות נורדאו בתל אביב, בה התגוררו. המנוח ערך צוואה בה הוריש את חלקו (מחצית) בדירת נורדאו לרעייתו. המנוח ציוה כי לאחר פטירתה יירש את חלקו ...
החלטה עא 3783/16 נטלי סול אביטל נדל נ' הממונה על גימלאות השופטים - מנהל בתי המשפט, פלונית, תומר נדל ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

ביום 19.4.2014 הלך המנוח השופט מרדכי נדל ע"ה פתע לעולמו בטרם עת בן 57 היה במותו. המנוח היה נשוי לגברת נטלי סול אביטל נדל במשך 17 שנה, ונולדו להם שלושה ילדים; נישואיהם באו אל קיצם והם ...
החלטה בשפ 1467/17 מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח, עופר בוהדנה, ויוסף (ז'וז'ו) לוי הואשמו בכתב אישום המייחס להם שורה של עבירות שבוצעו במסגרת ארגון פשיעה, בפרשה שזכתה לכינוי: "פרשת 512"
באישום נטען כי אברג'יל עמד בראש ארגון ...
פסק דין בגצ 5185/13 פלוני, עודד גז נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, בית הדין האזורי בחיפה, הרב הדיין ציון בוארון ואח'
28/02/2017
תמצית העובדות

העותר עודד גז, אזרח ישראל ותושב ארצות הברית, והאישה אזרחית ישראלית וכיום תושבת ישראל, אשר התגוררה באותה עת בארצות הברית לצורך לימודיה, נישאו זה לזו. החתונה נערכה בישראל, ולאחר מכן חזרו בני הזוג להתגורר בארצות הברית, ...
פסק דין עע 41182-02/12 יורם אברג'ל נ' ג'וינט ישראל ומחלקת חמ"ע בג'וינט ישראל
20/02/2017
תמצית העובדות
ג'וינט עולמי הינו תאגיד, ללא כוונת רווח. ארגון זה אחראי על קיום פעולות תרבות וחברה בקרב קהילות יהודיות ברחבי העולם. אחת מן החטיבות של ג'וינט עולמי, הינה זו האחראית על פעילות הג'וינט במדינות חבר העמים. אברג'ל ...
פסק דין עע 22314-01/14 פלוני נ' אלמונית
19/02/2017
תמצית העובדות

המשיבה, אזרחית מולדביה, הועסקה כעובדת סיעודית באמצעות חברת "משמרות שירותי כוח אדם וסיעוד בע"מ ושובצה לעבודה אצל המערער. לאחר סיום עבודתה אצל המערער, הגישה המשיבה תביעה לפיצוי בסך 300,000 ₪ בגין מעשי הטרדה מינית אשר לטענתה ...
פסק דין תמש 4046-05/12 ל.מ. נ' א.מ.
02/01/2017
תמצית העובדות

הצדדים שניהם נוצרים קתולים שבאו בברית הנישואין בכנסייה הקתולית – מלכית בנצרת וכתוצאה מקשר נישואין זה נולד להם בנם יחידם.
האיש צירף את האישה כשותפה מלאה בחשבון הבנק שלו לאחר הנישואין וזאת עד לחודש אפריל 2006 ...
החלטה בשפ 4644/16 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית
05/10/2016
תמצית העובדות
הרשות לשיקום האסיר עורכת תכניות לשיקום אסירים לתקופה שלאחר שחרורם. תכניות אלו מוצגות לוועדת השחרורים כחלק מהתשתית הנדרשת להכרעתה בדבר שחרורם על תנאי ממאסר. אסיר שמסיבות שונות אינו זוכה לכך שתערך לו תכנית שיקום מטעם הרשות ...
פסק דין עא 3700/15 אורי רוט, אוולין רוט נ' מיכל עגנון, ראובן עגנון, אוהד אברהם סבן
27/06/2016
תמצית העובדות
בבית בחיפה, שלוש דירות: דירת המערערים, ו- 2 דירות המשיבים, הרכוש המשותף צמוד לשלוש הדירות בחלקים שווים. המשיבים הגישו בקשה למתן היתר בנייה בהתאם להוראות תמ"א 38, הכוללת, בין היתר, הוספת שלוש דירות על גג הבניין ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)