IP=54.145.118.24
הצעת חוק
25/05/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון – קביעת טעם הומניטרי מיוחד לשם איחוד משפחות), התשע"ז–2017 שמטרתה לתקן את חוק האזרחות והכניסה לישראל, כך שהעובדה כי בן משפחתו של מבקש ההיתר או הרישיון, השוהה כדין ...
הצעת חוק
25/05/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פומביות הדיונים בישיבות מועצה), התשע"ז–2017 שמטרתה לבטל את הסייג הפוטר רשויות מלהכניס תושבים למועצת העיר אם הישיבה מוקרנת על גבי מסך, ולחייב שידור ישיר של הישיבה באינטרנט. ...
פסק דין
25/05/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה את תביעתו של שי וקנין נגד סיוון טמיר פקידת המוסד לביטוח לאומי בהתאם לחוק לשון הרע, חוק איסור אפליה ושימוש לרעה מכח משרה. ביהמ"ש קבע כי עובדי ציבור כאלה, מוצאים את עצמם פעם לאחר פעם מתמודדים ...
פסק דין
25/05/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתה של רחל רוזנטל בע"מ נגד צינוגל בע"מ בגין תאונת דרכים שהתרחשה בבני ברק. ביהמ"ש קבע כי רכב צינוגל בע"מ, מסוג משאית, חנה על העיקול בכיוון הנגדי לכיוון הנסיעה, במקום אסור המסומן באדום לבן. באופן שחסם ...
גזר דין
25/05/2017 - ביהמ"ש השלום גזר על איבראהים ג'רדאת צו מבחן למשך תקופה של 18 חודשים ו-5 חודשי מאסר בגין הרשעתו בעבירות תקיפה נגד בת זוגו, בהתאם לסעיף 382(ב) לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי מעשי אלימות בתוך המשפחה נתפסים כבעלי חומרה מיוחדת במערכת ...
פסק דין
25/05/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את תביעתו של דוד ירון נגד איזבלה מרשק בגין העסקתה את ירון כעובד שלה במשך קרוב לשנתיים, במסגרת מיזם עסקי לביצוע שיחות טלפון חינם דרך אפליקציה לטלפון סלולרי, ונותרה חייבת לו את רוב שכר עבודתו וזכויותיו ...
פסק דין
25/05/2017 - ביה"ד הארצי לעבודה דחה את בקשתו של יוסף אקסלרד להורות לרשות האוכלוסין וההגירה להעניק לחברה שבבעלותו של אקסלרד רישיון כלשכת השמה פרטית לתיווך והשמה של עובדים זרים לסיעוד. ביה"ד קבע כי מהוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ...
החלטה
25/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתה של שרון כהנא לקבוע שלא קיימת תקופת צינון בעניינה או לקצר את תקופת הצינון הסטטוטורית בעניינה לפי סעיף 4(ג) לחוק שירות הציבור בכל הנוגע לייצוגו של הלקוח. ביהמ"ש קבע כי אין להשלים עם מצב בו ...
החלטה
25/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתו של זיו גלסברג נגד פסגות בית השקעות בע"מ לאישור תובענה ייצוגית שעניינה זכות לפיצוי כספי בגין נזק לא ממוני וצווי עשה בעניין משלוח תוכן פרסומי על ידי פסגות בניגוד להוראות חוק התקשורת. ביהמ"ש קבע כי ...
פסק דין
25/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתה של אבני דרך בע"מ לפיצויים על סך של 8,520,000 ₪ בגין ההפקעה במקרקעין בצפון הארץ שהיו בבעלות פרטית והופקעו על ידי שר האוצר לצורך הקמת מתקן צבאי רחב מימדים. ביהמ"ש קבע כי נימנו מספר גישות ...
פסק דין
25/05/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה את תביעתו של סיוון משיחוב נגד אחמד עווד בגין נזק שגרם לטענתו לחומת הבית בעת התקרבות עווד עם המשאית לבית. ביהמ"ש קבע כי אין חולק כי מאז יום האירוע, ועד להגשת התביעה, חלפו יותר משבע שנים. ...
פסק דין
25/05/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה את תביעתו של מחמד אבו סמאחה נגד ושומרה חברה לביטוח בע"מ בעטיים של נזקי רכוש עקב תאונת דרכים. ביהמ"ש קבע כי עלו סתירות מהותיות אשר לא ניתן להם הסבר מניח את הדעת ע"י מי מהצדדים. מדו"ח ...
פסק דין
25/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית תביעה כספית של משרד עוה"ד פלדמן, וינוגרד ושות' כנגד גמול יהוד בע"מ בגין שכ"ט מכח התקשרות חוזית בינם לבין גמול יהוד בע"מ. ביהמ"ש קבע כי הפסקה חד צדדית של הסכם שכ"ט, ע"י הלקוח, אפשר שתעשה אך ...
פסק דין
25/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתו של ע' ו' נגד המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ לפיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בגין נזקי גוף שנגרמו בתאונת דרכים. בהמ"ש קבע כי העיקרון השולט בפסיקת פיצויי נזיקין הוא העמדת הניזוק במידת האפשר ...
פסק דין
25/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורו של זיו רחמימוב על גזר דינו של ביהמ"ש קמא בו הורשע בעבירות של סחר בסם מסוכן/ ביהמ"ש קבע כי העמדת עבריין בפיקוח שירות המבחן כחלק מאמצעי ענישה שיקומית אינה מהוה סוף פסוק. היה ויעמוד במבחן ...
החלטה
24/05/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של אליאור ביטון על החלטת בית המשפט קמא בגדרה נדחתה עתירתו בעניין שילובו בסבב חופשות מהכלא. ביהמ"ש קבע כי המידע הגלוי על אודות המבקש רחב דיו כדי לבסס את המסוכנות שביציאתו לחופשה; על כן, אין ...
פסק דין
24/05/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל חלקית תביעה למתן סעד כספי עבור נזקים שגרם מיכאל יולזרי לרכבם של התובעים . ביהמ"ש קבע כי הדרישה לפיצוי בסך 20,000 ₪ בגין עוגמת נפש והוצאות נלוות גבוהה ואינה מידתית, זאת בהתחשב בעובדה כי לא הונחו ...
החלטה
24/05/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את בקשת הנתבעים לאיזון משאבים עקב פטירתו של אביהם מכח הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג למחיקת התובענה על הסף בהתאם להוראת תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי בהתאם להוראות החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה. ...
פסק דין
24/05/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תובענה לאישור פסק בוררות שעניינו מזונות אשה. ביהמ"ש קבע כי לא ניתן לשלול את טענת הגבר לפיה הבורר התחייב בפניו כי יקבע מועד דיון חלופי במקום הדיון אשר התקיים בפועל ועל כן, לא ניתן לקבוע שאכן ...
גזר דין
24/05/2017 - ביהמ"ש השלום גזר על ראובן קחלון 7 חודשי מאסר בפועל בגין ביצוע עבירות של אי הגשת דוח תקופתי במועד למע"מ. ביהמ"ש קבע כי מאסר על תנאי העולה על ששה חודשים מגביל את שיקול הדעת של בית המשפט הדן את הנאשם ...
פסק דין
24/05/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתו של שאדי געברי נגד ילנה בלוברוב לביצוע שטר לאחר המחאת זכותו בשטר. ביה"ד קבע כי המחאת הזכות מפקיעה למעשה את זכות התביעה השטרית ולמעשה את זכות הקניין של התובע בשטר. ...
פסק דין
24/05/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתו של נאסר שחאדה נגד ר.ש.א.י. שירותי מזון בע"מ לשכר עבודה, גמול עבודה בשעות נוספות, דמי הבראה, פדיון חופשה, פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה, פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין. ביהמ"ש קבע ...
פסק דין
24/05/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות דחה את תביעתה של סידי סולומון להוצאות בגין ליקויים במושכר, חוב בגין דמי שכירות וכן החזר הוצאות עורך דין. ביהמ"ש קבע כי הזוכה הסכימה לסגירת תיק ההוצאה לפועל, ומבלי לעתור לכל תביעה בנוגע לשכר טרחת עורך הדין ...
החלטה
24/05/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את תביעתו של טכנאי רנטגן, אלי יצחק קנופף, שנחשף לקרינה מייננת בעבודתו, באופן שגרם להתהוות גידול סרטני בגופו. ביה"ד קבע כי הונחה תשתית עובדתית לפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה, שכן כל אירוע של חשיפת קנופף ...
פסק דין
24/05/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל חלקית תביעה כספית שהגיש יהושע טואיטו כנגד יניב מלכה, לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לרכבו כתוצאה מתאונת דרכים. ביהמ"ש קבע כי איחור לא סביר של בדיקת רכב הניזוק על ידי שמאי מטעמו מאז מועד התאונה, עלול להקים ...
פסק דין
24/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את עתירתם של מוסא ואח' על כך שהקצאת חלקות התמורה עבורם, במסגרת תוכנית מתאר מקומית בירושלים, פוגעת בקניינם ובחופש העיסוק. ביהמ"ש קבע כי מנגנון האיחוד והחלוקה אכן טומן בחובו פגיעה בזכות הקניין של הפרט, וזאת בשל הצורך ...
הכרעת דין
24/05/2017 - ביה"ד לעבודה הרשיע את גדי ושירה בן מאירה בגין העסקת עובדת זרה ללא היתר כדין ובגין העסקת עובד זרה ללא ביטוח רפואי. ביה"ד קבע כי על הטוען ל"אכיפה בררנית" מוטל הנטל להפריך את חזקת החוקיות הקיימת לגבי רשות מנהלית; ורק ...
הכרעת דין
24/05/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתם של יצחק בטיטו ויעקב שמעוני נגד עתיד - רשת חינוך ובתי ספר בע"מ לתשלום הפרשי שכר בגין עבודתם אצל הנתבעת בתפקיד עובדי הוראה. ביה"ד קבע כי גרסתם לפיה החלו לעבוד על סמך ידיעה שתנאיהם כתנאי ...
פסק דין
24/05/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתם של עמיר ואורה דנה נגד הילדה סליה טכצ'מן לאכיפת הסכם מכר דירה ולתשלום הפיצוי המוסכם. ביהמ"ש קבע כי הקונים לא הפרו את ההסכם עם המוכרת ולכן מכתב הביטול ניתן שלא כדין. מסירת הודעת ביטול שלא ...
פסק דין
24/05/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעתו הכספית של חיים כלפון נגד משה מרצבך אשר החלה כבקשה לביצוע שטר בהוצאה לפועל, עת הוגש לביצוע שיק על סך 27,000 ₪, המשוך על שם מרצבך ואשר הופקד וחזר בשל חשבון מוגבל. ביהמ"ש קבע כי ...
פסק דין
24/05/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל חלקית את תביעתו של יהודה הראל נגד יצחק ברבי לדמי תיווך, לרבות פיצוי מוסכם בשל איחור בתשלומם. ביהמ"ש קבע כי עקרון העל של חובת תום הלב בקיום הסכם, מכוח סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, מחייב ...
פסק דין
23/05/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל את תביעתה של אתי הרפז לחייב את עדי סעדה לשלם לה פיצויים בגין תאונת שרשרת בה היו מעורבים שלושה כלי רכב כאשר רכבה של הרפז היה הראשון, רכבה של טיולי הדקל בע"מ היה האמצעי ורכב עדי ...
החלטה
23/05/2017 - ביה"ד הרבני קיבל חלקית את תביעת האישה לתוספת כתובה בסך שלוש מאות ושבעים וחמש אלף ש"ח בגירושין שנבעו ממעשה הבעל. ביה"ד קבע כי עיקר הסיבה לחייב את הבעל בכתובה, היא הטענה על כך שלא קיים עם האישה יחסי אישות כמתחייב, ...
הצעת חוק
23/05/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – פרסום פרטי עוסק באינטרנט), התשע"ז–2017 שמטרתה להקל על הצרכנים ולהנגיש את פרטי זהות העוסק, כך שכל עוסק שברשותו אתר אינטרנט יחויב לפרסם את פרטיו. ...
החלטה
23/05/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את תביעת האישה לדמי שימוש בגין השימוש הייחודי שעשה הבעל בדירה המשותפת מהזמן שהאישה עזבה את הדירה המשותפת. ביה"ד קבע כי היות שלאישה יש דין מורדת של מאיס עלי, הרי לאחר שעברו י"ב חודש מזמן העמדה בדין ...
הצעת חוק
23/05/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון – פיקוח על מחירי חיתולים לתינוקות), התשע"ז–2017 שמטרתה העמדת מחיר החיתולים על מחיר סביר המשקף נכונה את עלויותיהם, הגבלת היכולת לדרוש מחירים מופקעים עבורם וכן הגבלה על הורדת ...
גזר דין
23/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר 5ו-8 שנות מאסר לסייעני נשאת מלחם בתקופה בה הסתתר נשאת בכפר ערערה לאחר פיגוע הירי בתל אביב. ביהמ"ש קבע כי מטרתו של סעיף 99 לחוק העונשין היא ליתן מענה לאותם יחידים אשר הצטרפו למעגל הטרור שלא במסגרת ...
פסק דין
23/05/2017 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתם של המטה למען ארץ ישראל להורות לראש הממשלה ואחרים להימנע מלהפריע לגישה חופשית של יהודים להר הבית ביום ירושלים הקרוב, שחל ב-24.5.2017. ביהמ"ש קבע כי העותרת פנתה אל המשיבים במכתב ביום 10.5.2017 ודרשה מהם ליתן ...
פסק דין
23/05/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעורה של מיכל טפירו על החלטת הוועדה הרפואית לעררים, אשר קבעה כי אין קשר סיבתי בין התאונה לבין מחלת העור ממנה סובלת טפירו. ביה"ד קבע כי כי אין לייחס לוועדה רפואית לעררים טעות משפטית שעה שהיא ...
פסק דין
23/05/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את תביעת היורשים להצהיר על בטלותו של ייפוי כח בלתי חוזר שחתמה אמם המנוחה של הצדדים. ביהמ"ש קבע כי כאשר מעיינים בייפוי הכוח הבלתי חוזר נשוא המחלוקת, מוצאים בו הסמכה של המנוחה את הנתבע לשם עשייה ...
פסק דין
23/05/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את תביעתה של שושנה שחין לשנות את גילה הרשום במרשם האוכלוסין מיום 00/00/1955 ליום 30/11/1954. ביהמ"ש קבע כי בבקשות לשינוי גיל, נטל ההוכחה מוטל כולו על כתפיו של המבקש, ועליו להוכיח שני יסודות מצטברים: האחד - ...
גזר דין
23/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על בן ברדה 15 שנות מאסר בגין הרשעתו בעבירת הריגה ועל רועי אשתר 7.5 שנות מאסר בגין הרשעתו בסיוע להריגה; ביהמ"ש קבע כי בחינת העונש המוסכם על רקע נסיבותיו הקשות של האירוע שהסתיים בקיפוח חיי אדם מחד ...
החלטה
23/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה בקשה לקבוע כי הנאשם אינו כשיר לעמוד לדין ועל כן יש להפסיק את ההליכים הפליליים המתנהלים נגדו לפי סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי. ביהמ"ש קבע כי לרוב אין ממנים אפוטרופוס למי שמסוגל לדאוג לענייניו, אולם אין ...
פסק דין
23/05/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעתה של רז א.מ.ל.ד יעוץ השקעות ונכסים בע"מ נגד מגדל דניאל מלון דירות בע"מ בגין אי ביצוע פעולות אחזקת המלון בו מצויות היחידות שרכשה רז א.מ.ל.ד ממגדל דניאל. ביהמ"ש קבע כי העתקת צנרת מחדר המכונות למקום ...
החלטה
23/05/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתה של של חברת אמיר חברה להנדסה וסחר בע"מ להורות לנאמנים לשלם לה דמי שכירות ודמי הובלה מקופת הסדר הנושים עבור ציוד שהושכר בתקופת ההקפאה באתרי הבניה של החברות: אורתם סהר תשתיות ובניה בע"מ, אורתם סהר ...
החלטה
23/05/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את בקשתו של עמוס לוזון ואח' להארכת מועד לביצוע צו להפסקת שימוש במקרקעין במבנה הפאוור סנטר בפתח תקווה. ביהמ"ש קבע כי פרשנות טבעית של ההסכמה שנוסחה ע"י הצדדים היא שבהעדר התקדמות יוצאת דופן של הליכי תכנון - ...
הצעת חוק
22/05/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון פקודת המכס (ביטול חיוב בעד בדיקת טובין), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי הוצאות בדיקת המכס, לרבות ההוצאות לסילוק הטובין אל מקום הבדיקה יחולו על רשות המכס, ואולם אם ערך הטובין עלה על 50 אלף ...
החלטה
22/05/2017 - ביה"ד הרבני דחה את התנגדות האישה וב"כ לסמכות בית הדין בענייני רכוש של זוג שנישא אזרחית. ביה"ד קבע כי סמכות בית הדין בעניין אינה שואבת את כוחה מהסכמת הבעל או הצדדים או מאישורם. סמכות בית הדין נגזרת מן ההלכה ומן ...
הצעת חוק
22/05/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון – פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה), התשע"ז–2017 שמטרתה לתקן את החוק למניעת אלימות במשפחה, כך שיקנה לבית המשפט את הסמכות להורות על מתן צו הגנה בתנאי פיקוח ...
החלטה
22/05/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את בקשתו של האב לקביעת משמורת על הילדים. ביה"ד קבע כי אף לאחר החלטת בית הדין האם בחרה להתעלם מהמלצת שרותי הרווחה, להתעלם מהצהרתה בדיון, להתעלם מטובתם של הילדים, ולהפר את צו בית הדין. נקבע כי עד ...
החלטה עא 3783/16 נטלי סול אביטל נדל נ' הממונה על גימלאות השופטים - מנהל בתי המשפט, פלונית, תומר נדל ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

ביום 19.4.2014 הלך המנוח השופט מרדכי נדל ע"ה פתע לעולמו בטרם עת בן 57 היה במותו. המנוח היה נשוי לגברת נטלי סול אביטל נדל במשך 17 שנה, ונולדו להם שלושה ילדים; נישואיהם באו אל קיצם והם ...
פסק דין עע 41182-02/12 יורם אברג'ל נ' ג'וינט ישראל ומחלקת חמ"ע בג'וינט ישראל
20/02/2017
תמצית העובדות
ג'וינט עולמי הינו תאגיד, ללא כוונת רווח. ארגון זה אחראי על קיום פעולות תרבות וחברה בקרב קהילות יהודיות ברחבי העולם. אחת מן החטיבות של ג'וינט עולמי, הינה זו האחראית על פעילות הג'וינט במדינות חבר העמים. אברג'ל ...
פסק דין עע 22314-01/14 פלוני נ' אלמונית
19/02/2017
תמצית העובדות

המשיבה, אזרחית מולדביה, הועסקה כעובדת סיעודית באמצעות חברת "משמרות שירותי כוח אדם וסיעוד בע"מ ושובצה לעבודה אצל המערער. לאחר סיום עבודתה אצל המערער, הגישה המשיבה תביעה לפיצוי בסך 300,000 ₪ בגין מעשי הטרדה מינית אשר לטענתה ...
פסק דין תמש 4046-05/12 ל.מ. נ' א.מ.
02/01/2017
תמצית העובדות

הצדדים שניהם נוצרים קתולים שבאו בברית הנישואין בכנסייה הקתולית – מלכית בנצרת וכתוצאה מקשר נישואין זה נולד להם בנם יחידם.
האיש צירף את האישה כשותפה מלאה בחשבון הבנק שלו לאחר הנישואין וזאת עד לחודש אפריל 2006 ...
החלטה בשפ 4644/16 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלונית
05/10/2016
תמצית העובדות
הרשות לשיקום האסיר עורכת תכניות לשיקום אסירים לתקופה שלאחר שחרורם. תכניות אלו מוצגות לוועדת השחרורים כחלק מהתשתית הנדרשת להכרעתה בדבר שחרורם על תנאי ממאסר. אסיר שמסיבות שונות אינו זוכה לכך שתערך לו תכנית שיקום מטעם הרשות ...
פסק דין עא 3700/15 אורי רוט, אוולין רוט נ' מיכל עגנון, ראובן עגנון, אוהד אברהם סבן
27/06/2016
תמצית העובדות
בבית בחיפה, שלוש דירות: דירת המערערים, ו- 2 דירות המשיבים, הרכוש המשותף צמוד לשלוש הדירות בחלקים שווים. המשיבים הגישו בקשה למתן היתר בנייה בהתאם להוראות תמ"א 38, הכוללת, בין היתר, הוספת שלוש דירות על גג הבניין ...
פסק דין עא 4752/14 נכסי רמת אביב בע"מ נ' עיריית תל אביב, הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב
16/06/2016
תמצית העובדות
שני ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בו התקבלה תביעת נכסי רמת אביב בע"מ, המערערת, להצהיר על בטלותם של שני הסכמים שנכרתו בינה ובין עיריית תל אביב-יפו והוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, המשיבות, ...
פסק דין רעב 4644/15 ג'ורג' ראעי, סמי גרקוד, מדינת ישראל ואח' נ' שירות בתי הסוהר, המדינה, חאפז מקבל
15/06/2016
תמצית העובדות

עד לשנת 2011 לא הוסדרה כניסתם של מומחים פרטיים לבתי סוהר בהוראות או פקודות ייעודיות, ואלה פגשו באסירים על בסיס בחינה פרטנית שנערכה להם. בשנת 2011 פורסמה פקודת נציבות שירות בתי הסוהר שכותרתה "כניסת מטפלים פרטיים ...
פסק דין עעמ 2975/15 הוצאת עיתון 'הארץ', ברק רביד, עיתונאי 'הארץ' נ' משרד החוץ
06/06/2016
תמצית העובדות
ערעורם של הוצאת עיתון 'הארץ', והעיתונאי, ברק רביד, על החלטת המשיב, משרד החוץ, שלא לפרסם את רשימת האורחים שהשתתפו בארוחת "חג שני" בביתו של שגריר ישראל, בוושינגטון.
בשנת 2014, התקיימה בביתו של שגריר ישראל בוושינגטון, מר ...
פסק דין בגצ 6494/14 שי גיני, יהונתן ודעי נ' הרבנות הראשית, השר לשירותי דת, המועצה הדתית ירושלים
06/06/2016
תמצית העובדות
עתירתם של שי גיני ויהונתן ודעי, בעלי מסעדות, כנגד המשיבים, הרבנות הראשית, השר לשירותי דת והמועצה הדתית ירושלים, בעניין הוראת סעיף 3(א) לחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983,שעניינה במתן תעודת הכשר לבית אוכל.
העותרים, בעלי מסעדות בירושלים, ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)