שלום אורחהתנתקות

IP=54.226.140.224
פסק דין
02/05/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתם של קבוצת מגדלי פרי הפיטאיה, והורה לאס.טי.אמ. יצוא חקלאי בע"מ לפצותם, לאחר שטענו לנזקים שאס.טי.אמ גרמה להם עקב הפרת התחייבויותיה ביצוא ושיווק הפרי בחו"ל. ביהמ"ש קבע כי נקודת המוצא לבחינת התנהלותה של אס.טי.אמ הייתה לדרישה ...
החלטה
02/05/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתו של חייב והורה על מתן אישור להסדר פשרה מול נושיו, ישראכרט בע"מ, לאומי קארד בע"מ, בנק פועלים בע"מ ובנק מזרחי בע"מ, לאחר שמינה את עו"ד רום שפיץ כנאמן לביצוע הסדר הנושים, והתנה את אישורו זה ...
פסק דין
02/05/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתה של צומת גן הורדים בע"מ והורה לבני הוזג סבסטיאן גרסיני ובר סברינה נדלר לפצותם בסך של 24,000 ₪ ,זאת לאחר שגן ורדים טענה שבני הזוג ביטלו את ההסכם עליו חתמו עימה, לפיו יערכו את אירוע ...
פסק דין
02/05/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את בקשתה של עו"ד דליה בן נון עשהאל, מפרקת חברת גלרד תעשיות (1992) בע"מ – בפירוק, להגדיל את אחריותם האישית של מנהלי החברה, דוד שיינין ודורעם הרדי, בגין הנזק שנגרם לקופת הפירוק, בעקבות רכוש שנטען כי העלימו ...
הצעת חוק
02/05/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – מתן עדיפות למשרתים בהעדפה מתקנת), התשע"ו–2016, שמטרתה, לקבל לעבודה בשירות המדינה, רק מי ששרתו בשירות סדיר, או בשירות לאומי, כמוגדר בחוק קליטת חיילים משוחררים, שכן בימים אלו בהם העולם ...
פסק דין
02/05/2016 - בימ"ש השלום קיבל את בקשתה של לודמילה זקופניוק והורה על מתן פס"ד הצהרתי, לפיו, מלוא הזכויות בנכס שעוקל לטובת בנק לאומי הינן שלה וכי על העיקולים שהוטלו עליו מתוקף היות הבנק הנושה של בעלה לשעבר, פליקס זקופניוק, אינם תקפים ויש ...
החלטה
02/05/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את בקשתו של דב זכאי לעיכוב ביצוע הליכי ההוצל"פ המתנהלים כנגדו, לצורך גביית סכום הוצאות בו חויב לטובת עיריית חיפה, זכאי טען כי העירייה נוקטת כנגדו בהליכי גבייה דרסטיים הפוגעים בכבודו, בפרנסתו ובחופש התנועה שלו, ובפרט, מאחר ...
הצעת חוק
02/05/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון – מידע בגין אשפוז), התשע"ו–2016, שמטרתה, לחייב את בתי החולים למסור למגן דוד אדום אם מטופל אושפז או לא, ובכך להקל את הסדרת התשלום עבור כלל המטופלים, שכן בתי החולים ...
גזר דין
02/05/2016 - בימ"ש השלום גזר 200 שעות של"צ על זאב טרמבובלר, לאחר שהורשע בעבירת גידול, ייצור והכנת סמים מסוכנים מסוג קנבוס, אך הסתמך על קביעת קצינת המבחן שהתרשמה כי הוא בחור צעיר, אינטליגנט, המקיים בדרך כלל אורח חיים תקין, ובעל שאיפות נורמטיביות, ...
פסק דין
02/05/2016 - ביה"ד לעבודה קיבל באופן חלקי את תביעתה של אסתר ליטבק, שטענה בין השאר, כי לא הודיעה מראש למעסיקתה לשעבר, הוד - מעון פניימיתי לחינוך מיוחד בע"מ, אודות התפטרותה, שכן הוד התעמרה בה וצעקה עליה, אך אף אחד מטעמה לא הודיע ...
החלטה
02/05/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתו של וידאד אלעוקבי לקבל ערעור על הסף כנגד החלטות רשות המסים בעניין מכולת שבבעלותו, בשם "מכולת סלאמה", לאחר שביהמ"ש קבע כי בקשה לקבלת ערעור על הסף כמוה כבקשה לפצל את הדיון לכמה חלקים, כאשר דיון ...
פסק דין
02/05/2016 - בימ"ש השלום קיבל את הסכם הפשרה שהוגש בעניין תביעתו של מוחמד חוגיראת, על הנזקים שנגרמו לו בתאונת דרכים בה היה מעורב, והורה למגדל חברה לביטוח בע"מ ולנהג שפגע בו, דניאל אוחיון, לפצותו בסך של 8,810 ₪ ביחד ולחוד. ...
החלטה
02/05/2016 - בימ"ש השלום גזר 45 ימי עבודות שירות על שמעון יום טוב, זאת לאחר שנתפס כשהוא נוהג בשכרות, ובבדיקת השתן שנערכה לו נמצא סם מסוכן מסוג קוקאין, כאשר נקבע כי העבירה אותה ביצע יום טוב היא חמורה, ויש מקום לתגובה עונשית ...
פסק דין
02/05/2016 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של סקיוריטי סופטוור וובסנס ישראל בע"מ על החלטת פקיד שומה שלא להתיר לה לנכות מהכנסתה הוצאות חשבונאיות בגין הקצאת אופציות לעובדים, וכן הוצאות עודפות שנכללו ב"בסיס העלות" לצורך חישוב רווחיה על בסיס שיטת Cost Plus. ...
החלטה
02/05/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתו של עו"ד עודד הכהן, הנאמן על נכסיה של החייבת, איטה דרעי, והורה על חלקה בעיזבון אמה המנוחה כנכס שאינו חוסה תחת צו ההפטר שניתן בעניינה, מאחר ומדובר בנכס בר מימוש בהליך פשיטת הרגל המוקנה לנאמן, ...
01/05/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – תנאי סף להשתתפות במכרז), התשע"ו–2016, שמטרתה, לתקן את חוק חובת המכרזים ולקבוע תנאי סף להשתתפות במכרז, ןלפיו, משתתף במכרז יגיש לעורך המכרז תצהיר שיאשר שהוא, בעלי הזיקה אליו ומי שפעל ...
פסק דין
01/05/2016 - ביה"ד לעבודה דחה את תביעתה של חנה אלטרזון להורות למוסד לביטוח לאומי להכיר בפגיעה שנגרמה לגבה כתאונת עבודה, לאחר שנישאה ע"י תלמידיה באלנוקה במסגרת שיעור בחינוך גופני, ומשהורדה נפגעה בגבה. ביה"ד קבע כי לאור קביעת המומחה, לפיה, פריצת הדיסקוס ברמה ...
פסק דין
01/05/2016 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את תביעתה של נפגעת והורה לחברת גני יהושע בע"מ ולעיריית תל אביב לפצותה בסך של 15,000 ש"ח בגין נזקי הגוף שנגרמו לה מפגיעת סוס דוהר בפארק גני יהושע, בעת ליל ל"ג בעומר. ביהמ"ש קבע כי בנדון נראה ...
פסק דין
01/05/2016 - ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה באופן חלקי את בקשתו של חגי גרוס, להורות לרשות המיסים למסור לעיונו מידע הנוגע לבקשות נישומים שהוגשו אליה עפ"י "נוהל גילוי מרצון" (קרי: הליך בו ניתנת הזדמנות לנישומים, שלא מסרו דיווח על הכנסותיהם, לתקן את הדיווחים ...
הצעת חוק
01/05/2016 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק איסור המתת כלבים בריאים והרחבת חובות הדיווח של רופא וטרינר עירוני (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016, שמטרתה, לאסור על המתה של כלבים בריאים בישראל ע"י הרשויות, שכן מדי שנה מומתים בישראל מאות כלבים בריאים, חלקם בשל ...
פסק דין
01/05/2016 - בימ"ש השלום קיבל באופן חלקי את תביעתו של נפגע תאונת דרכים והורה לכלל חברה לביטוח בע"מ לפצותו בסך של 534,202 ₪, לאחר שהתובע טען כי בהתאם לנכותו הרפואית (27%) יש לפסוק לו פיצוי בגין ראש נזק של כאב וסבל וכן ...
פסק דין
01/05/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את תביעתה של אחות להורות על מתן פס"ד הצהרתי, לפיו הינה בעלת 5% מהון המניות של חברה שמניותיה הוחזקו בידי אחיה המנוח, האחות טענה כי המניות נרכשו בעבורה בנאמנות ע"י המנוח. ביהמ"ש קבע כי במשך כשני ...
החלטה
01/05/2016 - ביהמ"ש לעניינים מקומיים הורה לועדה המקומית לתכנון ולבניה בת"א לבחון מחדש את הגשת תביעתה כנגד בעלי גן ילדים בדירת מגורים ללא היתר לשימוש חורג, לאחר שהבעלים טענו לקיומה של הגנה מן הצדק בשל אכיפה בררנית. נקבע כי מאחר ולא בכל ...
פסק דין
01/05/2016 - בימ"ש השלום קיבל את בקשתה של עיריית בית שמש והורה למחוק על הסף את התביעה שהגישו כנגדה יוסף וחנה אלוז, שעניינה מתן פס"ד הצהרתי לפיו יוסף אינו המחזיק בנכסי מקרקעין שהם חנויות במרכז המסחרי בעיר בית שמש, העירייה טענה כי ...
פסק דין
01/05/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתה של רוכשת נכס, לויתן נכסים ודירות בע"מ והורה למוכר, סבן כדורי לפצותה, לאחר שנקבע כי כדורי הפר את הסכם המכר עימה הפרה יסודית, משהתנה את מסירת החזקה בקבלת תמורה כספית, על אף שאותה תמורה הייתה ...
01/05/2016 - ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את בקשתם של אחים לתיקון צו ירושה, כך שיוספו כיורשי אביהם המנוח, לאחר שטענו, כי צו הירושה הוצא במרמה ע"י אשתו השנייה של אביהם בציון שמות ילדיה בלבד, וכי אומנם הגישו את בקשתם זו בשיהוי, אולם ...
01/05/2016 - ביהמ"ש העליון קיבל את בקשתו של הדר שי נתן, והורה על הארכת תוקפו של צו מניעה זמני שניתן, ולפיו, נאסר על הצדדים עימם מצוי נתן בהליך משפטי, לקדם את ביצועה של עסקת מכר, עד למתן החלטה בערעור שהגיש, לאחר שנתן ...
פסק דין
01/05/2016 - בימ"ש השלום קיבל את תביעתו של משה ברששת והורה על המשך הליכי ההוצל"פ שפתח כנגד סי קלאס מוטורס יבוא ושיווק רכבי יוקרה בע"מ, ממנה ביקש לרכוש רכב בעסקת טרייד אין (רכישת רכב ישן תמורת רכבו הישן), כאשר סי קלאס טענה ...
01/05/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את עתירתם של תושבי קטיף מושב שיתופי בע"מ לקיים דיון נוסף בהחלטת מנהל מס רכוש וקרן פיצויי פעולות איבה, לפיה, זוכו העותרים בפיצויים עקיפים חלקיים ולא מלאים, שכן העותרים טענו כי רף ההוכחה שהוצב מוביל לתוצאה בלתי ...
החלטה
01/05/2016 - ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של מאיר ביאלה על עונש המאסר שהושת עליו, לאחר שהורשע בהסעת שלושה תושבי הרשות הפלסטינית, ללא שהיו ברשותם אישורי שהייה כדין במדינת ישראל, כשהם לבושים בלבוש חרדי, שכן ביאלה טען כי עונש המאסר יסכן את ...
פסק דין סעש 38335-03/14 מנחם נפתלי נ' מדינת ישראל-משרד ראש הממשלה, עזרא סיידוף סמנכ"ל סיידוף נכסים ומבצעים משרד רה"מ, בנימין נתניהו ראש הממשלת ישראל
10/02/2016
תמצית העובדות
תביעה למתן סעד הצהרתי הקובע כי הנתבעים יחד ולחוד הפרו את זכויותיו החוקתיות והחוקיות של התובע, ולמתן צווי עשה קבועים המחייבים את המדינה להשיב את התובע לעבודתו בשירות המדינה במשרה תקנית. כמו כן נתבע תשלום פיצוי ...
פסק דין עא 3313/13 דוד נגר, יחיאל נגר נ' עיריית ראש העין
22/11/2015
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, בגדרו נדחתה תביעתם של המערערים כנגד עיריית ראש העין, לקבלת פיצוי מכוח הסכם פשרה, שנחתם בשעתו במסגרת הליכים משפטיים שנוהלו בין הצדדים, וקיבל תוקף של פס"ד .
בשנת 1992 ...
פסק דין רעא 5539/15 מרקוס אנריקה לנדה, חברת ויבם בע"מ ואח' נ' גד ורקשטל, בנק דיסקונט לישראל בע"מ ואח'
19/11/2015
תמצית העובדות
בקשות רשות ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, לפיו, הוחזר עניינו של גד ורקשטל לדיון בפניי הרכב אחר בבימ"ש השלום, לאחר שביהמ"ש קיבל את טענתו בעניין פסלות שופט.
בימ"ש השלום דחה את תביעתו הכספית של ...
פסק דין עעמ 4349/14 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד ראש הממשלה
03/11/2015
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים
ביום 1.12.2011 פנתה המערערת, האגודה לזכויות האזרח בישראל, לממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד הביטחון, בבקשה לקבלת נתונים אודות היקף השימוש בסמכות להתיר ביצוע ...
פסק דין בגצ 787/14 פלונית, פלוני ואח' נ' פלוני, בית הדין הרבני האזורי פתח תקווה, בית הדין הרבני הגדול בירושלים
26/10/2015
תמצית העובדות
עתירה כנגד פסק דינו של בית הדין הרבני הגדול אשר הורה כי הסמכות לדון בתביעת עותרים 2-4, הילדים, למזונות ילדים מסורה בידי בית הדין הרבני האזורי. זאת, עקב כריכתה בתביעות הגירושין שהגישו עותרת 1 ומשיב 1. ...
פסק דין עעמ 7942/14 פלוני נ' קצין התגמולים, אגף שיקום נכים, משרד הבטחון
07/10/2015
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, בשבתו כביהמ"ש לעניינים מנהליים, בה דחה את עתירת המערער לתשלום רטרואקטיבי של ההטבות בגין נכותו.
המערער שירת במסגרת המוסד למודיעין, והוצב בקרב קבוצת מחבלים שנקשרה לרצח הספורטאים הישראלים באולימפיאדת ...
פסק דין רעא 2407/14 מורן רוחם, צחי מצליח רוחם נ' אג'נס פרנס פרס בע"מ
14/10/2015
תמצית העובדות
מהי הערכאה המוסמכת לדון בתביעות שמגיש מעסיק כנגד עובד בגין גניבת כספים ממקום העבודה, או פעולות אחרות שלא כדין בנכסים או בזכויות כספיות של המעסיק?
במרכזו של הדיון עומדת שאלת פרשנותו של סעיף 24 לחוק בית ...
פסק דין עא 7092/13 דרורה מור נ' יצחק מור, כונס הנכסים הרשמי
12/10/2015
תמצית העובדות
ערעור כנגד החלטתו של בית המשפט המחוזי להכריז את המשיב 1 פושט רגל.
המשיב, בן כ-70 שנה, והמערערת, נישאו זה לזו בשנת 1970. בחודש אוגוסט 1998 עזב המשיב את דירתם המשותפת וניתק קשר עם אשתו וילדיו. ...
פסק דין עא 8195/09 פלוני ז"ל נ' פלונית
20/09/2015
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, בגדרו חויב המערער ז"ל (שנפטר בעוד ערעורו זה תלוי ועומד) לפצות כל אחת מהמשיבות בסכום של 500,000 ש"ח, במסגרת תביעה אזרחית נגררת שהגישו כנגדו, לאחר שהורשע בביצוע עבירות מין ...
פסק דין עא 3349/13 דורון זהבי נ' מדינת ישראל - משרד הביטחון
12/10/2015
תמצית העובדות
ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי, בו נדחתה על הסף מחמת התיישנות, תביעה נזיקית שהגיש המערער, דורון זהבי, לשעבר חוקר מודיעיני בצה"ל, כנגד המדינה.
בשנת 1994 לכדו כוחות צה"ל את המחבל מוסטפא דיראני מלבנון, והוא הובא ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)