IP=18.215.62.41
החלטה
29/10/2020 - ועדת השחרורים קיבלה בקשת אסיר לשחרור מוקדם והורתה על שחרורו של האסיר בכפוף לתוכנית ההוסטל. מדובר באסיר שנידון ל- 10 שנות מאסר בגין עבירות של נשיאת נשק שלא כדין, שיבוש מהלכי משפט, שוד מזוין , קשר לפשע, זיוף מסמכי זיהוי ...
פסק דין
29/10/2020 - בימ"ש עליון קיבל ערעור על פס"ד של בימ"ש מחוזי, אשר קבע כי זכויות החכירה במקרקעין מושא התובענה, אשר נמצאים בשכונת יד אליהו בתל אביב,– אינן ניתנות לשדרוג לבעלות מלאה במסגרתם של סעיף 4יז לחוק רשות מקרקעי ישראל. מדובר בהליך אזרחי ...
החלטה
29/10/2020 - בימ"ש עליון דחה ערר שהוגש ע"י המדינה, על החלטת בימ"ש מחוזי לעצור את המשיב עד לתום ההליכים נגדו בפיקוח אלקטרוני. נגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות שוד; עבירות בנשק; גניבה מרכב או פירוק רכב וירי באזור מגורים. על ...
פסק דין
29/10/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית לפיה נדחה עררו של המערער על החלטת הוועדה במסגרתה הוארך אשפוז הכפוי של המערער בבית החולים לתקופה נוספת של חודש ימים. מסקנות הוועדה הפסיכיאטרית נסמכות בעיקר על מומחיותם הרפואית של חבריה, ואין ...
פסק דין
29/10/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על גזר דינו של בימ"ש שלום, במסגרתו הוטל על המערערת, בין היתר, צו הגבלה לפי סעיף 17 לחוק צער בעלי חיים; ונקבע כי היא תורשה להחזיק בדירתה כלב אחד בלבד למשך 3 שנים. המערערת הורשעה בעבירות ...
החלטה
29/10/2020 - בימ"ש עליון קיבל חלקית בקשה לסעד זמני בערעור בגדרה מבוקש להורות על עיכוב הליכים בתיקי ההוצל"פ ובתיקי גבייה שונים המתנהלים כנגד המבקש בעניין חובו במזונות ילדים, וזאת עד להכרעה בערעור. חוב מזונות לעתיד איננו חוב בר תביעה בפשיטת רגל, ולכן, ...
פסק דין
29/10/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל עתירה מינהלית המופנית נגד החלטת ועדת האכלוס הציבורית, אשר דחתה את בקשת העותרת ובן זוגה להקצאת דירה בדיור הציבורי, ולהגדלת סיוע בשכר דירה. נפסק כי בהחלטה אין ביטוי להפעלה של שיקול דעת פרטני וקיים בה חסר מהותי. ...
החלטה
29/10/2020 - ביה"ד הארצי לעבודה קיבל בקשה להארכת מועד להגשת בר"ע על החלטתו של ביה"ד האזורי, אשר הורה על עיכוב ההליכים בתביעתם של המבקשים ועל העברת המחלוקות בין הצדדים לבירור לפני המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל בישראל. נקבע כי יש ומשקלם המצטבר ...
פסק דין
29/10/2020 - ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין דחתה ערר, לפי ס' 88 לחוק מיסוי מקרקעין, על החלטת המשיב בהשגה על שומת מס רכישה, לפי מיטב השפיטה בנוגע להסכם רכישת מניות חברת הר יוסף השקעות ויזום בע"מ. חברת נכסי מבשרת ירושלים בע"מ ...
גזר דין
29/10/2020 - בימ"ש שלום גזר את דינו של נאשם שהורשע בביצוע עבירה של הטרדה מינית והתנכלות כלפי בת זוגו, בימ"ש השית עליו 3 חודשי מאסר אשר ירוצו בדרך של עבודות שרות, 4 חודשי מאסר על תנאי ופיצוי בסך של 12,000 ₪ למתלוננת. ...
פסק דין
29/10/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית הפועלת ליד ביה"ח "מזור", בו מאושפז המערער בכפיה מכוחו של צו אשפוז שהוצא כלפיו על פי ס' 15(א) לחוק טיפול בחולי נפש, לפיה הותר למערער להמשיך צאת לחופשות מאשפוזו בבית החולים למשך ...
החלטה
29/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בקשה למשפט חוזר, המבקש הורשע בעבירות של מעשה מגונה בקטין, ונדון ל-14 חודשי מאסר ולעונשים נוספים. ברקע – עבודתו כמורה בבית ספר. הבקשה למשפט חוזר מתמקדת בראיות חדשות שהמבקש טוען כי השיג לאחרונה. המיקוד הוא בהרשעת המבקש ...
החלטה
29/10/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל בקשה לביטול כתב מינוי מומחה רפואי שמונה מטעם בימ"ש, בהליך המתנהל במקביל להליך זה. בהתאם לתקנות החדשות, מוטלות חובות גם על באי כוח בעלי הדין לסייע לבית המשפט, בין היתר, לקיים הליך שיפוטי ראוי והוגן, להכריע בתוך ...
החלטה
29/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בפני ערר על החלטתו של בימ"ש מחוזי אשר הורה על מעצרו של העורר עד תום ההליכים נגדו. נגד המבקש הוגש כ"א המייחס לו עבירת שוד. נסיבות העניין אינן מאפשרות ליתן אמון בנאשם לצורך בחינת חלופות מעצר, המעשים ...
החלטה
29/10/2020 - בימ"ש עליון קיבל ערעור על החלטת בימ"ש לעצור את הנאשם עד תום ההליכים. נגד העורר הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות לפי חוק שמירת הנקיון; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות; הסגת גבול כדי לעבור עבירה; הפרת הוראה חוקית; ועבירות לפי ...
הכרעת דין
28/10/2020 - בימ"ש השלום הכריע את דינם של עורך דין ואסיר, בעבירה של אספקת סם מסוכן ואחזקת סם לצריכה עצמית. בימ"ש זיכה את עורך הדין מחמת הספק, והרשיע את הנאשם. נקבע כי נפלו פגמים בראיות. לא בוצע חיפוש קפדני על נאשם לפני ...
פסק דין
28/10/2020 - בג"ץ דחה עתירה שהוגשה מטעם עמותת " ישראל חופשית" להורות למשיבים האמוּנים על מערך הבריאות בישראל ליתן טעם מדוע לא יוּצְאוּ מוסדות החינוך התורניים מתחולת הגדרת "פנימייה", שבתקנה 1 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, המאפשרת למוסדות החינוך הפועלים ...
החלטה
28/10/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור של מאושפז בכפייה בעניין יציאה לחופשות למשך 12 שעות בליווי. ההיתר לצאת לחופשה הוא פרי מצבו הנפשי של החולה, מצב יציב, משופר, והמפחית מסוכנות מצד החולה. מצב זה עשוי להשתנות ולהיות לבילי, אף בטווח זמן קרוב ...
פסק דין
28/10/2020 - בימ"ש שלום קיבל תביעה שעניינה הנזקים שנגרמו לרכב התובעת, רכב משטרה, בתאונת דרכים, באירוע שהתרחש, בה היו מעורבים, כנטען, רכב התובעת והרכב בו נהג הנתבע. העובדה שבסופו של יום לא נמשך ההליך הפלילי כנגד הנתבע ולא הוגש כנגדו כתב אישום, ...
החלטה
28/10/2020 - בימ"ש מחוזי קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש משפחה, אשר דחתה את בקשת המבקש למתן צו להסרת קיפוח עד תום ההליכים. למתן סעד זמני עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על האינטרסים של הצדדים וזכויותיהם. פעמים רבות, החלטה על מתן צו זמני ...
החלטה
28/10/2020 - בימ"ש מחוזי דחה עתירה להורות על ביטול החלטת המשיבה 1 אשר התקבלה בהמלצת המשיב 2, להעניק למשיבה 3 זכויות חכירה במקרקעין באשדוד; להורות על ביטול החלטת ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, אשר אישרה את העסקה בפטור ממכרז בהתאם לתקנה ...
החלטה
28/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פסק דינו של בימ"ש מחוזי, בגדרו התקבל חלקית ערעור על הכרעת דינו של בימ"ש שלום. בימ"ש מחוזי קבע כי לא התעורר ספק סביר המצדיק את זיכוי המבקשים ביחס לחלק בכתב האישום הנוגע לקבלן ר' ש', ...
החלטה
28/10/2020 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת הנאמן למחזיקי האג"ח (סדרה א') של אורבנקורפ אינק, להורות על סילוק הבקשות לאישור התובענות הייצוגיות אשר הוגשו בבימ"ש מחוזי. עיקרון השוויון נחשב באופן מסורתי ל"עיקרון העל" שבבסיס דיני הנשייה ומשמעו כי נושים לא יועדפו זה ...
פסק דין
28/10/2020 - בימ"ש שלום בימ"ש הורה על מחיקת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית ודחה את התביעה האישית. התובע טען בבקשה לאישור התובענה כייצוגית כי הינו לקוח של הנתבעת, הנתבעת הינה חברה בע"מ- מיזם ספורט וכושר יחיד מסוגו. ככל שימצא בימ"ש כי התביעה על ...
החלטה
28/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, בגדרה הוּתר למשיבה 1, שאינה צד להליך, לעיין בחלק מצומצם מכתבי הטענות שהגישה המבקשת במסגרתו. בהתאם למבוקש. צו איסור פרסום אינו מאיין באופן אוטומטי את זכותו של צד שלישי לעיין בתיק. נוכח ...
החלטה
28/10/2020 - בימ"ש שלום נעתר לבקשת התובע להתיר לו, במסגרת שאלות הבהרה, להעביר לעיון המומחה שמונה מטעם בימ"ש את פרוטוקול הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, בו מפורטת קביעת דרגת נכות שנקבעה בעניינו של התובע. מותר להציג לעיונו של מומחה רפואי מטעם ...
החלטה
28/10/2020 - בימ"ש מחוזי דחה בר"ע על החלטת בימ"ש משפחה, אשר דחתה בקשת המבקשים למחיקה על הסף של תביעת המשיבה כנגדם. קבלת בקשה לסילוק תביעה על הסף, מובילה לתוצאה של דחיית התביעה או מחיקתה מבלי לבררה לגופו של עניין. על כן, ההלכה ...
החלטה
28/10/2020 - ועדת השחרורים דחתה בקשת אסיר לשחרור מוקדם. האסיר מרצה את מאסרו החמישי, ל-13 חודשים בגין עבירות של כניסה ושהייה בישראל שלא כדין והסגת גבול פלילית. אין ספק כי המדובר בעבירות חמורות: הכניסה לישראל שלא כדין, והפגיעה ברכוש הציבור, מעידות על ...
פסק דין
28/10/2020 - בימ"ש משפחה דחה לפני תביעה בה התבקש בימ"ש להצהיר שהתובעת היא הבעלים היחיד ובעלת הזכויות הבלעדיות בנכס. עוד התבקש בימ"ש להורות לנתבעת להמציא למבקשת ייפוי כוח בלתי חוזר מקורי חתום על ידה ומאומת "להשלמת" רישום העסקה בלשכת רישום המקרקעין. ההליכים ...
פסק דין
28/10/2020 - בימ"ש עליון קיבל חלקית ערעור על גזר דינו שלבימ"ש מחוזי, בגדרו נגזרו על המערער בעקבות הרשעתו בעבירת הריגה, 15 שנות מאסר שמניינם ממועד מעצרו בברזיל. בימ"ש עליון קבע כי עונש המאסר יעמוד על 11 שנים. בימ"ש קמא לא התחשב מספיק ...
החלטה
27/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פס"ד של בימ"ש מחזוי, בגדרו נדחה ערעור המבקש על גזר דינו של בימ"ש שלום. המבקש גנב ארבעה רכבים מחברות השכרת רכב בארבע הזדמנויות שונות. בגז"ד, עמד בימ"ש על חומרת העבירות שבהן הורשע המבקש, ועל הפגיעה ...
החלטה
27/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי וקבע כי נוגעת לצדדים בלבד ואינה מעוררת שאלה שראויה להתברר בגלגול שלישי. עיקר טענת המבקש, הלכה למעשה, כי נפלה טעות בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. יצוין כי בימ"ש מחוזי עמד בפס"ד ...
החלטה
27/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פס"ד של בימ"ש מחוזי במסגרתו נדחתה טענת המבקשת כי הבוררים בהליך הבוררות בין הצדדים לא היו מוסמכים לקבוע כי הדין שיחול בבוררות הוא הדין הכללי ולא דין תורה. עיון בטענות המבקשת מגלה כי היא מודה ...
החלטה
27/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פס"ד החלקי של בימ"ש מחוזי, בו התקבלה בקשת משיבה 1 לעיכוב הליכים בשל תניית בוררות מכוח סעיפים 5 ו-6 לחוק הבוררות, ולביטול היתר המצאה מחוץ לתחום. המבקשת בחרה שלא להגיש ערעור על החלטת הרשמת ופעלה ...
פסק דין
27/10/2020 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על החלטת בימ"ש לעניינים מנהליים, במסגרתה נדחו בקשות שהוגשו מטעם G&B Packing Co, ומטעם משרד הביטחון וועדת המכרזים של משלחת הרכש לארצות הברית לסילוק על הסף של עתירה מינהלית שהגישה חברת Serra International, Inc. יש לתת ...
פסק דין
27/10/2020 - בג"ץ דחה ברוב דעות עתירה לביטול צו החרמה והריסה של בית מגורים בכפר רוג'יב שבאיו"ש, סמוך לשכם, בית שבו התגורר מחבל שביצע פיגוע דקירה בו נרצח הרב שי אוחיון ז"ל. ברכיב ההרתעתי של ההריסה, שהוכח בפנינו במידה מספקת לעת זו, ...
החלטה
27/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי, במסגרתה התקבלה בקשתו של המשיב לתיקון כתב תביעה בתובענה שהגיש כנגד המבקש. לבימ"ש שיקול דעת רחב בהפעלת סמכותו להיעתר "בכל עת" לבקשות לתיקון כתבי טענות, "בדרך ובתנאים הנראים צודקים" לשם הכרעה "בשאלות ...
החלטה
27/10/2020 - בימ"ש עליון קיבל בר"ע על החלטת המחלקה הכלכלית בבימ"ש מחוזי, במסגרתה נדחתה בקשת המבקשים לשלם אגרה מופחתת בגין הגשת הודעה לצד שלישי, וזאת לטענת המבקשים בהתאם להסדר הקבוע בתקנה 8(א) לתקנות בתי המשפט. נקבע כי דין החלטת בימ"ש להתבטל. הנתבעים ...
החלטה
27/10/2020 - בימ"ש מחוזי דחה את בקשת המבקש ליתן לו רשות לערער על החלטת בימ"ש משפחה, במסגרתה נדחתה בקשתו לגילוי מסמכים ספציפיים. בין הצדדים מתנהלים הליכים משפטיים שונים בבית משפט לענייני משפחה ובכללן תביעת מזונות ותביעה רכושית. במסגרת התביעות הנזכרות עתרו הצדדים ...
פסק דין
27/10/2020 - בג"ץ דחה עתירה שעניינה בבקשת העותר להורות למשיבים 7-1 לבוא ליתן טעם מדוע לא תופסק כהונת המשיבה 8 בגופים ציבוריים שבהם היא מכהנת. כמו כן מבקש העותר כי נורה ליועמ"ש ולממלא מקום המפכ"ל לבוא ליתן טעם מדוע לא תערך בדיקה ...
החלטה
27/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על פס"ד של בימ"ש מחוזי בגדרו נדחה ערעור המבקשים על פסק דינו של בימ"ש שלום, אשר ניתן ביום 8.1.2020 ובגדרו התקבלה תביעת המשיב לקבלת סכום כסף קצוב מהמבקשים, אשר הוגשה בסדר דין מקוצר – זאת, לאחר ...
החלטה
27/10/2020 - ועדת השחרורים דחתה בקשת אסיר לשחרור מוקדם. מדובר במאסרו הראשון של האסיר לתקופה של שנה ו-3 חודשים. העבירות אותן ביצע האסיר הן: זריקת דבר או אבן לעבר אדם או רכוש בכוונה לפגוע ופרסום דברי שבח ואהדה או תמיכה בארגון עוין, ...
הכרעת דין
27/10/2020 - בימ"ש שלום הכריע את דינם של בני זוג מוסיקאים הנאשמים בקבלת כספים במרמה עבור השקעה לכאורה בכינורות עתיקים וקבע כי יש להרשיעם בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וגניבה בידי מורשה בצוותא קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא ...
פסק דין
27/10/2020 - בימ"ש מחוזי דחה ערעור על החלטת סגנית רשם הפטנטים, לדחות בקשת פטנט של המערערת בשל העדר התקדמות המצאתית, .עניינה של בקשת הפטנט בתרכובת המכונה "בוסוטיניב". בחינתם של החידוש וההתקדמות ההמצאתית תיעשה על-פי הכללים ואמות המידה שפותחו על-ידי הפסיקה בשאלות אלה. ...
החלטה
27/10/2020 - בימ"ש משפחה קיבל את בקשת המבקשים במסגרתה התבקש בימ"ש לחייב את המשיבה להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיהם בגין ניהול ההליך. תביעת המבקשים עוסקת בביטול עִסקת מתנה מאמה של המשיבה למשיבה. במסגרת ההליכים בוטלה עִסקת המתנה לאחר שהוכח כי קדמה לעסקת מתנה ...
פסק דין
27/10/2020 - ביה"ד האזורי לעבודה דחה תביעה של עובדת לפיצוי מכח החוק למניעת הטרדה מינית בטענה כי אירוע ה'באדי שוט' בו השתתפה מהווה הטרדה מינית לפי החוק. נקבע כי כי מעשה ה'באדי שוט' הוא מעשה מיני, אולם, אין הוא נופל לאחת מהגדרות ...
החלטה
26/10/2020 - בימ"ש עליון דחה שתי בקשות רשות ערעור על שתי החלטותיו של בימ"ש מחוזי. האחת, בגדרה נדחתה בקשת המבקש לדחייה או למחיקה על הסף של תביעת המשיבה נגדו ונגד המשיבים הפורמליים 13-1. השנייה, בגדרה נדחתה בקשת המבקש להארכת מועד להגשת תביעה ...
פסק דין
26/10/2020 - בימ"ש מחוזי דחה על הסף עתירה שעניינה בביה"ס המשרת את ילדי העותרים. מן העתירה עולה, כי ביה"ס מצוי במתחם הקהילה הבדואית "ראס אל תין" סמוך לכפר מאלק בנפת רמאללה. הסעדים המבוקשים בעתירה הם מניעת הריסתו של בית הספר; ביטול צו ...
החלטה
26/10/2020 - בימ"ש עליון דחה ערר לפי סעיף 53 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), על החלטתו של בימ"ש מחוזי, בגדרה הורה על מעצר העורר עד לתום ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו. נגד העורר הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של ...
החלטה
26/10/2020 - בימ"ש עליון דחה בר"ע על החלטת בימ"ש מחוזי במסגרתה נדחתה בקשת המבקשת לסעד זמני המונע חילוטה של ערבות בנקאית אוטונומית אותה העמידה לטובת משיבה 1. מאפיינה העיקרי של הערבות הבנקאית האוטונומית מתבטא במאפיין הראשון, ה"עצמאות" שבה, ביחס לעסקת היסוד. בעוד ...
פסק דין סעש 19116-08/20 ורדי פרידמן דודזון ושות' בע"מ נ' י. פרידמן ייעוץ בע"מ, יוראי פרידמן, יעל לוי ואח'
14/10/2020
תמצית העובדות
תביעה לצו מניעה קבוע ובקשה דחופה לצווי מניעה זמניים במעמד צד אחד אשר הוגשו על ידי התובעת נגד כל הנתבעים.
התובעת היא חברה אשר הוקמה בשנת 1988 ועוסקת במתן יעוץ בכל תחומי הביטוח העסקי. הנתבעת 1 ...
פסק דין סעש 6523-10/14 שני שבתוב ואח' נ' מדינת ישראל- רשות האוכלוסין וההגירה
06/09/2020
פסק דין עא 7023/19 עזבון המנוח גבריאל אסולין ז"ל, עליזה אסולין, מדינת ישראל ואח' נ' וליד דרויש, הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ, קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים ואח'
12/10/2020 אינדקס
פסק דין @1@
עובדות והליכים @1@
טענות הצדדים @2@
דיון @3@
...
פסק דין עעמ 6466/19 משרד הביטחון נ' עמותת חברות הסיעוד, או.ר.ס שירותי רפואה 200 בע"מ, תיגבור - מאגר כוח אדם מקצועי זמני בע"מ ואח'
11/10/2020
תמצית העובדות
עניינו של הערעור במכרז לקבלת שירותי ליווי וסיעוד עבור זכאי אגף שיקום נכים במשרד הביטחון.
מדינת ישראל מעניקה לנכי צה"ל הטבות ותגמולים שונים. אחת מההטבות הניתנות לזכאים מסוימים היא זכות לליווי סיעודי-רפואי. מאז שנות התשעים של ...
פסק דין עא 4933/17 מרדכי גרין (איבגי), אריה פרידמן, בוטיק הוטל ים המלח בע"מ נ' צבי בורקו, מצלר יזמות ובניה בע"מ ואח'
11/10/2020
תמצית העובדות
ערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר קיבל תביעה לאכיפת חוזה שהגיש המשיב, פרידמן, נגד המערער, איבגי, וחייב את המערער לשלם למשיב חלק מהרווחים שהפיק ממיזם נדל"ן באילת, בסכום של כ-3 מיליון ש"ח בתוספת ...
פסק דין עעמ 1775/20 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' עיריית ירושלים
24/09/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בגדרו נדחתה עתירתה של המערערת למתן צווים שימנעו מהמשיבה להסיר שילוט שנתלה על ידי המערערת בקרבת בית הנשיא בירושלים ולפנות רכבים שהוחנו בחניות מוסדרות, מוגבלות בזמן ומותנות בתשלום ...
פסק דין בג"צ 7150/16 המרכז הרפורמי לדת ומדינה התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, פורום תג מאיר, המטה למאבק בגזענות בישראל ואח' נ' שרת המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה, הרב שמואל אליהו
21/09/2020
תמצית העובדות
מהו מרחב חופש הביטוי של עובד ציבור המכהן במשרת דת כרב עיר? שאלה זו מצויה בלבה של העתירה. העתירה הוגשה בשלהי שנת 2016. היא נסובה על עשרות רבות של התבטאויות פומביות המיוחסות למשיב 3, הרב שמואל ...
פסק דין סעש 32148-04/19 מכון ורדי לכבאות ובטיחות בע"מ נ' אנדרה רום
23/08/2020
תמצית העובדות
התובעת היא חברה פרטית שעוסקת בייעוץ, הדרכה ותכנון הנדסי בתחומי בטיחות אש, בטיחות בעבודה (לרבות מתן שרותי ממונה בטיחות בעבודה לארגונים ומוסדות שונים), חומרים מסוכנים, הגנת הסביבה ועוד. הנתבע הועסק אצל התובעת בתפקיד ממונה בטיחות בעבודה ...
הכרעת דין פח 35652-04/18 מדינת ישראל - פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) נ' מרטינס חורחה מריו
15/09/2020
תמצית העובדות
ביום 28/3/18 נגדעו באיבם חייה של המנוחה אליזבת קרדונה, ילידת 1965, אשר הייתה בת 53 במותה (להלן: "המנוחה"). הצדדים חלוקים על הלך האירוע בו נגרם מותה של המנוחה ואולם, על סיבת המוות אין חולק – מותה ...
פסק דין עע 56292-10/17 אריה שחר, גיל קופר, יוסף קירשנברג נ' מדינת ישראל
25/08/2020
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה במסגרתו נדחתה בעיקרה תביעת המערערים כנגד המשיבה.
המערערים משמשים בתפקיד רכז ביטחון שוטף צבאי, תפקיד המוסדר בצו בדבר הסדרת השמירה בישובים (יהודה ושומרון) (מספר 432), תשל"א – ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)