IP=54.224.210.130
הצעת חוק
24/09/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון – ביטול מעורבות רשות החברות הממשלתיות במינוי דירקטורים), התשע"ז–2017 שמטרתה להבהיר, כי לשרים שיקול דעת רחב בכל הנוגע למינוי דירקטורים, וכי הרשות לא תתערב בהליך המינוי בדרך כלשהי בתנאים לכשירותם ופסילתם ...
פסק דין
24/09/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית ערעור על פסק דינו של בית משפט קמא במסגרת בקשה לצו הגנה על פי חוק למניעת אלימות במשפחה. ביהמ"ש קבע כי החוק למניעת אלימות במשפחה מעניק בידי בית משפט סמכויות ושיקול דעת רחבים ביותר, ליתן צווי ...
הצעת חוק
24/09/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית (תיקון – החזר הוצאות כספיות עבור קבורה חילונית בתשלום), התשע"ז–2017 שמטרתה לקבוע כי במידה והשר לשירותי דת לא קבע מקום אשר ייועד, בכפוף לכל דין, לשמש כבית עלמין אזרחי חלופי ...
החלטה
24/09/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את תביעתו של האיש לסמכות השיפוט של בית הדין במכלול הנושאים שנכרכו בתביעת הגירושין של האיש, מזונות, רכוש והחזקת ילדים-הסדרי שהות. ביה"ד קבע כי לשון החוק מורה שזכות הראשונים נתונה בידי פותח תיק יישוב הסכסוך, ורק כעבור ...
פסק דין
24/09/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשתם של משרד הרווחה למנות לאישה המצויה בחלק השני של שנות ה-70 לחייה וסובלת ממחלת נפש אפוטרופוס קבוע על גופה ורכושה. ביהמ"ש קבע כי אדם במצבה של הגברת ובגילה, אשר יכול ויזקק בעתיד לטיפול סיעודי, ...
פסק דין
24/09/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את בקשתה של סבתם של הילדים אמה של אמם המנוחה למינוייה כאפוטרופא על כל ענייניהם של נכדיה הקטינים. ביהמ"ש קבע כי המנגנון של השמת הילדים אצל הסבתא כמשפחת אומנה אך מניעתה מלשמש אפוטרופא לרכושם וכספיהם ומניעת ...
החלטה
24/09/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה לצרף ראיה חדשה ולקבוע מועד להשלמת חקירה נגדית על אותה ראיה חדשה לאחר סיום שלב שמיעת הראיות בערעור ולאחר שניתן צו לסיכומים בכתב. ביהמ"ש קבע כי טענות בנוגע להטעייתו של מר סמי כוכב על ידי חוקרי ...
פסק דין
24/09/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של גבעות דוד - השקעות ונדל"ן בע"מ על שומת מס עסקאות בסכום של כ- 3 מיליון ₪ בגין מכר 6 דירות מגורים מיועדות להריסה והסכם למתן שרותי בנייה של 4 דירות חדשות. ביהמ"ש קבע כי ...
הכרעת דין
24/09/2017 - ביהמ"ש השלום הרשיע את השוטר מנשה יוסף בעבירות של מעשה מגונה על פי סעיף 348 (ג) לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי המתלונן חיפש את אהדת חבריו לעבודה, החברה שאת קירבתם חיפש המתלונן נהגו לצחוק עליו ולבזותו והמעשים המיניים שהוכח שביצע ...
החלטה
24/09/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את בקשתו של היזם להורות על אכיפתו של ההסכם בינו לבין חברת גמול יהוד בע"מ לפיו יועברו על שמו של היזם זכויותיה של גמול יהוד במקרקעין במקרה שינתן צו להקפאת הליכים לגביה. ביהמ"ש קבע כי העסקה השניה ...
הכרעת דין
24/09/2017 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע את מואיסיי ביניאשוילי בעבירה של רצח לפי סעיף 300(א)(2) לחוק בגין רצח אישתו באמצעות פטיש. ביהמ"ש קבע כי כדי שמעשה יחשב לקינטור עליו לעמוד בשני מבחנים מצטברים המבחן הסובייקטיבי והמבחן האובייקטיבי. נקבע כי גם לו היינו מניחים ...
הכרעת דין
24/09/2017 - ביהמ"ש המחוזי הרשיע את אבהם ילמה בעבירה של רצח בכוונה תחילה לפי סעיף 300(א)(2) ובעבירת אינוס לפי סעיף 345(א)(1) לחוק העונשין. ביהמ"ש קבע כי בחינת המארג הראייתי אינה מותירה ספק ביחס לאשמתו של ילמה ברציחתה של המנוחה. המנוחה נמצאה בדירת ...
פסק דין
24/09/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל תביעה נזיקית בסך של 2,300,000 ₪ כנגד בתי החולים רמב"ם ונהריה בהם טופלה המנוחה בגין רשלנות רפואית בניתוח בריאטרי אותו עברה המנוחה ואשר בעטיה של אותה רשלנות נגרם מותה בטרם עת. ביהמ"ש קבע כי שומה היה על ...
פסק דין
24/09/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את תביעתה של האישה למזונותיהם של הקטינים. ביהמ"ש קבע כי תביעת המזונות, ככל תביעה כספית אחרת היא, ויש להוכיחה כדבעי, ואם רכיבי התביעה לא הוכחו, כי אז יש לדחות התביעה. בהתחשב בפער ההכנסות בין האישה לבעל ...
פסק דין
24/09/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורו של הבעל על החלטתו של בית משפט קמא כי לאור המצוקה הכלכלית של האישה, בשלב זה יישאו הצדדים בעלות תרגום המסמכים מהכספים המחוזקים בחשבונם המשותף. ביהמ"ש קבע כי אם ניישם את עקרון השוויון עד הסוף, ...
גזר דין
19/09/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על דוד ערן 20 שנות מאסר בפועל בגין רציחתה של הילית סובול ועל אחותה התאומה 6 שנות מאסר בפועל בגין שידול לחבלה בעבירה חמורה וסיוע לאחר מעשה. ...
פסק דין
19/09/2017 - ביהמ"ש העליון דחה עתירה למתן צו שיחייב את שר הפנים לרשום את העותרים כנשואים במרשם האוכלוסין חרף העובדה שהעותר היה נשוי לאמה של העותרת. ביהמ"ש קבע כי הקשר הזוגי בין העותרים נוצר בשעה שהעותרת היתה עדיין קטינה והעותר היה נשוי ...
פסק דין
19/09/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל תובענה ייצוגית נגד חברת חברת דואר ישראל בע"מ, בטענה כי זו מציעה ללקוחותיה לשלם סכום נוסף על מנת שפריטי הדואר אותם הם שולחים יגיעו ליעדם ביום העבודה העוקב ליום המשלוח, אך זאת מבלי ליידע אותם שתקן האיכות ...
הצעת חוק
19/09/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – הזכות למינוי מתורגמן רפואי), התשע"ז–2017 שמטרתה להסדיר שירות של מתורגמן רפואי מקצועי במוסד רפואי, בשלוש השפות הנפוצות בישראל אחרי השפה העברית, והן – ערבית, רוסית ואמהרית. המתורגמן יספק שירותי תרגום ...
פסק דין
19/09/2017 - ביה"ד הרבני קיבל תביעת גירושין של האישה מבעל אלכוהוליסט. ביה"ד קבע כי מאחר שהבעל הודה בשתיית אלכוהול, והאישה טוענת שחיי אישות התקיימו לעיתים רחוקות, ככל הנראה שתיית האלכוהול היתה הסיבה המרכזית שגרמה להפרעה בחיי אישות ויש מקום לדון אותו כדין ...
הצעת חוק
19/09/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – ביטוח פנסיוני לחייל משוחרר), התשע"ז–2017 שמטרתה להוסיף את סעיף 20א לחוק קליטת חיילים משוחררים, אשר מטרתו לצמצם למינימום האפשרי את חשיפת החייל המשוחרר למצב שבו לא יהיה מכוסה בביטוח ...
פסק דין
19/09/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את תביעתה של האישה לחיוב בגט בטענת מאיס עלי. ביה"ד קבע כי הבעל לא רואה ולא מבין את צורת ההתנהגות שבה גורם לאישה סבל בל יתואר ושיש סיבה לכך שהאישה מצאה את ביתה במקלט לנשים מוכות ורגליים ...
גזר דין
19/09/2017 - ביהמ"ש השלום גזר על בלאל עמר שישה חודשי מאסר שירוצה בעבודות שירות בגין עבירה של גרם מוות ברשלנות, לפי סעיף 304 לחוק העונשין. עמר נהג על השביל את הטרקטור ובעת נסיעתו פגע באמצעות הכף בחזהו של הרב אלקנה אליאסי ע"ה ...
החלטה
19/09/2017 - ביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתו של מוחמד עבדאללה לפסוק לו פיצויים לפי סעיף 80 לחוק העונשין לאחר שזוכה מחמת הספק מעבירות חבלה חמורה בנסיבות מחמירות. ביהמ"ש קבע אין די בזיכוי כדי שייפסק פיצוי לנאשם. הקשיים שהם מנת-חלקו של הנתון במעצר ...
פסק דין
19/09/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל תביעה נגד אנגלאינווסט התחדשות עירונית בע"מ לפיצוי מוסכם בגין איחור בהשלמתן של עבודות הרחבה ושיפוץ אותן התחייבה לבצע במסגרת פרוייקט תמא 38/1. ביהמ"ש קבע כי פיצוי מוסכם הוא שוט הניתן בידי בעלי דירות בבניין בהסכם, על ...
החלטה
19/09/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל חלקית את תביעתו של ד"ר זמי מור מילברג להכיר בפגיעתו כפגיעה בעבודה, כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי. בעודו מבצע עקירה כירורגית מורכבת לאחד ממטופליו, הרגיש ד"ר מילברג כאב חד, הירדמות וחולשה פתאומית בזרוע יד ימין ולא הצליח להשלים ...
פסק דין
19/09/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעורו של תמיר מדאר שהורשע בבית משפט קמא בסחר בסם מסוכן והוטלו עליו 28 חודשי מאסר. ביהמ"ש קבע כי לא ניתן להתעלם מההליך הטיפולי המרשים, המשמעותי והממושך שעבר מדאר בהליך טיפולי מזה שנתיים וחצי. נקבע כי ...
פסק דין
19/09/2017 - ביהמ"ש השלום דחה את תביעתו של עלי חסן מוצטפא אלבחרי לתשלום נזקי רכוש שנגרמו לביתו אשר היה ממוקם בעיר עזה, ואשר נהרס לטענתו ע"י כוחות הביטחון באמצעות דחפור צה"לי. ביהמ"ש קבע כי נטל ההוכחה מוטל על התובע זכויות במקרקעין, ובגדרו ...
פסק דין
19/09/2017 - ביה"ד לעבודה דחה ערעור נגד תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ בדבר קיפוח מתמשך של זכותם של גמלאי תנובה להקצאת מניות ולזכויות בעלות בתאגיד. ביהמ"ש קבע כי דין הערעור להידחות מחמת התיישנות עילת התובענה ומחמת מעשה בית דין. ...
פסק דין
19/09/2017 - ביהמ"ש לתביעות קטנות קיבל את תביעתם של יפה ואילן לבנון לחייב את אליטליה סוסייטה אירייאה איטאליאנה אס.פי.אי בפיצוי כספי בסך בסך 5,000 ₪ כל אחד בשל עוגמת הנפש, הסבל, ההוצאות וההפסדים שנגרמו להם בגין דחיית מועד טיסתם בניגוד למוזמן ולמוסכם ...
פסק דין
18/09/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל חלקית את ערעורה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים בגין עבודות בניה אשר נעשו בכיכר בית הדפוס, בסמוך למדרחוב נחלת שבעה בירושלים. ביהמ"ש קבע כי בידי מוסד התכנון הרלוונטי, המאשר בקשה למתן היתר בניה, נתונה הסמכות לקבוע ...
החלטה
18/09/2017 - ביהמ"ש העליון קיבל את בקשתם של אלמסגד גריוסוס צגטה ואחרים כי לאחר שניתן פסק דין בעתירה המנהלית, בשים לב לפגיעה הגלומה בהעברתם למשמורת, נכון להותיר את המצב הקיים על כנו, עד להכרעה בערעור. ...
הצעת חוק
18/09/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – הוספת מפעלי תעשייה חקלאית), התשע"ז–2017 שמטרתה הכנסת מפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית טרייה למסגרת החוק לעידוד השקעות הון. הכנסת המפעלים לגדרי החוק תעודד את פעילותם ותסייע להם להתמודד בתחרות העולמית ...
פסק דין
18/09/2017 - ביה"ד הרבני קיבל את תביעת הבעל להתגרש בגין מחלת נפש של האישה שהתגלתה סמוך לנישואין. ביה"ד קבע כי יש לדמות את המחלה שהתגלתה אצל האישה לסוג המומים שברור שהיו עוד לפני הנישואין. נקבע כי קיים אומדן שמחלת הנפש קדמה לנישואין, ...
הצעת חוק
18/09/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון – סירוב להנפיק תעודה וטרינרית לבשר מיובא בתקופת המעבר), התשע"ז–2017 שמטרתה להחיל על יבואן של מוצר בשר קפוא בתקופת המעבר הוראה שלפיה לא תונפק תעודת שחרור למוצר בשר ...
החלטה
18/09/2017 - ביה"ד הרבני קיבל בקשה לצו מניעה האוסר על אם להרחיק את הילד מהאב. ביה"ד קבע כי על האם לקחת בחשבון כי על הפרק עומדת שאלת משמורת הבן, וככל שיתברר כי היא לא מסוגלת למלא באופן נאות את תפקיד ההורה המשמורן, ...
החלטה
18/09/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה למתן צו לכינוס נכסיו של רפי כהן במסגרת בקשה למימוש נכסי המסעדה הידועה בשם רפאל. ביהמ"ש קבע כי הבקשה לפשיטת רגל מושתתת על כך שכהן עזב את הארץ לצמיתות והודיע שהוא מפסיק לשלם את חובותיו שעולים ...
פסק דין
18/09/2017 - ביהמ"ש השלום קיבל את תביעתו של עובד טפסן של שם טוב בע"מ שאיבד את שיווי משקלו ונפל עת עסק בתפקיד ברזלן למרות מקצועו כטפסן בניין. ביהמ"ש קבע כי נטיית הפסיקה היא להקל עם עובד בייחוס רשלנות להתנהגותו. נקבע כי על ...
פסק דין
18/09/2017 - ביה"ד לעבודה דחה את ערעורו של דלאל גמיל על החלטת המוסד לביטוח לאומי לשלול מעמדו כתושב ישראל. ביה"ד קבע כי זכאותו של אדם לקצבת זקנה תיבחן על פי מבחן מירב הזיקות הקושרות יחיד למדינה מסויימת. בחשבון הסופי תקבע זיקה שלא ...
גזר דין
18/09/2017 - ביהמ"ש השלום גזר על יהורם אביטן מאסר בן 7 חודשים בגין עבירות של נהיגה כבלתי מורשה וכשרישיון הנהיגה פקע למעלה מ-12 חודשים, אי מתן זכות קדימה להולך רגל על מעבר חצייה, ונהיגה ללא ביטוח. ביהמ"ש קבע כי המסוכנות הנשקפת מצד ...
פסק דין
18/09/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל ערעור על פסק דינו של ביה"ד קמא בגדרו חויב האב לשלם לבנו פיצויי פיטורים הפרשי שכר ודמי הבראה, לאחר שהורם מסך ההתאגדות החוצץ בין חברה בבעלות ובניהול האב לבין האב. ביה"ד קבע כי בנסיבות העניין הבן הוא ...
פסק דין
18/09/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל חלקית בקשה נגד התאחדות הקריקט בישראל להורות על ביטול הוראה בתקנון ההתאחדות שלפיה מחויבות קבוצות הקריקט לשלוח שחקנים של הקבוצות שישמשו כשופטים במשחקי קריקט של קבוצות אחרות אחרת יוטלו עליהן סנקציות. ביהמ"ש קבע כי שחקן של קבוצה ...
פסק דין
18/09/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל תביעה לפירוק שיתוף שהגישו הבעל והאישה האחד כנגד משנהו. ביהמ"ש קבע כי כספי הירושה הופקדו לחשבון הבנק המשותף ונטמעו עם יתר כספיהם של הצדדים ומשכך גילתה האישה דעתה כי כספי הירושה יועברו מבעלותה הבלעדית של לבעלות ...
פסק דין
18/09/2017 - ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה נגד ההתאחדות לכדורגל בישראל לאכוף את פרסום דוח רווח והפסד, תזרים מזומנים וכן פרסום כלל האירועים החשובים שהשפיעו על פעילות קבוצות הכדורגל בשנה שקדמה לדוחות. ביהמ"ש קבע כי לאור מעמדה ותפקידיה של ההתאחדות, הינה בגדר גוף ...
החלטה
18/09/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתה של בלומה מל קבלי כי לקתה בפגיעה נוירולוגית או פסיכיאטרית כתוצאה מאירוע חריג בעבודה. ביה"ד קבע כי כאשר הטענה היא שאירוע תאונתי בעבודה גרם להתפרצות מחלה או לדחק נפשי קיצוני, על התובע להוכיח קיומו של ...
הכרעת דין
17/09/2017 - ביהמ"ש המחוזי גזר על גיא כהן מאסר בפועל למשך 38 חודשים בגין עבירה של ניסיון ליבוא סמים מסוכנים. ביהמ"ש קבע כי היה מקום להטיל על כהן קנס. עם זאת בהתחשב בכך שעל שותפו לא נגזר תשלום קנס ובהתחשב במצבו הכלכלי ...
פסק דין
17/09/2017 - ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את תביעתה של האשה למחצית משווי חברה שבבעלות בן זוגה במסגרת איזון המשאבים ביניהם. ביהמ"ש קבע כי המטרה הניצבת מול עיניו של הפרשן של הוראות חוק יחסי ממון היא מימוש מטרתו של המחוקק ליצור איזון בין ...
החלטה
17/09/2017 - ביה"ד לעבודה קיבל את בקשתם של ציפורה קידר ואח' להורות על איחוד התביעות בתיק המתנהל בבית הדין האזורי בתל אביב-יפו, עם תביעות דומות באותו הנושא, המתנהלות בבית הדין האזורי בחיפה. ביה"ד קבע כי למרות שמקומות המגורים של המבקשים הפזורים בכל ...
גזר דין
17/09/2017 - ביהמ"ש לנוער קבע גזר דין ללא הרשעה בעבירות מין קטין באחיו במשפחה. ביהמ"ש קבע כי בבואו להכריע בשאלה של הימנעות מהרשעה של קטין על ביהמ"ש לנוער לתת משקל יתר לנסיבותיו האישיות של הקטין, ובכלל זה לגילו, לנזק הצפוי לו בגין ...
הצעת חוק
17/09/2017 - על שולחן הכנסת מונחת הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הגבלת גובה הפיקדון בהשכרת רכב), התשע"ז–2017 שמטרתה להגביל את גובה הפיקדון בהשכרת רכב לסכום המרבי של ההשתתפות העצמית. ...
החלטה בעמ 919/15 פלוני, פלוני נ' פלוני, פלוני, היועץ המשפטי לממשלה ואח'
12/07/2016
תמצית העובדות

מערכת הנישואין בין זוג הורים יהודים מגיעה לסיומה בגירושין. ילדיהם הקטינים שוהים אצל כל אחד מהם בחלקים שווים של השבוע. שכרם של שני ההורים זהה או קרוב לכך. על פי הדין הקיים, חרף התנאים האמורים, הגבר ...
פסק דין עא 8961/16 פלוני, פלונית, פלונית ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוח חובה
14/06/2017
תמצית העובדות

ו.ג. ז"ל נהרג בתאונת דרכים בגיל 62, והותיר אחריו אישה ושני ילדים בגירים: בת בגיל 38, פסיכולוגית במקצועה, נשואה ואם לשלושה; ובן בגיל 30, מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, נשוי ואב לשתיים. אשתו של המנוח היא היורשת היחידה, ...
פסק דין ערר 3980/16 י.ט. נ' משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה
01/12/2016
תמצית העובדות
עתירה המופנית נגד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, שבו התקבל ערעור המשיבים 4-2, הם המדינה, ונדחה ערעורו של העותר על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה. לטענת העותר, בפסק הדין הארצי נפלו טעויות ...
פסק דין עא 3322/16 איי די איי חברה לביטוח בע"מ, רביב צולר, משה מוקי שנדימן נ' לשכת סוכני ביטוח בישראל, אריה אברמוביץ, אריאלה אלפסי ואח'
30/04/2017
תמצית העובדות

המערערת היא חברת ביטוח המחזיקה, בין היתר, במותגים "9 מיליון" ו"ביטוח ישיר". להבדיל מחברות הביטוח ה"קלאסיות", המערערת מתאפיינת בכך שהיא לא משווקת את פוליסות הביטוח שלה באמצעות סוכני ביטוח, אלא באמצעות הטלפון והאינטרנט.
מזה מספר שנים ...
פסק דין עבל 47676-01/14 מזל סלח נ' המוסד לביטוח לאומי
04/04/2017
תמצית העובדות
ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בגדרו נקבע בדעת רב כי אין לראות במערערת "ידועה בציבור" של המנוח.
המערערת ילידת 1963, גרושה ואם לילד בגיר נשוי, הכירה את המנוח בשנת
2004. מערכת היחסים ...
החלטה בעמ 9085/16 פלונית, פלוני, פלוני ואח' נ' פלוני
02/03/2017
תמצית העובדות

המנוחה היתה נשואה לאביו המנוח של היורש. בבעלותם המשותפת היתה דירה בשדרות נורדאו בתל אביב, בה התגוררו. המנוח ערך צוואה בה הוריש את חלקו (מחצית) בדירת נורדאו לרעייתו. המנוח ציוה כי לאחר פטירתה יירש את חלקו ...
החלטה עא 3783/16 נטלי סול אביטל נדל נ' הממונה על גימלאות השופטים - מנהל בתי המשפט, פלונית, תומר נדל ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

ביום 19.4.2014 הלך המנוח השופט מרדכי נדל ע"ה פתע לעולמו בטרם עת בן 57 היה במותו. המנוח היה נשוי לגברת נטלי סול אביטל נדל במשך 17 שנה, ונולדו להם שלושה ילדים; נישואיהם באו אל קיצם והם ...
החלטה בשפ 1467/17 מדינת ישראל נ' יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח ואח'
01/03/2017
תמצית העובדות

יצחק אברג'יל, מרדכי יאיר חסין, שמעון סבח, עופר בוהדנה, ויוסף (ז'וז'ו) לוי הואשמו בכתב אישום המייחס להם שורה של עבירות שבוצעו במסגרת ארגון פשיעה, בפרשה שזכתה לכינוי: "פרשת 512"
באישום נטען כי אברג'יל עמד בראש ארגון ...
פסק דין בגצ 5185/13 פלוני, עודד גז נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים, בית הדין האזורי בחיפה, הרב הדיין ציון בוארון ואח'
28/02/2017
תמצית העובדות

העותר עודד גז, אזרח ישראל ותושב ארצות הברית, והאישה אזרחית ישראלית וכיום תושבת ישראל, אשר התגוררה באותה עת בארצות הברית לצורך לימודיה, נישאו זה לזו. החתונה נערכה בישראל, ולאחר מכן חזרו בני הזוג להתגורר בארצות הברית, ...
החלטה ברע 53583-01/17 סופרקום בע"מ נ' יבגני מיזנשטיין
24/02/2017
תמצית העובדות
בקשת רשות ערעור על פסק דין שניתן על ידי בית הדין האזורי, בו חייב בית הדין את המבקשת לשלם למשיב פיצוי בגין אי ביצוע הפקדות למרכיב פיצויי הפיטורים ולקרן השתלמות בסך כולל של 21,668 ₪. כמו ...
לתשומת לבך, תוקף חשבון זה לשבוע בלבד.
על-מנת להפעיל את המנוי, אנא צרף את צילום תעודת הסטודנט שלך.
*בחירת קובץ:
*(גודל מקסימלי 500 ק"ב)